Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel

3 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w sierpniu 2015r Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 8 Popyt na pracę... 9 Zwolnienia grupowe Aneks statystyczny Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w sierpniu 2015r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2015r Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2014 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2015r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

4 Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy sierpień 2015r Tabela 10. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym Tabela 11. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w sierpniu 2015r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 12. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w sierpniu 2015 roku Tabela 13. Wydatki Funduszu Pracy w sierpniu 2015r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 14. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu sierpnia 2015r Tabela 15. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w październiku 2015r

5 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 5

6 6

7 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w sierpniu 2015r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 20% mniej niż w sierpniu poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 1 563,5 tys. osób. W sierpniu br. w wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowano osoby bezrobotne, w porównaniu z poprzednim miesiącem było to mniej o osób tj. 8,6%. Profil pomocy ustalono dla osób, wśród nich (18,6%) to osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Najczęściej urzędy pracy rejestrowały osoby z ustalonym II profilem pomocy tj. 78,9%. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 6,5% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 16,2% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 10%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 2,8% do 13,5%, co świadczy o dużym zróżnicowaniu regionu. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, kolskim, konińskim, słupeckim, średzkim i złotowskim. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w sierpniu 2015r. wyszczególnienie VIII 2015 % wzrost/spadek % wzrost/spadek VIII'15 do VII'15 VIII'15 do VIII'14 stan ogółem ,8-20,0 w tym z prawem do zasiłku ,8-11,2 napływ ,6-5,3 odpływ ,0-5,0 w tym podjęcia pracy ,0-5, Liczba i stopa bezrobocia [w %] ,1 7,9 8,2 8,3 7,7 7,7 7,8 8,0 7,6 7,2 6,9 6,6 6,5 12,0 10,0 8,0 6,0 Stopa bezrobocia [w %] 12,4 12,5 13,4 13,4 9,2 9,1 9,8 9,6 11,5 7,8 10,0 6,5 0 VIII IX X XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII liczba stopa bezrobocia 4, VIII 2015 Wielkopolska Polska Struktura wg wieku VIII 2015 VIII % 59% 41% 42% VIII 2015 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 7

8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W sierpniu 2015r. w Wielkopolsce aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto osoby bezrobotne. Ponad połowa osób skorzystała ze staży, w tym prawie 80% to osoby do 30 roku życia. Z oferty szkoleniowej w miesiącu sprawozdawczym skorzystało 368 osób, z czego najwięcej w powiecie wągrowieckim (48 osób) i poznańskim (47 osób). W powiatach kępińskim, międzychodzkim, nowotomyskim i śremskim w sierpniu żaden bezrobotny nie rozpoczął tej formy aktywizacji. W Wielkopolsce zakończył się etap rekrutacji osób długotrwale, kierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych, celem przywrócenia ich na rynek pracy. Projektem objętych jest 5 powiatowych urzędów pracy, w tym: czarnkowsko-trzcianecki (220 osób), kaliski (350 osób), poznański (430 osób), słupecki (300 osób) i wągrowiecki (200 osób). W sierpniu br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie programów aktywizacji zawodowej. Samorządy Powiatowe Wielkopolski złożyły 27 wniosków na łączną kwotę 6 914,94 tys. zł, z czego na poszczególne programy wnioskowano: dla osób w wieku do 30 lat - 1 powiatowy urząd pracy na kwotę 98,60 tys. zł, dla osób w wieku lat - 9 powiatowych urzędów pracy na kwotę łączną 2 498,40 tys. zł, dla osób, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy 17 powiatowych urzędów pracy na kwotę łączną 4 317,94 tys. zł. Aktywizacja osób do 25 roku życia staże szkolenia wyposażenia stanowiska pracy 274 udzielone dotacje prace interwencyjne prace społecznie użyteczne roboty publiczne bon na zasiedlenie VIII 2014 VIII podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe inne prace subsydiowane bon zatrudnieniowy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr przygotowanie zawodowe dorosłych 7 refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 1 świadczenie aktywizacyjne 1 grant na telepracę I-VIII 2015 ogółem kobiety 8

9 Popyt na pracę W sierpniu br. do urzędów pracy zgłoszono wolne miejsca pracy, z czego 20% dotyczyło stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 2 803, Szamotułach 1 621, Ostrowie Wlkp. 920, Wrześni 491 oraz Grodzisku Wlkp. i Gnieźnie po 414. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Międzychodzie, Ostrzeszowie, Słupcy, Wolsztynie i Złotowie. Pomimo okresu wakacyjnego zapotrzebowanie na pracowników w regionie znowu bije rekord. W sierpniu br. wielkopolskie urzędy pracy dysponowały o 36,5% większą liczbą ofert pracy niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Zwiększone zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim stanowisk subsydiowanych, o 60% wiecej niż przed rokiem wpłynęło od pracodawców ofert na organizację staży. W sierpniu br. średnio na 1 ofertę pracy przypadało 7 osób. Firmy nadal chętnie zatrudniają pracowników, w Wielkopolsce zanotowano wzrost zatrudnienia w stosunku do sierpnia ub.r. o 1%. Wzrost popytu obserwuje się w całym kraju choć nie tak wysoki jak w Wielkopolsce (kraj: 26% więcej ofert niż w sierpniu 2014). Jak prognozują eksperci dalszy wzrost ofert pracy może wywołać presję na wzrost płac (źródło: BZ WBK, Makroskop, wrzesień 2015). Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy Struktura ofert pracy w sierpniu 2015r. VIII'14 IX X XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII % niesubsydiowane % subsydiowane % 713 5% 57 1% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy VIII'14 IX X XI XII I'15 II III IV V VI VII VIII wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 9

10 Zwolnienia grupowe O poprawie sytuacji na wielkopolskim rynku pracy świadczy również zmniejszenie ilości zwolnień związanych z redukcją etatów lub zmianami organizacyjnymi. W sierpniu jedynie w powiecie poznańskim pracodawca z sektora bankowego zgłosił zamiar zwolnienia 1 osoby. Firmy w ostatnim okresie wzmacniają zatrudnienie, ponadto zmieniła się również polityka zatrudnienia. Wydaje się, że przeprowadzanie zwolnień w trybie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych rzadziej dotyczyć będzie restrukturyzacji niż likwidacji przedsiębiorstwa. Od stycznia do końca sierpnia br. wielkopolskie przedsiębiorstwa, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgłosiły do zwolnienia 918 osób i było to więcej o 174 osoby niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dla porównania w tym samym okresie 2009r. było to osoby, 2010r osób a 2011r osoby Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-VIII 2015 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 10

11 Aneks statystyczny 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

16 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,4 7, I , ,4 8, II , ,9 8, III , ,7 8, IV , ,9 7, V , ,2 7, VI , ,4 6, VII , ,4 6, VIII , ,9 6,5

17 Zmiany na rynku pracy w sierpniu 2015r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu sierpnia 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do lipca 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do sierpnia 2014r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 30 roku życia* w tym: do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,8-0,9-3,1-4,8-1,8-1,3 17,5-1,8-2,3-1,9-1,9-20,0-17,9-22,9-11, ,1-24,2-11,5-23,1-10,3-19,6 *brak danych dla wskazanej kategorii w poprzednich okresach sprawozdawczych Okresy od stycznia do sierpnia 2015r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,8-8,6-7,7-2,6 24,5

18 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 kobiety 57,6 57,7 57,5 57,3 56,6 55,6 55,1 55,3 56,1 56,8 57,6 58,6 59,1 2 do 25 roku życia 17,6 18,7 18,6 18,4 17,8 18,2 18,1 17,4 16,8 16,4 15,7 15,5 15,6 3 powyżej 50 roku życia 23,5 23,5 23,8 24,1 24,4 24,0 24,2 24,8 25,1 25,6 26,1 26,0 26,0 4 długotrwale bezrobotni 52,6 52,5 52,8 52,4 51,7 50,2 49,8 50,3 50,9 51,4 51,5 50,8 50,6 5 bez kwalifikacji zawodowych 27,3 27,6 27,5 27,2 26,7 26,6 26,7 26,9 26,8 27,0 27,1 26,8 26,7 6 bez doświadczenia zawodowego 19,6 20,3 20,4 20,1 19,5 19,3 19,1 18,8 18,7 18,7 18,4 18,2 18,3 7 niepełnosprawni 6,9 7,1 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,4 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie VIII 14 IX X XI XII I 15 II III IV V VI VII VIII 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

19 19 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz pracy społecznie użytecznej skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowa ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy pozostałych 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień sierpień 2015[%] 100,0 47,0 13,5 1,5 0,0 20,8 6,2 5,6 5,4 % wzrost/spadek sierpień 2015 / lipiec ,0-9,0-12,1-67,7-27,0-11,4-20,9-12,5

20 20 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 r.ż. świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pozostałe wydatki ogółem prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne ogółem 1.6 Programy na rzecz promocji zatrudnienia zrealizowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim w 2015r. Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kategorie styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień I-VIII I-VIII 2015 [%] 7,0 4,6 12,5 48,4 6,7 0,2 0,1 1,6 0,9 0,9 0,1 0,0 8,9 7,2 0,9 100,0 Wydatkowane środki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w tys. zł) kategorie styczeń 188,3 93,8 82, ,5 10,9 22,3 3,9 65,0 76,8 67,9 9,1 0,0 83,9 31,4 46, ,9 luty 180,0 64,8 104, ,7 7,0 30,6 8,9 133,2 160,0 96,5 13,9 0,0 612,4 33,6 86, ,5 marzec 230,0 116,9 396, ,6 11,7 30,6 6,9 163,3 246,6 97,5 14,6 0, ,7 462,9 334, ,8 kwiecień 385,6 302,6 634, ,3 30,7 32,1 9,3 158,9 190,5 121,4 12,6 0, , , , ,9 maj 470,1 792, , ,9 91,3 41,3 5,5 232,1 208,0 166,0 16,4 0, , , , ,5 czerwiec 632, , , ,8 172,2 43,8 12,0 249,9 143,6 179,4 16,8 0, , , , ,0 lipiec 833,7 1332,5 1193,8 8258,1 167,8 66,0 11,0 359,3 210,1 205,8 19,5 0,0 8683,1 3713, , ,1 sierpień 827, , , ,5 145,6 77,1 17,1 271,7 183,3 212,4 18,8 0, , , , ,0 I-VIII , , , ,4 637,2 343,8 74, , , ,9 121,7 0, , , , ,7 I-VIII 2015 [%] 3,0 4,0 4,6 33,6 0,5 0,3 0,1 1,3 1,1 0,9 0,1 0,0 28,4 14,8 7,3 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

21 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2014 i 2015 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2015/2014 styczeń ,5 luty ,4 marzec ,9 kwiecień ,4 maj ,9 czerwiec ,5 lipiec ,3 sierpień ,6 wrzesień październik listopad grudzień ogółem

22 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2015r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu sierpnia 2015 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2015 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 101,6 9,0-0,1-2,2 2. kujawsko-pomorskie 105,4 13,3-0,3-2,5 3. lubelskie 102,9 11,3-0,1-1,3 4. lubuskie 39,3 10,8-0,2-2,3 5. łódzkie 111,8 10,7-0,2-1,7 6. małopolskie 118,1 8,5-0,1-1,5 7. mazowieckie 223,5 8,9 0,0-1,2 8. opolskie 35,1 10,0-0,2-2,3 9. podkarpackie 119,4 13,0 0,0-1,5 10. podlaskie 54,7 11,9-0,1-1,4 11. pomorskie 77,9 9,3-0,1-2,0 12. śląskie 151,8 8,4-0,2-1,5 13. świętokrzyskie 66,1 12,6-0,2-2,0 14. warmińsko-mazurskie 82,1 16,2-0,1-2,2 15. wielkopolskie 96,5 6,5-0,1-1,6 16. zachodniopomorskie 77,2 13,1-0,1-2,1 Polska 1 563,5 10,0-0,1-1,7 22

23 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu sierpnia 2015r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do lipca 2015r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do sierpnia 2014r. 1. chodzieski 12,5-0,1-2,1 2. czarnkowsko -trzcianecki 9,6 0,0-2,9 3. gnieźnieński 10,3-0,1-3,2 4. gostyński 8,5-0,1-1,8 5. grodziski 6,9-0,1-1,1 6. jarociński 9,5-0,2-1,4 7. kaliski * 5,5-0,1-1,4 7a. - powiat ziemski 5,4-0,1-1,3 7b. - m. Kalisz 5,6 0,0-1,4 8. kępiński 3,1 0,0-0,6 9. kolski 13,5-0,2-0,9 10. koniński * 13,2 0,0-1,7 10a. - powiat ziemski 14,8 0,0-1,8 10b. - m. Konin 11,3 0,1-1,4 11. kościański 6,0 0,0-1,2 12. krotoszyński 6,5-0,2-1,8 13. leszczyński * 5,7-0,2-1,3 13a. - powiat ziemski 5,2-0,2-1,4 13b. - m. Leszno 6,0-0,2-1,3 14. międzychodzki 6,9-0,4-1,7 15. nowotomyski 4,5 0,2-1,5 16. obornicki 8,2-0,1-1,7 17. ostrowski 6,4-0,1-1,5 18. ostrzeszowski 7,2 0,0-1,4 19. pilski 8,4-0,3-2,3 20. pleszewski 6,7-0,4-3,4 21. poznański * 2,8 0,0-0,8 21a. - powiat ziemski 3,1 0,0-0,8 21b. - m. Poznań 2,7 0,0-0,8 22. rawicki 7,3-0,3-2,6 23. słupecki 11,5-1,1-3,4 24. szamotulski 6,6-0,1-1,7 25. średzki 11,8-0,2-1,2 26. śremski 5,9-0,2-1,9 27. turecki 7,8-0,3-1,3 28. wągrowiecki 11,3-0,4-6,0 29. wolsztyński 4,3 0,0-0,8 30. wrzesiński 10,5 0,0-2,5 31. złotowski 13,1-0,2-1,5 województwo 6,5-0,1-1,6 * podregion kaliski 6,2-0,1-1,6 * podregion koniński 11,9-0,2-1,7 * podregion leszczyński 6,3-0,1-1,5 * podregion pilski 10,4-0,2-2,8 * podregion poznański 4,6 0,0-1,2 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 23

24 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem sierpień 2015r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób Lp. Powiaty w stosunku w stosunku odpływ w końcu do lipca do sierpnia napływ z powodu miesiąca 2015r. 2014r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,7-15, czarnkowskotrzcianecki ,6-25, gnieźnieński ,0-25, gostyński ,5-19, grodziski ,2-13, jarociński ,7-13, kaliski ,8-20, a. - powiat ziemski ,5-19, b. - m. Kalisz ,9-20, kępiński 858-0,1-16, kolski ,5-7, koniński ,4-12, a. - powiat ziemski ,3-12, b. - m. Konin ,5-12, kościański ,8-17, krotoszyński ,7-22, leszczyński ,8-19, a. - powiat ziemski ,4-21, b. - m. Leszno ,5-18, międzychodzki 802-6,2-20, nowotomyski ,8-25, obornicki ,4-19, ostrowski ,1-19, ostrzeszowski ,3-16, pilski ,0-22, pleszewski ,2-35, poznański ,4-23, a. - powiat ziemski ,5-20, b. - m. Poznań ,9-24, rawicki ,4-27, słupecki ,2-25, szamotulski ,3-21, średzki ,2-9, śremski ,4-25, turecki ,9-15, wągrowiecki ,6-38, wolsztyński ,0-15, wrzesiński ,1-21, złotowski ,6-11, województwo ,8-20, podregion kaliski ,9-20, podregion koniński ,2-13, podregion leszczyński ,3-20, podregion pilski ,3-23, podregion poznański ,2-21,

25 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

26 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób w tym: Lp. Powiaty objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

27 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce sierpień 2015r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w stosunku w stosunku kobiet w z powodu w końcu do lipca do sierpnia napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2015r. 2014r. pracy 1. chodzieski ,3-12,9 59, czarnkowskotrzcianecki ,8-24,8 56, gnieźnieński ,5-24,2 57, gostyński ,7-17,7 58, grodziski 853 2,2-11,6 55, jarociński ,5-8,7 59, kaliski ,3-17,9 54, a. - powiat ziemski 925 1,0-16,4 56, b. - m. Kalisz ,1-18,8 53, kępiński 533 0,4-20,6 62, kolski ,6-4,3 60, koniński ,9-8,5 58, a. - powiat ziemski ,9-8,2 60, b. - m. Konin ,9-8,9 55, kościański ,7-15,3 63, krotoszyński ,5-16,4 68, leszczyński ,3-16,5 59, a. - powiat ziemski 645-2,4-19,7 59, b. - m. Leszno ,7-14,5 59, międzychodzki 512-0,6-20,4 63, nowotomyski 768 3,1-18,3 57, obornicki ,5-19,3 62, ostrowski ,3-18,7 60, ostrzeszowski ,3-18,4 66, pilski ,1-21,9 57, pleszewski ,8-26,9 65, poznański ,6-20,9 56, a. - powiat ziemski ,8-18,8 59, b. - m. Poznań ,4-22,1 54, rawicki ,0-22,2 60, słupecki ,6-24,6 57, szamotulski ,1-20,7 58, średzki ,0-10,7 56, śremski 772-3,0-25,1 58, turecki ,3-11,8 68, wągrowiecki ,2-34,7 63, wolsztyński 613-0,6-19,7 54, wrzesiński ,0-18,9 62, złotowski ,6-12,6 58, województwo ,9-17,9 59, podregion kaliski ,1-17,9 60, podregion koniński ,8-10,4 60, podregion leszczyński ,7-18,0 59, podregion pilski ,5-22,2 58, podregion poznański ,4-20,1 57,

28 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu 2015 w tym: 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

29 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty kobiet objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

30 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce sierpień 2015r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do lipca do sierpnia napływ powodu 2015r. 2014r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,8-16,1 46, czarnkowskotrzcianecki ,5-21,1 56, gnieźnieński ,3-25,4 35, gostyński ,5-20,1 53, grodziski ,9-15,9 63, jarociński ,3-15,5 59, kaliski ,5-19,9 37, a. - powiat ziemski ,5-19,9 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,2-18,5 67, kolski ,2-7,8 60, koniński ,2-13,0 52, a. - powiat ziemski ,2-13,0 84, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,1-16,8 53, krotoszyński ,7-21,4 33, leszczyński ,6-21,2 34, a. - powiat ziemski ,6-21,2 93, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,7-20,4 60, nowotomyski ,0-24,7 57, obornicki ,5-22,3 48, ostrowski ,0-19,5 47, ostrzeszowski ,3-18,4 62, pilski ,0-18,4 35, pleszewski ,8-41,8 60, poznański ,0-19,2 21, a. - powiat ziemski ,0-19,2 59, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,2-25,8 48, słupecki ,5-25,6 71, szamotulski ,2-21,2 52, średzki ,7-11,3 62, śremski ,6-21,3 46, turecki ,1-16,6 59, wągrowiecki ,6-40,7 52, wolsztyński ,5-13,2 73, wrzesiński ,0-22,4 49, złotowski ,2-10,7 52, województwo ,9-19,6 46, podregion kaliski ,9-22,4 48, podregion koniński ,8-14,6 57, podregion leszczyński ,2-19,8 49, podregion pilski ,1-22,4 47, podregion poznański ,9-20,2 38,

31 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

32 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych powyżej 50 roku życia świadczenie aktywizacyjne grant na telepracę dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy inne Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

33 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 30 roku życia w Wielkopolsce sierpień 2015r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % Liczba wzrost/spadek % udział liczby do 30 roku w tym do Lp. Powiaty życia kobiety 30 roku życia w stosunku w końcu w ogóle do lipca miesiąca 2015r. napływ dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ ogółem z powodu podjęcia pracy 1. chodzieski ,7 24, czarnkowskotrzcianecki ,1 28, gnieźnieński ,3 29, gostyński ,8 33, grodziski ,0 34, jarociński ,1 32, kaliski ,6 27, a. - powiat ziemski ,2 37, b. - m. Kalisz ,2 21, kępiński ,6 38, kolski ,2 36, koniński ,3 35, a. - powiat ziemski ,4 40, b. - m. Konin ,9 27, kościański ,5 32, krotoszyński ,3 33, leszczyński ,8 29, a. - powiat ziemski ,9 35, b. - m. Leszno ,6 25, międzychodzki ,4 38, nowotomyski ,1 32, obornicki ,6 28, ostrowski ,0 32, ostrzeszowski ,3 37, pilski ,4 24, pleszewski ,9 33, poznański ,1 19, a. - powiat ziemski ,1 22, b. - m. Poznań ,1 18, rawicki ,5 36, słupecki ,8 37, szamotulski ,0 29, średzki ,7 31, śremski ,8 29, turecki ,7 32, wągrowiecki ,5 33, wolsztyński ,3 35, wrzesiński ,5 29, złotowski ,6 30, województwo ,8 30, podregion kaliski ,0 32, podregion koniński ,9 35, podregion leszczyński ,1 32, podregion pilski ,0 28, podregion poznański ,5 26,

34 prace interwencyjne roboty publiczne szkolenia staże prace społecznie użyteczne przygotowanie zawodowe dorosłych refundacja składek na ubezpieczenia społeczne bon zatrudnieniowy bon na zasiedlenie Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba w tym: Lp. Powiaty do 30 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w sierpniu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe. Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego CZAS ZAWODOWCÓW Wielkopolskie kształcenie zawodowe Systemu Zawodowcy Wielkopolski Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego INFORMACJA O PROJECKIE Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe" 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek Organizacja i realizacja szkoleń w ramach projektu PROFESJONALIŚCI szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2011 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SERDECZNIE WITAMY NA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ZAŚWIADCZEŃ DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r.

spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych Wielkopolski Poznań, 15 października 2015 r. WOLONTARIAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Justyna Ochędzan - Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Regionalne Centrum Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego

Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego dr Joanna Dominiak Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27 61 680 Poznań 618296156 dominiak@amu.edu.pl Dostępność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Stopa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2015 r. Województwo pomorskie luty 2015 r. marzec 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 6

MapInfo Professional 6 Etykietowanie mapy, Tworzenie legendy kartograficznej, rejonizacja 1. Tworzenie i usuwanie etykiet (automatycznie) Zadanie 1. a) Owórz pilki: Mias_woj.tab i Polska.tab. (powiększ okno mapy na cały ekran).

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2014 r. Województwo pomorskie listopad 2014 r. grudzień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE ŚREMSKIM W 2010 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE ŚREMSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Śremie INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE ŚREMSKIM W 2010 ROKU Śrem, marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Charakterystyka Powiatu Śremskiego... 3 II. Sytuacja na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu

Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu Regulamin Konkursu dla wielkopolskich szkół podstawowych - Moja miejscowość w 2030. 1. Ogólne zasady Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 1.1. Profilowanie bezrobotnych....... 14 2. DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014

w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4613/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 456/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT O ZAWARCIE UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 006 - OPD - SUBREGION KALISKI - JAROCIŃSKI, PLESZEWSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, KĘPSKI, M. KALISZ (KONKURS OFERT) 1 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD MEDYCYNY PALIATYWNEJ KARŁOWICZA 6-800 KALISZ

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W TWORZENIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. POZNAŃ 2010 Dyrektor Marek Bryl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY

SYTUACJA NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY SYTUACJA NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY Opracowano na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu Główne determinanty bezrobocia EGZOGENNE ZWIĄZANE Z AKTUALNYM STANEM GOSPODARKI Bezrobocie recesyjne/cykliczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. P.412/1/KP/15 Ryki, dnia 10.02.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Kondycja północnej Wielkopolski analiza sytuacji w podregionie z perspektywy wybranych wskaźników jakości życia

Kondycja północnej Wielkopolski analiza sytuacji w podregionie z perspektywy wybranych wskaźników jakości życia Kondycja północnej Wielkopolski analiza sytuacji w podregionie z perspektywy wybranych wskaźników jakości życia Andrzej Siatkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum Badania Jakości Życia

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w Północnej Wielkopolsce. Wybrane wskaźniki i profile socjoekonomiczne

Polityka społeczna w Północnej Wielkopolsce. Wybrane wskaźniki i profile socjoekonomiczne Polityka społeczna w Północnej Wielkopolsce. Wybrane wskaźniki i profile socjoekonomiczne Anna Witek Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter PLAN PREZENTACJI Część I Polityka społeczna Część II Założenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek

Zadanie pn. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w róŝnych typach placówek Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4985/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. Wykaz podmiotów, projektów oraz przyznanych środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne. 1 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie Luty Marzec Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 6798

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

11,7 11,5 9,8 9,6 9,6 9,3 9,5

11,7 11,5 9,8 9,6 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno CZERWIEC/ r. W miesiącu maju r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,5 pkt. proc. do poziomu 8,7% i jest

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2007 roku 2 SPIS TREŚCI Spis treści... 3 1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze w 2007 roku i ich wpływ

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2015 r. Województwo pomorskie sierpień 2015 r. wrzesień 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo