V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ"

Transkrypt

1 V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

2 TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława Rybickiego i Wojciecha Sadowskiego ŁAMANIE i SKŁAD w systemie TEX BOP s.c., TASK PUBLISHING 2011 GDAŃSK ISBN

3 V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO2011 Organizatorzy Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział FTiMS, Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK Polskie Towarzystwo Próżniowe Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego Patronat honorowy J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Komitet naukowy W. Sadowski (Politechnika Gdańska) przewodniczący T. Ciach (Politechnika Warszawska) A. Ciszewski (Uniwersytet Wrocławski) R. Czajka (Politechnika Poznańska) D. Elbaum (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) M. Jałochowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) S. Jurga (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) Z. Klusek (Uniwersytet Łódzki) J. Korecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) T. Kulik (Politechnika Warszawska) K. Kurzydłowski (Politechnika Warszawska) W. Łojkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa) S. Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) J. Misiewicz (Politechnika Wrocławska) U. Narkiewicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) A. Piotrowska (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa) A. Rogalski (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa) T. Stobiecki (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) F. Stobiecki (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań) W. Strupiński (Instytut Technologii Materiałów Elektronowych, Warszawa) B. Susła (Politechnika Poznańska) J. Szmidt (Politechnika Warszawska) J. Szuber (Politechnika Śląska, Gliwice) M. Szymoński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) M. Tłaczała (Politechnika Wrocławska) T. Wojtowicz (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) Komitet organizacyjny L. Wicikowski B. Kościelska J. Rybicki A. Witkowska L. Lipińska M. Nakonieczny M. Kuszner M. Łapiński A. Kafar Sz. Stańczyk

4 SPIS TREŚCI W. Sadowski, J. Rybicki Przedmowa WYKŁADY PLENARNE P. Horodecki Noisy quantum entanglement and cryptography Y. Kawazoe Prediction of nanostructured materials with quality assurance A. Wawro Magnetyczna nanostrukturyzacja układów cienkowarstwowych R. Wiesendanger Spin-based logic operations at the atomic level WYKŁADY M. Bobrowski, C. Czaplewski, P. Skurski, A. Giełdoń, S. Freza, K. Smalara Materiały funkcjonalne oparte o parylen: zastosowania w elektronice i optyce B. Bosak, P. Dziubecki, P. Grabowski, P. Kopta, T. Kuczyński, K. Kurowski, M. Mamoński, T. Piontek, D. Szejnfeld Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii M. Cichomski, K. Kośla, W. Kozłowski, J. Grobelny Silany a właściwości tribologiczne w nano- i mikroskali I. Kierk, M. Bockrath Ultrasensitive, nanoscale molecular sensors T. Klimczuk, R. Springell, H. C. Walker, E. Colineau, J.-C. Griveau, D. Bouexiere, R. Eloirdi, P. Gaczyński, R. J. Cava, R. Caciuffo Basic properties of the first actinide based iron oxypnictide compounds: NpFeAsO and PuFeAsO

5 A. M. Kłonkowski, M. Zalewska Three effects in three-component materials: semiconductor nanoparticles and Tb(III) ions immobilized on silica-derived xerogel supports Z. Klusek Grafen, grafeny, grafany, nano-fizyka i nano-chemia po Nagrodzie Nobla z fizyki za 2010 rok L. Lipińska, M. Baran, R. Piramidowicz, A. Jusza, K. Anders, M. Dudek, M. Nakielska, R. Diduszko Optyczne nanokompozyty na bazie nanokryształów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich I. Maliszewska Biosynteza nanocząstek metali i możliwości ich zastosowania w biologii i medycynie Z. Najzarek, W. Krajewski, J. Pająk Reaktory mikrostrukturalne promocją efektywnych syntez chemicznych oraz czystych metod wytwarzania chemikaliów, biochemikaliów i paliw E. Papis-Polakowska, J. Kaniewski, J. Szade, W. Rzodkiewicz, A. Jasik, K. Regiński, E. Szczukocka, A. Wawro Pasywacja powierzchni supersieci II rodzaju InAs/GaSb R. Paszkiewicz, B. Paszkiewicz, M. Tłaczała Applications of AlGaN/GaN heterostructures in electronic devices and sensors A. Ptak, H. Gojżewski, M. Makowski Jak charakteryzować i kontrolować adhezję? B. Stypuła, J. Banaś, M. Starowicz Synteza nanocząstek metali i tlenków na drodze elektrochemicznej P. Warszyński, L. Szyk-Warszyńska, M. Kolasińska-Sojka, M. Elżbieciak, K. Szczepanowicz, J. Piekoszewska, A Trybała, A. Pajor Functional nanostructures formed by multilayer films: properties and applications A. Zieliński, A. Ossowska, S. Sobieszczyk Development of nanotubular titanium oxide layer for bioactive implants KOMUNIKATY USTNE G. Antczak, K. Morgenstern Badania adsorpcji oraz stabilności molekuł organicznych na srebrze (100)

6 M. Bazarnik, M. Hermanowicz, M. W. Radny, R. Czajka Modyfikacje stanu powierzchniowego izolatora topologicznego Ł. Bujak, T. H. P. Brotosudarmo, N. Czechowski, M. Olejnik, R. Litvin, R. J. Cogdell, W. Heiss, S. Maćkowski Kontrola sprzężenia plazmonowego w nanoprętach złota z kompleksem fotosyntetycznym LH2 z bakterii purpurowych J. Dąbrowski, A. Ptak Zależność stałej sprężystości pojedynczej α-helisy od szybkości rozciągania M. A. Ekwińska, Z. Rymuza, G. Ekwiński Nowa metoda kalibracji toru pomiaru siły normalnej w mikroskopie sił atomowych z wykorzystaniem wzorników sprężystych A. Feliczak-Guzik, I. Nowak Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do syntezy wysokowartościowych chemikaliów J. Grobelny, E. Tomaszewska, G. Celichowski, M. Cichomski, W. Zieliński Metrologia w nanoskali kluczowy proces aplikacji nanoobiektów M. Grodzik, M. Wierzbicki, E. Sawosz, K. Urbańska, P. Orłowski, A. Chwalibog, A. Hotowy Wpływ nanocząstek odmian alotropowych węgla na rozwój guza nowotworowego glejaka wielopostaciowego hodowanego in ovo M. Hermanowicz, P. V. Smith, G. A. Shah, M. W. Radny German modelowanie struktury elektronowej z pierwszych zasad K. Indykiewicz, B. Paszkiewicz Technologia wytwarzania submikrometrowych wzorów techniką litografii optycznej z przesunięciem maski K. Jagodzińska, I. Nowak Konwersja cukrów prostych do wysokowartościowych chemikaliów z wykorzystaniem materiałów mezoporowatych bazujących na metalach bloku d B. J. Jankiewicz, P. Nyga, K. Kopczyński, D. Jamioła, J. Choma Wytwarzanie i właściwości optyczne mikrometrowych pręcików krzemionkowych z płaszczem w postaci nieciągłej nanowarstwy złota Z. Kołaciński, G. Raniszewski, Ł. Szymański Synteza nanorurek węglowych metodą CVD z wykorzystaniem plazmy mikrofalowej

7 B. Krajnik, N. Czechowski, T. Schulte, D. Piątkowski, E. Hofmann, S. Maćkowski Plazmonowo wzmocniona fluorescencja kompleksów fotosyntetycznych PCP A. Mietlarek-Kropidłowska Związki kompleksowe z ligandami S-donorowymi jako prekursory siarczków metali M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna Monowarstwy nanocząstek srebra o kontrolowanej strukturze i stopniu pokrycia otrzymywane w procesach samoorganizacji w warunkach dyfuzyjnych P. Orłowski, M. Krzyżowska, E. Sawosz, A. Chwalibog Przeciwwirusowe właściwości nanocząstek srebra K. Piskorski, H. M. Przewłocki, R. Esteve, M. Bakowski Distribution of electrical parameters in Al-SiO 2 -Si and Al-SiO 2 -SiC(3C) structures I. Piwoński, A. Kisielewska, K. Kądzioła, M. Wolszczak, M. Szadkowska-Nicze Fotochemiczne osadzanie nanocząstek srebra na powłokach tlenku tytanu W. Rzodkiewicz, M. Kulik, Ł. Gluba, J. Żuk, A. P. Kobzev, A. Smolarz, P. Wiczołek, P. Stanicki Zastosowanie pochodnych ułamkowych w badaniach własności optycznych półprzewodników i tlenku na powierzchni B. Scheibe, M. H. Rümmeli, E. Borowiak-Paleń, R. J. Kaleńczuk Zastosowanie technik elektroforetycznych w separacji jednościennych nanorurek węglowych na frakcje metaliczne i półprzewodnikowe M. K. Schmidt, J. Aizpurua, S. Maćkowski Ciemne i jasne rezonanse plazmonowe w metalicznych nanoantenach wzbudzane przez promieniujący dipol A. Sikorski, M. Pawłowska, D. Gront Struktura zaadsorbowanych polimerów: symulacja komputerowa metodą Monte Carlo M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka Badania struktury węglowej nanokompozytowych cienkich warstw Pd-C metodą spektroskopii ramanowskiej

8 J. Szuber, M. Kwoka, P. Koscielniak Optymalizacja technologii osadzania reotaksjalnego nanowarstw wybranych przezroczystych tlenków przewodzących A. Turek, K. Jelonek, J. Kasperczyk, A. Marcinkowski, M. Libera, B. Trzebicka Obserwacje zmian właściwości strukturalnych występujących podczas degradacji matryc polimerowych uwalniających rysperydon E. Tyrolczyk, K. Grajek, Cz. Ogurkowski, Z. Skibniewski Zastosowanie nanotechnologii w produkcji filtrów specjalnych M. Wojtoniszak, X. Chen, I. Pelech, R. J. Maleńczuk, E. Borowiak-Paleń, A. Wajda, J. Łapczuk, M. Kurzewski, M. Droździk Synteza i biofunkcjonalizacja tlenku grafenu K. Żelechowska, E. Jubete, E. Nazaruk, K. Stolarczyk, K. P. Roberts, R. Bilewicz, J. F. Biernat Functionalization and applications of carbon nanotubes PLAKATY Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska Colloid enhancement of protein layers: fibrinogen on mica A. Barańska, A. Szerling, K. Hejduk, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Bugajski Badanie naprężeń cienkich warstw metalicznych stosowanych w kontaktach dla GaAs typu n A. Barnik, A. Witkowska, S. Dsoke, R. Marassi Wpływ procedury przygotowania katalizatora Pt-Cs 2.5 H 0.5 PW 12 O 40 na strukturę nano-cząstek platyny E. Bogdanov, A. Goikhman, N. Shusharina, K. Maksimova, Y. Vavilina Nano modified bioactive and biocompatible structures and surfaces formatted by thin film deposition techniques A. Bojarska Warstwy hydrofobowe na szkle S. Brzeziński, T. Rybicki, I. Karbownik, G. Malinowska, K. Śledzińska Włókiennicze materiały ekranujące pola elektromagnetyczne wytwarzane z zastosowaniem nano- i mikrotechnologii K. K. Ciszak, M. Olejnik, J. Strzelecki, T. Schulte, E. Hofmann, S. Maćkowski Warstwy srebrnych wysp jako struktura prowadząca do wzmocnienia absorpcji układów fotosyntetycznych

9 D. Czarnecka-Komorowska, T. Sterzyński, H. Maciejewski Struktura i właściwości reologiczne nanokompozytów polioksymetylen/poliseskwioksany (POSS) N. Czechowski, M. Olejnik, A. Nowak-Król, W. Heiss, D. T. Gryko, S. Maćkowski Wpływ rezonansu plazmonowego w nanodrutach srebrnych na fluorescencję koroli E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, K. Sobczak, M. Suchańska, R. Belka Katodoluminescencyjne nanocząsteczki C-Pd C. Czosnek, M. Drygaś, A. Mackoś, K. Siemek, J. F. Janik Nanoproszkowe kompozyty C/SiC otrzymywane metodą syntezy aerozolowej z mieszaniny prekursorów krzemoorganicznych J. Czupraniak, O. Fabiańska, P. Stepnowski, T. Ossowski, R. Bogdanowicz, P. Wroczyński, E. M. Siedlecka Application of BDD thin-film electrode in wastewater treatment K. Dąbek, A. Baszczuk, B. Borak, M. Jasiorski Synteza stabilnych nanocząstek miedzi zamkniętych wewnątrz kul SiO M. Danowska, Ł. Piszczyk, M. Strankowski, M. Gazda, J. T. Haponiuk Otrzymywanie i właściwości nowych spienionych nanokompozytów poliuretanowych A. Defort, P. Kafarski, J. J. Kozioł, A. Mirończyk, P. Młynarz, B. Zapotoczny Synteza i charakterystyka nanocząstek magnetycznych funkcjonalizowanych pochodnymi kwasu borowego M. Drygaś, J. F. Janik Wykorzystanie metody anaerobowej do syntezy domieszkowanych nanoproszków azotku galu w układzie GaN/Ln (Ln = Eu, Tm) M. Dudek Nanoproszki zawierające CeO 2 otrzymywanie, charakterystyka właściwości fizykochemicznych i zastosowanie w ogniwach paliwowych M. A. Ekwińska, Z. Rymuza, G. Ekwiński Wzorniki do kalibarcji toru pomiaru siły normalnej w mikroskopie sił atomowych K. Gdula-Kasica, A. Mielewczyk-Gryń, T. Lendze, M. Gazda Struktura i mikrostruktura domieszkowanego BaCeO

10 J. Gościańska, I. Nowak Utlenianie cykloheksenu w obecności mezoporowatych tlenków metali modyfikowanych srebrem K. Grajek, Cz. Ogurkowski, Z. Skibniewski, E. Tyrolczyk Pozyskiwanie kompozytów z PLA przeznaczonych do otrzymywania nanowłókien P. Grygiel, M. Miśnik, W. Stampor, R. Signerski Fotoprzewodnictwo próżniowo naparowanych warstw dendrymeru aminowego m-mtdata A. Grzelak, G. Greco, A. Witkowska, A. Moretti, R. Marassi, A. Di Cicco Analiza XAFS degradacji struktury nano-katalizatora Pt 3±δ Co/C w trakcie jego pracy w polimerowym ogniwie paliwowym K. Hejduk, J. Ratajczak, M. Lipiński, T. Piotrowski Wykorzystanie warstw azotku krzemu dla otrzymania kropek kwantowych na potrzeby fotowoltaiki J. Judek, M. Wąsik, M. Zdrojek Anizotropia absorpcji pojedynczych nanorurek węglowych K. Kądzioła, A. Kisielewska, K. Soliwoda, A. Manios, M. Wolszczak, I. Piwoński Wpływ typu podłoża oraz grubości powłoki tlenku tytanu na fotokatalityczne osadzanie nanocząstek srebra I. Karbownik, D. Kowalczyk, G. Malinowska, B. Paruch, A. Kaleta Badanie trwałości właściwości antybakteryjnych tkanin poliestrowych, na których powierzchnie naniesiono dwutlenek tytanu P. Karbownik, A. Szerling, K. Kosiel, M. Bugajski, A. Barańska, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Wójcik-Jedlińska, K. Hejduk, A. Trajnerowicz, M. Bugajski Proces wytwarzania laserów kaskadowych GaAs/AlGaAs na pasmo średniej podczerwieni działających w temperaturze pokojowej J. Karczewski, B. Bochentyn, T. Miruszewski, B. Kusz Wytwarzanie i zbadanie nanostrukturalnych warstw ołowiu powstałych na powierzchni redukowanych w wodorze szkieł krzemianowo-ołowiowych P. Knychała, M. Banaszak Nanostruktury w układach kopolimerów wieloblokowych badane metodą sieciowych symulacji Monte Carlo

11 T. N. Kołtunowicz, P. Zhukowski, J. A. Fedotova, A. Larkin Właściwości typu indukcyjnego nanokompozytów (CoFeZr) x (Al 2 O 3 ) 100 x wytwarzanych rozpylaniem jonowym w atmosferze argonu i tlenu K. Kośla, M. Cichomski Otrzymywanie oraz właściwości tarciowe jedno- i dwuskładnikowych powłok silanowych na powierzchni tytanu M. Kuszner, B. Reichel Propagacja impulsów elektromagnetycznych w metamateriałach M. Łapiński, B. Kościelska, W. Sadowski Wpływ czasu wygrzewania na strukturę nanokrystalicznych cienkich warstw tytanianu litu wytwarzanych metodą zol-żel S. Leble, M. Orlov Electronic conductivity of nanowires with impurities: Ohm s law in quantum theory G. Leniec, T. Bodziony, S. M. Kaczmarek, E. Tomaszewicz, L. Macalik, J. Hanuza EPR studies of powdered KGd(WO 4 ) 2 and KY(WO 4 ) 2 :Gd 3+ solid solutions T. Lendze, A. Mielewczyk-Gryń, K. Gdula-Kasica, M. Gazda Mikrostruktura materiałów kompozytowych LaNbO 4 i CaTi 0.9 Fe 0.1 O W. Macherzyński, A. Szyszka, B. Paszkiewicz, R. Paszkiewicz, M. Tłaczała Solid state reaction range between ohmic multilayer metallization and GaN/AlGaN heterostructures M. Makowski, H.-J. Butt, A. Ptak, M. Kappl Bioadhezja pojedynczych molekuł w wodzie M. Maliszewska-Mazur, M. Kaźmierczuk, M. Pierścieniak Wpływ nanosrebra na aktywność wybranych bakterii z osadu czynnego oczyszczalni ścieków A. Małolepszy, M. Mazurkiewicz, L. Stobiński, K. J. Kurzydłowski Kompozyty wielościennych nanorurek węglowych z nanocząstkami tlenku cyrkonu J. Marczak, G. Celichowski, M. Psarski, G. B. Sobieraj, K. Gumowski, F. Zhou., W. Liu Superhydrofobowe kompozyty żywic epoksydowych z nanocząstkami Al 2 O 3, oraz mikrokulami krzemionki

12 M. Matys, B. Adamowicz Analiza wpływu stanów powierzchniowych na fotoluminescencję z azotku galu M. Mazur, D. Wojcieszak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, K. Sieradzka, S. Song, F. Placido TiO 2 /SiO 2 multilayer as antireflective and protective coating deposited by microwave-assisted magnetron sputtering K. Mencel, K. Kelar Modyfikowany silsekwioksanem (POSS) poliamid 6 wytwarzany metodą anionowej polimeryzacjiε-kaprolaktamu B. Michalska, M. Zdrowowicz, A. Żylicz-Stachula, J. Rak Synteza fragmentu DNA zawierającego 5-bromo-2 -deoksycytydynę na drodze reakcji PCR A. Mielewczyk-Gryń, K. Gdula-Kasica, T. Lendze, M. Gazda Morfologia La 0.95 Ca 0.05 NbO 4 otrzymanego metodą syntezy w stopionej soli A. Mietlarek-Kropidłowska, M. Wiszowaty, M. Gazda, M. Strankowski Montmorylonit modyfikowany kompleksowym kationem Cd[SC(NH 2 ) 2 ] 2+ 4 jako prekursor układu hybrydowego MMT/CdS K. Mikulska, J. Strzelecki, B. Tyszczuk, A. Balter, W. Nowak, I. Eris How does a good hair conditioner work? Comparing the same area of a hair before and after treatment, by means of atomic force microscopy G. Milczarek, T. Rębiś, M. Nowicki, J. Fabiańska Nanostruktury srebra stabilizowane lignosulfonianami T. Miruszewski, B. Bochentyn, J. Karczewski, M. Gazda, B. Kusz Microstructural and electrical properties of Y 0.07 Sr 0.93 Ti x O 3 δ perovskite ceramics M. Moritz, M. Geszke-Moritz, M. Łaniecki Sulfonopropylomodyfikowany materiał mezoporowaty SBA-15 jako nośnik dla chlorowodorku papaweryny w systemie dostarczania leków P. Neska-Bakus, G. Celichowski, E. Tomaszewska, S. Płaza Wpływ nanocząstek srebra na tarcie i zużycie w styku tarciowym tlenek glinu-tlenek glinu N. Nikulin, E. Yasinskaya Properties of nano-modified dry building mixes

13 N. Nikulin, E. Yasinskaya Influence of the conditions of storage of initial components on the quality of metal-plastic profiles N. Nikulin, E. Yasinskaya Field emission from carbon structures A. Olejnik, G. Schroeder, I. Nowak Materiały SBA-15 jako matryce wspomagające w technice MALDI MS M. Olejnik, A. Agarwal, T. Schulte, E. Hofmann, N. A. Kotov, S. Maćkowski Biokoniugacja nanocząstek złota z kompleksami fotosyntetycznymi B. Paszkiewicz, R. Paszkiewicz, W. Macherzyński, M. Wośko, M. Tłaczała AlGaN/GaN FAT-HEMT hydrogen sensor J. Pietkiewicz, J. Saczko, U. Bazylińska, A. Choromańska, N. Skołucka, K. Wilk Użyteczność nanokapsuł polimerowych otulanych polielektrolitami jako potencjalnych transporterów cyjaniny IR-786 do komórek MCF-7/WT S. Prucnal, M. Turek, A. Droździel, K. Pyszniak, A. Mücklich, W. Skorupa, J. Żuk Nanostruktury A III B V zintegrowane z technologią krzemową D. Rodewald, Z. Foltynowicz Oddziaływanie nanocząstek srebra na środowisko naturalne K. Rola, I. Zubel Wpływ koncentracji dodatków alkoholowych do roztworów KOH na szybkość trawienia i morfologię powierzchni podłoży krzemowych o orientacjach (100) i (110) W. Rzodkiewicz, Z. Fedorczyk, M. Kulik Analiza właściwości mechanicznych kondensatorów MOS J. Saczko, J. Pietkiewicz, K. Zielińska, A. Choromańska, N. Skołucka, K. Wilk Ocena stabilności nanokapsuł polimerowych jako potencjalnych nośników cyjaniny IR-780 użytecznej w reakcjach fotodynamicznych K. Sieradzka, E. Prociów, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, B. Adamiak Fotoelektryczne właściwości heterostruktur typu TOS-Si R. Signerski, G. Jarosz Modyfikacja własności iniekcyjnych elektrod przez buforową nanowarstwę w planarnych strukturach organicznych

14 A. Sikora, M. Woszczyna, M. Friedemann, F.-J. Ahlers, M. Kalbac The AFM diagnostics of the graphene-based quantum hall devices J. Sobuś Growing uniform graphene films on thin copper foils K. Soliwoda, K. Kądzioła, A. Kisielewska, I. Piwoński Powłoki nanokompozytowe tlenku tytanu odporne na zużycie ścierne M. Soszyński, A. Huczko Jednowymiarowe (1-D) nanowłókna węglika krzemu otrzymywane na drodze syntezy spaleniowej M. Starowicz, B. Stypuła, E. Olejnik, M. Kawalec Synteza nanocząstek związków glinu na drodze elektrochemicznej B. Stefański, A. Lenarciak, J. Wosek, R. Baranik, W. Bieńkowski, A. Bojarska, P. Puczkarski Modyfikacja powierzchni materiałów użytkowych za pomocą krzemionki hydrofobowej i hydrofilowej E. Stodolak, A. Rapacz-Kmita, M. Dudek, B. Szaraniec, A. Różycka, L. Mandecka-Kamień Trwałość nanokompozytowych materiałów polimerowo-ceramicznych: badania wstępne M. Strach Otrzymywanie aerożeli krzemionkowych z pominięciem etapu suszenia nadkrytycznego J. Strzelecki, K. Mikulska, A. Balter, W. Nowak Badania wytrzymałości nanomechanicznej neureksyny: składnika złącza synaptycznego K. Szaniawska, A. Siewert, L. Murawski Cienkie warstwy aerożeli SiO 2 wytwarzane z pominęciem etapu suszenia w warunkach nadkrytycznych E. Tomaszewska, G. Celichowski, M. Kupis, P. Neska-Bakus, K. Soliwoda, J. Grobelny Synteza i charakterystyka nanocząstek platyny A. Trajnerowicz, K. Hejduk, E. Szczukocka, A. Barańska, P. Karbownik, E. Papis-Polakowska, A. Szerling, M. Wzorek Aspekty technologiczne trawienia półprzewodników A III B V metodą trawienia jonowego wspomaganego plazmą

15 M. Turek, S. Prucnal, K. Pyszniak, A. Droździel, M. Voelskov, A. Mücklich, J. Żuk, W. Skorupa Wpływ parametrów wygrzewania na orientację nanokrystalitów GaAs w krzemie M. Twardowska, M. Olejnik, W. Zaleszczyk, S. Maćkowski Synteza i funkcjonalizacja nanodrutów srebra K. Urbańska, P. Orłowski, M. Grodzik, M. Szmidt, E. Sawosz, P. Sysa Wpływ nanocząstek srebra na wielokomórkowe sferoidy glejaka wielopostaciowego S. Wachowski Wpływ domieszkowania na wielkość nanoziaren w ceramice typu ABO K. Walczak-Zeidler, I. Nowak Wpływ wprowadzonej grupy organicznej na procesy adsorpcji i uwalniania substancji aktywnych z modyfikowanych mezoporowatych matryc P. Wąsik Badanie powierzchni włókien szklanych pokrytych warstwą aluminium z chemicznie modyfikowaną powierzchnią za pomocą mikroskopii AFM A. Wawrzyńczak, A. Feliczak-Guzik, I. Nowak Modyfikowane metalami uporządkowane materiały krzemianowe o strukturze regularnej i heksagonalnej L. Wicikowski, R. J. Barczyński, W. Lizak, L. Murawski Mieszane elektronowo-jonowo przewodnictwo szkieł manganowo-krzemianowych z dodatkiem jonów alkalicznych D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, A. Łukowiak, W. Stręk Wpływ domieszkowania terbem na właściwości strukturalne i luminescencyjne nanokrystalicznych cienkich warstw TiO E. Wolska, D. Sibera, B. S. Witkowski, S. A. Yatsunenko, U. Narkiewicz, M. Godlewski Luminescencyjne i chromatyczne właściwości nanoproszku ZnO domieszkowanego prazeodymem i iterbem M. Wróblewski, D. Schmeisser, Z. Werner, M. Barlak, Sz. Łoś, W. Kempiński, Z. Trybuła, B. Susła Wpływ modyfikacji powierzchni MgB x na widma emitowanych fotoelektronów (XPS) L. Zapór, W. Zatorski Działanie cytotoksyczne modyfikowanych glinokrzemianów

16 Ya. V. Zaulychnyy, B. I. Ilkiv, O. O. Foja, S. S. Petrovska, V. I. Zarko, V. M. Gunko Investigation of electronic structure of binary nanooxides interacting with highly-porous carbon materials I. Zubel, K. Rola, K. Banaszczyk Teksturowanie podłoży krzemowych Si (100) z wykorzystaniem związków powierzchniowo czynnych Skorowidz autorów

17 PRZEDMOWA W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego V Krajowej Konferencji Nanotechnologii witamy wszystkich uczestników. Miło nam, że po Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, teraz ośrodek gdański będzie gościł w dniach specjalistów związanych z nanotechnologią. Politechnika Gdańska od wielu lat zajmuje się badaniami i kształceniem w zakresie nowych technologii i nanotechnologii w szczególności. Budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej i Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju badań oraz kształcenia specjalistów w tym zakresie. Konferencja NANO2011, podobnie jak poprzednie edycje KKN realizowana jest jako interdyscyplinarne forum naukowe, na którym spotykają się przedstawiciele różnych specjalności. Wśród uczestników Konferencji reprezentowana jest fizyka, chemia, biologia, elektronika, medycyna, inżynieria materiałowa, informatyka i in. wszystko to co mieści się w pojęciu nanotechnologia. Choć obrady Konferencji zostały podzielone na sesje tematyczne, to nadrzędnym celem Konferencji jest tworzenie szerokiej krajowej platformy dla prezentacji wyników, doświadczeń oraz konsolidacji polskiego środowiska naukowego w zakresie nanonauki i nanotechnologii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Komitetu Naukowego V KKN za ich zaangażowanie w przygotowanie programu Konferencji oraz wszystkim autorom za opracowanie streszczeń i materiałów promocyjnych umieszczonych w niniejszej książce. Uzupełnieniem niniejszej Konferencji będzie wystawa aparatury badawczej ukierunkowanej na szeroko rozumianą nanotechnologię. Mamy nadzieje, że wszystko to pozwoli na nawiązanie owocnych kontaktów naukowych i wzmocnienie potencjału polskiego środowiska naukowego w zakresie szeroko rozumianej nanotechnologii. Wszystkim uczestnikom Konferencji NANO2011 życzymy miłego i kreatywnego pobytu w Gdańsku. Wojciech Sadowski, Jarosław Rybicki 17

18

19 WYKŁADY PLENARNE

20

21 WP01 Noisy quantum entanglement and cryptography P. Horodecki Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdansk University of Technology Narutowicza 11/12, Gdańsk National Quantum Information Centre of Gdańsk Wł. Andersa 27, Sopot Quantum entanglement[1] is an intriguing feature of composed quantum systems that lies in heart of quantum mechanics. It is a corner-stone of quantum information leading to many fascinating effects including quantum-cryptography and the milestone(yet nontrivial to realize) promise quantum computer. On the level of the wave-function description of quantum systems quantum entanglement is reflected by thefactthatthewave-functionofatotalsystemisnotaproductofwave-functionsof the subsystems. In experimental situations one has to deal with mixed states rather than pure ones which reflects the presence of noise, however still entanglement can be detected and/or estimated(see[1]). The most natural way to use quantum entanglement for cryptography(which is equivalent to BB84[2] protocol), found by Ekert in 1991[3], is based on generation of secure correlations between distant observers via measurement performed on maximally entangled quantum state, like eg. singlet state of polarization degrees of freedom of two photons. If entanglement is contained inamixedstatetherearewaystoremovenoisefromagivensystem[4]whichcan be made universal[5] for systems that are equivalent to two photonic polarization degrees of freedom. However for more complicated systems in many cases schemes aimed at bringing systems to a maximally entangled states are either if low efficiency or not existing at all. The latter leads to so called bound entanglement phenomenon[6] which exhibits intriguing properties and has been recently seen in laboratories[7 10]. Thisleadstoaquestionofwhetherthereisanycryptographicschemewhichdoesnot require maximally entangled states. The answer has been achieved some time ago in a schemes[11,12,13] where delocalized quantum correlations prevent eavesdropper tobreakintothesystemevenifthelatterisnotinamaximallyentangledstatewhich leads to intriguing consequences[14]. Very recently the first experiment illustrating the proof of principle of such a secret key extraction has been performed[15] showing that use of entanglement as a communication resource may go quite far beyond our natural intuitions. Literatura [1] R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, K. Horodecki, Rev. Mod. Phys. 81, 865(2009) [2] C. H. Bennett, G. Brassard, 1984, Proc. IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, IEEE Computer Society, New York,(1984) pp. 175 [3]A.K.Ekert,Phys.Rev.Lett.67,661(1991) [4]C.H.Bennett,G.Brassard,S.Popescu,B.Schumacher,J.A.Smolin,W.K.Wootters, Phys. Rev. Lett. 76, 722(1996); for direct cryptographic application see: D.Deutsch, 21

22 WP01 A. Ekert, R. Jozsa, C. Macchiavello, S. Popescu, A. Sanpera, Phys. Rev. Lett. 77, 2818 (1996) [5] M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 78, 574(1997) [6] M. Horodecki, P. Horodecki, R. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 80, 5239(1998) [7] E. Amselem M. Bourennane, Nature Phys. 5, 748(2009) [8]H.Kampermann,X.Peng,D.Bruss,D.Suter,Phys.Rev.A81,040304(R)(2010) [9]J.Lavoie,R.Kaltenbaek,M.Piani,K.J.Resch,Phys.Rev.Lett.105,130501(2010) [10]J.T.Barreiro,P.Schindler,O.Gühne,T.Monz,M.Chwalla,C.F.Roos,M.Hennrich, R.Blatt,NaturePhys.6,943(2010) [11] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, J. Oppenheim, Phys. Rev. Lett. 94, (2005) [12] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, D. Leung, J. Oppenheim, Phys. Rev. Lett. 100, (2008) [13] K. Horodecki, M. Horodecki, P. Horodecki, J. Oppenheim, IEEE Transactions on Information Theory 55, 1898(2009) [14]G.Smith,J.Yard,Science32,1812(2008) [15] K. Dobek, M. Karpiński, R. Demkowicz-Dobrzański, K. Banaszek, P. Horodecki, Phys. Rev. Lett. 106, (2011) 22

23 WP02 Prediction of nanostructured materials with quality assurance Y. Kawazoe Institute for Materials Research, Tohoku University Katahira, Aobaku, Sendai, Japan A number of theoretical research works have been conducted by using ab initio calculations based on density functional theory(dft) as a present-day standard. This theory treats complete many body problem for the ground state of any materials without degeneracy as it is. However, DFT does not give exchange-correlation functional, and there have been many functionals developed starting from the original local density approximation(lda). In most of the developed softwares for ab initio calculation, total energy minimization and zero force value check are applied to find the ground state atomic configuration and electronic charge distribution. Based on this standard method, exchange-correlation functionals have been evaluated to be good or not by comparing to experimental observations for specific materials. Therefore,someofthefunctionalsaregoodforsomematerialsandothersaregoodfor others.thismeansthatthelevelofthepresentstudyisnotcompletelyabinitioand includes phenomenology. Theoretical confirmation is necessary without experimental help to be able to predict new materials, especially since nanotechnology needs a lot of nanostructured materials not yet experimentally realized. We have introduced a new criterion to confirm theoretical prediction, i. e. satisfaction of virial theorem, which is a necessary condition in many-body electronic system in general written inmostofthetextbooks,buthaveneverbeenappliedincomputationuptothe present, because of high computational cost to check this condition. For equilibrium statesvirial=2t+v=0,andthereforee=t+v=v/2= T(kineticenergyTand potential V are not independent). According to this new criterion we have checked existing theories and found there are serious misunderstandings in quantum manybody theory; we should rewrite text books. For example, after 80 years of the Slater s explanation of the Hund s multiplicity rule by his perturbation theory, we have successfully proved that his theory is completely wrong, and suggested that we should solve many-body problem as it is to predict magnetic properties. Important messages willbegiveninthetalkhowtoachieveconfidencetopredictnewmaterialsbased on the understanding of many-body quantum theory by showing several important findings. 23

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków 18-20.05.2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Self-healing materials as biomimetic smart structures

Self-healing materials as biomimetic smart structures Self-healing materials as biomimetic smart structures Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Foundry Research Institute Krakow 2014 Published under the aegis of the World Foundry Organization, Commission 8.1

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy 2012/2013

semestr zimowy 2012/2013 Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej Elektronika molekularna kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II dr Wojciech Kamiński semestr zimowy 2012/2013 Wykład dla specjalności fizyka nowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo