Aleksandra Krause, Katarzyna Chudobs I LO Martyna Cikorska LOzOI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aleksandra Krause, Katarzyna Chudobs I LO Martyna Cikorska LOzOI"

Transkrypt

1

2 Ocalić czytanie? temat dziesiątego konkursu literackiego organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi miał być inspiracją do rozwaŝań i refleksji, dotyczących doświadczeń czytelniczych współczesnej młodzieŝy uczniów szczecińskich gimnazjów i liceów. Sesja popularnonaukowa organizowana w naszej szkole w bieŝącym roku i towarzyszący jej konkurs literacki są próbą uczniowskiej analizy problemów związanych ze współczesnym człowiekiem w świecie komunikatów. Jak się komunikujemy? Jakie miejsce w dobie kultury obrazkowej zajmuje literatura? Jakie zagroŝenia dla rozwoju języka stanowi bunt młodych przeciwko czytaniu? W jaki sposób odbiera świat i z nim się komunikuje ekranowy czytelnik? To tylko niektóre pytania stawiane przez młodzieŝ przy okazji tegorocznej sesji i konkursów: literackiego oraz fotograficznoinformatycznego. Temat pracy literackiej nie cieszył się duŝym zainteresowaniem młodzieŝy, na nasze zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziało dwudziestu pięciu uczniów. Wszyscy autorzy prac wyraŝali zdanie, Ŝe czytanie trzeba ocalić, popierali swoje sądy argumentami, dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Zdecydowana większość autorów prac deklarowała pasje czytelnicze, podkreślała wartości poznawcze ksiąŝki. Autorzy prac ujmowali swoje refleksje w formę logicznego, uargumentowanego wywodu, powoływali się na autorytety, cytowali opinie wielkich twórców, myślicieli. Niektórzy uczestnicy konkursu w sposób paraboliczny, tworząc fikcyjnych bohaterów i światy, odpowiadali na pytanie postawione w temacie. Autorzy prac krytycznie oceniali współczesną kulturę masową. Pisali o zagroŝeniu dla emocjonalnego i intelektualnego rozwoju człowieka, który ulega przekazowi obrazkowemu. Podkreślali, Ŝe tylko czytanie rozwija, bawi, uczy, pozwala wkroczyć w krainę marzeń. Oddajemy głos Autorom prac konkursowych. Prezentujemy krótkie fragmenty wypowiedzi literackich na temat: Ocalić czytanie? Zapraszamy do lektury.

3 Dawniej literatura była inaczej odbierana niŝ dziś. Kiedyś stanowiła jedyną moŝliwość oderwania od rzeczywistości. W dzisiejszej dobie komputerów, Internetu oraz wielu innych cudów techniki czytanie ksiąŝek staje się przestarzałą i mało potrzebną częścią naszego Ŝycia. Wiecznie zapracowani ludzie nie mają czasu, by usiąść wygodnie w fotelu przy palącym się kominku, w ramach relaksu wziąć do ręki ksiąŝkę i choć na chwilę oderwać się od panującego dookoła zgiełku Czytanie pobudza wyobraźnię, mobilizuje do stawiania pytań i analizowania odpowiedzi. Jest kluczem do poznania świata wiedzy, emocji oraz wartości Aleksandra Krause, Katarzyna Chudobs I LO nauka o systemach sterowania i przesyłania informacji w przyrodzie Ŝywej, technice i społeczeństwie pozwoliła nam wreszcie wykorzystać prawa biologii w medycynie. Teoria informacji i sieci neutronowych w pracach badawczych naukowców finalnie okazała się wartościowa na tyle, by znaleźć doskonałe zastosowanie w praktyce!... Nowy produkt, który juŝ niedługo będzie dostępny na rynku dla kaŝdego, kto pragnie wykorzystać maksimum swojego umysłu, posiada moŝliwości, o jakich ludzkość śniła od wieków. Implanty gwarantują zupełną innowację percepcję wewnątrzczaszkową. Bądź erudytą, zapominając o mozolnym czytaniu, o stronach druku, ekranach wypełnionych czcionką, niezliczonych kilometrach zdań ( ) KsiąŜeczka naprawdę wzruszyła go. Były w niej bajki, historie niezwykłe, magiczne i piękne słowa... KaŜdy wyraz miał wtedy znaczenie elementarne. Światy wykreowane w wymiarze śnieŝnobiałej kartki i czarnego druku porywały w taniec zmysłów.. Były historie, które zapamiętał. Pointy, które nadawały sens jego Ŝyciu W młodości często oddawał się lekturze. Potem coś się zmieniło, w ferworze pracy jakby brakowało czasu nawet na chwilę wytchnienia. KsiąŜka w ogóle była osobliwością. Rarytasem dla koneserów. Kultura obrazkowa zdominowała rzeczywistość. Martyna Cikorska LOzOI

4 Kultura obrazkowa ma większy wpływ na nasze Ŝycie, niŝ nam się moŝe wydawać. Nie zawsze jest to zły wpływ. Często motywuje nas do poszukiwań na temat, którym nas zainteresowała. Zachęca nas do zainteresowania się czymś więcej. Kultura obrazkowa pomaga nam zrozumieć, co kieruje róŝnymi ludźmi. Ukazuje nam ich sposób myślenia, pomaga zrozumieć ukryty kod Ale telewizja i inne nowe media wypierają z naszego Ŝycia umiejętność skupienia się na artystycznie skomponowanej płaszczyźnie Anna Jotejko, ElŜbieta Nojszewska XIV LO Wróćmy do teraźniejszości. Umiejętność czytania w naszych czasach traci powoli na znaczeniu kultura masowa zbiera swoje Ŝniwo: telewizja, która podaje nam na tacy wiedzę i informacje w przekazie multimedialnym wymaga minimum od odbiorcy, zapewnia mu rozrywkę mało wyrafinowaną rozrywkę. KsiąŜka ma tę druzgocącą przewagę, Ŝe zmusza swojego czytelnika do myślenia, pełnego skupienia, wyobraŝenia tego, co czyta. Pozwala o wiele głębiej przeŝywać, rozwija naszą wyobraźnię, kształtuje nasz światopogląd pomaga odnaleźć siebie Czy czytanie naleŝy ocalić? Myślę, iŝ ono samo siebie ocali. Jest zbyt waŝne dla nas. Zbyt wiele mu zawdzięczamy Dlatego jestem zdania, Ŝe nie powinniśmy się martwić. Powinniśmy czytać, tworzyć, pisać, by pozwolić czytać następnym pokoleniom i pamiętać, Ŝenic nie zastąpi przyjemności płynących z czytania: ten zapach papieru, jego szorstkość to prawdziwy raj. Maksym Kawelski XII LO

5 Dzięki ksiąŝkom moŝemy poznawać dzieje świata, przenosić się w przeszłość bądź w przyszłość. Towarzyszymy najróŝniejszym postaciom. Jesteśmy przy naszych ulubionych bohaterach, kiedy się śmieją, płaczą, martwią. Trzymamy za nich kciuki, jednych lubimy bardziej, innych mniej. KsiąŜka jest rozrywką, uruchamia naszą wyobraźnię, pozwala się nam rozwijać To wspaniałe móc wykreować samemu bohatera, nadać mu kształt, wyobrazić sobie jego wygląd, cechy charakteru KsiąŜka jest przepustką do świata, otwiera tajemne wrota. Jest przyjacielem w podróŝy, podczas choroby, przed snem lub podczas nudnej lekcji w szkole. Katarzyna Franczak XII LO WciąŜ są osoby całkiem pokaźna jest ich liczba dla których słowo pisane zawsze ma większą wartość. Stosunkowo często da się usłyszeć: Nie, nie, ksiąŝka była lepsza od filmu Nadal istnieje słowo bestseller, niektóre powieści sprzedawane są w ogromnych nakładach. Ludzie ciągle kochają zapach świeŝego tuszu, zapach starego papieru, uwielbiają czytać wersy Księgarnie wciąŝ cieszą się powodzeniem, a biblioteki nie stoją jeszcze opuszczone. To daje nadzieję, Ŝe czytelnik nie jest jeszcze zagroŝonym gatunkiem na świecie. KsiąŜka umoŝliwia przeŝycie tego, czego nie przeŝyjemy w rzeczywistości. Pozwala poznać emocje, jakich nie mielibyśmy szans poznać Ile ksiąŝek naleŝy przeczytać, by sobie uświadomić, jak mało wiemy? Z kaŝda nową lekturą widzimy, jak wiele jeszcze przed nami Małgorzata Łukaszewicz, Zuzanna śemła GIMNAZJUM NR 42

6 wyraz fajnie, który zdominował niemalŝe kaŝdą dziedzinę Ŝycia, bo przecieŝ film nie był ciekawy, wciągający w wartką akcję, tylko fajny; wycieczka nie była pouczająca czy zabawna, tylko fajna; podobnie jak nowa fryzura Moniki, która nie była modna, nowatorska ani odwaŝna, tylko zwyczajnie fajna. To uboŝenie języka staje się problemem na masową skalę i jest na nie tylko jedno lekarstwo czytanie. Dobra lektura jest wspaniałym źródłem rozrywki. Daje szansę na pełny relaks, oderwanie od codziennego Ŝycia, pojawiających się w nim poraŝek i problemów. UmoŜliwia zaszycie się w krainie marzeń sferze fikcji literackiej (często fantastycznej), która daje nam nadzieję na istnienie lepszego miejsca. Aleksandra Pacewicz XIV LO Zbyt wielką ponieślibyśmy stratę, ograniczając, niczym niezastąpione przeŝycie, jakie daje obcowanie z dobrą ksiąŝką, mądrym i wymagającym dziełem literackim. Obcowanie bliskie i prawdziwe, kiedy wchodząc w dialog z cudzą myślą, uczymy łączyć ją z własnymi skojarzeniami i wyobraŝeniami, by nią zawładnąć i uŝyć jej jako nowego narzędzia poznawania świata, sprawniejszego od posiadanych Kto lubi czytać, ten dokonuje wymiany godzin nudy, które są nieuchronne w Ŝyciu, na godziny rozkoszy. Anna Cuda XIV LO KaŜda ksiąŝka ma swoich bohaterów. Jedni są ludźmi o dobrym sercu, a inni z piekła rodem. Jedni budzą podziw, a inni obrzydzenie. KaŜdy ma o nich swoje wyobraŝenie. W ksiąŝce występują teŝ postacie skomplikowane i to dopiero jest ciekawe. Sądzę jednak, Ŝe w prawie kaŝdej powieści moŝna znaleźć postawę godną naśladowania swój autorytet. Alicja Lewczuk GIMNAZJUM NR 7

7 KsiąŜki mogą nauczyć nas Ŝyć, mogą nauczyć odpowiedniego kontaktu z drugim człowiekiem, a moŝe nawet miłości? Ja uwielbiam czytać, zawsze interesowały mnie powieści współczesnych pisarzy. Lubię wieczorem usiąść w świetle nocnej lampki, otworzyć ksiąŝkę, w ręku trzymając zakładkę, a obok postawić kubek z woda Czasami czytam na głos, czasami w milczeniu. To mnie wycisza,. Po całym dniu w szkole, po przerwach pełnych wrzasku, po stresie, najlepszym odpręŝeniem jest właśnie ksiąŝka. Ocalmy czytanie, by przywrócić bogaty język naszemu społeczeństwu. Karolina Rudzik XIVLO Wodzimy palcami po grzbietach tomów, zastanawiając się, który z nich wybrać, która z historii jest najciekawsza. Wahamy się. W końcu natrafiamy na jedną taka, być moŝe niepozorną, a być moŝe o okładce przyciągającej wzrok nieskończoną gamą barw. Być moŝe starą i zniszczoną, a być moŝe - ustawioną na półce zaledwie wczoraj i do tej pory nieotwieraną przez nikogo...tego nigdy nie wiemy. Czym są ksiąŝki? Wabią nas do bibliotek, księgarń. Pomimo Ŝe głosu nie mają, to głosem są. Głosem zarówno wielu pokoleń, jak i pojedynczych ludzi. Często to właśnie ci, którzy pozornie milczą, krzyczą najgłośniej, tak, Ŝeby apel ich dotarł do najdalszych zakątków świata. Weronika Szydłowska GIMNAZJUM NR 32 W dzisiejszym świecie trwa spór o to, czy młodzieŝ powinna czytać. Wielu młodych ludzi sprzeciwia się sięganiu po ksiąŝki. Skąd ten bunt? Czy czytanie ulegnie zagładzie? MłodzieŜ tłumaczy, Ŝe nie ma czasu, Ŝeby czytać. Praca, dom, szkoła i do tego jeszcze czytanie? Jak to pogodzić? Piotr Świtkowski GIMNAZJUM NR 7

8 Nawet wolę sobie nie wyobraŝać, co by się stało, gdyby wszyscy raptownie przestali czytać. Upadek wszelkich wartości moralnych spowodowałby całkowitą degrengoladę. Brak kontaktu z ksiąŝkami byłby na pewno przyczyną psucia języka, którym się posługujemy. Ludzie coraz częściej posługiwaliby się mową potoczną, uŝywali uproszczeń językowych. KsiąŜki same z siebie nie dają nam wiele, to od człowieka zaleŝy, jak dana opowieść wpływa na niego samego. Mogą stać się one naszymi towarzyszami w samotnych chwilach, wystarczy tylko po nie sięgnąć. śaden film nie dorówna ksiąŝce, bo nie przeniesie tak daleko w świat marzeń Alicja Szadowiak XIV LO Starałam się w wyobraźni przywołać obrazy dziadka. Było ich kilka, ale wszystkie podobne do siebie dziadek z ksiąŝką. Uwielbiał czytać. Poza babcią i czytaniem świata nie widział. Mądrością wykazywał się na kaŝdym kroku. Opowiadał mi o niezwykłych krajach i przygodach, o których czytał, o zwyczajach innych kultur i wyznań, o regionalnych potrawach. Naprawdę potrafił odpowiedzieć na kaŝde pytanie.( ) Gdy leŝał w szpitalu bardzo chory, jedyną rzeczą, o którą prosił, była ksiąŝka. Adrianna Miler II LO Dla mnie mądrość to doświadczenie, postępowanie zgodne z własnym sumieniem, oparte na wiedzy na temat praw rządzących społeczeństwem i światem. Oparte, a nie podporządkowane im w stu procentach. Dla innych będzie to umiejętność odróŝniania dobra od zła, dla jeszcze innych to po prostu rozległa wiedza ksiąŝkowa. Nie zwaŝając jednak na to, jak zdefiniujemy mądrość, to jest ona pewnym stanem idealnym, do którego dąŝymy i którego szukamy. Wydaje mi się, Ŝe najlepszym sposobem na zbliŝenie do niego jest właśnie czytanie ksiąŝek. Agnieszka Oniszczuk LOzOI

9 W moim odczuciu istnieją trzy rodzaje ksiąŝek: warte uwagi, warte namysłu i warte wyrzucenia. Staram się nie ograniczać tylko do wybranego gatunku literatury. To jednak nie zmienia faktu, Ŝe nie ruszyłbym kijem Ŝadnych ksiąŝek horrorów, poniewaŝ uwaŝam, Ŝe na świecie jest tyle zła i przemocy, iŝ wymyślanie dodatkowego jest skrajna głupotą. Rozumiem fanów szukających mocnych wraŝeń, ale oswajanie się z bólem, cierpieniem i śmiercią w sposób tak zbagatelizowany, jak to ma miejsce we wspomnianych gatunkach, wydaje mi się być idiotyzmem w najczystszej postaci. Malwina Wasiluk GIMNAZJUM NR 32 Kiedy przestajemy czytać, usprawiedliwiamy się tym, Ŝe nie mamy czasu. Jednak to nie do końca jest prawda, poniewaŝ na oglądanie telewizji lub surfowanie po Internecie czas znajdujemy. A jeśli jest to kwestia lenistwa? PrzecieŜ czytanie wymaga od nas skupienia, cierpliwości, wyobraźni. MoŜe dla niektórych większą rozrywką jest stukanie w klawiaturę albo przełączanie kanałów w telewizorze, ale nic nie zastąpi przyjemności i zabawy, jaką daje nam ksiąŝka. Anastazja Wołyńska GIMNAZJUM NR 7 W myślach układam scenariusz najbliŝszej lekcji polskiego. Czas i miejsce akcji, główni bohaterowie, problematyka utworu - szablon omawiania lektur jest stały. Czeka mnie wieczór u boku fikcyjnych postaci literackich. Stanę się świadkiem heroicznej walki w obronie honoru i ojczyzny, zmierzę się z problemami natury moralnej. Problemy te tracą na znaczeniu w konfrontacji z na pozór błahymi troskami Ŝycia codziennego. Wydają się tak odlegle i nieaktualne. Docieram do biblioteki. Nieczynne głosi napis na drzwiach. Nie ma bodaj drogi, na której łatwiej dojść do mądrości jak przez czytanie sentencja wywieszona na tablicy informacyjnej zdaje się kpić ze mnie. Nierzadko droga ta jest dla ucznia kręta i wyboista. Joanna RóŜańska GIMNAZJUM NR 32

10 W dzisiejszych czasach coraz rzadziej sięgamy po ksiąŝki. To smutne. Młody człowiek prawie w ogóle nie czyta ksiąŝek Czy warto więc czytać? Tymczasem ksiąŝki umilają nam czas i bawią. To prawdziwa przyjemność śledzić perypetie naszych ulubionych postaci. KsiąŜki są lepsze od filmów, poniewaŝ zawierają więcej informacji, uczuć postaci i szczegółów. śyjemy jednak w społeczeństwie obrazkowym, wolimy, Ŝeby nam coś pokazano niŝ opisywano. Artur de Castellatti-Gotin GIMNAZJUM NR 7 Czytanie pobudza fantazję. KsiąŜki uczą budować obrazy w wyobraźni i pozwalają na samodzielne myślenie. Mamy wtedy wiele swobody i oŝywia się nasz umysł. Bardzo łatwo poznać tych, którzy mało czytają lub nie robią tego w ogóle. Mają oni bowiem mały zasób słów i nie potrafią się ładnie wysłowić. Pola Woźniakowska GIMNAZJUM NR 7 To dzięki ksiąŝkom, nie filmom, kultywujemy tradycję i kulturę Sądzę, Ŝe ksiąŝka pozwala nam zyskać wiedzę, ukształtować poglądy, nie zacieśnia naszego myślenia do podstawowych potrzeb Ŝyciowych. Daje nam moŝliwość swobodnego myślenia, rozumienia innych rzeczy. Pozwala nam na chwilę uciec od rzeczywistości, pogrąŝyć się w rozmyślaniach. Dzięki ksiąŝkom zauwaŝamy nasze wady, określamy sobie wzory zachowań, staramy się naśladować naszych ksiąŝkowych bohaterów. Boję się, czy kiedyś nie będzie tak, Ŝe czytanie będzie tylko dziwną czynnością, powszechnie uwaŝana za anachroniczną. PrzeraŜa mnie myśl o całych pokoleniach wychowanych bez ksiąŝki. Sebastian Koper GIMNAZJUM NR 7

11 W dobie Internetu i telewizji coraz mniej ludzi sięga po ksiąŝki. Zakurzone, nikomu niepotrzebne, wędrują z kąta w kąt A one mogą przecieŝ dla nas tyle zrobić doradzą, nauczą, wyjaśnią. Internet to nie wszystko. Gdy tylko wyciągniemy ksiąŝkę z kąta, otrzepiemy z kurzu, ona się na pewno odwdzięczy, pozwoli nam choć na chwilę przenieść się gdzieś indziej i zapomnieć o szarej rzeczywistości. Karolina Elmerych GIMNAZJUM NR 7 gdy czytamy, rozwija się nasze słownictwo. Osoba czytająca, wchłania nowe słowa, a następnie z nich korzysta. Osoba posiadająca bogate słownictwo nie ma problemów z wysławianiem, mówi swobodnie i nie zacina się. Nie ma problemów z opisywaniem ludzi i przedmiotów. Mikołaj Wierzbiński GIMNAZJUM NR 32 Mam kolegę, który namiętnie czytuje powieści fantasy, kiedyś zapytałam: dlaczego? Odpowiedział mi tylko jednym słowem: uciekam. Fakt, czytanie jest idealne na ucieczkę od wszystkiego, co nas otacza, pozwala nam przenieść się w inny świat, przeŝyć niesamowite przygody. KsiąŜka przy odrobinie wyobraźni moŝe być cudowną odskocznią od codzienności Paulina Bośko LOzOI Zapytałam się dwudziestu osób w wieku licealnym, czy czytają ksiąŝki w wolnym czasie i jakie one są. OtóŜ, trzynaście osób przyznało się, Ŝe czyta tylko gazety o tematyce sportowej, komputerowej i o modzie. Sześć osób regularnie czyta lektury, a jedna czyta wszystko, bo szczerze kocha ksiąŝki. Jedna osoba z dwudziestu. Dlaczego tak jest? Nie mamy czasu, nie mamy siły, nie mamy ochoty, nie mamy pomysłu, leci nasz ulubiony serial w telewizji, musimy pomóc mamie, sprzątaliśmy garaŝ z dziadkiem, lepiliśmy ludki z plasteliny z młodszą siostrą, uczyliśmy się biologii Katarzyna Halec XIV LO

12

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję

To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję To lektura godna polecenia. Piszemy recenzję 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna dzieje książki, zna zasady redagowania recenzji, zna reguły gromadzenia argumentów i sposoby ich uzasadniania. b) Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY CZYTANIE W znaczeniu psychofizycznym: techniczne rozpoznawanie znaków. W znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

Postawy gimnazjalistów wobec literatury

Postawy gimnazjalistów wobec literatury Postawy gimnazjalistów wobec literatury dr hab. prof. UJ Anna Janus-Sitarz Wyniki badania: Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej Warszawa, 13-14 marca 2015 r. Szkolne

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII?

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem.

Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem. Projekt edukacyjny pt. Książka moim przyjacielem. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób- CZYTAJMY DZIECIOM! WSTĘP We współczesnej dobie wszechobecnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży Anita Duda nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Białystok, II semestr roku szkolnego 2015/2016 Wszyscy chcemy, aby

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU DZIECKA Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy.

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. Aleksander Puszkin ZNACZENIE CZYTELNICTWA W ROZWOJU MŁODZIEŻY Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży

Bardziej szczegółowo

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece.

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁW REGNOWIE W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. Centrum Multimedialne 2008/2009 1 Szanowni uczniowie Zespołu Szkół w Regnowie! Oto pierwszy zbiór waszej

Bardziej szczegółowo

czytanie Jak najwcześniej

czytanie Jak najwcześniej Każdy rodzic chce, by jego dzieci wyrosły na mądrych i kochających ludzi. Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest niewątpliwie czytanie mu książek. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZCDN, 4 października 2014 r. Maria Twardowska Czy

Bardziej szczegółowo

Czytanie, to odkrywanie świata wciąż na nowo. Książ ążka jest częś ęści cią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i

Czytanie, to odkrywanie świata wciąż na nowo. Książ ążka jest częś ęści cią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i Książka, to pierwsze spotkanie z literaturą- nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 1. Prawo do Ŝycia i toŝsamości Dzieckiem jest kaŝda osoba, która nie ukończyła 18 lat(art.1) KaŜde dziecko ma

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

BAŚNIOWE PODRÓŻE PO ŚWIECIE

BAŚNIOWE PODRÓŻE PO ŚWIECIE ... "Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce" Maksym Gorki BAŚNIOWE PODRÓŻE PO ŚWIECIE INNOWACJA O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM Opracowała: mgr Iwona Zawadzka (nauczyciel dyplomowany) 1 Niestety można

Bardziej szczegółowo

Mitem jest przekonanie, że społeczeństwo nie czyta, bo BIEDNIEJE. Jest odwrotnie: biednieje, bo nie CZYTA. Łukasz Radwan i Wiesław Chełminiak

Mitem jest przekonanie, że społeczeństwo nie czyta, bo BIEDNIEJE. Jest odwrotnie: biednieje, bo nie CZYTA. Łukasz Radwan i Wiesław Chełminiak Gabriela Bonk Rybnik, kwiecień 2016 Mitem jest przekonanie, że społeczeństwo nie czyta, bo BIEDNIEJE. Jest odwrotnie: biednieje, bo nie CZYTA Łukasz Radwan i Wiesław Chełminiak Według brytyjskich danych,

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 CO TO JEST CZYTANIE? techniczne rozpoznawanie znaków; zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

Początkowo proces ten przebiegał powoli. Zachłyśnięci byliśmy serialami obcej produkcji

Początkowo proces ten przebiegał powoli. Zachłyśnięci byliśmy serialami obcej produkcji Każdy potrzebuje kontaktu ze światem i z drugim człowiekiem. Jeszcze tak niedawno, głównie na wsiach, przesiadywano na ławkach znajdujących się przy większości domostw. Poruszano wówczas wiele tematów.

Bardziej szczegółowo

KOD... V OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH FINAŁ

KOD... V OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH FINAŁ KOD... V OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH FINAŁ Drogi Olimpijczyku! Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj polecenia. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. W zadaniach,

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 Autorzy projektu: Renata Majewska, Monika

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić

Hasło Roku: Wielkopolska da się lubić Zintegrowany plan godzin wychowawczych dla Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Rok szkolny 2010/2011 Hasło Roku: Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Bawię się i uczę się czytać

Bawię się i uczę się czytać Bawię się i uczę się czytać ZABAWY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO NAUKI CZYTANIA PORADNIK DLA RODZICÓW Opracowała: Manuela Gromadzka Szczytno, 28.11.2016 r. 1 Jakie korzyści płyną z rozpoczęcia nauki czytania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Kto czyta - nie błądzi!

Kto czyta - nie błądzi! Kto czyta - nie błądzi! 5 najważniejszych korzyści z czytania Na podst.: Iwona Chądrzyńska, http://czytamsobie.pl Komunikacja Czytanie rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

Uważam, że prawie każda książka jest pełna ciepła i budzi wiele pozytywnych uczuć, dlatego

Uważam, że prawie każda książka jest pełna ciepła i budzi wiele pozytywnych uczuć, dlatego Rola książki w moim życiu Uważam, że prawie każda książka jest pełna ciepła i budzi wiele pozytywnych uczuć, dlatego też spełnia swoją rolę w życiu człowieka. Świadczy o tym fakt, że każdy niezależnie

Bardziej szczegółowo

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i platformy Filmoteka Szkolna (45 min) Polski alfabet według Wojciecha Wiszniewskiego Elementarz (1976) Opracowała: Anna Równy

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji I ETAP KSZTAŁCENIA KLASY I III Klasy 0a i 0b realizują programy: Czyste powietrz wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, wiemy wiec działamy. Wybrany obszar KL. I KL. II KL. III Metody

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Świat, który nas otacza ciągle się zmienia i stawia coraz wyŝsze wymagania. Teraz nie wystarczają juŝ bardzo dobre oceny w szkole. Ludzie, którzy chcą coś osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami

projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami DARMOWY FRAGMENT projekt biznesowy Mini-podręcznik z ćwiczeniami Od Autorki Cześć drogi Czytelniku! Witaj w darmowym fragmencie podręcznika Jak zacząć projekt biznesowy?! Jego pełna wersja, zbiera w jednym

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem!

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Scenariusz lekcji wychowawczej stanowi kontynuację projektu Ja- Młody Obywatel realizowanego przez Stowarzyszenie Q Zmianom. 1. Cele dydaktyczno wychowawcze:

Bardziej szczegółowo

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza

temat: Romantyczne widzenie świata i człowieka Romantyczność A. Mickiewicza SCENARIUSZ LEKCJI Proponowana lekcja ma na celu zapoznać uczniów z utworem A. Mickiewicza, jednak przede wszystkim dzięki lekturze ballady mają oni zrozumieć, jakimi kategoriami myśleli romantycy o świecie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C PROWADZĄCY: DATA : SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C TEMAT: AUTORYTETY I ANTYAUTORYTETY CELE KSZTAŁCENIA Rozwijanie umiejętności: - aktywnego słuchania, - swobodnego wypowiadania się, - pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/16. Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2015. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2015/16. Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2015. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2015/16 Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2015 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie

Bardziej szczegółowo

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety Omówienie i podsumowanie wyników ankiety W maju 27 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Markowej przeprowadziłam w klasach III VI ankietę dotyczącą księgozbioru biblioteki oraz zainteresowań czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Program czytelniczy. Książka moim przyjacielem

Program czytelniczy. Książka moim przyjacielem Program czytelniczy Książka moim przyjacielem Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość

Bardziej szczegółowo

Świat w sieci i poza nią Zadanie 4

Świat w sieci i poza nią Zadanie 4 Świat w sieci i poza nią Zadanie 4 Pomysł na lekcję Jacy są nasi bohaterowie z bajek, gier czy filmów, a jacy jesteśmy my? Czy potrafimy robić te same rzeczy i mamy podobne umiejętności? Dzieci porównają

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM "Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas." Ulrich Schaffer WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik informacyjny nr 4/24/11/R.III październik-grudzień 2011

Kwartalnik informacyjny nr 4/24/11/R.III październik-grudzień 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach Filia nr 7 dla dzieci i młodzieŝy Al. Niepodległości 110 Tel. 32 227-83-11 e-mail: filia7@mbp.tychy.pl Kwartalnik informacyjny nr 4/24/11/R.III październik-grudzień

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE I PISANIE ZA MAJĄTEK STANIE

CZYTANIE I PISANIE ZA MAJĄTEK STANIE CZYTANIE I PISANIE ZA MAJĄTEK STANIE Witam Państwa na III Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych Dobre praktyki. W bieżącym roku szkolnym duży nacisk kładę na czytanie. Dlaczego? Każdego roku nasza

Bardziej szczegółowo

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA)

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) CEL: Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do pracy w grupie oraz budowania

Bardziej szczegółowo

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? 1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji zna cechy wywiadu, i. a) Wiadomości rozumie pojęcie wartości uniwersalnych, rozumie rolę analizowanych wartości

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI na rok szkolny 2008/2009 Tematy i cele edukacyjne Korelacja ze ścieŝką edukacyjną Sposoby realizacji 1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. -kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

MOCNE STRONY OSOBOWE:

MOCNE STRONY OSOBOWE: MOCNE STRONY OSOBOWE: To ja Kreatywność / pomysłowość Znajduję różne rozwiązania problemów Łatwo wpadam na nowe pomysły Mam wizjonerskie pomysły Szukam nowych możliwości i wypróbowuję je Potrafię coś zaprojektować

Bardziej szczegółowo

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji I ETAP KSZTAŁCENIA KLASY I III Klasy 0a i 0b realizują programy: Czyste powietrz wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, wiemy wiec działamy. Wybrany obszar KL. I KL. II KL. III Metody

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GIMNAZJUM NR 9 W GDAŃSKU

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GIMNAZJUM NR 9 W GDAŃSKU SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GIMNAZJUM NR 9 W GDAŃSKU Organizatorzy: Agnieszka Małecka, Marta Wieluńska i Beata Leniak Uczestnicy: Uczniowie, Dyrekcja, Nauczyciele Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Temat Poskromienie złośnika Kiedy dziecko się złości? Jak rodzice/wychowawcy reagują na złość dziecka? Dlaczego niektóre sposoby

Bardziej szczegółowo

Program edukacji czytelniczo-medialnej realizowany na zajęciach bibliotecznych w roku szkolnym 2009/2010. Opracowanie: Lidia Jabłońska Anna Sprengel

Program edukacji czytelniczo-medialnej realizowany na zajęciach bibliotecznych w roku szkolnym 2009/2010. Opracowanie: Lidia Jabłońska Anna Sprengel Program edukacji czytelniczo-medialnej realizowany na zajęciach bibliotecznych w roku szkolnym 2009/2010 Opracowanie: Lidia Jabłońska Anna Sprengel Spis treści 1. Wstęp 2. Cele programu 3. Zadania 4. Treści

Bardziej szczegółowo

Czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie

Czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie Czasami wystarczy przeczytana bajka, aby dać naszemu dziecku pieszczotę, która pozostaje w sercu na całe życie Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

WY H C OWA W N A I N E

WY H C OWA W N A I N E Co nauczyciel wiedzieć powinien? WaŜne pojęcia WaŜne pojęcia WYCHOWANIE to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stworzenie mu wartościowego środowiska wychowawczego. W jego wyniku uczeń

Bardziej szczegółowo

Czytanie naszym tlenem

Czytanie naszym tlenem Czytanie naszym tlenem Czytam - bo lubię. Czytam - bo chcę. Tak wszyscy powinniśmy czuć, myśleć, mówić i robić. Czytanie przynosi ogrom korzyści. PSP nr 1 wie o tym doskonale, dlatego rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Czytanie - kluczem do sukcesu

Czytanie - kluczem do sukcesu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie Innowacja Pedagogiczna Czytanie - kluczem do sukcesu Program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w klasie drugiej Autor programu: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Konkurs pod Honorowym Patronatem:

Konkurs pod Honorowym Patronatem: XII Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze StraŜą Miejską Oddział Nowa Huta w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla młodzieŝy ponadgimnazjalnej z Nowej Huty w Krakowie pt. Bezpieczni

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Jak pisać, żeby nas czytali?

Jak pisać, żeby nas czytali? Jak pisać, żeby nas czytali? Czyli, jak ciekawie pisać o działaniach organizacji i skutecznie się promować (nie tylko) na ngo.pl ekspertka: Dorota Setniewska prowadząca: Dorota Kostowska Webinarium przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE KSZTAŁCENIE CYKLICZNE 2006 / 2007 Sfumato Spływające czytanie Mgr. Alena Sakalová... ZŠ s MŠ, 013 61 Kotešová 378 zs.kotesova@azet.sk Mon 05/28/2007, 22:51 1) Na seminarium przyszłam...... polecono mi,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM

KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM KONSPEKT ZAJĘĆ LEKCYJNYCH DLA KLASY II GIMNAZJUM 11. 10. 2005 Klasa II b Prowadzący: Katarzyna Listwan.. Temat: Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki (L. Staff) Koncepcja człowieka jako homo

Bardziej szczegółowo

Trening analizy i interpretacji wiersza na trzech poziomach edukacji

Trening analizy i interpretacji wiersza na trzech poziomach edukacji Trening analizy i interpretacji wiersza na trzech poziomach edukacji - scenariusze lekcji opracowane przez uczestników warsztatów Celem warsztatów było poszukiwanie pomysłów na lekcje analizy i interpretacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 1 FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI Temat nr 1 Czas : Biblioterapia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY KOD UCZNIA: Drogi Uczestniku! WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. Józef Tischner Test zawiera pytania z kilku

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja

TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Tytuł wykładu: TABklasa. Otwarta przestrzeń - otwarty umysł Edukacja nieograniczona mobilny multibook, mobilny uczeń, mobilna edukacja Wykładowcy: Magdalena Maćkowiak, Jan Mierzejewski Agenda Idea TABklasy

Bardziej szczegółowo