LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Nam zależy na PSL, Lepszym. Numer 130. W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Nam zależy na PSL, Lepszym. Numer 130. W numerze:"

Transkrypt

1 B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y Numer 130 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za każdy głos, sms, list i . Piszcie do nas... Janusz Piechociński Wspólna konferencja prasowa wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego 20 sierpnia (środa) w Ministerstwie Gospodarki odbyła się wspólna konferencja prasowa wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego Szef resortu rolnictwa przedstawił prowadzone ostatnio działania związane z łagodzeniem skutków rosyjskiego embarga na owoce i warzywa. - Wczoraj odbyłem kolejną rozmowę z unijnym komisarzem, tym razem ds. handlu Karelem de Guchtem, który poinformował mnie, że zaproponowane przez Komisję Europejską 125 mln na rekompensaty, to kwota wstępna, która nie narusza puli 400 mln euro z rezerwy budżetowej na regulacje rynków i jeżeli po dwóch miesiącach zajdzie taka potrzeba, to te środki zostaną uruchomione - powiedział minister Sawicki. Ministrowie podkreślili, że resorty gospodarki i rolnictwa prowadzą skoordynowane działania mające na celu złagodzenie skutków rosyjskiego embarga. Na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z eksportem polskich towarów powiedział wicepremier Piechociński - Poszukujemy również nowych rynków zbytu dla naszych towarów objętych rosyjskimi sankcjami dodał. Szef resortu gospodarki poinformował również o rozmowach prowadzonych z KE na temat możliwości uzyskania rekompensat dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami embarga. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się rozpocząć procedury związane z pomocą dla rodzimych producentów - dodał minister Sawicki. W numerze: Dożynkowy czas - ludowa tradycja w województwie świętokrzyskim W podziękowaniu za obfite plony PSL za umożliwieniem dodatkowych inwestycji samorządom XV Targi Papryki Przytyk Nam zależy na PSL, Lepszym

2 Str. 24 Dożynkowy czas - ludowa tradycja w województwie świętokrzyskim W kilkunastu gminach województwa świętokrzyskiego w weekend sierpnia pielęgnowano tradycję święta plonów. Zgodnie z zachowanym staropolskim zwyczajem zakończenia żniw dziękowano za udane zbiory przy lokalnych przyśpiewkach, występach i poczęstunku. Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego co roku uczestniczą w tych tradycyjnych obchodach. Szef świętokrzyskich ludowców, marszałek Adam Jarubas był na dożynkach w Nowym Korczynie, Pacanowie oraz Wiślicy, wiceprezes i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek uczestniczył w dożynkowym święcie w Polichnie, gminie Chęciny oraz w Śladkowie Małym. Tę ostatnią miejscowość w gminie Chmielnik odwiedził też podczas ludowego świętowania Czesław europoseł Siekierski Wieniec, to symbol zakończenia żniw, który jest najważniejszym atrybutem święta plonów. Okazałe wieńce, kunsztownie uplecione oraz przybrane przez gospodynie w danej gminie zdobiły każą uroczystość. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało swój efektowny wianek". Gospodarze dożynek, obecnie wójtowie i burmistrzowie rozpoczęli biesiadę od częstowania wszystkich chlebem, który jest owocem żniw. Podziękowali także za trud jaki rolnicy wkładają w pracę przy żniwach Po oficjalnych częściach przychodzi czas na zabawę, która nie może się odbyć bez występów lokalnych zespołów oraz ludowych pieśni w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich. W Nowym Korczynie dzieci i młodzież tańczyły krakowiaka, w Pacanowie gościom na wesoło" przygrywała kapela Buskowianie, a w Śladkowie Małym wysyp dożynkowych wieńców był bardzo obfity. Goście podziwiali wińce z: Grabowca, Suchowoli, Chmielnika, czy miejscowości Ługi. W miniony weekend dożynki odbyły się między innymi w: Solcu-Zdroju, Opatowcu, Gnojnie, Pacanowie, Wiślicy, Nowym Korczynie, Niegosławicach, Polichnie, Śladkowie Małym, Pierzchnicy, Gnojnie, Klimontowie, Jędrzejowie, Sitkówce-Nowinach, Strawczynie.

3 Numer 130 Nowy Szef Gabinetu Politycznego Premiera Janusza Piechocińskiego MARCIN SAWICKI Str. 3 Marcin Sawicki urodził się 25 marca 1978 roku w Mińsku Mazowieckim. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień magistra ekonomii o specjalizacji: ekonomia - bankowość - kredytowanie przedsiębiorstw. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej kierunek: Wycena Nieruchomości. Ukończył liczne kursów i szkolenia w zakresie: funduszy unijnych oraz zarządzania projektami (m.in. PRINCE2 Practiotioner i PRINCE2 Foundation ), zamówień publicznych. Uczestniczył w kursach dotyczących zastosowania prognozowania, statystyki oraz ekonometrii w biznesie na Uniwersytecie Warszawskim. Biegle włada językiem angielskim, a w stopniu średniozaawansowanym językiem rosyjskim. Zna również język niemiecki w stopniu podstawowym. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku jako specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie. Prowadził działalność gospodarczą - szkołę języków obcych gdzie oprócz prowadzenia zajęć ze słuchaczami pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. Przewodniczył Fundacji Biznes Inkubator. Od kwietnia 2006 do sierpnia 2014 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na stanowisku Inspektora. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego Służb Państwowych i Społeczno- Zawodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz był Przewodniczącym Podkomisji Antymobbingowej (delegowany z ramienia organizacji społecznej). W 2010 r. uczestniczył w Akademii Politycznej im. Konrada Adenauera - Młodzi gniewni w polityce. W latach współpracował z powiatem mińskim przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gotowi do zmian młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy, którego był pomysłodawcą i współautorem (kwota dofinansowania ok 1,7 mln zł). Od 2007 roku jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia organu doradczego Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim (powołany na drugą kadencję). Od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Mińskiej (powołany na drugą kadencję). Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełnił funkcję Prezesa Forum Młodych Ludowców w Mińsku Mazowieckim, jest honorowym Prezesem Organizacji Powiatowej FML oraz Członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy FML. Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Koła Marketingu Politycznego. W 2006 roku otrzymał Nagrodę Młodego Samorządowca Roku za najlepszy wynik młodego ludowca w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2006 r. (3.913 głosy) oraz nagrodę Forum Młodych Ludowców Czapki z Głów dla wybitnych osób wspierających mazowiecki FML. Jego hobby to działalność społeczna organizował m.in. zbiórkę prezentów dla wychowanków Domu Dziecka w Falbogach oraz wspomagał organizację licznych przedsięwzięcia kulturalnych na obszarze powiatu mińskiego m.in. konkursy piosenki obcojęzycznej oraz akcje związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Interesuje się rozwojem regionalnym i funduszami unijnymi.... Od 3 lat rozwija kompetencje związane z zastosowaniem modeli statystycznych, ekonometrycznych w prognozowaniu i data-mining.... W wolnej chwili lubi czytać książki. Czynnie uprawia sport koszykówkę. Ma żonę Joannę i jedno dziecko. KONTAKT: Sekretariat Gabinetu Politycznego:

4 Str. 4 PSL za umożliwieniem dodatkowych inwestycji samorządom PSL proponuje rozwiązania umożliwiające samorządom zwiększenie możliwości prowadzenia lokalnych inwestycji. Limity zadłużenia, które nakłada na polskie samorządy obecnie obowiązująca ustawa nie pozwala w pełni korzystać z możliwości absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spowodowane jest to wprowadzeniem limitów początkowo na poziomie środków wydatkowanych na obsługę długu na poziomie 15% dochodów ogółem oraz limit poziomu długu na poziomie 60% dochodów ogółem. Limity te obowiązywały do końca 2013 roku. Zmianę przyniosła nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która w miejsce dotychczasowych sztywnych parametrów wprowadziła limity uzależnione od sytuacji ekonomicznej danej jednostki samorządu terytorialnego. Nowe przepisy są jednak bardziej restrykcyjne w przypadku większości jednostek samorządu terytorialnego. Prognozuje się, iż indywidualny limit rocznych kosztów obsługi zadłużenia średnio przyjmie wartości zdecydowanie niższe niż dotychczasowe 15%, Propozycja PSL zmierza do zagwarantowania aby limity były ustalone w sposób racjonalny, dokonując wzajemnego wyważenia takich wartości jak bezpieczeństwo finansowe i zdolność do inwestowania w przedsięwzięcia rozwojowe. Zmiany dotyczą 4 grup zagadnień: 1. Poprawa racjonalności wzoru służącego do wyznaczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego: 2. Powiązanie progu wydatków z wydatkami kwalifikowalnymi - stanowiące w szczególności podstawę do wyliczania wkładu unijnego. 3. Zmiany umożliwiające sfinansowanie inwestycji niezbędnych z punktu widzenia danej wspólnoty samorządowej. Proponuje się wyłączenie spod ograniczenia przewidzianego w art. 243 ust. 1 wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych na potrzeby realizacji inwestycji, która: 4. Poprawa zdolności jednostek samorządu terytorialnego do absorpcji środków unijnych w nowym okresie budżetowania Unii Europejskiej. Proponuje się obniżenie progu współfinansowania powodującego wyłączenie zaciągniętych zobowiązań z limitu zadłużenia z obecnych 60% na 30%. Przeciętny poziom dotychczasowego współfinansowania projektów ze środków unijnych wynosił bowiem 55,4%. Poseł do PE Krzysztof Hetman zaznaczył, że obecni na dzisiejszej konferencji rzecznik KP PSL Krzysztof Kosiński i poseł Piotr Zgorzelski będą kandydować na stanowiska prezydentów odpowiednio Ciechanowa i Płocka.

5 Numer 130 Str. 5

6 Str. 6 XV Targi Papryki Przytyk stoiska z papryką i przetworami, degustację potraw z papryki czy wystawy sprzętów rolniczych. Producenci papryki rywalizowali w konkursach, np. na najładniejsze stoisko wystawowe. W niedziele 17 sierpnia br. na XV Targach Papryki w Przytyku gościł sekretarz stanu w KPRM Tomasz Jędrzejczak. Impreza służy promocji warzywa będącego wizytówką rejonu, zwanego paprykowym zagłębiem". Warto pamiętać, że Papryka Przytycka została wpisana na listę produktów tradycyjnych patentem. chronionych Targi rozpoczął korowód paprykowy zmierzający do miejscowego kościoła. Na czele maszerowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Przytyka. Po mszy świętej wójt Gminny Przytyk Dariusz Wołczyński otworzył imprezę. Na przybyłych gości czekały liczne atrakcję, - Cieszę się, że mogłem wziąć udział w imprezie promującej polskie warzywa, szczególnie w tym trudnym dla producentów okresie. Na Targach Papryki w Przytyku można było się przekonać o wysokiej jakości naszych produktów rolnych -powiedział minister Jędrzejczak. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską Szczegółowe informacji dla producentów owoców i warzyw, którzy mają zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego. Na stronie ARR został zamieszczony wzór formularza: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem. Link: formularz content&view=article&id=3303:instrukcjaw-sprawie-dokumentowania-przezproducentow-dzialan-zwiazanych-zbrakiem-mozliwosci-sprzedazy-warzywi-owocow&catid=379&itemid=1114

7 Numer 130 Str. 7

8 Str. 8 Nowy adres siedziby PSL Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego ul. Piękna 3A Warszawa

9 Numer 130 Znalezione na Facebook u Str. 9

10 Str. 10 Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL. Na stronie znajduje się także formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej. Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL: - powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi; - zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i zmniejszeniu uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i podatników; - zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie; - zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.

11 Redakcja: Biuletyn Informacyjny Robert Orzechowski tel.: Przemysław Cichocki tel.: Mateusz Dąbrowski tel.: Koleżanki i Koledzy Ludowcy, W czwartek (21 sierpnia) Premier Tusk ogłosił termin wyborów samorządowych. Przed nami trzy miesiące wytężonej pracy spotkań z wyborcami, przedstawiania wyników Naszej dotychczasowej działalności oraz zgłaszania nowych inicjatyw dla lokalnych społeczności. Powinniśmy wykorzystać ten czas do mobilizacji wszystkich Naszych sympatyków. W ciągu najbliższych dni zostanie utworzony Komitet Wyborczy PSL, ale już dziś możemy pracować na jak najlepszy wynik w listopadowych wyborach. A już 7 września czekają nas wybory uzupełniające do Senatu RP w pięciu powiatach województwa świętokrzyskiego. Jest to szansa na pokazanie Naszej solidarności i wielkiej siły Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kazimierz Kotowski jest kandydatem gwarantującym godną reprezentację. Szczególnie przed wyborami samorządowymi mamy okazję pokazać Naszą solidarność udając się 7 września do Komisji Wyborczych oraz oddając Swój głos na Naszego kandydata. Janusz Piechociński Prezes PSL piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 154 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński 10 lat sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Informator. Pikieta sadowników w Warszawie. Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga. Jubileusz XV-lecia Związku Sadowników RP

Informator. Pikieta sadowników w Warszawie. Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga. Jubileusz XV-lecia Związku Sadowników RP ISSN 2299-0593 www.polskiesadownictwo.pl 3/2014 Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Pikieta sadowników w Warszawie Batalia Związku Sadowników RP o złagodzenie skutków embarga

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r.

Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r. Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013r. wrzesień 2014r. zaprezentowane podczas posiedzenia Rady Powiatu w Bydgoszczy 8 października 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie w Płocku. Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa. Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354

Otwarcie w Płocku. Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa. Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354 Nr 2 (24) jesień/zima 2014 ISSN 2354-0354 Otwarcie w Płocku Nowa placówka Banku Spółdzielczego w Płońsku już działa str. 8 Dynamiczny rozwój wyniki finansowe Banku Lepsza oferta i łatwiejsze procedury

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26

O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych 26 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 4 (48) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X O przyszłości bez obaw 20 Sposób na wakacje 9 Pieniądze czekają na bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! * W biznesie potrzebna jest pokoleniowa

Drodzy Czytelnicy! * W biznesie potrzebna jest pokoleniowa Drodzy Czytelnicy! O szacunku do historii i przeszłości chcę dzisiaj opowiedzieć. Rzecz jasna, nie o naszym, polskim szacunku, bo ten pojawia się nader rzadko, na ogół w okresie tylko ważnych wyzwań politycznych.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e styczeń - luty 2011 NUMER 1 (39) 2011 rok (VIII) ISSN 2082-856X Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo