5 Przegląd piśmiennictwa Piotr Sokołowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Przegląd piśmiennictwa Piotr Sokołowski"

Transkrypt

1 VERTIGOPROFIL VOL. 4/Nr 2(14)/2010 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz Rada redakcyjna: Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska (Warszawa) Prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał (Warszawa) Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa) Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Janczewski (Warszawa) Prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak (Bydgoszcz) Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski (Poznań) Prof. dr hab. n. med. Hubert Kwieciński (Warszawa) Prof. dr hab. n. med. Bożydar Latkowski (Łódź) Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera (Łódź) Prof. dr hab. n. med. Andrzej Makowski (Łódź) Prof. dr hab. n. med. Waldemar Narożny (Gdańsk) Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki (Szczecin) Prof. dr hab. n. med. Walenty Nyka (Gdańsk) Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala (Katowice) Doc. dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska (Bydgoszcz) Prof. dr hab. n. med. Ryszard Podemski (Wrocław) Prof. dr hab. n. med. Lucyna Pośpiech (Wrocław) Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak (Lublin) 2 Elektrostymulacje narządu słuchu w leczeniu subiektywnych szumów usznych Marzena Mielczarek 3 Vestibular schwannoma (acoustic neurilemmoma) Grzegorz Janczewski 4 Powikłania w leczeniu chirurgicznym i po napromienianiu guzów nerwu ósmego (vestibular schwannoma) Grzegorz Janczewski 5 Przegląd piśmiennictwa Piotr Sokołowski Wydawca: ul. Opaczewska 60D, Warszawa tel. (22) /64/, Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Nakład: szt.

2 DR N. MED. MARZENA MIELCZAREK ZAKŁAD AUDIOLOGII, FONIATRII I OTONEUROLOGII II KATEDRY OTOLARYNGOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI STAWIONO ROZWÓJ ORAZ RODZAJE TECHNIK ELEKTROSTYMULACJI NARZĄDU SŁUCHU STOSOWANYCH W LECZENIU SZUMÓW USZNYCH. ELEKTROSTYMULACJA, SZUMY USZNE Elektrostymulacje narządu słuchu w leczeniu subiektywnych szumów usznych Electrical stimulation of the hearing organ in subjective tinnitus treatment TINNITUS IS A SOCIAL PROBLEM DUE TO ITS HIGH PREVALENCE, LACK OF EFFECTIVE METHOD OF TREATMENT AND EMOTIONAL DISORDERS OF TINNITUS PATIENTS. ON THE BASIS OF LITERATURE REVIEW THE BEST THERAPEUTIC RESULTS ARE OBTAINED USING TINNITUS RE- TRAINING THERAPY (TRT) [1, 2]. HOWEVER, IT IS TIME-CONSUMING (THE THERAPY LASTS ON AVERAGE MONTHS) AND COST- GENERATING (HIGH COST OF TINNITUS MASKERS AND HEARING AIDS). ELECTRICAL STIMULATION OF HEARING ORGAN IS ONE OF POSSIBLE TINNITUS TREATMENT METHODS. THE IDEA OF ELECTRICAL STIMULA- TION OF THE INNER EAR WAS CONNECTED WITH THE APPLICATION OF COCHLEAR IMPLANTS IN DEAF PATIENTS. IN 70 S OF THE XX CENTURY IN THE HOUSE EAR INSTITUTE, TINNITUS SUPPRESSION WAS OBSERVED AFTER COCHLEAR IMPLANT IMPLANTATION. IN PO- LAND, ELECTRICAL STIMULATIONS HAVE BEEN APPLIED FOR ABOUT 30 YEARS, USING HYDROTRANSMISSIVE TECHNIQUE NOWADAYS. ITS MECHANISM IS STEEL UNCLEAR. THE DEVELOPMENT AND TYPES OF ELECTRICAL STIMULATION IN TINNITUS TREATMENT ARE PRESENTED IN THE ARTICLE. ELECTRICAL STIMULATION, TINNITUS SZUMY USZNE (ANG. TINNITUS) STANOWIĄ ISTOTNY PROBLEM SPO- ŁECZNY ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA, BRAK W PEŁNI SKUTECZNEJ METODY LECZENIA ORAZ CZĘSTE WYSTĘPO- WANIE PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH W TEJ GRUPIE PACJENTÓW. NA PODSTAWIE DOSTĘPNEGO PIŚMIENNICTWA, NAJWIĘKSZĄ SKU- TECZNOŚĆ OSIĄGA SIĘ PODCZAS STOSOWANIA TINNITUS RETRAINING THERAPY (TRT) [1, 2]. JEST TO JEDNAK METODA CZASOCHŁONNA (PACJENT POWINIEN POZOSTAWAĆ W PROGRAMIE MIESIĄ- CE) I KOSZTOWNA (WYSOKI KOSZT GENERATORÓW SZUMU, APARA- TÓW SŁUCHOWYCH). ELEKTROSTYMULACJE NARZĄDU SŁUCHU SĄ JEDNĄ Z DOSTĘPNYCH METOD LECZENIA SZUMÓW USZNYCH. IDEA STYMULACJI ELEKTRYCZNEJ STRUKTUR UCHA WEWNĘTRZNEGO BYŁA ZWIĄZANA Z ZASTOSOWANIEM IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH DO LECZE- NIA GŁUCHOT. W LATACH 70. UBIEGŁEGO STULECIA W THE HOUSE EAR INSTITUTE ZAOBSERWOWANO USTĄPIENIE SZUMÓW USZNYCH PO WSZCZEPIENIU IMPLANTU ŚLIMAKOWEGO. W POLSCE ELEKTROSTY- MULACJE WYKONYWANE SĄ OD OKOŁO 30 LAT, WYKORZYSTUJE SIĘ NIEINWAZYJNĄ HYDROTRANSMISYJNĄ TECHNIKĘ. NIE ZOSTAŁ JEDNAK- ŻE DO KOŃCA POZNANY MECHANIZM JEJ DZIAŁANIA. W PRACY PRZED- 2 Elektrostymulacje narządu słuchu w leczeniu subiektywnych szumów usznych M. Mielczarek

3 PROF. DR HAB. N. MED. GRZEGORZ JANCZEWSKI KLINIKA OTOLARYNGOLOGII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO HENCE IS MOST APPROPRIATELY CALLED VESTIBULAR SCHWANNOMA (V.S.), ALTHOUGH THE OLDER AND LESS ACCURATE TERM ACOUS- TIC NEUROMA IS STILL WIDELY USED. THE CLINICAL STUDIES HAVE DOCUMENTED A SUPRINSINGLY HIGH INCIDENCE OF A OF ATYPICAL CLINICAL PRESENTATION. VESTIBULAR SCHWANNOMA, NEURILEMMOMA Vestibular schwannoma (acoustic neurilemmoma) Vestibular schwannoma (acoustic neurilemmoma) SCHWANNOMA NERWU VIII JEST BODAJ NAJCZĘSTSZYM GUZEM KOŚCI SKRONIOWEJ I PRZEWODU SŁUCHOWEGO WEWNĘTRZNEGO. NAJCZĘŚ- CIEJ WYCHODZI Z NERWU PRZEDSIONKOWEGO I DLATEGO NAZYWANY BYWA VESTIBULAR SCHWANNOMA, ACZKOLWIEK WCIĄŻ JEST W UŻYCIU NAZWA MNIEJ WŁAŚCIWA VESTIBULAR SCHWANNOMA. STUDIA KLI- NICZNE WYKAZUJĄ ZASKAKUJĄCO DUŻĄ LICZBĘ NIETYPOWYCH OBRA- ZÓW KLINICZNYCH. ZNACZNA CZĘŚĆ TYCH ZMIAN WYRASTA ZE SPO- JENIA NERWU PRZEDSIONKOWEGO NA POGRANICZU MYELINY Z OPONĄ TWARDĄ, KTÓRĄ ZWIE SIĘ STREFĄ OBESTRSTEINERA-REDLICHA. VESTIBULAR SCHWANNOMA, NEURILEMMOMA SCHWANNOMA OF THE EIGHTH NERVE IS THE MOST COMMON TUMOR OF THE TEMPORAL BONE AND INTERNAL AUDITORY CANAL. IN THE VAST MAJORITY OF CASES IT ARISES FORM VESTIBULAR NERVE AND Vestibular schwannoma (acoustic neurilemmoma) G. Janczewski 3

4 PROF. DR HAB. N. MED. GRZEGORZ JANCZEWSKI KLINIKA OTOLARYNGOLOGII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Powikłania w leczeniu chirurgicznym i po napromienianiu guzów nerwu ósmego (vestibular schwannoma) Complications of the VIII nerve (vestibular schwannoma) surgery and radiotherapy OMÓWIONO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE POWIKŁANIA LECZENIA ME- TODAMI CHIRURGICZNYMI I NAPROMIENIANIEM GUZA NERWU ÓSMEGO (VESTIBULAR SCHWANNOMA). ZWRÓCONO UWAGĘ NA PODSTAWO- WE ZNACZENIE WŁAŚCIWEGO ROZPOZNANIA ZAAWANSOWANIA GUZA, OGÓLNEGO STANU ZDROWIA CHOREGO ORAZ DOBORU METODY LE- CZENIA OPTYMALNEJ DLA DANEGO PRZYPADKU. PODKREŚLONO, ŻE KAŻDA Z WYBIERANYCH METOD MA SWOJE ZALETY I WADY, A W TEJ SYTUACJI MUSI BYĆ DOBIERANA WŁAŚCIWIE DO INDYWIDUALNE- GO PRZYPADKU. PODNIESIONO ZNACZENIE ZAPOZNANIA PACJENTA Z ISTOTĄ CHOROBY, ZAGROŻENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NIEPODJĘCIA WŁAŚCIWEGO LECZENIA ORAZ USTALENIA Z NIM METODY LECZENIA I POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI PRZEWIDYWALNYCH ORAZ TRUD- NYCH DO PRZEWIDZENIA POWIKŁAŃ, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ PO KAŻ- DEJ Z METOD TERAPII. ODBYCIE TAKIEJ ROZMOWY I UZYSKANIE ZGO- DY CHOREGO NA WYBRANĄ WSPÓLNIE METODĘ LECZENIA MUSI BYĆ UDOKUMENTOWANE W HISTORII CHOROBY. VESTIBULAR SCHWANNOMA, LECZENIE OPERACYJNE, RADIOTERAPIA, POWIKŁANIA THE AUTHOR DISCUSSED THE MOST FREQUENT COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT AND RADIOTHERAPY OF VESTIBULAR SCHWAN- NOMA. PARTICULAR ATTENTION FOCUSES UPON ESSENTIAL IMPOR- TANCE OF ACCURATELY ASSESSED TUMOUR STAGE, THE PATIENT GENERAL HEALTH STATUS AND SELECTION OF OPTIMAL THERAPY AD- JUSTED INDIVIDUALLY. IT WAS EMPHASIZED THAT EACH TREATMENT METHOD MAY DEMONSTRATE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES; THEREFORE IT SHOULD BE APPROPRIATELY TAILORED TO THE PAR- TICULAR CASE. SPECIAL SIGNIFICANCE WAS ATTACHED TO INFORM- ING THE PATIENT ABOUT THE NATURE OF HIS DISEASE, RISK RESULT- ING FROM LACK OF INTRODUCTION OF ADEQUATE THERAPY AND PROVIDING INFORMATION ON POSSIBLE PREDICTABLE OR DIFFICULT TO PREDICT COMPLICATIONS CAUSED BY EACH OF THE THERAPEUTIC METHODS. INFORMATION GIVEN TO THE PATIENT AND HIS CONSIST- ENT FOR MUTUALLY CHOSEN METHOD OF TREATMENT SHOULD BE RECORDED IN THE PATIENT S MEDICAL DOCUMENTATION. VESTIBULAR SCHWANNOMA, SURGICAL TREATMENT, RADIOTHERAPY, COMPLICATIONS 4 Powikłania w leczeniu chirurgicznym i po napromienianiu guzów nerwu ósmego (vestibular schwannoma) G. Janczewski

5 Przegląd piśmiennictwa Przegląd piśmiennictwa P. Sokołowski 5

Nowy związek o aktywności przeciwnowotworowej New compound with anticancer activity

Nowy związek o aktywności przeciwnowotworowej New compound with anticancer activity Nowy związek o aktywności przeciwnowotworowej New compound with anticancer activity Projekt finansowany ze środków programu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nowy związek o aktywności przeciwnowotworowej

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

SZANOWNI PAŃSTWO, Z poważaniem Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz SZANOWNI PAŃSTWO, tradycyjnie już letni numer Kardioprofilu towarzyszy ważnemu wydarzeniu w naszym środowisku. To coroczne, czerwcowe spotkanie XI już Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej. Gorąco

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy

Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy : 39 43 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Rehabilitacja przedsionkowa u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy PL ISSN 1734-3402 Vestibular rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 29 No. 1 Q U A R T E R LY January March Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4,0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym

Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym Otorynolaryngologia Pucher B i wsp. Naczyniakowłókniak 2015, 14(1): 15-19 młodzieńczy diagnostyka leczenie w materiale Kliniki Otolaryngologii... 15 Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Leading Article for Lilly Neuroscience Roberto Servi. Wstęp Marek Jarema. Leczenie farmakologiczne ADHD Artur Wiśniewski

Leading Article for Lilly Neuroscience Roberto Servi. Wstęp Marek Jarema. Leczenie farmakologiczne ADHD Artur Wiśniewski Kwartalnik Neuroscience Fakty VOL. 1/NR 1(1), 2010 ISSN???????????????????????? Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema Leading Article for Lilly Neuroscience Roberto Servi Wstęp Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 14

Studia Medyczne Tom 14 Studia Medyczne Tom 14 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 14 QUARTERLY april june Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją Stanisława Głuszka

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Medycyna Biologiczna. Diagnostyka różnicowa atopowego zapalenia skóry. Praktyczne wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu Międzynarodowe czasopismo dotyczące zagadnień terapii i badań biomedycznych przygotowywane we współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii i Homotoksykologii Medycyna Biologiczna maj-sierpień 2015 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

Wpływ myringoplastyki na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia

Wpływ myringoplastyki na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia 134 Otorynolaryngologia 1, 9(3): 134-138 Wpływ myringoplastyki na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia The influence of myringoplasty on health-related quality of life Piotr Olejarz 1/, Katarzyna Zimoląg-Książka

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW 1 ROK LXVII KWARTALNIK 2015 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

The Diminishing Human-Machine Interface. Interfejs operatora robota chirurgicznego. Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem medycznym

The Diminishing Human-Machine Interface. Interfejs operatora robota chirurgicznego. Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem medycznym Volume 2 December 2013 ISSN 2299-7407 www.medicalroboticsreports.com The Diminishing Human-Machine Interface Interfejs operatora robota chirurgicznego Zastosowania konsoli haptycznej do sterowania robotem

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

GRUŹLICZE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO TUBERCULOUS OTITIS MEDIA

GRUŹLICZE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO TUBERCULOUS OTITIS MEDIA Ann. Acad. Med. Gedan. 2013, 43, 125-133 JERZY KUCZKOWSKI 1, WOJCIECH BIERNAT 2, DMITRY TRETIAKOW 1 GRUŹLICZE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO TUBERCULOUS OTITIS MEDIA 1 Katedra i Klinika Otolaryngologii Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica

Praca oryginalna. Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Praca oryginalna Chirurgia Polska 2007, 9, 2, 85 91 ISSN 1507 5524 Copyright 2007 by Via Medica Wpływ edukacji multimedialnej chorego na przebieg pooperacyjny po hernioplastyce The influence of multimedia

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo