Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego"

Transkrypt

1 Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego SPIS TREŚCI Program kursów 2 Program wystąpień ustnych - Sala Widowiskowa Opery Nova... 3 Keratoplastyka (I) Zaćma i Rogówka (II) Chirurgia Refrakcyjna (III) AMD (IV) SOCT (V) Mikrochirurgia - różne (VI) Zaćma I (VII) Okulistyka Estetyczna (VIII) Zaćma II (IX) Jaskra - Chirurgia (X) Zaćma III (XI) Program wystąpień ustnych - Sala Kongresowa Manru. 13 Okulistyka Dziecięca (I) Narząd Łzowy (II) Powierzchnia Oka (III) Spojówki i Oczodół (IV) Diagnostyka Laboratoryjna (V) Obrazowanie Powierzchni Oka (VI) Obrazowanie Dna Oka (VII) Genetyka (VIII) Jaskra (IX) Guzy (X) Inne (XI) Program sesji plakatowej Program sesji pielęgniarskiej - Sala Kongresowa Fidelio... 30

2 KURSY 20 CZERWCA 2007, ŚRODA Diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Prowadzący: A. Mierzejewski 1, J. Kucharczuk 2, J. J. Kałużny 2 (Toruń 1, Bydgoszcz 2 ) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Optyczna koherentna tomografia - podstawy interpretacji Prowadzący: J. J. Kałużny, B. Sikorski, B. J. Kałużny (Bydgoszcz) Miejsce: Sala Kongresowa Fidelio, Centrum Kongresowe, I piętro 21 CZERWCA 2007, CZWARTEK Zastosowanie HRT II i HRT III w diagnostyce i monitorowaniu jaskry Prowadząca: M. Jarzębińska-Večeřova (Wrocław) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Leczenie zaćmy u dzieci Prowadzący: M. Prost, E. Oleszczyńska-Prost (Warszawa) Miejsce: Sala Seminaryjna IV, Centrum Kongresowe, II piętro 22 CZERWCA 2007, PIĄTEK Zez pionowy Prowadząca: E. Wójcik (Kraków) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Oczopląs wrodzony Prowadząca: E. Wójcik (Kraków) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Obliczanie soczewek wewnątrzgałkowych w trudnych sytuacjach klinicznych Prowadzący: K. Załęcki, A. Dmitriew (Poznań) Miejsce: Sala Seminaryjna IV, Centrum Kongresowe, II piętro 23 CZERWCA 2007, SOBOTA Diagnostyka ultrasonograficzna siatkówki i ciała szklistego, a inne metody obrazowania Prowadzący: M. Karolczak-Kulesza, K. Manyś-Kubacka, P. Sosnowski (Poznań) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro 2

3 SALA WIDOWISKOWA OPERY NOVA OPERA NOVA AUDITORIUM 21 CZERWCA 2007, CZWARTEK / THURSAY Wykład wprowadzający / Introductory lecture: J. Szaflik (Warszawa) Stan aktualny operacji zaćmy w Polsce Cataract surgery in Poland - current state SESJA I / SESSION I KERATOPLASTYKA / KERATOPLASTY J. Szaflik (Warszawa) Stan aktualny keratoplastyki w Polsce - możliwości i potrzeby Keratoplasty in Poland - current state E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Tarnawska, D. Janiszewska, E. Wróblewska- Czajka (Katowice) Keratoplastyka warstwowa tylna - 3 lata doświadczeń Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty - 3 years experience E. Rakowska, D. Haszcz, B. Rymgayłło-Jankowska, A. Kudasiewicz- Kardaszewska, Z. Zagórski (Lublin) Przeszczep warstwowy tylny rogówki w materiale własnym Posterior lamellar graft in our own material J. Izdebska, A. Kamińska, T. Gałecki, J. P. Szaflik, J. Szaflik (Warszawa) Wskazania do przeszczepów rogówki - ewolucja rozpoznań przedoperacyjnych w materiale Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Indications for corneal transplantation - evolution of presurgical diagnosis in material of Department of Ophthalmology, Medical University of Warsaw B. Kumor-Wierzba, M. Dorecka, P. Szkaradek, M. Kuchno, W. Romaniuk (Sosnowiec) Keratoplastyka drążąca z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych rąbka rogówki w poważnych schorzeniach powierzchni gałki ocznej Penetrating keratoplasty with autograft limbal stem cells transplantation in Severe Ocular Surface Disease D. Dobrowolski, E. Wylęgała, U. Siekiera (Katowice) Polimorfizm genotypu cytokin w odrzucie przeszczepu rogówki. Nowy czynnik ryzyka Cytokines gene polymorphism in corneal graft rejection. A new risk factor 3

4 J. P. Szaflik, A. Kamińska, M. Udziela, J. Izdebska, J. Szaflik (Warszawa) Mikroskopia konfokalna w przypadkach różnych dystrofii rogówki Corneal dystrophies in confocal microscopy Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA II / SESSION II ZAĆMA I ROGÓWKA / CATARACT AND CORNEA G. Lang (Germany) Under the auspice of the Academia Ophthalmologica Internationalis Corneal astigmatism: is it an important issue in cataract? A. Kamińska, J. Izdebska, M Pawluczyk-Dyjecińska, A. Hapunik, J. Szaflik (Warszawa) Wpływ chirurgii małego cięcia (MICS) na refrakcję, astygmatyzm i powikłania pooperacyjne w porównaniu do fakoemulsyfikacji metodą tradycyjną - doświadczenia własne The influence of microincision cataract surgery (MICS) on refraction, astigmatism and postoperative complications compared to traditional phacoemulsification - authors own experiences J. Kuliński, M. Prost, K. Stasiak, W. Skowroński (Warszawa) Ocena stanu rogówki po operacji zaćmy w zależności od parametrów fakoemulsyfikacji Evaluation of state of the cornea following cataract surgery depending on phacoemulsification parameters P. Jurowski, R. Goś (Łódź) Rzadkie przypadki autokeratoplastyki drążącej ze śródtwardówkową fiksacją implantu soczewkowego. Problemy techniki operacyjnej i przebieg rehabilitacji pooperacyjnej Rare cases of alternating autokeratoplasty with transscleral IOL implantation. Surgical problems and follow up Dyskusja SESJA III / SESSION III CHIRURGIA REFRAKCYJNA / REFRACTIVE SURGERY S. Gierek-Ciaciura (Katowice) 4

5 Współczesna chirurgia refrakcyjna rogówki Corneal refractive surgery today I. Grabska-Liberek (Warszawa) Wewnątrzgałkowa chirurgia refrakcyjna Intraocular refractive surgery P. Jurowski (Łódź) Powikłania implantacji tylnokomorowych soczewek fakijnych Complications of posterior chamber phakic IOL implantation Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA IV / SESSION IV ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM AGE RELATED MACULAR DEGENERATION A. Stankiewicz, M. Figurska (Warszawa) Patomechanizm zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Pathomechanism of Age related Macular Degeneration R. Costa (Brasil) Photodynamic therapy in AMD: present and perspectives R. Costa (Brasil) Intravitreal Avastin: new treatment paradigm? S. Milewski (USA) Latest advances in the treatment of Age Related Macular Degeneration D. Karczewicz, M. Drobek-Słowik (Szczecin) Znaczenie diety w zapobieganiu i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem The role of diet in the prophylaxis and the treatment of age-related macular degeneration S. M. Książek (USA) Transient Visual Loss M. Turczynska, M. Paćkowska, M. Makowiec-Tabernacka, A. Jankowski (Warszawa) Angiografia z zielenią indocyjaniny w poszukiwaniu błon neowaskularnych doświadczenia własne Seeking choroidal neovascularization using Indocyanine Green Angiography - individual 5

6 experience J. Moneta-Wielgoś, D. Kęcik (Warszawa) Dopplerowska ocena zmian naczyniowych w gałce ocznej u pacjentów z degeneracją plamki związaną z wiekiem Colour Doppler estimation of changes in arteries of bulbus oculi in patients with AMD J. Dolar-Szczasny, J. Mackiewicz, Z. Zagórski (Lublin) Autofluorescencja dna oka u chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Fundus autofluorescence in patients with exudative age-related macular degeneration Dyskusja 22 CZERWCA 2007, PIĄTEK / FRIDAY SESJA V / SESSION V SOCT / SOCT A. Szkulmowska (Toruń) Podstawy fizyczne spektralnej tomografii optycznej (SOCT) Physical foundations of Spectral Optical Coherence Tomography B. J. Kałużny 1, A. Szkulmowska 2, M. Szkulmowski 2, M. Wojtkowski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Obrazowanie przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii (SOCT) Anterior segment imaging with Spectral Optical Coherence Tomography (SOCT) J. J. Kałużny 1, B. Sikorski 1, M. Wojtkowski 2, M. Szkulmowski 2, A. Szkulmowska 2, T. Bajraszewski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Mapy grubości zewnętrznych warstw siatkówki - podstawy interpretacji Thickness maps of outer retinal layers; principles of interpretation B. Sikorski 1, J.J. Kałużny 1, M. Wojtkowski 2, M. Szkulmowski 2, A. Szkulmowska 2, T. Bajraszewski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Segmentacja Obwodowych Warstw Siatkówki u Pacjentów ze Zwyrodnieniem Plamki związanym z Wiekiem na Podstawie Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii Outer retinal layers segmentation with Spectral Optical Coherence Tomography in patients with Age-Related Macular Degeneration D. Odrobina, J. Michalewski, P. Gozdek, J. Nawrocki (Łódź) Obraz SOCT w oczach po udanej operacji odwarstwionej siatkówki metodą witrektomii i retinotomii z tamponadą olejem silikonowym 6

7 SOCT images of the retina in patients successfully operated on due to retinal detachment with vitrectomy and retinotomy with silicone oil tamponade J. Michalewski, Z. Michalewska, J. Nawrocki (Łódź) Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia w pooperacyjnej ocenie otworów w plamce Spectral Optical Coherence Tomography of Surgically Closed Macular Holes Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA VI / SESSION VI MIKROCHIRURGIA - ZAGADNIENIA RÓŻNE MICROSURGERY - MISCELLANEOUS Z. Muszyński (Poznań) Postępowanie aseptyczne na okulistycznej sali operacyjnej, rzeczywistość i wymagania Aseptic conduct at ophthalmological operating theatre, reality and requirement J. Szaflik (Warszawa) Zapalenie wnętrza gałki ocznej - stałe aktualne powikłanie zabiegów usunięcia zaćmy Endophthalmitis - actual complication after cataract surgery J. Izdebska (Warszawa) Okołooperacyjna profilaktyka zapalenia wnętrza gałki ocznej po niepowikłanych zabiegach usunięcia zaćmy - wyniki badań Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych Perioperative prophylaxis of endophthalmitis after non-complicated cataract surgery - results of the ESCRS study Z. Zagórski (Lublin) Wykład pod auspicjami Academia Ophthalmologica Internationalis Under the auspice of the Academia Ophthalmologica Internationalis Aktualne metody szkolenia w mikrochirurgii oka Current methods of teaching ocular microsurgery M. Misiuk-Hojło, Ł. Szelepin, J. Jurowska-Liput (Wrocław) Zabiegi laserowe w jaskrze złośliwej Laser procedures in malignant glaucoma B. Romanowska-Dixon (Kraków) Chirurgiczne leczenie czerniaka tęczówki i ciała rzęskowego Surgical management of iris and ciliary body melanoma Dyskusja 7

8 Przerwa obiadowa Lunch SESJA VII / SESSION VII ZAĆMA I / CATARACT I N. Sergienko, Y. Kondratenko, A. Yakimov (Ukraine) Clinical application of the capsule fixation device E. Borasio, J. D. Stevens, G. T. Smith, L. Ficker (UK) Advanced biometry in post refractive surgery eyes with the BESSt formula J. Michalewski, J. Nawrocki (Łódź) Nowe soczewki do fako-witrektomii New innovative intraocular lens for combined phaco-vitrectomy A. Dmitriew, K. Załęcki, J. Kocięcki, F. Kopczyński (Poznań) Badanie przedkliniczne nowej generacji akrylowej soczewki hydrofobowej o współczynniku refrakcji wyniki wstępne Preclinical testing of the new generation hydrophobic, acrylic IOL with the refractive index preliminary results J. Kocięcki, M. Stopa, K. Załęcki (Poznań) Ocena użyteczności soczewki Acrimed LENTIS UNICO LU-800 RZI w zabiegach łączonych usunięcia zaćmy z pars plana witrektomią Evaluation of Acrimed LENTIS UNICO LU-800 RZI lens in combined cataract and vitrectomy surgery J. Szaflik, A. Kamińska, J. Izdebska, M. Pawluczyk-Dyjecińska, A. Hapunik (Warszawa) Zmiany aberracji układu optycznego oka po operacji usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej Changes in the aberrations of eyes optical system after phacoemulsyfication cataract surgery with intraocular lens implantation S. Gierek-Ciaciura, Ł. Cwalina (Katowice) Wyniki obustronnej implantacji 2 różnych soczewek wieloogniskowych Outcomes of bilateral implantation of two different multifocal lenses - pilot study W. Lubiński, J. Gronkowska, K. Barnyk, D. Karczewicz (Szczecin) Ocena funkcji narządu wzroku po zabiegu usunięcia zaćmy z obustronnym wszczepem refrakcyjnych soczewek wewnątrzgałkowych Rezoom Visual function after cataract surgery with bilateral multifocal Rezoom intraocular lens implantation 8

9 Dyskusja SESJA VIII / SESSION VIII OKULISTYKA ESTETYCZNA ESTHETIC OPHTHALMOLOGY G. P. Ambrosi (Italy) Chemoexfoliation in ophthalmology W. Placek (Bydgoszcz) Dermatologia estetyczna okolicy oczodołu Esthetic dermatology of periorbicular region K. Romańska-Gocka (Bydgoszcz) Zmiany skórne w obrębie oczodołów jako objaw alergii kontaktowej Allergic contact dermatitis of periorbucular region E. Langwińska-Wośko, A. Ambroziak, M. Ambroziak (Warszawa) Wybrane problemy okulistyczne związane z dermatologią estetyczną Ophthalmic disorders related to esthetic dermatology M. Kęcik (Warszawa) Chirurgiczne leczenie zaburzeń estetycznych powiek Esthetic eyelid surgery A. Zieliński, A. Żurada-Zielińska (Bydgoszcz) Rekonstrukcje powiek po wycięciu nowotworów Eyelid reconstruction after removal of tumors Dyskusja 23 CZERWCA 2007, SOBOTA / SATURDAY SESJA IX / SESSION IX ZAĆMA II / CATARACT II R. Packard (UK) 21st century lens surgery with torsional phaco and post-operative presbyopia correction 9

10 W. Wehner (Germany) MICS & Smile z SMART - Stabilność rotacyjna i centracja soczewek wewnątrzgałkowych do mikrocięcia z płaską częścią haptyczną w okresie obserwacji miesięcy MICS & Smile with SMART - Rotational stability and centration of a microincision intraocular lens with plate haptic design, postoperative observation period months W. Omulecki (Łódź) Nowoczesne leczenie operacyjne zwichniętych soczewek Modern surgical treatment of luxated crystalline lenses W. Lubiński, K. Barnyk, D. Karczewicz (Szczecin) Operacja zaćmy z jednoczesną kapsulotomią tylną u pacjentów z krótkowzrocznością zwyrodnieniową Cataract surgery with primary posterior capsulotomy in patients with degenerative myopia Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA X / SESSION X JASKRA - CHIRURGIA / GLAUCOMA - SURGERY F. Grehn (Germany) Management of co-existent glaucoma and cataract W. Romaniuk (Sosnowiec) Współistnienie jaskry i zaćmy - strategia postępowania chirurgicznego Coexistence of glaucoma and cataract - surgical strategy R. Hagadus (USA) Monocular drug trials on trial J. F. Jordan, W. Konen, T S. Dietlein, G K. Krieglstein (Germany) Suprachoroidal Drainage Implants for Intractable Glaucoma M. Dorecka, W. Romaniuk, P. Szkaradek, B. Kumor Wierzba, M. Nita, K. Michalska, Małecka, W. Korzekwa, A. Sikorska (Sosnowiec) Fakotrabekulektomia z implantacją CTR w leczeniu chirurgicznym jaskry wtórnej spowodowanej podwichnięciem soczewki Facotrabeculectomy with CTR implantation in surgical treatment of secondary glaucoma with lens subluxation J. Jurkowska-Dudzińska, Z. Zagórski, T. Żarnowski (Lublin) Porównanie wpływu Avastinu (bevacizumabu) i 5-Fluourouracylu (5-FU) na proces gojenia rany pooperacyjnej po trabekulektomii 10

11 Study of the influence of Avastin (bevacizumab) and 5-Fluorouracil (5-FU) on wound healing after trabeculectomy Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA XI / SESSION XI ZAĆMA III / CATARACT III J. Szendzielorz, K. Wilk, A. Mikulska-Cholewa, A. Zambrzycka (Tychy) Aqualase i OZIL dwa nowoczesne systemy fakoemulsyfikacji zaćmy u chorych kwalifikowanych do wszczepu multifokalnej soczewki wewnątrzgałkowej RESTOR Aqualase and OZIL two different phacoemulsification systems in patients qualified to multifocal IOL Restor implantation W. Lubiński, K. Podborączyńska-Jodko, K. Barnyk, D. Karczewicz (Szczecin) Operacja zaćmy z mikrocięcia rogówki techniką dwuręczną z jednoczesnym wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej Acri.Smart 48S Microincision cataract surgery with implantation of an Acri.Smart 48S lens W. Kokot, K. Raczyńska, R. Ściegienny (Gdańsk) Trudności śródoperacyjne podczas fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją soczewki wewnatrzgałkowej u chorych po pars plana witrektomii z tamponadą olejem silikonowym Phacoemulsification and lens implantation in eyes after pars plana vitrectomy with silicone oil tamponade - surgical complications J. Szendzielorz, A. Mikulska-Cholewa, K. Wilk, A. Zambrzycka (Tychy) System ITREPID w połączeniu z nową konwencją fakoemulsyfikacji zaćmy OZIL, zalety metody, doświadczenia własne System ITREPID in connection with torsional OZIL cataract phacoemulsification, advantage of method, our experience E. Langwińska-Wośko, A. M. Ambroziak, M. Gabrysiak-Wąsowska, K. Broniek- Kowalik, P. Tesla (Warszawa) Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe mocowane do twardówki - obserwacje późne Transscleral fixation of posterior chamber intraocular lenses - long-term observation I. Laudańska-Olszewska, A. Synder, W. Omulecki (Łódź) Czynniki wpływające na współpracę pacjenta w czasie fakoemulsyfikacji zaćmy w znieczuleniu powierzchniowym Factors affecting patients cooperation during phacoemulsification in topical anesthesia J. Oficjalska-Młyńczak, P. Krzyżanowska-Berkowska, R. Karczmarek (Wrocław) 11

12 Leczenie chirurgiczne przetrwałej hipotonii w przebiegu odłączenia ciała rzęskowego Surgical management of cyclodialysis with persisting hypotony Dyskusja 12

13 SALA KONGRESOWA MANRU CONGRESS HALL MANRU 21 CZERWCA 2007, CZWARTEK / THURSDAY SESJA I / SESSION I OKULISTYKA DZIECIĘCA PEDIATRICS OPHTHALMOLOGY M. Prost, E. Oleszczyńska-Prost (Warszawa) Ocena metod badania ostrości wzroku u dzieci Evaluation of different methods of visual acuity examination in children A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Średzińska-Kita, M. Mrugacz, M. Szumiński, B. Urban (Białystok) Ocena narządu wzroku u dzieci z wszczepem zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej The evaluation of vision organ in children with foldable intraocular lens implants E. Tokarz-Sawińska, S. Kozłowska (Szczecin) Ocena fuzji u dzieci i młodzieży szkolnej z dysleksją rozwojową Evaluation of fusion in children and school children with developmental dyslexia D. Pojda-Wilczek (Bytom) Wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z encefalopatią niedotlenieniowo - niedokrwienną Visual evoked potentials in children with hypoxic - ischemic encephalopathy M. Formińska-Kapuścik, E. Filipek, L. Nawrocka, O. Romańska (Katowice) Parametry przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u dzieci i młodzieży The blood flow parameters in central retinal artery in children and youth D. Pojda-Wilczek (Bytom) Wzrokowe potencjały wywołane błyskami a widzenie dzieci z wodogłowiem Flash visual evoked potentials and vision in children with hydrocephalus M. Ustianowska., D. Czepita, K. Lisiecka (Szczecin) Występowanie próchnicy u dzieci z krótkowzrocznością Incidence of caries in children with myopia Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break 13

14 SESJA II / SESSION II NARZĄD ŁZOWY / LACRIMAL APPARATUS M. Prost, M. Michalik, R. Różyczki (Warszawa) Przezkanalikowe laserowe zespolenie nosowo-łzowe u dzieci Transcanalicular laser-assisted dacryocystorhinostomy in children A. Stankiewicz, R. Różycki, M. Michalin (Warszawa) Zastosowanie lasera diodowego do operacji leczenia niedrożności dróg łzowych Transcanalicular diode laser assisted dacryocystorhinostomy R. Różycki, A. Jakubaszek, M. Tłustochowicz (Warszawa) Wyniki leczenia niedrożności dróg łzowych u chorych leczonych w Klinice Okulistycznej WIM w latach Results of treatment of patients with lacrimal duct obstruction in Department of Ophthalmology in Military Institute of Health Service from 2004 to P. Lewandowski, R. Niemczyk, J. Brydak-Godowska, M. Kęcik (Warszawa) Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian gruczołu łzowego Ultrasound examinations in diagnostics of the lacrimal gland pathologies Dyskusja SESJA III / SESSION III POWIERZCHNIA OKA / SURFACE OF THE EYE A. Kamińska, M. Sybilska, J. Izdebska, J. P. Szaflik, A. Zaleska-Żmijewska, J. Szaflik (Warszawa) Chirurgiczne zaopatrywanie grzybiczego zapalenia rogówki Surgical treatment of fungal keratitis B. Rymgayłło-Jankowska, E. Rakowska, D. Haszcz, A. Kudasiewicz- Kardaszewska, E. Suchodoła-Ratajewicz, A. Bielińska, Z. Zagórski (Lublin) Zakażenia rogówki wywołane grzybami z gatunku Acremonium kiliense u 2 chorych noszących soczewki kontaktowe i stosujących płyn pielęgnacyjny ReNu with MoistureLoc Acremonium kiliense spp. fungal keratitis in two contact lens wearers using ReNu with MoistureLoc contact lens solution I. Świtka-Więcławska, D. Kęcik, J. Brydak-Godowska, T. Kęcik, M. Paćkowska (Warszawa) Zastosowanie terapii fotodynamicznej w przypadkach neowaskularyzacji rogówkowej Photodynamic therapy in cases of corneal neovascularization 14

15 J. Murawska, J. Krajka-Lauer, P. Lipowski, G. Madajewska, K. Raczyńska (Gdańsk) Zaburzenia filmu łzowego jako czynnik ryzyka choroby przeszczepu rogówki Tear film insufficiency as a risk factor for corneal graft failure A. Rogowska-Godela, S. Gierek-Ciaciura, E. Mrukwa-Kominek, K. Buczak- Gasińska (Katowice) Efekty leczenia zespołu suchego oka wynikającego z niedoboru warstwy wodnej filmu łzowego przy użyciu zatyczek śródkanalikowych The effects of form intracanalicular plugs implantation in aqueous deficiency Dry Eye Syndrome (DES) J. Gronkowska, D. Karczewicz (Szczecin) Centralna grubość rogówki i grubość warstwy lipidowej w łagodnym zespole suchego oka Central corneal thickness and lipid layer of the tear film in mild dry eye syndrome A. Grobelny, D. Czepita, W. Kuźna-Grygiel (Szczecin) Występowanie demodekozy powiek w Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku Incidence of demodicidosis of the eyelids in the Center for Family Assistance in Szczecinek Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA IV / SESSION IV SPOJÓWKI I OCZODÓŁ / CONJUNCTIVA AND ORBIT A. Pogrzebielski, A. Bogdali, A. Napora-Krawiec, B. Romanowska-Dixon (Kraków) Wyniki leczenia czerniaka złośliwego spojówki Treatment results in patients with conjunctival melanoma A. Pogrzebielski, K. Mika, I. Szuścik, B. Romanowska-Dixon (Kraków) Rak płaskonabłonkowy spojówki - seria 11 przypadków Squamous Cell Carcinoma (SCC) of conjunctiva - series of 11 patients A. Pogrzebielski, M. Dudek, A. Florek, B. Romanowska-Dixon (Kraków) Rak kolczystokomórkowy powiek - analiza 8 przypadków Squamous cell carcinoma of the eyelid - analysis of 8 cases M. Karolczak-Kulesza, A. Jankowiak, J. Kocięcki, J. Bernardczyk-Meller, M. Krawczyński, K. Pawlaczyk (Poznań) Rodzinne występowanie stwardnienia guzowatego - opis pięciu przypadków Familiar occurrence of tuberous sclerosis - 5 cases report 15

16 P. Lipowski, J. Krajka-Lauer, J. Murawska, I. Strauss (Gdańsk) Neurilemmoma, guz neurogeniczny oczodołu - różnorodność kliniczna Neurilemmoma, neurogenic orbital tumour - clinical heterogenity Y. Shenk, B. Rymgayłło-Jankowska, B. Jarosz, Z. Pawlik, D. Skomra, E. Rakowska, T. Żarnowski, Z. Zagórski (Lublin) Przypadek chłoniaka rozlanego z dużych limfocytów B (DLBCL) z pierwotną manifestacją w oczodole The case of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) with primary manifestation in orbit K. Słowiński, J. Jakubaszko-Jabłońska, J. Oficjalska-Młyńczak, P. Kowalski (Wrocław) Chłoniak oczodołu jako przyczyna wytrzeszczu Orbital lymphoma as a cause of exophthalmos Dyskusja 22 CZERWCA 2007, PIĄTEK / FRIDAY SESJA V / SESSION V DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA LABORATORY DIAGNOSTICS A. Laudencka, K. Kaźmierczak, M. Szady-Grad, G. Malukiewicz-Wiśniewska, J. Klawe (Bydgoszcz) Ocena stężenia wybranych mikroelementów w surowicy krwi osób ze starczym zwyrodnieniem plamki Microelements concentration in serum of patients with AMD A. Zeman-Miecznik, P. Jurowski, R. Goś (Łódź) Ocena stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów oraz wybranych cytokin w cieczy wodnistej oka u chorych z jaskrą i zaćmą Levels of metalloproteinases and their inhibitors and proinflammatory cytokines in aqueous humor in patients with glaucoma and cataract A. B. Kłysik, J. Komorowski, R. Goś (Łódź) Śródoczne oraz obwodowe stężenia metaloproteinazy 2 i 9 u pacjentów z retinopatia cukrzycową w różnych stadiach zaawansowania Intraocular and serum concentrations of Matrix Metalloproteinase-2 and-9(mmp-2 and MMP-9) of patients with diabetes Mellitus with various stages of retinopathy A. Waszczykowska, E. Waszczykowska, R. Goś (Łódź) 16

17 Udział metaloproteinaz i śródbłonkowego czynnika wzrostu w powstawaniu zmian naczyniowych w narządzie wzroku w twardzinie układowej The role of metalloproteinases and endothelial growth factor in the vascular lesions of vision organ in systemic sclerosis patients I. Partyka, P. Skopiński, J. Szaflik (Warszawa) Poziom lipidów w surowicy a skuteczność leczenia makulopatii cukrzycowej The serum lipid level and effectiveness of diabetic maculopathy treatment P. Lipowski, K. Zorena, J. Myśliwska, K. Raczyńska (Gdańsk) Interleukina-6, ceruloplazmina oraz białko C-reaktywne jako potencjalne markery zapalne w zespole pseudoeksfoliacji (PEX) Interleukin-6, ceruloplazmin and C-reactive protein as a potential inflamatory marker in pseudoexfoliation syndrome Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA VI / SESSION VI OBRAZOWANIE POWIERZCHNI OKA IMAGING OF THE SURFACE OF THE EYE D. Tarnawska, E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Janiszewska, A. Woyna- Orlewicz (Katowice) Obrazowanie rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i chirurgii schorzeń rogówki Corneal imaging with optical coherence tomography in diagnostics and corneal surgery E. Langwińska-Wośko, W. Kołodziejczyk, K. Szulborski (Warszawa) Porównanie pomiarów grubości rogówki wykonanych przy użyciu szczelinowej skaningowej topografii optycznej (Orbscan III), metody ultradźwiękowej oraz laserowej The comparison of corneal thickness measurement with slit- scanning optical topography (Orbscan III), ultrasound and laser pachymetry E. Wylęgała, S. Teper, D. Tarnawska, D. Dobrowolski, E. Wróblewska-Czajka, A. Woyna-Orlewicz (Katowice) Optyczna koherentna tomografia w obrazowaniu przedniego odcinka po chirurgicznym leczeniu jaskry Anterior segment imaging with optical coherence tomography after surgical treatment of glaucoma D. Tarnawska, E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Janiszewska (Katowice) Morfometria rogówki i zmiany konfiguracji kąta przesączania po głębokiej keratoplastyce warstwowej przy użyciu optycznej koherentnej tomografii 17

18 Corneal morphometry and changes in configuration of anterior chamber angle after deep lamellar keratoplasty using Optical Coherence Tomography E. Mrukwa-Kominek, S. Gierek-Ciaciura (Katowice) Obwodowa rogówkowo-twardówkowa warstwowa keratoplastyka jako metoda leczenia pacjenta z keratoglobusem w obrazach optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka Sclero-corneal peripheral lamellar keratoplasty as a method of treatment in keratoglobus patient - anterior segment Optical Coherent Tomography images B. J. Kałużny 1, M. Burduk 1, A. Szkulmowska 2, M. Szkulmowski 2, M. Wojtkowski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia w obrazowaniu pęcherzyków filtracyjnych u pacjentów po trabekulektomii Analysis of filtering blebs after trabeculectomy with Spectral Optical Coherence Tomography Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA VII / SESSION VII OBRAZOWANIE DNA OKA IMAGING OF THE FUNDUS OF THE EYE W. Korzekwa, W. Romaniuk, M. Nita, M. Dorecka, J. Markowska, K. Krysik, K. Michalska-Małecka (Sosnowiec) Zastosowanie konfokalnej skaningowej tomografii laserowej w monitorowaniu cukrzycowego obrzęku plamki The applications of confocal scanning laser tomography to monitor diabetic macular oedema M. Makowiec-Tabernacka, J. Gołębiewska, D. Kęcik, A. Borkowska, A. Samuel (Warszawa) Trafność rozpoznań ambulatoryjnych otworów w plamce weryfikowanych badaniem OCT Accuracy of ambulant diagnosis of macular holes verified by OCT T. Kuc, J. Murawska, A. Gębka, L. Glasner, K. Raczyńska (Gdańsk) Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) w badaniach HRT i OCT u chorych po skutecznym leczeniu odwarstwienia siatkówki (RD) z zastosowaniem klasycznej chirurgii wgłobieniowej Evaluation of retinal nervous fibres layer (RNFL) using Confocal Scanning Laser Tomography (HRT II) and Optical Coherence Tomography (Stratus OCT) after successful scleral buckling surgery M. Mrugacz, D. Średzińska-Kita, A. Bakunowicz-Łazarczyk (Białystok) 18

19 Ocena grubości włókien nerwowych siatkówki u pacjentów z krótkowzrocznością z zastosowaniem OCT Retinal nerve fiber layer thickness using OCT in patients with myopia M. Burduk, J. J. Kałużny, B. Sikorski (Bydgoszcz) Analiza tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta przy zastosowaniu Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii Optic disc analysis in primary open angle glaucoma patients with Spectral Optical Coherence Tomography I. Drobniewski, J. Stępień, A. Synder, W. Omulecki (Łódź) Wpływ niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy na grubość plamki mierzoną metodą optycznej tomografii koherentnej The influence of uneventful cataract phacoemulsification on macular thickness measured by means of optical coherence tomography J. Michalewski, Z. Michalewska, S. Cisiecki, J. Nawrocki (Łódź) Ocena zmian morfologicznych siatkówki w oczach z ERM za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii Morphologically functional correlations of macular pathology connected with epiretinal membrane formation in Spectral Optical Coherence Tomography B. Sikorski 1, J.J. Kałużny 1, M. Wojtkowski 2, M. Szkulmowsk 2 i, A. Szkulmowska 2, T. Bajraszewski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Zespół Licznych Białych Znikających Plamek - uszkodzenie siatkówki czy naczyniówki? Analiza zaburzeń refleksyjności zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą 3D SOCT" Multiple Evanescent White Dot Syndrome - retinal or choroidal damage? Analysis of light backscattering disturbances in the outer retinal layers by 3D SOCT B. Terelak-Borys, I. Jankowska-Lech, I. Grabska-Liberek (Warszawa) Badania angiograficzne dna oka w diagnostyce chorób zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej" Fundus angiographic examinations in the diagnostics of inflammatory diseases in the posterior pole of the eye M. Formicka, D. Karczewicz (Szczecin) Ultrasonograficzna ocena ciała szklistego w oczach krótkowzrocznych Ultrasound imaging of vitreous body in myopic eyes Dyskusja SESJA VIII / SESSION VIII GENETYKA / GENETICS M. R. Krawczyński 1, A. Wawrocka 1, B. J. Kałużny 2 (Poznań 1, Bydgoszcz 2 ) Badania genetyczne u pacjentów z dystrofiami rogówki 19

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY Lp.: Sesja Temat Godzina PIĄTEK / FRIDAY, 16.10.2015 dr hab. n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik, prof. dr hab. Mirosława Grałek, dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, prof.

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY

V Międzynarodowa Konferencja Okulistyka-kontrowersje PROGRAM NAUKOWY Lp.: Sesja Temat Godzina PIĄTEK, 16.10.2015 dr hab. n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik, prof. dr hab. Mirosława Grałek, dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1 v Podziękowania Przedmowa Przedmowa do wydania polskiego Skróty xii xiii xiv xv Rozdział 1. Powieki 1 Rzęsy.................................................. 2 Przewlekłe zapalenie brzegów powiek.......................

Bardziej szczegółowo

Program konferencji Tłumaczenie symultaniczne

Program konferencji Tłumaczenie symultaniczne Kraków, 15-16.05.2015 Hotel Holiday Inn ul. Wielopole 4, Kraków Tematy główne: Onkologia okulistyczna Okulistyka pediatryczna Chirurgia refrakcyjna Chirurgia zaćmy Chirurgia siatkówki Optometria Program

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary

Bardziej szczegółowo

KURS II Kanaloplastyka, MIGS. Wykładowca:

KURS II Kanaloplastyka, MIGS. Wykładowca: 29.01.2015 r. (czwartek) Aula Katedry Okulistyki, Chmielna 1. 18.00. Sesja Standardy w chirurgii zaćmy Moderatorzy: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski Godz. SALA

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 15.04.2016 Piątek, 15.04.2016 / Friday, 15.04.2016 15.30 17.00 Sala OPAL / OPAL hall SESJA I

Bardziej szczegółowo

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10.

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10. SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 UROCZYSTE OTWARCIE OPENING CEREMONY Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.10 10.55 SESJA I Chirurgia zaćmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY WETLAB KURSY. PIĄTEK 06.05.2016 r. 8.00 10.50. 8.00 10.50 WETLAB Iniekcje doszklistkowe

PROGRAM NAUKOWY WETLAB KURSY. PIĄTEK 06.05.2016 r. 8.00 10.50. 8.00 10.50 WETLAB Iniekcje doszklistkowe PROGRAM NAUKOWY PIĄTEK 06.05.06 r. 8.00 0.50 WETLAB KURSY 8.00 0.50 WETLAB Iniekcje doszklistkowe SALA TENERYFA 8.00 9.30 KURS Biometr optyczny jak wybrać najlepsze urządzenie? OBRAD 9.45 0.45 KURS OCT

Bardziej szczegółowo

OKULISTYKA 20.03.2015 / FRIDAY PROGRAM NAUKOWY KURSY / COURSES. Lunch. Choroby naczyniowe Vascular diseases. 9.00 12.00 / 9.00 a.m. 12.

OKULISTYKA 20.03.2015 / FRIDAY PROGRAM NAUKOWY KURSY / COURSES. Lunch. Choroby naczyniowe Vascular diseases. 9.00 12.00 / 9.00 a.m. 12. OKULISTYKA NOWE HORYZONTY PROGRAM NAUKOWY 0.0.05 / FRIDAY 9.00.00 / 9.00 a.m..00 o clock KURSY / COURSES.00.40 /.00 o clock.40 p.m. Lunch PLENARY SESSIONS MAIN HALL GROUND FLOOR.40 5.00 /.40 p.m..00 p.m.

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

METODY BADAŃ W OKULISTYCE Dr med. Joanna Wąsiewicz-Rager Wywiad okulistyczny przyczyna zgłoszenia się do okulisty przebyte choroby narządu wzroku urazy gałki ocznej wywiad dotyczący wieku dziecięcego-zezy dotychczasowa korekcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) PORADA NA ETAPIE I OBEJMUJE: a) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-848 Poznań ul:długa

Bardziej szczegółowo

Program konferencji wstępny Tłumaczenie symultaniczne

Program konferencji wstępny Tłumaczenie symultaniczne Kraków, 15-16.05.2015 Tematy główne: Onkologia okulistyczna Okulistyka pediatryczna Chirurgia refrakcyjna Chirurgia zaćmy Chirurgia siatkówki Optometria Program konferencji wstępny Tłumaczenie symultaniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY. 29.01.2015 r. CZWARTEK. Standardy w chirurgii zaćmy

PROGRAM NAUKOWY. 29.01.2015 r. CZWARTEK. Standardy w chirurgii zaćmy 29.01.2015 r. CZWARTEK 18.00 SESJA: Standardy w chirurgii zaćmy Aula Katedry Okulistyki, Chmielna 1 Moderatorzy: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015)

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015) PROGRAM Piątek /Friday (17.04.2015) 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji/opening ceremony Sesja I Chirurgia zaćmy i chirurgia refrakcyjna, cz. I 1 st Sesssion Cataract and refractive surgery, part 1 9.10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015) 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji

PROGRAM. Piątek /Friday (17.04.2015) 9.00 Uroczyste otwarcie konferencji PROGRAM Piątek /Friday (17.04.2015), Kursy KURS 1 godz. 8.30-9.30, 17.04.2015 r. (piątek) Temat: Praktyczne zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych torycznych Prowadząca: dr n.med. Aneta Adamczyk -Ludyga

Bardziej szczegółowo

26.11.2015, czwartek / 26 November 2015 Thursday

26.11.2015, czwartek / 26 November 2015 Thursday PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM 26.11.2015, czwartek / 26 November 2015 Thursday Kursy / Courses 9.00 13.00 KURS I / 1 st Course 9.00 10.00 sala RUBIN, I piętro /RUBIN hall, 1 st floor Angiografia

Bardziej szczegółowo

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29 Zaćma Sandra Zuziak 1 Zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie wg statystyk Światowej Organizacji Zdrowia www.korektorzdrowia.pl 2 Definicja Zaćma (łac. cataracta)

Bardziej szczegółowo

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT?

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Bartłomiej J. Kałużny Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Bydgoszcz Kierownik: prof. dr hab. med. G. Malukiewicz Po co? - prawidłowa kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się:

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się: Jaskra Jaskra należy do grupy chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Charakteryzują ją zmiany morfologiczne w tarczy nerwu wzrokowego, ubytki w polu widzenia oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM 0.0.05, Piątek / Friday 9.00-.00 KURSY / COURSES.00-.40 Lunch.40-5.00 I Sesja Choroby naczyniowe Session I Vascular diseases.40-.50 Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji OKULISTYCE

Program specjalizacji OKULISTYCE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w OKULISTYCE Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w okulistyce Warszawa 2003 Program specjalizacji opracowany został

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROGRAM. Moderators: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski

SCIENTIFIC PROGRAM. Moderators: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski 2015 January 29 th THURSDAY 6.00 p.m. SESSION: Standards in cataract surgery Aula, Chair of Ophthalmology, Chmielna 1, Lublin Moderators: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

28 Choroby infekcyjne

28 Choroby infekcyjne 28 Choroby infekcyjne Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) Retinopatia związana z ludzkim wirusem upośledzenia odporności Retinopatia HIV to rodzaj

Bardziej szczegółowo

Piątek Friday Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program

Piątek Friday Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program Piątek Friday 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program Sławomir Teper 11.00 11.45 Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Wrocław Maria Hanna Niżankowska Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Innowacje w okulistyce ocena dostępności w Polsce Seminarium Fundacji WHC Warszawa, 16.09.2011 Definicja jaskry Jaskra

Bardziej szczegółowo

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158.

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158. WW Okulistyka Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158. WW 1-100 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WW 101-290 Oko WW 101-113 Anatomia. Fizjologia. Higiena WW 140-160 Choroby. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Program konferencji wstępny Tłumaczenie symultaniczne

Program konferencji wstępny Tłumaczenie symultaniczne Kraków, 15-16.05.2015 Hotel Holiday Inn ul. Wielopole 4, Kraków Tematy główne: Onkologia okulistyczna Okulistyka pediatryczna Chirurgia refrakcyjna Chirurgia zaćmy Chirurgia siatkówki Optometria Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Mikrochirurgia i chirurgia plastyczna w okulistyce 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji OKULISTYCE

Program specjalizacji OKULISTYCE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w OKULISTYCE Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2003 Program specjalizacji opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 882 Poz. 79 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAM

PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAM PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAM CZWARTEK THURSDAY 15.10.2015 10.00 17.00 Kursy / Courses 19.00 Uroczystość otwarcia Opening Ceremony PIĄTEK FRIDAY 16.10.2015 9.00 10.45 Sesja I / 1 st Session 10.45

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 761 Poz. 48 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY afliberceptem

Bardziej szczegółowo

Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. American Journal of Ophthalmology 152(2)

Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. American Journal of Ophthalmology 152(2) Witamy w comiesięcznym przeglądzie firmy Bausch & Lomb dotyczącym badań naukowych. Ponieważ mamy doświadczenie w klinicznych badaniach oka, głównie przedniej jego części, firma Bausch i Lomb zleciła nam

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne M. Pietruszyńska, I. Jankowska Lech, I. Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki : prof. dr hab. I. Grabska - Liberek

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce

Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce Appliance of doppler ultrasonography in ophthalmology Karol Stasiak 1, Grzegorz Nowicki 2 1 Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

Bardziej szczegółowo

SESJA I Chirurgia witreoretinalna, cz. 1 1 st SESSION Vitreoretinal surgery, part one

SESJA I Chirurgia witreoretinalna, cz. 1 1 st SESSION Vitreoretinal surgery, part one SESJA I / st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 5.04.06 Piątek, 5.04.06 / Friday, 5.04.06 5.0 7.00 Sala OPAL / OPAL hall SESJA I Chirurgia witreoretinalna, cz. st SESSION Vitreoretinal surgery, part one PREZYDIUM

Bardziej szczegółowo

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kęcik Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków MONIKA

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl ANALIZA KLINICZNA TOM VI PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE 1 LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE Stan na dzień 31.06.2013 Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2013 Wytyczne opracowane

Bardziej szczegółowo

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 143 149 Ewa Zdybel¹, Jarosława Krajka-Lauer², Anna Korzon-Burakowska¹ Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM U PACJENTÓW PO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SOCZEWEK

OCENA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM U PACJENTÓW PO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SOCZEWEK ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 1, 43 48 DARIUSZ ŁĄK, WOJCIECH LUBIŃSKI, ZOFIA SYLWESTRZAK, ZBIGNIEW SZYCH 1, DANUTA KARCZEWICZ

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY I N F O R M AT O R D L A PA C J E N T Ó W JASNY OBRAZ ŚWIATA NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA CO TO JEST JASKRA? Jaskra (łac. glaucoma) jest to grupa chorób oczu, w której dochodzi

Bardziej szczegółowo

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska Anna Okruszko Ocena stanu bariery naczyniowej oka u chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki w prognozowaniu rozwoju pooperacyjnej witreoretinopatii proliferacyjnej (PVR) Praca na stopień doktora

Bardziej szczegółowo

Mel 80. www.weissklinik.pl

Mel 80. www.weissklinik.pl laserowa korekcja wady wzroku Mel 80 jedyny na Śląsku laser www.weissklinik.pl Spis treści 1. Opis zabiegów okulistycznych.........2 2. Soczewki wewnątrzgałkowe.......... 4 3. Opis zabiegów chirurgii plastycznej.....

Bardziej szczegółowo

Wykazano wzrost ekspresji czynnika martwicy guza α w eksplanta ch naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki myszy poddanych fotokoagulacji w

Wykazano wzrost ekspresji czynnika martwicy guza α w eksplanta ch naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki myszy poddanych fotokoagulacji w Monika Jasielska Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kontakt mail: monikaleszczukwp.pl Tytuł pracy doktorskiej: Rola receptora czynnika martwicy guza α Rp75 (TNFRp75) w powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM

Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM Ocena technologii nielekowych w obrębie aktualnych i przyszłych zadań AOTM Krzysztof Mączka Dyrektor Wydziału do Spraw Systemów Ochrony Zdrowia Warszawa, 16.09.2011 r. Plan prezentacji Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z OKULISTYKI

Program specjalizacji z OKULISTYKI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z OKULISTYKI Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z okulistyki Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: różnowzroczność, astygmatyzm, soczewka toryczna, zaćma, fakoemulsyfikacja, wyniki ABSTRACT

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: różnowzroczność, astygmatyzm, soczewka toryczna, zaćma, fakoemulsyfikacja, wyniki ABSTRACT Skuteczne leczenie anizometropii osiowej astygmatycznej z zastosowaniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej podczas fakoemulsyfikacji zaćmy opis przypadku Implantation of toric intraocular lens during

Bardziej szczegółowo

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Podziękowania Członkom Kapituły

Bardziej szczegółowo

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej 4 Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej Centralna surowicza Choroidoretinopatia Cechą charakterystyczną centralnej surowiczej choroidoretinopatii (ang. central

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z OKULISTYKI

Program specjalizacji z OKULISTYKI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z OKULISTYKI Program podstawowy dla lekarzy rozpoczynających specjalizację od początku Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia

Bardziej szczegółowo

IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE Nazwa świadczenia gwarantowanego LP. Warunki realizacji świadczeń

IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE Nazwa świadczenia gwarantowanego LP. Warunki realizacji świadczeń IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE Nazwa świadczenia gwarantowanego LP. Warunki realizacji świadczeń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Badanie antygenów zgodności tkankowej wykonywanie w celu typowania spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Możliwości zastosowania aparatu RTA analizatora grubości siatkówki w monitorowaniu stanu narządu wzroku u dzieci i młodzieży z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Randomizowane badanie porównujące doszklistkowe podanie acetonidu triamcinolonu i fotokoagulacji ogniskowej lub typu grid w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki Diabetic Retinopathy Clinical Research

Bardziej szczegółowo

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI CO TO JEST ZAĆMA (KATARAKTA)? Zaćma jest to zmętnienie soczewki oka, które w różnym stopniu może upośledzać ostrość widzenia. Soczewka

Bardziej szczegółowo

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko POUFNE KARTA OBSERWACJI PACJENTA Rejestr pacjentów leczonych preparatem Lucentis (ranibizumab) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach w Polsce (Rejestr PRIME) Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI

USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI CO TO JEST ZAĆMA (KATARAKTA)? Zaćma jest to zmętnienie soczewki oka, które w różnym stopniu może upośledzać

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B.

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Stopa cukrzycowa Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Wyrzykowski Stopa cukrzycowa - definicja Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : OKULISTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Kamińska. Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych. Warszawa, marzec 2014 rok

Dr n. med. Anna Kamińska. Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych. Warszawa, marzec 2014 rok Dr n. med. Anna Kamińska Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Warszawa, marzec 2014 rok 1 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 1985 - Dyplom I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program szczegółowy I Międzynarodowej konferencji Od nauki do praktyki, Okulistyka-Katamarany 2016

Program szczegółowy I Międzynarodowej konferencji Od nauki do praktyki, Okulistyka-Katamarany 2016 Program szczegółowy I Międzynarodowej konferencji Od nauki do praktyki, Okulistyka-Katamarany 2016 3 czerwca 2016 - PIĄTEK 9.30-9.40 Otwarcie konferencji 9.40-10.00 Okulary, okularnicy i okuliści historia

Bardziej szczegółowo

Glaucoma-profi laxis 2015

Glaucoma-profi laxis 2015 bezpłatny zestaw pomiarów: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową pachymetria (mierzenie grubości rogówki) autorefraktometria (komputerowy pomiar wad widzenia) Glaucoma-profi laxis 2015

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY dr med. Piotra Sobolewskigo :

DOROBEK NAUKOWY dr med. Piotra Sobolewskigo : 1 DOROBEK NAUKOWY dr med. Piotra Sobolewskigo : Wykaz publikacji naukowych: Pierwszy autor : 1. Bioelektryczna ocena czynności narządu wzroku po leczeniu trentalem i witaminą PP. Współczesne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY

POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY dr n. med. Mira Gacek SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie zawodowe pacjentów po operacjach przedniego odcinka oka

Funkcjonowanie zawodowe pacjentów po operacjach przedniego odcinka oka 108 Funkcjonowanie zawodowe pacjentów po operacjach przedniego odcinka oka Occupational fitness of patients after anterior segment eye surgery procedures Grażyna Broniek, Jerzy Szaflik Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii wskazówki do interpretacji

Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii wskazówki do interpretacji 1 Obrazowanie przedniego odcinka oka przy użyciu optycznej koherentnej tomografii wskazówki do interpretacji A. Nowińska, E. Wylęgała, S. Teper Optyczna koherentna tomografia jest techniką, która in vivo

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

OPERACJA ZAĆMY - Podstawowe informacje i zgoda pacjenta

OPERACJA ZAĆMY - Podstawowe informacje i zgoda pacjenta Załącznik nr 2 do umowy: Zamówienie usługi medycznej TANA oční klinika s.r.o. NIP 278 12 898 Ul. Uhelná 1186/8, 779 00 Olomouc OPERACJA ZAĆMY - Podstawowe informacje i zgoda pacjenta Imię i nazwisko pacjenta...

Bardziej szczegółowo

Na częściach haptycznych niektórych soczewek PMMA znajdują się otwory, ułatwiające fiksację śródtwardówkową.

Na częściach haptycznych niektórych soczewek PMMA znajdują się otwory, ułatwiające fiksację śródtwardówkową. INSTRUKCJA UŻYCIA JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI REFRAKCYJNE, HYDROFILNE I HYDROFOBOWE I SOCZEWKI PMMA DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ TOREBKOWEJ / SOCZEWKA PMMA 91A DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ KOMORY PRZEDNIEJ Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Konsensus ekspertów w sprawie zastosowania preparatu Taflotan w leczeniu jaskry

Konsensus ekspertów w sprawie zastosowania preparatu Taflotan w leczeniu jaskry Konsensus ekspertów w sprawie zastosowania preparatu Taflotan w leczeniu jaskry zaakceptowany przez zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Stan na dzień 20 maja 2015 Konsensus został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO Wersja 1.0 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl Przygotowano

Bardziej szczegółowo

Jednoogniskowe, refrakcyjne, hydrofilowe lub hydrofobowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji wewnątrz torebki soczewki.

Jednoogniskowe, refrakcyjne, hydrofilowe lub hydrofobowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji wewnątrz torebki soczewki. Instrukcja użycia Jednoogniskowe, refrakcyjne, hydrofilowe lub hydrofobowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe do implantacji wewnątrz torebki soczewki. Instrukcje są również dostępne na naszej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Rozdzia 1 Ga ka oczna, narzàdy dodatkowe oka, unaczynienie i unerwienie. Anatomia stosowana... 1

Spis treêci. Rozdzia 1 Ga ka oczna, narzàdy dodatkowe oka, unaczynienie i unerwienie. Anatomia stosowana... 1 Rozdzia 1 Ga ka oczna, narzàdy dodatkowe oka, unaczynienie i unerwienie. Anatomia stosowana.... 1 Rozdzia 2 Badanie okulistyczne i testy diagnostyczne...................................... 13 2.1. Badanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP)

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) Podsumowanie założeń dla zalecanych algorytmów postępowania w praktyce klinicznej Wstęp....................................................................................................1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Optyczna aparatura okulistyczna Nazwa w języku angielskim Optical ophtalmologic instrumentation Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Dostępnośd nowych technologii w chirurgii zadmy

Dostępnośd nowych technologii w chirurgii zadmy Dostępnośd nowych technologii w chirurgii zadmy Problemy wyceny i współpłacenia przez pacjenta dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk Problem Zdrowotny: Zadma Definicja Korekcja wzroku po usunięciu zmętniałej

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK, , sesje Sala główna obrad Sesja I. Przedni odcinek

PIĄTEK, , sesje Sala główna obrad Sesja I. Przedni odcinek Program Naukowy (wstępny) wersja z dnia 20.10.2016r. XXXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy Okulistyki Okulistyka XXI Wieku, Wrocław, 2-3.12.2016 10.00-10.10 Otwarcie Konferencji prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW CO TO JEST ZAĆMA (KATARAKTA)? Zaćma jest to zmętnienie soczewki oka, które w różnym stopniu może upośledzać

Bardziej szczegółowo

Program Naukowy (wstępny)

Program Naukowy (wstępny) Program Naukowy (wstępny) wersja z dnia 14.10.2016r. 1 10.00-10.10 Otwarcie Konferencji prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska 10.10-10.25 Temat w przygotowaniu prof. dr hab. Jacek P. Szaflik Klinika Okulistyki

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 160/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA ASFERYCZNE TORYCZNE HYDROFILNE REFRAKCYJNE JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ TOREBKI SOCZEWKI

INSTRUKCJA UŻYCIA ASFERYCZNE TORYCZNE HYDROFILNE REFRAKCYJNE JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ TOREBKI SOCZEWKI INSTRUKCJA UŻYCIA ASFERYCZNE TORYCZNE HYDROFILNE REFRAKCYJNE JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI DO IMPLANTACJI WEWNĄTRZ TOREBKI SOCZEWKI Zawartość: Jedna sterylna soczewka wewnątrzgałkowa (IOL), składająca się z

Bardziej szczegółowo

Jednoogniskowe, hydrofilowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe, załadowane fabrycznie dla implantacji wewnątrz torebki soczewki.

Jednoogniskowe, hydrofilowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe, załadowane fabrycznie dla implantacji wewnątrz torebki soczewki. Instrukcja użycia Jednoogniskowe, hydrofilowe, sterylne, akrylowe soczewki wewnątrzgałkowe, załadowane fabrycznie dla implantacji wewnątrz torebki soczewki. Instrukcje są również dostępne na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA 677M/MY, 690M/MY. Bi-Flex Z-Flex. akrylowe wewnątrzgałkowe wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki hydrofilne

INSTRUKCJA UŻYCIA 677M/MY, 690M/MY. Bi-Flex Z-Flex. akrylowe wewnątrzgałkowe wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki hydrofilne INSTRUKCJA UŻYCIA 677M/MY, 690M/MY Bi-Flex Z-Flex akrylowe wewnątrzgałkowe wieloogniskowe dyfrakcyjne soczewki hydrofilne Zawartość: Jedna sterylna zwijalna apodyzowana dyfrakcyjna soczewka wewnątrzgałkowa

Bardziej szczegółowo

Jaskra Klasyfikacja: 1. Jaskra pierwotna:

Jaskra Klasyfikacja: 1. Jaskra pierwotna: Jaskra Zespół chorób oka, które prowadzą do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, co powoduje uszkodzenie lub utratę wzroku. Choroba ta może spotkać

Bardziej szczegółowo

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym.

Szpital Czerniakowski Jesteśmy po to, aby pomagać chorym. Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim z ponad 50-letnim stażem. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie usług medycznych na jak najwyższym poziomie i działanie zgodnie z misją

Bardziej szczegółowo

Program naukowy Scientific Program Czwartek, 3 marca 2016 Thursday, March 3 rd, 2016

Program naukowy Scientific Program Czwartek, 3 marca 2016 Thursday, March 3 rd, 2016 Program naukowy Scientific Program Czwartek, 3 marca 2016 Thursday, March 3 rd, 2016 Kursy /Courses 3.03.2016 9.00 10.30 Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej Laser photocoagulation in diabetic retinopathy

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI INFORMATOR DLA PACJENTÓW CO TO JEST ZAĆMA (KATARAKTA)? Zaćma jest to zmętnienie soczewki oka, które w różnym stopniu może upośledzać

Bardziej szczegółowo

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma Agnieszka Małachowska,

Bardziej szczegółowo

SESJA PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2 SESSION OF ORIGINAL ARTICLES MODERATED POSTER SESSION, PART 2

SESJA PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2 SESSION OF ORIGINAL ARTICLES MODERATED POSTER SESSION, PART 2 SESJA PRAC ORYGINALNYCH PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2 SESSION OF ORIGINAL ARTICLES MODERATED POSTER SESSION, PART 2 Moderatorzy/Moderators: Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), Jacek Lewandowski (Warszawa),

Bardziej szczegółowo

OCENA WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE PO LECZENIU ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI*

OCENA WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE PO LECZENIU ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI* Medycyna Pracy 2003; 54 (4): 341 345 341 Małgorzata Maksymowicz 1 Krystyna Raczyńska 2 Jarosław Maksymowicz 3 OCENA WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE PO LECZENIU ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI* REACTION TO DAZZLEMENT

Bardziej szczegółowo

2013-06-01 WARUNKI ANATOMICZNE DOJŚĆ OPERACYJNYCH DO OCZODOŁU W ASPEKCIE KLINICZNYM. Znaczenie kliniczne projektu CEL PRACY

2013-06-01 WARUNKI ANATOMICZNE DOJŚĆ OPERACYJNYCH DO OCZODOŁU W ASPEKCIE KLINICZNYM. Znaczenie kliniczne projektu CEL PRACY WARUNKI ANATOMICZNE DOJŚĆ OPERACYJNYCH DO OCZODOŁU W ASPEKCIE KLINICZNYM Natalia Dowgiałło Katarzyna Stańska Studenckie Koło Anatomiczne, opiekun: dr n. med. Anna Żurada Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo