Przynależność do organizacji: 1. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przynależność do organizacji: 1. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne"

Transkrypt

1 prof. dr hab. Leszek Romanowski Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Miejsce pracy: Katedra I Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ortopedyczno Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Degi ul.28 Czerwca 1956 nr 135, Poznań tel. (0-61) fax (0-61) ; Wykształcenie, praca Studia - Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nadal Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki AM w Poznaniu 4/1991-3/1992 University of Utah, Salt Lake City, USA Division of Plastic and Reconstructive Surgery Języki: angielski- biegle, rosyjski, niemiecki - podstawowo Tytuły i stopnie 1980 Dyplom Lekarza AM w Poznaniu 1983 pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii 1986 drugi stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii 1990 stopień doktora nauk medycznych AM w Poznaniu 1998 stopień doktora habilitowanego AM w Poznaniu 2003 stanowisko profesora AM 2006 tytuł naukowy profesora 2007 kierownik Katedry i Kliniki Przynależność do organizacji: 1. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 1

2 2. Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki 3. Sekcja Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 4. Polskie Towarzystwo Mikrochirurgii 5. Sekcja Reumortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 6. American Society for Peripheral Nerve 7. European Orthopaedic Research Society 8. Federation of European Societies for Surgery of the Hand 9. International Federation of Societies for Surgery of the Hand 10. International Microsurgical Society 11. World Orthopaedic Concern 12. Med-Club 13. Członek Honorowy Śremskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Funkcje: 1. Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Zastępca Kierownika Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu do Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki od powstania Towarzystwa do V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki 2002 do Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki od Sekretarz Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr od 1988 do Przewodniczący Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr od 2002 do V-ce Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTOiTr od 1999 do Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTOiTr od 2003 do Członek Senackiej Komisji Nauki od 2000 do Członek Senackiej Komisji Wydawnictw od 2000 do

3 12. Delegat Towarzystwa Chirurgii Ręki do Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki od 1999 do Delegat Towarzystwa Chirurgii Ręki do Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki od Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii od Członek Komitetu Redakcyjnego Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej od Członek Rady Redakcyjnej Ortopedii Traumatologii i Rehabilitacji 17. Członek Zespołu Egzaminacyjnego w dziedzinie ortopedii I traumatologii narządu ruchu w Delegat do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i delegat na I Krajowy Zjazd Izb Lekarskich 19. Ekspert Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w dziedzinie ortopedii i traumatologii od V-ce Prezes Med-Club Stowarzyszenia Pracodawców Niepublicznej Służby Zdrowia Prezes Med-Clubu od 2004 do

4 PUBLIKACJE 1. Manikowski W., Kiciński A., Jaruga M., Romanowski L.: Wyniki leczenia operacyjnego w nieodwracalnych uszkodzeniach nerwu promieniowego. Polish Hand Surgery. 1983, XIX, 2, s Kiciński A., Manikowski W., Romanowski L.: Wyniki leczenia deformacji butonierkowej w zastarzałych uszkodzeniach aparatu wyprostnego palców. Polish Hand Surgery. 1983, XIX,2, s Kiciński A., Manikowski W., Romanowski L., Czaja A.: Wynik leczenia entezopatii kończyny górnej. Polish Hand Surgery. 1985, 1/5, s Kiciński A., Walusiak D., Romanowski L.: Zakleszczające zapalenie pochewek włóknistych u dzieci - wyniki leczenia. Polish Hand Surgery. 1985, 1/ Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A.: Wyniki leczenia operacyjnego kończyn górnych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1986, LI, 1, s Romanowski L., Manikowski W., Kiciński A.: Ocena wyników rekonstrukcji wielotkankowych uszkodzeń ręki. Polish Hand Surgery 1987, 2/10 s Manikowski W., Romanowski L., Spławski R.: Epidemiologia przykurczu Dupuytrena. Polish Hand Surgery. 1987, 2/10 s Manikowski W., Romanowski L., Spławski R.: Metoda wielokrotnej plastyki Z w leczeniu przykurczu Dupuyrena. Polish Hand Surgery. 1987, 2/10 s Manikowski W., Romanowski L., Spławski R.: Artrodeza w leczeniu niestabilności nadgarstka. Polish Hand Surgery. 1987, 2/10 s Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A.,Walusiak D.: Odtworzenie czynności chwytnej ręki przez przeniesienie drugiego palca ze stopy w miejsce amputowanego kciuka. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1988, LIII s

5 11. Manikowski W., Romanowski L.: Powrót czynności nerwowych w zastarzałych uszkodzeniach nerwów kończyny górnej u dzieci. Polish Hand Surgery. 1988, s Kiciński A., Manikowski W., Jurczyk A., Romanowski L.: Wyniki leczenia operacyjnego zastarzałych uszkodzeń nerwu pośrodkowego u dorosłych. Polish Hand Surgery. 1988, s Kiciński A., Manikowski W., Romanowski L., Czaja A.: Endoprotezoplastyka stawów palców. Polish Hand Surgery. 1988, s Ziemiański A., Romanowski L.: Badanie stawu ramiennego metodą MR. Rez. Magn. Med. 1992, 2, s Inceoglu S., Siemionow M., Romanowski L.: A Report of Anatomic Variation in the Rat Femoral Vein. Plastic and Reconstructive Surgery 1992, s Romanowski L., Manikowski W., Spławski R.: Uszypułowany przeszczep stawu. Polish Hand Surgery. 1993, s Romanowski L.: Wpływ ułożenia i ukrwienia wolnego autogennego przeszczepu nerwu kulszowego szczura na szybkość jego regeneracji. Polish Hand Surgery. 1993, s Siemionow M., Romanowski L., Lister G.: Leukocyte-Depleting Effect of Hypothermia on Muscle Flap Microcirculation Following Ischemia-Reperfusion Injury. J.Hand Surgery American vol. 1993, s Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A., Spławski R.: Płat kostnotłuszczowo-skórny z talerza biodrowego w leczeniu stawu rzekomego goleni u dzieci. Polish Hand Surgery. 1993, 1 s Romanowski L., Wiese J.: Wydłużanie przedramienia we wrodzonym braku kości promieniowej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.1994, t.lix 21. Manikowski W., Spławski R., Romanowski L.: Wydłużanie kości przedramienia i ręki w materiale Kliniki Chirurgii Ręki Akademii Medycznej w Poznaniu. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.1994, t. LIX s Romanowski L.: Aparat do wydłużania paliczków rąk. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1994, t. LIX 5

6 23. Mordick T.G., Romanowski L., Eaton C., Siemionow M.: Microvascular application of the nonreversed vein graft. Plast. Reconstr. Surg. 1995, 95(4) s Romanowski L., Manikowski W.: Badania angiograficzne w przeniesieniach palców stopy na rękę. Polish Hand Surgery /20 s Romanowski L., Lubiatowski P., Król M., Pawlak S., Perz S.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura. Polish Hand Surgery /20 s Romanowski L. Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej - anatomia i podział. Polish Hand Surgery /20 s Manikowski W., Romanowski L., Kaczmarek L., Lubiatowski P.: Przebudowa kostna po leczeniu chrzęstniaka śródkostnego w obrębie kończyny górnej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1996, 4a s Romanowski L., Manikowski W.: Zastosowanie wolnego, unaczynionego przeszczepu strzałki w materiale własnym. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1996, 3b s W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, L. Kaczmarek. Nowotwory i nowotworopodobne choroby kończyny górnej w materiale Kliniki Chirurgii Ręki A.M. w Poznaniu. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol a s Romanowski L.: Wyniki endoskopowego odbarczania kanału nadgarstka. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1997, 1 s Czaja A., Romanowski L.: Powrót czynności nerwowych po uszkodzeniach nerwów konczyny górnej u dzieci. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol s Romanowski L., Czaja A.: Powrót czynności nerwowych po wielotkankowych uszkodzeniach kończyn górnych. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol s Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P.: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol s Romanowski L., Manikowski W., Spławski R.: Wyniki wydłużania paliczków rąk. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol s

7 35. Romanowski L.: Badania doświadczalne skuteczności rekonstrukcji nerwu kulszowego szczura protezą nerwową (doniesienie wstępne). Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol s Manikowski W., Manikowski W., Romanowski L.: Ocena powrotu funkcji ręki po przeniesieniu II palca stopy w miejsce amputowanego kciuka. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol s Romanowski L., Ziemiański A., Kraśny I., Czubak J.: Ocena stawu ramiennego metodą MR i USG. Badanie porównawcze. Pol. Przegl. Radiol. 1997, 62, Romanowski L., Manikowski W., Kaczmarek L.: Regeneracja nerwu kulszowego szczura rekonstruowanego neurotubą. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 3 s Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Szew nerwu z odciążeniem miejsca zespolenia (wskazania, technika operacyjna, wyniki regeneracji. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 3 s Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Jaruga M., Lubiatowski P.: Wartość policyzacji w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych kończyny górnej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 3 s Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Leczenie operacyjne wrodzonego kciuka dodatkowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 3 s Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Ręka lustrzana. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 3 s Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Metody postępowania w leczeniu operacyjnym hypoplazji kciuka. Pol. Hand Surg (1) s Romanowski L., Kaczmarek L., Manikowski W.: Kapsuloligamentotomia stawów MP i PIP po ich rozległych uszkodzeniach. Nowiny Lekarskie , I s

8 45. Manikowski W., Kiciński A., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej. Nowiny Lekarskie , I s Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Neuropatia nerwu pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej nadgarstka. Nowiny Lekarskie ,I s Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Wolny unaczyniony przeszczep stawu w leczeniu operacyjnym wrodzonej hypoplazji kciuka. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 64 s Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Trzeciak T., Kruczyński J., Piontek T,: Doświadczalna rekonstrukcja chrząstki stawowej przy użyciu autogennych przeszczepów okostnej i ochrzęstnej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja vol.3 nr s Romanowski L., Nawrot P., Nowakowski A.: Uwagi na temat diagnostyki i leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 67 s Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Zespół rowka nerwu łokciowego ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 67 s Nawrot P., Romanowski L., Sewehli N., Rogala P.: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 67 s Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Zespół rowka nerwu łokciowego współistniejący z zapaleniem kaletki wyrostka łokciowego opis przypadku. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 68 s Lubiatowski P., Romanowski L., Kruczyński J., Manikowski W., Jaruga M.: Znaczenie propriocepcji w patofizjologii i leczeniu niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s Lubiatowski P., Spławski R., Manikowski W., Dąbrowska A., Romanowski L.: Artrografia w rezonansie magnetycznym stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s

9 55. Spławski R., Lubiatowski P., Romanowski L., Manikowski W.: Artroskopowe leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s Lubiatowski P., Spławski R., Romanowski L., Manikowski W., Skotarczak P.: Leczenie operacyjne urazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s Romanowski L., Manikowski W., Spławski R., Lubiatowski P.: Zespół ciasnoty podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów leczenie artroskopowe. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s Spławski R., Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Stawniak M.: Rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń stożka rotatorów i obrąbka stawu ramiennego metodą otwartą i z użyciem technik artroskopowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s Jaruga M., Manikowski W., Romanowski L., Lubiatowski P., Spławski R., Jaruga M.: Zasady postępowania usprawniającego przed i pooperacyjnego w leczeniu artroskopowym dolegliwości bólowych barku. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Historia operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 69 s Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Reperacja w leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 69 s Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Podstawy anatomiczne dla chirurgicznego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol t. 69 s Romanowski L.: Artykuł wprowadzający do tematu niestabilności nadgarstka.. Ortop. Traum. Rehab vol. 8 nr Dzianach M., Romanowski L., Sosnowski P.: Diagnostyka obrazowa niestabilności nadgarstka. Ortop. Traum. Rehab vol. 8 nr 2 s

10 65. Surdziel P., Romanowski L., Czarnecki P., Kaczmarek L., Spławski R.,.: Dynamiczna korekcja niestabilności kości łódeczkowatej przeniesieniem ścięgna ECRB. Ortop. Traum. Rehab vol. 8 nr 2 s Romanowski L., Czarnecki P., Lubiatowski P., Spławski R., Surdziel P.: Niestabilność nadgarstka w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Ortop. Traum. Rehab vol. 8 nr 3 s Lubiatowski P., Romanowski L., Spławski R., Manikowski W., Ogrodowicz P.: Leczenie uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej. Ortop. Traum. Rehab vol. 8 nr 3 s PRACE ORYGINALNE W MATERIAŁACH ZJAZDOWYCH 68. Romanowski L., Manikowski W.: Funkcje ręki po przeniesieniu palców ze stopy z zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły naczyniowej. Materiały naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990, s Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A.: Odtworzenie funkcji kciuka poprzez przeniesienie II palca stopy z zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły naczyniowej. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990, s Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A., Spławski R.: Mikrochirurgia w ortopedii. Materiały naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990, s Ziemiański A., Romanowski L.: Badanie stawu ramiennego metodą MR. Rez. Magn. Med. 1992, 2, s Manikowski W., Romanowski L.: Possibilities and pitfalls n the length of the upper extremity. 1 Congress of the Federation of the European Sotietes for Surgery of the Hand. Brussels May 1993 s Ziemiański A., Romanowski L.: Badanie MR stawu ramiennego. Rezonans Magnetyczny w Medycynie. 1994, t. II nr 2, s Lubiatowski P., Trzeciak T., Romanowski L., Manikowski W., Kruczynski J,, Piontek T.: Subchondral Bone Reconstruction in Perichondrial and Periosteal Arthroplasty of Full-Thickness Articular Cartilage Defects- Experimental Study in Rabbit, materiały zjazdowe 3rd International Caritlage Research Society Symposium, Geteborg, Szwecja

11 75. Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Kruczynski J., Trzeciak T., Piontek T.; The value of perichondrial and periosteal grafts in experimental reconstruction of articular cartilage; materiały zjazdowe 10th Conference of the European Orthopaedic Research Society, Wiesbaden, Germany, October 13th - October 15th, Romanowski L., Manikowski W., Kiciński A., Czaja A.: Implant Versus Resection Arthroplasty of MP Joints in Rheumatoid Arthritis. Proceedings of the 8 th IFSSH Congress 2001 s Manikowski W., Romanowski L., Manikowski W. Jr., Smogur P.: Results of Staged Flexor Tendon Reconstruction Using Short and Long Tendon Graft. Proceedings of the 8 th IFSSH Congress 2001 s Romanowski L. Flexor Tendons Late Reconstruction. Hand Surgery Update in the New Millennium. 4th International Congress Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul 3-6 marca 2002 s M.Siemionow, L.Romanowski, G.Lister. Microcirculation. Division of Plastic and Reconstructive Surgery University of Utah USA film 80. Prezentacja Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr na Jubileuszowy 50 Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki film 81. Romanowski L.: Rekonstrukcje nerwów - współczesne poglądy w świetle doświadczeń Kliniki Chirurgii Ręki. Księga Pamiątkowa w 85-lecie Ortopedii Poznańskiej. Poznań Romanowski L.: Mikrochirurgia. Problemy Chirurgii Ręki monografia 2000 s Romanowski L.: Jubileusz 30-lecia Kliniki Chirurgii Ręki AM w Poznaniu. Fakty AM 3/15, Romanowski L.: Zespół kanału nadgarstka najczęstsza przyczyna bólu i drętwienia rąk. Chirurgia Estetyczna (6) Romanowski L.: Zespół ciasnoty podbarkowej z uszkodzeniem rotatorów jako najczęstszy powód bolesnego barku. MedClub nr 3 s.7-12;

12 86. Romanowski L.: Rekonstrukcje nerwów współczesne poglądy w świetle doświadczeń Kliniki Chirurgii Ręki. Księga Pamiątkowa w 90-lecie Ortopedii Poznańskiej. Poznań 2003 s Romanowski L.: Komentarz do pracy: J. Gosk i in.: Uszkodzenia nerwu kulszowego etiopatogeneza, wyniki leczenia operacyjnego. Pol. Prz. Chir. 2005, 77 (11): Romanowski L.: Komentarz do pracy: J. Gosk i in.: Uszkodzenia nerwu udowego etiopatogeneza, wyniki leczenia operacyjnego. Pol. Prz. Chir. 2005, 77 (11): ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH 89. Leszek Romanowski: Choroby barku. w Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja pod redakcją Witolda Marciniaka i Andrzeja Szulca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003 t.2 s Leszek Romanowski: Niestabilność stawu ramiennego. w Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja pod redakcją Witolda Marciniaka i Andrzeja Szulca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003 t.2 s Władysław Manikowski, Leszek Romanowski: Artroskopia. w Choroby wewnętrzne. Pod redakcją Andrzeja Szczeklika. Medycyna Praktyczna Kraków 2006 t.2 s Podręcznik multimedialny STRESZCZENIA W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH 92. Manikowski W., Romanowski L., Czaja A.: The results of inveterate nerve injury of the forearm. J. Hand Surg. 1996, British and European Volume 21B Supp. 1. s.6 streszczenie 93. Romanowski L., Manikowski W., Czaja A.: Lenghtening of the phalanges in the hand. J. Hand Surg. 1996, British and European Volume 21B Supp. 1. s.33 streszczenie 94. Jaruga M., Manikowski W. Jr., Manikowski W., Romanowski L.: Rehabilitation of the patients with inveterate lesions of flexor tendons in two-stage reconstruction treatment. J. Hand Surg. 1996, British and European Volume 21B Supp. 1. s.44 streszczenie 12

13 95. Romanowski L., Manikowski W., Kiciński A.: Implant arthroplasty of MP joints in rheumatoid arthritis. J. Hand Surg. 1997, British and European Volume 22B Supp. s.50 streszczenie 96. Romanowski L., Manikowski W.: Experience with tension free nerve suture. Journal of Reconstructive Microsurgery. Nov Bieńkowski P, Romanowski L, Napiontek M: Wartość synowektomii nadgarstka w leczeniu operacyjnym ręki reumatoidalnej. Reumatologia 2000 T.38 nr 2 s Lubiatowski P, Manikowski W, Romanowski L, A. Gradys, R. Spławski. Artroliza stawu łokciowego ocena funkcji stawu. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.139, Lubiatowski P, Manikowski W, Romanowski L, Spławski R. Artroskopia nadgarstka. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s , Nawrot P, Romanowski L, Nowakowski A: Zastosowanie artroskopii w chirurgicznym leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.138, Nawrot P, Nowakowski A, Romanowski L, Schroeiber T: Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zespołu rowka nerwu łokciowego. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s , Lubiatowski P, Romanowski L, Manikowski W, Spławski R: Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu schorzeń kończyny górnej. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.136, Lubiatowski P, Romanowski L, Manikowski W, Spławski R: Artroskopia stawu łokciowego. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.138, Manikowski W, Romanowski L: Chirurgia ścięgien aktualne poglądy i zastosowania kliniczne. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.105, Spławski R, Manikowski W, Romanowski L. Zastosowanie ryglowanych gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawu rzekomego trzonu kości ramiennej. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.96, Romanowski L, Lubiatowski P, Spławski R, Protasewicz A, Manikowski W: Leczenie stawów rzekomych kończyny górnej przy użyciu stabilizatorów zewnętrznych. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.59-60,

14 107. Manikowski W, Romanowski L, Spławski R, Lubiatowski P: Leczenie operacyjne złamań dalszego końca kości ramiennej. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.59, Romanowski L. Shoulder instability. Med. Sport. V.9 nr 2, Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Spławski R., Stawniak M., Ogrodowicz P.: The outcome of elbow arthrolysis. J.Hand.Surg. 30B 2005 s.41 supp Surdziel P., Romanowski L., Manikowski W.: Dynamic stabilisation of scapholunate instability with the strip of extensor harpii radialis brevis. J.Hand Surg. Vol.31B 2006 s Kaczmarek L., Romanowski L., Manikowski W.: Non-vascularized middle toe phalanx transfer to the hypoplastic hand. J.Hand Surg. Vol.31B 2006 s Streszczenia z konferencji krajowych i zagranicznych 113. Manikowski W., Romanowski L., Walusiak D.: Two-stage reconstruction of the flexor tendons of the fingers in the treatment of their inveterate injuries. Reunion D'Automne de la Societe Francaise de Chirurgie de la Main. Paryż - Francja 2-5 grudnia1987 s Manikowski W., Romanowski L., Jaruga M., Walusiak D. Funkcja reki po przeszczepieniu II-go palca stopy na kciuk.. I Sympozjum Mikrochirurgii Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Wrocław 1-3 czerwca Manikowski W., Romanowski L., Siemionow M., Kiciński A., Walusiak D. Powrót czynności nerwowych w zastarzałych uszkodzeniach nerwów kończyny górnej u dzieci. XXV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Konin maja Manikowski W., Romanowski L., Spławski R. Najczęstsze trudności w wydłużaniu kości kończyny górnej. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca Romanowski L. Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej jako częsty powód dolegliwości bólowych nadgarstka. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca

15 118. Romanowski L., Pawlak K., Król M., Perz S.. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca Romanowski L., Spławski R. Szew pętlowy ścięgna wg TSUGE technika zakładania, właściwości mechaniczne. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca Romanowski L. Pierwotny przeszczep ścięgna. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca Romanowski L., Manikowski W. Badania angiograficzne w przeniesieniach palców stopy na rękę. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Warszawa listopada Manikowski W., Jaruga M., Romanowski L., Spławski R. Hand function after reconstruction of flexor tendons of the fingers in their inveterate lesions. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Helsinki, Finland 3-7 lipca Romanowski L., Manikowski W., Czaja A. Elongation of the forearm in the radial club hand. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Helsinki, Finland 3-7 lipca J. Czubak, L. Romanowski, I. Kraśny. Wykorzystanie ultrasonografii w diagnostyce stawu ramiennego. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologów. Łódź, października L. Romanowski, A. Ziemiański, I. Kraśny, J. Czubak. Ocena stawu ramiennego metodą MR i USG - badania porównawcze. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologów. Łódź, października Romanowski L., Ziemiański A., Manikowski W., Nawrot P. Tomografia rezonansu magnetycznego w chorobach nadgarstka. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P. Neuropatia nerwu pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja

16 128. Manikowski W., Romanowski L., Czaja A., Kaczmarek L., Jaruga M.. Wyniki leczenia ścięgien zginaczy palców ręki metodą szynowania dynamicznego. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja Manikowski W., Kiciński A., Romanowski L., Jaruga M., Czaja A.. Jednoetapowa rekonstrukcja ścięgien zginaczy palców ręki w ich zastarzałych uszkodzeniach. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja Manikowski W., Romanowski L., Jaruga M., Kiciński A. Rekonstrukcja ścięgien zginaczy palców ręki z zastosowaniem czasowej protezy ścięgnowej. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L. Ręka lustrzana. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja Jurczyk A., Manikowski W., Romanowski L. Uszkodzenia nadgarstka w materiale Kliniki Chirurgii ręki. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata maja L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Uzupełnienie ubytków kostnych unaczynionym przeszczepem strzałki. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław października W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Odtwarzanie krążenia w martwiczo-zmienionej głowie kości udowej przy pomocy unaczynionego przeszczepu z talerza kości biodrowej. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław października W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Zastosowanie technik mikrochirurgicznych w leczeniu operacyjnym wrodzonej hypoplazji kciuka. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław października L. Romanowski, J. Huber, A. Wilusz. Wartość badania szybkości przewodzenia nerwu kulszowego szczura w ocenie jego regeneracji. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław października Manikowski W., Romanowski L.: Our experience with tension free nerve suture. V-th European Congress of Hand Surgery. Wiedeń lutego 1998 s.7 16

17 138. Romanowski L., Manikowski W.: Our experience with tension free nerve suture. 8th Annual Meeting of the American Society for Peripheral Nerve. Vancouver maja Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: 25-letnie doświadczenie w leczeniu wad wrodzonych kończyn górnych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica Zdrój maja 1999 s Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Wrodzony niedorozwój i brak kości promieniowej metodyka kompleksowego leczenia. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica Zdrój maja 1999 s Manikowski W., Romanowski L., Kaczmarek L.: Przeszczepienia paliczków palców stopy w leczeniu niedorozwoju palców ręki. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica Zdrój maja 1999 s Romanowski L. Manikowski W.: Elongation of the hand and forearm in congenital hand reconstruction. Joint Israeli-Hellenic International Meeting for the 10 th Anniversary of the Israeli Society for Surgery of the Hand. Jerozolima lutego 2000 s L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. The chances and difficulties in upper extremity lengthenning. FESSH VII Congress. Barcelona czerwca W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Czaja, L. Romanowski. Perichondral, versus periosteal grafts in experimantal reconstruction of articular cartilage. FESSH VII Congress. Barcelona czerwca L. Romanowski, W. Manikowski. Złamania dalszej nasady kości udowej u dzieci leczonych z powodu wrodzonego stawu rzekomego goleni unaczynionym przeszczepem strzałki i stabilizacją wg Ilizarowa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków września P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, J. Kruczyński, T. Trzeciak, T. Piontek. The value of perihondral and periosteal grafts in experimental 17

18 reconstruction of articular cartilage. 10 th Conference of the European Orthopaedic Research Society. Wiesbaden Germany października P. Lubiatowski, T. Trzeciak, L. Romanowski, W. Manikowski, J. Kruczyński,, T. Piontek. Subchondral Bone Reconstruction in Perichondral and Periosteal Arthroplasty of Full-Thickness Articular Cartilage Defects Experimental Study in Rabbit. 3th International Cartilage Research Society Symposium Geteborg Sweden L. Romanowski, J. Huber, W. Manikowski, A. Zamiłacki, A. Wilusz. Whether the Spinal Centers Compensate the Disturbances in Transmission of the Afferent and Efferent Fibers Following the Rat s Sciatic Nerve Transections and it s Surgical Reconstruction. Annual Meeting 2001 American Society for Peripheral Nerve. San Diego USA stycznia W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski Jr., P. Smogur. Results of Staged Flexor Tendons Reconstruction Using Short and Long Tendon Graft. 8 th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul czerwca L. Romanowski, W. Manikowski, A. Kiciński, A. Czaja. Implant Versus Resection Artjhroplasty of MP Joints in Rheumatoid Arthritis. 8 th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul czerwca L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Zamilatski. The Results of Late Nerve Reconstruction. 8 th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul czerwca L. Romanowski. Możliwości zastosowania wolnych płatów tkankowych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa września L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Wielotkankowe uszkodzenia kończyn górnych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa września

19 154. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, L. Kaczmarek. Analiza i leczenie wad wrodzonych kończyn górnych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa września W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski Jr., P. Nawrot, P. Smogur. Wyniki rekonstrukcji ścięgien zginaczy przy użyciu długiego i krótkiego przeszczepu ścięgna. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek, J. Zielke. Zastosowanie unaczynionych przeszczepów mięśni w leczeniu stawów rzekomych. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin- Międzyzdroje 4-6 października L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Zamilatsky. Wyniki późnych rekonstrukcji nerwów. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października W. Manikowski, P. Nawrót, L. Romanowski. Wrodzony niedorozwój i brak kosci promieniowej metodyka kompleksowego leczenia. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października L. Romanowski, W Manikowski, P. Lubiatowski, A. Czaja. Artroskopia diagnostyczna barku. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października P. Lubiatowski, L. Romanowski, W. Manikowski. Zastosowanie terapii genowej w ortopedii doniesienie wstępne. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października A. Kiciński, L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja, L. Syczewski. Porównanie endoprotezoplastyki i resekcji plastycznej stawów MP u chorych na RZS. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski. Leczenie zrostu opóźnionego i stawów rzekomych kości długich z uwzględnieniem technik 19

20 mikrochirurgicznych, w materiale kliniki. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski. Wrodzony brak i niedorozwój kości łokciowej zasady postepowania. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października L. Romanowski. Flexor Tendons Late Reconstruction. 4th International Congress Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul 3-6 marca L. Romanowski, A. Ziemiański. Badanie barku w wybranych jednostkach chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno- Mięśniowego. Szkoła Radiologii PLTR. Kielce grudnia L. Romanowski. Obrazowanie stawu łokciowego i nadgarstka w wybranych jednostkach chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-Mięśniowego. Szkoła Radiologii PLTR. Kielce grudnia P. Lubiatowski, R. Spławski, A. Dąbrowska, L. Romanowski, W. Manikowski. Wartość artrografii MR w diagnostyce uszkodzeń stawu ramiennego. XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. Jachranka k/warszawy 8-10 maja M. Falis, T. Rymer, L. Romanowski, J. Wcislek. Ocena osteosyntezy złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu prętów Endera i drutu doniesienie wstępne. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok czerwca L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok czerwca M. Jaruga, P. Lubiatowski, L. Romanowski, M. Jaruga. Zasady fizjoterapii po endoprotezoplastyce stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok czerwca W. Manikowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski. Przeszczepianie paliczków stopy w hypoplazji palców ręki. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok czerwca

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE Lechosław F. Ciupik WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO - BADAWCZEJ MONOGRAFIE 1. Ciupik L. F. Mechanizmy procesu spajania odkształceniowego metali na zimno. Monografia nr 27. WSI, Zielona Góra, 1983; 210,

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny Curriculum Vitae INFORMACJE OSOBISTE Skłodowskiej 26, 13-200 Działdowo (Polska) +48 607307773 dariusz.czaprowski@interia.pl STANOWISKO O JAKIE SIĘ UBIEGASZ profesor nadzwyczajny DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia pourazowych uszkodzeń stawu

Ocena wyników leczenia pourazowych uszkodzeń stawu Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 81 88 Adam Lorczyński¹, Filip Dąbrowski², Michał Bieniecki² Ocena wyników leczenia pourazowych uszkodzeń stawu promieniowo-łokciowego dalszego Evaluation of Treatment

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-6858. W numerze: Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczej Artroskopia Zakład Mikrobiologii

ISSN 1689-6858. W numerze: Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczej Artroskopia Zakład Mikrobiologii ISSN 1689-6858 W numerze: Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczej Artroskopia Zakład Mikrobiologii Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczej Wojewódzkiego Centrum Medycznego Oddział Chirurgii Urazowo -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autorzy. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ! 'b^uo Autorzy Stanisław B. BARTKOWSKI, Prof. dr hab. med., łek. med., lek. dent. Specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii szczękowej. Kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 1 (67) Kwiecień 2010 Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE Spis treści SPIS SKRÓTÓW... 3 1. CEL STANOWISKA... 5 2. PRZEWLEKŁY BÓL KRĘGOSŁUPA (CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA)...

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Biografia 1. Przebieg pracy zawodowej: Prof. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat dotyczący działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN WIEDZY NA TEMAT PATOMECHANIZMU TZW. ŁOKCIA TENISISTY THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE ABOUT PATHOMECHANISM OF TENNIS ELBOW

AKTUALNY STAN WIEDZY NA TEMAT PATOMECHANIZMU TZW. ŁOKCIA TENISISTY THE CURRENT STATE OF KNOWLEDGE ABOUT PATHOMECHANISM OF TENNIS ELBOW ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 48 53 ELŻBIETA KUNCEWICZ, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI AKTUALNY STAN WIEDZY NA TEMAT PATOMECHANIZMU TZW.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

wieku starszego w Polsce

wieku starszego w Polsce Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce Materiały prasowe Warszawa, 24.03.2014 r. Organizatorzy: Patroni medialni: Otwarte Posiedzenie Komitetu

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis

Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis 155 GERIATRIA 2011; 5: 155-161 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 25.05.2011 Poprawiono 07.06.2011 Zaakceptowano/Accepted: 08.06.2011 Współczesna diagnostyka obrazowa

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki VI Sympozjum Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, 4 marca 2011 1 VI Sympozjum

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Szpital Zdrowia BIAŁA SOBOTA

Szpital Zdrowia BIAŁA SOBOTA Szpital Zdrowia wydanie specjalne poszerzone Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12/ 658 20 11 NR 7 1/2012 www.szpitalzdrowia.pl Marzec 2012 BIAŁA SOBOTA 14

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) Kliniki i Oddziały Kliniczne I. Klinika Chorób Dzieci 1. Kliniką kieruje Ordynator/Kierownik Kliniki, któremu podlegają Kierownicy/Ordynatorzy Oddziałów,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ 1-3 KWIETNIA 2009 r.

ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ 1-3 KWIETNIA 2009 r. ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI FIZJOTERAPII POMÓŻMY LEPIEJ ŻYĆ 1-3 KWIETNIA 2009 r. Patronat Honorowy: Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka Koruba Rektor Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo