Konfiguracja - Podłączenie Bazy Danych Access do MSt Nowa działka na mapie Tworzenie połączenia elementu grafiki do bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja - Podłączenie Bazy Danych Access do MSt 95. 1.1. Nowa działka na mapie. 1.2. Tworzenie połączenia elementu grafiki do bazy danych"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 3. Bazy danych w środowisku MicroStation Konfiguracja - Podłączenie Bazy Danych Access do MSt 95 PRZED uruchomieniem MSt. Z sieci ściągamy pliki gis.mdb, punkty.txt i cd10.dgn. Kopiujemy je do swojego podkatalogu. Otwieramy bazę danych i przeglądamy jej strukturę (rodzaj tabel i kolumn). Następnie przechodzimy w menu START do podmenu Ustawienia, następnie do Panelu Sterowania stamtąd wybieramy Źródła Danych ODBC. Wybieramy zakładkę Użytkownik DSN. Naciskamy klawisz Add (Dodaj). Z podanego zestawu sterowników wybieramy sterownik bazy Access. Następnie nadajemy nazwę połączenia ODBC oraz opis połączenia. Następnie w sekcji baza danych naciskamy klawisz Wybierz, wskazując na plik gis.mdb (jest to źródło dla danego połączenia odbc). Po utworzeniu połączenia zamykamy Administratora ODBC. Zapisujemy swoją nazwę połączenia ODBC... (1*) 1.1. Nowa działka na mapie 1. Otwórz plik cd10.dgn 2. Na warstwę 22, narzędziem Keyin (xy=) wnosimy dwa nowe punkty graniczne działki nr 40, która będzie graniczyła z działką nr 13 położoną przy ulicy Livingston. Dla punktów grubość ustawić na 6 a kolor biały. Współrzędne xy= ,583839, xy= , Następnie narzędziem info pozyskaj parametry rysunkowe linii granicznej działek i elementem typu 3 (line) narysuj nowe granice działki numer 40. Następnie wstaw centroid działki. W tym celu ustaw parametry dla rysowania dla centroidu i wybierz narzędzie wstaw punkt. Położenie centroidu określamy w przybliżeniu za pomocą narzędzia Measure Area metoda pomiaru Method: Flood z wybraną opcją Display Centroid. Po wstawieniu centroidu odznacz opcję Display centroid. 4. Wstaw prawidłowy opis tekstowy Tworzenie połączenia elementu grafiki do bazy danych 1. Sprawdź lub ustaw tryb połączenia (Linkage Mode) w oknie Database na NEW (otwarcie tego okna z menu: Settings>Database>Dialog) 2. Łączymy się z bazą danych Settings>Database>Connect - wybieramy Database Server - ODBC i wpisujemy nazwę naszego połączenia ODBC (1*) 3. Zdefiniuj Active Entity jako tablicę prototypową tabeli parcel z atrybutem owner: Aby to zrobić w oknie KeyIn wpisz: AE=insert into parcel (owner) values ('Jan Kowalski') 4. Sprawdź czy faktycznie powstała tabela Active Entity: W oknie KeyIn wpisz: SQL Pojawi się nowe okno SQL Window. Z menu Tools uruchom paletę DATABASE wybierz narzędzie Show Active Entity. W oknie SQL Window zobaczymy naszą tabelę AE stworzoną na podstawie tabeli parcel wypełnioną tylko nowym imieniem i nazwiskiem podanym w 3 punkcie tego ćwiczenia Wykonaj połączenie centroidu parceli z tabelą parcel. Z palety DATABASE uruchom narzędzie Attach Active Entity.

2 Kliknij na centroid (Klawisz myszy - data) nowej parceli nr 40 Kliknij drugi raz (Klawisz myszy - data) w celu potwierdzenia swojego wyboru. 6. Sprawdź czy uzyskane połączenie jest poprawne: Z palety DATABASE uruchom narzędzie Review Database Attributes of Element Kliknij na centroid nowej parceli nr 40 Kliknij w celu potwierdzenia swojego wyboru. W oknie SQL Window zobaczymy naszą tabelę parcel wypełnioną danymi podanymi z tabeli AE oraz z nadanym wartością MSLINK np. 753 (zanotuj własną) jednoznacznie identyfikującą centroid parceli nr 40 w wierszem tabeli bazy danych. 6. Korzystając z otwartego okna SQL Window uzupełnij wartość działki pana Jana Kowalskiego (kolumna parc_value). W oknie SQL Window wpisz wyrażenie SQL: UPDATE parcel SET parc_value=2000 where mslink = 753 Następnie uruchom narzędzie Review Database Attributes of Element i klikając na centroid parceli nr 40 sprawdź czy w oknie SQL pojawi się wartość Spróbuj uzupełnić dwa pola wiersza bazy danych pana Jana Kowalskiego. (parcel_no = 40, str_name = LIVINGSTON DR. UWAGA 1) atrybuty tekstowe podaje się w nawiasach i apostrofach. 2) pytanie zapisz do pliku SQL Window>File>SaveAs. 7. Zamknij MicroStation otwórz bazę danych Access, otwórz twoją bazę gis.mdb. W tabeli Parcels przeglądnij wiersz który został utworzony przez ciebie (dodany do bazy) i uzupełnij dane na podstawie istniejących rekordów bazy. Zamknij bazę Access, Otwórz Microstation uruchom narzędzie Review Database Attributes of Element i klikając na centroid parceli nr 40 sprawdź czy w oknie SQL pojawią się wprowadzone w Accessie wartości. 8. Dorysuj jeszcze trzy sąsiadujące z parcelą 40 parcele 41, 42 i 43 czyli wykonaj czynności tak jak wcześniej opisano. Współrzędne narożników parcel zaimportuj z pliku punkty.txt - import Tools > Annotation > XYZ. Uwaga aby wykonać paste w okno KeyIn trzeba nacisnąć Shift + Insert. Uwaga po wykonaniu połączenia z centroidem za każdym razem wartość mslink się zmienia! Po dorysowaniu parcel wstaw centroidy oraz dla każdej praceli wykonaj czynności opisane od punktu 5 do pkt. 7 (wypełnij kolumny: house_num parc_area i mapid=10). Ćwiczenie 1.3. Wykorzystanie relacyjnego mechanizmu pracy z danymi tekstowymi w środowisku Microstation Zapytania do bazy danych - SQL W celu obsługi zapytań SQL do bazy danych w Microstation zaimplementowano narzędzie SQL Window, które otwieramy i w polu edycyjnym wpisujemy poszczególne komendy SQL. Proszę zachować pytania 8, 9 w postaci plików tekstowych: Ostatnie 4 pytania zapisać w plikach px.sql gdzie to X-numer pytania.

3 1. Przeglądnąć wszystkie kolumny tabeli parcel w uporządkowanej kolejności - alfabetycznie wg użytkowników: select * from parcel order by owner 2. Przeglądnąć wybrane pięć kolumn tabeli parcel: select owner,parcel_no,parc_area,parc_value from parcel 3. Przeglądnąć 4 kolumny tabeli parcel oraz obliczyć wartość (cenę) na jednostkę powierzchni dla poszczególnych parcel: select owner,parcel_no,parc_area,parc_value,parc_value/parc_area from parcel 4. Policzyć ile jest wszystkich użytkowników w bazie parcel: select count(owner) from parcel 5. Policzyć ile jest użytkowników w bazie parcel dla których mapid (numer mapy) jest równy 10: select count(owner) from parcel where mapid=10 6. Policzyć średnią wartość parceli: select avg(parc_value) from parcel 7. Przeglądnąć na jakiej mapie (*.dgn) znajduje się który właściciel: select owner,mapname from parcel,maps where parcel.mapid=maps.mslink and parcel.mslink> Policz ilość wszystkich parceli na mapie nr Policz średnią wartość parcel na mapie nr 10 o powierzchni mniejszej niż 17000: 10. Zwiększ wszystkie ceny parcel na mapie nr 10 o 15% 11. Jeszcze raz policz średnią wartość parcel na mapie nr 10 o powierzchni mniejszej niż 17000: 12. Wybierz 7 najdroższych parcel znajdujących się na mapie nr Wybierz te rekordy kolumny mapid, których zawartość jest pusta Przeglądanie atrybutów tekstowych (z bazy danych) na podstawie wyboru elementów grafiki 1. Sprawdź lub ustaw tryb wyświetlania (Forms) w oknie Database na NONE (otwarcie omawianego okna z menu Settings>Database>Dialog) 2. Przeglądnij wybrane parcele na podstawie wskazania kursorem myszy: W oknie KeyIn wprowadź komendę Active Review (skrót RA) RA=SELECT * FROM parcel Z menu Palety Narzędzi Database wybierz narzędzie Rewiev Database Attributes of Element Kliknij raz na centroid, klikając drugi raz obok centroidu potwierdzamy swój wybór. {Ten zestaw naszych czynności (pkt.2) spowodował automatyczne wygenerowanie przez MSt. pytania select from parcel where parcel.mslink=<mslink key>} 3. W oknie SQL wyświetlane są wszystkie kolumny, przeglądnijmy tylko kilka wybranych kolumn z tabeli parcel:

4 W oknie KeyIn wprowadź komendę Active Review (skrót RA) RA=SELECT owner,parcel_no,parc_area,parc_value FROM parcel Z menu Palety Narzędzi Database wybierz narzędzie Rewiev Database Attributes of Element Kliknij raz na centroid, klikając drugi raz obok centroidu potwierdzamy swój wybór Wyświetlanie atrybutów bazy danych w rysunku dgn 1. Ustawiamy widok rysunku w okolicy parcel 40, 41, 42, Przeglądamy dane o tabeli parcel zawarte w tabeli mscatalog (przy użyciu SQL Window) select * from mscatalog where tablename = 'parcel' { w kolunie DASTABLE zdefiniowano nazwę istniejącej już tablicy parcel_das która posłuży nam do przygotowania (wybrania) informacji tekstowych z tabeli parcel do wyświetlania ich w pliku dgn} 3. Przeglądamy zawartość tabeli parcel_das: select * from parcel_das W kolumnie sqldas mamy zapisane pytanie SQL które służy do wyboru informacji przeznaczonych do wyświetlania. Tego typu pytań może być więcej i numerowane one są w kolumnie dastype (przeglądamy klawiszem Next). 4. Z palety Text wybieramy narzędzie Place Text Node. A następnie w bliskim sąsiedztwie (ok. 30 FT) centroidów parcel opisanych w pkt. 1 tego ćwiczenia oraz parcel 13, 10, 11 wstawiamy obok każdego centroidu jeden text node. {UWAGA opcja Text Node w oknie View Attributes MUSI być włączona! (skrót klawiszowy Ctrl+B).Abyśmy mogli zobaczyć wstawiane tekst nody! 5. Następnie z palety database wybieramy narzędzie Attach Displayable Attributes (DASType - typ połączenia ustawiamy na 1). Następnie kojarzymy pary - klikamy na centroid (raz identyfikujemy drugi raz obok potwierdzamy) następnie kilkamy na sąsiedniego text node (raz identyfikujemy drugi raz potwierdzamy). Wykonujemy to w celu skojarzenia go z tablicą parcel podłączoną do wcześniej wskazanego centroidu. 6. Następnie narzędziem Load Displayable Attributes klikamy na wstawione przez nas text node. 7. Oprócz dorysowanych parcel 40,41,42,43 wszystkie pozostałe numery parcel są również typu text node. Skasuj więc swoje numery parcel, Przeglądnij tabelę parcel_das w poszukiwaniu typu umożliwiającego wyświetlanie numeru parceli. Wstaw nowy text node. Załaduj numery parcel z bazy danych. 8. Uruchom ACCESSa i dla parcel 13, 10, 11 zmień nazwy właścicieli. Przejdź do MSt 95 i załaduj text node dla tych parcel Ćwiczenie 1.4. Generowanie raportów Ćwiczenie Generowanie raportów przy pomocy narzędzia Fence Elements 1. Otwieramy plik cd10.dgn

5 2. W oknie KeyIn wprowadzamy: RS=$ (co oznacza select tablename,reporttable from mscatalog) klikamy Next aż do uzyskania tabeli parcel. 3. Generujemy tabelę raportu o nazwie parcel_report1 ze wszystkimi rekordami tabeli parcel które zostaną wybrane za pomocą narzędzia fence. Zakreśl jeden kwartał parcel (między ulicami STRATTON i HYDEN) narzędziem Place Fence - Fence type Shape, Fence Mode Inside. Uruchom narzędzie Generate Report Table Kliknij raz wewnątrz Fence. Pytaniem sql przeglądnij zawartość tabeli parcel_report Zadaj pytanie do tabeli pracel_report - wybierz parcele tańsze niż i większe niż (pytanie zachowaj w pliku sql). 4. Otwórz Accessa i zmień nazwę parcel_report na parcel_report1 Ćwiczenie Generowanie raportów przy pomocy narzędzia Fence Elements z ustalonym warunkiem 1. Settings > Design File > Color > Element highlighting Color ustaw na czerwony. 2. W oknie Database>Setup zmieniamy nazwę tabeli raportów na Raport2 3. W oknie KeyIn wprowadzamy: DS=none Komenda usuwa inne stare warunki 4. W oknie KeyIn wprowadzamy: DS=Select * From parcel where parc_value>15700 Zakreśl ten sam obszar co poprzednio narzędziem Place Fence - Fence type Shape, Fence Mode Innide. Uruchom narzędzie Generate Report Table (kliknij w obszar fenca) Pytaniem sql przeglądnij zawartość tabeli Raport2. 5. Uruchom User Command (plik skryptowy UCM) o nazwie hilite.ucm w KeyIn: UC=hilite 6. Przeglądnij efekty i naciśnij refresh aby zaznaczenia znikły. Podsumowanie/Sprawdzenie wiadomości. Wpisz komendę w KeyIn SET DATABASE Na przykładzie tabeli Parcel (wskazanej w oknie Tables) opisz przeznaczenie poszczególnych rubryk tabeli mscatalog. (w jakim ćwiczeniu jaka rubryka posiadała jakie przeznaczenie)

6

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo