Nr 11/437; listopad 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 11/437; listopad 2007"

Transkrypt

1 Nr 11/437; listopad 2007

2 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11

3 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika Ingram Nowaczyk Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta Rybnika, którego centralnym punktem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach, wkraczająca już w końcowy dwuletni okres, i związana z tym specyfika rozliczeń finansowych w zakresie środków unijnego Funduszu Spójności. W miejskich programach inwestycyjnych, obok kanalizacji sanitarnej, dominują zadania drogowe, a także renowacje, modernizacje i budowa nowych budynków mieszkalnych. Istotna jest również odnowa i rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej oraz basen kryty i hala widowiskowo sportowa w Boguszowicach. Ważne dla Rybnika i regionu zadanie modernizacja DK 78 dobiega końca, a w przyszłym roku dokonane zostaną ostateczne rozliczenia i spłata prefinansowania w ramach SPO-T. Przyszłoroczny budżet miasta wzorem budżetu 2007 uwzględnia szansę, jaką daje nowa europejska perspektywa finansowa Unii Europejskiej ( ). Obecny rok zweryfikował jednak pierwotny optymizm, gdyż ciągle nie ma wiążących decyzji, a w wielu poziomach jeszcze nawet nie są przyjmowane wnioski. Nasze miasto, poprzez budżet 2008, jest jednak przygotowane na szybką, jak najszerszą absorpcję środków unijnych na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także innych programów i funduszy. Na część zadań na które ubiegamy się o dofinansowanie, a które już są realizowane lub zadecydowano o ich realizacji zabezpieczono środki własne w 2008 roku w całości. Uzyskanie dofinansowania z UE poprawi kondycję finansową miasta. W dochodach 2008, w przeciwieństwie do lat poprzednich, nie ujęto wnioskowanych środków unijnych, na które jeszcze nie podpisano umów. Na zadania te jednak zarezerwowano już środki własne w wydatkach. Jeśli decyzje co do środków unijnych będą dla Rybnika korzystne, można będzie niezwłocznie przystąpić do realizacji zadań, bez obaw co do możliwości budżetowych w zakresie dofinansowania środków unijnych ze środków własnych. Prognoza wieloletnia wynikająca z zestawienia przepływów pieniężnych jest wprawdzie stabilna, jednak bardzo napięta i nie ma absolutnie żadnych rezerw na realizację nowych zadań w najbliższych latach. Dotychczasowa proinwestycyjna polityka miasta przynosi efekty dla budżetu. Zwiększa się sukcesywnie liczba nowych podatników i rosną prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na 2008 rok zaproponowano stawki podatków lokalnych na poziomie niższym od ustawowych stawek maksymalnych, jednak nieco wyższe niż w roku Zachętą do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w czterech strefach pogórniczych (poprzemysłowych) są obowiązujące zwolnienia w podatku od nieruchomości. Sukcesem uchwały Rady Miasta w tej sprawie jest zakupienie przez przedsiębiorców terenów po byłej Hucie Silesia niemal w całości i w znacznej części tereny te obecnie służą ich działalności gospodarczej. Pomoc miasta poprzez zwolnienia podatkowe ma w tym procesie istotne znaczenie. Obowiązują nadal zwolnienia w podatku dla inkubatorów technologicznych. Zachętą dla bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej jest utrzymanie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji. Wsparciem dla drobnych kupców jest również utrzymanie na aktualnym poziomie stawek opłaty targowej, obniżonych w 2006 roku o około 16 proc. Szanowni Państwo! Jestem przekonany, że przyszłoroczny budżet naszego miasta będzie kolejnym prorozwojowym. Wierzę, że po jego uchwaleniu przez Radę Miasta, tak jak do tej pory, Rybnik będzie się dynamicznie rozwijał. Z pozdrowieniami Adam Fudali Prezydent Rybnika Kolejny, świąteczny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 16 grudnia br. Telefony do redakcji: 032/ , 032/

4 Sesja Rady Miasta 24 października br. Radni parlamentarzystami Trzeba przyznać, że październikowa sesja, choć formalnie zwyczajna, miała niezwykły przebieg. I trudno się dziwić dwóch dotychczasowych radnych: reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Gruszka i Marek Krząkała z Platformy Obywatelskiej w wyniku ostatnich wyborów zostało parlamentarzystami. Rozpoczęto więc od gratulacji W imieniu klubu PiS złożył je Andrzej Wojaczek, PO Piotr Kuczera, a Bloku Samorządowego Rybnik Romuald Niewelt; do życzeń dołączył się również radny Inicjatywy Obywatelskiej Nasz Rybnik Stanisław Stajer, zaś radny Benedykt Kołodziejczyk (PO) do życzeń dołożył kwiaty. Koledzy radni gratulowali swoim kolegom parlamentarzystom dobrego wyniku wyborczego, wyrażając nadzieję, że nie zapomną o mieście, z którego się wywodzą. Składając życzenia realizacji zamierzeń i wykorzystania samorządowych doświadczeń, prezydent Adam Fudali przekazał obu parlamentarzystom srebrne odznaki z herbem Rybnika, by nie zapomnieli o swoich korzeniach. Dziękując za gratulacje i, szerzej, wyborcom za głosy, obaj parlamentarzyści (T. Gruszka uczynił to na zakończenie sesji, jako przewodniczący RM dziękując wszystkim za współpracę) zapewnili, że problemy miasta i regionu będą w ich polu widzenia. Tego jeszcze w Rybniku nie było, by senator prowadził posiedzenie Rady Miasta podsumował powyborczą sytuację Henryk Ryszka (BSR). Się dzieje... Tegoroczna jesień jest w naszym mieście okresem wielu intensywnych działań, które radnym przybliżył tradycyjnie prezydent Adam Fudali. Odbyło się kilka ważnych konferencji, w tym o tematyce informatycznej ( GR nr 10/07), kolejny rok akademicki rozpoczął się w Zespole Szkół Wyższych (więcej na str. 23), a z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent wyróżnił kilkudziesięciu pedagogów oraz uczniów (więcej str ). Wraz z oddaniem do użytku nowego boiska na Rudzie, w Kamieniu odsłonięto tablicę poświęconą pamięci trenera Kazimierza Górskiego i jego orłów, którzy tu trenowali (więcej na str. 47). Prezydent wspomniał też o wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową inwestycję firmy Messer w specjalnej strefie gospodarczej i udzieleniu pozwolenia na budowę w tej strefie innej firmie, która będzie przerabiać produkt uboczny budowanej instalacji odsiarczania elektrowni Rybnik. Trwa remont domu dziecka i hali sportowej w Boguszowicach, budowa przedszkola w Paruszowcu Piaskach, boisk w Radziejowie i Niedobczycach, rozpoczęto też długo oczekiwaną inwestycję kryty basen w Boguszowicach. Kontynuowane są remonty w niektórych szkołach (m.in. w Gimnazjum nr 1) i budowa boisk o sztucznej nawierzchni w gimnazjach nr 10 i 13 niestety, pojawiły się kłopoty związane z wykonawstwem, sygnalizujące zresztą szerszy problem braku na rynku firm budowlanych. Jego odbiciem jest m.in. opóźnienie rozpoczęcia budowy siedziby sądu okręgowego w miejscu starej szkoły muzycznej. Najtańsza oferta przetargowa była wyższa od kosztorysu inwestorskiego o prawie 10 mln zł. Na szczęście, główny inwestor czyli resort sprawiedliwości obiecał zwiększenie nakładów i rozbiórka d. szkoły, której koszty pokrywa miasto, będzie się mogła rozpocząć jeszcze w tym roku. Wiele dzieje się na drogach dobiega końca modernizacja Drogi Krajowej nr 78 w kierunku Gliwic; ostatni jej element most na Rudzie powinien być gotowy wraz z końcem roku. Do końca roku potrwają też prawdopodobnie wykupy pod III etap obwodnicy. Powstaje infrastruktura w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Przemysłowej, kontynuowane są oczywiście roboty kanalizacyjne. W związku z zawieszeniem wycinki drzew przy ul. Boguszowickiej, termin robót zwiększających bezpieczeństwo na tej drodze przedłużono do końca sierpnia przyszłego roku. Wysiłek inwestycyjny miasta za lata został nagrodzony w rankingu pisma Wspólnota pod hasłem Najbogatsze samorządy, Rybnik zdobył II miejsce w kategorii miast grodzkich na najlepiej gospodarujące i przeznaczające najwięcej środków na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ważną rolę odegrało wykorzystywanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, co przyczyniło się do znacznego polepszenia pozycji Rybnika w rankingu w porównaniu z poprzednimi latami. Prezydent zaprezentował radnym dyplom i statuetkę, będącą nagrodą dla wyróżnionych. Zmiany budżetowe Życie jest zdecydowanie bardziej dynamiczne od planów, dlatego w porządku sesji nie zabrakło zmian budżetowych, a projekt uchwały przedstawił tradycyjnie skarbnik Bogusław Paszenda. Dochody miasta zmniejszono per saldo o kwotę ponad 1,7 mln zł, o tyle samo zmniejszono wydatki, dokonano również przeniesień wydatków pomiędzy różnymi działami. Największe zmiany zaszły w dziale oświata i wychowanie: z powodu niewykorzystania w br. części środków na realizację programu Równy start w przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku, finansowanego zarówno ze środków unijnych, jak i budżetu państwa, o kwotę ponad 1,9 mln zł zmniejszono w budżecie miasta środki na ten cel, co wpłynęło również na zmniejszenie dotacji dla oświatowych zakładów budżetowych w ogóle. W związku z przedłużeniem terminu z marca 2008 do czerwca tegoż roku realizacji powyższego projektu, kwoty zmniejszeń wydatków w 2007 r., zostaną zaplanowane do realizacji w 2008 r. Prawie 68 tys. zł przeniesiono z OPP Przygoda i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego na płace i pochodne dla pracowników Szkoły Podstawowej Specjalnej. Kilku zmian dokonano również w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i GW. O kwotę ponad 2,4 mln zł zmniejszono środki na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Szkolnej Wiejskiej, z czego ponad 900 tys. zł to oszczędności po przetargu, z kolei o 1,5 mln zł zwiększono wydatki na budowę kanalizacji w mieście. Po wysłuchaniu propozycji kilku drobniejszych zmian, radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Nowa jednostka budżetowa W takiej właśnie strukturze działać będzie od 1 stycznia 2008 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Powołana w 1999 roku jednostka działała początkowo w strukturach Woj. Urzędu Pracy, jako filia rybnicka. Następnie, na skutek zmian ustawowych, Zespół wszedł w strukturę administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadził jego obsługę w zakresie kadr i finansów. Analiza dotychczasowej działalności Zespołu wykazała, że najbardziej racjonalnym posunięciem będzie jego usamodzielnienie i utworzenie jednostki budżetowej. Propozycje takiej zmiany przedstawiła radnym naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Joanna Wilaszek, przypominając rolę i zadania Zespołu, który rozpatruje ok. 11 tys. wniosków rocznie. Radni za zaproponowanymi zmianami i przedstawionym statutem nowej jednostki zagłosowali jednogłośnie. Program przyjęty Radni jednogłośnie, choć po dyskusji, przyjęli Projekt współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 4 Nr 11/437; listopad 2007

5 działalność pożytku publicznego na rok Coroczne przyjęcie takiego programu jest warunkiem ogłoszenia przez miasto konkursu grantowego dla stowarzyszeń, związków czy towarzystw, co jest związane z przygotowaniem budżetu miasta, w którym zabezpieczone są środki na dotacje. Funkcjonujący od kilku lat program określa cele, zasady, obszary i formy współpracy organów miasta z organizacjami społecznymi. Projekt uchwały omówiła J. Wilaszek, podkreślając uzupełnienie programu o nowe zapisy. Zmiany są wynikiem konsultacji społecznych z udziałem lokalnych społeczności, i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje, prezydent przypomniał o konieczności wcześniejszego skonstruowania budżetu na 2008 r., a przynajmniej prowizorium budżetowego. R. Niewelt, choć świadomy ograniczoności środków, wyraził opinię, że w większym stopniu niż dotychczas powinny być wspierane kluby sportowe. Prezydent tłumaczył, że klubów i stowarzyszeń sportowych jest w Rybniku tak wiele, że trzeba skoncentrować się na niektórych dyscyplinach. O współpracę miasta z Radą Pożytku Publicznego i jej możliwości pozyskiwania środków od sponsorów ul. Barbary 21 w Niedobczycach, w bezpośredniej bliskości Domu Kultury. Budynek służył dotąd Miejskiej Orkiestrze Dętej Rybnik, jednak nie mieści on się w planach modernizacji DK. Zbycie części miejskich nieruchomości posłuży poprawie zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz ich skomunikowania. W krótkiej dyskusji radny St. Stajer dostrzegł nieścisłość między zapisem w projekcie uchwały, a w przedstawieniu na mapce, wyjaśnioną zresztą przez M. Śmigielskiego, a H. Ryszka uprzedził, że dla jednej z przedstawionych do zbycia nieruchomości istnieje wycena za szkody górnicze. Radni uchwałę przyjęli 23 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Darmowa rejestracja auta? Tak, ale tylko w przypadku, kiedy w dowodzie rejestracyjnym czy w prawie jazdy dane adresowe zdeaktualizowały się na skutek zmian administracyjnych. Z taką sytuacją mieliśmy dotąd do czynienia jeśli chodzi o dowód osobisty. Teraz, kiedy będziemy występować o dowód rejestracyjny czy prawo jazdy, bo zmieniono nam nazwę ulicy czy nadano nowy numer posesji, opłata za wydanie nowych dokumentów nie będzie pobierana. Rocznie takich przypadków jest od Radni tę zmianę poparli jednogłośnie. Radni na stojąco gratulowali swoim kolegom wybranym do parlamentu. Ławnicy wybrani Jedną z kompetencji radnych jest wybór ławników sądowych. Projekt uchwały w tej sprawie omówił Józef Cyran (BSR), pełniący funkcję przewodniczącego złożonej z radnych specjalnej komisji, która procedury wyłonienia ławników na kadencję przygotowała. Należało wybrać 103 ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i 30 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tegoż sądu oraz 18 ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach i 6 ławników do orzekania w tym sądzie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Komisja pracowała od maja br. i przeanalizowała kandydatury ponad 150 osób, odrzucając 4. Przedstawiając radnym listę kandydatów J. Cyran stwierdził, że liczba chętnych do objęcia funkcji ławnika wciąż się zmniejsza i wybór jest coraz trudniejszy, dlatego na liście kandydatów do Sądu Rejonowego znalazło się tylko 95 nazwisk. Ponieważ wybór ławników ma charakter tajny, wybrano Komisję Skrutacyjną, w której skład weszli Jan Mura (BSR), Henryk Cebula (PiS) i Jacek Piecha (PO). Radni dokonali wyboru poprzez wrzucenie listy do urny. Radni zaakceptowali wszystkie kandydatury. głównie działaczy organizacji pozarządowych. pytał M. Krząkała. J. Wilaszek podkreśliła, Obszary współpracy między samorządem, że Rada jest ciałem opiniodawczym i nie angażuje a tzw. trzecim sektorem poszerzono m.in. się w pozyskiwanie pieniędzy dla organiza- o zadania mające na celu budowanie tożsamości cji. I ta odpowiedź dyskusję zamknęła. lokalnej, upowszechnianie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz patologiom Dalszą eksploatację... i aspołecznym zachowaniom. Dodano też organizację różnych form promocji profilaktyki...węgla pod częścią Radziejowa umożliwi zmiana planu przestrzennego zagospodarowania dla terenu przy ul. Dygasińskiego. i zasad bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego Znajdują się tam bogate złoża, na eksploatację i ochrony ludności. Swoje miejsce w programie których kop. Chwałowice posiada koncesję. znalazła też instytucja wolontariatu jej rola, By mogła być ona nadal prowadzona, niezbędne były zmiany planu, które radni jednogłośnie zadania i świadczenia dla wolontariuszy. Radny P. Kuczera przedstawił sygnały od organizacji pozarządowych mających wątpliwości zaakceptowali. co do kryteriów podziału środków finansowych dla nich przeznaczonych. Sugerują one, by Nabycia, zbycia, zamiany uzasadnienie odrzucenia wniosku lub obniżenia Podobnie jak poprzedni, również ten wnioskowanej kwoty było jawne. Zarówno projekt uchwały przedstawił tradycyjnie J. Wilaszek, jak i prezydent Fudali wyrazili wiceprezydent Michał Śmigielski. Jeśli chodzi pogląd, że kryteria oceny ofert są organizacjom o zakupy nieruchomości miasto skupiło doskonale znane, problemem zaś są błędy przy się głównie na działkach przeznaczonych pod konstruowaniu wniosków, a następnie rozliczanie budowę Obwodnicy Północnej, na odcinku zadań. Kazimierz Salamon (BSR) widziałby łączącym ulice Budowlanych, Storczyków Wybrać w celu likwidacji? w roli beneficjentów miejskich grantów również i Rudzką i terenów przyległych, które chcą Kolejne dwie uchwały są przykładem rady dzielnic, co jednak ze względów formalnych jest niemożliwe. Na pytania radnych zbyć niepotrzebne nieruchomości. Jest wśród zbyć ich właściciele. Również miasto stara się urzędniczych procedur, dla przeciętnych mieszkańców nie do końca zrozumiałych. o termin ogłoszenia konkursu grantowego nich m.in. nieruchomość zabudowana przy c.d. na stronie 6 Telefony do redakcji: 032/ , 032/ Zdj.: r

6 c.d. ze strony 5 By dokonać formalnej likwidacji powstałego w 1992 roku Międzygminnego Związku Telekomunikacyjnego, który miał za zadanie doprowadzenie do telefonizacji 10 tworzących go gmin, w tym Rybnika, po 14 latach jego praktycznego nieistnienia, trzeba powołać delegatów walnego zgromadzenia, by Związek mógł przestać funkcjonować. Oczywiście, za wszystkim tkwi ludzki błąd, którym w tym przypadku było niepodjęcie odpowiedniej, i w odpowiednim czasie, uchwały o rozwiązaniu Związku przez Radę Gminy Pawłowice. Udział w likwidacyjnym zgromadzeniu wezmą wiceprezydent M. Śmigielski i radny R. Niewelt, których radni wyłonili jednogłośnie. Skargi kontynuacja Radni rozpatrzyli dwie kolejne skargi na działalność prezydenta, złożone przez Agnieszkę Gromysz. Podobnie jak dwie poprzednie rozpatrywane na sesji wrześniowej, są one skutkiem niezadowolenia państwa Gromyszów ze zmian w planie przestrzennego zagospodarowania miasta. Zmiany te dopuszczają na części działki będącej ich własnością, dziś zajętej zielenią łęgową, ewentualne zabudowanie obiektami handlowo usługowymi. Państwo Gromyszowie złożyli uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania oraz do planu, ponadto składają skargi dotyczące naruszeń formalnych związanych z planem przestrzennego zagospodarowania jakich, według skarżących, dopuścił się prezydent. W pierwszej z nich chodzi o brak zawiadomienia mieszkańców miasta o możliwości składania wniosków do Studium w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. poprzez wywieszenie ogłoszenia w sklepie, siedzibie Rady Dzielnicy czy ogłoszenia z kościelnej ambony. Jak tłumaczył odrzucające skargę stanowisko Komisji Rewizyjnej RM jej przewodniczący Józef Skrzypiec, ustawa przewiduje wprawdzie alternatywne sposoby informowania o pracach planistycznych, jednak tylko ogłoszenie w prasie i oficjalne obwieszczenia są obligatoryjne. Z tekstu uzasadnienia wynika, że w Rybniku jednego zwyczajowego, znanego i uznanego, a tym bardziej zapisanego w Statucie Miasta Rybnika nie ma. Dlatego po analizie skargi, KR uznała ją za bezzasadną. W drugiej skardze A. Gromysz zarzuca prezydentowi, że samowolnie zdecydował o ponownym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania bez przedstawienia go Radzie Miasta wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Komisja Rewizyjna Rady Miasta uznała jednak, że rozporządzenie wykonawcze ustawy o planowaniu przestrzennym nie wyklucza możliwości ponawiania czynności związanych z projektowaniem studium, w tym ponownego jego wyłożenia do publicznego wglądu. I tę skargę KR uznała za bezzasadną. W krótkiej dyskusji radni przedstawili, w jaki zwyczajowo przyjęty sposób przekazują mieszkańcom ważne treści rady dzielnic i okazało się, że ile dzielnic tyle sposobów. Zaś radny B. Kołodziejczyk, przyjmując, że nie istnieje zwyczajowo przyjęty sposób jednakowy dla całego miasta, wskazał na Internet jako obiektywne i coraz bardziej dostępne medium. Za odrzuceniem skarg głosowało 19 radnych, wstrzymało się 5. Wolnym głosem Ostatni punkt sesji rozpoczął przewodniczący T. Gruszka, przekazując raz jeszcze informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych, temat poruszony również na wstępie sesji przez prezydenta. Z obowiązku tego radni wywiązali się w komplecie, w terminie i bez większych uchybień. Te zaś, które się zdarzyły, zostały poprawione. Radny R. Niewelt podzielił się wrażeniami z międzynarodowej konferencji w Warszawie na temat nowoczesnych metod edukacji zawodowej. Wziął w niej udział wraz z innymi radnymi oraz przedstawicielami Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, mającymi w tym zakresie własne doświadczenia, którymi podzielili się z uczestnikami konferencji. Radny poruszył też problem braku środków transportu do dyspozycji policjantów dzielnicowych, którzy mają swoją siedzibę w budynku zlikwidowanego komisariatu przy u. Zebrzydowickiej, zauważając, że może to rzutować negatywnie na poziom bezpieczeństwa patrolowanych pieszo dzielnic. Temat policji podjął też H. Ryszka, skarżąc się, że niewiele zostało z obietnic lokalizacji komisariatu w Niedobczycach na osiedlu Korfantego (Wrębowa), gdzie nadal funkcjonuje tylko punkt przyjęć dzielnicowych, a i to bardzo nieregularnie. Prezydent tłumaczył, że rozwiązywanie takich problemów leży w gestii państwa, a samorządy wspomagają policję na ile pozwalają na to przepisy. Rybnik przekazał np. pieniądze na wóz policyjny, który miałby być oznaczony napisem Dar mieszkańców Rybnika. Póki co, taki radiowóz na ulice jeszcze nie wyjechał, bo wszystko podlega procedurom przetargowym. Wkładem Rybnika w poprawę bezpieczeństwa jest monitoring wizyjny, który dla policji stał się niezastąpionym narzędziem pracy. Radny Ryszka pytał też o możliwość stworzenia stref podatkowych tak, by np. lokale gastronomiczne na obrzeżach miasta płaciły niższy podatek od nieruchomości. Na pytanie radnego Andrzeja Oświecimskiego (BSR) o przebieg obwodnicy wschodniej, co interesuje mieszkańców Paruszowca Piasków, prezydent zapewnił, że ślad tej drogi znajdzie się w Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania, które zostanie wystawione. Poprzez radnego odpowiedział też mieszkańcom Chwałęcic, że realizowany aktualnie projekt budowy kanalizacji z różnych przyczyn ich dzielnicy nie objął, ale następne etapy są przewidywane. Pytającym o dworzec PKS i sprzedaż przez tę firmę działki pod Biedronkę, prezydent przypomniał, że to temat nie do końca samorządowy, jednak miasto próbuje firmę wspomóc, choćby poprzez wydzielenie jej taborowi mini bazy na terenie dworca przy ul. Budowlanych. Radny Wł. Horabik (BSR) przypomniał o konieczności budowy chodnika przy ul. Niepodległości i lepszego rozwiązania przejścia dla pieszych przez ul. Wodzisławską na wysokości ul. Zamojskiego w obu tych miejscach dochodziło do śmiertelnych potrąceń. Wyraził też opinię, że tzw. bramy miasta czyli miejsca, gdzie przekracza się granice gminy, powinny być bardziej estetyczne i robić na wstępie korzystne wrażenia na wjeżdżających. Prezydent, w kontekście sugerowanych przez radnych kolejnych zadań inwestycyjnych, przypomniał, że priorytetem jest budowa kanalizacji i inne inwestycje muszą zejść na drugi plan. Radny Franciszek Kurpanik (PO) pytał o konkretne terminy zakończenia kilku drobnych robót drogowych, krytycznie też ocenił wykonanie niektórych robót drogowych. Prezydent potwierdził, że istnieją trudności jeśli chodzi o pozyskiwanie wykonawców o wysokich kwalifikacjach, ale miasto spartaczonej roboty po prostu nie odbiera i nie płaci. Kolejny raz o remont wiaduktu w Kłokocinie upomniał się radny St. Stajer, przypominając jednocześnie, że wyznaczony przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego termin użyteczności tego obiektu mija w październiku 2008 r. Środki na tę inwestycję należy zatem zarezerwować w planowanym budżecie. Radny A. Wojaczek podniósł temat pokanalizacyjnych napraw ul. Szulika w Chwałowicach, a Waldemar Brzózka (PiS) problem dewastacji dokonywanych przez złomiarzy. W tym kontekście pytał o możliwość zmniejszenia liczby punktów skupu metali, co jednak nie jest możliwe. Prezydent zapewnił jednak, że uchwała RM o spisywaniu przez właścicieli punktów skupu danych klientów i pytanie o miejsce pozyskania złomu okazała się bardzo użyteczna. Radny z satysfakcją poinformował też, że po 25 latach ruszyły roboty budowlane na basenie w Boguszowicach. Radny J. Skrzypiec zaniepokojony jest tempem budowy boiska przy SP 5, poruszył też temat chaosu komunikacyjnego na ul. Brudnioka. Jak tłumaczył wiceprezydent M. Śmigielski, jest tam zmieniana organizacja ruchu i ulica ta stanie się jednokierunkowa z wjazdem od ul. Rybnickiego. Powodem jest notoryczne wjeżdżanie kierowców w płot posesji przy ul. Rybnickiego, znajdującej się na wprost zjazdu z ul. Brudnioka. Temat dróg podtrzymał radny Piotr Kuczera sygnalizując problemy 6 Nr 11/437; listopad 2007

7 z zapchanymi przepustami na ul. Daszyńskiego, a prezydent radził, by takie sprawy zgłaszać bezpośrednio do Rybnickich Służb Komunalnych lub do Biura realizacji projektu ISPA/FS, jeśli chodzi o problemy drogowe związane z budową kanalizacji. P. Kuczera prosił też o poszerzenie informacji o problemach z przetargami na firmy świadczące usługi geodezyjne, a prezydent przyznał, że istotnie takie występują. Podobnie trudne jest wyłonienie wykonawcy na roboty inwestycyjne i zdarza się, że na ogłoszony przetarg nie zgłasza się żaden oferent. O fatalnym stanie dróg na przykładzie ulic Wodzisławskiej i Żorskiej mówił radny Bronisław Drabiniok (PO), poruszając też temat nadzoru nad firmami budującymi kanalizację. Zdarza się, że robotnicy wykonują roboty z dwóch stron ulicy, utrudniając mieszkańcom dojazd do posesji np. sytuacja na ul. Partyzantów w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia (swoją pomoc w tej sprawie zadeklarowali radni Oświecimski i Mura). Radny po raz kolejny upomniał się o odpowiednie ustawienie lustra drogowego przy ul. Zebrzydowickiej, w którym teraz... może przejrzeć się co najwyżej stopka (pani przeprowadzająca dzieci przez ulicę w okolicy szkoły!?). Temat drogowy kontynuował radny Józef Piontek (BSR), sugerując, by nabywca terenu pocegielnianego w pobliżu ul. Bieli przyczynił się do jej remontu; podziękował też za przygotowania do budowy ronda u zbiegu ulic Szewczyka Willowa. Tematu dyskusji nie zmienił radny Henryk Cebula (PiS) zadając pytanie, czy odtwarzana ul. Skalna mogłaby otrzymać nawierzchnię asfaltową zamiast dotychczasowej z trylinki. Drogową monotonię przerwał B. Kołodziejczyk informując o złożeniu pisemnej interpelacji. W drogowe koleiny szybko jednak wrócił A. Oświecimski, pytając o termin remontu wiaduktu kolejowego na ul. Mikołowskiej i o utrudnienia, jakie to przyniesie. Jak wynika z harmonogramu robót przekazanego miastu przez PKP, remont rozpocznie się po świętach wielkanocnych przyszłego roku. Ulica przez dwa tygodnie ma być zamknięta, a potem przez miesiąc obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Zapowiedzią nieuchronnych zmian i uzupełnień w RM, związanych z przejściem do parlamentu dwóch radnych, była końcowa refleksja St. Stajera. Zaapelował on do klubów BSR i PiS o zastanowienie się nad powołaniem w skład prezydium Rady Miasta przedstawiciela PO, co byłoby przykładem współistnienia w samorządzie różnych opcji politycznych i przybliżyłoby rybnicką RM do standardów europejskich. I tym optymistycznym akcentem oraz podziękowaniami Tadeusza Gruszki radni sesję zakończyli. (r) Kolejne sesje odbędą się 21 (nadzwyczajna) oraz 28 listopada br. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta 9 listopada Skończyło się kompromisem Polityczne odniesienia, dwie przerwy i kuluarowe konsultacje zwołana w pilnym trybie sesja przebiegła w dość gęstej atmosferze. Zakończyła się jednak zdroworozsądkowym kompromisem. Radni przybyli na posiedzenie w przeświadczeniu, że przedyskutują tylko jeden projekt uchwały dotyczący upoważnienia prezydenta do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy w sprawie rejestracji III transzy obligacji komunalnych, co było sprawą terminową. Jednak przekazany im tuż przed sesją porządek obrad został poszerzony o kilka punktów, w tym wybór przewodniczącego Rady Miasta. Prowadzący posiedzenie wiceprzewodniczący RM Andrzej Wojaczek (PiS) zakomunikował, że decyzję taką podjął wspólnie z dwoma pozostałymi wiceprzewodniczącymi. Przeciwko zaskakującemu trybowi wprowadzenia pod obrady fundamentalnej sprawy, jaką jest wybór przewodniczącego RM zaprotestował radny Platformy Obywatelskiej Piotr Kuczera, odwołując się do kultury politycznej i standardów, które według niego nie zostały zachowane. Radny wyraził przekonanie, że takie zachowania nie budują zaufania między radnymi różnych ugrupowań i nie służą porozumieniu. Podobnie zareagował radny Stanisław Stajer (IO Nasz Rybnik ), uważając, że radni zostali zaskoczeni, co nie powinno się zdarzyć. Koalicyjni radni Bloku Samorządowego Rybnik oraz Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli pośpiech koniecznością wyboru przewodniczącego, gdyż przed Radą stoją ważne decyzje związane z przygotowywanym budżetu na 2008 rok. Skoro więc radni już się zebrali, można to wykorzystać i dokonać wyboru. Radny Bronisław Drabiniok (PO) złożył jednak wniosek o skreślenie dodatkowych punktów, poprosił również pracownika Biura Prawnego UM Maurycego Motykę o opinię prawną potwierdzającą prawomocność sesji; prawnik jednak nie miał co do tego wątpliwości. Dalsze głosy radnych Benedykta Kołodziejczyka z PO z jednej, a Romualda Niewelta (BSR) oraz Waldemara Brzózki i Stanisława Jaszczuka (obaj PiS) z drugiej, dowiodły, że kontrowersje są poważne. W tej sytuacji prezydent Adam Fudali, poprosił o przerwę, by sytuację przedyskutować. Po niej prowadzący sesję A. Wojaczek nadal obstawał za przegłosowaniem poszerzonego porządku, co dyskusję zaogniło. P. Kuczera jako przykład dobrych standardów przedstawił nowy sejm, w którym każde z ugrupowań politycznych ma swojego przewodniczącego. Za takim rozwiązaniem w rybnickiej RM zaapelował ponownie St. Stajer, wyrażając opinię, że poprawiłoby to atmosferę i jakość pracy w Radzie. St. Jaszczuk natomiast przywołał mniej standardowe, według niego, zachowanie PO w senacie. Po kolejnym zażądaniu przez B. Drabinioka podstawy prawnej, zarządzono druga przerwę. W rezultacie rozmów A. Wojaczek wycofał dodatkowe punkty, proponując zwołanie następnej sesji nadzwyczajnej na 21 listopada, by na niej dokonać wyboru przewodniczącego. Osiągnięto więc kompromis, co dobrze rokuje na przyszłość. W tej sytuacji radni przyjęli tylko (jednogłośnie, 19 głosami) uchwałę dotyczącą obligacji, którą omówił Dariusz Skaba, od połowy października pełniący funkcję zastępcy skarbnika i którego w tej roli, i w bardzo dobrym świetle, przedstawił prezydent. Jeśli idzie o tę uchwałę, pośpiech był konieczny i związany z terminem wprowadzenia programu emisji do publicznego obrotu. (r) Prezydent Miasta Rybnika poszukuje kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta na stanowiska: Kierownika Referatu Rachunkowości Podatkowej w Wydziale Podatków Inspektora w Wydziale Dróg, Referacie Budowy i Remontów Dróg oferujemy: atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju i realizacji ambicji zawodowych Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika: w zakładce BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) w dziale ogłoszenia urzędowe. Telefony do redakcji: 032/ , 032/

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Nr 4/418; kwiecień 2006

Nr 4/418; kwiecień 2006 Nr 4/418; kwiecień 2006 Zdrowych, pogodnych, pełnych miłości i pokoju Świąt Wielkanocnych oraz obfitych łask Chrystusa Zmartwychwstałego. Wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, upływających

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził.

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Nr 5/443; maj 2008 Trubadurzy na Smolnej. Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Maj w dzielnicach... Czytaj na stronie 27. Zdjęcia: (r), (S), d Tłumy na festynie w Paru Z okazji

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Nr 3/489 1 kwietnia 2012

Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Podczas targów edukacyjnych gimnazjaliści mogli zdobyć informacje z pierwszej ręki Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno- E l e k t r y c z n y c h i Z e s p o ł u S z k ó ł Technicznych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie

Ferie w Rybniku. W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Nr 2/500 luty 2013 W czasie Ferii na Ignacym dzieci zwiedziły ruiny zamku w Tworkowie Arch. org. a w kuźni Jana Sochy w podraciborskich Bieńkowicach, zobaczyły pokaz sztuki kowalskiej oraz kolekcję maszyn

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r.

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK ISO 9001:2008 Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo