Nr 11/437; listopad 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 11/437; listopad 2007"

Transkrypt

1 Nr 11/437; listopad 2007

2 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11

3 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika Ingram Nowaczyk Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta Rybnika, którego centralnym punktem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach, wkraczająca już w końcowy dwuletni okres, i związana z tym specyfika rozliczeń finansowych w zakresie środków unijnego Funduszu Spójności. W miejskich programach inwestycyjnych, obok kanalizacji sanitarnej, dominują zadania drogowe, a także renowacje, modernizacje i budowa nowych budynków mieszkalnych. Istotna jest również odnowa i rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej oraz basen kryty i hala widowiskowo sportowa w Boguszowicach. Ważne dla Rybnika i regionu zadanie modernizacja DK 78 dobiega końca, a w przyszłym roku dokonane zostaną ostateczne rozliczenia i spłata prefinansowania w ramach SPO-T. Przyszłoroczny budżet miasta wzorem budżetu 2007 uwzględnia szansę, jaką daje nowa europejska perspektywa finansowa Unii Europejskiej ( ). Obecny rok zweryfikował jednak pierwotny optymizm, gdyż ciągle nie ma wiążących decyzji, a w wielu poziomach jeszcze nawet nie są przyjmowane wnioski. Nasze miasto, poprzez budżet 2008, jest jednak przygotowane na szybką, jak najszerszą absorpcję środków unijnych na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także innych programów i funduszy. Na część zadań na które ubiegamy się o dofinansowanie, a które już są realizowane lub zadecydowano o ich realizacji zabezpieczono środki własne w 2008 roku w całości. Uzyskanie dofinansowania z UE poprawi kondycję finansową miasta. W dochodach 2008, w przeciwieństwie do lat poprzednich, nie ujęto wnioskowanych środków unijnych, na które jeszcze nie podpisano umów. Na zadania te jednak zarezerwowano już środki własne w wydatkach. Jeśli decyzje co do środków unijnych będą dla Rybnika korzystne, można będzie niezwłocznie przystąpić do realizacji zadań, bez obaw co do możliwości budżetowych w zakresie dofinansowania środków unijnych ze środków własnych. Prognoza wieloletnia wynikająca z zestawienia przepływów pieniężnych jest wprawdzie stabilna, jednak bardzo napięta i nie ma absolutnie żadnych rezerw na realizację nowych zadań w najbliższych latach. Dotychczasowa proinwestycyjna polityka miasta przynosi efekty dla budżetu. Zwiększa się sukcesywnie liczba nowych podatników i rosną prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na 2008 rok zaproponowano stawki podatków lokalnych na poziomie niższym od ustawowych stawek maksymalnych, jednak nieco wyższe niż w roku Zachętą do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w czterech strefach pogórniczych (poprzemysłowych) są obowiązujące zwolnienia w podatku od nieruchomości. Sukcesem uchwały Rady Miasta w tej sprawie jest zakupienie przez przedsiębiorców terenów po byłej Hucie Silesia niemal w całości i w znacznej części tereny te obecnie służą ich działalności gospodarczej. Pomoc miasta poprzez zwolnienia podatkowe ma w tym procesie istotne znaczenie. Obowiązują nadal zwolnienia w podatku dla inkubatorów technologicznych. Zachętą dla bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej jest utrzymanie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji. Wsparciem dla drobnych kupców jest również utrzymanie na aktualnym poziomie stawek opłaty targowej, obniżonych w 2006 roku o około 16 proc. Szanowni Państwo! Jestem przekonany, że przyszłoroczny budżet naszego miasta będzie kolejnym prorozwojowym. Wierzę, że po jego uchwaleniu przez Radę Miasta, tak jak do tej pory, Rybnik będzie się dynamicznie rozwijał. Z pozdrowieniami Adam Fudali Prezydent Rybnika Kolejny, świąteczny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 16 grudnia br. Telefony do redakcji: 032/ , 032/

4 Sesja Rady Miasta 24 października br. Radni parlamentarzystami Trzeba przyznać, że październikowa sesja, choć formalnie zwyczajna, miała niezwykły przebieg. I trudno się dziwić dwóch dotychczasowych radnych: reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Gruszka i Marek Krząkała z Platformy Obywatelskiej w wyniku ostatnich wyborów zostało parlamentarzystami. Rozpoczęto więc od gratulacji W imieniu klubu PiS złożył je Andrzej Wojaczek, PO Piotr Kuczera, a Bloku Samorządowego Rybnik Romuald Niewelt; do życzeń dołączył się również radny Inicjatywy Obywatelskiej Nasz Rybnik Stanisław Stajer, zaś radny Benedykt Kołodziejczyk (PO) do życzeń dołożył kwiaty. Koledzy radni gratulowali swoim kolegom parlamentarzystom dobrego wyniku wyborczego, wyrażając nadzieję, że nie zapomną o mieście, z którego się wywodzą. Składając życzenia realizacji zamierzeń i wykorzystania samorządowych doświadczeń, prezydent Adam Fudali przekazał obu parlamentarzystom srebrne odznaki z herbem Rybnika, by nie zapomnieli o swoich korzeniach. Dziękując za gratulacje i, szerzej, wyborcom za głosy, obaj parlamentarzyści (T. Gruszka uczynił to na zakończenie sesji, jako przewodniczący RM dziękując wszystkim za współpracę) zapewnili, że problemy miasta i regionu będą w ich polu widzenia. Tego jeszcze w Rybniku nie było, by senator prowadził posiedzenie Rady Miasta podsumował powyborczą sytuację Henryk Ryszka (BSR). Się dzieje... Tegoroczna jesień jest w naszym mieście okresem wielu intensywnych działań, które radnym przybliżył tradycyjnie prezydent Adam Fudali. Odbyło się kilka ważnych konferencji, w tym o tematyce informatycznej ( GR nr 10/07), kolejny rok akademicki rozpoczął się w Zespole Szkół Wyższych (więcej na str. 23), a z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent wyróżnił kilkudziesięciu pedagogów oraz uczniów (więcej str ). Wraz z oddaniem do użytku nowego boiska na Rudzie, w Kamieniu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci trenera Kazimierza Górskiego i jego orłów, którzy tu trenowali (więcej na str. 47). Prezydent wspomniał też o wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową inwestycję firmy Messer w specjalnej strefie gospodarczej i udzieleniu pozwolenia na budowę w tej strefie innej firmie, która będzie przerabiać produkt uboczny budowanej instalacji odsiarczania elektrowni Rybnik. Trwa remont domu dziecka i hali sportowej w Boguszowicach, budowa przedszkola w Paruszowcu Piaskach, boisk w Radziejowie i Niedobczycach, rozpoczęto też długo oczekiwaną inwestycję kryty basen w Boguszowicach. Kontynuowane są remonty w niektórych szkołach (m.in. w Gimnazjum nr 1) i budowa boisk o sztucznej nawierzchni w gimnazjach nr 10 i 13 niestety, pojawiły się kłopoty związane z wykonawstwem, sygnalizujące zresztą szerszy problem braku na rynku firm budowlanych. Jego odbiciem jest m.in. opóźnienie rozpoczęcia budowy siedziby sądu okręgowego w miejscu starej szkoły muzycznej. Najtańsza oferta przetargowa była wyższa od kosztorysu inwestorskiego o prawie 10 mln zł. Na szczęście, główny inwestor czyli resort sprawiedliwości obiecał zwiększenie nakładów i rozbiórka d. szkoły, której koszty pokrywa miasto, będzie się mogła rozpocząć jeszcze w tym roku. Wiele dzieje się na drogach dobiega końca modernizacja Drogi Krajowej nr 78 w kierunku Gliwic; ostatni jej element most na Rudzie powinien być gotowy wraz z końcem roku. Do końca roku potrwają też prawdopodobnie wykupy pod III etap obwodnicy. Powstaje infrastruktura w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Przemysłowej, kontynuowane są oczywiście roboty kanalizacyjne. W związku z zawieszeniem wycinki drzew przy ul. Boguszowickiej, termin robót zwiększających bezpieczeństwo na tej drodze przedłużono do końca sierpnia przyszłego roku. Wysiłek inwestycyjny miasta za lata został nagrodzony w rankingu pisma Wspólnota pod hasłem Najbogatsze samorządy, Rybnik zdobył II miejsce w kategorii miast grodzkich na najlepiej gospodarujące i przeznaczające najwięcej środków na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ważną rolę odegrało wykorzystywanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, co przyczyniło się do znacznego polepszenia pozycji Rybnika w rankingu w porównaniu z poprzednimi latami. Prezydent zaprezentował radnym dyplom i statuetkę, będącą nagrodą dla wyróżnionych. Zmiany budżetowe Życie jest zdecydowanie bardziej dynamiczne od planów, dlatego w porządku sesji nie zabrakło zmian budżetowych, a projekt uchwały przedstawił tradycyjnie skarbnik Bogusław Paszenda. Dochody miasta zmniejszono per saldo o kwotę ponad 1,7 mln zł, o tyle samo zmniejszono wydatki, dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy różnymi działami. Największe zmiany zaszły w dziale oświata i wychowanie: z powodu niewykorzystania w br. części środków na realizację programu Równy start w przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku, finansowanego zarówno ze środków unijnych, jak i budżetu państwa, o kwotę ponad 1,9 mln zł zmniejszono w budżecie miasta środki na ten cel, co wpłynęło również na zmniejszenie dotacji dla oświatowych zakładów budżetowych w ogóle. W związku z przedłużeniem terminu z marca 2008 do czerwca tegoż roku realizacji powyższego projektu, kwoty zmniejszeń wydatków w 2007 r., zostaną zaplanowane do realizacji w 2008 r. Prawie 68 tys. zł przeniesiono z OPP Przygoda i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego na płace i pochodne dla pracowników Szkoły Podstawowej Specjalnej. Kilku zmian dokonano również w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW. O kwotę ponad 2,4 mln zł zmniejszono środki na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Szkolnej Wiejskiej, z czego ponad 900 tys. zł to oszczędności po przetargu, z kolei o 1,5 mln zł zwiększono wydatki na budowę kanalizacji w mieście. Po wysłuchaniu propozycji kilku drobniejszych zmian, radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Nowa jednostka budżetowa W takiej właśnie strukturze działać będzie od 1 stycznia 2008 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Powołana w 1999 roku jednostka działała początkowo w strukturach Woj. Urzędu Pracy, jako filia rybnicka. Następnie, na skutek zmian ustawowych, Zespół wszedł w strukturę administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadził jego obsługę w zakresie kadr i finansów. Analiza dotychczasowej działalności Zespołu wykazała, że najbardziej racjonalnym posunięciem będzie jego usamodzielnienie i utworzenie jednostki budżetowej. Propozycje takiej zmiany przedstawiła radnym naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Joanna Wilaszek, przypominając rolę i zadania Zespołu, który rozpatruje ok. 11 tys. wniosków rocznie. Radni za zaproponowanymi zmianami i przedstawionym statutem nowej jednostki zagłosowali jednogłośnie. Program przyjęty Radni jednogłośnie, choć po dyskusji, przyjęli Projekt współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 4 Nr 11/437; listopad 2007

5 działalność pożytku publicznego na rok Coroczne przyjęcie takiego programu jest warunkiem ogłoszenia przez miasto konkursu grantowego dla stowarzyszeń, związków czy towarzystw, co jest związane z przygotowaniem budżetu miasta, w którym zabezpieczone są środki na dotacje. Funkcjonujący od kilku lat program określa cele, zasady, obszary i formy współpracy organów miasta z organizacjami społecznymi. Projekt uchwały omówiła J. Wilaszek, podkreślając uzupełnienie programu o nowe zapisy. Zmiany są wynikiem konsultacji społecznych z udziałem lokalnych społeczności, i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, prezydent przypomniał o konieczności wcześniejszego skonstruowania budżetu na 2008 r., a przynajmniej prowizorium budżetowego. R. Niewelt, choć świadomy ograniczoności środków, wyraził opinię, że w większym stopniu niż dotychczas powinny być wspierane kluby sportowe. Prezydent tłumaczył, że klubów i stowarzyszeń sportowych jest w Rybniku tak wiele, że trzeba skoncentrować się na niektórych dyscyplinach. O współpracę miasta z Radą Pożytku Publicznego i jej możliwości pozyskiwania środków od sponsorów ul. Barbary 21 w Niedobczycach, w bezpośredniej bliskości Domu Kultury. Budynek służył dotąd Miejskiej Orkiestrze Dętej Rybnik, jednak nie mieści on się w planach modernizacji DK. Zbycie części miejskich nieruchomości posłuży poprawie zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz ich skomunikowania. W krótkiej dyskusji radny St. Stajer dostrzegł nieścisłość między zapisem w projekcie uchwały, a w przedstawieniu na mapce, wyjaśnioną zresztą przez M. Śmigielskiego, a H. Ryszka uprzedził, że dla jednej z przedstawionych do zbycia nieruchomości istnieje wycena za szkody górnicze. Radni uchwałę przyjęli 23 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Darmowa rejestracja auta? Tak, ale tylko w przypadku, kiedy w dowodzie rejestracyjnym czy w prawie jazdy dane adresowe zdeaktualizowały się na skutek zmian administracyjnych. Z taką sytuacją mieliśmy dotąd do czynienia jeśli chodzi o dowód osobisty. Teraz, kiedy będziemy występować o dowód rejestracyjny czy prawo jazdy, bo zmieniono nam nazwę ulicy czy nadano nowy numer posesji, opłata za wydanie nowych dokumentów nie będzie pobierana. Rocznie takich przypadków jest od Radni tę zmianę poparli jednogłośnie. Radni na stojąco gratulowali swoim kolegom wybranym do parlamentu. Ławnicy wybrani Jedną z kompetencji radnych jest wybór ławników sądowych. Projekt uchwały w tej sprawie omówił Józef Cyran (BSR), pełniący funkcję przewodniczącego złożonej z radnych specjalnej komisji, która procedury wyłonienia ławników na kadencję przygotowała. Należało wybrać 103 ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i 30 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tegoż sądu oraz 18 ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i 6 ławników do orzekania w tym sądzie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Komisja pracowała od maja br. i przeanalizowała kandydatury ponad 150 osób, odrzucając 4. Przedstawiając radnym listę kandydatów J. Cyran stwierdził, że liczba chętnych do objęcia funkcji ławnika wciąż się zmniejsza i wybór jest coraz trudniejszy, dlatego na liście kandydatów do Sądu Rejonowego znalazło się tylko 95 nazwisk. Ponieważ wybór ławników ma charakter tajny, wybrano Komisję Skrutacyjną, w której skład weszli Jan Mura (BSR), Henryk Cebula (PiS) i Jacek Piecha (PO). Radni dokonali wyboru poprzez wrzucenie listy do urny. Radni zaakceptowali wszystkie kandydatury. głównie działaczy organizacji pozarządowych. pytał M. Krząkała. J. Wilaszek podkreśliła, Obszary współpracy między samorządem, że Rada jest ciałem opiniodawczym i nie angażuje a tzw. trzecim sektorem poszerzono m.in. się w pozyskiwanie pieniędzy dla organiza- o zadania mające na celu budowanie tożsamości cji. I ta odpowiedź dyskusję zamknęła. lokalnej, upowszechnianie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz patologiom Dalszą eksploatację... i aspołecznym zachowaniom. Dodano też organizację różnych form promocji profilaktyki...węgla pod częścią Radziejowa umożliwi zmiana planu przestrzennego zagospodarowania dla terenu przy ul. Dygasińskiego. i zasad bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego Znajdują się tam bogate złoża, na eksploatację i ochrony ludności. Swoje miejsce w programie których kop. Chwałowice posiada koncesję. znalazła też instytucja wolontariatu jej rola, By mogła być ona nadal prowadzona, niezbędne były zmiany planu, które radni jednogłośnie zadania i świadczenia dla wolontariuszy. Radny P. Kuczera przedstawił sygnały od organizacji pozarządowych mających wątpliwości zaakceptowali. co do kryteriów podziału środków finansowych dla nich przeznaczonych. Sugerują one, by Nabycia, zbycia, zamiany uzasadnienie odrzucenia wniosku lub obniżenia Podobnie jak poprzedni, również ten wnioskowanej kwoty było jawne. Zarówno projekt uchwały przedstawił tradycyjnie J. Wilaszek, jak i prezydent Fudali wyrazili wiceprezydent Michał Śmigielski. Jeśli chodzi pogląd, że kryteria oceny ofert są organizacjom o zakupy nieruchomości miasto skupiło doskonale znane, problemem zaś są błędy przy się głównie na działkach przeznaczonych pod konstruowaniu wniosków, a następnie rozliczanie budowę Obwodnicy Północnej, na odcinku zadań. Kazimierz Salamon (BSR) widziałby łączącym ulice Budowlanych, Storczyków Wybrać w celu likwidacji? w roli beneficjentów miejskich grantów również i Rudzką i terenów przyległych, które chcą Kolejne dwie uchwały są przykładem rady dzielnic, co jednak ze względów formalnych jest niemożliwe. Na pytania radnych zbyć niepotrzebne nieruchomości. Jest wśród zbyć ich właściciele. Również miasto stara się urzędniczych procedur, dla przeciętnych mieszkańców nie do końca zrozumiałych. o termin ogłoszenia konkursu grantowego nich m.in. nieruchomość zabudowana przy c.d. na stronie 6 Telefony do redakcji: 032/ , 032/ Zdj.: r

6 c.d. ze strony 5 By dokonać formalnej likwidacji powstałego w 1992 roku Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego, który miał za zadanie doprowadzenie do telefonizacji 10 tworzących go gmin, w tym Rybnika, po 14 latach jego praktycznego nieistnienia, trzeba powołać delegatów walnego zgromadzenia, by Związek mógł przestać funkcjonować. Oczywiście, za wszystkim tkwi ludzki błąd, którym w tym przypadku było niepodjęcie odpowiedniej, i w odpowiednim czasie, uchwały o rozwiązaniu Związku przez Radę Gminy Pawłowice. Udział w likwidacyjnym zgromadzeniu wezmą wiceprezydent M. Śmigielski i radny R. Niewelt, których radni wyłonili jednogłośnie. Skargi kontynuacja Radni rozpatrzyli dwie kolejne skargi na działalność prezydenta, złożone przez Agnieszkę Gromysz. Podobnie jak dwie poprzednie rozpatrywane na sesji wrześniowej, są one skutkiem niezadowolenia państwa Gromyszów ze zmian w planie przestrzennego zagospodarowania miasta. Zmiany te dopuszczają na części działki będącej ich własnością, dziś zajętej zielenią łęgową, ewentualne zabudowanie obiektami handlowo usługowymi. Państwo Gromyszowie złożyli uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania oraz do planu, ponadto składają skargi dotyczące naruszeń formalnych związanych z planem przestrzennego zagospodarowania jakich, według skarżących, dopuścił się prezydent. W pierwszej z nich chodzi o brak zawiadomienia mieszkańców miasta o możliwości składania wniosków do Studium w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. poprzez wywieszenie ogłoszenia w sklepie, siedzibie Rady Dzielnicy czy ogłoszenia z kościelnej ambony. Jak tłumaczył odrzucające skargę stanowisko Komisji Rewizyjnej RM jej przewodniczący Józef Skrzypiec, ustawa przewiduje wprawdzie alternatywne sposoby informowania o pracach planistycznych, jednak tylko ogłoszenie w prasie i oficjalne obwieszczenia są obligatoryjne. Z tekstu uzasadnienia wynika, że w Rybniku jednego zwyczajowego, znanego i uznanego, a tym bardziej zapisanego w Statucie Miasta Rybnika nie ma. Dlatego po analizie skargi, KR uznała ją za bezzasadną. W drugiej skardze A. Gromysz zarzuca prezydentowi, że samowolnie zdecydował o ponownym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania bez przedstawienia go Radzie Miasta wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Komisja Rewizyjna Rady Miasta uznała jednak, że rozporządzenie wykonawcze ustawy o planowaniu przestrzennym nie wyklucza możliwości ponawiania czynności związanych z projektowaniem studium, w tym ponownego jego wyłożenia do publicznego wglądu. I tę skargę KR uznała za bezzasadną. W krótkiej dyskusji radni przedstawili, w jaki zwyczajowo przyjęty sposób przekazują mieszkańcom ważne treści rady dzielnic i okazało się, że ile dzielnic tyle sposobów. Zaś radny B. Kołodziejczyk, przyjmując, że nie istnieje zwyczajowo przyjęty sposób jednakowy dla całego miasta, wskazał na Internet jako obiektywne i coraz bardziej dostępne medium. Za odrzuceniem skarg głosowało 19 radnych, wstrzymało się 5. Wolnym głosem Ostatni punkt sesji rozpoczął przewodniczący T. Gruszka, przekazując raz jeszcze informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych, temat poruszony również na wstępie sesji przez prezydenta. Z obowiązku tego radni wywiązali się w komplecie, w terminie i bez większych uchybień. Te zaś, które się zdarzyły, zostały poprawione. Radny R. Niewelt podzielił się wrażeniami z międzynarodowej konferencji w Warszawie na temat nowoczesnych metod edukacji zawodowej. Wziął w niej udział wraz z innymi radnymi oraz przedstawicielami Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, mającymi w tym zakresie własne doświadczenia, którymi podzielili się z uczestnikami konferencji. Radny poruszył też problem braku środków transportu do dyspozycji policjantów dzielnicowych, którzy mają swoją siedzibę w budynku zlikwidowanego komisariatu przy u. Zebrzydowickiej, zauważając, że może to rzutować negatywnie na poziom bezpieczeństwa patrolowanych pieszo dzielnic. Temat policji podjął też H. Ryszka, skarżąc się, że niewiele zostało z obietnic lokalizacji komisariatu w Niedobczycach na osiedlu Korfantego (Wrębowa), gdzie nadal funkcjonuje tylko punkt przyjęć dzielnicowych, a i to bardzo nieregularnie. Prezydent tłumaczył, że rozwiązywanie takich problemów leży w gestii państwa, a samorządy wspomagają policję na ile pozwalają na to przepisy. Rybnik przekazał np. pieniądze na wóz policyjny, który miałby być oznaczony napisem Dar mieszkańców Rybnika. Póki co, taki radiowóz na ulice jeszcze nie wyjechał, bo wszystko podlega procedurom przetargowym. Wkładem Rybnika w poprawę bezpieczeństwa jest monitoring wizyjny, który dla policji stał się niezastąpionym narzędziem pracy. Radny Ryszka pytał też o możliwość stworzenia stref podatkowych tak, by np. lokale gastronomiczne na obrzeżach miasta płaciły niższy podatek od nieruchomości. Na pytanie radnego Andrzeja Oświecimskiego (BSR) o przebieg obwodnicy wschodniej, co interesuje mieszkańców Paruszowca Piasków, prezydent zapewnił, że ślad tej drogi znajdzie się w Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania, które zostanie wystawione. Poprzez radnego odpowiedział też mieszkańcom Chwałęcic, że realizowany aktualnie projekt budowy kanalizacji z różnych przyczyn ich dzielnicy nie objął, ale następne etapy są przewidywane. Pytającym o dworzec PKS i sprzedaż przez tę firmę działki pod Biedronkę, prezydent przypomniał, że to temat nie do końca samorządowy, jednak miasto próbuje firmę wspomóc, choćby poprzez wydzielenie jej taborowi mini bazy na terenie dworca przy ul. Budowlanych. Radny Wł. Horabik (BSR) przypomniał o konieczności budowy chodnika przy ul. Niepodległości i lepszego rozwiązania przejścia dla pieszych przez ul. Wodzisławską na wysokości ul. Zamojskiego w obu tych miejscach dochodziło do śmiertelnych potrąceń. Wyraził też opinię, że tzw. bramy miasta czyli miejsca, gdzie przekracza się granice gminy, powinny być bardziej estetyczne i robić na wstępie korzystne wrażenia na wjeżdżających. Prezydent, w kontekście sugerowanych przez radnych kolejnych zadań inwestycyjnych, przypomniał, że priorytetem jest budowa kanalizacji i inne inwestycje muszą zejść na drugi plan. Radny Franciszek Kurpanik (PO) pytał o konkretne terminy zakończenia kilku drobnych robót drogowych, krytycznie też ocenił wykonanie niektórych robót drogowych. Prezydent potwierdził, że istnieją trudności jeśli chodzi o pozyskiwanie wykonawców o wysokich kwalifikacjach, ale miasto spartaczonej roboty po prostu nie odbiera i nie płaci. Kolejny raz o remont wiaduktu w Kłokocinie upomniał się radny St. Stajer, przypominając jednocześnie, że wyznaczony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego termin użyteczności tego obiektu mija w październiku 2008 r. Środki na tę inwestycję należy zatem zarezerwować w planowanym budżecie. Radny A. Wojaczek podniósł temat pokanalizacyjnych napraw ul. Szulika w Chwałowicach, a Waldemar Brzózka (PiS) problem dewastacji dokonywanych przez złomiarzy. W tym kontekście pytał o możliwość zmniejszenia liczby punktów skupu metali, co jednak nie jest możliwe. Prezydent zapewnił jednak, że uchwała RM o spisywaniu przez właścicieli punktów skupu danych klientów i pytanie o miejsce pozyskania złomu okazała się bardzo użyteczna. Radny z satysfakcją poinformował też, że po 25 latach ruszyły roboty budowlane na basenie w Boguszowicach. Radny J. Skrzypiec zaniepokojony jest tempem budowy boiska przy SP 5, poruszył też temat chaosu komunikacyjnego na ul. Brudnioka. Jak tłumaczył wiceprezydent M. Śmigielski, jest tam zmieniana organizacja ruchu i ulica ta stanie się jednokierunkowa z wjazdem od ul. Rybnickiego. Powodem jest notoryczne wjeżdżanie kierowców w płot posesji przy ul. Rybnickiego, znajdującej się na wprost zjazdu z ul. Brudnioka. Temat dróg podtrzymał radny Piotr Kuczera sygnalizując problemy 6 Nr 11/437; listopad 2007

7 z zapchanymi przepustami na ul. Daszyńskiego, a prezydent radził, by takie sprawy zgłaszać bezpośrednio do Rybnickich Służb Komunalnych lub do Biura realizacji projektu ISPA/FS, jeśli chodzi o problemy drogowe związane z budową kanalizacji. P. Kuczera prosił też o poszerzenie informacji o problemach z przetargami na firmy świadczące usługi geodezyjne, a prezydent przyznał, że istotnie takie występują. Podobnie trudne jest wyłonienie wykonawcy na roboty inwestycyjne i zdarza się, że na ogłoszony przetarg nie zgłasza się żaden oferent. O fatalnym stanie dróg na przykładzie ulic Wodzisławskiej i Żorskiej mówił radny Bronisław Drabiniok (PO), poruszając też temat nadzoru nad firmami budującymi kanalizację. Zdarza się, że robotnicy wykonują roboty z dwóch stron ulicy, utrudniając mieszkańcom dojazd do posesji np. sytuacja na ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia (swoją pomoc w tej sprawie zadeklarowali radni Oświecimski i Mura). Radny po raz kolejny upomniał się o odpowiednie ustawienie lustra drogowego przy ul. Zebrzydowickiej, w którym teraz... może przejrzeć się co najwyżej stopka (pani przeprowadzająca dzieci przez ulicę w okolicy szkoły!?). Temat drogowy kontynuował radny Józef Piontek (BSR), sugerując, by nabywca terenu pocegielnianego w pobliżu ul. Bieli przyczynił się do jej remontu; podziękował też za przygotowania do budowy ronda u zbiegu ulic Szewczyka Willowa. Tematu dyskusji nie zmienił radny Henryk Cebula (PiS) zadając pytanie, czy odtwarzana ul. Skalna mogłaby otrzymać nawierzchnię asfaltową zamiast dotychczasowej z trylinki. Drogową monotonię przerwał B. Kołodziejczyk informując o złożeniu pisemnej interpelacji. W drogowe koleiny szybko jednak wrócił A. Oświecimski, pytając o termin remontu wiaduktu kolejowego na ul. Mikołowskiej i o utrudnienia, jakie to przyniesie. Jak wynika z harmonogramu robót przekazanego miastu przez PKP, remont rozpocznie się po świętach wielkanocnych przyszłego roku. Ulica przez dwa tygodnie ma być zamknięta, a potem przez miesiąc obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Zapowiedzią nieuchronnych zmian i uzupełnień w RM, związanych z przejściem do parlamentu dwóch radnych, była końcowa refleksja St. Stajera. Zaapelował on do klubów BSR i PiS o zastanowienie się nad powołaniem w skład prezydium Rady Miasta przedstawiciela PO, co byłoby przykładem współistnienia w samorządzie różnych opcji politycznych i przybliżyłoby rybnicką RM do standardów europejskich. I tym optymistycznym akcentem oraz podziękowaniami Tadeusza Gruszki radni sesję zakończyli. (r) Kolejne sesje odbędą się 21 (nadzwyczajna) oraz 28 listopada br. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 9 listopada Skończyło się kompromisem Polityczne odniesienia, dwie przerwy i kuluarowe konsultacje zwołana w pilnym trybie sesja przebiegła w dość gęstej atmosferze. Zakończyła się jednak zdroworozsądkowym kompromisem. Radni przybyli na posiedzenie w przeświadczeniu, że przedyskutują tylko jeden projekt uchwały dotyczący upoważnienia prezydenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy w sprawie rejestracji III transzy obligacji komunalnych, co było sprawą terminową. Jednak przekazany im tuż przed sesją porządek obrad został poszerzony o kilka punktów, w tym wybór przewodniczącego Rady Miasta. Prowadzący posiedzenie wiceprzewodniczący RM Andrzej Wojaczek (PiS) zakomunikował, że decyzję taką podjął wspólnie z dwoma pozostałymi wiceprzewodniczącymi. Przeciwko zaskakującemu trybowi wprowadzenia pod obrady fundamentalnej sprawy, jaką jest wybór przewodniczącego RM zaprotestował radny Platformy Obywatelskiej Piotr Kuczera, odwołując się do kultury politycznej i standardów, które według niego nie zostały zachowane. Radny wyraził przekonanie, że takie zachowania nie budują zaufania między radnymi różnych ugrupowań i nie służą porozumieniu. Podobnie zareagował radny Stanisław Stajer (IO Nasz Rybnik ), uważając, że radni zostali zaskoczeni, co nie powinno się zdarzyć. Koalicyjni radni Bloku Samorządowego Rybnik oraz Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli pośpiech koniecznością wyboru przewodniczącego, gdyż przed Radą stoją ważne decyzje związane z przygotowywanym budżetu na 2008 rok. Skoro więc radni już się zebrali, można to wykorzystać i dokonać wyboru. Radny Bronisław Drabiniok (PO) złożył jednak wniosek o skreślenie dodatkowych punktów, poprosił również pracownika Biura Prawnego UM Maurycego Motykę o opinię prawną potwierdzającą prawomocność sesji; prawnik jednak nie miał co do tego wątpliwości. Dalsze głosy radnych Benedykta Kołodziejczyka z PO z jednej, a Romualda Niewelta (BSR) oraz Waldemara Brzózki i Stanisława Jaszczuka (obaj PiS) z drugiej, dowiodły, że kontrowersje są poważne. W tej sytuacji prezydent Adam Fudali, poprosił o przerwę, by sytuację przedyskutować. Po niej prowadzący sesję A. Wojaczek nadal obstawał za przegłosowaniem poszerzonego porządku, co dyskusję zaogniło. P. Kuczera jako przykład dobrych standardów przedstawił nowy sejm, w którym każde z ugrupowań politycznych ma swojego przewodniczącego. Za takim rozwiązaniem w rybnickiej RM zaapelował ponownie St. Stajer, wyrażając opinię, że poprawiłoby to atmosferę i jakość pracy w Radzie. St. Jaszczuk natomiast przywołał mniej standardowe, według niego, zachowanie PO w senacie. Po kolejnym zażądaniu przez B. Drabinioka podstawy prawnej, zarządzono druga przerwę. W rezultacie rozmów A. Wojaczek wycofał dodatkowe punkty, proponując zwołanie następnej sesji nadzwyczajnej na 21 listopada, by na niej dokonać wyboru przewodniczącego. Osiągnięto więc kompromis, co dobrze rokuje na przyszłość. W tej sytuacji radni przyjęli tylko (jednogłośnie, 19 głosami) uchwałę dotyczącą obligacji, którą omówił Dariusz Skaba, od połowy października pełniący funkcję zastępcy skarbnika i którego w tej roli, i w bardzo dobrym świetle, przedstawił prezydent. Jeśli idzie o tę uchwałę, pośpiech był konieczny i związany z terminem wprowadzenia programu emisji do publicznego obrotu. (r) Prezydent Miasta Rybnika poszukuje kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta na stanowiska: Kierownika Referatu Rachunkowości Podatkowej w Wydziale Podatków Inspektora w Wydziale Dróg, Referacie Budowy i Remontów Dróg oferujemy: atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju i realizacji ambicji zawodowych Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika: w zakładce BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) w dziale ogłoszenia urzędowe. Telefony do redakcji: 032/ , 032/

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r.

Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. Projekt nr Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Uchwała NR /14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE Dział 700 Rozdział 70005 Zmniejsza

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku WRZ.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 13.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/4/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/4/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XII/4/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku

UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku UZASADNIENIE do Uchwały nr 618 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2010 roku BudŜet gminy 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.077.010,17 zł w tym: -dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 240.000 zł wpływy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/66/2011 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU 5 Dział Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU w złotych 600 TRANSPORT I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r.

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r. Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia r.

RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR / /14 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia.. 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU

INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU Poradnik u ytkownika INICJATYWA UCHWA ODAWCZA MIESZKAÑCÓW SOPOTU 1. Każdy z mieszkańców Sopotu może zaproponować projekt uchwały do rozpatrzenia przez Radę Miasta. Jeżeli masz pomysł na coś, co można zrobić

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew.

Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Uchwała Nr VI / 78 /2003 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Tczew. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok

Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zmian ujętych w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok I. Dochody zwiększenie o 373.954 zł do kwoty 1.042.102.103,09

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo