KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTS O/ Kraków, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję Prezesem Zarządu została ponownie wybrana dr n. med. Małgorzata Zaleska, a na stanowisko V-ce Prezesa powołano dr n. med. Jolantę Pytko-Polończyk. Sekretarzem Zarządu ponownie został dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk, a funkcji zastępcy Sekretarza powierzono lek. dent. Danielowi Sadeckiemu. Stanowisko Skarbnika Oddziału objął lek. dent. Marian Inglot. Na stanowisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powołano dr n. med. Jolantę Loster, a Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego wybrano ponownie dr n. med. Danutę Fijał. W dniu 26/05/2009 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS O/Kraków. Na stanowisko Przewodniczącej Koła Sekcji wybrano dr n. med. Annę Jurczak, Kierownika Pracowni Stomatologii Dziecięcej IS UJ CM. Sekretarzem Koła Sekcji wybrano lek. dent. Małgorzatę Starowicz. W dniu 25/09/2009 dr n. med. Anna Jurczak została wybrana Członkiem Zarządu głównego Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. W dniu 28/05/2009 dr n. med. Marian Kurek został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. W poczet członków Akademii Pierre Faucharda w 2009 roku wprowadzeni zostali: prof. dr hab. Jan Zapała, dr n. med. Małgorzata Zaleska, dr n. med. Grażyna Wyszyńska- Pawelec i dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk. Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk została ponownie powołana do funkcji członka Prezydium Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, członka Komisji Kształcenia Podyplomowego ORL w Krakowie oraz zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ORL w Krakowie. 1

2 II. Stopnie i tytuły naukowe Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali: 1. Lek. dent. Ewa Szklarska: Ocena skuteczności rehabilitacji ustno-twarzowej oraz jej wpływu na akceptację społeczną dzieci z zespołem Downa (16/04/2009) Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Czesław Szmigiel ; Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Knychalska-Karwan, dr hab. Krystyna Lisiecka 2. Lek. dent. Kamila Chwaja-Pawelec: Porównanie wyników jedno- i dwuetapowej autotransplantacji zębów mądrości w leczeniu braków zębowych (18/06/2009) Promotor: Prof. dr hab. Jadwiga Stypułkowska; Recenzeci: prof. dr hab. Marta Dyras, prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 3. Lek. dent. Katarzyna Łazarz-Bartyzel: Wpływ instrumentów i aparatów do usuwania złogów na cement i szkliwo szyjki zęba (15/10/2009) Promotor: Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska; Recenzenci: prof. dr hab. Roman Pawlicki, prof. dr hab. Renata Górska 4. Lek. dent. Barbara Obuchowicz: Neurosensoryczna kontrola mikrokrążenia w gojeniu doświadczalnych owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej (16/10/2009) Promotor: prof. dr hab. Wiesław Pawlik; Recenzeci: prof. dr hab. Jan Zapała, prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz 5. Lek. dent. Patryk Kownacki: Leczniczy wpływ greliny w gojeniu doświadczalnych uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej (16/10/2009) Promotor: Prof. dr hab. Artur Dembiński; Recenzenci: prof. dr hab. Jan Zapała, prof. dr hab. Romuald Zabielski W 2009 roku tytuł specjalisty uzyskali: Protetyka stomatologiczna: lek. dent. Dagmara Bujok Chirurgia stomatologiczna: lek. dent. Katarzyna Pawłowska, lek. dent. Tomasz Gładysz, lek. dent. Jan Franaszek Chirurgia szczękowo-twarzowa: dr n. med. Maciej Sikora, lek. dent. Aneta Dzierwa Ortodoncja: lek. dent. Agata Niżankowska-Jędrzejczyk, lek. dent. Sylwia Motyl, lek. dent. Katarzyna Tusiewicz 2

3 Stomatologia zachowawcza z endodoncją: lek. dent. Mirosława Galarowicz, lek. dent. Joanna Popiela Periodontologia: lek. dent. Monika Prokop-Franaszek Stomatologia dziecięca: lek. dent. Małgorzata Starowicz III. Podręczniki akademickie i czasopisma naukowe 1. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J. Nowotwory zębopochodne i guzy nowotwpodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Quintessence, Warszawa Knychalska-Karwan Z. Stomatologia wieku podeszłego. Wydanie II. Wydawnictwo Czelej, Lublin Knychalska-Karwan Z. Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Wydanie III. Wydawnictwo Czelej, Lublin Knychalska-Karwan Z. Problemy stomatologiczne uprawiających sport. Bestom, Łódź Cykliczne co miesiąc wydawane jest ogólnopolskie czasopismo Poradnik Stomatologiczny pkt. MNiSW (KBN) 2.0, Index Copernicus 4.48 i kwartalnie -Implantoprotetyka pkt. MNiSW (KBN)- 4.0, Index Copernicus- 4,54. IV. Nagrody i wyróżnienia Prof. dr hab. Stanisław Majewski otrzymał Złotą Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk otrzymała w dniu 1/12/2009 roku Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP. Godność Członka Honorowego PTS otrzymała prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska, godność Bene Meritus PTS: lek. med. dent. Jadwiga Światak-Palusińska i lek. dent. Tomasz Fortuna, a Srebrną Oznakę Honorową PTS - dr n. med. Danuta Fijał. Dyplomy dla najlepszych asystentów UJ CM w roku akademickim 2008/2009 otrzymali: dr hab. Anna Ryniewicz, dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, dr n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med. Iwona Kołodziej, dr n. med. Joanna Słowik, dr n. med. Tomasz Gołda, lek. dent. Jacek Jasiniak, lek. dent. Wioletta Bereziewicz, lek. dent. Agnieszka Kuras-Trąbka i lek. dent. Łukasz Palusiński. 3

4 Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ponownie przyznała nagrody i dyplomy dla lekarzy, którzy zdali z wyróżnieniem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Wśród stomatologów w 2009 roku odebrali je: lek. dent. Dagmara Bujok, lek. dent. Małgorzata Starowicz, lek. dent. Barbara Materzok-Smółka i lek. dent. Katarzyna Pawłowska. Lek. dent. Wioletta Bereziewicz otrzymała III nagrodę Młodych Pracowników Nauki podczas XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego w Zakopanem (16-18/09/2009). V. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych W 2009 roku pracownicy jednostek Instytutu Stomatologii UJ byli autorami lub współautorami łącznie 63 prac naukowych, w tym: 11 - anglojęzycznych i 52 - polskich. Publikacje anglojęzyczne 1. Bieniaś J., Surowska B., Stoch A., Matraszek H., Walczak M. The influence of SiO2 and SiO2 TiO2 intermediate coatings on bond strenght of titanium and Ti6Al4V alloy to dental porcelain. Dental Materials 2009; 25: Gredes T., Spassov A., Mai R., Mack H., Loster B.W., Mazurkiewicz-Janik M., Kubein- Meesenburg D., Fanghanel J., Gedrange T. Changes in Insulin Like Growth Factors, Myostatin and Vascular Endothelial Growth Factor in Rat Musculus Latissimus Dorsi by Poli-3-hudroxybutyrate Implants. J Physiol Pharmacol. 2009; 60 (Suppl 3): Gronkiewicz K., Majewski P., Wiśniewska G., Pihut M., Loster B.W., Majewski S. Experimental research on the possibilities of maintaining thermal conditions within the limits of the physiological norm during intraoral preparation of dental implants. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Jastrzębski M., Zaleska M., Klocek M., Stolarz K., Wojciechowska W., Olszanecka A., Czarnecka D., Kawecka-Jaszcz K. Should dental treatment be considered for lowering inflammatory markers in hypertensive patients? Int J Cardiol 2009; 132(3): Kaczmarzyk T. Abuse of antibiotic prophylaxis in third molar surgeries. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67(11): Kunert-Keil Ch., Gredrange T., Mai R., Spassov A., Lucke S., Klinke T., Kalukin, J. Loster B.W., Gredes T. Morphological evaluation of bone defect regeneration after treatment with two different forms of bone substitution materials on the basis of BONITmatrix. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8):

5 7. Loster B.W., Cześnikiewicz-Guzik M., Bielański W., Karczewska E., Loster J.E., Guzik T.J., Majewski S., Konturek S.J. Prevalence and characterization of H. pylori infection and colonization in dentists. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Łyszczarz J., Loster B.W. Interprofessional activity in the Department of Orthodontics, UJCM, Kraków, Poland. Journal of Interprofessional Care 2009; 23(5): Milchert M., Spassov A., Meissner K., Nedeljkov V., Lehmann C., Wendt M., Loster B.W., Gedrange T. and Pavlovic D.: Skeletal Muscle Relaxants and Smooth Muscle Tone in vitro. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Pierzchalski P., Pytko-Polończyk J., Jaworek J., Konturek S.J., Gonciarz M. Only live Helicobacter pylori is capable of caspase-3 dependent apoptosis induction in gastric mucosa epithelial cell. J Physiol Pharmacol 2009; 60(4): Pihut M., Wiśniewska G., Majewski P., Gronkiewicz K., Majewski S. Measurement of occlusal forces in the therapy of functional disorders with the use of botulinum toxin type A. J Physiol Pharmacol 2009; 60 (Suppl 8): Publikacje w czasopismach polskojęzycznych 1. Bereziewicz W. Sprawozdanie z Konferencji: Expanding the Gateway Music Therapy zorganizowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów. Implantoprotetyka 2009; 10(3): Chomyszyn-Gajewska M. Zwiększona wrażliwość zębiny - współczesne poglądy na temat zapobiegania i leczenia. Dent Med Problems 2009; 46(1): Fijał D., Jurczak A., Kościelniak D., Pobidyńska J. Rodzinna hiperdoncja. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9(11): Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M. Otyłość a stan tkanek przyzębia. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 62(8): Gębczyńska A., Zarzecka J. Powtórne leczenie endodontyczne pierwszego przedtrzonowca szczęki o nietypowej konfiguracji systemu kanałowego. Poradnik Stomatologiczny 2009; 4: Gontarz M., Iwulska K., Wyszyńska-Pawelec G. Ocena czynników ryzyka dysfunkcji nerwu twarzowego u chorych po chirurgicznym usunięciu niezłośliwych nowotworów ślinianki przyusznej. Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 2009; 4(1-2). 5

6 7. Gronkiewicz K., Majewski S., Majewski P. Termiczna optymalizacja procedur implantoprotetycznych na podstawie badań warunkach in vitro. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Gronkiewicz K., Majewski S., Majewski P. Przewodnictwo cieplne tytan-kość i metody pomiaru temperatury generowanej w trakcie zabiegów implantoprotetycznych. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Gronkiewicz K., Majewski S. Zastosowanie wkładów wzmocnionych włóknami szklanymi do rekonstrukcji filarów protetycznych w zębach po leczeniu endodotycznym. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Hajto J., Zarzecka J. Powikłania podczas chemomechanicznego opracowania systemu kanału korzeniowego opisy przypadków. Poradnik Stomatologiczny 2009; 7-8: Jurczak A., Kołodziej I., Kościelniak D., Słowik J. Resorpcja zewnętrzna zamienna korzenia zęba jako późne powikłanie pourazowe u pacjentów w wieku rozwojowym. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Kaczmarzyk T. Kronika Krakowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 62(12): Knychalska-Karwan Z., Nowak T. Przyczynek do diagnostyki zmian liszajowatych w jamie ustnej. Poradnik Stomatologiczny 2009; 7-8: Kościelniak D., Jurczak A., Kołodziej I., Słowik J. Współczesne metody wybielania zębów po leczeniu endodontycznym oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Kościelniak D., Jurczak A., Kołodziej I., Słowik J. Współczesne metody wybielania zębów po leczeniu endodontycznym oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9(5): Kustra P., Zarzecka J. Chemiczne opracowanie systemu endodontycznego przegląd piśmiennictwa. Twój Przegląd Stomatologiczny 2009; 9: Kustra P., Zarzecka J. Zespół endo perio typ I. Poradnik Stomatologiczny 2009; 12: Kustra P., Zarzecka J. Choroba odogniskowa. Poradnik Stomatologiczny 2009; 12: Lipska W., Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M. Przerostowe zapalenie dziąseł - opis przypadków. Implantoprotetyka 2009; 10(4):

7 20. Loster B.W. Ewolucja, a nie rewolucja. Gazeta Lekarska 2009; 2(218): Loster B.W. Przygotowanie do informatyzacji stomatologicznego zakładu opieki zdrowotnej. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Loster B.W. Informatyzacja jako narzędzie podnoszenia jakości organizacji stomatologicznego zakładu opieki zdrowotnej. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Loster J. Sprawozdanie z 96 Światowego Kongresu FDI w Sztokholmie. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Łazarz-Bartyzel K., Młynarczyk M., Skoczylas N., Chomyszyn-Gajewska M. Wpływ siły zastosowanej podczas usuwania złogów nazębnych na zmiany morfologii powierzchni zęba badania in vitro. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9(3): Łopuch P., Pihut M., Majewski S. Charakterystyka leków zaliczanych jako środki wspomagające w leczeniu bólowych postaci dysfunkcji narządu żucia. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Majewski S., Majewski P. Biologiczne mechanizmy przebudowy struktur kostnych i gojenia tkanek miękkich jamy ustnej po zabiegach implantacyjnych. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Majewski S., Wiśniewska G., Orczykowska M., Majewski P. Przebieg i wyniki etapowego leczenia protetycznego i implantoprotetycznego po częściowej resekcji szczęki i podniebienia twardego na podstawie 33-letniego okresu obserwacyjnego. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Majewski S. Spotkanie w Ambasadzie Ukrainy 10-lecie przyjaznej współpracy. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Majewski S. Okluzja jako kluczowy problem w implantologii dentystycznej. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Majewski S., Wiśniewska G., Majewski P. Profesor Gilbert Krekeler ( )- niemiecki implantolog i nasz przyjaciel. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Majewski S. Ocena aplikacyjna dotycząca płynu dla przed i poimplantacyjnej higieny jamy ustnej ALFA-IMPLANT CARE. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Malina-Novak K., Jędrychowska P., Zarzecka J. Diagnostyka choroby próchnicowej powierzchni stycznych zębów w bocznych odcinkach łuków zębowych. Poradnik Stomatologiczny 2009; 7-8: Motyl S., Loster B.W. Opis wybranych metod dystalizacji kłów górnych na podstawie przypadków własnych. Implantoprotetyka, 2009; 10(4): 56. 7

8 34. Motyl S., Trautzel K., Stós W. Odczuwanie dolegliwości bólowych u pacjentów leczonych ortodontycznie z zastosowaniem aparatów stałych. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Myciński P., Kostelecka A., Zima J., Zarzecka J. Czynniki wpływające na skuteczność zabiegu replantacji zębów. Poradnik Stomatologiczny 2009; 9: Niżankowska-Jędrzejczyk A., Stós W., Loster B.W. Ortodontyczna korekta ustawienia nachylonych dośrodkowo zębów trzonowych z zastosowaniem dźwigni. Implantoprotetyka 2009; 1(34): Olszewska-Czyż I., Chomyszyn-Gajewska M. Ocena przepływu krwi w zdrowych tkankach przyzębia z użyciem dopplerowskiego przepływomierza laserowego. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 62(1): Pawlicki R., Knychalska-Karwan Z., Nowak T. Ektopowy ząb- obraz morfologiczny w mikroskopie optycznym i elektronowym skaningowym. Poradnik Stomatologiczny 2009; 10: Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S. Domięśniowe injekcje toksyny botulinowej typu A w leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia - wyniki badań pilotażowych. Protetyka Stomatologiczna 2009; 5: Pytko-Polończyk J., Loster B.W. Znaczenie czynnika zębopochodnego w patogenezie zespołu Melkerssona-Rosenthala. Implantoprotetyka 2009; 10(1): Pytko-Polończyk J., Loster B.W. Lecznicze potrzeby stomatologiczne pacjentów zgłaszających się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w roku Implantoprotetyka 2009; 10(3): Pytko-Polończyk J., Macura A.B. Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi. Część 1. Mikroflora patologiczna i zmiany kliniczne na błonie śluzowej jamy ustnej. Mikologia Lekarska 2009; 16(3): Pytko-Polończyk J., Krzyściak P., Macura A.B. Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi. Część 2. Analiza flory mikologicznej w jamie ustnej. Mikologia Lekarska 2009; 16(3): Starowicz M., Gregorczyk-Maga I. Maga P. Metody badania stanu miazgi zębów stałych po urazie. Poradnik Stomatologiczny 2009; 11: Stupka M., Majewski P. Poimplantacyjna stabilizacja wtórna wszczepu filarowego jako jeden z elementów oceny warunków do rozpoczęcia etapu zaopatrzenia protetycznego możliwe powikłania. Implantoprotetyka 2009; 10(4): 37. 8

9 46. Wieczorek A., Loster J. Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów leczonych nieoperacyjnie z powodu złamań wyrostków kłykciowych żuchwy. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Wiśniewska G. Najnowszy podręcznik profesora Stanisława Majewskiego w wersji polsko- i rosyjskojęzycznej. Implantoprotetyka 2009; 10(2): Wiśniewska G. IV Wschodnioeuropejski Kongres Implantologiczny we Lwowie Implantologia a jakość życia. Implantoprotetyka 2009; 10(3): Wiśniewska G. Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów i Sesja Młodych Pracowników Nauki Zakopane Implantoprotetyka 2009; 10(4): Wiśniewska G. Jubileuszowe Sympozjum Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii (CEIA) w Krakowie pod patronatem Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Implantoprotetyka 2009; 10(4): Zawisza K., Tobiasz-Adamczyk B., Zapała J. Trafność i rzetelność kwestionariusza ogólnej oceny stanu zdrowia SF-36 w populacji chorych na nowotwory głowy i szyi. Czasopismo Stomatologiczne 2009; 9: Żarow M., Niżankowska-Jędrzejczyk A. Rozwiązywanie problemów estetycznych w zębach przednich związanych z metalowymi wkładami koronowo- korzeniowymi. Opis przypadku. Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii medycznej w Szczecinie 2009; 55: VI. Goście zagraniczni w Instytucie Stomatologii UJ i Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej Podczas V. Sympozjum Central European Implant Academy jakie odbyło się w dniach 23-25/10/2009 w Krakowie gościli: Prof. Richard J. Lazzara, profesor Uniwersytetów w Południowej Kalifornii i w Miami Prof. Harold S. Baumgarten, profesor New York University College of Dentistry Prof. Alan M. Meltzer, profesor New York University College of Dentistry 9

10 VII. Kronika jednostek Instytutu Stomatologii UJ i poradni specjalistycznych Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Katedra Protetyki Stomatologicznej Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Stanisław Majewski W 2009 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 21 publikacji naukowych (Implantoprotetyka, Protetyka Stomatologiczna, Journal of Physiology and Pharmacology, Dental Materials). W 2009 roku w Katedrze odbyły się Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne z protetyki stomatologicznej w dwóch sesjach, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Majewskiego, Krajowego Konsultanta w tej dziedzinie. Tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej otrzymało 12 lekarzy. Krótka charakterystyka głównych kierunków aktualnie prowadzonej działalności naukowej 1. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia: Częstotliwość występowania objawów subiektywnych w zespole zaburzeń czynnościowych narządu żucia Skuteczność leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowanie szyn relaksacyjnych Farmakoterapia jako leczenie wspomagające w zaburzeniach czynnościowych występujących w obrębie układu stomatognatycznego. Rozkład sił zgryzowych po zabiegach korekty okluzji u pacjentów leczonych protetycznie z zastosowaniem różnych rodzajów uzupełnień protetycznych 2. Implantoprotetyka: Opracowanie metod modyfikacji stałych uzupełnień protetycznych do ich stosowania na bazie śródkostnych wszczepów filarowych Zastosowanie polskiego systemu OSTEOPLANT w praktyce leczenia protetycznego 10

11 Metody mocowania konstrukcji protetycznych na filarowych wszczepach śródkostnych w różnych systemach implantologicznych Termiczna optymalizacja procedur implanto-protetycznych w odniesieniu do żywych struktur tkankowych Poimplantacyjna stabilizacja wszczepów filarowych Kliniczne implikacje leczenia implantoprotetycznego 3. Fizjoterapia w rehabilitacji protetycznej: Modelowanie i ocena stanu biomechanicznego uzębionej żuchwy 4. Analiza okluzji pacjentów leczonych protetycznie z zastosowaniem komputerowego systemu T-scan Organizacja i aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. III. Międzynarodowe Sympozjum Gnatofizjologii i Implantoprotetyki- St. Lambrecht, Austria 8-14/02/2009 Gronkiewicz K., Majewski P.: Analiza powierzchni implantów stomatologicznych - diagnostyka implantologiczna Loster J., Wieczorek A., Majewski S.: Okluzja - nowe pojęcia i definicje Wieczorek A., Loster J., Majewski S.: Gnatofizjologiczna koncepcja ontogenezy i jej wpływ na rozwój stawów skroniowo-żuchwowych 2. IV. Wschodnioeuropejski Kongres Implantologii Stomatologicznej- Lwów, Ukraina 12-14/03/2009 Prof. Stanisław Majewski był członkiem komitetu organizacyjnego i naukowego, a także prowadził dwie sesje naukowe. Gronkiewicz K., Majewski S.: Wpływ obróbki mechanicznej implantów na wzrost temperatury kości wokół implantów (The impact of the abutment part of one-piece implants cutting on the temperature raise in the bone, directly adjacent to the implant site) 3. BSSPD 56th Annual Conference York, Wielka Brytania 6-7/04/2009 Loster B.W., Majewski S., Wiśniewska G., Loster J.: The diagnostic and therapeutic protocol in denture users casus with Stomatitis Prothetica Mycotica 11

12 4. XI. Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu- Nałęczów 20-22/04/2009 Majewski S.: Propozycje uaktualnienia standardów kształcenia w zakresie protetyki stomatologicznej 5. VIII. Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI- Jurata 22-23/05/2009 Prof. Stanisław Majewski był członkiem komitetu naukowego oraz prowadził sesję naukową. Majewski S., Gronkiewicz K.: Przewodnictwo cieplne podczas dostosowawczej obróbki nakostnej części implantów jednoczęściowych : Nobel Direct, Osteoplant, Q- Implant a Universala Kongreso de Esperanto- Białystok 25/07-1/08/2009 Wiśniewska G., Majewski S., Loster B.W.: Wyniki skojarzonego leczenia chirurgiczno-protetycznego w przypadkach zmian rozrostowych typu włóknistego u użytkowników protez płytowych 7. FDI Annual World Dental Congress- Singapur 2-5/09/2009 Loster B.W., Wiśniewska G., Cześnikiewicz-Guzik M., Konturek J., Majewski S., Loster J.: Absorption of Melatonin applied to the restricted area of the mucosal lining of oral cavity 8. II. Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej- Międzyzdroje 2-3/10/2009 Pihut M., Latała B., Wiśniewska G.: Ocena skuteczności leków aplikowanych miejscowo z zastosowaniem ultradźwięków w terapii zaburzeń czynnościowych narządu żucia Loster J., Wieczorek A.: Możliwości diagnostyczne systemu Cadiax Kazana P., Pihut M., Tokarczyk R., Wójcik M.: Współistnienie dysfunkcji w obrębie układu stomatognatycznego i zaburzeń postawy ciała 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kosmetologia wczoraj, dziś i jutro zorganizowana przez Katedrę Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie Pihut M.: Poprawa estetyki twarzy i ciała z zastosowaniem makijażu permanentnego 10. V. Sympozjum Central European Implant Academy- Kraków 23-25/10/2009 Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Stanisław Majewski, a Komitetu Organizacyjnego - dr hab. Bartłomiej W. Loster. Kierownikiem CEIA jest dr n. med. 12

13 Piotr Majewski. W sympozjum wzięło udział 200 uczestników z kraju i 30 - z zagranicy. 11. Kongres Implantologii Stomatologicznej OSIS-Top Implant- Warszawa 4-5/12/2009 Prof. Stanisław Majewski prowadził sesję naukową. Organizacja i aktywny udział w zjazdach krajowych 1. XXXV Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe- Rytro 5-6/06/2009 Prof. Stanisław Majewski był patronem naukowym sympozjum. Dr n. med. Małgorzata Pihut i dr n. med. Grażyna Wiśniewska prowadziły sesje naukowe. Majewski S.: Tradycja i współczesność Krakowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej Gronkiewicz K.: Rozwinięte systemy ceramiczne w praktyce klinicznej 2. XI. Kongres Stomatologów Polskich- Wrocław 25-27/06/2009 Cześnikiewicz-Guzik M., Loster B.W., Majewski S., Guzik T.: Choroby przyzębia w etiopatogenezie schorzeń układu krążenia Majewski P.: Możliwości i ograniczenia leczenia implantoprotetycznego. Uwarunkowania anatomiczne i aspekty funkcjonalno-estetyczne Gronkiewicz K., Majewski S., Majewski P.: Wzrost temperatury w kostnych strukturach okołoimplantacyjnych pod wpływem obróbki dostosowawczej nadkostnych części wszczepów jednoczęściowych Chladek W., Majewski S.: Możliwości wykorzystania dentystycznych materiałów silikonowych do poprawy retencji implantoprotez typu overdentures Loster B.W., Ryniewicz J., Ryniewicz W., Wisniewska G.: Opracowanie własnej konstrukcji stabilizatora gwarantującego porównywalne wyniki badań ukrwienia błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem laserowego przepływomierza Dopplera Chladek W., Majewski S.: Możliwości odciążania układów nośnych protez overdenture poprzez zastosowanie złączek elastycznych Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w terapii zaburzeń czynnościowych narządu żucia Wieczorek A., Loster J.: Rehabilitacja pacjentów w przypadkach koincydencji zespołu bólowego zaburzeń czynnościowych oraz wad zgryzu 13

14 Wieczorek A., Loster J.: Możliwości rehabilitacji protetycznej pacjentów leczonych nieoperacyjnie z powodu złamań wyrostków kłykciowych żuchwy Ryniewicz A.: Możliwości analizy i oceny modeli numerycznych w stomatologii Jankowska K., Stós W., Rumińska M., Ryniewicz W., Loster B.W.: Zasady postepowania ortodontyczno-protetycznego u dzieci po przedwczesnej utracie zębów mlecznych (poster) Jurczyński W., Wieczorek A.: Stan tkanek przyzębia u 27-letniej kobiety z zespołem Papillon-Lefevre leczenie wielospecjalistyczne opis przypadku (poster) Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów- Zakopane 16-18/09/2009 W skład Komitetu Naukowego weszli prof. Stanisław Majewski oraz dr hab. Bartłomiej W. Loster. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Bartłomiej W. Loster, zastępcą - dr n. med. Grażyna Wiśniewska, a członkami: dr n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Małgorzata Pihut, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz i dr n. med. Wojciech Ryniewicz. W sympozjum wzięło udział 150 uczestników. Majewski P.: Współczesna implantoprotetyka, funkcja czy estetyka, chirurgia czy protetyka, implikacje kliniczne leczenia 4. XV. Zjazd Zespołów Stomatologicznych- Poznań 24-26/09/2009 Prof. Stanisław Majewski prowadził sesję protetyczno-ortodontyczną techników dentystycznych Funkcja-Statyka-Piękno. 5. IX. Konferencja Biomateriały i mechanika w stomatologii- Ustroń 15-18/09/2009 Prof. Stanisław Majewski prowadził sesję naukową. Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S.: Ocena sił zgryzowych w przebiegu terapii zaburzeń czynnościowych z zastosowaniem toksyny botulinowej typu A 6. Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Stomatologów- Rytro 23-25/10/2009 Pihut M.: Specjalistyczna diagnostyka i leczenie protetyczne patologicznego starcia zębów cz. I Loster J.: Specjalistyczna diagnostyka i leczenie protetyczne patologicznego starcia zębów cz. II Szkolenie podyplomowe W Katedrze Protetyki zorganizowano następujące kursy specjalizacyjne: 14

15 1. Rejestracja warunków okluzyjnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora 2. Zastosowanie radiologii cyfrowej w codziennej praktyce stomatologicznej 3. Zastosowanie protez szkieletowych kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych 4. Chirurgia periodontologiczna 5. Leczenie protetyczne bezzębia 6. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych wkłady koronowe 7. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe US stany artykulacyjne żuchwy oraz analiza zwarcia 8. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe rejestracja zwarcia metodami zewnątrzustnymi zastosowanie sztyftu zewnątrzustnego 9. Rehabilitacja protetyczna pacjentów po zabiegach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki 10. Specjalistyczne leczenie protetyczne pacjentów z rozpoznanym starciem patologicznym 11. Zastosowanie protez overdenture zatrzaski korzeniowe 12. Zaopatrzenie natychmiastowe w leczeniu protetycznym 13. Protetyka wieku rozwojowego 14. Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe leczenie protetycznych zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego (pokaz stosowania szyn) 15. Chirurgia periodontologiczna cz. II 16. Zastosowanie radiologii cyfrowej w codziennej praktyce stomatologicznej 17. Profilaktyka onkologiczna w protetyce stomatologicznej 18. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych leczenie destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem standardowych, aktywnych wkładów koronowokorzeniowych 19. Implantoprotetyka stomatologiczna- podstawy teoretyczne i pokaz procedury zabiegowej 20. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych zastosowanie indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych 21. Zastosowanie laseroterapii w periodontologii 22. Leczenie zespołowe periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 23. Metody przedprotetycznej korekty podłoża protetycznego z zastosowaniem lasera CO2 przed planowanym leczeniem protetycznym 24. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych zastosowanie koron i mostów protetycznych preparacja pod korony schodkowe 15

16 25. Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez stałych - zastosowanie koron i mostów - ćwiczenia praktyczne 26. Zaawansowany kurs implantologiczny Kierownikiem naukowym kursów był prof. dr hab. Stanisław Majewski, a prowadzącymi zajęcia byli: prof. dr hab. Stanisław Majewski, prof. UJ dr hab. Jadwiga Stypułkowska, prof. dr hab. Jan Zapała, dr hab. med. Bartłomiej W. Loster, dr n. med. Aneta Wieczorek, dr n. med. Grażyna Wiśniewska, dr n. med. Jolanta Loster, dr n. med. Małgorzata Pihut, dr n. med. Halina Matraszek, dr n. med. Piotr Majewski, dr n. med. Grzegorz Chołociński, dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, dr n. med. Wojciech Stós, dr n. med. Wojciech Ryniewicz, dr n. med. Maciej Stupka, dr n. med. Witold Jurczyński, dr n. med. Tomasz Falkowski, dr n. med. Jiri Krug, dr n. med. Nicolaas Hahn, lek. dent. Teresa Nielubowicz, lek. dent. Paweł Cichosz, lek. dent. Monika Minor, lek. dent. Wacław Steczko, mgr inż. Piotr Malisz, tech. dent. Dariusz Stefaniak Katedra Ortodoncji Kierownik: dr hab. med. Bartłomiej W. Loster W roku 2009 pracownicy naukowi Katedry byli autorami lub współautorami 14 publikacji naukowych (Journal of Physiology and Pharmacology, Implantoprotetyka, Journal of Interprofessional Care, Annales Academiae Medicae Stetinensis). Krótka charakterystyka głównych kierunków aktualnie prowadzonej działalności naukowej Katedra Ortodoncji IS UJCM prowadzi projekty badawcze z zakresu nw. tematyki: 1). Wpływ leczenia aparatami wewnątrzustnymi na metabolizm eikozanoidów w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego; 2). Ocena porównawcza leczenia stłoczenia wtórnego w szczęce dwoma metodami z zastosowaniem wyciągu zewnątrzustnego; 3). Ocena korzeni siekaczy górnych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami w świetle wyników (zastosowania) spiralnej tomografii komputerowej; 4). Poziom interleukin w szczelinie dziąsłowej po przyłożeniu do zęba siły ortodontycznej; 5). Odległa ocena wyników skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego. Ponadto prowadzone są badania których celem jest określenie odczuwania dolegliwości bólowych u pacjentów leczonych ortodontycznie z zastosowaniem aparatów stałych. Realizowane badania bezpośrednio związane z działalnością kliniczną obejmują zagadnienia leczenia ortodontyczno protetycznego dzieci po przedwczesnej utracie zębów mlecznych oraz problematykę ortodontycznej korekty ustawienia nachylonych dośrodkowo zębów trzonowych z zastosowaniem dźwigni. Ponadto zespół Katedry prowadzi analizę wskazań zakresu i metodyki leczenia ortodontycznego pacjentów po chirurgicznym leczeniu rozszczepu podniebienia pierwotnego 16

17 i/lub wtórnego z uwzględnieniem rozpoznania wg klasyfikacji GOSLON. We współpracy z Katedrą Protetyki Stomatologicznej oraz Katedrą Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi realizowany jest centralny projekt badawczy, którego celem jest określenie roli stanów zapalnych jamy ustnej w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. BSSPD 56th Annual Conference - York, Wielka Brytania 6-7/04/2009 Loster B.W., Majewski S., Wiśniewska G., Loster J.: The diagnostic and therapeutic protocol in denture users casus with Stomatitis Prothetica Mycotica 2. The 110th Annual Meeting of the AGA Institute, Digestive Disease Week- Chicago, USA 30/05-4/06/2009 Pawlik M.W., Mazurkiewicz-Janik M., Brzozowski T., Śliwowski Z., Szlachcic A., Zwirska-Korczala K., Konturek S., Pawlik W.W.: Treatment with appetite hormones ghrelin and leptin exerts beneficial effect on esophgeal mucosa in rat model of reflux esophagitis 3. 85th Congress of the European Orthodontic Society- Helsinki, Finlandia 10-14/06/2009 Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Szczurowski P.: The aesthetic of face in assessing combined surgical-orthodontic treatment 4. ICOT 5th International Conference of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders- Praia do Forte, Brazylia 26-30/08/2009 Osiewicz M., Ohrbach R., Loster B.W., Naeije M.: Translation efforts and establishing cultural equivalency of the research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD) in Poland 5. FDI Annual World Dental Congress- Singapur 2-5/09/2009 Loster B.W., Wiśniewska G., Cześnikiewicz-Guzik M., Konturek J., Majewski S., Loster J.: Absorption of Melatonin applied to the restricted area of the mucosal lining of oral cavity 6. European Respiratory Society Annual Congress- Wiedeń, Austria 12-16/09/2009 Mejza F., Kania A., Nastalek P., Niżankowska-Jędrzejczyk A., Niżankowska- Mogilnicka E., Szczeklik A.: Inflammatory and vasoactive arachidonic acid (AA) metabolistes in obstructive sleep apnea (OSA) 17

18 7. 18th International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism- Kraków 17-18/09/2009 Pawlik M., Mazurkiewicz-Janik M., Kwiecień S., Pajdo R., Drozdowicz D., Szczyrk U., Konturek S.J., Brzozowski T., Pawlik W.W.: Appetite hormones ghrelin and leptin attenuate esophageal damage in rat model of reflux esophagitis Aktywny udział w zjazdach krajowych 1. XI. Kongres Stomatologów Polskich, Wrocław 25-27/06/2009 Kalukin J., Broszkiewicz E., Loster B.W.: Aspekt ortodontyczny w leczeniu interdyscyplinarnym pacjenta z zespołem Goldenhara Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Szczurowski P., Loster B.W.: Możliwe powikłania występujące w następstwie skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego u pacjentów z wadami gnatycznymi klasy III Szyper-Szczurowska J., Zapała J., Szczurowski B., Loster B.W.: Skuteczność skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego w świetle analiz cefalometrycznych Jankowska K., Stós W., Rumińska M., Ryniewicz W., Loster B.W.: Zasady postępowania ortodontyczno-protetycznego u dzieci po przedwczesnej utracie zębów mlecznych Panaś M., Stós W., Zaleska M., Kaczmarzyk T., Uryga D.: Kontrola procesu wyrzynania zębów po wyłuszczeniu guzów zębopochodnych oraz odbarczeniu torbieli zawiązkowych kości szczękowych u dzieci i młodocianych Cześnikiewicz-Guzik M., Loster B.W., Majewski S., Guzik T.: Choroby przyzębia w etiopatogenezie schorzeń układu krążenia Loster B.W., Ryniewicz J., Ryniewicz W., Wiśniewska G.: Opracowanie własnej konstrukcji stabilizatora gwarantującego porównywalne wyniki badań ukrwienia błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem laserowego przepływomierza Dopplera Słowik J., Jankowska K., Loster B.W., Jurczak A.: Rozpoznawanie zaburzeń ortodontycznych za pomocą prostej skali wizualnej Grzegocki M., Loster B.W.: Porównanie stomatologicznej dydaktyki przeddyplomowej w Polsce i Japonii 18

19 Bereziewicz W., Bereziewicz E., Loster B.W.: Wpływ programu muzycznego stosowanego podczas zabiegów stomatologicznych na wyobraźnię człowieka Loster B.W., Likeman P.: Doświadczenia własne, oraz innych uczelni w Polsce, w nauczaniu stomatologii anglojęzycznych studentów medycyny 2. XIII. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego- Wrocław 9-12/09/2009 Bachleda-Księdzularz M., Stós W., Remisz B., Mazurkiewicz-Janik M.: Badanie zależności między stadium dojrzałości kręgów szyjnych, a stopniem rozwoju drugiego zęba trzonowego w żuchwie na podstawie badania radiologicznego u pacjentów letnich Siegel R., Stós W., Dyras M., Urbanik A., Wojciechowski W., Sztuk S.: Resorpcje korzeni zębów siecznych sąsiadujących z zatrzymanymi kłami górnymi wykryte dzięki zastosowaniu spiralnej tomografii komputerowej analiza czynników wpływających na wystąpienie i stopień uszkodzeń Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Kierownik: prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska W 2009 roku pracownicy Katedry byli autorami lub współautorami 5 publikacji naukowych (Czasopismo Stomatologiczne, Dental and Medical Problems, Poradnik Stomatologiczny, Implantoprotetyka). Krótka charakterystyka głównych kierunków aktualnie prowadzonej działalności naukowej 1. Ocena wskaźników stanu zapalnego u pacjentów z chorobami przyzębia. 2. Wpływ laseroterapii na szybkość gojenia się owrzodzeń jamy ustnej. 3. Stan jamy ustnej u pacjentów z chorobami tarczycy. 4. Wpływ bakteryjnych zakażeń przyzębia na rozwój miażdżycy. 5. Wpływ palenia tytoniu jako czynnika sprzyjającego powstawaniu chorób przyzębia. Aktywny udział w zjazdach międzynarodowych 1. JADR Miami, USA 1-4/04/2009 Chomyszyn-Gajewska M, Darczuk D., Gałecka-Wanatowicz D., Cabała A.: Smoking and IL-8 gingival cervicular fluid levels in periodontitis patients (poster) 2. Europerio 6- Sztokhom, Szwecja 4-6/06/

20 Chomyszyn-Gajewska M.: Serum SAA levels in periodontal patients before and after non-surgical treatment compared to healthy individuals (poster) 3. I. European Workshop in Periodontal Education- La Granja, Hiszpania 18-21/10/2009 Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska wzięła udział w pracach grupy zajmującej się problemami: Periodontal Health, Policy and Education in Europe: A Call for Action Consensus report of the European Workshop on Periodontal Education Aktywny udział w zjazdach krajowych 1. XI. Kongres Stomatologów Polskich- Wrocław 25-27/06/2009 Łazarz-Bartyzel K., Ciesielska M., Chomyszyn-Gajewska M., Cabała A., Gałecka- Wanatowicz D.: Zespół Melkerssona- Rosenthala Cabała A., Ciesielska M., Chomyszyn-Gajewska M., Łazarz-Bartyzel K.: Kamica ślinianki opis przypadku Olszewska-Czyż I., Chomyszyn-Gajewska M.: Metody resekcyjne usuwania kieszonek z zastosowaniem chirurgii kostnej- opis przypadku 2. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTS O/Bydgoszcz 19/11/2009 Chomyszyn-Gajewska M.: Zmiany w jamie ustnej w przebiegu dermatoz Szkolenie podyplomowe W Katedrze zorganizowano kurs Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna cz.i. Kierownikiem naukowym kursu była prof. dr hab. Maria Chomyszyn- Gajewska, a zajęcia prowadziły: dr n. med. Marta Ciesielska, dr n. med. Dagmara Darczuk, dr n. med. Barbara Kęsek i dr n. med. Anna Sendur. Ponadto pracownicy Katedry prowadzili kurs pt. Przez teorię do praktyki - choroby ogólne a jama ustna, podczas 17. Targów Stomatologicznych KrakDent. K a t e d r a C h i r u r g i i C z a s z k o w o - S z c z ę k o w o - Tw a r z o w e j, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Zapała 20

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I luty 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Która z wymienionych reakcji charakteryzuje wiązanie cementów szkłojonomerowych modyfikowanych żywicą? A. polimeryzacja. B. reakcja kwas-zasada. C. polimeryzacja i klasyczna

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 8 (143) maj 2009 ISSN 1429-5822 AM we Wrocławiu wyróżniona nagrodą AWANS 2009 w rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009

L-DEP - 1 - WERSJA I wrzesień 2009 L-DEP - 1 - WERSJA I Nr 1. W klinicznej diagnostyce różnicowej mięsaka Kaposiego należy uwzględnić następujące jednostki chorobowe: 1) naczyniaki krwionośne; 4) rumień wysiękowy wielopostaciowy; 2) pemfigoid;

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Monika Bociąga-Jasik 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Kraków,

Bardziej szczegółowo