Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego"

Transkrypt

1 Program 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego SPIS TREŚCI Program kursów 2 Program wystąpień ustnych - Sala Widowiskowa Opery Nova... 3 Keratoplastyka (I) Zaćma i Rogówka (II) Chirurgia Refrakcyjna (III) AMD (IV) SOCT (V) Mikrochirurgia - różne (VI) Zaćma I (VII) Okulistyka Estetyczna (VIII) Zaćma II (IX) Jaskra - Chirurgia (X) Zaćma III (XI) Program wystąpień ustnych - Sala Kongresowa Manru. 13 Okulistyka Dziecięca (I) Narząd Łzowy (II) Powierzchnia Oka (III) Spojówki i Oczodół (IV) Diagnostyka Laboratoryjna (V) Obrazowanie Powierzchni Oka (VI) Obrazowanie Dna Oka (VII) Genetyka (VIII) Jaskra (IX) Guzy (X) Inne (XI) Program sesji plakatowej Program sesji pielęgniarskiej - Sala Kongresowa Fidelio... 30

2 KURSY 20 CZERWCA 2007, ŚRODA Diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Prowadzący: A. Mierzejewski 1, J. Kucharczuk 2, J. J. Kałużny 2 (Toruń 1, Bydgoszcz 2 ) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Optyczna koherentna tomografia - podstawy interpretacji Prowadzący: J. J. Kałużny, B. Sikorski, B. J. Kałużny (Bydgoszcz) Miejsce: Sala Kongresowa Fidelio, Centrum Kongresowe, I piętro 21 CZERWCA 2007, CZWARTEK Zastosowanie HRT II i HRT III w diagnostyce i monitorowaniu jaskry Prowadząca: M. Jarzębińska-Večeřova (Wrocław) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Leczenie zaćmy u dzieci Prowadzący: M. Prost, E. Oleszczyńska-Prost (Warszawa) Miejsce: Sala Seminaryjna IV, Centrum Kongresowe, II piętro 22 CZERWCA 2007, PIĄTEK Zez pionowy Prowadząca: E. Wójcik (Kraków) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Oczopląs wrodzony Prowadząca: E. Wójcik (Kraków) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro Obliczanie soczewek wewnątrzgałkowych w trudnych sytuacjach klinicznych Prowadzący: K. Załęcki, A. Dmitriew (Poznań) Miejsce: Sala Seminaryjna IV, Centrum Kongresowe, II piętro 23 CZERWCA 2007, SOBOTA Diagnostyka ultrasonograficzna siatkówki i ciała szklistego, a inne metody obrazowania Prowadzący: M. Karolczak-Kulesza, K. Manyś-Kubacka, P. Sosnowski (Poznań) Miejsce: Sala Seminaryjna V, Centrum Kongresowe, II piętro 2

3 SALA WIDOWISKOWA OPERY NOVA OPERA NOVA AUDITORIUM 21 CZERWCA 2007, CZWARTEK / THURSAY Wykład wprowadzający / Introductory lecture: J. Szaflik (Warszawa) Stan aktualny operacji zaćmy w Polsce Cataract surgery in Poland - current state SESJA I / SESSION I KERATOPLASTYKA / KERATOPLASTY J. Szaflik (Warszawa) Stan aktualny keratoplastyki w Polsce - możliwości i potrzeby Keratoplasty in Poland - current state E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Tarnawska, D. Janiszewska, E. Wróblewska- Czajka (Katowice) Keratoplastyka warstwowa tylna - 3 lata doświadczeń Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty - 3 years experience E. Rakowska, D. Haszcz, B. Rymgayłło-Jankowska, A. Kudasiewicz- Kardaszewska, Z. Zagórski (Lublin) Przeszczep warstwowy tylny rogówki w materiale własnym Posterior lamellar graft in our own material J. Izdebska, A. Kamińska, T. Gałecki, J. P. Szaflik, J. Szaflik (Warszawa) Wskazania do przeszczepów rogówki - ewolucja rozpoznań przedoperacyjnych w materiale Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Indications for corneal transplantation - evolution of presurgical diagnosis in material of Department of Ophthalmology, Medical University of Warsaw B. Kumor-Wierzba, M. Dorecka, P. Szkaradek, M. Kuchno, W. Romaniuk (Sosnowiec) Keratoplastyka drążąca z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych rąbka rogówki w poważnych schorzeniach powierzchni gałki ocznej Penetrating keratoplasty with autograft limbal stem cells transplantation in Severe Ocular Surface Disease D. Dobrowolski, E. Wylęgała, U. Siekiera (Katowice) Polimorfizm genotypu cytokin w odrzucie przeszczepu rogówki. Nowy czynnik ryzyka Cytokines gene polymorphism in corneal graft rejection. A new risk factor 3

4 J. P. Szaflik, A. Kamińska, M. Udziela, J. Izdebska, J. Szaflik (Warszawa) Mikroskopia konfokalna w przypadkach różnych dystrofii rogówki Corneal dystrophies in confocal microscopy Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA II / SESSION II ZAĆMA I ROGÓWKA / CATARACT AND CORNEA G. Lang (Germany) Under the auspice of the Academia Ophthalmologica Internationalis Corneal astigmatism: is it an important issue in cataract? A. Kamińska, J. Izdebska, M Pawluczyk-Dyjecińska, A. Hapunik, J. Szaflik (Warszawa) Wpływ chirurgii małego cięcia (MICS) na refrakcję, astygmatyzm i powikłania pooperacyjne w porównaniu do fakoemulsyfikacji metodą tradycyjną - doświadczenia własne The influence of microincision cataract surgery (MICS) on refraction, astigmatism and postoperative complications compared to traditional phacoemulsification - authors own experiences J. Kuliński, M. Prost, K. Stasiak, W. Skowroński (Warszawa) Ocena stanu rogówki po operacji zaćmy w zależności od parametrów fakoemulsyfikacji Evaluation of state of the cornea following cataract surgery depending on phacoemulsification parameters P. Jurowski, R. Goś (Łódź) Rzadkie przypadki autokeratoplastyki drążącej ze śródtwardówkową fiksacją implantu soczewkowego. Problemy techniki operacyjnej i przebieg rehabilitacji pooperacyjnej Rare cases of alternating autokeratoplasty with transscleral IOL implantation. Surgical problems and follow up Dyskusja SESJA III / SESSION III CHIRURGIA REFRAKCYJNA / REFRACTIVE SURGERY S. Gierek-Ciaciura (Katowice) 4

5 Współczesna chirurgia refrakcyjna rogówki Corneal refractive surgery today I. Grabska-Liberek (Warszawa) Wewnątrzgałkowa chirurgia refrakcyjna Intraocular refractive surgery P. Jurowski (Łódź) Powikłania implantacji tylnokomorowych soczewek fakijnych Complications of posterior chamber phakic IOL implantation Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA IV / SESSION IV ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM AGE RELATED MACULAR DEGENERATION A. Stankiewicz, M. Figurska (Warszawa) Patomechanizm zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Pathomechanism of Age related Macular Degeneration R. Costa (Brasil) Photodynamic therapy in AMD: present and perspectives R. Costa (Brasil) Intravitreal Avastin: new treatment paradigm? S. Milewski (USA) Latest advances in the treatment of Age Related Macular Degeneration D. Karczewicz, M. Drobek-Słowik (Szczecin) Znaczenie diety w zapobieganiu i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem The role of diet in the prophylaxis and the treatment of age-related macular degeneration S. M. Książek (USA) Transient Visual Loss M. Turczynska, M. Paćkowska, M. Makowiec-Tabernacka, A. Jankowski (Warszawa) Angiografia z zielenią indocyjaniny w poszukiwaniu błon neowaskularnych doświadczenia własne Seeking choroidal neovascularization using Indocyanine Green Angiography - individual 5

6 experience J. Moneta-Wielgoś, D. Kęcik (Warszawa) Dopplerowska ocena zmian naczyniowych w gałce ocznej u pacjentów z degeneracją plamki związaną z wiekiem Colour Doppler estimation of changes in arteries of bulbus oculi in patients with AMD J. Dolar-Szczasny, J. Mackiewicz, Z. Zagórski (Lublin) Autofluorescencja dna oka u chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Fundus autofluorescence in patients with exudative age-related macular degeneration Dyskusja 22 CZERWCA 2007, PIĄTEK / FRIDAY SESJA V / SESSION V SOCT / SOCT A. Szkulmowska (Toruń) Podstawy fizyczne spektralnej tomografii optycznej (SOCT) Physical foundations of Spectral Optical Coherence Tomography B. J. Kałużny 1, A. Szkulmowska 2, M. Szkulmowski 2, M. Wojtkowski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Obrazowanie przedniego odcinka gałki ocznej za pomocą Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii (SOCT) Anterior segment imaging with Spectral Optical Coherence Tomography (SOCT) J. J. Kałużny 1, B. Sikorski 1, M. Wojtkowski 2, M. Szkulmowski 2, A. Szkulmowska 2, T. Bajraszewski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Mapy grubości zewnętrznych warstw siatkówki - podstawy interpretacji Thickness maps of outer retinal layers; principles of interpretation B. Sikorski 1, J.J. Kałużny 1, M. Wojtkowski 2, M. Szkulmowski 2, A. Szkulmowska 2, T. Bajraszewski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Segmentacja Obwodowych Warstw Siatkówki u Pacjentów ze Zwyrodnieniem Plamki związanym z Wiekiem na Podstawie Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii Outer retinal layers segmentation with Spectral Optical Coherence Tomography in patients with Age-Related Macular Degeneration D. Odrobina, J. Michalewski, P. Gozdek, J. Nawrocki (Łódź) Obraz SOCT w oczach po udanej operacji odwarstwionej siatkówki metodą witrektomii i retinotomii z tamponadą olejem silikonowym 6

7 SOCT images of the retina in patients successfully operated on due to retinal detachment with vitrectomy and retinotomy with silicone oil tamponade J. Michalewski, Z. Michalewska, J. Nawrocki (Łódź) Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia w pooperacyjnej ocenie otworów w plamce Spectral Optical Coherence Tomography of Surgically Closed Macular Holes Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA VI / SESSION VI MIKROCHIRURGIA - ZAGADNIENIA RÓŻNE MICROSURGERY - MISCELLANEOUS Z. Muszyński (Poznań) Postępowanie aseptyczne na okulistycznej sali operacyjnej, rzeczywistość i wymagania Aseptic conduct at ophthalmological operating theatre, reality and requirement J. Szaflik (Warszawa) Zapalenie wnętrza gałki ocznej - stałe aktualne powikłanie zabiegów usunięcia zaćmy Endophthalmitis - actual complication after cataract surgery J. Izdebska (Warszawa) Okołooperacyjna profilaktyka zapalenia wnętrza gałki ocznej po niepowikłanych zabiegach usunięcia zaćmy - wyniki badań Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych Perioperative prophylaxis of endophthalmitis after non-complicated cataract surgery - results of the ESCRS study Z. Zagórski (Lublin) Wykład pod auspicjami Academia Ophthalmologica Internationalis Under the auspice of the Academia Ophthalmologica Internationalis Aktualne metody szkolenia w mikrochirurgii oka Current methods of teaching ocular microsurgery M. Misiuk-Hojło, Ł. Szelepin, J. Jurowska-Liput (Wrocław) Zabiegi laserowe w jaskrze złośliwej Laser procedures in malignant glaucoma B. Romanowska-Dixon (Kraków) Chirurgiczne leczenie czerniaka tęczówki i ciała rzęskowego Surgical management of iris and ciliary body melanoma Dyskusja 7

8 Przerwa obiadowa Lunch SESJA VII / SESSION VII ZAĆMA I / CATARACT I N. Sergienko, Y. Kondratenko, A. Yakimov (Ukraine) Clinical application of the capsule fixation device E. Borasio, J. D. Stevens, G. T. Smith, L. Ficker (UK) Advanced biometry in post refractive surgery eyes with the BESSt formula J. Michalewski, J. Nawrocki (Łódź) Nowe soczewki do fako-witrektomii New innovative intraocular lens for combined phaco-vitrectomy A. Dmitriew, K. Załęcki, J. Kocięcki, F. Kopczyński (Poznań) Badanie przedkliniczne nowej generacji akrylowej soczewki hydrofobowej o współczynniku refrakcji wyniki wstępne Preclinical testing of the new generation hydrophobic, acrylic IOL with the refractive index preliminary results J. Kocięcki, M. Stopa, K. Załęcki (Poznań) Ocena użyteczności soczewki Acrimed LENTIS UNICO LU-800 RZI w zabiegach łączonych usunięcia zaćmy z pars plana witrektomią Evaluation of Acrimed LENTIS UNICO LU-800 RZI lens in combined cataract and vitrectomy surgery J. Szaflik, A. Kamińska, J. Izdebska, M. Pawluczyk-Dyjecińska, A. Hapunik (Warszawa) Zmiany aberracji układu optycznego oka po operacji usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej Changes in the aberrations of eyes optical system after phacoemulsyfication cataract surgery with intraocular lens implantation S. Gierek-Ciaciura, Ł. Cwalina (Katowice) Wyniki obustronnej implantacji 2 różnych soczewek wieloogniskowych Outcomes of bilateral implantation of two different multifocal lenses - pilot study W. Lubiński, J. Gronkowska, K. Barnyk, D. Karczewicz (Szczecin) Ocena funkcji narządu wzroku po zabiegu usunięcia zaćmy z obustronnym wszczepem refrakcyjnych soczewek wewnątrzgałkowych Rezoom Visual function after cataract surgery with bilateral multifocal Rezoom intraocular lens implantation 8

9 Dyskusja SESJA VIII / SESSION VIII OKULISTYKA ESTETYCZNA ESTHETIC OPHTHALMOLOGY G. P. Ambrosi (Italy) Chemoexfoliation in ophthalmology W. Placek (Bydgoszcz) Dermatologia estetyczna okolicy oczodołu Esthetic dermatology of periorbicular region K. Romańska-Gocka (Bydgoszcz) Zmiany skórne w obrębie oczodołów jako objaw alergii kontaktowej Allergic contact dermatitis of periorbucular region E. Langwińska-Wośko, A. Ambroziak, M. Ambroziak (Warszawa) Wybrane problemy okulistyczne związane z dermatologią estetyczną Ophthalmic disorders related to esthetic dermatology M. Kęcik (Warszawa) Chirurgiczne leczenie zaburzeń estetycznych powiek Esthetic eyelid surgery A. Zieliński, A. Żurada-Zielińska (Bydgoszcz) Rekonstrukcje powiek po wycięciu nowotworów Eyelid reconstruction after removal of tumors Dyskusja 23 CZERWCA 2007, SOBOTA / SATURDAY SESJA IX / SESSION IX ZAĆMA II / CATARACT II R. Packard (UK) 21st century lens surgery with torsional phaco and post-operative presbyopia correction 9

10 W. Wehner (Germany) MICS & Smile z SMART - Stabilność rotacyjna i centracja soczewek wewnątrzgałkowych do mikrocięcia z płaską częścią haptyczną w okresie obserwacji miesięcy MICS & Smile with SMART - Rotational stability and centration of a microincision intraocular lens with plate haptic design, postoperative observation period months W. Omulecki (Łódź) Nowoczesne leczenie operacyjne zwichniętych soczewek Modern surgical treatment of luxated crystalline lenses W. Lubiński, K. Barnyk, D. Karczewicz (Szczecin) Operacja zaćmy z jednoczesną kapsulotomią tylną u pacjentów z krótkowzrocznością zwyrodnieniową Cataract surgery with primary posterior capsulotomy in patients with degenerative myopia Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA X / SESSION X JASKRA - CHIRURGIA / GLAUCOMA - SURGERY F. Grehn (Germany) Management of co-existent glaucoma and cataract W. Romaniuk (Sosnowiec) Współistnienie jaskry i zaćmy - strategia postępowania chirurgicznego Coexistence of glaucoma and cataract - surgical strategy R. Hagadus (USA) Monocular drug trials on trial J. F. Jordan, W. Konen, T S. Dietlein, G K. Krieglstein (Germany) Suprachoroidal Drainage Implants for Intractable Glaucoma M. Dorecka, W. Romaniuk, P. Szkaradek, B. Kumor Wierzba, M. Nita, K. Michalska, Małecka, W. Korzekwa, A. Sikorska (Sosnowiec) Fakotrabekulektomia z implantacją CTR w leczeniu chirurgicznym jaskry wtórnej spowodowanej podwichnięciem soczewki Facotrabeculectomy with CTR implantation in surgical treatment of secondary glaucoma with lens subluxation J. Jurkowska-Dudzińska, Z. Zagórski, T. Żarnowski (Lublin) Porównanie wpływu Avastinu (bevacizumabu) i 5-Fluourouracylu (5-FU) na proces gojenia rany pooperacyjnej po trabekulektomii 10

11 Study of the influence of Avastin (bevacizumab) and 5-Fluorouracil (5-FU) on wound healing after trabeculectomy Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA XI / SESSION XI ZAĆMA III / CATARACT III J. Szendzielorz, K. Wilk, A. Mikulska-Cholewa, A. Zambrzycka (Tychy) Aqualase i OZIL dwa nowoczesne systemy fakoemulsyfikacji zaćmy u chorych kwalifikowanych do wszczepu multifokalnej soczewki wewnątrzgałkowej RESTOR Aqualase and OZIL two different phacoemulsification systems in patients qualified to multifocal IOL Restor implantation W. Lubiński, K. Podborączyńska-Jodko, K. Barnyk, D. Karczewicz (Szczecin) Operacja zaćmy z mikrocięcia rogówki techniką dwuręczną z jednoczesnym wszczepem soczewki wewnątrzgałkowej Acri.Smart 48S Microincision cataract surgery with implantation of an Acri.Smart 48S lens W. Kokot, K. Raczyńska, R. Ściegienny (Gdańsk) Trudności śródoperacyjne podczas fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją soczewki wewnatrzgałkowej u chorych po pars plana witrektomii z tamponadą olejem silikonowym Phacoemulsification and lens implantation in eyes after pars plana vitrectomy with silicone oil tamponade - surgical complications J. Szendzielorz, A. Mikulska-Cholewa, K. Wilk, A. Zambrzycka (Tychy) System ITREPID w połączeniu z nową konwencją fakoemulsyfikacji zaćmy OZIL, zalety metody, doświadczenia własne System ITREPID in connection with torsional OZIL cataract phacoemulsification, advantage of method, our experience E. Langwińska-Wośko, A. M. Ambroziak, M. Gabrysiak-Wąsowska, K. Broniek- Kowalik, P. Tesla (Warszawa) Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe mocowane do twardówki - obserwacje późne Transscleral fixation of posterior chamber intraocular lenses - long-term observation I. Laudańska-Olszewska, A. Synder, W. Omulecki (Łódź) Czynniki wpływające na współpracę pacjenta w czasie fakoemulsyfikacji zaćmy w znieczuleniu powierzchniowym Factors affecting patients cooperation during phacoemulsification in topical anesthesia J. Oficjalska-Młyńczak, P. Krzyżanowska-Berkowska, R. Karczmarek (Wrocław) 11

12 Leczenie chirurgiczne przetrwałej hipotonii w przebiegu odłączenia ciała rzęskowego Surgical management of cyclodialysis with persisting hypotony Dyskusja 12

13 SALA KONGRESOWA MANRU CONGRESS HALL MANRU 21 CZERWCA 2007, CZWARTEK / THURSDAY SESJA I / SESSION I OKULISTYKA DZIECIĘCA PEDIATRICS OPHTHALMOLOGY M. Prost, E. Oleszczyńska-Prost (Warszawa) Ocena metod badania ostrości wzroku u dzieci Evaluation of different methods of visual acuity examination in children A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Średzińska-Kita, M. Mrugacz, M. Szumiński, B. Urban (Białystok) Ocena narządu wzroku u dzieci z wszczepem zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej The evaluation of vision organ in children with foldable intraocular lens implants E. Tokarz-Sawińska, S. Kozłowska (Szczecin) Ocena fuzji u dzieci i młodzieży szkolnej z dysleksją rozwojową Evaluation of fusion in children and school children with developmental dyslexia D. Pojda-Wilczek (Bytom) Wzrokowe potencjały wywołane u dzieci z encefalopatią niedotlenieniowo - niedokrwienną Visual evoked potentials in children with hypoxic - ischemic encephalopathy M. Formińska-Kapuścik, E. Filipek, L. Nawrocka, O. Romańska (Katowice) Parametry przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u dzieci i młodzieży The blood flow parameters in central retinal artery in children and youth D. Pojda-Wilczek (Bytom) Wzrokowe potencjały wywołane błyskami a widzenie dzieci z wodogłowiem Flash visual evoked potentials and vision in children with hydrocephalus M. Ustianowska., D. Czepita, K. Lisiecka (Szczecin) Występowanie próchnicy u dzieci z krótkowzrocznością Incidence of caries in children with myopia Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break 13

14 SESJA II / SESSION II NARZĄD ŁZOWY / LACRIMAL APPARATUS M. Prost, M. Michalik, R. Różyczki (Warszawa) Przezkanalikowe laserowe zespolenie nosowo-łzowe u dzieci Transcanalicular laser-assisted dacryocystorhinostomy in children A. Stankiewicz, R. Różycki, M. Michalin (Warszawa) Zastosowanie lasera diodowego do operacji leczenia niedrożności dróg łzowych Transcanalicular diode laser assisted dacryocystorhinostomy R. Różycki, A. Jakubaszek, M. Tłustochowicz (Warszawa) Wyniki leczenia niedrożności dróg łzowych u chorych leczonych w Klinice Okulistycznej WIM w latach Results of treatment of patients with lacrimal duct obstruction in Department of Ophthalmology in Military Institute of Health Service from 2004 to P. Lewandowski, R. Niemczyk, J. Brydak-Godowska, M. Kęcik (Warszawa) Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian gruczołu łzowego Ultrasound examinations in diagnostics of the lacrimal gland pathologies Dyskusja SESJA III / SESSION III POWIERZCHNIA OKA / SURFACE OF THE EYE A. Kamińska, M. Sybilska, J. Izdebska, J. P. Szaflik, A. Zaleska-Żmijewska, J. Szaflik (Warszawa) Chirurgiczne zaopatrywanie grzybiczego zapalenia rogówki Surgical treatment of fungal keratitis B. Rymgayłło-Jankowska, E. Rakowska, D. Haszcz, A. Kudasiewicz- Kardaszewska, E. Suchodoła-Ratajewicz, A. Bielińska, Z. Zagórski (Lublin) Zakażenia rogówki wywołane grzybami z gatunku Acremonium kiliense u 2 chorych noszących soczewki kontaktowe i stosujących płyn pielęgnacyjny ReNu with MoistureLoc Acremonium kiliense spp. fungal keratitis in two contact lens wearers using ReNu with MoistureLoc contact lens solution I. Świtka-Więcławska, D. Kęcik, J. Brydak-Godowska, T. Kęcik, M. Paćkowska (Warszawa) Zastosowanie terapii fotodynamicznej w przypadkach neowaskularyzacji rogówkowej Photodynamic therapy in cases of corneal neovascularization 14

15 J. Murawska, J. Krajka-Lauer, P. Lipowski, G. Madajewska, K. Raczyńska (Gdańsk) Zaburzenia filmu łzowego jako czynnik ryzyka choroby przeszczepu rogówki Tear film insufficiency as a risk factor for corneal graft failure A. Rogowska-Godela, S. Gierek-Ciaciura, E. Mrukwa-Kominek, K. Buczak- Gasińska (Katowice) Efekty leczenia zespołu suchego oka wynikającego z niedoboru warstwy wodnej filmu łzowego przy użyciu zatyczek śródkanalikowych The effects of form intracanalicular plugs implantation in aqueous deficiency Dry Eye Syndrome (DES) J. Gronkowska, D. Karczewicz (Szczecin) Centralna grubość rogówki i grubość warstwy lipidowej w łagodnym zespole suchego oka Central corneal thickness and lipid layer of the tear film in mild dry eye syndrome A. Grobelny, D. Czepita, W. Kuźna-Grygiel (Szczecin) Występowanie demodekozy powiek w Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku Incidence of demodicidosis of the eyelids in the Center for Family Assistance in Szczecinek Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA IV / SESSION IV SPOJÓWKI I OCZODÓŁ / CONJUNCTIVA AND ORBIT A. Pogrzebielski, A. Bogdali, A. Napora-Krawiec, B. Romanowska-Dixon (Kraków) Wyniki leczenia czerniaka złośliwego spojówki Treatment results in patients with conjunctival melanoma A. Pogrzebielski, K. Mika, I. Szuścik, B. Romanowska-Dixon (Kraków) Rak płaskonabłonkowy spojówki - seria 11 przypadków Squamous Cell Carcinoma (SCC) of conjunctiva - series of 11 patients A. Pogrzebielski, M. Dudek, A. Florek, B. Romanowska-Dixon (Kraków) Rak kolczystokomórkowy powiek - analiza 8 przypadków Squamous cell carcinoma of the eyelid - analysis of 8 cases M. Karolczak-Kulesza, A. Jankowiak, J. Kocięcki, J. Bernardczyk-Meller, M. Krawczyński, K. Pawlaczyk (Poznań) Rodzinne występowanie stwardnienia guzowatego - opis pięciu przypadków Familiar occurrence of tuberous sclerosis - 5 cases report 15

16 P. Lipowski, J. Krajka-Lauer, J. Murawska, I. Strauss (Gdańsk) Neurilemmoma, guz neurogeniczny oczodołu - różnorodność kliniczna Neurilemmoma, neurogenic orbital tumour - clinical heterogenity Y. Shenk, B. Rymgayłło-Jankowska, B. Jarosz, Z. Pawlik, D. Skomra, E. Rakowska, T. Żarnowski, Z. Zagórski (Lublin) Przypadek chłoniaka rozlanego z dużych limfocytów B (DLBCL) z pierwotną manifestacją w oczodole The case of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) with primary manifestation in orbit K. Słowiński, J. Jakubaszko-Jabłońska, J. Oficjalska-Młyńczak, P. Kowalski (Wrocław) Chłoniak oczodołu jako przyczyna wytrzeszczu Orbital lymphoma as a cause of exophthalmos Dyskusja 22 CZERWCA 2007, PIĄTEK / FRIDAY SESJA V / SESSION V DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA LABORATORY DIAGNOSTICS A. Laudencka, K. Kaźmierczak, M. Szady-Grad, G. Malukiewicz-Wiśniewska, J. Klawe (Bydgoszcz) Ocena stężenia wybranych mikroelementów w surowicy krwi osób ze starczym zwyrodnieniem plamki Microelements concentration in serum of patients with AMD A. Zeman-Miecznik, P. Jurowski, R. Goś (Łódź) Ocena stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów oraz wybranych cytokin w cieczy wodnistej oka u chorych z jaskrą i zaćmą Levels of metalloproteinases and their inhibitors and proinflammatory cytokines in aqueous humor in patients with glaucoma and cataract A. B. Kłysik, J. Komorowski, R. Goś (Łódź) Śródoczne oraz obwodowe stężenia metaloproteinazy 2 i 9 u pacjentów z retinopatia cukrzycową w różnych stadiach zaawansowania Intraocular and serum concentrations of Matrix Metalloproteinase-2 and-9(mmp-2 and MMP-9) of patients with diabetes Mellitus with various stages of retinopathy A. Waszczykowska, E. Waszczykowska, R. Goś (Łódź) 16

17 Udział metaloproteinaz i śródbłonkowego czynnika wzrostu w powstawaniu zmian naczyniowych w narządzie wzroku w twardzinie układowej The role of metalloproteinases and endothelial growth factor in the vascular lesions of vision organ in systemic sclerosis patients I. Partyka, P. Skopiński, J. Szaflik (Warszawa) Poziom lipidów w surowicy a skuteczność leczenia makulopatii cukrzycowej The serum lipid level and effectiveness of diabetic maculopathy treatment P. Lipowski, K. Zorena, J. Myśliwska, K. Raczyńska (Gdańsk) Interleukina-6, ceruloplazmina oraz białko C-reaktywne jako potencjalne markery zapalne w zespole pseudoeksfoliacji (PEX) Interleukin-6, ceruloplazmin and C-reactive protein as a potential inflamatory marker in pseudoexfoliation syndrome Dyskusja Przerwa kawowa Coffee break SESJA VI / SESSION VI OBRAZOWANIE POWIERZCHNI OKA IMAGING OF THE SURFACE OF THE EYE D. Tarnawska, E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Janiszewska, A. Woyna- Orlewicz (Katowice) Obrazowanie rogówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i chirurgii schorzeń rogówki Corneal imaging with optical coherence tomography in diagnostics and corneal surgery E. Langwińska-Wośko, W. Kołodziejczyk, K. Szulborski (Warszawa) Porównanie pomiarów grubości rogówki wykonanych przy użyciu szczelinowej skaningowej topografii optycznej (Orbscan III), metody ultradźwiękowej oraz laserowej The comparison of corneal thickness measurement with slit- scanning optical topography (Orbscan III), ultrasound and laser pachymetry E. Wylęgała, S. Teper, D. Tarnawska, D. Dobrowolski, E. Wróblewska-Czajka, A. Woyna-Orlewicz (Katowice) Optyczna koherentna tomografia w obrazowaniu przedniego odcinka po chirurgicznym leczeniu jaskry Anterior segment imaging with optical coherence tomography after surgical treatment of glaucoma D. Tarnawska, E. Wylęgała, D. Dobrowolski, D. Janiszewska (Katowice) Morfometria rogówki i zmiany konfiguracji kąta przesączania po głębokiej keratoplastyce warstwowej przy użyciu optycznej koherentnej tomografii 17

18 Corneal morphometry and changes in configuration of anterior chamber angle after deep lamellar keratoplasty using Optical Coherence Tomography E. Mrukwa-Kominek, S. Gierek-Ciaciura (Katowice) Obwodowa rogówkowo-twardówkowa warstwowa keratoplastyka jako metoda leczenia pacjenta z keratoglobusem w obrazach optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka Sclero-corneal peripheral lamellar keratoplasty as a method of treatment in keratoglobus patient - anterior segment Optical Coherent Tomography images B. J. Kałużny 1, M. Burduk 1, A. Szkulmowska 2, M. Szkulmowski 2, M. Wojtkowski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia w obrazowaniu pęcherzyków filtracyjnych u pacjentów po trabekulektomii Analysis of filtering blebs after trabeculectomy with Spectral Optical Coherence Tomography Dyskusja Przerwa obiadowa Lunch SESJA VII / SESSION VII OBRAZOWANIE DNA OKA IMAGING OF THE FUNDUS OF THE EYE W. Korzekwa, W. Romaniuk, M. Nita, M. Dorecka, J. Markowska, K. Krysik, K. Michalska-Małecka (Sosnowiec) Zastosowanie konfokalnej skaningowej tomografii laserowej w monitorowaniu cukrzycowego obrzęku plamki The applications of confocal scanning laser tomography to monitor diabetic macular oedema M. Makowiec-Tabernacka, J. Gołębiewska, D. Kęcik, A. Borkowska, A. Samuel (Warszawa) Trafność rozpoznań ambulatoryjnych otworów w plamce weryfikowanych badaniem OCT Accuracy of ambulant diagnosis of macular holes verified by OCT T. Kuc, J. Murawska, A. Gębka, L. Glasner, K. Raczyńska (Gdańsk) Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) w badaniach HRT i OCT u chorych po skutecznym leczeniu odwarstwienia siatkówki (RD) z zastosowaniem klasycznej chirurgii wgłobieniowej Evaluation of retinal nervous fibres layer (RNFL) using Confocal Scanning Laser Tomography (HRT II) and Optical Coherence Tomography (Stratus OCT) after successful scleral buckling surgery M. Mrugacz, D. Średzińska-Kita, A. Bakunowicz-Łazarczyk (Białystok) 18

19 Ocena grubości włókien nerwowych siatkówki u pacjentów z krótkowzrocznością z zastosowaniem OCT Retinal nerve fiber layer thickness using OCT in patients with myopia M. Burduk, J. J. Kałużny, B. Sikorski (Bydgoszcz) Analiza tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta przy zastosowaniu Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii Optic disc analysis in primary open angle glaucoma patients with Spectral Optical Coherence Tomography I. Drobniewski, J. Stępień, A. Synder, W. Omulecki (Łódź) Wpływ niepowikłanej fakoemulsyfikacji zaćmy na grubość plamki mierzoną metodą optycznej tomografii koherentnej The influence of uneventful cataract phacoemulsification on macular thickness measured by means of optical coherence tomography J. Michalewski, Z. Michalewska, S. Cisiecki, J. Nawrocki (Łódź) Ocena zmian morfologicznych siatkówki w oczach z ERM za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii Morphologically functional correlations of macular pathology connected with epiretinal membrane formation in Spectral Optical Coherence Tomography B. Sikorski 1, J.J. Kałużny 1, M. Wojtkowski 2, M. Szkulmowsk 2 i, A. Szkulmowska 2, T. Bajraszewski 2, A. Kowalczyk 2 (Bydgoszcz 1, Toruń 2 ) Zespół Licznych Białych Znikających Plamek - uszkodzenie siatkówki czy naczyniówki? Analiza zaburzeń refleksyjności zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą 3D SOCT" Multiple Evanescent White Dot Syndrome - retinal or choroidal damage? Analysis of light backscattering disturbances in the outer retinal layers by 3D SOCT B. Terelak-Borys, I. Jankowska-Lech, I. Grabska-Liberek (Warszawa) Badania angiograficzne dna oka w diagnostyce chorób zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej" Fundus angiographic examinations in the diagnostics of inflammatory diseases in the posterior pole of the eye M. Formicka, D. Karczewicz (Szczecin) Ultrasonograficzna ocena ciała szklistego w oczach krótkowzrocznych Ultrasound imaging of vitreous body in myopic eyes Dyskusja SESJA VIII / SESSION VIII GENETYKA / GENETICS M. R. Krawczyński 1, A. Wawrocka 1, B. J. Kałużny 2 (Poznań 1, Bydgoszcz 2 ) Badania genetyczne u pacjentów z dystrofiami rogówki 19

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10.

SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015. 2015 2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 1/2 9.25 9.35 1/3 9.35 9.50 1/4 9.50 10. SESJA I / 1 st SESSION PIĄTEK / FRIDAY 17.04.2015 Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.00 UROCZYSTE OTWARCIE OPENING CEREMONY Piątek, 17.04.2015 / Friday, 17.04.2015 9.10 10.55 SESJA I Chirurgia zaćmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM 0.0.05, Piątek / Friday 9.00-.00 KURSY / COURSES.00-.40 Lunch.40-5.00 I Sesja Choroby naczyniowe Session I Vascular diseases.40-.50 Ron A. Adelman Professor of Ophthalmology

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP)

PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ (Preferred Practice Pattern PPP) Podsumowanie założeń dla zalecanych algorytmów postępowania w praktyce klinicznej Wstęp....................................................................................................1

Bardziej szczegółowo

WRODZONE WADY GAŁKI OCZNEJ U DZIECI OBSERWACJE WŁASNE CASES OF CONGENITAL EYE MALFORMATIONS IN CHILDREN

WRODZONE WADY GAŁKI OCZNEJ U DZIECI OBSERWACJE WŁASNE CASES OF CONGENITAL EYE MALFORMATIONS IN CHILDREN ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 1, 17 25 MONIKA MODRZEJEWSKA, EWELINA LACHOWICZ, DANUTA KARCZEWICZ WRODZONE WADY GAŁKI OCZNEJ U DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2. Farm Pol, 2010, 66(1): 48-54. ciało rzęskowe. obwódka rzęskowa Zinna soczewka

Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2. Farm Pol, 2010, 66(1): 48-54. ciało rzęskowe. obwódka rzęskowa Zinna soczewka Co farmaceuta powinien wiedzieć o zaćmie? Dorota Szumny 1, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska 2 1 Katedra i Zakład Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Zeszyt 4 2011 (16) OKULISTYKA KWARTALNIK MEDYCZNY ISSN 1505-2753 PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Krótkowzroczność podstawy epidemiologii i patogenezy, zasady postępowania i leczenia, pułapki codziennej

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych

Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych Wpływ materiału na biokompatybilność soczewek wewnątrzgałkowych Krzysztof Słotwiński, Marta Misiuk-Hojło, Marek Szaliński Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie Istnieje

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

BIOCHEMIA ROGÓWKI W ASPEKCIE STOSOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH THE CORNEAL BIOCHEMISTRY IN CONTACT LENSES WEARING SUBJECTS

BIOCHEMIA ROGÓWKI W ASPEKCIE STOSOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH THE CORNEAL BIOCHEMISTRY IN CONTACT LENSES WEARING SUBJECTS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 178 183 KALINA MAĆKOWIAK, LECH TORLIŃSKI BIOCHEMIA ROGÓWKI W ASPEKCIE STOSOWANIA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH THE CORNEAL BIOCHEMISTRY IN CONTACT LENSES WEARING SUBJECTS Zakład Biochemii

Bardziej szczegółowo

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report E. Babicz-Zielińska, W. Szczepańska, E. Śleszycka Problem nadwagi i otyłości : 1069 1071 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Life-threatening peripartum cardiomyopathy of

Bardziej szczegółowo

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH

Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH Nowa szata graficzna, nowy układ pisma OPHTHALMOGRAPHE BIOMETRIA I OBLICZANIE MOCY REFRAKCJI IMPLANTÓW SOCZEWKOWYCH OD WYDAWCY Wobecnym numerze, artykuł przewodni poświęcony jest jednemu z głównych problemów

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe

Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe Basic and Clinical Science Course Część 4 Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe Wydanie I polskie pod redakcją Marii Starzyckiej URBAN&PARTNER Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław Spis

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease

Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Acta Angiol. Vol. 12, No. 3, pp. 106 116 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1234 950X ORIGINAL PAPER Carotid arteries remodelling in chronic kidney disease Przebudowa tętnic szyjnych w przewlekłej chorobie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation

Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation ORIGINAL PAPER Acta Angiol. Vol. 14, No. 2, pp. 42 55 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1234 950X Use of Lucilia sericata blowfly maggots in the treatment of diabetic feet threatened with amputation Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Zeszyt 3 2009 (7) OKULISTYKA KWARTALNIK MEDYCZNY ISSN 1505-2753 Wydanie specjalne PROGRAM EDUKACYJNY KOMPENDIUM OKULISTYKI Objawy CHORÓB OGÓLNYCH W OKULISTYCE dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS

COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS Najczęściej wykonywane badania i ich opis Abdominal aorta sonogram; ultrasonography Badanie ultrasonograficzne aorty brzusznej Acid-fast bacilli (AFB) Pałeczki kwasooporne

Bardziej szczegółowo

Objawy i leczenie alergii narządu wzroku. Ocular allergies: symptoms and treatment

Objawy i leczenie alergii narządu wzroku. Ocular allergies: symptoms and treatment Dr n. med. Anna Zaleska- Żmijewska Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 41 numer 1 2014 Spis treści Agnieszka Jeleń, Anna Koziróg, Aleksandra Sałagacka, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Ewa Balcerczak... 5 Czy cichy polimorfizm pojedynczego nukleotydu

Bardziej szczegółowo

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA, EWA CZYŻ, EWA CZAPLICKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA, EWA CZYŻ, EWA CZAPLICKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER Nowiny Lekarskie 2006, 75, 4, 328 333 KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA, EWA CZYŻ, EWA CZAPLICKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER WPŁYW NOSZENIA MIĘKKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH O RÓŻNYM WSPÓŁCZYNNIKU GAZOPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo