KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTS O/ Kraków, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję Prezesem Zarządu została ponownie wybrana dr n. med. Małgorzata Zaleska, a na stanowisko V-ce Prezesa powołano dr n. med. Jolantę Pytko-Polończyk. Sekretarzem Zarządu ponownie został dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk, a funkcji zastępcy Sekretarza powierzono lek. dent. Danielowi Sadeckiemu. Stanowisko Skarbnika Oddziału objął lek. dent. Marian Inglot. Na stanowisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powołano dr n. med. Jolantę Loster, a Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego wybrano ponownie dr n. med. Danutę Fijał. W dniu 26/05/2009 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS O/Kraków. Na stanowisko Przewodniczącej Koła Sekcji wybrano dr n. med. Annę Jurczak, Kierownika Pracowni Stomatologii Dziecięcej IS UJ CM. Sekretarzem Koła Sekcji wybrano lek. dent. Małgorzatę Starowicz. W dniu 25/09/2009 dr n. med. Anna Jurczak została wybrana Członkiem Zarządu głównego Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. W dniu 28/05/2009 dr n. med. Marian Kurek został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. W poczet członków Akademii Pierre Faucharda w 2009 roku wprowadzeni zostali: prof. dr hab. Jan Zapała, dr n. med. Małgorzata Zaleska, dr n. med. Grażyna Wyszyńska- Pawelec i dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk. Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk została ponownie powołana do funkcji członka Prezydium Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, członka Komisji Kształcenia Podyplomowego ORL w Krakowie oraz zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ORL w Krakowie. 1

2 II. Stopnie i tytuły naukowe Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali: 1. Lek. dent. Ewa Szklarska: Ocena skuteczności rehabilitacji ustno-twarzowej oraz jej wpływu na akceptację społeczną dzieci z zespołem Downa (16/04/2009) Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Czesław Szmigiel ; Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Knychalska-Karwan, dr hab. Krystyna Lisiecka 2. Lek. dent. Kamila Chwaja-Pawelec: Porównanie wyników jedno- i dwuetapowej autotransplantacji zębów mądrości w leczeniu braków zębowych (18/06/2009) Promotor: Prof. dr hab. Jadwiga Stypułkowska; Recenzeci: prof. dr hab. Marta Dyras, prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 3. Lek. dent. Katarzyna Łazarz-Bartyzel: Wpływ instrumentów i aparatów do usuwania złogów na cement i szkliwo szyjki zęba (15/10/2009) Promotor: Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska; Recenzenci: prof. dr hab. Roman Pawlicki, prof. dr hab. Renata Górska 4. Lek. dent. Barbara Obuchowicz: Neurosensoryczna kontrola mikrokrążenia w gojeniu doświadczalnych owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej (16/10/2009) Promotor: prof. dr hab. Wiesław Pawlik; Recenzeci: prof. dr hab. Jan Zapała, prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz 5. Lek. dent. Patryk Kownacki: Leczniczy wpływ greliny w gojeniu doświadczalnych uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej (16/10/2009) Promotor: Prof. dr hab. Artur Dembiński; Recenzenci: prof. dr hab. Jan Zapała, prof. dr hab. Romuald Zabielski W 2009 roku tytuł specjalisty uzyskali: Protetyka stomatologiczna: lek. dent. Dagmara Bujok Chirurgia stomatologiczna: lek. dent. Katarzyna Pawłowska, lek. dent. Tomasz Gładysz, lek. dent. Jan Franaszek Chirurgia szczękowo-twarzowa: dr n. med. Maciej Sikora, lek. dent. Aneta Dzierwa Ortodoncja: lek. dent. Agata Niżankowska-Jędrzejczyk, lek. dent. Sylwia Motyl, lek. dent. Katarzyna Tusiewicz 2

3 Stomatologia zachowawcza z endodoncją: lek. dent. Mirosława Galarowicz, lek. dent. Joanna Popiela Periodontologia: lek. dent. Monika Prokop-Franaszek Stomatologia dziecięca: lek. dent. Małgorzata Starowicz III. Podręczniki akademickie i czasopisma naukowe 1. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotwpodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Quintessence, Warszawa Knychalska-Karwan Z. Stomatologia wieku podeszłego. Wydanie II. Wydawnictwo Czelej, Lublin Knychalska-Karwan Z. Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Wydanie III. Wydawnictwo Czelej, Lublin Knychalska-Karwan Z. Problemy stomatologiczne uprawiających sport. Bestom, Łódź Cykliczne co miesiąc wydawane jest ogólnopolskie czasopismo Poradnik Stomatologiczny pkt. MNiSW (KBN) 2.0, Index Copernicus 4.48 i kwartalnie -Implantoprotetyka pkt. MNiSW (KBN)- 4.0, Index Copernicus- 4,54. IV. Nagrody i wyróżnienia Prof. dr hab. Stanisław Majewski otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk otrzymała w dniu 1/12/2009 roku Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP. Godność Członka Honorowego PTS otrzymała prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska, godność Bene Meritus PTS: lek. med. dent. Jadwiga Światak-Palusińska i lek. dent. Tomasz Fortuna, a Srebrną Oznakę Honorową PTS - dr n. med. Danuta Fijał. Dyplomy dla najlepszych asystentów UJ CM w roku akademickim 2008/2009 otrzymali: dr hab. Anna Ryniewicz, dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med. Iwona Kołodziej, dr n. med. Joanna Słowik, dr n. med. Tomasz Gołda, lek. dent. Jacek Jasiniak, lek. dent. Wioletta Bereziewicz, lek. dent. Agnieszka Kuras-Trąbka i lek. dent. Łukasz Palusiński. 3

4 Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ponownie przyznała nagrody i dyplomy dla lekarzy, którzy zdali z wyróżnieniem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Wśród stomatologów w 2009 roku odebrali je: lek. dent. Dagmara Bujok, lek. dent. Małgorzata Starowicz, lek. dent. Barbara Materzok-Smółka i lek. dent. Katarzyna Pawłowska. Lek. dent. Wioletta Bereziewicz otrzymała III nagrodę Młodych Pracowników Nauki podczas XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego w Zakopanem (16-18/09/2009). V. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych W 2009 roku pracownicy jednostek Instytutu Stomatologii UJ byli autorami lub współautorami łącznie 63 prac naukowych, w tym: 11 - anglojęzycznych i 52 - polskich. Publikacje anglojęzyczne 1. Bieniaś J., Surowska B., Stoch A., Matraszek H., Walczak M. The influence of SiO2 and SiO2 TiO2 intermediate coatings on bond strenght of titanium and Ti6Al4V alloy to dental porcelain. Dental Materials 2009; 25: Gredes T., Spassov A., Mai R., Mack H., Loster B.W., Mazurkiewicz-Janik M., Kubein- Meesenburg D., Fanghanel J., Gedrange T. Changes in Insulin Like Growth Factors, Myostatin and Vascular Endothelial Growth Factor in Rat Musculus Latissimus Dorsi by Poli-3-hudroxybutyrate Implants. J Physiol Pharmacol. 2009; 60 (Suppl 3): Gronkiewicz K., Majewski P., Wiśniewska G., Pihut M., Loster B.W., Majewski S. Experimental research on the possibilities of maintaining thermal conditions within the limits of the physiological norm during intraoral preparation of dental implants. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Jastrzębski M., Zaleska M., Klocek M., Stolarz K., Wojciechowska W., Olszanecka A., Czarnecka D., Kawecka-Jaszcz K. Should dental treatment be considered for lowering inflammatory markers in hypertensive patients? Int J Cardiol 2009; 132(3): Kaczmarzyk T. Abuse of antibiotic prophylaxis in third molar surgeries. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67(11): Kunert-Keil Ch., Gredrange T., Mai R., Spassov A., Lucke S., Klinke T., Kalukin, J. Loster B.W., Gredes T. Morphological evaluation of bone defect regeneration after treatment with two different forms of bone substitution materials on the basis of BONITmatrix. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8):

5 7. Loster B.W., Cześnikiewicz-Guzik M., Bielański W., Karczewska E., Loster J.E., Guzik T.J., Majewski S., Konturek S.J. Prevalence and characterization of H. pylori infection and colonization in dentists. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Łyszczarz J., Loster B.W. Interprofessional activity in the Department of Orthodontics, UJCM, Kraków, Poland. Journal of Interprofessional Care 2009; 23(5): Milchert M., Spassov A., Meissner K., Nedeljkov V., Lehmann C., Wendt M., Loster B.W., Gedrange T. and Pavlovic D.: Skeletal Muscle Relaxants and Smooth Muscle Tone in vitro. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Pierzchalski P., Pytko-Polończyk J., Jaworek J., Konturek S.J., Gonciarz M. Only live Helicobacter pylori is capable of caspase-3 dependent apoptosis induction in gastric mucosa epithelial cell. J Physiol Pharmacol 2009; 60(4): Pihut M., Wiśniewska G., Majewski P., Gronkiewicz K., Majewski S. Measurement of occlusal forces in the therapy of functional disorders with the use of botulinum toxin type A. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Publikacje w czasopismach polskojęzycznych 1. Bereziewicz W. Sprawozdanie z Konferencji: Expanding the Gateway Music Therapy zorganizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów. Implantoprotetyka 2009; 10(3): Chomyszyn-Gajewska M. Zwiększona wrażliwość zębiny - współczesne poglądy na temat zapobiegania i leczenia. Dent Med Problems 2009; 46(1): Fijał D., Jurczak A., Kościelniak D., Pobidyńska J. Rodzinna hiperdoncja. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9(11): Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M. Otyłość a stan tkanek przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 62(8): Gębczyńska A., Zarzecka J. Powtórne leczenie endodontyczne pierwszego przedtrzonowca szczęki o nietypowej konfiguracji systemu kanałowego. Poradnik Stomatologiczny 2009; 4: Gontarz M., Iwulska K., Wyszyńska-Pawelec G. Ocena czynników ryzyka dysfunkcji nerwu twarzowego u chorych po chirurgicznym usunięciu niezłośliwych nowotworów ślinianki przyusznej. Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 2009; 4(1-2). 5

6 7. Gronkiewicz K., Majewski S., Majewski P. Termiczna optymalizacja procedur implantoprotetycznych na podstawie badań warunkach in vitro. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Gronkiewicz K., Majewski S., Majewski P. Przewodnictwo cieplne tytan-kość i metody pomiaru temperatury generowanej w trakcie zabiegów implantoprotetycznych. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Gronkiewicz K., Majewski S. Zastosowanie wkładów wzmocnionych włóknami szklanymi do rekonstrukcji filarów protetycznych w zębach po leczeniu endodotycznym. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Hajto J., Zarzecka J. Powikłania podczas chemomechanicznego opracowania systemu kanału korzeniowego opisy przypadków. Poradnik Stomatologiczny 2009; 7-8: Jurczak A., Kołodziej I., Kościelniak D., Słowik J. Resorpcja zewnętrzna zamienna korzenia zęba jako późne powikłanie pourazowe u pacjentów w wieku rozwojowym. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Kaczmarzyk T. Kronika Krakowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 62(12): Knychalska-Karwan Z., Nowak T. Przyczynek do diagnostyki zmian liszajowatych w jamie ustnej. Poradnik Stomatologiczny 2009; 7-8: Kościelniak D., Jurczak A., Kołodziej I., Słowik J. Współczesne metody wybielania zębów po leczeniu endodontycznym oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Kościelniak D., Jurczak A., Kołodziej I., Słowik J. Współczesne metody wybielania zębów po leczeniu endodontycznym oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9(5): Kustra P., Zarzecka J. Chemiczne opracowanie systemu endodontycznego przegląd piśmiennictwa. Twój Przegląd Stomatologiczny 2009; 9: Kustra P., Zarzecka J. Zespół endo perio typ I. Poradnik Stomatologiczny 2009; 12: Kustra P., Zarzecka J. Choroba odogniskowa. Poradnik Stomatologiczny 2009; 12: Lipska W., Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M. Przerostowe zapalenie dziąseł - opis przypadków. Implantoprotetyka 2009; 10(4):

7 20. Loster B.W. Ewolucja, a nie rewolucja. Gazeta Lekarska 2009; 2(218): Loster B.W. Przygotowanie do informatyzacji stomatologicznego zakładu opieki zdrowotnej. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Loster B.W. Informatyzacja jako narzędzie podnoszenia jakości organizacji stomatologicznego zakładu opieki zdrowotnej. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Loster J. Sprawozdanie z 96 Światowego Kongresu FDI w Sztokholmie. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Łazarz-Bartyzel K., Młynarczyk M., Skoczylas N., Chomyszyn-Gajewska M. Wpływ siły zastosowanej podczas usuwania złogów nazębnych na zmiany morfologii powierzchni zęba badania in vitro. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9(3): Łopuch P., Pihut M., Majewski S. Charakterystyka leków zaliczanych jako środki wspomagające w leczeniu bólowych postaci dysfunkcji narządu żucia. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Majewski S., Majewski P. Biologiczne mechanizmy przebudowy struktur kostnych i gojenia tkanek miękkich jamy ustnej po zabiegach implantacyjnych. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Majewski S., Wiśniewska G., Orczykowska M., Majewski P. Przebieg i wyniki etapowego leczenia protetycznego i implantoprotetycznego po częściowej resekcji szczęki i podniebienia twardego na podstawie 33-letniego okresu obserwacyjnego. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Majewski S. Spotkanie w Ambasadzie Ukrainy 10-lecie przyjaznej współpracy. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Majewski S. Okluzja jako kluczowy problem w implantologii dentystycznej. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Majewski S., Wiśniewska G., Majewski P. Profesor Gilbert Krekeler ( )- niemiecki implantolog i nasz przyjaciel. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Majewski S. Ocena aplikacyjna dotycząca płynu dla przed i poimplantacyjnej higieny jamy ustnej ALFA-IMPLANT CARE. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Malina-Novak K., Jędrychowska P., Zarzecka J. Diagnostyka choroby próchnicowej powierzchni stycznych zębów w bocznych odcinkach łuków zębowych. Poradnik Stomatologiczny 2009; 7-8: Motyl S., Loster B.W. Opis wybranych metod dystalizacji kłów górnych na podstawie przypadków własnych. Implantoprotetyka, 2009; 10(4): 56. 7

8 34. Motyl S., Trautzel K., Stós W. Odczuwanie dolegliwości bólowych u pacjentów leczonych ortodontycznie z zastosowaniem aparatów stałych. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Myciński P., Kostelecka A., Zima J., Zarzecka J. Czynniki wpływające na skuteczność zabiegu replantacji zębów. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9: Niżankowska-Jędrzejczyk A., Stós W., Loster B.W. Ortodontyczna korekta ustawienia nachylonych dośrodkowo zębów trzonowych z zastosowaniem dźwigni. Implantoprotetyka 2009; 1(34): Olszewska-Czyż I., Chomyszyn-Gajewska M. Ocena przepływu krwi w zdrowych tkankach przyzębia z użyciem dopplerowskiego przepływomierza laserowego. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 62(1): Pawlicki R., Knychalska-Karwan Z., Nowak T. Ektopowy ząb- obraz morfologiczny w mikroskopie optycznym i elektronowym skaningowym. Poradnik Stomatologiczny 2009; 10: Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S. Domięśniowe injekcje toksyny botulinowej typu A w leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia - wyniki badań pilotażowych. Protetyka Stomatologiczna 2009; 5: Pytko-Polończyk J., Loster B.W. Znaczenie czynnika zębopochodnego w patogenezie zespołu Melkerssona-Rosenthala. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Pytko-Polończyk J., Loster B.W. Lecznicze potrzeby stomatologiczne pacjentów zgłaszających się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w roku Implantoprotetyka 2009; 10(3): Pytko-Polończyk J., Macura A.B. Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi. Część 1. Mikroflora patologiczna i zmiany kliniczne na błonie śluzowej jamy ustnej. Mikologia Lekarska 2009; 16(3): Pytko-Polończyk J., Krzyściak P., Macura A.B. Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi. Część 2. Analiza flory mikologicznej w jamie ustnej. Mikologia Lekarska 2009; 16(3): Starowicz M., Gregorczyk-Maga I. Maga P. Metody badania stanu miazgi zębów stałych po urazie. Poradnik Stomatologiczny 2009; 11: Stupka M., Majewski P. Poimplantacyjna stabilizacja wtórna wszczepu filarowego jako jeden z elementów oceny warunków do rozpoczęcia etapu zaopatrzenia protetycznego możliwe powikłania. Implantoprotetyka 2009; 10(4): 37. 8

9 46. Wieczorek A., Loster J. Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów leczonych nieoperacyjnie z powodu złamań wyrostków kłykciowych żuchwy. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Wiśniewska G. Najnowszy podręcznik profesora Stanisława Majewskiego w wersji polsko- i rosyjskojęzycznej. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Wiśniewska G. IV Wschodnioeuropejski Kongres Implantologiczny we Lwowie Implantologia a jakość życia. Implantoprotetyka 2009; 10(3): Wiśniewska G. Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów i Sesja Młodych Pracowników Nauki Zakopane Implantoprotetyka 2009; 10(4): Wiśniewska G. Jubileuszowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) w Krakowie pod patronatem Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Zawisza K., Tobiasz-Adamczyk B., Zapała J. Trafność i rzetelność kwestionariusza ogólnej oceny stanu zdrowia SF-36 w populacji chorych na nowotwory głowy i szyi. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 9: Żarow M., Niżankowska-Jędrzejczyk A. Rozwiązywanie problemów estetycznych w zębach przednich związanych z metalowymi wkładami koronowo- korzeniowymi. Opis przypadku. Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii medycznej w Szczecinie 2009; 55: VI. Goście zagraniczni w Instytucie Stomatologii UJ i Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej Podczas V. Sympozjum Central European Implant Academy jakie odbyło się w dniach 23-25/10/2009 w Krakowie gościli: Prof. Richard J. Lazzara, profesor Uniwersytetów w Południowej Kalifornii i w Miami Prof. Harold S. Baumgarten, profesor New York University College of Dentistry Prof. Alan M. Meltzer, profesor New York University College of Dentistry 9

10 VII. Kronika jednostek Instytutu Stomatologii UJ i poradni specjalistycznych Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Katedra Protetyki Stomatologicznej Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski W 2009 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 21 publikacji naukowych (Implantoprotetyka, Protetyka Stomatologiczna, Journal of Physiology and Pharmacology, Dental Materials). W 2009 roku w Katedrze odbyły się Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne z protetyki stomatologicznej w dwóch sesjach, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Majewskiego, Krajowego Konsultanta w tej dziedzinie. Tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej otrzymało 12 lekarzy. Krótka charakterystyka głównych kierunków aktualnie prowadzonej działalności naukowej 1. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia: Częstotliwość występowania objawów subiektywnych w zespole zaburzeń czynnościowych narządu żucia Skuteczność leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowanie szyn relaksacyjnych Farmakoterapia jako leczenie wspomagające w zaburzeniach czynnościowych występujących w obrębie układu stomatognatycznego. Rozkład sił zgryzowych po zabiegach korekty okluzji u pacjentów leczonych protetycznie z zastosowaniem różnych rodzajów uzupełnień protetycznych 2. Implantoprotetyka: Opracowanie metod modyfikacji stałych uzupełnień protetycznych do ich stosowania na bazie śródkostnych wszczepów filarowych Zastosowanie polskiego systemu OSTEOPLANT w praktyce leczenia protetycznego 10

11 Metody mocowania konstrukcji protetycznych na filarowych wszczepach śródkostnych w różnych systemach implantologicznych Termiczna optymalizacja procedur implanto-protetycznych w odniesieniu do żywych struktur tkankowych Poimplantacyjna stabilizacja wszczepów filarowych Kliniczne implikacje leczenia implantoprotetycznego 3. Fizjoterapia w rehabilitacji protetycznej: Modelowanie i ocena stanu biomechanicznego uzębionej żuchwy 4. Analiza okluzji pacjentów leczonych protetycznie z zastosowaniem komputerowego systemu T-scan Organizacja i aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. III. Międzynarodowe Sympozjum Gnatofizjologii i Implantoprotetyki- St. Lambrecht, Austria 8-14/02/2009 Gronkiewicz K., Majewski P.: Analiza powierzchni implantów stomatologicznych - diagnostyka implantologiczna Loster J., Wieczorek A., Majewski S.: Okluzja - nowe pojęcia i definicje Wieczorek A., Loster J., Majewski S.: Gnatofizjologiczna koncepcja ontogenezy i jej wpływ na rozwój stawów skroniowo-żuchwowych 2. IV. Wschodnioeuropejski Kongres Implantologii Stomatologicznej- Lwów, Ukraina 12-14/03/2009 Prof. Stanisław Majewski był członkiem komitetu organizacyjnego i naukowego, a także prowadził dwie sesje naukowe. Gronkiewicz K., Majewski S.: Wpływ obróbki mechanicznej implantów na wzrost temperatury kości wokół implantów (The impact of the abutment part of one-piece implants cutting on the temperature raise in the bone, directly adjacent to the implant site) 3. BSSPD 56th Annual Conference York, Wielka Brytania 6-7/04/2009 Loster B.W., Majewski S., Wiśniewska G., Loster J.: The diagnostic and therapeutic protocol in denture users casus with Stomatitis Prothetica Mycotica 11

12 4. XI. Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu- Nałęczów 20-22/04/2009 Majewski S.: Propozycje uaktualnienia standardów kształcenia w zakresie protetyki stomatologicznej 5. VIII. Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI- Jurata 22-23/05/2009 Prof. Stanisław Majewski był członkiem komitetu naukowego oraz prowadził sesję naukową. Majewski S., Gronkiewicz K.: Przewodnictwo cieplne podczas dostosowawczej obróbki nakostnej części implantów jednoczęściowych : Nobel Direct, Osteoplant, Q- Implant a Universala Kongreso de Esperanto- Białystok 25/07-1/08/2009 Wiśniewska G., Majewski S., Loster B.W.: Wyniki skojarzonego leczenia chirurgiczno-protetycznego w przypadkach zmian rozrostowych typu włóknistego u użytkowników protez płytowych 7. FDI Annual World Dental Congress- Singapur 2-5/09/2009 Loster B.W., Wiśniewska G., Cześnikiewicz-Guzik M., Konturek J., Majewski S., Loster J.: Absorption of Melatonin applied to the restricted area of the mucosal lining of oral cavity 8. II. Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej- Międzyzdroje 2-3/10/2009 Pihut M., Latała B., Wiśniewska G.: Ocena skuteczności leków aplikowanych miejscowo z zastosowaniem ultradźwięków w terapii zaburzeń czynnościowych narządu żucia Loster J., Wieczorek A.: Możliwości diagnostyczne systemu Cadiax Kazana P., Pihut M., Tokarczyk R., Wójcik M.: Współistnienie dysfunkcji w obrębie układu stomatognatycznego i zaburzeń postawy ciała 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kosmetologia wczoraj, dziś i jutro zorganizowana przez Katedrę Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie Pihut M.: Poprawa estetyki twarzy i ciała z zastosowaniem makijażu permanentnego 10. V. Sympozjum Central European Implant Academy- Kraków 23-25/10/2009 Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Stanisław Majewski, a Komitetu Organizacyjnego - dr hab. Bartłomiej W. Loster. Kierownikiem CEIA jest dr n. med. 12

13 Piotr Majewski. W sympozjum wzięło udział 200 uczestników z kraju i 30 - z zagranicy. 11. Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-Top Implant- Warszawa 4-5/12/2009 Prof. Stanisław Majewski prowadził sesję naukową. Organizacja i aktywny udział w zjazdach krajowych 1. XXXV Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe- Rytro 5-6/06/2009 Prof. Stanisław Majewski był patronem naukowym sympozjum. Dr n. med. Małgorzata Pihut i dr n. med. Grażyna Wiśniewska prowadziły sesje naukowe. Majewski S.: Tradycja i współczesność Krakowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej Gronkiewicz K.: Rozwinięte systemy ceramiczne w praktyce klinicznej 2. XI. Kongres Stomatologów Polskich- Wrocław 25-27/06/2009 Cześnikiewicz-Guzik M., Loster B.W., Majewski S., Guzik T.: Choroby przyzębia w etiopatogenezie schorzeń układu krążenia Majewski P.: Możliwości i ograniczenia leczenia implantoprotetycznego. Uwarunkowania anatomiczne i aspekty funkcjonalno-estetyczne Gronkiewicz K., Majewski S., Majewski P.: Wzrost temperatury w kostnych strukturach okołoimplantacyjnych pod wpływem obróbki dostosowawczej nadkostnych części wszczepów jednoczęściowych Chladek W., Majewski S.: Możliwości wykorzystania dentystycznych materiałów silikonowych do poprawy retencji implantoprotez typu overdentures Loster B.W., Ryniewicz J., Ryniewicz W., Wisniewska G.: Opracowanie własnej konstrukcji stabilizatora gwarantującego porównywalne wyniki badań ukrwienia błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem laserowego przepływomierza Dopplera Chladek W., Majewski S.: Możliwości odciążania układów nośnych protez overdenture poprzez zastosowanie złączek elastycznych Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w terapii zaburzeń czynnościowych narządu żucia Wieczorek A., Loster J.: Rehabilitacja pacjentów w przypadkach koincydencji zespołu bólowego zaburzeń czynnościowych oraz wad zgryzu 13

14 Wieczorek A., Loster J.: Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów leczonych nieoperacyjnie z powodu złamań wyrostków kłykciowych żuchwy Ryniewicz A.: Możliwości analizy i oceny modeli numerycznych w stomatologii Jankowska K., Stós W., Rumińska M., Ryniewicz W., Loster B.W.: Zasady postepowania ortodontyczno-protetycznego u dzieci po przedwczesnej utracie zębów mlecznych (poster) Jurczyński W., Wieczorek A.: Stan tkanek przyzębia u 27-letniej kobiety z zespołem Papillon-Lefevre leczenie wielospecjalistyczne opis przypadku (poster) Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów- Zakopane 16-18/09/2009 W skład Komitetu Naukowego weszli prof. Stanisław Majewski oraz dr hab. Bartłomiej W. Loster. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Bartłomiej W. Loster, zastępcą - dr n. med. Grażyna Wiśniewska, a członkami: dr n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Małgorzata Pihut, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz i dr n. med. Wojciech Ryniewicz. W sympozjum wzięło udział 150 uczestników. Majewski P.: Współczesna implantoprotetyka, funkcja czy estetyka, chirurgia czy protetyka, implikacje kliniczne leczenia 4. XV. Zjazd Zespołów Stomatologicznych- Poznań 24-26/09/2009 Prof. Stanisław Majewski prowadził sesję protetyczno-ortodontyczną techników dentystycznych Funkcja-Statyka-Piękno. 5. IX. Konferencja Biomateriały i mechanika w stomatologii- Ustroń 15-18/09/2009 Prof. Stanisław Majewski prowadził sesję naukową. Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S.: Ocena sił zgryzowych w przebiegu terapii zaburzeń czynnościowych z zastosowaniem toksyny botulinowej typu A 6. Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Stomatologów- Rytro 23-25/10/2009 Pihut M.: Specjalistyczna diagnostyka i leczenie protetyczne patologicznego starcia zębów cz. I Loster J.: Specjalistyczna diagnostyka i leczenie protetyczne patologicznego starcia zębów cz. II Szkolenie podyplomowe W Katedrze Protetyki zorganizowano następujące kursy specjalizacyjne: 14

15 1. Rejestracja warunków okluzyjnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora 2. Zastosowanie radiologii cyfrowej w codziennej praktyce stomatologicznej 3. Zastosowanie protez szkieletowych kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych 4. Chirurgia periodontologiczna 5. Leczenie protetyczne bezzębia 6. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych wkłady koronowe 7. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US stany artykulacyjne żuchwy oraz analiza zwarcia 8. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe rejestracja zwarcia metodami zewnątrzustnymi zastosowanie sztyftu zewnątrzustnego 9. Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki 10. Specjalistyczne leczenie protetyczne pacjentów z rozpoznanym starciem patologicznym 11. Zastosowanie protez overdenture zatrzaski korzeniowe 12. Zaopatrzenie natychmiastowe w leczeniu protetycznym 13. Protetyka wieku rozwojowego 14. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe leczenie protetycznych zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego (pokaz stosowania szyn) 15. Chirurgia periodontologiczna cz. II 16. Zastosowanie radiologii cyfrowej w codziennej praktyce stomatologicznej 17. Profilaktyka onkologiczna w protetyce stomatologicznej 18. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych leczenie destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem standardowych, aktywnych wkładów koronowokorzeniowych 19. Implantoprotetyka stomatologiczna- podstawy teoretyczne i pokaz procedury zabiegowej 20. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych zastosowanie indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych 21. Zastosowanie laseroterapii w periodontologii 22. Leczenie zespołowe periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 23. Metody przedprotetycznej korekty podłoża protetycznego z zastosowaniem lasera CO2 przed planowanym leczeniem protetycznym 24. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych zastosowanie koron i mostów protetycznych preparacja pod korony schodkowe 15

16 25. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych - zastosowanie koron i mostów - ćwiczenia praktyczne 26. Zaawansowany kurs implantologiczny Kierownikiem naukowym kursów był prof. dr hab. Stanisław Majewski, a prowadzącymi zajęcia byli: prof. dr hab. Stanisław Majewski, prof. UJ dr hab. Jadwiga Stypułkowska, prof. dr hab. Jan Zapała, dr hab. med. Bartłomiej W. Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek, dr n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Małgorzata Pihut, dr n. med. Halina Matraszek, dr n. med. Piotr Majewski, dr n. med. Grzegorz Chołociński, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med. Wojciech Stós, dr n. med. Wojciech Ryniewicz, dr n. med. Maciej Stupka, dr n. med. Witold Jurczyński, dr n. med. Tomasz Falkowski, dr n. med. Jiri Krug, dr n. med. Nicolaas Hahn, lek. dent. Teresa Nielubowicz, lek. dent. Paweł Cichosz, lek. dent. Monika Minor, lek. dent. Wacław Steczko, mgr inż. Piotr Malisz, tech. dent. Dariusz Stefaniak Katedra Ortodoncji Kierownik: dr hab. med. Bartłomiej W. Loster W roku 2009 pracownicy naukowi Katedry byli autorami lub współautorami 14 publikacji naukowych (Journal of Physiology and Pharmacology, Implantoprotetyka, Journal of Interprofessional Care, Annales Academiae Medicae Stetinensis). Krótka charakterystyka głównych kierunków aktualnie prowadzonej działalności naukowej Katedra Ortodoncji IS UJCM prowadzi projekty badawcze z zakresu nw. tematyki: 1). Wpływ leczenia aparatami wewnątrzustnymi na metabolizm eikozanoidów w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego; 2). Ocena porównawcza leczenia stłoczenia wtórnego w szczęce dwoma metodami z zastosowaniem wyciągu zewnątrzustnego; 3). Ocena korzeni siekaczy górnych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami w świetle wyników (zastosowania) spiralnej tomografii komputerowej; 4). Poziom interleukin w szczelinie dziąsłowej po przyłożeniu do zęba siły ortodontycznej; 5). Odległa ocena wyników skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego. Ponadto prowadzone są badania których celem jest określenie odczuwania dolegliwości bólowych u pacjentów leczonych ortodontycznie z zastosowaniem aparatów stałych. Realizowane badania bezpośrednio związane z działalnością kliniczną obejmują zagadnienia leczenia ortodontyczno protetycznego dzieci po przedwczesnej utracie zębów mlecznych oraz problematykę ortodontycznej korekty ustawienia nachylonych dośrodkowo zębów trzonowych z zastosowaniem dźwigni. Ponadto zespół Katedry prowadzi analizę wskazań zakresu i metodyki leczenia ortodontycznego pacjentów po chirurgicznym leczeniu rozszczepu podniebienia pierwotnego 16

17 i/lub wtórnego z uwzględnieniem rozpoznania wg klasyfikacji GOSLON. We współpracy z Katedrą Protetyki Stomatologicznej oraz Katedrą Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi realizowany jest centralny projekt badawczy, którego celem jest określenie roli stanów zapalnych jamy ustnej w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. BSSPD 56th Annual Conference - York, Wielka Brytania 6-7/04/2009 Loster B.W., Majewski S., Wiśniewska G., Loster J.: The diagnostic and therapeutic protocol in denture users casus with Stomatitis Prothetica Mycotica 2. The 110th Annual Meeting of the AGA Institute, Digestive Disease Week- Chicago, USA 30/05-4/06/2009 Pawlik M.W., Mazurkiewicz-Janik M., Brzozowski T., Śliwowski Z., Szlachcic A., Zwirska-Korczala K., Konturek S., Pawlik W.W.: Treatment with appetite hormones ghrelin and leptin exerts beneficial effect on esophgeal mucosa in rat model of reflux esophagitis 3. 85th Congress of the European Orthodontic Society- Helsinki, Finlandia 10-14/06/2009 Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Szczurowski P.: The aesthetic of face in assessing combined surgical-orthodontic treatment 4. ICOT 5th International Conference of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders- Praia do Forte, Brazylia 26-30/08/2009 Osiewicz M., Ohrbach R., Loster B.W., Naeije M.: Translation efforts and establishing cultural equivalency of the research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD) in Poland 5. FDI Annual World Dental Congress- Singapur 2-5/09/2009 Loster B.W., Wiśniewska G., Cześnikiewicz-Guzik M., Konturek J., Majewski S., Loster J.: Absorption of Melatonin applied to the restricted area of the mucosal lining of oral cavity 6. European Respiratory Society Annual Congress- Wiedeń, Austria 12-16/09/2009 Mejza F., Kania A., Nastalek P., Niżankowska-Jędrzejczyk A., Niżankowska- Mogilnicka E., Szczeklik A.: Inflammatory and vasoactive arachidonic acid (AA) metabolistes in obstructive sleep apnea (OSA) 17

18 7. 18th International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism- Kraków 17-18/09/2009 Pawlik M., Mazurkiewicz-Janik M., Kwiecień S., Pajdo R., Drozdowicz D., Szczyrk U., Konturek S.J., Brzozowski T., Pawlik W.W.: Appetite hormones ghrelin and leptin attenuate esophageal damage in rat model of reflux esophagitis Aktywny udział w zjazdach krajowych 1. XI. Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 25-27/06/2009 Kalukin J., Broszkiewicz E., Loster B.W.: Aspekt ortodontyczny w leczeniu interdyscyplinarnym pacjenta z zespołem Goldenhara Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Szczurowski P., Loster B.W.: Możliwe powikłania występujące w następstwie skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego u pacjentów z wadami gnatycznymi klasy III Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Szczurowski B., Loster B.W.: Skuteczność skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego w świetle analiz cefalometrycznych Jankowska K., Stós W., Rumińska M., Ryniewicz W., Loster B.W.: Zasady postępowania ortodontyczno-protetycznego u dzieci po przedwczesnej utracie zębów mlecznych Panaś M., Stós W., Zaleska M., Kaczmarzyk T., Uryga D.: Kontrola procesu wyrzynania zębów po wyłuszczeniu guzów zębopochodnych oraz odbarczeniu torbieli zawiązkowych kości szczękowych u dzieci i młodocianych Cześnikiewicz-Guzik M., Loster B.W., Majewski S., Guzik T.: Choroby przyzębia w etiopatogenezie schorzeń układu krążenia Loster B.W., Ryniewicz J., Ryniewicz W., Wiśniewska G.: Opracowanie własnej konstrukcji stabilizatora gwarantującego porównywalne wyniki badań ukrwienia błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem laserowego przepływomierza Dopplera Słowik J., Jankowska K., Loster B.W., Jurczak A.: Rozpoznawanie zaburzeń ortodontycznych za pomocą prostej skali wizualnej Grzegocki M., Loster B.W.: Porównanie stomatologicznej dydaktyki przeddyplomowej w Polsce i Japonii 18

19 Bereziewicz W., Bereziewicz E., Loster B.W.: Wpływ programu muzycznego stosowanego podczas zabiegów stomatologicznych na wyobraźnię człowieka Loster B.W., Likeman P.: Doświadczenia własne, oraz innych uczelni w Polsce, w nauczaniu stomatologii anglojęzycznych studentów medycyny 2. XIII. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego- Wrocław 9-12/09/2009 Bachleda-Księdzularz M., Stós W., Remisz B., Mazurkiewicz-Janik M.: Badanie zależności między stadium dojrzałości kręgów szyjnych, a stopniem rozwoju drugiego zęba trzonowego w żuchwie na podstawie badania radiologicznego u pacjentów letnich Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.: Resorpcje korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi wykryte dzięki zastosowaniu spiralnej tomografii komputerowej analiza czynników wpływających na wystąpienie i stopień uszkodzeń Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska W 2009 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 5 publikacji naukowych (Czasopismo Stomatologiczne, Dental and Medical Problems, Poradnik Stomatologiczny, Implantoprotetyka). Krótka charakterystyka głównych kierunków aktualnie prowadzonej działalności naukowej 1. Ocena wskaźników stanu zapalnego u pacjentów z chorobami przyzębia. 2. Wpływ laseroterapii na szybkość gojenia się owrzodzeń jamy ustnej. 3. Stan jamy ustnej u pacjentów z chorobami tarczycy. 4. Wpływ bakteryjnych zakażeń przyzębia na rozwój miażdżycy. 5. Wpływ palenia tytoniu jako czynnika sprzyjającego powstawaniu chorób przyzębia. Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. JADR Miami, USA 1-4/04/2009 Chomyszyn-Gajewska M, Darczuk D., Gałecka-Wanatowicz D., Cabała A.: Smoking and IL-8 gingival cervicular fluid levels in periodontitis patients (poster) 2. Europerio 6- Sztokhom, Szwecja 4-6/06/

20 Chomyszyn-Gajewska M.: Serum SAA levels in periodontal patients before and after non-surgical treatment compared to healthy individuals (poster) 3. I. European Workshop in Periodontal Education- La Granja, Hiszpania 18-21/10/2009 Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska wzięła udział w pracach grupy zajmującej się problemami: Periodontal Health, Policy and Education in Europe: A Call for Action Consensus report of the European Workshop on Periodontal Education Aktywny udział w zjazdach krajowych 1. XI. Kongres Stomatologów Polskich- Wrocław 25-27/06/2009 Łazarz-Bartyzel K., Ciesielska M., Chomyszyn-Gajewska M., Cabała A., Gałecka- Wanatowicz D.: Zespół Melkerssona- Rosenthala Cabała A., Ciesielska M., Chomyszyn-Gajewska M., Łazarz-Bartyzel K.: Kamica ślinianki opis przypadku Olszewska-Czyż I., Chomyszyn-Gajewska M.: Metody resekcyjne usuwania kieszonek z zastosowaniem chirurgii kostnej- opis przypadku 2. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTS O/Bydgoszcz 19/11/2009 Chomyszyn-Gajewska M.: Zmiany w jamie ustnej w przebiegu dermatoz Szkolenie podyplomowe W Katedrze zorganizowano kurs Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna cz.i. Kierownikiem naukowym kursu była prof. dr hab. Maria Chomyszyn- Gajewska, a zajęcia prowadziły: dr n. med. Marta Ciesielska, dr n. med. Dagmara Darczuk, dr n. med. Barbara Kęsek i dr n. med. Anna Sendur. Ponadto pracownicy Katedry prowadzili kurs pt. Przez teorię do praktyki - choroby ogólne a jama ustna, podczas 17. Targów Stomatologicznych KrakDent. K a t e d r a C h i r u r g i i C z a s z k o w o - S z c z ę k o w o - Tw a r z o w e j, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Zapała 20

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Choroby przyzębia. Rok IV

Choroby przyzębia. Rok IV Choroby przyzębia Rok IV Seminaria interaktywne 1. Budowa tkanek przyzębia brzeżnego. Rola i funkcja przyzębia w układzie stomatognatycznym. Kontrola odnowy tkanek w przyzębiu (powtórka z roku II i III).

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Rok akademicki 2015/2016. Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski Rok akademicki 05/06 () Nazwa Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 2015/2016 V ROK 2016/2017 Uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski

Kraków. Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Wykładowcy: Prof. dr hab. Roberto Cocchetto Prof. dr hab. Tiziano Testori Dr n. med. Piotr Majewski Kraków Patronat Naukowy: Dr n. med. Piotr Majewski Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam Wszystkich

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2007 I. Uwagi wstępne Z inicjatywy prof. Stanisława Majewskiego, Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 013/14 III V LATA 014/17 Uchwalony przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 2014/15 II, IV - V 2015/16/17 Uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski

Dr hab. n. med. Prof.UR Bogumił Lewandowski () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. OPIS PROGRAMU ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI Warszawa, 2007 rok 1 1. Uzasadnienie celowości wdrożenia programu Opis problemu Częstość występowania rozszczepów

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr Przemysław Bury Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Projekt badań profilaktycznych z zakresu zdrowia jamy ustnej, skierowany do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do klas I i VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śrem Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia Międzynarodowa Konferencja VetCo Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia 16-17 maja 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2008

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2008 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2008 I. Informacje o pełnionych funkcjach Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w innej specjalności

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo