Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski propedeutyka, diagnostyka, protetyka stomatologiczna kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Urodził się 16 czerwca 1959 roku w Łodzi w rodzinie inteligenckiej Stanisława Sokołowskiego i Emmy z domu Witkowska. Rodzice byli lekarzami. Ma brata Stefana, lekarza medycyny, chirurga. Żona Jolanta Sokołowska z domu Hejduk, magister farmacji. Ma synów: Grzegorza (ur. 1983) i Krzysztofa (ur. 1984), lekarzy dentystów, i córkę Aleksandrę (ur. 1991), studentkę astronomii. Do Szkoły Podstawowej w Łasinie uczęszczał w latach , następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlas-kim ( ). Studiował ( ) - dyplom lekarza stomatologa z wyróżnieniem (1982), doktoryzował się (1991) i habilitował (2002) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Napisał rozprawę doktorską: Czynniki wpływające na wytrzymałość połączenia metalowych elementów retencyjnych szyn i mostów AET z materiałami żywicznymi - promotor prof. dr hab. Stanisław Suliborski, i habilitacyjną: Ocena przydatności ochronnych powłok azotku tytanu wytworzonych na metalowych elementach uzupełnień protetycznych - recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jan Krysiński, prof. dr hab. Wielisław Papierz, prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: Akademia Medyczna w Łodzi, Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii - asystent ( ), Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej (obecnie Zakład Stomatologii Ogólnej) - asystent ( ), adiunkt ( ), profesor nadzwyczajny(2004 -), p.o. kierownika Zakładu Stomatologii Ogólnej oraz kierownika Katedry Stomatologii Odtwórczej, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ( ), kierownik Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego (2009-) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał specjalizacje w zakresie: stomatologii ogólnej (1985) i protetyki stomatologicznej - II 0 (1988). Działalność dydaktyczna: promotor 5 rozpraw doktorskich (8 w toku). Recenzent 22 doktoratów. Praca naukowa: autor kilkuset publikacji. W bibliografii podmiotowej zarejestrowano 124 pozycje, w tym 53 w pełnej wersji, oraz 36 jako doniesienia zjazdowe. Koncentruje się wokół zagadnień dotyczących materiałoznawstwa stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem adhezji materiałów odtwórczych i łączących do szkliwa zębów, zębiny oraz metalowych konstrukcji protetycznych. Prowadzi badania nad ograniczeniem korozji i szkodliwego działania metalowych elementów protez, głównie przez wytwarzanie na ich powierzchni powłok ochronnych. Zajmuje się również metodami i warunkami polimeryzacji materiałów kompozytowych oraz właściwościami przeciwbakteryjnych systemów wiążących i materiałów kompozytowych, szczególnie modyfikowanych nanosrebrem i nanozłotem. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego ( ) oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej. Otrzymał nagrody: II 0 i I 0 JM Rektora AM/UM, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Hobby: fotografika, turystyka górska. Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr

2 Spis publikacji Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę powierzchni stopów metali i siłę ich połączenia z żywiczymi preparatami łączącymi. Cz. I. Struktura. Protet. Stom T. 41 nr 4 s Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę powierzchni stopów metali i siłę ich połączenia z żywiczymi preparatami łączącymi. Cz. II. Badanie siły adhezji. Protet. Stom T. 41 nr 4 s Wpływ pośrednich warstw adhezyjnych na połączenia stopów metali z materiałami żywiczymi. Protet. Stom T. 41 nr 5 s Współaut.:..., Ewa Patury 4. Wpływ trawienia chemicznego stopów metali na strukturę ich powierzchni i siłę połącze-nia z materiałami żywiczymi. Cz. 1. Struktura powierzchni trawionych chemicznie stopów Wiron 88 i Mikromed Protet. Stom T. 41 nr 5 s Cz. 2. Badanie siły połączenia. Tamże s Ocena metod adhezyjnego przygotowania powierzchni metalowych elementów reten-cyjnych szyn i mostów AET. Protet. Stom T. 42 nr 3/4 s Wpływ pośrednich warstw adhezyjnych na połączenie stopów metali z materiałami żywiczymi. Cz. II. Wpływ pośredniej warstwy cyny na strukturę powierzchni i połączenie stopów metali z materiałami żywiczymi. Prot. Stom T. 42 nr 2 s Cz. III. Wpływ silanów i żywicznych preimerów na połączenie stopów metali z materiałami żywiczymi. Tamże s Zdolność mocująca żywicznych preparatów łączących. Protet. Stomat T. 42 nr 3/4 s Żywicze cementy łaczące : przegląd piśmiennictwa. Protet. Stom T. 42 nr 3/4 s Ocena metod przygotowania po-wierzchni elementów retencyjnych szyn i mostów AET. W: II Łódzkie Forum Stomatologiczne Łódź, września XIII Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS. Łódź 1993 s. 35. Współaut.:..., Stanisław Suliborski Wpływ azotku tytanu na wytrzymałość powłok stopów metali i ich korozję. W: XV Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS. Poznań 1996 s Adhezja materiałów kompozycyjnych do szkliwa. Mag. Stom R. 8 nr 4 s Współaut.: Stanisław Suliborski, Metody adhezyjnego przygotowania powierzchni metalowych elementów retencyjnych szyn i mostów AET. Mag. Stom R. 8 nr 5 s Przegląd metod uszlachetniania wszczepów i uzupełnień protetycznych wykonanych ze stopów metali (na podstawie piśmiennictwa). Protet. Stom T. 48 nr 4 s Właściwości retencyjne powierzchni metalowych elementów mocujących szyn i mostów AET. Mag. Stom R. 8 nr 6 s , Tomasz Biskupski 16. Zastosowanie azotku tytanu w leczeniu protetycznym pacjentów uczulonych na metale. W: Konferencja nt. postępu w stomatologii V Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Dental-Expo Szczecin 98 w ramach obchodów 50-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Szczecin 1998 s Zastosowanie azotku tytanu do uszlachetnienia wszczepów i uzupełnień protetycznych. Przegląd piśmiennictwa. Protet. Stom T. 48 nr 4 s Zastosowanie azotku tytanu do pokrycia powierzchni metalowych elementów uzupełnień protetycznych. W: Konferencja nt. postępu w stomatologii V Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Dental-Expo Szczecin 98 w ramach obchodów 50-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Szczecin 1998 s Zastosowanie azotku tytanu (TIN) w leczeniu protetycznym pacjentów z nadwrażliwością na metale. Ann. AM Silesiensis 1998 supl. 26 s Współaut.:..., Andrzej Godlewski 20. Zjawisko adhezji. Mag. Stom R. 8 nr 2 s Współaut.: Stanisław Suliborski,..., Violeta Górecka Projektowanie kosmetycznych uzupełnień stomatologicznych przy zastosowaniu programu grafiki rastrowej PhotoStyler. W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo 99. Warszawa 1999 poz. P90. Współaut.: T[omasz] Biskupski, S[tanisław] Suliborski, Szczelność połączenia ze szkliwem i zębiną nowych systemów wiążących Liner Bond i Scotchbond Multi Purpose. Badania SEM. W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo 99. Warszawa 1999 poz. P2. Współaut.:..., V[ioleta] Górecka 23. Zastosowanie azotku tytanu (TiN) do pokrycia powierzchni metalowych części protezy szkieletowej u pacjentki z nadwrażliwością na metale. Doniesienie wstępne. Mag. Stom nr 7 s Cytologiczna ocena wpływu powłok azotku tytanu, osadzanych na metalowych częściach koron i mostów, na stan nabłonka dziąsła ludzi. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań 2000 s. 75. Współaut.: A[ndrzej] Godlewski,..., S[tanisław] Suliborski 25. Cytologiczna ocena wpływu powłok azotku tytanu, osadzonych na metalowych częściach protez szkieletowych, na stan nabłonka podniebienia ludzi. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań 2000 s Współaut.: A[ndrzej] Godlewski,..., S[tanisław] Suliborski 26. Kliniczna i laboratoryjna ocena żywiczych systemów adhezyjnych opartych na kwaśnych monomerach (Liner Bond 2, Liner Bond 2V i SE Bond). Ann. Siles supl. 31 s Kliniczna ocena jakości powłok TiN osadzonych na powierzchni metalowych elementów protez szkieletowych oraz koron i mostów. Protet. Stom T. 50 nr 2 s Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13

3 28. Kliniczna ocena wypełnień I i III klasy wg Black a wykonanych z cementu glassionomerowego Fuji IX GP. Ann. Siles supl. 31 s Obrazy cytologiczne rozmazów nabłonka dziąseł u ludzi z miejscowymi odczynami alergicznymi na stopy metali stosowane w protetyce. W: XXXV Sympozjum Postępy techniki biologii komórkowej i molekularnej. Poznań 2000 s Ocena retencji szyn AET z zaczepami mechanicznymi - 15 letnie obserwacje kliniczne. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań 2000 s. 97. Współaut.:..., S[tanisław] Suliborski 31. Wpływ grubości powłok azotku tytanu oraz pośredniej powłoki tytanowej na odporność korozyjną stopów dentystycznych. Protet. Stom T. 50 nr 3 s Wpływ powłok azotku tytanu na odporność korozyjną stopów dentystycznych. Protet. Stom T. 50 nr 3 s Wpływ powłok azotku tytanu na odporność korozyjną stopów NiCrMo i CoCrMo. Ann. Siles supl. 31 s Wpływ powłok azotku tytanu na reakcję tkanek okołowszczepowych na implanty metaliczne ze stopów Ni-Cr-Mo i Ag-Pd. Badania doświadczalne na zwierzętach. Ann. Siles supl. 31 s Zastosowanie azotku tytanu do pokrycia powierzchni metalowych elementów koron metalowo-ceramicznych. Protet. Stom T. 50 nr 1 s Zastosowanie glassionomerowego systemu adhezyjnego Fuji Bond LC do połączenia materiałów kompozycyjnych ze szkliwem i zębiną. Badania laboratoryjne i kliniczne. Ann. Siles supl. 31 s Zmiany w tkance łącznej po implantacji wybranych materiałów protetycznych. W: XXXV Sympozjum Postępy techniki biologii komórkowej i molekularnej Poznań. Poznań 2000 s Mast cells gradient formation to titanium and titanium nitride covered implants in Lewis rat connective tissue. Fol. Histochem. Cytobiol Vol. 39 suppl. 3 s Modified resin-bonded design for stabilization of mobile teeth: technique and clinical observations. Gen. Dent Vol. 49 nr 5 s Współaut.:..., Roland B. Gunderson, Stanisław Suliborski Ocena reakcji tkanki łącznej szczurów Lewis na implanty metaliczne wykonane z tytanu oraz stopów NiCr i AgPd. Ann. AM Siles supl. 46 s Ocena zachowania dwuwarstwowych powłok AL2O3 -TiO2, nakładanych metodą SOL-GEL na podłoża Ni-Cr-Mo, w środowisku sztucznych płynów ustrojowych. Inż. Biomater R. 5 nr 21 s Współaut.: Bożena Pietrzyk, L[eszek], Wpływ jakości stopu metali użytego do odlewu na odporność korozyjną metalowych uzupełnień protetycznych. Ann. AM Siles supl. 46 s Corrosion resistance investigations of prosthetic dental alloys coated by TiN. W: European Materials Research Society E-MRS 2003 Fall Meeting. Warsaw 2003 s Współaut.: Dorota Rylska,, Leszek 44. Przydatność badań cytologicznych rozmazów nabłonka dziąseł i podniebienia w diagnostyce uczuleń na metaliczne materiały protetyczne. W: Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok 2003 s. 49. Współaut.:..., A[ndrzej] Godlewski Corrosion resistance investigations of prosthetic dental alloys coated by TiN. Ann. Transplant Vol. 9 nr 1A suppl. s Współaut.: Dorota Rylska, Leszek, The influence of quality of dental alloys used for cast prosthetic completions on their corrosion resistance. Ann. Transplant Vol. 9 nr 1A suppl. s Współaut.: Leszek, Dorota Rylska, The microstructure and corrosion resistance of NiCr base dental alloys obtainted by different methods of casting. Inżynier. Materiał R. 25 nr 3 s Współaut.: Dorota Rylska, Leszek, Ocena odporności korozyjnej metalicznych tworzyw protetycznych. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.: Dorota Rylska,..., Leszek, Jan Wojciechowski 49. Ocena odporności korozyjnej podstawowych stopów metali odlewanych różnymi metodami. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.:..., Dorota Rylska, Leszek, Anna Holden 50. Ocena struktury powierzchni cementów glassionomerowych trawionych kwasem fosforowym i kwaśnymi monomerami. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.:..., Wiesława Czechowska, Leszek 51. Szczelność połączenia materiałów kompozytowych z cementami glassionomerowymi przy zastosowaniu tradycyjnych samotrawiących systemów wiążących. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.: Leszek,..., Wiesława Czechowska, Paweł Kościelniak Możliwości zastosowania elektronowego mikroskopu skaningowego w badaniach materiałów stomatologicznych. Inż. Biomater R. 8 nr 43/44 s Współaut.: Leszek,..., Marcin Kozakiewicz, Michał Łęski, Katarzyna Banaszek 53. Wpływ czasu aplikacji samotrawiących systemów wiążących na własności retencyjne powierzchni szkliwa. Dental Forum 2005 Vol. 32 nr 1 s Współaut.:..., J[olanta] Sokołowska, L[eszek], A[gnieszka] Pacyk 54. Wpływ EDTA na szczelność połączenia cementu Harvard z zębiną korzeniową. Dental Forum 2005 Vol. 32 nr 1 s Współaut.: M[onika] Olejniczak, S[tanisław] Suliborski, Wpływ powłoki Al2O3, nanoszonej metodą zol-żel, na odporność korozyjną stopu Wirobond C. Protet. Stom T. 55 nr 5 s Współaut.:..., Dorota Rylska, Marcin Pers, Leszek 56. Wpływ preparatów wybielajacych o wysokim stężeniu na adhezję materiałów kompozytowych do szkliwa - badania in vitro. Dental Forum 2005 Vol. 32 nr 1 s Współaut.:..., L[eszek], J[olanta] Sokołowska, A[gnieszka] Pacyk 57. Wypełnienia bez podkładów wykonane z materiałów Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr

4 kompozytowych - kliniczna ocena stanu miazgi. Porad. Stom R. 5 nr 5 s Współaut.:..., Jerzy Sokołowski, Stanisław Suliborski Ocena możliwości zastosowania światłoutwardzalnych powłok żywiczych do ochrony przed korozją metalowych konstrukcji protetycznych. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Wspólaut.: Dorota Rylska, Anna Gorzeńska-Frąckowiak, Łukasz Kanicki, Ocena własności ochronnych powłok AL2O3 nanoszonych metodą zol-żel na metalowe elementy protez. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Dorota Rylska, Marcin Pers, Bożena Pietrzyk, Leszek 60. Ocena właściwości ochronnych powłok węglika krzemu (SiC) wytwarzanych na metalowych elementach protez. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Dorota Rylska, Bogdan Wendler,..., Jerzy Sokołowski 61. Ocena zachowań korozyjnych stopów o niskiej zawartości metali szlachetnych. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Dorota Rylska, Leszek, Grzegorz Sokołowski 62. Porównanie szczelności połączenia cementów Harvard, Ketac-Cem i Hy-Bond z zębiną korzeniową. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Jerzy Sokołowski 63. Wpływ czasu aplikacji samotrawiącego systemu wiążącego na własności retencyjne powierzchni szkliwa. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Anna Holden, Monika Olejniczak, Jolanta Sokołowska 64. Wpływ metody i warunków sporządzania odlewów na odporność korozyjną metalowych elementów protez. Protet. Stom T. 56 nr 5 supl. s. 46. Współaut.:..., D[orota] Rylska, J[olanta] Sokołowska 65. Wpływ powłok ochronnych AL2O3 i SiC na odporność korozyjną stopu Wirobond C. Protet. Stom T. 56 nr 1 s Współaut.: Dorota Rylska,..., Monika Łukomska, Marcin Pers, Leszek 66. Wpływ wstępnego trawienia kwasem ortofosforowym szkliwa pryzmatycznego przed aplikacją samotrawiącego systemu wiążącego (Adper Prompt- L Pop) na własności retencyjne powierzchni szkliwa. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Leszek, Jerzy Sokołowski 67. Wpływ zawartości cząsteczek wypełniacza na wielkość skurczu polimeryzacyjnego materiałów kompozytowych. edentico 2006 nr 4 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Halina Pawlicka 68. Współczesne modyfikacje składu fazy organicznej materiałów złożonych, a zjawisko skurczu polimeryzacyjnego. edentico 2006 nr 1 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Halina Pawlicka, Leopold Wagner 69. Współczesne modyfikacje składu fazy organicznej materiałów złożonych, w kontekście zjawiska skurczu polimeryzacyjnego (część II). edentico 2006 nr 3 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Halina Pawlicka 70. Zastosowanie samotrawiących systemów wiążących Liner Bond 2 i SE Bond do bezpośredniego pokrycia miazgi zębów. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Agnieszka Pacyk, Monika Olejniczak Badanie odporności korozyjnej i uwalniania jonów metali ze stopów dentystycznych NiCr i CRCo pokrytych TIN. W: Konferencja Naukowa Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2007 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska,..., Dorota Rylska, Leszek 72. Clinical evaluation of bleaching procedure made of iluminate system. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 2C part 2 s Współaut.: Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, A[gnieszka] Pacyk, Wanda Stokowska, Estimation of number of bacteria adhered on the surface of prosthetic alloys. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 2C part 2 s Współaut.: L[eszek], K[atarzyna] Banaszek, Investigation of the corrosion resistance and the metal ion release from CoCr-based prosthetic dental alloy voated by TiN. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 2C part 2 s Współaut.: M[onika] Łukomska-Szymańska,..., D[orota] Rylska, L[eszek] 75. Ocena właściwości antybakteryjnych systemów wiążących. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabela Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Wpływ morfologii warstwy wierzchniej na zużycie ścierne polimerowych materiałów dentystycznych. Inżynier. Mater T. 28 nr 6 s Współaut.: Joanna Kleczewska,..., Dariusz M[arian] Bieliński, Leszek 77. Wpływ struktury powierzchni stopów CoCr na siłę ich połączenia z materiałami kompozytowymi. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Sławomir Błażejewski,..., Krzysztof Sokołowski 78. Zastosowanie nanoindentacji i metody Vickersa do oceny twardości dentystycznych materiałów kompozytowych. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Kaja Wichrowska, Joanna Kleczewska,..., Dariusz Bieliński 79. Zastosowanie techniki ICP-TOF-MS do oceny ilości jonów uwalnianych z ceramiki na bazie tlenku cyrkonu w 0,9% roztworze NaCl. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Iwona Szynkowska-Małgorzata, Aleksandra Pawlaczyk,..., Grzegorz Sokołowski Analiza ilości jonów uwalnianych przez protetyczne stopy dentystyczne do fizjologicznego roztworu soli NaCl technikami ICP-TOF-MS i AAS. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczenia śladowych ilości pierwiastków Materiały XVII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego. Poznań 2008 s. 29. Współaut.: M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska,..., J[adwiga] Albińska, E[lżbieta] Leśniewska, A[leksandra] Pawlaczyk, M[onika] Łukomska-Szymańska, T[adeusz] Paryjczak 81. Badania porównawcze działania przeciwbakteryjnego systemów wiążących wobec Streptococcus mutans ATCC W: XII Sympozjum Naukowe Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 2008 s. 72. Współaut.: I[zabela] Szczerba, J[olanta] Żurawska-Olszewska, V[ioletta] Olbert-Sieroszewska, M[onika] Łukomska-Szymańska,..., Z[bigniew] Krzemiński 82. Badanie wybranych właściwości warstw DLC na protetycznym stopie niklowo-chromowym..w: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 41. Współaut.: Wojciech Szymański, Leszek, Damian Batory,..., Monika Łukomska-Szymańska 382 Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13

5 83. Działanie przeciwbakteryjne systemów wiążących wobec Streptococcus mutans. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje. Szczecin 2008 s Współaut.: Izabela Szczerba, Jolanta Żurawska-Olszewska, Violetta Olbert- Sieroszewska, Monika Łukomska-Szymańska,..., Zbigniew Krzemiński 84. Effects of carbamide peroxide whitening agent on the hardness of dental composite materials. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 2 s Współaut.: K[aja] Wichrowska, D[ariusz] Bieliński, J[oanna] Kleczewska, M[onika] Łukomska-Szymańska, Effect of different hydrofluoric acid etching periods on the microstructure of feldspathic ceramic. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 1 s Współaut.: B[arbara] Łapińska, I[wona] M[ałgorzata] Szynkowska, Influence of resin coatings on the metal ion release from cast metal elements of removable dentures. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 1 s Współaut.: A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Gorzeńska-Frąckowiak,..., M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska, A[leksandra] Pawlaczyk, J[adwiga] Albińska 87. Material aspects of abrasion of polymer dental composites. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 1 s Współaut.: J[oanna] Kleczewska, D[ariusz] M[arian] Bieliński,..., A[gnieszka] Pacyk, K[aja] Wichrowska 88. Materiałowe aspekty podatności polimerowych kompozytów dentystycznych na zużycie ścierne. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński,..., Agnieszka Pacyk, Kaja Wichrowska 89. Ocena siły połączenia materiałów kompozytowych ze szkliwem za pomocą samotrawiących systemów wiążących w zależności od czasu ich aplikacji. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Anna Holden, Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, Wanda Stokowska 90. Ocena skuteczności pracy narzędzi rotacyjnych oraz metod wypełniania kanałów korzeniowych w leczeniu endodontycznym - badania dwuletnie. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, Wanda Stokowska, Marcin Wilczko, Agnieszka Pacyk, Ocena własności ochronnych powłok żywiczych wytwarzanych na stopach CoCr. Protet. Stom T. 58 nr 5 s Współaut.:..., Iwona Szynkowska, Anna Gorzeńska-Frąckowiak, Agnieszka Pacyk 92. Ocena właściwości retencyjnych powierzchni ceramiki krzemionkowej trawionej kwasem fluorowodorowym. Protet. Stom T. 58 nr 5 s Współaut.:..., Barbara Łapińska, Iwona Szynkowska, Grzegorz Sokołowski 93. Ochronne własności powłok ceramicznych nanoszonych na metalowe elementy uzupełnień protetycznych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 45. Współaut.: Dorota Rylska, Marcin Pers, Monika Łukomska-Szymańska, Leszek, Bogdan Wendler, Ocena wrażliwości Lactobacillus acidophilus na systemy wiążące. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje. Szczecin 2008 s Współaut.: Jolanta Żurowska-Olszewska, Izabela Szczerba, Violetta Olbert- Sieroszewska, Monika Łukomska-Szymańska,..., Zbigniew Krzemiński 95. Problemy dnia dzisiejszego i perspektywy rozwoju Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Biul. Inf. UM 2008 Vol. 1 nr 4 s Porównanie wrażliwości Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 na wybrane systemy wiążące. W: XII Sympozjum Naukowe Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa. Warszawa 2008 s. 73. Współaut.: J[olanta] Łukomska-Olszewska, I[zabela] Szczerba, V[ioletta] Olbert-Sieroszewska, M[onika] Łukomska-Szymańska,..., Z[bigniew] Krzemiński 97. Properties of DLC layer deposited on prosthodontic CrCo alloy. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 2 s Współaut.: L[eszek], Wojciech Szymański, D[amian] Batory, M[onika] Łukomska-Szymańska, Protective properties of nanicrystalline carbon coatings deposited on CoCr alloy used for fabrication of cast metal partial dentures. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 2 s Współaut.: M[onika] Łukomska-Szymańska, M[arcin] Cajdler, L[eszek], Dorota Rylska, The influence of resinous and Al2O3 protective coats on the metal ions release from dental wirobond C alloy into 0,9% NaCl solution. W: 35 International Symposium on Environmental Analytical Chemistry ISEAC 35. Gdańsk 2008 s Współaut.: Jadwiga Albińska, Anna Gorzeńska, Monika Szymańska- Łukomska, Agnieszka Pacyk, Tadeusz Paryjczak, Aleksandra Pawlaczyk,..., Małgorzata I[wona] Szynkowska Własności ochronne nanokrystalicznych warstw węglowych wytwarzanych na stopie CoCr stosowanym do wykonywania metalowych części protez szkieletowych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 43. Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Marcin Cajdler, Leszek, Dorota Rylska, Właściwości przeciwbakteryjne wybranych systemów wiążących stosowanych w technice Totaletch. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabella Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Wpływ czasu aplikacji wybranych samotrawiących systemów wiążących na strukturę powierzchni szkliwa pryzmatycznego. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Anna Holden, Katarzyna Wawrzyn- Sobczak, Wanda Stokowska 103. Wpływ czasu trawienia ceramiki glinokrzemowej kwasem fluorowodorowym na stopień rozwinięcia jej powierzchni. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 46. Współaut.: Barbara Łapińska, Iwona Szynkowska, Wpływ jakości powierzchni końcówki światłowodu i czasu pracy lampy polimeryzacyjnej na wartość natężenia światła lamp polimeryzacyjnych. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towa- Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr

6 rzystwa Stomatologicznego Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Białystok 2008 s. [1]. Współaut.: Kaja Wichrowska, Wpływ powłok azotku tytanu na reakcję tkanki łącznej wokół implantów metalicznych ze stopów NiCr i AgPd. Badania doświadczalne na zwierzętach. Protet. Stom T. 57 nr 3 s Współaut.:..., Piotr Brzeziński, Andrzej Godlewski, Monika Szymańska- Łukomska 106. Wpływ powłok SiC na ilość jonów metali uwalnianych w 0,9% NaCl z metalowych elementów protez. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 42. Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Wpływ powłok żywiczych na uwalnianie jonów metali z metalowych elementów konstrukcji protetycznych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Gorzeńska,..., M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska, A[leksandra] Pawlaczyk, J[adwiga] Albińska 108. Wpływ środków płuczących na szczelność połączenia cementu łączącego EnaCem z zębiną korzeniową. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Monika Olejniczak, Monika Łukomska-Szymańska, Wpływ wybielania za pomocą nadtlenku karbamidu na twardość dentystycznych materiałów kompozytowych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Kaja Wichrowska, Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Monika Łukomska-Szymańska, Antibacterial properties of total-etch bonding systems. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut. Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabela Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów dentystycznych w roztworze sztucznej śliny. W: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, 2009 s Wspólaut.: Ewa Leśniewska, Małgorzata I[wona] Szynkowska, Jadwiga Albińska, Danuta Łukasik, Tadeusz Paryjczak, Badanie adhezji bakterii do stopu kobaltowo-chromowego pokrytego warstwą węgla nanokrystalicznego. Dent. Med. Probl Vol. 46 nr 4 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Marcin Cajdler, Leszek, Effect of irrigation solutions on sealing ability of luting cement EnaCem to root dentine. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut; M[onika] Olejniczak, M[onika] Łukomska-Szymańska, Effect of Sic coatings on metal ion release from prosthodontic coco alloy into 0.9% NaCl. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.: M[onika] Łukomska-Szymańska, M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska, A[leksandra] Pawlaczyk,..., J[adwiga] Albińska 115. Ocena ilości jonów metali uwalnianych w 0,9% roztworze NaCl przez stopy protetyczne o różnej zawartości metali szlachetnych. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut.: Małgorzata Iwona Szynkowska, Jadwiga Albińska, Aleksandra Pawlaczyk, Agnieszka Pacyk, Jolanta Sokołowska, Protective properties of ceramic coatings on dental alloys. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.: D[anuta] Rylska, M[onika] Łukomska-Szymańska, M[arcin] Pers, L[eszek], B[ogdan] Wendler, The evaluation of composite bond strength to enamel after different time of application of self etching bonding systems. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.:..., A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Holden, K[atarzyna] Wawrzyn- Sobczak, W[anda] Stokowska 118. The evaluation of effectiveness of rotary instruments and methods of root canals filling in endodontic treatment - a 2-year study. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.: K[atarzyna] Wawrzyn-Sobczak, W[anda] Stokowska, M[arcin] Wilczko, A[gnieszka] Pacyk, The impact of self etching bonding systems application time on the surfach of enamel. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1a s Współaut.:..., A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Holden, K[atarzyna] Wawrzyn- Sobczak, W[anda] Stokowska 120. Właściwości przeciwbakteryjne wybranych samotrawiących systemów wiążących. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabella Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Wpływ czasu aplikacji samotrawiących systemów wiążących na wytrzymałość połączenia materiałów kompozytowych z zębiną. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut...., Adam Kaczmarek, Jolanta Sokołowska 122. Wpływ metod i warunków odlewania stopu dentystycznego Heraenium NA na ilość uwalnianych jonów. W: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, 2009 s Współaut.: Małgorzata I[wona] Szynkowska, Ewa Leśniewska, Aleksandra Pawlaczyk, Jadwiga Albińska, Tadeusz Paryjczak, Wpływ sposobu przygotowania szkliwa na strukturę jego powierzchni i wytrzymałość połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu samotrawiącego. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut.:..., Jolanta Sokołowska, Agnieszka Pacyk 124. Wydział Lekarsko - Dentystyczny. Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13 s , portr. S k ł a d osobowy i spis wykładów Akademii Medycznej w Łodzi na rok akademicki ; I n f o r m a t o r Nauki Polskiej ; I n f o r m a t o r Nauki Łódzkiej ( ); Jadwiga P i o t r o w s k a, Ryszard Ż m u d a : Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Łodzi za lata Łódź 2000; T o ż ( , ) / oprac. R. Żmuda. Łód. 2002, 2004; B i b l i o g r a f i a publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rok 2002, 2003, 2004 / pod red. R. Żmudy. Łódź 2003-; Andrzej K u r n a t o w s k i : Kolejni profesorowie i doktorzy habilitowani Akademii Medycznej w Łodzi Łódź 2004 s , portr.; [S z e ś ć d z i e s i ę c i o - p i ę c i o ] l e c i e wydziałów medycznych / zainic. i oprac. [red. pracy zbiorowej] Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz. Łódź 2010 s. 9, 22, 745, 798, il., portr.; Piotr M a c h l a ń s k i, Jerzy S u p a d y : 65 lat wyższego szkolnictwa medycznego w Łodzi Łódź 2010 s....; // Materiały i informacje przekazane przez prof. dr hab. Jerzego Sokołowskiego redaktorowi Kronikarza. Ryszard Żmuda 384 Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami

Odpowiedzialność cywilna lekarza stomatologa. Jak odpowiednio postępować z pacjentem i jak zabezpieczyć się przed jego roszczeniami LP LOKALIZACJA WYKŁADOWCA TEMAT WYKŁADU 1 ŁÓDŹ Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Marcin Aluchna mgr Agnieszka Królczyk 2 KATOWICE Sesja dla lekarzy stomatologów: lek. stom. Magdalena Kukurba mgr

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją

Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu. z jednoczesną irygacją Małoinwazyjne opracowanie kanałów przy użyciu jednopilnikowego systemu z jednoczesną irygacją Harmonogram szkoleń 2013 r. www.e-dental.pl HARMONOGRAM SZKOLEŃ Termin szkolenia Wykładowca Miejsce 26.01.2013

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Dzień pierwszy: 23.01.2013

Dzień pierwszy: 23.01.2013 Strona1 Sprawozdanie z wyjazdu oraz zajęć dydaktycznych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie W dniach 23 24.01.2013 r. grupa osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł.

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł. HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.04. do 30.09.2012 r. Nowy materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów o poprawionych właściwościach, zapewniających optymalne uzupełnienia! 1. Aplikacja! Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Adhezja bakterii na modyfikowanych powierzchniach protetycznego stopu Ni-Cr-Mo. Badania wstępne*

Adhezja bakterii na modyfikowanych powierzchniach protetycznego stopu Ni-Cr-Mo. Badania wstępne* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 60-64 Adhezja bakterii na modyfikowanych powierzchniach protetycznego stopu Ni-Cr-Mo. Badania wstępne* Bacteria adhesion to modified surfaces of prosthodontic Ni-Cr-Mo

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH KOROZJA W STOPACH METALI GRUPY CO-CR I NI-CR CEL ĆWICZENIA Celem

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI

I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NEURODYDAKTYKI 23 24 25 PAŹDZIERNIKA 2015 WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL. BANKOWA 9, KATOWICE GŁÓWNY ORGANIZATOR PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2. kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Protetyka stomatologiczna 2 Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71 77 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Barbara Łapińska 1, A, B, D, F, Jerzy Sokołowski 1, E, Leszek Klimek

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII

Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PERIODONTOLOGII Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

WYBIELANIA ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ ORAZ Z UŻYCIEM AKCELERATORA BEYOND WHITENING - BADANIA PORÓWNAWCZE

WYBIELANIA ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ ORAZ Z UŻYCIEM AKCELERATORA BEYOND WHITENING - BADANIA PORÓWNAWCZE WYBIELANIA ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ ORAZ Z UŻYCIEM AKCELERATORA BEYOND WHITENING - BADANIA PORÓWNAWCZE Mol Mariusz *, Wrzuś-Wieliński Marcin ** adres do korespondencji: Śląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn

KALENDARIUM 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO. Hotel Słoneczny Młyn kalendarium 2015 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14

Poradnie dentystyczne. Poradnie Dentystyczne. Telefon do rejestracji: 22 42-91-241. Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Poradnie Dentystyczne Telefon do rejestracji: 22 42-91-241 Ortodoncja - informacja 22 i zapisy: 42-91-294 1 / 14 Kierownik Poradni Dentystycznych lek. dent. Włodzimierz Rudnicki specjalista protetyki Stomatologia

Bardziej szczegółowo

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu POLSKI 100% BIAŁY Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu 100% BIAŁY Cyrkon jest najstarszym i najczęściej występującym w skorupie ziemskiej minerałem. Jest on podstawą do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ANALITYKA MEDYCZNA (studia 5-letnie) I ROK STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

I MARSZ BIOELITY - PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING - II EDYCJA Miejsce: - 2011-05-14

I MARSZ BIOELITY - PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING - II EDYCJA Miejsce: - 2011-05-14 1 1 1 85 WIDERKIEWICZ DAMIAN M 1991 M 18-29 GRUDZIĄDZ PATYCZAKI GRUDZIĄDZ 0:37:35 2 2 1 29 ĆWIRKO SŁAWOMIR M 1972 M 30-39 SŁUPSK 0:38:17 3 3 1 89 WILLMA JAROSŁAW M 1967 M 40-49 BUDGOSZCZ TKKF,KOLEJARZ

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

BIOMATERIAŁY. Definicje, kryteria jakości, metody badań

BIOMATERIAŁY. Definicje, kryteria jakości, metody badań BIOMATERIAŁY Definicje, kryteria jakości, metody badań Definicja wg European Society for Biomaterials Substancja inna niż lek lub kombinacja substancji syntetycznych lub naturalnych, która może być użyta

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI.

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI. WYśSZA SZKOŁA INśYNIERI DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Daria Jóźwiak Temat pracy: ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI CHIRURGICZNEJ 316L MODYFIKOWANEJ POWŁOKĄ CERAMICZNĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Cervitec. Lakier ochronny o podwójnym działaniu. Podwójna ochrona jeden etap postępowania

Cervitec. Lakier ochronny o podwójnym działaniu. Podwójna ochrona jeden etap postępowania Cervitec Lakier ochronny o podwójnym działaniu Podwójna ochrona jeden etap postępowania Cervitec Lakier ochronny o podwójnym działaniu W określonych sytuacjach klinicznych istotne jest szybkie i skuteczne

Bardziej szczegółowo

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J.

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. kalendarium 2016 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY KWIECIEŃ 12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 14-16

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lipca 2016 r.

z dnia 29 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr 130/16/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE CLINICAL 2015

PROMOCJE CLINICAL 2015 PROMOCJE CLINICAL maj - sierpień 2015 PRZY ZAKUPIE Fluor Protector S 1 x 7 g 1 x Helioseal F 1 x 1.25 g** : 235,00 PLN* Fluor Protector S 1 x 7 g 1 x OptraGate Promo Pack** : 235,00 PLN* Fluor Protector

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Doktorantka: Żaneta Lewandowska Doktorantka: Żaneta Lewandowska Główny opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii Dodatkowy opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ROZPRAWA DOKTORSKA Badanie odporności na zużycie stomatologicznych materiałów złożonych w zależności od wydajności polimeryzacji Lek. stomatolog Marcin Aluchna Promotor

Bardziej szczegółowo