Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów"

Transkrypt

1 Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów

2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biuro Rzecznika Prasowego Kraków, ul. Rakowicka 27 2

3 SPIS TREŚCI Gaudeamus igitur... 5 Słowo wstępne... 6 Kalendarium Uczelni... 7 Władze Uczelni Organizacja roku akademickiego WYDZIAŁ FINANSÓW Władze Wydziału Finansów Obsługa dziekanacka studentów Skład osobowy katedr Wydziału Finansów oraz zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Formy, kierunki i specjalności studiów Plany studiów Studia stacjonarne pierwszego stopnia Jednolite stacjonarne studia magisterskie Studia stacjonarne drugiego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim Studia niestacjonarne pierwszego stopnia wieczorowe Studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zaoczne kierunek Finanse i rachunkowość Studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek Gospodarka przestrzenna Studia niestacjonarne drugiego stopnia Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe obsługi studentów Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Informatyki Biblioteka Główna Księgarnia Jednostki administracyjne obsługi studentów Dział Nauczania Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Kontrola opłat za studia Akademickie Centrum Kariery Biuro Programów Zagranicznych Dział Współpracy Międzynarodowej Centrum e-learningu Opieka zdrowotna Przychodnia Rejonowa UEK NZOZ Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze Sp. z o.o Ubezpieczenia studenckie Formy pomocy dla niepełnosprawnych Organizacje studenckie Organizacje społeczno-samorządowe Organizacje międzynarodowe Organizacje sportowe i turystyczne Organizacje kulturalne

4 Studencki ruch naukowy Inne oferty dydaktyczne Programy nauczania w języku angielskim Studium Pedagogiczne Wydziałowe Studia Doktoranckie Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Kursy językowe Wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Mapka kampusu Uczelni Sale dydaktyczne Gastronomia Patroni medialni

5 5

6 Drodzy Czytelnicy! Jak co roku, przekazujemy w Wasze ręce Vademecum studenta, stanowiące kompendium wiedzy na temat studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ten corocznie aktualizowany informator ułatwi Wam poznanie organizacji i struktury naszej Uczelni, umożliwi również dokonanie wyboru przedmiotów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie dla Was codziennym przewodnikiem po UEK. Zawarte w Vademecum studenta informacje pomagają w pełnym korzystaniu z oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni. Oprócz opisu jednostek organizacyjnych i wykazu nauczycieli akademickich, znajdują się w nim m.in. kalendarium Uczelni, podstawowe informacje o władzach UEK, organizacji roku akademickiego, jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz jednostkach administracyjnych obsługi studentów. Vademecum studenta przybliża wiedzę o możliwej do uzyskania opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach studenckich oraz formach pomocy dla niepełnosprawnych. Ważną część naszego kompendium stanowią informacje o dynamicznie działających na UEK studenckich organizacjach społeczno-samorządowych, międzynarodowych, sportowych, turystycznych oraz kulturalnych. Osobny rozdział to prężny i aktywny studencki ruch naukowy. Vademecum zawiera także oferty kształcenia dla absolwentów i cudzoziemców, a dla kończących studia praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych do celów archiwizacji. Vademecum studenta opracowane zostało przede wszystkim z myślą o świeżo upieczonych studentach, a nawet kandydatach na studia. Ale też i studenci starszych roczników znajdą informacje potrzebne nie tylko w codziennym toku studiowania, ale i w sprawnym odbywaniu studiów. Życzę wszystkim korzystającym z naszego przewodnika trafnego wyboru studiów, a podczas lat spędzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie nieograniczonego korzystania z szerokiej oferty naukowej i kulturalnej naszej Uczelni. Rektor prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 6

7 Kalendarium Uczelni 1924 r. utworzenie Instytutu Towaroznawstwa przy ul. Kapucyńskiej r. powołanie Wyższego Studium Handlowego (222 studentów) 1927 r. wybudowanie ze środków własnych budynku przy ul. Sienkiewicza r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Wiedza Handlowa 1931 r. wybudowanie drugiego budynku przy ul. Sienkiewicza r. przekształcenie Wyższego Studium Handlowego w Akademię Handlową 1939 r. zamknięcie i dewastacja Uczelni przez okupantów hitlerowskich, aresztowanie profesorów 1943 r. podjęcie konspiracyjnej działalności dydaktycznej (50 studentów) 1945 r. wznowienie zajęć (1518 studentów) 1945 r. uzyskanie prawa nadawania tytułu magistra 1950 r. wprowadzenie kształcenia w systemie dwustopniowym: studia zawodowe i studia uzupełniające magisterskie 1950 r. przekształcenie Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną 1952 r. przeniesienie siedziby Uczelni do gmachu fundacji księcia A. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej r. uruchomienie studiów zaocznych dla pracujących 1954 r. wprowadzenie jednostopniowego systemu studiów magisterskich 1955 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia kandydata nauk 1957 r. rozpoczęcie wydawania serii Zeszyty Naukowe 1959 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia naukowego doktora 1959 r. początek kształcenia w punktach konsultacyjnych 1961 r. uzyskanie prawa habilitowania i nadawania stopnia docenta 1969 r. powstanie instytutów w miejsce katedr 1970 r. oddanie do użytku pawilonów A, B, C 1973 r. utworzenie Studium Doskonalenia Kadr Pracowniczych 1973 r. uruchomienie Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego 1974 r. zmiana nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną 1975 r. uroczyste obchody 50-lecia Uczelni (przywrócenie barw i wprowadzenie herbu Uczelni, wmurowanie tablic pamiątkowych) 1976 r. oddanie do użytku pawilonu D 1981 r. przywrócenie samorządności i wybór władz Uczelni przez przedstawicieli całej społeczności akademickiej 1990 r. oddanie do użytku budynku przy ul. Rakowickiej r. utworzenie Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 1992 r. reorganizacja Uczelni: powołanie Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Towaroznawstwa na prawach wydziału (od 1995 r. Wydział), likwidacja instytutów i powołanie katedr, wprowadzenie jednolitego planu studiów pierwszego roku, zmiana programów kształcenia i planów studiów 1993 r. wprowadzenie licencjackich studiów wieczorowych 1994 r. reforma studiów na kierunku Towaroznawstwo (wprowadzenie studiów dwustopniowych specjalnościowych) 1995 r. oddanie do użytku budynku Biblioteki Głównej 1995 r. ustanowienie przez Senat corocznej Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawanej za wybitne osiągnięcia dziennikarskie o tematyce ekonomicznej 1998 r. oddanie do użytku hali sportowej oraz części dydaktycznej 1999 r. wizyta Papieża Jana Pawła II na terenie kampusu 1999 r. adaptacja piwnic Budynku Głównego na cele dydaktyczne 2000 r. oddanie do użytku krytej pływalni 2000 r. uroczyste obchody 75-lecia Uczelni 2000 r. odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Papieża Jana Pawła II w 1999 r r. ustanowienie dnia 28 maja Dniem Akademii (święto całej społeczności akademickiej, upamiętniające datę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 r.) 2000 r. ustanowienie dnia 6 listopada Dniem Pamięci (obchodzony dla uczczenia pamięci profesorów i innych członków społeczności akademickiej aresztowanych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego, a także pamięci wszystkich zmarłych pracowników Uczelni) 2000 r. oddanie do użytku nadbudowanej kondygnacji i poddasza budynku Ustronie 2000 r. rozpoczęcie budowy nowego budynku dydaktycznego (pawilonu Wydziału Finansów) 7

8 2000 r. przyznanie po raz pierwszy nagrody Złota Batuta za Zasługi dla Kultury Polskiej, nadawanej corocznie przez Ministra Kultury, Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki 2001 r. oddanie do użytku poddasza Budynku Głównego 2001 r. powrót do rekrutacji na kierunki studiów; zniesienie studium podstawowego 2001 r. wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Towaroznawstwo 2002 r. zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych i oddanie do użytku budynku Księżówka 2002 r. utworzenie Wydziału Finansów 2002 r. wprowadzenie do kalendarium Akademii stałych, otwartych wykładów rektorskich z udziałem wybitnych przedstawicieli gospodarki, nauki, kultury i polityki 2003 r. nadanie przez MENiS uprawnień Wydziałowi Finansów do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii 2003 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego 2003 r. otrzymanie od władz samorządowych Dębicy nieruchomości obejmujących dawne koszary wojskowe i utworzenie w nich Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii 2004 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie laureatem srebrnego medalu Cracoviae Merenti, za szczególne zasługi dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2004 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i marketing, prowadzonym na poziomie magisterskim i zawodowym 2004 r. oddanie do użytku pawilonu F 2004 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego 2004 r. otwarcie Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz nowej sali posiedzeń Senatu AE 2004 r. jubileusz 40-lecia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kielcach 2004 r. wizyta delegacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie u Papieża Jana Pawła II z okazji 26. rocznicy pontyfikatu 2004 r. nadanie Akademii przez Prezydenta Miasta Krakowa tytułu Mecenasa Kultury roku 2003 za wkład finansowy w rozwój kultury w Krakowie, m.in. wspieranie działań kulturalnych, skierowanych głównie do młodych ludzi, dofinansowanie Festiwalu Piosenki Studenckiej, wieloletnią działalność uczelnianego chóru Dominanta, objęcie mecenatu nad Stowarzyszeniem Kultury Akademickiej Instytut Sztuki, wspieranie koncertów, wystaw oraz działań kulturalnych organizacji studenckich 2004 r. wizyta dr. Włodzimierza Cimoszewicza Ministra Spraw Zagranicznych RP 2004 r. wizyta prof. dr. hab. Marka Belki Prezesa Rady Ministrów RP 2005 r. wizyta Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie 2005 r. uroczyste obchody 80-lecia Uczelni (odsłonięcie pamiątkowych tablic, na których umieszczono nazwiska wszystkich rektorów Uczelni, doktorów honoris causa AE w Krakowie oraz pracowników Uczelni, którzy zostali uhonorowani tym tytułem przez uczelnie krajowe i zagraniczne, odsłonięcie rzeźby Ławeczka autorstwa Karola Badyny, wybicie jubileuszowego medalu zaprojektowanego przez artystę rzeźbiarza prof. Jerzego Nowakowskiego) 2005 r. uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Wydział Finansów 2005 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Ekonomia, prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich w formie studiów stacjonarnych oraz oceny warunkowej na poziomie studiów I i II stopnia w formie studiów niestacjonarnych 2005 r. jubileusz 25-lecia NSZZ Solidarność z udziałem ostatniego Prezydenta RP na obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego 2005 r. jubileusz 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego 2005 r. jubileusz 35-lecia chóru Dominanta 2006 r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Kurier AE 2006 r. uzyskanie certyfikatu akredytacji dla studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych na kierunku Towaroznawstwo przyznanego przez Komisję Akredytacyjną Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2006 r. wprowadzenie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w miejsce jednolitych studiów magisterskich 2006 r. uruchomienie nowych kierunków: Europeistyka; Gospodarka i administracja publiczna 2006 r. uruchomienie nowych studiów MBA wg programu European Multicultural Integrated Management Program, International MBA, prowadzonych przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie we współpracy ze szwajcarską Szkołą Biznesu St. Gallen Business School, najlepszą uczelnią obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy/Austria/Szwajcaria) 8

9 2006 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Ekonomia, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów niestacjonarnych 2007 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Administracja, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Towaroznaestwo, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich r. zmiana nazwy Uczelni z Akademii Ekonomicznej na pierwszy w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na mocy ustawy z dnia r r. uruchomienie nowego kierunku studiów Turystyka i rekreacja r. uzyskanie uprawnień przez Wydział Towaroznawstwa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i występowania z wnioskami o tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych r. zmiana nazwy Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na Krakowską Szkołę Biznesu r. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa światowej sławy ekonomiście Jeffreyowi D. Sachsowi z Columbia University w Nowym Jorku r. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa pracownikom naszej Uczelni przez uczelnie krajowe i zagraniczne: Prof. Andrzejowi Szromnikowi przez Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Prof. Stanisławowi Owsiakowi przez Uniwersytet Szczeciński, Prof. Stanisławowi Lisowi przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu przez Uniwersytet w Mesynie r. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Ryszardowi Borowieckiemu przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii. 9

10 Dyrektor Wyższego Studium Handlowego: prof. dr Arnold Bolland Rektorzy Akademii Handlowej: prof. dr Arnold Bolland prof. dr Albin Żabiński prof. dr Zygmunt Sarna prof. dr Stefan Grzybowski Rektorzy Wyższej Szkoły Ekonomicznej: prof. dr Stefan Grzybowski prof. dr Mieczysław Mysona prof. dr Stefan Bolland prof. dr Władysław Bieda prof. dr Józef Gajda prof. dr hab. Antoni Fajferek Rektorzy Uczelni Rektorzy Akademii Ekonomicznej: prof. dr hab. Antoni Fajferek prof. dr hab. Jan M. Małecki prof. dr hab. Jerzy Altkorn prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński 2002 prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 10

11 WŁADZE UCZELNI Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani, wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Najwyższym organem jednoosobowym Uczelni jest rektor, który wypełnia swą funkcję przy pomocy prorektorów: do spraw studenckich i kształcenia, do spraw badań naukowych i współpracy międzynarodowej, do spraw organizacji i rozwoju. Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni niezastrzeżone dla innych organów uczelni lub kanclerza. W szczególności rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, nad administracją i gospodarką Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni. Prorektor ds. studenckich i kształcenia pierwszy zastępca rektora odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na różnych formach i poziomach studiów (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych zaocznych i wieczorowych, doktoranckich, podyplomowych. Zajmuje się organizowaniem rekrutacji i nadzorem nad jej przebiegiem, praktykami i wymianą zagraniczną studentów. Koordynuje i kontroluje rozdział środków pomocy materialnej studentom, inicjuje działania zmierzające do zapewnienia studentom właściwych warunków socjalnych. Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uczelni, inicjuje i koordynuje kontakty z ośrodkami zagranicznymi, organizuje i kontroluje ogół spraw związanych ze współpracą zagraniczną. Jednocześnie sprawuje nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni i nad działalnością Biblioteki Głównej. Prorektor ds. organizacji i rozwoju koordynuje prace związane z rozwojem Uczelni, organizuje i kontroluje ogół spraw związanych z jej promocją oraz promocją zawodową studentów i absolwentów. W gestii prorektora ds. organizacji i rozwoju leży także nadzór nad wyposażeniem Uczelni w aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt komputerowy. Ponadto organizuje i koordynuje kontakty z krajową praktyką gospodarczą i nadzoruje organizowanie przetargów publicznych. Władze Uczelni są wybierane przez przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów. 11

12 12

13 13

14 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008 Wyszczególnienie Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe (pierwszego Studia zaoczne i drugiego stopnia) oraz jednolite studia magisterskie Czas trwania roku akademickiego 1 X IX 2008 Semestr zimowy Czas trwania semestru 1 X II X II 2008 Czas trwania zajęć dydaktycznych 3 X I X II 2008 Przerwa świąteczna 21 XII I 2008 Sesja egzaminacyjna 28 I 10 II II 24 II 2008 Przerwa semestralna 11 II 17 II 2008 Sesja poprawkowa 18 II 2 III II 9 III 2008 Semestr letni Czas trwania semestru 18 II 30 IX II 30 IX 2008 Czas trwania zajęć dydaktycznych 18 II 13 VI II 29 VI 2008 Przerwa świąteczna 20 III 25 III 2008 Święto Uczelni 28 V 2008 Sesja egzaminacyjna VI VI 13 VII 2008 Sesja poprawkowa IX IX

15 STYCZEŃ LUTY MARZEC STYCZEŃ LUTY MARZEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N

16 WYDZIAŁ FINANSÓW 16

17 WŁADZE WYDZIAŁU FINANSÓW Organem kolegialnym rozstrzygającym najważniejsze sprawy wydziału jest rada wydziału, w skład której wchodzą: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. OBSŁUGA DZIEKANACKA STUDENTÓW Dziekan dr hab. Krzysztof Surówka, prof. nadzw. UEK Budynek Główny, pok. 013 przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów, studentów powracających ze stypendiów zagranicznych, przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni, skarg i wniosków dotyczących Wydziału Finansów. Prodziekani dr hab. Bogusława Gnela, prof. nadzw. UEK Budynek Główny, pok. 014 przyjmuje studentów studiów stacjonarnych kierunków Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna prof. dr hab. Andrzej Malawski Budynek Główny, pok. 014 przyjmuje studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunków Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna prof. dr hab. Bronisław Micherda Budynek Główny, pok. 014 przyjmuje studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunków Finanse i rachunkowość oraz Gospodarka przestrzenna 17

18 Dziekanat Wydziału Finansów Budynek Główny, pok. 011, 011 a, 012, 020, Przyjmowanie studentów: W poniedziałki, wtorki, piątki w godz , czwartki w godz , soboty w godz W środy dziekanat nie przyjmuje studentów (dzień wewnętrzny). Kierunek, specjalność, rok studiów Pracownik Pokój Telefon Studia stacjonarne Finanse i rachunkowość I stopnia ( I rok) Jednolite magisterskie (IV rok) Mgr inż. Jadwiga Węglarz Jednolite magisterskie (III, V rok) Alicja Smoła Finanse i rachunkowość I stopnia (II rok) II stopnia ( I rok ) II stopnia ( II rok ) Paulina Satora Danuta Rosół Paulina Satora Mgr Agata Marcisz a Gospodarka przestrzenna I stopnia (I, II rok ) Jednolite magisterskie (III, IV, V rok) Mgr inż. Barbara Kwiecień 011a Studia niestacjonarne I stopnia (tryb wieczorowy ) Finanse i rachunkowość Danuta Rosół Studia niestacjonarne I stopnia ( tryb zaoczny) w Krakowie Finanse i rachunkowość (I, II,IV rok) Marta Babik Finanse i rachunkowość (I, III rok) Monika Urbaniak Gospodarka przestrzenna Mgr inż. Barbara Kwiecień 011a Studia niestacjonarne I stopnia zaoczne w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych Finanse i rachunkowość mgr Agata Marcisz 011a Studia niestacjonarne II stopnia zaoczne w Krakowie Finanse i rachunkowość (I, IV sem.) Finanse i rachunkowość (III sem.) Finanse i rachunkowość (II sem.) Danuta Rosół Paulina Satora Monika Urbaniak

19 SKŁAD OSOBOWY KATEDR WYDZIAŁU FINANSÓW ORAZ ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE PRACOWNIKÓW 1 KATEDRA FINANSÓW ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Owsiak Sekretariat: mgr inż. Magdalena Motyka, mgr Katarzyna Michalska pok. 707, tel , (faks) Profesorowie: prof. dr hab. Czesław Bywalec, prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr hab. Maria Kosek-Wojnar, prof. UEK, dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK Adiunkci: dr hab. Józefa Gniewek, dr Aleksandra Jurkowska, dr Alicja Kasperowicz-Stępień, dr hab. Ewa Miklaszewska, dr Katarzyna Mikołajczyk, dr Joanna Niżnik, dr Piotr Karaś, dr Katarzyna Owsiak, dr Renata Papież, dr Marzena Piszczek, dr Krzysztof Stepaniuk, dr Igor Styn St. wykładowcy: dr Stanisław Cieśla, dr Krystyna Ciuman, dr Krystyna Czepielewska-Kałka, dr Lesław Fijał, dr Jolanta Juza, dr Joanna Kaczor Asystenci: mgr Rafał Góral, mgr Barbara Grabińska, mgr Alina Klonowska, mgr Katarzyna Kochaniak, mgr Katarzyna Maj-Waśniowska, mgr Anna Moździerz, mgr Podsiadło Piotr, mgr Katarzyna Stabryła Zainteresowania naukowo-badawcze: Stanisław Owsiak: Finanse. Teoria finansów. Finanse publiczne. System finansowy gospodarki. Polityka fiskalna. Polityka monetarna. Czesław Bywalec: Ekonomika konsumpcji. Finanse sfery konsumpcji. Finanse gospodarstw domowych. Społeczna efektywność gospodarowania. Metodyka badań poziomu życia. Stanisław Cieśla: Funkcjonowanie banków komercyjnych, a w szczególności banków spółdzielczych. Marketing bankowy i marketing usług finansowych. Finansowanie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Agrobiznes i spółdzielczość. Nadzór bankowy. Krystyna Ciuman: Ogólna teoria finansów. Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń. Reasekuracja. Krystyna Czepielewska-Kałka: Finanse międzynarodowe (globalizacja rynków finansowych, waluty międzynarodowe). Rynki finansowe (dewizowy, pieniężny, zarządzanie ryzykiem kursowym, stóp procentowych, derywaty). Bankowość. Tradycyjne i nowe sposoby finansowania przedsiębiorstw. Lesław Fijał: Funkcjonowanie systemu bankowego i jego związki z finansami publicznymi. Bankowość komunalna jako ogniwo zdecentralizowanego systemu finansowego samorządu terytorialnego. Józefa Gniewek: Finanse jednostek gospodarczych. Rola funduszy UE w funkcjonowaniu i rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój systemu bankowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania, rozwoju i ekonomiki banków spółdzielczych. Tadeusz Grabiński: Informatyka bankowa. Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych. Metody symulacji numerycznej. Przestrzenne zróżnicowanie zjawisk gospodarczych. Prognozowanie procesów ekonomicznych. Porównania międzynarodowe. Gospodarka oparta na wiedzy. Zastosowanie internetu w gospodarce. Hurtownie danych. Metody i narzędzia gospodarki elektronicznej. Systemy informacyjne w sektorze finansowym. Aleksandra Jurkowska: Bankowość. Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe przepływy kapitału. Adekwatność kapitałowa. Rynki finansowe. Polityka monetarna. Bankowość inwestycyjna. 1 Opracowano według stanu na dzień 20 marca 2008 r. 19

20 Jolanta Juza: Polityka pieniężna banku centralnego. System bankowy w Polsce. Ryzyko kredytowe. Działalność depozytowa i kredytowa banku. Rozliczenia pieniężne krajowe i zagraniczne. Rozliczenia międzybankowe. Joanna Kaczor: Bankowość. Organizacja pracy w banku. Kredyty. Marketing bankowy. Bank centralny. Piotr Karaś: Polityka monetarna. Bankowość centralna. Ryzyko walutowe. Finanse międzynarodowe. Finanse. Alicja Kasperowicz-Stępień: Finanse publiczne. System podatkowy. Budżet Unii Europejskiej. Maria Kosek-Wojnar: Finanse. Finanse publiczne. Systemy podatkowe. Finanse samorządu terytorialnego. Ekonomia sektora publicznego. Ewa Miklaszewska: Trendy na globalnych rynkach finansowych. Deregulacja a zmiany strategiczne w bankach. Efektywność banków. Ewolucja systemów regulacyjnych na rynkach finansowych. Strategie mega-instytucji finansowych. Katarzyna Mikołajczyk: Proces prywatyzacji. Fuzje i przejęcia. System bankowy. Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych. Joanna Niżnik: Finanse. Finanse publiczne. Skarbowość. Finansowanie ochrony zdrowia. System opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Katarzyna Owsiak: Finanse publiczne. Finanse samorządowe. Polityka społeczna. Ekonomia społeczna. Etyka sektora publicznego. Koncepcje państwa. Renata Papież: Bankowość hipoteczna. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Systemy bankowe na świecie. Marzena Piszczek: Finanse. Finanse publiczne. Finanse samorządowe. Metody budżetowania. Efektywność usług komunalnych. Gospodarka komunalna. Efektywność i sprawność administracji publicznej. Zarządzanie sektorem publicznym. Ekonomia sektora publicznego. Krzysztof Stepaniuk: Rozwój sektora finansowego. Finanse publiczne. Systemy podatkowe. Wpływ procesów politycznych na zmiany w finansach publicznych. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne. Rynki finansowe. Igor Styn: Rynki finansowe. Instrumenty finansowe i derywaty na rynkach finansowych. Sekurytyzacja aktywów. Zarządzanie ryzykiem bankowym (wykorzystanie modeli VaR w zarządzaniu ryzykiem bankowym, konsekwencje wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej dla zarządzania ryzykiem). Optymalne obszary walutowe. Korzyści i koszty wejścia Polski do Europejskiej Unii Walutowej. Budowa i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Krzysztof Surówka: Finanse publiczne. Systemy podatkowe. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: dr hab. Zbigniew Dresler, prof. UEK Sekretariat: Dorota Sobczyk-Muszyńska pok. 602, tel./faks , Adiunkci: dr Tomasz Maślanka, dr Joanna Rutkowska, dr Joanna Wyrobek St. wykładowca: dr Wacław Wajda Asystenci: mgr Katarzyna Łach, mgr Marcin Molo Zainteresowania naukowo-badawcze: Zbigniew Dresler: Zarządzanie finansami firm. Transformacja gospodarki. Procesy prywatyzacyjne. Przedsiębiorstwo jako podmiot systemu gospodarczego. Efektywność finansowa przedsiębiorstw. Joanna Rutkowska: Upadłość i kryzys finansowy przedsiębiorstwa przyczyny, symptomy, metody wczesnego wykrywania ich zagrożeń. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. Wacław Wajda: Efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych. Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Prywatyzacja przedsiębiorstw. Joanna Wyrobek: Prognozowanie, modelowanie i optymalizacja zjawisk finansowych. Analiza ilościowa w finansach. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Analiza finansowa. Kontrola finansowa. Transmisje impulsów pieniężnych. Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych. KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ ul. Rakowicka 27, pawilon F Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Szymla 20

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo