Aleksandra Krause, Katarzyna Chudobs I LO Martyna Cikorska LOzOI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aleksandra Krause, Katarzyna Chudobs I LO Martyna Cikorska LOzOI"

Transkrypt

1

2 Ocalić czytanie? temat dziesiątego konkursu literackiego organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi miał być inspiracją do rozwaŝań i refleksji, dotyczących doświadczeń czytelniczych współczesnej młodzieŝy uczniów szczecińskich gimnazjów i liceów. Sesja popularnonaukowa organizowana w naszej szkole w bieŝącym roku i towarzyszący jej konkurs literacki są próbą uczniowskiej analizy problemów związanych ze współczesnym człowiekiem w świecie komunikatów. Jak się komunikujemy? Jakie miejsce w dobie kultury obrazkowej zajmuje literatura? Jakie zagroŝenia dla rozwoju języka stanowi bunt młodych przeciwko czytaniu? W jaki sposób odbiera świat i z nim się komunikuje ekranowy czytelnik? To tylko niektóre pytania stawiane przez młodzieŝ przy okazji tegorocznej sesji i konkursów: literackiego oraz fotograficznoinformatycznego. Temat pracy literackiej nie cieszył się duŝym zainteresowaniem młodzieŝy, na nasze zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało dwudziestu pięciu uczniów. Wszyscy autorzy prac wyraŝali zdanie, Ŝe czytanie trzeba ocalić, popierali swoje sądy argumentami, dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Zdecydowana większość autorów prac deklarowała pasje czytelnicze, podkreślała wartości poznawcze ksiąŝki. Autorzy prac ujmowali swoje refleksje w formę logicznego, uargumentowanego wywodu, powoływali się na autorytety, cytowali opinie wielkich twórców, myślicieli. Niektórzy uczestnicy konkursu w sposób paraboliczny, tworząc fikcyjnych bohaterów i światy, odpowiadali na pytanie postawione w temacie. Autorzy prac krytycznie oceniali współczesną kulturę masową. Pisali o zagroŝeniu dla emocjonalnego i intelektualnego rozwoju człowieka, który ulega przekazowi obrazkowemu. Podkreślali, Ŝe tylko czytanie rozwija, bawi, uczy, pozwala wkroczyć w krainę marzeń. Oddajemy głos Autorom prac konkursowych. Prezentujemy krótkie fragmenty wypowiedzi literackich na temat: Ocalić czytanie? Zapraszamy do lektury.

3 Dawniej literatura była inaczej odbierana niŝ dziś. Kiedyś stanowiła jedyną moŝliwość oderwania od rzeczywistości. W dzisiejszej dobie komputerów, Internetu oraz wielu innych cudów techniki czytanie ksiąŝek staje się przestarzałą i mało potrzebną częścią naszego Ŝycia. Wiecznie zapracowani ludzie nie mają czasu, by usiąść wygodnie w fotelu przy palącym się kominku, w ramach relaksu wziąć do ręki ksiąŝkę i choć na chwilę oderwać się od panującego dookoła zgiełku Czytanie pobudza wyobraźnię, mobilizuje do stawiania pytań i analizowania odpowiedzi. Jest kluczem do poznania świata wiedzy, emocji oraz wartości Aleksandra Krause, Katarzyna Chudobs I LO nauka o systemach sterowania i przesyłania informacji w przyrodzie Ŝywej, technice i społeczeństwie pozwoliła nam wreszcie wykorzystać prawa biologii w medycynie. Teoria informacji i sieci neutronowych w pracach badawczych naukowców finalnie okazała się wartościowa na tyle, by znaleźć doskonałe zastosowanie w praktyce!... Nowy produkt, który juŝ niedługo będzie dostępny na rynku dla kaŝdego, kto pragnie wykorzystać maksimum swojego umysłu, posiada moŝliwości, o jakich ludzkość śniła od wieków. Implanty gwarantują zupełną innowację percepcję wewnątrzczaszkową. Bądź erudytą, zapominając o mozolnym czytaniu, o stronach druku, ekranach wypełnionych czcionką, niezliczonych kilometrach zdań ( ) KsiąŜeczka naprawdę wzruszyła go. Były w niej bajki, historie niezwykłe, magiczne i piękne słowa... KaŜdy wyraz miał wtedy znaczenie elementarne. Światy wykreowane w wymiarze śnieŝnobiałej kartki i czarnego druku porywały w taniec zmysłów.. Były historie, które zapamiętał. Pointy, które nadawały sens jego Ŝyciu W młodości często oddawał się lekturze. Potem coś się zmieniło, w ferworze pracy jakby brakowało czasu nawet na chwilę wytchnienia. KsiąŜka w ogóle była osobliwością. Rarytasem dla koneserów. Kultura obrazkowa zdominowała rzeczywistość. Martyna Cikorska LOzOI

4 Kultura obrazkowa ma większy wpływ na nasze Ŝycie, niŝ nam się moŝe wydawać. Nie zawsze jest to zły wpływ. Często motywuje nas do poszukiwań na temat, którym nas zainteresowała. Zachęca nas do zainteresowania się czymś więcej. Kultura obrazkowa pomaga nam zrozumieć, co kieruje róŝnymi ludźmi. Ukazuje nam ich sposób myślenia, pomaga zrozumieć ukryty kod Ale telewizja i inne nowe media wypierają z naszego Ŝycia umiejętność skupienia się na artystycznie skomponowanej płaszczyźnie Anna Jotejko, ElŜbieta Nojszewska XIV LO Wróćmy do teraźniejszości. Umiejętność czytania w naszych czasach traci powoli na znaczeniu kultura masowa zbiera swoje Ŝniwo: telewizja, która podaje nam na tacy wiedzę i informacje w przekazie multimedialnym wymaga minimum od odbiorcy, zapewnia mu rozrywkę mało wyrafinowaną rozrywkę. KsiąŜka ma tę druzgocącą przewagę, Ŝe zmusza swojego czytelnika do myślenia, pełnego skupienia, wyobraŝenia tego, co czyta. Pozwala o wiele głębiej przeŝywać, rozwija naszą wyobraźnię, kształtuje nasz światopogląd pomaga odnaleźć siebie Czy czytanie naleŝy ocalić? Myślę, iŝ ono samo siebie ocali. Jest zbyt waŝne dla nas. Zbyt wiele mu zawdzięczamy Dlatego jestem zdania, Ŝe nie powinniśmy się martwić. Powinniśmy czytać, tworzyć, pisać, by pozwolić czytać następnym pokoleniom i pamiętać, Ŝenic nie zastąpi przyjemności płynących z czytania: ten zapach papieru, jego szorstkość to prawdziwy raj. Maksym Kawelski XII LO

5 Dzięki ksiąŝkom moŝemy poznawać dzieje świata, przenosić się w przeszłość bądź w przyszłość. Towarzyszymy najróŝniejszym postaciom. Jesteśmy przy naszych ulubionych bohaterach, kiedy się śmieją, płaczą, martwią. Trzymamy za nich kciuki, jednych lubimy bardziej, innych mniej. KsiąŜka jest rozrywką, uruchamia naszą wyobraźnię, pozwala się nam rozwijać To wspaniałe móc wykreować samemu bohatera, nadać mu kształt, wyobrazić sobie jego wygląd, cechy charakteru KsiąŜka jest przepustką do świata, otwiera tajemne wrota. Jest przyjacielem w podróŝy, podczas choroby, przed snem lub podczas nudnej lekcji w szkole. Katarzyna Franczak XII LO WciąŜ są osoby całkiem pokaźna jest ich liczba dla których słowo pisane zawsze ma większą wartość. Stosunkowo często da się usłyszeć: Nie, nie, ksiąŝka była lepsza od filmu Nadal istnieje słowo bestseller, niektóre powieści sprzedawane są w ogromnych nakładach. Ludzie ciągle kochają zapach świeŝego tuszu, zapach starego papieru, uwielbiają czytać wersy Księgarnie wciąŝ cieszą się powodzeniem, a biblioteki nie stoją jeszcze opuszczone. To daje nadzieję, Ŝe czytelnik nie jest jeszcze zagroŝonym gatunkiem na świecie. KsiąŜka umoŝliwia przeŝycie tego, czego nie przeŝyjemy w rzeczywistości. Pozwala poznać emocje, jakich nie mielibyśmy szans poznać Ile ksiąŝek naleŝy przeczytać, by sobie uświadomić, jak mało wiemy? Z kaŝda nową lekturą widzimy, jak wiele jeszcze przed nami Małgorzata Łukaszewicz, Zuzanna śemła GIMNAZJUM NR 42

6 wyraz fajnie, który zdominował niemalŝe kaŝdą dziedzinę Ŝycia, bo przecieŝ film nie był ciekawy, wciągający w wartką akcję, tylko fajny; wycieczka nie była pouczająca czy zabawna, tylko fajna; podobnie jak nowa fryzura Moniki, która nie była modna, nowatorska ani odwaŝna, tylko zwyczajnie fajna. To uboŝenie języka staje się problemem na masową skalę i jest na nie tylko jedno lekarstwo czytanie. Dobra lektura jest wspaniałym źródłem rozrywki. Daje szansę na pełny relaks, oderwanie od codziennego Ŝycia, pojawiających się w nim poraŝek i problemów. UmoŜliwia zaszycie się w krainie marzeń sferze fikcji literackiej (często fantastycznej), która daje nam nadzieję na istnienie lepszego miejsca. Aleksandra Pacewicz XIV LO Zbyt wielką ponieślibyśmy stratę, ograniczając, niczym niezastąpione przeŝycie, jakie daje obcowanie z dobrą ksiąŝką, mądrym i wymagającym dziełem literackim. Obcowanie bliskie i prawdziwe, kiedy wchodząc w dialog z cudzą myślą, uczymy łączyć ją z własnymi skojarzeniami i wyobraŝeniami, by nią zawładnąć i uŝyć jej jako nowego narzędzia poznawania świata, sprawniejszego od posiadanych Kto lubi czytać, ten dokonuje wymiany godzin nudy, które są nieuchronne w Ŝyciu, na godziny rozkoszy. Anna Cuda XIV LO KaŜda ksiąŝka ma swoich bohaterów. Jedni są ludźmi o dobrym sercu, a inni z piekła rodem. Jedni budzą podziw, a inni obrzydzenie. KaŜdy ma o nich swoje wyobraŝenie. W ksiąŝce występują teŝ postacie skomplikowane i to dopiero jest ciekawe. Sądzę jednak, Ŝe w prawie kaŝdej powieści moŝna znaleźć postawę godną naśladowania swój autorytet. Alicja Lewczuk GIMNAZJUM NR 7

7 KsiąŜki mogą nauczyć nas Ŝyć, mogą nauczyć odpowiedniego kontaktu z drugim człowiekiem, a moŝe nawet miłości? Ja uwielbiam czytać, zawsze interesowały mnie powieści współczesnych pisarzy. Lubię wieczorem usiąść w świetle nocnej lampki, otworzyć ksiąŝkę, w ręku trzymając zakładkę, a obok postawić kubek z woda Czasami czytam na głos, czasami w milczeniu. To mnie wycisza,. Po całym dniu w szkole, po przerwach pełnych wrzasku, po stresie, najlepszym odpręŝeniem jest właśnie ksiąŝka. Ocalmy czytanie, by przywrócić bogaty język naszemu społeczeństwu. Karolina Rudzik XIVLO Wodzimy palcami po grzbietach tomów, zastanawiając się, który z nich wybrać, która z historii jest najciekawsza. Wahamy się. W końcu natrafiamy na jedną taka, być moŝe niepozorną, a być moŝe o okładce przyciągającej wzrok nieskończoną gamą barw. Być moŝe starą i zniszczoną, a być moŝe - ustawioną na półce zaledwie wczoraj i do tej pory nieotwieraną przez nikogo...tego nigdy nie wiemy. Czym są ksiąŝki? Wabią nas do bibliotek, księgarń. Pomimo Ŝe głosu nie mają, to głosem są. Głosem zarówno wielu pokoleń, jak i pojedynczych ludzi. Często to właśnie ci, którzy pozornie milczą, krzyczą najgłośniej, tak, Ŝeby apel ich dotarł do najdalszych zakątków świata. Weronika Szydłowska GIMNAZJUM NR 32 W dzisiejszym świecie trwa spór o to, czy młodzieŝ powinna czytać. Wielu młodych ludzi sprzeciwia się sięganiu po ksiąŝki. Skąd ten bunt? Czy czytanie ulegnie zagładzie? MłodzieŜ tłumaczy, Ŝe nie ma czasu, Ŝeby czytać. Praca, dom, szkoła i do tego jeszcze czytanie? Jak to pogodzić? Piotr Świtkowski GIMNAZJUM NR 7

8 Nawet wolę sobie nie wyobraŝać, co by się stało, gdyby wszyscy raptownie przestali czytać. Upadek wszelkich wartości moralnych spowodowałby całkowitą degrengoladę. Brak kontaktu z ksiąŝkami byłby na pewno przyczyną psucia języka, którym się posługujemy. Ludzie coraz częściej posługiwaliby się mową potoczną, uŝywali uproszczeń językowych. KsiąŜki same z siebie nie dają nam wiele, to od człowieka zaleŝy, jak dana opowieść wpływa na niego samego. Mogą stać się one naszymi towarzyszami w samotnych chwilach, wystarczy tylko po nie sięgnąć. śaden film nie dorówna ksiąŝce, bo nie przeniesie tak daleko w świat marzeń Alicja Szadowiak XIV LO Starałam się w wyobraźni przywołać obrazy dziadka. Było ich kilka, ale wszystkie podobne do siebie dziadek z ksiąŝką. Uwielbiał czytać. Poza babcią i czytaniem świata nie widział. Mądrością wykazywał się na kaŝdym kroku. Opowiadał mi o niezwykłych krajach i przygodach, o których czytał, o zwyczajach innych kultur i wyznań, o regionalnych potrawach. Naprawdę potrafił odpowiedzieć na kaŝde pytanie.( ) Gdy leŝał w szpitalu bardzo chory, jedyną rzeczą, o którą prosił, była ksiąŝka. Adrianna Miler II LO Dla mnie mądrość to doświadczenie, postępowanie zgodne z własnym sumieniem, oparte na wiedzy na temat praw rządzących społeczeństwem i światem. Oparte, a nie podporządkowane im w stu procentach. Dla innych będzie to umiejętność odróŝniania dobra od zła, dla jeszcze innych to po prostu rozległa wiedza ksiąŝkowa. Nie zwaŝając jednak na to, jak zdefiniujemy mądrość, to jest ona pewnym stanem idealnym, do którego dąŝymy i którego szukamy. Wydaje mi się, Ŝe najlepszym sposobem na zbliŝenie do niego jest właśnie czytanie ksiąŝek. Agnieszka Oniszczuk LOzOI

9 W moim odczuciu istnieją trzy rodzaje ksiąŝek: warte uwagi, warte namysłu i warte wyrzucenia. Staram się nie ograniczać tylko do wybranego gatunku literatury. To jednak nie zmienia faktu, Ŝe nie ruszyłbym kijem Ŝadnych ksiąŝek horrorów, poniewaŝ uwaŝam, Ŝe na świecie jest tyle zła i przemocy, iŝ wymyślanie dodatkowego jest skrajna głupotą. Rozumiem fanów szukających mocnych wraŝeń, ale oswajanie się z bólem, cierpieniem i śmiercią w sposób tak zbagatelizowany, jak to ma miejsce we wspomnianych gatunkach, wydaje mi się być idiotyzmem w najczystszej postaci. Malwina Wasiluk GIMNAZJUM NR 32 Kiedy przestajemy czytać, usprawiedliwiamy się tym, Ŝe nie mamy czasu. Jednak to nie do końca jest prawda, poniewaŝ na oglądanie telewizji lub surfowanie po Internecie czas znajdujemy. A jeśli jest to kwestia lenistwa? PrzecieŜ czytanie wymaga od nas skupienia, cierpliwości, wyobraźni. MoŜe dla niektórych większą rozrywką jest stukanie w klawiaturę albo przełączanie kanałów w telewizorze, ale nic nie zastąpi przyjemności i zabawy, jaką daje nam ksiąŝka. Anastazja Wołyńska GIMNAZJUM NR 7 W myślach układam scenariusz najbliŝszej lekcji polskiego. Czas i miejsce akcji, główni bohaterowie, problematyka utworu - szablon omawiania lektur jest stały. Czeka mnie wieczór u boku fikcyjnych postaci literackich. Stanę się świadkiem heroicznej walki w obronie honoru i ojczyzny, zmierzę się z problemami natury moralnej. Problemy te tracą na znaczeniu w konfrontacji z na pozór błahymi troskami Ŝycia codziennego. Wydają się tak odlegle i nieaktualne. Docieram do biblioteki. Nieczynne głosi napis na drzwiach. Nie ma bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości jak przez czytanie sentencja wywieszona na tablicy informacyjnej zdaje się kpić ze mnie. Nierzadko droga ta jest dla ucznia kręta i wyboista. Joanna RóŜańska GIMNAZJUM NR 32

10 W dzisiejszych czasach coraz rzadziej sięgamy po ksiąŝki. To smutne. Młody człowiek prawie w ogóle nie czyta ksiąŝek Czy warto więc czytać? Tymczasem ksiąŝki umilają nam czas i bawią. To prawdziwa przyjemność śledzić perypetie naszych ulubionych postaci. KsiąŜki są lepsze od filmów, poniewaŝ zawierają więcej informacji, uczuć postaci i szczegółów. śyjemy jednak w społeczeństwie obrazkowym, wolimy, Ŝeby nam coś pokazano niŝ opisywano. Artur de Castellatti-Gotin GIMNAZJUM NR 7 Czytanie pobudza fantazję. KsiąŜki uczą budować obrazy w wyobraźni i pozwalają na samodzielne myślenie. Mamy wtedy wiele swobody i oŝywia się nasz umysł. Bardzo łatwo poznać tych, którzy mało czytają lub nie robią tego w ogóle. Mają oni bowiem mały zasób słów i nie potrafią się ładnie wysłowić. Pola Woźniakowska GIMNAZJUM NR 7 To dzięki ksiąŝkom, nie filmom, kultywujemy tradycję i kulturę Sądzę, Ŝe ksiąŝka pozwala nam zyskać wiedzę, ukształtować poglądy, nie zacieśnia naszego myślenia do podstawowych potrzeb Ŝyciowych. Daje nam moŝliwość swobodnego myślenia, rozumienia innych rzeczy. Pozwala nam na chwilę uciec od rzeczywistości, pogrąŝyć się w rozmyślaniach. Dzięki ksiąŝkom zauwaŝamy nasze wady, określamy sobie wzory zachowań, staramy się naśladować naszych ksiąŝkowych bohaterów. Boję się, czy kiedyś nie będzie tak, Ŝe czytanie będzie tylko dziwną czynnością, powszechnie uwaŝana za anachroniczną. PrzeraŜa mnie myśl o całych pokoleniach wychowanych bez ksiąŝki. Sebastian Koper GIMNAZJUM NR 7

11 W dobie Internetu i telewizji coraz mniej ludzi sięga po ksiąŝki. Zakurzone, nikomu niepotrzebne, wędrują z kąta w kąt A one mogą przecieŝ dla nas tyle zrobić doradzą, nauczą, wyjaśnią. Internet to nie wszystko. Gdy tylko wyciągniemy ksiąŝkę z kąta, otrzepiemy z kurzu, ona się na pewno odwdzięczy, pozwoli nam choć na chwilę przenieść się gdzieś indziej i zapomnieć o szarej rzeczywistości. Karolina Elmerych GIMNAZJUM NR 7 gdy czytamy, rozwija się nasze słownictwo. Osoba czytająca, wchłania nowe słowa, a następnie z nich korzysta. Osoba posiadająca bogate słownictwo nie ma problemów z wysławianiem, mówi swobodnie i nie zacina się. Nie ma problemów z opisywaniem ludzi i przedmiotów. Mikołaj Wierzbiński GIMNAZJUM NR 32 Mam kolegę, który namiętnie czytuje powieści fantasy, kiedyś zapytałam: dlaczego? Odpowiedział mi tylko jednym słowem: uciekam. Fakt, czytanie jest idealne na ucieczkę od wszystkiego, co nas otacza, pozwala nam przenieść się w inny świat, przeŝyć niesamowite przygody. KsiąŜka przy odrobinie wyobraźni moŝe być cudowną odskocznią od codzienności Paulina Bośko LOzOI Zapytałam się dwudziestu osób w wieku licealnym, czy czytają ksiąŝki w wolnym czasie i jakie one są. OtóŜ, trzynaście osób przyznało się, Ŝe czyta tylko gazety o tematyce sportowej, komputerowej i o modzie. Sześć osób regularnie czyta lektury, a jedna czyta wszystko, bo szczerze kocha ksiąŝki. Jedna osoba z dwudziestu. Dlaczego tak jest? Nie mamy czasu, nie mamy siły, nie mamy ochoty, nie mamy pomysłu, leci nasz ulubiony serial w telewizji, musimy pomóc mamie, sprzątaliśmy garaŝ z dziadkiem, lepiliśmy ludki z plasteliny z młodszą siostrą, uczyliśmy się biologii Katarzyna Halec XIV LO

12

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie?

Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? Gry komputerowe rozrywka czy zagroŝenie? WSTĘP,,Stań się demonicznym straŝnikiem lochu, który ma na usługach armię przeraŝających potworów. Zaprowadź rządy terroru w sielskich krainach na powierzchni.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------- 2008 - NR 5/46 - Rozmowa z prof. W. Stawińskim - Zespół

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Uzdrowienie przez wizualizację

Uzdrowienie przez wizualizację Gerald Epstein Uzdrowienie przez wizualizację Wyobraźnia kluczem do zdrowia PrzełoŜyła Urszula Zielińska Zysk i S-ka Wydawnictwo Tytuł oryginału HEALING VISUALIZATIONS Creating Health Through Imagery Copyright

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny?

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Olimpiada WOS 2008/2009 Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Emilia Bąk, klasa III w Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie Praca wykonana pod kierownictwem Pani Anny Winnickiej [Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak SPIS TREŚCI ROZWÓJ OSOBISTY Największa tajemnica zmiany: aktywne działanie 6 Jak znaleźć więcej czasu dla bliskich 8 Mały gest, który nakręca karuzelę 12 Mniej znaczy więcej: minimalizm dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 SZTANDAR WPROWADZIĆ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ FORTUNĄ! PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA, CZYLI TOK MYŚLENIA MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści

Moje miłe media, czyli jak poskromić cyklon. Spis treści Bogusław Feliszek Spis treści 1. Po co nam media?... 3 2. Czy media mogą się poprawić?... 5 3. Kilka słów prawdy o dziennikarzach... 9 4. Masz prawo do milczenia... 12 5. Jak unikać konfliktu z dziennikarzem...

Bardziej szczegółowo

Psychologia osiągnięć

Psychologia osiągnięć Sebastian Schabowski Psychologia osiągnięć 40 listów, które odmienią Twoje życie 2008 Spis treści NA CZYM SKUPIAJĄ SWOJĄ UWAGĘ LUDZIE SUKCESU?... 3 CZY TWOJE PRZEKONANIA CI SŁUŻĄ?... 4 DWA NIEZWYKLE WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w historii świata. Dowiedz się dlaczego czytając tekst Joanny Jakóbowskiej.

Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w historii świata. Dowiedz się dlaczego czytając tekst Joanny Jakóbowskiej. Przeczytaj na: www.gs.uni.opole.pl Nie ma złych, są tylko uwikłani - przeczytaj recenzję książki Uwikłanie na naszej stronie internetowej. Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet

Bardziej szczegółowo

Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów językowych czasopisma WróŜka. Anna Sokół

Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów językowych czasopisma WróŜka. Anna Sokół Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów językowych czasopisma WróŜka Anna Sokół Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Łódzki, Polska Łódzki pisarz i publicysta, Janusz Dunin

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą?

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą? Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dorota Gębuś Beata Pawlica Edyta Widawska Zbigniew Wieczorek Ewa Wysocka Jak rozwijać swoje zdolności:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

5 sposobów na zbudowanie pewności siebie

5 sposobów na zbudowanie pewności siebie 5 sposobów na zbudowanie pewności siebie WEDŁUG JACK A CANFIELDA 1 www.sklep.audiolearning.pl E-book stworzony przez zespół Audiolearning.pl na podstawie programu audio Jack a Canfielda Maksimum pewności

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE -------------------------------------------------------------------------------- 2015

Bardziej szczegółowo

Możesz uzdrowić swoje życie

Możesz uzdrowić swoje życie Louise L. Hay Możesz uzdrowić swoje życie przekład: Teresa Kruszewska Paulina Remiszewska-Drążkiewicz Wydawnictwo MEDIUM Przedmowa Gdybym miał być zesłany na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą tylko

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Efekt Motyla" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Efekt

Bardziej szczegółowo

PAIDAGOGOS Opole 2014 1

PAIDAGOGOS Opole 2014 1 PAIDAGOGOS Opole 2014 1 RADA NAUKOWA prof. dr hab. Ewa Smak (Dyrektor ISE), prof. dr hab. Ryszard Gmoch (Kierownik Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej ISE), dr Tomasz Michalewski (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Bardziej szczegółowo

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14

Pryzmat. Sekrety działania Call Center. Temat miesiąca: str 4. Czy każdego stać na zdrową żywność? str 14 www.ujk.edu.pl/ibib Nr. 1 listopad 2014 Czasopismo Studenckie Pryzmat Nasz punkt widzenia fot. bartkowy.blox.pl Temat miesiąca: Sekrety działania Call Center str 4 Czy każdego stać na zdrową żywność? str

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo