WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO"

Transkrypt

1 LfC Zielona Góra WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO OGÓŁEM 450 PUBLIKACJI 2014 r. 1. Ciupik L.F.: Od własności przemysłowej do zysku: doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji., ref., X Międzynarodowe Sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, Kraków, Ciupik L.F.: Epiphyseal Ring: new biomechanical hipothesis of creation and functioning of epiphyseal ring of human vertebral body. Epiphyseal Ring:nowa hipoteza biomechaniczna powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego trzonu kręgosłupa ludzkiego., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Hölper B.M., Eichler M., Göktas V.,Liebthal A., Cęcek J., Cieślik-Górna M.: Clinical assessment of interbody stabilization by CarRLIF method regarding geometric positioning of the implants as determinant of learning curve. Ocena kliniczna stabilizacji międzytrzonowej metodą CarRLIF z uwzględnieniem geometrycznego pozycjonowania implantu jako wyznacznika krzywej uczenia., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Baran B., Pieniążek J., Szpalski M.: The importance of matching the repositional cage to the geometry of the intervertebral space in treatment of degenerative spondylolisthesis. Znaczenie dopasowania czopa repozycyjnego do geometrii przestrzeni międzytrzonowej w leczeniu ześlizgu zwyrodnieniowego., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Kierzkowska A., Lipik E., Ciupik L.F., Tęsiorowski M.: Biomechanical - morphometric conditions of vertebral lateral masses and occiput in the occipitalcervical OCAM bio-stabilization. Uwarunkowanie morfometryczno-biomechaniczne masywów bocznych i potylicy w bio-stabilizacji potyliczno-szyjnej OCAM., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Liebthal A., Ciupik L.F., Kołłątaj M.: Psychosocial state of elderly patients undergoing surgical treatment of spine. Stan psychospołeczny starszych pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu kręgosłupa., ref., V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F.: Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP., ref., Konferencja Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce, Zielona Góra,

2 2013 r. 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Rozwój wiedzy i innowacyjnych technologii dla spondyloimplantologii., ref., II Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Trzebnica, Szpalski M., Gunzburg R., Ciupik L.F.: Simultaneous reduction and fixation of spondylolisthesis by a sliding intervertebral cage: Technique and preliminary clinical result., presentation, 14 th Dubai Spine Conference, Dubai, Ciupik L.F., Klekiel M.: Mechanizm osteointegracji z implantem, zwłaszcza w chirurgii kręgosłupa, ref., Polska Szkoła Neurochirurgii, Tarnów-Krynica, Dobkiewicz A., Trompeta J., Jędrzejek A., Pieniążek J., Ciupik L.F., Baran B.: Odległe wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego kręgozmyku zwyrodnieniowego w lędźwiowym odcinku kręgosłupa według polskiej metody DrRB, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Ciupik L.F., Klekiel M.: Epiphyseal Ring: nowa hipoteza biomechaniczna LC powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego trzonu kręgosłupa ludzkiego, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Rakowska J.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa operacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu implantów międzytrzonowych C DISC PEEK, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Baran B., Flis E., Ciupik L.F.: Ocena oporów repozycji ześlizgu i rola blaszki granicznej w leczeniu spondylolistezy lędźwiowej, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Kierzkowska A., Ciupik L.F., Klekiel M., Cęcek J., Sterna J., Hölper B.:, Lędźwiowa stabilizacja międzytrzonowa; przyśpieszenie fuzji 3D-kratownicowym, titrabekularnym implantem, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Ciupik L.F.: Kręgozmyk jak dalece jest potrzebna repozycja; aspekt biomechaniczno-kliniczny, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Kołłątaj M., Dobrogowski J., Liebthal A., Ciupik L.F.: Ocena związku inwazyjności spondylochirurgicznej z efektywnością technologii medycznych, ref. abstr., 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Bydgoszcz, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Nowe spojrzenie na mechanizm zrostu kość-implant., ref., III Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Polanica-Zdrój, Hölper B.M., Göktas V., Eichler M.K.: Evaluation of a frame/porous structured Carving Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360 o MIS- Spondylodesis. THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2013; 1; 5: Ciupik L.F., Klekiel M., Tęsiorowski M.: Morphometry of vertebral epiphyseal ring in the human lumbar spine. Morfometria pierścienia nasadowego trzonu odcinka lędźwiowego kręgosłupa ludzkiego. THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2013; 2;6: r. 2

3 1. Zarzycki D., Łokas K., Lasota J., Mackoś M., Nowosad K., Potaczek T., Smętkowski A.: Wyniki leczenia jednopoziomowej degeneracyjnej choroby dyskowej w odcinku lędźwiowym przy pomocy dystraktora międzykolczystego. ref., abstr., THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 39-40; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Eichler M.K., Hölper B.M.: Evaluation of a porous Structure Carving Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360 o MIS-Spondylodesis. ref., abstr., THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 44; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Miękisiak G., Kołłątaj M.: Validation and cross-cultural adaptation of the Polish version of the Oswestry Disability Index. Walidacja i kulturowa adaptacja polskiej wersji Oswestry Disability Index. ref., abstr., THE JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 48; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Dobrogowski J., Kołłątaj M., Liebthal A.: Spondylochirurgical invasiveness as a component of medical technology assessment in the context of EBM. Inwazyjność spondylochirurgiczna elementem oceny technologii medycznych w aspekcie EBM. ref., abstr.,the JOURNAL OF SPINE SURGERY 2012; 2; 4: 48-49; IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Tabakow P., Jarmundowicz W., Czapiga B, Fortuna W., Międzybrodzki R., Czyż M., Huber J., Szarek D., Okurowski S., Szewczyk P., Górski A., Raisman G.: Transplantacja autologicznych komórek gleju węchowego wyizolowanych z błony węchowej u pacjentów z całkowitym urazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.* Sympozjum naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, Sekcja Neuroortopedii PolskiegoTowarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Łódź, Tabakow P., Jarmundowicz W., Fortuna W., Li D., Czyż M., Szarek D., Czapiga B., Międzybrodzki R., Huber J., Okurowski S., Szewczyk P., Raisman G.:Transplantacja autologicznych komórek gleju węchowego z opuszki węchowej z jednoczasową rekonstrukcją ubytku rdzenia kręgowego wszczepami z nerwu łydkowego nowe podejście w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi.* Sympozjum naukowe: Regeneracja w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Łódź, * do wszczepienia wykorzystano wykonany w LfC przyrząd do mikroiniekcji do rdzenia 2011 r. 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jacek P.: Application of computed tomography in morphometric evaluation of cervical spine in terms of bio-stabilization. Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie morfometrycznej kręgosłupa pod kątem biostabilizacji. Engineering of Biomaterials; 2011; : Ciupik L.F., Flis E.: Tomographical evaluation of the contact of titanium implant with bone tissue of the porcine spine. Ocena tomograficzna kontaktu implantu tytanowego z tkanką kostną świńskiego kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2011; : r. 3

4 1. Maksymczak K.: Komercjalizacja wyników badań. PULS, 2010; 1(137); Ciupik L.F.: LfC: Zarządzanie innowacjami; współczesne wyzwanie. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Zakopane, r. 3. Ciupik L.F.: LfC: zarządzanie innowacjami; współczesne wyzwanie Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Warszawa, Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J.: Evaluation of the usefulness of polymeric materials for spinal implants on the basic of post mortem studies on goats. Ocena przydatności materiałów polimerowych na implanty kręgosłupowe na podstawie badań post mortem na kozach. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Technology-biomechanical evaluation of metal biomaterials derived by layer technology. Technologiczno-biomechaniczna ocena biomateriałów metalowych otrzymywanych technologią warstwową. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: Tęsiorowski M., Zarzycki D., Lipik E., Ciupik L.F.: Occipito-cervical fusion using some types of implants anchors in the cranio-cervical pathologies. Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radło P., Łokas K.:Two interspinous spacers in the treatment of bisegmental degenerative disc disease. Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z dwupoziomową chorobą dyskową z użyciem dystraktorów międzykolczystych. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Zarzycki D., Lasota J., Smętkowski A., Adamczyk J., Radło P., Potaczek T.: Complications and difficulties in treatment of degenerative disc disease in lumbar spine with interspinous distractor. Trudności i powikłania w leczeniu degeneracyjnej choroby dyskowej odcinka lędźwiowego metodą dystraktora międzykolczystego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Ciupik L.F., Kierzkowska A., Powchowicz P., Słoński E., Łozowski M., Klusczyk T.: Functional assessment of innovate vertebral body PEEK prosthesis fusion -type. Funkcjonalna ocena innowacyjnej trzonowej protezy PEEKowej typu fusion. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2010; 4; 20: Ciupik L.F., Kierzkowska A., Łozowski M.: Selected biomechanical properities of the fusion type PEEK verterbral body prosthesis. Wybrane własności biomechaniczne PEEK-owej protezy trzonu typu fusion. Engineering of Biomaterials; 2010; : r. 1. Pieniążek J., Pieniążek T., Dobkiewicz A., Ciupik L.F., Trompeta J.: Leczenie neurochirurgiczne w mielopatii szyjnej. VI Sympozjum Naukowe: Neurochirurgiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Katowice, Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L.F., Pieniążek T., Trompeta J.: Wąski kanał kręgowy. VI Sympozjum Naukowe: Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Katowice, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: InSWing results of biomechanical and preclinical tests; premises for clinical assessment. inswing wyniki badań bioinżynierskich i 4

5 przedklinicznych; przesłanki oceny klinicznej. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 2;14: Tęsiorowski M., Zarzycki D., Lipik E., Ciupik L.F.: Occipito-cervical fusion using some types of implants anchors in the cranio-cervical pathologies. Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Suárez-Rivera O.: Occipito-cervical fixation in rheumatoid arthritis and posttrauma patients, using the OCAM fixation system. Short report. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Occipito-cervical anchorage method: some biomechanical aspects and clinical results; experience of last nine years. Potylicznoszyjna metoda kotwiczenia: niektóre biomechaniczne aspekty i kliniczne rezultaty; doświadczenia z ostatnich dziewięciu lat. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16; Ashkenazi E.: Cervical anterior Stabilization Anterior cervical decompression using the Hybrid Decompression Fixation technique, a combination of corpectomies and or discectomies, in the management of multilevel cervical myelopathy. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Kitliński B., Harat M., Lebioda A., Paczkowski D., Gryszko R.: Reoperations according to the type of implant applied In cervical discopathies. Reoperacje w zależności od typu zastosowanego implantu w dyskopatiach szyjnych. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L. F., Kierzkowska A.: Treatment of cervical spine discopathy using double functional method of stabilization D-FUN-M. Leczenie dyskopatii kręgostupa szyjnego z użyciem stabilizacji dwufunkcyjnej D-FUN-M. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Szpalski M., Gunzburg R., Moore R. J., Colloca C. J.: State of the art and advances in Interspinous implants. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Zarzycki D., Smętkowski A., Lasota J., Radto P., Adamczyk J.: inswing interspinous spacer in the treatment of lumbar disc diseases. Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego inswing. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Pieniążek J., Bednarek M., Dobkiewicz A., Pieniążek T., Ciupik L. F., Kierzkowska A.: Clinical and radiological assessment of interspinous stabilization using inswing implant. Ocena kliniczna i radiologiczna stabilizacji międzywyrostkowej implantem inswing. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Paczkowski D., Harat M., Kitliński B.: Analysis of indications and complications of interspinous stabilization inswing. Analiza wskazań i powikłań stabilizacji międzykolczystej inswing. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Potaczek T.: Sagittal spinal balance after anterior fusion in lumbar scoliosis. Balans strzałkowy w skoliozach lędźwiowych 5

6 operowanych z dostępu przedniego. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Potaczek T., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Jasiewicz B.: Surgical treatment of scoliosis in patients with myelomeningocele. Leczenie operacyjne skoliozy u chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Cęcek J., Dobkiewicz A., Słoński E., Pieniążek J., Powchowicz P., Trompeta J.: Improving of transpedicular stabilization using SGL Self Guided Lock procedure. Usprawnienie stabilizacji transpedicularnej przez zastosowanie procedury SGL - Self Guided Lock. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Ciupik L.F., Kierzkowska A., Baran B., Pieniążek J., Zarzycki D.: Intervertebral body stabilization the biomechanical significance of endplate. Stabilizacja międzytrzonowa - biomechaniczne znaczenie blaszki granicznej. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Ciupik L.F., Baran B., Dobkiewicz A., Zarzycki D.: Valuation of development in surgical treatment of spondylolisthesis. Ocena postępu w chirurgicznym leczeniu spondylolistezy. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Kierzkowska A., Ciupik L.F., Sterna J.: An application of polyester bands in spinal stabilization. Zastosowanie poliestrowych cięgien w stabilizacji kręgosłupowej. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Dobkiewicz A., Baran B., Ciupik L.F., Pieniążek J.: Preliminary assessment of the spondylolisthesis comprehensive surgical treatment in lumbar spine. Wstępna ocena kompleksowego leczenia operacyjnego kręgozmyku w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4; 16: Kołłątaj M., Dobrogowski J.: Psychosocial risk factors can diminish success of spinal surgery. Psychospołeczne czynniki ryzyka mogą stanowić przeszkodę w skutecznym operacyjnym leczeniu kręgosłupa. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH, 2009; 4;16: Potaczek T., Jasiewicz B., Tęsiorowski M., Zarzycki D., Szczęśniak A.: Treatment of Idiopathic Scoliosis Exceeding 100 o Comparison of Different Surgical Techniques. Leczenie skolioz idiopatycznych o kącie skrzywienia przekraczającym 100 o porównanie technik operacyjnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2009; 6; 11: r. 1. Szpalski M., Pieniążek J., Gunzburg R., Ciupik L.: One year follow up of a minimally invasive self locking interspinous implant. Clinical results and CT measurements of foramen size. Congress SpineWeek 2008, Geneva, Radek A., Ciupk L.F., Radek M., Zapałowicz K.: The new Occipito-Cervical Anchorage Method (O C A M) for stabilization craniocervical junction. Sexto teller international: Cirurgia de la base de craneo, vascular cerebral y columna vertebral, dr. Luis Delgado Reyes, Mexico City,

7 3. Radek A., Radek M.: Surgical treatment of compressive disorders of cranio-cervical junction. Decision making: to stabilize or not. Sexto teller international: Cirurgia de la base de craneo, vascular cerebral y columna vertebral, dr. Luis Delgado Reyes, Mexico City, Ciupik L.F., Słoński E., Powchowicz P., Pieniążek J., Dobkiewicz A.: The improvement of transpedicular stabilization by use of screws with self-guiding fixation. Usprawnienia stabilizacji transpedikularnej poprzez zastosowanie śrub z mocowaniem samoprowadzącym. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: InSWing results of biomechanical and pre-clinical investigations: premises with clinical effects. InSWing wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych: przesłanki efektów klinicznych. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Ciupik L.F., Baran B.: Spondylolisthesis analysis of reposition mechanism. Analiza mechanizmu leczenia kręgozmyku. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa PTChK, Zakopane, Mayer H. M.: Principles and overview. Brussels International Spine Symposium, Brussels, Pfeiffer M.: Intra-operative biomechanical influence of decompression upon the performance of degenerative lumbar segments affected by interspinous spacers. Brussels International Spine Symposium, Brussels, Pfeiffer M.: The inswing device First results of a prospective study with a new interspinous spacer in patents with spinal stenosis. Brussels International Spine Symposium, Brussels, Kierzkowska A., Sterna J., Ciupik L. F., Bielecki W.: The influence of musculoskeletal environment on bearning-tensioning system in alloplasty of the animal spine. Oddziaływanie środowiska kostno-mięśniowego z układem podporowocięgnowym w alloplastyce segmentu kręgosłupa/kręgomostu zwierzęcego. Engineering of Biomaterials; 2008; 77-80: r. 1. Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Ocena pewności stabilizacji kręgosłupa szyjnego z użyciem implantu według zasad DERO. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Tęsiorowski M., Lipik E., Zarzycki D., Jasiewicz B.: Aspekt biomechaniczny zastosowania kotwic w stabilizacji kręgosłupa szyjnego. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Pieniążek J., Dobkiewicz A., Ciupik L., Słowiński J., Pieniążek T., Gola- Adamczyk M., Szczepański J.: Dwufunkcyjna stabilizacja kręgosłupa szyjnego systemem D Fun M. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNch: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Ciupik L. F., Kierzkowska A.: Postęp w implantologii kręgosłupa systemem DERO. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Krul W., Graczyk J., Jedynak J., Jędrzejczyk A., Jarych A.: Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. XIV 7

8 Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Dobkiewicz A., Pieniążek J., Cupik L.F., Słowiński J., Gola-Adamczyk M., Szczepański J.: Stabilizacja potyliczno-szyjna metodą O C A M. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Hakało J., Wroński J.: Złamanie wisielcze obrotnika. Symzpojum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Cupik M.: Rola czynników psychospołecznych w rozwoju bólu i leczeniu szyjnego odcinka kręgosłupa. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Ciupik L.F., Kierzkowska A., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Radek M.: Wpływ wieloosiowości konstrukcyjnej implantów na usprawnienie stabilizacji kręgosłupa szyjnego. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Radek A., Zapałowicz K., Grochal M., Radek M.: Stabilizacja potyliczna kręgosłupa w różnych patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. XIV Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa szyjnego, Wisła, Szpalski M., Pieniążek J., Dobkiewicz A., Szczepański J., Pieniążek T., Gunzburg R.: Initial results of InterS low-invasive non-fusion dynamic stabilization method. 34 th Annual Meeting, Hong Kong, Kierzkowska A.: Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V ELI. Rozprawa doktorska; promotor: prof. E. Krasicka-Cydzik, recenzenci: prof. Jan Marciniak, prof. A. Walicka. Uniwersytet Zielonogórski, Szpalski M., Pieniążek J., Gunzburg R., Ciupik L.F.: 1 year follow up after insertion of a minimally invasive self locking interspinous implant. Clinical results and CT measurements foramen size. XIVth Brussels International Spine Symposium, Brussels-Belgium, Godlewski B., Grochal M., Jekimov R., Wójcik R., Radek M., Radek A.: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego choroby dyskowej szyjnego odcinka kręgosłupa z zastosowaniem implantów DERO C-Disc PEEK. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2007; 41; r. 1. Gaździk T. Sz.: Implanty kręgosłupowe. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2006; 4: Ciupik L.F., Gunzburg R., Kierzkowska A., Sterna J.: Analiza biomechaniczna dynamiczno-napięciowej stabilizacji międzywyrostkowej typu non fusion kręgosłupa lędźwiowego. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Dobkiewicz A., Pieniążek J., Szpalski M., Ciupik L.F.: Prospektywne, międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne systemu stabilizacyjnego InterS; założenia. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa; Łódź,

9 4. Ciupik L.F., Pieniążek J., Radek M., Szpalski M.: InterS: blisko 50. procentowa redukcja inwazyjności w lędźwiowych stabilizacjach międzywyrostkowych. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Sterna J., Chłopek J., Ciupik L.F., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J., Radek M., Szpalski M.: Ocena procedury i badania na zwierzętach-kozy efektów wszczepienia dynamiczno-napięciowego systemu stabilizującego typu InterS. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Pieniążek J., Dobkiewicz A., Szczepański J., Pieniążek T.: Wyniki leczenia kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem małoinwazyjnej metody dynamicznej stabilizacji non fusion typu InterS. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Ciupik M.: Aspekt psychologiczny relacji lekarz-pacjent przy leczeniu chirurgicznym kręgosłupa. XIII Konferencja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh: Małoinwazyjne techniki w chirurgii kręgosłupa, Łódź, Sterna J., Ciupik L.F., Chłopek J., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J.: Evaluation of multifunctional interspinous stabilizer non-fusion type; tests on animals- goats. Ocena wielofunkcyjnego stabilizatora międzywyrostkowego typu non-fusion ; badania na zwierzętach kozy. Engineering of biomaterials, 2006, 58-60, Ciupik L. F., Cęcek I., Gunzburg R., Kierzkowska A., Szpalski, M.: Biomechanical evaluation of corrective-stabilizing function of polymeric-polyester interspinous stabilizer. Ocena biomechaniczna funkcji korekcyjno-stabilizującej polimero-poliestrowego stabilizatora międzywyrostkowego. Engineering of biomaterials, 2006; 58-60: Radek A., Maciejczak A.: Stabilizacja kręgosłupa Cz. I Kręgosłup szyjny. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne, Kraków, Tęsiorowski M., Kwiatkowski S., Jasiewicz B., Kącki W., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Congenital defect of craniovertebral junction in twins with Kniest dysplasia case report. Ortopedia i Traumatologia, 4/2006; Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Lipik E.: Leczenie złamań zęba obrotnika z dostępu tylnego. Ortopedia i Traumatologia, 2006;4: Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.. Sumara M.: Surgical management of flexion-distraction dislocation of cervical spine: anterior versus combined posterior-anterior approach. Ortopedia i Traumatologia, 2006:4: Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Lipik E.: Posterior approach for dens fracture. Ortopedia i traumatologia, 2006;4: r. 1. Ciupik L. F.: Zarządzanie jakością w aspekcie bezpieczeństwa tworzenia i użytkowania innowacyjnych wyrobów biomedycznych. Uniwersytet Zielonogórski, Będziński R., Kaczmarek B., Bukartyk S., Pezowicz C., Szotek S., Szust A.: Metody doświadczalne w badaniach preparatów sekcyjnych kręgosłupa z zastosowaniem różnych systemów stabilizacji. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra,

10 3. Ciupik L.F., Hakało J., Zarzycki D.: Jednoczesne odbarczenie przestrzeni międzytrzonowej poprzez rotację czopa prostokątnego ze stabilizacją w zmodyfikowanej metodzie R-PLIF. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L.F., Jędrych Ł., Pieniążek J., Maciejczak A.: Analiza biomechaniczna stabilizatora typu C-spring i procedura wszczepiania. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jędrych Ł.: Biomateriały stosowane na implanty DERO: historia, współczesność, przyszłość. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L.F., Kierzkowska A.: Ocena biomechaniczna zastosowania kotwic w stabilizacji potyliczno-szyjnej i szyjnej metodą O C A M/DERO. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L. F., Kierzkowska A., Pieniążek J., Zarzycki D.: Znaczenie blaszki granicznej w stabilizacji międzytrzonowej. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L. F., Maciejczak A., Pieniążek J., Radek A., Zarzycki D.: Stabilizacja międzywyrostkowa, lędźwiowa: kompromis pomiędzy wypełnianiem funkcji leczniczych a wyborem materiału i rozwiązania konstrukcyjnego implantu. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Dobrowolski J. M., Arabski K., Bandyra A., Horeglad S., Potasz P., Szabłowski T., Włudyga S., Zarzycki D.: Zastosowanie metalowego bloczka stabilizacyjnego stopy BS-DERO do zablokowania zatoki stępu przy rekonstrukcji stopy płaskokoślawej lub końskokoślawej spastycznej. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Jankowski R., Nowak S., Żukiel R., Blok T.: Stabilizacja potyliczno-szyjna. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Jankowski R., Nowak S., Żukiel R., Blok T.: Sposoby stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa uszkodzonego przerzutem nowotworowym. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Jasiewicz B., Zarzycka M., Zarzycki D., Kącki W.: Wskazania do tylnej i przedniej spondylodezy w skoliozach idiopatycznych w zależności od klasyfikacji Kinga i Lenke. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Krasicka-Cydzik E., Głazowska I.: Elektrochemiczna metoda formowania bioaktywnych warstw na tytanie i jego stopach. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Krul W., Graczyk J., Jedynak J., Jędrzejczyk A.: Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Marciniak J., Paszenda Z.: Biotolerancja biomateriałów metalicznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Pankowski R., Smoczyński A., Smoczyński M., Piotrowski M.: Przednia i tylna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśniowego. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra,

11 17. Pieniążek J., Ciupik L.F., Mrówka R., Hakało J., Dobkiewicz A., Słowiński J., Pieniążek T., Szczepański J.: Rozwój technik stabilizacji kręgosłupa szyjnego w leczeniu dyskopatii. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Sienkiel W., Bielecki A., Mierzwa R., Majcher S.: Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Smoczyński M., Smoczyński A., Łuczkiewicz P., Pankowski R.: Doświadczalne badania ruchomości kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po zastosowaniu stabilizacji przedniej i tylnej. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycka M., Jasiewicz B., Zarzycki D., Kącki W.: Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Radło P., Winiarski A., Ciupik L. F., Makieła G.: Hiperkifotyzacja problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Lipik E., Bakalarek B., Kącki W.: Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Winiarski A., Radło P., Makieła G., Lipik E.: Technika kość na kość w leczeniu bocznego skrzywienia kręgosłupa. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Zarzycki D., Winiarski A., Radło P.: Nowatorska technika leczenia bólu krzyża proteza jądra miażdżystego. Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Walkowiak B., Doroś-Przybyszewska I., Kamińska M., Komorowski P., Okr W.: Porównanie trombozgodności stali medycznej ASI 316L i stopu tytanu. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.: Zasady stabilizacji tylnej kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Radek A., Zapałowicz K., Radek M.: Niestabilność pogranicza czaszkowokręgosłupowego leczona wspornikiem potyliczno-szyjnym DERO. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.: Redukcja i stabilizacja zwichnięć kręgosłupa szyjnego. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjna na kotwicach O C A M/DERO: procedura wszczepiania i ocena kliniczna. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Ocena stabilizacji międzytrzonowo-natrzonowej systemem D Fun C M w dyskopatii szyjnego odcinka kręgosłupa na podstawie przypadków 11

12 klinicznych.. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Szpalski M.: Artroplastyka dysku historyczne perspektywy i stan obecny. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Linde B.: PDN- proteza jądra miażdżystego i rezultaty kliniczne. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Ciupik L. F., Cęcek J., Powchowicz P., Pieniążek J., Smoczyński A., Zarzycki D.: InterS: dynamiczny, małoinwazyjny wspornik międzywyrostkowy, lędźwiowy. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Gunzburg R.: Spondylolistezy przegląd. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Pankowski R., Smoczyński A., Smoczyński M., Piotrowski M.: Przednia i tylna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśniowego. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Nowak R., Maliszewski M., Mrozek S., Miecznikowski W., Drygalski M.: Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa. Dekompresja i stabilizacja. Doświadczenia własne. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: Klasyfikacja AO w urazach kręgosłupa, a zakres zabiegu operacyjnego. Aspekty biomechaniczne. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Miecznikowski W., Nowak R., Mrozek S., Drygalski M.: Krótkoodcinkowa stabilizacja przy pomocy śrub transpedicularnych w leczeniu złamań piersiowolędźwiowych kręgosłupa. Konferencja: Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO, Zielona Góra, Gosek K. Zarządzanie jakością na podstawie wyrobów medycznych firmy LfC z siedzibą w Czerwieńsku. Praca magisterska; Uniwersytet Zielonogórski, lipiec Chrzanowski W., Marciniak J., Ciupik L. F., Nawrat G.: Ocena przydatności obróbek elektrochemicznych do modyfikacji powierzchni implantów kręgosłupowych. Bioinżynieria materiałów; 46: Chrzanowski W., Marciniak J., Ciupik L.: An evaluation of the usefulness of electrochemical treatment for spine implants surface modification. Poster; XV Konferencja Naukowa: Biomateriały w medycynie i weterynarii, Rytro, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Barcińska I.: The importance of veryfying diagnosis in patients with spinal cord injury hospitalized in a rehabilitation department. Znaczenie weryfikacji rozpoznania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2005; 7; Ciupik L.F.: Wielofunkcyjność tytanu w zastosowaniu na implanty do chirurgii kręgosłupa. VII Ogólnopolska konferencja: Tytan i jego stopy, Serock k/warszawy,

13 2004 r. 1. Sibilski A.: LfC-wyprzedzanie teraźniejszości. Miesięcznik Czerwieńsk-U nas, nr 139, luty Hakało J.: Biomechaniczna i kliniczna ocena nowej metody stabilizacji kręgosłupa szyjnego D Fun C E. Praca doktorska, AM Wrocław, Maksymczak K.: Jak plaster miodu. Miesięcznik Puls, nr 5 (69). 4. Ciupik L.F., Zarzycki D.: Inżynieria w nowoczesnej chirurgii kręgosłupa: stan aktualny i perspektywy. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, Kraków, Ciupik L.F., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki D.: Nowa, polska metoda stabilizacji potyliczno-szyjnej typu O C A M; aspekt biomechaniczny i wyniki kliniczne. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kazimierz Dolny, Szotek S., Jarmundowicz W., Będziński R., Szarek W., Ciupik L.F.: Stabilizacja potyliczno-szyjna; badania eksperymentalne. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kazimierz Dolny, Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B.: Stabilizacja potyliczno-szyjna w chorobach układowych-doświadczenia własne. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Kazimierz Dolny, Radek A., Zapałowicz K., Radek M., Gasiński P., Grochal M., Karbownik J., Godlewski B.: Wyniki zastosowania systemu stabilizacji czaszkowo-kręgosłupowego DERO-LfC. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Zapałowicz K., Radek A., Radek M.: Zagadnienia stosowania implantów do zespoleń pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego u dzieci. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Hakało J., Pezowicz C., Wroński J., Będziński R.: Ocena biomechaniczna nowej metody stabilizacji kręgosłupa szyjnego D Fun C E. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Hakało J., Wroński J.: Ocena kliniczna nowej metody stabilizacji kręgosłupa szyjnego D Fun C E. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Jarmundowicz W., Szarek W., Zub W.: Własne doświadczenie w stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowym. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Pieniążek J., Mrówka R., Dobkiewicz A., Pieniążek T., Szczepański J.: Diagnostyka i leczenie dyskopatii w materiale własnym. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Radek A., Radek M., Grochal M., Ciupik L., Tęsiorowski M.: Stabilizacja międzytrzonowa szyi z przyspieszonym zrostem kostnym z użyciem półsprężystego implantu Cs-DISC. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny,

14 15. Maciejczak A., Barnaś P., Dudziak P., Jagiełło-Bajer B., Litwora B.: Stabilizacja tylna kręgosłupa piersiowego jaki rodzaj i rozległość instrumentacji wybrać i dlaczego?xii Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Radek A., Zapałowicz K., Radek M., Ciupik L.F.: Zastosowanie systemu stabilizacji czaszkowo-kręgosłupowej: kotwica szyjna. XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Kazimierz Dolny, Spondyloimplantologia w neuroortopedii: Od Konstancina 2002 do Kazimierza Dolnego 2004, 6. Sympozjum Polskiej Grupy DERO-Kazimierz Dolny, r. Biuletyn Polskiej Grupy DERO nr Zarzycki D., Bakalarek B., Koniarski A., Kasprzyk M., Witkowski M.: Naturalna historia wrodzonych deformacji kręgosłupa. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Winiarski A., Zarzycki D., Koniarski A., Kalicińśki M.: Historia naturalna skoliozy idiopatycznej. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Majcher P., Fatyga M., Będziński R.: Biomechaniczne badania doświadczalne kręgosłupa piersiowego w aspekcie patomechaniki skolioz. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Modrzewski K., Skwarcz A.: Przyczyny i skutki opóźnień leczenia zniekształceń kręgosłupa u dzieci i młodzieży. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Ciupik L. F., Zarzycki D., Winiarski A.: Zasady doboru i utwierdzania śrub w trzonach oraz sztucznego krążka międzykręgowego w leczeniu skoliozy. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Fatyga M., Kłapeć B., Majcher P., Skwarcz A.: Wyniki leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych metodą trójpłaszczyznową korekcji ze spondylodezą. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego PTOiTr, Szczecin, Ciupik L., Kierzkowska A., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki D.: Evaluation of fixation strength of the spinal titanium O C A M anchor. Ocena wytrzymałości utwierdzenia tytanowej kotwicy O C A M z przeznaczeniem do kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2004; 38-42: Ciupik L., Jędrych Ł., Powchowicz P., Pieniążek J.: New functions of the spinal prostheses resulting from combining design and specific properties of PEEK polymer. Nowe funkcje protez kręgosłupa z łączenia specyficznych własności polimeru PEEK i rozwiązania konstrukcyjnego. Engineering of Biomaterials; 2004; 38-42: Ciupik L., Graczyk A., Gajewski M., Maciejczak A., Radek A., Zarzycki D.: Material and design influence of the healing functions of the InSpin type implant for the interspinous stabilization. Funkcje lecznicze a materiał i konstrukcja implantu typu InSpin do stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2004; 38-42: Szotek S., Będzinski R., Ścigała K., Ciupik L.F.: A study of human skull deformation by using laser and CT method. Machine Dynamics Problems 2004; 28; 4. 14

15 28. Szotek S., Będziński R., Ciupik L.F.: Badania przemieszczeń kości potylicznej po wprowadzeniu stabilizacji potyliczno szyjnej badania doświadczalne. Mechanika w Medycynie, Rzeszów, Szotek S., Będzinski R., Ciupik L.F., Scigala K., Pilarski W., Sasiadek M.: Experimental research of occiput-cervical stabilization. 14 th European Society of Biomechanics (ESB) conference, s-hertogenbosch, The Netherlands, Zarzycki D., Radło P.: Intervertebral cages in the treatment of lumbar disc disease. Wszczepy międzytrzonowe w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2004; 6; r. 1. Ciupik L.F.: Zastosowanie bioinżynierii i bio-nano-technologii w budowie nowej generacji implantów i stosowanie nowatorskich procedur chirurgicznych. Seminarium Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Lipik E., Kącki W.: Indications and range of surgery in the treatment of spine metastatic tumours.wskazania i zakres leczenia operacyjnego w nowotworach przerzutowych kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5; 2: Tęsiorowski M., Zarzycki D., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa szyjnego przegląd przypadków. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5; 2: Larysz D., Gusta A., Kędzierski M., Kominiak P.: Znaczenie odcinkowej stabilizacji w leczeniu zmian chorobowych krążka międzykręgowego w spondylozie lędźwiowej. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Zub W., Szarek W., Jarmundowicz W., Fuchs A., Kurza A.: Wyniki leczenia niestabilności kręgosłupa lędźwiowego pochodzenia zwyrodnieniowego za pomocą wszczepów międzytrzonowych. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Janusz W., Kamieniak P., Trojanowski T.: Klatki międzytrzonowe w leczeniu spondylozy lędźwiowej. Porównanie systemów. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Pucher A., Jankowski R.: Taktyka postępowania w kręgozmykach zwyrodnieniowych (poster). XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Poznań, Ciupik L.F.: Niektóre problemy wykorzystania bioinżynierii w zaawansowanej chirurgii kręgosłupa. Inżynieria biomateriałów, 2003, nr Krul W., Graczyk J., Jedynak J. Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC. Zjazd Neurochirurgów Polskich, Szczecin Frątczak R.: Opracowanie konstrukcji stabilizatora szyjnego oraz procedury jego wszczepiania. Praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Promotor: L. Ciupik. 11. Szotek S.: Wpływ systemów stabilizacji na przemieszczenia struktur kostnych odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka. Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Promotor: R. Będziński, recenzenci: W. Jarmundowicz, M. Szata. 12. Zarzycki D.: Spine surgery in the 75 years of Polish Orthopaedic and Traumatology Society. Rozwój chirurgii kręgosłupa w 75-leciu Polskiego Towarzystwa 15

16 Ortopedycznego i Traumatologicznego. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5; 5: Radek A., Zapałowicz K., Maciejczak A., Karbownik J., Radek M., Gasiński P., Godlewski B.: Strategy in the diagnostics and therapy of tumours of the spine. Strategia postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów kręgosłupa. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2003; 5, 4: r. 1. Słowiński J.: A new Polish double functional method of cervical spine stabilization: D Fun M. Multidisciplinary Spine Conference, Mayo Clinic Jacksonville USA, Ciupik L.F.: System DERO unikatowe osiągnięcia w skali światowej. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh i 5. Zebranie Polskiej Grupy DERO, Konstancin, Ciupik L.F., Hakało J., Zarzycki D., Radek A., Powchowicz P.: Postęp w stabilizacji PLIF. Nowy czop rotacyjny: prostopadłościenny i beczkowaty. Biuletyn 11/02 Polska Grupa DERO, Jarmundowicz W., Szarek W., Jabłoński P.: The spinal implants in comprehensive treatment of spinal instability. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Ciupik L.F.: Advanced methods and development tendency in stabilization of spine. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Pezowicz C., Szotek S., Filipiak J., Będziński R., Jarmundowicz W., Szarek W.: Influence of stabilization on the stiffness characteristic changing of cervical spine experimental investigation. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Szust A., Będziński R., Majcher P., Skwarcz A.: Experimental investigation of the human thoracic spine flexibility. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Szotek S., Szust A., Będziński R.: Experimental analysis of different posterior lumbar spine stabilisation systems. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Bukartyk S., Będziński R.: The influence of loads on diplacements and strain of bone structures of mobile segment L3-L4 with use of FEM. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl 1): Majcher P., Fatyga M., Gawda P.: Bio-engineering in surgical treatment in spondylolisthesis: rationale for selecting the appropriate one. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Wrocław, ; 4; (suppl1): Ciupik L. F.: Wspomaganie biomechaniczne chirurgicznego leczenia kręgosłupa: zaawansowane metody, współczesne wyzwania. Seminarium Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, r. 1. Tęsiorowski M.: Leczenie operacyjne urazów kręgosłupa i rdzenia w odcinku piersiowym. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego,

17 2. Hakało J.: Leczenie operacyjne urazów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego, Ciupik L.F., Łabędzka A.: Postępy implantologii w urazach kręgosłupa. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego, Hakało J.: Urazy i schorzenia kręgosłupa w pierwszym roku działalności Oddziału Neurochirurgii w Zielonej Górze. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Koła Lubuskiego Oddz. Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Dychów k/ Krosna Odrzańskiego, Hakało J., Ciupik L.F., Łabędzka A., Zarzycki D.: Biomechaniczna charakterystyka zrostu kostnego przy użyciu stabilizatora. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 6. Hakało J., Ciupik L.F., Pieniążek J., Tęsiorowski M.: Wielopoziomowa hybrydowa stabilizacja szyi polską metodą D Fun M-DUO. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 7. Łabędzka A., Ciupik L.F., Tęsiorowski M., Zarzycki D.: Biomechaniczne uwarunkowania stosowania kotwicy potylicznej w stabilizacji pogranicza czaszkowokręgosłupowego. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 8. Pieniążek J., Ciupik L.F., Dobkiewicz A., Mrówka R., Zarzycki D.: D Fun M: polska metoda dwufunkcyjnej stabilizacji kręgosłupa szyjnego; aspekt klinicznobiomechaniczny. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3, (suppl 1). 9. Król R., M. Marjańska.: Wczesne wyniki stabilizacji odłamów po wysokiej osteotomii piszczeli systemem DERO w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia, Polska 2001; 66; (suppl 3): Wroński J., Hakało J.: Early Results of Corporectomy and Interbody Cage Stabilisation in Cervical Spine Disorders. Biuletyn of the Neurosurgical Association of Thailand, vol.11, no 1, July-September Ciupik L.F.: System DERO najszersze i najnowocześniejsze wspomaganie kręgosłupa. 4. Sympozjum DERO, Komorniki k/ Poznania, Zarzycki D., Rymarczyk A., Lipik E., Sebastianowicz P., Kaliciński M., Tęsiorowski M., Jaśkiewicz B.: Porównanie trzech technik operacyjnych stosowanych w leczeniu różnych typów spondylolistezy. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Ciupik L.F., Zarzycki D.: Mechanizmy repozycji ześlizgu: biomechaniczne uwarunkowania, sposób stabilizacji, ocena kliniczna. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Smoczyński A., Smoczyński M., Łuczkiewicz P.: Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego w operacyjnym leczeniu kręgozmyku cieśnieniowego. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Lipik E., Rymarczyk A., Kaliciński M., Sebastianowicz P.: Wczesne wyniki stabilizacji krzyżowej w leczeniu spondylolistezy z użyciem czopów bikortykalnych. 17

18 XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Ciupik L.F.: Zastosowanie instrumentarium DERO opartego na czopie do-między do stabilizacji kręgozmyku zaczynającej się od S1. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Kaliciński M., Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Lipik E.: Powikłania śródoperacyjne i pooperacyjne w leczeniu spondylolistezy. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Kamieniak P., Trojanowski T.: Stabilizacja transpedikularna w leczeniu kręgozmyków lędźwiowych. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Łuczkiewicz P., Smoczyński A., Smoczyński M.: Zastosowanie odbarczenia z tylną stabilizacją i przednim usztywnieniem międzytrzonowym w leczeniu kręgozmyku zwyrodnieniowego. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Zarzycki D., Sebastianowicz P., Kaliciński M., Lipik E., Rymarczyk A.: Doniesienia wstępne dotyczące sposobów przeciwdziałania bliznowaceniu zewnątrzoponowemu w zabiegach PLIF zastosowanie preparatu Adcon-L. XIII Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Komorniki k/poznania, Pieniążek J., Słowiński J., Ciupik L., Dobkiewicz A., Mrówka R., Zarzycki D., Pieniążek T.: A New Polish Double Functional Method of Cervical Spine Stabilization; A Clinico-Biomechanical Aspect. Czech Neurosurgical Society Symposium, Českĕ Budĕjovice, Czech Republic, Tejszerska D., Wolański W., Gzik M.: Badania modelowe segmentu ruchowego kręgosłupa szyjnego człowieka po stabilizacji. Materiały III Sympozjum Biomechanika w implantologii, Ustroń ; (supl. 32): Wroński J., Hakało J.: Early Experience with Stabilisation of Cervical Spine by Double Functional Method. Ref. wygł. podczas V th Joint Meeting of German and Polish Neurosurgical Societies, Potsdam Wroński J., Hakało J.: Wczesne wyniki stabilizacji kręgosłupa szyjnego po korporektomiach z użyciem koszyków międzytrzonowych i płytek. Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Rzeszów, Ciupik L. F., Powchowicz P., Tyliszczak R.: System DERO najszerzej i najnowocześniej wspomaga leczenie kręgosłupa. Biuletyn 7/01 Polska Grupa DERO, Ciupik L. F., Hakało J., Pieniążek J., Tęsiorowski M., Zarzycki D.: D Fun M: polska metoda dwufunkcyjnej stabilizacji kręgosłupa szyjnego; aspekt klinicznobiomechaniczny. Biuletyn 8/01 Polska Grupa DERO, r. 1. Ciupik L.F.: Rola neuroortopedii w rozwoju krajowej spondyloimplantologii. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Pieniążek J., Mrówka R., Dobkiewicz A., Zarzycki D., Ciupik L. F.: Stabilizacja wewnętrzna, międzytrzonowa w szyjnym odcinku kręgosłupa. VIII Sympozjum Sekcji 18

19 Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Haftek J., Baranowski P., Rud A., Rzeźnicki J., Lis P.: Rozległość usztywnienia kręgosłupa szyjnego niezbędna do uzyskania jego stabilności. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Gusta A., Larysz D., Kędzierski M.: Krótkoodcinkowa stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Fatyga M., Majcher P., Skwarcz A.: Systemy stabilizacji wewnętrznej w operacyjnym leczeniu kręgozmyków. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Operacyjne leczenie zastarzałych złamań kręgosłupa. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A.: Myelomeningocoele leczenie operacyjne deformacji kifotycznej. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Berny W., Szarek W., Druszcz A.: Powikłania związane ze stosowaniem stabilizatorów wewnętrznych kręgosłupa. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów PTNCh, Konstancin, Zarzycki D., Rymarczyk A.: Operative treatment of congenital vertebral displacement. Ref. wygł. na World Spine 1, Berlin, Zarzycki D.: Spondylolisthesis: the comparision of three surgical procedures. World Spine 1, Berlin, Zarzycki D.: Surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure. World Spine 1, Berlin, Winiarski A.: Assesment of S.E.P. During intraoperative monitoring of spinal cord function in deformation of spine. World Spine 1, Berlin, Tęsiorowski M., Zarzycki D., Ciupik L. F., Łabędzka A., Lipik E.: The occipital anchor, a new implant in cranio-cervical fixation: biomechanical and clinical aspects. Kotwica potyliczna nowy wszczep w stabilizacji potyliczno-szyjnej. Aspekty biomechaniczne i kliniczne. Kwartalnik - Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja, nr 3, (2/2000). 14. Wall A., Zarzycki D., Konik H., Koprowski H.: Analiza rozkładu temperatur okolicy kręgosłupa w bocznym idiopatycznym skrzywieniu kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A.: Myelomeningocoele leczenie operacyjne deformacji kifotycznej. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Stabilizacja międzytrzonowa w leczeniu operacyjnym choroby dyskowej. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Kącki W.: Leczenie operacyjne złamań kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W.: Leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków,

20 19. Zarzycki D., Rymarczyk K., Kącka K., Sienkiel W.: Rola somatosonserycznych potencjałów wywołanych w śródoperacyjnym monitorowaniu funkcji rdzenia kręgowego we wrodzonych i układowych deformacjach kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D.: Endoskopowe techniki chirurgii kręgosłupa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Łuczkiewicz P., Smoczyński A., Smoczyński M.: Odległe wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyków zwyrodnieniowych metodą tylnego odbarczenia kręgosłupa i stabilizacji z przednim międzytrzonowym usztywnieniem. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Smoczyński A., Drożdż J., Smoczyński M., Łuczkiewicz P.: Przednie międzytrzonowe usztywnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego połączone ze stabilizacją pedunkularną w leczeniu kręgozmyku cieśniowego. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Zarzycki D., Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Lipik E.: Leczenie operacyjne zastarzałych złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii PTOiTr, Kraków, Ciupik L.F.: Postęp w rozwoju wspomagania implantami leczenia kręgosłupa, szczególnie w zastosowaniach neurochirurgicznych. Zebranie Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej AM w Lublinie, Ciupik. L.F.: Postęp w biomechanice stabilizacji kręgosłupa. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Tęsiorowski M., Zarzycki D., Jasiewicz B., Kącki W., Jurkowski J.: Diagnostyka obrazowa urazów kręgosłupa. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Hakało J., Wroński J., Kułakowski M., Ciupik L. F., Tęsiorowski M., Rajca A.: Diagnostyka i technika operacyjna w trzech przypadkach nowotworów trzonów w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Zarzycki D., Kaliciński M., Kleinrok K., Posiadło-Kleinrok B., Urbanik A.: Wady wrodzone kręgosłupa i rdzenia kręgowego w diagnostyce obrazowej. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Zarzycki D., Kaliciński M., Bakalarek B., Winiarski A.: Postępowanie terapeutyczne wybranych postaci dysrafizmu. Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Diagnostyka obrazowa w ortopedii, Debrzyno k/kościerzyny, Majcher P., Skwarcz A., Fatyga M.: Internal fixation of the spine in the surgical treatment of scoliosis. Stabilizacja wewnętrzna kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz. Kwartalnik Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja nr 4 (3) r. 1. Ciupik L.F., Łabędzka A.: Mocowanie haka w DERO to: funkcjonalność, bezpieczeństwo i przyszłość. Biuletyn 2/99 Polska Grupa DERO; Ciupik L.F., Zarzycki D., Jenek M.: Skuteczna stabilizacja śrubą transpedikularną dwustopniową DERO. Biuletyn 3/99 Polska Grupa DERO; Ciupik L.F., Sułowski R.: Łącznik poprzeczny zaczepowy w bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa. Biuletyn 4/99 Polska Grupa DERO; 2. 20

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE

MONOTEMATYCZNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE Lechosław F. Ciupik WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO - BADAWCZEJ MONOGRAFIE 1. Ciupik L. F. Mechanizmy procesu spajania odkształceniowego metali na zimno. Monografia nr 27. WSI, Zielona Góra, 1983; 210,

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowy Zjazd PTChK Zakopane, 11-13 październik 2012

IV Międzynarodowy Zjazd PTChK Zakopane, 11-13 październik 2012 IV Międzynarodowy Zjazd PTChK Zakopane, 11-13 październik 2012 Program Zjazdu CZWARTEK - THURSDAY 11.10.2012 r. Pokaz filmów tematycznych i dyskusja Godz. 14 00 16 30, Sala konferencyjna Giewont Moderatorzy

Bardziej szczegółowo

Katalog Procedur Kręgosłupowych z Użyciem Implantu

Katalog Procedur Kręgosłupowych z Użyciem Implantu Katalog Procedur Kręgosłupowych z Użyciem Implantu 2 Spis Treści Przejście potyliczno-szyjne.....3 Kręgosłup szyjny...4 Dostęp przedni... 5-8 Dostęp przedni i tylny...9 Dostęp tylny....10-14 Przejście

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1 Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie transpedikularnej stabilizacji systemem DERO w skoliozach idiopatycznych, urazach kręgosłupa i kręgozmykach

Zastosowanie transpedikularnej stabilizacji systemem DERO w skoliozach idiopatycznych, urazach kręgosłupa i kręgozmykach SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA A. Skwarcz, P. Majcher, M. Fatyga, S. Zaborek 1 Zastosowanie transpedikularnej stabilizacji systemem DERO w skoliozach idiopatycznych, urazach

Bardziej szczegółowo

Lek. Andrzej Kurza. Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław

Lek. Andrzej Kurza. Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Lek. Andrzej Kurza Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Odległa ocena wyników leczenia ubytków kości pokrywy czaszki z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE W OCENIE STANU FIZYCZNEGO KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO PO LECZENIU KRĘGOZMYKU

BADANIA MODELOWE W OCENIE STANU FIZYCZNEGO KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO PO LECZENIU KRĘGOZMYKU MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 44, s. 109-116, Gliwice 2012 BADANIA MODELOWE W OCENIE STANU FIZYCZNEGO KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO PO LECZENIU KRĘGOZMYKU MAREK GZIK 1, KAMIL JOSZKO 1, JERZY PIENIĄŻEK

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Adamski Ryszard, Tura Krzysztof 1 Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym Wstęp Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krul, Jacek Graczyk Jacek Jedynak, Adam Jędrzejczyk. Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC

Wojciech Krul, Jacek Graczyk Jacek Jedynak, Adam Jędrzejczyk. Doświadczenia własne w stosowaniu systemów stabilizacyjnych kręgosłupa firmy LfC Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Wojciech Krul, Jacek Graczyk Jacek Jedynak, Adam Jędrzejczyk Oddział Neurochirurgiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Hiperkifotyzacja problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych

Hiperkifotyzacja problem instrumentowania przedniego skolioz idiopatycznych Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Daniel Zarzycki, Paweł Radło, Aleksander Winiarski Lechosław F. Ciupik 2, Grzegorz Makieła Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa Dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Propozycje nowego sposobu kontraktowania świadczeń z grup H51 i H52.

Propozycje nowego sposobu kontraktowania świadczeń z grup H51 i H52. załącznik nr 1 Propozycje nowego sposobu kontraktowania świadczeń z grup H51 i H5. Poniżej zostają przedstawione propozycje sposobu kontraktowania świadczeń Propozycja - Utworzenie nowych grup W tej propozycji

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa 34-500 Zakopane, ul.balzera 15, tel: +48.182012061, http://www.spine.org.pl Zakopane, 25.06.2010r. W. Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz Ministerstwo Zdrowia ul.

Bardziej szczegółowo

Romuald Będziński, Barbara Kaczmarek, Sylwia Bukartyk Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Agnieszka Szust

Romuald Będziński, Barbara Kaczmarek, Sylwia Bukartyk Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Agnieszka Szust Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Romuald Będziński, Barbara Kaczmarek, Sylwia Bukartyk Celina Pezowicz, Sylwia Szotek, Agnieszka Szust Zakład Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń kręgosłupa szyjnego, od farmakoterapii i fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków

Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Andrzej Pucher 1, Piotr Stryczyński 2 Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków Streszczenie. Przedstawiliśmy wyniki leczenia

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BIOMECHANICZNA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA W SYTUACJI ZASTOSOWANIA STABILIZACJI

ANALIZA BIOMECHANICZNA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA W SYTUACJI ZASTOSOWANIA STABILIZACJI MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 38, s. 295-300, Gliwice 2009 ANALIZA BIOMECHANICZNA ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA W SYTUACJI ZASTOSOWANIA STABILIZACJI WOJCIECH WOLAŃSKI, DAGMARA TEJSZERSKA

Bardziej szczegółowo

Choroby grzbietu i koncepcje lecznicze

Choroby grzbietu i koncepcje lecznicze Choroby grzbietu i koncepcje lecznicze Spinal Anatomy Anatomia kręgosłupa Lordosis Projekcja przednio- tylna Kyphosis Projekcja boczna Lordosis Przód Tył Bok Anatomia Rozwój dysków i krzywizn kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

Rozwój technik stabilizacji kręgosłupa szyjnego w leczeniu dyskopatii

Rozwój technik stabilizacji kręgosłupa szyjnego w leczeniu dyskopatii Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Jerzy Pieniążek 1, Lechosław F. Ciupik 2, Ryszard Mrówka 1 Jerzy Hakało 2, Anna Dobkiewicz 1, Jerzy Słowiński 1 Tomasz Pieniążek 3,

Bardziej szczegółowo

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Medycznej, Bytom. Jagiellońskiego, Kraków-Zakopane

Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Medycznej, Bytom. Jagiellońskiego, Kraków-Zakopane Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Lechosław F. Ciupik 1, Andrzej Maciejczak 2 Jerzy Pieniążek 3, Andrzej Radek 4, Daniel Zarzycki 5 1 Instytut BioMedycznej Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Analiza biomechaniczna stabilizatora typu C-spring i procedura wszczepiania

Analiza biomechaniczna stabilizatora typu C-spring i procedura wszczepiania Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Lechosław F. Ciupik 1, Łukasz Jędrych 1 Jerzy Pieniążek 2, Andrzej Maciejczak 3 1 Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC (IBME-LfC),

Bardziej szczegółowo

Czopy międzytrzonowe w leczeniu niestabilności kręgosłupa lędźwiowego; nowa procedura i instrumentarium DERO

Czopy międzytrzonowe w leczeniu niestabilności kręgosłupa lędźwiowego; nowa procedura i instrumentarium DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Lechosław F. Ciupik 1, Daniel Zarzycki 2, Stefan Bołoczko 3 Czopy międzytrzonowe w leczeniu niestabilności kręgosłupa lędźwiowego; nowa procedura

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć medycznych wg kolejności alfabetycznej

Słownik pojęć medycznych wg kolejności alfabetycznej Słownik pojęć medycznych wg kolejności alfabetycznej Anatomia kręgosłupa model kręgosłupa lędźwiowego ALIF - przednioboczna międzytrzonowa stabilizacja (podpórka, klatka wprowadzana w miejsce usuniętego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 9, 19 i 20.

Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 9, 19 i 20. Zamość, dnia 16 kwietnia 2009 r Zamość, dnia 18 września 2009 r. AZP 3320/ 28/ /09 Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 9, 19 i 20. ul. Aleje

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach Ireneusz Marek Kowalski Udział w sympozjach zagranicznych 1. XVI European Congress of Pathology, Maastricht, The Netherlands, August 31- September 4, 1997 - udział 2. 15th Meeting of the European Society

Bardziej szczegółowo

Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher. Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa

Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher. Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA

WPŁYW STABILIZACJI PRZEDNIEJ NA BIOMECHANIKĘ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 5/2011 Piotr ŚLIMAK, Koło Naukowe Biomechaniki przy Katedrze Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wojciech WOLAŃSKI, Katedra Biomechatroniki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Wybitne osiągnięcia polskiej spondyloimplantologii stały się podstawą do przyznania najbardziej prestiżowego w skali

Bardziej szczegółowo

5. Tomaszewski R, Gap A. Results of the treatment of the open femoral shaft fractures in children. J Orthop. 2014 May 21;11(2):78-81, MNiSW 5pkt

5. Tomaszewski R, Gap A. Results of the treatment of the open femoral shaft fractures in children. J Orthop. 2014 May 21;11(2):78-81, MNiSW 5pkt Dr n. med. Artur Gap Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1999 uzyskując dyplom lekarza medycyny. Od 2001 roku młodszy asystent w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Bardziej szczegółowo

3. Informację o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych

3. Informację o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Rafał Pankowski 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 1998r. dyplom lekarza medycyny Wydział Lekarski Akademia Medyczna w Gdańsku 2005r. stopień naukowy doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Złamania urazowe kręgosłupa

Złamania urazowe kręgosłupa Złamania urazowe kręgosłupa Złamania kręgosłupa często prowadzą do porażeń czy niedowładów kończyn i wskutek tego dramatycznie mogą zmienić dalsze życie chorego. Skutkami tych neurologicznych uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski Ewa Lipik, Bogdan Bakalarek, Wojciech Kącki. Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach

Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski Ewa Lipik, Bogdan Bakalarek, Wojciech Kącki. Zasady stabilizacji kręgosłupa po korporektomiach Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski Ewa Lipik, Bogdan Bakalarek, Wojciech Kącki Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA PO ZŁAMANIU KOMPRESYJNYM NA ODCINKU PIERSIOWO- LĘDŹWIOWYM

WIRTUALNA STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA PO ZŁAMANIU KOMPRESYJNYM NA ODCINKU PIERSIOWO- LĘDŹWIOWYM Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 5/2011 Łukasz ZIĘBA, Anna DĄBROWSKA-TKACZYK, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Politechnika Warszawska, Warszawa WIRTUALNA STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA PO ZŁAMANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 2. Deformacje i malformacje kręgosłupa

Spis treści tomu 2. Deformacje i malformacje kręgosłupa VI Spis treści tomu 2 Deformacje i malformacje kręgosłupa 23 Skolioza idiopatyczna Mathias Haefeli, Kan Min Epidemiologia.............................. 647 Patogeneza................................. 649

Bardziej szczegółowo

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Definicja: Kręgozmyk prawdziwy jest to wada chorobowa polegająca na ześlizgu kręgów w obrębie kręgoszczeliny na poziomie L5-

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka nadgarstka

Endoprotezoplastyka nadgarstka Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Endoprotezoplastyka nadgarstka Leszek Romanowski Leszek Kaczmarek Piotr Czarnecki Historia 1890 Themistocle Gluck

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Implanty do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa. oferta nr 5/26/14 LfC Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 41; 65-364 Zielona Góra

Zadanie 1 Implanty do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa. oferta nr 5/26/14 LfC Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 41; 65-364 Zielona Góra Zamość, dnia 18 lipca 2014r. AG-ZP.3320/26/ /14 dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, uzyskanej punktacji, unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 6, 10, 19. o im. Papieża Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Nasze doświadczenia w leczeniu niestabilnych złamań kręgosłupa z użyciem systemu Dero

Nasze doświadczenia w leczeniu niestabilnych złamań kręgosłupa z użyciem systemu Dero SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Andrzej Gusta, Dariusz Larysz, Ludwika Matwiejko 1 Nasze doświadczenia w leczeniu niestabilnych złamań kręgosłupa z użyciem systemu Dero Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Maciej Smoczyński, Andrzej Smoczyński Piotr Łuczkiewicz, Rafał Pankowski

Maciej Smoczyński, Andrzej Smoczyński Piotr Łuczkiewicz, Rafał Pankowski Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Maciej Smoczyński, Andrzej Smoczyński Piotr Łuczkiewicz, Rafał Pankowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Marcin Pachulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia

Szanowny Pan Marcin Pachulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia Gdańsk, 23 styczeń 2013 r. Dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6,

Bardziej szczegółowo

Maja Zarzycka, Barbara Jasiewicz Daniel Zarzycki, Wojciech Kącki. Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych

Maja Zarzycka, Barbara Jasiewicz Daniel Zarzycki, Wojciech Kącki. Selekcja poziomów spondylodezy w leczeniu skolioz idiopatycznych Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Maja Zarzycka, Barbara Jasiewicz Daniel Zarzycki, Wojciech Kącki Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wielosegmentarna metoda korekcji typu WISCONSIN w operacyjnym leczeniu skolioz idiopatycznych

Wielosegmentarna metoda korekcji typu WISCONSIN w operacyjnym leczeniu skolioz idiopatycznych SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Jacek Kaczmarczyk, Marek Lebiotkowski, Marek Golik, Danuta Golik 1 Wielosegmentarna metoda korekcji typu WISCONSIN w operacyjnym leczeniu skolioz

Bardziej szczegółowo

Biomechanika - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu

Biomechanika - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu Biomechanika - przedmiot fakultatywny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biomechanika - przedmiot fakultatywny Kod przedmiotu 13.4-WL-Lek2M-B Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Operacyjne leczenie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa zmodyfikowanym sposobem Harringtona podłukowymi pętlami drutu

Operacyjne leczenie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa zmodyfikowanym sposobem Harringtona podłukowymi pętlami drutu Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 103 110 Andrzej Smoczyński, Maciej Smoczyński, Piotr Łuczkiewicz, Rafał Pankowski, Klaudiusz Pobłocki Operacyjne leczenie bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM REPOZYCJI DUŻYCH ZEŚLIZGÓW Biomechaniczne uwarunkowania, instrumentarium i przykłady kliniczne

MECHANIZM REPOZYCJI DUŻYCH ZEŚLIZGÓW Biomechaniczne uwarunkowania, instrumentarium i przykłady kliniczne SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Lechosław F. Ciupik 1, Daniel Zarzycki 2, Bogusław Bakalarek 2, Jakubowski Julian 1, MECHANIZM REPOZYCJI DUŻYCH ZEŚLIZGÓW Biomechaniczne uwarunkowania,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Implanty do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa.

Zadanie 1 - Implanty do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa. Zamość, dnia 16 marca 2011 r. AZP.3320/ 78/ 10/ /11 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania w zadaniu 5. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana

Bardziej szczegółowo

Resekcja kręgu (in. Korporektomia)

Resekcja kręgu (in. Korporektomia) Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Rafał Pankowski, Andrzej Smoczyński Maciej Smoczyński, Maciej Piotrowski

Rafał Pankowski, Andrzej Smoczyński Maciej Smoczyński, Maciej Piotrowski Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Rafał Pankowski, Andrzej Smoczyński Maciej Smoczyński, Maciej Piotrowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Występują one w przebiegu wad tworzenia się tzw. struny grzbietowej ( rozwoju kręgosłupa i rdzenia). Określane są inaczej terminem dysrafii. Wady te przyjmują postać: rozszczepu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Tom ELSEV IER URRAN&PARTNER REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA

Tom ELSEV IER URRAN&PARTNER REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA ELSEV IER URRAN&PARTNER Tom REHABILITACJA MEDYCZNA A N D R ZE JA KWOLKA W y d a n i e d r u g i e D ono o o Pod redakcją Andrzeja Kwolka Tom li Rehabilitacja kliniczna Wydanie drugie ELSEY IER URBAN&rPARTNER

Bardziej szczegółowo

Rezultaty odniesione zostały do wyników badań klinicznych, które uzyskano dzięki współpracy z Oddziałem Neurochirurgii, Szpitala Św.

Rezultaty odniesione zostały do wyników badań klinicznych, które uzyskano dzięki współpracy z Oddziałem Neurochirurgii, Szpitala Św. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny DZIEDZINA : NAUKI TECHNICZNE DYSCYPLINA : BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN Autor: mgr inż. Agnieszka Mackiewicz Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3

Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3 IX Słowo wstępne........................................................................ VII Część I Ogólne zasady osteosyntezy 1 Podstawy zespoleń kostnych J. SCHATZKER....................................................................

Bardziej szczegółowo

System DERO; rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa*

System DERO; rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa* SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Lechosław F. Ciupik 1 Daniel Zarzycki, 2 System DERO; rozwój technik operacyjnego leczenia kręgosłupa* 1. Wprowadzenie System kręgosłupowy DERO

Bardziej szczegółowo

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Lumbar spine spondylosis in material of Neurosurgery Dept. of 10 Military Clinical Hospital

Bardziej szczegółowo

Leczenie operacyjne skolioz idiopatycznych. Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki

Leczenie operacyjne skolioz idiopatycznych. Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki Leczenie operacyjne skolioz idiopatycznych Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki Rodzaje operacji skolioz idiopatycznych z punktu widzenia dostępu operacyjnego Operacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.pl.

Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.pl. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wssjastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Adam Pala Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE W SZPICZAKU MNOGIM - radioterapia,

Bardziej szczegółowo

Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych

Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Mariusz Kaliciński 1 Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych Streszczenie: praca przedstawia wyniki leczenia operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP

Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP Zielona Góra, fot Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP 07 listopad 2014r. Zielona Góra W imieniu Lechosława

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ZADANIE 1 - PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWYM, LĘDŹWIOWYM. KOMPLET: odcinek rurki 20 mm

Załącznik nr 4 ZADANIE 1 - PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWYM, LĘDŹWIOWYM. KOMPLET: odcinek rurki 20 mm Załącznik nr 4 ZADANIE 1 - PROTEZA TRZONU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWYM, LĘDŹWIOWYM KOMPLET: odcinek rurki 20 mm 1. materiał tytan (stop); 2. ażurowa konstrukcja, pozwalająca na wypełnianie przeszczepami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. Rafał Jastrzębski Oddział Ortopedyczny Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze Przezskórna wewnątrzdyskowa elektrotermalna annuloplastyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : WSPOMAGANIE PROCESÓW LECZENIA Support Processes of Treatment Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj : obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Drogie Kole anki i Koledzy!

Drogie Kole anki i Koledzy! Drogie Kole anki i Koledzy! Wraz z rozwojem chirurgii kr gosłupa rosnà oczekiwania pacjentów. Aby im sprostaç powstaje coraz wi cej technik małoinwazyjnych, a starsze sà modyfikowane. Doskonałà, mniej

Bardziej szczegółowo

OPIS IMPLANTÓW. nazwa handlowa lub kod... producent...

OPIS IMPLANTÓW. nazwa handlowa lub kod... producent... Zadanie 1 Klatki międzytrzonowe lędźwiowo-krzyżowe zakładane z dostępu przedniego typu ALIF z biomateriałem wypełniającym 30 kompletów Klatki międzytrzonowe lędźwiowo-krzyżowe zakładane z dostępu przedniego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania. Zamość, dnia 5 czerwca 2012 r. AZP.3320/ 19/ /12 Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania. ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Mechaniczne aspekty stabilizacji kręgosłupa szyjnego

Mechaniczne aspekty stabilizacji kręgosłupa szyjnego SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Romuald Będziński, Celina Pezowicz 1 Janusz Mstowski, Lechosław F. Ciupik 2 Mechaniczne aspekty stabilizacji kręgosłupa szyjnego Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Nazwa w języku angielskim: IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Władze Wydziału Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prof. nzw. Pol. Śl., Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2010/S OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2010/S OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Dostawy 1/7 PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2010/S 3-001997 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus-Centrum

Bardziej szczegółowo

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA

BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA Praca zbiorowa pod redakcją Dagmary Tejszerskiej, Eugeniusza Świtońskiego, Marka Gzika BIOMECHANIKA NARZĄDU RUCHU CZŁOWIEKA BIOMECHANIKA narządu ruchu człowieka Praca zbiorowa pod redakcją: Dagmary Tejszerskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Program specjalizacji z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU Dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z ortopedii i traumatologii Warszawa 1999 (c)

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Marek Jóźwiak Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Neurogenne

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 3. MIEJSCE URODZENIA: 20. 12. 1980 Poznań

CURRICULUM VITAE. 3. MIEJSCE URODZENIA: 20. 12. 1980 Poznań CURRICULUM VITAE Lek. med. Piotr Harasymczuk Specjalista w Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 1. ADRES DOMOWY:

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Bogdan Bakalarek Specjalista Ortopeda Traumatolog Informacje na: www.ortopeda.biz.pl

Dr n. med. Bogdan Bakalarek Specjalista Ortopeda Traumatolog Informacje na: www.ortopeda.biz.pl Dr n. med. Bogdan Bakalarek Specjalista Ortopeda Traumatolog Informacje na: www.ortopeda.biz.pl Specjalizuję się w leczeniu operacyjnym: 1. Schorzeo kręgosłupa skolioz idiopatycznych, wrodzonych i neuromięśniowych

Bardziej szczegółowo

Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Microdecompression of nerve roots in degenerative spondylolisthesis of lumbo-sacral region of

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Aleksander Winiarski, Paweł Radło. Nowatorska technika leczenia bólu krzyża proteza jądra miażdżystego

Daniel Zarzycki, Aleksander Winiarski, Paweł Radło. Nowatorska technika leczenia bólu krzyża proteza jądra miażdżystego Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków-Zakopane Nowatorska technika leczenia

Bardziej szczegółowo

Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa

Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa Osteometric measurements in patients operated due to degenerative disc disease of the

Bardziej szczegółowo

Endoskopowa dyscektomia piersiowa

Endoskopowa dyscektomia piersiowa Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów

Bardziej szczegółowo

Przednia i tylna instrumentacja DERO w skoliozie idiopatycznej (Doniesienie wstępne, opis nietypowego przypadku)

Przednia i tylna instrumentacja DERO w skoliozie idiopatycznej (Doniesienie wstępne, opis nietypowego przypadku) SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Krzysztof Folta, Jolanta Holeczko 1, Janusz Kozina 2, Lechosław Ciupik. 3 Przednia i tylna instrumentacja DERO w skoliozie idiopatycznej (Doniesienie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz z użyciem instrumentarium DERO

Ocena trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz z użyciem instrumentarium DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Jerzy Hakało, Jacek Kaczmarczyk, Marek Golik 1 Ocena trójpłaszczyznowej korekcji kręgosłupa w leczeniu operacyjnym skolioz z użyciem instrumentarium

Bardziej szczegółowo

OPIS IMPLANTÓW. Zadanie 1. Proteza dysku szyjnego. nazwa handlowa lub kod... producent...

OPIS IMPLANTÓW. Zadanie 1. Proteza dysku szyjnego. nazwa handlowa lub kod... producent... Zadanie 1 Proteza dysku szyjnego producent... Zadanie 1 proteza dysku szyjnego Wymagania : Konstrukcja jednoelementowa tytanowo-silikonowa W częściach tytanowych kolce stabilizujące w sposób pewny implant

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków

Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków Spinal injuries - treatment by vertebroplasty - two cases report Bartłomiej Kopaczewski, Stanisław Nowak z Katedry

Bardziej szczegółowo

Lechosław Ciupik 1, Agnieszka Kierzkowska 2 Łukasz Jędrych 1. Biomateriały stosowane na implanty DERO: historia, współczesność, przyszłość

Lechosław Ciupik 1, Agnieszka Kierzkowska 2 Łukasz Jędrych 1. Biomateriały stosowane na implanty DERO: historia, współczesność, przyszłość Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Lechosław Ciupik 1, Agnieszka Kierzkowska 2 Łukasz Jędrych 1 1 Instytut BioMedycznej Inżynierii LfC (IBME-LfC), Zielona Góra; 2 IBME-LfC,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR KOSTNYCH I IMPLANTÓW Strength and Mechanics of Bone Structure and Implants Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności

Bardziej szczegółowo

wieloodłamowych, przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO

wieloodłamowych, przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Roman Król 1 Leczenie wieloodłamowych przezstawowych złamań kości piętowej stabilizatorem DERO Streszczenie. Streszczenie: Autor przedstawia

Bardziej szczegółowo

Technika operacyjna Echinus-C

Technika operacyjna Echinus-C Technika operacyjna Echinus-C Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego PEKK z pokryciem z porowatego tytanu Lit. Nr. 010.D002-A2 Ed. 07/11-d TREŚĆ 1 WPROWADZENIE 3 2 WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA 4 2.1

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA TARCIA W WYBRANYCH ELEMENTACH STABILIZATORÓW KRĘGOSŁUPA

ZAGADNIENIA TARCIA W WYBRANYCH ELEMENTACH STABILIZATORÓW KRĘGOSŁUPA 3-2012 T R I B O L O G I A 45 Anna DOBROWOLSKA, Wojciech WIELEBA ZAGADNIENIA TARCIA W WYBRANYCH ELEMENTACH STABILIZATORÓW KRĘGOSŁUPA FRICTION PROBLEM IN PARTICULAR ELEMENTS OF SPINE FIXATORS Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo