Zalety i wady nowoczesnych rozwiązao edukacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalety i wady nowoczesnych rozwiązao edukacyjnych"

Transkrypt

1 Zalety i wady nowoczesnych rozwiązao edukacyjnych Rozwój i edukacja dzięki technologiom Agnieszka Andrzejczak Z-ca redaktora naczelnego Portalu o nowoczesnej edukacji Edunews.pl

2 Porozmawiamy o tym 1. Jak zmienił się świat i jak żyje się w erze cyfrowej 2. Jak wygląda, a jak powinna wyglądad nowoczesna szkoła 3. Jak pracowad z dziedmi w domu, czym można je zainteresowad i co ciekawego można znaleźd w sieci

3 System szkolny zawsze był niedoskonały Aktorka Maja Komorowska miała ogromne kłopoty z dodawaniem, odejmowaniem i nie mogła się nauczyd tabliczki mnożenia. Albert Einstein jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku, nie mówił do 3. roku życia, jako 7-latek z trudem się uczył i miał złe stopnie z matematyki, a jego nauczyciel określił go jako umysłowo opóźnionego, zagubionego w swoich głupich marzeniach. Pablo Picasso nienawidził szkoły i zdawało się, że nie jest zdolny nauczyd się czytad ani pisad, gdy inne dzieci w jego wieku osiągnęły w tym biegłośd Emil Zola otrzymał zero na koocowym egzaminie z literatury

4 Ciekawe pomysły z importu Smart pen Smart pen to połączenie długopisu i komputera. Smart penem pisze się tak samo jak tradycyjnym długopisem, ale używa się do tego specjalnego papieru zawierającego system kropek czujników. Długopis posiada wbudowaną kamerę, która śledzi ruch, zapisuje go i przetwarza notatki na obraz na ekranie komputera. Dźwięk jest nagrywany równolegle z kolejnymi słowami na kartce, kojarzony z odpowiednią lokalizacją. Po zakooczeniu pisania, można bez trudu powrócid do odpowiedniej strony, nacisnąd na odpowiedni wyraz i otworzyd dźwięk, który został nagrany w czasie pisania.

5 Organic motion Technologia, która stosowana jest obecnie na uczelniach, umożliwia śledzenie i rejestrowanie ruchu, który potem jest przekształcany na symulację. Technologia może pomóc w kształceniu ratowników górniczych, strażaków, oraz pomagad np. weteranom wojennym Jak mówi szef Organic Motion, to już nie jest Web 3.0, albo 4.0, ale współpraca online z ludźmi realnymi i żyjącymi w przestrzeni wirtualnej.

6 Inteligentna fontanna Społecznośd szkolna w Szkole Podstawowej Luckwell w Brystolu 208 uczniów i 14 nauczycieli dokonała w lipcu inauguracji inteligentnej fontanny szkolnej. Fontanna działa w oparciu o sensory ruchowe i dotykowe, które kierują w różny sposób ruch wody. Na przykład gdy dziecko przebiega przez fontannę, zaczyna ona pracowad, dostosowując się do prędkości ucznia. Może również grad np. popularną wyliczankę Simon Says w rytm wystukiwany przez uczniów.

7 Pomoc w pracy domowej online Rok temu uczniowie ze szkół w Pennsville, w stanie New Jersey otrzymali możliwośd nieodpłatnych konsultacji trudnych zadao domowych z nauczycielami dyżurującymi online. Swoje wątpliwości mogą wyjaśnid również po zajęciach, a nawet w czasie weekendu, ponieważ pomoc w sieci dostępna jest dla uczniów każdego dnia, od 14:00 do późnego wieczora.

8 Sześd technologii które zmienią edukację według The Horizon Report 1. Środowiska wspierające współpracę 2. Internetowe narzędzia komunikacyjne 3. Narzędzia mobilne 4. Cloud computing 5. Inteligentne obiekty 6. Spersonalizowana sied

9 Sześd technologii 1. Środowiska wspierające współpracę Takimi narzędziami mogą byd zwykłe aplikacje internetowe, albo na przykład gry edukacyjne przeznaczone dla więcej niż jednego gracza. Ciekawym narzędziem jest Voicethread Voicethread umożliwia tworzenie prezentacji, w których każdy użytkowników może dodawad swoje komentarze w jednej z pięciu form: pliku audio, wideo, grafiki, ustnego komentarza, lub poprzez dopisywanie tekstu.

10 Sześd technologii 2. Internetowe narzędzia komunikacyjne Są to narzędzia, które pomagają uczniom przeniknąd przez szkolne mury i nawiązad łącznośd z rówieśnikami z całego świata, jak również z różnymi ekspertami w wybranych dziedzinach wiedzy, które ich interesują Zaliczają się do nich m.in. Skype, Twitter i inne platformy mikroblogowe, takie jak Edmondo. Oprócz ułatwiania komunikacji, takie serwisy umożliwiają również młodym ludziom wspólną pracę nad zadaniami zlecanymi przez nauczyciela oraz na uczestnictwo w moderowanych rozmowach i dyskusjach.

11 Sześd technologii 3. Narzędzia mobilne Smartphony i inne przenośne urządzenia posiadają już tak zaawansowane funkcje jak możliwośd nagrywania audio oraz video, przechowywanie danych i dostęp od sieci. Korzyści ze stosowania nauki mobilnej są niekwestionowane brakuje tylko gotowych narzędzi, aplikacji i programów nauczania opartych na tej formie nauki.

12 Sześd technologii 4. Cloud computing Cloud computing to dosłownie chmurowa informatyka, ponieważ komputer matka staje się właśnie chmurą, w której znajduje się cały udostępniany software i pliki, takie jak arkusze kalkulacyjne, prezentacje, multimedia itp. Ogólnie oznacza ono podłączenie sieci komputerów do komputera matki, za którego pomocą udostępniane im są różne zasoby, aplikacje i programy. Dobrą metaforą jest tutaj pulpit komputera, na którym widnieją różne aplikacje na nim zainstalowane.

13 Sześd technologii 5. Inteligentne obiekty Obiekt taki może również byd połączony zarówno ze światem fizycznym, jak i światem informacji. Takie narzędzia są wyjątkowo przydatne w takich działaniach jak cyfrowe manipulowanie fizycznie istniejącą rzeczą, monitorowanie jej rozwoju, czy też dołączanie do nich opisów, opinii, instrukcji, tutoriali, zdjęd itp. Inteligentne przedmioty świetnie sprawdzają się w szkolnych bibliotekach, ponieważ mogą ich używad do monitorowania swoich zbiorów.

14 Code stickers i tagi szybkiej odpowiedzi Kolorowe naklejki, które naklejamy na różne obiekty, tyle że informacja o nich nie znajduje się na znacznikach, ale w sieci. Pozwalają oznaczyd różne przedmioty, np. przybory z pracowni chemicznej, a uczniowie skanując ich zawartośd za pomocą telefonów komórkowych, uzyskają natychmiastowe połączenie z serwerem i dostęp do potrzebnych informacji.

15 Sześd technologii 6. Spersonalizowana sied Umożliwia użytkownikom sortowanie, wyszukiwanie i prezentowanie wybranych treści dostępnych online, zależnie od ich potrzeb i zainteresowao. Często edukacyjne walory blokowanych stron wywołują dyskusje z administratorami szkolnych systemów, którzy nie chcą zezwolid uczniom na dostęp do nich.

16 Jakie są współczesne dzieci? I jak się uczą?

17 Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci Marc Prensky Obecne młode pokolenie wychowało się z już z nowymi technologiami. Ich rodzice i dziadkowie musieli uczyd się jak żyd w zinformatyzowanym świecie. Mogą byd bardzo pilnymi uczniami, ale nigdy nie osiągną takiej biegłości jak tubylcy.

18 Czy zdarza ci się? Drukowad maile, które otrzymałeś? Prosid kogoś żeby wydrukował ci maile bo sam nie potrafisz? Prosid kolegę z biura, żeby wpadł zobaczyd fajną stronę, którą znalazłeś, zamiast wysład mu URL? Co to jest Url? Dzwonid do osoby, której wysłałeś maila, żeby spytad czy go dostała? Drukowad dokumenty, żeby nanieśd na nie poprawki, zamiast edytowad bezpośrednio na ekranie? Najpierw czytad tekst, a potem oglądad ilustracje? Bardziej ufad temu co zapisane jest w książce lub gazecie niż temu co znalazłeś w sieci?

19 Cyfrowi tubylcy Chcą dostawad informacje szybko nie potrafią na nie czekad Uwielbiają wykonywad więcej niż jedną czynnośd jednocześnie Wolą grafikę od tekstu Najlepiej działają, kiedy są podłączeni do sieci z innymi użytkownikami Potrzebują natychmiastowej nagrody za wykonane zadanie Wolą się bawid, niż zajmowad poważnymi sprawami Nie chcą uczyd się powoli, metodycznie, krok po kroku. Chłoną wiedzę przy okazji Uczą się przy muzyce, oglądając telewizję, rozmawiając na Gadu Gadu Są ZUPEŁNIE INNI NIŻ POPRZEDNIE POKOLENIA

20 Nowoczesna edukacja wyzwala w uczniach energię i zachęca do kreatywnego działania wykorzystuje nowoczesne narzędzia i możliwości jakie daje Internet tworzy i integruje społecznośd edukatorów i uczących się pozwala każdemu, bez względu na wiek, uczyd się podnosid swoje kwalifikacje promuje indywidualne metody nauczania dostosowane do potrzeb każdego ucznia nie przybiera jednego kształtu, ale ciągle podąża za zmieniającą się rzeczywistością

21 Nauka przez całe życie Life long learning czyli edukacja przez całe życie to nie przywilej, ale koniecznośd dla osób żyjących we współczesnym świecie. E- learning Edukacja nieformalna Rozwój przez całe życie od przedszkola do doktora

22 Narzędzia dla cyfrowego rodzica

23 Blogi

24 Najlepszy blog 2008 roku stworzyła 14 latka. Pisała go dla swojego zmarłego ojca

25 Google Earth

26 Zabawa geografią

27 Złap mnie w sieci, czyli Geocatching Geocaching w skrócie zawiera się w poleceniach Dava Ulmera, który 3 maja 2000 roku schował pierwsze wiadro ze skarbami w lesie w okolicach miejscowości Estacada w stanie Oregon, a mianowicie: znajdź skrzynkę i weź skarb oraz zostaw jakiś skarb, a następnie zapisz to wszystko w dzienniku i baw się! Gracze wprowadzają do swoich odbiorników GPS współrzędne geograficzne skrzynki wybranej z którejś ze stron internetowych geocachingu i nawigują do skarbu. Uczestnik zabawy może przenieśd również skarb w inne miejsce, podając na witrynie internetowej gry jej nowe położenie.

28

29 Największą i najpopularniejszą bazą skrzynek ukrytych na terenie Polski jest, funkcjonujący od 2006 roku, portal OpenCaching PL

30 Webquest WebQuest to, wg Bernie Dodge'a, twórcy jego koncepcji, aktywnośd zorientowana na dociekanie, w której większośd lub całośd informacji uzyskanych przez uczących się pochodzi z Internetu.

31 Webquest Dobry WebQuest jest zaprojektowany w ten sposób, aby uczniowie pracowali niezależnie, pozwalając nauczycielowi wspomagad proces uczenia się, a nie jedynie dysponowad wiedzą. Budowa: 1. Wprowadzenie - spełnia funkcję informującą oraz motywującą uczniów. 2. Zadanie - opisuje produkt koocowy. 3. Proces - wyjaśnia strategie, jakie uczeo ma zastosowad, aby wykonad zadanie. 4. Źródło to strony internetowe, które uczeo wykorzysta, aby wykonad zadanie. 5. Ewaluacja ocenia rezultaty zadania. 6. Konkluzja podsumowuje zadanie i zachęca ucznia do refleksji na temat procesu i wyników zadania.

32 To wcale nie jest trudne!

33 Angielski z gier komputerowych Okazuje się, że obok Skype, również gry mogą byd okazją do konwersacji w języku angielskim tu dobrym przykładem jest World of Warcraft, w którym nieraz przejście trudniejszych sekwencji gry wymaga współpracy i rozmowy z innymi graczami w sieci, aby ustalid plan działania (przy okazji można świetnie kształcid umiejętności liderskie).

34 Gry komputerowe

35 E- portfolio

36 Czym tak naprawdę jest e-portfolio? E - potfolio jest bardzo ważnym elementem doświadczenia każdego uczącego się. To jego refleksje nad ciągle postępującym rozwojem osobistym, a nie tylko suma zebranych dokumentów. Tworzone jest tylko i wyłącznie przez ucznia, przy wsparciu, ale bez ingerencji nauczyciela. Jest przydatne przez całe jego życie.

37 Wykorzystanie e - portfolio Składanie aplikacji: zarówno do pracy, jak i na studia. W e- portfolio można zawrzed wszelkie informacje o posiadanych kwalifikacjach, znajomości języków obcych czy poziomie wykształcenia oraz, co ważne, poprzed je konkretnymi dowodami.

38 Wykorzystanie e - portfolio Wspieranie przejścia w nowe środowisko: dzięki e-portfolio można zbudowad bogatszy i dostępny do wglądu w każdej chwili obraz umiejętności ucznia. Dzięki temu mogą uzyskad wsparcie w momencie przechodzenia do kolejnego etapu edukacji np. z gimnazjum do szkoły średniej

39 Wykorzystanie e - portfolio Nauka i ocenianie: dzięki gromadzeniu kolejnych informacji na bieżąco realizowane może byd ocenianie formatywne, a proces nauki wspierany jest refleksję i dyskusję nad wynikami kształcenia. Natomiast zebrane dane doskonale wspierają ocenianie summatywne.

40 Wykorzystanie e - portfolio Planowanie rozwoju osobistego i kontynuacji rozwoju zawodowego: zbierana dokumentacja pokazuje wszelkie aktywności jakie podejmował jej posiadacz w celu rozwoju osobistych i zawodowych kompetencji.

41 Czemu warto? Widziałem jak uczniowie, którzy mieli bardzo mało wiary we własne siły zaczynali w siebie wierzyd, bo taką dumą napełniało ich portfolio, które stworzyli Posiadanie własnej przestrzeni, gdzie mogę zapisywad na bieżąco różne rzeczy bardzo pomaga. Wydaje mi się, że lepiej je rozumiem, kiedy są spisane John Pallister, pracujący z e- portfolio Becci Salt, studentka położnictwa, University of Wolverhampton

42 Karta Praw nowoczesnego ucznia 1.Każdy uczeo ma prawo czud się bezpiecznie i byd dumnym ze swojej szkoły. 2.Każdy uczeo zasługuje na udział w inspirujących zajęciach edukacyjnych, które zapewniają mu możliwośd nauki, a w przyszłości opanowanie najważniejszych umiejętności XXI wieku (21st Century Skills), które są potrzebne każdej osobie wkraczającej na globalny rynek pracy. 3.Każdy uczeo zasługuje na wysoko wykwalifikowanych i skutecznych nauczycieli, którzy mogą korzystad z bogatego zaplecza pomocy dydaktycznych, w tym również technologii, oraz rozwoju zawodowego. 4.Każdy uczeo zasługuje na naukę dopasowaną do jego indywidualnego charakteru i potrzeb mocnych i słabych stron. 5.Każdy uczeo ma prawo do korzystania z narzędzi, technologii oraz pomocy naukowych, które są mu potrzebne do rozwoju i nauki przez całe życie.

43

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy Zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: zbieranie danych. Rezultat D2.3 Studia Przypadków

Moduł 2: zbieranie danych. Rezultat D2.3 Studia Przypadków Berlin, 28 lutego 2013 Moduł 2: zbieranie danych Rezultat D2.3 Studia Przypadków Lider modułu: Partner 3, HTW Berlin, Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Bothe Autor: Hans-Heinrich Bothe (HTW) Zawartość - Wybrane

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009)

Awangarda w Edukacji nr 5 (maj 2009) Awangarda w Edukacji Magazyn o Edukacji w przyszłości. Przyszłości, która zaczyna się już jutro Dwumiesięcznik - Magazyn wydawany przez Instytut Nowoczesnej Edukacji Redaktor naczelna: Małgorzata Taraszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Otwarte zasoby przyszłością edukacji

Otwarte zasoby przyszłością edukacji Nauczyciele pokolenia Y wkraczają do szkoły Zaczyna się symboliczny koniec starej edukacji Otwarte zasoby przyszłością edukacji Rozbudowa i upowszechnienie otwartych zasobów edukacyjnych wydaje się być

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blog w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blog w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blog w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji

@ X O X. (Nie) Bój się. * Jak wykorzystywać blogi w edukacji O X @ X (Nie) * Bój się bloga! * Jak wykorzystywać blogi w edukacji ` redakcja merytoryczna: grzegorz d. stunża, piotr peszko autorzy: radosław bomba, monika górska, katarzyna fornalska, agnieszka jarmuł,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu

M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu Publikacja skierowana do nauczycieli, opracowana w ramach projektu Moj@ Edukacja (2011) finansowanego ze środków firmy isource S.A. Wydanie pierwsze, lipiec 2011.

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych

Web 2.0 i mobilne media w procesie uczenia się studentów analiza wyników badań własnych zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Magdalena Andrzejewska * Anna Stolińska * Alicja Pituła * Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Web 2.0 i mobilne media w

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo