Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego"

Transkrypt

1 Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Studia doktoranckie ( ) zakończyła obroną pracy doktorskiej pt. Wpływ budowy segmentów giętkich na wybrane właściwości segmentowych kopolimerów blokowych. Była stypendystką DAAD (Deutsches Akademisches Austausch Dienst) w Technische Universität Hamburg-Harburg ( ), Konferenz der Deutscher Akademien der Wissenschaften (1998 r.) w Hamburgu, The Royal Society w Imperial College London (2005 r.) w zespole prof. Aldo R. Boccaccini. Staż podoktorski z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych (projekt finansowany przez DFG, ) odbyła na Uniwersytecie Beyreuth (Niemcy). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, specjalności biomateriały polimerowe otrzymała na podstawie dorobku i monografii pt. Nanostructured elastomeric biomaterials for soft tissue reconstruction (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003). Współpracuje z: prof. Judit Puskas (University of Akron, OH, USA), prof. Joachim Kohn (New Jersey Center of Biomaterials, NJ, USA), a w kraju m.in. z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu w ramach projektu Polskie Sztuczne Serce, w którym zostały opracowane nowe biomateriały polimerowe dla potrzeb systemów wspomagania pracy serca (pozaustrojowych komór serca). Współpracuje także z firmami: DePuy Johnson & Johnson (W. Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Dorobek naukowy prof. Mirosławy El Fray obejmuje ponad 220 publikacji, w tym 69 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, dwa rozdziały w anglojęzycznych książkach wydawnictwa Wiley i CRC Press, 6 udzielonych patentów i 5 zgłoszeń patentowych (w tym do UE i USPTO). W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia ( ) oraz wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth ( ), a także wykłady na Uniwersytecie w Erlangen-Nurnberg (Niemcy). Jest członkiem komisji programowej kierunku studiów nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Prof. Mirosława El Fray jest promotorem 3 ukończonych, w tym 2 z wyróżnieniem Rady Wydziału, przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 7 doktorantów, w tym 3 z otwartym przewodem doktorskim. Prof. Mirosława El Fray stworzyła szkołę naukową zajmującą się multiblokowymi biomateriałami funkcjonalnymi o sterowalnych właściwościach do zastosowań medycznych. Od 2007 r. jest dyrektorem Instytutu Polimerów, w latach była dyrektorem Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Od końca 2013 r. pełni obowiązki dyrektora Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2007 r. stworzyła od podstaw Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, którym obecnie kieruje. Zarządzała 9 projektami badawczymi, 3 projektami międzynarodowymi (w ramach umów bilateralnych) oraz dwoma finansowanymi z funduszy strukturalnych UE. W latach była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecina. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 11 Nagród Rektora Politechniki Szczecińskiej I i II stopnia ( ), wyróżnienie Świata Biznesu Perły Biznesu 2008 (2009 r.), wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki (2014 r.) za wynalazek pt. Telecheliczny makromer i jego zastosowanie do wytwarzania implantu przepuklinowego. Mirosława El Fray jest recenzentką w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. Polymer, Acta Biomaterialia, Biomaterials oraz recenzentem projektów w 7. Programie Ramowym UE, ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz członkiem Sekcji Biomateriałów w Komitecie Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.

2 136 Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Beata Dejak Prof. nadzw. dr hab. Beata Dejak jest kierownikiem Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od lat zajmuje się badaniami biomechanicznymi protetycznych rekonstrukcji w jamie ustnej. Jest prekursorką zastosowania metody elementów skończonych do obliczeń naprężeń w strukturach zębów. Jej dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 100 prac, z których część opublikowano w renomowanych czasopismach naukowych (Journal of Prosthetic Dentistry, Dental Materials). Ma 25-letnie doświadczenie kliniczne i specjalizacje z protetyki stomatologicznej. Od lat naucza studentów protetyki stomatologicznej. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia dla lekarzy. Pełni funkcję Ordynatora I Poradni Protetyki Stomatologicznej SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego, Instytutu Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Zarządu PTS, prezesem oddziału łódzkiego PTS oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w CEM. Bożena Karolewicz Dr Bożena Karolewicz jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Aktualnie jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz pełni obowiązki kierownika Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja Polska (w latach była zastępcą redaktora naczelnego), wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członkiem Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej. Ukończyła studia podyplomowe dla pracowników naukowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Menedżer projektu badawczo-rozwojowego (2012 r.). W 2011 r. została odznaczona honorową odznaką Za zasługi dla ochrony zdrowia. Główne zainteresowania badawcze: stałe dyspersje jako nośniki trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych, polimery w technologii farmaceutycznej, rozpuszczalność substancji leczniczej, nowoczesne metody analizy stałych postaci leku.

3 Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego 137 Witold Musiał Witold Musiał doktor habilitowany, magister farmacji aptecznej, specjalista farmacji klinicznej, w latach pracował jako asystent, a następnie jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2003 r. obronił rozprawę doktorską pt. Zastosowanie polimerów kwasowych jako nośników czynników zasadowych z przeznaczeniem do profilaktyki trądziku, uzyskując stopień doktora nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku i biofarmacji. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monograficznego cyklu publikacji pod wspólnym tytułem Synteza i właściwości termowrażliwych mikrosfer polimerowych jako nośników substancji leczniczych. Od 2013 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w fizykochemicznych podstawach technologii postaci leku oraz w syntezie i ocenie polimerowych nośników substancji leczniczych, głównie termowrażliwych mikrosfer i nanosfer polimerowych. Brał udział w stażach naukowych obejmujących wiedzę o syntezie i ocenie układów koloidalnych w specjalistycznym centrum polimerowym w San Sebastian oraz na uniwersytecie w Barcelonie (Hiszpania). Jest pomysłodawcą i współautorem kilku patentów i zgłoszeń patentowych. W latach 2006, 2008 i 2011 w ramach międzynarodowych projektów badawczych współpracował za granicą z naukowcami zajmującymi się syntezą, oceną i zastosowaniem nowych polimerów na Uniwersytecie w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytecie w Mariborze (Słowenia), Uniwersytecie w Bristolu (Wielka Brytania), Uniwersytecie Pannońskim (Węgry) i w Instytucie Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Współpracuje z regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz z przemysłem farmaceutycznym w badaniach nad wytwarzaniem i oceną tradycyjnych i innowacyjnych postaci leku. Prowadził wykłady z zakresu farmacji naukowej dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetów we Włoszech, w Hiszpanii, w Słowenii, w Portugalii, na Węgrzech i na Malcie. Interesuje się historią farmacji, jest współautorem cyklu publikacji naukowych na temat historii dolnośląskich aptek. Od 2011 r. przewodniczy Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, organizując konferencje naukowo-szkoleniowe z zakresu wiedzy o leku. Jest recenzentem licznych publikacji naukowych i projektów badawczych w obszarze nauk farmaceutycznych. Michał Jakub Nachajski Dr Michał Jakub Nachajski ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2000 r. obroną pracy magisterskiej. Po zakończeniu studiów został asystentem w Zakładzie Farmacji Stosowanej Instytutu Technologii i Chemii Leków, natomiast obecnie pracuje w zakładzie Technologii Postaci Leku Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadząc zajęcia z technologii postaci leku. W 2006 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na temat poprawy dostępności farmaceutycznej trudno rozpuszczalnych leków. Od 2012 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Technologicznej Łódzkiego Oddziału PTFarm. Od 2013 r. jest stałym współpracownikiem czasopisma Naczelnej Izby Aptekarskiej Aptekarz Polski. Od 2011 r. pełni funkcję sekretarza koła łódzkiego SFKP. Opiekun 20 prac magisterskich. Autor ponad 50 publikacji i 21 doniesień zjazdowych. Zainteresowania zawodowe: technologia postaci leku, technologia i receptura kosmetyków, substancje pomocnicze. Żonaty, ma czworo dzieci.

4 138 Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Lidia Usnarska-Zubkiewicz Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu i od 1981 r. nieprzerwanie pracuje w Klinice Hematologii, obecnie Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Posiada specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych (1983 r., 1987 r.), z hematologii (1998 r.) i z transplantologii klinicznej (2004 r.). W 2012 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Dorobek naukowy obejmuje łącznie około 200 prac, które były opublikowane w recenzowanych czasopismach zagranicznych oraz krajowych (m.in. w Leukemia Lymphoma, Leukemia Research, European Journal of Clinical Investigation, Annals of Noninvasive Electrocardiology, Neoplasma, Hybridoma, Pharmacological Reports, Gynecological Endocrinology, European Journal of Internal Medicine, Polish Journal of Environmental Studies) i wielokrotnie cytowane. Jest współautorem jednego patentu (P z 2007 r., NO 9/2007). Lidia Usnarska-Zubkiewicz jest promotorem dwóch zakończonych prac doktorskich i jednej magisterskiej oraz 2 otwartych przewodów doktorskich. Była wielokrotnie recenzentem prac doktorskich, pracy habilitacyjnej i dorobku do tytułu. Recenzowała artykuły zamieszczane w: Journal of Cell Biology and Cell Metabolism, Journal of Cancer, Acta Hematologica Polonica, Postępach Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Advances in Clinical and Experimental Medicine. Główne kierunki badań dotyczą patogenezy chorób limfoproliferacyjnych, w tym ekspresji cytokin proangiogennych VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) i MCP1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1) we krwi obwodowej i szpiku chorych na szpiczaka mnogiego i chłoniaki złośliwe, roli komórek śródbłonka w naczyniotworzeniu u chorych na choroby rozrostowe krwi i układu chłonnego, aktywności proliferacyjnej złośliwych plazmocytów w różnych stadiach zaawansowania choroby. Pod jej kierunkiem badano subpopulacje limfocytów T gamma, delta we krwi obwodowej i szpiku u chorych na szpiczaka mnogiego i chłoniaki złośliwe. Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych, aktualnie jest przewodniczącą Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTHiT. Była członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej pięciokrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.

5 Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego 139 Włodzimierz Więckiewicz Dr hab. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw. w 1977 r. rozpoczął studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, które ukończył w 1982 r., otrzymując dyplom lekarza stomatologa. Na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu został zatrudniony r. W 1985 r. uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej, a w 1988 r. II stopień specjalizacji z protetyki stomatologicznej. W 1991 r. obronił pracę doktorską i został awansowany na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2004 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zatwierdziła uchwałę o nadaniu Włodzimierzowi Więckiewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu stomatologii protetyki stomatologicznej r. został powołany przez Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu na stanowisko Kierownika Zakładu Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Katedry Protetyki Stomatologicznej, gdzie r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego r., po wygraniu konkursu Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu powierzył mu stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej, gdzie od r. jest profesorem nadzwyczajnym. W latach odbył naukowe staże krajowe w Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie, a także krajowe szkolenia naukowe w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz zagraniczne szkolenia naukowe w Austrii, Hiszpanii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych i wielokrotnie w Niemczech. W latach był powoływany do pracy w kilku komisjach senackich i kilku komisjach wydziałowych, a od 2006 r. kilkakrotnie w skład komisji na lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy. W latach pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej, w latach wiceprezesa Oddziału Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, a w latach był wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Od 2013 r. jest przewodniczącym tego Towarzystwa. Włodzimierz Więckiewicz jest członkiem rad naukowych następujących czasopism: Protetyka Stomatologiczna, Dental Forum, Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały, Twój Przegląd Stomatologiczny oraz edentico. Od 2004 do 2014 r. recenzował 2 rozprawy habilitacyjne oraz 21 rozpraw doktorskich, był promotorem 3 rozpraw doktorskich, kierował 4 projektami naukowo-badawczymi i był członkiem 3 kolejnych. W latach prowadził zajęcia ze studentami I, II, III, IV i V roku stomatologii z zakresu modelarstwa, materiałoznawstwa stomatologicznego, fizjologii narządu żucia, protetyki przedklinicznej i klinicznej oraz implantoprotetyki. Od 1989 r. prowadzi staże specjalizacyjne z dziedziny protetyka stomatologiczna, pod jego kierunkiem 2 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej i 6 osób z protetyki stomatologicznej. W 2002 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na członka Zespołu Ekspertów do opracowania programu specjalizacji z zakresu protetyki stomatologicznej. W latach był powoływany wielokrotnie przez Konsultanta Krajowego, a następnie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych do opracowania zadań testowych do egzaminu specjalizacyjnego z protetyki stomatologicznej. W latach był kierownikiem 6 ogólnopolskich kursów dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. W latach wygłaszał referaty na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych w następujących oddziałach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: w Opolu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wrocławiu, Rzeszowie i Inowrocławiu. W latach brał udział w pracach Rady Naukowej ds. Studiów Doktoranckich Projektu Program Rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zadanie 3: Staże i Stypendia dla doktorantów i postdoców. W latach otrzymał 4 nagrody naukowe indywidualne I stopnia, 2 nagrody naukowe indywidualne II stopnia i 1 nagrodę naukową zespołową Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. Otrzymał następujące odznaczenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: Srebrną Odznakę PTS, Złotą Odznakę PTS oraz godność Bene Meritus.

6 140 Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Katarzyna Winnicka Dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka jest absolwentką kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Medyczny). Jest członkiem Grupy Eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei. Główne obszary zainteresowań badawczych to: zastosowanie polimerów w technologii postaci leku (dendrymery jako nośniki leków, mikrocząstki polimerowe), wpływ substancji pomocniczych na jakość postaci leku, nowoczesne postacie leku.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie, Dostojny Profesorze, Szanowni Państwo W tym szczególnym

Bardziej szczegółowo

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Biografia. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Biografia 1. Przebieg pracy zawodowej: Prof. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk

fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk fot. K. Cegłowska / M. Bodnar / M. Kalbarczyk Złota Księga PRIX GALIEN POLSKA 2014 1 Szanowni Państwo, za nami druga polska edycja konkursu Prix Galien. Chciałbym gorąco pogratulować zwycięzcom, których

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego

Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Sylwetka i dokonania Profesora Henryka Skarżyńskiego Profesor zw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1979 roku. Tytuł doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (83) Kwiecień 2014 XLV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Naukowa STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH w Szczecinie Zdjęcia Foto Praktyka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 224-225 kwiecień-maj 2015 1 2 3 w numerze: 4 ROBERT KORNELUK / Z obrad Senatu 7 ROBERT KORNELUK / Zarządzenia JM Rektora 7 wiesław hładkiewicz / Władysław Bartoszewski WSPOMNIENIE o prof. e. hajduku 8 Elżbieta Kołodziejska / Odszedł

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt

VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt 2011 VII Jesienne Seminarium Skuteczny Audyt Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA POLSKA pod patronatem SKG S.A. 29 listopada 2011, Warszawa Uregulowania normatywne, dostępne środki techniczne i narzędzia

Bardziej szczegółowo