V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ"

Transkrypt

1 V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

2 TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława Rybickiego i Wojciecha Sadowskiego ŁAMANIE i SKŁAD w systemie TEX BOP s.c., TASK PUBLISHING 2011 GDAŃSK ISBN

3 V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO2011 Organizatorzy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział FTiMS, Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK Polskie Towarzystwo Próżniowe Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego Patronat honorowy J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Komitet naukowy W. Sadowski (Politechnika Gdańska) przewodniczący T. Ciach (Politechnika Warszawska) A. Ciszewski (Uniwersytet Wrocławski) R. Czajka (Politechnika Poznańska) D. Elbaum (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) M. Jałochowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) S. Jurga (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) Z. Klusek (Uniwersytet Łódzki) J. Korecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) T. Kulik (Politechnika Warszawska) K. Kurzydłowski (Politechnika Warszawska) W. Łojkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa) S. Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) J. Misiewicz (Politechnika Wrocławska) U. Narkiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) A. Piotrowska (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa) A. Rogalski (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) T. Stobiecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) F. Stobiecki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań) W. Strupiński (Instytut Technologii Materiałów Elektronowych, Warszawa) B. Susła (Politechnika Poznańska) J. Szmidt (Politechnika Warszawska) J. Szuber (Politechnika Śląska, Gliwice) M. Szymoński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) M. Tłaczała (Politechnika Wrocławska) T. Wojtowicz (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) Komitet organizacyjny L. Wicikowski B. Kościelska J. Rybicki A. Witkowska L. Lipińska M. Nakonieczny M. Kuszner M. Łapiński A. Kafar Sz. Stańczyk

4 SPIS TREŚCI W. Sadowski, J. Rybicki Przedmowa WYKŁADY PLENARNE P. Horodecki Noisy quantum entanglement and cryptography Y. Kawazoe Prediction of nanostructured materials with quality assurance A. Wawro Magnetyczna nanostrukturyzacja układów cienkowarstwowych R. Wiesendanger Spin-based logic operations at the atomic level WYKŁADY M. Bobrowski, C. Czaplewski, P. Skurski, A. Giełdoń, S. Freza, K. Smalara Materiały funkcjonalne oparte o parylen: zastosowania w elektronice i optyce B. Bosak, P. Dziubecki, P. Grabowski, P. Kopta, T. Kuczyński, K. Kurowski, M. Mamoński, T. Piontek, D. Szejnfeld Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii M. Cichomski, K. Kośla, W. Kozłowski, J. Grobelny Silany a właściwości tribologiczne w nano- i mikroskali I. Kierk, M. Bockrath Ultrasensitive, nanoscale molecular sensors T. Klimczuk, R. Springell, H. C. Walker, E. Colineau, J.-C. Griveau, D. Bouexiere, R. Eloirdi, P. Gaczyński, R. J. Cava, R. Caciuffo Basic properties of the first actinide based iron oxypnictide compounds: NpFeAsO and PuFeAsO

5 A. M. Kłonkowski, M. Zalewska Three effects in three-component materials: semiconductor nanoparticles and Tb(III) ions immobilized on silica-derived xerogel supports Z. Klusek Grafen, grafeny, grafany, nano-fizyka i nano-chemia po Nagrodzie Nobla z fizyki za 2010 rok L. Lipińska, M. Baran, R. Piramidowicz, A. Jusza, K. Anders, M. Dudek, M. Nakielska, R. Diduszko Optyczne nanokompozyty na bazie nanokryształów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich I. Maliszewska Biosynteza nanocząstek metali i możliwości ich zastosowania w biologii i medycynie Z. Najzarek, W. Krajewski, J. Pająk Reaktory mikrostrukturalne promocją efektywnych syntez chemicznych oraz czystych metod wytwarzania chemikaliów, biochemikaliów i paliw E. Papis-Polakowska, J. Kaniewski, J. Szade, W. Rzodkiewicz, A. Jasik, K. Regiński, E. Szczukocka, A. Wawro Pasywacja powierzchni supersieci II rodzaju InAs/GaSb R. Paszkiewicz, B. Paszkiewicz, M. Tłaczała Applications of AlGaN/GaN heterostructures in electronic devices and sensors A. Ptak, H. Gojżewski, M. Makowski Jak charakteryzować i kontrolować adhezję? B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz Synteza nanocząstek metali i tlenków na drodze elektrochemicznej P. Warszyński, L. Szyk-Warszyńska, M. Kolasińska-Sojka, M. Elżbieciak, K. Szczepanowicz, J. Piekoszewska, A Trybała, A. Pajor Functional nanostructures formed by multilayer films: properties and applications A. Zieliński, A. Ossowska, S. Sobieszczyk Development of nanotubular titanium oxide layer for bioactive implants KOMUNIKATY USTNE G. Antczak, K. Morgenstern Badania adsorpcji oraz stabilności molekuł organicznych na srebrze (100)

6 M. Bazarnik, M. Hermanowicz, M. W. Radny, R. Czajka Modyfikacje stanu powierzchniowego izolatora topologicznego Ł. Bujak, T. H. P. Brotosudarmo, N. Czechowski, M. Olejnik, R. Litvin, R. J. Cogdell, W. Heiss, S. Maćkowski Kontrola sprzężenia plazmonowego w nanoprętach złota z kompleksem fotosyntetycznym LH2 z bakterii purpurowych J. Dąbrowski, A. Ptak Zależność stałej sprężystości pojedynczej α-helisy od szybkości rozciągania M. A. Ekwińska, Z. Rymuza, G. Ekwiński Nowa metoda kalibracji toru pomiaru siły normalnej w mikroskopie sił atomowych z wykorzystaniem wzorników sprężystych A. Feliczak-Guzik, I. Nowak Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do syntezy wysokowartościowych chemikaliów J. Grobelny, E. Tomaszewska, G. Celichowski, M. Cichomski, W. Zieliński Metrologia w nanoskali kluczowy proces aplikacji nanoobiektów M. Grodzik, M. Wierzbicki, E. Sawosz, K. Urbańska, P. Orłowski, A. Chwalibog, A. Hotowy Wpływ nanocząstek odmian alotropowych węgla na rozwój guza nowotworowego glejaka wielopostaciowego hodowanego in ovo M. Hermanowicz, P. V. Smith, G. A. Shah, M. W. Radny German modelowanie struktury elektronowej z pierwszych zasad K. Indykiewicz, B. Paszkiewicz Technologia wytwarzania submikrometrowych wzorów techniką litografii optycznej z przesunięciem maski K. Jagodzińska, I. Nowak Konwersja cukrów prostych do wysokowartościowych chemikaliów z wykorzystaniem materiałów mezoporowatych bazujących na metalach bloku d B. J. Jankiewicz, P. Nyga, K. Kopczyński, D. Jamioła, J. Choma Wytwarzanie i właściwości optyczne mikrometrowych pręcików krzemionkowych z płaszczem w postaci nieciągłej nanowarstwy złota Z. Kołaciński, G. Raniszewski, Ł. Szymański Synteza nanorurek węglowych metodą CVD z wykorzystaniem plazmy mikrofalowej

7 B. Krajnik, N. Czechowski, T. Schulte, D. Piątkowski, E. Hofmann, S. Maćkowski Plazmonowo wzmocniona fluorescencja kompleksów fotosyntetycznych PCP A. Mietlarek-Kropidłowska Związki kompleksowe z ligandami S-donorowymi jako prekursory siarczków metali M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna Monowarstwy nanocząstek srebra o kontrolowanej strukturze i stopniu pokrycia otrzymywane w procesach samoorganizacji w warunkach dyfuzyjnych P. Orłowski, M. Krzyżowska, E. Sawosz, A. Chwalibog Przeciwwirusowe właściwości nanocząstek srebra K. Piskorski, H. M. Przewłocki, R. Esteve, M. Bakowski Distribution of electrical parameters in Al-SiO 2 -Si and Al-SiO 2 -SiC(3C) structures I. Piwoński, A. Kisielewska, K. Kądzioła, M. Wolszczak, M. Szadkowska-Nicze Fotochemiczne osadzanie nanocząstek srebra na powłokach tlenku tytanu W. Rzodkiewicz, M. Kulik, Ł. Gluba, J. Żuk, A. P. Kobzev, A. Smolarz, P. Wiczołek, P. Stanicki Zastosowanie pochodnych ułamkowych w badaniach własności optycznych półprzewodników i tlenku na powierzchni B. Scheibe, M. H. Rümmeli, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk Zastosowanie technik elektroforetycznych w separacji jednościennych nanorurek węglowych na frakcje metaliczne i półprzewodnikowe M. K. Schmidt, J. Aizpurua, S. Maćkowski Ciemne i jasne rezonanse plazmonowe w metalicznych nanoantenach wzbudzane przez promieniujący dipol A. Sikorski, M. Pawłowska, D. Gront Struktura zaadsorbowanych polimerów: symulacja komputerowa metodą Monte Carlo M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka Badania struktury węglowej nanokompozytowych cienkich warstw Pd-C metodą spektroskopii ramanowskiej

8 J. Szuber, M. Kwoka, P. Koscielniak Optymalizacja technologii osadzania reotaksjalnego nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących A. Turek, K. Jelonek, J. Kasperczyk, A. Marcinkowski, M. Libera, B. Trzebicka Obserwacje zmian właściwości strukturalnych występujących podczas degradacji matryc polimerowych uwalniających rysperydon E. Tyrolczyk, K. Grajek, Cz. Ogurkowski, Z. Skibniewski Zastosowanie nanotechnologii w produkcji filtrów specjalnych M. Wojtoniszak, X. Chen, I. Pelech, R. J. Maleńczuk, E. Borowiak-Paleń, A. Wajda, J. Łapczuk, M. Kurzewski, M. Droździk Synteza i biofunkcjonalizacja tlenku grafenu K. Żelechowska, E. Jubete, E. Nazaruk, K. Stolarczyk, K. P. Roberts, R. Bilewicz, J. F. Biernat Functionalization and applications of carbon nanotubes PLAKATY Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska Colloid enhancement of protein layers: fibrinogen on mica A. Barańska, A. Szerling, K. Hejduk, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Bugajski Badanie naprężeń cienkich warstw metalicznych stosowanych w kontaktach dla GaAs typu n A. Barnik, A. Witkowska, S. Dsoke, R. Marassi Wpływ procedury przygotowania katalizatora Pt-Cs 2.5 H 0.5 PW 12 O 40 na strukturę nano-cząstek platyny E. Bogdanov, A. Goikhman, N. Shusharina, K. Maksimova, Y. Vavilina Nano modified bioactive and biocompatible structures and surfaces formatted by thin film deposition techniques A. Bojarska Warstwy hydrofobowe na szkle S. Brzeziński, T. Rybicki, I. Karbownik, G. Malinowska, K. Śledzińska Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne wytwarzane z zastosowaniem nano- i mikrotechnologii K. K. Ciszak, M. Olejnik, J. Strzelecki, T. Schulte, E. Hofmann, S. Maćkowski Warstwy srebrnych wysp jako struktura prowadząca do wzmocnienia absorpcji układów fotosyntetycznych

9 D. Czarnecka-Komorowska, T. Sterzyński, H. Maciejewski Struktura i właściwości reologiczne nanokompozytów polioksymetylen/poliseskwioksany (POSS) N. Czechowski, M. Olejnik, A. Nowak-Król, W. Heiss, D. T. Gryko, S. Maćkowski Wpływ rezonansu plazmonowego w nanodrutach srebrnych na fluorescencję koroli E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, K. Sobczak, M. Suchańska, R. Belka Katodoluminescencyjne nanocząsteczki C-Pd C. Czosnek, M. Drygaś, A. Mackoś, K. Siemek, J. F. Janik Nanoproszkowe kompozyty C/SiC otrzymywane metodą syntezy aerozolowej z mieszaniny prekursorów krzemoorganicznych J. Czupraniak, O. Fabiańska, P. Stepnowski, T. Ossowski, R. Bogdanowicz, P. Wroczyński, E. M. Siedlecka Application of BDD thin-film electrode in wastewater treatment K. Dąbek, A. Baszczuk, B. Borak, M. Jasiorski Synteza stabilnych nanocząstek miedzi zamkniętych wewnątrz kul SiO M. Danowska, Ł. Piszczyk, M. Strankowski, M. Gazda, J. T. Haponiuk Otrzymywanie i właściwości nowych spienionych nanokompozytów poliuretanowych A. Defort, P. Kafarski, J. J. Kozioł, A. Mirończyk, P. Młynarz, B. Zapotoczny Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetycznych funkcjonalizowanych pochodnymi kwasu borowego M. Drygaś, J. F. Janik Wykorzystanie metody anaerobowej do syntezy domieszkowanych nanoproszków azotku galu w układzie GaN/Ln (Ln = Eu, Tm) M. Dudek Nanoproszki zawierające CeO 2 otrzymywanie, charakterystyka właściwości fizykochemicznych i zastosowanie w ogniwach paliwowych M. A. Ekwińska, Z. Rymuza, G. Ekwiński Wzorniki do kalibarcji toru pomiaru siły normalnej w mikroskopie sił atomowych K. Gdula-Kasica, A. Mielewczyk-Gryń, T. Lendze, M. Gazda Struktura i mikrostruktura domieszkowanego BaCeO

10 J. Gościańska, I. Nowak Utlenianie cykloheksenu w obecności mezoporowatych tlenków metali modyfikowanych srebrem K. Grajek, Cz. Ogurkowski, Z. Skibniewski, E. Tyrolczyk Pozyskiwanie kompozytów z PLA przeznaczonych do otrzymywania nanowłókien P. Grygiel, M. Miśnik, W. Stampor, R. Signerski Fotoprzewodnictwo próżniowo naparowanych warstw dendrymeru aminowego m-mtdata A. Grzelak, G. Greco, A. Witkowska, A. Moretti, R. Marassi, A. Di Cicco Analiza XAFS degradacji struktury nano-katalizatora Pt 3±δ Co/C w trakcie jego pracy w polimerowym ogniwie paliwowym K. Hejduk, J. Ratajczak, M. Lipiński, T. Piotrowski Wykorzystanie warstw azotku krzemu dla otrzymania kropek kwantowych na potrzeby fotowoltaiki J. Judek, M. Wąsik, M. Zdrojek Anizotropia absorpcji pojedynczych nanorurek węglowych K. Kądzioła, A. Kisielewska, K. Soliwoda, A. Manios, M. Wolszczak, I. Piwoński Wpływ typu podłoża oraz grubości powłoki tlenku tytanu na fotokatalityczne osadzanie nanocząstek srebra I. Karbownik, D. Kowalczyk, G. Malinowska, B. Paruch, A. Kaleta Badanie trwałości właściwości antybakteryjnych tkanin poliestrowych, na których powierzchnie naniesiono dwutlenek tytanu P. Karbownik, A. Szerling, K. Kosiel, M. Bugajski, A. Barańska, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Wójcik-Jedlińska, K. Hejduk, A. Trajnerowicz, M. Bugajski Proces wytwarzania laserów kaskadowych GaAs/AlGaAs na pasmo średniej podczerwieni działających w temperaturze pokojowej J. Karczewski, B. Bochentyn, T. Miruszewski, B. Kusz Wytwarzanie i zbadanie nanostrukturalnych warstw ołowiu powstałych na powierzchni redukowanych w wodorze szkieł krzemianowo-ołowiowych P. Knychała, M. Banaszak Nanostruktury w układach kopolimerów wieloblokowych badane metodą sieciowych symulacji Monte Carlo

11 T. N. Kołtunowicz, P. Zhukowski, J. A. Fedotova, A. Larkin Właściwości typu indukcyjnego nanokompozytów (CoFeZr) x (Al 2 O 3 ) 100 x wytwarzanych rozpylaniem jonowym w atmosferze argonu i tlenu K. Kośla, M. Cichomski Otrzymywanie oraz właściwości tarciowe jedno- i dwuskładnikowych powłok silanowych na powierzchni tytanu M. Kuszner, B. Reichel Propagacja impulsów elektromagnetycznych w metamateriałach M. Łapiński, B. Kościelska, W. Sadowski Wpływ czasu wygrzewania na strukturę nanokrystalicznych cienkich warstw tytanianu litu wytwarzanych metodą zol-żel S. Leble, M. Orlov Electronic conductivity of nanowires with impurities: Ohm s law in quantum theory G. Leniec, T. Bodziony, S. M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, L. Macalik, J. Hanuza EPR studies of powdered KGd(WO 4 ) 2 and KY(WO 4 ) 2 :Gd 3+ solid solutions T. Lendze, A. Mielewczyk-Gryń, K. Gdula-Kasica, M. Gazda Mikrostruktura materiałów kompozytowych LaNbO 4 i CaTi 0.9 Fe 0.1 O W. Macherzyński, A. Szyszka, B. Paszkiewicz, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała Solid state reaction range between ohmic multilayer metallization and GaN/AlGaN heterostructures M. Makowski, H.-J. Butt, A. Ptak, M. Kappl Bioadhezja pojedynczych molekuł w wodzie M. Maliszewska-Mazur, M. Kaźmierczuk, M. Pierścieniak Wpływ nanosrebra na aktywność wybranych bakterii z osadu czynnego oczyszczalni ścieków A. Małolepszy, M. Mazurkiewicz, L. Stobiński, K. J. Kurzydłowski Kompozyty wielościennych nanorurek węglowych z nanocząstkami tlenku cyrkonu J. Marczak, G. Celichowski, M. Psarski, G. B. Sobieraj, K. Gumowski, F. Zhou., W. Liu Superhydrofobowe kompozyty żywic epoksydowych z nanocząstkami Al 2 O 3, oraz mikrokulami krzemionki

12 M. Matys, B. Adamowicz Analiza wpływu stanów powierzchniowych na fotoluminescencję z azotku galu M. Mazur, D. Wojcieszak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, K. Sieradzka, S. Song, F. Placido TiO 2 /SiO 2 multilayer as antireflective and protective coating deposited by microwave-assisted magnetron sputtering K. Mencel, K. Kelar Modyfikowany silsekwioksanem (POSS) poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacjiε-kaprolaktamu B. Michalska, M. Zdrowowicz, A. Żylicz-Stachula, J. Rak Synteza fragmentu DNA zawierającego 5-bromo-2 -deoksycytydynę na drodze reakcji PCR A. Mielewczyk-Gryń, K. Gdula-Kasica, T. Lendze, M. Gazda Morfologia La 0.95 Ca 0.05 NbO 4 otrzymanego metodą syntezy w stopionej soli A. Mietlarek-Kropidłowska, M. Wiszowaty, M. Gazda, M. Strankowski Montmorylonit modyfikowany kompleksowym kationem Cd[SC(NH 2 ) 2 ] 2+ 4 jako prekursor układu hybrydowego MMT/CdS K. Mikulska, J. Strzelecki, B. Tyszczuk, A. Balter, W. Nowak, I. Eris How does a good hair conditioner work? Comparing the same area of a hair before and after treatment, by means of atomic force microscopy G. Milczarek, T. Rębiś, M. Nowicki, J. Fabiańska Nanostruktury srebra stabilizowane lignosulfonianami T. Miruszewski, B. Bochentyn, J. Karczewski, M. Gazda, B. Kusz Microstructural and electrical properties of Y 0.07 Sr 0.93 Ti x O 3 δ perovskite ceramics M. Moritz, M. Geszke-Moritz, M. Łaniecki Sulfonopropylomodyfikowany materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik dla chlorowodorku papaweryny w systemie dostarczania leków P. Neska-Bakus, G. Celichowski, E. Tomaszewska, S. Płaza Wpływ nanocząstek srebra na tarcie i zużycie w styku tarciowym tlenek glinu-tlenek glinu N. Nikulin, E. Yasinskaya Properties of nano-modified dry building mixes

13 N. Nikulin, E. Yasinskaya Influence of the conditions of storage of initial components on the quality of metal-plastic profiles N. Nikulin, E. Yasinskaya Field emission from carbon structures A. Olejnik, G. Schroeder, I. Nowak Materiały SBA-15 jako matryce wspomagające w technice MALDI MS M. Olejnik, A. Agarwal, T. Schulte, E. Hofmann, N. A. Kotov, S. Maćkowski Biokoniugacja nanocząstek złota z kompleksami fotosyntetycznymi B. Paszkiewicz, R. Paszkiewicz, W. Macherzyński, M. Wośko, M. Tłaczała AlGaN/GaN FAT-HEMT hydrogen sensor J. Pietkiewicz, J. Saczko, U. Bazylińska, A. Choromańska, N. Skołucka, K. Wilk Użyteczność nanokapsuł polimerowych otulanych polielektrolitami jako potencjalnych transporterów cyjaniny IR-786 do komórek MCF-7/WT S. Prucnal, M. Turek, A. Droździel, K. Pyszniak, A. Mücklich, W. Skorupa, J. Żuk Nanostruktury A III B V zintegrowane z technologią krzemową D. Rodewald, Z. Foltynowicz Oddziaływanie nanocząstek srebra na środowisko naturalne K. Rola, I. Zubel Wpływ koncentracji dodatków alkoholowych do roztworów KOH na szybkość trawienia i morfologię powierzchni podłoży krzemowych o orientacjach (100) i (110) W. Rzodkiewicz, Z. Fedorczyk, M. Kulik Analiza właściwości mechanicznych kondensatorów MOS J. Saczko, J. Pietkiewicz, K. Zielińska, A. Choromańska, N. Skołucka, K. Wilk Ocena stabilności nanokapsuł polimerowych jako potencjalnych nośników cyjaniny IR-780 użytecznej w reakcjach fotodynamicznych K. Sieradzka, E. Prociów, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, B. Adamiak Fotoelektryczne właściwości heterostruktur typu TOS-Si R. Signerski, G. Jarosz Modyfikacja własności iniekcyjnych elektrod przez buforową nanowarstwę w planarnych strukturach organicznych

14 A. Sikora, M. Woszczyna, M. Friedemann, F.-J. Ahlers, M. Kalbac The AFM diagnostics of the graphene-based quantum hall devices J. Sobuś Growing uniform graphene films on thin copper foils K. Soliwoda, K. Kądzioła, A. Kisielewska, I. Piwoński Powłoki nanokompozytowe tlenku tytanu odporne na zużycie ścierne M. Soszyński, A. Huczko Jednowymiarowe (1-D) nanowłókna węglika krzemu otrzymywane na drodze syntezy spaleniowej M. Starowicz, B. Stypuła, E. Olejnik, M. Kawalec Synteza nanocząstek związków glinu na drodze elektrochemicznej B. Stefański, A. Lenarciak, J. Wosek, R. Baranik, W. Bieńkowski, A. Bojarska, P. Puczkarski Modyfikacja powierzchni materiałów użytkowych za pomocą krzemionki hydrofobowej i hydrofilowej E. Stodolak, A. Rapacz-Kmita, M. Dudek, B. Szaraniec, A. Różycka, L. Mandecka-Kamień Trwałość nanokompozytowych materiałów polimerowo-ceramicznych: badania wstępne M. Strach Otrzymywanie aerożeli krzemionkowych z pominięciem etapu suszenia nadkrytycznego J. Strzelecki, K. Mikulska, A. Balter, W. Nowak Badania wytrzymałości nanomechanicznej neureksyny: składnika złącza synaptycznego K. Szaniawska, A. Siewert, L. Murawski Cienkie warstwy aerożeli SiO 2 wytwarzane z pominęciem etapu suszenia w warunkach nadkrytycznych E. Tomaszewska, G. Celichowski, M. Kupis, P. Neska-Bakus, K. Soliwoda, J. Grobelny Synteza i charakterystyka nanocząstek platyny A. Trajnerowicz, K. Hejduk, E. Szczukocka, A. Barańska, P. Karbownik, E. Papis-Polakowska, A. Szerling, M. Wzorek Aspekty technologiczne trawienia półprzewodników A III B V metodą trawienia jonowego wspomaganego plazmą

15 M. Turek, S. Prucnal, K. Pyszniak, A. Droździel, M. Voelskov, A. Mücklich, J. Żuk, W. Skorupa Wpływ parametrów wygrzewania na orientację nanokrystalitów GaAs w krzemie M. Twardowska, M. Olejnik, W. Zaleszczyk, S. Maćkowski Synteza i funkcjonalizacja nanodrutów srebra K. Urbańska, P. Orłowski, M. Grodzik, M. Szmidt, E. Sawosz, P. Sysa Wpływ nanocząstek srebra na wielokomórkowe sferoidy glejaka wielopostaciowego S. Wachowski Wpływ domieszkowania na wielkość nanoziaren w ceramice typu ABO K. Walczak-Zeidler, I. Nowak Wpływ wprowadzonej grupy organicznej na procesy adsorpcji i uwalniania substancji aktywnych z modyfikowanych mezoporowatych matryc P. Wąsik Badanie powierzchni włókien szklanych pokrytych warstwą aluminium z chemicznie modyfikowaną powierzchnią za pomocą mikroskopii AFM A. Wawrzyńczak, A. Feliczak-Guzik, I. Nowak Modyfikowane metalami uporządkowane materiały krzemianowe o strukturze regularnej i heksagonalnej L. Wicikowski, R. J. Barczyński, W. Lizak, L. Murawski Mieszane elektronowo-jonowo przewodnictwo szkieł manganowo-krzemianowych z dodatkiem jonów alkalicznych D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, A. Łukowiak, W. Stręk Wpływ domieszkowania terbem na właściwości strukturalne i luminescencyjne nanokrystalicznych cienkich warstw TiO E. Wolska, D. Sibera, B. S. Witkowski, S. A. Yatsunenko, U. Narkiewicz, M. Godlewski Luminescencyjne i chromatyczne właściwości nanoproszku ZnO domieszkowanego prazeodymem i iterbem M. Wróblewski, D. Schmeisser, Z. Werner, M. Barlak, Sz. Łoś, W. Kempiński, Z. Trybuła, B. Susła Wpływ modyfikacji powierzchni MgB x na widma emitowanych fotoelektronów (XPS) L. Zapór, W. Zatorski Działanie cytotoksyczne modyfikowanych glinokrzemianów

16 Ya. V. Zaulychnyy, B. I. Ilkiv, O. O. Foja, S. S. Petrovska, V. I. Zarko, V. M. Gunko Investigation of electronic structure of binary nanooxides interacting with highly-porous carbon materials I. Zubel, K. Rola, K. Banaszczyk Teksturowanie podłoży krzemowych Si (100) z wykorzystaniem związków powierzchniowo czynnych Skorowidz autorów

17 PRZEDMOWA W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego V Krajowej Konferencji Nanotechnologii witamy wszystkich uczestników. Miło nam, że po Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, teraz ośrodek gdański będzie gościł w dniach specjalistów związanych z nanotechnologią. Politechnika Gdańska od wielu lat zajmuje się badaniami i kształceniem w zakresie nowych technologii i nanotechnologii w szczególności. Budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej i Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju badań oraz kształcenia specjalistów w tym zakresie. Konferencja NANO2011, podobnie jak poprzednie edycje KKN realizowana jest jako interdyscyplinarne forum naukowe, na którym spotykają się przedstawiciele różnych specjalności. Wśród uczestników Konferencji reprezentowana jest fizyka, chemia, biologia, elektronika, medycyna, inżynieria materiałowa, informatyka i in. wszystko to co mieści się w pojęciu nanotechnologia. Choć obrady Konferencji zostały podzielone na sesje tematyczne, to nadrzędnym celem Konferencji jest tworzenie szerokiej krajowej platformy dla prezentacji wyników, doświadczeń oraz konsolidacji polskiego środowiska naukowego w zakresie nanonauki i nanotechnologii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Komitetu Naukowego V KKN za ich zaangażowanie w przygotowanie programu Konferencji oraz wszystkim autorom za opracowanie streszczeń i materiałów promocyjnych umieszczonych w niniejszej książce. Uzupełnieniem niniejszej Konferencji będzie wystawa aparatury badawczej ukierunkowanej na szeroko rozumianą nanotechnologię. Mamy nadzieje, że wszystko to pozwoli na nawiązanie owocnych kontaktów naukowych i wzmocnienie potencjału polskiego środowiska naukowego w zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii. Wszystkim uczestnikom Konferencji NANO2011 życzymy miłego i kreatywnego pobytu w Gdańsku. Wojciech Sadowski, Jarosław Rybicki 17

18

19 WYKŁADY PLENARNE

20

21 WP01 Noisy quantum entanglement and cryptography P. Horodecki Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdansk University of Technology Narutowicza 11/12, Gdańsk National Quantum Information Centre of Gdańsk Wł. Andersa 27, Sopot Quantum entanglement[1] is an intriguing feature of composed quantum systems that lies in heart of quantum mechanics. It is a corner-stone of quantum information leading to many fascinating effects including quantum-cryptography and the milestone(yet nontrivial to realize) promise quantum computer. On the level of the wave-function description of quantum systems quantum entanglement is reflected by thefactthatthewave-functionofatotalsystemisnotaproductofwave-functionsof the subsystems. In experimental situations one has to deal with mixed states rather than pure ones which reflects the presence of noise, however still entanglement can be detected and/or estimated(see[1]). The most natural way to use quantum entanglement for cryptography(which is equivalent to BB84[2] protocol), found by Ekert in 1991[3], is based on generation of secure correlations between distant observers via measurement performed on maximally entangled quantum state, like eg. singlet state of polarization degrees of freedom of two photons. If entanglement is contained inamixedstatetherearewaystoremovenoisefromagivensystem[4]whichcan be made universal[5] for systems that are equivalent to two photonic polarization degrees of freedom. However for more complicated systems in many cases schemes aimed at bringing systems to a maximally entangled states are either if low efficiency or not existing at all. The latter leads to so called bound entanglement phenomenon[6] which exhibits intriguing properties and has been recently seen in laboratories[7 10]. Thisleadstoaquestionofwhetherthereisanycryptographicschemewhichdoesnot require maximally entangled states. The answer has been achieved some time ago in a schemes[11,12,13] where delocalized quantum correlations prevent eavesdropper tobreakintothesystemevenifthelatterisnotinamaximallyentangledstatewhich leads to intriguing consequences[14]. Very recently the first experiment illustrating the proof of principle of such a secret key extraction has been performed[15] showing that use of entanglement as a communication resource may go quite far beyond our natural intuitions. Literatura [1] R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, K. Horodecki, Rev. Mod. Phys. 81, 865(2009) [2] C. H. Bennett, G. Brassard, 1984, Proc. IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, IEEE Computer Society, New York,(1984) pp. 175 [3]A.K.Ekert,Phys.Rev.Lett.67,661(1991) [4]C.H.Bennett,G.Brassard,S.Popescu,B.Schumacher,J.A.Smolin,W.K.Wootters, Phys. Rev. Lett. 76, 722(1996); for direct cryptographic application see: D.Deutsch, 21

22 WP01 A. Ekert, R. Jozsa, C. Macchiavello, S. Popescu, A. Sanpera, Phys. Rev. Lett. 77, 2818 (1996) [5] M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 78, 574(1997) [6] M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 80, 5239(1998) [7] E. Amselem M. Bourennane, Nature Phys. 5, 748(2009) [8]H.Kampermann,X.Peng,D.Bruss,D.Suter,Phys.Rev.A81,040304(R)(2010) [9]J.Lavoie,R.Kaltenbaek,M.Piani,K.J.Resch,Phys.Rev.Lett.105,130501(2010) [10]J.T.Barreiro,P.Schindler,O.Gühne,T.Monz,M.Chwalla,C.F.Roos,M.Hennrich, R.Blatt,NaturePhys.6,943(2010) [11] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, J. Oppenheim, Phys. Rev. Lett. 94, (2005) [12] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, D. Leung, J. Oppenheim, Phys. Rev. Lett. 100, (2008) [13] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, J. Oppenheim, IEEE Transactions on Information Theory 55, 1898(2009) [14]G.Smith,J.Yard,Science32,1812(2008) [15] K. Dobek, M. Karpiński, R. Demkowicz-Dobrzański, K. Banaszek, P. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 106, (2011) 22

23 WP02 Prediction of nanostructured materials with quality assurance Y. Kawazoe Institute for Materials Research, Tohoku University Katahira, Aobaku, Sendai, Japan A number of theoretical research works have been conducted by using ab initio calculations based on density functional theory(dft) as a present-day standard. This theory treats complete many body problem for the ground state of any materials without degeneracy as it is. However, DFT does not give exchange-correlation functional, and there have been many functionals developed starting from the original local density approximation(lda). In most of the developed softwares for ab initio calculation, total energy minimization and zero force value check are applied to find the ground state atomic configuration and electronic charge distribution. Based on this standard method, exchange-correlation functionals have been evaluated to be good or not by comparing to experimental observations for specific materials. Therefore,someofthefunctionalsaregoodforsomematerialsandothersaregoodfor others.thismeansthatthelevelofthepresentstudyisnotcompletelyabinitioand includes phenomenology. Theoretical confirmation is necessary without experimental help to be able to predict new materials, especially since nanotechnology needs a lot of nanostructured materials not yet experimentally realized. We have introduced a new criterion to confirm theoretical prediction, i. e. satisfaction of virial theorem, which is a necessary condition in many-body electronic system in general written inmostofthetextbooks,buthaveneverbeenappliedincomputationuptothe present, because of high computational cost to check this condition. For equilibrium statesvirial=2t+v=0,andthereforee=t+v=v/2= T(kineticenergyTand potential V are not independent). According to this new criterion we have checked existing theories and found there are serious misunderstandings in quantum manybody theory; we should rewrite text books. For example, after 80 years of the Slater s explanation of the Hund s multiplicity rule by his perturbation theory, we have successfully proved that his theory is completely wrong, and suggested that we should solve many-body problem as it is to predict magnetic properties. Important messages willbegiveninthetalkhowtoachieveconfidencetopredictnewmaterialsbased on the understanding of many-body quantum theory by showing several important findings. 23

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii sprawozdanie za okres X 2008 XII 2009 Prof. dr hab. Jan Misiewicz www.cmzin.pwr.wroc.pl Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN) Jest

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Piotr Dziubecki Piotr Grabowski, Tomasz Kuczyński Tomasz Piontek, Dawid Szejnfeld, PCSS

Piotr Dziubecki Piotr Grabowski, Tomasz Kuczyński Tomasz Piontek, Dawid Szejnfeld, PCSS Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wprowadzenie do użytkowaania infrastruktury PL-Grid Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG

dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG dr inż. Piotr Wroczyński kierownik dr inż. Marcin Gnyba zca. kierownika Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych PG POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

SESJA PLAKATOWA I wtorek 23.06.2009, godz. 17:30 19:30

SESJA PLAKATOWA I wtorek 23.06.2009, godz. 17:30 19:30 SESJA PLAKATOWA I wtorek 23.06.2009, godz. 17:30 19:30 Nr plakatu P1 Bartnik P2 ukasz Bober P3 Lech Borowicz P4 Micha³ Byrczek P5 Joanna Cabaj P6 Piotr Caban P7 Piotr Caban P8 Jerzy Ciosek P9 Cezary Czosnek

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Od Biblioteki Aleksandryjskiej do zdalnej przestrzeni wirtualnej. Impresja na temat zapisu informacji na przestrzeni historii."

Od Biblioteki Aleksandryjskiej do zdalnej przestrzeni wirtualnej. Impresja na temat zapisu informacji na przestrzeni historii. PoWieFoNa 2014 Akademia Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2, Szczecin Sala Kominkowa, Galeria Rektorska Poniedziałek 16 czerwca 2014 roku 15.00 Rozpoczęcie warsztatów Chairman M.

Bardziej szczegółowo

Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych

Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2014 roku projekt badawczy: Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych Umowa nr UMO-2013/08/M/ST3/00960

Bardziej szczegółowo

Usługi i narzędzia QCG

Usługi i narzędzia QCG Usługi i narzędzia QCG wygodny dostęp dla użytkowników do infrastruktury komputerów dużej mocy Tomasz Piontek, Bartosz Bosak, Piotr Kopta, Maciej Tronowski, Krzysztof Kurowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo

Bardziej szczegółowo

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu NANO jako droga do innowacji Uniwersytet Śląski w Katowicach Oferta dla partnerów biznesowych Potencjał badawczy Założony w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie

Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Międzynarodowa aktywność naukowa młodej kadry Wydziału Metali Nieżelaznych AGH na przykładzie współpracy z McMaster University w Kanadzie Anna Kula Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego 5 marca 2010, 11.00 OTWARCIE SYMPOZJUM 11.10 Stefan Jurga 11.40 Jadwiga Tritt-Goc, J. Kowalczuk 12.10 Monika Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Jancelewicz, S.

Bardziej szczegółowo

InTechFun. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur. II Spotkanie Realizatorów Projektu Warszawa maja 2009 r.

InTechFun. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur. II Spotkanie Realizatorów Projektu Warszawa maja 2009 r. Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun Politechnika Śląska (PŚl-2) ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT NAZWA: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych

Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych Ryszard Skulski Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW)

Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW) Maciej Cytowski, Maciej Filocha, Maciej E. Marchwiany, Maciej Szpindler Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA LIX Zeszyt 257

WARSZAWA LIX Zeszyt 257 WARSZAWA LIX Zeszyt 257 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9 WYKAZ SKRÓTÓW... 10 1. WPROWADZENIE... 13 2. MIKROSKOPIA SI ATOMOWYCH PODSTAWY... 17 2.1. Podstawy oddzia ywa ostrze próbka... 23 2.1.1. Modele fizyczne

Bardziej szczegółowo

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Teobald Kupka Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail: teobaldk@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e  = = 1 Å Wykład 12 Fale materii: elektrony, neutrony, lekkie atomy Neutrony generowane w reaktorze są spowalniane w wyniku zderzeń z moderatorem (grafitem) do V = 4 km/s, co odpowiada energii E=0.08 ev a energia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Markowska-Radomska

Agnieszka Markowska-Radomska Mechanizmy dyfuzji i fragmentacji w procesie uwalniania składnika z emulsji wielokrotnych promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska Plan prezentacji 1. Działalność naukowa 2. Tematyka badawcza projektu 3. Metoda

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki

Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki Katarzyna Leszczyńska-Sejda Katowice, grudzień 2013 pracownicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w fotowoltaice, sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc

Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc Nanotechnologia na Uniwersytecie Ślaskim podsumowanie oraz plany na przyszlosc Jerzy Peszke Uniwersytet Śląski w Katowicach Zakład Fizyki Ciała Stałego Dynamax Nanotechnology Katowice Dynamax Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1M L.p. Przedmiot 1. Biochemia 60 30 E 30 Z 5 2. Chemia jądrowa 60 30 E 30 Z 5 Blok przedmiotów 3. kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać?

1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać? 1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Nanokryształy półprzewodnikowe (ang. quantum dots, QDs) są strukturami o wielkości porównywalnej do

Bardziej szczegółowo

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Gdańsk, 25 marca 2013 Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

(zwane również sensorami)

(zwane również sensorami) Czujniki (zwane również sensorami) Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do

Bardziej szczegółowo

Molecular Modeling of Small and Medium Size Molecular Systems. Structure and Spectroscopy

Molecular Modeling of Small and Medium Size Molecular Systems. Structure and Spectroscopy Molecular Modeling of Small and Medium Size Molecular Systems. Structure and Spectroscopy Teobald Kupka 1, Michał Stachów 1, Marzena Nieradka 1, Klaudia Radula-Janik 1, Paweł Groch 1, Małgorzata Broda

Bardziej szczegółowo

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE Dr inż. Krzysztof Moraczewski Bydgoszcz 2013 KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Tematyka prac badawczych: metalizowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO

Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO Samoorganizujące się nanokompozyty na bazie metali przejściowych w GaN i ZnO M. Sawicki, S. Dobkowska, W. Stefanowicz, D. Sztenkiel, T. Dietl Instytut Fizyki PAN, Warszawa Pakiet zadaniowy: PZ2. Lider:

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nanotechnologie Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu.

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu. GRAFEN Prof. dr hab. A. Jeleński Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska 133 01-919 Warszawa www.itme.edu.pl SPIS TREŚCI Czy potrzeba nowych materiałów? Co to jest grafen? Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda

Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Badania podstawowe wspomagane obliczeniami w WCSS Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM

Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM IKiFP im. J. Habera PAN Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Aneta Michna, Krzysztof Jamroży F U N A N O Cel pracy: pomiar w warunkach

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI listopada 2011 r.

PROGRAM KONFERENCJI listopada 2011 r. PROGRAM KONFERENCJI 28-29 listopada 2011 r. 28. listopada (poniedziałek) 8.00-8.30 REJESTRACJA PROGRAM KONFERENCJI 8.30 OTWARCIE KONFERENCJI Prof. Bogdan Marciniec Sesja I Przewodniczący: Prof. Henryk

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 20 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu

Nazwa przedmioty. Elementy inżynierii i optyki kwantowej. Elementy inżynierii i optyki kwantowej ocena końcowa przedmiotu Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej WZÓR WPISU Rok studiów: Przedmioty obieralne do indeksu Rok akademicki: Semestr: Nazwisko wykładającego dr Leszek Petryka dr Leszek Petryka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego Streszczenie rozprawy doktorskiej STRUKTURA I TRANSPORT ELEKTRYCZNY UKŁADU Li-Ti-O mgr inż. Marcin Łapiński

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

I Konferencja. InTechFun

I Konferencja. InTechFun I Konferencja Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 9 kwietnia 2010 r., Warszawa POIG.01.03.01-00-159/08

Bardziej szczegółowo

Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości

Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości Agnieszka Opasińska 161381 POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNY Kompozyty nanowarstw tytanianowych z udziałem związków cynku i baru synteza i właściwości Praca zrealizowana w Katedrze Fizyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Grzegorz Sobczak, Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Joanna Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Mikrosystemy Wprowadzenie Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042) BIOPHYSICS Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dnia 29.10.2014 Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Kontakt. Badania naukowe:

Kontakt. Badania naukowe: Kontakt - tel.: 032 359 12 86 - email: awozniakowski@o2.pl - wydział: Informatyki i Nauki o Materiałach - instytut: Nauki o Materiałach - zakład/katedra: Modelowania materiałów - opiekun naukowy: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG

PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG 86/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG M.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Nanopory oszczędność energii? Fizyka Medyczna IV Magdalena Woźny Maria Śreniawska

Nanopory oszczędność energii? Fizyka Medyczna IV Magdalena Woźny Maria Śreniawska Nanopory oszczędność energii? Fizyka Medyczna IV Magdalena Woźny Maria Śreniawska Za gorąco? Organizm ludzki jest prawie idealnym emiterem promieniowania cieplnego w podczerwieni. Konwencjonalne materiały,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Olsztyn, 9 maja 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FOTOWOLTAIKI WARSZAWA MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA. województwo mazowieckie

CENTRUM FOTOWOLTAIKI WARSZAWA MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA. województwo mazowieckie CENTRUM FOTOWOLTAIKI WARSZAWA województwo mazowieckie Centrum Fotowoltaiki w Polsce (Centrum PV) promuje szerokie wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki) jako realnego, niezawodnego

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa, PL INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, PL PL 221135 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221135 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399454 (22) Data zgłoszenia: 06.06.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza

Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości stopów amorficznych i krystalicznych na bazie żelaza Badania prowadzone w ramach niniejszej rozprawy były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Technologia wytwarzania oraz badania mikrostruktury i właściwości

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2 Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2 za okres: 01.07.2009-31.03.2012 Zadanie 1.2 Opracowanie technologii nanowłókien SiC dla nowej generacji czujnika wodoru

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytet Łódzki ul.tamka 12, Łódź

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytet Łódzki ul.tamka 12, Łódź Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Uniwersytet Łódzki ul.tamka 12, 91-403 Łódź Dr Paweł Krzyczmonik Łódź, marzec 2014 1 Plan wykładu Spektroskopia UV-ViS Światłowody- podstawy teoretyczne Fala

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Honorata Kazimierczak Promotor: Dr hab. Piotr Ozga prof. PAN Warstwy ochronne z cynku najtańsze

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo