w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych znak sprawy 114/2015 Cp /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych znak sprawy 114/2015 Cp.2380.1-114/2015..."

Transkrypt

1 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych znak sprawy 114/2015 Cp /2015 Gdańsk, 21 października 2015 roku wg rozdzielnika dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do samochodów marki FIAT dla potrzeb KWP w Gdańsku TED nr 2015/S z dnia r. TED ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia r. Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi: PYTANIA: Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, mając na względzie przepisy art. 38 ust. 1 Ustawy z r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie jak Zamawiający zamierza sprostać zapewnienia uczciwej konkurencji wobec brzmienia niektórych niżej zaprezentowanych zapisów SIWZ wykluczających tę konkurencję w sposób niekorzystny nie tylko dla uczestników postępowania i dla celu postępowania. Niniejsze pismo sporządziliśmy będąc nie tylko powodowani ochroną swoich interesów w przedmiotowym postępowaniu, ale również ze względu na interes publiczny, który polega na takim ukształtowaniu zasad zakupu części motoryzacyjnych, które łączyłoby stosowanie zasad uczciwej konkurencji z perspektywą nabycia najlepszych części za najniższą cenę, wytrącając argument (bardzo żywy w debacie publicznej) o nadużywaniu kryterium ceny w zamówieniach publicznych. Chodzi o zapisy Rozdziału Vii Kryteria Oceny Ofert, które wykluczają praktycznie z udziału Wykonawcę, którego oferta, doskonała pod względem jakości, nieznacznie będzie wyższa w parametrze cenowym. Jest to realizowane przez zapis jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej otrzymuje ona 0 pkt.. Ten zapis prowadzi wprost do eliminacji oferty wyższej o np. 10zł od pozostałych, ale zawierającej np. cały części oryginalnych, podczas gdy tańsze o 10zł oferty nie zawierające jakiejkolwiek części oryginalnej kuriozalnie otrzymują 70% punktacji. Stosowanie tak ustalonych kryteriów oceny ofert, eliminuje podstawowy cel zamówienia jakim jest otrzymanie najlepszych produktów za możliwie najniższą cenę. W tym kontekście postulujemy sformułowanie tekstu SIWZ w sposób zapewniający uczciwą konkurencję, tj. wykreślenie z rozdziału VII SIWZ ww. frazy jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej otrzymuje ona 0 pkt. Podobnie rzecz się ma z treścią załącznika nr 4 (4a -4i) do SIWZ, stanowiącymi wykaz części zamiennych, która stanowi treść oferty. O ile opis przedmiotu zamówienia (rozdział II respektując zapisy Rozporządzenia RM z r. wprowadza możliwość oferowania części oryginalnych na równi z częściami o porównywalnej (co jest kanonem europejskiego prawa zamówień publicznych) i nie czyni dalszych zróżnicowań opisu przedmiotu zamówienia, to budowa i treść załączników 4a-4i stanowi jego zaprzeczenie. W rubryce 3 wszystkich tych załączników jest mianowicie wykaz konkretnych ów części oryginalnych lub porównywalnej jakości co jest jaskrawym naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Wszystkie części mają być bowiem aplikowane do pojazdów marki Fiat. Nie ma więc żadnej potrzeby ujawniania i faworyzowania marek ów części, to bowiem wprowadza domniemanie, że przetarg nie jest organizowany na części do FIATA ale na części np. Boscha lub Manna. Różni producenci części zaopatrują firmę FIAT na pierwszy montaż, różni producenci części produkują części o porównywalnej w tym kontekście jakości. Próba subiektywnego wyboru firm producenckich ( bo nie FIATA!) dokonana przez Zamawiającego jest niedopuszczalnym ograniczeniem zasad uczciwej konkurencji. Uczestnicy przetargu znają definicje części oryginalnej i części porównywalnej jakości i tylko ta dystynkcja może być w ofercie zaznaczona. Pozycjonowanie określonych firm inaczej niż to czynią przepisy europejskie, nie tylko jest niezgodne z prawem

2 konkurencji, ale i nieracjonalne, bowiem wśród wymienionych w pkt. 3 tych zestawień firm brak jest wielu renomowanych ów. W tym kontekście postulujemy sformułowanie tekstu załączników 4a-4i w sposób eliminujący treść pkt. 3 tych załączników lub zamianę w tej rubryce wyrazu Wymagany wyrazem Preferowany. Z tych to względów wnosimy o odpowiednie zmiany SIWZ. Uprzejmie prosimy o poinformowanie Wykonawcy zarówno o skutkach rozpatrzenia zgłoszonych wątpliwości. ODPOWIEDZI: Ad. 1 dot. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający zapisał kryterium oceny ofert dotyczące ceny, j.n.: Ad. A) Kryterium oceny cena 70% Zamawiający ustali wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert. Wyznaczenia wartości punktów dokonywane będą następująco: jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej otrzymuje ona 0 pkt. jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium. jeżeli wszystkie oferty są równe wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium. jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący W obliczana = ((X max - X obliczana ) / (X max - X min )) * W max gdzie: W obliczana W max X min X max X obliczana wartość punktowa, którą należy wyznaczyć; waga kryterium ceny maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny; wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców; wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców; wartość obliczanej ceny w danym kryterium. Wzór do obliczania punktacji jest to wzór podstawowy, który zastosowano do planowanej aukcji elektronicznej. Zamawiający wobec powyższego dopełnił obowiązku, iż kryteria oceny ofert stosowane w toku aukcji elektronicznej oraz sposób obliczania punktacji w ramach tych kryteriów muszą być identyczne z tymi, które były stosowane podczas oceny ofert w części tradycyjnej. Wzór podano w uzasadnieniu Wyrok KIO 1987/10. Ad. 2 Zamawiający zmienia zapisy zawarte: 1) W rozdziale VII SIWZ: Było: B) Jakość produktów/ części oryginalne tj. producenci wymienieni w załącznikach nr 4/ - 30% (kryterium niepodlegające aukcji) Winno być: B) Jakość produktów części zamienne ów wymienionych w załącznikach nr 4, przyjęte do punktacji - 30% (kryterium niepodlegające aukcji) oraz było w dalszej części rozdz. VII: Ad. B)jakość produktu/części oryginalne tj; producenci wymienieni w załącznikach nr 4/ - 30% Jakość oceniana będzie na podstawie złożonych ofert jak niżej: - jeżeli Wykonawca w druku owym zaoferuje wszystkie produkty zgodnie z wymogami zamawiającego /części oryginalne t.j.: producenci wymienieni w załącznikach nr 4/ - otrzyma 30 punktów, - w przypadku zaoferowania produktu zamiennego (chociaż jeden zamiennik) otrzyma 0 punktów.

3 Winno być w dalszej części rozdz. VII: Ad. B)jakość produktu- części zamienne ów wymienionych w załącznikach nr 4, przyjęte do punktacji - 30% Jakość oceniana będzie na podstawie złożonych ofert jak niżej: - jeżeli Wykonawca w druku owym zaoferuje wszystkie produkty zgodnie z wymogami zamawiającego /części zamienne ów wymienionychi w załącznikach nr 4/ - otrzyma 30 punktów, - w przypadku zaoferowania produktu zamiennego ( chociaż jeden zamiennik) otrzyma 0 punktów. 2) w załącznikach nr 4a 4i w kolumnie nr 3: Było: WYMAGANY Winno być: PUNKTOWANY. W załączeniu do niniejszego pisma nowe, obowiązujące załączniki 4a 4i. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. ST. SPECJALISTA Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku Ewa Samulak Augustyn Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na nr faks lub na adres Wyk. w 1 egz.: Zamieszczono na stronie internetowej: przesłano na nr faks lub adres do Wykonawców Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) , (058) , (058) fax (058)

4 Załącznik nr 4A Fiat Albea 1,2 Benzyna 2004 rok nr nadwozia ZFA nr silnika 188A Filtr oleju Bosch, Mann Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Klocki h-ca przód Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Szczęki h-ca Bosch, Trw Kpl Bęben h-ca Bosch, Trw Szt Cylinderek h-ca Trw Szt Linka h-ca Fiat Szt Świeca zapłonowa Bosch Szt Amortyzator przód Monroe Szt Amortyzator tył Monroe Szt Łącznik stabilizatora przód Trw Szt Łożysko koła przód Fag Szt Łożysko koła tył Fag Szt Wahacz przedni lewy Ruville, Trw Szt Wahacz przedni prawy Ruville, Trw Szt Tuleja przedniego wahacza Febi Szt. 2 tylna dolna 18. Tuleja wahacza przedniego Febi Szt. 2 przednia 19. Sworzeń wahacza Ruville, Trw Szt Końcówka drążka Trw Szt. 2 kierowniczego str. lewa 21. Końcówka drążka Trw Szt. 2 kierowniczego str. prawa 22. Sprzęgło / tarcza, docisk, Valeo Kpl. 1 łożysko / 23. Pasek wielorowkowy Bosch Szt. 1 alternatora 24. Rolka zwrotna paska Ruville Szt Napinacz paska Ruville Szt Zestaw rozrządu + pompa Ruville Szt. 1 wody 27. Pióro wycieraczki Bosch Szt. 3 RAZEM:..zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

5 Załącznik nr 4B Fiat seicento 1,1 Benzyna 2001 rok nr nadwozia ZFA nr silnika 187A Filtr oleju Bosch, Mann Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Filtr paliwa Filtron Szt Klocki h-ca przód Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Szczęki h-ca Bosch, Trw Kpl Bęben h-ca Trw Szt Cylinderek h-ca Bosch, Trw Szt Linka h-ca Fiat Szt Świeca zapłonowa NGK Szt Przewody zapłonowe NGK Kpl Amortyzator przód Sachs, Monroe Szt Amortyzator tył Sachs, Monroe Szt Łożysko koła przód Ruville, Skf Szt Łożysko koła tył Fiat Szt Wahacz przedni lewy Trw Szt Wahacz przedni prawy Trw Szt Tuleja przedniego wahacza Trw Szt. 4 tylna dolna 19 Tuleja wahacza przedniego Trw Szt. 4 przednia 20. Tuleja wahacza tylnego Ruville Szt Końcówka drążka Ruville Szt. 2 kierowniczego 22 Rolka napinająca pasek Skf Szt. 1 wielorowkowy 23. Sprzęgło / tarcza, docisk, Luk Kpl. 1 łożysko / 24. Pasek wielorowkowy Bosch, Contitech Szt. 1 alternatora 25 Guma cięta stabilizatora Fiat Szt Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Szt. 3 RAZEM..zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

6 Załącznik nr 4C Fiat Panda 1,1 Benzyna 2004 rok nr nadwozia ZFA nr silnika 187A Filtr oleju Bosch, Mann Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Klocki h-ca przód Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Szczęki h-ca Bosch, Trw Kpl Bęben h-ca Bosch, Trw Szt Cylinderek h-ca Delphi, Trw Szt Linka h-ca Fiat Szt Świeca zapłonowa NGK Szt Amortyzator przód lewy Monroe Szt Amortyzator przód prawy Monroe Szt Amortyzator tył Monroe Szt Łącznik stabilizatora przód Ruville, Trw Szt Łożysko koła przód Ruville, Fag Szt Łożysko koła tył Ruville, Fag Szt Wahacz przedni lewy Trw Szt Wahacz przedni prawy Trw Szt Tuleja przedniego wahacza Ruville, Trw Szt. 2 tylna dolna 19. Tuleja wahacza przedniego Ruville, Trw Szt. 2 przednia 20. Tuleja cięta stabilizatora Febi Szt Końcówka drążka Delphi, Trw Szt. 2 kierowniczego str. lewa 22. Końcówka drążka Delphi, Trw Szt. 2 kierowniczego str. prawa 23. Sprzęgło / tarcza, docisk, Luk, Valeo Kpl. 1 łożysko / 24. Pasek klinowy alternatora Bosch, Contitech Szt Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Szt. 3 RAZEM.zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI

7 Załącznik nr 4D Stilo 1,6 Benzyna 2006 rok nr nadwozia ZFA kod silnika 192B30 Lp. Nazwa części Punktowany 1. Filtr oleju Filtron OP 570/1 Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Filtr kabiny Bosch, Mann Szt Klocki h-ca przód Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca przód Trw Szt Klocki h-ca tył Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca tył Bosch, Trw Szt Linka h-ca prawa Fiat Szt Linka h-ca lewa Fiat Szt Świeca zapłonowa Bosch Szt Cewka zapłonowa Delphi Szt. 4 CE BI 12. Amortyzator przód Monroe Szt Amortyzator tył Sachs Szt Łożysko amortyzatora Lemforder, Sachs Szt Łącznik stabilizatora przód Delphi, Trw Szt Łożysko koła przód Skf Szt Łożysko koła tył Skf Szt Wahacz przedni prawy Delphi Szt Wahacz przedni lewy Delphi Szt Tuleja przedniego wahacza Trw Szt. 10 tylna dolna 21. Tuleja wahacza przedniego Moog Szt. 10 przednia 22. Sworzeń wahacza Trw Szt Sprężyna zaw przedniego Lemforder Szt. 4 lewa 24. Sprężyna zaw przedniego Lemforder Szt. 4 prawa 25. Końcówka drążka Trw, Moog Szt. 8 kierowniczego 26. Sprzęgło / tarcza, docisk/ Fiat Kpl Łożysko sprzęgła Fiat Szt Pasek wielorowkowy Bosch, Contitech Szt. 8 alternatora 29. Zestaw rozrządu + pompa Bosch Szt. 4 wody 30. Napinacz paska Ruville Szt Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Szt Pióro wycieraczek Valeo Szt. 10 /nowy typ/ RAZEM zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

8 Załącznik nr 4E Fiat Bravo 2,0 JTD 2011 rok 121 KW nr nadwozia ZFA A Filtr oleju Bosch, Mann Szt Filtr paliwa Bosch, Mann Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Filtr kabiny Bosch, Mann Szt Klocki h-ca przód 2 czujniki Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Klocki h-ca tył 1 czujnik Fiat Kpl Tarcza h-ca tył Bosch, Trw Szt Linka h-ca prawa Trw Szt Linka h-ca lewa Trw Szt Świeca żarowa Bosch, Ngk Szt Amortyzator przód Kyb Szt Amortyzator tył Kyb Szt Sprężyna zaw tył Lesjofors, Kyb Szt Łącznik stabilizatora przód Trw Szt Łożysko koła przód Skf Szt Łożysko koła tył Ruville, Skf Szt Wahacz przedni lewy Delphi Szt Wahacz przedni prawy Delphi Szt Końcówka drążka Delphi, Trw Szt. 2 kierowniczego 21. Sprzęgło / tarcza, docisk / Luk, Sachs, Valeo Kpl Pasek wielorowkowy Dayco, contitech Szt. 2 alternatora 23. Sworzeń wahacza Trw Szt Łożysko hydrauliczne Sachs, Luk Szt. 2 sprzęgła 25. Koło zamachowe Sachs, Luk Szt Rolka zwrotna paska Ruville, Skf Szt Napinacz paska Ruville Szt Zestaw rozrządu + pompa wody Ruville, contitech Kpl Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Kpl. 4 RAZEM.zł UwagaNależy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

9 Załącznik nr 4F Fiat Doblo 1,9 JTD 2006 rok nr nadwozia ZFA kod silnika 223B Filtr oleju Bosch, Mann Szt Filtr paliwa Bosch, Mann Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Filtr kabiny Bosch, Mann Szt Klocki h-ca przód Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Szczęki h-ca Bosch, Trw Kpl Bęben h-ca Bosch, Trw Szt Linka h-ca lewa Linex Szt Linka h-ca prawa Linex Szt Świeca żarowa Bosch, Ngk Szt Amortyzator przód Monroe Szt Amortyzator tył Monroe, Sachs Szt Łącznik stabilizatora przód Trw Szt Łącznik stabilizatora tył Moog Szt Guma cięta stabilizatora przód Febi Szt Łożysko koła przód Ruville, Skf Szt Zestaw łożyska koła tył Ruville, Fag Szt Wahacz przedni Ruville, Trw Szt Tuleja przedniego wahacza Delphi Szt. 12 tylna lewa 21 Końcówka drążka Trw, Delphi Szt. 12 kierowniczego str. lewa 22 Końcówka drążka Trw, Delphi Szt. 12 kierowniczego str. prawa 23. Dr kierowniczy Delphi Szt Sprzęgło / tarcza, docisk, Luk Kpl. 8 łożysko / 25. Koło Dwumasowe Luk Szt Nakrętka przedniej piasty Fiat Szt Sworzeń wahacza Trw, Ruville Szt. 10 przedniego 28. Tuleja wahacza przedniego Delphi Szt. 20 przednia 29. Pompa wody Skf Szt Cylinderek h-ca Trw Szt Poduszka dolna skrzyni Febi Szt. 6 biegów 32. Tuleja dolnego wahacza Delphi Szt. 20 przed tylna prawa 33. Tuleja resora przednia Ruville Szt Tuleja resora tylna Ruville Szt Pasek wielorowkowy Bosch, Dayco Szt Rolka zwrotna paska Ruville, Skf Szt Napinacz paska Ruville Szt. 8

10 38. Pasek rozrządu Bosch, contitech Szt Zestaw rozrządu + pompa Ruville, Bosch Szt. 4 wody 40. Koło pasowe wału Snr Szt Przegub zew Lpr Szt Osłona przegubu zew Fiat Szt Poduszka górna Ruville, Febi Szt. 10 amortyzatora lewa 44. Poduszka górna Ruville, Febi Szt. 10 amortyzatora prawa 45. Odbój resoru Fiat Szt Drążek kierowniczy Ruville Szt Tuleja stabilizatora Febi Szt. 10 /ze śrubami / Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Kpl. 20 RAZEM.zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

11 Załącznik nr 4G Fiat Ducato 2,3 JTD 2005 rok nr nadwozia ZFA nr silnika F1AE0481C Filtr oleju Bosch, Mann Szt Filtr paliwa Bosch, Mann Szt Filtr powietrza Bosch, Mann Szt Klocki h-ca przód Bosch, Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Szczęki h-ca Trw Kpl Bęben h-ca Trw Szt Linka h-ca środkowa Fiat Szt Linka h-ca ręcznego tylna Fiat Szt Świeca żarowa NGK, Bosch Szt Amortyzator przód Sachs, Monroe Szt Amortyzator tył Sachs, Monroe Szt Łącznik stabilizatora przód Lemforder, Febi Szt Łożysko koła przód Ruville, Skf Szt Łożysko koła tył Ruville, Skf Szt Tuleja przedniego wahacza Febi Szt. 20 tylna 17. Końcówka drążka Delphi, Trw Szt. 10 kierowniczego 18. Termostat Fiat Szt Sprzęgło / tarcza, docisk, Luk, Valeo Kpl. 10 łożysko / 20. Siłownik sprzęgła Valeo, Sachs Szt Sworzeń wahacza Moog, Trw Szt. 14 przedniego 22. Wahacz przedni lewy Trw, Moog Szt Wahacz przedni prawy Trw, Moog Szt Tuleja wahacza przedniego Febi Szt. 20 przednia 25. Pompa wody Skf Szt Cylinderek h-ca Trw Szt Drążek kierowniczy Moog, Trw Szt Tuleja resora przednia Fiat Szt Tuleja resora tylna Ruville Szt Pasek wielorowkowy Bosch, Dayco Szt Rolka paska Ruville Szt Napinacz paska Ruville Szt Pasek rozrządu Bosch, Contitech Szt Zestaw rozrządu Ruville, Dayco Szt Piasta koła tył Ruville Szt Przegub zew Skf Szt Osłona przegubu zew Febi Szt Poduszka górna amortyzatora przed lewa Ruville Szt. 8

12 39. Poduszka górna Ruville Szt. 8 amortyzatora przed prawa 40. Odbój tylnego resoru Fiat Szt Łożysko amortyzatora Sachs, Skf Szt. 10 przedniego 42. Osłona amortyzatora Sachs, Kyb Szt. 10 przedniego 43. Łożysko podpory pół osi Ruville Szt Rozpieracz szczęk h-ca Fiat Szt Termostat Fiat Szt Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Szt. 24 RAZEM zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

13 Załącznik nr 4H Fiat Ducato 2,3 JTD 2012 rok 96KW nr nadwozia ZFA F1AE3481D, CMMFC, EY1 1. Filtr oleju Bosch, Filtron Szt Filtr paliwa Filtron Szt Filtr powietrza Bosch, Filtron Szt Filtr kabinowy Bosch, Filtron Szt Klocki h-ca przód 2 czujniki Trw Kpl Tarcza h-ca przód Bosch, Trw Szt Szczęki h-ca postojowego Delphi, Trw Kpl Klocki h-ca tył Bosch, Trw Szt Tarcza h-ca tył Bosch, Trw Szt Łącznik stabilizatora przód Febi, Moog Szt Zestaw rozrządu + pompa wody contitech Szt Pióro wycieraczki Bosch Kpl. 8 RAZEM zł Uwaga: Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

14 Załącznik nr 4I Fiat Ducato 3,0 JTD 2008 rok nr nadwozia ZFA Filtr oleju Filtron Szt Filtr oleju odśrodkowy Fiat Szt Filtr paliwa Bosch, Filtron Szt Filtr powietrza Bosch, Filtron Szt Filtr kabiny Bosch, Filtron Szt Klocki h-ca przód 1,4T 15 Trw Kpl. 40 GDB Klocki h-ca przód 1,6T 16 Trw Szt. 30 GDB Tarcza h-ca przód 1,4T 15 Fiat Kpl Tarcza h-ca przód 1,6T 16 Trw Szt. 20 DF Klocki h-ca tył Trw Szt. 40 GDB Tarcza h-ca tył 15 Fiat Szt Tarcza h-ca tył 16 Brembo Szt Zestaw napr zacisku h-ca Fiat Szt. 10 tył Zestaw napr zacisku h-ca Fiat Szt. 10 tył / bolce / Linka h-ca długa lewa Fiat Szt Linka h-ca długa prawa Fiat Szt Szczęki h-ca post Trw Szt Łożysko koła przód Skf, Ruville Szt Łożysko koła tył z piastą Ruville Szt Piasta koła przód 15 Fiat Szt Piasta koła przód 16 Fiat Szt Piasta koła tył 15 Fiat Szt Piasta koła tył 16 Fiat Szt Tuleja przedniego wahacza Febi, Moog Szt. 30 tylna 25. Końcówka drążka Moog, Trw Szt. 30 kierowniczego str. lewa 26. Końcówka drążka Moog, Trw Szt. 30 kierowniczego str. prawa 27. Sprzęgło / tarcza, docisk / Fiat, Sachs Kpl Łożysko sprzęgła Sachs Szt Koło dwumasowe sprzęgła Fiat Szt Sworzeń wahacza Moog, Trw Szt. 40 przedniego 31. Tuleja wahacza przedniego przednia Febi, Moog Szt. 40

15 32. Uszczelniacz pół osi Fiat Krzyżak pół osi Fiat Szt. 20 Szt zęb 34. Zestaw rozrządu Fiat Kpl Pompa wody Skf Szt Amortyzator przedni Magneti Mareli, Szt. 10 Monroe 37. Amortyzator tyny Monroe Szt Sprężyna zaw przedniego Fiat Szt Łącznik stabilizatora przód Moog, Delphi Szt Drążek kierowniczy Delphi, Moog Szt Osłona łożyska Fiat Szt. 30 amortyzatora 42. Łożysko amortyzatora góra Fiat Szt Tuleja resora przednia Fiat Szt Tuleja resora tylna Fiat Szt Pasek wielorowkowy Gates Szt Rolka paska Ruville Szt Napinacz paska Ruville Szt Przegub zew Pascal Szt. 20 G1F057PC 49. Osłona przegubu zew Fiat Szt Poduszka górna Sachs Szt. 20 amortyzatora lewa 51. Poduszka górna Sachs Szt. 20 amortyzatora prawa 52. Odbój resoru tylnego Fiat Szt Świeca żarowa Ngk Szt Łożysko hydrauliczne Fiat Szt. 20 sprzęgła Łożysko górne Sachs, Fiat Szt. 20 amortyzatora 56. Pompa sprzęgła Fiat Szt Elektrozawór ciś ukł Szt. 20 Fiat wydechowego 58. Rolka paska klimatyzacja Fiat Szt Pasek wielorowkowy Fiat Szt. 20 klimatyzacji * 60. Koło pasowe alternatora Ruville Szt. 10 FVR Reflektor przedni prawy TYC/DEPO Szt Reflektor przedni lewy TYC/DEPO Szt Poduszka/wspornik zaw. Silnika Febi, Sasic Szt Czujnik ciś. doładowania Bosch Szt Pióro wycieraczki Valeo, Bosch Kpl. 90 RAZEM.zł Uwaga:Należy zaznaczyć ( np. poprzez podkreślenie) jednego a oferowanego lub podać a równoważnego (np. poprzez dokonanie wpisu nazwy a w rubryce UWAGI )

3. Załącznik 4I poz. 42 (łożysko amortyzatora góra) i poz. 55 (łożysko górne amortyzatora) Czy chodzi o tę samą część?

3. Załącznik 4I poz. 42 (łożysko amortyzatora góra) i poz. 55 (łożysko górne amortyzatora) Czy chodzi o tę samą część? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Sekcja Zamówień Publicznych znak sprawy 114/2015 Cp.2380.1-114/2015 Gdańsk, 02 listopada 2015 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ewa Samulak - Augustyn Prosimy o potwierdzenie czytelnego otrzymania niniejszego pisma pod nr faks 58 32 14 810.

Ewa Samulak - Augustyn Prosimy o potwierdzenie czytelnego otrzymania niniejszego pisma pod nr faks 58 32 14 810. Gdańsk, 13 listopada 2013 roku Nr sprawy 174/2013 Cp. 2380.1 174/2013...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: Ad. 1, 2, 3 i 4

ODPOWIEDŹ: Ad. 1, 2, 3 i 4 Nr sprawy 41/2013 Cp. 2380.1 41/2013 Gdańsk, 10 kwietnia 2013 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 257/ wg rozdzielnika

Nr sprawy 257/ wg rozdzielnika Nr sprawy 257/07 Gdańsk, 07.11.2007 r Cp 2037 /07...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę części zamiennych do samochodów Volkswagen dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych. Toruń, dnia 10.04.2014 r. W.Sz.Z: TZ 280 48/14 W/g listy adresowej dotyczy: części zamiennych i akcesoriów do pojazdów marki MERCEDES, VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO, DAEWOO i LUBLIN oraz ogumienia i olejów silnikowych.

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment

Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI Asortyment Pakiet 1-A Części do Mercedesa Sprinter 313 CDI L.p. Ilość Asortyment 1 Amortyzator przedni kpl. 4 2 Amortyzator tył kpl 4 3 Drążek kierowniczy 1 4 Filtr oleju 6 5 Filtr paliwa 6 6 Filtr powietrza 6 7

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

Wykaz części zamiennych oraz szczegółowa kalkulacja cenowa dla części I: Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki Citroen.

Wykaz części zamiennych oraz szczegółowa kalkulacja cenowa dla części I: Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki Citroen. znak sprawy CIOR/DZP/48/0705/WS/2008 załącznik nr 3a do SIWZ załącznik nr 1a do oferty Wykaz części zamiennych oraz szczegółowa kalkulacja cenowa dla części I: Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL215997199 Nowy Sącz, dnia 20.04.2015 r. 1 Załącznik nr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz części i materiałów

Wykaz części i materiałów WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SP ZOZ W LUBLINIE 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, tel. (81) 533-77-90, fax. (81) 533-78-00 www.pogotowie.lublin.pl e-mail: sekretariat@pogotowie.lublin.pl Wykaz części

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Załącznik nr 1a do siwz FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Fiat Albea 1,2 Fiat Doblo1,3D Fiat Doblo 1,4 Fiat Doblo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy ZP.271-3-2013 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA formularz asortymentowo- cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych wg poniższego

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 271 2 2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy ZMIENIONY obowiązujący dla oferenta Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Volkswagen T - 4, T - 5 i LT - 35

Zadanie nr 1 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Volkswagen T - 4, T - 5 i LT - 35 Załącznik nr 1 a do umowy nr. Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne Zadanie nr 1 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Volkswagen T - 4,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Znak sprawy: RGZ.251.2.2012 Zadanie numer 1 Załącznik nr 1a do siwz FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny)

Bardziej szczegółowo

Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL

Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL Nowy Sącz, dnia 08.05.2017 r. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy. Części do samochodu Citroen Jumper 2,8HDI rok 2000, nr VIN VF7233JL Nowy Sącz, dnia 26.04.2019 r. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( do 30 tys. euro) formularz cenowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego)

Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) tabela 41 L.p. Nazwa części lub podzespołu indeks części Przewidywana ilość do zakupu (w zależności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) okres gwarancji producent Cena jednostkowa brutto Łącznie brutto

Bardziej szczegółowo

"Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie

Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj D, rok produkcji 2005 i 2006 Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/2/09 ZMODYFIKOWANY - Sposób obliczenia ceny - część II załącznik nr 2b "Ford Tranzit typ 300 M i 260 poj. 1998 D, rok produkcji 2005 i 2006" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów (numer sprawy: 19/07/WG)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów (numer sprawy: 19/07/WG) OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów (numer sprawy: 19/07/WG) CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE Adres: 05-121 Legionowo, ul. Zegrzyńska

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-T KYB MITSU COLT GAZ 1 S1120 AMORTYZATOR-T MONROE MITSUB COLT /ZAM. PO 2 SZT.

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-T KYB MITSU COLT GAZ 1 S1120 AMORTYZATOR-T MONROE MITSUB COLT /ZAM. PO 2 SZT. indeks nazwa producent opis ilość A341140 AMORTYZATOR-T KYB MITSU COLT 92-97 GAZ 1 S1120 AMORTYZATOR-T MONROE MITSUB COLT 84-88 /ZAM. PO 2 SZT. 2 PC 524002 BŁOTNIK-P POLCAR MITSUBISHI COLT 95-04 1 C55040JC

Bardziej szczegółowo

"VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie

VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją Oddział Terenowy w Krakowie CIOR 6/68/09 Sposób obliczenia ceny - Część II załącznik nr 2b do siwz "VW LT 35 2,5 TDI rok produkcji 2001 z wspomaganiem i klimatyzacją" Oddział Terenowy w Krakowie Lp. Nazwa części Jedn miary Ilość

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość S AMORTYZATOR-P SACHS MAZDA A AMORTYZATOR-P KYB MAZDA LEWY GAZ 1 A AMORTYZATOR-P

indeks nazwa producent opis ilość S AMORTYZATOR-P SACHS MAZDA A AMORTYZATOR-P KYB MAZDA LEWY GAZ 1 A AMORTYZATOR-P indeks nazwa producent opis ilość S312 675 AMORTYZATOR-P SACHS MAZDA 323 1 A333179 AMORTYZATOR-P KYB MAZDA 323 94-98 LEWY GAZ 1 A333350 AMORTYZATOR-P KYB MAZDA 323 98-04 PRAWY GAZ 1 C63003JC BĘBEN HAMULCOWY

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość O A-1453G AMORTYZATOR-P OPTIMAL HONDA ACCORD /VI 2 TOK U2781 AMORTYZATOR-P TOK HONDA ACCORD PRAWY

indeks nazwa producent opis ilość O A-1453G AMORTYZATOR-P OPTIMAL HONDA ACCORD /VI 2 TOK U2781 AMORTYZATOR-P TOK HONDA ACCORD PRAWY indeks nazwa producent opis ilość O A-1453G AMORTYZATOR-P OPTIMAL HONDA ACCORD 2.0-2.4 03- /VI 2 TOK U2781 AMORTYZATOR-P TOK HONDA ACCORD 85-89 PRAWY 1 44093G AMORTYZATOR-P CORVEN HONDA ACCORD VI 1.6-2.3

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej

Formularz kalkulacji cenowej Część I części do aut osobowych Kia Załącznik nr 5.1 do siwz.. (pieczęć wykonawcy) Formularz kalkulacji cenowej Lp. Pojazd / Części Szacunkowa ilość* Cena netto za szt. Wartość netto [kol. C x kol. D]

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 293/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW FIAT DLA POTRZEB KWP W GDAŃSKU GDAŃSK 29.11.2007r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT

Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 56/2008/ZP WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI FIAT Lp. Nazwa części Numer katalogowy 1 USZCZELKI KPL.GŁOWICY BRAVO 1.6

Bardziej szczegółowo

dostawę części zamiennych do samochodów oraz materiałów niezbędnych do napraw i obsługi pojazdów słuŝbowych (numer sprawy: 4/07/WG)

dostawę części zamiennych do samochodów oraz materiałów niezbędnych do napraw i obsługi pojazdów słuŝbowych (numer sprawy: 4/07/WG) OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę części zamiennych do samochodów oraz materiałów niezbędnych do napraw i obsługi pojazdów słuŝbowych (numer sprawy: 4/07/WG) CENTRUM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne

Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne Załącznik nr 1d Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu umowy oraz warunki techniczne Zadanie nr 4 Części zamienne o porównywalnej jakości, do samochodów marki Lublin Lp. 1 Wkład filtra paliwa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy wg rozdzielnika. Nasz znak: PI/ZPLub/201/57/159/14/MWW Data: 31 lipca 2014 roku

Wykonawcy wg rozdzielnika. Nasz znak: PI/ZPLub/201/57/159/14/MWW Data: 31 lipca 2014 roku Wykonawcy wg rozdzielnika Nasz znak: PI/ZPLub/201/57/159/14/MWW Data: 31 lipca 2014 roku Sprawa: odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę części zamiennych do

Bardziej szczegółowo

jm Ilość Cena jednost netto

jm Ilość Cena jednost netto załącznik nr 2 przedmiot zamówienia Zadanie 1 Akumulatory do samochodów 1 Akumulator 12V 90Ah szt. 5 2 Akumulator 12V 95Ah szt. 2 3 Akumulator 12V 70Ah szt. 3 4 Akumulator 12V 60Ah szt. 1 jm Ilość W przypadku

Bardziej szczegółowo

SERWIS OKRESOWY Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem

SERWIS OKRESOWY Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem ul. Kolejowa 7 62-090 ROKIETNICA 509-781-788 serwis@gmauto.pl www.gmauto.pl CENNIK USŁUG SERWIS OKRESOWY Wymiana oleju silnikowego wraz z filtrem Wymiana filtra powietrza Wymiana filtra kabinowego Wymiana

Bardziej szczegółowo

Katalog części do autobusów Solaris

Katalog części do autobusów Solaris 85-350 Bydgoszcz, ul. Nakielska 211a tel.: +48 52 379 80 01, fax: +48 52 379 82 58 e-mail: autobusy@motobus.pl Katalog części do autobusów Solaris 2014/2015 2014/2015 www.motobus.pl 1 Alternatory 0104200001

Bardziej szczegółowo

Przykładowe ceny usług

Przykładowe ceny usług Przykładowe ceny usług Usługi wulkanizacji Przechowalnia opon cena* Przekładka opon z wyważeniem Felgi stalowe 13''-14'' Felgi stalowe 15'' Felgi stalowe 16'' Felgi stalowe 17'' Felgi stalowe 18'' Felgi

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów. Nr prot.

Strona 1. Skład pakietu oraz żródło pochodzenia jego elementów. Nr prot. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do zestawu części zamiennych do pojazdów Fiat Brava, Fiat CC, Ford, Nysa-Żuk, VW Passat, Vento i Transporter (nowe i używane) pozycja nr 17 z przetargu z dnia 20.01.2012

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy. SZPiFP-45/2-19 Bydgoszcz 23.08.2019 r. egz. poj. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy. Na podstawie art. 38 ust. 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT

FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Załącznik nr 1a do siwz FORMULARZ CENOWY cena usługi brutto ( części/materiały z marżą i podatkiem VAT oraz roboczogodziny) A. SAMOCHODY MARKI FIAT Fiat Albea 1,2 Fiat Doblo1,3 D Fiat Doblo 1,4 Fiat Doblo

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej

Formularz kalkulacji cenowej .. (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 4 do siwz Formularz kalkulacji cenowej Lp. Pojazd / Części Nr katalogowy Proponowany Cena brutto Szacunkowa Wartość producent za szt. ilość* brutto A B C D E F G I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego ZADANIE nr 1 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia typ 0G-A,

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość PC 3809AB AMORTYZATOR POKRYWY BAG. POLCAR HONDA CIVIC 5D 95-1 A14001 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. JC HONDA CIVIC 83-87

indeks nazwa producent opis ilość PC 3809AB AMORTYZATOR POKRYWY BAG. POLCAR HONDA CIVIC 5D 95-1 A14001 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. JC HONDA CIVIC 83-87 indeks nazwa producent opis ilość PC 3809AB AMORTYZATOR POKRYWY BAG. POLCAR HONDA CIVIC 5D 95-1 A14001 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. JC HONDA CIVIC 83-87 1 PC 0103330G AMORTYZATOR-P POLCAR HONDA CIVIC 91-95

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto

FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1. L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto ... Załącznik nr 2... nazwa Wykonawcy, adres FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 1 Typ pojazdu: Autosan L.p. Nazwa towaru Numer katalogowy Cena brutto 1 Tuleja zwrotnicy stary typ 4050500103 Cena... 2 Sworzeń

Bardziej szczegółowo

WESOŁA ul Okuniewska 1; Warszawa- Wesoła. ZEGRZE 26 WOG ul. Juzistek 2; Zegrze

WESOŁA ul Okuniewska 1; Warszawa- Wesoła. ZEGRZE 26 WOG ul. Juzistek 2; Zegrze ROZDZIELNIK MIEJSCA DOSTAW LP NAZWA nr katalogowy WESOŁA ul Okuniewska 1; 05-075 Warszawa- Wesoła Załącznik do umowy nr 3a ZEGRZE 26 WOG ul. Juzistek 2; 05-131 Zegrze KAZUŃ ul Wojska Polskiego 1; 05-152

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość GS10217 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. DELPHI FORD SCORPIO 85-!W! 6 D AMORTYZATOR-T DELPHI FORD SCORPIO

indeks nazwa producent opis ilość GS10217 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. DELPHI FORD SCORPIO 85-!W! 6 D AMORTYZATOR-T DELPHI FORD SCORPIO indeks nazwa producent opis ilość GS10217 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. DELPHI FORD SCORPIO 85-!W! 6 D225 2512 AMORTYZATOR-T DELPHI FORD SCORPIO 85-91 1 1.860.250 CZUJNIK COFANIA EPS FORD ESCORT,ORION,FIESTA/SCORPIO,TRANSIT

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość A11005 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. JC NISSA SUNNY B12 KOMBI L/P!SPR! AMORTYZATOR-P MONROE NISSA SUNNY N13

indeks nazwa producent opis ilość A11005 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. JC NISSA SUNNY B12 KOMBI L/P!SPR! AMORTYZATOR-P MONROE NISSA SUNNY N13 indeks nazwa producent opis ilość A11005 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. JC NISSA SUNNY B12 KOMBI L/P!SPR! 2 11097 AMORTYZATOR-P MONROE NISSA SUNNY N13 86-90 1 SZT. /ZAM. PO 2 SZT. 1 A634037T AMORTYZATOR-T KYB

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r.

Legionowo, r. Legionowo, 04.05.2007 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na Dostawę części zamiennych do samochodów (nr sprawy 19/07/WG). Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent HAR AMORTYZATOR POKRYWY BAG. HART O A-3134HL AMORTYZATOR-P OPTIMAL HAR AMORTYZATOR-T HART LW60291 CYLINDEREK

indeks nazwa producent HAR AMORTYZATOR POKRYWY BAG. HART O A-3134HL AMORTYZATOR-P OPTIMAL HAR AMORTYZATOR-T HART LW60291 CYLINDEREK indeks nazwa producent HAR806 572 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. HART O A-3134HL AMORTYZATOR-P OPTIMAL HAR806 141 AMORTYZATOR-T HART LW60291 CYLINDEREK HAMULCOWY DELPHI 1.800.016 CZUJNIK OLEJU EPS K43001JC CZUJNIK

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART USŁUGI MECHANICZNE jm cena minimalna od wymiana oleju z filtrem - 20,00 zł wymiana filtra powietrza - 20,00 zł wymiana filtra paliwa - 30,00 zł wymiana filtra kabinowego - 30,00 zł wymiana płynu hamulcowego

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-P KYB OPEL ASCONA 84-1 D AMORTYZATOR-P DELPHI OPEL ASCONA AMORTYZATOR-P

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-P KYB OPEL ASCONA 84-1 D AMORTYZATOR-P DELPHI OPEL ASCONA AMORTYZATOR-P indeks nazwa producent opis ilość A665057 AMORTYZATOR-P KYB OPEL ASCONA 84-1 D225 5622 AMORTYZATOR-P DELPHI OPEL ASCONA 84-6 32-118 AMORTYZATOR-P BOGE OPEL ASCONA -84 2 D225 5621 AMORTYZATOR-P DELPHI OPEL

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00

Przechowywanie 4 opon kpl. 80,00. Przechowywanie 4 kół kpl. 100,00 Cena (netto) WYMIANA OPON Wymiana opony z wyważeniem felga stalowa (do 16 cali) 12,50 Wymiana opony z wyważeniem felga aluminiowa (do 16 cali) 16,50 Wyważenie koła felga stalowa (do 16 cali) 5,00 Wyważenie

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-T KYB AUDI S2005 AMORTYZATOR-T MONROE AUDI /ZAM. PO 2 SZT.

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-T KYB AUDI S2005 AMORTYZATOR-T MONROE AUDI /ZAM. PO 2 SZT. indeks nazwa producent opis ilość A441040 AMORTYZATOR-T KYB AUDI 100-90 1 S2005 AMORTYZATOR-T MONROE AUDI 100-90 /ZAM. PO 2 SZT. 1 GIC106 CZUJNIK KLOCKÓW TRW AUDI 100 S4 91-94 2SZT 1 1.840.082 CZUJNIK

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość HAR AMORTYZATOR-P HART DB 124/ GAZ 1 DG 2445 AMORTYZATOR-T DELPHI DB 124/ GAZ 1 GH 3464

indeks nazwa producent opis ilość HAR AMORTYZATOR-P HART DB 124/ GAZ 1 DG 2445 AMORTYZATOR-T DELPHI DB 124/ GAZ 1 GH 3464 indeks nazwa producent opis ilość HAR805 339 AMORTYZATOR-P HART DB 124/190 82-93 GAZ 1 DG 2445 AMORTYZATOR-T DELPHI DB 124/190 82-93 GAZ 1 GH 3464 BIEŻNIA ROZR BENDIX DB 124/OPEL 5 HP400 984 CZUJNIK KLOCKÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie jm ilość id AMW. 1 Amortyzator szt. 5,

Lp. Wyszczególnienie jm ilość id AMW. 1 Amortyzator szt. 5, WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodów NYSA, ŻUK, POLONEZ - pakiet zawierający 164 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: amortyzatory, błotniki, półosie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-P KYB FORD SIERRA COR AMORTYZATOR-P CORVEN FORD SIERRA D

indeks nazwa producent opis ilość A AMORTYZATOR-P KYB FORD SIERRA COR AMORTYZATOR-P CORVEN FORD SIERRA D indeks nazwa producent opis ilość A633038 AMORTYZATOR-P KYB FORD SIERRA 82-84 2 COR 34045 AMORTYZATOR-P CORVEN FORD SIERRA -84 2 D225 2347 AMORTYZATOR-T DELPHI FORD SIERRA 82-93 1 D225 2586 AMORTYZATOR-T

Bardziej szczegółowo

symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena F44010 ŁOŻYSKO OPOROWE HONDA CIVIC JC_LOP 51,01 B44001 FILTR POWIETRZA-WEW.

symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena F44010 ŁOŻYSKO OPOROWE HONDA CIVIC JC_LOP 51,01 B44001 FILTR POWIETRZA-WEW. symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena F44010 ŁOŻYSKO OPOROWE HONDA CIVIC JC_LOP 51,01 B44001 FILTR POWIETRZA-WEW. HONDA CIVIC JC_FIL # 15,59 O54003.000 PANEWKI GŁÓWNE HONDA CIVIC JC_PAN

Bardziej szczegółowo

LP NUMER OEM Nazwa 1 37300-02551 Alternator 2 37300-42750 Alternator 3 37300-4X200 Alternator 4 37300-4Z300 Alternator 5 0K2A2-18-300 Alternator 6

LP NUMER OEM Nazwa 1 37300-02551 Alternator 2 37300-42750 Alternator 3 37300-4X200 Alternator 4 37300-4Z300 Alternator 5 0K2A2-18-300 Alternator 6 LP NUMER OEM Nazwa 1 37300-02551 Alternator 2 37300-42750 Alternator 3 37300-4X200 Alternator 4 37300-4Z300 Alternator 5 0K2A2-18-300 Alternator 6 37300-4A112 Alternator 7 0K011-18-300 (Z) Alternator (Z)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych należących do 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa ZADANIE nr 1 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH - OPEL Insignia

Bardziej szczegółowo

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A..

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. Nasz znak: CIOR/ORZ-WS/50/10 Data: 12 lipca 2010 r. Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury Oddział

Bardziej szczegółowo

SOLBUS SN-11. Zacznik nr. 1 E. Orientacyj na ilość szt. Wartość netto. Cena 1 szt. /netto/ Wartość brutto. Strona 1 z 6. Lp Nazwa części Nr.

SOLBUS SN-11. Zacznik nr. 1 E. Orientacyj na ilość szt. Wartość netto. Cena 1 szt. /netto/ Wartość brutto. Strona 1 z 6. Lp Nazwa części Nr. Zacznik nr. 1 E SOLBUS SN-11 Lp Nazwa części Nr.katalogowy Cena 1 szt. /netto/ Orientacyj na ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1 2 3 5 6 7 8 1 Alternator 1 2 Akumulator 12V 180 Ah 1 3 Amortyzator

Bardziej szczegółowo

symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena A73002 PODUSZKA AMORTYZATORA MAZDA 323 JC_POD 62,08 OP402758 OSŁONA PRZEGUBU -KPL.

symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena A73002 PODUSZKA AMORTYZATORA MAZDA 323 JC_POD 62,08 OP402758 OSŁONA PRZEGUBU -KPL. symbol towaru nazwa towaru opis Producent Proponowana cena A73002 PODUSZKA AMORTYZATORA MAZDA 323 JC_POD 62,08 OP402758 OSŁONA PRZEGUBU -KPL. MAZDA 323 HART-NAP_OSL # 10,25 OP402822 OSŁONA PRZEGUBU -KPL.WEW.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający

Bardziej szczegółowo

Heavy zone. VAN zone Soft line zone. Części do samochodów amerykań skich

Heavy zone. VAN zone Soft line zone. Części do samochodów amerykań skich Heavy zone VAN zone Soft line zone Części do samochodów amerykań skich 1 NOWOŚCI 2011 30 Hummer H-3 2005- MON911527 MON911528 Bieżnia łożyska LM501349 mechanizmu różnicowego LM501314NAT Bieżnia zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A..

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie napraw floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. Nasz znak: CIOR/ORZ-WS/50/10 Data: 7 lipca 2010 r. Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonywanie floty samochodowej Poczty Polskiej S.A.. POCZTA POLSKA S.A. Centrum Infrastruktury Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Znak sprawy: CIOR2/20/10 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony. Formularz oferty

Załącznik nr 2 Znak sprawy: CIOR2/20/10 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony. Formularz oferty Załącznik nr 2 Znak sprawy: CIOR2/20/10 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmieniony Formularz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyraŝoną w złotych

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie Szczecin, 17.06.2015r. ZZ-2380-67/15 informacja na stronę internetową dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do sprzętu transportowego KWP w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w roku Elbląg 06.0.206r. Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej - naprawa i serwisowanie taboru samochodowego w 206-208roku w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy

Bardziej szczegółowo

FORD NAZWA OPIS ZDJĘCIE CENA

FORD NAZWA OPIS ZDJĘCIE CENA FORD NAZWA OPIS ZDJĘCIE CENA ETF 873 Klocku hamulcowe tył Ford Fiesta 00-48,00 ETF 266 ETF 102 ETF 562 Klocek hamulcowy kpl. P FORD ESCORT,FIESTA,ORION,SIERRA 81-96 Klocek hamulcowey kpl. P Ford Transit

Bardziej szczegółowo

znak sprawy 156/2012 Gdańsk, dnia 08-10-2012 Cp.2380.1-156/2012

znak sprawy 156/2012 Gdańsk, dnia 08-10-2012 Cp.2380.1-156/2012 znak sprawy 156/01 Gdańsk, dnia 08-10-01 Cp.80.1-156/01...... wg rozdzielnika... dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej w obiektach Policji

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.

Zadanie nr 1. Części zamienne do autobusów marki Volvo. CPV Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. Części zamienne do autobusów marki Volvo Zadanie nr 1 CPV 34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich Lp CPV Numer katalogowy Nazwa części Jednost ka miary Szacunkowa ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ BRUTTO WARTOŚĆ NETTO MAGAZYNOWY NR KATALOGOWY J.M. CENA NETTO. 2 AMORTYZATOR GAZOWY KLAPA BOCZNA 2 SZ 24 0,00 zł 0,00 zł

WARTOŚĆ BRUTTO WARTOŚĆ NETTO MAGAZYNOWY NR KATALOGOWY J.M. CENA NETTO. 2 AMORTYZATOR GAZOWY KLAPA BOCZNA 2 SZ 24 0,00 zł 0,00 zł TYP MAN (NG272; A1029B; NL201; NL202) NR VIN ROK PRODUKCJI NG 272 WMAA110398B011517 NL 202 WMAA102632B013585 1994 NL 202 VA0A10A055L900254 1994 NG 272 WMAA110165B011329 NL 202 WMAA100397B011095 A 1029B

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - STAR, JELCZ. dotyczy przetargu nieograniczonego: Star 266, 200 /

Zadanie nr 2 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - STAR, JELCZ. dotyczy przetargu nieograniczonego: Star 266, 200 / . (pieczęć firmy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr. Zadanie nr 2 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich - STAR, JELCZ dotyczy przetargu nieograniczonego: Lp Przedmiot zamówienia CPV Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa Łask

Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa Łask Łask, dnia 23 stycznia 2015 r. Jednostka Wojskowa 1158 98 100 Łask Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę części zamiennych,

Bardziej szczegółowo

51 Nakrętka szt. 3, Narożnik zderzaka tylnego szt. 4, Obrotomierz elektryczny m-3-3 szt.

51 Nakrętka szt. 3, Narożnik zderzaka tylnego szt. 4, Obrotomierz elektryczny m-3-3 szt. WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części zamienne do samochodu A 9, H-10 - pakiet zawierający 182 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. silnika, kadłuby na części zamienne, skrzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa nadana zamówieniu. Załącznik nr 4 do SIWZ Sukcesywna dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych dla ppup Poczta Polska Centrum Logistyki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu

WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu Części zamienne do pojazdów marki JELCZ pakiet zawierający 154 poz. asort. poz. przet. nr 39 Nazwa j.m. Ilość ID AMW 1 Pióro główne resoru przedniego 317.18.01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego

Załącznik nr1 Wykaz czesci do przetargu. Jednost a miary. Filtr hydrauliczny skrzyni biegów Filtr hudrauliczny układu kieroniczego l Załącznik nr Wykaz czesci do przetargu Jednost a miary NAZWA CZĘŚCI Lp re oleju Uszczelka filtra oleju paliwa powietrza kabiny hydrauliczny skrzyni biegów 7 hudrauliczny układu kieroniczego 3 H 8 9 0

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość O A-3635H AMORTYZATOR-P OPTIMAL FIAT UNO AS SD4007 BENDIX ROZ. AUTO-STARTER FIAT UNO 11Z MM 4 ABM0247

indeks nazwa producent opis ilość O A-3635H AMORTYZATOR-P OPTIMAL FIAT UNO AS SD4007 BENDIX ROZ. AUTO-STARTER FIAT UNO 11Z MM 4 ABM0247 indeks nazwa producent opis ilość O A-3635H AMORTYZATOR-P OPTIMAL FIAT UNO 83-95 5 AS SD4007 BENDIX ROZ. AUTO-STARTER FIAT UNO 11Z MM 4 ABM0247 BENDIX ROZ. MAGNETI-MARELLI FIAT UNO 89- MM 1 GH 1511 BENDIX

Bardziej szczegółowo

Akumulatory. Tśm do pojazdu marki HONKER. Zadanie nr 1. Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy FORMULARZ OFERTOWY

Akumulatory. Tśm do pojazdu marki HONKER. Zadanie nr 1. Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy FORMULARZ OFERTOWY Zadanie nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy Nazwa tśm numer katalogowy nr VIN nr silnika rok produkcji pojazdu jm ilość cena jednostkowa netto wartość netto stawka VAT cena

Bardziej szczegółowo

ul. Makuszyńskiego 19, Kraków, tel

ul. Makuszyńskiego 19, Kraków, tel USŁUGI WULKANIZACJI PRZECHOWALNIA OPON PRZEKŁADKA OPON Z WYWAŻENIEM FELGI STALOWE 13-14 FELGI STALOWE 15 FELGI STALOWE 16 FELGI STALOWE 17 FELGI STALOWE 18 FELGI STALOWE 19 PRZEKŁADKA OPON Z WYWAŻENIEM

Bardziej szczegółowo

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka

Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy KATEGORIA NAZWA. Lp. Jednostka Wykaz części przeznaczonych do sprzedaŝy Lp. KATEGORIA NAZWA Jednostka Ilość Cena za 1 szt./kpl. Wartość (cena * ilość szt.) UWAGI MATERIAŁY RÓśNE 1 prowadnica łoŝyskowa kpl 1 5,00 zł 5,00 zł 2 chlapacze

Bardziej szczegółowo

Cp /

Cp / Nr sprawy - 124/2014 Cp.2380.1 124/2014 Gdańsk, 10 września 2014 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie telekomunikacyjnych ISDN dla jednostek

Bardziej szczegółowo

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe

::: EDPOL ::: świece, przewody zapłonowe, cewki, kopułki, palce rozdzielacza, moduły zapłonowe Nasi dostawcy uszczelki głowicy, pod pokrywę zaworów, uszczelki kolektorów ssących i wydechowych, uszczelki misek olejowych, uszczelniacze, popychacze, śruby (szpilki głowicy) elementy karoserii chłodnice

Bardziej szczegółowo

Tśm do pojazdu markistar 200

Tśm do pojazdu markistar 200 Zadanie nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do ogólnych warunków umowy Nazwa tśm numer katalogowy nr VIN nr silnika rok produkcji pojazdu jm ilość cena jednostkowa netto wartość netto stawka VAT cena

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość GS0103 MM AMORTYZATOR POKRYWY BAG. MAGNETI-MARELLI AUDI 80 B PC 1308AB1 AMORTYZATOR POKRYWY BAG.

indeks nazwa producent opis ilość GS0103 MM AMORTYZATOR POKRYWY BAG. MAGNETI-MARELLI AUDI 80 B PC 1308AB1 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. indeks nazwa producent opis ilość GS0103 MM AMORTYZATOR POKRYWY BAG. MAGNETI-MARELLI AUDI 80 B4 91-94 13 PC 1308AB1 AMORTYZATOR POKRYWY BAG. POLCAR AUDI 80 B4 91-94 13 PC 1307AS AMORTYZATOR POKRYWY SIL.

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na Dostawę części do samochodów i motocykli (nr sprawy 01/08/ZT).

Legionowo, r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na Dostawę części do samochodów i motocykli (nr sprawy 01/08/ZT). Legionowo, 16.01.2008 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na Dostawę części do samochodów i motocykli (nr sprawy 01/08/ZT). Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest zastosowanie opon o parametrach 145/70R13 Dębica Nawigator?

Czy możliwe jest zastosowanie opon o parametrach 145/70R13 Dębica Nawigator? Gdańsk, dnia 11 lipca 2008 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nr sprawy 120/08 Cp 1103/08...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ogumienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43

SPECYFIKACJA TŚM DO STAR poz. 43 SPECYFIKACJA TŚM DO STAR 660 - poz. 43 Lp. Nazwa jm. Ilość 1 Analizator rozcieńczania oleju ARD 2 szt 1 2 Docierarka ręczna do zaworów szt 1 3 Drążek zewnętrzny do pomiaru zbieżności kół szt 2 4 Dymomierz

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. 1. Ford DoKa nr. nadwozia WF0CXXGBFC3S34831 rok budowy 2003 Ford Tansit nr nadwozia WF0VXXTTFV6Y19519 rok budowy 2006

OFERTA CENOWA. 1. Ford DoKa nr. nadwozia WF0CXXGBFC3S34831 rok budowy 2003 Ford Tansit nr nadwozia WF0VXXTTFV6Y19519 rok budowy 2006 Załącznik Nr 5.. Pieczęć Wykonawcy ZADANIE NR 1 OFERTA CENOWA 1. Ford DoKa nr. nadwozia WF0CXXGBFC3S34831 rok budowy 2003 Ford Tansit nr nadwozia WF0VXXTTFV6Y19519 rok budowy 2006 1. Klocki hamulcowe 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia nr 16/2015 dyrektora ZSS w Lublinie Regulamin świadczenia usług motoryzacyjnych i metalowych przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22)

Bardziej szczegółowo

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a...

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a... Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... zawartej w dniu... pomiędzy Zadanie A Kategoria CPV 34320000-6 Oznaczenie Zamiennik - Producent 1 Czujnik ciśnienia A 007 153 08 28 szt. 10 oleju 2 Uszczelka miski A 457 014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Części zamienne do autobusu Jelcz M-081 MB. Kod towaru Dostawcy. Proponow ana ilość zakupu. Cena jednostkowa netto

Załącznik nr 9. Części zamienne do autobusu Jelcz M-081 MB. Kod towaru Dostawcy. Proponow ana ilość zakupu. Cena jednostkowa netto Zadanie 2 Części zamienne do autobusu Jelcz M-081 MB Załącznik nr 9 Nr sprawy 9/PN/2010 Lp. Nazwa części Nr katalogowy Kod towaru Dostawcy Proponow ana ilość zakupu Cena jednostkowa netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr. Z dnia. WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES

Załącznik do umowy nr. Z dnia. WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES Załącznik do umowy nr. Z dnia. WYKAZ WYBRANYCH ORYGINALNYCH FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI MERCEDES Lp. Nazwa części Numer katalogowy WAŁ KIEROWNICZY 4634600109 2 WYCIERACZKA 4638200045

Bardziej szczegółowo

NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN

NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN WYKAZ rzeczy ruchomych włączonych do pakietu: Części do samochodów GAZ, NYSA, ŻUK, UAZ, LUBLIN - pakiet zawierający 162 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: koła pasowe, amortyzatory, przeguby,

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP:

Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: NIP: ...FZ-1986/07... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW*

WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Załącznik nr 8 do siwz WYKAZ NORM CZASU NAPRAW* Pojemność silnika 1997 1248 D 2771 2435 1388 1896 D 2148 1998 1998 2417 2498 1598 1400 L.p. Nazwa czynności Ford Kuga ZS 7793N Opel Astra III ZS 1199L Skoda

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI FIAT NALEŻĄCYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI FIAT NALEŻĄCYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

indeks nazwa producent opis ilość D AMORTYZATOR-P DELPHI SEAT IBIZA PC X ATRAPA W ZDERZAKU POLCAR SEAT IBIZA/CORDOBA

indeks nazwa producent opis ilość D AMORTYZATOR-P DELPHI SEAT IBIZA PC X ATRAPA W ZDERZAKU POLCAR SEAT IBIZA/CORDOBA indeks nazwa producent opis ilość D225 5539 AMORTYZATOR-P DELPHI SEAT IBIZA 86-89 2 PC 6731277X ATRAPA W ZDERZAKU POLCAR SEAT IBIZA/CORDOBA 06-08 1 6K5075102 BŁOTOCHRONY SEAT IBIZA CORDOBA 6SEAT 93-99,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3294 w ŚWIDWINIE. Sygnatura sprawy: ZP/15/2014 Świdwin, dnia 04.04.2014. r.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3294 w ŚWIDWINIE. Sygnatura sprawy: ZP/15/2014 Świdwin, dnia 04.04.2014. r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 3294 w ŚWIDWINIE ul. Połczyńska 32; 78-301 Świdwin tel. (094) 382-35-09 faks (094) 382-35-09 lub 382-37-57 Sygnatura sprawy: ZP/15/2014 Świdwin, dnia 04.04.2014. r. Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo