INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE"

Transkrypt

1 Nr 8/2013 Kosakowo Sierpień 2013 r. Przed nami DOŻYNKI - zapraszamy 8 września br. już od godz na placu przy ul. Żeromskiego, w programie: korowód barwnych wieńców, Msza Święta, gry i zabawy - występy regionalnych zespołów oraz koncerty - wśród nich zespół MILANO GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE Gmina Kosakowo w złotej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce. Według Rankingu Samorządów wydawnictwa Rzeczpospolita nasza gmina awansowała w stosunku do roku ubiegłego o trzy miejsca, z 12 na 9. Dzisiaj mamy na sali tych najlepszych... tymi słowami premier Jerzy Buzek rozpoczął 15 samorządowy plebiscyt samorządów w siedzibie Rzeczpospolitej w Warszawie, a w chwilę później gratulował wójtowi Jerzemu Włudzikowi dobrych wyników w samorządowej pracy i awansu w rankingu. Kapituła plebiscytu, wśród której, obok premiera Buzka, był również m.in. Paweł Tomczak dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich, spraw dzała, któ re mia sta i gmi ny naj bardziej dba ją o roz wój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. W biuletynie: VIII DNI GMINY KOSAKOWO Tradycyjnie w połowie sierpnia hucznie i widowiskowo obchodziliśmy Dni Gminy Kosakowo zorganizowane przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. Pogoda dopisała, a atrakcyjny program trzydniowego święta naszej Gminy przyciągnął niespotykane rzesze mieszkańców oraz turystów. 15 sierpnia odbył się XVII Festyn Kaszubski przy Szpyrku w Rewie; następnie przenieśliśmy się na plac przy ul. Żeromskiego do Kosakowa na VII Kosakowską Noc Kabaretową (16 sierpnia) oraz Koncerty Gwiazd (17 sierpnia). W ramach Dni Gminy odbyły się w Rewie również II Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo (17 sierpnia). Więcej informacji na stronie 2 Więcej informacji na stronie 9 INWESTYCJE GMINNE W tym roku, zgodnie z zapowiedziami samorządu gminy, wyremontowana zostanie ul. Wiejska, rozbudowana Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza. Intensywne prace trwają przy budowie nowego gimnazjum oraz Przystani Rybackiej w Mechelinkach. Realizowane przez gminę Kosakowo inwestycje wpisują się w cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy, służą mieszkańcom oraz turystom. Realizując wiele z nich wykorzystujemy pozyskane środki Unijne. Więcej informacji na stronie 3 Referendum - sąd zakończył sprawę Rewolucja śmieciowa Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze miejscowy plan zagospodarowania ponownie do publicznego wglądu VII Festiwal Piosenki Żołnierskiej Kosakowski Klub Seniora

2 2 AKTUALNOŚCI BIULETYN GMINNY GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE Oceniane w Rankingu Samorządów wydawnictwa Rzeczpospolita samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: mia sta na prawach powiatu, gminy miej skie i miej sko-wiejskie, gminy wiejskie. W pierw szym etapie wybra no mia sta i gmi ny, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansa mi w la tach i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Pod uwa gę brano da ne pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce w wyodrębnionych przez kapitułę kategoriach. W samorządach, które przeszły do drugiego etapu oceniano między innymi: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w la tach wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego miesz kań ca; uwzględniono środki, któ re w la tach wpłynęły na rachunek budżetu gminy zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD PLEBISCYTU DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO 23 lipca br. Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo, zwycięzca plebiscytu Wójt Pomorza 2013, odebrał nagrodę z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, i Mariusza Szmidkę, redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród samorządowcom, która odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, 10 najpopularniejszych wójtów z Pomorza, wyłonionych przez Czytelników Dziennika Bałtyckiego w głosowaniu SMS-owym, uhonorowano specjalnymi dyplomami i kapeluszami, atrybutami dobrze wypełnianej władzy samorządowej. Dodatkową nagrodą dla pierwszej trójki wójtów jest całostronicowa prezentacja na łamach Dziennika Bałtyckiego. Wójtowie będą mogli opowiedzieć o swoich dokonaniach i planach na przyszłość. Jerzy Włudzik odebrał również nagrodę dla Gminy Kosakowo, która zyskała tytuł Tej, w której żyje się najlepiej.... Gmina Kosakowo została bezdyskusyjnym dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w la tach dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkań ca (w wy bra nych dzia łach) w la tach ; Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 sa mo rzą dy. Spośród 250 gmin wiej skich Gmina Kosakowo uplasowała się na 9 miejscu! Warto też dodać, iż wśród 250 gmin wiejskich mamy 28 lokatę za innowacyjność, na którą składa się szereg rozwiązań zastosowanych w procedurach pracy urzędu jak i te, które ułatwiają kontakt mieszkańców z urzędem, m.in. dzięki Forum dyskusji prowadzonej na stronach internetowych, czy cyklicznym czacie internetowym z wójtem. Światłowód w naszej gminie Innowacją w naszej gminie jest również budowa sieci światłowodowej FTTH Point To Point, czyli światłowód do domu - punkt-punkt - odmiana sieci FTTH, w której światłowód łączy abonenta bezpośrednio z głównym węzłem dostępowym operatora, bez jakichkolwiek punktów pośrednich. Inwestycję tę, realizowaną z wykorzystaniem funduszy unijnych, w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr projektu POIG /10 realizuje w gminie firma Pro-internet Sp. z o.o. już od dwóch lat. Budowę sieci światłowodowej w Gminie Kosakowo planuje się zakończyć w 2015 roku. Więcej o projekcie można się dowiedzieć na stronie internetowej zwycięzcą plebiscytu. Nagrodą będzie możliwość zaprezentowania się na łamach czterostronicowej wkładki, która ukaże się w całym nakładzie w codziennym wydaniu Dziennika Bałtyckiego. Uroczystą galę samorządową uświetniły występy zespołów Nadolanie z Nadola oraz Kaszubianki z Władysławowa. Wójt Jerzy Włudzik raz jeszcze dziękuje wszystkim mieszkańcom za oddane głosy i wyrażone w ten sposób poparcie. Jak mówi, jest to dodatkowa motywacja do dalszej pracy. Referendum - sąd zakończył sprawę Informujemy Państwa, iż złożona przez inicjatora referendum i jego pełnomocnika Szymona Tabakiernika skarga na uchwałę Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2013 r., odrzucającą przeprowadzenie referendum została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalona. Tym samym sąd potwierdził legalność podjętej przez Radę Gminy Kosakowo uchwały i uznał zarzuty skarżących za całkowicie bezzasadne. Jak podkreślił sąd w ustnym uzasadnieniu, wobec niespełnienia wymogu ustawowego, braku poparcia inicjatywy referendalnej przez co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, Rada Gminy Kosakowo, postąpiła w jedynie słuszny i możliwy sposób.

3 BIULETYN GMINNY INWESTYCJE GMINNE AKTUALNOŚCI 3 Budowa gimnazjum ruszyła pełną parą Wszyscy możemy już zauważyć jak dynamicznie przebiegają prace przy budowie nowego obiektu dydaktyczno-sportowego w Kosakowie. Powstanie nowego gimnazjum pozwoli na wyprowadzenie z obecnego wspólnie użytkowanego z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mostach uczniów, a to umożliwi stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci, podejmujących naukę w szkole podstawowej. Możliwym stanie się dostosowanie większej liczby sal do ich potrzeb, wyodrębnienie dodatkowego miejsca na świetlicę, pokój nauczycielski, a przede wszystkim zlikwiduje zmianowość w szkole. Osobno stojące, przestronne gimnazjum wraz z zapleczem sportowym stanie się miejscem dla wszystkich gimnazjalistów mieszkających w Gminie. Obecnie gimnazjaliści mieszkający w Dębogórzu -Wybudowaniu oraz Kazimierzu realizują obowiązek szkolny w obwodzie Gimnazjum nr 1 w Rumi. Gimnazjum będzie szkołą dobrze wyposażoną. Bazę gimnazjum będzie stanowić szkoła, która ma odpowiednią liczbę pomieszczeń, salę gimnastyczną. Budowany basen będzie służył przede wszystkim uczniom, a także lokalnemu społeczeństwu. Kontynuacja budowy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza Projekt pn. Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej to inwestycja o wartości ponad 1,5 miliona złotych, dzięki której powstaje trakt spacerowy dla mieszkańców i turystów. Dzięki tej inwestycji powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej wzdłuż drogi ul. Morskiej. Zagospodarowano również teren małą architekturą: pergolami, ławeczkami, miejscami dla rowerów. Wymieniono na nowy wysłużony przystanek autobusowy. Inwestycja z pewnością pozwoli przedłużyć sezon turystyczny w Rewie, która stała się kolebką dla amatorów sportów wodnych, nawet ekstremalnych. Niezmiernie nas cieszy ogromne zainteresowanie jakim cieszy się sprzęt outdoor fitness (bez względu na pogodę). NIEKIEDY INWESTYCJE REALIZUJEMY ETAPAMI, WARTO JEDNAK POCZEKAĆ NA EFEKT KOŃCOWY, KTÓRY CIESZY ZARÓWNO MIESZKAŃCÓW, JAK I TURY STÓW. PO ROZBUDOWIE PROMENADY PRZEKONALI SIĘ O TYM MIESZKAŃCY REWY - TAK TEŻ BĘDZIE W MECHELINKACH. Ścieżka rowerowa Turystyczny Szlak Północnych Kaszub Trasa : Pogórze Kosakowo Pierwoszyno Mechelinki Mosty Rewa do granic Gminy Puck Zmodernizowana w ostatnich latach trasa rowerowa zadowoli amatorów ruchu na świeżym powietrzu. Powstała w ramach projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa /przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata /. Trasa prowadzi od ul. Płk. Dąbka w Pogórzu (obok Galerii Szperk) w kierunku północnym do Kosakowa. Nowa ponad dwukilometrowa droga asfaltowa przez łąki i pola, na granicy Pogórza i Kosakowa łączy się płynnie z wiodącą wzdłuż terenów Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo trasą w kierunku Pierwoszyna. Jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla amatorów aktywnego wypoczynku: pieszych, rowerzystów i rolkarzy i, jak można zauważyć, cieszy się wielkim powodzeniem. Po drodze mijamy górkę saneczkową, Urząd Gminy, siłownię plenerową, kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego oraz Kwaterę Żołnierzy Wojska Polskiego. Trasa w Pierwoszynie biegnie obok parku i placu zabaw dla dzieci. Dalej szlak skręca w ul. Jabłoniową i biegnie drogą polną poprzez piękne i malownicze tereny aż do klifu mechelińskiego, skąd rozpościera się widok na Zatoki: Pucką i Gdańską oraz Półwysep Helski, Rewę z charakterystyczny Cyplem. Trasa wiedzie z Mechelinek do Mostów, dalej w kierunku Rewy (ulicą Wałową), gdzie skręca w lewo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka, skąd wiedzie poprzez Osłonino, Rzucewo wprost do Pucka. Szlak oznaczony jest kolorem niebieskim. II etap remontu ulicy Wiejskiej Zgodnie z zapowiedziami samorządu gminy, po okresie letnim, kiedy zmniejszy się ruch na ulicy Wiejskiej, Zarząd Dróg Powiatowych, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę zadania, przystąpi do II etapu remontu nawierzchni tej drogi. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo, udzielając 50% pomocy finansowej Powiatowi Puckiego (ul. Wiejska jest drogą powiatową), możliwy będzie remont nawierzchni asfaltowej długości 750 m na odcinku Kosakowo- Pogórze. Realizacja zadania zakłada dodatkowo m.in. usunięcie krzaków i odrostów, ścięcie poboczy, regulację wysokościową zjazdów i zatok, a także wymianę nawierzchni chodników. Dodatkowo, realizując wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pogórzu, popierany pisemnymi interpelacjami Radnego wsi Pogórze p. Mariana Gutowskiego, wybudowane zostaną wyspowe progi zwalniające w ciągu drogi powiatowej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec listopada br. Następnym etapem do zrealizowania w zakresie zadań wspólnych Starostwa Powiatowego w Pucku i Gminy Kosakowo będzie budowa chodnika pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej łączącego miejscowości Pogórze i Kosakowo oraz odcinka Mosty do granic Rewy. W wykonaniu chodnika Pogórze- Kosakowo wykorzystana zostanie kostka brukowa zakupiona z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Pogórza z roku Realizacja zadań, poprzedzona zostanie pracami przygotowawczymi m.in. sporządzeniem dokumentacji kosztorysowej, projektowej, otrzymaniem uzgodnień. Wójt Gminy widzi również konieczność pilnej rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Kazimierz- Dębogórze- Kosakowo w obrębie Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. Stosowną interpelację w tej sprawie złożyła również Radna tej wsi p. Beata Gloza. Przystań Rybacka w Mechelinkach Rybołówstwo przybrzeżne w Mechelinkach jest prowadzone od pokoleń: tradycje połowów morskich przez rodziny kaszubskie na Zatoce Puckiej są bardzo silne, a zachowanie walorów kulturowych rybactwa oraz kontynuacja prowadzenia przybrzeżnej działalności połowowej stanowi nie tylko bezpośrednie źródło utrzymania części mieszkańców Gminy Kosakowo (przystań będzie stanowić bazę dla dziesięciu rybaków i ich kutrów), ale również atrakcję turystyczną oraz jej wizytówkę. Realizacja inwestycji finansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Ryby objęła budowę: boksów dla rybaków, boksu warsztatowo-socjalnego oraz sprzedaży bezpośredniej, dalbę do ściągania łodzi na wodę, zainstalowanie nowoczesnych wciągarek. Z funduszy unijnych finansowana jest również budowa pomostu żelbetowego oraz pomostu pływającego do umocowania łodzi. W projekcie ujęto również finansowanie zagospodarowania terenu. Wewnątrz samej przystani powstaną ciągi komunikacyjne, a całość zostanie wzbogacona elementami małej architektury i zieleni. Trwająca rozbudowa bazy rybackiej w Mechelinkach posłuży z pewnością poprawie konkurencyjności sektora rybackiego, w znacznym stopniu poprawi stan techniczny przystani, która nie była modernizowana od wielu lat. Nowe budynki oraz zamontowanie dalby i wciągarki zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy rybaków, polepszą warunki przeładunkowe oraz magazynowania ryb. Nowo powstająca przystań rybacka stworzy przestrzeń do sprzedaży ryb oraz przyczyni się do znacznej poprawy stanu sanitarno - technicznego. Wał przeciwsztormowy, (jego budowa była wymogiem i warunkiem Urzędu Morskiego, który dysponuje strefą nabrzeża), pomost rybacki oraz powstające budynki socjalno-techniczne pozwolą stworzyć odpowiednią infrastrukturę dla potrzeb napraw jednostek rybackich. Zakończona budowa konsultowanego m.in. z rybakami, przedstawicielami Urzędu Morskiego oraz projektantami przedsięwzięcia, z pewnością stanie się kolejną z zapowiedzianych ważnych inwestycji gminnych, które wpłynął na podniesienie walorów tego miejsca. Projekt Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

4 4 NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW BIULETYN GMINNY Rewolucja śmieciowa W Senacie o gospodarce odpadami: Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska: Kiedy konstruowaliśmy zapisy ustawy, mieliśmy świadomość, że nie mogą one wprowadzać dodatkowych obciążeń dla gmin, bo sytuacja finansowa samorządów jest bardzo różna. Cała idea sprowadzała się do tego, że to ma być samofinansujący się system. Opłata powinna być tak skalkulowana, by nie tylko pokryła koszty funkcjonowania całego systemu, ale żeby stanowiła jednak pewną rezerwę w stosunku do osób, które płacić nie będą. To jest kwestia dobrego zaplanowania opłaty w pierwszej części. Jak dotąd, po przetargu okazuje się zazwyczaj, że kwota, którą trzeba będzie płacić firmie wywozowej, jest niższa, niż gminy planowały na obsługę systemu. Może w pierwszym kroku - jeżeli cena będzie dużo niższa - nie warto obniżać tej opłaty, tylko poczekać, zobaczyć, jak w najbliższych miesiącach będzie funkcjonował nowy system. Z ankiet zebranych z 1814 gmin wynika, że średnia wysokość stawki od zużycia wody to 5,65 zł. za m 3 (śmieci posegregowane) i 7,73 zł. za m 3 (śmieci zmieszane). W Gminie Kosakowo, w której przyjęto system opłaty od zużycia wody, stawki wynoszą: 3,60 zł. za śmieci posegregowane, 4,68 zł. za śmieci zmieszane. Na sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu br. troje radnych, na czele z Sz. Tabakiernikiem, złożyło projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/109/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo. W uzasadnieniu tego projektu uchwały czytamy m.in.: W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbieranie odpadów komunalnych należy urealnić uchwalone stawki Chodziło o obniżenie stawek za odbiór odpadów komunalnych w związku z niższą ceną uzyskaną w przetargu. Ww. projekt uchwały w sprawie zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych wraz z opinią Wójta był omawiany na Komisji Budżetowo-Gospodarczej i następnie rozpatrywany na sesji w dniu br. Rada Gminy Kosakowo na dzień dzisiejszy nie podjęła tej uchwały. Wg ww. opinii - ustalone przez Radę stawki (3,60 i 4,68 zł.) równoważą się z kosztami wdrożenia systemu. W ogłoszonym przetargu udało się wprawdzie uzyskać dość niską cenę, ale trzeba pamiętać, że nowy system będzie generował również inne koszty. Po zbilansowaniu półrocza zobaczymy, czy będzie możliwe ustalenie nowych stawek. Zarówno radnym, jak i Wójtowi zależy, żeby ponoszone przez mieszkańców koszty były jak najniższe. Jednakże na potencjalną redukcję stawek za zagospodarowanie odpadów trzeba jeszcze poczekać. Ewentualnych nadwyżek z tytułu odbioru i utylizacji odpadów gmina nie może spożytkować na inny cel, ale nie powinna także dopłacać. System gospodarki odpadami zgodnie z intencją ustawodawcy - musi się samofinansować. Jeżeli okaże się, że stawki można obniżyć, Rada Gminy to na pewno zrobi. Informujemy, że projekt ww. uchwały nie mógł być rozpatrywany w dniu złożenia go na sesji 5.06, gdyż zgodnie z 58 Statutu Gminy projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rady, Klub Radnych, Radnego, składa się Przewodniczącemu Rady, który przekazuje go najpierw do zaopiniowania Wójtowi Gminy. W tym przypadku radny Tabakiernik były przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej znowu wykazał się nieznajomością prawa samorządowego, wprowadzając w Biuletynie Kosakowo bez Tajemnic opinię publiczną w błąd informacją, że Rada Gminy celowo na sesji w dniu nie zajęła się złożonym przez niego projektem uchwały. Harmonogram wywozu odpadów gmina Kosakowo Odpady zmieszane Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I i V II i VI III i VII IV i VIII Zabudowa wielorodzinna Odpady segregowane Makulatura Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Plastik Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Szkło Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Zielone Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Odpady Wielkogabarytowe Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I i V 4 II i VI 11 III i VII 18 IV i VIII 25 Zabudowa wielorodzinna 11

5 BIULETYN GMINNY Odbiorca odpadów ZOM Zbigniew Strach Rejon I Rewa Mosty: ul. Łąkowa, Limbowa, Olchowa, Deszczowa, Okrężna, Spacerowa. Pogórze: ul. Lotnicza Rejon II Mechelinki Mosty: ul. Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Jesionowa, Widokowa, Gdyńska, Polna, Grabowa, Modrzewiowa i Piaskowa. Rejon III Mosty - pozostałe ulice. Rejon IV Kosakowo: ul. Jaśminowa, Fiołkowa, Kaktusowa, Narcyzowa, Storczykowa, Stokrotkowa, Żonkilowa, Żeromskiego, Złote Piaski, Szafranowa, Tymiankowa, Bazyliowa, Aloesowa, Anyżowa, Rodzynkowa Pierwoszyno Kazimierz NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW Podział Gminy Kosakowo na rejony: Odbiorca odpadów PPU METALPOL Sp.j. Rejon V Suchy Dwór Rejon VI Kosakowo ul. Żeromskiego 1, 3 Pogórze Rejon VII Dębogórze Wybudowanie Kosakowo pozostałe ulice. Rejon VIII Dębogórze Zabudowa wielorodzinna: ul. Czarnieckiego 14 i 16 ; Kościuszki ; Śliwińskiego 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; Wiejska 123, Dębogórze ul. Pomorska 67A, Pogórze Abrahama 7, Dębogórze Wybudowanie Długa 11; Suchy Dwór Reja 42, 44; Lotnicza 1; Mosty Wierzbowa 11; Mosty, ul. Gdyńska 1. Zalecenia dotyczące segregacji odpadów 5 Rodzaj odpadu Gdzie wrzucamy? Co wrzucamy? Czego nie wrzucamy? Dodatkowe zalecenia MAKULATURA PLASTIK METALE SZKŁO ZIELONE Pojemnik lub worki kolor NIEBIESKI Pojemniki lub worki kolor ŻÓŁTY Do pojemnika/worka na PLASTIK ŻÓŁTY Pojemniki lub worki - ZIELONY - każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura; - opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach; - tapety (bez tynku); - wszystkie worki foliowe; - folia opakowaniowa; - butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki; - opakowania po wędlinach, owocach i warzywach; - doniczki plastikowe, wiaderka; - opakowania po farbach, olejach silnikowych, - styropian opakowaniowy i budowlany, lecz nie zanieczyszczony tynkiem lub klejem; Drobne odpady metalowe: - zakrętki od słoików, butelek, - puszki aluminiowe, metalowe (również po farbach) - folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach, serkach; Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki; Worki kolor BRĄZOWY, - skoszona trawa, kontenery odkryte, - liście, papierowe torby, kompostownik - choinki w okresie - gałęzie krzewów i konary drzew, poświątecznym; - kalka techniczna, maszynowa; Opakowania muszą być PUSTE. Nie muszą być czyste. Nakrętki lekko okręcać nie trzeba usuwać. - siatki biodegradowalne; Opakowania muszą być PUSTE. Nie muszą być czyste. Usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe ( np. z soków); papierowe etykiety można zostawić. - szyby okienne, samochodowe, - kineskopy, - szklanki duralex żaroodporne, - talerze, porcelana, fajans, żarówki oraz świetlówki; Opakowania muszą być PUSTE. Nie muszą być czyste. Do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe. NIEBEZPIECZNE ZUŻYTY SPRZĘT ELEK- TRYCZNY I ELEKTRO- NICZNY Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych* Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych * Odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych: - przeterminowane lekarstwa (bez opakowań), - zużyte baterie, akumulatory, - świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć, - resztki farb, lakierów, chemikaliów, - środki ochrony roślin i owadobójcze, Tonery z drukarek i kserokopiarek; - wielogabarytowe AGD (pralki, zmywarki itp.), - małogabarytowe AGD (odkurzacze, żelazka, zegarki, wagi), - sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki) - sprzęt audiowizualny (radia, telewizory, kamery) - sprzęt oświetleniowy - narzędzia ee (wiertarki, piły, kosiarki) - zabawki z mechanizmem elektrycznym; Opakowania od przeterminowanych leków należy oddzielić i wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane. *Wykaz stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i terminów Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na stronie Ze względów sanitarnych zaleca się płukanie opakowań szklanych i plastikowych, ale nie jest to konieczne. Odpady budowlane mieszkaniec przekazuje odpłatnie uprawnionej firmie na podstawie odrębnej umowy lub samodzielnie do Eko Doliny. Zaleca się oddzielenie gruzu (ceglany, betonowy, tynki, gips, cement) od innych budowlanych (stolarka budowlana, armatura sanitarna, drewno itp.). Cena przyjęcia w Eko Dolinie czystego gruzu jest dużo niższa od zmieszanego.

6 6 NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW BIULETYN GMINNY OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVII/102/2011 z dnia r. WÓJT GMINY KOSAKOWO ZAWIADAMIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od r. do r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu r. o godz w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie przy ul. Kaszubskiej 11. Z projektem planu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kosakowo, w p. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Kosakowo. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. miejscowego planu do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opiniami i uzgodnieniami. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres owy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania. Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik

7 BIULETYN GMINNY AKTUALNOŚCI 7 Zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej Urząd Gminy Kosakowo przypomina przedsiębiorcom chcącym zawiesić lub wznowić działalność gospodarczą z datami rozpoczęcia zawieszenia lub wznowienia: 30.08,31.08 lub , iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków CEIDG (dostępną pod adresem www. firma.gov.pl) zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Przykładowo, we wniosku złożonym w dniu można podać jako datę początku wznowienia lub zawieszenia datę , natomiast w przypadku wniosku składanego w dniu nie będzie to już możliwe. Z uwagi na wzmożoną liczbę wniosków uprzejmie prosimy o nieodkładanie załatwiania spraw na ostatni dzień. Wymiany kolonijne młodzieży z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich, okazją do nawiązywania nowych przyjaźni oraz zwiedzenia ciekawych miejsc Koloniści z Żerkowa smakują przygody z morzem Tworzone przez samorządy partnerstwa gmin pozwalają, między innymi, na stworzenie możliwości młodym mieszkańcom, spędzenia czasu letnich wakacji w ciekawy sposób. Wymiany kolonijne prowadzimy z gminą Żerków, Krościenko oraz Ojranach na Litwie. Nasi goście korzystają z uroków nadmorskiego położenia, czego dosłownie doświadczali m.in. podczas żeglowania z Klubem Żeglarskim Rewska Szkuta oraz bliskości Trójmiasta. Z kolei uczniowie z gminy Kosakowo pozostają pod urokiem położonego w malowniczej kotlinie gór Czysta woda w kąpieliskach Gminy Kosakowo Informujemy Państwa, iż zgodnie z wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku opinią, po przeprowadzeniu wizualnego nadzorowania w kąpieliskach zlokalizowanych na terenie Gminy Kosakowo oraz zawartych w protokołach poboru i sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych jakości wody w/w kąpielisk, w piśmie z dnia r. stwierdził, że woda w kąpieliskach: Rewa od strony Zatoki Puckiej, Rewa od strony Zatoki Gdańskiej oraz w Mechelinkach jest zdatna do kąpieli. Nowy Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego o. Dębogórze - Kosakowo Końcem sierpnia w Checzy odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze oddziału Dębogórze - Kosakowo. Przybyło ponad 70 osób, w tym Redaktor Pomeranii D. Majkowski. Pani prezes przedstawiła sprawozdanie za okres kadencji , po czym oddała głos Skarbnikowi Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej. Zarząd ustępujący w składzie D. Tocke, E. Purska, A. Krause, F. Sorn, A. Elwart, H. Skurczyńska, J. Włudzik otrzymał absolutorium, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz. Na następne trzy lata, w składzie zarządu znaleźli się: Ewa Purska, D. Tocke, F. Sorn, A. Krause, K. Krause, W. Śliwińska, M. Freiher, D. Narloch, J. Włudzik. Prezesem został Franciszek Sorn. Oddział będzie kontynuował realizację programu na bieżący rok. W najbliższym czasie odbędzie się Festiwal Piosenki Żołnierskiej oraz Dożynki Gminne. skiej, u zbiegu Dunajca - Krościenka, poddają się magii historii zamku w Trokach, Wilna czy znajdującego się w okolicy Żerkowa zamku w Śmiełowie. Każdego roku Wójt odwiedza naszych kolonistów, którzy dzielą Wizyta Wójta u młodych Kosakowian w Żerkowie się wrażeniami z pobytu, przekonując się jednocześnie o, jak zawsze, dobrych warunkach w jakich wypoczywają. Jest to również okazja do spotkań z samorządowcami i omówienia bieżących, przyszłych działań w zakresie współpracy. Wyprawka szkolna 2013 Informujemy osoby zainteresowane, że ruszył program Wyprawka szkolna wnioski można składać do 10 września br. w szkołach rejonowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie w zakładce Oświata/stypendia. SYMPOZJUM NAUKOWE pt. Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku w świetle pozostałych reliktów Miesiąc po Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i uroczystościach patriotycznych, upamiętniających 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Gmina Kosakowo, Fundacja Invenire Salvum, Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Stowarzyszenie Sołtysów województwa Pomorskiego Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo, mają przyjemność zaprosić Państwa na otwarte Sympozjum naukowe na temat Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku w świetle pozostałych reliktów, które odbędzie się w dniach października br. w Dębogórzu. W programie między innymi wystawa poświęcona Lądowej Obrony Wybrzeża, sympozjum naukowe, projekcja filmu Pułkownik Dąbek Obrona Gdyni, spotkanie z rekonstruktorami na terenach Kępy Oksywskiej. Lokalnych Patriotów, zainteresowanych historią Wybrzeża oraz pozostałych Mieszkańców gminy Kosakowo, zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które przybliży Państwu losy bohaterskich dokonań Rodaków, którzy w 1939 dzielnie walczyli o obronę Kępy Oksywskiej. Szczegółowych informacji na temat sympozjum, prosimy szukać w następnym biuletynie, na plakatach oraz stronie internetowej gminy Kosakowo.

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 01/2012 Kosakowo, styczeń 2012 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny LIPIEC - SIERPIEŃ 2014 NR 07-08/111 ISSN 1732-985X PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN Redakcja niezależnego pisma samorządowego Wspólnota we

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 1426-1987 TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014

s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci Absolutorium dla Burmistrza s.5 Milionowa transakcja s.7 Wokół Jarocin Festiwal 2014 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 7/2014, 9 lipca 2014r. Absolutorium dla Burmistrza s.3 Wakacyjne prezenty dla dzieci s.5 Milionowa transakcja s.6 Gmina inwestuje s.7 Wokół Jarocin

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Już wiercą! Zobacz projekt PRL u 2012-2016 Zagłosuj na plac zabaw www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2011 ~ nr 6 (243) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Już wiercą! str. 4 Zobacz projekt PRL u 2012-2016 str. 11 Zagłosuj

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15

ISSN 2083-5027. Droga zima 2013. więcej str. 15 ISSN 2083-5027 Droga zima 2013 więcej str. 15 Wylicytowaliśmy tańszą energię Czy wiesz że... O ile nazwy wsi i przysiółków w naszym kraju bardzo często się powtarzają, o tyle nazwa szynwałdzkiego przysiółka

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ wrzesień 2010 ~ nr 9 (234) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! Baranowo ~ Batorowo

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolnospoŝywczego. Do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (87) lipiec/sierpień 2012 ISSN 1730-9190 XIII dożynki powiatowe WIADOMOŚCI Z RATUSZA 19 sierpnia w Konopiskach koło Częstochowy odbyły się XIII dożynki powiatowe.

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole na białym obrusie świeży bochen chleba

Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole na białym obrusie świeży bochen chleba ISSN 1508-5864 NR 8 (150) SIERPIEŃ 2012 ROK (XIV) Egzemplarz bezpłatny Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole na białym obrusie świeży bochen chleba WIELKIE PRÓBOWANIE

Bardziej szczegółowo