Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do"

Transkrypt

1 Lista doktorantów, którym przyznano stypendia w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja" w roku akademickim 2014/2015 (nabór 1-17 października 2014 r.) Lp. Numer wniosku / Marek Doering 2 16 Marcin Kempiński 3 50 Magdalena Kowalska Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do Kazimierza Wielkiego w Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Wydział Matematyki, Techniki i Fizyki Kształtowanie struktury i wytrzymałości betonów wysokowartościowych modyfikowanych dodatkami mineralnymi Zastosowanie modeli granicznych architektury przestrzeni porów materiałów przepuszczalnych do interpretacji danych porozymetrii rtęciowej Warstwy diamentowe otrzymywane metoda cvd jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemicznych w powiązaniu z asocjacją 4 7 Marta Chylińska Synteza nowych materiałów polimerowych o właściwościach biocydowych 5 8 Paweł Piotr Pomastowski Synteza stabilnych metaloprotein bazujących na wiązaniu izoform molekularnych białka z kationami cynku oraz srebra 6 59 Lidia Mosińska Politechnika Poznańska Technicznej Badanie właściwości warstw diamentowych otrzymywanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej pod kątem zastosowań w elektrochemii zł 7 58 Skórczewska Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wytwarzanie i właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z nanorurkami węglowymi zł 8 17 Zbigniew Szczepański Kazimierza Wielkiego w Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Wyznaczanie parametrów struktury porów materiałów przepuszczalnych na podstawie symulacji przepływów i danych mikrotomografii komputerowej zł 9 28 Paweł Popielarski Politechnika Poznańska Technicznej Właściwości optyczne i elektryczne cienkich warstw organicznych i nieorganicznych wykorzystywanych w strukturach OLED zł

2 10 84 Tomasz Tomaszewski Wykorzystanie minipróbek do wyznaczania trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej zł Konrad Dełeńko Charakterystyka metabolizmu RNA podczas odróżnicowania komórek mezofilowych Arabidopsis thaliana Albert Wiktor Szparaga Samonastawne kanały do frakcjonowania cząstek mikrometrycznych - rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowania Justyna Walczak Lipidomika - separacja i identyfikacja frakcji biologicznie aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik separacyjnych Ilnicka Wykorzystanie chityny i chitozanu do otrzymywania adsorbentów i katalizatorów węglowych Kornelia Kadac Polimeryzacja emulsyjna oraz analiza właściwości politiofenu i wybranych poli(3-alkilotiofenów) Joanna Agnieszka Kujawa Membrany ceramiczne z nanowarstwą hydrofobową - otrzymywanie i wybrane właściwości transportowo - selektywne Kujawska Alina Lipowicz- Budzynska Joanna Nowak Sonia Szymańska 21 3 Rafał Jakubowski Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Kazimierza Wielkiego w Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Perwaporacja i termoperwaporacja hydrofobowa w rozdzielaniu mieszanin dwu i wieloskładnikowych wodnych roztworów lotnych zwiazków organicznych Wielkoformatowe monolityczne szkło artystyczne we współczesnej architekturze; aneks do pracy: metoda utrwalania emalii szklanych w procesie hartowania szkła Dwufazowe modelowanie i badania eksperymentalne tkanki ludzkiej z obrzękiem limfatycznym w zakresie diagnostyki właściwości hydromechanicznych Określenie roli mikroorganizmów endofitycznych w tolerancji roślin na stres solny i wykorzystanie wyselekcjonowanych mikroorganizmów halotolerancyjnych w technologiach stosowanych Komputerowe modelowanie wybranych białek o znaczeniu medycznym niestandardowymi metodami dynamiki molekularnej

3 22 38 Kurnik Ocena zdolności peroksydaz wycierki ziemniaczanej do usuwania fenoli oraz barwników ze ścieków poprzemysłowych Tomasz Strzyżewski Mateusz Szymon Wirwicki Witt Jarosław Gajewski Wydział Naok o Ziemi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Zmienność przestrzenna kierunku i prędkości wiatru nad wybranymi akwenami żeglarskimi w Polsce z wykorzystaniem modelowania CFD (Computional Fluid Dynamic) i metod GIS Analiza wytrzymałości połączenia implantu tytanowego z koroną z dwutlenku cyrkonu Synteza i badania właściwości kompleksów β-diketonów i ich pochodnych z wybranymi jonami metali Modelowanie i analiza wrażliwości stalowych wież telekomunikacyjnych Damian Grzywiński Selektywne fazy stacjonarne do chromatografii i technik pokrewnych na bazie nanocząstek metali i ich tlenków Krzysztof Królikowski Iwona Krześlak Separacja mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy dwóch twardości Poźnoglacjalna i holoceńska historia Jeziora Dzikowskiego i jego okolicy w świetle badań paleoekologicznych 30 6 Magdalena Metzler Otrzymywanie i badanie nanokompozytów srebra na bazie poli(kwasu akrylowego) Agnieszka Richert Substancje biobójcze wprowadzone do biodegradowalnych polimerów i ich wpływ na proces mineralizacji Radosław Sadowski Łączone techniki chromatograficzne w analityce leków o działaniu przeciwzakrzepowym Waldemar Henryk Studziński Wpływ czynników utleniających i chlorujących na przemiany wybranych chemicznych filtrów UV

4 34 68 Ilona Trawczyńska Agnieszka Wasilewska Zachodniopomorski Technologiczny w Szczecinie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Badanie i modelowanie procesu permeabilizacji komórek drożdży piekarskich wybranymi alkoholami Otrzymywanie i właściwości nowych barwnych związków metalokompleksowych typu 1:2 zawierających pochodne kwasu 1,2-dwuazooksy-4- naftalenosulfonowego oraz pochodne ß-diketonów Tomasz Żuk Separacja elektrostatyczna mieszanin tworzyw biodegradowalnych Krzysztof Lewandowski Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Własności reologiczne kompozytów polimerowych z napełniaczem drzewnym Marlena Piasta Opracowanie i weryfikacja nowych metod oznaczania amin biogennych w żywności Wojciech Piotr Zieliński Justyna Czajka Łukasz Mendyk Badanie wpływu niejednorodności strukturalnej materiału węglowego oraz higroskopijności cieczy jonowych na właściwości elektrochemiczne granicy faz elektroda/elektrolit Synteza i charakterystyka fotofizyczna nieorganicznych luminoforów opartych o wolframiany i molibdeniany aktywowane wybranymi jonami lantanowców(iii) Wpływ antropopresji na ewolucję pokrywy glebowej w obrębie niecek stawów dawnych młynów wodnych i ich najbliższego otoczenia na obszarze Pojezierza Chełmińskiego Daria Niedzielska Przesunięcia koordynacyjne 1H, 13C, 15N i 195Pt NMR metodą badań aktywnych biologicznie i katalitycznie związków kompleksowych i metaloorganicznych Au(III), Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) z analogami 2-fenylopirydyny Adam Dawid Flizikowski Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki Modyfikacja algorytmów sterowania przyjmowaniem zgłoszeń w sieciach wimax

5 44 72 Piotr Paweł Morzyński, Astronomii i Informatyki Optyczne wzorce metrologii kwantowej Stosowanej Dorota Pietrucin Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Migracja zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w środowisku wodnym, na przykładzie składowiska odpadów przemysłowych "Zielona" w Zakładach Chemicznych "Zachem" w Monika Skorupa-Kłaput Identyfikacja genów zaangażowanych w adaptację do warunków stresu solnego u buraka Klaudia Kwaśniewska Marcin Nowak Badanie wybranych ksenoestrogenów i ich wpływ na kancerogenezę narządów płciowych kobiet na przykładzie zearalenonu z wykorzystaniem łączonych technik rozdzielania Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu odpływu ze zlewni zlodowaconych na przykładzie Rzeki Waldemara (Svalbard): zastosowanie, optymalizacja i porównanie z modelami liniowymi zł Piotr Olszewski Grzebaczowate (Hymenoptera: Crabonidae, Sphecidae) w krajobrazie kulturowym dolin rzecznych Polski północnej 50 5 Mateusz Edward Szeląg Politechnika Warszawska Czujniki światłowodowe z siatką Bragga do pomiaru odkształceń i temperatury w materiałach kompozytowych Izabela Jamorska Dynamika wód podziemnych na wododziale Wisły i Odry w rejonie Jeziora Ostrowskiego zł Projekt Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów V edycja współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 dr inż. Monika Wierzbińska Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2015/2016 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie wybranego obiektu

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Oferta zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Szanowni Państwo, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował dla

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Dzień I - 10.12.2014 r.

Dzień I - 10.12.2014 r. Panelowe spotkania dyskusyjne PAN O/ Lublin sale audytoryjne Targi Lublin, ul. Dworcowa 11 Dzień I - 10.12.2014 r. 08.30-09.00- Rejestracja uczestników 09.00-09.15- Uroczyste otwarcie Spotkań Panelowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. 35 posiedzenia

PROTOKÓŁ. 35 posiedzenia PROTOKÓŁ 35 posiedzenia Polsko-Chińskiej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technicznej Realizując postanowienia Umowy o Współpracy Naukowo-Technicznej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej

Bardziej szczegółowo

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego XIX GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2011 ROKU Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MUZEUM TECHNIKI NOT Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 06

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju

Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Program Konferencji Naukowej pt. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 czerwca 2014 (wtorek) Warszawa, Pl. Politechniki 1 Mała Aula w

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

zarządzanie transport socjologia

zarządzanie transport socjologia BAZA EKSPERTÓW AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała 2014 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI mechanika i budowa maszyn zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo