uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:"

Transkrypt

1 DZPZ/333/11PN/2014 Olsztyn, dnia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z procesorami Publicznych, Ogłoszenie nr , z dnia 17 lutego 2014 r.) Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień (Biuletyn Zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania: Pytanie 1: Dotyczy pkt 1.1: Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się nie wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w czaszce. Minimalna średnica implantu liczona bez zaczepu i bez kołnierza 4,4mm. Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania. Możliwość śródoperacyjnego dobrania długości wspornika, przy każdym zabiegu muszą być dostępne wszystkie oferowane przez producenta długości. Czy Zamawiający, wymaga pod rygorem nieważności oferty, aby zaoferowany system był systemem umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie wyboru pomiędzy sposobem zaczepienia procesora dźwięku na wsporniku penetrującym skórę lub na zaczepie magnetycznym przed zabiegiem w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów. Uzasadnienie: System implantu zakotwiczonego w kości skonstruowany w sposób, który umożliwia indywidualny dobór sposobu zaczepienia procesora dźwięku: - na wsporniku penetrującym skórę - na zaczepie magnetycznym z zależności od indywidualnego przypadku medycznego zapewnia zakwalifikowanym pacjentom maksymalizację korzyści, połączone z bezpieczeństwem a nawet maksymalizuje aspekt kosmetyczno-estetyczny. Implanty magnetyczne dedykowane są grupie pacjentów z tymi samymi typami niedosłuchów jak w przypadku standardowego systemu Baha. Implanty magnetyczne minimalizują ryzyko występowania stanów zapalnych, infekcji skórnych czy też

2 innych powikłań pooperacyjnych. Dodatkowo eliminują ograniczenia jakie występują w przypadku zastosowania standardowego wspornika. Jednocześnie brak widocznych elementów wewnętrznej części systemu czyni go wyjątkowym dla osób ceniących sobie dyskrecję użytkowania tego typu urządzeń wspomagających słuch. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania implantu ze sposobem zaczepienia procesora dźwięku na wsporniku penetrującym skórę. Jednocześnie Zamawiający informuje iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania implantu na zaczepie magnetycznym. Pytanie 2: Dotyczy pkt 1.1: Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się nie wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w czaszce. Minimalna średnica implantu liczona bez zaczepu i bez kołnierza 4,4mm. Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania. Możliwość śródoperacyjnego dobrania długości wspornika, przy każdym zabiegu muszą być dostępne wszystkie oferowane przez producenta długości. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wsporniki, które są składową konwencjonalnego rozwiązania implantu zakotwiczonego w kości były pokryte hydroksyapatytem? Uzasadnienie: hydroksyapatyt wspomaga integrację tkanki miękkiej z powierzchnią wspornika dzięki lepszemu wiązaniu białek, co: a. czyni zabieg minimalnie inwazyjnym tkanka miękka nie jest redukowana; zabieg trwa o połowę krócej; b. powikłania skórne nie występują a cięcie liniowe daje zdecydowanie lepszy efekt kosmetyczny Wiele ośrodków wykonujących procedurę wszczepów implantów na przewodnictwo kostne uznało taki parametr medyczny za najbardziej korzystny dla swoich pacjentów. Wybrane z nich to: - INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU Warszawa, ul. Mochnackiego 10; przetarg: IFPS/14/13-5 Wojskowy Szpital Kliniczny, Kraków, ul. Wrocławska 1-3; przetarg: NR 02/5WSzKzP SP ZOZ/ Wojskowy Szpital Kliniczny, Kraków, ul. Wrocławska 1-3; przetarg: NR 02/5WSzKzP SP ZOZ/ Instytut Zdrowia Matki Polski; ul. Rzgowska 281/289, Łódź; przetarg:; ZP/118/ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul, Unii Lubelskiej1,Szczecin; przetarg: Nr OS/ZP/14/1 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy- ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz; przetarg: NZZ/97/D/12 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, przetarg: NR 90/ Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4; Szczecin; przetarg: DZ/220/49/ Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole Al. Wincentego Witosa 26; przetarg: TLZP/2-23/233/148/13

3 Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane wsporniki, które są składową konwencjonalnego rozwiązania implantu zakotwiczonego w kości były pokryte hydroksyapatytem. Pytanie 3: Zwracamy się z zapytaniem wnioskiem o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego parametru wymaganego 2.4 i 3.4 ( W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy ). Powyższy wniosek wypływa z faktu, że obecny zapis jest ogólny i może być charakterystyczny tylko dla mikrofonu kierunkowego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści w pełni kierunkowy lub wszechkierunkowy mikrofon z funkcją automatycznej regulacji wzmocnienia głośności w celu poprawy zrozumienia mowy w hałasie? Zamawiający informuje, że dopuszcza mikrofon kierunkowy, w pełni kierunkowy, wszechkierunkowy z funkcją automatycznej regulacji wzmocnienia głośności w celu poprawy zrozumienia mowy w hałasie. Pytanie 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przez Zamawiającego zapisu z pkt. 4.9: W momencie rozstrzygnięcia postępowania, Zamawiający otrzyma najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z instrukcją obsługi oraz aplikację umożliwiającą dopasowanie procesora, które staną się własnością Zamawiającego. Wg Wykonawczy stwierdzenie oprogramowanie do dopasowania procesora oraz aplikację umożliwiającą dopasowanie procesora ma tożsame znaczenie. Prosimy o potwierdzenie że stwierdzenia te należy traktować jako zwykłe powtórzenie i Zamawiający uzna za spełnienie w/w pkt przez dostarczenie, najnowszego z dostępnych, oprogramowania do dopasowania procesora z instrukcją obsługi. Zamawiający informuje, iż wymaga w momencie rozstrzygnięcia postępowania dostarczenia aplikacji umożliwiającej dopasowanie procesora wraz z instrukcja obsługi, oraz oprogramowania, w skład którego oprócz aplikacji wchodzi cały zestaw łączący procesor z komputerem. W skład zestawu wchodzą przewody, NoahLink. Pytanie 5: Dotyczy pkt 4.10: Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych, skierowanych do pacjentów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, adekwatnej do ilości pacjentów, którzy mogą otrzymać implant, ilości sztuk wymaganych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych, skierowanych do pacjentów.

4 Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia materiałów informacyjnych dla 10 pacjentów. Pytanie 6: Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenie, wraz z niezbędnym osprzętem, które umożliwi wykonanie pomiaru stabilności implantu metodą RFA na wsporniku? Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do pomiaru stabilności implantu było dostarczane przez Wykonawcę w trakcie trwania wykonania umowy, w celu dokonania pomiarów śród operacyjnych i w momencie pierwszego podłączenia procesora dźwięku? Uzasadnienie W medycynie znane są liczne przypadki osób u których proces gojenia się po zabiegu przebiega prawidłowo, natomiast ze względu na wewnątrzkostne zmiany proces osseointegracji może znacznie odbiegać od procesu osseointegracji u osób zdrowych np. osoby po radio terapii, kobiety cierpiące na osteoporozę. Dlatego też posiadanie przez Zamawiającego urządzenia do bezinwazyjnego pomiaru stabilności implantów metodą RFA: śródoperacyjnie oraz w momencie pierwszego podłączenia procesora dźwięku jest niezwykle ważne ze względu możliwość dokładnej weryfikacji procesu osseointegracji. Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga dostarczenia urządzenia do pomiaru stabilności implantu metodą RFA na wsporniku w czasie trwania umowy, zarówno na etapie pomiarów sródoperacyjnych, jak też w momencie pierwszego podłączenia procesora dźwięku. Pytanie 7: Dotyczy pkt 3.3: Sygnalizacja akustyczna stanu pracy procesora. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany procesor dźwięku posiadał sygnalizację wizualną informującą użytkownika o stanie urządzenia? Uzasadnienie : Tego typu rozwiązanie jest istotne dla pacjentów niedosłyszących, ponieważ nie słyszą oni sygnałów dźwiękowych wydawanych przez urządzenie, gdy nie znajduje się ono na implancie. Wiele ośrodków wykonujących procedurę wszczepów implantów na przewodnictwo kostne uznało takie rozwiązanie za jak najbardziej komfortowe dla swoich pacjentów. Wybrane z nich to: - Centralny Szpital Kliniczny MSWIA w Warszawie; Wołoska 137, Warszawa; przetarg CSKDZMIZP-2375/14/05/01/2012/5 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Szpitalna 45, Konin; przetarg: WSZ- FZ-35/ Instytut Zdrowia Matki Polski; ul. Rzgowska 281/289, Łódź; przetarg: ZP/34/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny; ul. Żołnierska 18, Olsztyn/przetarg DZPZ/333/43PN/ Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. Przybyszewskiego 49, Poznań; przetarg : DZP/62/2012

5 Zamawiający informuje, iż dopuszcza, ale nie wymaga, aby zaoferowany procesor dźwięku posiadał sygnalizację wizualną informującą użytkownika o stanie urządzenia. Pytanie 8: Dotyczy pkt 4.1 Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach. Czy Zamawiający wymaga obecności inżyniera klinicznego (tj. osoby z wykształceniem profilowanym : lekarskim, nauk biologicznych/medycznych lub inżynierii biomedycznej ) z co najmniej 3 letnim (36 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym, potwierdzonym pisemnie przez Wykonawcę, podczas zabiegu? Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis pkt 4.1 formularza parametrów wymaganych, stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 9: Dotyczy pkt 1.1: Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się nie wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w czaszce. Minimalna średnica implantu liczona bez zaczepu i bez kołnierza 4,4mm. Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania. Możliwość śródoperacyjnego dobrania długości wspornika, przy każdym zabiegu muszą być dostępne wszystkie oferowane przez producenta długości. Jaki typ powierzchni całego implantu wszczepianego w kość jest wymagany przez Zamawiającego, nowoczesny wykonany cały w technologii Tioblast czy przestarzały bardzo rzadko obecnie stosowany wykonany w technice skrawania maszynowego - technologia Brenemarka? Zamawiający informuje, że dopuszcza oba typy powierzchni całego implantu: - wykonany w technologii Tioblast - wykonany w technice skrawania maszynowego technologia Brenemarka. Pytanie 10: Zwracamy się z uprzejmą prośba wynikającą ze specyfiki oferowanych produktów o możliwość modyfikacji formularza cenowego z formy zaproponowanej przez Zamawiajacego do formy poniższej:

6 Zamawiający informuje, że podtrzymuje wzór formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Irena Kierzkowska ( Podpis osoby uprawnionej )

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-171.8/2015 Kraków, dnia 7.05.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 14.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Zamawiający Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; Telefon: (0-22) 579-28-75, Fax: (0-22) 825-41-29; Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 Łódź, dnia 19 kwietnia 2011 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: UTWORZENIE W POLSCE SYSTEMU RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ZAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4

GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4 GRUDZIEŃ 2014 NUMER 4 2 W NUM ERZE W NUM ERZE REKLAMA 33 4 Słowo wstępne 6 Z implantem na stoku 75 Ubezpieczenie procesora Bezpieczna jesieńdźwięku z Nucleus 6 8 Przyjemność z kąpieli wodnych przez cały

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo