POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI"

Transkrypt

1

2 EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I / 2008 POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI KONKURS 2007 Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia Warszawa 2008

3 EUROPEJSKIE NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I / 2008 POLSKIE PROJEKTY ORAZ KRAJOWI LAUREACI KONKURS 2007 Copyright by: Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia, Warszawa 2008 Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom ISBN Opracowanie wydawnicze: Marcin Olifirowicz (red. prowadzący) Iwona Nitek, Joanna Iwanowska 1802 Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, tel. (048) , fax (048)

4 Spis treści Wprowadzenie... 5 Zarządzenie Nr 108 Ministra Gospodarki Gmina Chojnice Urząd Miasta Gdyni Stowarzyszenie Nasza Europa Kwidzyn Miasto Malbork Powiat Bieruńsko-Lędziński Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości Cieszyn Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A Centrum Kształcenia Praktycznego Skarżysko-Kamienna Miasto i Gmina Niepołomice Starostwo Powiatowe w Ełku Gmina Miejska Mielec Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin Gmina Goleniów Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie Miasto i Gmina Solec Kujawski Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu Urząd Miejski w Płońsku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości I Gmina Lesznowola I Gmina Lesznowola II Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości II Agencja R.R. AGROREG Nowa Ruda Powiat Złotoryjski Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu Wrocław Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego Wrocław Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. Wrocław Gmina Świerzawa Urząd Miasta i Gminy Radków

5 4

6 Wprowadzenie W 2007 roku Komisja Europejska ogłosiła po raz kolejny Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości (ENP), zapraszając do udziału wszystkie kraje członkowskie oraz Islandię, Norwegię i Turcję. W wyniku eliminacji krajowych, do fazy europejskiej z 25 krajów zgłoszono 48 wniosków konkursowych, które ubiegały się o zwycięstwo w pięciu różnych kategoriach. Tak jak w roku poprzednim, celem Konkursu było wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wymiana dobrych praktyk i polityki w tej sferze, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja potencjalnych projektodawców. Założono, iż zrealizowane projekty z różnych krajów umożliwią wyłonienia najlepszych inicjatyw, odzwierciedlających różne sposoby tworzenia przyjaznego dla przedsiębiorczości środowiska na poziomie regionalnym i lokalnym, w powiatach, większych i mniejszych miastach i gminach. Ich popularyzacja powinna przyczynić się do tworzenia przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości w skali europejskiej. Polska, uczestnicząc po raz drugi w Konkursie, przeprowadziła krajowe eliminacje koordynowane przez Ministerstwo Gospodarki we współdziałaniu z urzędami marszałkowskimi w województwach i nominowała dwa wybrane projekty do fazy europejskiej. Krajowy Zespół Kwalifikacyjny powołany Zarządzeniem Ministra Gospodarki, postanowił nominować spośród zgłoszonych projektów do fazy europejskiej Konkursu w 2007 r.: projekt Partnerstwo dla Rain Mana, zgłoszony przez Gminę Lesznowola i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie podjęto w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i jest realizowane we współdziałaniu Gminy Lesznowola z wieloma partnerami, w tym z Fundacją Synapsis, poząrządową organizacją pożytku publicznego. Jego celem jest działanie na rzecz włączenia społecznego grup wykluczonych m.in. poprzez stworzenie modelu zatrudnienia osób z autyzmem przez przedsiębiorstwo społeczne. Takie wzorcowe przedsiębiorstwo, zatrudniające osoby z autyzmem i innymi rodzajami niepełnosprawności, zostało utworzone na terenie gminy, a jego usługi nakierowane są na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Wypracowany przez Partnerstwo model działania przedsiębiorstwa może być zastosowany również w innych regionach i dla innych grup dyskryminowa- 5

7 nych na rynku pracy, w tym dla osób z szeroko pojętymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, dotkniętych społecznym wykluczeniem. projekt AIP Inkubacja pomysłów biznesowych zgłoszony przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Istotą i wyrazem sukcesu tego nowatorskiego projektu, jest stworzenie pierwszej w Europie Środkowowschodniej sieci współpracujących ze sobą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na najlepszych uczelniach całej Polski. AIP są miejscem, gdzie dzięki wypracowanemu innowacyjnemu modelowi inkubacji, młoda osoba w najłatwiejszy, najtańszy i najmniej ryzykowny sposób może rozpocząć prowadzenie działalności na własny rachunek. Z AIP wyszło wiele firm, z których obecnie funkcjonuje 240. O wysokiej jakości działania AIP świadczą posiadane certyfikaty. Jako najmłodsza organizacja otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000 i dołączyła do Krajowej Sieci Innowacji. Zespół Kwalifikacyjny przyznał dwa wyróżnienia specjalne doceniając szczególne walory przedsięwzięć podjętych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania Nasza Europa w Kwidzynie. Na uwagę zasługuje, iż zarówno Fundacja ze Szczecina, jak i Stowarzyszenie Absolwentów w Kwidzynie zostały laureatami krajowej fazy Konkursu już po raz drugi. Projekt PFP w Szczecinie był realizowany przy współpracy z wieloma partnerami i ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz stworzenie im możliwości podjęcia pracy na etacie lub założenia własnej firmy. Projekt Stowarzyszenia Nasza Europa w Kwidzynie, także oparty na współpracy z wieloma partnerami, był w szczególności ukierunkowany na likwidację istniejących barier i udrożnienie komunikacji oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami lokalnego i regionalnego rynku pracy, tj. pracodawcami, pracobiorcami oraz administracją samorządów terytorialnych. Krajowe Jury (Zespół Kwalifikacyjny), złożone z przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, wyższych uczelni, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki, wyróżniło także 6 innych projektów, które uzyskały relatywnie najwyższą punktację w toku przeprowadzonej oceny. Wyróżnienia przyznano projektom zgłoszonym przez Gminę Świerzawa, Gminę Lesznowola (II projekt), Powiat Bieruńsko-Lędziński, Urząd Miasta Gdyni, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości 6

8 w Cieszynie oraz Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie. Wyniki krajowej fazy Konkursu ENP ogłoszone zostały w październiku 2007 r. w trakcie konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli wszystkich laureatów, dziennikarzy oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcina Korolca, jako przewodniczącego Zespołu Kwalifikacyjnego, reprezentującego Ministra Gospodarki. Podczas konferencji laureatom wręczono dyplomy okolicznościowe, a wnioskodawcom projektów nominowanych do fazy europejskiej oraz projektów specjalnie wyróżnionych także nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Gospodarki. Uczestnicy konferencji, w tym obecni dziennikarze, mogli zapoznać się projektami nominowanymi do fazy europejskiej, które zostały zaprezentowane przez laureatów z gminy Lesznowola oraz Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W niniejszej publikacji pragniemy zaprezentować opisy ww. projektów nominowanych i wyróżnionych oraz innych projektów zgłoszonych w krajowej fazie Konkursu, które poddane były ocenie merytorycznej Zespołu Kwalifikacyjnego (łącznie 29 projektów). Mimo ustalonej decyzjami Jury hierarchii opisywanych inicjatyw i przedsięwzięć, uważamy, iż bez względu na zajmowaną pozycję oceny punktowej, wszystkie zasługują na uwagę także ze względu na swą przedmiotową, podmiotową i geograficzną różnorodność. Opisy prezentowanych projektów są fragmentami złożonych wniosków konkursowych, przesłanych zgodnie z obowiązującą procedurą przez urzędy marszałkowskie do Krajowego Punktu Kontaktowego Konkursu w Ministerstwie Gospodarki. Prezentowane w opisach informacje i dane pozostają na wyłączną odpowiedzialność wnioskodawców. Kolejność prezentowanych w publikacji projektów nie pozostaje w związku z ich oceną. W 2007 r. wnioski konkursowe wpłynęły z 10 województw, przy czym prawie 80% z nich pochodziło z 5 województw (dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego). Zwraca uwagę fakt, iż relatywnie najwięcej wniosków wpłynęło z województw, z których pochodzili laureaci krajowej fazy Konkursu w roku poprzednim, * * * 7

9 Konkurs Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości przebiega w trzech etapach: regionalnym, krajowym i europejskim, a nagrody europejskiego jury są przyznawane w 5 kategoriach: pionierskie działania w duchu przedsiębiorczości: nagroda za działania przyczyniające się do pogłębienia kultury przedsiębiorczości, wpływające na mentalność oraz zwiększające świadomości roli przedsiębiorczości w społeczeństwie; wspieranie przedsiębiorstw: nagroda za nowatorską politykę, która wspiera przedsiębiorstwa i przyciąga inwestycje, szczególnie w mało atrakcyjnych regionach; ograniczanie biurokracji: nagroda za działania mające na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy rozpoczynają działalność; inwestowanie w kapitał ludzki: nagroda za inicjatywy podjęte w celu ulepszania kształcenia i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wzmacniające powiązania między biznesem a systemem edukacyjnym; odpowiedzialna przedsiębiorczość: nagroda za inicjatywy odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która wspiera społeczną odpowiedzialność oraz utrwala zwyczaje biznesowe w sferze społecznej i/ lub ekologicznej. Jury europejskie przyznaje także Nagrodę Główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę promocji przedsiębiorczości w Europie. Zgłoszenia do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości są oceniane wg kryteriów Komisji Europejskiej pod względem oryginalności i wykonalności zrealizowanego projektu, jego wpływu na lokalną gospodarkę, poprawę relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania go w innych regionach Europy. W fazie europejskiej projekty zgłoszone przez poszczególne kraje (nie więcej niż dwa) ocenia jury. W jego pracach uczestniczą przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiębiorca z kraju sprawującego wiosenną prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rządu jesiennej prezydencji w roku Członkami europejskiego jury są także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komitetu Regionów oraz reprezentant ubiegłorocznego zdobywcy Nagrody Głównej. Ogłoszenie werdyktu jury w sprawie nagród europejskich w konkursie 2007 r. nastąpiło w dniu 7 grudnia w Porto w Portugalii w trakcie uroczystości połączonej z międzynarodową konferencją nt. przedsiębiorczości i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. 8

10 W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali: (opisy projektów pochodzą z kompendium przygotowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE) Nagroda za Pionierskie Działania w Duchu Przedsiębiorczości Etniczny trener dla przedsiębiorców pochodzących z mniejszości etnicznych w regionie Vejle Vejle Business Development, Vejle, Dania Promowanie przedsiębiorczości wśród przedsiębiorców pochodzących z mniejszości etnicznych. Promowanie przedsiębiorczości, wymiana wiedzy dotyczącej działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie rozwoju firm stanowi ważny krok na drodze do zatrudnienia i integracji imigrantów. Projekt coachingu etnicznego w regionie Vejle koncentrował się początkowo na zidentyfikowaniu wzorców i przekonaniu imigrantów do korzystania z usług firm dostępnych w Danii. Obecnie w projekcie imigranci są zachęcani za pomocą zdobywanych umiejętności i wiedzy do przejmowania firm duńskich po odejściu ich właścicieli na emeryturę. Rezultaty projektu robią wrażenie. 45 sesji doradczych połączonych z indywidualnym coachingiem prowadzonym przez konsultanta należącego do mniejszości etnicznej zaowocowało tym, że już 24 przedsiębiorców z mniejszości etnicznych założyło własne firmy, a 19 z nich nadal funkcjonuje. Choć projekt jest realizowany na małą skalę, dociera on do najważniejszych adresatów: dynamicznych ludzi potrzebujących wsparcia. Ponadto wpływa on na integrację zarówno biznesową, jak i społeczną. Dotychczasowe rezultaty przekroczyły wszelkie oczekiwania, dzięki czemu Vejle otrzymało tytuł Duńskiego Miasta Przedsiębiorczości Roku 2007 od panelu złożonego m.in. z przedstawicieli duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorczości i Budownictwa oraz Duńskiej Konfederacji Przemysłu. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Michael Jul-Nørup Pedersen business consultant Banegårdspladsen 6 DK-7100 Vejle Dania 9

11 Nagroda za Wspieranie Przedsiębiorstw 1,2,3,GO, ponadregionalna sieć ekspertów i jej premie dla nowych firm Business Initiative asbl, Luksemburg Wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanów promuje przedsiębiorczość ponadgraniczną 1,2,3,GO to ponadregionalna sieć ponad 290 ekspertów i przedsiębiorców pomagających w opracowywaniu skutecznych biznesplanów dla innowacyjnych przedsiębiorstw, działająca w czterech krajach: Niemczech, Francji, Belgii i Luksemburgu. Sieć doradza przyszłym przedsiębiorcom, jak sporządzać biznesplany. Gotowe biznesplany są oceniane przez ekspertów sieci, zaś autorzy najlepszych biznesplanów mogą otrzymać premię dla nowych firm: bezpłatny coaching przez trzy lata oraz wsparcie przy zaciąganiu kredytu organizacja non-profit oferuje stuprocentową gwarancję kredytu i spłaca część odsetek od kredytu. W ciągu 7 lat 1,2,3,GO udało się stworzyć 750 biznesplanów, dzięki którym powstało 160 nowych firm i 900 miejsc pracy. Siła tego przedsięwzięcia leży w jego ponadregionalnym charakterze: pomaga bowiem autorom projektów w szybkim nawiązaniu kontaktów zagranicznych i w rozszerzeniu działalności poza region pochodzenia. Sieć, skoncentrowana na innowacyjności i mechanizmach przekazywania dobrych informacji zwrotnych, oferuje mocny fundament dla przyszłego rozwoju. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Rachel Gaessler Manager 1,2,3,GO Business Initiative a.s.b.l. 7, rue Alcide de Gasperi L-2981 Luksemburg Nagroda za Inwestowanie w Kapitał Ludzki Cap Ten zostań kapitanem własnego projektu! ICHEC-PME, Bruksela, Belgia Kierowanie własnym projektem Cap Ten pobudza ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku lat, wykorzystując zasoby rozwijające ich kreatywność, niezależność, otwartość, odpowiedzialność i umiejętności 10

12 komunikacyjne. Uczestnicy sami wybierają projekt i wykorzystują własne zdolności przy wsparciu zestawu narzędzi zarządczych specjalnie dopasowanego do ich wieku. Szczególnym celem jest zmiana nastawienia w państwie członkowskim UE, w którym najmniej osób chce założyć własną firmę. Ponadto projekt oferuje prawdziwą metodologię, a nie zestaw podręcznikowych zasad. Od czasu uruchomienia projektu w 2004 roku udział wzięło w nim ponad uczniów z belgijskiej wspólnoty francuskiej, a więc ponad jedna czwarta dzieci w tej kategorii wiekowej. Program został przetestowany we flamandzkim regionie Belgii w roku szkolnym 2006/2007, a od jesieni 2007 roku będzie realizowany na dużą skalę w języku niderlandzkim. Cap Ten zostanie także wprowadzony we Francji jego faza testowa zostanie przeprowadzona w Provence-Alpes-Côte d Azur i Ile-de-France we współpracy z lokalnym partnerem Soyons curieux. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Lievens Laurence Cap Ten project manager Boulevard Brand Whitlock 2 B-1150 Brussels Belgia Nagroda za Odpowiedzialną Przedsiębiorczość Fabrica Ethica Rada Toskanii ds. Działalności Produkcyjnej, Toskania, Włochy Rozwój odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw Promowanie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym, granty w wysokości 3,5 mln EUR skutkujące inwestycjami o wartości prawie 7 mln EUR, szczególne prawo regionalne oraz ogólnokrajowa nagroda dla przedsiębiorstw posiadających certyfikaty społeczne to najważniejsze z dotychczasowych osiągnięć Fabrica Ethica (etyczna produkcja), programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wprowadzonego w 2001 roku w Toskanii. Bezpośrednim wynikiem podjętych działań jest to, że w Toskanii działa obecnie najwięcej przedsiębiorstw posiadających certyfikat zgodności z międzynarodowym standardem odpowiedzialności społecznej SA8000, zarówno we Włoszech, gdzie jest to 32% spośród 11

13 wszystkich certyfikowanych przedsiębiorstw, jak i na świecie z wynikiem 13%. W Toskanii działa około przedsiębiorstw zatrudniających ponad pracowników. Większość z nich zatrudnia poniżej 5 osób, a zaledwie 1250 firm ma ponad 50 pracowników. Inicjatywy Fabrica Ethica realizowane są we współpracy z wieloma partnerami w ramach Regionalnej Komisji Etyki (CER). Choć sam region jest dość mały, wpływ podjętych działań był ogromny rezultatem jest znacznie czystsze środowisko i lepsze warunki pracy. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Fabrizia Paloscia Head of Secretariat of the Production Activities Councillorship Via di Novoli, 26 I Florence, Włochy Nagroda Główna Jury Lokale oferowane na potrzeby przedsiębiorców w Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Hiszpania Inicjatywa Rady Miasta przyciąga nowe firmy na starówkę Rozkład centrów miast to powszechny problem w coraz bardziej zurbanizowanej Europie. Rada Miasta Bilbao przyjęła oryginalne podejście do rewitalizacji miasta, występując w roli dewelopera nieruchomości biznesowych z zamiarem przyciągnięcia nowo powstałych i działających firm na miejską starówkę. Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność w tym rejonie miasta mogą otrzymać pomoc finansową na badania opłacalności działalności, nowe przedsięwzięcia, remont i wyposażenie, przeprowadzkę, sprzęt IT i poprawę zarządzania. Odnowiono około 17 lokali, które następnie przekazano w drodze licytacji firmom działającym w sektorach rozrywki, sztuki, kultury, mody i technologii. W całym rejonie powstało 129 nowych firm, w których stworzono 268 miejsc pracy. Sukces programu widać po ożywieniu starówki i polepszeniu jakości życia społecznego i gospodarczego w tej okolicy, przy jednoczesnym promowaniu jego integracji z resztą miasta. Program pomaga także w zwalczaniu marginalizacji i wykluczenia społecznego. 12

14 Ważną zaletą programu jest pozytywne zarządzanie przepływami pieniężnymi przeznaczonymi na inwestycje. Ze względu na uzyskane dobre wyniki Rada Miasta Bilbao już przejęła kolejne 13 lokali i planuje następne. Dodatkowe informacje Dane do kontaktu Juan Antonio Arrieta del Río Director-General Lan Ekintza-Bilbao C/ Uribitarte, 6 E Bilbao Bizkaia, Hiszpania Informacje o konkursie Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Strona Komisji Europejskiej na temat konkursu: Krajowy Punkt Kontaktowy Konkursu ENP Ministerstwa Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia tel. (+22) , (+22) , 13

15 Zarządzenie Nr 108 Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2007 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.), w celu rozstrzygnięcia krajowej fazy Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2007 r., ogłoszonego przez Komisję Europejską, zarządza się, co następuje: 1 Powołuje się Zespół Kwalifikacyjny Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2007 r., zwany dalej Zespołem. 2 Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny projektów zgłoszonych we wnioskach konkursowych z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonych przez Komisję Europejską i wybór oraz rekomendowanie jednego lub dwóch z tych projektów do europejskiej fazy Konkursu. W skład Zespołu wchodzą: 3 1) Przewodniczący Marcin Korolec Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, 2) członkowie: a) reprezentujący organizacje jednostek samorządu terytorialnego: Rudolf Borusiewicz, Związek Powiatów Polskich, Jacek Walczak, Związek Miast Polskich, Edward Trojanowski, Związek Gmin Wiejskich RP; b) reprezentujący organizacje przedsiębiorców: Mieczysław Bąk, Krajowa Izba Gospodarcza, Wiesław Dąbrowski, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Rafał Baniak, Konfederacja Pracodawców Polskich; c) reprezentujący Ministerstwo Gospodarki: Ewa Swędrowska-Dziankowska, Departament Instrumentów Wsparcia, Tomasz Gorzeński, Departament Instrumentów Wsparcia; 14

16 d) reprezentujący krajowych laureatów Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości w 2006 r.: Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnicy; e) reprezentujący uczelnie wyższe: Urszula Ornarowicz, Szkoła Główna Handlowa; f) reprezentujący Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: Renata Olech. 4 Obsługę organizacyjną Zespołu prowadzi Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. 5 Zasady oraz tryb prac Zespołu określa regulamin przyjęty przez członków Zespołu. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. MINISTER GOSPODARKI ( ) Piotr Grzegorz Woźniak 15

17 16 Nagrodzeni i wyróżnieni laureaci krajowej fazy Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2007 w trakcie konferencji prasowej z udziałem pana Marcina Korolca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki

18 Projekt: STREFA GOSPODARCZA TOPOLE zgłoszony przez Gminę Chojnice, województwo pomorskie, ul. 31 Stycznia 56a, Chojnice, Gmina Chojnice (jst.) leży w Borach Tucholskich w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 454,8 km 2, zamieszkuje ją około ludzi. Na terenie gminy znajduje się 40 różnej wielkości jezior. Dobrze czują się tu zarówno turyści przyjeżdżający na wczasy pobytowe, jak i osoby preferujące wypoczynek czynny: kajakarze, żeglarze, wędkarze, grzybiarze oraz miłośnicy wycieczek pieszych, rowerowych i konnych. Do najważniejszych turystycznych wsi należy zaliczyć Charzykowy, Funkę, Bachorze i Swornegacie. Duża lesistość, łańcuchy jezior polodowcowych, liczne rzeki i strumienie (Brda, Zbrzyca, Chocina, Czerwona Struga) to główne walory przyciągające tu turystów spragnionych kontaktu z przyrodą. W Charzykowach nad Jeziorem Charzykowskim (Łukomie) o powierzchni 1360 ha powstał pierwszy w odrodzonej Polsce klub żeglarski (1920 rok). Opis projektu Strefa Gospodarcza Topole jest odpowiedzią gminy Chojnice na zainteresowanie inwestorów gruntami pod przyszłe inwestycje. W miejscowości oddalonej o 1 km od miasta Chojnice, położonej przy drodze krajowej nr 22 i obwodnicy miasta Chojnice, został wyznaczony teren 65 ha przeznaczony na inwestycje gospodarcze (15 ha należy do Filii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Sopocie). Preferencyjne ceny gruntów, a także polityka wspierania inwestycji (ulgi podatkowe) oraz indywidualne podejście do każdego potencjalnego inwestora mają zachęcać do inwestowania na terenie gminy Chojnice. Głównym celem działań gminy podjętych w ramach rozwoju Strefy Gospodarczej Topole jest zmniejszenie bezrobocia wśród jej mieszkańców. Jest to jeden z najważniejszych problemów społecznych, bowiem stopa bezrobocia w gminie sięga dwudziestu procent. Docelowo w Strefie Gospodarczej Topole ma znaleźć zatrudnienie około 1000 osób, co stanowi niebagatelną liczbę dla lokalnego rynku pracy. Ponadto ważnym aspektem rozwoju Strefy Gospodarczej Topole jest pobudzenie przedsiębiorczości na lokalnym rynku usług poprzez nawiązanie więzi gospodarczych pomiędzy inwestorami zewnętrznymi i lokalnymi przedsiębiorcami. Działania podjęte w celu rozwoju Strefy Gospodarczej Topole obejmują nie tylko wymienione wyżej ulgi podatkowe i zachęcające ceny 17

19 gruntów, ale także inwestycje gminy Chojnice mające na celu pełne uzbrojenie terenu we wszelką niezbędną infrastrukturę (drogi utwardzone, sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa itd.). Nakładem środków finansowych gminy Chojnice zostało przebudowane skrzyżowanie pozwalające skomunikować Strefę Gospodarczą z drogą krajową nr 22 oraz wybudowany został kilometrowy odcinek drogi na terenie strefy gospodarczej, w chwili obecnej natomiast przygotowywana jest budowa drugiego odcinka drogi. Całość nakładów finansowych przeznaczonych na rozwój Strefy Gospodarczej w Topoli wyniosła przeszło 10 mln złotych. Rezultaty projektu Obecnie sprzedane zostało inwestorom ponad 95% gruntów Strefy Gospodarczej Topole. Oznacza to, iż na terenie tym prowadzona jest działalność produkcyjna lub rozpoczęły się inwestycje budowlane mające doprowadzić do uruchomienia działalności w roku 2007 i Dla gminy Chojnice oznacza to docelowo stworzenie około 1000 nowych miejsc pracy, co dla obszaru z 20% stopą bezrobocia jest liczbą niebagatelną. Ponadto inwestycje w Strefie Gospodarczej przyczyniają się w sposób bezpośredni do rozwoju całego regionu, dzięki różnym powiązaniom gospodarczym pomiędzy inwestorami ze strefy a lokalnymi przedsiębiorcami i usługodawcami. Na terenie Strefy Gospodarczej Topole swoje inwestycje prowadzą lub rozpoczęły następujące osoby oraz podmioty gospodarcze: Fabryka Materaców Relax Sp. z o.o., znana firma produkująca materace, zatrudniająca 100 osób, West Pol Holding, firma z branży mięsnej i handlowej, zatrudniająca kilkaset osób, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Bong Polska Sp. z o.o., europejski lider rynku produkcji kopert, Oslink Sp. z o.o., dostawca usług IT, Brinkpol Sp. z o.o., produkcja materacy, Regalux Systemy Magazynowe, firma specjalizująca się w dużych projektach magazynowych, Dauna-P Sp. z o.o., działająca w branży włókienniczej, Beker Eugeniusz, branża metalowa, Agro Ursus, maszyny i usługi dla rolnictwa, Słomiński Eugeniusz, produkcja mebli, Czartowska Joanna, branża meblarska, Wutkowski Piotr, branża meblarska, Łagodzki Marcin, szkutnictwo. * * * 18

20 Projekt wyróżniony: PRZEDSIĘBIORCZA GDYNIA zgłoszony przez Urząd Miasta Gdyni, województwo pomorskie Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, GDYNIA, Gdynia jest miastem liczącym ponad 250,0 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar 136 km 2. Jest przykładem, kiedy impulsem rozwoju miasta było powstanie portu. Morze i związana z nim gospodarka nadal pozostaje jedną z wiodących gałęzi rozwoju wespół z usługami finansowymi, przemysłem wysokich technologii i informatyką. Sektor otoczenia biznesu, a więc firmy reprezentujące takie dziedziny, jak: finanse, konsulting, pośrednictwo, firmy badawczo-rozwojowe i przetwarzania informacji stanowią aż 23% wszystkich przedsiębiorstw działających w mieście (średnia dla Polski to 17%). O aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców Gdyni świadczą liczby: na 1000 osób w wieku produkcyjnym 179 pracuje na własny rachunek (średnia w Polsce 142), liczba spółek z kapitałem zagranicznym jest o jedną trzecią większa aniżeli w innych polskich miastach podobnej skali, wysokie tempo przyrostu firm 14% powstało w ciągu trzech minionych lat (wskaźnik krajowy 8,5%). Co siódmy podmiot zarejestrowany w 2006 r. w województwie pomorskim miał siedzibę w Gdyni, a w stosunku do 1995 r. liczba podmiotów gospodarczych w mieście podwoiła się. Sektor prywatny koncentruje ponad 98% całej zbiorowości podmiotów. O aktywności gospodarczej społeczności lokalnej świadczy także malejąca systematycznie od 3 lat stopa bezrobocia (10,5% w roku 2003 wobec 5,4% wg stanu na dzień r. oraz blisko dwukrotny wzrost ofert pracy. Gdynia jest członkiem założycielem Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Nagrody dla Gdyni z Przedsiębiorczości Lp. Rodzaj/tytuł Przyznający 1 Laureat konkursu Innowacyjna Gmina Gdańsk 2006 Za otwarcie Pomorskiego Parku Naukowo- -Technologicznego Politechnika Gdańska, Gdański Związek Pracodawców, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Izba Rzemieślnicza 2 Uzyskanie tytułu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom (II miejsce w IV edycji Rankingu Ogólnopolskiego) Warszawa 2005 Małych i Średnich Przedsiębiorstw Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Redakcja Pulsu Biznesu 19

21 3 Europrodukt Dyplom dla Gminy Gdynia za inicjatywę Otwarty Program Przedsiębiorcza Gdynia Warszawa Certyfikat Euroinicjatywa przyznany Gminie Gdynia dla inicjatywy Otwarty Program Przedsiębiorcza Gdynia Warszawa Dyplom Rankingu Gmin pod patronatem Marszałka Sejmu R.P. Pana Marka Borowskiego oraz otrzymanie tytułu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom oraz otrzymanie znaku jakości czterech gwiazdek za zajęcie pierwszego miejsca w grupie gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców Warszawa 2001/ Mecenas małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2002 Wyróżnienie w Konkursie Gmina Fair Play Promocja kultury przedsiębiorczości Warszawa Dyplom dla miasta Gdyni za miejsce w pierwszej klasie w kategorii miast powiatów grodzkich pod względem potencjału rozwojowego Ranking Powiatów Dyplom dla Gdyni za ofertę inwestycyjną na stronach www, Supraśl 2001 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polskie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o., Warszawa Polskie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o. Warszawa Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa Redakcja Businessman Magazine Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Redakcja Rzeczypospolitej oraz Centrum Badań Regionalnych Związek Miast Polskich Opis projektu Gdyński samorząd od chwili swojego powstania podejmuje liczne działania na rzecz tworzenia warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i budowania przyjaznego klimatu dla biznesu. Działania samorządu gdyńskiego na rzecz przedsiębiorczości przyniosły wiele nagród w rankingach krajowych. Tylko w tym roku Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został nagrodzony przez Konfederację Pracodawców Polskich Wektorem Nagrodę otrzymał za stworzenie nowej definicji słowa Gospodarz, za efektywne i efektowne gospodarowanie przedsiębiorstwem Gdynia". Program Przedsiębiorcza Gdynia realizowany od 2001 r. to inicjatywa gdyńskiego samorządu: szeroki, wielowątkowy i kompleksowy program, który ma na celu wspieranie aktywności gospodarczej lokalnego biznesu, zachętę do zakładania własnych firm, przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację lokalnego rynku pracy, wreszcie adresowaną do inwestorów zewnętrznych promocję walorów naszego 20

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 1. Geneza projektu 2. Cele projektu krótkoterminowe długoterminowe 3. Grupa docelowa projektu 4. Przebieg realizacji projektu 5. Korzyści z udziału w konkursie GENEZA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI

STREFA DOBRYCH INWESTYCJI STREFA DOBRYCH INWESTYCJI 586 ha 519 ha 26 lokalizacji w czterech województwach północnej Polski 1859 ha całkowitej powierzchni 112 inwestorów 22 ha 736 ha ponad 17,6 tys. miejsc pracy ponad 9,1 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Dolina Karpia -szansa na przyszłość

Dolina Karpia -szansa na przyszłość Dolina Karpia -szansa na przyszłość Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe dla nowych pomysłów 2015 Platformy startowe dla nowych pomysłów Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Marcin Wasilewski Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Oczekiwane rezultaty Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER PRACODAWCA 2014 KONKURS "SUPER PRACODAWCA ROKU 2014 organizowany w okresie od 01.12.2014r. do 16.12.2014r. 1. CEL KONKURSU Wybór nastąpi spośród pracodawców, którzy, na co dzień

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak Warszawa, 3 kwietnia 2007 r.... DIW-III-411-180-PN/07 Pragnę Państwu przekazać aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010. I. Preambuła

REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010. I. Preambuła REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010 I. Preambuła Celem konkursu DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010 jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych. realizuje dialog na temat gazu łupkowego.

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych. realizuje dialog na temat gazu łupkowego. Gdańsk, 6 września 2013 r. Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych realizuje dialog na temat gazu łupkowego. Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych jest autorem i organizatorem innowacyjnych, na skalę europejską,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo