Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademickie Centrum Kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademickie Centrum Kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE INFORMATOR"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademickie Centrum Kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE INFORMATOR KATOWICE 2015/2016

2 Spis treści : 1. Informator...s Studia podyplomowe...s Kursy...s Adresy i telefony informacyjne....s...

3 1. Informator 1.1. Studia podyplomowe

4 Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego Charakterystyka: słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych, posiadający przygotowanie pedagogiczne. W ramach zajęć proponujemy między innymi: teorię sportu i motoryczności człowieka, metodykę wf, rekreację i turystykę, muzykę rytm taniec, teorię, metodykę i praktykę sportów indywidualnych i zespołowych. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Rodzaj studiów kierunkowe. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 4 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, ew. potwierdzenia przygotowania pedagogicznego, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

5 Podyplomowe Studia Trenerskie (II klasy lub zgodnie z nazewnictwem Polskich Związków Sportowych) (w określonym sporcie) Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych posiadających stopień instruktora w stosownym sporcie, przez okres co najmniej dwóch lat. W ramach zajęć proponujemy między innymi fizjologię wysiłku, żywienie i odnowę biologiczną, teorię treningu sportowego, zarządzanie sportem, teorię i praktykę dyscypliny sportowej. Absolwenci otrzymują dyplom trenera z wybranej dyscypliny sportu oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Oferta obejmuje następujące dyscypliny: piłka nożna (+ UEFA C ), piłka ręczna (poziom 2 RINCK Convention), piłka siatkowa, koszykówka, szermierka, pływanie, lekkoatletyka, akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa, hokej na lodzie, narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie, snowboard, biathlon, kajakarstwo klasyczne, tenis, łyżwiarstwo figurowe. Czas trwania: trzy dziesięciodniowe sesje w ciągu jednego roku kalendarzowego lub zajęcia w soboty i niedziele. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, dwóch zdjęć, zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze instruktora sportu. kolejności zgłoszeń.

6 Podyplomowe Studia Trener Personalny Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kształtowanie sylwetki ciała, metody treningowe stosowane w sporcie i rekreacji, fizjologia i anatomia wysiłku, identyfikacja potencjału motorycznego klienta, dietetyczne i suplementacyjne wspomaganie w sporcie i rekreacji. Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera personalnego. Studia mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych planowaniem i programowaniem treningu oraz współczesnymi trendami jego realizacji. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Czas trwania: 2 semestry. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopii dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej (w przypadku posiadania niniejszych uprawnień). kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

7 Podyplomowe Studia Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Przygotowują do pracy w klubach sportowych w zakresie przygotowania motorycznego w grach zespołowych. W ramach programu studiów realizowane są m.in.: monitorowanie obciążeń treningowych, kształtowanie zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyka wydolności, programowanie i indywidualizacja przygotowania motorycznego, żywienie i suplementacja, profilaktyka i rehabilitacja urazów. Oferta obejmuje następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, hokej na lodzie, hokej na trawie i inne gry. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Czas trwania: 2 semestry Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, lub w 5-9 dniowych sesjach zjazdowych. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

8 Podyplomowe Studia Fizjoterapii i Medycyny Sportowej Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: fizjoterapia i medycyna. W ramach zajęć proponujemy między innymi: anatomia funkcjonalna oraz fizjologia wysiłku sportowego, trening funkcjonalny, urazy sportowe, metody specjalne w fizjoterapii sportowej oraz operacyjne metody leczenia w traumatologii narządu ruchu, żywienie i suplementacja w fizjoterapii sportowej i pourazowej, czynniki fizykalne w fizjoterapii sportowej. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia działań fizjotreningu w zespołowych i indywidualnych dyscyplinach sportowych oraz do pracy z osobami po urazach sportowych, jak również z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego. Studia mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych konkretną dyscypliną sportu oraz współpracą z podmiotami zajmującymi się szkoleniem sportowym, na różnych poziomach zaawansowania sportowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na podejmowanie pracy w obszarze fizjoterapii i medycyny sportowej w instytucjach sportowych, klubach fitness. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Czas trwania: 2 semestry. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

9 Podyplomowe Studia Neurorozwojowa Diagnoza i Korekcja Wad Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: fizjoterapia i medycyna. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia neurorozwojowej korekcji wad postawy ciała w aspekcie aktualnej wiedzy z zakresu neurofizjologii, kinezjologii, biomechaniki klinicznej, ortopedii, psychologii i pedagogiki. Studia mają przygotować słuchacza do szerokiej i interdyscyplinarnego rozumienia problemów związanych z usprawnieniem dziecka z hipotonią posturalną. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Czas trwania: 3 semestry. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

10 Podyplomowe Studia Koordynator Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznego Osób Starszych Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia kierunków: fizjoterapia, medycyna, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, opiekun socjalny. W ramach zajęć proponujemy między innymi: podstawy geriatrii, promocja zdrowia osób starszych, organizacja opieki zdrowotnej osób starszych, farmakologia w geriatrii, neurologopedia oraz podstawy psychologii i komunikacji w gerontologii. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do organizowania życia osób starszych, a także organizowania i wykonywania czynności rehabilitacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych u osób w podeszłym wieku. Studia mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy z osobami starszymi, mieszkańcami domów opieki społecznej, pacjentami zakładów opiekuńczo leczniczych, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych, domów dziennego pobytu itp. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna dostarcza umiejętności oraz kompetencji do kierowania zespołem terapeutyczno - opiekuńczym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Czas trwania: 2 semestry. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

11 Podyplomowe Studia Menedżera Sportu i Turystyki Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, przygotowują do pracy w firmach prywatnych, stowarzyszeniach sektora prywatnego oraz zakładach i jednostkach budżetowych sektora publicznego funkcjonujących w obszarze kultury fizycznej. W ramach zajęć proponujemy między innymi: zarządzanie sportem i turystyką, rachunkowość menedżerską, promocję, marketing, ubezpieczenia i etykę w zarządzaniu. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 2 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

12 Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa i Obronności Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji ścieżki edukacyjnej z obrony cywilnej oraz przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach zajęć proponujemy między innymi: metodykę przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa, obronę cywilną, metodykę sportów i specjalności obronnych, psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych oraz pierwszą pomoc przedmedyczną. Przedmiot ten realizowany jest zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci po zdanym egzaminie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w w/w zakresie. Rodzaj studiów kierunkowe. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 3 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, ew. potwierdzenia przygotowania pedagogicznego. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

13 Podyplomowe Studia Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne; absolwenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. W ramach zajęć proponujemy między innymi: wady postawy ciała, rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży, biomechanikę, metodykę postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, pływanie korekcyjne. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 3 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, ew. potwierdzenia przygotowania pedagogicznego. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

14 Podyplomowe Studia Taniec i Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia różnych rodzajów zajęć ruchowych z wykorzystaniem tańca i muzyki, zapoznanie z różnymi formami ruchu, oraz innymi niewerbalnymi technikami ruchu i dźwięku. W ramach zajęć proponujemy między innymi: kompozycje ruchowe, techniki taneczne, techniki gimnastyczne z muzyką (podstawy aerobiku i stepu), techniki relaksacyjne, pantomima. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 3 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, dwóch zdjęć. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

15 Podyplomowe Studia Trener Fitnessu i Ćwiczeń Siłowych Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z fitness oraz ćwiczeń siłowych. W ramach zajęć proponujemy między innymi: ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia wytrzymałościowo siłowe, gibkościowe i relaksacyjne, elementy treningu siły mięśniowej, kształtowanie sylwetki, aqua fitness. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 2 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, dwóch zdjęć. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

16 Podyplomowe Studia Żywienie i Suplementacja Osób Aktywnych Fizycznie Charakterystyka: studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, dietetyki oraz suplementacji diety w sporcie i rekreacji, pomocnej dla osób chcących zostać doradcą suplementacyjnym. W ramach zajęć proponujemy między innymi: fizjologiczne podstawy żywienia i trawienia, metabolizm wysiłkowy, podstawy żywienia w sporcie i rekreacji, diety i stan odżywiania, dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 2 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

17 Podyplomowe Studia Odnowy Biologicznej Charakterystyka: studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów kierunków: fizjoterapia i wychowanie fizyczne; celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej zwłaszcza w klubach sportowych. W ramach zajęć proponujemy między innymi: podstawy traumatologii i ortopedii w odnowie biologicznej, psychologiczne podstawy odnowy biologicznej, metodykę i praktykę odnowy biologicznej. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 2 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

18 Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego Charakterystyka: studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów kierunków: fizjoterapia (rehabilitacja ruchowa), turystyka i rekreacja ruchowa oraz kierunku sport. Celem studiów jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach zajęć proponujemy między innymi: psychologię, pedagogikę, dydaktykę przedmiotową, etykę, ekologię, prawo oświatowe i pierwszą pomoc przedmedyczną, emisję głosu. Rodzaj studiów kwalifikacyjne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Czas trwania: 3 semestry, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: : dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. kolejności zgłoszeń, po uprzednim elektronicznym zarejestrowaniu się w systemie (www.irk.awf.katowice.pl) od kwietnia 2015 r.

19 1. Informator 1.2. Kursy

20 Specjalistyczny Kurs Trenera I klasy (lub zgodnie z nazewnictwem Polskich Związków Sportowych) (w określonym sporcie) Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej świadectwo dojrzałości, minimum trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera drugiej klasy oraz udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej. Absolwenci otrzymują dyplom trenera I klasy w wybranym sporcie. Oferta obejmuje następujące sporty: szermierka, lekkoatletyka, hokej na lodzie, hokej na trawie, tenis ziemny, narciarstwo klasyczne, narciarstwo alpejskie, gimnastyka sportowa. Czas trwania: 3 czterodniowe sesje zjazdowe w ciągu jednego roku kalendarzowego. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), wniosku o awansowanie (do pobrania ze strony internetowej poświadczonej kserokopii dyplomu trenera II klasy, poświadczonej kserokopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu uczelni, zaświadczenia o 3-letnim stażu pracy trenerskiej poświadczonym przez pracodawcę lub Polski Związek Sportowy, opinię Polskiego Związku Sportowego, opinię jednostki zatrudniającej trenera, 2 zdjęć o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. kolejności zgłoszeń.

21 Specjalistyczny Kurs Trenerski (II klasy lub zgodnie z nazewnictwem Polskich Związków Sportowych) (w określonym sporcie) Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających świadectwo dojrzałości, specjalizację instruktorską w stosownym sporcie przez okres co najmniej dwóch lat. W ramach zajęć proponujemy między innymi: fizjologię wysiłku, żywienie i odnowę biologiczną w sporcie, teorię sportu, pierwszą pomoc, teorię treningu sportowego, socjologię, teorię i praktykę dyscypliny sportu. Absolwenci otrzymują dyplom trenera w wybranym sporcie. Oferta obejmuje następujące sporty: piłka nożna (+ UEFA C ), piłka ręczna (poziom 2 RINCK Conversion), piłka siatkowa, koszykówka, szermierka, pływanie, lekkoatletyka, akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa, narciarstwo klasyczne, narciarstwo alpejskie, snowboard, biathlon, kajakarstwo klasyczne, tenis ziemny. Czas trwania: cztery semestry, zajęcia realizowane w ramach czterech 10- dniowych sesji zjazdowych w ciągu jednego roku kalendarzowego. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony internetowej AWF), kserokopii świadectwa dojrzałości i legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, dwóch zdjęć, zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze instruktora sportu przez okres co najmniej 3 lat. kolejności zgłoszeń.

22 Specjalistyczny Kurs Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej świadectwo dojrzałości. Przygotowuje do pracy w klubach sportowych w zakresie przygotowania motorycznego w grach zespołowych. W ramach programu kursu realizowane są m.in.: monitorowanie obciążeń treningowych, kształtowanie zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyka wydolności, programowanie i indywidualizacja przygotowania motorycznego, żywienie i suplementacja, profilaktyka i rehabilitacja urazów. Oferta obejmuje następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, hokej na lodzie, hokej na trawie i inne gry. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 2 semestry. Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, lub w 5-9 dniowych sesjach zjazdowych. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii świadectwa dojrzałości. kolejności zgłoszeń.

23 Kurs Instruktora Sportu (lub zgodnie z nazewnictwem Polskich Związków Sportowych) (w określonym sporcie) Charakterystyka: kursy przeznaczone są dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień instruktora sportu w określonym sporcie. W ramach zajęć proponujemy między innymi: fizjologię wysiłku, żywienie i odnowę biologiczną, teorię sportu, teorię i praktykę dyscypliny sportu. Absolwenci otrzymują legitymacje instruktora sportu w określonym sporcie. Inne uwagi: część teoretyczna i specjalistyczna kursu są organizowane jako oddzielnie kursy. Część teoretyczna kończy się uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia; część specjalistyczna kończy się egzaminem instruktorskim. Obecnie proponujemy następujące kursy instruktora sportu: z piłki nożnej, piłki ręcznej ((poziom 1 RINCK Conversion), koszykówki, piłki siatkowej, tenisa, lekkoatletyki, akrobatyki sportowej, gimnastyki sportowej, szermierki, kajakarstwa, pływania, narciarstwa alpejskiego, narciarstwa klasycznego, snowboardu, wspinaczki sportowej, hokeja na lodzie, biathlonu, karate, podnoszenia ciężarów, judo. Czas trwania: część teoretyczna 100 godzin, część praktyczna 150 godzin, zajęcia realizowane w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: : dostarczenie podania zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej AWF), kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej (absolwenci kierunku - wf oraz kierunku- sport są zwolnieni z części teoretycznej), zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, dwóch zdjęć. kolejności zgłoszeń.

24 Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF (w określonej specjalności) Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania i doskonalenia czynności ruchowych specyficznych dla danej specjalności, rozwijania sprawności psychomotorycznej oraz organizowania zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych. Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktora rekreacji AWF w określonej specjalności. Inne uwagi: obecnie proponujemy kursy instruktora rekreacji ruchowej w następujących specjalnościach: zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna, zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka, zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa, zespołowe gry rekreacyjne unihoc, instruktor rekreacji ruchowej AWF osób z niepełnosprawnością intelektualną gry rekreacyjne, instruktor rekreacji ruchowej AWF osób z niepełnosprawnością intelektualną sporty zimowe, golf, tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie rekreacyjne, turystyka rowerowa, fitness - nowoczesne formy gimnastyki, fitness ćwiczenia psychofizyczne, fitness ćwiczenia siłowe, fitness boot camp, kajakarstwo turystyczne, snowboard rekreacyjny, żeglarstwo deskowe, wspinaczka skałkowa, narciarstwo powszechne zjazdowe, narciarstwo powszechne biegowe, nordic walking. Czas trwania: część teoretyczna 60 godzin, część praktyczna 96 godzin. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia, dwóch zdjęć koniecznie w wersji elektronicznej kolejności zgłoszeń

25 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli. Istnieje możliwość realizowania kursu w trakcie studiów (dotyczy studentów kierunku nauczycielskiego AWF Katowice). Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (studenci AWF Katowice nabywają uprawnienia po ukończeniu studiów). Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie ważne jest przez okres pięciu lat od daty wystawienia. Czas trwania: 30 godzin Zajęcia prowadzone są przez pięć kolejnych dni, od poniedziałku do piątku i kończy się egzaminem w sobotę. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów na kierunku pedagogicznym. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

26 Kurs dokształcający pływanie korekcyjne Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć pływania korekcyjnego z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych; zapoznają się z możliwościami wykorzystania środowiska wodnego dla celów korekcji wad postawy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 40 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

27 Kurs dokształcający fitness kobiet w ciąży i po porodzie Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie oraz uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej fitness nowoczesne formy gimnastyki. Uczestnicy kursu zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności związane z teorią i metodyką prowadzenia różnych form fitness dla kobiet w okresie okołoporodowym. Ukończenie kursu umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie fitness nowoczesne formy gimnastyki. Przygotowuje absolwentów do pracy w klubach fitness. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 40 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, kserokopii legitymacji instruktora rekreacji ruchowej fitness nowoczesne formy gimnastyki, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

28 Kurs dokształcający - zabawy i gry ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, świetlicy oraz wychowania fizycznego. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat roli zabaw i gier oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć opartych na metodzie zabawowej. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane także przykłady różnych ćwiczeń kształtujących(indywidualne, w parach, z przyborami). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 5 kursów o różnej tematyce w wymiarze po 6 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

29 Kurs dokształcający - niekonwencjonalne gry rekreacyjne w szkole Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób wykształceniem wyższym, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem niekonwencjonalnych gier rekreacyjnych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 30 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

30 Kurs dokształcający - przeciwdziałanie agresji w szkole wskazania praktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ukierunkowanych lekcji wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacji skierowanych na przeciwdziałanie agresji wśród uczniów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 30 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

31 Kurs podstawowy języka migowego Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób z co najmniej średnim wykształceniem Po ukończeniu lektoratu z języka migowego w zakresie podstawowym, absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności wystarczające do skutecznego komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Tym samym podniesione zostaną kompetencje zawodowe, które pozwolą na podjęcie pracy w różnych typach placówek społeczno edukacyjnych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Czas trwania: 60 godzin. Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio niedzielnym. Zasady naboru: dostarczenie podania zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. materiał informacyjny do stosowania przepisów

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego PROJEKTOWANIE I DOKUMENTOWANIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 1. Nazwa kierunku studiów: FIZJOTERAPIA 2. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR na rok oświatowy 2013/2014 KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni

Bardziej szczegółowo

Związek z kierunkiem studiów realizowanym w AWF Katowice: kierunek wychowanie fizyczne.

Związek z kierunkiem studiów realizowanym w AWF Katowice: kierunek wychowanie fizyczne. Załącznik do Uchwały NrAR001-6 - VI/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ, GRUDZIEŃ 2013/STYCZEŃ 2014

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ, GRUDZIEŃ 2013/STYCZEŃ 2014 KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ, GRUDZIEŃ 2013/STYCZEŃ 2014 Szkoła Narciarska ESKIMOO zaprasza na kurs instruktora narciarstwa zjazdowego. UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU Kurs instruktora

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo