Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Miesi czny GPW WSE Monthly Bulletin"

Transkrypt

1 GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN X Biuletyn Miesi czny GPW (6/25) czerwiec 25 (6/25) June 25 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i obroty WIG2 Index and turnover OBRÓT (mln z ) TURNOVER (PLN mil) czerwiec 25 / June 25 MIDWIG ostatnie 12 miesi cy MIDWIG Index last 12 months MIDWIG i obroty MIDWIG Index and turnover OBRÓT (mln z ) TURNOVER (PLN mil) czerwiec 25 / June 25 WIG ostatnie 12 miesi cy WIG Index last 12 months WIG i obroty WIG Index and turnover OBRÓT (mln z ) TURNOVER (PLN mil) czerwiec 25 / June 25

2 czerwiec / June 6/25 Miesi czna statystyka notowaƒ jednolitych i ciàg ych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozosta e Wyszczególnienie Êrednia liczba zleceƒ na sesj Êrednia liczba zleceƒ kupna na sesj Êrednia liczba zleceƒ sprzeda y na sesj liczba zleceƒ sprzeda y na 1 zlecenie kupna , terminowe , ,1 instrumenty ,2 Figures - average number of orders per session - average number of buy orders per session - average number of sell orders per session - sell orders to one buy order Êrednie obroty na sesj Êredni wolumen obrotu na sesj (mln z ) (mln EUR) (tys. szt.) 624,4 153, ,9 186, 18 16,6 4,1 3 27,4 6, (PLN mil) (EUR mil) (thous.) average turnover per session average volume per session Êrednia liczba na sesj Êrednia wartoêç (z ) average number of transactions per session average value of transaction liczba sesji w miesiàcu liczba papierów na koniec miesiàca number of sessions in month - number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o najwi kszej stopie zwrotu Shares with highest returns Akcje 1 TRASTYCHY 2 ELZAB 3 ZEG 4 BIOTON 5 INSTAL 6 GANT 7 STALPROFI 8 LUBAWA 9 ELMONTWAR 1 FASING 11 POLNA 12 MOSTALEXP 13 KABLE 14 FAM 15 TUP 16 TIM 17 IMPEXMET 18 SIMPLE 19 12PIAST 2 HOGA.PL INDEKSY WIG2 MIDWIG WIG TECHWIG NIF WIRR WIG-PL SUBINDEKSY WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFO WIG-MEDIA WIG-SPO YW WIG-TELKOM Rynek/ Segment Stopa zwrotu za miesiàc Stopa zwrotu od poczàtku roku Kursy min. maks. koniec z EUR z EUR (z ) (z ) (z ) PP 9,2 95,4 14,4 15,5 1,74,43 4,4 1,9 3,5,87 PP 53,8 58, 64,3 65,9 13,9 3,44 21,6 5,35 18,65 4,62 PP 5, 54,1 3,7 4,8 7,35 1,82 9,95 2,46 9,75 2,41 PP 48, 52, ,13 1,2 6,6 1,63 6,2 1,53 PP 35,3 39, 49,5 51, 1,11,27 1,97,49 1,57,39 RP 34,1 37,7 128,6 13,8 1,78,44 2,63,65 2,4,59 PP 32,8 36,4 25,1 24,3 8,35 2,7 9,79 2,42 8,7 2,15 PP 31,5 35,1 13, 12,2 7,5 1,86 11,4 2,82 9,75 2,41 PP 3,1 33,6 311,1 315,2 2,51,62 3,71,92 3,33,82 PP 29,8 33,3 21,3 2,5 4,7 1,16 6,3 1,56 6,1 1,51 PP 25,6 29, 2,5 19,7 6,5 1,5 8,35 2,7 8,35 2,7 PL 25,5 28,9 4,3 3,4 1,2,25 1,44,36 1,33,33 PP 25,3 28,7 29,2 28,5 18,85 4,67 29,8 7,38 23,8 5,89 PP 25,2 28,7 3,8 4,8 1, 2,48 12,9 3,19 12,9 3,19 RP 24,7 28,1 1,8 11,9 3,69,91 4,65 1,15 4,6 1,14 PP 24, 27,4 11, 1,2 4,94 1, 6,7 1,66 6,45 1,6 PP 23,8 27,1,4,6 4,5 1,2 51,5 12,75 5,5 12,5 PP,9 26,2 49,5 51, 3,65,9 5,3 1,31 4,62 1,14 PP,5 25,9 4,4 41,8,99,25 1,31,32 1,25,31 PP 21,7 25,,1 23,4 2,8,69 3,7,92 3,42, ,8 8,9 4,4 5, , , , ,8 6,9 2,2 3, , , , ,9 8, 6,4 7, , , , , 6, 6,1 5,2 595, , , ,4 7,5 5,4 4,4 88, , , ,5 7,6 7,8 6, , , , ,7 7,8 5,4 6, , , , ,6 8,7 8,1 9, , , , ,5 5,6 13,5 14, , , , ,1,8 2,2 19, , , , ,6,6 14,9 16, 3 44, , , , 5,1 2,9 1,9 294, , , , 11,1 3,6 4,6 1 5, , 1 612,95 PLN EUR PLN EUR Monthly return YTD low high end Prices Biuletyn Miesi czny GPW 2 Shares Indices Subindices WIG - banking WIG - construction WIG - it WIG - media WIG - food WIG - telecom

3 czerwiec / June 6/25 Spó ki krajowe o najwi kszej kapitalizacji (na koniec miesiàca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spó ka 1 TPSA 2 PKOBP 3 PEKAO 4 PKNORLEN 5 BANKBPH 6 HANDLOWY 7 BZWBK 8 KGHM 9 ZYWIEC 1 INGBSK 11 BRE 12 AGORA 13 LOTOS 14 TVN 15 MILLENNIUM 16 KREDYTB 17 SWIECIE 18 GTC 19 BORYSZEW 2 WARTA 2 SPÓ EK RYNEK AKCJI Rynek Market WielkoÊç emisji (mln) Shares outstanding (mil) Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/WK Stopa (mln z ) (mln EUR) dywidendy PP 1 4, ,5 13,1 1,67 1,6 PP 1, ,7 17,9 3, PP 166, ,3 17,4 2,92 4,4 PP 427, ,3 7,6 1,7 1,3 PP 28, , 19,3 2,66 3,9 PP 13, ,3 23,9 1,56 2,4 PL 72, ,3 17,6 2,61 2,3 PP 2, ,9 4,5 1, PP 11, ,4 21,3 4,54 6, PL 13, ,4 12,6 1,69 4,7 PP 28, ,7 x 2,7 --- PP 56, ,6 3,6 3, PP 113, ,4 6,2 1,28,5 PP 65, ,4 15,7 9, PP 849, ,2 1,6 1,5 8,5 PP 271, ,2 1,4 2, --- PP 5, , 7,6 2,66 8,5 PP 19, , 1,8 1,57 -- PP 91, ,8 25,8 4,39,6 PP 8, ,7 2,3 1, , ,2 13,3 2,12 2, , , 1,97 2, (PLN mil) (EUR mil) Market capitalisation at the month-end PL Rynek Podstawowy Segment Plus (PL Main Market Segment Plus) PP Rynek Podstawowy Pozosta e (PP Main Market Others) P/E P/BV Dividend yield Company 2 COMPANIES SHARES MARKET Gie dowe wskaêniki sektorów (rynek podstawowy, spó ki krajowe) Sectoral market indicators (main market, domestic companies) Sektor spó ek Udzia w obrotach Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/Z* C/WK Stopa (mln z ) (mln EUR) dywidendy Sect or PRZEMYS , ,3 9,9 9,3 1,75 2, INDUSTRY Spo ywczy 18 2, ,2 23,5 17,6 3,18 3,5 Food Lekki 9, ,2 14,9 9,3 1,73 1,6 Light Industry Drzewny 7, ,8 1,5 9,6 2,31 6,3 Wood & Paper Chemiczny 19 17, , 8,6 8,4 1,65 1,5 Chemicals Materia ów budowlanych 12 2, ,7 16,7 15,3 2,6 4,9 Building Materials Budownictwo 2, ,8 21,4 16, 1,82,3 Construction Elektromaszynowy 15, ,7 12,8 1,5 1,32,7 Electromechanical Metalowy 15 1, ,6 6, 5,9 1,21,8 Metals Inne 2, ,2 13,9 13, 2,26, Other FINANSE Banki ,2 36, ,6 45,7 19,1 19,1 17,6 17,5 2,42 2,43 2,5 2,5 FINANCE Banking Ubezpieczenia 2, ,9 19,7 19,7 2,8, Insurance Inne 2, ,1 13,6 13,6,85 1, Other US UGI 72 27, ,1 15,4 14,9 1,68 1,1 SERVICES Handel 23 1, ,4 15,3 15,3 2,45,7 Wholesale & Retail Informatyka 3, ,1 44,4 28,9 2,15,2 IT Telekomunikacja 5 16, ,6 12,7 12,7 1,47 1,6 Telecom Media 9, ,6 21,3 21, 4,33,1 Media Inne 13 5, ,4 26,3 19,6,82 1,3 Othe r Number of Share in (PLN mil) (EUR mil) P/E P/E* P/BV Dividend companies turnover Market capitalisation at the month-end yield * wskaênik obliczony tylko dla spó ek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesi czny GPW 3

4 czerwiec / June 6/25 Akcje o najwi kszych obrotach Most traded shares Akcje 1 PKNORLEN 2 PEKAO 3 TPSA 4 BANKBPH 5 KGHM 6 PKOBP 7 NETIA 8 AGORA 9 TVN 1 BZWBK 11 PROKOM 12 LOTOS 13 INGBSK 14 BIOTON 15 KETY 16 POLMOSBIA 17 TRASTYCHY 18 BRE 19 MOL 2 HANDLOWY 2 AKCJI RYNEK AKCJI Obligacje o najwi kszych obrotach (notowania ciàg e) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocentowanie maks. Kursy Obligacje O zmiennym oprocentowaniu / floating interest WZ37 DZ11 TZ58 TZ28 DZ125 O sta ym oprocentowaniu / fixed interest OK85 OK46 SP61 OK87 DS113 min. Miesi czny Âredni wskaênik wolumen obrotu obrotu na sesj Biuletyn Miesi czny GPW 4 Ârednia liczba Âredni spread (pb) Transakcje pozasesyjne Obroty w miesiàcu (mln z ) (mln EUR) Transakcje sesyjne Rynek/ Obroty w miesiàcu Segment (mln z ) (mln EUR) PP 1 781,9 438,8 12,97 4, PP 1 726,8 425,1 12,57 3, ,7 193,6 1 PP 1 699,3 419,1 12,37 3, PP 1 255,2 39,5 9,14 3, ,7 6,3 2 PP 1 246,2 37, 9,7 9, PP 1 14,1 272,2 8,4 5, ,9 2,7 1 PP 385,1 94,9 2,8 12, , 1,5 1 PP 335, 82,6 2,44 7, PP 37,4 75,6 2, ,1 15,8 4 PL 293,5 72,5 2,14 3, PP 242,8 59,9 1,77 9, PP 237,5 58,8 1,73 19, PL 21,1 49,4 1,46 1, PP 141,6 35, 1,3 11, PL 97,5 24,1,71 4, PP 95, 23,2,69 5, PP 85,6 21,2,62 2, PP 84,4 2,8,61 1, PP 83,3 2,6,61, PP 82, 2,2,6, ,2 2 83,2 83,6 3, ,5 185, , ,4 1, 2, ,2 254,1 39 Market/ (PLN mil) (EUR mil) Monthly Average Average Average (PLN mil) (EUR mil) Number of Segment turnover trading number of spread volume transactionaction trans- Monthly turnover ratio per session Monthly turnover Electronic order book Negotiated deals WartoÊç obrotów Âredni Ârednia Obroty na rynku dealerskim* koniec wolumen liczba (mln (mln (mln (mln z ) EUR) z ) EUR) Bonds h 1,25 99,95 1,7 13,42 3, ,*c 15, 14,4 14,7 1,8 2, ,99*w 1,29 99,95 1,5 9,55 2, ,*w 1,3 1,15 1,2 8,67 2, ,*c 11,5 11,35 11,35 6,34 1, ,5 98,95 99,46 51,63 12, ,65 95,7 96,55 41,42 1, , 11,8 99,55 11, 28,29 7, ,29 9, 91,29 27,39 6, , 12,8 99,4 12,7 24,62 6, , (PLN mil) (EUR mil) Average Average (PLN mil) (EUR mil) High Low End volume number of Tunover on Interest Quotations Total turnover transactions dealers market Shares SHARES MARKET BONDS c Êrednia stopa rentownoêci 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills; h obliczane oddzielnie dla ka dego okresu odsetkowego jako Êrednia arytmetyczna wskaênika WIBOR 3M za okres trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzieƒ okresu trzydniowego przypada najpóêniej na dwa dni robocze przed dniem, w którym rozpoczyna si dany okres odsetkowy. / calculated for every coupon period as an average of 3M WIBOR from last three business days, where the last day of this 3-day period falls at the latest two business days before the day on which the given coupon period begins; w Êrednia arytmetyczna stopy WIBOR 6M za okres pi ciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzieƒ okresu pi ciodniowego przypada najpóêniej na pi ç dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna si dany okres odsetkowy / average of WIBOR6M for the period of five subsequent business days, where the last day of the 5-day period falls, at the latest, five business days before the day on which the given coupon period begins. * MTS-CeTO jest spó kà z grupy kapita owej GPW / MTS-CeTO is a WSE's subsidiary company

5 czerwiec / June 6/25 Kontrakty terminowe o najwi kszych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty (miesiàc Kurs kontraktu maks. min. koniec wykonania) (z ) (z ) (z ) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2U5 (9.5) FW2M5 (6.5) FW2Z5 (12.5) Kontrakty akcyjne / Stock futures FTPSU5 (9.5) FPKNU5 (9.5) FPKNM5 (6.5) Kontrakty walutowe / Currency futures FUSDM5 (6.5) FUSDU5 (9.5) FEURM5 (6.5) Kontrakty na obligacje skarbowe / Treasury note futures WartoÊç obrotu Wolumen (kontrakty) (mln z ) (mln EUR) Wskaênik p ynnoêci Otwarte pozycje (na koniec) pozycji WartoÊç (mln z ) (mln EUR) , , , ,81 2 5,45 84, ,25 14, , , , , ,9 57,6,, , , , ,18 23,51, ,42 3, , ,5 125, ,66 144,96 2,6 5,1 18,75 4,64 19,95 4, ,6 14,99 3,6 64 6,21 1,54 49,3 12,2 44,5 11,1 48,2 11, ,25 14,61 3,3 24 5,78 1,43 49,1 12,15 45,2 11,19 48,3 11, ,3 14,48 3,3,, ,48 89,69, ,34 6,2 341,3 84,48 33, 81,68 333,49 82, ,46 4,99 ---,, 343, 84,9 332,45 82,29 338, 83, ,36 2, ,34 1,7 415,5 12,84 41,6 99,4 42,21 99, ,2,74 ---,, ,14 9, ,84 1,69 Contracts (expiration month) FPS5U5 (9.5) FPS5Z5 (12.5) FPS5M5 (6.5) Opcje indeksowe Index Options Cena wykonania Kurs opcji Wolumen (tys. (tys. WartoÊç WartoÊç obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Opcje Data wy- Typ maks. min. koniec konania opcji (z ) (z ) (z ) (z ) z ) EUR) pozycji (mln z ) (mln EUR) OW2U S 2 495,4 114, 28, 36,5 9,3 51,65 12, ,44 272, ,87 2,69 OW2U S ,29 8, 19,8 18, 4,46 23, 5, ,34 262, ,57 4,6 OW2I K ,79 49,95 12,36 13, 3, 33,1 8, ,31 184, ,27 3, , , ,12 32,96 Expiry Options high low end of tran- volume thous.) thous.) Number Value Number Trading (PLN (EUR (PLN mil) (EUR mil) date type Strike price Price sactions Trading value Open interest at the end K opcja kupna / call option S opcja sprzeda y / put option Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki indeksowe MW2 13,76 25,68 12,45 25,36 13,6 25, ,93 119, ,43 11,99 14,45 25,85 13,37 25,59 14,2 25, ,74 71, ,8 9,11 13,15 25,53 12,6 25,4 12,6 25, ,38 36,71 ---,, ,5 8, ,23 21,1 Number Trading (PLN mil) (EUR mil) Liquidity (PLN mil) (EUR mil) high low end of transactions (contracts) Trading value Open interest at the volume ratio Number Value Price end Kurs jednostki indeksowej WartoÊç obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Wolumen maks. min. koniec WartoÊç (z ) (z ) (z ) (mln z ) (mln EUR) pozycji (mln z ) (mln EUR) 27,6 51,38 191,5 47,4,19 5, ,27, ,89,47 high low end Price Warranty o najwi kszych obrotach Most traded warrants Biuletyn Miesi czny GPW 5 Number of transactions Trading volume (PLN mil) Trading value (EUR mil) Number of positions (PLN mil) Value Open intereset at the end (EUR mil) Options Index Participation Units on WIG2 Warranty Data wykonania Typ Instru- Cena wykonania Mno nik Kurs Wolu- WartoÊç obrotu Warrant warment (PLN/pkt) maks. min. koniec transamen rantu bazowy (z ) (z ) (z ) (z ) kcji (tys. z ) (tys. EUR) PKNF44BRE E PKN 44, 1,89 1, 48, 11,88 35, 8,66 48, 11, ,39 11, KGHH32BRE E KGH 32, 7,92 1, 45, 11,14 15, 3,71 33, 8, ,81 7,12 FW2U198BDM A FW2U5 198, 49,1,1 6,1 1,51 4,,99 5,1 1, ,25 4,76 FW2I2BDM A FW2U5 2, 49,5,1 7,5 1,86 6,9 1,71 6,9 1, ,89 3,43 PKNI47BDM A PKN 47, 11,63 1, 4,7 1,16 3,5,87 4,, ,34 2, ,36 41,88 Expiry Warranlying (PLN/pts) high low end of tran- volume thous.) thous.) Under- Multiplier Number Trading (PLN (EUR date type asset Execution price Price sactions Trading value A - warrant amerykaƒski / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants

6 czerwiec / June 6/25 Struktura obrotów gie dowych rynek kasowy Exchange turnover composition cash market Instrumenty finansowe Notowania ciàg e Kurs jednolity Transakcje Inne* Razem dwukrotny pakietowe (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) (mln z ) (mln EUR) Akcje w tym: podstawowy , , , ,4 6,6 4,4 1,6 1,1 1 28,2 1 28,2 254,1 254,1 935,7 935,7 13,6 13, , , , ,3 równoleg y 21,7 5,3 2,2,6,,,, 23,9 5,9 Prawa do akcji 549,5 136,,,,,,1, 549,6 136,1 Prawa poboru 23,6 5,8,,,,,, 23,6 5,8 Prawa pierwszeƒstwa 1,8, ,,,, 1,8,4 Obligacje 366,1 9, ,2 11,5,, 412,3 11,7 Certyfikaty inwestycyjne 19, 4, ,,,, 19, 4,7 Warranty,2, ,,,,,2, RAZEM RYNEK KASOWY , , 6,6 1,6 1 74,4 265,6 935,8 13, , ,9 (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) (PLN mil) (EUR mil) Continuous trading Single-price two auction * Inne obroty obejmujà: wezwania do sprzeda y akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów gie dowych rynek terminowy Exchange turnover composition futures market Instrumenty finansowe Obroty àczne Wolumen Financial instruments (mln z ) (mln EUR) kontraktów Kontrakty indeksowe , 3763, Index futures Kontrakty akcyjne 364,4 89, Stock futures Kontrakty walutowe 39,1 9,6 566 Currency futures Kontrakty na obligacje 928, 8, Treasury Note Futures Opcje indeksowe 7,9 1, Index options Jednostki indeksowe,3,1 681 Index participation units RAZEM - RYNEK TERMINOWY ,8 4 93,1 418,8 Derivatives market total NOTY METODOLOGICZNE Spread - ró nica pomi dzy najlepszà ofertà kupna i sprzeda y przed zawarciem ka dej wa ony wartoêcià obrotów. WartoÊç obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaênik p ynnoêci: wartoêç obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaênik Cena/Zysk: obliczany jako relacja kapitalizacji gie dowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwarta y; informacje szczegó owe zawiera Cedu a Gie dowa. (PLN mil) (EUR mil) Trading volume Total turnover METHODOLOGICAL NOTES Biuletyn Miesi czny GPW 6 (PLN mil) (EUR mil) Block trades Other* Total turnover A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before eachtransaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate,volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover valueof underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). WYDARZENIA Biuletyn Miesi czny ukazuje si tylko w postaci elektronicznej. The is available in electronic version only. Financial instruments Shares: main market parallel market Allotment certificates Subscription rights Subscription warrants Bonds Investment certificates Warrants Cash market total HIGHLIGHTS * 1.6 first listing LENA first listing LENA allotment certificates * 6.6 change of company name from TELMAX to SPIN * 9.6 first listing LOTOS first listing LOTOS allotment certificates * 1.6 first listing SP61 * 17.6 last listing BPHOB75 * 21.6 first listing DECORA first listing DECORA allotment certificates *.6 first listing SOFTBANK Subscription rights first listing AMBRA allotment certificates * 24.6 first listing OPOCZNO * 27.6 last listing PEKABEX Kurs Êredni NBP na koniec miesiàca (z ) kwiecieƒ 5 maj 5 czerwiec 5 Biuletyn Miesi czny GPW / Wydawnictwo oficjalne Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange * 1.6 debiut LENA pierwsze notowanie PDA LENA * 6.6 zmiana nazwy spó ki TELMAX na SPIN * 9.6 debiut LOTOS pierwsze notowanie PDA LOTOS * 1.6 pierwsze notowanie SP61 * 17.6 ostatnie notowanie BPHOB75 * 21.6 debiut DECORA pierwsze notowanie PDA DECORA *.6 pierwsze notowanie PP SOFTBANK pierwsze notowanie PDA AMBRA * 24.6 debiut OPOCZNO * 27.6 ostatnie notowanie PEKABEX EUR USD Month-end Central Bank Wydawca: Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Internet: Redaguje Dzia Notowaƒ GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Sk ad i amanie: Wydawnictwo Key Text. Gie da Papierów WartoÊciowych dok ada wszelkich staraƒ, aby informacje i wskaêniki zamieszczane w Biuletynie Miesi cznym GPW by y kompletne i zgodne z prawdà. Jednak e Gie da nie ponosi odpowiedzialnoêci za jakiekolwiek szkody mogàce wyniknàç z pos u enia si lub powo ania na informacje, dane lub wskaêniki zamieszczone w Biuletynie Miesi cznym GPW, w szczególnoêci, gdy opublikowane dane, informacje lub wskaêniki okaza y si niekompletne, b dne lub nieêcis e. Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: Compiled by WSE Trading Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Typesetting: Wydawnictwo Key Text. The Warsaw Stock Exchange makes every effort to ensure that data and ratios contained in are true and complete. However, the Warsaw Stock Exchange shall not be responsible or liable for any damage that may arise from the use of or reference to the information, data and/or ratios contained therein, in particular if the information, data and/or ratios published prove to be incomplete, incorrect or inaccurate. 4,2756 4,1212 4,41 3,2988 April 5 3,3265 May 5 3,3461 June 5

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/2) Listopad 2 (11/2) November 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny POLPX Monthly Report

Raport Miesięczny POLPX Monthly Report 24/6 3/6 1/7 7/7 8/7 14/7 15/7 21/7 22/7 28/7 29/7 4/8 5/8 11/8 12/8 18/8 19/8 25/8 26/8 1/9 2/9 8/9 9/9 15/9 16/9 22/9 23/9 29/9 3/9 6/1 7/1 13/1 14/1 2/1 21/1 27/1 28/1 3/11 4/11 1/11 11/11 17/11 18/11

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Raport Miesięczny PolPX Mothly Report

Raport Miesięczny PolPX Mothly Report 25/41/5 9/515/5 23/529/5 6/612/6 2/626/6 4/717 18/724/7 1/87/8 15/821/8 Raport Miesięczny PolPX Mothly Report Wrzesień 211 / September 211 Rynek Dnia Następnego / DayAhead Market Ceny miesięczne statystyki

Bardziej szczegółowo

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r.

Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz Sopot, 12 marca 2015 r. Plan wykładu Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych Historia i charakterystyka indeksów GPW Metodologia indeksów GPW od 19-03-2007 i formuły

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Warranty i certyfikaty dźwignia przy ograniczonym ryzyku. Jak uniezależnić się od koniunktury i zdywersyfikować portfel na GPW.

Warranty i certyfikaty dźwignia przy ograniczonym ryzyku. Jak uniezależnić się od koniunktury i zdywersyfikować portfel na GPW. Warranty i certyfikaty dźwignia przy ograniczonym ryzyku. Jak uniezależnić się od koniunktury i zdywersyfikować portfel na GPW. Kołobrzeg, 19 listopada 2011 KNOCK-IN CERTYFIKATY DYSKONTOWE PARTYCYPACJA

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia 18-05-2015 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 1 WIG20 na koniec roku 2654,95 1960,57 35,4% 2 WIG na koniec roku 35600,79 26636,19 33,7% 3 MIDWIG na koniec roku 2207,74 1730,1 27,6% 4 TechWIG na koniec

Bardziej szczegółowo

FX forward Forward Rate Agreement Index Futures

FX forward Forward Rate Agreement Index Futures Transakcje terminowe FX forward Forward Rate Agreement Index Futures Transakcja terminowa Umowa, która określa, na jakich warunkach transakcja zostanie dokonana w przyszłości Dzięki temu na rynku terminowym

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0%

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 1 Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% %PKB 5,0% 0,0% Dane na koniec 2011 r. Źródło: ECB, Bank for International

Bardziej szczegółowo

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share Stock Exchange (stock) market capitalization acquirer (in M&A) allotment allotment certificate asset-stripping backward integration bear investor bear market bearer share bid price black knight blue chips

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne Zarządzanie ryzykiem Wykład 3 Instrumenty pochodne Definicja instrumenty pochodne to: prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS / issued securities Sponsor emisji sponsor rejestracji Vistula & Wólczanka

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kompa Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW. Rynek Kapitałowy a Koniunktura Gospodarcza

Krzysztof Kompa Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW. Rynek Kapitałowy a Koniunktura Gospodarcza Krzysztof Kompa Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW Efektywność informacyjna wybranych instrumentów notowanych na GPW Rynek Kapitałowy a Koniunktura Gospodarcza Łódź, grudzień 2008 1 Wykonano w ramach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji i wykorzystanie

Zasady konstrukcji i wykorzystanie Indeksy GPW 007 giełdowe. NOWA JAKOŚĆ Zasady konstrukcji i wykorzystanie agenda indeksy giełdowe definicje krótka historia indeksów giełdowych klasyfikacja indeksów komitety indeksowe zasady konstrukcji

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego. Krzysztof Jajuga. Akcje i instrumenty pochodne

Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego. Krzysztof Jajuga. Akcje i instrumenty pochodne Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Krzysztof Jajuga Akcje i instrumenty pochodne Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia Maj 2013 na GPW 53. zagraniczna spółka zadebiutowała na GPW (Immofinanz AG) Miesięcznik Euromoney uhonorował Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tytułem Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22

Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 Zasady realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) 2012-02-22 1 Ważne informacje dotyczące realizacji przelewów w walucie rubel rosyjski (RUB) W związku z coraz większym zainteresowaniem Klientów

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20

MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska Uniwersytet Warszawski MOŻLIWOŚCI ARBITRAŻU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTÓW FW20 Wprowadzenie Kryzys finansowy zapoczątkowany bankructwem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWY...15. 1. Rodzaje inwestycji finansowych...17. 2. Dostęp do informacji... 25. 3. Pierwsze kroki... 37

I PODSTAWY...15. 1. Rodzaje inwestycji finansowych...17. 2. Dostęp do informacji... 25. 3. Pierwsze kroki... 37 Spis treści Wstęp... 11 Euforia... 11 Panika...13 Wnioski...14 I PODSTAWY...15 1. Rodzaje inwestycji finansowych...17 Możliwości inwestowania...17 Parametry inwestycji... 20 Inne czynniki decydujące o

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

POZYCJE POZABILANSOWE PLN. = i USD

POZYCJE POZABILANSOWE PLN. = i USD Wykład 4 Ceny na rynkach terminowych Terminowe kursy walutowe Po jakim kursie bank sprzedałby firmie waluty w transakcji terminowej? POZYCJE POZABILANSOWE BILANS Dochód ze sprzedaży walut USD F DEPOZYT

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH

ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Beata Klukowska ROZWÓJ GIEŁDOWEGO RYNKU OBLIGACJI SKARBOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRANSAKCJI INDYWIDUALNYCH Obligacje skarbowe należą do podstawowych instrumentów rynku kapitałowego. Wszystkie zjawiska, które

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 2.06.2001 r.

Matematyka finansowa 2.06.2001 r. Matematyka finansowa 2.06.2001 r. 3. Inwe 2!%3'(!!%3 $'!%4&!! &,'! * "! &,-' ryzyko inwestycji odchyleniem standardowym stopy zwrotu ze swojego portfela. Jak *!&! $!%3$! %4 A.,. B. spadnie o 5% C. spadnie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Jeden kontrakt obejmuje 1000 ton Uprawnień do emisji (EUA)

(obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Jeden kontrakt obejmuje 1000 ton Uprawnień do emisji (EUA) SPECYFIKACJA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH BĘDĄCYCH ZARÓWNO W OBROCIE NA RYNKU ZORGANIZOWANYM (GIEŁDY TOWAROWE), JAK I POZA RYNKIEM ZORGANIZOWANYM (OTC), DLA KTÓRYCH INSTRUMENTEM BAZOWYM SĄ UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia:

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia: POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Hawe wybicie 3,95 < 3,64 Nazwa spółki Data wydania ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Krzysztof Mejszutowicz Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32 fax (022) 537 77 90

Bardziej szczegółowo

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202.

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Modelowanie Rynków Finansowych 1 Japoński system bankowo-przemysłowy akcjonariat krzyżowy brak

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo