Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" stycznia 2006 r. Piechowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" 16-18 stycznia 2006 r. Piechowice"

Transkrypt

1 Program II Konferencji Efektywność źródłem bogactwa narodów" stycznia 2006 r. Piechowice Pierwszy dzień 16 styczeń 2006 r. Godz śniadanie Godz Powitanie uczestników i otwarcie obrad Godz I Sesja plenarna EFEKTYWNOŚĆ - ROZWAŻANIA TEORETYCZNE Prowadzący: prof. Ber Haus - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 1. prof. Jadwiga Adamczyk - Akademia Ekonomiczna w Krakowie Efektywność ekonomiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw 2. prof. Mariusz Bratnicki, dr Monika Kulikowska - Akademia Ekonomiczna w Katowicach Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się 3. prof. Elżbieta Mączyńska - Ziemacka - Szkoła Główna Handlowa Bankructwo przedsiębiorstw - catharsis czy zagrożenie dla efektywności 4. prof. Grażyna Osbert - Pociecha - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzystaniem Mind-Mappingu 5. prof. Kazimierz Perechuda - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Sieciowe zapadanie się" wartości przedsiębiorstwa 6. prof. Antoni Smoluk - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Stopa procentowa i efektywność 7. dr Wojciech Rybicki - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Uwagi o formalizacji i interpretacji pojęcia efektywności w matematyce i niektórych jej współczesnych zastosowaniach Godz Przerwa na kawę II Sesja plenarna EFEKTYWNOŚĆ - SPOJRZENIE FINANSOWE Prowadzący: prof. Elżbieta Mączyńska - Ziemacka - Szkota Główna Handlowa 8. prof. Ryszard Borowiecki, dr Andrzej Jaki - Akademia Ekonomiczna w Krakowie Restrukturyzacja jako instrument wzrostu efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa 9. prof. Mieczysław Dobija, dr J. Barburski - Akademia Ekonomiczna w Krakowie Produktywność pracy w aspekcie makro i mikroekonomicznym Wacław Krzywoszyński 10. V-ce Prezes - Elektrownia Turów SA Teoria a praktyka narzędzi wykorzystywanych w ocenie efektywności inwestycji 11. prof. Bogdan Nogalski - Uniwersytet Gdański, dr Adam Kowalczyk - Uniwersytet Szczeciński Wiedza jako bogactwo - zasób przedsiębiorstwa - audit procesu zarządzania wiedzą 12. prof. Waldemar Tarczyński, dr Małgorzata Łuniewska Uniwersytet Szczeciński Statystyczna ocena wartości przedsiębiorstwa na przykładzie spółek giełdowych 13. prof. Mirosław Wypych - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Nowoczesność struktury przemysłu a efektywność - ujęcie statystyczne 14. prof. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński Wybrane problemy wyceny wartości niematerialnych i prawnych 1

2 Godz Obiad Godz Kulig, Chata Walońska, basen, sauna lub inna impreza rekreacyjno-turystyczna (w zależności od warunków pogodowych) połączona z kolacją Godz Wieczór przy muzyce (dyskoteka lub inna forma) Drugi dzień 17 styczeń 2006 r. Godz śniadanie, Godz III Sesja plenarna ANALIZA FUNDAMENTALNA I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI Prowadzący: prof. Henryk Sobolewski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 15. prof. Jerzy Czupiał - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wpływ rozwoju nowych produktów na efektywność przedsiębiorstwa 16. prof. Mirosław Hamrol - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Refleksje nad istotą analizy fundamentalnej 17. prof. Stanisław Kasiewicz, dr Waldemar Rogowski - Szkoła Główna Handlowa Stan obecny i kierunki badań w zakresie kapitału intelektualnego - studia literaturowe 18. prof. Ryszard Klęczek - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyniki, które osiągamy i które możemy osiągnąć - łączenie informacji marketingowej i finansowej w celu identyfikacji potencjałów poprawy efektywności 19. prof. Lech Kurowski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efektywność i opłacalność gospodarowania w okresie transformacji 20. prof. Adam Nalepka, mgr Katarzyna Łach - Akademia Ekonomiczna w Krakowie Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością 21. prof. Wanda Skoczyłaś - Uniwersytet Szczeciński Problem pomiaru wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem Godz Przerwa na kawę Godz Obrady Panelowe WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI - SALA GŁÓWNA Prowadzący: prof. Waldemar Tarczyński - Uniwersytet Szczeciński 22. dr Maciej Czarnecki - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Systemy zarządzania przez wartość - praktyka polskich przedsiębiorstw na przykładzie firm Dolnego śląska 23. dr Izabela Jonek-Kowalska - Politechnika śląska EVA jako miernik efektywności fuzji i przejęć 24. dr Dominika Markiewicz-Rudnicka - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wzrost wartości organizacji gospodarczej (jej kapitałów własnych) - miara efektywności ekonomicznej 25. dr Witold Niedzielski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu W poszukiwaniu źródeł wartości (przedsiębiorstwa). Migracja wartości 26. dr Andrzej Rutkowski - Uniwersytet Warszawski Zastosowanie EBITDA w wycenie wartości firmy 27. dr Tomasz Słoński - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Kształtowanie się mnożnika Cena/Zysk" w cyklu życia przedsiębiorstwa 28. dr Tomasz Strąk - Uniwersytet Szczeciński Konsekwencje solidarnej odpowiedzialności zbywcy i nabywcy za zobowiązania dla wyceny przedsiębiorstwa 29. dr Piotr Szczepankowski - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawie Ustalanie stopy wzrostu przedsiębiorstwa na potrzeby wyceny jego wartości. Teoria a praktyka polska 2

3 EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI NON PROFIT - SALA PIEKIEŁKO Prowadzący: prof. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Główna Handlowa 30. dr Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska - Uniwersytet Łódzki O konieczności określenia pozamedycznych czynników warunkujących wybór placówki zdrowotnej przez klientów 31. mgr Tomasz Dyczkowski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Ocena efektywności działania organizacji charytatywnych na przykładzie stacji opieki 32. dr Marta Kluzek - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Efektywność administracji podatkowej w okresie transformacji 33. dr Grażyna Kozuń-Cieślak - Politechnika Radomska Obligacje komunalne czy kredyt bankowy - efektywność finansowania długiem 34. dr Monika Pieńkowska - Pekao Access Sp. z o.o. Efektywność pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania i restrukturyzacji - doświadczenia polskie 35. mgr Lilianna Taracińska - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efektywność działalności gospodarczej instytucji non profit na przykładzie fundacji i partii politycznych 36. mgr Małgorzata Węgrzyńska - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Pomiar i prezentacja efektywności ekologicznej działań proekologicznych 37. dr Beata Zagożdżon - Politechnika Radomska Problem oceny efektywności działalności użyteczności publicznej na przykładzie komunikacji miejskiej EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI - DOBÓR PARAMETRÓW I METODY POMIARU - SALA WIKLINOWA Prowadzący: prof. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński 38. mgr Piotr Bober - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Efektywność gospodarowania majątkiem na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży meblarskiej 39. dr Monika Gryko - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Ocena istotności czynników opłacalności innowacyjnego projektu inwestycyjnego 40. dr Rafał Jóźwicki - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Efektywność polskiego rynku akcji w świetle aktywnych strategii inwestycyjnych 41. dr Aneta Michalak - Politechnika śląska Problemy szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności inwestycji 42. mgr Paweł Mielcarz - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo - rozwojowych w Polsce, wyniki badań 43. dr Bartłomiej Rodawski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w logistycznych łańcuchach dostaw 44. dr Paweł Trippner - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Efektywność polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Inwestycyjnych 45. dr Tomasz Wiśniewski - Uniwersytet Szczeciński Analiza ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych Godz Obiad, Godz Obrady panelowe EFEKTYWNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA - SALA GŁÓWNA Prowadzący: prof. Wanda Skoczyłaś - Uniwersytet Szczeciński 46. mgr Bartłomiej Marona - Akademia Ekonomiczna w Krakowie Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin 3

4 47. dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz - Uniwersytet Szczeciński Poziom kapitału obrotowego netto determinantą wypłacalności polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego 48. dr Robert Polaczek - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Przemiany w zasobach kapitałowych a efektywność gospodarowania kompanii piwowarskiej 49. mgr Paweł Przepiora - Politechnika Poznańska Koszty pracy i koszty leasingu a efektywność substytucji pracy przez kapitał w przedsiębiorstwie produkcyjnym 50. dr Agnieszka Szczęsna-Urbaniak - Uniwersytet Szczeciński Problem szacowania pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw na przykładzie sektora nawozowego 51. dr Danuta Zawadzka - Politechnika Koszalińska Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych WYKORZYSTYWANIE ANALIZY FINANSOWEJ W MONITOROWANIU EFEKTYWNOŚCI - SALA PIEKIEŁKO Prowadzący: prof. Mirosław Krajewski-Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku 52. mgr Stanisław Gurgul - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Ocena przedsiębiorstwa dłużnika przez tymczasowego nadzorcę sądowego 53. mgr Magdalena Kisielewska - Uniwersytet Szczeciński Analiza efektywności największych banków komercyjnych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA 54. mgr Hawsa Sikacz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Specyfika analizy finansowej grupy kapitałowej 55. dr Mirosław Wasilewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Kondycja ekonomicznofinansowa przedsiębiorstw rolniczych o różnych formach prawnych zagospodarowania ziemi 56. prof. Tadeusz Dudycz, mgr Bogumiła Brycz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach wstępne badania empiryczne EFEKTYWNOŚĆ INWESTOWANIU W KAPITAŁ INTELEKTUALNY - SALA WIKLINOWA Prowadzący: prof. Kazimierz Perechuda - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 57. dr Jolanta Bodzianny, dr Beata Iwasieczko, dr Dominika Markiewicz-Rudnicka - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Czynniki wpływające na kapitał ludzki w rolnictwie 58. dr Halina Sobocka-Szczapa - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Wspomaganie potencjału intelektualnego bezrobotnych na rynku pracy w Polsce 59. mgr Artur Stefański - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wpływ wiedzy analityków kredytowych na efektywność zarządzania portfelem kredytowym w banku 60. dr Grzegorz Urbanek - Uniwersytet Łódzki Wycena kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstwa 61. mgr Katarzyna Wiejak, mgr Anna Kaczmarek - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Efektywność procesów komunikowania w ujęciu interdyscyplinarnym Godz Przerwa na kawę Godz Obrady Panelowe DZIAŁANIA TWORZĄCE WARTOŚĆ - SALA GŁÓWNA Prowadzący: prof. Mirosław Wypych - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 62. dr Ewa Szkic-Czech - Elektrownia Opole SA Przymierza outsourcingowe we wzmacnianiu łańcuchów wartości i kształtowaniu przedsiębiorstw sieciowych 4

5 63. dr Katarzyna Kozioł - Uniwersytet Szczeciński Działalność innowacyjna przedsiębiorstw wysokiej technologii determinantą wzrostu efektywności 64. dr Bartłomiej Nita - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Działania tworzące wartość w przedsiębiorstwie 65. dr Paweł Rumniak - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Know how - wycena wartości w firmie konsultingowej 66. dr Piotr Szymański - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA - SALA PIEKIEŁKO Prowadzący: prof. Gabriel Łasiński - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 67. dr Wojciech Dyduch - Akademia Ekonomiczna w Katowicach Próba oceny efektywności przy użyciu miar przedsiębiorczości organizacyjnej 68. mgr Tomasz Ingram - Akademia Ekonomiczna w Katowicach Działania rekrutacyjne a efektywność organizacji w świetle badań literatury 69. dr Jacek Juzwiszyn - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Ekonofizyczna próba wyceny wirów równowagi 70. dr Krzysztof Nowosielski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Procedura oceny sprawności controllingu w przedsiębiorstwie 71. dr Przemysław Zbierowski - Akademia Ekonomiczna w Katowicach W kierunku efektywności przez przedsiębiorczość organizacyjną i uwagę przedsiębiorczą MŚP - SALA WIKLINOWA Prowadzący: prof. Mirosława Kwiecień - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 72. mgr Angelika Kaczmarczyk - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Kryteria oceny efektywności małych i średnich podmiotów gospodarczych 73. mgr Katarzyna Prędkiewicz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Małe i średnie przedsiębiorstwa a wzrost gospodarczy 74. dr Ewa Szczepankiewicz-Chmiel - Akademia Ekonomiczna w Katowicach Efektywność funkcjonowania polskich MśP 75. mgr Mariola Szewczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i uogólnienia praktyczne 76. dr Robert Wolański - Uniwersytet Warszawski Efektywność pozyskiwania źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa Godz Uroczysta kolacja Trzeci dzień Godz Obrady Panelowe EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ I PRODUKCYJNEJ - SALA GŁÓWNA Prowadzący: prof. Ryszard Kłeczck-Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 77. dr Piotr Chojnacki - Akademia Rolnicza w Lublinie Ocena efektywności działalności produkcyjno-inwestycyjnej w branży spożywczej - wybrane aspekty rozwoju mięsnych spółek giełdowych 78. dr Janusz Pawłowski - Uniwersytet Łódzki Czynniki innowacyjności i konkurencyjności w prywatyzowanych przedsiębiorstwach 5

6 79. dr Anetta Pukas - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Efektywność relacji z klientem - kryteria oceny i możliwości wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem 80. dr Marcin Wierzbiński - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Rachunek kosztów cyklu życia w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw wytwarzających ciepło i energię elektryczną w procesie skojarzonym 81. mgr Sylwia Wrona - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Marka jako zasób przedsiębiorstwa - problemy pomiaru i sprawozdawczości EFEKTYWNOŚĆ - WYBRANE ZAGADNIENIA - SALA PIEKIEŁKO Prowadzący: prof. Jadwiga Adamczyk - Akademia Ekonomiczna w Krakowie 82. dr Waldemar Gil - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Znaczenie dla rachunku ekonomicznego w warunkach umiędzynarodowienia systemu informacyjnego rachunkowości prowadzonego w środowisku informatycznym 83. dr Krzysztof Misiołek - Akademia Ekonomiczna w Krakowie Efektywność nadzoru korporacyjnego 84. dr Maria Niewiadoma - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wybrane kryteria pomiaru ryzyka stopy procentowej w kontekście efektywności systemu kontroli banków 85. mgr Wojciech Ostojski - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Różnorodne podejścia do efektywności banku 86. mgr Piotr Skrzypek - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Ocena zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 87. dr Jerzy Wąchol - Akademia Górniczo-Hutnicza Uwarunkowania wzrostu gospodarczego a transformacje gospodarcze Godz IV Sesja plenarna EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH OBSZARÓW GOSPODARCZYCH Prowadzący: prof. Grażyna Osbert-Pociecha - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 88. prof. Franciszek Kapusta - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Analiza ekonomiczna rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Rostkowicach w latach prof. Mirosław Krajewski - Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw w kierunku wzrostu jego wartości 90. prof. Gabriel Łasiński, mgr Monika Chmielewska - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Efektywność organizacji a kultura organizacyjna 6

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

Spis doktoratów WNEiZ UMK :

Spis doktoratów WNEiZ UMK : Spis doktoratów WNEiZ : Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Recenzenci Data obrony 1. Mgr Ryszard Trwałość i niezawodność wyrobów Prof. dr hab. S. Sudoł Prof. dr hab. B. Oyrzanowski 27.04.1988 Lorenczewski

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo