Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH"

Transkrypt

1

2 Oferta Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH to nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program został skonstruowany w sposób zapewniający skuteczne kształcenie menedżerów w różnych obszarach działalności biznesowej. Kadrę dydaktyczną tworzą najlepsi specjaliści z doświadczeniem akademickim i biznesowym. Nasza oferta skierowana jest do menedżerów oraz osób przygotowujących się do objęcia stanowiska kierowniczego. Kształcimy przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Naszym celem jest dostarczenie słuchaczom podstawowych narzędzi niezbędnych do skutecznego odgrywania ról kierowniczych oraz rozwój ich kompetencji menedżerskich. unikalny i innowacyjny program studiów autorskie wykłady przygotowane przez najlepszych specjalistów, tematyka zajęć dostosowana do specyfiki oraz potrzeb słuchaczy, pisemny egzamin na zakończenie studiów, nowoczesne techniki kształcenia,

3 MODUŁ: ZARZĄDZANIE Zarządzanie strategiczne (8 godz.) Nowoczesne koncepcje zarządzania (8 godz.) Zarządzanie projektami (8 godz.) Społeczna odpowiedzialność organizacji (8 godz.) Zarządzanie zmianami (8 godz.) MODUŁ: MARKETING & PR Marketing (8 godz.) Kreowanie wizerunku organizacji (8 godz.) Badanie rynku (8 godz.) Employer branding (8 godz.) Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH MODUŁ: FINANSE Zarządzanie finansami (8 godz.) Controling (8 godz.) Zarządzanie wartością (8 godz.) MODUŁ: KOMPETENCJE INTERPERSONALNE Savoir-vivre w biznesie (8 godz.) Negocjacje i zarządzanie konfliktem (8 godz.) Socjotechnika i manipulacje (8 godz.) MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Rekrutacja i selekcja pracowników (8 godz.) Budowanie i kierowanie zespołem (8 godz.) Motywowanie (8 godz.) Nowoczesne techniki zarządzania kadrami (8 godz.) Zarządzanie różnorodnością (8 godz.)

4 Prezentacja kadry dydaktycznej Kierownik studiów: Dr Łukasz Jurek Dossier: ekonomista i polityk społeczny. Pracuje w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Doświadczony wykładowca, trener biznesu i naukowiec. Prowadzi badania nad ekonomicznymi aspektami procesu starzenia się ludności. W 2012 r. na rynku ukazała się jego książka Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Prowadzi szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Specjalizuje się w tematyce socjotechniki i psychomanipulacji w biznesie. Socjotechnika i psychomanipulacje Zarządzanie różnorodnością

5 Prof. dr hab. Maria W. Kopertyńska Dossier: Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Maria Wanda Kopertyńska jest pracownikiem Instytutu Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą problematyki zarządzania zasobami ludzkimi (w tym szczególnie motywowania pracowników) oraz zarządzania pracą. Dorobek naukowy obejmuje 137 artykułów naukowych, 54 monografie (autorstwo i współautorstwo). Działalność dydaktyczna to zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych oraz MBA. Szczególne miejsce w jej pracy ma współpraca z praktyką gospodarczą. Zrealizowała 133 projekty badawcze dla różnych organizacji gospodarczych. Wśród nich znajdują się przedsiębiorstwa prywatne, spółki Skarbu Państwa, korporacje i firmy międzynarodowe. Prace te dotyczyły problematyki: wartościowania pracy, premiowania, ścieżek kariery, macierzy kompetencji, tworzenia zespołów projektowych i zasad ich wynagradzania, satysfakcji pracowników oraz równowagi między pracą zawodową a życiem rodzinnym. Uznaniem zasług w zakresie pracy badawczej było przyznanie tytułu eksperta ekonomicznego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w specjalności organizacja i zarządzanie. Za osiągnięcia naukowe i badawcze otrzymała dwie nagrody Ministra w tym jedną za pracę habilitacyjną pt. System płac przedsiębiorstwa, oraz 33 Nagrody Rektora. W latach pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce przemysłu spożywczego. Brała udział w zespole ekspertów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowujących strategię wynagrodzeń w służbie cywilnej. Od 2000 roku jest audytorem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w konkursie Lider Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, organizowanego przez IPiSS w Warszawie. W latach była Dziekanem Wydziału Zarządzania i Informatyki. Od roku 2012 jest Prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Motywowanie

6 Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski Dossier: dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof. UE jest pracownikiem naukowodydaktycznym Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przygotowuje programy i organizuje studia podyplomowe oraz szkolenia - był kierownikiem 15 edycji studiów podyplomowych i autorem programów ponad 60 szkoleń. Obecnie pełni funkcję kierownika dwóch edycji studiów podyplomowych Kierownik zespołu - team leader, organizowanych we współpracy z IBM GSDC Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe dotyczą nowoczesnych struktur organizacyjnych, organizacji zespołów pracowniczych i zarządzania projektami. Jest autorem ok. 80 publikacji naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych oraz w kilku projektach badawczych. Od 2002 roku lat jest stałym współpracownikiem trzech wrocławskich firm doradczych i szkoleniowych, realizując działania w charakterze konsultanta, wdrożeniowca i trenera. Uczestniczył łącznie w kilkudziesięciu projektach szkoleniowych w obszarze tzw. zarządzania "miękkiego" obejmujących szkolenia otwarte i szkolenia dedykowane dla przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej. Ukończył kurs "Szkoła trenerów" i posiada certyfikat Prince2 Foundation. W ciągu kilkunastoletniej kariery przeprowadził łącznie ponad dwa tysiące godzin w ramach szkoleń, studiów podyplomowych i MBA, pracując z różnymi grupami odbiorców, m.in. kadrą zarządzającą dużych korporacji, kadrą najwyższego szczebla jednostek administracji publicznej, właścicielami małych i średnich firm czy osobami o dużym doświadczeniu zawodowym (50+). Prowadzi również zajęcia w języku angielskim. W ramach działalności doradczej i wdrożeniowej współpracował z wieloma dużymi podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego, realizując zadania związane m.in. z prowadzeniem sesji strategicznych dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla, opracowywaniem analiz strategicznych, wspomaganiem proces formułowania strategii firmy, przeprowadzaniem audytu organizacyjnego, diagnozą struktury i kultury organizacyjnej oraz wprowadzaniem zmiany w obszarze strategii i struktury organizacyjnej.

7 Nowoczesne koncepcje zarządzania Prof. UE dr hab. Jarosław Woźniczka Dossier: Dr hab. prof. UE Jarosław Woźniczka pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania Marketingowego. Jest autorem lub współautorem ok. 70 książek, artykułów i innego rodzaju publikacji poświęconych marketingowi, zarządzaniu marketingiem, komunikacji marketingowej i reklamie, w tym m.in. podręczników Zarządzanie marketingiem (2014), Efekty reklamy i ich pomiar (2012), Marketing (2011), Strategiczne planowanie marketingowe (1996) i Marketing. Jak to się robi? (1992). Odbywał szkolenia, staże i wizyty naukowe m.in. w London Business School w Londynie, na Uniwersytecie w Lille (Francja), Uniwersytecie Vaasa (Finlandia) i w USA. Poza pracą naukową zajmuje się działalnością doradczo-szkoleniową oraz tłumaczeniem i redakcją publikacji naukowych i biznesowych. Współpracował m.in. z Canadian International Management Institute, wydawcą Harvard Business Review Polska, Polskim Wydawnictwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Zarządzania Edukacja i wieloma przedsiębiorstwami. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Marketingu Marketing

8 Prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita Dossier: Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Jest trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. Zarządzanie wartością

9 Dr Sylwia Wrona Dossier: wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Posiada certyfikat Practitioner in the Art of NLP oraz NLP Business Practitioner (YCC Group). Autorka licznych publikacji, ekspertyz i projektów badawczych z obszaru Marketingu i Zarządzania. Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku i komunikacji w biznesie. Prowadzi kursy i warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta oraz kreatywnego myślenia (techniki twórczego myślenia, treningi kreatywności). Savoire-vivre w biznesie

10 Dr Sylwia Przytuła Dossier: doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to kadra menedżerska, ekspatriacja, różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim (m.in. Międzynarodowa kadra menedżerska, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011; Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, 2014). Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA; TALARIA Dublin City University, Irlandia) oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania) oraz University of Cagliari (Sardynia), Porto University (Portugalia), Malta University, ESCIP School of International Business (Francja). Nowoczesne techniki zarządzania kadrami

11 Dr Katarzyna Tracz-Krupa Dossier: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami, autorka przeszło 20 publikacji naukowych, wykłada m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, dobór kadr, rozwój zasobów ludzkich w j. polskim i angielskim. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą tematyki szkoleń i rozwoju zawodowego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczka wielu staży i wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych, w tym m.in. na Uniwersytecie Loyola w Chicago, w Oxford University, a także w Hamburgu oraz w Villach. Projektodawca, koordynator i wykładowca wielu projektów szkoleniowych finansowanych z EFS. Prywatnie szczęśliwa mama 5 letniej Sary. Rekrutacja i selekcja pracowników

12 Dr Magdalena Daszkiewicz Dossier: Wykładowca, trener i konsultant. Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2001 roku Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku i public relations. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się wizerunek organizacji, wizerunek miasta i regionu, wizerunek personalny i sztuka autoprezentacji, badania i analiza wizerunku, programy i kampanie społeczne i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Autorka ponad 60 publikacji. Od wielu lat prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu public relations, marketingu i komunikacji marketingowej. Kreowanie wizerunku organizacji

13 Dr Marcin Haberla Dossier: Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczony badacz i trener. Z badaniami związany od 2003 roku. Ma na swoim koncie ok. 80 zrealizowanych projektów badawczych dla takich firm i instytucji, jak Kaufland, Dijo, Mitsubishi, JZO Sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocławski Park Technologiczny, Urząd Miasta Wrocławia (Wydział Zdrowia badania społeczne), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Jako trener w ostatnich pięciu latach zrealizował ponad 80 warsztatów oraz programów szkoleniowych. Akredytowany trener przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie rynku

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2014r. Opisy wydarzeń

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2014r. Opisy wydarzeń Weekend ABSOLWENTA 20-21.06.2014r. Opisy wydarzeń Spis treści Aby przenieść się na stronę z dokładnym opisem danego wydarzenia należy kliknąć w jego tytuł w poniższym spisie treści Dlaczego Amerykanie

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń

Weekend ABSOLWENTA. 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Weekend ABSOLWENTA 20-21.06.2015 r. Opisy wydarzeń Spis treści Badminton... 5 Bottle Art... 6 Brydż dla początkujących... 7 Brydż dla zaawansowanych... 8 Brydż sportowy turniej na maksy... 9 Budowa wartości

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS

PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS PORTFOLIO TRENERÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM DOSKONALENIA STIMULUS 1. Małgorzata Wasilewska 2. Paweł Kacprzak 3. Paweł Frątczak 4. Piotr Stapiński 5. Łukasz Janiec 6. Anna Kozera 7. Ewa Olbrychska 8.

Bardziej szczegółowo