Gospodarka narzędziowa systemu Siemens NX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka narzędziowa systemu Siemens NX"

Transkrypt

1 Gospodarka narzędziowa systemu Siemens NX Streszczenie W pracy pokazano sposób tworzenia aplikacji dla systemów CAD/CAM. W języku Java napisano program pełniący funkcję gospodarki narzędziowej dla systemu NX. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące technologicznych baz danych oraz dokonano klasyfikacji narzędzi skrawających: frezów, wierteł. Słowa kluczowe: Technologiczne bazy danych, aplikacja, systemy CAD/CAM Wstęp W produkcji przemysłowej coraz większe znaczenie nabiera zwiększanie produktywności oraz jakość kształtowanych wyrobów. W procesie wytwarzania wybór odpowiedniego narzędzia oraz parametrów skrawania zasadniczo wpływa na szybkość oraz dokładność wykonywanych części. Dużego znaczenia nabiera szybki, optymalny dobór wcześniej wspomnianych czynników oraz elastyczne zarządzanie gospodarką narzędziową. Istotną rzeczą jest szybki płynny przepływ informacji, co skutkuje skróceniem czasu przygotowania produkcji. Współczesne narzędzia wyposażane są w nośniki informatyczne, umożliwiające ich identyfikacje jak również gromadzenie oraz przetwarzanie informacji dotyczących procesu obróbki. Mając odpowiednie oprogramowanie połączone z technologiczną bazą danych zakładu można szybko i skutecznie zarządzać gospodarką narzędziową przedsiębiorstwa. Nadal nie istnieje oprogramowanie pozwalające na łatwe wprowadzanie narzędzi do systemów wspomagających procesy obróbkowe, jak np. systemu NX. Obecnie dodawanie narzędzi, odbywa się wewnątrz programu co znacznie utrudnia pracę z programem. Rozwiązaniem tego problemu jest przedstawiona w pracy zewnętrzna aplikacja ułatwiająca dodawanie posiadanych narzędzi do omawianego systemu CAD/CAM. Stworzono aplikacje będącą gospodarką narzędziową systemu NX o nazwie Technolog. Dzięki niej programista uzyska szybki dostęp do narzędzi skrawających wraz z pełną ich specyfikacją. Znaczną część artykułu poświęcono przedstawieniu utworzonej aplikacji, która może zostać wykorzystana do zarządzania narzędziami skrawającymi w systemie CAD/CAM oraz wdrożona do przemysłu. 1. Technologiczne bazy danych Technologiczna baza danych (Technologic database - TechDB) jest zbiorem danych istniejący w okresie czasu, zorganizowanych w określonej strukturze przez system zarządzania bazą danych (SZDB, ang. DBMS - Database Management System), zawierających informacje związane z działalnością danej firmy, czy dziedzin jakie dana jednostka się zajmuje. Współczesne technologiczne bazy danych są bezcennym narzędziem przemysłu. Pozwalają na zbieranie, przetwarzania i analizę informacji. Dzięki zbiorowi danych w jednym miejscu, otrzymuje się możliwość unikania błędów oraz konieczności ciągłego ich powtarzania. Zaliczamy do nich głównie informacje o wykorzystywanych maszynach i narzędziach, strategie obróbcze oraz prędkości i posuwy. Jako że wiedza technologiczna jest w pewien sposób usystematyzowana w postaci wielu zestawień (narzędzia, maszyny, operacje, materiały), wymaga ona prawdziwej, dobrze przygotowanej technologicznej bazy danych. Przy jej wyborze uwzględnić należy wiele czynników. Jednym z nich jest właściwy dobór z odpowiednimi stop-

2 niami dostępu, umożliwiający ingerencję na określonym poziomie bezpieczeństwa dla zgromadzonych informacji. Technologiczne bazy danych muszą zapewniać bezpieczne przechowywanie informacji chroniąc gromadzone dane przed niepowołanym dostępem oraz uszkodzeniem. Biorąc pod uwagę ilość wdrożeń systemów CAD, CAM w firmach przemysłowych oraz uczelniach i szkołach technicznych, daje się zauważyć dominujące znaczenie technologicznych baz danych m.in. Catia, NX. Umożliwiają one szybki wgląd do zebranych informacji, pozwalają modelować, dokonywać obliczeń oraz analiz modelu 3D, programować obróbkę i tworzyć dokumentacje z przeprowadzonych działań. Pozwalają również na szybki wgląd do gromadzonych informacji, wykorzystują zawarte parametry do zadanych obliczeń, niejednokrotnie porównując otrzymane wyniki z wartościami wzorcowymi. 2. Zarządzanie narzędziami w systemie NX System NX jest zaawansowanym systemem CAD/CAM/CAE (Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Engineering) (Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania, Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich). Dostarcza on spójne, zintegrowane narzędzia do wspomagania prac na każdym etapie rozwoju produktu. Począwszy od wstępnej koncepcji poprzez jego projekt, weryfikację (cyfrowa symulacja) kończąc na etapie produkcji. Rozwijany jest on na nowej technologii, opartej o jądro systemowe Parasolid. Warto podkreślić, że również na tym samym jądrze pracuje konkurencyjny produkt dla NX oprogramowanie Solid Edge. NX jest solidnym i efektywnym narzędziem stanowiącym standard przemysłowy. Na dzień dzisiejszy najnowszą wersją jest NX6 i system ten jest ciągle rozwijany. Na środowisko CAM systemu NX składa się: Biblioteka narzędzi Biblioteka maszyn Biblioteka materiałów Biblioteka posuwów i prędkości obrotowych Zestaw postprocesorów Wzorce dokumentacji warsztatowej Wzorce części (template parts)

3 Rys. 1. Przykład projektu wykonany na potrzeby artykułu w systemie NX Przedstawiony na rys. 1 projekt utworzony został z 29 elementów, które wyszczególniono w poniższym zestawieniu (Rys. 2) Rys 2. Wykaz elementów wykonanego projektu w systemie NX W dalszej części pracy przedstawiono dwa możliwe sposoby zarządzania narzędziami w systemie NX, zawarte w bibliotece narzędzi. Pierwsza z metod polega na dodawaniu nowych narzędzi do programu z możliwością exportu do technologicznej bazy narzędziowej systemu NX. W tym celu należy uruchomić moduł do tworzenia narzędzi Create Tool z toolbara Insert. Typy dostępnych narzędzi zależą od wcześniej wybranego Template parts. NX narzędzia frezarskie jak i wertaskie, grupuje w swój ściśle określony sposób. Grupy narzędzi frezarskch systemu NX przedstawia tebla 1, natomiast grupy narzedzi wiertarskich zostały przedstawione w tabeli 2.

4 Ikona w systemie NX Ikona w systemie NX Tabela 1. Grupy narzędzi frezarskich systemu NX Kategoria narzędzi Kategoria narzędzi po tłumaczeniu na język polski w języku angielskim Frezy walcowo-czołowe End Mills Non-indexable Frezy z płytkami wieloostrzowymi Frezy kuliste Głowice frezarskie Frezy teowe Frezy baryłkowe Frezy 5-parametrowe Frezy 7-parametrowe Frezy 10-parametrowe Frezy do gwintów Frezy kształtowe End Mills Indexable Ball Mills Non-indexable Face Mills indexable T-Slot Mills Non-indexable Barrel Mills UG-5 Parameter Cutter UG-7 Parameter Cutter UG-10 Parameter Cutter Thread Mills Mill Form Tool Tabela 2. Grupy narzędzi wiertarskich systemu NX Kategoria narzędzi Kategoria narzędzi po tłumaczeniu na język polski w języku angielskim Wiertła kręte Twist Drill Wiertła na płytki wymienne Wiertła kręte długie Wiertła długie na płytki wymienne Wiertła rdzeniowe Nawiertaki długie Nawiertaki Wiertła z płytki wieloostrzowymi Pogłębiacze walcowe Pogłębiacze stożkowe Gwintowniki Rozwiertaki maszynowe Rozwiertaki stożkowe Wiertła stopniowe UG Wiertła Insert Drill Gun Drill Indexable Insert Drill Core Drill Spot Drill Center Drill Bore Counterbore Counter Sinking Tool Tap Chucking Reamer Taper Reamer Step Drill UG Drill Po wybraniu określonego przez nas typu narzędzia należy wprowadzić nazwę interesującej nas pozycji w pole Name, po czym akceptując wprowadzone parametry przyciskiem OK ukazuje się nam jedno z okien wprowadzania informacji na temat wybranej pozycji. Różnica pomiędzy oknami spowodowana jest parametrami oraz wyglądem wybranego typu freza lub wiertła. Po wypełnieniu wymaganych pól, zaakceptowanie narzędzia następuje przyciskiem OK.. Jeżeli natomiast chcemy, aby dane narzędzie zostało przechowane do więcej niż jednego programu, powinniśmy je eksportować do Technologicznej Bazy

5 Danych Narzędzi programu NX, poprzez wybranie ikony umieszczonej w pasku Library zakładki Tool Druga z metod polega na wybraniu potrzebnego do pracy narzędzia z bazy narzędziowej systemu NX. W oknie Create Tool (Rys. 3), należy wybrać ikonę Transfer z bazy danych, kolejno zatwierdzając przyciskiem OK. Rys. 3. Wybór narzędzia z bazy danych systemu NX W uruchomionym oknie Library Class Selection wybieramy grupę narzędzi, która nas interesuje. Następnie w zależności od wprowadzonych parametrów, zatwierdzenie przyciskiem OK, wyświetli narzędzia które spełniają nasze wymagania. Jeżeli chcemy wybrać narzędzie ręcznie z wszystkich dostępnych, pozostawiamy pola puste i klikamy OK, po czym z listy dostępnych narzędzi wybieramy interesującą nas pozycję. Narzędzie zostanie dodane do programu po podwójnym kliknięciu w jego nazwę. Dostępne w oprogramowaniu NX, przedstawione powyżej metody, nie pozwalają w pełni zarządzać gospodarką narzędziową. Problem pojawia się w przypadku, kiedy z narzędzi korzystają dwie lub więcej komórki organizacyjne. Dlatego też szukano możliwości stworzenia programu pozwalającego łatwo i bezpiecznie pobierać (za pomocą drugiej z metod) narzędzia z dostosowanej do potrzeb użytkownika bazy narzędziowej. 3. Tworzenie aplikacji narzędziowej Technolog Stworzenie aplikacji, mogącej zarządzać technologiczną, narzędziową bazą systemu NX, wymagało dotarcia do plików z informacjami o narzędziach oraz ich strukturą budowy. Metodą prób i błędów oraz doświadczeniem, ukierunkowano się na poszukiwanie pojedynczego pliku, zawierającego informacje na temat narzędzi. System NX przechowuje dane związane z opisywanym tematem w plikach o rozszerzeniu *.dat. Informacje o narzędziach, w zależności od jednostek w jakich zostały zapisane, system przechowuje w różnych folderach. Ich nazwy związane są z jednostkami metrycznymi (metric) oraz calowymi (english). Pliki jednostek metrycznych przechowywane są w katalogu: \UGS\NX6.0\MACH\resource\library\tool\metric Ścieżka dostępu uzależniona jest od wybranego podczas instalacji katalogu. Najczęściej jest to katalog domyślny w formie: C:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\resource\library\tool\metric Baza narzędzi zapisana jest w pliku tool_database.dat. Można go edytować w bardzo łatwy sposób np. za pomocą notatnika. Struktura pliku pozawala na dodawa-

6 nie oraz edycję narzędzi pod warunkiem zachowania określonych form. Każda grupa narzędzi rozpoznawana jest dzięki przypisanym jej charakterystycznym parametrom. Kluczową rolę odgrywają kolumny od 3 do 6. Określają one przyporządkowanie narzędzia do ściśle określonej grupy. Tabela 3. Przykładowy wypis grup i podgrup narzędzi systemu NX dla frezów oraz wierteł T Lib Type ST Lib Subtype UGT UG Type UGST Subtype Milling 01 End Mills Non-indexable Parameter 02 Milling 02 End Mills Indexable Parameter 02 Milling 03 Ball Mills Non-indexable Ball 03 Drilling 01 Twist Drills Standard 03 Drilling 03 Core Drills Standard 03 Drilling 21 Spot Drills Spot Drill Dzięki kolumnom system rozpoznaje i przyporządkowuje określone nadrzędzie pożądanej grupie. Każda grupa narzędzi ma swoją podgrupę, której zostały przypisane określone numery. Dane narzędziowe wprowadzane są do pliku w określonej kolejności. System rozpoznaje poszczególne pola zliczając znaki które oddzielają poszczególne wartości. Przed każdą tabelą z danymi narzędzi umieszczane są skróty wpisane w poszczególne pola tabeli oraz ich tłumaczenie. Ważny jest zachowany określony format bloku danych. Rys. 4. Zrzut ekranu przykładu wprowadzonych danych w bazie danych systemu narzędziowego NX. Znając powyższe informacje oraz opisaną budowę i formę zapisu danych w pliku, pozostaje wybranie sposobu dopisywania danych. Pisząc program, zdecydowano się na stworzenie aplikacji będącej bazą danych opartą na języku MySQL.

7 Wszystkie informacje przechowywane są wewnątrz bazy. Oprócz danych dotyczących narzędzi, w bazie zostały zapisane informacje nazw kategorii bocznego menu oraz nazwy parametrów narzędzi. Cała baza zawiera 57 tabel. Nazwy tabel utworzone są w sposób sugerujący dane zawarte wewnątrz struktury. Rys. 5. Zrzut ekranowy widoku bazy danych MySQL programu Technolog 4. Narzędzia przydatne w tworzeniu aplikacji Technolog a) Java Java jest obiektowym interpretowanym językiem programowania stworzonym w firmie Sun Microsystems. Kod źródłowy jest kompilowany do kodu bajtowego, który musi być uruchamiany przez maszynę wirtualną Java. Omawiany język jest składniowo podobny do języka programowania C++, jednak nie posiada wskaźników, a obiekty utworzone przez programistę są automatycznie usuwane z pamięci, gdy nie są już używane. Zarządzaniem pamięcią zajmuje się specjalny wątek maszyny wirtualnej, tzw. garbage collector, czyli odśmiecacz. Start programów Java odbywa się za pomocą programu java, który uruchamia maszynę wirtualną i przekazuje mu podany w linii poleceń bajt kod programu Java: java jar program.jar lub gdy program występuje jako zestaw skompilowanych ale niespakowanych klas: java pakiet.program.main, gdzie pakiet.program.main jest klasą główną aplikacji. Dodatkowo często zachodzi potrzeba dołączenia dodatkowych bibliotek, które zwykle rozprowadzane są w postaci pliku *.jar (np. sterownik JDBC). Wtedy należy dodać do wywołania opcję cp określającą położenie pliku sterownika, np: java cp lib/sterownik.jar pakiet.program.main W wielu współczesnych systemach, dzięki przypisaniu rozszerzenia pliku do danego programu, możliwe jest uruchamianie aplikacji Java bezpośrednio, poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na ikonie pliku. [1]

8 b) ECLIPSE IDE Eclipse jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym do tworzenia aplikacji Java. Dzięki różnym wtyczkom rozszerzającym funkcjonalność Eclipse IDE (Integrated Development Environment), możliwe jest tworzenie oprogramowania w językach Java, C++, PHP, Ruby i innych. Eclipse jest oparte o bibliotekę SWT, która oferuje komponenty GUI (Graphical User Interface) dostosowane do systemu operacyjnego. Eclips wspomaga programistę w tworzeniu oprogramowania, jest projektem Open Source. Samo środowisko jest darmowe do wszystkich zastosowań. Obecna wersja środowiska ma numer 3.3 i jest oznaczona nazwą kodową Europa (nazwami kodowymi Eclipse a są księżyce Jowisza) [4]. c). JDBC API JDBC (Java Database Connectivity) to interfejs programistyczny do komunikacji z bazami danych z poziomu aplikacji Java. Platforma Java (JRE) zawiera JDBC API (Application Programming Interface) czyli interfejs do komunikacji z bazą danych. Aby aplikacja mogła łączyć się z bazą potrzebny jest sterownik obsługi bazy, który implementuje interfejs. Dzięki takiej konstrukcji, obsługa różnych baz danych z poziomu aplikacji Java odbywa się prawie jednakowo. Różnice tkwią w samych poleceniach SQL wydawanych bazie. Inną możliwością komunikacji z bazą jest interfejs ODBC (Open DataBase Connectivity). Wersja API sterownika JDBC oznacza wersję interfejsu dostępną w danej wersji środowiska Java. Wersja API 2.0 jest dostępna od wersji JRE 1.1, ver. API 3.0 od ver. JRE 1.4 natomiast w ver. JRE 1.6 jest już dostępna ver. 4.0 JDBC API [2]. Rozróżnia się 4 typy JDBC sterownika: 1. type 1 JDBC-ODBC Bridge wraz z biblioteką ODBC dla danej bazy danych, 2. type 2 częściowa implementacja sterownika JDBC w języku Java, sterownik wywołuje procedury z biblioteki dostępowej danej bazy danych, 3. type 3 całkowita implementacja sterownika w języku Java, jednak sterownik komunikuje się z bazą danych poprzez oprogramowanie pośredniczące, które może obsługiwać wiele typów baz danych, 4. type 4 sterownik taki jak typ 3, jednak komunikuje się bezpośrednio z serwerem baz danych, np. poprzez gniazda TCP. Aby otworzyć połączenie do bazy danych należy przekazać odpowiednie polecenie do metody DriverManager.getConnection(). Polecenie to jest zestandaryzowane i wygląda tak (na przykładzie bazy MySQL): jdbc:mysql://[host][,failoverhost...][:port]/[database] [?propertyname1][=propertyvalue1][&propertyname2][=propertyvalue2]... Nawiasy [ ] oznaczają parametry opcjonalne. Konkretny przykład: jdbc:mysql://localhost:3306/bazadanych?user=root&password=admin Dla sterownika JDBC-ODBC wygląda to nieco inaczej z tego powodu, że interfejs ten dostępny jest tylko lokalnie (na tej samej maszynie): jdbc:odbc:<data-source-name>[;<attribute-name>=<attribute-value>]*

9 Konkretny przykład: jdbc:odbc:mydb;uid=root;pwd=secret Poniżej przedstawiono skrótowo jak obsługiwać połączenie z bazą danych. String klasa = com.mysql.jdbc.driver ; String url = jdbc:mysql://localhost:3306/bazadanych +?user=root&password=admin ; String zapytanie = "SELECT * FROM " + nazwatabeli; // załadowanie sterownika Class.forName(klasa).newInstance(); // otwarcie połączenia conn = DriverManager.getConnection(url); query = conn.createstatement(); // zapytanie SQL ResultSet rs = query.executequery(zapytanie); // przeglądanie wszystkich wierszy while (rs.next()) { // tutaj operacje na wyniku, np: pobranie liczby z kolumny 1 String s = rs.getstring(1); } JDBC oferuje również klasy do odkrywania struktury bazy danych przy pomocy metadanych. Ponieważ sterownik zapewnia implementację tych klas, skutkuje to pobieraniem metadanych w jednakowy sposób (z drobnymi wyjątkami). Większość informacji można uzyskać wykorzystując metody dwóch klas [3]: java.sql.databasemetadata informacje o bazie danych, jej konfiguracji, tabelach, funkcjach, użytkownikach, sterowniku, java.sql.resultsetmetadata informacje o tabeli zwróconej przez zapytanie. 5. Narzędzia obróbkowe na przykładzie frezów i wierteł Tworzona aplikacja jest gospodarką narzędziową. Zawarte w niej narzędzia skupiają się w wokół dziedziny narzędzi skrawających obrotowych, do których zalicza się frezy oraz wiertła. Podział narzędzi został zsynchronizowany z gospodarką narzędziową systemu NX. Nazwy kategorii są zgodne z ogólnie przyjętym nazewnictwem przez firmy specjalizujące się w produkcji narzędzi obróbkowych. Nazewnictwo narzędzi obróbkowych nie jest ściśle uregulowane normami. Poszczególni producenci stosują swoje własne nazewnictwo dla określonych rodzajów wytwarzanych produktów. Główne kategorie zostają zachowane zgodnie z przyjętymi zasadami. Do lipca 2005 roku obowiązywała PN-ISO i PN-ISO określająca oznaczenie frezów. Jednak została ona wycofana bez zastąpienia. Natomiast zwracając uwagę na terminologię obowiązującą w dziedzinie narzędzi skrawających określana ona jest przez PN-93 M dotyczącą terminologii frezów oraz PN-93 M odnoszącą się do wierteł krętych. Powyższe normy określają rodzaje, podział, mocowanie oraz konstrukcję omawianych narzędzi. Wszystkie narzędzia skrawające można klasyfikować według bardzo wielu kryteriów: Podział wg sposobu skrawania Podział wg sposobu kształtowania Podział narzędzi wg kierunku pracy

10 Podział narzędzi wg liczy narzędzi skrawających Podział wg stopnia mechanizacji obróbki Podział wg sposobu mocowania części roboczej Podział wg rodzaju obróbki Podział wg ruchu głównego Podział wg rodzaju kształtowania powierzchni Podział wg budowy Podział wg sposobu doprowadzania chłodziwa Podział wg liczby zadań Podział wg kryterium naniesienia powłok ochronnych Podział wg stopnia rozpowszechnienia Podział wg możliwości wykonania dodatkowych ruchów Ponieważ istnieje bardzo duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych, a ich liczba ciągle wzrasta, mogą być one klasyfikowane według wielu kryteriów. Rys. 6. Przykładowy podział klasyfikacji wierteł

11 Klasyfikacja frezów trzpieniowych wg PN-93/M Rys 7. Klasyfikacja frezów trzpieniowych wg PN-93/M Klasyfikacja frezów nasadzanych wg PN-93/M Rys. 8. Klasyfikacja frezów nasadzanych wg PN-93/M-01015

12 6. Praca z programem Technolog Program został napisany w języku Java i współpracującą z nim bazą danych MySQL, opartą na dwóch serwerach WAMPSERVR i Derby. Do aplikacji dodatkowo, utworzono instalator, pozwalający w prosty sposób umieścić program w posiadanym przez użytkownika systemie operacyjnym. Rys. 9. Startowe okno programu instalacyjnego Minimalne wymagania aplikacji to: Procesor (400 MHz lub więcej) System operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP Pamięć 256 MB RAM (lub więcej) Napęd CD-ROM Wymagane miejsce na dysku 18 MB Zainstalowany sterownik Java Opis programu przedstawiono na podstawie głównego okna aplikacji. Rys. 10. Główne okno programu

13 Opis poszczególnych elementów: 1. Menu programu zawiera takie funkcje programu jak: Plik>>Importuj z XML pozwala na import parametrów z pliku XML Plik>>Eksport NX eksportuje parametry narzędzi z schowka do NX-a Plik>>Zakończ wyjście z aplikacji Ustawienia>>Katalog eksportu pozwala na ustawienie katalogu do którego ma być eksportowany plik z danymi zgromadzonymi w schowku Ustawienia>>Zapisz ustawienia-zatwierdzenie zmiany katalogu eksportu musi być potwierdzane przyciskiem Zapisz ustawienia Pomoc>>Pierwsze kroki Uruchomienie pomocy programu Pomoc>>O programie Wyświetla okno z informacja o programie 2. Narzędzia z wybranej kategorii wyświetla wszystkie narzędzia z wybranej kategorii wraz z parametrami: identyfikatora, nazwy, średnicy, długości, części roboczej, rodzaj obróbki i numerem katalogowym. Wybranie narzędzia z wyświetlonej listy pokazuje szczegółowe parametry w polu Szczegóły wskazanego narzędzia 3. Zdjęcie narzędzia wyświetla zdjęcie narzędzia lub dowolny inny plik zamieszczony przez użytkownika. Każde narzędzie może posiadać inny obrazek. 4. Rysunek techniczny pole wyświetlające stały rysunek z parametrami narzędzia. Rysunki przyporządkowane są dla całej kategorii danego narzędzia. 5. Inne parametry pole pozwalające na wprowadzanie dodatkowych parametrów, niż te zawarte w polu Szczegóły wskazanego narzędzia. Pola Materiały, Rodzaj obróbki, Typ obróbki, są polami wyboru. Natomiast pole Uwagi jest polem tekstowym i pozwala na wprowadzenie dowolnej notatki o długości do 1000 znaków. 6. Przyciski czynności: Dodaj nowe pozwala na dodanie nowego narzędzia do kategorii w której aktualnie znajduje sie użytkownik. Modyfikuj umożliwia modyfikację parametrów aktualnie wybranego narzędzia. Zapisz zmiany przycisk staje się aktywny, po wcześniejszej aktywacji jednego z przycisków: Dodaj nowe lub Modyfikuj. Służy do zapisania wykonanych modyfikacji w danym narzędziu. Do schowka Przycisk jest aktywny gdy jest możliwość dodania aktualnie przeglądanego narzędzia do schowka programu. Następnie schowek pozwala na wyeksportowanie narzędzi do programu NX. 7. Szczegóły wskazanego narzędzia pole wyświetla wszystkie parametry przypisane do danej grupy narzędzi. Poszczególne pola zostały posegregowane kolorami wg ważność pól. 8. Schowek przechowuje parametry narzędzi które maja zostać wyeksportowane. Narzędzia w schowku nie mogą się powtarzać program nie pozwoli na to automatycznie nie dodając duplikatu narzędzia. Schowek może zawierać dowolna, ilość narzędzi z wszystkich kategorii. 9. Przyciski czynności schowka: Usuń przycisk pozwalający na usunięcie jednej pozycji ze schowka. Eksportuj>>NX użycie ikonki powoduje wyeksportowanie wszystkich zebranych narzędzi ze schowka do pliku bazodanowego, odczytywanego przez sys-

14 tem Unnigraphics. Plik zostaje zapisany w katalogu określonym w ustawieniach programu (Ustawienia>>Katalog eksportu). Podstawowe pytania związane z opisywanym programem Technolog : Jak dodać nowe narzędzie? Aby dodać nowe narzędzie należy w pierwszej kolejności wybrać kategorię do której chcemy wprowadzić narzędzie. W tym celu klikamy w interesująca nas kategorię. Umieszczona ona jest w bocznym menu Kategorie narzędzi, po czym klikamy w przycisk Dodaj nowe. Po wprowadzeniu parametrów zatwierdzamy zmiany przyciskiem Zapisz zmiany. Jak zmodyfikować parametry narzędzia? Parametry narzędzi mogą być modyfikowane poprzez wybranie z kategorii konkretnego narzędzia i naciśnięcie klawisza Modyfikuj. Jak dodać zdjęcie do konkretnego narzędzia? Po wybraniu przycisku Modyfikuj, istnieje możliwość dodania integralnego zdjęcia dla każdego narzędzia. W tym celu wystarczy wybrać aktywny przycisk Dodaj i postępować wg wskazówek. Najważniejszymi zadaniami opisywanej aplikacji jest eksport parametrów do systemu NX. Równie ważny jest import parametrów do bazy z plików XML o określonej strukturze. W celu eksportu informacji o narzędziu do systemu NX, należy zamieścić je w schowku programu za pomocą przycisku Do schowka oraz zatwierdzić przyciskiem Eksport>>NX. Narzędzia wraz z parametrami zostaną wyeksportowane do pliku bazodanowego do wskazanej przez użytkownika lokalizacji. Aby dokonać importu parametrów narzędzia należy wybrać z menu Plik>>Importuj z XML, następnie wskazać plik XML z parametrami narzędzia, które mają być dodane do bazy programu. Importować można tylko jedno narzędzie z parametrami z jednego pliku XML. Integracja parametrów narzędzia pomiędzy plikiem a tworzonym programem, następuje dzięki parametrom opisującym poszczególne dane. Wypis parametrów przechowuje baza danych w tabeli nazwy, w kolumnie importxml. Rys. 11. Okno importu parametrów z pliku XML

15 Wnioski końcowe Proponowana aplikacja w pełni spełnia postawione założenia tj. przechowuje, zarządza oraz integruje parametry z technologiczną narzędziową bazą danych systemu NX. Stworzony program pozwala na zaprezentowanie możliwych, sposobów ingerencji w systemy CAD/CAM oraz przedstawia możliwości rozwoju techniki, oraz narzędzi programistycznych. Dzięki stworzonej aplikacji problem wymiany informacji oraz brak możliwości odzyskania danych podczas dokonywania ponownej instalacji systemu staje się rozwiązany. Uzyskano zamierzone cele, stworzono aplikację będącą gospodarką narzędziową dla systemu NX pozwalającą na import, zarządzanie oraz eksport parametrów narzędzi. Ułatwiono przepływ informacji pomiędzy użytkownikami, jak również stanowiskami pracy. Aplikacja Technolog został poddana testom związanym z poprawnym funkcjonowaniem programu. Program został wdrożony u 10 osób które używają systemu NX. Wyniki okazały się jak najbardziej pozytywne. Uzyskane opinie o programie informowały, że program ma prostotą obsługę i w łatwy sposób można poznać wszystkie możliwości jakie udostępnia. Nie wymaga on długiego czasu nauki. Wszelkie czynności wykonuje się w sposób intuicyjny, a rozmieszczenie okien pozwala na czytelne, proste poruszanie się pomiędzy funkcjami programu. Nie zanotowano błędów podczas przeszukiwania technologicznej bazy narzędziowej aplikacji. Narzędzia były w szybki sposób wyświetlane wraz ze swoimi parametrami. Sortowanie działało w poprawny sposób i pozwalało na szybkie znalezienie konkretnego narzędzia. Sam export narzędzi przebiegał bez żadnych przeszkód. Stworzona baza stanowi innowacyjny element dla systemów CAD/CAM. Napisana jest w formie pozwalającej na wykorzystanie jej w przemyśle. Literatura 1. Barteczko K., Java wykłady i ćwiczenia, Mikom, Parsian M., JDBC Metadata, MySQL, and Oracle Recipes. A Problem-Solution Approach, Apress, Parsian M., JDBC Metadata, MySQL, and Oracle Recipes. A Problem-Solution Approach, Apress, Eclipse - an open development platform, THE TOOL ADMINISTRATION OF THE SYSTEM NX Summary This article shows the way of creating the application for systems CAD/CAM. The Programme fulfilling the function of the tool administration for the system NX was written in the language Java. Basic questions relating to the technological bases of the data were also talked over and the classification of tools cutting: milling, drilling. Key words: the Technological bases of the data, application, systems CAD/CAM

Aplikacja gospodarki narzędziowej dla NX

Aplikacja gospodarki narzędziowej dla NX Aplikacja gospodarki narzędziowej dla NX W ostatnich latach duże znaczenie w produkcji przemysłowej zyskują technologiczne bazy danych. Ich wartość nabiera nowego wymiaru podczas pracy z programami obróbkowymi,

Bardziej szczegółowo

Poniższy dokument nie jest kompletną pracą dyplomową, a jedynie wycinkiem poszczególnych zagadnień. Wszystkie zagadnienia jakie były poruszane w

Poniższy dokument nie jest kompletną pracą dyplomową, a jedynie wycinkiem poszczególnych zagadnień. Wszystkie zagadnienia jakie były poruszane w Poniższy dokument nie jest kompletną pracą dyplomową, a jedynie wycinkiem poszczególnych zagadnień. Wszystkie zagadnienia jakie były poruszane w pracy wyszczególnione zostały w Spisie treści. Zabrania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach. Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert Zawartość dokumentu: Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008

JDBC w LoXiMie. Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM. Adam Michalik 2008 JDBC w LoXiMie Interfejs Java Database Connectivity dla systemu LoXiM Adam Michalik 2008 Sterownik JDBC co to jest? Sterownik JDBC to zbiór klas implementujących interfejsy opisane w specyfikacji JDBC

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2

Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 Wprowadzenie do JDBC z wykorzystaniem bazy H2 JDBC (ang. Java DataBase Connectivity). Biblioteka stanowiąca interfejs umożliwiający aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski 1.) Wymagania sprzętowe: SSI Katalog Program do katalogowania zawartości dysków Dariusz Kalinowski - System operacyjny: Windows 2000 lub Windows xp - Procesor minimum Pentium 1Ghz - Pamięć RAM minimum

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo