WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE Materiały na Konferencję podsumowującą konsultacje społeczne. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Opracował: mgr inż. Adam Rogoziecki inż. Monika Cholewińska

2 Rzeka Noteć prawobrzeżny największy dopływ Warty, długość 389 km, powierzchnia zlewni km2. Rzeka wypływa z jeziora Przedecz na Pojezierzu Kujawskim, w swym górnym biegu przepływa przez liczne jeziora m.in. Modrzewskie, Gopło, Mielno, Wolickie, w miejscowości Pakość łączy się z Notecią Zachodnią mającą źródła na Pojezierzu Gnieźnieńskim uchodzi do Warty pod Santokiem w Pradolinie Toruńsko Eberswaldzkiej. Głównymi dopływami Noteci są: Łobzonka, Gwda, Drawa. Noteć wraz z Kanałem Bydgoskim i Wartą tworzy drogę wodną Wisła Odra; a przez Kanał Ślesiński, jezioro Gopło i Kanał Górnonotecki drogą wodną Warta Kanał Bydgoski. W północnej części Wielkopolski Noteć Leniwa i Noteć Bystra (skanalizowana). Na tym odcinku Noteci skanalizowanej od stopnia Nowe do stopnia Krzyż istnieją potencjalne możliwości wykorzystania energetycznego na 11 obiektach, z czego czynna jest MEW w Wieleniu.

3 ELEKTROWNIE WODNE NA RZECE NOTEĆ Lokalizacja MEW: - Km stopień Nowe, hp = 1,71 m Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Walkowice, hp = 1,42 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Romanowo, hp = 1,29 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Lipica, hp = 1,41 m Moc planowana 0,30 MW. MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Pianówka, hp = 1,55 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Mikołajewo, hp = 1,30 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań

4 - Km stopień Rosko, hp = 1,41 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Wrzeszczyna, hp = 1,53 m - Lokalizacja przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Wieleń, hp= 1,02 m MEW rok budowy 2006 r. Spad 1,75 m. Moc zainstalowana 0,050 MW. Typ turbiny: rurowa turbina śmigłowo łopatkowa - 8 turbin, 4 turbozespoły - MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Drawsko, hp =1,60 m Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Krzyż, hp = 1,64 m - Lokalizacja przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań

5

6 OZNACZENIA NA MAPIE MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacje przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Budowle piętrzące z lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w

7 RZEKA GWDA ELEKTROWNIE WODNE NA RZECE GWDZIE Rzeka Gwda jeden z największych dopływów rzeki Noteci. Źródła rzeki znajdują się w pobliżu miejscowości Kazimierz. Źródła te położone są na wysokości 150 m npm. Ujście rzeki znajduje się w km 0 na wysokości 48 m npm w miejscowości Ujście, gdzie rzeka Gwda wpływa do rzeki Noteci w km 106,1 jej biegu. Spad bezwzględny wynosi 102 m. Całkowita długość rzeki wynosi 147 km, a spad jednostkowy 0,71%. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 4807,7 km 2. Na rzece istnieją elektrownie wodne: 1. Elektrownia wodna Byszki w km 6,4 rzeki Gwdy 2. Elektrownia wodna Koszyce w km 25,8 rzeki Gwdy 3. Elektrownia wodna Dobrzyce w km 32,8 rzeki Gwdy 4. Elektrownia wodna Tarnówka w 49,45 km rzeki Gwdy 5. Elektrownia wodna Ptusza w km 52,6 rzeki Gwdy 6. Elektrownia wodna Jastrowie w km 63,4 rzeki Gwdy 7. Elektrownia wodna Podgaje w km 71,1 rzeki Gwdy 8. Elektrownia wodna Zarki (Łomczewo) w km 84,95 rzeki Gwdy 9. Elektrownia wodna Węgorzewo w km 91,55 rzeki Gwdy 10. Elektrownia wodna Lubniczka 94,3 rzeki Gwdy 11. Elektrownia wodna Gołębiewo 100,82 rzeki Gwdy Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Samociążek 92, Koronowo obejmuje 5 elektrowni wodnych: Koszyce, Dobrzyca, Ptusza, Jastrowie, Podgaje.

8 OZNACZENIA NA MAPIE MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacje przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Budowle piętrzące z lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w

9 1. ELEKTROWNIA WODNA BYSZKI (6,4 km biegu rzeki) - wybudowana w 2012 r. Turbiny typu Kaplana o średnicy 2100 mm 2 szt., Szerokość komór turbin 2 x 6,0 m Pobór zwrotny z rzeki Gwdy w celach energetycznych w ilości 24,0 m3/s 1.1 Kanał energetyczny - długość L=250 m - szerokość B=20,0 m - nachylenie skarp 1:1, Mała elektrownia wodna Podstawowe parametry MEW - długość całkowita L=43,24 m - rzędna dna wlotu (próg wlotowy) 49,30 m npm - rzędna dna komór turbin 48,50 m npm - rzędna wylotu rurociągów ssawnych 45,87 m npm - rzędna wylotu z elektrowni 47,60 m npm - grubość ścian doku elektrowni 0,6 m

10 Konstrukcja elektrowni wodnej składa się z trzech elementów: 1. Wlot do elektrowni z zamknięciami głównymi, oraz kratami czyszczącymi i pomostem roboczym Podstawowe parametry wlotu: - długość konstrukcji wlotu L=13,20 m - światło wylotu B=2 x 6,0 m - rzędna progu (dno przy zamknięciach) 49,30 m - wysokość zamknięć H=2,10 m - rzędna dna poniżej zamknięć) 48,50 m npm - grubość ścian przyczółków wylotu 60 cm - grubość filara środkowego 50 cm - grubość płyty dennej wylotu do komory turbin 70 cm

11 2. Komory turbin z rurami ssawnymi, oraz budynkiem obsługi urządzeń Podstawowe parametry komór turbin: - długość konstrukcji komór wraz z rurami ssawnymi L=13,16 m - szerokość komór B=2x6,0 m - rzędna dna komór - rzędna dna komór 48,50 m n.p.m. - średnica turbin Kaplana D=2100 mm - rzędna dna wylotu rur ssawnych 45,87 m n.p.m. - długość ścian konstrukcji 60 cm - grubość filara środkowego 50 cm - grubość komór bez rur ssawnych 6,95 m - grubość ściany czołowej komory 50 cm 3.Wylot dokowy o długości 16,88 m konstrukcja dokowa, monolityczna o jednym świetle szerokości 12,50 m. Wzdłuż krawędzi płyty dennej wylotu ścianka szczelna z brusów typu GZ-4 o długości 2,5 m. Spad 1,7 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh

12 2. ELEKTROWNIA WODNA KOSZYCE

13 (25,8 km biegu rzeki) - wybudowana w 1937 r. Elektrownia przepływowa, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva i napięciu 6,3kV, Turbiny typu Kaplana, Spad 3,5 m, Pojemność zbiornika - 0,74 x 106, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh.

14 3. ELEKTROWNIA WODNA DOBRZYCA

15 (32,8 km biegu rzeki) - wybudowana w 1907 r. Elektrownia przepływowa, 3 szt. hydrozespołów o łącznej mocy 1800 kw i napięciu 0,4kV, Turbiny Kaplana typ RTK 1600, Spad 4,8 m, Powierzchnia zbiornika wynosi 92 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej o długości 230 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh.

16 4. ELEKTROWNIA WODNA TARNÓWKA W TRAKCIE REALIZACJI Celem inwestycji jest budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Gwdy, przy jazie w km , na gruntach leżących w obrębie wsi Ptusza, gm. Tarnówka, pow. złotowski woj. wielkopolskie. Elektrownia zostanie wykonana w miejscu istniejącej, pracującej do dziś elektrowni napędzanej turbiną Francisa z drewnianym kołem zdawczym. Na gruntach wsi Ptusza na rzece Gwda w jej km , znajduje się jaz, za pomocą którego woda w rzece piętrzona jest przez cały rok do rzędnej 81,60 m npm. Piętrzenie to realizowane jest dla celu poboru wody dla napędu turbiny wodnej Francisa w układzie pionowym o przełyku Q = 14,10 m3/sek., mocy N=420 KW i średniej wysokości piętrzenia H=4,00 m oraz umożliwia pobór wody w ilości Q = 1000 m3/dobę 0,09 m3/sek., dla celów technologicznych. Z uwagi na przestarzałą technologię istniejącej elektrowni Inwestor podjął decyzje o wykonaniu nowej MEW w miejscu dotychczas pracującej.

17 W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres prac: - wymianę istniejącego turbozespołu MEW - wymianę prowadnic oraz zamknięć głównych na kanale dopływowym - wymianę prowadnic zamknięć remontowych na kanale dopływowym - wykonanie prowadnic zamknięć remontowych na kanale odpływowym z elektrowni - wymianę krat czyszczących - wymianę mechanizmu wyciągowego zamknięć głównych - odbudowę komory turbiny i dostosowanie jej do nowego turbozespołu - odbudowę pomieszczeń technicznych budynku obsługi wraz z ich adaptacją do nowego turbozespołu, odbudowę kładki roboczej zamknięć remontowych - odbudowę pomostu roboczego zamknięć głównych i krat czyszczących

18 5. ELEKTROWNIA WODNA PTUSZA

19 ( 52,6 km biegu rzeki) - wybudowana w 1932 r. Elektrownia przepływowa ze zbiornikiem wyrównawczym, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva i napięciu 10,5 kv, Turbina typu Kaplana, Spad 6,1 m, Pojemność zbiornika wodnego 4 x 106m3, Powierzchnia zbiornika wodnego 200 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze wodnej o długości 300 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok. 4,412 MWh, Produkcja turbin hydrozespołów firmy VOITH.

20 6. ELEKTROWNIA WODNA JASTROWIE

21 (63,4 km biegu rzeki) - wybudowana w 1930 r. Elektrownia szczytowa 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva, napięciu 10,5kV, Turbiny typu Kaplana, Spad 7,2 m, Pojemność zbiornika wodnego 6,20 x 106m3, Powierzchnia zbiornika wodnego 150 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej długości 450 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok. 6,177 MWh

22 7. ELEKTROWNIA WODNA PODGAJE

23 (71,1 km biegu rzeki) - wybudowana w 1929r. Jest to elektrownia szczytowa, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva, i napięciu 10,5 kv, Turbiny typu Kaplana, Spad (różnica między poziomem przed i za elektrownią) wynosi 9,55 m, Woda z rzeki Gwdy doprowadzana kanałem derywacyjnym o długości 900 m, Pojemność zbiornika wodnego - 3,8 x 106m3, Powierzchnia zbiornika wodnego ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej długości 520 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok. 6,519 MWh, Produkcja turbin hydrozespołów firmy VOITH.

24 8. ELEKTROWNIA WODNA ŻARKI (ŁOMCZEWO) - km 84,95 rzeki Gwdy - turbiny 2 szt. Kaplana oraz turbina z regulacją wirnika - Spad 3,5 m - Produkcja energii elektrycznej - max. miesięczna 150 MWh - min miesięczna 90 MWh 9. ELEKTROWNIA WODNA WĘGORZEWO - km 91,550 rzeki Gwdy 10. ELEKTROWNIA WODNA LUBNICZKA - km 94,300 rzeki Gwdy 11. ELEKTROWNIA WODNA GOŁĘBIEWO - km 100,820 rzeki Gwdy

25 III. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PIĘTRZĄCYCH POŁOZONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA WZMIUW W POZNANIU RO W PILE NA CIEKACH W STOSUNKU DO KTÓRYCH PRAWA WŁAŚCICIELSKIE WYKONUJE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - MEW CZYNNE ORAZ POTENCJALNE WYKORZYSTANIE ZAŁĄCZNIK TABELA IV. WNIOSKI POTENCJAŁ ENERGETYCZNY DUŻYCH RZEK (RZEKI NOTEĆ, RZEKI GWDY) JEST ROZDYSPONOWANY NA OKOŁO 60%. NA MAŁYCH RZEKACH W GRANICACH 90%.

26 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rejonowy Oddział w Pile ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PIĘTRZĄCYCH Lp. Rzeka Dopływ rzeki km rzeki Nazwa piętrzenia Miejscow ość Gmina Rodzaj budow li Średni przepływ [m3/s] Wys. max piętrz [h] [m] N-nieczynne Właściciel piętrzenia energii MWh/a Uwagi Spad użytec zny Stan techniczny: rok budowy b.db,db,dst. Istniejące lub planow ane w ykorzystanie energetyczne: Nazw a inw estora/roku ruchomienia /moc/produkcja Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Ostrów ek Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Osiek-Pracz Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Wyrzysk Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Klaw ek Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Kościerzyn Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Łobżenica Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Witrogoszcz Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Czyżkow o m.ostrów ki 1960 gm. Wyrzysk JZR 4,200 1,500 1,5 dst. m. Osiek-Pracz 1960 gm.wyrzysk JZR 4,200 1,800 0,9 ndst. m.wyrzysk 2002 gm. Wyrzysk JZR 1,954 2,450 2,2 bdb m.klaw ek gm.wyrzysk JZR 1,769 2,500 3,0 ndst. m.kościerzyn gm.wyrzysk JZR 1,740 2,500 2,5 dst. m. Łobżenica gm. Łobżenica JZR 1,005 2,800 3,5 dst. m. Witrogoszcz 2002 gm. Łobżenica JZR 0,800 1,600 3,2 bdb m. Czyżkow o gm. Lipka JZR 0,21 4,24 3,2 ndst. -N X X MEW-istniejąca Rok bud: ,034 MW MEW-istniejąca Rok bud.: 1999 MEW Klaw ek 0,025-0,038 MW MEW-istniejąca Rok bud: 1991 Elektrow nia Wodna Krzysztof Słomka 0,085 MW MEW planow ana na bazie urządzeń młyna MEW-istniejąca Rok bud.: 1999 Andrzej Wojaczyński 0,050 MW X Użytkow anie zależne ze staw ami rybnymi Użytkow anie zależne z naw odnieniami rolniczymi

27 Rz. Rurzyca Rz.Gw da Jaz Rz. Rurzyca Rz.Gw da Jaz Rz. Dobrzyca Rz.Gw da Jaz Tarnow o II Rz. Dobrzyca Rz.Gw da Jaz Tarnow o Rz.Gw da Rz.Noteć Jaz Byszki Rz.Ruda Rz.Gw da Jaz Koszyce Rz.Głomia Rz.Gw da Jaz Rz. Głomia Rz.Gw da Jaz m.krępsko gm.szydłow o JZR 0,33 3,7 1,6 dst. m.krępsko gm.szydłow o JZR 0,32 1,000 1,7 dst. m.tarnow o 2010 odbud. gm.szydłow o JZR 5,01 1,64 1,2 bdb m. Tarnow o 2006 gm. Szydłow o JZR 5,01 2,43 2,2 bdb. m.byszki 2012 gm. Piła JZR 26,40 1,75 1,5 odbudow a m.piła dst. gm.piła JZR 0,35 5,50 3,5-4, m.dobrzyca gm.szydłow o JZR 2,30 2,40 3,0 db. m. Strużyska gm.krajenka JZR 2,25 2,20 2,4 dst. Zakład Przerobu Surow ców Mineralnych "Minerał" Sp. z o.o. w Krępsku MEW-istniejąca Zakład Przerobu Surow ców Mineralnych "Minerał" Sp. z o.o. w Krępsku 0,037 MW X X X X Użytkow anie zależnew ydane zezw olenie na użytkow anie energetyczne. Elektrow nia czynna "MEW Energy" Bydgoszcz X Zbiornik Koszyce MEW istniejąca Rok bud.:1999 Firma"RODAS" Jan Śmietana - Dobrzyca 0,040 MW MEW istniejąca Rok bud.: 1999 Mała Elektrow nia Wodna "Strużyska" Waldemar Kow alew ski 0,040 MW 17. Rz. Głomia Rz.Gw da Jaz m.skórka gm. Krajenka JZR 2,05 1,50 1,5 dst. MEW istniejąca Firma Sław omir Łagun Skórka 0,003-0,012 MW

28 Rz. Głomia 18. Rz.Gw da Jaz Rz.Stołunia Rz.Łobzonka Jaz Rz.Stołunia Rz.Łobzonka Jaz Rz. Czarna Rz.Gw da Zastaw ka Rz.Płytnica Rz.Gw da Jaz Rz.Łużanka Rz.Głomia Stopień Rz.Łużanka Rz.Głomia Zastaw ka Rz.Margoninka Rz.Noteć Jaz K.Wilczak Rz.Warta Jaz Rz.Miała Rz.Stara Noteć Jaz Chełst m.krajenka 2007 gm.krajenka JZR 1,97 2,67 2,7 b.db. m.stołuńsko 1995 gm. Lipka JZR 0,35 2,00 3,2 b.db. m.osow o 2002 gm.lipka JZR 0, ,9 b.db m.okonek gm.okonek IN - Z 0,45 1,60 1,6 dst. m.smolary gm.jastrow ie JZR 0,55 4,00 2,4 dst. m.prochy gm.zakrzew o IN-St 0,11 1,8 1,8 dst.-n m.dzierżązno Stare 1975 gm.złotów IN - Z 0,14 0,8 3,5 ndst.-n m. Mielimąka 2000 gm. Szamocin JZR 0,437 5,5 3,2 b.db m. Obelzanki 1985 gm. Wronki JZR 0,234 2,00 1,0 db.- N m.chełst 1985 gm.draw sko JZR 1,721 1,80 2,1 db. MEW istniejąca Rok bud.: 1999 Zespół Szkół Spożyw czych im. Stanisław a Staszica Warsztaty-Młyn Szkoleniow y Krajenka 0,020-0,025 MW MEW istniejąca Rok bud.:1998 Czesław Henryk Wąw oźniak Mała Elektrow nia Wodna w Stołuńsku 0,011 MW x x MEW istniejąca Elektrow nia Wodna Smolary Piotr Letki Rok bud.: 1998 Letki Piotr 0,008 MW x MEW Dzierżąznia Złotów Rok bud.: 2000 x MEW czynna Zbiornik Mielimąka Możliw ość w ykorzystania po napełnieniu zbiornika nieczynna x Możliw ość bud.elektr.

29 Rz.Miała 28. Rz.Stara Noteć Jaz Kamiennik m.kamiennik gm.draw sko JZR 1,086 2,50 3,2 dst. MEW istniejąca 0,030 MW Rz.Miała Rz.Stara Noteć Jaz Miały Rz. Trzcinica Rz.Noteć Jaz Rz. Trzcinica Rz.Noteć Most z progiem Rz. Trzcinica Rz.Noteć Jaz K.Hamerka Rz.Chełstnica Jaz Kw iejce K.Hamerka Rz.Chełstnica Jaz Kw iejce K.Szczuczyna Rz.Draw a Zastaw ka Rz. Bukow a 36. K.Molita Zastaw ka Rz.Gulczanka Rz.Noteć Jaz m.miały 1970 gm.wieleń JZR 1,220 1,70 2,2 dst. m.radolin 1981 gm.trzcianka JZR 0,36 1,80 1,4 db. m.radolin gm.trzcianka MP 0,38 X 2,0 dst. m.trzcianka gm.trzcianka JZR 0,276-0,41 dla potrzeb MEW 5, ,60 db. m. Kw iejce 1989 gm. Draw sko JZR 0,12 2,8 3,5 db m. Kw iejce 1989 gm. Draw sko JZR 0,12 2,8 3,0 db m.pilsko gm.krzyż IN - Z 0,21 1,2 4,45 dst. m.kużniczka 1963 gm. Wieleń IN - Z 0,75 0,90 3,2 dst. m.gulcz gm.wieleń JZR 0,32 0,90 0,9 MEW - planow ana Możliw ość bud.elektr. x Możliw ość bud.elektr. x Możliw ość bud.elektr. MEW istniejąca Rok bud.: 2000 Mała Elektrow nia Wodna "KRYSTYNA" inz. Jerzy Glugla 0,018 MW x Użytkow anie zależne staw y rybne Użytkow anie zależne x staw y rybne MEW-nieczynna Rok bud.: 2004 Elektrow nia Wodna Szczuczyna 0,011 MW Uruchomienie 2009 MEW-nieczynna Rok bud Ośrodek Hodow li Pstrąga "Kużniczka Paw eł Raczkow ski 0,010 MW X możliw ość budow y MEW Sporządziła: M. Cholew ińska Sporzadziła: M. Cholew ińska Piła, dnia r.

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910 Stopień Mylof z lotu ptaka. Zdjęcie K. Hilbrycht Stopień wodny Mylof, połoŝony w km 133+640 (129+600 wg starego kilometraŝu) rzeki Brdy, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska.

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska. HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ Hydrowęzeł Bydgoszcz, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej (drogi wodnej Wisła - Odra). Hydrowęzeł Bydgoszcz położony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski Informator zawiera kilometraż rzek i kanałów, wykaz miejscowości położonych wzdłuż szlaku, wykaz budowli i urządzeń wodnych, dane o portach i nabrzeżach, siedzibach nadzorów wodnych, dane o wodowskazach

Bardziej szczegółowo

Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych

Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych Małe elektrownie wodne na rzece Myśli jako przykład hydroenergetycznego wykorzystania istniejących stopni wodnych Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych VII Konferencja Odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Małe Elektrownie Wodne

Małe Elektrownie Wodne Małe Elektrownie Wodne Małe elektrownie wodne odgrywają znaczącą rolę w środowisku przyrodniczym, naturalnym i gospodarczym kraju. Polityka ekologiczna Państwa nakłada obowiązek wykorzystywania paliw odnawialnych

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE HYDROENERGETYCZNE istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce

WYKORZYSTANIE HYDROENERGETYCZNE istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce WYKORZYSTANIE HYDROENERGETYCZNE istniejących obiektów piętrzących wodę w Polsce Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, RENEXPO Poland,

Bardziej szczegółowo

Susza z 2015 r. ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Warszawa, 24 lutego 2016 r.

Susza z 2015 r. ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Warszawa, 24 lutego 2016 r. Susza z 2015 r. ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy? Warszawa, 24 lutego 2016 r. Małe elektrownie wodne jako element tworzenia małej retencji i zapobiegania skutkom suszy Ewa

Bardziej szczegółowo

Energia z wody i przykłady jej wykorzystania w Wielkopolsce

Energia z wody i przykłady jej wykorzystania w Wielkopolsce Energia z wody i przykłady jej wykorzystania w Wielkopolsce Ewa Malicka Małe Elektrownie Wodne Władysław Malicki www.mewmalicki.pl Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych www.trmew.pl Forum Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała 6 stycznia 2004 roku. Została utworzona na bazie Rejonu Elektrowni Wodnych byłego Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. (obecnie EnergiaPro Koncern

Bardziej szczegółowo

Warta. Problemy gospodarki wodnej

Warta. Problemy gospodarki wodnej Warta Problemy gospodarki wodnej Region wodny Warty Powierzchnia : 54,5 tys. km (ok. 17,4% obszaru Polski) Położenie : długość geograficzna: 14 32 25 E; 19 42 56 E szerokość geograficzna: 50 28 34 N;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań dla Stopnia Wodnego Przewóz w km 92+150 rzeki Wisły w m. Kraków, woj. małopolskie: 1. Operatu wodno prawnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

na uwagę zasługuje dawna drewniana cerkiew z XIX wieku, obecnie kościół.

na uwagę zasługuje dawna drewniana cerkiew z XIX wieku, obecnie kościół. MAŁE ELEKTROWNIE WODNE WRÓBLIK SZLACHECKI (woj. podkarpackie) W okolicach Rymanowa w miejscowości Wróblik Szlachecki na rzece Tabor znajduję się jaz piętrzacy wodę. Obok jazu dla prywatnego inwestora wybudowano

Bardziej szczegółowo

HYDROTECHNICZNE ROZWIĄZANIA MEW

HYDROTECHNICZNE ROZWIĄZANIA MEW Opracowano na podstawie: Małe elektrownie wodne - poradnik wyd. II Nabba Sp. z o.o. Warszawa 1992 redakcja Marian Hoffmann HYDROTECHNICZNE ROZWIĄZANIA MEW Hydrotechniczne rozwiązania MEW zaleŝą od usytuowania

Bardziej szczegółowo

Elektrownie wodne (J. Paska)

Elektrownie wodne (J. Paska) 1. Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Rys. 1. Cykl przemian energetycznych, realizowanych w elektrowni wodnej i uproszczony obraz strat energii. Moc i energia elektrowni wodnych Rys.. Przekrój koryta

Bardziej szczegółowo

Hydroenergetyka. liwości intensyfikacji wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w ramach gospodarki wodnej kraju.

Hydroenergetyka. liwości intensyfikacji wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w ramach gospodarki wodnej kraju. Hydroenergetyka Ocena możliwo liwości intensyfikacji wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w ramach gospodarki wodnej kraju mgr inż.. Mariusz Gajda Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Nasze

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie nowych stopni wodnych pod elektrownie wodne. Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Udostępnianie nowych stopni wodnych pod elektrownie wodne. Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Udostępnianie nowych stopni wodnych pod elektrownie wodne Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Uzupełnienie do Krajowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Energia wodna RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Baza umowna 102 104 105 107 108 110 113 115 117 120 Obowiązek zakupu % 2,4 2,5 2,65

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach r. Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w latach 2012-2013 w ramach Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zrealizował

Bardziej szczegółowo

Zielony Telefon Alarmowy OZE. http://zielonytelefon.eco.pl

Zielony Telefon Alarmowy OZE. http://zielonytelefon.eco.pl Zielony Telefon Alarmowy OZE Energia Wody : Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Energetyka wodna Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje się pozyskiwaniem

Bardziej szczegółowo

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince Z ad an i e d of i n ans ow an e z e ś r od k ów W oj ew ód z k i eg o F u nd us zu O c hr on y Śr od o w is k a i G os p od ar k i W odn ej w S zc z ec i ni e

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nr specyf. techn. Ilość jedn. zł. Jedn. miary. wyceny. Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.

PRZEDMIAR ROBÓT. Nr specyf. techn. Ilość jedn. zł. Jedn. miary. wyceny. Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia. PRZEDMIAR ROBÓT L/p Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia. 1 2 3 4 5 6 D.1. d.1.1. 1 2. 3 4.. d.1.2 KNNR - 10 KNNR - 10 KNNR -10 KNNR -10 2508/08 5. Rzeka Zimna Jednokrotne wykoszenie skarp cieku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 23.06.2015 r. Zbiorniki retencyjne Zbiornik Topola Zbiornik wodny Topola (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na rzece Nysie Kłodzkiej w km

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity)

ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) ZASADY PROWADZENIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ. (obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016 r. tekst jednolity) Na wszystkich wodach będących w użytkowaniu Okręgu PZW w Radomiu obowiązuje: 1) zakaz połowu

Bardziej szczegółowo

PROPONTIS. I. Opis techniczny. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m.

PROPONTIS. I. Opis techniczny. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km m. I. Opis techniczny 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego na rzece Radęca - km 4+930 m. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Istniejący drewniany most na

Bardziej szczegółowo

Z BIEGIEM RZEK, CZY POD PRĄD? stan prac nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Prawem Wodnym

Z BIEGIEM RZEK, CZY POD PRĄD? stan prac nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Prawem Wodnym Konferencja Z BIEGIEM RZEK, CZY POD PRĄD? stan prac nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Prawem Wodnym ZNACZENIE MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM KRAJU Poznań, dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE.

OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE. OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ URZĄDZENIA WODNEGO POMOST REKREACYJNO WĘDKARSKI NA JEZIORZE. Strona 1 z 6 I Część opisowa, dnia.. r 1. Ubiegający się o wydanie pozwolenia........ (Imię, nazwisko, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU. Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci:

OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU. Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci: Teoria OBLICZENIE KATASTRU ENERGETYCZNEGO CIEKU Równanie Bernoulliego w dwóch przekrojach (przed i za elektrownią) można zapisad w ogólnej postaci: 2 2 v1 p1 v2 p2 z1 z2 H str 2g g 2g g Przy przepływach

Bardziej szczegółowo

Bielawy, dn. 16.03.2010 Znak: RPG.7625/3/09/10 DECYZJA o środowi...

Bielawy, dn. 16.03.2010 Znak: RPG.7625/3/09/10 DECYZJA o środowi... Wersja archiwalna Bielawy, dn. 16.03.2010 Znak: RPG.7625/3/09/10 DECYZJA o środowi... Bielawy, dn. 16.03.2010 Znak: RPG.7625/3/09/10 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Realizacja programu małej retencji wodnej w woj. wielkopolskim (w latach 2000-2012) Poznań, 14 maja 2013r. GOSPODAROWANIE WODĄ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. W 1954r było czynnych 6330 elektrowni W 1980r istniejących elektrowni wodnych i spiętrzeń pozostało 650 obiektów.

Rys historyczny. W 1954r było czynnych 6330 elektrowni W 1980r istniejących elektrowni wodnych i spiętrzeń pozostało 650 obiektów. Cencek Paweł Elektrownie wodne były podstawowym źródłem energii elektrycznej do 1939 roku było ok. 8000 obiektów o łącznej mocy 91.500 kw głównie: elektrownie, młyny, pompy wodne... Rys historyczny W 1954r

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i odbudowa brzegów morskich ochrona Mierzei Jamneńskiej

Modernizacja i odbudowa brzegów morskich ochrona Mierzei Jamneńskiej Modernizacja i odbudowa brzegów morskich ochrona Mierzei Jamneńskiej Zada nie dofinansowa ne ze śro dków Prog ram u Ope rac yjnego I n frastruktura i Środ o wisko Prior ytet II Gospod ark a o dpa dam i

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ENERGII WODNEJ NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ENERGII WODNEJ NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ENERGII WODNEJ NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ Piotr Sołowiej, Maciej Neugebauer Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

BIAŁA GÓRA. Biała Góra. Widok na tzw. wielki upust z przegrody pomiędzy starą śluzą a jazem na Nogacie

BIAŁA GÓRA. Biała Góra. Widok na tzw. wielki upust z przegrody pomiędzy starą śluzą a jazem na Nogacie BIAŁA GÓRA Historia węzła wodnego Biała Góra Punkt rozdziału wód Wisły na dwa główne ramiona, zwany Cyplemub NaroŜnikiem Montowskim był od dawna jednym z kluczowych punktów w działalności człowieka na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA TEMAT 1.Remont narzutu z głazów kamiennych D>80 cm rz. Dunajec km 40+425 do 40+670 brzeg lewy miejscowość: Łukanowice -Isep, gmina Wojnicz, powiat Tarnów, woj. Małopolskie. 2.Remont narzutu z głazów kamiennych

Bardziej szczegółowo

- 7 - SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Wiadomości ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Lokalizacja inwestycji 2. Ogólny opis stanu technicznego 3. Rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 6 Jazy dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka

Bardziej szczegółowo

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka

Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Odbudowa zapory w ramach ujęcia wody powierzchniowej na rzece Witka Grzegorz Ostafijczuk Janusz Zawiślak 11-12 grudzień 2013r. - Wrocław Workshop Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry Harmonogram prezentacji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna)

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) Katarzyna Koczerba SCENARIUSZ LEKCJI TEMAT ZAJĘĆ: Rzeka Drawa (edukacja regionalna) POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) CZAS TRWANIA: 3 tygodnie CELE ZAJĘĆ Uczeń zna:

Bardziej szczegółowo

Jazy lewarowe na rzece Gwdzie

Jazy lewarowe na rzece Gwdzie Dr hab. inŝ. Adam Bolt, prof. PG Katedra Geotechniki Mgr inŝ. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Jazy lewarowe na rzece Gwdzie Do utrzymywania i regulacji poziomu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201 WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH w BIAŁYMSTOKU 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 tel. (085) 74 81 200 fax (085) 74 81 201 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACJI

Bardziej szczegółowo

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R.

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R. PRB MELMAK JERZY PIOTR KOZERSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SIEDZIBA: STRZEPCZ, UL. LIPOWA 21, 84-223 LINIA, TEL. 676-91-02 Rodzaj opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY Obiekt: ZBIORNIKI MAŁEJ RETENCJI WODNEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 12.02.2016 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt III klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej.

Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu działań poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych dla transportu i turystyki wodnej. Załącznik Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Materiał na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Senat - 10 lipca 2008 r. Plan rzeczowo-finansowy zadań postulowanych do programu

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_35.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu

Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu Prezes Listopad 2011 1 Wstęp Plan prezentacji 1. Specyfika dolnej Wisły 2. Zapotrzebowanie i struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r.

Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Charakterystyka budowli hydrotechnicznych 27.10.2014 r. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe Zbiornik Międzygórze Zbiornik suchy Międzygórze (obiekt II klasy budowli hydrotechnicznych) znajduje się na potoku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZESPOŁY ELEKTROWNI WODNYCH

PODSTAWOWE PODZESPOŁY ELEKTROWNI WODNYCH ELEKTROWNIE WODNE PODSTAWOWE PODZESPOŁY ELEKTROWNI WODNYCH Zwierciadło wody górnej w elektrowni: - z zaporą: zwierciadło wody przy zaporze, - z kanałem: przy budynku elektrowni, - z rurociągiem ciśnieniowym:

Bardziej szczegółowo

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE Niekonwencjonalne źródła energii MAŁE ELEKTROWNIE WODNE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII GRUPA 5 Wykonali : Kuczkowski Kamil Mackiewicz Beata Tretkowski Bartłomiej Zakrzewska Krystyna ELEKTROWNIE WODNE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu WARUNKI POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO. Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Przeznaczenie cel i zakres instrukcji 3 1.3. Administracja ścieżki rowerowej 3 1.4. Zatwierdzenie instrukcji 3 1.5. Sposób utrzymania łączności

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania potencjału bardzo niskich spadów - turbiny VLH. Maciej Drzewiecki

Możliwości wykorzystania potencjału bardzo niskich spadów - turbiny VLH. Maciej Drzewiecki Możliwości wykorzystania potencjału bardzo niskich spadów - turbiny VLH Maciej Drzewiecki Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej, Renexpo Warszawa, 27.10.2011 Nowa turbina do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

POWIAT EŁCKI (woj. warmińsko mazurskie) MAŁE. POWIAT Powiat ełcki znajdujacy się we wschodniej ELEKTROWNIE WODNE

POWIAT EŁCKI (woj. warmińsko mazurskie) MAŁE. POWIAT Powiat ełcki znajdujacy się we wschodniej ELEKTROWNIE WODNE MAŁE ELEKTROWNIE WODNE POWIAT EŁCKI (woj. warmińsko mazurskie) Energetyka wodna wykorzystuje potencjał grawitacyjny cieków wodnych. Polska posiada stosunkowo niewielkie zasoby wodne oraz niekorzystne warunki

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. s t w i e r d z a. o r z e k a

D E C Y Z J A. s t w i e r d z a. o r z e k a ŚL-I.6341.28.2015.KZ Przysucha 2015-11-2700 D E C Y Z J A Na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2 i 7, art. 128 ust. 1, 2 i 3, art. 131, art. 135 pkt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MIEJSKIEJ SIECI ODWODNIENIOWEJ NA SYSTEMACH OTWARTYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA Niniejsze wytyczne zawierają zbiór wymagań wykonawczych i eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak

Roboty telekomunikacyjne Dariusz Anielak Zbiornik wodny Smardzew został zaprojektowany przez zespół projektantów pod kierownictwem Pana Józefa Matana z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPREOJEKT Poznań. Roboty budowlane wykonywało

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy

Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Forum Ochrony Środowiska Warszawa, 15-16 lutego 2016 Działania inicjujące realizację polityki ochrony klimatu

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastr towarzyszącą O b i e k t

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura przygotowania projektu MEW

Procedura przygotowania projektu MEW Procedura przygotowania projektu MEW Listopad 2007 1 ETAPY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU MEW 1) Zarys projektu 2) Koncepcja wstępna 3) Koncepcja programowo przestrzenna 4) Operat wodny 5) Pozwolenie wodno prawne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego

Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlany i Wykonawczy PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 - KM 6 + 492 W M. CZARNOWĄSY (DOBUDOWA ZASTAWKI NA WYLOCIE PRZEPUSTU) Przepust Czarnowąsy km

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN)

INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) INVEST IN WIELKOPOLSKA oferta inwestycyjna (TEREN) 1. POŁOŻE 1.1. Nazwa działki Zespół pałacowoparkowy w Mielnie 1.2. Miasto gmina Mieleszyn 1.3. Powiat GZNO 2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2.1. Maksymalny obszar

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STOPNIA WODNEGO MALCZYCE

BUDOWA STOPNIA WODNEGO MALCZYCE RAPORT Z REALIZACJI INWESTYCJI 23 LIPCA 2015 BUDOWA STOPNIA WODNEGO MALCZYCE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU PRZEDSTAWIA KOMPLEKSOWY RAPORT Z REALIZACJI BUDOWY STOPNIA WODNEGO W MALCZYCACH

Bardziej szczegółowo

Zasada działania oraz wpływ na środowisko elektrowni szczytowopompowej

Zasada działania oraz wpływ na środowisko elektrowni szczytowopompowej Zasada działania oraz wpływ na środowisko elektrowni szczytowopompowej w Żarnowcu Energię wód można podzielić na energię wód śródlądowych oraz energię mórz. Powstawanie energii wód śródlądowych jest związane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce OPIS TECHNICZNY Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest ochrona czynna obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Pełcznica

Bardziej szczegółowo

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Komunikat ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 18.03.2016 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji

Bardziej szczegółowo

W dniu 9.02.2014 (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne ani meteorologiczne.

W dniu 9.02.2014 (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne ani meteorologiczne. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W REGIONIE WODNYM DOLNEJ ODRY, ŚRODKOWEJ I DOLNEJ WISŁY z dnia 9 lutego 2014 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 9.02.2014 (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Zaawansowanie Projektu i zakończenie kontraktu B1-1 Wrocław, 04 lipca 2014r. Anna Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2. Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej

Projektował: inż. Jerzy Karnowski OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2. Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek ul. Mikołaja Reja 7/9/5 OPERAT WODNO-PRAWNY EGZ. 2 Stadium: Projekt Działki: 173;169,194/4 Łochocin gmina Lipno Obiekt: Temat: Sieć kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r.

Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Komunikat Ogólny o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej na rzece Odrze wg stanu na dzień 27.06.2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno nawigacyjnej

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia

Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Analiza rentowności MEW w aspekcie likwidacji sytemu wsparcia Radosław Koropis Warszawa 16 październik 2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Mała energetyka wiatrowa

Mała energetyka wiatrowa Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia" Białystok, 8/04/2014 Mała energetyka wiatrowa Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej ; kmichalowska@ieo.pl Moc zainstalowana (kolor niebieski)

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia dla zadania : Mała retencja, zbiornik leśny, leśnictwo Annogóra oddział 23d,f nadzór inwestorski Nr

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia dla zadania : Mała retencja, zbiornik leśny, leśnictwo Annogóra oddział 23d,f nadzór inwestorski Nr 1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : ZZL-000-001 Budowa : Mała retencja - zbiornik leśny Lesnictwo Annogóra oddz.23d,f - Nadleśnictwo Krucz Obiekt : Mała retencja - zbiornik leśny Lesnictwo Annogóra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MOSTU NA KANALE MŁYŃSKIM OBIEKT: INWESTOR: ADRES INWESTORA: ADRES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE 3 1.1. Podstawa opracowania 3 1.2. Cel i zakres inwestycji 3 2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU 4 2.1. Stan istniejący 4 2.2. Rozwiązania projektowe 4 3. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWIE STOPNIA WODNEGO PLECEMIN NA RZECE GWDA (KM 40+440) WRAZ Z INSTALACJĄ TURBIN ARCHIMEDESA

BUDOWIE STOPNIA WODNEGO PLECEMIN NA RZECE GWDA (KM 40+440) WRAZ Z INSTALACJĄ TURBIN ARCHIMEDESA Tarnówka, dnia 05.02.2012r. Jan Wieczorek ul. Antona Czechowa 14 60-461 Poznań Tel. 502-439-420 Wójt Gminy Tarnówka W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I A

O P R A C O W A N I A PROJEKTOWANIE I NADZORY ZBIGNIEW WYSOKIŃSKI 84-300 LĘBORK UL. E.PLATER 14a/4 S T R O N A T Y T U Ł O W A O P R A C O W A N I A Nazwa opracowania: ZMIANA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo-Usługowy InŜynierii Środowiska

Zakład Projektowo-Usługowy InŜynierii Środowiska Zakład Projektowo-Usługowy InŜynierii Środowiska PRIMEKO 62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 e-mail: primeko@o2.pl NIP 618-106-29-00 REGON 250604827 KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Plany Rozwojowe Sielpi w kontekście opracowywanej koncepcji programowoprzestrzennej

Plany Rozwojowe Sielpi w kontekście opracowywanej koncepcji programowoprzestrzennej Urząd Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie tel. 41-372-32-39 Plany Rozwojowe Sielpi w kontekście opracowywanej koncepcji programowoprzestrzennej Urząd Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo