Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r."

Transkrypt

1 21 grudnia 2011 r. Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r. Uwe Zoellner, szef zespołu ds. europejskich rynków akcji w Franklin Templeton Investments Pytanie o przyszłość Europy: Czy zbliżamy się do rozwiązania kryzysu? W Europie dominuje dziś jedno podstawowe pytanie: czy uda się wyjść z aktualnego kryzysu finansowego? Uważamy, że rozwiązania można spodziewać się w nadchodzących miesiącach. Wprawdzie ostatnie wydarzenia nie skłaniają do optymizmu (sposób, w jaki europejscy politycy traktują problem, nie może budzić podziwu), ale oceniając zarządzanie sytuacją kryzysową w strefie euro, należy wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, cały proces ma charakter stricte polityczny, a więc obejmuje liczne rundy żmudnych i skomplikowanych negocjacji prowadzonych aż do osiągnięcia porozumienia pomiędzy różnymi stronami o sprzecznych interesach. Problem ten nie dotyczy wyłącznie strefy euro. Rynki finansowe oczekują z kolei szybkiego rozwiązania, jednak muszą zaakceptować fakt, że dla polityków ważniejsze jest, by to rozwiązanie było przede wszystkim właściwe i skuteczne w dłuższej perspektywie. Próba błyskawicznego załagodzenia sytuacji może doprowadzić jedynie do rychłego powrotu polityków do stołu negocjacyjnego. Strony, które poniosą koszty rozwiązania kryzysu (np. Niemcy) chcą zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykorzystaniem ich pieniędzy, co jest zrozumiałe po doświadczeniach z ostatnich kilku miesięcy. Stąd niechęć do szybkiej zgody na nieograniczoną restrukturyzację długów czy zapewnienie dalszej pomocy ze strony EBC, dopóki mocno zadłużone kraje nie dadzą wiarygodnych sygnałów, że rozwiążą swe problemy i wyeliminują strukturalne przeszkody stojące na drodze do dalszego wzrostu i poprawy konkurencyjności. Dobra wiadomość jest taka, że dostrzegamy pewne kroki w tym kierunku, w szczególności w kraju, którego przyszłość będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwiązania kryzysu, czyli we Włoszech. Jestem pewien, że osiągamy pewne postępy, ale ostateczne wyjście z sytuacji kryzysowej może potrwać nieco dłużej (i wymagać organizacji jeszcze kilku szczytów europejskich). Mamy zatem także gorszą wiadomość: rozwiązanie na pewno nie będzie szybkie. Dług pogrążonych w kłopotach krajów narastał przez całe lata i dekady, a zrzucenie tego obciążenia wymaga czasu i poświęceń. Zaciąganie kolejnego zadłużenia z myślą o wsparciu gospodarki i z nadzieją, że szybszy rozwój zniweluje potężne długi, nie jest dobrą drogą. Rynki kapitałowe nie są gotowe, by finansować większe zadłużenie. Co więcej, wzrost gospodarczy budowany na długu nie może być utrzymywany w dłuższej perspektywie. Nie ma zatem alternatywy dla 1

2 zaciskania pasa i deregulacji. Holandia, kraje skandynawskie czy Niemcy musiały przez to przejść i Europa Południowa nie może być wyjątkiem. Przetrwanie tego procesu w aktualnych warunkach powszechnej niepewności i nieufności będzie niestety znacznie trudniejsze. Test wytrzymałości: skarceni bankierzy nie ułatwiają sytuacji; recesja w Europie Południowej nieuchronna Innym czynnikiem, który znacząco pogarsza krótkoterminowe perspektywy ekonomiczne jest fakt, że po ostatnich stress testach, europejskie banki musiały poprawić wskaźnik utrzymywanych rezerw kapitałowych w stosunku do aktywów obarczonych ryzykiem. W rezultacie, banki będą ostrożniej obciążać swe bilanse kolejnymi ryzykownymi aktywami, co przełoży się na zaostrzenie wymagań związanych z dostępem do kredytowania, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). To z kolei będzie ciążyć na prognozach wzrostu gospodarczego w całym eurolandzie. Uważamy, że Europa Południowa nie ma szans na uniknięcie recesji, która odbije się na kondycji całej strefy euro. Musimy zatem przygotować się na trudny początek 2012 roku, który przyniesie ujemny wzrost w kilku krajach peryferyjnych i łagodną recesję w całej unii walutowej. Wyceny na rynkach akcji zdają się sygnalizować, że takie są powszechne oczekiwania inwestorów. Pojawia się pytanie, czy kraje południowoeuropejskie wykażą się dostateczną dyscypliną, by przetrwać radykalne oszczędności; protesty i strajki skłaniają niektórych do przekonania, że tej dyscypliny zabraknie. Nie zgadzamy się z takim punktem widzenia. Polityka zaciskania pasa z pewnością jest wielkim ciężarem dla społeczeństwa i będzie budzić kontrowersje, jak miało to miejsce w Niemczech czy Holandii. Cięcia wydatków na cele socjalne nie wzbudzą radości obywateli i mogą wywołać kolejne niepokoje społeczne, ale ludzie generalnie rozumieją, że oszczędności są absolutnie konieczne, by poprawić sytuację gospodarczą. Przebudzenie śpiącego giganta? Sygnały poprawy kondycji gospodarki USA Ku zdziwieniu wielu inwestorów z Europy, w USA pojawiają się sygnały poprawy kondycji gospodarki. Dane z rynku pracy są niejednoznaczne, co budzi obawy przed dalszą stagnacją wskaźnika wzrostu zatrudnienia, która byłaby niekorzystna dla konsumpcji filaru wzrostu gospodarczego w USA. Dostrzegamy jednak podobieństwa do sytuacji z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz okresu po 2001 r. Wówczas ożywienie gospodarcze nie wywołało natychmiastowej poprawy dynamiki na rynku pracy, która ostatecznie nadeszła z pewnym opóźnieniem. Nie powinniśmy zatem traktować aktualnych danych o stopie bezrobocia jako zwiastunów spowolnienia gospodarczego. Konsumpcja w USA ma się dobrze, na co wskazuje sprzedaż samochodów czy wyniki sprzedaży detalicznej w okresie bożonarodzeniowym. Niższe ceny surowców, a w szczególności ropy, mają korzystny wpływ na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Ponadto, w USA obserwujemy także rozluźnienie warunków udzielania kredytów, co stanowi przeciwny trend niż ten notowany na rynku europejskim. Kluczową dla USA kwestią będzie możliwy wpływ wygaśnięcia całego szeregu programów pomocowych w niektórych stanach na początku 2012 r., który może oznaczać stłumienie wzrostu gospodarczego i osłabienie dynamiki na całym świecie, w tym w Europie. 2

3 Chiny na rozdrożu W Chinach, uwagę wszystkich obserwatorów skupia na sobie rynek nieruchomości. Wygląda na to, że po dwóch latach rządowi udało się schłodzić nieco boom na tym rynku, jednak pozostaje pytanie jaki wpływ będzie miało to spowolnienie na chińską gospodarkę, która obecnie jest lokomotywą światowego wzrostu. Ponieważ sytuacja Chin jest bezprecedensowa, trudno sformułować jakiekolwiek prawdopodobne scenariusze jej dalszego rozwoju. Wydaje mi się, że na obecnym etapie Chiny mają dostateczny potencjał do rozbudzenia popytu także poza rynkiem nieruchomości, by wesprzeć rozwój krajowej gospodarki. Malejąca inflacja daje władzom jeszcze większe pole manewru. Poszukiwanie wartości w warunkach wzmożonej zmienności kursy europejskich akcji blisko historycznych minimów Co to wszystko oznacza dla europejskich rynków akcji? Biorąc pod uwagę ostrożne prognozy ekonomiczne, można przyjąć negatywne podejście do całego rynku i generalnie unikać akcji spółek z Europy. Sądzimy, że taka reakcja byłaby przesadna. Co zrozumiałe, wielu inwestorów sceptycznie podchodzi do wyceny opartej na zyskach, kwestionując prognozy zysków na 2012 r., jednak nawet z punktu widzenia wskaźników ceny do wartości księgowej, kursy papierów oscylują dziś wokół najniższych poziomów w historii. Podobne ceny przez dłuższy czas utrzymywały się tylko w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w okresie stagflacji, strukturalnej prokrastynacji i tendencji politycznych, które generalnie nie sprzyjały przedsiębiorstwom prywatnym. Obecnie, taki poziom wyceny rynkowej w dłuższej perspektywie byłby uzasadniony wyłącznie, gdyby kryzys w strefie euro pozostał nierozwiązany i czekałby nas długi okres niepewności i zawirowań ekonomicznych. Co więcej, obecne negatywne podejście inwestorów do Europy nie tylko oparte jest na przeszacowanym ryzyku cyklicznym, ale także nie uwzględnia faktu, że spółki są dziś w lepszej kondycji niż podczas ostatniego spowolnienia w 2008 r. Przedsiębiorcy zredukowali poziomy zadłużenia, obcięli wydatki na inwestycje kapitałowe i rygorystycznie zarządzają zapasami. Inwestorzy nadal boją się powtórki z 2008 r., gdy cała światowa gospodarka nagle niemal stanęła w miejscu na kilka miesięcy, a następnie w 2009 r. wskaźniki PKB szły w dół w średnim tempie oscylującym wokół 5%. Ten niepokój jest przyczyną spadków kursów akcji wielu spółek do poziomów porównywalnych z tamtym okresem. W naszej ocenie, 2008 r. był historyczną aberracją, a nie przykładem nowej formy gospodarczej dekoniunktury. Uważamy, że kolejne cykliczne spadki dynamiki będą bardziej przypominać typowe okresy spowolnienia, jakie notowaliśmy na przestrzeni ostatnich 40 lat. Recesja, jaką przeżyliśmy w 2008 r., była otrzeźwiającym doświadczeniem, które jednak było tylko częścią ogólnego krajobrazu inwestycyjnego, a z perspektywy czasu można uznać je za źródło dobrych okazji do zakupów. Selekcja akcji z Europy na przekór powszechnym przekonaniom Reakcją większości inwestorów na bieżące problemy jest koncentracja na sektorach defensywnych, co znajduje odbicie we względnej wycenie papierów z tych sektorów na tle wyników historycznych. Nie zgadzamy się z takim podejściem, z kilku powodów: W czasach pesymizmu dominującego w prognozach ekonomicznych, wiele wysokiej jakości spółek z sektorów podatnych na zmiany cyklu rynkowego wycenianych jest niezwykle tanio, co stwarza ogromny potencjał dla cierpliwych inwestorów. 3

4 Wiele przedsiębiorstw, których papiery notowane są na europejskich giełdach, prowadzi działalność na całym świecie i jest w większym stopniu uzależniona od kondycji gospodarczej USA czy rynków BRIC niż od problemów, jakie trapią strefę euro. Nawet papiery niektórych spółek wrażliwych na sytuację wewnątrz eurolandu są wyceniane tak nisko, że całe ryzyko jest już uwzględnione w cenie akcji z dużą nawiązką. Dotyczy to, w szczególności, niektórych przedsiębiorstw z sektorów infrastruktury i usług komunalnych z Włoch czy Portugalii. Strategie inwestycyjne na 2012 r.: Jakość: koncentracja na jakości nie oznacza defensywnego podejścia! Akcje wysokiej jakości spółek cyklicznych powiązanych z rynkiem konsumenckim czy sektorem przemysłowym, o mocnej pozycji rynkowej, dużych wymaganiach dla potencjalnej konkurencji oraz możliwości dyktowania cen, są dziś dostępne po bardzo niskich cenach. Zyski: akcje oferują dziś bardzo wysokie zyski, w porównaniu z historycznymi wynikami samych akcji oraz z obligacjami rządowymi o ratingu AAA, stanowiąc jednocześnie lepsze zabezpieczenie na wypadek inflacji, która może być wynikiem działań stymulacyjnych związanych z bieżącym kryzysem finansowym. Szczególnie duże możliwości związane są z przedsiębiorstwami wypłacającymi dywidendę oraz z akcjami oferującymi bardzo wysoką rentowność, która nawet po spadku będzie atrakcyjna. Korzystnym efektem ubocznym jest dywidenda, która jest stabilnym źródłem bazowego dochodu w czasach wzmożonej niepewności na rynkach. Ostrożne wydatki gospodarstw domowych w Europie: nie tylko w strefie euro, ale także w całej Europie, restrykcyjna polityka budżetowa będzie miała wpływ na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, który może utrzymać się przez pewien czas. Należy to wziąć pod uwagę przy ocenie spółek o największej ekspozycji na lokalne rynki europejskie. Lepszym wyborem mogą okazać się przedsiębiorstwa aktywnie działające na najbardziej stabilnych rynkach, takich jak infrastruktura (czy usługi komunalne). Wartość spółek o niższej jakości: należy unikać spółek o dużym poziomie lewarowania finansowego i zmiennych rynkach docelowych, z uwagi na większą niechęć banków do pożyczania pieniędzy w nadchodzących latach. Wybrane tanie akcje mogą być atrakcyjne, jednak polecamy je tylko najodważniejszym inwestorom. -Koniec- Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym pełnym lub skróconym prospekcie Funduszu oraz ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu. 4

5 Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz jest dopuszczony do obrotu publicznego wyłącznie w Luksemburgu. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela Funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu oraz kopię ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Issued by Franklin Templeton International Services S.A. 5

Franklin Natural Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Funds 30 czerwca 2015 r. Komentarz kwartalny Zespół inwestycyjny KLUCZOWE ZAGADNIENIA Frederick G. Fromm, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53)

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53) B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. GRECKIE ZAWIROWANIA Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI?

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

NR 3/2010 SPIS TREŚCI

NR 3/2010 SPIS TREŚCI SPOJRZENIE NA RYNEK I TRENDY INWESTYCYJNE DLA KLIENTÓW NOBLE FUNDS TFI S.A. NR 3/2010 SZANOWNI PAŃSTWO, kolejny raz jest mi bardzo miło zaprezentować Państwu biuletyn kwartalny Noble Funds TFI S.A. Mam

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2011 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo