Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012r."

Transkrypt

1 Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN). II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów W I kwartale 2012r. utworzono: rezerwy na przyszłe zobowiązania 245 tys. rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło tys. rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego 277 tys. aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 433 tys. szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów tys. W I kwartale 2012r. rozwiązano: rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług 784 tys. rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło 638 tys. rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego tys. aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego tys. szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów tys. W I kwartale 2012r. dokonano: odpisów aktualizujących należności 203 tys. III. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Pierwszy kwartał 2012r. to dla Grupy Kapitałowej ATM okres kontynuacji inwestycji rozpoczętych w roku poprzednim, takich jak prace nad kanałem telewizyjnym ATM Rozrywka TV, którego nadawanie rozpoczęło się w lutym br. oraz rozbudowa zaplecza technologicznego, co dotyczy zwłaszcza spółki ATM System (budowa wozu transmisyjnego HD, który jako pierwszy taki wóz w Polsce będzie miał możliwość rejestracji obrazu 3D). Trwający obecnie proces cyfryzacji sprawia, że rośnie liczba nadawców telewizyjnych, a tym samym zapotrzebowanie na kontent programowy i usługi okołoprodukcyjne zakupywane od zewnętrznych producentów. Grupa Kapitałowa ATM, dzięki podjętym i podejmowanym działaniom, jest w stanie efektywnie odpowiedzieć na zwiększające się potrzeby rynku telewizyjnego i filmowego. Pod względem produkcyjnym pierwszy kwartał 2012r. to dla Grupy Kapitałowej ATM okres kontynuacji dotychczasowych produkcji oraz realizacji nowych pozycji programowych. 1

2 Spółki Grupy Kapitałowej ATM realizowały zdjęcia do kolejnych odcinków telenoweli i seriali, takich jak: Pierwsza Miłość, Galeria, Świat według Kiepskich (producent ATM Grupa SA), Ranczo (producent Studio A Sp. z o.o.), Ojciec Mateusz (producent Baltmedia Sp. z o.o.). Spółki Grupy Kapitałowej ATM pozyskują również zlecenia produkcji telewizyjnych dla kanałów tematycznych. Spółka ATM Grupa rozpoczęła również w I kwartale 2012r. realizację cyklu filmów dokumentalnych dla telewizji TV4. Dużym zainteresowaniem na rynku cieszy się nowy kompleks studyjny Grupy, należący do ATM Studio, czemu sprzyja niska dostępność profesjonalnych studiów telewizyjnych w Warszawie. W I kwartale 2012r. Spółka świadczyła usługi wynajmu swoich powierzchni takim podmiotom jak: Teatr Nowy Krzysztofa Warlikowskiego (realizacja spektakli teatralnych), OTO sp. z o.o., Redworks sp. z o.o., Bomaye sp. z o.o. (realizacja filmów reklamowych), Sony Europe (organizacja imprez eventowych) czy TVP (realizacja muzycznego show Bitwa na Głosy ). Uruchomienie nowoczesnego kompleksu studyjnego w Warszawie jest ważnym krokiem w dalszym umacnianiu pozycji Grupy na rynku oraz daje wraz z usługami świadczonymi przez ATM System możliwość oferowania kompleksowych usług realizacji telewizyjnych dla rynku producenckiego. W analizowanym okresie ATM System, poza obsługą sprzętową produkcji realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej ATM, świadczyła również usługi dla podmiotów zewnętrznych m.in. do takich programów jak: Bitwa na głosy (realizowana dla TVP przez Mastiff Media Polska), Must be the Music. Tylko muzyka i Tylko taniec. Go to Dance (realizowane dla Telewizji Polsat przez Intergalactic). Ponadto, Spółka współpracuje z firmą LIVE PARK przy realizacji transmisji z meczy piłkarskich Ekstraklasy, które w całości są realizowane za pomocą wozu i technologii w systemie HD. Uzupełnieniem oferty Grupy jest świadczenie usług obejmujące realizację komputerowych efektów specjalnych w technice 2D i 3D, wirtualne wspomaganie scenografii filmowej, realizację efektów z modelami fizycznymi wraz z przygotowaniem modeli, realizację animacji komputerowej, montaż kompozycyjny i warstwową korektę kolorystyczną. Usługi świadczone są we wszystkich rozdzielczościach telewizyjnych i kinowych również we wszystkich formatach oraz na dowolnych rodzajach nośników. W IQ 2012r. były prowadzone prace nad efektami specjalnymi do filmu fabularnego Syberiada Polska w reżyserii Janusza Zaorskiego. Produkcje spółek Grupy Kapitałowej ATM cieszą się dużą popularnością zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Świadczą o tym przede wszystkim wysokie wyniki oglądalności, duże zainteresowanie zagranicznych kontrahentów, jak również nominacje do nagród i wyróżnień na festiwalach i plebiscytach. Istotne wydarzenia I kwartału 2012r. zostały ujęte poniżej w porządku chronologicznym: 1. W dniu 3 stycznia 2012r. zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A. a Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na realizację audycji telewizyjnej pod tytułem Warsztaty Smaku Kuchnia + na potrzeby programu telewizyjnego Kuchnia.tv. 2. W dniu 17 stycznia 2012r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła ostateczną decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Przewodniczącego KRRiT z 29 lipca 2011r. o rozszerzeniu koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale multipleksu pierwszego czterem podmiotom: w tym dla ATM Grupa S.A. na program ATM Rozrywka TV. Zgodnie z decyzją KRRiT zobowiązanie z tytułu koncesji wynosi ,5 tys. zł. 3. W dniu 10 lutego 2012r. w raporcie bieżącym nr 2/2012 Zarząd ATM Grupa S.A. poinformował, że Spółka ATM Grupa S.A. zawarła z Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę, która spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość wynosi tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa została zawarta na czas określony, zgodny z czasem obowiązywania koncesji na kanał ATM Rozrywka TV, tj. do dnia 24 lutego 2021r. Umowa dotyczy świadczenia przez Emitel Sp. z o.o. na rzecz Spółki usług nadawczych w standardzie DVB-T (nadawanie naziemne cyfrowe). 4. W dniu 14 lutego 2012r. zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A. a Telewizją Polsat Sp. z o.o. na realizację kolejnych odcinków serialu Pierwsza Miłość. 5. W dniu 23 lutego 2012r. zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A. a Polskie Media S.A. na realizację audycji dokumentalnej pod tytułem Krzysztof Rutkowski, słucham?. 2

3 6. W dniu 28 lutego 2012r. ATM Grupa S.A. rozpoczęła telewizyjny przekaz kanału ATM Rozrywka TV (nadawanie cyfrowe rozsiewcze naziemne) 7. W dniu 1 marca 2012r. ATM Grupa nabyła 100% udziałów spółki A2 Multimedia Sp. z o.o. Cena szt. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego wyniosła 501,6 tys. zł. 8. W dniu 13 marca 2012 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie o cofnięcie Spółce ATM Grupa S.A. koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego ATM Rozrywka TV. W dniu 23 marca 2012r. Spółka otrzymała wezwanie od Przewodniczącego KRRiT do dostosowania działalności objętej koncesją tj. rozpowszechniania programu ATM Rozrywka do warunków określonych w koncesji, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W dniu 6 kwietnia 2012r. Spółka wysłała do Przewodniczącego KRRiT oświadczenie, że nadawanie programu ATM Rozrywka TV jest zgodna z warunkami określonymi w koncesji oraz wniosła o umorzenie postępowania w sprawie cofnięcia koncesji. 9. W dniu 20 marca 2012r. zawarta została umowa produkcyjna pomiędzy ATM Grupa S.A. a Polskie Media S.A. na realizację kolejnych odcinków audycji telewizyjnej Dragon s Den. Jak zostać milionerem. IV. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Podstawowe wielkości służące ocenie rentowności przedstawiają tabele. Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2012r. i 2011r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2012 I kwartał 2011 I WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI od r. od r. do r. do r. ( tys. PLN ) ( tys. PLN ) Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Marża 8,2% 13,8% Zysk/strata z działalności operacyjnej Marża 1,6% 7,0% EBITDA Marża 19,2% 23,2% Zysk netto Marża 2,0% 5,5% W porównaniu do okresu poprzedniego skonsolidowane przychody za I kwartał 2012r. spadły o tys., tj. o 13,4%. Grupa odnotowała również spadek zysków na każdym z poziomów działalności: zysk ze sprzedaży spadł w porównaniu do I kwartału 2011r. o tys., tj. 48,2%, zysk operacyjny o tys., tj. 80,7%, a zysk netto o 1 024, tj. 68,3%. Pogorszenie wyników w stosunku do analogicznego okresu 2011r. spowodowane jest przede wszystkim wzrostem kosztów sprzedanych usług i kosztów finansowych (spłata zaciągniętego kredytu pod budowę studia) związanych z oddaniem inwestycji do użytkowania, rozpoczęcie nadawania kanału telewizyjnego ATM Rozrywka TV oraz trudna sytuacja telewizji publicznej (ograniczanie budżetów, spadek zamówień). Ponoszone przez Grupę nakłady inwestycyjne są aktywowane w momencie ich pełnego zakończenia (kompletne i zdatne do użytkowania). Z końcem roku poprzedniego jak i w I kwartale 2012r. przyjęte zostały do ewidencji rzeczowych aktywów trwałych urządzenia (infrastruktura informatyczna, urządzenia telewizyjne i filmowe, system świateł i oświetlenia scenicznego z osprzętem, system postprodukcji i produkcji audio i video XDCAM HD) oraz nowoczesny kompleks studyjno-filmowy. Wpływ tych transakcji ma istotne przełożenie na osiągnięte wyniki Grupy, ponieważ przyjęte aktywa 3

4 są znaczące pod względem wartości oraz znajdują się dopiero w fazie początkowego uruchomienia, przez co ich zdolności produkcyjne nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane, a ponoszone koszty obciążają już wyniki Grupy. Nowe aktywa z inwestycji pozwolą na dalszą ekspansję na rynkach zewnętrznych, a także na zabezpieczenie produkcji wewnętrznych. Niewątpliwie, w dłuższej perspektywie czasu przełoży się to również na wzrost wyników Grupy. Koszty zarządu w I kwartale 2012r. wyniosły tys., co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spadek o 353 tys., tj. o 11,8%, co związane jest z konsekwentnym utrzymywaniem dyscypliny budżetowej Grupy Kapitałowej ATM. Struktura przychodów Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ATM jest produkcja telewizyjno-filmowa. Największymi odbiorcami naszych produkcji są Telewizja Polska S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Działalność Spółek Grupy Kapitałowej ATM w analizowanym okresie skierowana była przede wszystkim na rynek krajowy. W przychodach z produkcji telewizyjnej dominują formy fabularne seriale i telenowele. V. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Zjawisko sezonowości i cykliczności nie występuje w działalności emitenta. VI. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Nie wystąpiły. VII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 22 marca 2012r. Radzie Nadzorczej został złożony wniosek o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję, łącznie tys. zł, co obejmuje zysk Spółki ATM Grupa za 2011 rok w wysokości tys. zł, powiększony o kwotę 593 tys. zł z zysków zatrzymanych. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki. VIII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Nie wystąpiły. 4

5 IX. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W dniu 1 marca 2012r. ATM Grupa nabyła 100% udziałów spółki A2 Multimedia Sp. z o.o. Cena szt. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego wyniosła 501,6 tys. zł. Listę spółek zależnych, które na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego do publicznej wiadomości, tj r., wraz z emitentem stanowią Grupę Kapitałową ATM Grupa S.A., przedstawia tabela. Nazwa Spółki Siedziba Procent posiadanych udziałów ATM System Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 100% Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o. Gdańsk 100% Studio A Sp. z o.o. Warszawa 75% Baltmedia Sp. z o.o. Warszawa 100% ATM Studio Sp. z o.o. Warszawa 100% A2 Multimedia Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 100% ATM FX Sp. z o.o. Warszawa 75% Aidem Media Sp. z o.o. Gdańsk 50% Film Miasto Sp. z o.o. Warszawa 33% Metoda konsolidacji praw własności praw własności X. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Stan zobowiązań warunkowych na koniec bieżącego okresu, w porównaniu ze stanem na koniec ostatniego roku obrotowego zmniejszył się o tys. zł i na koniec I kwartału 2012 roku wynosił tys. zł. XI. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych Spółka nie publikowała prognozy wyników. 5

6 XII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego W okresie od przekazania poprzedniego raportu, tj. raportu za czwarty kwartał 2011r. w dniu 29 lutego 2012r. do momentu przekazania niniejszego raportu, tj. raportu za pierwszy kwartał 2012r. w dniu 15 maja 2012r., w strukturze własności znacznych pakietów akcji spółki ATM Grupa S.A. nie wystąpiły żadne zmiany. Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy ATM Grupa S.A., którzy według posiadanych przez Spółkę informacji posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego, tj. 15 maja 2012r. Akcjonariusz Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski za pośrednictwem spółki Kurzewski Investment S.á.r.l z siedzibą w Luksemburgu Zygmunt Solorz-Żak wraz z podmiotami zależnymi, w tym część na rachunek banku powiernika EFG Bank S.A. Poprzez spółkę zależną Karswell Ltd Zygmunt Solorz- Żak posiada: szt. akcji (11,81% kapitału zakładowego), szt. głosów (9,32% ogólnej liczby głosów) , , , ,48 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A , ,99 AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny , ,15 XIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do ich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Nie wystąpiły zmiany od daty przekazania ostatniego raportu okresowego. Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2012r., tj. 15 maja 2012r., stan posiadania akcji przez członków władz ATM Grupa S.A. był następujący: Akcjonariusz Podmiot Liczba akcji Procent kapitału Liczba głosów Procent głosów Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski za pośrednictwem spółki Kurzewski Investment S.á.r.l z siedzibą w Luksemburgu ATM Grupa , ,68 6

7 XIV. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Nie toczą się postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania arbitrażowego lub organami administracji publicznej w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta. XV. Transakcje z podmiotami powiązanymi Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych w ramach normalnej działalności prowadzonej przez podmioty Grupy. W ramach Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. występują przede wszystkim następujące transakcje: świadczenie usług pomocniczych na potrzeby produkcji telewizyjnej (wynajem profesjonalnego sprzętu telewizyjnego, usługi montażowe); wynajem studiów telewizyjnych, pomieszczeń biurowych, magazynów; świadczenie usług informatycznych oraz transportowych; udzielanie i spłata pożyczek oraz koszty / przychody związane z obsługą tych pożyczek. XVI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta ATM Grupa S.A. oraz żadna ze spółek zależnych nie udzieliły w pierwszym kwartale 2012r. poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji innemu podmiotowi, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych ATM Grupa S.A. XVII. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Nie wystąpiły. XVIII. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Sytuacja na rynku reklamy telewizyjnej Sytuacja na rynku reklamy telewizyjnej uzależniona jest przede wszystkim od ogólnej sytuacji makroekonomicznej kraju oraz od sytuacji w Unii Europejskiej. W okresie dobrej koniunktury nadawcy telewizyjni chętniej inwestują w ofertę programową. Obniżenie tempa wzrostu PKB skutkuje natomiast ograniczeniem budżetów reklamowych największych reklamodawców, a to w efekcie powoduje spadek wykorzystania czasu reklamowego u nadawców (mniejsza liczba reklam) oraz spadek cen za wykorzystanie czasu reklamowego (większe upusty). 7

8 Sytuacja dekoniunktury na rynku reklamy telewizyjnej może przekładać się zatem na zmniejszenie budżetów nadawców przeznaczonych na zewnętrzną produkcję telewizyjną, co wywołuje presję na spadek cen uzyskiwanych przez producentów telewizyjnych za swoje programy. Mając na uwadze trudną sytuację na europejskich rynkach gospodarczych część domów mediowych prognozuje, że w roku 2012 nastąpi w Polsce kryzys w branży reklamowej i rynek ten skurczy się o ok. 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemniej jednak pozostała część jest odmiennego zdania i przewidują oni wzrost mniej dynamiczny, ale znaczący. Zauważają oni bowiem, że w 2012 roku w Polsce odbędzie się jedna z wielkich globalnych imprez sportowych jaką jest EURO 2012 i to właśnie ona będzie stanowić motor wzrostów wydatków reklamowych w roku 2012, który uchroni rynek reklamy przed spadkami. Pomimo, że sytuacja polskiej gospodarki znajduje się w dobrej kondycji, to nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak będzie się ona dalej kształtować. Uruchomienie nowych projektów produkcyjnych Spółki Grupy Kapitałowej ATM aktywnie uczestniczą w kreowaniu treści programowych na polskim rynku telewizyjnym. Posiadamy własną bibliotekę programową, którą stanowi staranie wyselekcjonowana baza scenariuszy gotowych do realizacji. Co roku uczestniczymy także w wielu targach branżowych, na których pozyskujemy interesujące w naszej opinii opcje i licencje programowe. Posiadamy również odpowiedni potencjał techniczny, który pozwala nam na kompleksowe realizacje nawet najbardziej wymagających produkcji we własnym zakresie. Posiadając bogatą ofertę programową, kilka razy w roku prezentujemy nasze pomysły nadawcom telewizyjnym, w celu zainteresowania ich poszczególnymi projektami. Coraz częściej decydujemy się także na realizację odcinków pilotowych, by nadawcy mogli bezpośrednio ocenić atrakcyjność naszych programów - w ten sposób prezentowaliśmy nadawcom seriale: Licencja na wychowanie, Galeria, Na krawędzi, na które następnie podpisaliśmy umowy produkcyjne. Aktywne działania by zainteresować stacje telewizyjne naszymi nowymi projektami mogą się przełożyć na zawarcie kontraktów dotyczących ich realizacji. Uruchomienie nowych produkcji będzie mieć natomiast znaczący wpływ na wyniki naszej Grupy w najbliższych okresach. Udział w międzynarodowych targach telewizyjnych MIPTV w Cannes Targi telewizyjne w Cannes stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń w branży medialnej. W każdej edycji targów bierze udział kilka tysięcy firm targi te są globalnym miejscem spotkań przedstawicieli stacji telewizyjnych, dystrybutorów i producentów, a także agencji reklamowych, portali internetowych i operatorów telefonii komórkowej oraz wielu innych firm związanych z branżą. ATM Grupa S.A. uczestniczy na targach w Cannes od kwietnia 2002 roku, a od października 2004r. wystawia się wspólnie ze stowarzyszeniem Sparks Network, którego jest współzałożycielem. ATM Grupa S.A. aktywnie uczestniczyła w tegorocznych targach MIPTV, które miały miejsce na początku kwietnia br. Każdy taki wyjazd jest dla naszej Grupy okazją do nawiązania nowych, cennych kontaktów w branży i zawarcia atrakcyjnych kontraktów, zarówno na sprzedaż naszych formatów, jak i na zakup ciekawych licencji bądź gotowych programów na rynek polski. Podczas tegorocznej edycji targów produkcje spółek Grupy ATM cieszyły się dużym zainteresowaniem, w szczególności nowy serial Smak Zemsty. Dzięki udziałowi naszej Grupy w targach w Cannes zawarliśmy do tej pory umowy m.in. na sprzedaż takich naszych produkcji, jak: Gra w ciemno", Awantura o kasę", Goli i bosi" czy serial Pierwsza miłość". Lokalne wersje produkcji ATM Grupy produkowane były/są m.in. zarówno w Hiszpanii, jak i w Czechach, Grecji, Libanie, Ukrainie, Rosji. Realizacja pierwszych serii nowych produkcji - osiągnięte przez nie wyniki oglądalności W przypadku nowych produkcji czynnikiem decydującym o ich późniejszej kontynuacji są osiągnięte przez te programy dobre wyniki oglądalności. Jeśli wyniki te będą niezadowalające dla emitenta, może on zrezygnować z zamówień kolejnych serii. Pomimo dbałości o wysoką jakość naszych produkcji oraz interesującą widza tematykę nie możemy zagwarantować, że program zyska popularność i odpowiednio liczną widownię Sytuacja taka miała miejsce w przypadku realizowanej przez ATM Grupa telenoweli Galeria, która nie osiągnęła zakładanych przez obie strony wyników 8

9 oglądalności, w związku z czym nadawca prawdopodobnie nie zamówi drugiej serii. Mimo, że debiut Galerii był udany (premierowy odcinek z 19,2 proc. udziałem w grupie dał TVP1 pozycje lidera pasma), to kolejne odcinki odnotowywały niższą oglądalność. Podobna sytuacja miała miejsce także w przypadku seriali innych producentów: wcześniej TVP zdecydowała o zakończeniu emisji Rezydencji (producent Akson Studio), a Telewizja Polsat Linii życia (producent Bogota Film). Kontynuacja realizowanych do tej pory produkcji, m.in. takich jak: Pierwsza Miłość, Ojciec Mateusz, Świat według Kiepskich, Ranczo utrzymanie dobrych wyników oglądalności Dobra oglądalność naszych programów jest dla nas najlepszym gwarantem zamówień przez nadawcę kolejnych serii odcinków. Oglądalność programów uzależniona jest jednak od wielu czynników, przede wszystkim od zmieniających się gustów i preferencji widzów oraz oferty konkurencji na pozostałych kanałach w tym samym paśmie. Spółki Grupy Kapitałowej ATM dbają o wysoką jakość i atrakcyjność produkowanych programów, możliwości te są jednak ograniczone jedynie do oferowanej treści wizyjnej. Pozostałe czynniki, które mogą mieć duży wpływ na oglądalność naszych programów leżą po stronie stacji telewizyjnych (promocja, pora emisji, itd.). Nie jesteśmy zatem w stanie przewidzieć, czy dobra oglądalność naszych programów utrzyma się w kolejnych okresach, a tym samym czy nadawcy zamówią ich dalsze serie. Rozszerzenie zakresu usług produkcyjnych i postprodukcyjnych w zakresie efektów specjalnych (sprzedaż tych usług zarówno na potrzeby spółek Grupy, jak i podmiotów zewnętrznych) realizowanych przez nową spółkę ATM FX. Sprzedaż gier i aplikacji przeznaczonych na smartfony, tablety i telefony komórkowe ATM Grupa S.A. posiada 50% udziałów Spółki Aidem Media Sp. z o.o., producenta innowacyjnych gier komputerowych przystosowanych do pracy na różnych platformach. Inwestycja ta związana jest z prowadzoną przez Grupę Kapitałową strategią dywersyfikacji przychodów i wkraczania w nowe obszary rynku mediów. Aidem Media Sp. z o.o. nadal aktywnie uczestniczy w dynamicznie rozwijającym się segmencie gier na platformy mobilne, takie jak: ipady, iphony i konsole. W tym celu cały czas dostosowuje własne narzędzia wspomagające ten proces. Dobra koniunktura na rynku gier oraz sukcesy Spółki będą miały wpływ na wzrost skonsolidowanych wyników Grupy ATM w kolejnych okresach. W I kwartale 2012 roku Spółka nadal kontynuowała produkcję własnych aplikacji na różnego rodzaju platformy: ipnone, ipad, Mac i PC. W chwili obecnej Spółka pracuje nad zakończeniem kilku projektów, których premiera planowana jest w pierwszych dwóch kwartałach 2012 roku. Wśród przygotowywanych przez Spółkę nowych projektów znajduje się druga część popularnej gry City of Secrets. Wykorzystanie efektów synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami grupy a nowymi spółkami w celu maksymalizacji dynamiki rozwoju całej grupy. Rozpoczęcie nadawania kanału ATM Rozrywka TV w ramach otrzymanej koncesji o nadawanie naziemne w sygnale MUX1 Bezpośredni dostęp do rynku reklamy mają przede wszystkim nadawcy telewizyjni i domy mediowe. Uzyskanie przez ATM Grupę statusu nadawcy poprzez otrzymanie koncesji na uruchomienie własnego kanału telewizyjnego sprawia, że w bieżącym roku Spółka również osiągnie pierwsze przychody z tego tytułu. W ciągu najbliższych kilku lat liczymy na wysoką dynamikę przychodów pochodzących z tej działalności. Niemniej jednak uzyskanie statusu nadawcy związane jest z koniecznością poniesienia wysokich kosztów związanych m.in. z opłatami koncesyjnymi i multipleksacyjnymi. Wysokie koszty wejścia na rynek telewizyjnych nadawców sprawia, że jest to inwestycja długoterminowa. Uruchomienie kanału ATM Rozrywka TV będzie mieć istotny wpływ na wyniki Grupy ATM w kolejnych okresach. Należy się spodziewać, że w pierwszych dwóch latach projekt będzie przynosił straty. 9

10 XIX. Zasady przyjęte do przeliczenia PLN na EURO Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu danego okresu obliczeniowego, skalkulowanego jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Średni kurs w okresie 3 miesięcy zakończonych r. 4,1750 Kurs na ostatni dzień okresu, tj r. 4,1616 Kurs najniższy w okresie 3 miesięcy zakończonych r. 4,1062 Kurs najwyższy w okresie 3 miesięcy zakończonych r. 4,5135 XX. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Grupa Kapitałowa ATM realizuje przychody głównie ze sprzedaży produkcji filmowo-telewizyjnej. Nie dokonuje się podziału na segmenty branżowe, ponieważ udział pozostałej działalności w przychodach jest nieistotny. ATM Grupa, oprócz przychodów z produkcji filmowo telewizyjnej uzyskuje przychody z działalności budowlanej, tj. sprzedaży domów jednorodzinnych. Podstawowe dane (w tys. zł) dotyczące tej działalności były następujące: I kwartał 2012 I kwartał 2011 Przychody Koszty Produkcja w toku Towary (grunty) Otrzymane zaliczki (nierozliczone) - - Ze względu na to, że przychody z działalności budowlanej stanowią mniej niż 10% łącznych przychodów, zgodnie z MSSF 8 Grupa nie ma obowiązku sporządzania sprawozdawczości dotyczącej tego segmentu. Udział pozostałej sprzedaży w przychodach również jest nieistotny. Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Przychody dotyczące segmentów poza terenem Polski wynoszą nieznacznie powyżej 1% odpowiednich wartości. 10

11 Komentarz do skróconego jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN). II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów W I kwartale 2012r. utworzono: rezerwy na przyszłe zobowiązania 15 tys. rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło tys. rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego 124 tys. aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 311 tys. szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów tys. W I kwartale 2012r. rozwiązano: rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług 547 tys. rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło 566 tys. rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego 50 tys. aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 417 tys. szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów tys. W I kwartale 2012r. dokonano: odpisów aktualizujących należności handlowe 203 tys. 11

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Budimex. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2014 roku

Grupa Budimex. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2014 roku Grupa Budimex Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Indeks do skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU WARSZAWA, 12 LISTOPADA 2013 R. I. WSTĘP... 4 II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo