WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE"

Transkrypt

1 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ WODNYCH W POZNANIU REJONOWY ODDZIAŁ W PILE Materiały na Konferencję podsumowującą konsultacje społeczne. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Opracował: mgr inż. Adam Rogoziecki inż. Monika Cholewińska

2 Rzeka Noteć prawobrzeżny największy dopływ Warty, długość 389 km, powierzchnia zlewni km2. Rzeka wypływa z jeziora Przedecz na Pojezierzu Kujawskim, w swym górnym biegu przepływa przez liczne jeziora m.in. Modrzewskie, Gopło, Mielno, Wolickie, w miejscowości Pakość łączy się z Notecią Zachodnią mającą źródła na Pojezierzu Gnieźnieńskim uchodzi do Warty pod Santokiem w Pradolinie Toruńsko Eberswaldzkiej. Głównymi dopływami Noteci są: Łobzonka, Gwda, Drawa. Noteć wraz z Kanałem Bydgoskim i Wartą tworzy drogę wodną Wisła Odra; a przez Kanał Ślesiński, jezioro Gopło i Kanał Górnonotecki drogą wodną Warta Kanał Bydgoski. W północnej części Wielkopolski Noteć Leniwa i Noteć Bystra (skanalizowana). Na tym odcinku Noteci skanalizowanej od stopnia Nowe do stopnia Krzyż istnieją potencjalne możliwości wykorzystania energetycznego na 11 obiektach, z czego czynna jest MEW w Wieleniu.

3 ELEKTROWNIE WODNE NA RZECE NOTEĆ Lokalizacja MEW: - Km stopień Nowe, hp = 1,71 m Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Walkowice, hp = 1,42 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Romanowo, hp = 1,29 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Lipica, hp = 1,41 m Moc planowana 0,30 MW. MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Pianówka, hp = 1,55 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Mikołajewo, hp = 1,30 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań

4 - Km stopień Rosko, hp = 1,41 m MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Wrzeszczyna, hp = 1,53 m - Lokalizacja przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Wieleń, hp= 1,02 m MEW rok budowy 2006 r. Spad 1,75 m. Moc zainstalowana 0,050 MW. Typ turbiny: rurowa turbina śmigłowo łopatkowa - 8 turbin, 4 turbozespoły - MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Drawsko, hp =1,60 m Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań - Km stopień Krzyż, hp = 1,64 m - Lokalizacja przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań

5

6 OZNACZENIA NA MAPIE MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacje przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Budowle piętrzące z lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w

7 RZEKA GWDA ELEKTROWNIE WODNE NA RZECE GWDZIE Rzeka Gwda jeden z największych dopływów rzeki Noteci. Źródła rzeki znajdują się w pobliżu miejscowości Kazimierz. Źródła te położone są na wysokości 150 m npm. Ujście rzeki znajduje się w km 0 na wysokości 48 m npm w miejscowości Ujście, gdzie rzeka Gwda wpływa do rzeki Noteci w km 106,1 jej biegu. Spad bezwzględny wynosi 102 m. Całkowita długość rzeki wynosi 147 km, a spad jednostkowy 0,71%. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 4807,7 km 2. Na rzece istnieją elektrownie wodne: 1. Elektrownia wodna Byszki w km 6,4 rzeki Gwdy 2. Elektrownia wodna Koszyce w km 25,8 rzeki Gwdy 3. Elektrownia wodna Dobrzyce w km 32,8 rzeki Gwdy 4. Elektrownia wodna Tarnówka w 49,45 km rzeki Gwdy 5. Elektrownia wodna Ptusza w km 52,6 rzeki Gwdy 6. Elektrownia wodna Jastrowie w km 63,4 rzeki Gwdy 7. Elektrownia wodna Podgaje w km 71,1 rzeki Gwdy 8. Elektrownia wodna Zarki (Łomczewo) w km 84,95 rzeki Gwdy 9. Elektrownia wodna Węgorzewo w km 91,55 rzeki Gwdy 10. Elektrownia wodna Lubniczka 94,3 rzeki Gwdy 11. Elektrownia wodna Gołębiewo 100,82 rzeki Gwdy Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Samociążek 92, Koronowo obejmuje 5 elektrowni wodnych: Koszyce, Dobrzyca, Ptusza, Jastrowie, Podgaje.

8 OZNACZENIA NA MAPIE MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań MEW w trakcie procesu inwestycyjnego przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacje przy/lub bez budowli piętrzącej RZGW Poznań Lokalizacja wskazana dla RZGW w przy budowli piętrzącej RZGW Poznań Budowle piętrzące z lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w

9 1. ELEKTROWNIA WODNA BYSZKI (6,4 km biegu rzeki) - wybudowana w 2012 r. Turbiny typu Kaplana o średnicy 2100 mm 2 szt., Szerokość komór turbin 2 x 6,0 m Pobór zwrotny z rzeki Gwdy w celach energetycznych w ilości 24,0 m3/s 1.1 Kanał energetyczny - długość L=250 m - szerokość B=20,0 m - nachylenie skarp 1:1, Mała elektrownia wodna Podstawowe parametry MEW - długość całkowita L=43,24 m - rzędna dna wlotu (próg wlotowy) 49,30 m npm - rzędna dna komór turbin 48,50 m npm - rzędna wylotu rurociągów ssawnych 45,87 m npm - rzędna wylotu z elektrowni 47,60 m npm - grubość ścian doku elektrowni 0,6 m

10 Konstrukcja elektrowni wodnej składa się z trzech elementów: 1. Wlot do elektrowni z zamknięciami głównymi, oraz kratami czyszczącymi i pomostem roboczym Podstawowe parametry wlotu: - długość konstrukcji wlotu L=13,20 m - światło wylotu B=2 x 6,0 m - rzędna progu (dno przy zamknięciach) 49,30 m - wysokość zamknięć H=2,10 m - rzędna dna poniżej zamknięć) 48,50 m npm - grubość ścian przyczółków wylotu 60 cm - grubość filara środkowego 50 cm - grubość płyty dennej wylotu do komory turbin 70 cm

11 2. Komory turbin z rurami ssawnymi, oraz budynkiem obsługi urządzeń Podstawowe parametry komór turbin: - długość konstrukcji komór wraz z rurami ssawnymi L=13,16 m - szerokość komór B=2x6,0 m - rzędna dna komór - rzędna dna komór 48,50 m n.p.m. - średnica turbin Kaplana D=2100 mm - rzędna dna wylotu rur ssawnych 45,87 m n.p.m. - długość ścian konstrukcji 60 cm - grubość filara środkowego 50 cm - grubość komór bez rur ssawnych 6,95 m - grubość ściany czołowej komory 50 cm 3.Wylot dokowy o długości 16,88 m konstrukcja dokowa, monolityczna o jednym świetle szerokości 12,50 m. Wzdłuż krawędzi płyty dennej wylotu ścianka szczelna z brusów typu GZ-4 o długości 2,5 m. Spad 1,7 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh

12 2. ELEKTROWNIA WODNA KOSZYCE

13 (25,8 km biegu rzeki) - wybudowana w 1937 r. Elektrownia przepływowa, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva i napięciu 6,3kV, Turbiny typu Kaplana, Spad 3,5 m, Pojemność zbiornika - 0,74 x 106, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh.

14 3. ELEKTROWNIA WODNA DOBRZYCA

15 (32,8 km biegu rzeki) - wybudowana w 1907 r. Elektrownia przepływowa, 3 szt. hydrozespołów o łącznej mocy 1800 kw i napięciu 0,4kV, Turbiny Kaplana typ RTK 1600, Spad 4,8 m, Powierzchnia zbiornika wynosi 92 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej o długości 230 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok MWh.

16 4. ELEKTROWNIA WODNA TARNÓWKA W TRAKCIE REALIZACJI Celem inwestycji jest budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Gwdy, przy jazie w km , na gruntach leżących w obrębie wsi Ptusza, gm. Tarnówka, pow. złotowski woj. wielkopolskie. Elektrownia zostanie wykonana w miejscu istniejącej, pracującej do dziś elektrowni napędzanej turbiną Francisa z drewnianym kołem zdawczym. Na gruntach wsi Ptusza na rzece Gwda w jej km , znajduje się jaz, za pomocą którego woda w rzece piętrzona jest przez cały rok do rzędnej 81,60 m npm. Piętrzenie to realizowane jest dla celu poboru wody dla napędu turbiny wodnej Francisa w układzie pionowym o przełyku Q = 14,10 m3/sek., mocy N=420 KW i średniej wysokości piętrzenia H=4,00 m oraz umożliwia pobór wody w ilości Q = 1000 m3/dobę 0,09 m3/sek., dla celów technologicznych. Z uwagi na przestarzałą technologię istniejącej elektrowni Inwestor podjął decyzje o wykonaniu nowej MEW w miejscu dotychczas pracującej.

17 W ramach inwestycji przewiduje się następujący zakres prac: - wymianę istniejącego turbozespołu MEW - wymianę prowadnic oraz zamknięć głównych na kanale dopływowym - wymianę prowadnic zamknięć remontowych na kanale dopływowym - wykonanie prowadnic zamknięć remontowych na kanale odpływowym z elektrowni - wymianę krat czyszczących - wymianę mechanizmu wyciągowego zamknięć głównych - odbudowę komory turbiny i dostosowanie jej do nowego turbozespołu - odbudowę pomieszczeń technicznych budynku obsługi wraz z ich adaptacją do nowego turbozespołu, odbudowę kładki roboczej zamknięć remontowych - odbudowę pomostu roboczego zamknięć głównych i krat czyszczących

18 5. ELEKTROWNIA WODNA PTUSZA

19 ( 52,6 km biegu rzeki) - wybudowana w 1932 r. Elektrownia przepływowa ze zbiornikiem wyrównawczym, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva i napięciu 10,5 kv, Turbina typu Kaplana, Spad 6,1 m, Pojemność zbiornika wodnego 4 x 106m3, Powierzchnia zbiornika wodnego 200 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze wodnej o długości 300 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok. 4,412 MWh, Produkcja turbin hydrozespołów firmy VOITH.

20 6. ELEKTROWNIA WODNA JASTROWIE

21 (63,4 km biegu rzeki) - wybudowana w 1930 r. Elektrownia szczytowa 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva, napięciu 10,5kV, Turbiny typu Kaplana, Spad 7,2 m, Pojemność zbiornika wodnego 6,20 x 106m3, Powierzchnia zbiornika wodnego 150 ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej długości 450 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok. 6,177 MWh

22 7. ELEKTROWNIA WODNA PODGAJE

23 (71,1 km biegu rzeki) - wybudowana w 1929r. Jest to elektrownia szczytowa, 2 szt. hydrozespołów o łącznej mocy kva, i napięciu 10,5 kv, Turbiny typu Kaplana, Spad (różnica między poziomem przed i za elektrownią) wynosi 9,55 m, Woda z rzeki Gwdy doprowadzana kanałem derywacyjnym o długości 900 m, Pojemność zbiornika wodnego - 3,8 x 106m3, Powierzchnia zbiornika wodnego ha, Zbiornik powstał dzięki zaporze ziemnej długości 520 m, Średnia roczna produkcja energii elektrycznej ok. 6,519 MWh, Produkcja turbin hydrozespołów firmy VOITH.

24 8. ELEKTROWNIA WODNA ŻARKI (ŁOMCZEWO) - km 84,95 rzeki Gwdy - turbiny 2 szt. Kaplana oraz turbina z regulacją wirnika - Spad 3,5 m - Produkcja energii elektrycznej - max. miesięczna 150 MWh - min miesięczna 90 MWh 9. ELEKTROWNIA WODNA WĘGORZEWO - km 91,550 rzeki Gwdy 10. ELEKTROWNIA WODNA LUBNICZKA - km 94,300 rzeki Gwdy 11. ELEKTROWNIA WODNA GOŁĘBIEWO - km 100,820 rzeki Gwdy

25 III. ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PIĘTRZĄCYCH POŁOZONYCH NA TERENIE DZIAŁANIA WZMIUW W POZNANIU RO W PILE NA CIEKACH W STOSUNKU DO KTÓRYCH PRAWA WŁAŚCICIELSKIE WYKONUJE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - MEW CZYNNE ORAZ POTENCJALNE WYKORZYSTANIE ZAŁĄCZNIK TABELA IV. WNIOSKI POTENCJAŁ ENERGETYCZNY DUŻYCH RZEK (RZEKI NOTEĆ, RZEKI GWDY) JEST ROZDYSPONOWANY NA OKOŁO 60%. NA MAŁYCH RZEKACH W GRANICACH 90%.

26 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rejonowy Oddział w Pile ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PIĘTRZĄCYCH Lp. Rzeka Dopływ rzeki km rzeki Nazwa piętrzenia Miejscow ość Gmina Rodzaj budow li Średni przepływ [m3/s] Wys. max piętrz [h] [m] N-nieczynne Właściciel piętrzenia energii MWh/a Uwagi Spad użytec zny Stan techniczny: rok budowy b.db,db,dst. Istniejące lub planow ane w ykorzystanie energetyczne: Nazw a inw estora/roku ruchomienia /moc/produkcja Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Ostrów ek Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Osiek-Pracz Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Wyrzysk Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Klaw ek Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Kościerzyn Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Łobżenica Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Witrogoszcz Rz.Łobzonka Rz.Noteć Jaz Czyżkow o m.ostrów ki 1960 gm. Wyrzysk JZR 4,200 1,500 1,5 dst. m. Osiek-Pracz 1960 gm.wyrzysk JZR 4,200 1,800 0,9 ndst. m.wyrzysk 2002 gm. Wyrzysk JZR 1,954 2,450 2,2 bdb m.klaw ek gm.wyrzysk JZR 1,769 2,500 3,0 ndst. m.kościerzyn gm.wyrzysk JZR 1,740 2,500 2,5 dst. m. Łobżenica gm. Łobżenica JZR 1,005 2,800 3,5 dst. m. Witrogoszcz 2002 gm. Łobżenica JZR 0,800 1,600 3,2 bdb m. Czyżkow o gm. Lipka JZR 0,21 4,24 3,2 ndst. -N X X MEW-istniejąca Rok bud: ,034 MW MEW-istniejąca Rok bud.: 1999 MEW Klaw ek 0,025-0,038 MW MEW-istniejąca Rok bud: 1991 Elektrow nia Wodna Krzysztof Słomka 0,085 MW MEW planow ana na bazie urządzeń młyna MEW-istniejąca Rok bud.: 1999 Andrzej Wojaczyński 0,050 MW X Użytkow anie zależne ze staw ami rybnymi Użytkow anie zależne z naw odnieniami rolniczymi

27 Rz. Rurzyca Rz.Gw da Jaz Rz. Rurzyca Rz.Gw da Jaz Rz. Dobrzyca Rz.Gw da Jaz Tarnow o II Rz. Dobrzyca Rz.Gw da Jaz Tarnow o Rz.Gw da Rz.Noteć Jaz Byszki Rz.Ruda Rz.Gw da Jaz Koszyce Rz.Głomia Rz.Gw da Jaz Rz. Głomia Rz.Gw da Jaz m.krępsko gm.szydłow o JZR 0,33 3,7 1,6 dst. m.krępsko gm.szydłow o JZR 0,32 1,000 1,7 dst. m.tarnow o 2010 odbud. gm.szydłow o JZR 5,01 1,64 1,2 bdb m. Tarnow o 2006 gm. Szydłow o JZR 5,01 2,43 2,2 bdb. m.byszki 2012 gm. Piła JZR 26,40 1,75 1,5 odbudow a m.piła dst. gm.piła JZR 0,35 5,50 3,5-4, m.dobrzyca gm.szydłow o JZR 2,30 2,40 3,0 db. m. Strużyska gm.krajenka JZR 2,25 2,20 2,4 dst. Zakład Przerobu Surow ców Mineralnych "Minerał" Sp. z o.o. w Krępsku MEW-istniejąca Zakład Przerobu Surow ców Mineralnych "Minerał" Sp. z o.o. w Krępsku 0,037 MW X X X X Użytkow anie zależnew ydane zezw olenie na użytkow anie energetyczne. Elektrow nia czynna "MEW Energy" Bydgoszcz X Zbiornik Koszyce MEW istniejąca Rok bud.:1999 Firma"RODAS" Jan Śmietana - Dobrzyca 0,040 MW MEW istniejąca Rok bud.: 1999 Mała Elektrow nia Wodna "Strużyska" Waldemar Kow alew ski 0,040 MW 17. Rz. Głomia Rz.Gw da Jaz m.skórka gm. Krajenka JZR 2,05 1,50 1,5 dst. MEW istniejąca Firma Sław omir Łagun Skórka 0,003-0,012 MW

28 Rz. Głomia 18. Rz.Gw da Jaz Rz.Stołunia Rz.Łobzonka Jaz Rz.Stołunia Rz.Łobzonka Jaz Rz. Czarna Rz.Gw da Zastaw ka Rz.Płytnica Rz.Gw da Jaz Rz.Łużanka Rz.Głomia Stopień Rz.Łużanka Rz.Głomia Zastaw ka Rz.Margoninka Rz.Noteć Jaz K.Wilczak Rz.Warta Jaz Rz.Miała Rz.Stara Noteć Jaz Chełst m.krajenka 2007 gm.krajenka JZR 1,97 2,67 2,7 b.db. m.stołuńsko 1995 gm. Lipka JZR 0,35 2,00 3,2 b.db. m.osow o 2002 gm.lipka JZR 0, ,9 b.db m.okonek gm.okonek IN - Z 0,45 1,60 1,6 dst. m.smolary gm.jastrow ie JZR 0,55 4,00 2,4 dst. m.prochy gm.zakrzew o IN-St 0,11 1,8 1,8 dst.-n m.dzierżązno Stare 1975 gm.złotów IN - Z 0,14 0,8 3,5 ndst.-n m. Mielimąka 2000 gm. Szamocin JZR 0,437 5,5 3,2 b.db m. Obelzanki 1985 gm. Wronki JZR 0,234 2,00 1,0 db.- N m.chełst 1985 gm.draw sko JZR 1,721 1,80 2,1 db. MEW istniejąca Rok bud.: 1999 Zespół Szkół Spożyw czych im. Stanisław a Staszica Warsztaty-Młyn Szkoleniow y Krajenka 0,020-0,025 MW MEW istniejąca Rok bud.:1998 Czesław Henryk Wąw oźniak Mała Elektrow nia Wodna w Stołuńsku 0,011 MW x x MEW istniejąca Elektrow nia Wodna Smolary Piotr Letki Rok bud.: 1998 Letki Piotr 0,008 MW x MEW Dzierżąznia Złotów Rok bud.: 2000 x MEW czynna Zbiornik Mielimąka Możliw ość w ykorzystania po napełnieniu zbiornika nieczynna x Możliw ość bud.elektr.

29 Rz.Miała 28. Rz.Stara Noteć Jaz Kamiennik m.kamiennik gm.draw sko JZR 1,086 2,50 3,2 dst. MEW istniejąca 0,030 MW Rz.Miała Rz.Stara Noteć Jaz Miały Rz. Trzcinica Rz.Noteć Jaz Rz. Trzcinica Rz.Noteć Most z progiem Rz. Trzcinica Rz.Noteć Jaz K.Hamerka Rz.Chełstnica Jaz Kw iejce K.Hamerka Rz.Chełstnica Jaz Kw iejce K.Szczuczyna Rz.Draw a Zastaw ka Rz. Bukow a 36. K.Molita Zastaw ka Rz.Gulczanka Rz.Noteć Jaz m.miały 1970 gm.wieleń JZR 1,220 1,70 2,2 dst. m.radolin 1981 gm.trzcianka JZR 0,36 1,80 1,4 db. m.radolin gm.trzcianka MP 0,38 X 2,0 dst. m.trzcianka gm.trzcianka JZR 0,276-0,41 dla potrzeb MEW 5, ,60 db. m. Kw iejce 1989 gm. Draw sko JZR 0,12 2,8 3,5 db m. Kw iejce 1989 gm. Draw sko JZR 0,12 2,8 3,0 db m.pilsko gm.krzyż IN - Z 0,21 1,2 4,45 dst. m.kużniczka 1963 gm. Wieleń IN - Z 0,75 0,90 3,2 dst. m.gulcz gm.wieleń JZR 0,32 0,90 0,9 MEW - planow ana Możliw ość bud.elektr. x Możliw ość bud.elektr. x Możliw ość bud.elektr. MEW istniejąca Rok bud.: 2000 Mała Elektrow nia Wodna "KRYSTYNA" inz. Jerzy Glugla 0,018 MW x Użytkow anie zależne staw y rybne Użytkow anie zależne x staw y rybne MEW-nieczynna Rok bud.: 2004 Elektrow nia Wodna Szczuczyna 0,011 MW Uruchomienie 2009 MEW-nieczynna Rok bud Ośrodek Hodow li Pstrąga "Kużniczka Paw eł Raczkow ski 0,010 MW X możliw ość budow y MEW Sporządziła: M. Cholew ińska Sporzadziła: M. Cholew ińska Piła, dnia r.

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku. fot. www.gospodarkamorska.pl TURBINY WIATROWE I WODNE aspekty techniczne i prawne KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Gdańsk, 22 stycznia 2015 roku fot. www.gospodarkamorska.pl KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TURBINY WIATROWE I WODNE -

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY

CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ZESTAWIENIOWA SPIS TREŚCI I. REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY II. REGION WODNY WARTY SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wstęp...str.3 1.1. Podstawa opracowania...str.3 1.2. Cel i zakres opracowania...str.3 1.3. Ogólna charakterystyka hydrograficzna województwa lubuskiego...str.4 1.4. Materiały

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 1 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Projekt STRATEGIA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO Inowrocław, lipiec 2015 r. 2 Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E 61-606 Poznań tel./fax (061) 825 78 60 e-mail: office@bm-intl.2com.

Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E 61-606 Poznań tel./fax (061) 825 78 60 e-mail: office@bm-intl.2com. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU PILSKIEGO WRAZ Z PLANEM PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2007 2015 Piła, listopad - 2007 r. Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/35 64-920

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, lipiec 2012 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego

RAPORT. o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego RAPORT o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2014 PUBLIKACJĘ Przygotowano w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu DYREKTOR Marek Bryl Z-CA DYREKTORA dr Grażyna

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ Wersja 5.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY na lata 2014-2020 WRPO 2014+ (wstępny projekt przeznaczony do konsultacji społecznych) Unia Europejska Europejski

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Strategia programowa. Opracowali:

Strategia programowa. Opracowali: Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć zagospodarowanie obszarów nadwodnych, koordynacja prac projektowych inŝ. Kasper Jędrzychowski charakterystyka stanu istniejącego dróg wodnych dr inŝ. Izabela

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WOŁOWSKIEGO DO 2020 ROKU Wołów, 2006 1 Spis treści WSTĘP...3 I AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU WOŁOWSKIEGO (DIAGNOZA)...5 I.1 Syntetyczna charakterystyka powiatu...5

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy.

Program funkcjonalno użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. Program funkcjonalno-użytkowy. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy. 1 Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na

GMINA KALISZ POMORSKI. Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na GMINA KALISZ POMORSKI Strategia rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020 Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Wrocław Kalisz Pomorski 2014 1 Spis treści WSTĘP... 4 I. METODOLOGIA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

Scenariusze rozwoju i badania hydrauliczne przepławek dla ryb

Scenariusze rozwoju i badania hydrauliczne przepławek dla ryb MATEUSZ HÄMMERLING Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu mhammer@up.poznan.pl DAMIAN FRANCZAK Hydroprojekt Poznań Sp. z o. o. d.franczak@hydroprojekt.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 +

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 + Wersja 4.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 + Europejski Fundusz Społeczny Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wstępny

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo