Ostatni nabór w roku akademickim 2013/2014. dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostatni nabór w roku akademickim 2013/2014. dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. www.studiapomostowe.mz.gov.pl."

Transkrypt

1 Bezpłatne studia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych Ostatni nabór w roku akademickim 2013/2014

2 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykaz miast, w których znajduje się 71 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach Projektu. 2

3 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Jesteśmy dumni z Projektu i sukcesów Absolwentów Szanowni Państwo, Genezy Projektu Systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych należy szukać w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W 2002 roku eksperci państw członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzili przegląd programów kształcenia pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w Polsce stwierdzając, że programy te, realizowane na poziomie szkoły średniej, nie spełniały wymogów unijnych w zakresie wymaganej liczby godziny kształcenia zawodowego. Stąd pomysł studiów pomostowych, które - jako studia płatne - rozpoczęły się w 2004 roku. W 2007 roku w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto prace nad opracowaniem założeń Projektu, a potem sam proces jego uruchomienia, dofinansowującego ze środków unijnych kształcenie pomostowe pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, w efekcie czego mogą oni studiować bezpłatnie, zdobywając dyplom licencjata wyższej uczelni. Zakładamy, że co najmniej 34 tysiące pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w Polsce będzie mogło skorzystać z możliwości ukończenia studiów dofinansowanych przez Unię Europejską. Pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni, którzy do Projektu przystąpili, w trakcie studiów aktualizują swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując to potem w pracy, podnosząc jakość świadczonych usług. Dobry pracodawca umie to dostrzec i docenić. Z zaangażowania obu stron - pracodawcy i podnoszącego kwalifikacje pracownika - w proces doskonalenia kadr pielęgniarskich i położniczych największe korzyści odnosi pacjent. Świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę, pielęgniarza, położną i położnego zgodnie z najnowszym, aktualnym stanem wiedzy medycznej są przykładem dobrych praktyk zawodowych. Z przyjemnością prezentuję Państwu broszurę przybliżającą realizowany Projekt, poprzez pryzmat wypowiedzi jego Absolwentek i ich Pracodawców. Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Kierownik Projektu 3

4 Droga do sukcesu Pierwszy nabór w ramach Projektu został uruchomiony w 2008 r. Nasz Projekt stanowi jeden z największych w kraju projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należy do tematów priorytetowych w pracach Ministerstwa Zdrowia, ze względu na społeczną wagę i wielkość pod względem organizacyjnym i finansowym. Środki na jego realizację to kwota około 180 milionów złotych. Studia pomostowe dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych uzupełniają liczbę godzin kształcenia do poziomu wymaganego w UE, ale też dając absolwentom tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, podnoszą poziom wykształcenia ze średniego - do poziomu wykształcenia wyższego. Ukończenie tych studiów pozwala pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym polskim na mobilność zawodową w obszarze państw Unii Europejskiej. Po odbyciu studiów istnieje możliwość zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia. Realizacja Projektu Minęliśmy półmetek kształcenia zawodowego pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych na studiach pomostowych i śmiało możemy powiedzieć, że Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Stanowi to dla nas uzasadniony powód do dumy, potwierdzając profesjonalizm pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wyrażający się w chęci podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia liczby godzin kształcenia do poziomu wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Do tej pory w Projekcie wzięło udział 71 z 73 uczelni z całej Polski, posiadających akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Od początku Projektu do dnia 31 października 2012 r. studia pomostowe rozpoczęły osoby, a ukończyło studia - z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa osób, w tym 286 mężczyzn, uzyskując kwalifikacje, które - bez żadnych dodatkowych warunków - mogą zostać uznane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Po ocenie w ramach Projektu, że czas kształcenia absolwentów liceów medycznych jest zbyt długi w stosunku ich do wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego, Minister Zdrowia wystąpił z wnioskiem o jego skrócenie. Komisja Europejska i państwa członkowskie w 2010 roku wniosek zaakceptowały. Miało to znaczący wpływ na zwiększenie wskaźnika Projektu z 24 tysięcy do co najmniej 34 tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych mogących otrzymać wsparcie w ramach posiadanych środków finansowych. Umożliwiło to zaplanowanie jeszcze jednego naboru na studia pomostowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2013/

5 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Współautorzy sukcesu Nagroda Realizowany przez nas Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w Konkursie na Najlepiej Zarządzany Projekt działania 2.3.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku zajął I miejsce. Nie osiągnęlibyśmy takich wyników bez ścisłego, wzorcowego współdziałania z Instytucją Wdrażającą - Departamentem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, a także bez udanej i dobrej współpracy z uczelniami z całej Polski, kształcącymi pielęgniarki, pielęgniarzy, położne i położnych na studiach pomostowych w ramach tego Projektu. Co studia pomostowe dały absolwentom? Projekt dał olbrzymią szansę kilkudziesięciu tysiącom pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych na bezpłatne uzupełnienie wykształcenia i podniesienia go zarazem z poziomu średniego do poziomu wykształcenia wyższego. Prowadząc Projekt, cały czas monitorujemy stopień osiągnięcia założonych wyników. W tym celu absolwenci studiów pomostowych kształceni w jego ramach poddawani są badaniom ankietowym. W badaniu przeprowadzonym w okresie od lipca 2009 r. do 30 września 2012 r. uczestniczyło osób, które ukończyły studia do r. Wyniki badań wykazują, że dla 96,18% badanych podstawową korzyścią płynącą z uczestnictwa w Projekcie jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, u 88,63% badanych osób zwiększyła się motywacja do rozwoju kariery zawodowej oraz dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Wśród znaczącej większości, bo aż u 91,26% absolwentów studiów, wzrosła samoocena i pewność siebie w sytuacjach na gruncie zawodowym. Wykazują oni większą niż dotąd samodzielność zawodową, przez co ich pozycja w zespole terapeutycznym stała się silniejsza. U 80,84% absolwentów zwiększył się poziom świadomości wpływu na jakość opieki świadczonej na rzecz społeczeństwa, co ma związek z wyższymi kwalifikacjami i wykorzystywaniem zaktualizowanej wiedzy i metod przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położnych. Aż 98,38% absolwentów informacje o studiach pomostowych uzyskało z materiałów informacyjno- -promocyjnych w ramach Projektu. Dla niemal jednej trzeciej, bo 32,23% badanych, ukończenie studiów otworzyło możliwość awansu zawodowego i stworzyło większą możliwość uzyskania gratyfikacji finansowej. Indywidualne historie sukcesu Ostatecznym beneficjentem właściwym adresatem naszego Projektu jest kadra zawodowa pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Jak oni absolwenci - oceniają swój udział w Projekcie Systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych? Dlaczego podjęli studia? Jak pogodzili je z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi? Czy warto było studiować? Czy chcą kontynuować naukę? Niech odpowiedzią na te pytania będą pojedyncze historie uczestników studiów pomostowych. Przeczytacie Państwo o tym na kolejnych stronach. Beata Cholewka 5

6 Nic dwa razy się nie zdarza Uczestniczę w pracy samorządowej, jestem delegatką na Zjazd Okręgowy. Pełnię funkcję Pełnomocnika Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w swoim szpitalu. Jestem też członkiem Zespołu Redakcyjnego periodyku zawodowego Ad vocem wydawanego przez MOIPiP. Piszę wiersze, gram na gitarze, śpiewam. Moją pasją jest literatura i psychologia. Uwielbiam zwierzęta i spacery po lesie. Jestem mężatką, mamą Magdaleny - studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Agnieszka Renata Kurbiel, absolwentka Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pracuje na stanowisku starszej pielęgniarki w Oddziale Dermatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 8 Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Dlaczego? To proste: pojawiła się szansa, wyzwanie, a ja natychmiast na nie zareagowałam. Chciałam poszerzyć swoje horyzonty myślowe, wzbogacić wiedzę o najnowsze osiągnięcia medyczne, zwłaszcza w innych specjalnościach pielęgniarskich, a także w zakresie dziedzin humanistycznych (psychologia, pedagogika). Zależało mi na tym, by ucząc się i poznając nowych ludzi, łączyć pożyteczne z przyjemnym. 8 Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Już od dawna mówiło się o wyrównywaniu szans w pielęgniarstwie europejskim, a o Projekcie było głośno w mediach, pojawiły się wydrukowane na tę okoliczność plakaty. Niebagatelną rolę odegrał tu samorząd zawodowy - tak było w moim przypadku. 8 Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? 7 Zdecydowanie tak. Kadra kierownicza i środowisko zawodowe było mi bardzo przychylne, za co jestem niezmiernie wdzięczna. Umożliwiono mi pracę na oddziale w systemie nie kolidującym z harmonogramem zajęć na uczelni, a na czas egzaminów udzielono mi pełnopłatnego urlopu szkoleniowego. To bardzo ważne, bo nie musiałam korzystać np. z urlopu wypoczynkowego, zachowując go na okres wakacji. 6

7 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 8 Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? 7 Przede wszystkim chciałabym im uświadomić, że nic dwa razy się nie zdarza - jak pisała nasza noblistka - Wisława Szymborska. Mam w pamięci dalszy ciąg jej wiersza, gdzie pisze o ulotności życia i przemijaniu: choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Chciałabym powiedzieć, że naprawdę warto skorzystać z okazji, jaką stwarzają Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska, bo ich patronat podnosi prestiż studiów pomostowych. 8 Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi? 7 Z pewnością nie będę oryginalna mówiąc, że bez wsparcia i pomocy najbliższych w ogóle nie byłoby to możliwe. Mąż i córka przejęli na siebie część domowych obowiązków i mocno mnie dopingowali, zwłaszcza w okresie sesji. W czasie tych kilkunastu miesięcy, wszystko szło normalnym trybem i nic nie ucierpiało: ani rodzina, ani dom, ani praca. To dla mnie ogromna satysfakcja i poczucie, że razem można więcej. Bardzo im za to dziękuję. Myślę, że są ze mnie dumni i cieszą się moim sukcesem, który w moim odczuciu jest naszym wspólnym osiągnięciem. 8 W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta? 7 To bardzo ważne pytanie. Zadawałam je sobie wielokrotnie przystępując do pisania pracy licencjackiej. Zaplanowałam, że będzie nowatorska i użyteczna. Chciałam, by pacjenci, z którymi pracuję, mający schorzenia dermatologiczne i towarzyszące im problemy psychologiczne, mogli liczyć na kompleksową, holistyczną opiekę pielęgniarską. Ważne jest, by nauczyć chorych nie tylko zabiegów pielęgnacyjnych skóry, zmiany opatrunków, ale także sposobów radzenia sobie ze stresem, zasad prawidłowego żywienia, regularnego trybu życia. Edukując pacjentów, wykorzystuję zdobytą wiedzę, głównie z zakresu psychologii i promocji zdrowia. 8 Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia? 7 Oprócz tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa i dyplomu z wyróżnieniem, osiągnęłam też satysfakcję i poczucie siły. Utwierdziłam się w przekonaniu, że chcieć to móc. Poznałam środowisko akademickie, jego atmosferę, zyskałam wielu znajomych. Dla takich korzyści naprawdę warto było podjąć to wyzwanie. 8 Czy po ukończeniu studiów pomostowych myśli Pani o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich lub podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego? 7 Póki co pozostaję wierna projektom unijnym, a jeden z nich: Z gospodarki do edukacji zainteresował mnie szczególnie. Realizuję studia podyplomowe dające uprawnienia pedagogiczne (nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie opieki medycznej). Tu świetnie można łączyć pedagogikę z pielęgniarstwem. Właśnie przygotowuję pracę dyplomową, by wkrótce ją obronić. Co do studiów magisterskich nie mówię nie, przecież NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA (śmiech). Projekt w opinii pracodawcy Dr n. med. Zofia Foryś Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera sp. z o.o. w Krakowie 4 Jak Pani wspiera osoby podejmujące studia pomostowe zatrudnione w Szpitalu? 3 Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie to jeden z czterech największych szpitali w Małopolsce, wysoko oceniany pod względem jakości świadczonych usług, dzięki ogromnej pracy całego bardzo dobrze wyszkolonego zespołu pracowników. Dyrekcja Szpitala stara się tworzyć odpowiedni klimat i możliwości dla rozwoju zawodowego miedzy innymi poprzez przyznawanie urlopu szkoleniowego na czas zajęć i przygotowania się do egzaminu końcowego. Trud związany z podnoszeniem kwalifikacji jest także gratyfikowany finansowo. 4 Jakie znaczenie ma ten Projekt dla Państwa zakładu ochrony zdrowia? 3 Realizowany poprzez Departament Pielęgniarek i Położnych projekt studiów licencjackich umożliwia pielęgniarkom uzupełnienie wykształcenia bez ponoszenia nakładów finansowych przez nie same, ale także przez zakład pracy. Ukończenie studiów licencjackich przekłada się na bardziej efektywną i odpowiedzialną pracę zawodową pielęgniarek. Wyższe kwalifikacje personelu dają gwarancję lepszej jakości opieki sprawowanej przez pielęgniarki, są także brane pod uwagę przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. 7

8 Dlaczego nie skorzystać? Ukończyłam: studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe Menedżer Ochrony Zdrowia, a w tym roku uzyskałam magisterium z pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Odbyłam praktyki zagraniczne w Niemczech i we Francji. Ukończyłam wiele kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Jestem m.in. autorką artykułów Gdy człowiek dowiaduje się o chorobie, Ostatni etap życia umieranie i śmierć, a także współautorką artykułu Bliżej siebie dalej od narkotyków, które ukazały się w biuletynie W cieniu czepka. Dorota Jadwiga Zierkiewicz, absolwentka studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy. Pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, w oddziale chirurgii onkologicznej, na stanowisku starszej pielęgniarki dyplomowanej. 8 Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 W ramach rozwoju zawodowego i osobistego chciałam podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć i pogłębić wiedzę. Dostępność studiów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej przyspieszyła moją decyzję o podjęciu nauki. 8 Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? 7 Pracuję w systemie zmianowym. Dodatkowo jestem zatrudniona w gabinecie okulistycznym w charakterze instrumentariuszki. Bez wsparcia i pomocy ze strony kierownictwa oddziałowej - Pani Elżbiety Marduły, koleżanek, które zamieniały się ze mną dyżurami, niewiele mogłabym zdziałać. Mój grafik pracy był podporządkowany programowi studiów. 8 Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? 7 Studia pomostowe dają możliwość zdobycia najnowocześniejszej wiedzy, dalszego rozwoju zawodowego oraz umożliwiają kontynuację nauki na studiach magisterskich. To szansa wszechstronnego rozwoju. 8 Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi? 7 Rodzina i przyjaciele podnosili mnie na duchu w trudnych chwilach, trzymali kciuki za powodzenie. 8

9 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Bardzo im za to dziękuję. Nie było łatwo. Studia kosztowały mnie wiele wyrzeczeń. Ale było warto! Osiągnęłam najwyższe wyniki w nauce w toku studiów. Tym bardziej czuję satysfakcję z podjętej decyzji. 8 Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia? 7 Studiowanie pielęgniarstwa dało mi dużo radości, satysfakcji, poszerzyło moją wiedzę i rozbudziło chęć dalszego kształcenia. Obecnie jestem w takcie realizowania specjalizacji. W tym roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku Pielęgniarstwo z wynikiem bardzo dobrym. Szczególnie pragnę podziękować prof. dr. hab. Rafałowi Matkowskiemu i dr. n. med. Radosławowi Tarkowskiemu, którzy wierzyli we mnie i wspierali, a także motywowali mnie do stałego poszerzania i doskonalenia wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności zawodowych. 8 Czy ukończenie studiów pomostowych spowodowało zmiany w Pani życiu zawodowym? 7 Wcześniej ukończyłam socjologię i studia podyplomowe. Chciałam spożytkować wiedzę socjologiczną i medyczną dla wyjaśnienia związków pomiędzy pielęgnowaniem a czynnikami społecznymi. Pozwoliło to nadać wyższą efektywność moim działaniom dzięki rozpoznawaniu potrzeb jednostki oraz grupy. Wyższe kwalifikacje dają gwarancję wyższej jakości opieki sprawowanej przeze mnie. Obecnie współpracuję z ośrodkiem kształcenia pielęgniarek i położnych - Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego dr n. med. Izabelli i Bartosza Uchmanowiczów. Otrzymałam także propozycję otwarcia przewodu doktorskiego. 8 Czy dzięki odbytym studiom pomostowym jest Pani pewniejsza siebie w sytuacjach zawodowych i ma Pani większe poczucie swojej wartości na gruncie społecznym? 7 Motywacja i wiara, że nie ma rzeczy niemożliwych pozwoliła mi sprostać wyzwaniu. Rodzina i przyjaciele cieszą się moim sukcesem i są ze mnie dumni. Ich życzliwość, troska, pomoc, wsparcie, wyrozumiałość i zaangażowanie dodały mi sił. Oprócz uzyskania tytułu i dyplomu z wyróżnieniem, osiągnęłam satysfakcję. Uzupełnienie wykształcenia pozwala na zdobycie nowej wiedzy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na bardziej efektywną i odpowiedzialną pracę. Moje świadczenia pielęgniarskie będą bardziej profesjonalne i wykonywane z większą pewnością siebie. Pracuję na oddziale chirurgii onkologicznej, a tu trafność decyzji i czas na jej podjęcie ma istotne znaczenie. Projekt w opinii pracodawcy 4 Jakie znaczenie ma Projekt dla Państwa Zakładu? Mgr Elżbieta Garwacka-Czachor, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 3 Bezsporny jest fakt, że dzięki Projektowi tysiące polskich pielęgniarek i położnych mogło podnieść swoje kwalifikacje, również w naszym Centrum 25 Pań skorzystało z tej szansy. Zakład zyskał wykwalifikowaną kadrę, a pielęgniarki i położne podwyżkę, czasami awans, zawsze większą pewność siebie i satysfakcję. To niezwykle cenne nie tylko dla rozwoju osobistego, ale również dla rozwoju naszej firmy. 4 Jak Zakład wspiera osoby podejmujące studia pomostowe? Mgr Władysława Głowacz, Przełożona Pielęgniarek Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 3 Bezcennym fundamentem tego ośrodka są ludzie oraz piękna tradycja pielęgniarstwa. Kompetentna troska o pacjenta to nie tylko szczególne predyspozycje zawodowe pracowników, jej źródła należy szukać także w wysokich kwalifikacjach. Cieszymy się, że istnieją możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach unijnych funduszy na kształcenie, które nie wymaga nakładów finansowych od pielęgniarek. Z dumą pragnę zaakcentować, że wysoki poziom wiedzy naszej kadry zaowocował zdobyciem dwukrotnie tytułu Pielęgniarka Roku oraz trzykrotnym miejscem na podium dla woj. dolnośląskiego. Jeżeli do tego dodam jeszcze, że pacjenci szanują i kochają pielęgniarki i położne zatrudnione w naszym Centrum, za trud dnia codziennego, życzliwość i wielkie serce. To czy ja, jako przełożona pielęgniarek, mogę sobie coś piękniejszego wymarzyć? 9

10 Stałem się profesjonalistą w swojej dziedzinie Po ukończeniu Liceum Medycznego w Sokołowie Podlaskim, podjąłem pracę w Stacji Dializ w SPZOZ Sokołów Podlaski i od 16 lat pracuję tam jako pielęgniarz. Ukończyłem także studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz studia magisterskie na kierunku marketing i zarządzanie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W 2010 roku ukończyłem studia licencjackie z pielęgniarstwa w Collegium Mazovia - Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach. Po studiach odbyłem kurs specjalistyczny z pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią. Od marca 2011 roku pełnię obowiązki pielęgniarza oddziałowego w Oddziale Nefrologii ze Stacją Dializ w SPZOZ Sokołów Podlaski. Od lat moje hobby to komputery. Lubię podróżować i czytać dobre książki. Wojciech Rusiniak, absolwent kierunku pielęgniarstwo w Collegium Mazovia - Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Pracuje na stanowisku pielęgniarza oddziałowego w Oddziale Nefrologii ze Stacją Dializ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 8 Należy Pan do nielicznej w Polsce grupy mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza. Pielęgniarstwo, przynajmniej do tej pory, było postrzegane w Polsce jako typowo kobieca profesja. Jak to się stało, że pracuje Pan w szpitalu? 7 Wynika to z chęci pomagania innym ludziom, a praca w szpitalu była - według mnie - najlepszym miejscem, aby to realizować, natomiast zawód pielęgniarza najbardziej mi do tego pasował. 8 Nie żałuje Pan tej decyzji? 7 Nie żałuję, gdyż praca ta daje mi wiele satysfakcji i jestem z niej bardzo zadowolony. 8 Dlaczego zdecydował się Pan na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Podjęcie studiów pomostowych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dało mi możliwość podniesienia wiedzy zawodowej przy relatywnie niskich kosztach kształcenia. 8 Skąd dowiedział się Pan o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 O możliwości ukończenia studiów w ramach Projektu dowiedziałem się z prasy specjalistycznej dla pielęgniarek. 10

11 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Zamierzałem uzupełnić swoje wykształcenie medyczne, a uruchomiony Projekt przyspieszył moją decyzję. 8 Czy w Pana środowisku studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem? 7 Projekt realizowany jest przez Collegium Mazovia - Innowacyjną Szkołę Wyższą, przedtem Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Instytucja, o której wspomniałem, znajduje się około 30 km od mojego miejsca pracy i zamieszkania, dlatego ja i moje koleżanki byliśmy bardzo zainteresowani podjęciem tych studiów. Dużą zaletą jest możliwość połączenia pracy z nauką, toteż wiele osób podejmuje i chce podjąć naukę na studiach pomostowych. 8 Czy mógł Pan liczyć na wsparcie środowiska zawodowego? 7 Kadra kierownicza i środowisko zawodowe wspierało mnie w trakcie studiowania. W tym miejscu - korzystając z okazji - bardzo chciałbym podziękować moim koleżankom, które wykazały dużo zrozumienia, ciepłe słowa kieruję także do ówczesnej Pielęgniarki Oddziałowej (obecnie Naczelnej), która tak dopasowywała moje dyżury, by nie kolidowały z zajęciami w szkole. 8 Co może Pan powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? 7 Powinny studiować, gdyż nie ponoszą kosztów nauki, mają możliwość podniesienia kwalifikacji i uzyskania nowej wiedzy, a zdobyte wykształcenie będzie uznawane w krajach Unii Europejskiej. 8 Rodzina, praca, nauka - jak udało się Panu to wszystko ze sobą pogodzić? 7 Było trudno, ale przy wsparciu rodziny i koleżanek z pracy było to możliwe do pogodzenia. 8 W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Pana na rzecz zdrowia pacjenta? 7 Wiedza ta pozwala mi podnieść jakość opieki nad zdrowiem pacjenta. Nauczyciele akademiccy to profesjonaliści, dzięki nim zapoznałem się z nowymi standardami opieki nad pacjentem, ale nie tylko. Zauważyłem, jak wiele pozytywnych zmian nastąpiło w pielęgniarstwie. Śmiało mogę więc powiedzieć, że stałem się profesjonalistą w swojej dziedzinie. 8 Czy gdyby Pan miał pokryć koszt studiów pomostowych z własnych środków, wziąłby Pan w nich udział? 7 Zapewne nie wziąłbym udziału w tych studiach, gdyż wiązałoby się to z dużymi nakładami finansowymi. 8 Czy warto było podjąć studia? 7 Oczywiście, że warto! Studia te dały mi możliwość zdobycia wiedzy i podniesienia wykształcenia zawodowego oraz kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia - magisterskich. Projekt w opinii pracodawcy Marta Lech, Naczelna Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 4 Jakie znaczenie ma Projekt dla Państwa Zakładu? 3 SPZOZ w Sokołowie Podlaskim w swoich strukturach posiada szpital powiatowy, przychodnię specjalistyczną, przychodnię rejonową, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, w których pracuje 270 pielęgniarek, w tym 1 pielęgniarz - Pan Wojciech Rusiniak - i 26 położnych. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród personelu naszego zakładu i jest odpowiedzią na potrzeby środowiska zawodowego w regionie. Pielęgniarki, pielęgniarze oraz położne i położni mogą uzupełniać wykształcenie do poziomu europejskiego bez nakładów finansowych ze swojej strony. Uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa daje możliwość dalszego podniesienia kwalifikacji na studiach drugiego stopnia - magisterskich. Wyższe kwalifikacje zawodowe personelu pielęgniarskiego i położniczego dają naszemu Zakładowi gwarancję wysokiej jakości sprawowanej opieki nad pacjentami. 4 Jak Pani, jako Naczelna Pielęgniarka, wspiera osoby podejmujące studia pomostowe? 3 Staram się - wspólnie z Dyrekcją Zakładu - aby w naszej placówce tworzyć dobry klimat i zapewniać warunki do podejmowania studiów między innymi poprzez: zawieranie umów z Uczelnią na realizowanie praktyk studenckich, udzielanie urlopów szkoleniowych, wyrażanie zgody na zmiany w grafiku dyżurów studiującym koleżankom i kolegom, gratyfikacje finansowe dla pracowników, którzy ukończyli studia. 11

12 W każdej z nas jest niedosyt nauki Ukończyłam Liceum Medyczne w Starachowicach. Od 1983 r. pracuję w zawodzie pielęgniarki. Ukończyłam Studium Pedagogiczne w Kielcach oraz kursy zawodowe: dla pielęgniarek i opiekunek domowych, krwiodawstwa, interpretacji zapisu EKG, języka niemieckiego. Moje hobby to; literatura piękna, psychologia. Uwielbiam kontakt z przyrodą. Angażuję się w sprawy społeczne. Mam 18-letnią córkę Martę oraz psa. Za największe życiowe osiągnięcie uważam ukończenie studiów licencjackich, które otworzyły mi drogę do dalszego kształcenia oraz satysfakcjonującą pracę. Mirosława Zarzycka, absolwentka studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracuje w G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zatrudniona na stanowisku pielęgniarki, zastępczyni pielęgniarki oddziałowej w Centrum Kardiologii Inwazyjnej Angiologii i Elektroterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim. 8 Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Decyzję o podjęciu studiów pomostowych podjęłam dość dawno, kierowała mną chęć podniesienia swoich kwalifikacji oraz satysfakcja osobista. Myślę, że w każdym z nas jest niedosyt nauki. Zmiany zachodzące w pielęgniarstwie, mobilizują do ciągłego kształcenia. Umożliwienie przez WSBiP studiowania pielęgniarstwa w moim mieście w ramach Projektu Europejskiego jest bardzo znaczące dla wielu pielęgniarek, ponieważ są to studia nieodpłatne. 8 Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? 7 Oczywiście, ja pracuję w prywatnej spółce. Pani dr n. med. Dorota Maciąg pielęgniarka oddziałowa dopinguje każdą z nas. Mamy także wsparcie od Ordynatora oddziału - Pana doktora Macieja Maliszewskiego, a Pan Prezes spółki - dr hab. nauk med. Stanisław Bartuś wręcz namawia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki. Pozostali współpracownicy, lekarze i pielęgniarki, pracujący wraz ze mną, chętnie służą swoją wiedzą i pomocą. 8 Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? 12

13 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 7 Koleżanki, które jeszcze nie zdecydowały się studiować, nie powinny obawiać się trudności, a na pewno niejedna z nas przeżywa dylematy. Studia przewracają ustabilizowane życie domowe, ale czas nauki przemija bardzo szybko. Chciałabym zachęcić koleżanki do tej formy studiowania, każdy wiek jest dobry na podjęcie nauki. W naszym zawodzie uczymy się całe życie. Poprzez kształcenie jesteśmy partnerami w pracy z lekarzami, a nie tylko podmiotem wykonującym polecenia. 8 Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi? 7 Początkowo było trudno: praca, dom - lecz dość szybko zajęcia zsynchronizowały się. Mogłam liczyć na wsparcie oraz pomoc najbliższych. 8 W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta? 7 Ważnym czynnikiem w naszym zawodzie jest edukacja pacjentów dotycząca: zdrowego stylu życia, prewencji powikłań w jednostkach chorobowych, jak również radzenia sobie i innym w sytuacjach trudnych. Dzięki wiedzy, jaką uzyskałam na studiach, w pełni mogę służyć pacjentom oraz ich rodzinom w tej kwestii. Priorytetem w pracy pielęgniarki jest świadczenie usług na rzecz pacjenta o jak najwyższym standardzie. Pacjent powinien być usatysfakcjonowany jakością naszych usług. Studia realizowane w ramach Projektu bardzo mi w tym pomogły. 8 Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto je podjąć? 7 Kończąc studia pomostowe, podniosłam kwalifikacje zawodowe. Poszerzyłam swoją wiedzę, poznałam nowoczesne metody procesu pielęgnowania chorych. Warto było podjąć studia, pozwoliły mi one podnieść prestiż zawodowy, poznałam nowe koleżanki. Teraz namawiam niezdecydowane koleżanki gdyż atmosfera panująca na uczelni jest bardzo przyjazna i ciepła. 8 Czy ukończenie studiów pomostowych spowodowało zmiany w Pani życiu zawodowym? 7 Ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa otworzyło mi drogę do dalszego kształcenia. Obecnie ukończyłam studia drugiego stopnia, uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa na UJK w Kielcach. Idąc za ciosem, dowiedziałam się o kolejnym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowanym przez WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim i obecnie jestem słuchaczką podyplomowych studiów,,organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Projekt w opinii pracodawcy Dr n. med. Dorota Maciąg, Pielęgniarka Oddziałowa Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 Jak Pani, jako Pielęgniarka Oddziałowa, wspiera w swojej placówce osoby podejmujące studia pomostowe? 3 W oddziale wykonuje się wiele wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno terapeutycznych z zakresu kardiologii inwazyjnej, elektroterapii oraz wszczepienia stymulatorów serca. Ośrodek funkcjonuje od 1 kwietnia 2008 r. Zarząd Spółki motywuje i wspiera pielęgniarki, podejmujące trud uzupełnienia kwalifikacji w ramach studiów pomostowych. G.V.M. Carint współpracuje z WSBiP w Ostrowcu Św. i jest placówką kształcenia praktycznego. Ukończenie studiów I stopnia rozbudza świadomość zawodową, wiele pielęgniarek podjęło studia II stopnia, inne rozpoczęły pielęgniarskie specjalizacje kliniczne, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Jestem dumna, że moje koleżanki we właściwy sposób wykorzystują daną im szansę rozwoju zawodowego. Anita Smolińska, Dyrektor Zarządzający G.V.M. Carint Sp. z o.o. 4 Jakie znaczenie ma Projekt dla Państwa Zakładu? 3 Podnoszenie przez pielęgniarki kwalifikacji zawodowych wpływa na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjentom leczonym w naszej firmie. Medycyna, a zwłaszcza kardiologia, ciągle się rozwija, opracowywane są nowsze metody leczenia, standardy postępowania i opieki nad pacjentem. Jako pracodawca dbamy, aby nasi pracownicy mogli kształcić się i doskonalić wraz z rozwojem medycyny. Kompetentna i wyszkolona kadra to najważniejszy element strategii rozwoju Spółki. 13

14 Studiować można w każdym wieku... Ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe w Pabianicach w 1982 r. W trakcie pracy zawodowej jako położna podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe. Uzyskałam tytuł magistra w zakresie zarządzania i marketingu na Politechnice Łódzkiej, ukończyłam kurs Szkoły Rodzenia, kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania w służbie zdrowia oraz wiele innych kursów doskonalących. Jestem zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w OIPiP w Łodzi. Zainteresowania: książka psychologiczna, sport. Mama dorosłych dzieci: Tomasz, absolwent architektury i Katarzyna, studentka lingwistyki stosowanej angielsko-francuskiej. Małgorzata Bierzanowska, absolwentka studiów pomostowych kierunku położnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Pracuje na stanowisku położnej oddziałowej oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 8 Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Obowiązkiem położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zdobyta wiedza pozwala sprawować opiekę nad pacjentką zgodną z najwyższymi standardami i najnowszą wiedzą medyczną. W moim przypadku podjęcie studiów pomostowych wiązało się z pogłębieniem wiedzy z położnictwa i ginekologii. 8 Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 O możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu dowiedziałam się z informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz od koleżanek. 8 Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? 7 Od chwili podjęcia studiów miałam wsparcie Dyrekcji szpitala, w formie udzielenia mi urlopu szkoleniowego oraz zwrotu kosztów dojazdu. Pomoc okazała mi także Naczelna Pielęgniarka, która jest przychylna personelowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. 14

15 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 8 Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się przed podjęciem decyzji? 7 Chcę zapewnić, że wszelkie trudności są do pokonania. Chciałabym zachęcić do podjęcia studiów pomostowych wszystkie koleżanki bez względu na staż pracy. Jestem przykładem tego, że studiować można w każdym wieku. Samorealizacja, jaką jest zdobycie wiedzy medycznej, daje satysfakcję, podnosi rangę naszego zawodu oraz wpływa na większy profesjonalizm zespołu terapeutycznego. 8 W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta? 7 Jestem Położną Oddziałową i od mojej wiedzy, doświadczenia i profesjonalnego kierowania zespołem zależy poziom opieki nad pacjentką. Położnictwo i ginekologia rozwijają się, a profesjonalna kadra wykładowców na uczelni przekazała nam najnowszą wiedzę z tej dziedziny medycyny. Ja z kolei mogę przekazać to dalej - położnym w oddziale. 8 Czy Pani zdaniem ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu ma wpływ na zwiększenie poziomu jakości opieki nad pacjentami? 7 Uzyskanie najnowszej wiedzy medycznej zawsze wpływa na jakość opieki nad pacjentami. Obecnie większość pacjentów trafiających do szpitala posiada pewien zakres wiedzy medycznej o swojej chorobie, a w przypadku pacjentek na naszym oddziale - o przebiegu ciąży, porodu czy innych jednostek ginekologicznych. Współpraca z dobrze poinformowaną pacjentką w przebiegu procesu pielęgnacyjnego jest łatwiejsza i przynosi lepsze efekty. Moim zdaniem każdy rodzaj szkolenia personelu medycznego wpływa na podwyższenie poziomu jakości opieki nad pacjentami. Projekt w opinii pracodawcy 8 Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia? 7 Ukończenie kolejnych studiów dało mi ogromną satysfakcję i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Każde nowe wyzwanie życiowe zwiększa pewność siebie i utwierdza nas w przekonaniu, że warto inwestować w siebie. Ważne też są nowe kontakty z koleżankami, dające możliwość wymiany doświadczeń zawodowych. Wszystko to sprawia, iż mówię z przekonaniem - że warto było podjąć studia... Lepsze wykształcenie wyższy poziom świadczeń Anna Krystek, Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie 4 Jak Pani, jako Naczelna Pielęgniarka wspiera osoby podejmujące studia pomostowe w ramach Projektu? 3 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest najważniejszą placówką medyczną na południu regionu łódzkiego; każdego roku hospitalizujemy ponad 30 tysięcy pacjentów; a nasze przychodnie specjalistyczne udzielają ponad 100 tysięcy porad. Pomagamy chorym od 25 lat. Wspólnie z Dyrekcją Szpitala staramy się umożliwić jak największej grupie pielęgniarek i położnych skorzystanie z możliwości uzupełnienia swoich kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarkom i położnym, które skorzystają z projektu studiów pomostowych, dostosowujemy harmonogram pracy do zjazdów. Absolwentom studiów przyznajemy gratyfikacje finansowe. Zatrudniamy ponad 500 pielęgniarek i 40 położnych, które prawo do wykonywania zawodu nabyły kończąc szkoły przed rokiem Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości zawodowe, ale również uwidoczniło różnice w systemach kształcenia. Projekt Systemowy Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych jest działaniem wyczekiwanym i bardzo potrzebnym. Umożliwił wyrównanie szans, nie obciążając finansowo zainteresowanych, tj. pielęgniarek i położnych. W naszym szpitalu z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych skorzystało już 100 pielęgniarek i 5 położnych, a wśród nich pani Małgorzata Bierzanowska. Zdobycie wyższego wykształcenia przez nasz personel gwarantuje udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie. Rozumienie potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne naszego Szpitala umożliwiło uzyskanie certyfikatu Szpital bez bólu oraz ISO

16 Była to dobra decyzja Jestem absolwentką Medycznego Studium Zawodowego nr 1 w Krakowie (staż pracy w zawodzie - 12 lat). W 2007 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa psychiatrycznego i odbyłam szkolenie dla terapeutów zajęciowych. W 2010 r. ukończyłam 3-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin. Obecnie jestem studentką studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Rodziny. Uczestniczę w licznych konferencjach pielęgniarskich i psychiatrycznych. Interesuję się literaturą kobiecą, poezją, decoupage em oraz psychologią rodziny. Uprawiam turystykę pieszą i tańczę flamenco. Jestem mężatką, mamą trójki dzieci. Piszę wiersze jeden w załączeniu Pamięć Spoglądam na Ciebie we wspomnieniu moim tam jesteś na zawsze jakim mogłeś być Beata Godlewska, absolwentka studiów pomostowych kierunku pielęgniarstwo Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na stanowisku starszej pielęgniarki. 8 Dlaczego zdecydowała się Pani na podjęcie studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Z dwóch podstawowych powodów: wewnętrznej potrzeby rozwoju oraz chęci podniesienia kompetencji zawodowych. 8 Skąd dowiedziała się Pani o możliwości ukończenia studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Dowiedziałam się o tym od koleżanki, także pielęgniarki. Wspólnie dostałyśmy się na studia i razem przeżyłyśmy tę przygodę. 8 Czy w Pani środowisku studia pomostowe w ramach Projektu cieszą się zainteresowaniem? 7 Liczne grono koleżanek - pielęgniarek, poznanych na egzaminie wstępnym i podczas studiów, świadczy o tym, że ta forma kształcenia jest popularna i chętnie podejmowana przez pracujące już w zawodzie pielęgniarki. Także w szpitalu, w którym pracuję, jest wiele osób, które bądź studiowały, bądź właśnie studiują. 8 Czy w trakcie studiów pomostowych mogła Pani liczyć na wsparcie kadry kierowniczej i środowiska zawodowego? 7 Nie w każdej kwestii. Nie było łatwo, choć udało się zorganizować czas na korzystanie z zajęć dydaktycznych na uczelni. Udzielono mi też urlopu szkoleniowego w wymiarze 5 dni roboczych. 8 Co może Pani powiedzieć osobom, które wahają się z podjęciem decyzji? 16

17 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych 7 Zachęcam wszystkie niezdecydowane koleżanki. Na tych studiach każda pielęgniarka znajdzie coś interesującego, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym. Możliwość uaktualnienia wiedzy o najnowszych osiągnięciach w pielęgniarstwie, zmiana podejścia do pełnionej roli i poszerzenie zawodowych kompetencji - to wszystko daje niespodziewaną radość, pewność, siłę i satysfakcję. 8 Jak udało się Pani pogodzić obowiązki zawodowe z zajęciami, nauką i obowiązkami rodzinnymi? 7 Wymagało to dużego nakładu pracy, zaangażowania i wielu kompromisów (zwłaszcza ze strony rodziny i koleżanek w pracy). Była to dobra decyzja i na pewno rozwijający mnie rok. Ostatecznie mówi się, że pielęgniarki są mistrzyniami organizacji. Myślę, że każda z nas ma odrobinę wolnego czasu, by ciekawie go wykorzystać. Ja wybrałam studiowanie. Wierzę, że przy dobrej woli i staraniu można pogodzić obowiązki, zainteresowania i dążenia, jakoś poukładać te wszystkie klocki. 8 W jaki sposób wiedza zdobyta podczas udziału w Projekcie została lub może zostać wykorzystana przez Panią na rzecz zdrowia pacjenta? 7 Doceniam szczególnie zajęcia dotyczące promocji zdrowia tj. programy profilaktyczne nt. zdrowia psychicznego czy zdrowia rodziny, szczególnie te dotyczące zasad i problemów komunikacji interpersonalnej, pełnionych ról społecznych, ale również zasad zdrowego stylu życia itp. 8 Czy gdyby Pani miała pokryć koszt studiów pomostowych z własnych środków, wzięłaby Pani w nich udział? 7 W obecnej sytuacji finansowej mojej rodziny, po części wynikającej z moich niskich zarobków jako pielęgniarki, muszę szczerze przyznać, że nie. Dlatego doceniam i czuję wdzięczność za szansę skorzystania z Projektu. Myślę, że dla wielu pielęgniarek aspekt finansowy jest największą trudnością przy podejmowaniu takiej decyzji. Jednak pomoc w postaci dofinansowania studiów pierwszego stopnia buduje motywację i otwiera drogę ku kolejnym formom kształcenia (studiom II stopnia, studiom podyplomowym), na które łatwiej się zdecydować, nawet ze świadomością konieczności samodzielnego pokrycia ich kosztów (tak jak w przypadku moich obecnych studiów). 8 Co dało Pani ukończenie studiów pomostowych w ramach Projektu i czy było warto podjąć studia? 7 Tak, studia na pewno warto było podjąć, ukończenie ich sprawiło mi ogromną radość i satysfakcję. Niezwykle miło i kształcąco wspominam proces pisania i obrony pracy licencjackiej, poznanie wielu sympatycznych koleżanek owocuje do dziś interesującymi i ciepłymi relacjami. Jestem także pewniejsza siebie w sytuacjach zawodowych oraz mam większe poczucie swojej wartości na gruncie społecznym. Z większą odwagą, ale też spokojem, sięgam po nowe wyzwania, przedstawiam pomysły i realizuję projekty, nie tylko zawodowe, ale również artystyczne. Projekt w opinii pracodawcy Maria Szymaczek, Naczelna Pielęgniarka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 4 Jakie znaczenie ma Projekt dla Szpitala? 3 Projekt systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych ma ogromne znaczenie. Doceniamy możliwość większego dostępu do systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych pracowników, do czego w dużej mierze przyczynia się Projekt. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie zatrudniamy pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne o bardzo wysokim poziomie przygotowania zawodowego świadome tego, że zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie zawodowe jest wymogiem koniecznym dla dalszego, profesjonalnego poruszania się w systemie ochrony zdrowia. 4 Jak Pani, jako Naczelna Pielęgniarka, wspiera osoby podejmujące studia pomostowe? 3 Podjęcie nauki w ramach Projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia wymaga od zaangażowanych osób samodyscypliny i często wielu wyrzeczeń. Studia wyższe to nie tylko udział w wykładach czy ćwiczeniach, ale przede wszystkim realizacja programu poprzez samokształcenie. Osoby podejmujące ten trud są doceniane przez Dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Naszym studentom zapewniamy możliwość korzystania z urlopów szkoleniowych, a także realizację zajęć stażowych w oddziałach klinicznych naszego szpitala. Umożliwiamy też naszym studentom prezentację ich dorobku naukowego, w tym prac licencjackich w ramach comiesięcznych spotkań Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w szpitalu. 17

18 Wkrótce magisterium Jestem absolwentką Liceum Medycznego w Świdnicy z 1985 roku. Ukończyłam kilka kursów dokształcających, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz kurs Nowoczesny personel medyczny Dolnego Śląska. Ukończenie pomostowych studiów licencjackich oraz rozpoczęcie magisterskich, uważam za swój obowiązek jako kadry zarządzającej. Są to kolejne etapy na drodze doskonalenia zawodowego. Prywatnie uwielbiam kino i teatr. Mam 22-letnią, trochę szaloną, ale najukochańszą córkę, która jest studentką Akademii Sztuk Pięknych. Marzę, aby mieć trochę więcej czasu dla siebie. Renata Bieńczak, pielęgniarka oddziałowa Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu absolwentka studiów pomostowych Akademii Medycznej, obecnie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 8 Co skłoniło Panią do podjęcia studiów pomostowych w ramach Projektu? 7 Decydując się na studia licencjackie pomostowe, kierowałam się chęcią poszerzenia kwalifikacji zawodowych. W tym czasie pełniłam obowiązki pielęgniarki oddziałowej i uznałam wręcz, że ukończenie licencjatu to mój obowiązek. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Dziś jestem na studiach magisterskich pielęgniarskich, a po ich ukończeniu zamierzam rozpocząć specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa. 8 Czy uzyskała Pani wsparcie ze strony pracodawcy? 7 Bez wsparcia pracodawcy ukończenie studiów pomostowych nie byłoby możliwe, ponieważ pracując w systemie jednozmianowym nie mogłabym pogodzić nauki z pracą. Uzyskałam zgodę na podnoszenie kwalifikacji tj. urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas obowiązkowych zajęć. Dodatkowo jestem bardzo zadowolona, ponieważ ukończyłam studia licencjackie w ramach Projektu Systemowego, co było dla mnie bardzo ważne, bo moje studia nie obciążały domowego budżetu, a dodam tylko, że moja córka też studiuje. 18

19 Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych Projekt w opinii pracodawcy Wzrost apetytu na edukację Piotr Pobrotyn, Dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 4 Panie Dyrektorze, w jaki sposób prowadzona jest polityka doskonalenia zawodowego pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zatrudnionych w szpitalu, którym Pan kieruje? 3 Szpital zatrudnia blisko 900 pielęgniarek i położnych. Jest to olbrzymi potencjał kadrowy oraz intelektualny. 10-lecie istnienia szpitala oznacza, że jesteśmy placówką młodą, która ciągle się rozwija i wyznacza priorytety. Jednym z nich jest przyjęta polityka doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Jej wyrazem jest m.in. powołanie Ośrodka Kształcenia z propozycją skierowaną do tego środowiska. Wspieramy pielęgniarki, pielęgniarzy, położne i położnych podejmujących kształcenie przez udzielanie urlopów szkoleniowych oraz zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w czasie obowiązkowych zajęć. W 2011 r. chęć podnoszenia kwalifikacji zgłosiło 197 osób, a zgodę uzyskały 182 osoby. Wspieramy personel, ale i motywujemy, przykład - kolejna edycja Programu Motywującego Rozwój Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z nagrodami finansowymi o łącznej wartości 30 tys. zł. 4 Jakie miejsce w tej polityce znalazło się dla studiów pomostowych? 3 W naszym szpitalu funkcjonuje zakładowy, wieloletni plan szkoleń. Pielęgniarki i położne oddziałowe planują - wraz z podległym personelem - rozwój zawodowy kadry pielęgniarskiej na danym oddziale. Zadaniem kadry zarządzającej jest sprostanie wymaganiom kwalifikacyjnym wynikającym z wytycznych NFZ, z Rozporządzenia Ministra Zdrowia o czynnościach wykonywanych samodzielnie przez pielęgniarkę lub położną bez zlecenia lekarza oraz tym, związanym ze specyfiką opieki nad pacjentem. Plan szkoleń jest więc indywidualny dla każdego oddziału. Cieszy mnie duże zainteresowanie pielęgniarek i położnych różnymi formami podnoszenia kwalifikacji w tym także zainteresowanie studiami pomostowymi. 4 Jak szpital docenia i wykorzystuje potencjał absolwentek studiów licencjackich? 3 Pozyskując pielęgniarki, pielęgniarzy, położne i położnych z wyższym wykształceniem mam świadomość, że wzrasta jakość opieki pielęgniarskiej. Obecnie w szpitalu zatrudnionych jest 106 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych z wykształceniem magisterskim (12%) oraz 95 specjalistek w dziedzinach pielęgniarstwa (11%). Uzyskują one gratyfikację finansową z tytułu posiadanych kwalifikacji. Ukończenie studiów pomostowych i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa upoważnia pielęgniarkę, pielęgniarza, położnego i położną do wnioskowania o zmianę stanowiska, co skutkuje wzrostem wynagrodzenia. Bardzo cenię pielęgniarki, pielęgniarzy i położne zatrudnione w naszym szpitalu, podziwiam za ogromne zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji. Dziękuję im za pracę na rzecz pacjentów i szpitala. Dorota Milecka, z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 4 W jaki sposób personel wykorzystuje potencjał, jaki niosą studia licencjackie pomostowe? 3 Obecnie w szpitalu pracuje 171 pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata, z czego 108 uzyskało tytuł w ramach studiów pomostowych - w tym 39 osób uzyskało ten tytuł w ramach Projektu Systemowego, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Z pewnością ukończenie studiów pomostowych powoduje większą motywację pracowników do kontynuacji nauki, bardzo często są to studia magisterskie, specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa. Zjawisko to bardziej widoczne jest wśród kadry zarządzającej. Ukończenie studiów licencjackich znacząco pobudza apetyt na edukację. Z rozmów z pielęgniarkami i położnymi wynika, że ukończenie studiów licencjackich jest dla nich spełnieniem obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego. Obserwuję także większą aktywność pielęgniarek w prezentowaniu własnych prac licencjackich na konferencjach i publikowaniu ich na łamach, np. biuletynu Samorządu Zawodowego W Cieniu Czepka. 19

20 Skorzystałam z szansy: To tylko rok Tytuł położnej otrzymałam po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Bytomiu. Pracuję w zawodzie już (i dopiero) 10 lat. W tym czasie rozwijam się zawodowo. Ukończyłam kursy krwiodawstwa, opieki paliatywnej. Jestem przeszkolona do wykonywania i interpretacji zapisu EKG. Dumna jestem, że zdobyłam tytuł licencjata położnictwa. Mam szczęśliwą rodzinę, kochanego męża, dorosłą już córkę i 16-letniego syna. Praca daje mi satysfakcję, ale zawsze z utęsknieniem czekam na wakacje w górach. Zdobywanie tatrzańskich szczytów pozwala mi fizycznie i psychicznie odpocząć i naładować akumulatory na cały następny rok. Edyta Stach, położna, absolwentka studiów pomostowych Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, uzyskała tytuł licencjata położnictwa, a także rubinowy czepek - Nagrodę Absolwenta Roku. 8 W roku akademickim 2009/2010 skorzystałam z możliwości studiowania położnictwa w ramach Projektu. Propozycja, którą poznałam dzięki pismom branżowym, była atrakcyjna, ponieważ mogłam niewielkim kosztem zdobyć wyższe wykształcenie. Wspomniałam o tym w domu. I właśnie tu uzyskałam największe wsparcie. To argument męża, że zwiększę swoją atrakcyjność na tak trudnym dla położnych rynku pracy, pomógł mi podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów licencjackich. Pomyśleliśmy, że to tylko rok, wspólnie zorganizujemy dom tak, by nikt nie czuł się zaniedbany. 8 Tylko rok - to był czas, kiedy pracowałam na pełny etat, prowadziłam normalny dom, w weekendy jeździłam na uczelnię, wolny czas poświęcałam na od- 20

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r.

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r. Studia pomostowe współfinansowane z EFS i ich rola w procesie doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia Beata Cholewka Warszawa, 29

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie studiów semestr zimowy rekrutacja luty 2013/2014

Rozpoczęcie studiów semestr zimowy rekrutacja luty 2013/2014 K r a k o w s k a A k a d e m i a im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego W yd z i a ł Z d r o w i a i N a u k M e d y c z n y c h K i e r u n e k P i e l ę g n i a r s t w o PRZEWODNIK DLA STUDENTA LICENCJAT

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

SZANSE ZATRUDNIENIA PŁACE KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

SZANSE ZATRUDNIENIA PŁACE KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Położne zwykle pracują na etatach w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej (czyli przychodniach zdrowia), gabinetach i przychodniach specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Bożena Woźniak. Hospital Management Wyzwania 2012. Czerwiec 2012

Bożena Woźniak. Hospital Management Wyzwania 2012. Czerwiec 2012 Bożena Woźniak Hospital Management Wyzwania 2012 Czerwiec 2012 Przedstawienie współpracy Dyrektora Naczelnego z pielęgniarkami zarządzającymi na przykładzie relacji panujących w III Szpitalu Miejskim im.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok 1 HISTORIA Kształcenie pielęgniarek w systemie szkolnictwa średniego 5-letnie licea pielęgniarskie (ostatni nabór w roku 1991), 2 letnie szkoły policealne/pomaturalne

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Tytuł projektu : Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Rafał

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarstwa

Wyzwania pielęgniarstwa Wyzwania pielęgniarstwa dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Medyczny Uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety i szkoły wyższe

Uniwersytety i szkoły wyższe Uniwersytety i szkoły wyższe Na uniwersytecie lub szkole wyższej można uczyć się na wielu kierunkach i kursach. Szkolnictwo wyższe oznacza większą swobodę i odpowiedzialność za samego siebie. Studia muszą

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH

PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH PIELĘGNIARSTWO W CZECHACH 1999 Nowa koncepcja pielęgniarstwa Cel Opracowanie odpowiednich metod zapewniających kompleksowe zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia człowieka USTAWA NR 96/2006 -

Bardziej szczegółowo

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka.

Pomaga przygotować się do porodu. Rozwiązuje problemy laktacyjne oraz udziela wskazówek w pielęgnacji noworodka. Agnieszka Brześcińska położna z wyższym wykształceniem, specjalizacja położnicza, pedagog. Pracuje od 1998 roku w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia.

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia. Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego realizowany w latach 2009-2015. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r. projekt z dnia 28 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Uchwała Nr 4 Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2010 Roku W Sprawie Warunków Dopuszczenia i Przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego oraz Zasad Ustalania Ostatecznego Wyniku

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PRAWO Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA TZW. POMOSTOWE LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA / POŁOŻNICTWA. Przewodnik dla organizatorów kształcenia. 2004r.

STUDIA TZW. POMOSTOWE LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA / POŁOŻNICTWA. Przewodnik dla organizatorów kształcenia. 2004r. STUDIA TZW. POMOSTOWE LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA / POŁOŻNICTWA Przewodnik dla organizatorów kształcenia 2004r. 1 SPIS TREŚCI Wstęp 1. Charakterystyka studiowania zindywidualizowanego 1.1. Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku POŁOŻNICTWO

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku POŁOŻNICTWO Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku POŁOŻNICTWO Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Cel i przedmiot badania. 1 czerwca 2004r. weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Doświadczenie życiowe i zawodowe potencjałem dla pracodawców Publikacja bezpłatna Warto zatrudniać pracowników starszych! Doświadczenie życiowe i zawodowe jest jednym z głównych atutów osób w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej,

Studenci i absolwenci turystki i rekreacji w toku studiów nabywają umiejętności z zakresu przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF Warszawa zaprasza do współpracy w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie

Psychodietetyka. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe. Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Psychodietetyka WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychodietetyka - studia na WSB w Szczecinie Studia podyplomowe na tej specjalności adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opieką senioralną

Zarządzanie opieką senioralną Zarządzanie opieką senioralną Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7696 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,28 zł Cena brutto za godzinę 22,28 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji. May KARAM

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji. May KARAM Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji May KARAM Historia Szkoła Pielęgniarstwa w Szpitalu Salpetriere w Paryżu, założona w roku 1907 - pierwszą szkołą zawodowego pielęgniarstwa we Francji 1972

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu Już wiem. Będę inżynierem Projekt Już wiem. Będę inżynierem jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października 2009,Warszawa

Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października 2009,Warszawa Stan realizacji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z EFS w ramach PO KL Departament Pielęgniarek i Położnych 30 października

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema 1. Potrzeby w zakresie psychiatrii w skali poszczególnych województw i kraju Dokładne dane znajdują się w tabeli w załączniku do tego dokumentu. Ogólnie należy

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSZKOLU i SZKOLE PODSTAWOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Kielce, 1 czerwca 2012 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K.

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K. G. G. Page 1 D. D. D. Page 2 METRYCZKA Jeżeli Pani/Pan zatrudniona/y jest u więcej niż jednego pracodawcy proszę o udzielnie odpowiedzi w całej ankiecie zgodnie z głównym miejscem pracy (powyżej 50% czasu

Bardziej szczegółowo