R E F E R E N C J E. Historia firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E F E R E N C J E. Historia firmy"

Transkrypt

1 R E F E R E N C J E Historia firmy Początek historii naszej działalności sięga roku Firma powstała jako kontynuacja wcześniejszych, budowlanych tradycji rodzinnych. W latach 80-tych zajmowała się projektowaniem i wykonawstwem budowlanym. Na przełomie lat 80/90 zgodnie z wymaganiami rynku rozszerzyła swoją ofertę o usługi w zakresie wycen nieruchomości. Nasze opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawne, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny oraz: Europejskie Standardy Wyceny - EUROPEAN VALUATION STANDARDS, Międzynarodowe Standardy Wyceny INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS, charakteryzują się również wymaganą estetyką i czytelnością. Proces szacowania wartości nieruchomości jest każdorazowo poprzedzany wizją lokalną, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego. W razie konieczności dokonujemy autoryzowanych pomiarów inwentaryzujących powierzchni: użytkowych, zabudowy, całkowitych etc Zawsze uzupełnieniem operatów szacunkowych jest wykonana pełna dokumentacja fotograficzna. Do Operatu Szacunkowego zamieszczona jest płyta CD z kopiami dokumentów prawnych, dokumentacją fotograficzną oraz operatem szacunkowym w formacie pdf. Posiadamy możliwość stworzenia zespołu specjalistów do wykonania zleceń nietypowych. W naszym działaniu stawiamy na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług, którą zapewnia znajomość rynku nieruchomościowego i wysokie kwalifikacje. Nie bez znaczenia jest fakt, iż jesteśmy założycielami Bazy Silesia, zrzeszającej ponad 140 członków (czyt. rzeczoznawców majątkowych), systematycznie zbierających z Urzędów Miast i Starostw naszego województwa zawarte transakcje rynkowe. Aktualnie posiadamy wszystkie transakcje z obszaru całego województwa śląskiego. Ilość zgromadzonych transakcji rynkowych przekracza liczbę i systematycznie rośnie. Na podstawie posiadanych informacji o rynku nieruchomości jeden z współwłaścicieli Adrian Górniak zamieszcza cyklicznie artykuły w formie analizy rynku w kwartalniku Nieruchomość wydawanym przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Kwartalnik ten w kręgach rzeczoznawców majątkowych (czyt. w całym kraju) od szeregu lat jest oceniany jako najlepszy kwartalnik branżowy. Jeden z współwłaścicieli po ukończeniu podyplomowych studiów w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, specjalizuję się w wycenie nieruchomości zabytkowych. W okresie 24 lat wykonaliśmy ponad kilka tysięcy wycen różnego rodzaju nieruchomości w tym również na terenie kraju.

2 Firma świadczy usługi w zakresie: 1. Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych: budynkami mieszkalnymi budynkami użytkowymi/komercyjnymi. 2. Wyceny lokali mieszkalnych oraz użytkowych. 3. Wyceny nieruchomości zabytkowych. 4. Wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. 5. Wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych 6. Wydawania ekspertyz i opinii budowlanych o stanie technicznym obiektów 7. Doradztwa inwestycyjnego (nieruchomości). 8. Analizy rynku nieruchomościowego z obszaru województwa śląskiego 9. badanie stanu prawnego nieruchomości 10. doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości Posiadane uprawnienia - Marek Górniak: 1. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Nr uprawnień 3149 z dnia r. Wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Budownictwa. Kierunek: Konstrukcje budowlane i inżynierskie (studia skończone z oceną b.dobrą) 3. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych ukończone studia podyplomowe Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego 4. Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej ukończone studia podyplomowe Wycena nieruchomości zabytkowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wiktora Zina. 5. Ukończone dwa seminaria organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie nt. Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. 6. Pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania konstrukcyjnego, nadzorowania, oceniania i badania stanu technicznego budynków i budowli. Wydane przez Wojewódzki Zarząd Urbanistyki i Architektury. 7. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/1575/0. 8. Wielokadencyjne powołania na biegłego sądowego z zakresu budownictwa i wycen nieruchomości aktualnie biegnie 6 kadencja (czyt. 5 x 4 = 20 lat). 9. Ukończone seminaria organizowane przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie nt: Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego. Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. Szacowanie nieruchomości dla potrzeb Urzędów Skarbowych 10. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi poddaje się ciągłemu szkoleniu zawodowemu. 11. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach od 1993 roku, w tym min.: dwukadencyjny wiceprezes, odpowiedzialny za organizowanie praktyk zawodowych współodpowiedzialny za organizowanie szkoleń zawodowych członek Komisji Opiniującej 12. Członek Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. 13. Przewodniczący I Kongresu Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu 2008r 14. Członek Komisji Uznania Zawodowego przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, przyznającej europejskie certyfikaty REV. 15. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - powołany Zarządzeniem Ministra Infrastruktury nr 34 z dnia Strona 2 z 5

3 Za całokształt pracy społecznej na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych uhonorowany jubileuszową statuetką Za całokształt pracy na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie odznaczony złotą odznaką za zasługi Za całokształt pracy społecznej na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych uhonorowany jubileuszową statuetką Za całokształt pracy na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie odznaczony złotą odznaką za zasługi Posiadane uprawnienia - Adrian Górniak: 1. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Nr uprawnień 5805 z dnia r. Nadanie uprawnień poprzedzone wieloetapowym egzaminem państwowym. 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa - wycena, zarządzanie, pośrednictwo na rynku nieruchomości. Studia podyplomowe 2 letnie. 3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Wydział Informatyki i Zarządzania. 4. Od roku 2002 liczne kursy i szkolenia organizowane przez Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. 5. Od 2005r założyciel i przewodniczący Bazy Silesii zrzeszającej 140 rzeczoznawców majątkowych monitorujących rynek kupna sprzedaży nieruchomości na obszarze województwa śląskiego (www.baza-silesia.pl). 6. Pomysłodawca i współtwórca nowoczesnej platformy zbierania informacji o stanie rynku nieruchomości (www.pricebook.pl). 7. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. 8. Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wyceny i opinie dokonujemy na rzecz: 1. Banków (wpis na ogólnopolską listę bankową autoryzowaną przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie) min.: Raiffeisen Bank Polska. ING Bank Śląski. Getin Bank. Alior Bank. Bank Millennium S.A. PKO SA i inne... Usługi finansowe Skok. 2. Urzędów Skarbowych 3. Sądu Okręgowego, Sądów Rejonowych, Prokuratur oraz innych organów dochodzeniowych 4. Syndyków mas upadłościowych. Strona 3 z 5

4 5. Komorników : Komornik Sądowy w Sosnowcu: Darek Becker Komornik Sądowy w Katowicach: Mariusz Snopek Komornik Sądowy w Katowicach: M. Ceralewska Komornik Sądowy w Katowicach : L. Ferczykowski Komornik Sądowy w Dąbrowie Górniczej: Elżbieta Głąb Komornik Urzędu Skarbowego w Cieszynie. 6. Urzędów Miejskich 7. Osób fizycznych i prawnych. Przy wykonywaniu opinii i wycen nieruchomości w szczególności zwracamy uwagę na: terminowość, zgodność z obowiązującymi w dacie wyceny przepisami prawa, wysoką jakość edycyjną. W ciągu ponad trzydziestoletniej działalności na rynku firma dopracowała się stałych, poważnych i zadowolonych klientów. Na naszej witrynie internetowej pod adresem zamieszczone są wybrane (poważniejsze) wyceny nieruchomości na terenie całego kraju. Informujemy również, iż żadna z wykonanych przez nas do tej pory wycen nie była negatywnie zweryfikowana zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mamy nadzieję, że oferta nasza wzbudzi Państwa zainteresowanie. Dodatkowych i bardziej szczegółowych informacji możemy udzielić zarówno telefonicznie jak i korespondencyjnie uwzględniając w tym pocztę elektroniczną. Z poważaniem Marek Górniak Z poważaniem Adrian Górniak tel tel Strona 4 z 5

5 WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW OPISUJĄCYCH STAN PRAWNY WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI. Poniższe dokumenty muszą być uzyskane z stosownych Urzędów staraniem Zleceniodawcy i pod rygorem ważności operatu szacunkowego zgodnie z: Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 O gospodarce nieruchomościami. Rozporządzeniem Rady Ministrów W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. załączone do wyceny: wypis z rejestru gruntów dla wyżej wymienionych działek (nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego. wypis z rejestru budynków (nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego. kopia mapy ewidencyjnej dla działek podlegających wycenie (nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego. kopia mapy zasadniczej dla działek podlegających wycenie z naniesionymi sieciami uzbrojenia terenu (nie starszy niż 3 miesiące) - Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego. numery elektroniczne księgi/ag wieczystej/ych o posiadane (czyt. zawarte) umowy: o kupna o oddania w użytkowanie wieczyste o najmu, dzierżawy etc... o darowizny o inne umowy związane z nieruchomością wymagane przez Ustawę Prawo budowlane książki obiektów budowlanych położonych na nieruchomości (do wglądu) decyzja (-je) zatwierdzająca (-ce) projekty budowlane (w przypadku trwającej budowy) budynków i budowli: decyzje odbiorowe obiektów tzn. wydane pozwolenia na użytkowanie lub przyjęte zgłoszenia użytkowania obiektów dokumentację architektoniczno budowlaną obiektów (projekty budynków, budowli) deklaracje podatków od nieruchomości za rok 2014r ostatnie decyzję ustalające wysokość opłat za użytkowanie wieczyste zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania jeżeli planu nie zapis funkcji wg studium (...). - (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego) wyrys z planu zagospodarowania (obejmujący wyceniane działki) na którym zaznaczone są obszary przeznaczenia zgodnie z zaświadczeniem o przeznaczeniu... (patrz pkt. powyżej) - (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego) kopie specyficznych decyzji np. środowiskowych zezwalających na produkcję Strona 5 z 5

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2011 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski ( SEP

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA Istota i cele zarządzania nieruchomościami dr inż.. Piotr SACHA Czym jest zarządzanie? Zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków do osiągnięcia wyznaczonych celów. Klasyczne funkcje

Bardziej szczegółowo

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer 2 ZAWODY REGULOWANE Projekt z dnia 6 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia..2008 w sprawie zawodu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCID GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK 7.2 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 7.2.1 Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2007.16.94 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Przepisy ustawy określają: 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1

Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1 Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości Jest związkiem stowarzyszeń i innych organizacji o celach nie zarobkowych zajmujących

Bardziej szczegółowo

MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY

MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY MARVIPOL S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962. o transporcie kolejowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu DOKUMENT INFORMACYJNY Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji na okaziciela serii B oraz Akcji na okaziciela serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo