Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł"

Transkrypt

1 AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt w Mlbrku wrz z djzdmi w ciągu drgi krjwej nr i. Już wkrótce ruszą pierwsze prce, które zgdnie ze specyfikcją przetrgwą mją zkńczyć się w drugiej płwie 016 r. czytj więcej n strnie Tyrex zinwestuje w Mlbrku 0 mln zł Prjekt dbudwy Szkły Łcińskiej zkńczny Teren p byłej Agrmie n Piskch, luret knkursu Grunt n Medl, zstł sprzedny z sumę..000 zł śląskiemu P.W. Tyrex sp. z.. Inwestr zpwid stwrzenie nwych miejsc prcy i zinwestwnie w Mlbrku pnd 0 mln zł. pździernik br. pdpisy n kcie ntrilnym złżyli burmistrz Andrzej Rychłwski rz prezes spółki Jerzy Tyrk. czytj więcej n strnie Mlbrsk Krt Mieszkńc Dbiegł kńc prjekt pt. Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej w Mlbrku. Z tej kzji i pździernik br. Centrum Kultury i Edukcji SZKOŁA ŁACIŃSKA twrzył swje drzwi dl zwiedzjących, którzy mgli zpznć się z trkcjmi, jkie będą ferwne w nwym biekcie, czyli SKANSEN RZEMIOSŁ, MEDIATEKA, MULTICENTRUM, SALA WIELOFUNKCYJNA, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE i PLANETARIUM. Jeszcze tylk przez pięć lt Plsk będzie beneficjentem śrdków unijnych, dlteg tk wżne dl nszeg mist i reginu jest pdpisne w lipcu br. przez burmistrz Andrzej Rychłwskieg i przedstwicieli smrządu wjewództw pmrskieg Mieczysłw Struk i Wiesłw Byczkwskieg Zintegrwne Przumienie Terytrilne dl Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk, n mcy któreg MOF trzymł rekmendcję dfinnswni prjektów n pnd 18 mln zł. QR CODE Wygenerwn n czytj więcej n strnie Pnd 18 mln n prjekty w rmch MOF Mlbrk czytj więcej n strnie Ft: rch. Urzędu Mrszłkwskieg W.P. Otwiermy wszystkie brmy - Mlbrsk Krt Mieszkńc t hsł kcji, dzięki której d płwy teg rku mieszkńcy Mlbrk mgą zwiedzć zmek zupełnie z drm rz krzystć z szeregu zniżek ferwnych przez mlbrską brnżę turystyczną. D tej pry Krtę debrł pnd 10 tysięcy mlbrczyków, zmek dwiedził pnd tysiące z nich. czytj więcej n strnie 11 Mp njwżniejszych inwestycji miejskich w ltch Zbcz jkie njwżniejsze przedsięwzięci inwestycyjne zrelizwł mlbrski smrząd w ciągu sttnich czterech lt. czytj więcej n strnch 8-9

2 Dbiegły kńc pierwsze dni twrte w Centrum Kultury i Edukcji SZKOŁA ŁACIŃSKA. Wydrzenie zrgnizwne zstł w związku z urczystym zkńczeniem prjektu Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej w Mlbrku, zrelizwneg w sttnich ltch przez mlbrski smrząd. Mist Mlbrk pzyskł n relizcję prjektu dfinnswnie ze śrdków Reginlneg Prgrmu Opercyjneg dl Wjewództw Pmrskieg rz Prgrmu PROMESA Ministr Kultury i Dziedzictw Nrdweg. 16 listpd 01 r. p rz klejny wybierzemy burmistrz mist rz przedstwicieli smrządów miejskieg, pwitweg i wjewódzkieg. Wybry smrządwe t prwdziwe święt demkrcji, t mment, w którym wspólnie decydujemy przyszłści nszej Młej Ojczyzny. mlbrskich plcówek świtwych, rgnizcji i instytucji. W tym smym miejscu i teg smeg dni ppłudniu dbył się spektkl Tetru Mszperi, n który licznie stwiły się mlbrskie dzieci wrz ze swimi rdzicmi. N njwyższym piętrze Szkły Łcińskiej zwiedzjący bejrzeli bserwtrium strnmiczne i plnetrium. Klejną trkcją dl mieszkńców Mlbrk, przygtwną w związku z urczystym zkńczeniem prjektu dbudwy mlbrskiej Łciny, był zrelizwny przed budynkiem kilkunstminutwy pkz lserwy z elementmi pirtechniki, n który w piątek zprsił mlbrczyków burmistrz Andrzej Rychłwski. - Cieszę się, że mieszkńcy Mlbrk zyskli nwy, niezwykle trkcyjny biekt, który przedstwi nie tylk wrtść histryczną, le również edukcyjną. Uczniwie mlbrskich szkół przeknją się, że nuk nie musi być nudn, że mżn pznwć świt w spsób ciekwy, zdbyt wiedz pzstnie n dług w pmięci - pdkreśl burmistrz. - Szkł Łcińsk t również klejny budynek, zrewitlizwny przy pmcy śrdków zewnętrznych pzysknych przez smrząd Mlbrk, stnwiący ddtkwą trkcję w nszym mieście. Obiekt dsknle wpisuje się w krjbrz Streg Mist, pdkreśljąc jeg średniwieczną histrię - ddje włdrz. Przez dw dni, i pździernik br., dwiedzjący biekt mieszkńcy Mlbrk d tych njmłdszych ż p sędziwych wiekiem mgli zwiedzić centrum, zpznć się z jeg fertą, nwet wziąć ktywny udził w zrgnizwnych wrszttch. Prjekt: Msty Ktwice W pstępwniu zstł złżnych 11 fert, z czeg trzy mieszczą się w kwcie, którą zplnwł GDDKiA n relizcję kntrktu. Dbieg kńc sprwdznie fert pd kątem frmlnym zgdnie z wymgnimi przedstwinymi w Specyfikcji Isttnych Wrunków Zmówieni. P zkńczeniu tej prcedury nstąpi rzstrzygnięcie przetrgu i wybór Wyknwcy. Zchęcm wszystkich mieszkńców Mlbrk d skrzystni z teg wyjątkweg przywileju, jkim jest mżliwść decydwni lsch mist i reginu. Zchęcm d udziłu w ndchdzących wybrch smrządwych i wsprci swich kndydtów. Burmistrz Mist Mlbrk Andrzej Rychłwski Przedmit zmówieni bejmuje zdni związne z rbtmi budwlnymi brnży mstwej, brnży drgwej, knlizcji deszczwej, knlizcji snitrnej i sieci wdciągwej, brnży instlcyjnej w zkresie sieci gzwej, przebudwy sieci elektrenergetycznej rz przebudwy sieci teletechnicznej, tkże budwę ekrnów kustycznych. Listę bwdów i siedzib Obwdwych Kmisji Wybrczych znjdą Pństw n str. 1 Teren budwy czyli dn rzeki Ngt i jej brzegi zstły w sierpniu br. przeszukne przez nurków z firmy minerskiej, któr znlzł tm tylk kilgrmy śmieci, pcisk i grnt. GDDKiA O/Gdńsk wyłnił również Wyknwcę pełniąceg bwiązki ndzru utrskieg nd zdniem budwy mstu w Mlbrku. Rzpczęcie relizcji inwestycji jest więc mżliwe prktycznie d zrz. Już wkrótce Mlbrskie Centrum Kultury i Edukcji zcznie przyjmwć rezerwcje n zjęci i wrsztty w CKiE Szkł Łcińsk d miejscwych plcówek świtwych, gdyż t włśnie dl nich centrum twrzy swje pdwje w pierwszej klejnści. Zchęcmy tkże mieszkńców Mlbrk d śledzeni nszeg prfilu i miejskich strn internetwych, gdzie już niedług umieszczć będziemy tkże infrmcje n temt klejnych przedsięwzięć i wydrzeń w Szkle Łcińskiej, twrtych również dl pzstłych mieszkńców Mlbrk. W sli wielfunkcyjnej n piętrze w piątek dbył się ficjln urczystść zkńczeni prjektu, z udziłem włdz smrządu wjewódzkieg, pwitweg i miejskieg, przedstwiciel kurtr świty, reprezentntów Pierwsze prce mją ruszyć jeszcze w tym rku, zkńczenie inwestycji plnwne jest w 016 r., dkłdniej w terminie 0 miesięcy licząc d dty rzpczęci rbót. Zwnswne prce GDDKiA i wytrwłść włdz mist Mlbrk w tej kwestii gwrntują, iż mlbrczycy w kńcu dczekją się rzpczęci njbrdziej czekiwnej inwestycji w nszym mieście w sttnich kilkudziesięciu ltch. Prjekt finnswny w rmch Reginlneg Prgrmu Opercyjneg dl Wjewództw Pmrskieg n lt Pnd 18 miliny złtych n prjekty w rmch MOF Mlbrk pmrskieg Mieczysłw Struk i Wiesłw Byczkwskieg Zintegrwneg Przumieni Terytrilneg dl Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk, wynegcjwn rekmendcję dfinnswni prjektów n pnd 18 mln zł. Okres sttnich lt t przede wszystkim czs wielu zmin, dzięki którym mist wypięknił, stwrzn nwe mżliwści wypczynku, uprwini sprtu, zinwestwn w infrstrukturę świtwą i kulturlną, zncznie pprwin stn mlbrskich dróg, zrekultywwn wysypisk śmieci. Dzięki eurpejskiej pmcy smrząd m mżliwść finnswni zrówn wielmilinwych inwestycji infrstrukturlnych, jk i mniejszych, lecz równie wżnych przedsięwzięć chrkterze edukcyjnym, spłecznym czy prmcyjnym. Oczywiście n tym nie kniec, są już plny n wykrzystnie klejnych śrdków unijnych, których beneficjentem Plsk będzie już tylk przez klejne pięć lt. W rmch prfwneg w lipcu br. przez burmistrz Andrzej Rychłwskieg i przedstwicieli smrządu wjewództw Dzięki temu mżliw będzie pprw dstępnści d przystnków trnsprtu zbirweg (n terenie MOF, w tym w Mlbrku pwstną nwe ścieżki rwerwe wrz z infrstrukturą twrzyszącą), budw jkże ptrzebneg klektr deszczweg w dzielnicy Wielbrk, zwiększenie pzimu usług zdrwtnych, w tym mdernizcj pmieszczeń szpitl w celu utwrzeni nweg Oddziłu Dziennej Chemiterpii, mdernizcj blku percyjneg w budynku głównym szpitl, rzbudw Zkłdu Opiekuńcz-Leczniczeg w Pwitwym Centrum Zdrwi Sp. z.. SZPITAL w Nwym Dwrze Gdńskim w kierunku rzwju pieki nd pcjentmi w stnch plicznych i wentylwnych mechnicznie, dstswnie pmieszczeń w celu utwrzeni nweg Oddziłu Geritryczneg w Nwym Dwrze Gdńskim, infrmtyzcj szpitl, inwestycje w mbilny i ktywny kpitł ludzki, w pprwę efektywnści zptrzeni w ciepł czy pprwę efektywnści energetycznej w biektch użytecznści publicznej (n bszrze Mlbrk plnuje się termmdernizcję 7 biektów, w tym głównie szkół). Smrząd wjewództw rekmendwł d wsprci z unijnych źródeł finnswni również prjekt mjący n celu stwrzenie sieciwej cłrcznej ferty turystycznej i kulturlnej w prciu Zmek w Mlbrku i Zmek w pbliskim Sztumie. Prfwnie Przumieni dl MOF Mlbrk jest efektem wspólnych prc Smrządu Wjewództw Pmrskieg i Reprezentcji Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk tj.: Mist Mlbrk, Mist i Gminy Nwy Stw, Mist i Gminy Sztum, Gminy Stre Ple, Gminy Mlbrk, Pwitu Mlbrskieg, Pwitu Sztumskieg rz Muzeum Zmkweg w Mlbrku. Miejski Obszr Funkcjnlny Mlbrk będzie uczestniczyć również w śmiu przedsięwzięcich strtegicznych Smrządu Wjewództw Pmrskieg z zkresu między innymi: rzwju przedsiębirczści, rzwju turystyki wdnej, rzwju trs rwerwych, rzwju sieci szkół pndgimnzjlnych, wspierni i wyprcwni stndrdów prcy szkły prcy i prgrmów edukcyjnych z ucznimi zdlnymi i niepełnsprwnymi. Prjekt dfinnswny ze śrdków Ministr Kultury i Dziedzictw Nrdweg w rmch Prgrmu Prmes Niższe pdtki dl przedsiębirców i niższ płt trgw Prces negcjcyjny trwł pnd rk. W tym czsie zidentyfikwn i uzgdnin d relizcji pkiet przedsięwzięć, prirytetwych njwżniejszych dl rzwju Miejskieg Obszru Funkcjnlneg Mlbrk. Kluczwe przedsięwzięci zkceptwne zstły przez wszystkich zngżwnych prtnerów zrówn smrządy, jk i sektr gspdrczy rz pzrządwy. Zintegrwne Przumieni Terytrilne są jednym z njwżniejszych mechnizmów dyspnwni śrdkmi finnswymi będącymi w dyspzycji smrządu wjewództw, głównie Reginlneg Prgrmu Opercyjneg Wjewództw Pmrskieg n lt finnswneg ze śrdków UE. Ft: M. Sttkiewicz W czwrtek wrześni br. w siedzibie Generlnej Dyrekcji Dróg Krjwych i Autstrd Oddził Gdńsk nstąpił twrcie fert w rmch przetrgu n budwę mstu przez rzekę Ngt w Mlbrku wrz z djzdmi w ciągu drgi krjwej nr i. W sknsenie rzemisł wielu młdych mlbrczyków skrzystł z mżliwści wyknni mt z trzciny, zbwek z sin, wypieku chleb, lepieni z gliny czy tkni n rmkch. Piętr wyżej prcwnicy Miejskiej Bibliteki Publicznej prezentwli zbiry Mediteki, w piątek relizwli wrz z ucznimi miejskich szkół i przedszkli specjlne nimcje. W Multicentrum zwiedzjący bejrzeli stnwisk w pszczególnych sektrch temtycznych, w tym w częścich pświęcnych zbwie, sztuce i nuce. W związku z wprwdzeniem kręgów jednmndtwych, zmieniły się również grnice bwdów głswni rz siedziby Obwdwych Kmisji Wybrczych. Przed udniem się d lkli wybrczych wrt zpznć się z ktulnym pdziłem mist n bwdy głswni rz z dresmi lkli wybrczych, w których będziemy mgli ddć swój głs. Relizcj prjektu Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej w Mlbrku m isttny wpływ n spłecznść lklną, kulturę, turystykę rz eknmię bszru tczjąceg Szkłę Łcińską, gdyż jest uzupełnieniem ferty edukcyjnej reginu. Sznwni Mieszkńcy Mlbrk, Przed nmi histryczne wybry d rd mist i gmin. P rz pierwszy wybierć będziemy człnków tych rgnów w kręgch jednmndtwych ddjąc swój głs n knkretną sbę, któr nszym zdniem njlepiej zdb interes lklnej spłecznści. W kżdym z 1 kręgów wybrczych d rdy mist utwrznych n terenie Mlbrk głsujący mieszkńcy wybirą więc p jednym swim przedstwicielu - zstnie nim ten, kt w dnym kręgu uzysk njwiększą liczbę głsów. Szkł Łcińsk nwczesne centrum edukcyjne z histrią w tle Już tylk dni dzielą ns d rzpczęci budwy mstu Ft: M. Sttkiewicz Ft: M. Sttkiewicz Rzwój gspdrczy mist i wdrżnie instrumentów, które będą temu sprzyjć, jest jednym z prirytetów becnych włdz. Tkim instrumentem jest zmin systemu pdtkweg związn z bniżeniem pdtku d nieruchmści dl wszystkich przedsiębirców w Mlbrku, również dl młych i średnich przedsiębirstw. Burmistrz Andrzej Rychłwski przygtwł już stswny prjekt uchwły, który zstł ztwierdzny przez rdnych Rdy Mist Mlbrk. - Zstny przez ns i bwiązujący d tej pry system funkcjnuje d 00 r. i nie przyniósł zmierzneg efektu czyli pbudzeni gspdrczeg, krewni nwych firm i ich rzwju. Wrunki tkie jk wzrst ztrudnieni czy nwe nkłdy inwestycyjne, które umżliwiły zwlnienie z pdtku, mgły spełnić tylk nieliczne pdmity, więc nieliczni przedsiębircy mgli skrzystć z tej frmy pmcy mist. Pddliśmy bwiązujący system ulg głębkiej nlizie, któr jednzncznie pkzł, że zkres dziłni tej ulgi był brdz grniczny, dziłł w stsunku d tk nprwdę niewielu firm. Okres dziesięciu lt jest n tyle długim czsem, że mżn dknć tkiej głębkiej nlizy systemu i pdsumwć bilns zysków i strt. Dszliśmy d wnisku, że krzystniejsze będzie uchylenie bwiązującej uchwły i bniżenie stwek w pdtku d nieruchmści związnych z prwdzeniem dziłlnści gspdrczej dl wszystkich przedsiębirców, djąc im tkie sme mżliwści rzwju. Sytucję przenlizwły również nsze służby finnswe. W wymirze eknmicznym dl budżetu mist efekt będzie się bilnswł, bniżenie pdtku nie spwduje bciążeni budżetu - wyjśni burmistrz Andrzej Rychłwski. T zmin jest tyle wżn, że wprwdz w Mlbrku njniższy pdtek w reginie. Zprpnwn stwk 0,97 zł (becnie 1,6 zł) jest niższ niż np. w Tczewie, Strgrdzie Gdńskim, Kwidzynie, Sztumie czy Nwym Stwie i będzie bwiązywć d przyszłeg rku. Tkie rzwiąznie m nie tylk przyciągnąć nwych przedsiębirców le również zchęcić już istniejących d rzwju n terenie nszeg mist. - Jestem przeknny, że t będzie dziłć n wszystkich, że w przyszłści Mlbrk będzie njtńszym miejscem d inwestwni. N widczne efekty gspdrcze będziemy musieli czywiście pczekć. One nie pjwią się w perspektywie rku czy dwóch lt, ten efekt będziemy cenić dpier p pięciu, sześciu ltch - ddje burmistrz i jk przykłd pdje nsze niemieckie mist prtnerskie Mnheim nd Renem - Odwżną decyzję bniżeni pdtków dl przedsiębirców pdjął burmistrz Mnheim nd Renem i był t strzł w dziesiątkę, pniewż dzięki temu ściągnął d mist rekrdwą ilść inwestycji. Mm świdmść, że nie jesteśmy Zgłębiem Ruhry, le musimy twrzyć instrumenty rzwjwe i rezygnwć z tych, które ewidentnie się nie sprwdziły. Innym nrzędziem d żywieni dziłlnści gspdrczej będzie 1-prcentw bniżk płty trgwej, bwiązując d pczątku 01 r.

3 Inkubtr kultury w Szpitlu Jerzlimskim Firm Tyrex kupił Grunt n Medl Ft: rch. SP nr w Mlbrku Nw ddne części Szpitl służyć będą funkcjnwniu jedneg z nielicznych w Plsce inkubtr kultury, nstwineg n wspiernie i prmcję dziłń sektr kretywneg - jeg pmc będzie dreswn d instytucji i firm, dziłjących n plu kulturln-rtystycznym. Nw przestrzeń będzie wykrzystywn jk trdycyjny stcjnrny inkubtr, le również jk inkubtr wirtulny, c jest innwcyjnym dziłniem w skli reginu. Wirtuln siedzib t prktyczne rzwiąznie dl przedsiębirców, którzy siedzibę firmy mją w dmch lub nie mją jej jeszcze w góle. Jest t idelne rzwiąznie dl firm rzpczynjących dziłlnść, których nie stć n utrzymnie biur. W wyniku dziłń inwestycyjnych, w budynku Szpitl Jerzlimskieg pwstł lbrtrium innwcji wrz z przestrzenią kretywną, przestrzeń pd wynjmem dl przedsiębirców wrz z zpleczem snitrnym, przestrzeń typu pen spce, wypsżn w sprzęt biurwy i kmputerwy, miejsce wystwiennicze i zplecze dministrcyjne dl persnelu. W rmch inkubtr pwstje przestrzeń rtystyczn dl inkubwnych firm, zlklizwn zrówn w budynku jk i w przylegjącym d nieg prku, dzięki której mżn będzie prezentwć prce rtystyczne bądź rgnizwć wrsztty plenerwe. Dbieg już kńc wypsżnie budynku w niezbędne d jeg funkcjnwni sprzęt rz meble. N rtwnie teg zbytku mlbrski smrząd pzyskł przeznczył znczne śrdki finnswe. Njwiększe fun- P.W. Tyrex t jeden z njwiększych w Plsce imprterów grnultów i twrzyw sztucznych. W Eurpie współprcują z Węgrmi i Rumunią, le dcelw imprtują głównie z Indii, Arbii Sudyjskiej, Ktru i Krei Płudniwej. Spiżrni Mlbrsk luretem knkursu gspdrczeg Firm Rku 01 Cłkwit wrtść zdni t zł, z czeg dfinnswnie stnwił 6.80 zł. Pzstł część ksztów związnych z relizcją inwestycji pkryt zstł ze śrdków włsnych smrządu. W celu wybudwni bezpieczneg plcu zbw dl dzieci, zgspdrwn pnd 0 metrów kwdrtwych pwierzchni, n której becnie znjduje się zestw wielfunkcyjny, huśtwk Wżk, sześcikąt wielfunkcyjny, łwki. W brębie plcu znjduje się również przestrzeń zieln, któr mże zstć wykrzystn d relizcji różnych frm ktywnści dl njmłdszych. W rmch przeprwdznych prc pstwin tkże grdzenie terenu rz wyremntwn chdniki prwdzące d plcu. T już drugi plc w rmch prgrmu Rdsn Szkł w Mlbrku. Pierwszy twrt we wrześniu 01 r. przy Zesple Szkół nr. Kszt tej inwestycji wyniósł zł, dfinnswnie zł. Jednym z njwiększych wydrzeń gspdrczych w nszym mieście jest ceremni przyznni ngrdy Firmy Rku w relizwnym przez mlbrski mgistrt knkursie dl przedsiębirców. Włdze mist wręczją ten zszczytny tytuł pdczs Urczystej Sesji Rdy Mist Mlbrk. W tym rku wydrzenie t dbył się pździernik w Centrum Knferencyjnym Krwn n terenie Muzeum Zmkweg. dziewięć przedsiębirstw: Resturcj Mc Dnld s Mlbrk, Br BIS, PHU Ml-Nft, ADM Mlbrk S.A, Ubjni i Msrni Rkwiec, S Chic, Sln Chclte, Glden - Pkryci Dchwe Spółk Jwn, Spiżrni Mlbrsk. Decyzją 1-sbwej Kpituły tytuł pwędrwł d Spiżrni Mlbrskiej, znnej między innymi z prwdzeni Jzz Club Spiżrni i Sklepów Cynmnwych. Ludcję dl zwycięzców knkursu gspdrczeg wrz z grtulcjmi dl luretów wygłsił burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski. Ngrd Firm Rku jest wyróżnieniem dl przedsiębirstw, które cłksztłtem swjej dziłlnści zwdwej i spłecznej wybitnie przyczyni się d rzwju mist lub swim dziłniem niesie pmc i wsprcie spłecznści lklnej. Decyzję wybrze zwycięzcy pdejmuje Kpituł Knkursu, w skłd której wchdzą przedstwiciele instytucji tczeni biznesu rz rgnizcji skupijących przedsiębirców. Ze względu n wyrównny pzim pmiędzy nminwnymi w tegrcznej edycji, Kpituł Knkursu zdecydwł się n przyznnie również dwóch wyróżnień, które pwędrwły d Resturcji Mc Dnld s i Bru BIS. Wyróżnieni wręczyli dyrektr Pwitweg Urzędu Prcy Jnn Reszk rz wiceburmistrz Mlbrk Mciej Rusek. Pdbnie jk przed rkiem, Kpituł pz knkursem przyznł tytuł Debiut Rku 01. D tej ngrdy nmin- D ngrdy Firmy Rku 01 nminwnych zstł Dzięki zrelizwnemu prjektwi, centrum mist zyskł nwą, dług czekiwną przez mieszkńców i turystów trkcję. - Brdz się cieszę, że udł się tk pięknie wyremntwć mieszknie. Jest ne kmpletnie wypsżne i d zrz gtwe d zmieszkni. Nie zbrkł w nim, pścieli, łóżeczek nwet zbwek dl dzieci. Chciłbym w tym miejscu grąc pdziękwć wielkiemu przyjcielwi Mlbrk dr Christinwi Meylwi z współprcę we wspólnym prjekcie rz Jerzemu Frycwi z nieceniną pmc i zngżw- nie. W przyszłym rku mist będzie plikwć śrdki d ministerstw n klejne mieszkni, le już terz deklruję, że przynjmniej jeden lkl będzie wyremntwny ze śrdków włsnych - mówi zstępc burmistrz Jerzy Sknieczny. Kbiety, które będą przebywć w mieszkniu chrninym, muszę mieć złżną Niebieską Krtę. W przypdku dznni przemcy, wystrczy, że zgłszą się d Miejskieg Ośrdk Pmcy Spłecznej lub n plicję. - Pdjęliśmy się teg zdni m.in. p t, by wspólnie z innymi lklnymi przedsiębircmi stwrzyć ryginlny prdukt turystyczny. Nzw,,Sklepy Cynmnwe t metfryczne nwiąznie d plskiej litertury rz kresu XX-leci międzywjenneg - wyjśni Aplniusz Zchr, utr prjektu. W Mlbrku ddn d użytku pierwsze mieszknie chrnine dl fir przemcy. Symbliczneg przecięci wstęgi 1 pździernik br. dknli zstępc burmistrz Jerzy Sknieczny - inicjtr teg przedsięwzięci rz dr Christin Meyl, Hnrwy Obywtel Mist Mlbrk, który d pczątku wspierł dziłni i z kwtę tys. zł sfinnswł remnt przekzneg przez mist lklu. Mieszknie przeznczne będzie głównie dl mtek z dziećmi, które są firmi przemcy dmwej i muszą zstć ntychmist dizlwne d sprwcy. Przewiduje się, że kbiety będą mgły tm przebywć mksymlnie d rku. W ten spsób zyskją czs n uregulwnie swjej sytucji w spkju i z mżliwścią skrzystni z pmcy dpwiednich instytucji, n przykłd w celu wyeksmitwni sprwcy z lklu, w którym dtychczs przebywł fir wrz z dziećmi. P zkńczeniu prcedury, mtk z dziećmi pwróci d swjeg mieszkni. wni zstli młdzi stżem mlbrscy przedsiębircy, którzy swją dziłlnścią dją innym pczątkującym firmm dsknły przykłd stswni dbrych prktyk w biznesie. O tytuł wlczyli: Pkje Gścinne ED-MAR, Prcwni Rzwju Burzyńscy, Cukierenk Drty Wiśniewskiej, ANA utrsk prcwni kletnicz Anny Oczkwskiej rz Sklep u Anglik Mrcin Tmli. Wyróżnienie Debiut Rku 01 rz sttuetkę ufundwną przez Reginlną Izbę Gspdrczą Pmrz, którą wręczył jej wiceprezes Jrsłw Filipczk, trzymł przedsiębirstw ED-MAR prwdzące w Mlbrku biekt z pkjmi gścinnymi i resturcją. N zkńczenie urczystej gli rzdni ngród wystąpili rtyści z Mlbrskieg Centrum Kultury i Edukcji, którzy zprezentwli frgment musiclu Nsze Rdi Ptsie. Nw jkść w centrum mist dzięki Sklepm Cynmnwym Pierwsze w Mlbrku mieszknie chrnine dl fir przemcy Miejski Ośrdek Pmcy Spłecznej sprwwł ndzór nd rbtmi budwlnymi rz wypsżył mieszknie w meble i ptrzebny sprzęt AGD i RTV. Prezes Tyrk zpewnił, że pdstwwą zsdą będzie współprc z firmmi miejscwymi. W Mlbrku plnuje zinwestwć kł 0 mln zł i przyjąć d prcy znczną liczbę sób, chć nie chcił jeszcze zdeklrwć knkretów n temt wielkści ztrudnieni. Obecnie rzpczną się prce nd dkumentcją i prjektmi, które pwinny zkńczyć się w ciągu rku. W tym histrycznym biekcie, któreg prter d 011 rku użytkwny był przez Mlbrskie Centrum Kultury i Edukcji, rgnizwne są liczne wystwy i sptkni. Znjdując się w nim Gleri Nv stł się miejscem prmcji rtystów z nszeg reginu. dusze zdbyt w 01 r. ze śrdków Reginlneg Prgrmu Opercyjneg Wjewództw Pmrskieg w rmch prjektu Mdernizcj i rzwój inkubtr przedsiębirczści w Mlbrku. Prjekt bejmwł dwie inwestycje - przystswnie istniejąceg budynku inkubtr przedsiębirczści n l. Wjsk Plskieg d ptrzeb sób niepełnsprwnych wrz z wyknniem elewcji rz stwrzenie inkubtr kultury włśnie w budynku Szpitl Jerzlimskieg. Wrtść wszystkich prc wynisł blisk mln zł. Wcześniej, z kwtę nieml 00 tys. zł wyknne zstły prce w zkresie iniekcji krystlicznej ścin rz dbudwy histrycznych wejść d budynku. Wyskść dfinnswni z Prgrmu Dziedzictw Kulturwe MKiDN wynisł pnd 00 tys. zł. Trw relizcj prc związnych z wykńczeniem niedstępnych dtąd części budynku Szpitl Jerzlimskieg przy ul Armii Krjwej i zgspdrwniem terenu wkół biektu. Teren p byłej Agrmie n Piskch, luret knkursu Grunt n Medl, zstł sprzedny z sumę..000 zł śląskiemu P.W. Tyrex sp. z.. Urczyste pdpisnie ktu ntrilneg nstąpił w dn. pździernik br. w mlbrskim mgistrcie. Pdpisy n dkumencie złżyli burmistrz Andrzej Rychłwski rz prezes spółki Jerzy Tyrk. Rzmwy z mistem trwły kilk miesięcy. Decydującymi rgumentmi z lklizcją inwestycji w Mlbrku był bliskść prtu i łtw dstępnść kmunikcyjn, między innymi dzięki budwie drugiej nitki mstu rz bcznic klejw, pniewż jk pdkreślił prezes, z kilk lt nie będzie mżn przewzić smchdmi twrów pwyżej pewnej wgi. Firm Tyrex nbył nieruchmść przy l. Wjsk Plskieg pwierzchni.8 h w wyniku przetrgu przeprwdzneg w dn. 18 wrześni br. Termin pdpisni ktu ntrilneg zplnwny zstł w dniu urczystej sesji Rdy Mist, pdczs której wręczn tytuł Firm Rku 01. Dzięki temu nwy inwestr mił kzję pznć lklnych przedsiębirców rz reprezentntów instytucji kłbizneswych. 9 wrześni br. burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski wrz z dyrekcją Szkły Pdstwwej nr z Oddziłmi Integrcyjnymi im. Unicef dknł urczysteg twrci nwczesneg plcu zbw n Osiedlu Płudnie. Relizcj inwestycji był mżliw dzięki pzysknej n ten cel dtcji w rmch rządweg prgrmu Rdsn Szkł. Nwy plc zbw przy Szkle Pdstwwej nr Liczne prdukty reginlne, klimtyczn muzyk rz różnrdne trkcje czekły n wszystkich, którzy w tym rku zdecydwli się dwiedzić Sklepy Cynmnwe - stylizwny trg różnści chrkterze mieszczńsk-kupieckim z czsów XX-leci międzywjenneg, stwrzny w centrum mist z inicjtywy Mlbrskiej Spiżrni. Włściciele firmy, będący psjntmi histrii, wygrli głszny przez mgistrt knkurs n kncepcję seznweg zgspdrwni części ul. Kściuszki. zintereswniem, grmdząc rzesze mieszkńców i turystów. Pmim teg, iż Sklepy Cynmnwe wrz z ndejściem wrześni zkńczyły swją dziłlnść, już z kilk tygdni mieszkńcy będą mieli mżliwść pczuci wyjątkweg klimtu ndchdzących świąt, z sprwą jrmrku dwentweg, który jest elementem prjektu i pwstnie n Plcu Miejskim im. Kzimierz Jgiellńczyk n pczątku grudni. Od czerwc br. w Sklepch Cynmnwych mżn był psilić się, dpcząć, psłuchć przedwjennej muzyki czy nbyć liczne prdukty związne z nszym reginem. N mlbrczyków i przyjezdnych czekły midy, ził, lklne piw, wędzne ryby, wędliny, pieczyw czy rękdzieł. Specjln stref dl dzieci umżliwił njmłdszym zpznnie się z histrycznymi zbwmi nszych dzidków. Pndt w Sklepch Cynmnwych przez cłe wkcje dbywły się różnrdne wydrzeni kulturlne d reknstrukcji histrycznych i pkzów tetrów ulicznych, pprzez kncerty jzzwe, ż p kin letnie czy pikniki kulinrne, pdczs których prezentwn bgctw nturlne nszych ziem. Wszystkie te wydrzeni cieszyły się dużym

4 Więcej miejsc prkingwych i bezpieczniej! zytywnie rzptrzył 9 z nich. Dzięki przyznnym śrdkm zmdernizwne zstną lub zstły już między innymi bisk przy Szkle Pdstwwej nr, Zesple Szkół nr 1 i n plcu Buklskieg, rzbudwne plce zbw przy Szkle Mlbrczycy złżyli 1 wnisków, z czeg Kmisj p- Pdstwwej nr 9 i Przedszklu nr. Ciekwym pmysłem był również wyremntwnie i dstswnie lklu d relizcji inicjtyw kulturlnych przez Stwrzyszenie Mkultur, czym więcej w rtykule pniżej. Od 7 wrześni br. w kwrtle mist grnicznym ulicmi Sienkiewicz, Knpnickiej, Suchrskieg, Nwwiejskieg, Sikrskieg wprwdzn zstł zmin rgnizcji ruchu mjąc n celu pprwę bezpieczeństw mieszkńców teg bszru, udrżnienie dtąd częst nieprzejezdnych dcinków dróg, zwiększenie miejsc pstjwych dl smchdów, tkże zstswnie ddtkwych rzwiązń dl rwerzystów. twrzył włsną Przestrzeń Aktywnści Twórczej Przestrzeń Aktywnści Twórczej ulkwn w budynku przy pl. Słwińskim 17 t jedn z przedsięwzięć relizwnych dzięki dtcji przyznnej przez Urząd Mist Mlbrk w rmch Mlbrskieg Prgrmu Prtnerstw Lklneg. Urczyste twrcie biektu dbył się wrześni br. Okzją ku temu był jubileusz -leci Stwrzyszeni Inicjtyw Kulturlnych - inicjtr i reliztr teg przedsięwzięci. - Stwrzyszenie dził już d pnd lt. Dtychczs nie mieliśmy miejsc, w którym mglibyśmy relizwć wszystkie nsze pmysły. Brkwł nm przestrzeni, któr stłby się nszym dmem rz miejscem wypełninym dziłnimi z zkresu kultury lterntywnej. Przestrzeń Aktywnści Twórczej dje nm mżliwść relizcji większści nszych zmierzeń. Chcemy trfić d jk njwiększeg grn dbirców, zmntwć fertę, któr zinteresuje wszystkie grupy spłeczne mieszkńców Mlbrk. Z nmi już pierwsze wrsztty, kncerty i zjęci stłe. W nszej Przestrzeni zgrli między innymi zespły Cchise, Kbns, Czrne Kwity i Wild Bks, w rmch DAY dbyły się kncerty grup Mjestic, Brudne Dzieci Sid, Bbyg, pkzy Cpiry, kcj chryttywn dl Mikłj Tedrczuk- mówi Drt Pietrzk, człnkini Stwrzyszeni. - Krzystjąc z kzji chcielibyśmy serdecznie pdziękwć wszystkim tym, którzy pmgli i wspierli pwstwnie Przestrzeni. Wsz wkłd w Ft: B. Jermin Ft: T. Brwiński Ptrząc n dziłlnść d pczątku jej istnieni, ilści i różnrdnści rgnizwnych imprez mżemy być pewni, że miejsce t będzie tętnić życiem kulturlnym i twórczym, przepełninymi kretywnymi pmysłmi. Mlbrk p rz trzeci z tytułem Gmin Przyjzn Rwerzystm utwrzenie teg miejsc jest nieceniny. Liczymy n t, że nie pzstwicie ns smych w dziłnich i ndl będziecie wspierć, chćby dbrym słwem i pzytywnymi myślmi. Dziękujemy tkże z udził w twrciu sli. Pzytywne wibrcje brzmią w ns d dzisij. Zprszmy d bserwwni nszej ferty rz d uczestnictw w wydrzenich - ddje. Ft: rch. Fundcji SOS - Ngrd Plcul t nie tylk grmny zszczyt, lecz przede wszystkim zbwiąznie n cle życie - mówi Drt Ojdwsk- Strzyk. - T ngrd dl ns wszystkich, b przecież gdyby nie wielkie serce, bezintereswnść trsk i zngżwnie mjeg mist i przyjciół z cłej Plski nie byłby mwy integrcji i wspólnych dziłnich. Kżdy sukces Fundcji jest sukcesem wszystkich, którzy ns wspierją, pmgją, bdrzją trską i zufniem - pdkreśl prezes Fundcji. Twrzystw Rzwju Pwiśl twrte n mlbrskich przedsiębirców! Ft: rch. SWP w Mlbrku W siedzibie Stwrzyszeni Wspierni Przedsiębirczści w Mlbrku przy l. Wjsk Plskieg 99 d wrześni br. swją siedzibę uruchmił Twrzystw Rzwju Pwiśl, wspierjące lklnych przedsiębirców z sektr mikr i młych firm, w dstępie d śrdków zewnętrzneg finnswni. SWP w Mlbrku współprcuje z Twrzystwem Rzwju Pwiśl w zkresie wdrżni n lklnym rynku niskprcentwych pżyczek dl młych i średnich przedsiębirstw. Pndt wcn współprc niesie ze sbą mżliwści wsprci dl sób prgnących rzpcząć dziłlnść gspdrczą pprzez umżliwienie strterm bizneswym pzyskni śrdków n strt n dgdnych i preferencyjnych wrunkch. C njwżniejsze, ze śrdków tych mgą skrzystć zrówn sby zmierzjące twrzyć włsną firmę jk i przedsiębirstw, które plnują rzwój związny z zkupem ddtkweg wypsżeni, zminą prfilu dziłlnści firmy czy pdmity wdrżjące nwe technlgie. - Jest t dsknł mżliwść d pzyskni kpitłu n złżenie włsneg biznesu dl sób, które nie psidją jeszcze histrii kredytwej, bądź nie spełniją innych wrunków w dstępie d kmercyjnych fert bnkwych - mówi Ktrzyn Kstrzew - Rzsk, Nczelnik Wydziłu Rzwju i Gspdrki Przestrzennej w Urzędzie Mist Mlbrk, dpwiedzilneg z współprcę z przedsiębircmi - Ddtkwymi tutmi prgrmów wsprci dl biznesu dstępnymi w fercie Twrzystw Rzwju Pwiśl jest mżliwść skrzystni z pżyczki d 10 tysięcy złtych, niskie prcentwnie mksymlnie d,7 %, rz wybrnie dgdneg systemu spłt nwet d lt, w zleżnści d sytucji finnswej przedsiębirstw - ddje. prwdzenie kmpnii reklmwej w tym serwisie rz vucher prmcyjny n udził w szóstej edycji Międzynrdwych Trgów Rwerwych Kielce Bike Exp 01. Certyfikt n ręce burmistrz Andrzej Rychłwskieg w imieniu Prezes Zrządu Główneg PTTK przekzł prezes mlbrskieg Oddziłu PTTK Bgdn Mąder. Uznwn z Nbl wśród spłeczników ngrd przyznn zstł Drcie Ojdwskiej-Strzyk i Ewie Trębs z dziłlnścią n rzecz dzieci niepełnsprwnych i ubgich rz integrcją śrdwisk lklneg w Mlbrku. Wśród wcześniejszych Luretów znleźli się m.in. Zbigniew Herbert, Krzysztf Kruze, Jcek Kczmrski, Jcek Kurń, ks.arkdiusz Nwk, Jnin Ochjsk i Jn Nwk- Jezirński. Złżyciel i dyrektr Fundcji Jerzy Bniecki stwierdził w jednym z wywidów, że szuk młych bhterów. Fundcj nie przyjmuje zgłszeń d Ngrdy. Jej knsultnci (jest ich w krju czterech) szukją ludzi, którzy prcują z psją, zn- Dzięki pdjętym dziłnim, kierwcy w tym bszrze pruszją się już zncznie wlniej, c przyczynił się d pprwy bezpieczeństw pieszych i rwerzystów. Pndt wzrsł liczb miejsc pstjwych, kierwcy swbdnie mgą przejechć dtąd niedrżnymi ulicmi. - Wielkrtnie trzymywliśmy d mieszkńców teg bszru sygnły brku miejsc pstjwych, niedrżnści gżwniem i ddją swje serce ptrzebującym. Ngrdy przyznwne są sbm, które swą pstwą i dziłlnścią wyrżją psznwnie i tlerncję dl innych, pświęcją swój czs i energię dl wspólneg dbr, pdejmują inicjtywy służące demkrcji i budwniu spłecznści lklnych, świdczą bezintereswną pmc bliźniemu. Chdzi dstrzeżenie dziłń ludzi, którzy w cdziennej prcy twrzą fundmenty demkrtycznej kultury. Wśród zstswnych pmysłów znlzł się m.in: wyznczenie mini rnd, wprwdzeni ruchu jednkierunkweg n wybrnych ulicch, relizcj tzw. kntrpsów dl rwerzystów czy zmin znkwni pinweg i pzimeg ulic wrz z wprwdzeniem zsdy skrzyżwń równrzędnych. Przystswnie ulic d wspólneg ruchu pieszych, rwerzystów i smchdów, n których wymuszne jest dzięki zstswnym rzwiąznim grniczenie prędkści pjzdów silnikwych m swje sdzenie w dświdczenich innych mist w Plsce i zgrnicą. Stswnie śrdków uspkjeni ruchu grnicz w spsób znczący liczbę wypdków. Zdecydwnie bniż się tkże pzim hłsu rz skżenie pwietrz. N wprwdzeniu stref uspkjeni ruchu zdecydwnie zyskują mieszkńcy bszrów bjętych teg typu rzwiąznimi - pdkreślją eksperci z Krjwej Rdy Bezpieczeństw Ruchu Drgweg. Zminy zstły wdrżne w prciu Studium Kmunikcji Ruchu przygtwne n zlecenie Urzędu Mist Mlbrk przez Biur Knsultcyjn-Prjektwe Inżynierii Drgwej Trfik. Wprwdzenie nwych rzwiązń kmunikcyjnych pprzedziły knsultcje spłeczne, które dbyły się w 01 rku. Spłeczny Oskr dl przedstwicielek Fundcji SOS Drt Ojdwsk-Strzyk - prezes Fundcji Szkł Otwrtych Serc rz Ew Trębs - sekretrz Rdy Fundcji zstły uhnrwne tegrczną ngrdą ustrlijskiej Fundcji Plcul im. Jerzeg Bnieckieg, wspierjącej rzwój inicjtyw bywtelskich w Plsce. ulic czy ndmiernej prędkści z jką pruszją się smchdy - mówi burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski. - W trsce pprwę bezpieczeństw i umżliwienie kierwcm swbdneg przejzdu, zleciliśmy wyknnie dl teg bszru nliz, które w knsekwencji skłniły ns d zstswni zprpnwnych przez ekspertów rzwiązń, które wpłyną n pprwę płynnści ruchu w tej części mist. W tym rku zintereswnie prgrmem był nprwdę duże. Pierwtnie uchwln kwt przeznczn n dtcje w rmch MPPL wynsił 00 tys. zł, jednk ilść i zkres wniskwnych przedsięwzięć spwdwły zwiększenie tej puli d tys. zł. Ft: rch. SP nr 9 w Mlbrku Mlbrski Prgrm Prtnerstw Lklneg t nrzędzie, dzięki któremu dtcje d lklnych prjektów mgą ubiegć się grupy mieszkńców, kmitety spłeczne i rgnizcje pzrządwe. Jest t prgrm, który m n celu przede wszystkim ktywizcję spłecznści, pprzez zngżwnie mieszkńców w prce n rzecz sweg njbliższeg tczeni, swjej młej jczyzny. 7 tys. zł n dtcje w rmch Mlbrskieg Prgrmu Prtnerstw Lklneg W tym rku Mlbrk już p rz trzeci z rzędu zstł luretem Ogólnplskieg Knkursu Gmin Przyjzn Rwerzystm, rgnizwneg przez Plskie Twrzystw Turystyczn-Krjznwcze w rmch prjektu Rwerem przez Plskę pd ptrntem hnrwym Ministerstw Sprtu i Turystyki, Plskiej Orgnizcji Turystycznej rz Związku Pwitów Plskich. - Jesteśmy jednym z czterech smrządów, które trzeci rz z rzędu trzymły ten zszczytny tytuł. T z pewnścią nie przypdek, le dcenienie dziłń prrwerwych w mieście. Sukcesywnie zwiększ się ilść dróg rwerwych, przykłdem mże być tu pwstł niedwn ścieżk w prku, któr wkrótce będzie rzbudwn dlszy dcinek. Nleży też wspmnieć strefie uspkjneg ruchu w centrum, gdzie wyznczne zstły kntrpsy dl rwerzystów n ulicch jednkierunkwych. T w znczny spsób zwiększ bezpieczeństw sób pruszjących się n rwerch, tych jest crz więcej. Tylk w tym rku w rjdch rgnizwnych przez PTTK wzięł udził prwie 00 sób - mówi Bgdn Mąder - Zpwidne inwestycje dją ndzieję n dlszą pprwę struktury dróg rwerwych w mieście, dzięki czemu mieszkńcy jeszcze chętniej będą przesidć się n jednśldy - ddje. Mlbrk, pdbnie jk w ubiegłych ltch, zstł dceniny w ktegrii Gminy -0 tys. mieszkńców. Mist d knkursu zgłsił Zrząd Oddził Przewdnickieg PTTK im. S. Dubyny. Dużym tutem Mlbrk w knkursie były liczne dziłni smrządu mjące n celu pprwę infrstruktury rwerwej w mieście rz uczestnictw w międzynrdwym prjekcie ELMOS. Ddtkw Mlbrk trzymł ngrdę w wyskści 1000 zł ufundwną przez MnitrUrzedwy.pl n prze- Nw ścieżk spcerw i klejne miejsc dpczynku w prku! D kńc rku mją zkńczyć się prce związne z budwą klejneg frgmentu ścieżki piesz-rwerwej widącej wzdłuż Ngtu, d przystni żeglrskiej d dwneg mfitetru. Prk Półncny, rzek Ngt rz jej tczenie stnwią niezwykle trkcyjny i cenny bszr Mlbrk, d niedwn niestety niedceniny i w dużej mierze zdegrdwny. T n szczęście się zmieni, pierwszy etp mdernizcji n nieml 600-metrwym dcinku prku przeprwdzny zstł już n przełmie 01 i 01 rku. Dzięki temu miejsce t zyskł nwą jkść i jest częściej dwiedzne przez mlbrczyków. Wyknne d tej pry prce bejmwły przebudwę istniejąceg ukłdu kmunikcji, w tym budwę ciągów pieszych i rwerwych, wyknnie świetleni pprzez usytuwnie energszczędnych lmp ledwych, tkże budwę 7 plcyków rekrecyjnych wypsżnych w łwki, siedzisk, stjki rwerwe i ksze n dpdy. Relizcj zdni ksztwł pnd 771 tysięcy zł, dużej mierze sfi- nnswne ze śrdków Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwisk i Gspdrki Wdnej w Gdńsku. Budw klejneg frgmentu ścieżki piesz-rwerwej jest kntynucją wcześniej wyknnych prc. Oprócz nwej nwierzchni n pnd 900-metrwym dcinku prku, pjwi się tkże 6 ddtkwych miejsc wypczynku 6 wrz z elementmi młej rchitektury rz świetleniem. Relizcj drugieg etpu inwestycji ksztwł będzie pnd 91 tysięcy zł, prjekt trzym dfinnswnie z Prgrmu Współprcy Trnsgrnicznej Litw-Plsk- Rsj

5 Mp inwestycyjn Mlbrk Mp inwestycyjn Mlbrk 9 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH Turystyk i rekrecj 1 Budw przystni żeglrskiej w Prku Półncnym Mdernizcj nbrzeż nd Ngtem Rewitlizcj murów brnnych Rewitlizcj Prku Półncneg - I etp d widuktu klejweg d przystni żeglrskiej 1 Siłwni plenerw przy przystni w prku 6 Siłwni plenerw ul. Michłwskieg 7 Plc zbw z siłwnią ul. Mickiewicz przy ldwisku 8 Plc zbw przy pl. Espernt P r k w ieg Oświt i Kultur 9 Odbudw i wprwdzenie nwych funkcji n terenie Szkły Łcińskiej l sk 19 S 9 10 Inkubtr Kultury (Szpitl Jerzlimski) 11 Budw Szkły Pdstwwej nr 1 Termmdernizcj Szkły Pdstwwej nr 9 sk Tczew 1 Budw plcu zbw przy Zesple Szkół nr w rmch prgrmu Rdsn Szkł 1 Budw plcu zbw przy Szkle Pdstwwej nr w rmch prgrmu Rdsn Szkł Truńsk 1 Remnt i wypsżenie żłbk Szrtk 1 Infrstruktur P rk w Pis tw sk 9 rut wic z Wymin nwierzchni dróg i chdników w Śródmieściu wrz ze zminą rgnizcji ruchu w rmch dzk 1 17 Prking n zpleczu ul. Kściuszki 1 G. N prjektu ELMOS (Orzeszkwej, Sienkiewicz, Krkwsk, Reymnt, Prus, Krszewskieg, Mtejki, Fłt, Grudzią W łw 16 Remnt mstku nd Knłem Jurnd Westerpltte, Suchrskieg) 19 Budw rnd i zmin rgnizcji ruchu w rejnie skrzyżwni ul. Głównej, Slskieg, Ceglnej i TczewSt re M skiej w Kłdwie 17 ist J. Piłsudskieg T. K ś ciusz 1 ki 1 Al. W jsk Pls k ieg Wymin nwierzchni chdnik ul. Tczewsk n djściu d szkły, Uprządkwnie terenu ul. Slskieg w rejnie pmnik Celników Plskich A. Mickiewicz Wymin nwierzchni jezdni i chdników n ul. Sierkwskich wrz z wyminą świetleni, nprw Ge 18 nwierzchni chdnik wzdłuż ul. Pistwskiej rz zdjęcie sfltu i przebrukwnie ul. Pistwskiej rz i ł. S n. W 8 17 Mrc 1 Remnty dróg: Okpw i Elbląsk, cz. Rej, Kieleck, cz. Anders, cz. Grudziądzk, Rlnicz, utwrdzenie ul. Dygt, Rzemieślniczej, Kzimierz Wielkieg, dł l. R plcu n djściu d Kścił św. Jn rs k wej szk Orze Oświetlenie wzdłuż ul. Zkpińskiej i części ul. Fustyny Kwlskiej 7.R Wł Grun wld z k g kie nt m ey 9 Blesłw Chrb 6 Rzbudw sieci knlizcyjnej i wdciągwej n s. Słupeck II reg 7 Budw knlizcji deszczwej n s. Słupeck II 7 8 Przyłącze ciepłwnicze d SP nr Ochrn śrdwisk k ie wic z 9 Rekultywcj wysypisk śmieci n ul. Tczewskiej i Ceglnej i kwtery w Miniętch gm. Dzierzgń h d w Mrii Kn Tr g pnickiej 8 INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI K. C 1 0 Budw ciągu piesz-rwerweg n ul. Kchnwskieg i ul. Zkpińskiej 1 Budw drugiej nitki mstu Ge h. C n. Wymin nwierzchni drgi i chdników p inwestycji budwy knlizcji snitrnej ul. Chdkiewicz Rewitlizcj Prku Półncneg - II etp d przystni żeglrskie d mfitetru De Budw knlizcji snitrnej n Międzytrzu rz ul. Chdkiewicz i Chrbreg (Chrbreg wrz z kn- e ull ick yb J. W ieg G 10 1 lizcją deszczwą) ci Budw knlizcji snitrnej n MAKOPIE - Le 00 8 r t INWESTYCJE PLANOWANE W MALBORKU W KOLEJNYCH LATACH eg ski biń 1 Rewitlizcj bulwrów nd Ngtem T. K ń pi k Z Budw sli widwiskwej w Kłdwie sk Nw infrstruktur n Strym Mieście d Szkły Łcińskiej w kierunku płudniwym Rewitlizcj murów wschdnich 1 6 K. Michłwskieg Jn Pwł II Budw klektr deszczweg n Wielbrku 6 Wymin sieci wdciągwej i częściw snitrnej n ul. Kchnwskieg wrz z remntem drgi i wyknniem ciągu piesz-rwerweg 7 Przebudw ukłdu dróg siedlwych w rejnie ul. ul. Grudziądzkiej, Anders, Szymnwskieg 8 Rnd i przebicie ul. Mickiewicz d ul. Trgwej 9 Nwe nwierzchnie n ul. Chrbreg 10 Wyknnie infrstruktury drgwej i uzbrjeni n klejnych ulicch w mieście

6 Mlbrsk Krt Mieszkńc, czyli z drm n zmek i tniej w mieście! Center w rmch kmpnii Mlbrk - Kchm t Mist. Celem kmpnii jest zwiększenie dwiedzin zmku przez mieszkńców, ich rdziny rz znjmych. Z histrią Mlbrk niedzwnie związn jest histri Kł Przewdników Mlbrskich, któr liczy już 60 lt. Jest t jedn z njbrdziej rzpznwlnych i n pewn jedn z njbrdziej ktywnych grup przewdnickich w Plsce. W mmencie złżeni Kł w 19 rku dziłł w nim zledwie 10 przewdników, dziś w tym zcnym grnie znjduje się ż pnd 0 sób. Obchdzny w mju br. jubileusz 60-leci był kzją d świętwni, wspmnień i d uhnrwni tych wszystkich, dzięki którym Stwrzyszenie się rzwij i zdbyw sukcesy. Wręczne dznczeni i wyróżnieni ptwierdziły, że w Kle Przewdników Mlbrskich nie prcują ludzie przypdkwi, le psjnci, dziłcze spłeczni, prpgtrzy idei psznwni tlerncji i kniecznści chrny dóbr dziedzictw kultury rz ppulryztrzy wiedzy n temt histrii reginu i mist. Akcj prmcyjn zstł przygtwn przez Muzeum Zmkwe w Mlbrku, Mist Mlbrk i Mlbrk Welcme N wnisek Zrządu Oddziłu Przewdnickieg PTTK im. Stefn Dubyny w Mlbrku Zrząd Główny Plskieg Twrzystw Turystyczn - Krjznwczeg wyróżnił Stwrzyszenie Kł Przewdników Mlbrskich medlem Z Pmc i Współprcę. Wiceprezes Stwrzyszeni Andrzej Pnek przyjął z rąk burmistrz Andrzej Rychłwskieg dznkę przyznną przez Ministr Kultury i Dziedzictw Nrdweg Zsłużny Dl Kultury Plskiej, pdbnie jk prezes trzymł też Złtą Hnrwą Odznką PTTK. Mlbrk Welcme Center wspólnie z In Yur Pcket wydł nwy turystyczny pln mist - mini przewdnik p Mlbrku w języku ngielskim. Mpy wydne zstły w dwóch sbnych edycjch: Lt-Jesień rz Zim-Wisn. Wydwnictw dzieli się n 9 części, w których znjdują się infrmcje n temt trkcji w mieście, histrii Mlbrk, wydrzeń kulturlnych, hteli i tniej bzy nclegwej, tkże infrmcje dtyczące resturcji rz infrmcje prktyczne dl turystów. Nkłd wydwnictw t 1 tys. sztuk. Pz tym przewdnikm wręczn dznczeni przyznne przez Ministr Sprtu i Turystyki, Zrząd PTTK, Kmisję Przewdnicką Zrządu Główneg Plskieg Twrzystw Turystyczn Krjznwczeg rz wyróżnieni dyrektr MZM Mriusz Mierzwińskieg. rz w pstci mpy n line n strnie Przewdniki trfiły w pierwszej klejnści d instytucji rz hteli ndmrskich i trójmiejskich. Są wśród nich między innymi: Htel Byjnn Spt, Htel Sfitel, Htel Rezydent, Htel Shertn, Htel Hiltn, Sten Line, Htel Gdyni, Htel Blue, Nvtel Gdńsk Centrum, Mer SPA Htel, punkty infrmcji turystycznej w Gdyni, Spcie, Gdńsku. Mini przewdnik p Mlbrku dstępny jest dl turystów w wersji elektrnicznej d pbrni w gólndstępnym frmcie PDF, w wersji mbilnej n urządzeni przenśne - In Yur Pcket t njwiększ seri ngljęzycznych drukwnych przewdników w Plsce: pnd kpii przewdników drukwnych rcznie. Przewdniki wychdzą w 18 krjch. Tysiące drmwych, niezleżnych i lklnie sprwdznych recenzji, które dją czytelnikm ktulne infrmcje tym, gdzie wrt wydć pieniądze i zpewniją przydtn wiedzę lklnym rynku. Nzywjąc inyurpcket.cm jedną z njlepszych strn dl pdróżujących, e Gurdin npisł: In Yur Pcket jest genilny w wydbywniu wyjątkwych, ezterycznych le i zwyczjnie wspniłych miejsc w eurpejskich mistch, szczególnie w Eurpie Wschdniej. pździernik 01 r. w Wejherwie dbyły się reginlne bchdy Świtweg Dni Turystyki. Hsłem przewdnim tegrczneg wydrzeni był Turystyk rzwój spłecznści. Mlbrk wyjechł z Wejherw ż z dwiem ngrdmi: dl Mlbrk Welcme Center z njlepszy subreginlny mrketing terytrilny rz dl Resturcji Gthic n zmku w Mlbrku z Miejsce z klimtem. - T dl ns klejny dwód n t, że dziłmy w dbrym kierunku i nie tylk n rzecz rzwju turystyki w Mlbrku, le również n rzecz prmcji cłeg reginu pmrskieg. Mlbrk t perełk n mpie turystycznej Pmrz i silny skłdnik ferty prmcyjnej nszeg reginu - mówi Mgdlen Mrszłkwsk, dyrektr MWC - Brdz się cieszę, że nsz prc zstł klejny rz dcenin i że nsze dziłni pmim grnicznych czsmi mżliwści i budżetu, są przez włdze wjewództw zuwżne i dcenine. Brdz dziękujemy! W urczystści wzięli udził Mrszłek Wjewództw Pmrskieg Mieczysłw Struk, wiceprezes Plskiej Orgnizcji Turystycznej rz prezes Pmrskiej Reginlnej Orgnizcji Turystycznej, tkże włdze jednstek smrządu terytrilneg, przedstwiciele brnży i świt nuki. Mist Mlbrk reprezentwli n urczystści: Andrzej Rychłwski, burmistrz Mlbrk, Mgdlen Mrszłkwsk dyrektr Mlbrk Welcme Center rz Jerzy Kpejewski - Prezes Kł Przewdników Mlbrskich. T nie jedyne wyróżnienie, jkie trzymł Mlbrk Welcme Center w ciągu sttnieg miesiąc. W prestiżwym knkursie Róż Reginów rgnizwnym przez redkcję Widmści Turystycznych ngrdzn nwy lbum prmcyjny prcwny i wydny przez Mlbrk Welcme Center Mlbrk jeden dzień t z mł. W tym rku min njlepszeg mteriłu prmcyjneg rywlizwł 99 prjektów. Wydwnictw cenine były pd względem estetyki rz zwrtści merytrycznej. Brn pd uwgę trkcyjnść wydni i publikwnych treści, tkże dstępnść mteriłów. Urczyste wręczenie wyróżnień Róż Reginów dl mistrzów mrketingu dbył się pździernik pdczs Międzynrdwych Trgów Turystycznych MTP w Pznniu. Dyrektr MWC, w imieniu Bgdn Głązki szef Resturcji Gthic w Mlbrku, debrł również ngrdę dl miejsc z klimtem, które jest częścią ferty wjewództw pmrskieg, serwując niepwtrzlną kuchnię w średniwiecznej tmsferze i z prfesjnlną bsługą. Resturcji Gthic serdecznie grtulujemy! Z rąk pni Mrty Chełkwskiej, Prezes Pmrskiej Reginlnej Orgnizcji Turystycznej burmistrz Mlbrk wrz z dyrektr mlbrskieg Centrum Turystyki debrli ngrdę z njlepszy subreginlny mrketing terytrilny. Ft: A. i L. Okńscy W seznie letnim 01 turyści przebywjący w Trójmieście mieli kzję zpznć się z nwym przewdnikiem p Mlbrku, sygnwnym lg ppulrnej i znnej n cłym świecie sieci mini przewdników In Yur Pcket. Ft: rch. Fundcji Zer Brier Mterił przedstwi sby, które mim swjej niepełnsprwnści są w stnie dwiedzić njciekwsze miejsc w Plsce. W przekzie, prócz tłumczeni treści w języku migwym, zstswn również npisy infrmcyjne rz udideskrypcję. W ngrniu sptu prmująceg turystykę dl sób niepełnsprwnych udził wzięł czterech mlbrczyków - inicjtr teg przedsięwzięci Wldemr Rgwski rz Leszek Mjewski, Krzysztf Nwcki i Mriusz Mleczek. Są t sby, które swim przykłdem pkzują, że niepełnsprwni mgą i chcą być ktywni. Spt w rmch kmpnii spłecznej emitwny był w lipcu i sierpniu br. n ntench TVN i TVP. Tkie kcje t dsknł frm prmcji Mlbrk, pniewż ngrnie wyknne zstł włśnie w nszym mieście. Oprócz sptu prcwn również przewdnik turystyczny, który przedstwi nsze mist jk jedn ze 100 njlepiej przystswnych dl sób niepełnsprwnych miejsc w Plsce. 10 gdzin n ntenie TVN czyli Wstjesz i Wkcje z Mlbrk Mlbrk w gólnplskim spcie reklmwym prmującym turystykę dl niepełnsprwnych Fundcj Zer Brier, specjlizując się w kmplekswej kmunikcji z sbmi niepełnsprwnymi rz prmcją ktywneg wypczynku, przygtwł pierwszy spt telewizyjny skierwny d sób niepełnsprwnych, który wykrzystuje jedncześnie knły kmunikcji z sbmi niewidmymi rz niesłyszącymi. Sprwdź ktulne zniżki n Mlbrk Welcme Center ngrdzne z prmwnie Mlbrk i wjewództw pmrskieg Njwyższe dznczenie - Srebrny Krzyż Zsługi ndwny przez Prezydent RP - trzymł prezes Stwrzyszeni Jerzy Kpejewski, wyróżniny również Złtą Hnrwą Odznką PTTK. Mlbrk w mrkwej sieci przewdników In Yur Pcket - Wrunkiem uprwnijącym d trzymni Krty jest stłe zmeldwnie w grnicch dministrcyjnych mist Mlbrk. Krt wydwn jest n pdstwie kzneg dwdu tżsmści z numerem PESEL. W przypdku sób niepełnletnich, Krt wydwn jest rdzicm lub prwnym piekunm - infrmuje Mgdlen Mrszłkwsk, dyrektr Mlbrk Welcme Center - Włściciel Krty mże w dwlnym terminie bezpłtnie zwiedzić Muzeum Zmkwe w Mlbrku. W tym celu nleży pbrć w ksch MZM tzw. bilet zerwy rz wziąć ze sbą d- Klejnym nwym kierunkiem, gdzie zprezentwn szerką fertę turystyczną Mlbrk jest Jpni (Trgi JATA Exp). Obecnie jest t jeden z njbrdziej perspektywicznych rynków dl turystycznej gspdrki reginu pmrskieg. Kilk lt wcześniej ruch przyjzdwy turystów z Jpnii kncentrwł się głównie wkół njwiększych mist tkich jk Wrszw czy Krków. T tendencj jednk d jkiegś czsu dynmicznie się zmieni. Obserwujemy stły wzrst D tej pry Krtę Mieszkńc pbrł pnd 10 tysięcy sób. Klejne czekją n swich włścicieli w Mlbrk Welcme Center - Centrum Turystyki przy ul. Kściuszki. Pndt Krt Mieszkńc umżliwi skrzystnie z szeregu trkcyjnych zniżek ferwnych przez lklną brnżę turystyczną w punktch hndlwych i usługwych n terenie mist, w chwili becnej d kcji przystąpił 9 pdmitów. Szczegóły dtyczące zniżek i rbtów ferwnych psidczm Krty przez mlbrskich przedsiębirców dstępne są n strnie Cdziennej Gzety Internetwej 8-00.pl. Pdczs festiwlu pwstł pięć specjlnych stref prmcyjnych: Stref Bech, Spt Lunge, SPA, Kulinri rz Infrmcj Turystyczn. Cłść ferty dpełniły liczne trkcje. Uczestnicy imprezy mgli pdziwić pkzy wlk rycerskie, pkzy kuglrskie, wziąć udził w mlwniu twrzy czy spróbwć swich sił w wrszttch mincerskich. Dzięki bgtej fercie grup mlbrskich rycerzy przyciągnęł rzeszę dbirców. Mlbrk Welcme Center wydł specjlnie n tę kzję mteriły prmcyjne w języku szwedzkim. Otwiermy wszystkie brmy - Mlbrsk Krt Mieszkńc t hsł kcji, dzięki której d płwy teg rku mieszkńcy Mlbrk mgą zwiedzć zmek zupełnie z drm. Tk mżliwść pwstł dzięki pdpisnemu 7 mj br. przumieniu pmiędzy burmistrzem Andrzejem Rychłwskim i dyrektrem Muzeum Zmkweg Mriuszem Mierzwińskim. - T klejny krk d budwni tżsmści lklnej mieszkńców, zwiększeni identyfikcji mlbrczyków z mistem i zmkiem. Któż bwiem jest lepszym mbsdrem mrki mist niż jeg mieszkńcy? mówi Andrzej Rychłwski, burmistrz Mlbrk. wód ptwierdzjący tżsmść sby, który będzie sprwdzny przy wejściu d zmku - ddje Mgdlen Mrszłkwsk. Jedną z njbrdziej efektywnych frm prmcji mist jest zistnienie n ntenie ppulrnej telewizji. Dzięki sprwnym dziłnim Mlbrk Welcme Center i przy nieceninej pmcy Agnieszki Cegielskiej, pgdynki pchdzącej z Mlbrk, w sierpniwy weekend prgrm Jrsłw Kuźnir Wstjesz i wkcje gścił w Mlbrku. Dziennikrze sptkli się z mieszkńcmi i turystmi przed główną brmą zmku, skąd prgrm ndwny był n żyw n ntenie TVN. Ekip telewizyjn gścił w Mlbrku już kilk dni wcześniej przygtwując Letni Przewdnik, który zpre- zentwn pdczs weekendweg prgrmu. 16 i 17 sierpni n Przedzmczu w sąsiedztwie wejści d Muzeum Zmkweg mżn był zbczyć studi TVN, skąd ndwny był sbtni i niedzielny prgrm. Nd mlbrskim niebem przemieszczł się również śmigłwiec Błękitny, pkzując piękne ujęci Mlbrk z ltu ptk. W prgrmie zprezentwn njwiększe wlry mist, trkcje, tkże histrię nszeg grdu. Jrsłw Kuźnir wspólnie z Agnieszką Cegielską przeprwdzili kilknście rzmów z ciekwymi mlbrczykmi i nie tylk. Łącznie pdczs teg weekendu Mlbrk n ntenie TVN prezentwny był przez 10 gdzin. P zkńczeniu prgrmu mieszkńcy mieli kzję przmwić z prwdzącymi, zrbić sbie pmiątkwe zdjęci i zdbyć utgrfy. Pndt w wkcje Mlbrk gścił również ekipę stcji Plst, któr pdczs jedndniwej wizyty nkręcił specjlny mterił prmcyjny mist. Pdczs sptu zprezentwn njciekwsze miejsc w Mlbrku tkie jk zmek wrz nwym budynkiem ks biletwych, jrmrk Sklepy Cynmnwe, tętniący życiem plc miejski z pkzmi fntnny, tkże Dinprk, przystń żeglrską, prk linwy i miejski Fit Prk. Mterił prmcyjny emitwny był n ntenie Plstu w rmch kmpnii Mist n 6, prmującej njbrdziej urkliwe plskie mist. zintereswni Gdńskiem i innymi mistmi Pmrz. Pz rchitekturą Gdńsk, turystów jpńskich d nszeg reginu przyciąg mjesttyczny biekt zmku mlbrskieg, wpisny n świtwą listę UNESCO. Obecnie Plskę dwiedz kł 0 tys. turystów jpńskich, ich pdróż crz częściej rzpczyn się w Gdńsku, c zwiększ długść pbytu n Pmrzu. W związku z tym Pmrsk Reginln Orgnizcj Turystyczn, której człnkiem jest również mist Mlbrk, d kilku lt wykrzystuje ten trend i ściśle współprcuje z ddziłem POIT w Tki. W tym rku trgi dwiedził pnd 10 tys. sób. Swją szerką fertę zprezentwł również Mlbrk, specjlnie n tę kzję Centrum Turystyki wydł mteriły prmcyjne w języku jpńskim. 11 N pczątku sierpni br. Mlbrk wrz z przedstwicielmi Pmrskiej Reginlnej Orgnizcji Turystycznej, mistem Spt i Sten Line prmwł fertę turystyczną Wjewództw Pmrskieg pdczs Festiwlu Archipelgu w Krlskrnie. Festiwl jest jednym z głównych wydrzeń kulturlnych w szwedzkim reginie Blekinge. Kł Przewdników Mlbrskich m już 60 lt Ft: J. Bdwski Prezentcj ferty Mlbrk w Szwecji i Jpnii 10

7 Pnd 0 zwdników rywlizwł pdczs Cstle Mlbrk Trithln Mlbrskie zwdy d lt cieszą się grmnym zintereswniem zrówn wśród zwdników jk i fnów trithlnu. Trdycyjnie widwiskwą rywlizcję bejrzł kilk tysięcy kibiców. Orgniztrmi zwdów byli MKS Trithln Mlbrk, Urząd Mist Mlbrk rz LABOSPORT Plsk s.c. Mrt Krwczyńsk - lekktletyk W wyścigu udził wzięł pnd dwustu klrzy. Pierwsz grup zwdników, któr derwł się d peletnu, pjwił się w Mlbrku kilknście minut później niż plnwn. N pzstłych zwdników trzeb był pczekć klejny kwdrns. Dzięki temu dping kibiców był jeszcze większy, rywlizcj brdziej emcjnując. W pierwszy weekend sierpni br. ruszył njwiększ imprez klrsk w Plsce Tur de Plgne, dbywjący się pd Ptrntem Prezydent RP Brnisłw Kmrwskieg. T jedn z njbrdziej prestiżwych międzynrdwych imprez sprtwych w nszym krju. N trsie przejzdu peletnu z njwiększymi gwizdmi świt klrskieg znlzł się w tym rku również Mlbrk. Ft: rch. UKS Orzeł Dumą nszeg mist są również kjkrz Jkub Wyczółkwski jk również sekcj hkejw Bmbers Mlbrk rz ich młdsi kledzy z UKS Bmbek. Pierwszy etp wyścigu prwdził z Gdńsk d Bydgszczy. W Mlbrku n klrzy, bk licznie zgrmdznych mieszkńców i turystów dpingujących sprtwców, czekł tkże ltn premi, ulkwn w sąsiedztwie urzę- Młdzi piłkrze zgrją w prgrmie Bił-zieln przyszłść z LOTOSEM Od wrześni br. młdzi piłkrze z Mlbrk mją jeszcze większe sznse n rzwój swich umiejętnści dzięki przystąpieniu mlbrskieg klubu Pmezni d prgrmu Bił-zieln przyszłść z LOTOSEM. Umwę w tej sprwie pdpisli we wrześniu przedstwiciele klubu Pmezni Mlbrk, Akdemii Piłkrskiej Lechi Gdńsk, Grupy Lts rz reprezentnci smrządu mist i pwitu. grupę dzieci i młdzieży, któr chce grć w piłkę n pzimie mtrskim. Prgrm jest wspierny przez jedną z njwiększych firm n plskim rynku Grupę LOTOS, któr d 011 rku jest spnsrem głównym grup młdzieżwych Akdemii Piłkrskiej Lechii Gdńsk, jk i spnsrem głównym drużyny ekstrklsy. - Umw, jką udł nm się pdpisć, t niewątpliwie krk d teg, by nsze dzieci miły wsprcie i mgły szklić się n brdz wyskim pzimie - mówi burmistrz Mlbrk Andrzej Rychłwski. - Przumienie d młdym piłkrzm z nszeg mist tkże sznsę skrzystni z prfesjnlneg zplecz techniczneg Akdemii Piłkrskiej Lechii Gdńsk i prgrmów stypendilnych wspierjących njzdlniejszą młdzież - ddje. Isttnym elementem prjektu jest t, że dziłni nie kncentrują się wyłącznie n wyszukiwniu njwiększych tlentów wśród njmłdszych z predyspzycjmi d wyczynweg uprwini sprtu, le bejmują też szerką Związek zwny w skrócie NOWĄ HANZĄ jest stwrzyszeniem mist hnzetyckich rz mist, które z dwną Hnzą ściśle współprcwły. Dzisij Związek nbier crz większeg znczeni w Eurpie, pzwl zchwć i umcnić stłe więzy pmiędzy mieszkńcmi i włdzmi mist Hnzy n wszystkich płszczyznch (kulturwych, spłecznych, eknmicznych i gspdrczych). Ptwierdz t dtychczsw współprc tych mist w pszczególnych reginch, gdzie jest żywe pczucie eurpejskiej slidrnści i wzjemne zrzumienie. Pzstłe mist prtnerskie Mlbrk t Nrdhrn (Niemcy), Sölvesbrg (Szwecj), Trki (Litw), Mrgny-lesCmpiegne (Frncj), Mnheim nd Renem (Niemcy). Mist Mlbrk w czsch średniwiecznych ściśle współprcwł z ówczesną Hnzą, był między innymi rgniztrem kilku zjzdów Hnzy, prktycznie kżd wżn decyzj w Związku Strej Hnzy nie zpdł bez udziłu Mlbrk. Dnut Błżejczyk wzruszył nie tylk publicznść, sm również nie krył łez pdczs wyknywni pisenek, d których czuł szczególny sentyment. Z kżdym z utwrów wiązł się jkś histri, którą chętnie się pdzielił, nwiązując tym smych wspniły kntkt ze słuchczmi. Sbtni wieczór nleżł d luretów i uczestników przesłuchń festiwlwych. Nie tylk z sprwą Kncertu Glweg, le również kncertu Ptrycji Gli, któr nie skupił uwgi n sbie, lecz przede wszystkim n młdych wklistch. Pdczs kilkugdzinnych wrszttów przygtwł z młdzieżą niezwykłe imprwizcje muzyczne, pkzując w ten spsób, jką rdść i jk wspniłe efekty mże dć wspólne muzykwnie. Eursng t knkurs, więc byli też zwycięzcy. Niezmiernie cieszy fkt, że duż pul ngród pwędrwł d wyknwców z Mlbrk. Nsz młdzież pnwł szczególnie młdszą ktegrię - pierwsze miejsce zdbył Zuznn Ślusrz, drugie - Bet Krkwik trzecie Sndr Eliminwsk. W ktegrii strszej wyróżnienie dstł Alicj Kuszwsk. GRAD PRIX Festiwlu pwędrwł d Zuznny Jsińskiej z Truni. Ngrdy dl njlepszych wklistów wręczli Andrzej Rychłwski - burmistrz Mlbrk, Arkdiusz Mrczkwski - Przewdniczący Rdy Mist Mlbrk rz Pitr Szwedwski - Przewdniczący Rdy Pwitu Mlbrskieg, którzy wrz z Jrsłwem Włęsą psłem d Prlmentu Eurpejskieg - byli spnsrmi ngród. Pmysłdwcą i krdyntrem festiwlu jest Tdeusz Seibert. Orgniztrem imprezy jk c rku był Młdzieżw Rd Mist Mlbrk. Celem Związku jest przede wszystkim wskrzeszenie d życi duch eurpejskich mist w prciu pndgrniczną ideę Hnzy n drdze wyminy kulturlnej i trdycji, trnsferu infrmcyjneg, nukweg i scjlneg, wzmcnieni kntktów hndlwych i gspdrczych rz zngżwnie młdzieży w prces rzwju Hnzy. Oficjlne człnkstw Mlbrk pzwli n lepszy rzwój współprcy pmiędzy mistmi hnzetyckimi, n zistnienie wśród wielu znczących mist eurpejskich m.in. belgijskich, hlenderskich, niemieckich, fińskich, rsyjskich, estńskich, nrweskich, jk Hmburg, Lubek, Brndenburg, Frnkfurt nd Odrą, Mgdeburg, Turku, Brugi, Nwgród, Klmr, Visby, Viljndi, Bergen rz plskich jk np.: Gdńsk, Gleniów, Kwidzyn, Krków, Szczecin, Wrcłw, Biłgrd, Drłw, Kszlin, Słwn, Frmbrk, Truń czy Elbląg. Przynleżnść Mlbrk d Międzynrdweg Związku Hnzy twrzy mżliwść krzystni z dświdczeń prtnerów, pzwli rzwijć współprcę między mistmi, wzmcni kntkty hndlwe i gspdrcze, przyczyni się d prmcji mlbrskieg ptencjłu kulturlneg i gspdrczeg, przede wszystkim pdniesie prestiż Mlbrk n renie międzynrdwej. Przy Związku Hnzy istnieje tzw. Młd Hnz dl młdzieży, w której skłd wchdzą młdzieżwi delegci z mist hnzetyckich. Oficjlne przystąpienie d Związku wzmcni w świdmści młdzieży sens ich przynleżnści d Młdej Hnzy i dziłń w rgnizcji n rzecz zchwni włsnej tżsmści kulturwej i jedncześnie byci twrtym rz pczuci eurpejskści. Bb Chnel i ngrdy z dziłlnść kulturlną n Inugurcji Rku Kulturlneg Z sprwą prgrmu Bił-zieln przyszłść z Ltsem dzieci z rczników będą miły równe sznse rzwju fizyczneg i relizcji swich psji sprtwych. Prgrm zpewni również pmc w pstci wyskiej klsy sprzętu sprtweg dl kżdeg zwdnik, tkże udził w bzch piłkrskich. Dzięki wsprciu Grupy LOTOS pwstnie tkże specjlny prgrm stypendilny dedykwny dl njzdlniejszych młdych piłkrzy. Decyzj zwrciu prtnerstw z Offgną zpdł już 6 wrześni 01 r., kiedy t Rd Mist Mlbrk wyrził jedngłśnie zgdę n zwrcie umwy współprcy prtnerskiej Mlbrk z Offgną. Pdbną uchwłę, również jedngłśnie, pdjął włski smrząd. Inugurcj Rku Kulturlneg t zwsze kzj d prezentcji kulturlnych n njwyższym pzimie. Również w tym rku mlbrsk publicznść nie zwidł się, spektkl pt. BABA CHANEL wystwiny przez Tetr Wybrzeże z Gdńsk rzbwił widwnię d łez. Przedstwienie nisł ze sbą również wżne przesłnie. T trgikmedi niewyczerpnym prgnieniu życi, wlce gdnść dl strści i niezleżnym d wieku głdzie szczęści. Inugurcj Rku Kulturlneg 01/01 dbył się w zmkwym Krwnie w piątek, 10 pździernik br. Przy tej kzji burmistrz Andrzej Rychłwski rz Nczelnik Wydziłu Oświty Kultury i Sprtu Jlnt Leszczyńsk pdsumwli njwżniejsze wydrzeni minineg rku, niezwykle bgteg w różnrdne imprezy. Trdycją Inugurcji jest przyznnie ngród z szczególne siągnięci w dziedzinie kultury. W tym rku wyróżnine zstły dwie sby, które d wielu lt swim zngżwniem, pmysłwścią i knsekwentną relizcją zmierzeń wzbgcją życie kulturlne mist. Ngrdy trzymły Mri Seibert - d 0 lt instruktrk zespłu wklneg Blbiny, dnsząceg liczne sukcesy n scenie plskiej i międzynrdwej rz Teres Żelz - złżycielk Uniwersytetu Trzecieg Wieku w nszym mieście, inicjtrk pwłni Rdy Senirów przy Urzędzie Mist Mlbrk i wlntriuszk n rzecz sób strszych w Dmu Pmcy Spłecznej w Mlbrku. SKS Skół - lekktletyk: Ptryk Bjur, Trener Nrbert Sjkwski Przystąpienie nszeg mist d Związku był pprzedzne pdjęciem w lutym teg rku stswnej Uchwły przez Rdę Mist Mlbrk. MKS Trithln: Młgrzt Szczerbińsk, Trener Mrcin Wniewski. Pdczs wizyty gści z Włch uzupełnin również prtnerskie symble w nszym mieście. Burmistrz Steffn Gtt wstwił herb Offgny d gblty mist prtnerskich znjdującej się przed Slą Psiedzeń w urzędzie mist n Plcu Mist Prtnerskich dsłnięty zstł drgwskz n Offgnę. Klejnym punktem był dsłnięcie tblicy z nzwą nszeg nweg mist prtnerskieg n plcu Kzimierz Jgiellńczyk. Tegrczn edycj Ogólnplskieg Festiwlu Pisenki Obcjęzycznej EUROSONG już z nmi. i pździernik br. w Przyziemiu Krwnu mił miejsce prwdziw uczt muzyczn. N scenie prezentwli się zrówn pczątkujący muzycy - uczestnicy knkursu, jk również gwizdy - Dnut Błżejczyk i Ptrycj Gl. du mist i strstw. Jej zwycięzcą kzł się Plk Kmil Grdek. Znim d nszeg mist djechli zwdnicy, pjwiły się hstessy pd pieką mlbrczyk Krzysztf Glwiej, które rzdły kibicm mteriły prmcyjne przygtwne przez spnsrów. MWOPR - dwubój nwczesny: Dminik Jendruszewski. Trenerzy Drt Grzywck i Iwn Ciechlewsk. Głównymi kierunkmi wspólnych dziłń będzie współprc w zkresie edukcji, kultury i sprtu jk również Sygntriuszmi umwy byli burmistrzwie Andrzej Rychłwski i Steffn Gtt rz Przewdniczący Rdy Mist Mlbrk Arkdiusz Mrczkwski i Alessndr Desideri, dpwiedzilny z współprcę prtnerską w Offgnii. Cereminię uświetnił występ chóru Lutni pd kierunkiem Bżeny Belcrz. Śpiewjąc młdzież z cłej Plski zjechł n Eursng Mlbrk n trsie tegrczneg wyścigu Tur de Plgne MKS Ngt Mlbrk - kjkrstw: Ptryk Górski, Kmil Głębiewski. Trener Andrzej Lewndwski Już pierwsze sptkni pkzły, jk wiele łączy bie gminy - średniwieczn histri, rchitektur, wkłd plskich żłnierzy w wyzwlenie rejnu Mrche - wyzwlenie Ankny i Lret przez żłnierzy II Krpusu pd dwództwem gen. Włdysłw Anders. Pkzły również, jk brdz różnimy się mentlnie i kulturw, w związku z tym jk wiele mżemy się d siebie nuczyć. mj br. mist Mlbrk stł się ficjlnym człnkiem Międzynrdweg Związku Hnzy. Zgrmdzenie Delegtów, które zebrł się przy kzji rgnizwnych w Lubece w. Dni Hnzy, przyjęł nszą kndydturę jedngłśnie, pdkreśljąc, że nie tylk Mlbrk będzie czerpł niewątpliwe krzyści ze współprcy, le również Hnz wzbgcił się cenneg człnk z bgtą histrią i trdycją, twrteg n Eurpę. UKS Orzeł - piłk sitkw dziewcząt: Błszczyk Mrt, Dąbrwsk Dgmr, Dąbrwsk Dri, Fedusi Mnik, Krup Ntli, Kulet Ktrzyn, Kulig Kludi, Michlewicz Agt, Mikłjewsk Dminik, Rekwsk Pulin, Sikr Michlin, Służłek Ew, Wysck Młgrzt, Żurwsk Aleksndr, Kstkwsk Kludi, Blewicz Juli, Szczyrb Dri, Łyczkwsk Młgrzt. Trenerzy: Szymn Żłędziewski i Pweł Tercjk Włskie mist Offgn jest już ficjlnie szóstym mistem prtnerskim Mlbrk. 16 sierpni br. nstąpił rtyfikcj umwy pdpisnej we Włszech 9 czerwc. Urczystść, dzięki gścinnści Muzeum Zmkweg, dbył się w Kpitulrzu n Zmku Wyskim. Ft: K. Bnnch, LABO SPORT W pierwszy weekend wrześni br. dbył się Cstle Trithln Mlbrk im. Brtsz Kubickieg, pdczs któreg mlbrczycy mgli pdziwić zmgni pnd 0 sprtwców. W zwdch wzięli udził trithlniści z cłej Plski. Pnd stu trzydziestu zwdników zmierzył się z pełnym dystnsem Irnmn czyli,8 km pływni, 180 km jzdy n rwerze i, km biegu z klei pnd 19 klejnych wystrtwł w ppulrnej płówce, gdzie rywlizcj dbywł się n dystnsch 1,9 km, 90 km i 1,1 km. Mlbrk nwym człnkiem Hnzy szerk rzuminej gspdrki i współprcy pmiędzy firmmi. Plnwn jest również relizcj wspólnych prjektów, finnswnych ze śrdków unijnych. Ft: K. Bnnch, LABO SPORT Rk 01 t rk sukcesów mlbrskich zwdników w różnych dziedzinch sprtu n szczeblu krjwym i międzynrdwym. O nich się mówi, nich się pisze, ich się również w mieście dceni, njlepszym dwdem n t są przyznwne c rku Ngrdy Burmistrz Mist Mlbrk. Tegrczn ceremni mił miejsce pździernik. Burmistrz Andrzej Rychłwski wręczył sprtwcm i ich trenerm wyróżnieni, pgrtulwł wszystkim sukcesów i pdziękwł z wspniłą pstwę sprtwą rz gdne reprezentwnie nszeg mist. Trenerm pdziękwł z ich prcę szkleniwą i mistrzwskie prwdzenie pdpiecznych. N sptkniu był też czs n dyskusję i mówienie plnów dtyczących przyszłści rzwju bzy sprtwej w Mlbrku i jej znczeniu n dlszy rzwój mlbrskieg sprtu. Ngrdzeni sprtwcy t: 1 Włsk Offgn szóstym mistem prtnerskim Mlbrk Strt i met znjdwły się n prkingu przy ul. Włwej w klicy Muzeum Zmkweg. W zwdch n dystnsie pełneg Irnmn njlepszy kzł się Wjciech Łchut, drugie miejsce zjął Pweł Krkwik, n njniższym stpniu pdium stnął Mrcin Lipwski. N krótszym dystnsie njszybszy był Mikłj Luft przed Mrcinem Łwickim i Mciejem Chmurą. Jesteśmy z nich dumni 1

8 1 Pnd miliny złtych n inwestycje ściekwe w mieście Wybry smrządwe - 16 listpd 01 1 Sprwdź w jkim lklu głsujesz! Zgdnie z Rzprządzeniem Prezes Rdy Ministrów z dni 0 sierpni 01 r. - n dzień 16 listpd 01 r. (niedziel) zrządzn wybry d rd gmin, rd pwitów, sejmików wjewództw i rd dzielnic m.st. Wrszwy rz wybry wójtów, burmistrzów i prezydentów mist. Głswnie zstnie przeprwdzne w gdzinch W ndchdzących wybrch mieszkńcy mist Mlbrk będą mieli mżliwść ddni głsu n: Rdę Mist Mlbrk - n terenie mist Mlbrk zstnie wybrnych 1 rdnych, Rdę Pwitu Mlbrskieg n terenie pwitu gółem zstnie wybrnych 19 rdnych, n terenie mist Mlbrk znjdują się dw kręgi wybrcze w 1 kręgu zstnie wybrnych rdnych, w kręgu zstnie wybrnych 6 rdnych, Sejmik Wjewództw Pmrskieg n terenie wjewództw pmrskieg zstnie wybrnych rdnych, pwit mlbrski wchdzi w skłd kręgu wybrczeg, w którym zstnie wybrnych rdnych, Burmistrz Mist Mlbrk Ft: rch. Przedsiębirstw NOGAT Mieszkńcy mist Mlbrk będą mieli mżliwść ddni głsu w 1 stłych i drębnych bwdch głswni: Przedsiębirstw NOGAT Sp. z.. w Kłdwie Wsi gm. Mlbrk zjmuje się zbirwym dprwdzniem i czyszczniem ścieków ze zlewni Mist i Gminy Mlbrk, Mist i Gminy Nwy Stw rz Gminy Lichnwy. Obsługuje glmercję Mlbrk kreślną terytrilnie w rzprządzeniu Wjewdy w zkresie kł 8 tys. mieszkńców. Przyjęty pln rzwju czyszczlni uwzględniny zstł w Krjwym Prgrmie czyszczni ścieków kmunlnych. W styczniu 01 r. pdpisn zstł umw Nr POIŚ /1-10 z WFOŚiGW w Gdńsku n dfinnswnie prjektu pn. Rzbudw czyszczlni ścieków w Kłdwie Wsi i sieci knlizcji snitrnej w Mlbrku w rmch dziłni 1.1 Gspdrk wdn ściekw w glmercjch pwyżej 1 tys. RLM Prirytetu I Gspdrk Wdn Ściekw Prgrmu Opercyjneg Infrstruktur i Śrdwisk Plnwny cłkwity kszt relizcji prjektu wynsi 7 01,1 PLN, gdzie dfinnswnie z Unii Eurpejskiej sięgć będzie , PLN c zncz, że efektywn dtcj wyniesie 60,81 % ksztów kwlifikwnych prjektu. Pzstł część finnswni w części dtyczącej czyszczlni pchdzić będzie ze śrdków włsnych przedsiębirstw. Pndt w rmch prjektu relizwneg przez Przedsiębirstw Ngt wyknn zstnie knlizcj snitrn w Mlbrku w ulicy Chdkiewicz rz w dzielnicy Międzytrze, dzięki czemu d miejskiej sieci knlizcyjnej pdłączne zstną ddtkw psesje. Celem przedsięwzięci dl Przedsiębirstw NOGAT Sp. z.. jest m.in. : budw nweg birektr mdernizcj sdników wstępnych wypsżenie czyszczlni w gregt prądtwórczy dptcj istniejących biektów n zbirniki retencyjne Ft: rch. Przedsiębirstw NOGAT Prjekt, któreg zkńczenie plnwne jest n III kw. 01 r., m przynieść nstępujące krzyści: pprwę niezwdnści prcy czyszczlni zwiększenie sprwnści technlgicznej czyszczlni zmniejszenie emisji uciążliwych zpchów wkół czyszczlni zmniejszenie negtywneg ddziływni systemu knlizcyjneg n wdy pdziemne i tczenie dbiór i czyszcznie ścieków kmunlnych spełnijących wszystkie wrunki, jkie nleży spełnić przy wprwdzniu ścieków d wód Numer bwdu Grnice bwdu głswni Siedzib Obwdwej Kmisji Wybrczej OBWODY STAŁE 1 Admirlicji, A. Strug, Błtyck, B. W. Głwckieg, Górlsk, dcinek ul. J. Kchnwskieg (d ul. Głwckieg d skrzyżwni ul. Słupeckiej z Włścińską tj. numery d d 7 rz numery d 97 d 1 A), J. Kstki, J. Wejher, K. I. Głczyńskieg, Krótk, Ks. W. Łęgi, L. Bądkwskieg, L. Teligi, Mił, Mjr Zygmunt Szendzielrz Łupszki, Mrsk, N Skrpie, Obrńców Przebrż, Piękn, Plc Zbw im. Zygmunt Buklskieg, Pln, Pprzeczn, Rzemieślnicz, S. Dygt, Szerk, Urcz, Widkw, W. Brniewskieg, Zciszn, Zgórn, Żeglrsk Szkł Pdstww nr ul. S. Hdyny 18 B. Krzywusteg, B. Śmiłeg, B. Czech, B. Mlinwskieg, Dąbrówki, F. Stmm, H. Knpckiej, H. Ordnówny, H. Mrusrzówny, H. Mdrzejewskiej, H. Łsk, Jn III Sbieskieg, dcinek ul. J. Kchnwskieg (d skrzyżwni ul. Słupeckiej i ul. Włścińskiej d skrzyżwni ul. Dąbrówki i ul. Św. Fustyny tj. numery d 90 d 96), Jn Pwł II, J. Krczk, J. Tuwim, Krdynł Stefn Wyszyńskieg, K. Pułskieg, Mieszk I, Olimpijczyków, Plc Kzimierz Wielkieg, Plc Stnisłw Młchwskieg, Słupeck, S. Hdyny, S. Wlsiewiczówny, S. Btreg, S. Jrcz, Św. Fustyny Kwlskiej, W. Pl, W. Pstrwskieg, W. Jgiełły, Włścińsk, Zygmunt Streg, Żwirki i Wigury Szkł Pdstww nr ul. S. Hdyny Leci, A. Asnyk, Al. Sprzymierznych, Gen. J. Hller, Gen. W. Rczkiewicz, dcinek ul. J. Słwckieg (d Al. Sprzymierznych d ul. Hller tj. numery d 0 d 7), Kszlińsk, M. Rdziewiczówny, Mzwieck, Plc Lepld Stff Specjlny Ośrdek Szkln Wychwwczy ul. Jgiellńsk 79/8 Al. Armii Krjwej, G. Zplskiej, Grunwldzk, H. Derdwskieg, J. Bżyńskieg, J. Prądzyńskieg, dcinek ul. J. Słwckieg (d ul. Hller pcząwszy d nr 8 i 8 d ul. Żermskieg tj. numery d 7 d 8 rz numery d 8 d 8), L. Psteur, Mł, Plc Ludwik Zmenhf, Skwer ks. Feliks Swickieg, Wileńsk Pwitwy Urząd Prcy Al. Armii Krjwej 70 Jgiellńsk, Plc Mj, Trgw, Zkpińsk Młdzieżwy Ośrdek Wychwwczy nr 1 im. Tdeusz Kściuszki ul. Jgiellńsk 9 6 B. Dybwskieg, E. Kwitkwskieg, J. Czerskieg, Jskółcz, K. Pminwskieg, Krucz, M. Smluchwskieg, Orl, Prtyzntów, Pinierów, Plc Jnusz Kuscińskieg, Pznńsk, R. Cebertwicz, Słwicz, S. Mikłjczyk, Trw Zkłd Gspdrki Kmunlnej i Mieszkniwej w Mlbrku Spółk z.. ul. Gen. de Gulle 70 7 H. Suchrskieg, M. Knpnickiej, Rlnicz, S. Okrzei 8 K. Michłwskieg, Plc św. Urszuli Ledóchwskiej Szkł Pdstww Nr ul. J. Wybickieg 9 Gen. de Gulle, T. Ktrbińskieg Szkł Pdstww Nr 8 ul. Gen. de Gulle 91 Przedszkle nr 10 ul. W. Reymnt Gimnzjum Nr ul. J. Wybickieg 10 C. K. Nrwid, J. Wybickieg, Nwwiejskieg 11 B. Chrbreg, Gen. J. Bem, Gen. W. Sikrskieg, J. Fłt, J. K. Chdkiewicz, J. Mtejki, J. I. Krszewskieg, Plc Ludwik Wryńskieg, Plc Stnisłw Wyspińskieg, Sdw, Słneczn, Westerpltte 1 Akdemick, dcinek Al. Wjsk Plskieg (d ul. Dlekiej pcząwszy d nr 0 i 91 d ul. Rkwiec tj. numery d 0 d 91B), J. Dąbrwskieg, Leśn, Przedszkle Niepubliczne Pd Ksztnmi Lubelsk, M. Krjewskieg, Mrszłkwsk, Młdych, Okpw, Piskw, Rkwiec, W. Wróblewskieg, Wąsk, Wilcz, Wspóln, Zielenieck ul. Zielenieck 1 1 dcinek Al. Wjsk Plskieg (d ul. Dlekiej d widuktu nd trmi tj. numery d 1 d 9 rz numery d 9 d 0), Dlek, Gen. GrtRweckieg, Kieleck, Kszykw, M. Rej, Ngtw, Piltów, Rnd Prtwe, Sperów 1 Bydgsk, Elbląsk, Gen. W. Anders, Grudziądzk, K. Szymnwskieg, Kwidzyńsk, Truńsk, Wiśln 1 Ciepł, F. Chpin, Gen. S. Mczk, J. Kiepury, Ltnicz, Łąkw, Pmrsk, Sprtw, Wrszwsk, Wisenn, Włyńsk 16 Agrestw, Akcjw, Al. Celników Plskich, Bczn, Brukw, Brzzw, Bukw, Cegln, Cisw, Czereśniw, Dębw, Dziłkw, Głgw, Główn, Jśminw, Jesinw, Klnw, Kścieln, Krzyw, Kwitw, L. Slskieg, Mlinw, Ogrdw, Przeczkw, Różn, Tczewsk, Tplw, Włw, Wrszttw, Wierzbw, Zmkw, Żułwsk Zespół Szkół nr 1 ul. Tczewsk 1 17 B. Prus, E. Orzeszkwej, dcinek ul. H. Sienkiewicz (d ul. Orzeszkwej d ul. Knpnickiej tj. numery d d A - C), Krkwsk, M. CurieSkłdwskiej, W. Reymnt Prdni Psychlgiczn -Pedggiczn ul. W. Reymnt 18 dcinek ul. 17-g Mrc (d Al. Rdł d ul. Psteur tj. numery d 11 d ), dcinek ul. A. Mickiewicz (d Al. Rdł d ul. Grunwldzkiej tj. numery d 0 d 8), J. Ksprwicz, M. Kpernik, Plc Słwiński, Plc Wlnści, Rnd im. Augustyn Szpręgi, Skwer Espernt, Skwer Ignceg Jn Pderewskieg, S. Żermskieg Gimnzjum Nr 1 ul. S. Żermskieg 19 dcinek ul. 17-g Mrc (d Al. Rdł d ul. Piłsudskieg tj. numer 1 rz numery d 8 d 6), Pczty Gdńskiej, Skwer Żłnierzy Wyklętych, Stre Mist, Strścińsk, Trkt Jn Pwł II, W. Wits Przedszkle nr ul. W. Wits 10 0 dcinek ul. A. Mickiewicz (d Al. Rdł d Rnd Slidrnści tj. numery d d 6), Alej Rdł, Dwrcw, J. Piłsudskieg, Mzurów, Prkw, Pistwsk, Plc Gbriel Nrutwicz, Plc Kzimierz Jgiellńczyk, Plc Wiesłw Jedlińskieg, Rnd Kzimierz Jgiellńczyk, Rnd Ltników Plskich, Rnd Przewdników Mlbrskich, Rnd Slidrnści, Stnisłw i Heleny Sierkwskich, T. Kściuszki, Wreck, Żelzn Szkł Pdstww Nr 9 Plc Nrutwicz 1 1 dcinek ul. H. Sienkiewicz (d ul. Orzeszkwej d Al. Rdł tj. numery d 1 A D d 0 rz numery d 6 d 60), Jsn Centrum Prfilktyki i Terpii Uzleżnień w Mlbrku ul. Nwwiejskieg 8 Zespół Szkół nr Al. Wjsk Plskieg 79 Zespół Szkół Pndgimnzjlnych nr Al. Wjsk Plskieg 9 Przedszkle Niepubliczne Krsnl ul. F. Chpin 7 Świetlic Mlbrskiej Spółdzielni Mieszkniwej ul. E. Orzeszkwej 1 OBWODY ODRĘBNE Dm Pmcy Spłecznej w Mlbrku Zkłd Krny w Mlbrku Pwitwe Centrum Zdrwi Sp. z.. Szpitl w Mlbrku Dm Pmcy Spłecznej w Mlbrku ul. J. Słwckieg Zkłd Krny w Mlbrku ul. Pczty Gdńskiej 19 Pwitwe Centrum Zdrwi Sp. z.. Szpitl w Mlbrku Al. Armii Krjwej 10/106 Prsimy, by przed udniem się d lkli wybrczych, zpznć się ktulnym pdziłem mist n bwdy głswni rz z siedzibmi bwdwych kmisji wybrczych. Więcej infrmcji n temt wybrów smrządwych dstępnych jest n strnie internetwej w zkłdce WYBORY SAMORZĄDOWE 01.

9 Imprezwy Mlbrk Mlbrsk Mjówk Międzynrdwy Festiwl Kultury Dwnej - czerwiec mj Bże Nrdzenie w Sztuce grudzień/styczeń Ft: M. Sttkiewicz 16 EnMusic Festivl czerwiec Dzień Slidrnści sierpień Mgic Mlbrk sierpień Oblężenie Mlbrk lipiec Ft: M. Mrczkwski Dni Mlbrk czerwiec Inugurcj Rku Kulturlneg pździernik Zbliż się klejn dsłn Knkursu Pświęcneg Twórczści Petów Plskich Wielcy Niebecni. Ósm edycj m wymir gólnplski, d udziłu zprszn jest młdzieży szkół gimnzjlnych i pndgimnzjlnych, któr interesuje się pezją i muzyką i chce zprezentwć swje umiejętnści petyckie, ktrskie i wklne. Rdek - wklist i ktr tetrlnych inscenizcji muzycznych, utr pisenek. Znkmity wyknwc cverów, twórc niezpmninych krecji scenicznych. Zczynł d klimtów petyckich kmpnwł pisenki między innymi d tekstów Blesłw Leśmin i Lepld Stff, śpiewł też w zespłch rckwych jk np. Mnwlker, Obcy, Jutr, Znderhu. Orgnizwny przez Mlbrskie Centrum Kultury i Edukcji Knkurs pświęcny jest pmięci znkmitych petów i twórców, którzy p swjej śmierci pzstwili trwły śld dl przyszłych pkleń młdych ptritów, krzewiąc piękn i kulturę włsneg krju. Gściem specjlnym tegrcznej edycji będzie Jnusz Artyst wystąpi n wieczrnym Kncercie Glwym, który dbędzie się 8 listpd br. gdz w Przyziemiu Krwnu. Bilety w cene zł d nbyci w Mlbrskim Centrum Kultury i Edukcji przy ulicy Kprenik 1. Urząd Mist Mlbrk, 8-00 Mlbrk, pl. Słwiński, e-mil: Redkcj prtlu 8-00.pl e-mil: Tel.: Ft: J. Premb, Jnusz Rdek zśpiew pdczs Wielkich Niebecnych

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej.

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej. Chi/Pliw prz łw e/ WIELOFUNKCYJNA I ŁATWA W UŻYCIU TECHNOLOGIA 3D CAD DOSKONAŁA OFERTA DLA STUDENTÓW Sz tu k SlidWrks Eductin grm bejmuje wsztkie njnwsze technlgie 3D CAD w rmch jedneg, łtweg d pnwni pkietu.

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNA PROJEKTOWANA REALZACJ NWESTYCJ ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Wrszw ul. Mgier 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mil:elkrs@interi.pl nwestr : MASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZELNCA PRAGA PÓŁNOC 00-987

Bardziej szczegółowo

1. Poszerzanie wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miasta z uwzględnieniem jego specyfiki.

1. Poszerzanie wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miasta z uwzględnieniem jego specyfiki. Odkrywcy n trpie... Cele gry terenej: 1. Pszerznie wiedzy wlrch przyrdniczych i turystycznych mist z uwzględnieniem jeg specyfiki. Ksztłtnie pczuci dpiedzilnści z śrdisk nturlne. Pznwnie ciekwych miejsc

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ. TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej STOWARZYSZENIE NIEMIECKO POLSKIEJ WSPÓŁPRACY SOCJALNEJ TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji eknmii spłenej WYNIKI EWALUACJI INSTRUMENTU FINANSOWEGO TORO w psukiwniu skutenyh metd wspri instytuji

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

POSELSKIE. Mijają cztery lata odkąd ponownie zasiadłem w ławach poselskich dzięki Państwa poparciu. Przez te wszystkie lata starałem się,

POSELSKIE. Mijają cztery lata odkąd ponownie zasiadłem w ławach poselskich dzięki Państwa poparciu. Przez te wszystkie lata starałem się, PRAWOZDANIE POELKIE Psłwie i sentrwie pwinni infrmwć wybrców swjej prcy i dziłlnści rgnu, d któreg zstli wybrni. Art. 1 ustw z dni 9 mj 1996 r. wyknywniu mndtu psł i sentr.dz.u. 1996 nr 73 pz. 350 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2014-2020 28/07/2014 Wykie bdi ewlucyjeg p. Ewlucj ex-te Prgrmu Współprcy Trsgriczej Rzeczpsplit Plsk Republik Słwck 2014-2020 Złączik 4. Digrmy przyczyw - skutkwe Zmwijący: Miisterstw Ifrstruktury i Rzwju Wykwc:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.106.2016 RADY POWIATU LESKIEGO z dni 25 mj 2016 r. w sprwie ztwierdzeni dignzy ptrzeb edukcyjnych Zespłu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku i Liceum Ogólnksztłcąceg w Lesku w rmch

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI apel o aktywność

FUNDUSZ SOŁECKI apel o aktywność FUNDUSZ SOŁECKI pel ktywnść Sznwni Pństw, Już n pczątku wrześni, z inicjtywy słtysów zrgnizwne zstną pierwsze zebrni, których celem będzie ustlenie pdziłu funduszu słeckieg przydzielneg kżdej miejscwści.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowadeba.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl Nwa Dęba: Udzielenie kredytu długterminweg dla Gminy Nwa Dęba Numer głszenia: 129379-2015;

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis.

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis. Warszawa, 28 października 2009 Prf. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektrniki i Technik Infrmacyjnych PW Ntatka służbwa dtycząca Terenu Centralneg Bis. 1. Kilka infrmacji prządkwych Z inicjatywy trzech dziekanów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży

Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży 2 2/1 Dignz stnu systemu trnsprtweg Łmży 2.1 Mist Łmż Łmż jest płżn w półncnwschdniej części Plski n terenie wjewództw pdlskieg. W grnicch dministrcyjnych mist zjmuje pwierzchnię 3258 h, w tym 40% pwierzchni

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nwy Sącz, dnia 28.05.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl; www.nwysacz.pl Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

informacje o pracy rady miejskiej w KątACH wrocławskich dwie komisje rady, którym przewodniczą Janusz terlecki i Antoni pa- likowski

informacje o pracy rady miejskiej w KątACH wrocławskich dwie komisje rady, którym przewodniczą Janusz terlecki i Antoni pa- likowski Antni Kpeć trzymł wyróżnienie Smrządweg Menedżer Reginu 2012 Antni Kpeć, burmistrz Mist i Gminy Kąty Wrcłwskie trzymł wyróżnienie Smrządweg Menedżer Reginu 2012. Ngrd zstł przyznn 14 mj br. w Tetrze Współczesnym

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów

Nr KRS lub inny rejestr Oferenta / Oferentów Wyniki knkursu FIO w 2015 r. 4 prjekty jednrczne Wykz skrótów: D - dfinnswny; DOS - dfinnswny cen strtegiczn; ND - niedfinnswny; PM - pzytywny cznie; NM - negtywny cznie. P - pzytywn frmlnie O - drzucn

Bardziej szczegółowo

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość Jak Pwiat wspiera przedsiębirczść. Dtychczaswe praktyki, plany na przyszłść Pwiat Drawski płżny jest w płudniw-wschdniej części wjewództwa zachdnipmrskieg. Stanwi serce niezwykłej krainy - Pjezierza Drawskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 GOTOWA NA NOWY ROK

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 GOTOWA NA NOWY ROK ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 GOTOWA NA NOWY ROK Dzięki strnim włdz Gminy Kąty Wrcłwskie, dyrekcji szkły pdstwwej i wyknwcy zdni Przedsiębirstw Budwlneg MAXBUD ABJ Sp. z.. z Wrcłwi inwestycj Budwy

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1

Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1 Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1 Głównym Organizatrem zawdów jest: PW RYBKA Leszek Ołdakwski (Szkła Nauki Pływania "RYBKA"). Organizatrami reginalnymi są jednstki samrządu

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH, nr prjektu: POKL POKL.09.06.02-14-315/14, współfinanswany

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000 Kwta przed zmianami Kwta zmian Kwta zmianach p Rewitalizacja ul. Chłdnej - zadanie 1 620000 620000 Zgdnie z zapisem w WPI zadanie jest realizwana w latach 2005-2011. Z uwagi na graniczne śrdki finanswe

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

KOlsUa 7 1/ Warszawa, /l^.o^. 2014 r. wg rozdzielnika. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^

KOlsUa 7 1/ Warszawa, /l^.o^. 2014 r. wg rozdzielnika. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^ MINISTER GOSPODARKI RPW/62887/2014 P Dt:2014-08-20 KOlsU Wrszw, /l^.o^. 2014 r. DIW-VII-540-1-12/14/ ^ib^ wg rzdzielnik Sznwni Pnstw, zgd z 38 Regulminu Prcy Rdy Ministrw przesylm cztery prjekty rzprz^dzeri

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE GRANTODAWCZE

INSTYTUCJE GRANTODAWCZE ISTYTUCJ GRATODAWCZ Stwrzyszenie Akdemi Rzwiu Filntrpii w Plsce Jest t niezle2n, nienstwin n zysk rgnizcj pzrzqdwprwdzqc dzilni w sze5ciu bszrch temtycznych:. rzwj spleczn6ci lklnych. ktfvvns6 mldzie2y.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Najem kmpleksu biektów knferencyjnych w Centrum miasta Pznania, w jednej lkalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.11.2014 Nwy Sącz, dnia 13.10.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego

Wyzwania dla europejskiego sektora energetycznego Frum Zmieniamy Plski Przemysł Wyzwania dla eurpejskieg sektra energetyczneg Sesja tematyczna: Energetyka 3 luteg 2011, Warszawa Htel Sheratn dr Matthias Jchem Wiceprezes Hitachi Pwer Eurpe GmbH Nwe kncepcje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo