Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski propedeutyka, diagnostyka, protetyka stomatologiczna kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Urodził się 16 czerwca 1959 roku w Łodzi w rodzinie inteligenckiej Stanisława Sokołowskiego i Emmy z domu Witkowska. Rodzice byli lekarzami. Ma brata Stefana, lekarza medycyny, chirurga. Żona Jolanta Sokołowska z domu Hejduk, magister farmacji. Ma synów: Grzegorza (ur. 1983) i Krzysztofa (ur. 1984), lekarzy dentystów, i córkę Aleksandrę (ur. 1991), studentkę astronomii. Do Szkoły Podstawowej w Łasinie uczęszczał w latach , następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlas-kim ( ). Studiował ( ) - dyplom lekarza stomatologa z wyróżnieniem (1982), doktoryzował się (1991) i habilitował (2002) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Napisał rozprawę doktorską: Czynniki wpływające na wytrzymałość połączenia metalowych elementów retencyjnych szyn i mostów AET z materiałami żywicznymi - promotor prof. dr hab. Stanisław Suliborski, i habilitacyjną: Ocena przydatności ochronnych powłok azotku tytanu wytworzonych na metalowych elementach uzupełnień protetycznych - recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Jan Krysiński, prof. dr hab. Wielisław Papierz, prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: Akademia Medyczna w Łodzi, Zakład Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii - asystent ( ), Zakład Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej (obecnie Zakład Stomatologii Ogólnej) - asystent ( ), adiunkt ( ), profesor nadzwyczajny(2004 -), p.o. kierownika Zakładu Stomatologii Ogólnej oraz kierownika Katedry Stomatologii Odtwórczej, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ( ), kierownik Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego (2009-) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uzyskał specjalizacje w zakresie: stomatologii ogólnej (1985) i protetyki stomatologicznej - II 0 (1988). Działalność dydaktyczna: promotor 5 rozpraw doktorskich (8 w toku). Recenzent 22 doktoratów. Praca naukowa: autor kilkuset publikacji. W bibliografii podmiotowej zarejestrowano 124 pozycje, w tym 53 w pełnej wersji, oraz 36 jako doniesienia zjazdowe. Koncentruje się wokół zagadnień dotyczących materiałoznawstwa stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem adhezji materiałów odtwórczych i łączących do szkliwa zębów, zębiny oraz metalowych konstrukcji protetycznych. Prowadzi badania nad ograniczeniem korozji i szkodliwego działania metalowych elementów protez, głównie przez wytwarzanie na ich powierzchni powłok ochronnych. Zajmuje się również metodami i warunkami polimeryzacji materiałów kompozytowych oraz właściwościami przeciwbakteryjnych systemów wiążących i materiałów kompozytowych, szczególnie modyfikowanych nanosrebrem i nanozłotem. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego ( ) oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej. Otrzymał nagrody: II 0 i I 0 JM Rektora AM/UM, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Hobby: fotografika, turystyka górska. Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr

2 Spis publikacji Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę powierzchni stopów metali i siłę ich połączenia z żywiczymi preparatami łączącymi. Cz. I. Struktura. Protet. Stom T. 41 nr 4 s Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę powierzchni stopów metali i siłę ich połączenia z żywiczymi preparatami łączącymi. Cz. II. Badanie siły adhezji. Protet. Stom T. 41 nr 4 s Wpływ pośrednich warstw adhezyjnych na połączenia stopów metali z materiałami żywiczymi. Protet. Stom T. 41 nr 5 s Współaut.:..., Ewa Patury 4. Wpływ trawienia chemicznego stopów metali na strukturę ich powierzchni i siłę połącze-nia z materiałami żywiczymi. Cz. 1. Struktura powierzchni trawionych chemicznie stopów Wiron 88 i Mikromed Protet. Stom T. 41 nr 5 s Cz. 2. Badanie siły połączenia. Tamże s Ocena metod adhezyjnego przygotowania powierzchni metalowych elementów reten-cyjnych szyn i mostów AET. Protet. Stom T. 42 nr 3/4 s Wpływ pośrednich warstw adhezyjnych na połączenie stopów metali z materiałami żywiczymi. Cz. II. Wpływ pośredniej warstwy cyny na strukturę powierzchni i połączenie stopów metali z materiałami żywiczymi. Prot. Stom T. 42 nr 2 s Cz. III. Wpływ silanów i żywicznych preimerów na połączenie stopów metali z materiałami żywiczymi. Tamże s Zdolność mocująca żywicznych preparatów łączących. Protet. Stomat T. 42 nr 3/4 s Żywicze cementy łaczące : przegląd piśmiennictwa. Protet. Stom T. 42 nr 3/4 s Ocena metod przygotowania po-wierzchni elementów retencyjnych szyn i mostów AET. W: II Łódzkie Forum Stomatologiczne Łódź, września XIII Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS. Łódź 1993 s. 35. Współaut.:..., Stanisław Suliborski Wpływ azotku tytanu na wytrzymałość powłok stopów metali i ich korozję. W: XV Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki PTS. Poznań 1996 s Adhezja materiałów kompozycyjnych do szkliwa. Mag. Stom R. 8 nr 4 s Współaut.: Stanisław Suliborski, Metody adhezyjnego przygotowania powierzchni metalowych elementów retencyjnych szyn i mostów AET. Mag. Stom R. 8 nr 5 s Przegląd metod uszlachetniania wszczepów i uzupełnień protetycznych wykonanych ze stopów metali (na podstawie piśmiennictwa). Protet. Stom T. 48 nr 4 s Właściwości retencyjne powierzchni metalowych elementów mocujących szyn i mostów AET. Mag. Stom R. 8 nr 6 s , Tomasz Biskupski 16. Zastosowanie azotku tytanu w leczeniu protetycznym pacjentów uczulonych na metale. W: Konferencja nt. postępu w stomatologii V Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Dental-Expo Szczecin 98 w ramach obchodów 50-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Szczecin 1998 s Zastosowanie azotku tytanu do uszlachetnienia wszczepów i uzupełnień protetycznych. Przegląd piśmiennictwa. Protet. Stom T. 48 nr 4 s Zastosowanie azotku tytanu do pokrycia powierzchni metalowych elementów uzupełnień protetycznych. W: Konferencja nt. postępu w stomatologii V Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Dental-Expo Szczecin 98 w ramach obchodów 50-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Szczecin 1998 s Zastosowanie azotku tytanu (TIN) w leczeniu protetycznym pacjentów z nadwrażliwością na metale. Ann. AM Silesiensis 1998 supl. 26 s Współaut.:..., Andrzej Godlewski 20. Zjawisko adhezji. Mag. Stom R. 8 nr 2 s Współaut.: Stanisław Suliborski,..., Violeta Górecka Projektowanie kosmetycznych uzupełnień stomatologicznych przy zastosowaniu programu grafiki rastrowej PhotoStyler. W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo 99. Warszawa 1999 poz. P90. Współaut.: T[omasz] Biskupski, S[tanisław] Suliborski, Szczelność połączenia ze szkliwem i zębiną nowych systemów wiążących Liner Bond i Scotchbond Multi Purpose. Badania SEM. W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo 99. Warszawa 1999 poz. P2. Współaut.:..., V[ioleta] Górecka 23. Zastosowanie azotku tytanu (TiN) do pokrycia powierzchni metalowych części protezy szkieletowej u pacjentki z nadwrażliwością na metale. Doniesienie wstępne. Mag. Stom nr 7 s Cytologiczna ocena wpływu powłok azotku tytanu, osadzanych na metalowych częściach koron i mostów, na stan nabłonka dziąsła ludzi. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań 2000 s. 75. Współaut.: A[ndrzej] Godlewski,..., S[tanisław] Suliborski 25. Cytologiczna ocena wpływu powłok azotku tytanu, osadzonych na metalowych częściach protez szkieletowych, na stan nabłonka podniebienia ludzi. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań 2000 s Współaut.: A[ndrzej] Godlewski,..., S[tanisław] Suliborski 26. Kliniczna i laboratoryjna ocena żywiczych systemów adhezyjnych opartych na kwaśnych monomerach (Liner Bond 2, Liner Bond 2V i SE Bond). Ann. Siles supl. 31 s Kliniczna ocena jakości powłok TiN osadzonych na powierzchni metalowych elementów protez szkieletowych oraz koron i mostów. Protet. Stom T. 50 nr 2 s Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13

3 28. Kliniczna ocena wypełnień I i III klasy wg Black a wykonanych z cementu glassionomerowego Fuji IX GP. Ann. Siles supl. 31 s Obrazy cytologiczne rozmazów nabłonka dziąseł u ludzi z miejscowymi odczynami alergicznymi na stopy metali stosowane w protetyce. W: XXXV Sympozjum Postępy techniki biologii komórkowej i molekularnej. Poznań 2000 s Ocena retencji szyn AET z zaczepami mechanicznymi - 15 letnie obserwacje kliniczne. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki. Poznań 2000 s. 97. Współaut.:..., S[tanisław] Suliborski 31. Wpływ grubości powłok azotku tytanu oraz pośredniej powłoki tytanowej na odporność korozyjną stopów dentystycznych. Protet. Stom T. 50 nr 3 s Wpływ powłok azotku tytanu na odporność korozyjną stopów dentystycznych. Protet. Stom T. 50 nr 3 s Wpływ powłok azotku tytanu na odporność korozyjną stopów NiCrMo i CoCrMo. Ann. Siles supl. 31 s Wpływ powłok azotku tytanu na reakcję tkanek okołowszczepowych na implanty metaliczne ze stopów Ni-Cr-Mo i Ag-Pd. Badania doświadczalne na zwierzętach. Ann. Siles supl. 31 s Zastosowanie azotku tytanu do pokrycia powierzchni metalowych elementów koron metalowo-ceramicznych. Protet. Stom T. 50 nr 1 s Zastosowanie glassionomerowego systemu adhezyjnego Fuji Bond LC do połączenia materiałów kompozycyjnych ze szkliwem i zębiną. Badania laboratoryjne i kliniczne. Ann. Siles supl. 31 s Zmiany w tkance łącznej po implantacji wybranych materiałów protetycznych. W: XXXV Sympozjum Postępy techniki biologii komórkowej i molekularnej Poznań. Poznań 2000 s Mast cells gradient formation to titanium and titanium nitride covered implants in Lewis rat connective tissue. Fol. Histochem. Cytobiol Vol. 39 suppl. 3 s Modified resin-bonded design for stabilization of mobile teeth: technique and clinical observations. Gen. Dent Vol. 49 nr 5 s Współaut.:..., Roland B. Gunderson, Stanisław Suliborski Ocena reakcji tkanki łącznej szczurów Lewis na implanty metaliczne wykonane z tytanu oraz stopów NiCr i AgPd. Ann. AM Siles supl. 46 s Ocena zachowania dwuwarstwowych powłok AL2O3 -TiO2, nakładanych metodą SOL-GEL na podłoża Ni-Cr-Mo, w środowisku sztucznych płynów ustrojowych. Inż. Biomater R. 5 nr 21 s Współaut.: Bożena Pietrzyk, L[eszek], Wpływ jakości stopu metali użytego do odlewu na odporność korozyjną metalowych uzupełnień protetycznych. Ann. AM Siles supl. 46 s Corrosion resistance investigations of prosthetic dental alloys coated by TiN. W: European Materials Research Society E-MRS 2003 Fall Meeting. Warsaw 2003 s Współaut.: Dorota Rylska,, Leszek 44. Przydatność badań cytologicznych rozmazów nabłonka dziąseł i podniebienia w diagnostyce uczuleń na metaliczne materiały protetyczne. W: Ogólnopolska XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Białystok 2003 s. 49. Współaut.:..., A[ndrzej] Godlewski Corrosion resistance investigations of prosthetic dental alloys coated by TiN. Ann. Transplant Vol. 9 nr 1A suppl. s Współaut.: Dorota Rylska, Leszek, The influence of quality of dental alloys used for cast prosthetic completions on their corrosion resistance. Ann. Transplant Vol. 9 nr 1A suppl. s Współaut.: Leszek, Dorota Rylska, The microstructure and corrosion resistance of NiCr base dental alloys obtainted by different methods of casting. Inżynier. Materiał R. 25 nr 3 s Współaut.: Dorota Rylska, Leszek, Ocena odporności korozyjnej metalicznych tworzyw protetycznych. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.: Dorota Rylska,..., Leszek, Jan Wojciechowski 49. Ocena odporności korozyjnej podstawowych stopów metali odlewanych różnymi metodami. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.:..., Dorota Rylska, Leszek, Anna Holden 50. Ocena struktury powierzchni cementów glassionomerowych trawionych kwasem fosforowym i kwaśnymi monomerami. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.:..., Wiesława Czechowska, Leszek 51. Szczelność połączenia materiałów kompozytowych z cementami glassionomerowymi przy zastosowaniu tradycyjnych samotrawiących systemów wiążących. Ann. AM Siles supl. 83 s Współaut.: Leszek,..., Wiesława Czechowska, Paweł Kościelniak Możliwości zastosowania elektronowego mikroskopu skaningowego w badaniach materiałów stomatologicznych. Inż. Biomater R. 8 nr 43/44 s Współaut.: Leszek,..., Marcin Kozakiewicz, Michał Łęski, Katarzyna Banaszek 53. Wpływ czasu aplikacji samotrawiących systemów wiążących na własności retencyjne powierzchni szkliwa. Dental Forum 2005 Vol. 32 nr 1 s Współaut.:..., J[olanta] Sokołowska, L[eszek], A[gnieszka] Pacyk 54. Wpływ EDTA na szczelność połączenia cementu Harvard z zębiną korzeniową. Dental Forum 2005 Vol. 32 nr 1 s Współaut.: M[onika] Olejniczak, S[tanisław] Suliborski, Wpływ powłoki Al2O3, nanoszonej metodą zol-żel, na odporność korozyjną stopu Wirobond C. Protet. Stom T. 55 nr 5 s Współaut.:..., Dorota Rylska, Marcin Pers, Leszek 56. Wpływ preparatów wybielajacych o wysokim stężeniu na adhezję materiałów kompozytowych do szkliwa - badania in vitro. Dental Forum 2005 Vol. 32 nr 1 s Współaut.:..., L[eszek], J[olanta] Sokołowska, A[gnieszka] Pacyk 57. Wypełnienia bez podkładów wykonane z materiałów Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr

4 kompozytowych - kliniczna ocena stanu miazgi. Porad. Stom R. 5 nr 5 s Współaut.:..., Jerzy Sokołowski, Stanisław Suliborski Ocena możliwości zastosowania światłoutwardzalnych powłok żywiczych do ochrony przed korozją metalowych konstrukcji protetycznych. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Wspólaut.: Dorota Rylska, Anna Gorzeńska-Frąckowiak, Łukasz Kanicki, Ocena własności ochronnych powłok AL2O3 nanoszonych metodą zol-żel na metalowe elementy protez. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Dorota Rylska, Marcin Pers, Bożena Pietrzyk, Leszek 60. Ocena właściwości ochronnych powłok węglika krzemu (SiC) wytwarzanych na metalowych elementach protez. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Dorota Rylska, Bogdan Wendler,..., Jerzy Sokołowski 61. Ocena zachowań korozyjnych stopów o niskiej zawartości metali szlachetnych. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Dorota Rylska, Leszek, Grzegorz Sokołowski 62. Porównanie szczelności połączenia cementów Harvard, Ketac-Cem i Hy-Bond z zębiną korzeniową. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Jerzy Sokołowski 63. Wpływ czasu aplikacji samotrawiącego systemu wiążącego na własności retencyjne powierzchni szkliwa. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Anna Holden, Monika Olejniczak, Jolanta Sokołowska 64. Wpływ metody i warunków sporządzania odlewów na odporność korozyjną metalowych elementów protez. Protet. Stom T. 56 nr 5 supl. s. 46. Współaut.:..., D[orota] Rylska, J[olanta] Sokołowska 65. Wpływ powłok ochronnych AL2O3 i SiC na odporność korozyjną stopu Wirobond C. Protet. Stom T. 56 nr 1 s Współaut.: Dorota Rylska,..., Monika Łukomska, Marcin Pers, Leszek 66. Wpływ wstępnego trawienia kwasem ortofosforowym szkliwa pryzmatycznego przed aplikacją samotrawiącego systemu wiążącego (Adper Prompt- L Pop) na własności retencyjne powierzchni szkliwa. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Leszek, Jerzy Sokołowski 67. Wpływ zawartości cząsteczek wypełniacza na wielkość skurczu polimeryzacyjnego materiałów kompozytowych. edentico 2006 nr 4 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Halina Pawlicka 68. Współczesne modyfikacje składu fazy organicznej materiałów złożonych, a zjawisko skurczu polimeryzacyjnego. edentico 2006 nr 1 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Halina Pawlicka, Leopold Wagner 69. Współczesne modyfikacje składu fazy organicznej materiałów złożonych, w kontekście zjawiska skurczu polimeryzacyjnego (część II). edentico 2006 nr 3 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Halina Pawlicka 70. Zastosowanie samotrawiących systemów wiążących Liner Bond 2 i SE Bond do bezpośredniego pokrycia miazgi zębów. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.:..., Agnieszka Pacyk, Monika Olejniczak Badanie odporności korozyjnej i uwalniania jonów metali ze stopów dentystycznych NiCr i CRCo pokrytych TIN. W: Konferencja Naukowa Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2007 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska,..., Dorota Rylska, Leszek 72. Clinical evaluation of bleaching procedure made of iluminate system. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 2C part 2 s Współaut.: Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, A[gnieszka] Pacyk, Wanda Stokowska, Estimation of number of bacteria adhered on the surface of prosthetic alloys. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 2C part 2 s Współaut.: L[eszek], K[atarzyna] Banaszek, Investigation of the corrosion resistance and the metal ion release from CoCr-based prosthetic dental alloy voated by TiN. Pol. J. Environ. Stud Vol. 16 nr 2C part 2 s Współaut.: M[onika] Łukomska-Szymańska,..., D[orota] Rylska, L[eszek] 75. Ocena właściwości antybakteryjnych systemów wiążących. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabela Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Wpływ morfologii warstwy wierzchniej na zużycie ścierne polimerowych materiałów dentystycznych. Inżynier. Mater T. 28 nr 6 s Współaut.: Joanna Kleczewska,..., Dariusz M[arian] Bieliński, Leszek 77. Wpływ struktury powierzchni stopów CoCr na siłę ich połączenia z materiałami kompozytowymi. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Sławomir Błażejewski,..., Krzysztof Sokołowski 78. Zastosowanie nanoindentacji i metody Vickersa do oceny twardości dentystycznych materiałów kompozytowych. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Kaja Wichrowska, Joanna Kleczewska,..., Dariusz Bieliński 79. Zastosowanie techniki ICP-TOF-MS do oceny ilości jonów uwalnianych z ceramiki na bazie tlenku cyrkonu w 0,9% roztworze NaCl. Nowoczesny Tech. Dent wyd. spec. s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Iwona Szynkowska-Małgorzata, Aleksandra Pawlaczyk,..., Grzegorz Sokołowski Analiza ilości jonów uwalnianych przez protetyczne stopy dentystyczne do fizjologicznego roztworu soli NaCl technikami ICP-TOF-MS i AAS. W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczenia śladowych ilości pierwiastków Materiały XVII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego. Poznań 2008 s. 29. Współaut.: M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska,..., J[adwiga] Albińska, E[lżbieta] Leśniewska, A[leksandra] Pawlaczyk, M[onika] Łukomska-Szymańska, T[adeusz] Paryjczak 81. Badania porównawcze działania przeciwbakteryjnego systemów wiążących wobec Streptococcus mutans ATCC W: XII Sympozjum Naukowe Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa 2008 s. 72. Współaut.: I[zabela] Szczerba, J[olanta] Żurawska-Olszewska, V[ioletta] Olbert-Sieroszewska, M[onika] Łukomska-Szymańska,..., Z[bigniew] Krzemiński 82. Badanie wybranych właściwości warstw DLC na protetycznym stopie niklowo-chromowym..w: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 41. Współaut.: Wojciech Szymański, Leszek, Damian Batory,..., Monika Łukomska-Szymańska 382 Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13

5 83. Działanie przeciwbakteryjne systemów wiążących wobec Streptococcus mutans. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje. Szczecin 2008 s Współaut.: Izabela Szczerba, Jolanta Żurawska-Olszewska, Violetta Olbert- Sieroszewska, Monika Łukomska-Szymańska,..., Zbigniew Krzemiński 84. Effects of carbamide peroxide whitening agent on the hardness of dental composite materials. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 2 s Współaut.: K[aja] Wichrowska, D[ariusz] Bieliński, J[oanna] Kleczewska, M[onika] Łukomska-Szymańska, Effect of different hydrofluoric acid etching periods on the microstructure of feldspathic ceramic. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 1 s Współaut.: B[arbara] Łapińska, I[wona] M[ałgorzata] Szynkowska, Influence of resin coatings on the metal ion release from cast metal elements of removable dentures. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 1 s Współaut.: A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Gorzeńska-Frąckowiak,..., M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska, A[leksandra] Pawlaczyk, J[adwiga] Albińska 87. Material aspects of abrasion of polymer dental composites. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 1 s Współaut.: J[oanna] Kleczewska, D[ariusz] M[arian] Bieliński,..., A[gnieszka] Pacyk, K[aja] Wichrowska 88. Materiałowe aspekty podatności polimerowych kompozytów dentystycznych na zużycie ścierne. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński,..., Agnieszka Pacyk, Kaja Wichrowska 89. Ocena siły połączenia materiałów kompozytowych ze szkliwem za pomocą samotrawiących systemów wiążących w zależności od czasu ich aplikacji. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Anna Holden, Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, Wanda Stokowska 90. Ocena skuteczności pracy narzędzi rotacyjnych oraz metod wypełniania kanałów korzeniowych w leczeniu endodontycznym - badania dwuletnie. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Katarzyna Wawrzyn-Sobczak, Wanda Stokowska, Marcin Wilczko, Agnieszka Pacyk, Ocena własności ochronnych powłok żywiczych wytwarzanych na stopach CoCr. Protet. Stom T. 58 nr 5 s Współaut.:..., Iwona Szynkowska, Anna Gorzeńska-Frąckowiak, Agnieszka Pacyk 92. Ocena właściwości retencyjnych powierzchni ceramiki krzemionkowej trawionej kwasem fluorowodorowym. Protet. Stom T. 58 nr 5 s Współaut.:..., Barbara Łapińska, Iwona Szynkowska, Grzegorz Sokołowski 93. Ochronne własności powłok ceramicznych nanoszonych na metalowe elementy uzupełnień protetycznych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 45. Współaut.: Dorota Rylska, Marcin Pers, Monika Łukomska-Szymańska, Leszek, Bogdan Wendler, Ocena wrażliwości Lactobacillus acidophilus na systemy wiążące. W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje. Szczecin 2008 s Współaut.: Jolanta Żurowska-Olszewska, Izabela Szczerba, Violetta Olbert- Sieroszewska, Monika Łukomska-Szymańska,..., Zbigniew Krzemiński 95. Problemy dnia dzisiejszego i perspektywy rozwoju Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Biul. Inf. UM 2008 Vol. 1 nr 4 s Porównanie wrażliwości Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 na wybrane systemy wiążące. W: XII Sympozjum Naukowe Postępy w medycynie zakażeń. Warszawa. Warszawa 2008 s. 73. Współaut.: J[olanta] Łukomska-Olszewska, I[zabela] Szczerba, V[ioletta] Olbert-Sieroszewska, M[onika] Łukomska-Szymańska,..., Z[bigniew] Krzemiński 97. Properties of DLC layer deposited on prosthodontic CrCo alloy. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 2 s Współaut.: L[eszek], Wojciech Szymański, D[amian] Batory, M[onika] Łukomska-Szymańska, Protective properties of nanicrystalline carbon coatings deposited on CoCr alloy used for fabrication of cast metal partial dentures. Pol. J. Environ. Stud Vol. 17 nr 6A part 2 s Współaut.: M[onika] Łukomska-Szymańska, M[arcin] Cajdler, L[eszek], Dorota Rylska, The influence of resinous and Al2O3 protective coats on the metal ions release from dental wirobond C alloy into 0,9% NaCl solution. W: 35 International Symposium on Environmental Analytical Chemistry ISEAC 35. Gdańsk 2008 s Współaut.: Jadwiga Albińska, Anna Gorzeńska, Monika Szymańska- Łukomska, Agnieszka Pacyk, Tadeusz Paryjczak, Aleksandra Pawlaczyk,..., Małgorzata I[wona] Szynkowska Własności ochronne nanokrystalicznych warstw węglowych wytwarzanych na stopie CoCr stosowanym do wykonywania metalowych części protez szkieletowych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 43. Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Marcin Cajdler, Leszek, Dorota Rylska, Właściwości przeciwbakteryjne wybranych systemów wiążących stosowanych w technice Totaletch. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabella Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Wpływ czasu aplikacji wybranych samotrawiących systemów wiążących na strukturę powierzchni szkliwa pryzmatycznego. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Agnieszka Pacyk,..., Anna Holden, Katarzyna Wawrzyn- Sobczak, Wanda Stokowska 103. Wpływ czasu trawienia ceramiki glinokrzemowej kwasem fluorowodorowym na stopień rozwinięcia jej powierzchni. W: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 46. Współaut.: Barbara Łapińska, Iwona Szynkowska, Wpływ jakości powierzchni końcówki światłowodu i czasu pracy lampy polimeryzacyjnej na wartość natężenia światła lamp polimeryzacyjnych. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towa- Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr

6 rzystwa Stomatologicznego Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Białystok 2008 s. [1]. Współaut.: Kaja Wichrowska, Wpływ powłok azotku tytanu na reakcję tkanki łącznej wokół implantów metalicznych ze stopów NiCr i AgPd. Badania doświadczalne na zwierzętach. Protet. Stom T. 57 nr 3 s Współaut.:..., Piotr Brzeziński, Andrzej Godlewski, Monika Szymańska- Łukomska 106. Wpływ powłok SiC na ilość jonów metali uwalnianych w 0,9% NaCl z metalowych elementów protez. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s. 42. Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Małgorzata Iwona Szynkowska, Aleksandra Pawlaczyk, Wpływ powłok żywiczych na uwalnianie jonów metali z metalowych elementów konstrukcji protetycznych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Gorzeńska,..., M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska, A[leksandra] Pawlaczyk, J[adwiga] Albińska 108. Wpływ środków płuczących na szczelność połączenia cementu łączącego EnaCem z zębiną korzeniową. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Monika Olejniczak, Monika Łukomska-Szymańska, Wpływ wybielania za pomocą nadtlenku karbamidu na twardość dentystycznych materiałów kompozytowych. Osiągnięcia współczesnej stomatologii. Lublin 2008 s Współaut.: Kaja Wichrowska, Joanna Kleczewska, Dariusz Bieliński, Monika Łukomska-Szymańska, Antibacterial properties of total-etch bonding systems. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut. Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabela Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Badania przechodzenia rtęci z amalgamatów dentystycznych w roztworze sztucznej śliny. W: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, 2009 s Wspólaut.: Ewa Leśniewska, Małgorzata I[wona] Szynkowska, Jadwiga Albińska, Danuta Łukasik, Tadeusz Paryjczak, Badanie adhezji bakterii do stopu kobaltowo-chromowego pokrytego warstwą węgla nanokrystalicznego. Dent. Med. Probl Vol. 46 nr 4 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Marcin Cajdler, Leszek, Effect of irrigation solutions on sealing ability of luting cement EnaCem to root dentine. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut; M[onika] Olejniczak, M[onika] Łukomska-Szymańska, Effect of Sic coatings on metal ion release from prosthodontic coco alloy into 0.9% NaCl. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.: M[onika] Łukomska-Szymańska, M[ałgorzata] I[wona] Szynkowska, A[leksandra] Pawlaczyk,..., J[adwiga] Albińska 115. Ocena ilości jonów metali uwalnianych w 0,9% roztworze NaCl przez stopy protetyczne o różnej zawartości metali szlachetnych. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut.: Małgorzata Iwona Szynkowska, Jadwiga Albińska, Aleksandra Pawlaczyk, Agnieszka Pacyk, Jolanta Sokołowska, Protective properties of ceramic coatings on dental alloys. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.: D[anuta] Rylska, M[onika] Łukomska-Szymańska, M[arcin] Pers, L[eszek], B[ogdan] Wendler, The evaluation of composite bond strength to enamel after different time of application of self etching bonding systems. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.:..., A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Holden, K[atarzyna] Wawrzyn- Sobczak, W[anda] Stokowska 118. The evaluation of effectiveness of rotary instruments and methods of root canals filling in endodontic treatment - a 2-year study. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1A s Współaut.: K[atarzyna] Wawrzyn-Sobczak, W[anda] Stokowska, M[arcin] Wilczko, A[gnieszka] Pacyk, The impact of self etching bonding systems application time on the surfach of enamel. Pol. J. Environ. Stud Vol. 18 nr 1a s Współaut.:..., A[gnieszka] Pacyk, A[nna] Holden, K[atarzyna] Wawrzyn- Sobczak, W[anda] Stokowska 120. Właściwości przeciwbakteryjne wybranych samotrawiących systemów wiążących. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut.: Monika Łukomska-Szymańska, Violetta Olbert-Sieroszewska, Jolanta Żurawska-Olszewska, Izabella Szczerba, Zbigniew Krzemiński, Wpływ czasu aplikacji samotrawiących systemów wiążących na wytrzymałość połączenia materiałów kompozytowych z zębiną. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut...., Adam Kaczmarek, Jolanta Sokołowska 122. Wpływ metod i warunków odlewania stopu dentystycznego Heraenium NA na ilość uwalnianych jonów. W: 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź, 2009 s Współaut.: Małgorzata I[wona] Szynkowska, Ewa Leśniewska, Aleksandra Pawlaczyk, Jadwiga Albińska, Tadeusz Paryjczak, Wpływ sposobu przygotowania szkliwa na strukturę jego powierzchni i wytrzymałość połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu samotrawiącego. W: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Lublin, 2009 s Współaut.:..., Jolanta Sokołowska, Agnieszka Pacyk 124. Wydział Lekarsko - Dentystyczny. Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13 s , portr. S k ł a d osobowy i spis wykładów Akademii Medycznej w Łodzi na rok akademicki ; I n f o r m a t o r Nauki Polskiej ; I n f o r m a t o r Nauki Łódzkiej ( ); Jadwiga P i o t r o w s k a, Ryszard Ż m u d a : Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Łodzi za lata Łódź 2000; T o ż ( , ) / oprac. R. Żmuda. Łód. 2002, 2004; B i b l i o g r a f i a publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rok 2002, 2003, 2004 / pod red. R. Żmudy. Łódź 2003-; Andrzej K u r n a t o w s k i : Kolejni profesorowie i doktorzy habilitowani Akademii Medycznej w Łodzi Łódź 2004 s , portr.; [S z e ś ć d z i e s i ę c i o - p i ę c i o ] l e c i e wydziałów medycznych / zainic. i oprac. [red. pracy zbiorowej] Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz. Łódź 2010 s. 9, 22, 745, 798, il., portr.; Piotr M a c h l a ń s k i, Jerzy S u p a d y : 65 lat wyższego szkolnictwa medycznego w Łodzi Łódź 2010 s....; // Materiały i informacje przekazane przez prof. dr hab. Jerzego Sokołowskiego redaktorowi Kronikarza. Ryszard Żmuda 384 Kronikarz 2008/2009 R. 7 nr 13

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu 3 PRACE historyczne Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282 292 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kordas 1, Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 2, Maciej Dobrzyński

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2012 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2012r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych

Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 203-210 Zastosowanie technologii selektywnego topienia laserem (SLM) w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych Selective laser melting (SLM)

Bardziej szczegółowo

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND

www.stomatologia-polska.pl S OMA I NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.stomatologia-polska.pl S OMA I 2007/2008 O OG A NAJLEPSI W POLSCE NR 1/I/2007 ISSN 1895-2186 cena 24,50 zł (w tym 7% VAT) DENTISTRY THE BEST OF POLAND www.oralb.com.pl www.3mespe.pl Stomatologia polska

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT BUDOWNICTWA w Płocku KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA XXVI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM im. BOLESŁAWA KRZYSZTOFIKA AQUA

Bardziej szczegółowo

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC w roku 2011 1 SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC STAN NA DZIEŃ 31.12.2011r.. 4 1.1. Dyrekcja IGiChP w Warszawie. 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1

Katalog produktów 201 20 3 1 201 3 20 4 1 Katalog produktów 2013 2014 Drodzy Klienci, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym katalogiem SpofaDental 2013/2014, w którym z przyjemnością prezentujemy szeroki wybór materiałów stworzonych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT. dr n. biol. Ewa Stępień. do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr n. biol. Ewa Stępień Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej ul. Kopernika 15A e-mail: estepien@cm-uj.krakow.pl kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aldona

Bardziej szczegółowo

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE Lechosław F. Ciupik WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO - BADAWCZEJ MONOGRAFIE 1. Ciupik L. F. Mechanizmy procesu spajania odkształceniowego metali na zimno. Monografia nr 27. WSI, Zielona Góra, 1983; 210,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CLINICAL

KATALOG PRODUKTÓW CLINICAL KATALOG PRODUKTÓW CLINICAL Plaque Test Fluorescencyjny płyn do wybarwiania osadów nazębnych Optra Gate Elastyczny rozwieracz jamy ustnej Proxyt Pasta do czyszczenia zębów (RDA 7) Cervitec Plus Lakier ochronny

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo