Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel

3 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w sierpniu 2015r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 8 Popyt na pracę... 9 Zwolnienia grupowe Aneks statystyczny Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w sierpniu 2015r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2015r Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2014 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2015r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

4 Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy sierpień 2015r Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym Tabela 11. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w sierpniu 2015r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 12. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w sierpniu 2015 roku Tabela 13. Wydatki Funduszu Pracy w sierpniu 2015r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 14. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu sierpnia 2015r Tabela 15. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w październiku 2015r

5 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 5

6 6

7 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w sierpniu 2015r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 20% mniej niż w sierpniu poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 1 563,5 tys. osób. W sierpniu br. w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowano osoby bezrobotne, w porównaniu z poprzednim miesiącem było to mniej o osób tj. 8,6%. Profil pomocy ustalono dla osób, wśród nich (18,6%) to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Najczęściej urzędy pracy rejestrowały osoby z ustalonym II profilem pomocy tj. 78,9%. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 6,5% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 16,2% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 10%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 2,8% do 13,5%, co świadczy o dużym zróżnicowaniu regionu. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, kolskim, konińskim, słupeckim, średzkim i złotowskim. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w sierpniu 2015r. wyszczególnienie VIII 2015 % wzrost/spadek % wzrost/spadek VIII'15 do VII'15 VIII'15 do VIII'14 stan ogółem ,8-20,0 w tym z prawem do zasiłku ,8-11,2 napływ ,6-5,3 odpływ ,0-5,0 w tym podjęcia pracy ,0-5, Liczba i stopa bezrobocia [w %] ,1 7,9 8,2 8,3 7,7 7,7 7,8 8,0 7,6 7,2 6,9 6,6 6,5 12,0 10,0 8,0 6,0 Stopa bezrobocia [w %] 12,4 12,5 13,4 13,4 9,2 9,1 9,8 9,6 11,5 7,8 10,0 6,5 0 VIII IX X XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII liczba stopa bezrobocia 4, VIII 2015 Wielkopolska Polska Struktura wg wieku VIII 2015 VIII % 59% 41% 42% VIII 2015 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 7

8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W sierpniu 2015r. w Wielkopolsce aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto osoby bezrobotne. Ponad połowa osób skorzystała ze staży, w tym prawie 80% to osoby do 30 roku życia. Z oferty szkoleniowej w miesiącu sprawozdawczym skorzystało 368 osób, z czego najwięcej w powiecie wągrowieckim (48 osób) i poznańskim (47 osób). W powiatach kępińskim, międzychodzkim, nowotomyskim i śremskim w sierpniu żaden bezrobotny nie rozpoczął tej formy aktywizacji. W Wielkopolsce zakończył się etap rekrutacji osób długotrwale, kierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych, celem przywrócenia ich na rynek pracy. Projektem objętych jest 5 powiatowych urzędów pracy, w tym: czarnkowsko-trzcianecki (220 osób), kaliski (350 osób), poznański (430 osób), słupecki (300 osób) i wągrowiecki (200 osób). W sierpniu br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej. Samorządy Powiatowe Wielkopolski złożyły 27 wniosków na łączną kwotę 6 914,94 tys. zł, z czego na poszczególne programy wnioskowano: dla osób w wieku do 30 lat - 1 powiatowy urząd pracy na kwotę 98,60 tys. zł, dla osób w wieku lat - 9 powiatowych urzędów pracy na kwotę łączną 2 498,40 tys. zł, dla osób, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy 17 powiatowych urzędów pracy na kwotę łączną 4 317,94 tys. zł. Aktywizacja osób do 25 roku życia staże szkolenia wyposażenia stanowiska pracy 274 udzielone dotacje prace interwencyjne prace społecznie użyteczne roboty publiczne bon na zasiedlenie VIII 2014 VIII podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe inne prace subsydiowane bon zatrudnieniowy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr przygotowanie zawodowe dorosłych 7 refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 świadczenie aktywizacyjne 1 grant na telepracę I-VIII 2015 ogółem kobiety 8

9 Popyt na pracę W sierpniu br. do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy, z czego 20% dotyczyło stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 2 803, Szamotułach 1 621, Ostrowie Wlkp. 920, Wrześni 491 oraz Grodzisku Wlkp. i Gnieźnie po 414. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Międzychodzie, Ostrzeszowie, Słupcy, Wolsztynie i Złotowie. Pomimo okresu wakacyjnego zapotrzebowanie na pracowników w regionie znowu bije rekord. W sierpniu br. wielkopolskie urzędy pracy dysponowały o 36,5% większą liczbą ofert pracy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Zwiększone zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim stanowisk subsydiowanych, o 60% wiecej niż przed rokiem wpłynęło od pracodawców ofert na organizację staży. W sierpniu br. średnio na 1 ofertę pracy przypadało 7 osób. Firmy nadal chętnie zatrudniają pracowników, w Wielkopolsce zanotowano wzrost zatrudnienia w stosunku do sierpnia ub.r. o 1%. Wzrost popytu obserwuje się w całym kraju choć nie tak wysoki jak w Wielkopolsce (kraj: 26% więcej ofert niż w sierpniu 2014). Jak prognozują eksperci dalszy wzrost ofert pracy może wywołać presję na wzrost płac (źródło: BZ WBK, Makroskop, wrzesień 2015). Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy Struktura ofert pracy w sierpniu 2015r. VIII'14 IX X XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII % niesubsydiowane % subsydiowane % 713 5% 57 1% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy VIII'14 IX X XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 9

10 Zwolnienia grupowe O poprawie sytuacji na wielkopolskim rynku pracy świadczy również zmniejszenie ilości zwolnień związanych z redukcją etatów lub zmianami organizacyjnymi. W sierpniu jedynie w powiecie poznańskim pracodawca z sektora bankowego zgłosił zamiar zwolnienia 1 osoby. Firmy w ostatnim okresie wzmacniają zatrudnienie, ponadto zmieniła się również polityka zatrudnienia. Wydaje się, że przeprowadzanie zwolnień w trybie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych rzadziej dotyczyć będzie restrukturyzacji niż likwidacji przedsiębiorstwa. Od stycznia do końca sierpnia br. wielkopolskie przedsiębiorstwa, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgłosiły do zwolnienia 918 osób i było to więcej o 174 osoby niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla porównania w tym samym okresie 2009r. było to osoby, 2010r osób a 2011r osoby Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-VIII 2015 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 10

11 Aneks statystyczny 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

16 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,4 7, I , ,4 8, II , ,9 8, III , ,7 8, IV , ,9 7, V , ,2 7, VI , ,4 6, VII , ,4 6, VIII , ,9 6,5

17 Zmiany na rynku pracy w sierpniu 2015r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu sierpnia 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do lipca 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do sierpnia 2014r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 30 roku życia* w tym: do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,8-0,9-3,1-4,8-1,8-1,3 17,5-1,8-2,3-1,9-1,9-20,0-17,9-22,9-11, ,1-24,2-11,5-23,1-10,3-19,6 *brak danych dla wskazanej kategorii w poprzednich okresach sprawozdawczych Okresy od stycznia do sierpnia 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,8-8,6-7,7-2,6 24,5

18 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 kobiety 57,6 57,7 57,5 57,3 56,6 55,6 55,1 55,3 56,1 56,8 57,6 58,6 59,1 2 do 25 roku życia 17,6 18,7 18,6 18,4 17,8 18,2 18,1 17,4 16,8 16,4 15,7 15,5 15,6 3 powyżej 50 roku życia 23,5 23,5 23,8 24,1 24,4 24,0 24,2 24,8 25,1 25,6 26,1 26,0 26,0 4 długotrwale bezrobotni 52,6 52,5 52,8 52,4 51,7 50,2 49,8 50,3 50,9 51,4 51,5 50,8 50,6 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,3 27,6 27,5 27,2 26,7 26,6 26,7 26,9 26,8 27,0 27,1 26,8 26,7 6 bez doświadczenia zawodowego 19,6 20,3 20,4 20,1 19,5 19,3 19,1 18,8 18,7 18,7 18,4 18,2 18,3 7 niepełnosprawni 6,9 7,1 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,4 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

19 19 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz pracy społecznie użytecznej skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowa ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy pozostałych 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień sierpień 2015[%] 100,0 47,0 13,5 1,5 0,0 20,8 6,2 5,6 5,4 % wzrost/spadek sierpień 2015 / lipiec ,0-9,0-12,1-67,7-27,0-11,4-20,9-12,5

20 20 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 r.ż. świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozostałe wydatki ogółem prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne ogółem 1.6 Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2015r. Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kategorie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień I-VIII I-VIII 2015 [%] 7,0 4,6 12,5 48,4 6,7 0,2 0,1 1,6 0,9 0,9 0,1 0,0 8,9 7,2 0,9 100,0 Wydatkowane środki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w tys. zł) kategorie styczeń 188,3 93,8 82, ,5 10,9 22,3 3,9 65,0 76,8 67,9 9,1 0,0 83,9 31,4 46, ,9 luty 180,0 64,8 104, ,7 7,0 30,6 8,9 133,2 160,0 96,5 13,9 0,0 612,4 33,6 86, ,5 marzec 230,0 116,9 396, ,6 11,7 30,6 6,9 163,3 246,6 97,5 14,6 0, ,7 462,9 334, ,8 kwiecień 385,6 302,6 634, ,3 30,7 32,1 9,3 158,9 190,5 121,4 12,6 0, , , , ,9 maj 470,1 792, , ,9 91,3 41,3 5,5 232,1 208,0 166,0 16,4 0, , , , ,5 czerwiec 632, , , ,8 172,2 43,8 12,0 249,9 143,6 179,4 16,8 0, , , , ,0 lipiec 833,7 1332,5 1193,8 8258,1 167,8 66,0 11,0 359,3 210,1 205,8 19,5 0,0 8683,1 3713, , ,1 sierpień 827, , , ,5 145,6 77,1 17,1 271,7 183,3 212,4 18,8 0, , , , ,0 I-VIII , , , ,4 637,2 343,8 74, , , ,9 121,7 0, , , , ,7 I-VIII 2015 [%] 3,0 4,0 4,6 33,6 0,5 0,3 0,1 1,3 1,1 0,9 0,1 0,0 28,4 14,8 7,3 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

21 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2014 i 2015 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2015/2014 styczeń ,5 luty ,4 marzec ,9 kwiecień ,4 maj ,9 czerwiec ,5 lipiec ,3 sierpień ,6 wrzesień październik listopad grudzień ogółem

22 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2015r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu sierpnia 2015 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2015 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 101,6 9,0-0,1-2,2 2. kujawsko-pomorskie 105,4 13,3-0,3-2,5 3. lubelskie 102,9 11,3-0,1-1,3 4. lubuskie 39,3 10,8-0,2-2,3 5. łódzkie 111,8 10,7-0,2-1,7 6. małopolskie 118,1 8,5-0,1-1,5 7. mazowieckie 223,5 8,9 0,0-1,2 8. opolskie 35,1 10,0-0,2-2,3 9. podkarpackie 119,4 13,0 0,0-1,5 10. podlaskie 54,7 11,9-0,1-1,4 11. pomorskie 77,9 9,3-0,1-2,0 12. śląskie 151,8 8,4-0,2-1,5 13. świętokrzyskie 66,1 12,6-0,2-2,0 14. warmińsko-mazurskie 82,1 16,2-0,1-2,2 15. wielkopolskie 96,5 6,5-0,1-1,6 16. zachodniopomorskie 77,2 13,1-0,1-2,1 Polska 1 563,5 10,0-0,1-1,7 22

23 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2015r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do lipca 2015r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do sierpnia 2014r. 1. chodzieski 12,5-0,1-2,1 2. czarnkowsko -trzcianecki 9,6 0,0-2,9 3. gnieźnieński 10,3-0,1-3,2 4. gostyński 8,5-0,1-1,8 5. grodziski 6,9-0,1-1,1 6. jarociński 9,5-0,2-1,4 7. kaliski * 5,5-0,1-1,4 7a. - powiat ziemski 5,4-0,1-1,3 7b. - m. Kalisz 5,6 0,0-1,4 8. kępiński 3,1 0,0-0,6 9. kolski 13,5-0,2-0,9 10. koniński * 13,2 0,0-1,7 10a. - powiat ziemski 14,8 0,0-1,8 10b. - m. Konin 11,3 0,1-1,4 11. kościański 6,0 0,0-1,2 12. krotoszyński 6,5-0,2-1,8 13. leszczyński * 5,7-0,2-1,3 13a. - powiat ziemski 5,2-0,2-1,4 13b. - m. Leszno 6,0-0,2-1,3 14. międzychodzki 6,9-0,4-1,7 15. nowotomyski 4,5 0,2-1,5 16. obornicki 8,2-0,1-1,7 17. ostrowski 6,4-0,1-1,5 18. ostrzeszowski 7,2 0,0-1,4 19. pilski 8,4-0,3-2,3 20. pleszewski 6,7-0,4-3,4 21. poznański * 2,8 0,0-0,8 21a. - powiat ziemski 3,1 0,0-0,8 21b. - m. Poznań 2,7 0,0-0,8 22. rawicki 7,3-0,3-2,6 23. słupecki 11,5-1,1-3,4 24. szamotulski 6,6-0,1-1,7 25. średzki 11,8-0,2-1,2 26. śremski 5,9-0,2-1,9 27. turecki 7,8-0,3-1,3 28. wągrowiecki 11,3-0,4-6,0 29. wolsztyński 4,3 0,0-0,8 30. wrzesiński 10,5 0,0-2,5 31. złotowski 13,1-0,2-1,5 województwo 6,5-0,1-1,6 * podregion kaliski 6,2-0,1-1,6 * podregion koniński 11,9-0,2-1,7 * podregion leszczyński 6,3-0,1-1,5 * podregion pilski 10,4-0,2-2,8 * podregion poznański 4,6 0,0-1,2 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 23

24 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób Lp. Powiaty w stosunku w stosunku odpływ w końcu do lipca do sierpnia napływ z powodu miesiąca 2015r. 2014r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,7-15, czarnkowskotrzcianecki ,6-25, gnieźnieński ,0-25, gostyński ,5-19, grodziski ,2-13, jarociński ,7-13, kaliski ,8-20, a. - powiat ziemski ,5-19, b. - m. Kalisz ,9-20, kępiński 858-0,1-16, kolski ,5-7, koniński ,4-12, a. - powiat ziemski ,3-12, b. - m. Konin ,5-12, kościański ,8-17, krotoszyński ,7-22, leszczyński ,8-19, a. - powiat ziemski ,4-21, b. - m. Leszno ,5-18, międzychodzki 802-6,2-20, nowotomyski ,8-25, obornicki ,4-19, ostrowski ,1-19, ostrzeszowski ,3-16, pilski ,0-22, pleszewski ,2-35, poznański ,4-23, a. - powiat ziemski ,5-20, b. - m. Poznań ,9-24, rawicki ,4-27, słupecki ,2-25, szamotulski ,3-21, średzki ,2-9, śremski ,4-25, turecki ,9-15, wągrowiecki ,6-38, wolsztyński ,0-15, wrzesiński ,1-21, złotowski ,6-11, województwo ,8-20, podregion kaliski ,9-20, podregion koniński ,2-13, podregion leszczyński ,3-20, podregion pilski ,3-23, podregion poznański ,2-21,

25 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

26 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób w tym: Lp. Powiaty objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

27 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce sierpień 2015r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w stosunku w stosunku kobiet w z powodu w końcu do lipca do sierpnia napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2015r. 2014r. pracy 1. chodzieski ,3-12,9 59, czarnkowskotrzcianecki ,8-24,8 56, gnieźnieński ,5-24,2 57, gostyński ,7-17,7 58, grodziski 853 2,2-11,6 55, jarociński ,5-8,7 59, kaliski ,3-17,9 54, a. - powiat ziemski 925 1,0-16,4 56, b. - m. Kalisz ,1-18,8 53, kępiński 533 0,4-20,6 62, kolski ,6-4,3 60, koniński ,9-8,5 58, a. - powiat ziemski ,9-8,2 60, b. - m. Konin ,9-8,9 55, kościański ,7-15,3 63, krotoszyński ,5-16,4 68, leszczyński ,3-16,5 59, a. - powiat ziemski 645-2,4-19,7 59, b. - m. Leszno ,7-14,5 59, międzychodzki 512-0,6-20,4 63, nowotomyski 768 3,1-18,3 57, obornicki ,5-19,3 62, ostrowski ,3-18,7 60, ostrzeszowski ,3-18,4 66, pilski ,1-21,9 57, pleszewski ,8-26,9 65, poznański ,6-20,9 56, a. - powiat ziemski ,8-18,8 59, b. - m. Poznań ,4-22,1 54, rawicki ,0-22,2 60, słupecki ,6-24,6 57, szamotulski ,1-20,7 58, średzki ,0-10,7 56, śremski 772-3,0-25,1 58, turecki ,3-11,8 68, wągrowiecki ,2-34,7 63, wolsztyński 613-0,6-19,7 54, wrzesiński ,0-18,9 62, złotowski ,6-12,6 58, województwo ,9-17,9 59, podregion kaliski ,1-17,9 60, podregion koniński ,8-10,4 60, podregion leszczyński ,7-18,0 59, podregion pilski ,5-22,2 58, podregion poznański ,4-20,1 57,

28 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

29 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty kobiet objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce sierpień 2015r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do lipca do sierpnia napływ powodu 2015r. 2014r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,8-16,1 46, czarnkowskotrzcianecki ,5-21,1 56, gnieźnieński ,3-25,4 35, gostyński ,5-20,1 53, grodziski ,9-15,9 63, jarociński ,3-15,5 59, kaliski ,5-19,9 37, a. - powiat ziemski ,5-19,9 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,2-18,5 67, kolski ,2-7,8 60, koniński ,2-13,0 52, a. - powiat ziemski ,2-13,0 84, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,1-16,8 53, krotoszyński ,7-21,4 33, leszczyński ,6-21,2 34, a. - powiat ziemski ,6-21,2 93, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,7-20,4 60, nowotomyski ,0-24,7 57, obornicki ,5-22,3 48, ostrowski ,0-19,5 47, ostrzeszowski ,3-18,4 62, pilski ,0-18,4 35, pleszewski ,8-41,8 60, poznański ,0-19,2 21, a. - powiat ziemski ,0-19,2 59, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,2-25,8 48, słupecki ,5-25,6 71, szamotulski ,2-21,2 52, średzki ,7-11,3 62, śremski ,6-21,3 46, turecki ,1-16,6 59, wągrowiecki ,6-40,7 52, wolsztyński ,5-13,2 73, wrzesiński ,0-22,4 49, złotowski ,2-10,7 52, województwo ,9-19,6 46, podregion kaliski ,9-22,4 48, podregion koniński ,8-14,6 57, podregion leszczyński ,2-19,8 49, podregion pilski ,1-22,4 47, podregion poznański ,9-20,2 38,

31 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

32 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

33 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce sierpień 2015r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % Liczba wzrost/spadek % udział liczby do 30 roku w tym do Lp. Powiaty życia kobiety 30 roku życia w stosunku w końcu w ogóle do lipca miesiąca 2015r. napływ dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ ogółem z powodu podjęcia pracy 1. chodzieski ,7 24, czarnkowskotrzcianecki ,1 28, gnieźnieński ,3 29, gostyński ,8 33, grodziski ,0 34, jarociński ,1 32, kaliski ,6 27, a. - powiat ziemski ,2 37, b. - m. Kalisz ,2 21, kępiński ,6 38, kolski ,2 36, koniński ,3 35, a. - powiat ziemski ,4 40, b. - m. Konin ,9 27, kościański ,5 32, krotoszyński ,3 33, leszczyński ,8 29, a. - powiat ziemski ,9 35, b. - m. Leszno ,6 25, międzychodzki ,4 38, nowotomyski ,1 32, obornicki ,6 28, ostrowski ,0 32, ostrzeszowski ,3 37, pilski ,4 24, pleszewski ,9 33, poznański ,1 19, a. - powiat ziemski ,1 22, b. - m. Poznań ,1 18, rawicki ,5 36, słupecki ,8 37, szamotulski ,0 29, średzki ,7 31, śremski ,8 29, turecki ,7 32, wągrowiecki ,5 33, wolsztyński ,3 35, wrzesiński ,5 29, złotowski ,6 30, województwo ,8 30, podregion kaliski ,0 32, podregion koniński ,9 35, podregion leszczyński ,1 32, podregion pilski ,0 28, podregion poznański ,5 26,

34 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty do 30 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 Jarosław, grudzień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Tczew, wrzesień 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R.

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WIELKOPOLSCE W 2014 R. maj 2015 r. Osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a bariery wynikające z ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje sierpień Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2013 r. sierpień 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) 110 893 109 708-1 185-1,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo