Akcji Sell Out Taurus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akcji Sell Out Taurus"

Transkrypt

1 OFICJALNY REGULAMIN ORAZ ZASADY ZARZĄDZANIA DANYMI W Akcji Sell Out Taurus Przystępując do Akcji, uczestnik automatycznie potwierdza i akceptuje warunki oficjalnego regulaminu oraz zasad zarządzania danymi w Akcji ( Regulamin ). 1. Organizator akcji Michelin Polska S.A. z siedzibą przy ul. Leonharda 9, Olsztyn ( Organizator ) organizuje akcję promocyjną Akcja Sell Out Taurus ( Akcja ) za pośrednictwem EventHouse s.r.o. Vltavská 53/17, Praha 5 Smíchov, ZIP: 15000, Republika Czeska ( Agencja ). 2. Uprawnienie do udziału w Akcji W Akcji mogą zarejestrować się wyłącznie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce, którzy w dniu rejestracji są pełnoletni, a także podmioty prawne zarejestrowane w Polsce ( Uczestnicy ), którzy zakupią opony Taurus zgodnie z punktem 4 w okresie obowiązywania Akcji (zob. punkt 3) i dokonają prawidłowej rejestracji (zob. punkt 5) w Akcji na witrynie ( Witryna ). W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Agencji oraz innych podwykonawców zaangażowanych w prowadzenie Akcji, ani firmy dystrybuujące ww. produkty.. 3. Czas trwania akcji Akcja rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2015 r. i kończy 30 listopada 2015 r. Zakupów opon należy dokonywać w tym okresie. Okres rejestracji online: od 1 sierpnia do 20 grudnia 2015 r. Zakupy i rejestracja dokonane przed i po tym terminie nie będą objęte Akcją. 4. Produkty biorące udział w Akcji i Nagrody Opony kwalifikujące się do Akcji należą do następujących gam Taurus: POINT 8, POINT 70, POINT 7 SPECIAL, POINT 65, RC 95 do maszyn rolniczych. W zależności od wartości zafakturowanego zakupu, nagrodę można wybrać spośród następujących produktów:

2 Kwota na fakturze za zakupione opony taurus (bez VAT) Nagrody PLN Elektryczna kosiarka do trawy Piła łańcuchowa Wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe PLN Nożyce do żywopłotu Dmuchawa akumulatorowa Podkaszarka do trawy 8000 PLN Aerator elektryczny Pompa wodna Miernik laserowy 6000 PLN Poziomnica laserowa Zszywacz akumulatorowy Sekator Nie ma możliwości wymiany nagrody na pieniężną równowartość jej wartości. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany marek Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fabryczne nagród, w związku z czym Organizator nie udziela gwarancji na poszczególne produkty. W przypadku ujawnienia wad, skontaktujemy się z producentem lub dystrybutorem nagrody zgodnie z dokumentacją dołączoną do produktu. W przypadku niedostępności produktu Organizator ma prawo zamienić go na inny produkt z danego poziomu Nagród. 5. Procedura przystępowania do Akcji Uczestnicy, którzy dokonają zakupu produktów Michelin zgodnie z punktem 4 w czasie trwania Akcji i dokonają prawidłowej rejestracji na Witrynie otrzymają gwarantowaną nagrodę zgodnie z punktem 4. Rejestracja jest uważana za prawidłową, jeśli spełnia następujące warunki: - Uczestnik odwiedza Witrynę promocji, wypełnia formularz rejestracyjny poprawnymi danymi, a następnie przesyła plik z obrazem faktury lub paragonu ( Dowód Zakupu ) (czym wyraźnie udowadnia zakup opon Michelin) wraz z formularzem, potwierdzając swój zakup online. - Po wysłaniu formularza uczestnik otrzymuje , w którym jest powiadamiany, że Organizator otrzymał złożone dane, które są obecnie sprawdzane pod kątem poprawności. O zakwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnik zostanie poinformowany em w terminie 21 dni roboczych od daty rejestracji. - Organizator poinformuje Uczestnika w u lub telefonicznie w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania rejestracji o jej ważności. W tym samym u Uczestnik zostanie poinformowany, że otrzyma nagrodę. - W przypadku, gdy Organizator poinformuje Uczestnika w u lub telefonicznie w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania rejestracji o jej nieważności, Organizator będzie musiał podać powód nieważności. Decyzję Organizatora o ważności rejestracji oraz dotyczącą wszelkich innych spraw należy traktować jako ostateczną.

3 Uczestnik zachowuje Dowód Zakupu przez 2 miesiące po zakończeniu Akcji, ponieważ Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia Uczestnika o przedłożenie oryginałów Dowodów Zakupu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego wykluczenia Uczestnika składającego podczas rejestracji dokumenty nieważne lub niezgodne z prawem. Decyzję Organizatora o wykluczeniu należy traktować jako ostateczną i niepodważalną. 6. Przekazanie i odbiór Nagród Beneficjenci otrzymają Nagrody w terminie 3 miesięcy od otrzymania od Organizatora a potwierdzającego poprawność rejestracji. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi przez pracowników Michelin. Po otrzymaniu Nagrody Uczestnik podpisze protokół potwierdzający jej odbiór. 7. Podatki i opłaty Organizatorzy i Uczestnicy wypełniają swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z przepisami. 8. Informacje o Akcji Regulamin i zasady zarządzania danymi podczas Akcji są dostępne na Witrynie: 10. Zasady zarządzania danymi osobowymi i dane dostawy W związku z Akcją, wyłącznie w celu jej przeprowadzenia i wywiązania się z zobowiązań prawnych z nią związanych Organizator zarządza następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem Uczestnika (nazwą firmy), adresem pocztowym, adresem , numerem telefonu oraz danymi z Dowodu Zakupu. Komentář [B1]: Punkt 10 poprzedza punkt 9 - za oryginałem Dane uzyskane przez Organizatora na podstawie przedłożonych dokumentów rejestracyjnych są traktowane jako poufne i przetwarzane przez podmioty wyszczególnione poniżej. Poza Organizatorem dostęp do danych mają wyłącznie podmioty wyszczególnione poniżej. Przystępując do Akcji, Uczestnik automatycznie potwierdza i akceptuje Regulamin oraz Zasady zarządzania danymi w Akcji, a także potwierdza, że: 1. Podanie danych jest dobrowolne, zarządzanie danymi opiera się na dobrowolnej zgodzie udzielonej poprzez podanie danych Uczestnika oraz że Uczestnik wyrażą zgodę na zarządzanie danymi poprzez przystąpienie do Akcji, tj. poprzez rejestrację; 2. Uczestnik będzie miał wgląd w dane przetwarzane przez MICHELIN RUMUNIA SA, z siedzibą w Sos. Bucuresti Nord No. 10, Global City, Business Park, Budynek O1, III piętro, Voluntari, Ilfov 3. Organizator ma prawo do używania danych osobowych uczestników i informacji bezpłatnie na potrzeby przeprowadzenia oraz udokumentowania Akcji; 9. Pozostałe informacje W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, także jeśli nastąpi ono przekazaniu Nagrody, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika biorącego udział w Akcji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych kroków prawnych. Uczestnicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu. Decyzję Organizatora o wykluczeniu należy traktować jako ostateczną i niepodważalną. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia któregokolwiek z Uczestników ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Organizator doświadczy lub nabierze uzasadnionych podejrzeń o jakichkolwiek (np.

4 komputerowych) oszustwach lub nadużyć lub zachowaniach niezgodnych z Akcją lub psujących jej wizerunek ze strony Uczestnika. Decyzję Organizatora o ważności rejestracji i faktur oraz dotyczącą wszelkich innych spraw należy traktować jako ostateczną. Organizator nie zaleca Uczestnikom przestępowania do Akcji z wykorzystaniem adresu utworzonego przez osoby trzecie. W przypadku, gdy Uczestnik będzie korzystał z adresu utworzonego przez osoby trzecie, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić się do właściciela adresu o zgodę na jego wykorzystanie. Organizator Akcji oraz Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i spory wynikające z nieuprawnionego wykorzystania adresów . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy na Witrynie wynikające z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, jednakże Organizator podejmie wszystkie niezbędne kroki wymagane do identyfikacji i eliminacji takowych błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne ataki na Witrynę. Organizator nie będzie rozpatrywał jakichkolwiek wniosków o odszkodowania za poniesione koszty, szkody czy straty wynikające z błędów, braków, wadliwego działania Akcji lub opóźnień podczas jej przebiegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i działanie urządzeń oraz sprzętu IT, usług kurierskich i działań osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Witryny wynikające z przyczyn pozostających poza jego kontrolą w tym, ale nieograniczających się do: błędów lub niedostępności serwera obsługującego Witrynę, braku połączenia z Internetem, awarii w sieci szkieletowej, awarii w łączeniu do Witryny lub jej podstron. Organizator Akcji i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne ataki na Witrynę i serwer obsługujący Witrynę (w tym, ale bez ograniczenia się do ataków typu odmowa usługi (DoS) i SQL injection). Organizator Akcji i Agencji nie ponoszą w związku z tym odpowiedzialności za przesyłanie do Uczestników fałszywych komunikatów systemowych o Nagrodach, ważności rejestracji i tym podobnych otrzymywanych przez Uczestników podczas ataku na Witrynę lub serwer. Uczestnik potwierdza, że wydajność, szybkość wysyłania komunikatów, transferu danych i reakcji serwera Organizatora są uzależnione od zastosowanych technologii, a na powyższe parametry serwera może mieć wpływ przeciążenie sieci lub inne czynniki poza kontrolą Organizatora, w tym także, ale bez ograniczenia do wzmożonego ruchu w sieci, jej zasięgu, błędów połączeń, wydajności urządzeń mobilnych, jak również utrzymywania bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia podczas przesyłania materiałów na Witrynę. Organizator Akcji i Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z zamknięcia okna przeglądarki Uczestnika lub przerwania połączenia z serwerem Witryny (z jakiegokolwiek powodu) podczas rejestracji lub wynikającą z przepełnienia skrzynki Uczestnika lub traktowania przez nią wiadomości od Organizatora jako spam. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z użytkowania oprogramowania i korzystania z platform, które nie są zalecane przez Organizatora. Zalecane oprogramowanie i system operacyjny: minimalne wymagania to przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8, Mozilla Firefox w wersji 23, Opera w wersji 20, system operacyjny Windows 2000, włączona obsługa skryptów Java. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie zapasów produktów uczestniczących w Akcji podczas jej trwania. Zdjęcia nagród w reklamach mają wyłącznie charakter ilustracyjny. Wszystkie wiadomości wysyłane przez serwer pocztowy uważa się za dostarczone.

5 Ryzyko wynikające z korzystania z Nagród ponoszą beneficjenci Akcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe mienia beneficjentów Akcji lub obrażenia odniesione podczas użytkowania Nagród. Organizator

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo