WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO"

Transkrypt

1 LfC Zielona Góra WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO OGÓŁEM 450 PUBLIKACJI 2014 r. 1. Ciupik L.F.: Od własności przemysłowej do zysku: doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji., ref., X Międzynarodowe Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, Kraków, Ciupik L.F.: Epiphyseal Ring: new biomechanical hipothesis of creation and functioning of epiphyseal ring of human vertebral body. Epiphyseal Ring:nowa hipoteza biomechaniczna powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego trzonu kręgosłupa ludzkiego., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Hölper B.M., Eichler M., Göktas V.,Liebthal A., Cęcek J., Cieślik-Górna M.: Clinical assessment of interbody stabilization by CarRLIF method regarding geometric positioning of the implants as determinant of learning curve. Ocena kliniczna stabilizacji międzytrzonowej metodą CarRLIF z uwzględnieniem geometrycznego pozycjonowania implantu jako wyznacznika krzywej uczenia., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Baran B., Pieniążek J., Szpalski M.: The importance of matching the repositional cage to the geometry of the intervertebral space in treatment of degenerative spondylolisthesis. Znaczenie dopasowania czopa repozycyjnego do geometrii przestrzeni międzytrzonowej w leczeniu ześlizgu zwyrodnieniowego., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Kierzkowska A., Lipik E., Ciupik L.F., Tęsiorowski M.: Biomechanical - morphometric conditions of vertebral lateral masses and occiput in the occipitalcervical OCAM bio-stabilization. Uwarunkowanie morfometryczno-biomechaniczne masywów bocznych i potylicy w bio-stabilizacji potyliczno-szyjnej OCAM., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Liebthal A., Ciupik L.F., Kołłątaj M.: Psychosocial state of elderly patients undergoing surgical treatment of spine. Stan psychospołeczny starszych pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu kręgosłupa., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F.: Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP., ref., Konferencja Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce, Zielona Góra,

2 2013 r. 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Rozwój wiedzy i innowacyjnych technologii dla spondyloimplantologii., ref., II Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Trzebnica, Szpalski M., Gunzburg R., Ciupik L.F.: Simultaneous reduction and fixation of spondylolisthesis by a sliding intervertebral cage: Technique and preliminary clinical result., presentation, 14 th Dubai Spine Conference, Dubai, Ciupik L.F., Klekiel M.: Mechanizm osteointegracji z implantem, zwłaszcza w chirurgii kręgosłupa, ref., Polska Szkoła Neurochirurgii, Tarnów-Krynica, Dobkiewicz A., Trompeta J., Jędrzejek A., Pieniążek J., Ciupik L.F., Baran B.: Odległe wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego kręgozmyku zwyrodnieniowego w lędźwiowym odcinku kręgosłupa według polskiej metody DrRB, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Ciupik L.F., Klekiel M.: Epiphyseal Ring: nowa hipoteza biomechaniczna LC powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego trzonu kręgosłupa ludzkiego, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Rakowska J.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa operacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu implantów międzytrzonowych C DISC PEEK, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Baran B., Flis E., Ciupik L.F.: Ocena oporów repozycji ześlizgu i rola blaszki granicznej w leczeniu spondylolistezy lędźwiowej, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Kierzkowska A., Ciupik L.F., Klekiel M., Cęcek J., Sterna J., Hölper B.:, Lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa; przyśpieszenie fuzji 3D-kratownicowym, titrabekularnym implantem, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Ciupik L.F.: Kręgozmyk jak dalece jest potrzebna repozycja; aspekt biomechaniczno-kliniczny, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Kołłątaj M., Dobrogowski J., Liebthal A., Ciupik L.F.: Ocena związku inwazyjności spondylochirurgicznej z efektywnością technologii medycznych, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Nowe spojrzenie na mechanizm zrostu kość-implant., ref., III Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Polanica-Zdrój, Hölper B.M., Göktas V., Eichler M.K.: Evaluation of a frame/porous structured Carving Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360 o MIS- Spondylodesis. THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2013; 1; 5: Ciupik L.F., Klekiel M., Tęsiorowski M.: Morphometry of vertebral epiphyseal ring in the human lumbar spine. Morfometria pierścienia nasadowego trzonu odcinka lędźwiowego kręgosłupa ludzkiego. THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2013; 2;6: r. 2

3 1. Zarzycki D., Łokas K., Lasota J., Mackoś M., Nowosad K., Potaczek T., Smętkowski A.: Wyniki leczenia jednopoziomowej degeneracyjnej choroby dyskowej w odcinku lędźwiowym przy pomocy dystraktora międzykolczystego. ref., abstr., THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 39-40; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Eichler M.K., Hölper B.M.: Evaluation of a porous Structure Carving Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360 o MIS-Spondylodesis. ref., abstr., THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 44; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Miękisiak G., Kołłątaj M.: Validation and cross-cultural adaptation of the Polish version of the Oswestry Disability Index. Walidacja i kulturowa adaptacja polskiej wersji Oswestry Disability Index. ref., abstr., THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 48; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Dobrogowski J., Kołłątaj M., Liebthal A.: Spondylochirurgical invasiveness as a component of medical technology assessment in the context of EBM. Inwazyjność spondylochirurgiczna elementem oceny technologii medycznych w aspekcie EBM. ref., abstr.,the JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 48-49; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Tabakow P., Jarmundowicz W., Czapiga B, Fortuna W., Międzybrodzki R., Czyż M., Huber J., Szarek D., Okurowski S., Szewczyk P., Górski A., Raisman G.: Transplantacja autologicznych komórek gleju węchowego wyizolowanych z błony węchowej u pacjentów z całkowitym urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.* Sympozjum naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, Sekcja Neuroortopedii PolskiegoTowarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Łódź, Tabakow P., Jarmundowicz W., Fortuna W., Li D., Czyż M., Szarek D., Czapiga B., Międzybrodzki R., Huber J., Okurowski S., Szewczyk P., Raisman G.:Transplantacja autologicznych komórek gleju węchowego z opuszki węchowej z jednoczasową rekonstrukcją ubytku rdzenia kręgowego wszczepami z nerwu łydkowego nowe podejście w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi.* Sympozjum naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Łódź, * do wszczepienia wykorzystano wykonany w LfC przyrząd do mikroiniekcji do rdzenia 2011 r. 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jacek P.: Application of computed tomography in morphometric evaluation of cervical spine in terms of bio-stabilization. Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie morfometrycznej kręgosłupa pod kątem biostabilizacji. Engineering of Biomaterials; 2011; : Ciupik L.F., Flis E.: Tomographical evaluation of the contact of titanium implant with bone tissue of the porcine spine. Ocena tomograficzna kontaktu implantu tytanowego z tkanką kostną świńskiego kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2011; : r. 3

4 1. Maksymczak K.: Komercjalizacja wyników badań. PULS, 2010; 1(137); Ciupik L.F.: LfC: Zarządzanie innowacjami; współczesne wyzwanie. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Zakopane, r. 3. Ciupik L.F.: LfC: zarządzanie innowacjami; współczesne wyzwanie Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J.: Evaluation of the usefulness of polymeric materials for spinal implants on the basic of post mortem studies on goats. Ocena przydatności materiałów polimerowych na implanty kręgosłupowe na podstawie badań post mortem na kozach. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Technology-biomechanical evaluation of metal biomaterials derived by layer technology. Technologiczno-biomechaniczna ocena biomateriałów metalowych otrzymywanych technologią warstwową. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: Tęsiorowski M., Zarzycki D., Lipik E., Ciupik L.F.: Occipito-cervical fusion using some types of implants anchors in the cranio-cervical pathologies. Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radło P., Łokas K.:Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease. Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową chorobą dyskową z użyciem dystraktorów międzykolczystych. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Zarzycki D., Lasota J., Smętkowski A., Adamczyk J., Radło P., Potaczek T.: Complications and difficulties in treatment of degenerative disc disease in lumbar spine with interspinous distractor. Trudności i powikłania w leczeniu degeneracyjnej choroby dyskowej odcinka lędźwiowego metodą dystraktora międzykolczystego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Ciupik L.F., Kierzkowska A., Powchowicz P., Słoński E., Łozowski M., Klusczyk T.: Functional assessment of innovate vertebral body PEEK prosthesis fusion -type. Funkcjonalna ocena innowacyjnej trzonowej protezy PEEKowej typu fusion. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Ciupik L.F., Kierzkowska A., Łozowski M.: Selected biomechanical properities of the fusion type PEEK verterbral body prosthesis. Wybrane własności biomechaniczne PEEK-owej protezy trzonu typu fusion. Engineering of Biomaterials; 2010; : r. 1. Pieniążek J., Pieniążek T., Dobkiewicz A., Ciupik L.F., Trompeta J.: Leczenie neurochirurgiczne w mielopatii szyjnej. VI Sympozjum Naukowe: Neurochirurgiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Katowice, Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L.F., Pieniążek T., Trompeta J.: Wąski kanał kręgowy. VI Sympozjum Naukowe: Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Katowice, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: InSWing results of biomechanical and preclinical tests; premises for clinical assessment. inswing wyniki badań bioinżynierskich i 4

5 przedklinicznych; przesłanki oceny klinicznej. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 2;14: Tęsiorowski M., Zarzycki D., Lipik E., Ciupik L.F.: Occipito-cervical fusion using some types of implants anchors in the cranio-cervical pathologies. Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Suárez-Rivera O.: Occipito-cervical fixation in rheumatoid arthritis and posttrauma patients, using the OCAM fixation system. Short report. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Occipito-cervical anchorage method: some biomechanical aspects and clinical results; experience of last nine years. Potylicznoszyjna metoda kotwiczenia: niektóre biomechaniczne aspekty i kliniczne rezultaty; doświadczenia z ostatnich dziewięciu lat. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16; Ashkenazi E.: Cervical anterior Stabilization Anterior cervical decompression using the Hybrid Decompression Fixation technique, a combination of corpectomies and or discectomies, in the management of multilevel cervical myelopathy. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Kitliński B., Harat M., Lebioda A., Paczkowski D., Gryszko R.: Reoperations according to the type of implant applied In cervical discopathies. Reoperacje w zależności od typu zastosowanego implantu w dyskopatiach szyjnych. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L. F., Kierzkowska A.: Treatment of cervical spine discopathy using double functional method of stabilization D-FUN-M. Leczenie dyskopatii kręgostupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D-FUN-M. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Szpalski M., Gunzburg R., Moore R. J., Colloca C. J.: State of the art and advances in Interspinous implants. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radto P., Adamczyk J.: inswing interspinous spacer in the treatment of lumbar disc diseases. Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inswing. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Pieniążek J., Bednarek M., Dobkiewicz A., Pieniążek T., Ciupik L. F., Kierzkowska A.: Clinical and radiological assessment of interspinous stabilization using inswing implant. Ocena kliniczna i radiologiczna stabilizacji międzywyrostkowej implantem inswing. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Paczkowski D., Harat M., Kitliński B.: Analysis of indications and complications of interspinous stabilization inswing. Analiza wskazań i powikłań stabilizacji międzykolczystej inswing. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Potaczek T.: Sagittal spinal balance after anterior fusion in lumbar scoliosis. Balans strzałkowy w skoliozach lędźwiowych 5

6 operowanych z dostępu przedniego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Potaczek T., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Jasiewicz B.: Surgical treatment of scoliosis in patients with myelomeningocele. Leczenie operacyjne skoliozy u chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Cęcek J., Dobkiewicz A., Słoński E., Pieniążek J., Powchowicz P., Trompeta J.: Improving of transpedicular stabilization using SGL Self Guided Lock procedure. Usprawnienie stabilizacji transpedicularnej przez zastosowanie procedury SGL - Self Guided Lock. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Ciupik L.F., Kierzkowska A., Baran B., Pieniążek J., Zarzycki D.: Intervertebral body stabilization the biomechanical significance of endplate. Stabilizacja międzytrzonowa - biomechaniczne znaczenie blaszki granicznej. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Ciupik L.F., Baran B., Dobkiewicz A., Zarzycki D.: Valuation of development in surgical treatment of spondylolisthesis. Ocena postępu w chirurgicznym leczeniu spondylolistezy. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Kierzkowska A., Ciupik L.F., Sterna J.: An application of polyester bands in spinal stabilization. Zastosowanie poliestrowych cięgien w stabilizacji kręgosłupowej. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Dobkiewicz A., Baran B., Ciupik L.F., Pieniążek J.: Preliminary assessment of the spondylolisthesis comprehensive surgical treatment in lumbar spine. Wstępna ocena kompleksowego leczenia operacyjnego kręgozmyku w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Kołłątaj M., Dobrogowski J.: Psychosocial risk factors can diminish success of spinal surgery. Psychospołeczne czynniki ryzyka mogą stanowić przeszkodę w skutecznym operacyjnym leczeniu kręgosłupa. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Potaczek T., Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Szczęśniak A.: Treatment of Idiopathic Scoliosis Exceeding 100 o Comparison of Different Surgical Techniques. Leczenie skolioz idiopatycznych o kącie skrzywienia przekraczającym 100 o porównanie technik operacyjnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2009; 6; 11: r. 1. Szpalski M., Pieniążek J., Gunzburg R., Ciupik L.: One year follow up of a minimally invasive self locking interspinous implant. Clinical results and CT measurements of foramen size. Congress SpineWeek 2008, Geneva, Radek A., Ciupk L.F., Radek M., Zapałowicz K.: The new Occipito-Cervical Anchorage Method (O C A M) for stabilization craniocervical junction. Sexto teller international: Cirurgia de la base de craneo, vascular cerebral y columna vertebral, dr. Luis Delgado Reyes, Mexico City,

7 3. Radek A., Radek M.: Surgical treatment of compressive disorders of cranio-cervical junction. Decision making: to stabilize or not. Sexto teller international: Cirurgia de la base de craneo, vascular cerebral y columna vertebral, dr. Luis Delgado Reyes, Mexico City, Ciupik L.F., Słoński E., Powchowicz P., Pieniążek J., Dobkiewicz A.: The improvement of transpedicular stabilization by use of screws with self-guiding fixation. Usprawnienia stabilizacji transpedikularnej poprzez zastosowanie śrub z mocowaniem samoprowadzącym. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: InSWing results of biomechanical and pre-clinical investigations: premises with clinical effects. InSWing wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych: przesłanki efektów klinicznych. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Baran B.: Spondylolisthesis analysis of reposition mechanism. Analiza mechanizmu leczenia kręgozmyku. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Mayer H. M.: Principles and overview. Brussels International Spine Symposium, Brussels, Pfeiffer M.: Intra-operative biomechanical influence of decompression upon the performance of degenerative lumbar segments affected by interspinous spacers. Brussels International Spine Symposium, Brussels, Pfeiffer M.: The inswing device First results of a prospective study with a new interspinous spacer in patents with spinal stenosis. Brussels International Spine Symposium, Brussels, Kierzkowska A., Sterna J., Ciupik L. F., Bielecki W.: The influence of musculoskeletal environment on bearning-tensioning system in alloplasty of the animal spine. Oddziaływanie środowiska kostno-mięśniowego z układem podporowocięgnowym w alloplastyce segmentu kręgosłupa/kręgomostu zwierzęcego. Engineering of Biomaterials; 2008; 77-80: r. 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Ocena pewności stabilizacji kręgosłupa szyjnego z użyciem implantu według zasad DERO. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Tęsiorowski M., Lipik E., Zarzycki D., Jasiewicz B.: Aspekt biomechaniczny zastosowania kotwic w stabilizacji kręgosłupa szyjnego. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L., Słowiński J., Pieniążek T., Gola- Adamczyk M., Szczepański J.: Dwufunkcyjna stabilizacja kręgosłupa szyjnego systemem D Fun M. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNch: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Ciupik L. F., Kierzkowska A.: Postęp w implantologii kręgosłupa systemem DERO. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Krul W., Graczyk J., Jedynak J., Jędrzejczyk A., Jarych A.: Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. XIV 7

8 Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Dobkiewicz A., Pieniążek J., Cupik L.F., Słowiński J., Gola-Adamczyk M., Szczepański J.: Stabilizacja potyliczno-szyjna metodą O C A M. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Hakało J., Wroński J.: Złamanie wisielcze obrotnika. Symzpojum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Cupik M.: Rola czynników psychospołecznych w rozwoju bólu i leczeniu szyjnego odcinka kręgosłupa. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Ciupik L.F., Kierzkowska A., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Radek M.: Wpływ wieloosiowości konstrukcyjnej implantów na usprawnienie stabilizacji kręgosłupa szyjnego. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Radek A., Zapałowicz K., Grochal M., Radek M.: Stabilizacja potyliczna kręgosłupa w różnych patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Szpalski M., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Szczepański J., Pieniążek T., Gunzburg R.: Initial results of InterS low-invasive non-fusion dynamic stabilization method. 34 th Annual Meeting, Hong Kong, Kierzkowska A.: Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V ELI. Rozprawa doktorska; promotor: prof. E. Krasicka-Cydzik, recenzenci: prof. Jan Marciniak, prof. A. Walicka. Uniwersytet Zielonogórski, Szpalski M., Pieniążek J., Gunzburg R., Ciupik L.F.: 1 year follow up after insertion of a minimally invasive self locking interspinous implant. Clinical results and CT measurements foramen size. XIVth Brussels International Spine Symposium, Brussels-Belgium, Godlewski B., Grochal M., Jekimov R., Wójcik R., Radek M., Radek A.: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego choroby dyskowej szyjnego odcinka kręgosłupa z zastosowaniem implantów DERO C-Disc PEEK. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2007; 41; r. 1. Gaździk T. Sz.: Implanty kręgosłupowe. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2006; 4: Ciupik L.F., Gunzburg R., Kierzkowska A., Sterna J.: Analiza biomechaniczna dynamiczno-napięciowej stabilizacji międzywyrostkowej typu non fusion kręgosłupa lędźwiowego. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Dobkiewicz A., Pieniążek J., Szpalski M., Ciupik L.F.: Prospektywne, międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne systemu stabilizacyjnego InterS; założenia. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa; Łódź,

9 4. Ciupik L.F., Pieniążek J., Radek M., Szpalski M.: InterS: blisko 50. procentowa redukcja inwazyjności w lędźwiowych stabilizacjach międzywyrostkowych. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Sterna J., Chłopek J., Ciupik L.F., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J., Radek M., Szpalski M.: Ocena procedury i badania na zwierzętach-kozy efektów wszczepienia dynamiczno-napięciowego systemu stabilizującego typu InterS. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Pieniążek J., Dobkiewicz A., Szczepański J., Pieniążek T.: Wyniki leczenia kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem małoinwazyjnej metody dynamicznej stabilizacji non fusion typu InterS. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Ciupik M.: Aspekt psychologiczny relacji lekarz-pacjent przy leczeniu chirurgicznym kręgosłupa. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Sterna J., Ciupik L.F., Chłopek J., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J.: Evaluation of multifunctional interspinous stabilizer non-fusion type; tests on animals- goats. Ocena wielofunkcyjnego stabilizatora międzywyrostkowego typu non-fusion ; badania na zwierzętach kozy. Engineering of biomaterials, 2006, 58-60, Ciupik L. F., Cęcek I., Gunzburg R., Kierzkowska A., Szpalski, M.: Biomechanical evaluation of corrective-stabilizing function of polymeric-polyester interspinous stabilizer. Ocena biomechaniczna funkcji korekcyjno-stabilizującej polimero-poliestrowego stabilizatora międzywyrostkowego. Engineering of biomaterials, 2006; 58-60: Radek A., Maciejczak A.: Stabilizacja kręgosłupa Cz. I Kręgosłup szyjny. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne, Kraków, Tęsiorowski M., Kwiatkowski S., Jasiewicz B., Kącki W., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Congenital defect of craniovertebral junction in twins with Kniest dysplasia case report. Ortopedia i Traumatologia, 4/2006; Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Lipik E.: Leczenie złamań zęba obrotnika z dostępu tylnego. Ortopedia i Traumatologia, 2006;4: Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.. Sumara M.: Surgical management of flexion-distraction dislocation of cervical spine: anterior versus combined posterior-anterior approach. Ortopedia i Traumatologia, 2006:4: Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Lipik E.: Posterior approach for dens fracture. Ortopedia i traumatologia, 2006;4: r. 1. Ciupik L. F.: Zarządzanie jakością w aspekcie bezpieczeństwa tworzenia i użytkowania innowacyjnych wyrobów biomedycznych. Uniwersytet Zielonogórski, Będziński R., Kaczmarek B., Bukartyk S., Pezowicz C., Szotek S., Szust A.: Metody doświadczalne w badaniach preparatów sekcyjnych kręgosłupa z zastosowaniem różnych systemów stabilizacji. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra,

10 3. Ciupik L.F., Hakało J., Zarzycki D.: Jednoczesne odbarczenie przestrzeni międzytrzonowej poprzez rotację czopa prostokątnego ze stabilizacją w zmodyfikowanej metodzie R-PLIF. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L.F., Jędrych Ł., Pieniążek J., Maciejczak A.: Analiza biomechaniczna stabilizatora typu C-spring i procedura wszczepiania. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jędrych Ł.: Biomateriały stosowane na implanty DERO: historia, współczesność, przyszłość. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Ocena biomechaniczna zastosowania kotwic w stabilizacji potyliczno-szyjnej i szyjnej metodą O C A M/DERO. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L. F., Kierzkowska A., Pieniążek J., Zarzycki D.: Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L. F., Maciejczak A., Pieniążek J., Radek A., Zarzycki D.: Stabilizacja międzywyrostkowa, lędźwiowa: kompromis pomiędzy wypełnianiem funkcji leczniczych a wyborem materiału i rozwiązania konstrukcyjnego implantu. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Dobrowolski J. M., Arabski K., Bandyra A., Horeglad S., Potasz P., Szabłowski T., Włudyga S., Zarzycki D.: Zastosowanie metalowego bloczka stabilizacyjnego stopy BS-DERO do zablokowania zatoki stępu przy rekonstrukcji stopy płaskokoślawej lub końskokoślawej spastycznej. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Jankowski R., Nowak S., Żukiel R., Blok T.: Stabilizacja potyliczno-szyjna. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Jankowski R., Nowak S., Żukiel R., Blok T.: Sposoby stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa uszkodzonego przerzutem nowotworowym. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Jasiewicz B., Zarzycka M., Zarzycki D., Kącki W.: Wskazania do tylnej i przedniej spondylodezy w skoliozach idiopatycznych w zależności od klasyfikacji Kinga i Lenke. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Krasicka-Cydzik E., Głazowska I.: Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Krul W., Graczyk J., Jedynak J., Jędrzejczyk A.: Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Marciniak J., Paszenda Z.: Biotolerancja biomateriałów metalicznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Pankowski R., Smoczyński A., Smoczyński M., Piotrowski M.: Przednia i tylna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśniowego. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra,

11 17. Pieniążek J., Ciupik L.F., Mrówka R., Hakało J., Dobkiewicz A., Słowiński J., Pieniążek T., Szczepański J.: Rozwój technik stabilizacji kręgosłupa szyjnego w leczeniu dyskopatii. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Sienkiel W., Bielecki A., Mierzwa R., Majcher S.: Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Smoczyński M., Smoczyński A., Łuczkiewicz P., Pankowski R.: Doświadczalne badania ruchomości kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po zastosowaniu stabilizacji przedniej i tylnej. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycka M., Jasiewicz B., Zarzycki D., Kącki W.: Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Radło P., Winiarski A., Ciupik L. F., Makieła G.: Hiperkifotyzacja problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Lipik E., Bakalarek B., Kącki W.: Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Winiarski A., Radło P., Makieła G., Lipik E.: Technika kość na kość w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Winiarski A., Radło P.: Nowatorska technika leczenia bólu krzyża proteza jądra miażdżystego. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Walkowiak B., Doroś-Przybyszewska I., Kamińska M., Komorowski P., Okr W.: Porównanie trombozgodności stali medycznej ASI 316L i stopu tytanu. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.: Zasady stabilizacji tylnej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Radek A., Zapałowicz K., Radek M.: Niestabilność pogranicza czaszkowokręgosłupowego leczona wspornikiem potyliczno-szyjnym DERO. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.: Redukcja i stabilizacja zwichnięć kręgosłupa szyjnego. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjna na kotwicach O C A M/DERO: procedura wszczepiania i ocena kliniczna. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Ocena stabilizacji międzytrzonowo-natrzonowej systemem D Fun C M w dyskopatii szyjnego odcinka kręgosłupa na podstawie przypadków 11

12 klinicznych.. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Szpalski M.: Artroplastyka dysku historyczne perspektywy i stan obecny. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Linde B.: PDN- proteza jądra miażdżystego i rezultaty kliniczne. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L. F., Cęcek J., Powchowicz P., Pieniążek J., Smoczyński A., Zarzycki D.: InterS: dynamiczny, małoinwazyjny wspornik międzywyrostkowy, lędźwiowy. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Gunzburg R.: Spondylolistezy przegląd. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Pankowski R., Smoczyński A., Smoczyński M., Piotrowski M.: Przednia i tylna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśniowego. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Nowak R., Maliszewski M., Mrozek S., Miecznikowski W., Drygalski M.: Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa. Dekompresja i stabilizacja. Doświadczenia własne. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Klasyfikacja AO w urazach kręgosłupa, a zakres zabiegu operacyjnego. Aspekty biomechaniczne. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Miecznikowski W., Nowak R., Mrozek S., Drygalski M.: Krótkoodcinkowa stabilizacja przy pomocy śrub transpedicularnych w leczeniu złamań piersiowolędźwiowych kręgosłupa. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Gosek K. Zarządzanie jakością na podstawie wyrobów medycznych firmy LfC z siedzibą w Czerwieńsku. Praca magisterska; Uniwersytet Zielonogórski, lipiec Chrzanowski W., Marciniak J., Ciupik L. F., Nawrat G.: Ocena przydatności obróbek elektrochemicznych do modyfikacji powierzchni implantów kręgosłupowych. Bioinżynieria materiałów; 46: Chrzanowski W., Marciniak J., Ciupik L.: An evaluation of the usefulness of electrochemical treatment for spine implants surface modification. Poster; XV Konferencja Naukowa: Biomateriały w medycynie i weterynarii, Rytro, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Barcińska I.: The importance of veryfying diagnosis in patients with spinal cord injury hospitalized in a rehabilitation department. Znaczenie weryfikacji rozpoznania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005; 7; Ciupik L.F.: Wielofunkcyjność tytanu w zastosowaniu na implanty do chirurgii kręgosłupa. VII Ogólnopolska konferencja: Tytan i jego stopy, Serock k/warszawy,

13 2004 r. 1. Sibilski A.: LfC-wyprzedzanie teraźniejszości. Miesięcznik Czerwieńsk-U nas, nr 139, luty Hakało J.: Biomechaniczna i kliniczna ocena nowej metody stabilizacji kręgosłupa szyjnego D Fun C E. Praca doktorska, AM Wrocław, Maksymczak K.: Jak plaster miodu. Miesięcznik Puls, nr 5 (69). 4. Ciupik L.F., Zarzycki D.: Inżynieria w nowoczesnej chirurgii kręgosłupa: stan aktualny i perspektywy. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, Ciupik L.F., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki D.: Nowa, polska metoda stabilizacji potyliczno-szyjnej typu O C A M; aspekt biomechaniczny i wyniki kliniczne. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kazimierz Dolny, Szotek S., Jarmundowicz W., Będziński R., Szarek W., Ciupik L.F.: Stabilizacja potyliczno-szyjna; badania eksperymentalne. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kazimierz Dolny, Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B.: Stabilizacja potyliczno-szyjna w chorobach układowych-doświadczenia własne. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kazimierz Dolny, Radek A., Zapałowicz K., Radek M., Gasiński P., Grochal M., Karbownik J., Godlewski B.: Wyniki zastosowania systemu stabilizacji czaszkowo-kręgosłupowego DERO-LfC. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Zapałowicz K., Radek A., Radek M.: Zagadnienia stosowania implantów do zespoleń pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego u dzieci. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Hakało J., Pezowicz C., Wroński J., Będziński R.: Ocena biomechaniczna nowej metody stabilizacji kręgosłupa szyjnego D Fun C E. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Hakało J., Wroński J.: Ocena kliniczna nowej metody stabilizacji kręgosłupa szyjnego D Fun C E. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Jarmundowicz W., Szarek W., Zub W.: Własne doświadczenie w stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowym. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Pieniążek J., Mrówka R., Dobkiewicz A., Pieniążek T., Szczepański J.: Diagnostyka i leczenie dyskopatii w materiale własnym. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Radek A., Radek M., Grochal M., Ciupik L., Tęsiorowski M.: Stabilizacja międzytrzonowa szyi z przyspieszonym zrostem kostnym z użyciem półsprężystego implantu Cs-DISC. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny,

14 15. Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.: Stabilizacja tylna kręgosłupa piersiowego jaki rodzaj i rozległość instrumentacji wybrać i dlaczego?xii Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Radek A., Zapałowicz K., Radek M., Ciupik L.F.: Zastosowanie systemu stabilizacji czaszkowo-kręgosłupowej: kotwica szyjna. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Spondyloimplantologia w neuroortopedii: Od Konstancina 2002 do Kazimierza Dolnego 2004, 6. Sympozjum Polskiej Grupy DERO-Kazimierz Dolny, r. Biuletyn Polskiej Grupy DERO nr Zarzycki D., Bakalarek B., Koniarski A., Kasprzyk M., Witkowski M.: Naturalna historia wrodzonych deformacji kręgosłupa. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Winiarski A., Zarzycki D., Koniarski A., Kalicińśki M.: Historia naturalna skoliozy idiopatycznej. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Majcher P., Fatyga M., Będziński R.: Biomechaniczne badania doświadczalne kręgosłupa piersiowego w aspekcie patomechaniki skolioz. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Modrzewski K., Skwarcz A.: Przyczyny i skutki opóźnień leczenia zniekształceń kręgosłupa u dzieci i młodzieży. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Ciupik L. F., Zarzycki D., Winiarski A.: Zasady doboru i utwierdzania śrub w trzonach oraz sztucznego krążka międzykręgowego w leczeniu skoliozy. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Fatyga M., Kłapeć B., Majcher P., Skwarcz A.: Wyniki leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych metodą trójpłaszczyznową korekcji ze spondylodezą. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Ciupik L., Kierzkowska A., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki D.: Evaluation of fixation strength of the spinal titanium O C A M anchor. Ocena wytrzymałości utwierdzenia tytanowej kotwicy O C A M z przeznaczeniem do kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2004; 38-42: Ciupik L., Jędrych Ł., Powchowicz P., Pieniążek J.: New functions of the spinal prostheses resulting from combining design and specific properties of PEEK polymer. Nowe funkcje protez kręgosłupa z łączenia specyficznych własności polimeru PEEK i rozwiązania konstrukcyjnego. Engineering of Biomaterials; 2004; 38-42: Ciupik L., Graczyk A., Gajewski M., Maciejczak A., Radek A., Zarzycki D.: Material and design influence of the healing functions of the InSpin type implant for the interspinous stabilization. Funkcje lecznicze a materiał i konstrukcja implantu typu InSpin do stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2004; 38-42: Szotek S., Będzinski R., Ścigała K., Ciupik L.F.: A study of human skull deformation by using laser and CT method. Machine Dynamics Problems 2004; 28; 4. 14

15 28. Szotek S., Będziński R., Ciupik L.F.: Badania przemieszczeń kości potylicznej po wprowadzeniu stabilizacji potyliczno szyjnej badania doświadczalne. Mechanika w Medycynie, Rzeszów, Szotek S., Będzinski R., Ciupik L.F., Scigala K., Pilarski W., Sasiadek M.: Experimental research of occiput-cervical stabilization. 14 th European Society of Biomechanics (ESB) conference, s-hertogenbosch, The Netherlands, Zarzycki D., Radło P.: Intervertebral cages in the treatment of lumbar disc disease. Wszczepy międzytrzonowe w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2004; 6; r. 1. Ciupik L.F.: Zastosowanie bioinżynierii i bio-nano-technologii w budowie nowej generacji implantów i stosowanie nowatorskich procedur chirurgicznych. Seminarium Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Lipik E., Kącki W.: Indications and range of surgery in the treatment of spine metastatic tumours.wskazania i zakres leczenia operacyjnego w nowotworach przerzutowych kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5; 2: Tęsiorowski M., Zarzycki D., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa szyjnego przegląd przypadków. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5; 2: Larysz D., Gusta A., Kędzierski M., Kominiak P.: Znaczenie odcinkowej stabilizacji w leczeniu zmian chorobowych krążka międzykręgowego w spondylozie lędźwiowej. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Zub W., Szarek W., Jarmundowicz W., Fuchs A., Kurza A.: Wyniki leczenia niestabilności kręgosłupa lędźwiowego pochodzenia zwyrodnieniowego za pomocą wszczepów międzytrzonowych. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Janusz W., Kamieniak P., Trojanowski T.: Klatki międzytrzonowe w leczeniu spondylozy lędźwiowej. Porównanie systemów. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Pucher A., Jankowski R.: Taktyka postępowania w kręgozmykach zwyrodnieniowych (poster). XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Ciupik L.F.: Niektóre problemy wykorzystania bioinżynierii w zaawansowanej chirurgii kręgosłupa. Inżynieria biomateriałów, 2003, nr Krul W., Graczyk J., Jedynak J. Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. Zjazd Neurochirurgów Polskich, Szczecin Frątczak R.: Opracowanie konstrukcji stabilizatora szyjnego oraz procedury jego wszczepiania. Praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Promotor: L. Ciupik. 11. Szotek S.: Wpływ systemów stabilizacji na przemieszczenia struktur kostnych odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka. Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Promotor: R. Będziński, recenzenci: W. Jarmundowicz, M. Szata. 12. Zarzycki D.: Spine surgery in the 75 years of Polish Orthopaedic and Traumatology Society. Rozwój chirurgii kręgosłupa w 75-leciu Polskiego Towarzystwa 15

16 Ortopedycznego i Traumatologicznego. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5; 5: Radek A., Zapałowicz K., Maciejczak A., Karbownik J., Radek M., Gasiński P., Godlewski B.: Strategy in the diagnostics and therapy of tumours of the spine. Strategia postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5, 4: r. 1. Słowiński J.: A new Polish double functional method of cervical spine stabilization: D Fun M. Multidisciplinary Spine Conference, Mayo Clinic Jacksonville USA, Ciupik L.F.: System DERO unikatowe osiągnięcia w skali światowej. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh i 5. Zebranie Polskiej Grupy DERO, Konstancin, Ciupik L.F., Hakało J., Zarzycki D., Radek A., Powchowicz P.: Postęp w stabilizacji PLIF. Nowy czop rotacyjny: prostopadłościenny i beczkowaty. Biuletyn 11/02 Polska Grupa DERO, Jarmundowicz W., Szarek W., Jabłoński P.: The spinal implants in comprehensive treatment of spinal instability. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Ciupik L.F.: Advanced methods and development tendency in stabilization of spine. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Pezowicz C., Szotek S., Filipiak J., Będziński R., Jarmundowicz W., Szarek W.: Influence of stabilization on the stiffness characteristic changing of cervical spine experimental investigation. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Szust A., Będziński R., Majcher P., Skwarcz A.: Experimental investigation of the human thoracic spine flexibility. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Szotek S., Szust A., Będziński R.: Experimental analysis of different posterior lumbar spine stabilisation systems. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Bukartyk S., Będziński R.: The influence of loads on diplacements and strain of bone structures of mobile segment L3-L4 with use of FEM. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Majcher P., Fatyga M., Gawda P.: Bio-engineering in surgical treatment in spondylolisthesis: rationale for selecting the appropriate one. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl1): Ciupik L. F.: Wspomaganie biomechaniczne chirurgicznego leczenia kręgosłupa: zaawansowane metody, współczesne wyzwania. Seminarium Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, r. 1. Tęsiorowski M.: Leczenie operacyjne urazów kręgosłupa i rdzenia w odcinku piersiowym. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego,

17 2. Hakało J.: Leczenie operacyjne urazów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego, Ciupik L.F., Łabędzka A.: Postępy implantologii w urazach kręgosłupa. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego, Hakało J.: Urazy i schorzenia kręgosłupa w pierwszym roku działalności Oddziału Neurochirurgii w Zielonej Górze. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego, Hakało J., Ciupik L.F., Łabędzka A., Zarzycki D.: Biomechaniczna charakterystyka zrostu kostnego przy użyciu stabilizatora. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 6. Hakało J., Ciupik L.F., Pieniążek J., Tęsiorowski M.: Wielopoziomowa hybrydowa stabilizacja szyi polską metodą D Fun M-DUO. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 7. Łabędzka A., Ciupik L.F., Tęsiorowski M., Zarzycki D.: Biomechaniczne uwarunkowania stosowania kotwicy potylicznej w stabilizacji pogranicza czaszkowokręgosłupowego. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 8. Pieniążek J., Ciupik L.F., Dobkiewicz A., Mrówka R., Zarzycki D.: D Fun M: polska metoda dwufunkcyjnej stabilizacji kręgosłupa szyjnego; aspekt klinicznobiomechaniczny. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 9. Król R., M. Marjańska.: Wczesne wyniki stabilizacji odłamów po wysokiej osteotomii piszczeli systemem DERO w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia, Polska 2001; 66; (suppl 3): Wroński J., Hakało J.: Early Results of Corporectomy and Interbody Cage Stabilisation in Cervical Spine Disorders. Biuletyn of the Neurosurgical Association of Thailand, vol.11, no 1, July-September Ciupik L.F.: System DERO najszersze i najnowocześniejsze wspomaganie kręgosłupa. 4. Sympozjum DERO, Komorniki k/ Poznania, Zarzycki D., Rymarczyk A., Lipik E., Sebastianowicz P., Kaliciński M., Tęsiorowski M., Jaśkiewicz B.: Porównanie trzech technik operacyjnych stosowanych w leczeniu różnych typów spondylolistezy. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Ciupik L.F., Zarzycki D.: Mechanizmy repozycji ześlizgu: biomechaniczne uwarunkowania, sposób stabilizacji, ocena kliniczna. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Smoczyński A., Smoczyński M., Łuczkiewicz P.: Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśnieniowego. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Lipik E., Rymarczyk A., Kaliciński M., Sebastianowicz P.: Wczesne wyniki stabilizacji krzyżowej w leczeniu spondylolistezy z użyciem czopów bikortykalnych. 17

18 XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Ciupik L.F.: Zastosowanie instrumentarium DERO opartego na czopie do-między do stabilizacji kręgozmyku zaczynającej się od S1. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Kaliciński M., Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Lipik E.: Powikłania śródoperacyjne i pooperacyjne w leczeniu spondylolistezy. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Kamieniak P., Trojanowski T.: Stabilizacja transpedikularna w leczeniu kręgozmyków lędźwiowych. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Łuczkiewicz P., Smoczyński A., Smoczyński M.: Zastosowanie odbarczenia z tylną stabilizacją i przednim usztywnieniem międzytrzonowym w leczeniu kręgozmyku zwyrodnieniowego. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Sebastianowicz P., Kaliciński M., Lipik E., Rymarczyk A.: Doniesienia wstępne dotyczące sposobów przeciwdziałania bliznowaceniu zewnątrzoponowemu w zabiegach PLIF zastosowanie preparatu Adcon-L. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Pieniążek J., Słowiński J., Ciupik L., Dobkiewicz A., Mrówka R., Zarzycki D., Pieniążek T.: A New Polish Double Functional Method of Cervical Spine Stabilization; A Clinico-Biomechanical Aspect. Czech Neurosurgical Society Symposium, Českĕ Budĕjovice, Czech Republic, Tejszerska D., Wolański W., Gzik M.: Badania modelowe segmentu ruchowego kręgosłupa szyjnego człowieka po stabilizacji. Materiały III Sympozjum Biomechanika w implantologii, Ustroń ; (supl. 32): Wroński J., Hakało J.: Early Experience with Stabilisation of Cervical Spine by Double Functional Method. Ref. wygł. podczas V th Joint Meeting of German and Polish Neurosurgical Societies, Potsdam Wroński J., Hakało J.: Wczesne wyniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego po korporektomiach z użyciem koszyków międzytrzonowych i płytek. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Rzeszów, Ciupik L. F., Powchowicz P., Tyliszczak R.: System DERO najszerzej i najnowocześniej wspomaga leczenie kręgosłupa. Biuletyn 7/01 Polska Grupa DERO, Ciupik L. F., Hakało J., Pieniążek J., Tęsiorowski M., Zarzycki D.: D Fun M: polska metoda dwufunkcyjnej stabilizacji kręgosłupa szyjnego; aspekt klinicznobiomechaniczny. Biuletyn 8/01 Polska Grupa DERO, r. 1. Ciupik L.F.: Rola neuroortopedii w rozwoju krajowej spondyloimplantologii. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Pieniążek J., Mrówka R., Dobkiewicz A., Zarzycki D., Ciupik L. F.: Stabilizacja wewnętrzna, międzytrzonowa w szyjnym odcinku kręgosłupa. VIII Sympozjum Sekcji 18

19 Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Haftek J., Baranowski P., Rud A., Rzeźnicki J., Lis P.: Rozległość usztywnienia kręgosłupa szyjnego niezbędna do uzyskania jego stabilności. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Gusta A., Larysz D., Kędzierski M.: Krótkoodcinkowa stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Fatyga M., Majcher P., Skwarcz A.: Systemy stabilizacji wewnętrznej w operacyjnym leczeniu kręgozmyków. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Operacyjne leczenie zastarzałych złamań kręgosłupa. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A.: Myelomeningocoele leczenie operacyjne deformacji kifotycznej. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Berny W., Szarek W., Druszcz A.: Powikłania związane ze stosowaniem stabilizatorów wewnętrznych kręgosłupa. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Zarzycki D., Rymarczyk A.: Operative treatment of congenital vertebral displacement. Ref. wygł. na World Spine 1, Berlin, Zarzycki D.: Spondylolisthesis: the comparision of three surgical procedures. World Spine 1, Berlin, Zarzycki D.: Surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure. World Spine 1, Berlin, Winiarski A.: Assesment of S.E.P. During intraoperative monitoring of spinal cord function in deformation of spine. World Spine 1, Berlin, Tęsiorowski M., Zarzycki D., Ciupik L. F., Łabędzka A., Lipik E.: The occipital anchor, a new implant in cranio-cervical fixation: biomechanical and clinical aspects. Kotwica potyliczna nowy wszczep w stabilizacji potyliczno-szyjnej. Aspekty biomechaniczne i kliniczne. Kwartalnik - Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja, nr 3, (2/2000). 14. Wall A., Zarzycki D., Konik H., Koprowski H.: Analiza rozkładu temperatur okolicy kręgosłupa w bocznym idiopatycznym skrzywieniu kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A.: Myelomeningocoele leczenie operacyjne deformacji kifotycznej. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Stabilizacja międzytrzonowa w leczeniu operacyjnym choroby dyskowej. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Kącki W.: Leczenie operacyjne złamań kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W.: Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków,

20 19. Zarzycki D., Rymarczyk K., Kącka K., Sienkiel W.: Rola somatosonserycznych potencjałów wywołanych w śródoperacyjnym monitorowaniu funkcji rdzenia kręgowego we wrodzonych i układowych deformacjach kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D.: Endoskopowe techniki chirurgii kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Łuczkiewicz P., Smoczyński A., Smoczyński M.: Odległe wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyków zwyrodnieniowych metodą tylnego odbarczenia kręgosłupa i stabilizacji z przednim międzytrzonowym usztywnieniem. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Smoczyński A., Drożdż J., Smoczyński M., Łuczkiewicz P.: Przednie międzytrzonowe usztywnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego połączone ze stabilizacją pedunkularną w leczeniu kręgozmyku cieśniowego. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Leczenie operacyjne zastarzałych złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Ciupik L.F.: Postęp w rozwoju wspomagania implantami leczenia kręgosłupa, szczególnie w zastosowaniach neurochirurgicznych. Zebranie Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej AM w Lublinie, Ciupik. L.F.: Postęp w biomechanice stabilizacji kręgosłupa. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Tęsiorowski M., Zarzycki D., Jasiewicz B., Kącki W., Jurkowski J.: Diagnostyka obrazowa urazów kręgosłupa. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Hakało J., Wroński J., Kułakowski M., Ciupik L. F., Tęsiorowski M., Rajca A.: Diagnostyka i technika operacyjna w trzech przypadkach nowotworów trzonów w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Zarzycki D., Kaliciński M., Kleinrok K., Posiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Wady wrodzone kręgosłupa i rdzenia kręgowego w diagnostyce obrazowej. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Zarzycki D., Kaliciński M., Bakalarek B., Winiarski A.: Postępowanie terapeutyczne wybranych postaci dysrafizmu. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Majcher P., Skwarcz A., Fatyga M.: Internal fixation of the spine in the surgical treatment of scoliosis. Stabilizacja wewnętrzna kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz. Kwartalnik Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja nr 4 (3) r. 1. Ciupik L.F., Łabędzka A.: Mocowanie haka w DERO to: funkcjonalność, bezpieczeństwo i przyszłość. Biuletyn 2/99 Polska Grupa DERO; Ciupik L.F., Zarzycki D., Jenek M.: Skuteczna stabilizacja śrubą transpedikularną dwustopniową DERO. Biuletyn 3/99 Polska Grupa DERO; Ciupik L.F., Sułowski R.: Łącznik poprzeczny zaczepowy w bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa. Biuletyn 4/99 Polska Grupa DERO; 2. 20

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE Lechosław F. Ciupik WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO - BADAWCZEJ MONOGRAFIE 1. Ciupik L. F. Mechanizmy procesu spajania odkształceniowego metali na zimno. Monografia nr 27. WSI, Zielona Góra, 1983; 210,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE Spis treści SPIS SKRÓTÓW... 3 1. CEL STANOWISKA... 5 2. PRZEWLEKŁY BÓL KRĘGOSŁUPA (CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA)...

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny

Czaprowski Dariusz Grzegorz. profesor nadzwyczajny Curriculum Vitae INFORMACJE OSOBISTE Skłodowskiej 26, 13-200 Działdowo (Polska) +48 607307773 dariusz.czaprowski@interia.pl STANOWISKO O JAKIE SIĘ UBIEGASZ profesor nadzwyczajny DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

VI Sympozjum. Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych. pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki VI Sympozjum Analiza ruchu teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, 4 marca 2011 1 VI Sympozjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W TRYBIE ZAOCZNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny CHILD NEUROLOGY NEUROLOGIA DZIECIĘCA Vol. 15/2006 Nr 30 PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny Lumbar disc herniation in childhood neurosurgical aspect Marek

Bardziej szczegółowo

Spine and Spinal Cord Injuries Causes and Complications

Spine and Spinal Cord Injuries Causes and Complications original papers Adv Clin Exp Med 2012, 21, 4, 477 485 ISSN 1899 5276 Copyright by Wroclaw Medical University Joanna Rosińczuk-Tonderys 1, Rafał Załuski 2, Małgorzata Gdesz 1, Aleksandra Lisowska 3 Spine

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH INSTYTUT MECHANIKI ŚRODOWISKA I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH wykonanych w r. 2006 Bydgoszcz SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Leczenie operacyjne przepukliny jądra miażdżystego (pjm) w odcinku lędźwiowym wytyczne w oparciu o dostępne dowody medyczne.

Leczenie operacyjne przepukliny jądra miażdżystego (pjm) w odcinku lędźwiowym wytyczne w oparciu o dostępne dowody medyczne. Dariusz Łątka 1, Grzegorz Miękisiak 1,2 1 Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu 2 Oddział Neurochirurgii Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Leczenie operacyjne przepukliny jądra

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Aleksander Winiarski, Paweł Radło. Nowatorska technika leczenia bólu krzyża proteza jądra miażdżystego

Daniel Zarzycki, Aleksander Winiarski, Paweł Radło. Nowatorska technika leczenia bólu krzyża proteza jądra miażdżystego Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków-Zakopane Nowatorska technika leczenia

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Polskie mianownictwo choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Polskie mianownictwo choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa PRACE POGLĄDOWE Paweł Radło Andrzej Smętkowski Maciej Tęsiorowski Polskie mianownictwo choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa Polish nomenclature of lumbar disc disease Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych

Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w oparciu o cykl artykułów naukowych Autoreferat dotyczący działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej 1. Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narz¹du ruchu

Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narz¹du ruchu ARTYKU / ARTICLE Zaanga owanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie piœmiennictwa G Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 1 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Wojciech Kosiak AUTOREFERAT GDAŃSK 2014 2 1. Imię i Nazwisko: Wojciech Kosiak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki maszyn

Zagadnienia mechaniki maszyn O4 Zagadnienia mechaniki maszyn Wstęp O4/Z1/T1 Metody analizy i detekcji uszkodzeń w elementach maszyn Cel i przedmiot pracy Celem pracy było sformułowanie nowych i doskonalenie dotychczasowych metod

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo