INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE"

Transkrypt

1 Nr 8/2013 Kosakowo Sierpień 2013 r. Przed nami DOŻYNKI - zapraszamy 8 września br. już od godz na placu przy ul. Żeromskiego, w programie: korowód barwnych wieńców, Msza Święta, gry i zabawy - występy regionalnych zespołów oraz koncerty - wśród nich zespół MILANO GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE Gmina Kosakowo w złotej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w Polsce. Według Rankingu Samorządów wydawnictwa Rzeczpospolita nasza gmina awansowała w stosunku do roku ubiegłego o trzy miejsca, z 12 na 9. Dzisiaj mamy na sali tych najlepszych... tymi słowami premier Jerzy Buzek rozpoczął 15 samorządowy plebiscyt samorządów w siedzibie Rzeczpospolitej w Warszawie, a w chwilę później gratulował wójtowi Jerzemu Włudzikowi dobrych wyników w samorządowej pracy i awansu w rankingu. Kapituła plebiscytu, wśród której, obok premiera Buzka, był również m.in. Paweł Tomczak dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich, spraw dzała, któ re mia sta i gmi ny naj bardziej dba ją o roz wój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. W biuletynie: VIII DNI GMINY KOSAKOWO Tradycyjnie w połowie sierpnia hucznie i widowiskowo obchodziliśmy Dni Gminy Kosakowo zorganizowane przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika. Pogoda dopisała, a atrakcyjny program trzydniowego święta naszej Gminy przyciągnął niespotykane rzesze mieszkańców oraz turystów. 15 sierpnia odbył się XVII Festyn Kaszubski przy Szpyrku w Rewie; następnie przenieśliśmy się na plac przy ul. Żeromskiego do Kosakowa na VII Kosakowską Noc Kabaretową (16 sierpnia) oraz Koncerty Gwiazd (17 sierpnia). W ramach Dni Gminy odbyły się w Rewie również II Regaty o Mistrzostwo Gminy Kosakowo (17 sierpnia). Więcej informacji na stronie 2 Więcej informacji na stronie 9 INWESTYCJE GMINNE W tym roku, zgodnie z zapowiedziami samorządu gminy, wyremontowana zostanie ul. Wiejska, rozbudowana Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza. Intensywne prace trwają przy budowie nowego gimnazjum oraz Przystani Rybackiej w Mechelinkach. Realizowane przez gminę Kosakowo inwestycje wpisują się w cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy, służą mieszkańcom oraz turystom. Realizując wiele z nich wykorzystujemy pozyskane środki Unijne. Więcej informacji na stronie 3 Referendum - sąd zakończył sprawę Rewolucja śmieciowa Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze miejscowy plan zagospodarowania ponownie do publicznego wglądu VII Festiwal Piosenki Żołnierskiej Kosakowski Klub Seniora

2 2 AKTUALNOŚCI BIULETYN GMINNY GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE NAJLEPSZYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE Oceniane w Rankingu Samorządów wydawnictwa Rzeczpospolita samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: mia sta na prawach powiatu, gminy miej skie i miej sko-wiejskie, gminy wiejskie. W pierw szym etapie wybra no mia sta i gmi ny, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansa mi w la tach i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Pod uwa gę brano da ne pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce w wyodrębnionych przez kapitułę kategoriach. W samorządach, które przeszły do drugiego etapu oceniano między innymi: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w la tach wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego miesz kań ca; uwzględniono środki, któ re w la tach wpłynęły na rachunek budżetu gminy zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD PLEBISCYTU DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO 23 lipca br. Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo, zwycięzca plebiscytu Wójt Pomorza 2013, odebrał nagrodę z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, i Mariusza Szmidkę, redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród samorządowcom, która odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, 10 najpopularniejszych wójtów z Pomorza, wyłonionych przez Czytelników Dziennika Bałtyckiego w głosowaniu SMS-owym, uhonorowano specjalnymi dyplomami i kapeluszami, atrybutami dobrze wypełnianej władzy samorządowej. Dodatkową nagrodą dla pierwszej trójki wójtów jest całostronicowa prezentacja na łamach Dziennika Bałtyckiego. Wójtowie będą mogli opowiedzieć o swoich dokonaniach i planach na przyszłość. Jerzy Włudzik odebrał również nagrodę dla Gminy Kosakowo, która zyskała tytuł Tej, w której żyje się najlepiej.... Gmina Kosakowo została bezdyskusyjnym dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w la tach dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkań ca (w wy bra nych dzia łach) w la tach ; Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 sa mo rzą dy. Spośród 250 gmin wiej skich Gmina Kosakowo uplasowała się na 9 miejscu! Warto też dodać, iż wśród 250 gmin wiejskich mamy 28 lokatę za innowacyjność, na którą składa się szereg rozwiązań zastosowanych w procedurach pracy urzędu jak i te, które ułatwiają kontakt mieszkańców z urzędem, m.in. dzięki Forum dyskusji prowadzonej na stronach internetowych, czy cyklicznym czacie internetowym z wójtem. Światłowód w naszej gminie Innowacją w naszej gminie jest również budowa sieci światłowodowej FTTH Point To Point, czyli światłowód do domu - punkt-punkt - odmiana sieci FTTH, w której światłowód łączy abonenta bezpośrednio z głównym węzłem dostępowym operatora, bez jakichkolwiek punktów pośrednich. Inwestycję tę, realizowaną z wykorzystaniem funduszy unijnych, w ramach działania 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr projektu POIG /10 realizuje w gminie firma Pro-internet Sp. z o.o. już od dwóch lat. Budowę sieci światłowodowej w Gminie Kosakowo planuje się zakończyć w 2015 roku. Więcej o projekcie można się dowiedzieć na stronie internetowej zwycięzcą plebiscytu. Nagrodą będzie możliwość zaprezentowania się na łamach czterostronicowej wkładki, która ukaże się w całym nakładzie w codziennym wydaniu Dziennika Bałtyckiego. Uroczystą galę samorządową uświetniły występy zespołów Nadolanie z Nadola oraz Kaszubianki z Władysławowa. Wójt Jerzy Włudzik raz jeszcze dziękuje wszystkim mieszkańcom za oddane głosy i wyrażone w ten sposób poparcie. Jak mówi, jest to dodatkowa motywacja do dalszej pracy. Referendum - sąd zakończył sprawę Informujemy Państwa, iż złożona przez inicjatora referendum i jego pełnomocnika Szymona Tabakiernika skarga na uchwałę Rady Gminy z dnia 5 czerwca 2013 r., odrzucającą przeprowadzenie referendum została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalona. Tym samym sąd potwierdził legalność podjętej przez Radę Gminy Kosakowo uchwały i uznał zarzuty skarżących za całkowicie bezzasadne. Jak podkreślił sąd w ustnym uzasadnieniu, wobec niespełnienia wymogu ustawowego, braku poparcia inicjatywy referendalnej przez co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, Rada Gminy Kosakowo, postąpiła w jedynie słuszny i możliwy sposób.

3 BIULETYN GMINNY INWESTYCJE GMINNE AKTUALNOŚCI 3 Budowa gimnazjum ruszyła pełną parą Wszyscy możemy już zauważyć jak dynamicznie przebiegają prace przy budowie nowego obiektu dydaktyczno-sportowego w Kosakowie. Powstanie nowego gimnazjum pozwoli na wyprowadzenie z obecnego wspólnie użytkowanego z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mostach uczniów, a to umożliwi stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci, podejmujących naukę w szkole podstawowej. Możliwym stanie się dostosowanie większej liczby sal do ich potrzeb, wyodrębnienie dodatkowego miejsca na świetlicę, pokój nauczycielski, a przede wszystkim zlikwiduje zmianowość w szkole. Osobno stojące, przestronne gimnazjum wraz z zapleczem sportowym stanie się miejscem dla wszystkich gimnazjalistów mieszkających w Gminie. Obecnie gimnazjaliści mieszkający w Dębogórzu -Wybudowaniu oraz Kazimierzu realizują obowiązek szkolny w obwodzie Gimnazjum nr 1 w Rumi. Gimnazjum będzie szkołą dobrze wyposażoną. Bazę gimnazjum będzie stanowić szkoła, która ma odpowiednią liczbę pomieszczeń, salę gimnastyczną. Budowany basen będzie służył przede wszystkim uczniom, a także lokalnemu społeczeństwu. Kontynuacja budowy Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza Projekt pn. Rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej to inwestycja o wartości ponad 1,5 miliona złotych, dzięki której powstaje trakt spacerowy dla mieszkańców i turystów. Dzięki tej inwestycji powstał ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej wzdłuż drogi ul. Morskiej. Zagospodarowano również teren małą architekturą: pergolami, ławeczkami, miejscami dla rowerów. Wymieniono na nowy wysłużony przystanek autobusowy. Inwestycja z pewnością pozwoli przedłużyć sezon turystyczny w Rewie, która stała się kolebką dla amatorów sportów wodnych, nawet ekstremalnych. Niezmiernie nas cieszy ogromne zainteresowanie jakim cieszy się sprzęt outdoor fitness (bez względu na pogodę). NIEKIEDY INWESTYCJE REALIZUJEMY ETAPAMI, WARTO JEDNAK POCZEKAĆ NA EFEKT KOŃCOWY, KTÓRY CIESZY ZARÓWNO MIESZKAŃCÓW, JAK I TURY STÓW. PO ROZBUDOWIE PROMENADY PRZEKONALI SIĘ O TYM MIESZKAŃCY REWY - TAK TEŻ BĘDZIE W MECHELINKACH. Ścieżka rowerowa Turystyczny Szlak Północnych Kaszub Trasa : Pogórze Kosakowo Pierwoszyno Mechelinki Mosty Rewa do granic Gminy Puck Zmodernizowana w ostatnich latach trasa rowerowa zadowoli amatorów ruchu na świeżym powietrzu. Powstała w ramach projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa /przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata /. Trasa prowadzi od ul. Płk. Dąbka w Pogórzu (obok Galerii Szperk) w kierunku północnym do Kosakowa. Nowa ponad dwukilometrowa droga asfaltowa przez łąki i pola, na granicy Pogórza i Kosakowa łączy się płynnie z wiodącą wzdłuż terenów Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo trasą w kierunku Pierwoszyna. Jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla amatorów aktywnego wypoczynku: pieszych, rowerzystów i rolkarzy i, jak można zauważyć, cieszy się wielkim powodzeniem. Po drodze mijamy górkę saneczkową, Urząd Gminy, siłownię plenerową, kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego oraz Kwaterę Żołnierzy Wojska Polskiego. Trasa w Pierwoszynie biegnie obok parku i placu zabaw dla dzieci. Dalej szlak skręca w ul. Jabłoniową i biegnie drogą polną poprzez piękne i malownicze tereny aż do klifu mechelińskiego, skąd rozpościera się widok na Zatoki: Pucką i Gdańską oraz Półwysep Helski, Rewę z charakterystyczny Cyplem. Trasa wiedzie z Mechelinek do Mostów, dalej w kierunku Rewy (ulicą Wałową), gdzie skręca w lewo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka, skąd wiedzie poprzez Osłonino, Rzucewo wprost do Pucka. Szlak oznaczony jest kolorem niebieskim. II etap remontu ulicy Wiejskiej Zgodnie z zapowiedziami samorządu gminy, po okresie letnim, kiedy zmniejszy się ruch na ulicy Wiejskiej, Zarząd Dróg Powiatowych, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę zadania, przystąpi do II etapu remontu nawierzchni tej drogi. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo, udzielając 50% pomocy finansowej Powiatowi Puckiego (ul. Wiejska jest drogą powiatową), możliwy będzie remont nawierzchni asfaltowej długości 750 m na odcinku Kosakowo- Pogórze. Realizacja zadania zakłada dodatkowo m.in. usunięcie krzaków i odrostów, ścięcie poboczy, regulację wysokościową zjazdów i zatok, a także wymianę nawierzchni chodników. Dodatkowo, realizując wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pogórzu, popierany pisemnymi interpelacjami Radnego wsi Pogórze p. Mariana Gutowskiego, wybudowane zostaną wyspowe progi zwalniające w ciągu drogi powiatowej w obrębie Szkoły Podstawowej im. Xawerego Czernickiego. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec listopada br. Następnym etapem do zrealizowania w zakresie zadań wspólnych Starostwa Powiatowego w Pucku i Gminy Kosakowo będzie budowa chodnika pieszego wzdłuż ulicy Wiejskiej łączącego miejscowości Pogórze i Kosakowo oraz odcinka Mosty do granic Rewy. W wykonaniu chodnika Pogórze- Kosakowo wykorzystana zostanie kostka brukowa zakupiona z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Pogórza z roku Realizacja zadań, poprzedzona zostanie pracami przygotowawczymi m.in. sporządzeniem dokumentacji kosztorysowej, projektowej, otrzymaniem uzgodnień. Wójt Gminy widzi również konieczność pilnej rekonstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Kazimierz- Dębogórze- Kosakowo w obrębie Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. Stosowną interpelację w tej sprawie złożyła również Radna tej wsi p. Beata Gloza. Przystań Rybacka w Mechelinkach Rybołówstwo przybrzeżne w Mechelinkach jest prowadzone od pokoleń: tradycje połowów morskich przez rodziny kaszubskie na Zatoce Puckiej są bardzo silne, a zachowanie walorów kulturowych rybactwa oraz kontynuacja prowadzenia przybrzeżnej działalności połowowej stanowi nie tylko bezpośrednie źródło utrzymania części mieszkańców Gminy Kosakowo (przystań będzie stanowić bazę dla dziesięciu rybaków i ich kutrów), ale również atrakcję turystyczną oraz jej wizytówkę. Realizacja inwestycji finansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Ryby objęła budowę: boksów dla rybaków, boksu warsztatowo-socjalnego oraz sprzedaży bezpośredniej, dalbę do ściągania łodzi na wodę, zainstalowanie nowoczesnych wciągarek. Z funduszy unijnych finansowana jest również budowa pomostu żelbetowego oraz pomostu pływającego do umocowania łodzi. W projekcie ujęto również finansowanie zagospodarowania terenu. Wewnątrz samej przystani powstaną ciągi komunikacyjne, a całość zostanie wzbogacona elementami małej architektury i zieleni. Trwająca rozbudowa bazy rybackiej w Mechelinkach posłuży z pewnością poprawie konkurencyjności sektora rybackiego, w znacznym stopniu poprawi stan techniczny przystani, która nie była modernizowana od wielu lat. Nowe budynki oraz zamontowanie dalby i wciągarki zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy rybaków, polepszą warunki przeładunkowe oraz magazynowania ryb. Nowo powstająca przystań rybacka stworzy przestrzeń do sprzedaży ryb oraz przyczyni się do znacznej poprawy stanu sanitarno - technicznego. Wał przeciwsztormowy, (jego budowa była wymogiem i warunkiem Urzędu Morskiego, który dysponuje strefą nabrzeża), pomost rybacki oraz powstające budynki socjalno-techniczne pozwolą stworzyć odpowiednią infrastrukturę dla potrzeb napraw jednostek rybackich. Zakończona budowa konsultowanego m.in. z rybakami, przedstawicielami Urzędu Morskiego oraz projektantami przedsięwzięcia, z pewnością stanie się kolejną z zapowiedzianych ważnych inwestycji gminnych, które wpłynął na podniesienie walorów tego miejsca. Projekt Turystyczny Szlak Północnych Kaszub budowa/przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

4 4 NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW BIULETYN GMINNY Rewolucja śmieciowa W Senacie o gospodarce odpadami: Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska: Kiedy konstruowaliśmy zapisy ustawy, mieliśmy świadomość, że nie mogą one wprowadzać dodatkowych obciążeń dla gmin, bo sytuacja finansowa samorządów jest bardzo różna. Cała idea sprowadzała się do tego, że to ma być samofinansujący się system. Opłata powinna być tak skalkulowana, by nie tylko pokryła koszty funkcjonowania całego systemu, ale żeby stanowiła jednak pewną rezerwę w stosunku do osób, które płacić nie będą. To jest kwestia dobrego zaplanowania opłaty w pierwszej części. Jak dotąd, po przetargu okazuje się zazwyczaj, że kwota, którą trzeba będzie płacić firmie wywozowej, jest niższa, niż gminy planowały na obsługę systemu. Może w pierwszym kroku - jeżeli cena będzie dużo niższa - nie warto obniżać tej opłaty, tylko poczekać, zobaczyć, jak w najbliższych miesiącach będzie funkcjonował nowy system. Z ankiet zebranych z 1814 gmin wynika, że średnia wysokość stawki od zużycia wody to 5,65 zł. za m 3 (śmieci posegregowane) i 7,73 zł. za m 3 (śmieci zmieszane). W Gminie Kosakowo, w której przyjęto system opłaty od zużycia wody, stawki wynoszą: 3,60 zł. za śmieci posegregowane, 4,68 zł. za śmieci zmieszane. Na sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu br. troje radnych, na czele z Sz. Tabakiernikiem, złożyło projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/109/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo. W uzasadnieniu tego projektu uchwały czytamy m.in.: W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbieranie odpadów komunalnych należy urealnić uchwalone stawki Chodziło o obniżenie stawek za odbiór odpadów komunalnych w związku z niższą ceną uzyskaną w przetargu. Ww. projekt uchwały w sprawie zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych wraz z opinią Wójta był omawiany na Komisji Budżetowo-Gospodarczej i następnie rozpatrywany na sesji w dniu br. Rada Gminy Kosakowo na dzień dzisiejszy nie podjęła tej uchwały. Wg ww. opinii - ustalone przez Radę stawki (3,60 i 4,68 zł.) równoważą się z kosztami wdrożenia systemu. W ogłoszonym przetargu udało się wprawdzie uzyskać dość niską cenę, ale trzeba pamiętać, że nowy system będzie generował również inne koszty. Po zbilansowaniu półrocza zobaczymy, czy będzie możliwe ustalenie nowych stawek. Zarówno radnym, jak i Wójtowi zależy, żeby ponoszone przez mieszkańców koszty były jak najniższe. Jednakże na potencjalną redukcję stawek za zagospodarowanie odpadów trzeba jeszcze poczekać. Ewentualnych nadwyżek z tytułu odbioru i utylizacji odpadów gmina nie może spożytkować na inny cel, ale nie powinna także dopłacać. System gospodarki odpadami zgodnie z intencją ustawodawcy - musi się samofinansować. Jeżeli okaże się, że stawki można obniżyć, Rada Gminy to na pewno zrobi. Informujemy, że projekt ww. uchwały nie mógł być rozpatrywany w dniu złożenia go na sesji 5.06, gdyż zgodnie z 58 Statutu Gminy projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rady, Klub Radnych, Radnego, składa się Przewodniczącemu Rady, który przekazuje go najpierw do zaopiniowania Wójtowi Gminy. W tym przypadku radny Tabakiernik były przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej znowu wykazał się nieznajomością prawa samorządowego, wprowadzając w Biuletynie Kosakowo bez Tajemnic opinię publiczną w błąd informacją, że Rada Gminy celowo na sesji w dniu nie zajęła się złożonym przez niego projektem uchwały. Harmonogram wywozu odpadów gmina Kosakowo Odpady zmieszane Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I i V II i VI III i VII IV i VIII Zabudowa wielorodzinna Odpady segregowane Makulatura Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Plastik Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Szkło Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Zielone Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I, II, V, VI III, IV, VII, VIII Zabudowa wielorodzinna Odpady Wielkogabarytowe Rejon Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień I i V 4 II i VI 11 III i VII 18 IV i VIII 25 Zabudowa wielorodzinna 11

5 BIULETYN GMINNY Odbiorca odpadów ZOM Zbigniew Strach Rejon I Rewa Mosty: ul. Łąkowa, Limbowa, Olchowa, Deszczowa, Okrężna, Spacerowa. Pogórze: ul. Lotnicza Rejon II Mechelinki Mosty: ul. Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Jesionowa, Widokowa, Gdyńska, Polna, Grabowa, Modrzewiowa i Piaskowa. Rejon III Mosty - pozostałe ulice. Rejon IV Kosakowo: ul. Jaśminowa, Fiołkowa, Kaktusowa, Narcyzowa, Storczykowa, Stokrotkowa, Żonkilowa, Żeromskiego, Złote Piaski, Szafranowa, Tymiankowa, Bazyliowa, Aloesowa, Anyżowa, Rodzynkowa Pierwoszyno Kazimierz NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW Podział Gminy Kosakowo na rejony: Odbiorca odpadów PPU METALPOL Sp.j. Rejon V Suchy Dwór Rejon VI Kosakowo ul. Żeromskiego 1, 3 Pogórze Rejon VII Dębogórze Wybudowanie Kosakowo pozostałe ulice. Rejon VIII Dębogórze Zabudowa wielorodzinna: ul. Czarnieckiego 14 i 16 ; Kościuszki ; Śliwińskiego 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; Wiejska 123, Dębogórze ul. Pomorska 67A, Pogórze Abrahama 7, Dębogórze Wybudowanie Długa 11; Suchy Dwór Reja 42, 44; Lotnicza 1; Mosty Wierzbowa 11; Mosty, ul. Gdyńska 1. Zalecenia dotyczące segregacji odpadów 5 Rodzaj odpadu Gdzie wrzucamy? Co wrzucamy? Czego nie wrzucamy? Dodatkowe zalecenia MAKULATURA PLASTIK METALE SZKŁO ZIELONE Pojemnik lub worki kolor NIEBIESKI Pojemniki lub worki kolor ŻÓŁTY Do pojemnika/worka na PLASTIK ŻÓŁTY Pojemniki lub worki - ZIELONY - każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura; - opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach; - tapety (bez tynku); - wszystkie worki foliowe; - folia opakowaniowa; - butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki; - opakowania po wędlinach, owocach i warzywach; - doniczki plastikowe, wiaderka; - opakowania po farbach, olejach silnikowych, - styropian opakowaniowy i budowlany, lecz nie zanieczyszczony tynkiem lub klejem; Drobne odpady metalowe: - zakrętki od słoików, butelek, - puszki aluminiowe, metalowe (również po farbach) - folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach, serkach; Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki; Worki kolor BRĄZOWY, - skoszona trawa, kontenery odkryte, - liście, papierowe torby, kompostownik - choinki w okresie - gałęzie krzewów i konary drzew, poświątecznym; - kalka techniczna, maszynowa; Opakowania muszą być PUSTE. Nie muszą być czyste. Nakrętki lekko okręcać nie trzeba usuwać. - siatki biodegradowalne; Opakowania muszą być PUSTE. Nie muszą być czyste. Usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe ( np. z soków); papierowe etykiety można zostawić. - szyby okienne, samochodowe, - kineskopy, - szklanki duralex żaroodporne, - talerze, porcelana, fajans, żarówki oraz świetlówki; Opakowania muszą być PUSTE. Nie muszą być czyste. Do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe. NIEBEZPIECZNE ZUŻYTY SPRZĘT ELEK- TRYCZNY I ELEKTRO- NICZNY Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych* Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych* Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych * Odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych: - przeterminowane lekarstwa (bez opakowań), - zużyte baterie, akumulatory, - świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć, - resztki farb, lakierów, chemikaliów, - środki ochrony roślin i owadobójcze, Tonery z drukarek i kserokopiarek; - wielogabarytowe AGD (pralki, zmywarki itp.), - małogabarytowe AGD (odkurzacze, żelazka, zegarki, wagi), - sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki) - sprzęt audiowizualny (radia, telewizory, kamery) - sprzęt oświetleniowy - narzędzia ee (wiertarki, piły, kosiarki) - zabawki z mechanizmem elektrycznym; Opakowania od przeterminowanych leków należy oddzielić i wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane. *Wykaz stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i terminów Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na stronie Ze względów sanitarnych zaleca się płukanie opakowań szklanych i plastikowych, ale nie jest to konieczne. Odpady budowlane mieszkaniec przekazuje odpłatnie uprawnionej firmie na podstawie odrębnej umowy lub samodzielnie do Eko Doliny. Zaleca się oddzielenie gruzu (ceglany, betonowy, tynki, gips, cement) od innych budowlanych (stolarka budowlana, armatura sanitarna, drewno itp.). Cena przyjęcia w Eko Dolinie czystego gruzu jest dużo niższa od zmieszanego.

6 6 NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW BIULETYN GMINNY OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVII/102/2011 z dnia r. WÓJT GMINY KOSAKOWO ZAWIADAMIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze w gminie Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od r. do r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu r. o godz w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie przy ul. Kaszubskiej 11. Z projektem planu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Kosakowo, w p. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kosakowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Pisma należy kierować na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Kosakowo. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. miejscowego planu do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy to jest projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko tego planu, opiniami i uzgodnieniami. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Kosakowo na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, Kosakowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres owy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Kosakowo w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania. Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik

7 BIULETYN GMINNY AKTUALNOŚCI 7 Zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej Urząd Gminy Kosakowo przypomina przedsiębiorcom chcącym zawiesić lub wznowić działalność gospodarczą z datami rozpoczęcia zawieszenia lub wznowienia: 30.08,31.08 lub , iż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków CEIDG (dostępną pod adresem www. firma.gov.pl) zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Przykładowo, we wniosku złożonym w dniu można podać jako datę początku wznowienia lub zawieszenia datę , natomiast w przypadku wniosku składanego w dniu nie będzie to już możliwe. Z uwagi na wzmożoną liczbę wniosków uprzejmie prosimy o nieodkładanie załatwiania spraw na ostatni dzień. Wymiany kolonijne młodzieży z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich, okazją do nawiązywania nowych przyjaźni oraz zwiedzenia ciekawych miejsc Koloniści z Żerkowa smakują przygody z morzem Tworzone przez samorządy partnerstwa gmin pozwalają, między innymi, na stworzenie możliwości młodym mieszkańcom, spędzenia czasu letnich wakacji w ciekawy sposób. Wymiany kolonijne prowadzimy z gminą Żerków, Krościenko oraz Ojranach na Litwie. Nasi goście korzystają z uroków nadmorskiego położenia, czego dosłownie doświadczali m.in. podczas żeglowania z Klubem Żeglarskim Rewska Szkuta oraz bliskości Trójmiasta. Z kolei uczniowie z gminy Kosakowo pozostają pod urokiem położonego w malowniczej kotlinie gór Czysta woda w kąpieliskach Gminy Kosakowo Informujemy Państwa, iż zgodnie z wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku opinią, po przeprowadzeniu wizualnego nadzorowania w kąpieliskach zlokalizowanych na terenie Gminy Kosakowo oraz zawartych w protokołach poboru i sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych jakości wody w/w kąpielisk, w piśmie z dnia r. stwierdził, że woda w kąpieliskach: Rewa od strony Zatoki Puckiej, Rewa od strony Zatoki Gdańskiej oraz w Mechelinkach jest zdatna do kąpieli. Nowy Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego o. Dębogórze - Kosakowo Końcem sierpnia w Checzy odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze oddziału Dębogórze - Kosakowo. Przybyło ponad 70 osób, w tym Redaktor Pomeranii D. Majkowski. Pani prezes przedstawiła sprawozdanie za okres kadencji , po czym oddała głos Skarbnikowi Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej. Zarząd ustępujący w składzie D. Tocke, E. Purska, A. Krause, F. Sorn, A. Elwart, H. Skurczyńska, J. Włudzik otrzymał absolutorium, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz. Na następne trzy lata, w składzie zarządu znaleźli się: Ewa Purska, D. Tocke, F. Sorn, A. Krause, K. Krause, W. Śliwińska, M. Freiher, D. Narloch, J. Włudzik. Prezesem został Franciszek Sorn. Oddział będzie kontynuował realizację programu na bieżący rok. W najbliższym czasie odbędzie się Festiwal Piosenki Żołnierskiej oraz Dożynki Gminne. skiej, u zbiegu Dunajca - Krościenka, poddają się magii historii zamku w Trokach, Wilna czy znajdującego się w okolicy Żerkowa zamku w Śmiełowie. Każdego roku Wójt odwiedza naszych kolonistów, którzy dzielą Wizyta Wójta u młodych Kosakowian w Żerkowie się wrażeniami z pobytu, przekonując się jednocześnie o, jak zawsze, dobrych warunkach w jakich wypoczywają. Jest to również okazja do spotkań z samorządowcami i omówienia bieżących, przyszłych działań w zakresie współpracy. Wyprawka szkolna 2013 Informujemy osoby zainteresowane, że ruszył program Wyprawka szkolna wnioski można składać do 10 września br. w szkołach rejonowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie w zakładce Oświata/stypendia. SYMPOZJUM NAUKOWE pt. Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku w świetle pozostałych reliktów Miesiąc po Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i uroczystościach patriotycznych, upamiętniających 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Gmina Kosakowo, Fundacja Invenire Salvum, Akademia Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Stowarzyszenie Sołtysów województwa Pomorskiego Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo, mają przyjemność zaprosić Państwa na otwarte Sympozjum naukowe na temat Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku w świetle pozostałych reliktów, które odbędzie się w dniach października br. w Dębogórzu. W programie między innymi wystawa poświęcona Lądowej Obrony Wybrzeża, sympozjum naukowe, projekcja filmu Pułkownik Dąbek Obrona Gdyni, spotkanie z rekonstruktorami na terenach Kępy Oksywskiej. Lokalnych Patriotów, zainteresowanych historią Wybrzeża oraz pozostałych Mieszkańców gminy Kosakowo, zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które przybliży Państwu losy bohaterskich dokonań Rodaków, którzy w 1939 dzielnie walczyli o obronę Kępy Oksywskiej. Szczegółowych informacji na temat sympozjum, prosimy szukać w następnym biuletynie, na plakatach oraz stronie internetowej gminy Kosakowo.

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce MAJ 2015

Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce MAJ 2015 KALENDARZ IMPREZ GMINY KOSAKOWO na rok 2015 Data Godz. Nazwa imprezy Organizator Miejsce MAJ 2015 So, 02.05.2015 17:00 22. kolejka V ligi: Sztorm Mosty Błyskawica Reda Rekowo Sztorm Mosty, Pomorski ZPN

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW PO DNIU 30 CZERWCA 2013R.

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW PO DNIU 30 CZERWCA 2013R. INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW PO DNIU 30 CZERWCA 2013R. Z dniem 01 lipca br. organizatorem odbioru odpadów, z mocy ustawy, staje się gmina. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Urząd Gminy Kobyla Góra Kobyla Góra, sierpień 2013r. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE KOBYLA GÓRA Informacja dla właścicieli nieruchomości Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOSAKOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2016

WÓJT GMINY KOSAKOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2016 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm.), uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH PRZEKAZUJE INFORMACJE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH PRZEKAZUJE INFORMACJE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH PRZEKAZUJE INFORMACJE O SPOSOBIE SEGREGACJI ODPADÓW Każde składowisko ma swoje ograniczone możliwości przyjmowania odpadów. Segregując odpady wpływamy korzystnie na środowisko

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

XI Zimę w Mieście 2015

XI Zimę w Mieście 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XI Zimę w Mieście 2015 pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2011

Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2011 Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2011 Klub Sportowy Niesłyszących MEWA uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 27 stycznia 2011 roku, natomiast oficjalnie rozpoczął swoją działalność 3 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Gminny konkurs plastyczny "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" w Luzinie.

Gminny konkurs plastyczny Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Luzinie. Gminny konkurs plastyczny "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" w Luzinie. W dniu 10 grudnia 2008 w Hali Widowiskowo Sportowej w Luzinie odbył się gminny finał konkursu plastycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOSAKOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2015

WÓJT GMINY KOSAKOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2014 poz. 1118), uchwały Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWICACH Lokalizacja PSZOK-u Sierakowice Ul. Brzozowa

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I R E G U L A M I N XIV REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA 2009 26 WRZEŚNIA 2009 r. K I S Z K O W O R E G U L A M I N XIV REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE zał. nr 1. REGULAMIN KONKURSU ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO V edycja Organizatorem Konkursu jest: Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współorganizatorzy: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej Krokowskie KALENDARZ WYDARZEŃ 2015 GMINA KROKOWA* Lp. Data Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia Organizator 1. marzec 2. marzec Zapowiedź 2-giej edycji konkursu o Żeromskim " Wiatr od morza" Halowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 201 - SEKTOR 1 PUM Grudziądz tel. 5 4 58 2 www.pum.pl BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE Odpady komunalne zmieszane Odpady segregowane PLASTIK I PAPIER BIODEGRADOWALNE Miesiąc

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Helu KALENDARZ. imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Hel 2015. www.gohel.pl e-mail: n.gorski@gohel.

Urząd Miasta Helu KALENDARZ. imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Hel 2015. www.gohel.pl e-mail: n.gorski@gohel. KALENDARZ imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Hel www.gohel.pl e-mail: n.gorski@gohel.pl Lp. Termin Rodzaj imprezy Miejsce ORGANIZATOR STYCZEŃ 1. 01 styczeń godz. 12.00 Noworoczny

Bardziej szczegółowo