Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej."

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie regulacji art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Czesława Żurowskiego, syna Piotra i Teresy, pesel , zamieszkałego Lubin, ulica Leszczynowa nr 12 m. 11, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ASH Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał

2 Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna 2

3 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przedstawienie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

4 Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki W tym miejscu w imieniu Zarządu Spółki Paweł Czesław Żurowski Prezes Zarządu zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2014 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, gdyż w proponowanej treści uchwały przedmioty działalności spółki istniały wcześniej, zatem zaproponował następującą treść uchwały: Na podstawie 24. pkt 4 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Dodaje się do 5. pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności: PKD Z Produkcja soków z owoców i warzyw, PKD Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, PKD Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, PKD Z Produkcja artykułów piśmiennych, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, PKD Z Drukowanie gazet, PKD Z Pozostałe drukowanie, PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD Z Introligatorstwo i podobne usługi, PKD Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, PKD Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, PKD Z Produkcja gier i zabawek, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfi-kowanych, PKD Z Handel energią elektryczną, PKD Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 4

5 niemieszkalnych, PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD Z Tynkowanie, PKD Z Zakładanie stolarki budowlanej, PKD Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD Z Malowanie i szklenie, PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończe-niowych, PKD Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, PKD Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,---- PKD Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, PKD Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, PKD Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,

6 PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecja-lizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD Z Pośrednictwo z obrocie nieruchomościami, PKD Z Działalność fotograficzna, PKD Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, PKD Z Działalność agencji pracy tymczasowej, PKD Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach, PKD Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemy-słowych, PKD Z Pozostałe sprzątanie, PKD Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, PKD Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, PKD Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki W tym miejscu akcjonariusz spółki Paweł Czesław Żurowski, działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały 6

7 o treści, jak w powyższej propozycji Zarządu, związanej z autopoprawką, wnosząc o jej przegłosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W związku ze zgłoszeniem przez Zarząd Spółki autopoprawki do projektu uchwały nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, jak również faktem, iż propozycja ta zgłoszona została następnie przez akcjonariusza Pawła Czesława Żurowskiego działającego na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały o treści zgodnej z autopoprawką Zarządu Spółki oraz wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariusza, gdyż głosowanie nad projektem tejże uchwały w pierwotnej wersji byłoby wobec powyższego bezprzedmiotowe Uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki Na postawie 24. pkt 4 statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Dodaje się do 5. pkt 1 Statutu Spółki następujące rodzaje działalności: PKD Z Produkcja soków z owoców i warzyw, PKD Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, PKD Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, PKD Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, PKD Z Produkcja artykułów piśmiennych,

8 PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, PKD Z Drukowanie gazet, PKD Z Pozostałe drukowanie, PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD Z Introligatorstwo i podobne usługi, PKD Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, PKD Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, PKD Z Produkcja gier i zabawek, PKD Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfi-kowanych, PKD Z Handel energią elektryczną, PKD Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD Z Tynkowanie, PKD Z Zakładanie stolarki budowlanej, PKD Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD Z Malowanie i szklenie, PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończe-niowych, PKD Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, PKD Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

9 PKD Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, PKD Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki,---- PKD Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, PKD Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, PKD Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, PKD Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, PKD Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, PKD Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, PKD Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD Z Pośrednictwo z obrocie nieruchomościami, PKD Z Działalność fotograficzna, PKD Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, PKD Z Działalność agencji pracy tymczasowej, PKD Z Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach,

10 PKD Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemy-słowych, PKD Z Pozostałe sprzątanie, PKD Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, PKD Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, PKD Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki Przewodniczący w tym miejscu zarządził głosowanie jawne i imienne i stwierdził, że w głosowaniu jawnym i imiennym wzięło udział (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: głosów za podjęciem uchwały, w tym Paweł Czesław Żurowski, głosów za, głosów przeciw, głosów wstrzymało się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Uchwała nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie nabycia akcji własnych Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art

11 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: a) składanie zleceń maklerskich; b) zawieranie transakcji pakietowych; c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; d) ogłoszenie wezwania Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż (osiemset tysięcy) akcji Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w 7 poniżej Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 5,00 złotych za jedną akcję Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie wyższą niż ,00 złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów; b) umorzenia; c) pożyczenia;

12 d) dalszej odsprzedaży; e) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w 8 powyżej W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki Zarząd kierując się interesem Spółki może: a) zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2018 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; b) zawiesić realizację Programu Skupu Akcji Zarząd przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący za każdy dzień realizacji programu z ilością nabytych akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnią cenę, chyba że w danym dniu nie nabyto akcji własnych w ramach Programu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

13 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Uchwała nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Na podstawie 26.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym w wysokości ,00 złotych Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano (cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 78,79 % (siedemdziesiąt osiem i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: NEUCA spółka akcyjna. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. 2 3 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na zasadach określonych w

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. TERMO-REX Spółka Akcyjna. [tekst jednolity]

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. TERMO-REX Spółka Akcyjna. [tekst jednolity] STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TERMO-REX Spółka Akcyjna [tekst jednolity] Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą: TERMO-REX Spółka Akcyjna. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki. Athos Venture Capital. Spółka Akcyjna. 1 (Firma siedziba)

Statut Spółki. Athos Venture Capital. Spółka Akcyjna. 1 (Firma siedziba) Statut Spółki Athos Venture Capital Spółka Akcyjna 1 (Firma siedziba) 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Athos Venture

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 1. 1. Firma Spółki brzmi ALDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy ALDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SA FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SA FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE [projekt] Uchwała Nr 19/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1 W związku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY S T A T U T U SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY S T A T U T U SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY S T A T U T U SPÓŁKI SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA Skoczów, 2012 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Spółka działa pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy D.B.B. Green Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity STATUTU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Rep. A nr 2348/99 z dnia 16.08.1999r. Rep. A nr 2534/99 z dnia 31.08.1999r. Rep. A nr 1270/2000 z dnia 26.04.2000r. Rep. A nr 2227/2000 z dnia 06.07.2000r.

Bardziej szczegółowo

STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT "PRIMA MODA" SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity ( 1) (1) Zawiązuje się spółkę akcyjną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity STATUT SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Firma Spółki brzmi SAPLING Spółka

Tekst jednolity STATUT SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Firma Spółki brzmi SAPLING Spółka Tekst jednolity STATUT SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Firma Spółki brzmi SAPLING Spółka Akcyjna.------------------------------------- 2. Spółka może używać firmy w skrócie SAPLING S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne

STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne STATUT UBOAT LINE SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 28 sierpnia 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Uboat Line Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 37/2010

RAPORT BIEŻĄCY 37/2010 Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo