PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca. W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca. W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2"

Transkrypt

1 Rozliczenia w firmie lipiec 2014/nr 18 (183) issn FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2 PODATKI DOCHODOWE Czasowe przeniesienie własności akcji może być opodatkowanym przychodem z kapitałów pieniężnych 5 Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce kapitałowej nie musi generować przychodu do opodatkowania 8 Stypendia dla stażystów mogą być zwolnione z podatku 10 Samo przejęcie aktywów po likwidowanej spółce osobowej nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania PIT 11 Nie zawsze nagroda konkursowa przyznana partnerowi biznesowemu jest opodatkowana zryczałtowanym 10-proc. podatkiem dochodowym 14 Zwolniony z PIT wydatek za nocleg zleceniobiorcy może być wyższy od limitu 16 Można jednocześnie uzyskiwać przychody z działalności wykonywanej osobiście i z działalności gospodarczej 18 Odsetki są przychodem z tego samego źródła, co należność główna 21 Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu wniesienia wkładu przez wspólnika nie jest dla niego kosztem podatkowym 22 Przychodem z akcji objętych za wkład niepieniężny jest ich wartość nominalna 23 Wynagrodzenie za służebność przesyłu jednak korzysta ze zwolnienia z PIT 25 Sprzedaż gotowych posiłków podlega opłacie targowej 27 VAT od nabytych usług noclegowych dla pracowników może być kosztem podatkowym CIT 28 VAT I AKCYZA Usługi ciągłe rozlicza się na bieżąco 30 Usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, świadczone przez podwykonawcę, mogą być zwolnione z VAT 34 Podstawą do rozliczenia VAT z tytułu skonta jest faktura korygująca 37 Podatnik urząd skarbowy Wierzyciele łatwiej wyegzekwują należności, a egzekutor sprzeda ruchomości 40 Korekta deklaracji w toku kontroli skarbowej może uwzględnić tylko częściowe jej ustalenia 45 Nabycie prawa użytkowania wieczystego w drodze licytacji komorniczej może podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych 46 Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki komandytowej ciąży solidarnie na wspólnikach 48 PŁACE I WYNAGRODZENIA Przestój nie obniży wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 50 Pracodawca musi wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika 53 ROZLICZENIA Z ZUS Podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodnie z konstytucją 57 Nie można podzielić się zwolnieniem z opłacania składek na FP i FGŚP 58 ZUS nie wystąpi do członków zarządu spółdzielni o uregulowanie zaległości 59 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2014

2 Temat miesiąca OD REDAKtora CZAS INTERPRETACJI Po dłuższej przerwie, minister finansów wydał w krótkim odstępie czasu, aż trzy interpretacje ogólne. Jak wiadomo, mają one na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Dzięki nim nie ma już wątpliwości co do tego, że należności z tytułu służebności przesyłu są zwolnione podatku dochodowego, co zresztą zapewne znajdzie ostateczny finał przy okazji kolejnej nowelizacji ustaw podatkowych. Fiskus uznał też w końcu racje składów orzekających w sprawie sposobu kwalifikowania przez podatników przychodów z pogranicza działalności wykonywanej osobiście oraz działalności gospodarczej. Z kolei dla podatników, którzy są podwykonawcami w projektach finansowanych ze środków unijnych w zakresie kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego bardzo ważna jest interpretacja ogólna potwierdzająca ich prawo do zwolnienia z VAT. Wszystkie te kwestie znajdują oczywiście swoje miejsce, w należnej im objętości, na łamach bieżącego wydania naszego czasopisma. Ponadto rekomenduję Państwu inne materiały z zakresu VAT, które wymagają wyjaśnień w związku ze zmianami w tym podatku, obowiązującymi od początku roku oraz omówienie nowych rozporządzeń z zakresu egzekucji wierzytelności. Zbigniew Biskupski W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej Początek przerwy wakacyjnej to także początek kontroli działalności gospodarczych, zwłaszcza tych sezonowych. Urzędników interesuje głównie ewidencja obrotów w kasie fiskalnej i wydawanie paragonów. Kontrola skarbowa to służba powołana przede wszystkim do walki z przestępczością podatkową, niemniej jednak obok działań kontrolnych podejmowane są również działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Działania te zmierzają do uświadomienia społeczeństwu, że na wyeliminowanie z rynku nieuczciwych podatników, a co za tym idzie na podniesienie rentowności uczciwego biznesu, mamy wpływ wszyscy stojąc na straży uczciwej konkurencji i nie akceptując okradania państwa wyjaśniła w rozmowie z nami wiceminister finansów Agnieszka Królikowska. Ewidencja obrotów Jednym z elementów polityki informacyjnej jest prowadzona od kilku lat przez Ministerstwo Finansów i podległe mu organy akcja Nie bądź jeleń, weź paragon. Celem tej akcji jest zachęcenie społeczeństwa do egzekwowania wydawania dowodów zakupu i uświadomienie, że mamy bezpośredni wpływ na eliminowanie szarej strefy i wsparcie rzetelnych sprzedawców. Rozliczenia w firmie Wydawca: Grzegorz Cherbetko Redaktor: Zbigniew Biskupski Druk: Miller Druk Sp. z o.o. Nakład: 2200 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł 2 Lipiec 2014

3 Temat miesiąca Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że akcja Weź paragon zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród przedsiębiorców, mediów, jak i samych konsumentów. I to z pewnością będzie istotny cel również tegorocznej kampanii dodaje Agnieszka Królikowska. Nie można też tu zapominać o bezpośrednim efekcie fiskalnym. Resort finansów spodziewa się, że podjęte działania nie tylko znacząco ograniczą szarą strefę, ale poprawią też komfort funkcjonowania przedsiębiorców. A w dłuższej perspektywie z pewnością przełożą się na zwiększone wpływy podatkowe. Pomogą w zapewnieniu równych warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Obowiązki przedsiębiorców Przypomnijmy, że każdy kto prowadzi zarobkową działalność handlową w sposób zorganizowany i ciągły, choćby nie była ona zarejestrowana, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów podatkowych. Wobec tego, każdy kto uzyskuje dochód z prowadzonej działalności, musi go opodatkować. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników na tych samych zasadach. Również tych, którzy dokonują sprzedaży za pośrednictwem Internetu, na bazarach czy w punktach handlowych. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dla określenia tego obowiązku istotne znaczenie ma wysokość uzyskiwanego obrotu z tej działalności. Tym samym podatnicy, których obrót z prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy w poprzednim roku podatkowym zł są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. To oznacza, że muszą po prostu nabyć kasę fiskalną i wypełnić związane z tym obowiązki, rejestrować przy jej użyciu każdą transakcję i wydawać klientom paragony fiskalne. Dlatego też, dla inspektorów kontroli skarbowej prowadzących kontrole w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, istotne jest czy sprzedawca działa w charakterze podatnika i czy prowadzi działalność gospodarczą. Bezwzględnie należy podkreślić, że nie podlega ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych, także w przypadkach, gdy są to osoby fizyczne. Kasa fiskalna powinna znajdować się w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży. Obowiązek ewidencjonowania określonego rodzaju sprzedaży w kasie rejestrującej ma charakter bezwzględny. W sytuacji, gdy ewidencjonowanie obrotu w kasie jest niemożliwe (np. kasa jest uszkodzona lub brak jest prądu), podatnik nie może dokonywać sprzedaży. Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej jest przez ustawodawcę zabroniona, nawet w sytuacji, gdy podatnik mógłby zaewidencjonować sprzedaż w inny sposób, np. w zeszycie. Pewne wyjątki Obowiązek sprzedaży papierosów i alkoholu za pomocą kasy fiskalnej powstaje bez względu na wysokość obrotu. Warto pamiętać, że przy sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów alkoholowych zawsze powinniśmy wydać paragon. Dlatego też każdy przedsiębiorca dokonujący już pierwszej sprzedaży, np. papierosów lub piwa, ma obowiązek zaewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej. Ewidencjonować muszą oni bez względu na to, gdzie dokonują sprzedaży tych wyrobów. Jeśli więc przedsiębiorca prowadzący sklep spożywczy, w którym oferuje alkohol, postanowi wziąć udział w festynie i wystawi swój namiot z piwem, musi tam używać kasę fiskalną. Warto dodać, że musi ją mieć zarówno w sklepie i w namiocie na festynie. Kasa fiskal- 3 Lipiec 2014

4 Temat miesiąca na powinna znajdować się w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży. Z kolei przedsiębiorca, który prowadzi kiosk z prasą i zdecyduje się rozszerzyć swój asortyment o papierosy, również będzie musiał kupić kasę fiskalną i ewidencjonować w niej całą sprzedaż wraz z wyrobami tytoniowymi. Sposób rejestracji Każda osoba, która zgodnie z prawem została zobligowana do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej powinna dokładnie zapoznać się ciążącymi na niej obowiązkami w tym zakresie. Kodeks karny skarbowy szczegółowo określa, kto i za jakie przewinienie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Karze podlega osoba, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, a także osoba, która nie wyda dokumentu z kasy fiskalnej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Kasa fiskalna to urządzenie, które służy do ewidencjonowania sprzedaży w momencie prowadzonej transakcji. To znaczy, że po każdej zakończonej transakcji sprzedawca powinien w obecności klienta wydrukować dowód zakupu, czyli paragon, i mu go przekazać. Na paragonie powinny znaleźć się informacje dotyczące nazwy towarów, które zostały zakupione, ich wartości, naliczonego VAT, a także z ostateczna kwota do zapłaty. Pamiętajmy, że paragon to także podstawowy dowód dokonanych zakupów, który może okazać się niezbędny przy składaniu ewentualnych reklamacji. Po zakończonej transakcji niedopuszczalne jest odesłanie klienta, żeby po paragon zgłosił się jutro lub kilka dni później. Paragon należy wydać po każdej zakończonej transakcji. Czynności inspektorów Nieprawidłowości, tj.: nieewidencjonowanie, wbrew takiemu obowiązkowi, sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, wybiórcze ewidencjonowanie sprzedaży lub po prostu niewydawanie PROCEDURA MANDATOWA Jednym z warunków nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie zgody przez sprawcę czynu na przyjęcie mandatu, a zgodę tę odnotowuje się na dokumencie mandatu. W praktyce oznacza to, że każdy kto ma wątpliwości co do zasadności mandatu karnego może odmówić jego przyjęcia. Wówczas inspektor kontroli skarbowej pozostawia sprawcy czynu wezwanie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu osobistego stawienia się do urzędu w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia. paragonów fiskalnych stanowi czyn zabroniony. W przypadku ujawnienia więc nieprawidłowości stanowiących czyn zabroniony, inspektor kontroli skarbowej nakłada karę grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowego lub kredytowanego w wysokości od 168 zł do zł. Warto na koniec podkreślić, że kontrole w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej trwają cały rok, niezależnie od akcji Weź paragon. Inspektora kontroli skarbowej można się spodziewać o każdej porze dnia i nocy, także w dni wolne od pracy. Kampania społeczna Nie bądź jeleń, weź paragon, to wyjątkowy czas, w którym kontrola skarbowa koncentruje się na działaniach edukacyjnych, mających charakter prewencyjny. Tomasz Ciechanowski specjalista prawa podatkowego Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.). 4 Lipiec 2014

5 Czasowe przeniesienie własności akcji może być opodatkowanym przychodem z kapitałów pieniężnych W momencie przeniesienia własności akcji na rzecz kontrahenta u podatnika powstaje przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany PIT. Nie zmienia tego nawet okoliczność, iż mocą zawartej między stronami umowy, po upływie określonego czasu kontrahent zwróci podatnikowi akcje lub wypłaci stosowny, odpowiedni ekwiwalent. PROBLEM: Podatnik planuje zawrzeć umowę nienazwaną, na podstawie której przeniesie na inną osobę fizyczną, polskiego rezydenta podatkowego, własność posiadanych przez siebie akcji. Zgodnie z umową, po upływie wskazanego w niej terminu, kontrahent jest zobowiązany przekazać podatnikowi takie same (ale niekoniecznie te same) aktywa albo wypłacić mu ekwiwalent w gotówce, odpowiadający wartości rynkowej aktywów, ustalonej według kursu zamknięcia na dzień przeniesienia własności akcji. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu PIT, a jeśli tak to czy dochodem będzie tylko ewentualna nadwyżka zwróconych wartości? ROZWIĄZANIE: Czynność przedstawiana przez podatnika jako zwrot akcji, podobnie jak otrzymanie przez niego środków pieniężnych, nie jest czynnością odrębną od czynności zbycia akcji (przeniesienia własności akcji na kontrahenta). Nie ma podstaw do wyodrębnienia obu opisanych czynności. Zarówno zwrot akcji bądź otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych (nazywanych ekwiwalentem ) w istocie stanowią odroczoną w czasie płatność należną podatnikowi za przeniesienie własności akcji na kontrahenta (zbycie akcji). Skoro podatnik w rezultacie wskazanej umowy nienazwanej przeniesie własność przedmiotowych akcji na inną osobę fizyczną, to w istocie czynność ta będzie stanowiła po jego stronie zbycie rzeczonych akcji. Statusu tej czynności a w szczególności tego, że owo zbycie w rzeczywistości nastąpi nie zmienia nawet to, że analizowana umowa zostanie zawarta na czas określony; przeniesienie własności akcji będzie bowiem zbyciem tych akcji. Co więcej, przedmiotowe zbycie akcji dokonane przez podatnika nie będzie zbyciem nieodpłatnym, np. darowizną, o czym świadczy fakt, że kontrahent, po upływie wskazanego terminu, będzie miał obowiązek zrewanżować się. Oznacza to, że analizowane zbycie akcji będzie połączone z odpłatnością za nie, i że w istocie będziemy mieli do czynienia z jedną czynnością, która będzie stanowiła zbycie akcji (przeniesienie własności) wraz z zapłatą za to zbycie (w postaci otrzymania przez podatnika akcji bądź środków pieniężnych), czyli de facto nastąpi tu odpłatne zbycie akcji. Bez znaczenia będzie przy tym forma w jakiej kontrahent dokona zapłaty, tj. czy będą to te same akcje, czy inne, takie same akcje bądź środki pieniężne, które w istocie nie będą stanowiły ekwiwalentu, lecz klasyczną, odroczoną w czasie zapłatę. Również fakt, że wskazana zapłata będzie dokonana na warunkach płatności odroczonej w czasie nie będzie skutkował uznaniem, że owa zapłata zapłatą nie będzie. Przychód z kapitałów pieniężnych Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, 5 Lipiec 2014

6 przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Przy ustalaniu wartości takich przychodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. Ten przepis z kolei stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przychody z odpłatnego zbycia akcji stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Stosownie do art. 30b ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Takim dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38, osiągnięta w roku podatkowym. W przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji, opodatkowaniu w świetle wyżej przywołanych przepisów podlega przychód pomniejszony o stosowne koszty. Skoro podatnik uprzednio przeniesie na swojego kontrahenta własność akcji, to nawet w przypadku, gdy zapłata nastąpi tymi samymi akcjami, to owo niejako wtórne przeniesienie własności z powrotem na rzecz Wnioskodawcy spowoduje, że ten nabędzie akcje, które jego akcjami do momentu tego przeniesienia nie były, a zatem uzasadnia to tym bardziej tezę, że czynność ta będzie w istocie zapłatą za czynność wcześniejszą (zbycie akcji przez podatnika). W momencie zbycia akcji przez podatnika nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ich posiadania na nabywcę. W dacie zawarcia umowy (nienazwanej) zbycia akcji u zbywcy powstanie więc przychód należny, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć przy tym należy, że nie przez przypadek racjonalny (z definicji) ustawodawca posłużył się pojęciem szerszym od pojęcia sprzedaży, a mianowicie pojęciem odpłatnego zbycia, obejmującym wszelkie formy zbycia cechującego się co nie mniej istotne wszelką odpłatnością. Przychody należne Jednakże ani przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, ani inne przepisy prawa podatkowego, nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia przychody należne. Realizując założenia wykładni prawa nakazującej poszukiwanie znaczenia interpretowanego terminu w powszechnym języku polskim, wskazać należy na rozumienie znaczeniowe pojęcia należny. Zgodnie z nim termin należny, należy rozumieć jako przysługujący, należący się komuś lub czemuś. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT stwierdzając, że: za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych wyraźnie wskazuje, że chodzi o przy- 6 Lipiec 2014

7 chody przysługujące, należące się komuś, stanowiące wierzytelność, bez względu na to, czy zostały one otrzymane, czy też będą otrzymane w przyszłości. Przychód należny oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany. Dla momentu ustalenia przychodu bez znaczenia jest bowiem fakt, że cena zbycia może zostać zapłacona w całości w dniu podpisania umowy lub np. w częściach (ratach) po dniu podpisania umowy bądź zapłacona w całości, ale w innym, wskazanym w umowie terminie (np. w odroczonym terminie płatności). Sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy przenoszącej własność i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Moment podatkowy Powstanie obowiązku podatkowego wynika z dokonania przez podatnika zbycia akcji w określonej dacie, za określoną cenę; datą zbycia jest zaś data zawarcia umowy przenoszącej własność akcji. Określając moment podatkowy, w którym podatnik uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia akcji należy kierować się literalnym brzmieniem art. 11 ust. 1, który stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art , art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) stanowiącym, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Artykuł 17 ustawy o PIT wyraźnie odróżnia przychód należny od jego faktycznego otrzymania, czyli zapłacenia. Ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy wprowadził wyjątek od określonej w art. 11 ust. 1 kasowej definicji przychodu: są nim przychody należne, a nie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika. Aby można było uznać przychód za należny, czyli przychód przysługujący podatnikowi, musi on być wymagalny. Ponadto powinien być on jednocześnie przychodem o znanej wartości. Przychód ten powstaje wówczas, gdy znana jest jego wartość. Roszczenie staje się natomiast wymagalne z chwilą nadejścia terminu lub spełnienia warunku pod jakim świadczenie ma być spełnione, przy czym moment ten nie musi pokrywać się ani z datą zawarcia umowy będącej źródłem roszczenia, ani też z datą spełnienia świadczenia przez drugą stronę. W danym roku podatkowym opodatkowaniu może zatem podlegać tylko ten przychód, którego podatnik może się skutecznie domagać, czyli taki, który podatnikowi w danym momencie się należy, jest wymagalny. W analizowanym przypadku już na wstępie, tj. w momencie zawarcia umowy nienazwanej, znany jest fakt, że podatnik może oczekiwać w określonym czasie zapłaty za zbywane akcje. Określając moment podatkowy (datę), w którym u podatnika powstanie przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji należy kierować się literalnym brzmieniem ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji). 7 Lipiec 2014

8 Stąd też należy uznać, że datą w której powstanie przychód po stronie podatnika-zbywcy akcji będzie dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji na ich nabywcę (kontrahenta), bez względu na to, kiedy nastąpi płatność z powyższego tytułu. Tym samym, przychód podatnika z analizowanego odpłatnego zbycia akcji będzie stanowiła cała odpłatność mu należna, a nie tylko część tej odpłatności, w formie ewentualnej nadwyżki wartości. Dochód z tego źródła przychodu winien zostać rozliczony według zasad wynikających z art. 30b ust. 1 w zw. z art. 30b ust. 2 pkt 4 cyt. powyżej ustawy podatkowej. Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r.; ILPB2/ /14-2/TR. Stefan Woliński specjalista ds. podatków Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 pkt 7, art.11, art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce kapitałowej nie musi generować przychodu do opodatkowania W związku z umorzeniem udziałów posiadanych przez podatnika w kapitale spółki z o.o. lub innej kapitałowej, bez wynagrodzenia po stronie podatnika, nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z tych udziałów. Podatnik, którego udziały umarzane są w trybie, który nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia, nie ma tytułu prawnego do uzyskania wypłaty wynagrodzenia. Tym samym stwierdzić należy, że nie dochodzi wówczas do powstania przychodu, który można byłoby określić jako przychód należny uznał w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/ /14-2/TR). Dobrowolne umorzenie udziałów Umorzenie udziałów, co do zasady, odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 Kodeksu spółek handlowych). Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów dochodzi najpierw do zbycia tychże udziałów przez udziałowca w takim przypadku następuje nabycie udziałów przez spółkę a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia 8 Lipiec 2014

9 udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego. ZASADY UMARZANIA UDZIAŁÓW Instytucja umorzenia udziałów wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 199 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.). Przepis art. 199 par. 1 tej ustawy stanowi, że udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 par. 3 ww. ustawy, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Z dobrowolnym umorzeniem udziałów mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki z o.o. wyrazi zgodę na umorzenie jego udziałów, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego udziały. Podatek od kapitałów pieniężnych Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Jednakże, przytoczony przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, nie obejmuje swą dyspozycją zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia, czyli umorzenia dobrowolnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zauważyć należy, że przytoczony uprzednio przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym. Ponadto z przepisu tego wynika, iż uznanie, że w danej sytuacji powstaje przychód ze zbycia udziałów wymaga stwierdzenia, że jest to przychód należny. W sytuacji, gdy umorzenie udziałów przeprowadzane jest bez wynagrodzenia, przychód należny nie powstaje. Ponadto fakt zbycia przez jednego z udziałowców udziałów w spółce kapitałowej nie jest jednak tożsamy z dokonaniem (w ogóle) zbycia udziałów przez pozostałych udziałowców, którzy takiego zbycia nie dokonują, a co więcej (w szczególe) zbycia odpłatnego. Należy też zauważyć, że ustawa o PIT nie zawiera żadnych innych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów (celem umorzenia) przez jednego z udziałowców po stronie pozostałych udziałowców (których udziały nie są zbywane i umarzane) powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Stefan Woliński specjalista ds. podatków Podstawa prawna: Art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). 9 Lipiec 2014

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Opracowanie: KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BARBARA MIEROSŁAWSKA Sopot - grudzień'2013 SPIS TREŚCI W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 4 Zmiana zasady

Bardziej szczegółowo

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki

Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki TEKST 1 Podatek wspólnika może być zapłacony z konta spółki ROZLICZENIA Należności wobec fiskusa są świadczeniami o osobistym charakterze i przeniesienie ich na inną osobę, nawet za jej zgodą, nie wywołuje

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo