Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenia Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiekolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście. Wydanie pierwsze: Listopad 2007 Numer katalogowy dokumentu:

3 Uwagi o produkcie Niniejszy podręcznik opisuje funkcje występujące w większości modeli. Jednak niektóre funkcje mogą nie być dostępne w danym komputerze. iii

4 iv Uwagi o produkcie

5 Spis treści 1 Ochrona komputera 2 Korzystanie z haseł Wskazówki dotyczące ustawiania haseł... 3 Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji)... 4 Ustawianie hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji... 4 Wprowadzanie hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji... 5 Hasło uruchomieniowe... 5 Ustawianie hasła uruchomieniowego... 5 Wprowadzanie hasła uruchomieniowego Korzystanie z oprogramowania antywirusowego 4 Korzystanie z oprogramowania zapory 5 Instalacja krytycznych aktualizacji zabezpieczeń 6 Instalacja opcjonalnej linki zabezpieczającej 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych Położenie czytnika linii papilarnych Rejestrowanie odcisków palców Używanie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania się do systemu Windows Indeks v

6 vi

7 1 Ochrona komputera Standardowe funkcje zabezpieczeń dostępne w systemie operacyjnym Windows oraz narzędziu Computer Setup działającym poza środowiskiem systemu Windows umożliwiają ochronę ustawień osobistych oraz danych przed różnorodnymi zagrożeniami. Postępuj zgodnie z procedurami przedstawionymi w tym przewodniku, aby skorzystać z następujących funkcji: Hasła Oprogramowanie antywirusowe Oprogramowanie zapory Krytyczne aktualizacje zabezpieczeń Opcjonalna linka zabezpieczająca Czytnik linii papilarnych UWAGA: Rozwiązania zabezpieczające działają odstraszająco, jednak mogą nie być w stanie zapobiec atakom programowym i nieprawidłowemu użyciu lub kradzieży komputera. UWAGA: Przed wysłaniem komputera do naprawy usuń wszystkie hasła i ustawienia linii papilarnych. Ryzyko Funkcja zabezpieczająca Korzystanie z komputera przez osoby nieupoważnione QuickLock Hasło uruchomieniowe Wirusy komputerowe Oprogramowanie Norton Internet Security Nieautoryzowany dostęp do danych Oprogramowanie zapory Aktualizacje systemu Windows Nieautoryzowany dostęp do ustawień programu Computer Setup, ustawień BIOS oraz innych informacji identyfikacyjnych systemu Aktualne lub przyszłe zagrożenia dla komputera Nieautoryzowany dostęp do konta użytkownika systemu Windows Nieautoryzowane przenoszenie komputera Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) Krytyczne aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft Hasło użytkownika Gniazdo linki zabezpieczającej (używane z opcjonalną linką zabezpieczającą) 1

8 2 Korzystanie z haseł Większość funkcji zabezpieczeń opiera się na hasłach. Każde ustawione hasło należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, a nie w pliku w komputerze. Należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące haseł: Hasła wymagane do uruchomienia komputera, przeprowadzenia konfiguracji są konfigurowane w programie Computer Setup i zarządzane przez system BIOS komputera. Hasła systemu Windows są ustawiane w systemie operacyjnym Windows. Utrata hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji w programie Computer Setup uniemożliwi uzyskanie dostępu do tego programu. Utrata hasła uruchomieniowego i hasła wymaganego do przeprowadzenia konfiguracji w programie Computer Setup uniemożliwi uruchomienie komputera czy wyjście ze stanu hibernacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z pomocą techniczną lub autoryzowanym punktem serwisowym. W poniższej tabeli wymieniono hasła używane w programie Computer Setup oraz w systemie Windows i opisano ich funkcje. Hasła programu Computer Setup Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) Hasło uruchomieniowe Funkcja Zabezpiecza dostęp do programu Computer Setup. Zabezpiecza dostęp do zawartości komputera po jego włączeniu, ponownym uruchomieniu lub wyjściu ze stanu hibernacji. hasła systemu Windows Hasło administratora* Hasło użytkownika Funkcja Blokuje dostęp do konta poziomu administracyjnego systemu Windows. Zabezpiecza również dostęp do zawartości komputera, a gdy funkcja zabezpieczenia hasłem po obudzeniu jest włączona, hasło musi zostać wprowadzone po wyjściu ze stanu uśpienia lub hibernacji. Blokuje dostęp do konta użytkownika systemu Windows. Zabezpiecza również dostęp do zawartości komputera, a gdy funkcja zabezpieczenia hasłem po obudzeniu jest włączona, hasło musi zostać wprowadzone po wyjściu ze stanu uśpienia lub hibernacji. * Informacje o ustawianiu hasła administratora systemu Windows lub hasła użytkownika systemu Windows można uzyskać, wybierając kolejno Start > Pomoc i obsługa techniczna. 2 Rozdział 2 Korzystanie z haseł

9 Wskazówki dotyczące ustawiania haseł Tego samego hasła można używać zarówno dla funkcji programu Computer Setup, jak i dla funkcji zabezpieczeń systemu Windows. To samo hasło może być również używane dla kilku funkcji programu Computer Setup. Hasło ustawione w narzędziu Computer Setup ma następującą charakterystykę i wymagania: Może zawierać dowolną i nieprzekraczającą 32 znaków kombinację liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzględniana wielkość liter. Musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu hasła za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą klawiszy ze zintegrowanego bloku klawiszy numerycznych. Musi zostać wprowadzone po wyświetleniu monitu przez program Computer Setup. Hasło ustawione w systemie Windows musi zostać wprowadzone po wyświetleniu monitu przez system Windows. Skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących tworzenia i zapisywania haseł: Podczas tworzenia haseł należy stosować się do wymagań określonych przez program. Hasła należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu, a nie w pliku w komputerze. Nie należy tworzyć haseł ze swojego imienia, nazwiska ani innych informacji osobistych, które mogą zostać łatwo odkryte przez osobę z zewnątrz. Wskazówki dotyczące ustawiania haseł 3

10 Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji zabezpiecza ustawienia konfiguracyjne i informacje identyfikacyjne systemu dostępne w programie Computer Setup. Po ustawieniu tego hasła jego podanie jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do programu Computer Setup i dokonania zmian za jego pomocą. Hasło wymagane do zmiany konfiguracji ma następującą charakterystykę i wymagania: Nie może być stosowane zamiennie z hasłem administratora systemu Windows, aczkolwiek oba te hasła mogą być identyczne. Jest zamaskowane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmiany ani usuwania. Musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu hasła za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą klawiszy ze zintegrowanego bloku klawiszy numerycznych. Może zawierać dowolną i nieprzekraczającą 32 znaków kombinację liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzględniana wielkość liter. Ustawianie hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji można ustawiać, zmieniać i usuwać w programie Computer Setup. Aby zarządzać tym hasłem: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby ustawić hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji: Wpisz hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f10. Aby zmienić hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji: Wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie nowe hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło). Po wykonaniu tych czynności naciśnij klawisz f10. Aby usunąć hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji: Wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać ustawienia, za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. 4 Rozdział 2 Korzystanie z haseł

11 Wprowadzanie hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji Po wyświetleniu na ekranie monitu Setup password (Hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji) należy wpisać hasło (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła wymaganego do uruchomienia konfiguracji podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Hasło uruchomieniowe Hasło uruchomieniowe narzędzia Setup uniemożliwia nieautoryzowane korzystanie z komputera. Po ustawieniu tego hasła jego podawanie jest wymagane przy każdym włączaniu komputera. Hasło uruchomieniowe ma następującą charakterystykę i wymagania: Jest zamaskowane w trakcie jego ustawiania, wprowadzania, zmiany ani usuwania. Musi być ustawiane i wprowadzane przy użyciu tych samych klawiszy. Na przykład po ustawieniu hasła uruchomieniowego za pomocą klawiszy numerycznych znajdujących się u góry klawiatury hasło nie zostanie rozpoznane po wprowadzeniu go za pomocą zintegrowanego bloku klawiszy numerycznych. Może zawierać dowolną i nieprzekraczającą 32 znaków kombinację liter oraz cyfr i nie jest w nim uwzględniana wielkość liter. Ustawianie hasła uruchomieniowego Hasło uruchomieniowe można ustawiać, zmieniać i usuwać w programie Computer Setup. Aby zarządzać tym hasłem: 1. Uruchom program Computer Setup, włączając lub uruchamiając ponownie komputer, a następnie naciskając klawisz f10 w trakcie wyświetlania w lewym dolnym rogu ekranu komunikatu F10 = ROM Based Setup. 2. Za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno Security (Zabezpieczenia) > Power-On password (Hasło uruchomieniowe), a następnie naciśnij klawisz enter. Aby ustawić hasło uruchomieniowe: Wpisz hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło), a następnie naciśnij klawisz f10. Aby zmienić hasło uruchomieniowe: Wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie nowe hasło w polach New password (Nowe hasło) i Verify new password (Potwierdź nowe hasło). Po wykonaniu tych czynności naciśnij klawisz f10. Aby usunąć hasło uruchomieniowe: Wpisz bieżące hasło w polu Old password (Stare hasło), a następnie naciśnij klawisz f Aby zapisać ustawienia, za pomocą klawiszy ze strzałkami wybierz kolejno File (Plik) > Save Changes And Exit (Zapisz zmiany i wyjdź), a następnie naciśnij klawisz enter. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu komputera. Hasło uruchomieniowe 5

12 Wprowadzanie hasła uruchomieniowego Po wyświetleniu na ekranie monitu Power-on Password (Hasło uruchomieniowe) należy wpisać hasło (używając tych samych klawiszy, za pomocą których je ustawiono) i nacisnąć klawisz enter. Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia poprawnego hasła podjęcie kolejnej próby jest możliwe dopiero po wyłączeniu komputera i jego ponownym włączeniu. 6 Rozdział 2 Korzystanie z haseł

13 3 Korzystanie z oprogramowania antywirusowego Gdy używasz komputera do łączenia się z Internetem lub łączenia się z siecią, narażasz go na wirusy, które mogą unieruchomić komputer i uszkodzić jego pliki. Oprogramowanie antywirusowe może wykryć większość wirusów, usunąć je i, w większości przypadków, naprawić powodowane przez nie uszkodzenia. Aby oprogramowanie antywirusowe skutecznie chroniło komputer wirusami, należy jest regularnie aktualizować. Program antywirusowy Norton Internet Security jest preinstalowany na komputerze. Program ten posiada licencję na 60 dni bezpłatnych aktualizacji. Zdecydowanie zaleca się ochronę komputera przed nowymi wirusami po upłynięciu 60 dni poprzez zakupienie przedłużonej licencji na aktualizacje. Instrukcje dotyczące wykorzystania i aktualizacji programu Norton Internet Security oraz zakupu przedłużonej licencji znajdują się w programie. Aby uzyskać dostęp do programu Norton Internet Security, należy wybrać kolejno Start > Wszystkie programy. Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, wpisz słowo wirusy w polu Wyszukaj w oknie Pomocy i obsługi technicznej. 7

14 4 Korzystanie z oprogramowania zapory Jeśli korzystasz z poczty , lub przeglądasz Internet, komputer jest narażony na nieautoryzowany dostęp lub zewnętrzne zagrożenia. W celu ochrony swoich informacji i prywatności zalecane jest korzystanie z oprogramowania zapory, które jest preinstalowane na komputerze. Zapory monitorują i rejestrują przychodzący i wychodzący ruch i ostrzegają, gdy niepewne strony Internetowe próbują uzyskać dostęp do komputera. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi zapory lub skontaktować się z jej producentem. UWAGA: Zapora może zablokować dostęp do załącznika , gry Internetowej lub strony, do której chcesz uzyskać dostęp. Aby uzyskać dostęp, można tymczasowo wyłączyć zaporę na czas wykonywania zadania, a następnie włączyć ją ponownie. Aby całkowicie rozwiązać ten problem, można zmienić konfigurację zapory. 8 Rozdział 4 Korzystanie z oprogramowania zapory

15 5 Instalacja krytycznych aktualizacji zabezpieczeń OSTROŻNIE: Aby zmniejszyć ryzyko utraty informacji spowodowane naruszeniem zabezpieczeń lub wirusami komputerowymi, należy instalować wszystkie aktualizacje krytyczne firmy Microsoft natychmiast po otrzymaniu alertu. Aktualizacje systemu operacyjnego lub innego oprogramowania mogły zostać udostępnione po dostarczeniu komputera. Możesz uzyskać najnowsze aktualizacje ze strony Microsoft wybierając Start > Wszystkie programy > Windows Update, lub użyć łącza do aktualizacji w Obsłudze technicznej. By komputer był zawsze aktualny, pobieraj i instaluj wszystkie dostępne aktualizacje co miesiąc. 9

16 6 Instalacja opcjonalnej linki zabezpieczającej UWAGA: Linka zabezpieczająca utrudnia kradzież komputera, ale nie gwarantuje jego pełnego bezpieczeństwa. 1. Przymocuj linkę zabezpieczającą do nieruchomego przedmiotu. 2. Włóż klucz (1) do blokady linki (2). 3. Włóż blokadę linki do gniazda w komputerze (3), a następnie zamknij ją za pomocą klucza. Wyjmij klucz i przechowuj w bezpiecznym miejscu. 10 Rozdział 6 Instalacja opcjonalnej linki zabezpieczającej

17 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych Położenie czytnika linii papilarnych Czytnik linii papilarnych to mały, metaliczny czujnik znajdujący się nad klawiaturą. Położenie czytnika linii papilarnych 11

18 Rejestrowanie odcisków palców Czytnik linii papilarnych umożliwia logowanie do systemu Windows z wykorzystaniem odcisku palca zarejestrowanego w programie DigitalPersona Personal zamiast korzystania z hasła systemu Windows. Rejestracja odcisków palców: 1. W systemie Windows kliknij dwukrotnie ikonę DigitalPersona Personal w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. 2. Przeczytaj tekst powitalny, a następnie kliknij przycisk Dalej. Pojawi się strona Verify Your Identity (Zweryfikuj swoją tożsamość). 3. Wprowadź hasło systemu Windows dla użytkownika, jeśli zostało ustawione i kliknij przycisk Next (Dalej). UWAGA: Jeżeli nie masz ustawionego hasła systemu Windows, pojawi się okno Protect Your Windows Account (Zabezpiecz swoje konto w systemie Windows). Możesz teraz ustawić hasło w systemie Windows lub pominąć ten krok i nacisnąć Next (Dalej). Należy jednak pamiętać, że ustawienie hasła zwiększa bezpieczeństwo komputera. Pojawi się strona Fingerprint Registration Training (Trening rejestracji odcisków palców). 4. Obejrzyj demonstrację, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się strona Register a Fingerprint (Zarejestruj odcisk palca). 5. Na ekranie wybierz palec, który chcesz zarejestrować. Pojawi się kolejna strona z palcem zaznaczonym na zielono. 6. Powoli przesuń wybrany palec przez czytnik linii papilarnych. UWAGA: Jeżeli palec nie został przesunięty prawidłowo przez czytnik, pojawi się komunikat z wyjaśnieniem. 7. Powtarzaj przesuwanie palca po czytniku linii papilarnych do momentu uzyskania 4 poprawnych odczytów. Po poprawnym zarejestrowaniu odcisku palca, ponownie pojawi się strona Register a Fingerprint (Zarejestruj odcisk palca), która umożliwia zarejestrowanie dodatkowych palców. Powtórz kroki od 5 do 7, aby zarejestrować dodatkowe odciski palców. 8. Po zakończeniu rejestrowania odcisków palców kliknij Next (Dalej). Jeżeli zarejestrowałeś tylko jeden odcisk palca, pojawi się komunikat z zaleceniem rejestracji dodatkowych palców. Kliknij Yes (Tak), aby zarejestrować dodatkowe odciski palców. Kliknij No (Nie), jeżeli chcesz rejestrować dodatkowych palców. Pojawi się strona Registration Complete (Zakończono rejestrację). 9. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). UWAGA: Każdy użytkownik, który chce mieć dostęp do komputera za pomocą odcisków palców musi wykonać kroki od 1 do Rozdział 7 Korzystanie z czytnika linii papilarnych

19 Używanie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania się do systemu Windows Aby zalogować się do systemu Windows z wykorzystaniem odcisku palca: 1. Natychmiast po zarejestrowaniu odcisków palców uruchom ponownie system Windows. 2. Przesuń zarejestrowane linie papilarne nad czytnikiem linii papilarnych w celu zalogowania się do systemu Windows. Używanie zarejestrowanego odcisku palca w celu zalogowania się do systemu Windows 13

20 Indeks A aktualizacje krytyczne, oprogramowanie 9 C Computer Setup hasło uruchomieniowe 5 hasło wymagane do uruchomienia konfiguracji 4 czytnik linii papilarnych 11 czytnik linii papilarnych, położenie 11 Z zabezpieczenia funkcje 1 hasła 2 wskazówki dotyczące haseł 3 H hasła administrator 2 konfiguracja 4 uruchamianie 5 użytkownik 2 wskazówki 3 hasło administratora 2 hasło użytkownika 2 L linka, zabezpieczająca 10 linka zabezpieczająca 10 O oprogramowanie aktualizacje krytyczne 9 antywirusowe 7 zapora 8 oprogramowanie antywirusowe 7 oprogramowanie zapory 8 R rejestrowanie odcisków palców Indeks

21

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi

Zabezpieczenia. Instrukcja obsługi Zabezpieczenia Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia. Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r.

Zabezpieczenia. Numer katalogowy dokumentu: Stycze 2006 r. Zabezpieczenia Numer katalogowy dokumentu: 405531-241 Stycze 2006 r. Spis tre ci 1 Funkcje zabezpiecze 2 Hasła Hasła programu Computer Setup i hasła systemu Windows.............................. 2 1 Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Computer Setup. Instrukcja obsługi

Computer Setup. Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. Informacje

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania

Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Aktualizowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej

Aktualizacja WorldShip w pojedynczej stacji roboczej lub stacji roboczej grupy roboczej INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA DO INSTALACJI: Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania WorldShip za pomocą płyty DVD z aplikacją WorldShip. Oprogramowanie WorldShip można również

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Karty zewnętrzne Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego.

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego. COMBIDATA Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot adres do korespondencji: ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia telefon: +58 550 9 550 fax:+58 550 9 551 e-mail: biuro@combidata.pl http://www.eduportal.pl

Bardziej szczegółowo