Adam Nied. Wroclaw of University of Economics

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Nied. Wroclaw of University of Economics"

Transkrypt

1 Adam Nied Wroclaw of University of Economics Decyzje krótkoterminowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży nr. 10 Słowa kluczowe: Krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw, cykl konwersji gotówki Streszczenie: Poniżej przedstawiony raport przedstawia krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw na podstawie wskaźników płynności

2 Wstęp: Podejmowanie krótkoterminowych decyzji w przedsiębiorstwie wiąże się z zarządzaniem w krótkim okresie, które maja na celu poprawnie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podejmowanie decyzji w krótkoterminowych nie wymaga bardzo szczegółowych analiz. Ponieważ,są mniej kosztowne od decyzji krótkoterminowych. przedsiębiorstwo musi podejmowad decyzje tak, aby wskaźniki kapitału obrotowego i wskaźnik konwersji gotówki były utrzymane na odpowiednim poziomie. Opis teoretyczny metody: Kapitał obrotowy netto czyli kapitał pracujący: Kapitał obrotowy netto (NWC-net working capital) to jedna z miar płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jest to częśd aktywów bieżących, finansowana kapitałami stałymi. Inaczej jest to wartośd majątku obrotowego (kapitału obrotowego brutto), pomniejszona o stan zobowiązao krótkoterminowych. Według podejścia majątkowego: Od majątku obrotowego (CA-current Assets) odejmuje się zobowiązania bieżące (CL-current liabilities): NWC = CA CL

3 Wzrost kapitału obrotowego netto następuje, gdy rośnie wielkośd majątku obrotowego lub spada wartośd zobowiązao bieżących lub też gdy obie te zmiany zachodzą równocześnie. W przeciwnych sytuacjach kapitał obrotowy netto spada Wskaźnik cyklu konwersji gotówki, określany również jako wskaźnik cyklu kapitału obrotowego netto, informuje ile potrzeba dni, aby zainwestowane środki wróciły do przedsiębiorstwa. Okres ten jest równoważny z okresem, w którym spółka potrzebuje dodatkowego finansowania. Wyjątek stanowi ujemna wartośd wskaźnika, która informuje, że nie oprocentowany kredyt kupiecki z tytułu zaciągniętych zobowiązao pokrywa nie tylko koszty finansowania przez spółkę niezapłaconych należności, ale także pokrywa koszty utrzymywania zapasów magazynowych w spółce. Tak czy inaczej, również w przypadku dodatniego wskaźnika cyklu konwersji gotówki im jest niższy, tym korzystniejsza jest sytuacja danej spółki. Spółka powinna dążyd do tego, aby cykl należności był krótszy od cyklu zobowiązao

4 Wskaźnik cyklu należności wyrażony w dniach wskazuje ile dni upływa od wystawienia faktury z tytułu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty. Ten okres finansowania nabywcy określa się mianem kredytu kupieckiego. W interesie każdego inwestora leży, aby jego spółka ściągała należności jak najszybciej. W praktyce, w większości branż, czas ten dla rocznego okresu wynosi w granicach 30 do 60 dni, co jest uzasadnione koniecznością regulowania niektórych koniecznych i cyklicznych zobowiązao np. wobec pracowników czy podatkowych. Ważna jest nie tylko długośd oczekiwania na zapłatę, ale także stabilnośd wskaźnika. Nagłe pogorszenie jego wielkości może świadczyd o kłopotach ze ściąganiem należności, czego konsekwencja mogą byd zatory płatnicze w spółce. Ważne jest także, aby wskaźnik cyklu należności w dniach był zbliżony, a najlepiej krótszy od długości okresu, w jakim spółka reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów. Wskaźnik cyklu zapasów informuje, po ilu dniach spółka wymienia swoje dotychczasowe zapasy magazynowe na nowe.

5 Oczywiście idealną byłaby tak sytuacja gdyby wartośd wskaźnika wynosiła 0, co oznaczałoby, że zarówno surowce i materiały do produkcji są natychmiast zużywane, podobnie jak natychmiastowa jest sprzedaż przez spółkę wyrobów gotowych. W praktyce istnieje koniecznośd utrzymania określonego stanu zapasów, zarówno z powodu konieczności zabezpieczenia ciągłości produkcji, jak również ciągłości sprzedaży. W przeciętnych warunkach wielkośd tego wskaźnika wynosi 30 do 60 dni, ale długośd okresu cyklu zapasów istotnie może różnid się w zależności od branży. Wskaźnik cyklu zobowiązao informuje po ilu dniach spółka reguluje swoje zobowiązania. W tym przypadku to spółka przez ten właśnie okres korzysta z nie oprocentowanego kredytu kupieckiego. Zatem im dłuższy jest to okres tym większe korzyści dla spółki. Trzeba jednak pamiętad, że cykl zbyt długi może oznaczad problemy z regulowaniem zobowiązao przez spółkę, np. z powodu braku płynności, co może prowadzid do wzrostu kosztów z tytułu przeterminowanych płatności, a w konsekwencji skutkowad może pogorszeniem relacji z kontrahentami.

6 Opis praktyczny: Kapitał obrotowy netto: ROK 2011 ROK2010 KAPITAŁ OBROTOWY NETTO , ,87 Interpretacja: Widad że, w roku 2010 spółka ma więcej zobowiązao niż środków na ich pokrycie. W roku2011 sytuacja się znacząco polepsza. Wskaźnik cyklu zapasów: ROK 2011 ROK 2010 WSKAŹNIK CYKLU ZAPASÓW 165, Wskaźnik cyklu zobowiązao: ROK 2011 ROK 2010 WSKAŹNIK CYKLU ZOBOWIAZAO ,76

7 Wskaźnik cyklu należności: ROK 2011 ROK 2010 WSKAŹNIK CYKLU NALEŻNOSCI 165,44 250,55 Wskaźnik cyklu gotówki: ROK 2011 ROK 2010 WSKAŹNIK CYKLU GOTÓWKI W roku 2011 wskaźnik cyklu gotówki znacznie się wydłużył. Uważam ze, jest to spowodowane niskim wskaźnikiem cyklu zobowiązao w stosunku do cyklu należności i zapasów. Podsumowanie: W analizowanym przedsiębiorstwie z branży spożywczej można stwierdzid że, sytuacja jest stabilna, przedsiębiorstwo znacznie szybciej regulowała swoje zobowiązania w roku 2011 niż w roku poprzednim pomimo tego że, spływ należności i przetrzymywanie zapasów było na znacznie wyższym poziomie. Przedsiębiorstwo powinno podjąd decyzje mające na celu zmniejszenie czasu spływu należności, i okresu przetrzymywania zapasów.

8 Bibliobiogafia: J. Gajdka, E. Walioska Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka., FRR 2000 L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Tom I, Warszawa, 1996 r. ISBN: , M. Sierpioska T. Jachana, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, paostwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2007 r., ISBN: , W. Skoczylas, W. Waśniewski, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 2004 r., ISBN: G. Michalski Finansowe Aspekty Funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pp , 2003 G. Michalski Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, PNAE No. 1159, pp , B. Bernas, W. Pluta, Wrocław, 2007 G. Michalski Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision Making Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp , 2007 G.Michalski Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa: Teoria i praktyka, Vol. 1, pp , 2006 G. Michalski Finanse Przedsiębiorstwa, pp , 2006

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

K. Ficner Wroclaw University of Economycs

K. Ficner Wroclaw University of Economycs K. Ficner Wroclaw University of Economycs Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa realizującego inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego Anna Milewska, Anna Wolff Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa szanse i zagrożenia Tomasz Wójtowicz Katedra Rachunkowości i Finansów Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Aleksandra Wójcicka Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykorzystanie analizy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki koszty i korzyści w aspekcie wzrostu 1 gospodarstwa

Kredyt kupiecki koszty i korzyści w aspekcie wzrostu 1 gospodarstwa Joanna Bereżnicka Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kredyt kupiecki koszty i korzyści w aspekcie wzrostu 1 gospodarstwa Wstęp Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda Zarządzanie należnościami Paulina Drozda Należności Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII (2006) ZBIGNIEW GOŁAŚ, ANNA BIENIASZ FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z Katedry Ekonomiki Gospodarki

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999

Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 ANALIZA FINANSOWA 2 3 Tadeusz Dudycz ANALIZA FINANSOWA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 1999 4 5 SPIS TREŚCI WSTĘP...7 Rozdział 1. ŹRÓDŁA INFORMACJI ANALITYCZNYCH...9

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa mgr Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa Wstęp Szkoląc przedsiębiorców oraz rozmawiając z nimi bardzo

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘśNYMI W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Anna KIWAŁA Streszczenie: W artykule przedstawiono metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu środkami pienięŝnymi w małych przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo