Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie. Zielona Góra, 6 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskimpodsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

2

3 Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

4 Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

5 Termin rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

6 Założone do osiągnięcia wskaźniki Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

7 Termin zakończenia III kwartał 2014 r.

8 Czerwiec 2013 r., projekt Szerokopasmowe Lubuskie na półmetku. Do eksploatacji oddano węzeł Drzonków-Sucha. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

9 Już za trzy miesiące jako pierwsze województwo w Polsce zakończymy projekt, który zagwarantuje lokalnym operatorom telekomunikacyjnym dostęp do regionalnej światłowodowej sieci internetowej Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

10 Marzec 2013 r., Złota Antena i tytuł Człowieka Roku dla marszałek Elżbiety Polak za to, że jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa. Nagrodę wręczono podczas XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów w Warszawie. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

11 Nowa Perspektywa Finansowa ,1 mln Wielkość alokacji dla Województwa Lubuskiego Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

12 Nowa Perspektywa Finansowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie ,2 mln Wielkość alokacji w ramach EFRR Technologie Informacyjno Komunikacyjne upowszechnienie oraz wzrost dostępności w regionie Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

13 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie Projekty Na Liście Projektów Strategicznych w ramach RPO : Informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatów Województwa Lubuskiego Mapowanie obszarów oddziaływania melioracyjnego na terenie Województwa Lubuskiego Cyfrowe Lubuskie. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

14 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Projekt Zgłoszony w ramach Kontraktu Terytorialnego: Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w województwie lubuskim: przewidywane źródło finansowania: PO PC Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

15 Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

16 Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

17 Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

18 oszczędność czasu poświęconego na załatwianie spraw administracyjnych usprawnienie komunikacji na linii urząd-obywatel łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców zredukowanie kolejek przed okienkiem urzędniczym zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności przełamanie barier dotyczących wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

19 Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

20 Zadanie I portal informacyjny oraz elektroniczne wysłanie wniosku do jednostek ochrony zdrowia o powtórzenie recepty w przypadku chorób przewlekłych Portal Lubuskie e-zdrowie (także w wersji mobilnej) Zadanie II system zarządzania i raportowania jednostek ochrony zdrowia HIS, ERP Zadanie III infrastruktura techniczna niezbędna dla realizacji projektu Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

21 możliwość śledzenia na bieżąco założeń budżetowych oraz ich realizacji możliwość planowania i monitorowania wykonania planu w odniesieniu do podmiotu leczniczego i poszczególnych komórek organizacyjnych skrócenie czasu od wystąpienia zdarzenia ekonomicznego do zidentyfikowania go, porównania z planami i przedstawienia dyrekcji portal informacyjny oraz elektroniczne wysłanie wniosku do jednostek ochrony zdrowia o powtórzenie recepty w przypadku chorób przewlekłych

22 Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

23 Korzyści z wdrożenia systemu: ograniczenia liczby odwiedzin obywateli w urzędach, skrócenia procedur administracyjnych związanych z obsługą petentów organów administracji publicznej, możliwości zdalnego monitorowania stanu załatwienia sprawy, wzrostu poziomu jakości usług administracji publicznej, skrócenia czasu obsługi pomiotów korzystających z obsługi podmiotów administracji publicznej, podniesienia jakości życia mieszkańców, zwiększenia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

24 BĘDZIE BYŁO Termin zakończenia III kwartał 2014 r.

25 Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

26 aktualizacja danych w systemie w miejscu jej powstawania dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji, integrowanie rozproszonych danych pochodzących z różnych źródeł i różnych komórek organizacyjnych urzędu, weryfikację jakości danych i ich kontrolę, zapewniając wiarygodność informacji zgromadzonej w systemie, wizualizację na mapie dowolnych zjawisk i zdarzeń. Termin zakończenia III kwartał 2014 r. Projekty współfinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

27

28 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 28

29 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów r. 29

30 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 30

31 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 31

32 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY INTERNET MOBILNY BUDOWANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH I POPYTU NA USŁUGI SZEROKOPASMOWE INTERNET STACJONARNY SIECI SZKIELETOWE I DYSTRYBUCYJNE 32

33 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 69,10% 95,50% 96,50% 96,30% dostęp stacjonarny 53,80% 44,50% 1,30% 3,40% dostęp mobilny dostęp 30 Mb/s łącza szerokopasmowe powyżej 100 Mb/s PL UE 33

34 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE 34

35 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE

36 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA W POLSCE

37 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji POLSKA NAJWIĘKSZYM PLACEM BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH W EUROPIE 37

38 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH Realizacja celów EAC będzie wymagała nakładów rzędu 17 mld zł Krajowy plan inwestycji telekomunikacyjnych PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Kierunki interwencji 38

39 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

40 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA Alokacja: 2,25 mld EUR CYFROWA I oś priorytetowa. Powszechny dostęp do szybkiego internetu II oś priorytetowa. E administracja i otwarty rząd III oś priorytetowa. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 1,02 mld EUR 1,03 mld EUR 0,135 mld EUR

41 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Diagnoza dla interwencji wyznaczenie obszarów wymagających wsparcia Kategoria Poziom nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo domowe z możliwością podłączenia zł zł zl zł zł zł zł zł zł zł zł i więcej Źródło: Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej wymagania Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku 2020 na podstawie aktualnego stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Obszary, koszty, technologie i najbardziej efektywne sposoby interwencji publicznej.

42 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Województwo Nakłady inwestycyjne [tys. zł.] Dopłata [tys. zł.] Ludność objęta siecią DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Suma końcowa

43 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Obszar Obszary o niskiej opłacalności Obszary ,2 mln osób 5,2 mld dopłat Obszary o średniej opłacalności Obszary 4 5 3,1 mln osób 654 mln dopłat Obszary o wysokiej opłacalności Obszary mln osób brak dopłat Charakterystyka obszaru Obszary nieopłacalne brak samodzielnych inwestycji operatorów prywatnych lub ograniczone inwestycje w dostęp podstawowy Obszary co do zasady opłacalne inwestycje prywatne w najnowocześniejsze rozwiązania występują w ograniczonym zakresie Obszary opłacalne dobrze pokryte nowoczesną infrastrukturą wymagające jedynie uzupełnienia drobnych braków Działania w NPS Wsparcie dotacyjne inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wsparcie inwestycji prywatnych przedsiębiorców o odpowiednio wysokim potencjale Tworzenie przyjaznego otoczenia prawno instytucjonalnego dla inwestycji Wdrożenie narzędzi redukcji kosztów i czasu inwestycji Dostęp do zwrotnych mechanizmów finansowych Dostęp do wsparcia finansowego w ramach programu Inwestycje Polskie Stworzenie funduszu szerokopasmowego Działania na rzecz włączenia cyfrowego i budowy popytu Latarnicy Polski Cyfrowej Działania Lidera Cyfryzacji Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych Wsparcie budowy kompetencji cyfrowych w ramach PO PC

44 Dziękuję za uwagę BOGDAN DOMBROWSKI Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 44

45 Zakres projektu Szerokopasmowe lubuskie podsumowanie stanu zaawansowania realizacji Tomasz Kowal Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych, Dyrektor Zarządzania Inwestycjami Orange Polska 45

46 Szerokopasmowe Lubuskie perspektywa przyszłych użytkowników OPERATORZY PRZEDSIĘBIORCY MIESZKAŃCY rozwój działalności operatorskiej i rozbudowa sieci lokalnych na bazie inwestycji RPO aktywność operatorów jako warunek konieczny dotarcia do końcowych użytkowników usług ICT nowe warunki podejmowania działalności gospodarczej, która bezpośrednio przekłada się na rozwój regionu końcowi użytkownicy usług detalicznych budowanie zainteresowania możliwościami korzystania z Internetu 46

47 działania Orange Polska (budżet UE ) nasza aktywność Lubuskie i Pomorskie - budowa sieci regionalnej TP(konkurs) Warmińsko mazurskie i Podkarpackie - zaangażowanie TP Teltech w realizację projektów SSPW udział w Platformie Inwestycyjnej wspólnie z Alcatel Lucent i Hawe, Orange Polska jako podwykonawca realizuje zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne Łódzkie - dostarczenie sieci przez IS i TP dla Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej Złożone wnioski na budowę sieci dostępowej w województwach Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko mazurskie) - konkurs PARP Jastrzębie Zdrój Oferta wykorzystania istniejącej infrastruktury TP na potrzeby projektów realizowanych przez JST Budowa sieci światłowodowej w projekcie Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla miasta Jastrzębie Zdrój 47

48 ważne ramy realizacji projektu zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej cele pomocy publicznej - kompensowanie braków rynku tam, gdzie rynek nie inwestuje ze względu na nieopłacalność inwestycji tzw. obszary białe interwencja publiczna nie może naruszyć równowagi rynkowej podstawa prawna realizacji projektu: 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. 2. Decyzja notyfikacyjna UE z dnia K(2009)5363 dot. Rozporządzenia: warunki dopuszczalności projektów: państwo członkowskie musiało udowodnić, że projekt nie spowoduje niedopuszczalnego zakłócenia konkurencji infrastruktura objęta pomocą w ramach zgłoszonego programu będzie otwarta dla wszystkich dostawców usług internetowych i na jednakowych zasadach zapewniony będzie hurtowy, otwarty dostęp do objętej pomocą infrastruktury i będzie on oferowany po krajowych cenach rynkowych. wysokość pomocy dla województwa lubuskiego to max. 50% kosztów kwalifikowanych 48

49 zakres projektu Szerokopasmowe Lubuskie W ramach projektu: sieć szkieletowo-dystrybucyjna Budowa sieci dostępowej poza projektem Szerokopasmowe Lubuskie 49 LRPO - perspektywa finansowa Inwestycje własne operatorów, PO PC - perspektywa finansowa

50 kamienie milowe projektu Zdjęcie 1 Zdjęcie 1 Zdjęcie 1 Zdjęcie 1 Zdjęcie 1 Zdjęcie 1 % Zdjęcie 1 Zdjęcie 3 Zdjęcie 2 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie Spotkanie ze Starostami i Konwent Starostów Nowe ramy realizacyjnepodpisanie Aneksu do Umowy Konferencja dla Operatorów Alternatywnych Prezentacja Ogrody Prezydenckie i uroczyste oddanie węzła Drzonków-Sucha Konferencja w Warszawie Podpisanie Umowy UM - TP

51 31 grudnia 2010 r. podpisanie Umowy UM - TP Zarząd Województwa Lubuskiego jako pierwszy w Polsce zlecił prywatnemu operatorowi budowę regionalnej sieci dystrybucyjno szkieletowej Umowa została zawarta w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Poziom dofinansowania wynosi 50% Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem Województwo lubuskie jest liderem w zakresie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w Polsce

52 25 czerwca 2012 r. Spotkanie ze Starostami 12 lipca 2012 r. Konwent Starostów Skala projektu obejmującego obszar całego województwa - wymagała zaangażowania zarówno władz województwa jak również władz lokalnych. Dzięki zrozumieniu wagi inwestycji dla rozwoju regionu pomoc ze strony władz wszystkich szczebli była nie do przecenienia

53 31 sierpnia 2012 r. nowe ramy realizacyjne - podpisanie Aneksu do Umowy Dzięki otwartej postawie Zarządu Województwa Lubuskiego uzgodniono warunki realizacji projektu, które pełniej odpowiadały realiom prowadzenia skomplikowanej inwestycji o tak dużym zasięgu. Rezultatem wspólnych uzgodnień była zmiana wytycznych dla przeprowadzania oceny uzupełniającej końcowej w projekcie. Zmiany te ostatecznie usankcjonowano aneksem, który został podpisany w sierpniu 2012 r. Tym samym otwarto drogę dla innych województw, które z powodzeniem korzystają z doświadczeń wypracowanych dla projektu lubuskiego

54 14 lutego 2013 r. Konferencja w Warszawie Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń Bilans dokonań, dyskusja na temat barier na drodze do realizacji inwestycji, mogły posłużyć do kształtowania polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wartością dodaną z realizacji projektu jest możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi województwami, a także organami administracji publicznej na szczeblu krajowym, np.:uke, MAiC czy MRR

55 4 czerwca 2013 r. Ogrody Prezydenckie 13 czerwca 2013 r. uroczyste oddanie węzła Drzonków-Sucha Projekt, jako jedno z wielu spektakularnych osiągnięć Lubuszan, prezentowany był podczas obchodów rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 2013 r. w Ogrodach Prezydenckich. Oddanie do eksploatacji węzła Drzonków Sucha w czerwcu 2013 r., stanowiło symboliczne przekroczenie półmetka w realizacji Projektu

56 3 października 2013 r. konferencja dla Operatorów lokalnych Ostatnim ogniwem realizacji projektu jest udostępnienie sieci zainteresowanym operatorom Spotkanie Orange Polska z operatorami lokalnymi odbyło się w październiku 2013 r. Nawiązano kontakty robocze z operatorami zainteresowanymi wykorzystaniem sieci wybudowanej w ramach projektu Szerokopasmowe Lubuskie. Działania mające na celu rozwój sieci dostępowej i dostarczanie usług są prowadzone zarówno przez Operatorów alternatywnych jak i Orange Polska

57 projekt w liczbach co już zrobiliśmy? sieć kablowa (tzw. część pasywna) - realizacja: 97,9% wykonaliśmy projekt sieci wybudowaliśmy km nowych kabli zbudowaliśmy i podłączyliśmy do sieci 299 szaf zewnętrznych (w tym 78 z przyłączami energetycznymi) doszliśmy siecią pasywną do 292 miejscowości (w tym 249 białych plam ) urządzenia transmisyjne (tzw. część aktywna) zainstalowano i uruchomiono 50 węzłów aktywnych co przed nami? zakończenie warstwy pasywnej: w tym budowa 179 km nowych kabli budowa i podłączenie do sieci pozostałych 99 szaf zewnętrznych zakończenie warstwy aktywnej: instalacja i uruchomienie pozostałych węzłów aktywnych 57

58 punkty styku dla sieci dostępowych współpracujących Operatorów zdjęcie: szafa sieci Szerokopasmowe Lubuskie jako punkt styku dla OA, relacja: Nietków - Laski 58

59 ogólne informacje o projekcie: 59

60 informacje dla Operatorów - szczegółowe raporty realizacyjne i oferta hurtowa: 60

61 czynniki sukcesu kluczowym czynnikiem pomyślnej realizacji projektu była współpraca i zaangażowanie ze strony wszystkich interesariuszy projektu, od władz lokalnych po władze krajowe pełne wykorzystanie wybudowanej infrastruktury nastąpi po jej uzupełnieniu o warstwę dostępową zaangażowanie władz krajowych w kreowanie przyjaznej polityki dla rozwoju inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową oraz udział władz wojewódzkich, lokalnych i Orange Polska Beneficjenta Projektu, w realizację tej polityki jest kluczem do pełnej cyfryzacji Polski w kolejnych latach 61

62 co dalej? nakłady na Agendę Cyfrową (źródło: MAC) Cel: objęcie siecią dostępową 1,027 mln mieszkańców woj. lubuskiego Potrzebne środki inwestycyjne: nakłady: 525 mln PLN zaangażowanie środków publicznych: 170 mln PLN Kat. Nakłady inwestycyjne na 1 HH w 1000 PLN % mieszkańców 1 Do 1 36, ,8 Kategoria 1 3: obszary atrakcyjne komercyjnie, nie wymagają wsparcia Kat. 4 11: wymagana interwencji państwa (w różnym stopniu) Kat. 6 11: tereny o rozproszonej zabudowie i stosunkowo niskim potencjale ekonomicznym, nieopłacalne inwestycyjnie , , , , , , , , Ponad 10 2,0

63 dziękujemy

64 Zakres usług hurtowych - oferta Orange Polska Jarosław Starczewski Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Klientów - Operatorów 64

65 agenda Szerokopasmowe Lubuskie - oferta usług hurtowych OPL Studium przypadku Szerokopasmowe Lubuskie szansa na wspólny sukces Dane kontaktowe 65

66 Szerokopasmowe Lubuskie - oferta usług hurtowych OPL 66

67 Szerokopasmowe Lubuskie zasięg projektu, dostęp OPL Użytkownicy końcowi Internet Sieć szkieletowa OPL Sieć szkieletowa OPL Użytkownicy końcowi Zasoby i transmisja OPL SIEĆ DOSTĘPOWA zasoby i transmisja lokalnych ISP 67 Węzeł sieci OPL Szafa dystrybucyjna OPL

68 Szerokopasmowe Lubuskie zakres usług hurtowych OPL OFERTA ISP OFERTA USŁUGOWA OPL Użytkownicy końcowi CIEMNE WŁÓKNA Dostępne wyłącznie na terenie woj. lubuskiego TPIX DZIERŻAWA POWIERZCZNI DZIERŻAWA POWIERZCHNI TELEKOMUNIKACYJNYCH ŁĄCZA DZIERŻAWIONE METRO ETHERNET Sieć Sieć szkieletowa szkieletowa OPL Sieć OPL/TPNET szkieletowa OPL DOSTĘP DO SZAF DYSTRYBUCYJNYCH DOSTĘP DO INTERNETU TPNET / TPIX KANALIZACJA KABLOWA LLU BSA SDH ETHERNET 68 Sieć dostępowa Sieć dystrybucyjna i szkieletowa

69 69 Studium przypadku

70 ciemne włókna a transmisja danych porównanie usług Metro Ethernet nowoczesne rozwiązania Ciemne włókna: Transmisja opłata niezależna od odległości niższe koszty przy krótkich dystansach pełna swoboda w konfigurowaniu usług Transmisja danych: Ciemne włókna opłata liczona wg drogi optycznej cena niezależna od odległości dla odcinków powyżej 15km łącze o przepływności 1GbE tańsze od pary ciemnych włókien redundancja międzywęzłowa dostęp do innych usług na jednym porcie usługa realizowana na nowo wybudowanej oraz istniejącej infrastrukturze 70

71 studium przypadku (1/3) Połączenie dwóch lokalizacji na potrzeby realizacji transmisji danych. Odległość między szafami dostępowymi (droga optyczna 15km) 71

72 studium przypadku (2/3) Realizacja dostępu do internetu 100 Mb Opcja 1 Dostęp do Internetu: Dostęp do usługi: Szafa dystrybucyjna Koszt usługi (opłaty miesięczne): Miejsce w szafie 3U: Port dostępowy: Dostęp TPNET. world 50Mb: Dostęp do TPIX 50Mb: 3 x 11 zł 500 zł 50 Mb x 12 zł 50 Mb x 7 zł Razem: 1483 zł / miesięcznie 72

73 studium przypadku (3/3) Połączenie lokalizacji na potrzeby realizacji transmisji danych 1Gb do węzła OPL Odległość między lokalizacjami w linii prostej do 100km 73

74 Szerokopasmowe Lubuskie szansa na wspólny sukces 74

75 projekt Szerokopasmowe Lubuskie szansa na wspólny sukces Istotne czynniki sukcesu: współpraca przy opracowywaniu rozwiązań usługowych szytych na miarę modyfikacja ofert standardowych pod konkretne oczekiwania operatora pełna dostępność infrastruktury projektu SL dla każdego operatora szerokie portfolio oferty hurtowej OPL niezależność części hurtowej od detalu naszym wyłącznym celem jest zaspokojenie potrzeb operatorów możliwość podłączenia sieci dostępowej operatora do szkieletu zbudowanego w ramach SL, a także skorzystania z istniejącej sieci dostępowej OPL w ramach ofert regulowanych LLU, WLR oraz BSA wysoka jakość infrastruktury oraz obsługi klienta (dedykowany opiekun, infolinia) aktywna współpraca spełniająca wzajemne oczekiwania 75

76 76 Dane kontaktowe

77 kanały komunikacji dla Operatorów Oferta OPL dostępna na stronie: Pozostałe informacje: Infolinia dla Operatorów Wszystkie pytania prosimy kierować na: Piotr Walasek: tel. kom.: Anna Bromboszcz: tel. kom.: Przemysław Musiński: tel. kom.:

78 Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 KC, stanowi jedynie materiał poglądowy dziękujemy

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. KATOWICE, kwiecień 2015 Opracowanie: ul. Powstańców 34 40-954

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0 Prezentacja strategii 11 czerwca 2013 Spis treści HAWE dziś 3 Strategia rozwoju HAWE 4 HAWE za 5 lat 5 Rozwój linii

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata 2014 2020 PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo