CYBERKRYMINALNI. Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYBERKRYMINALNI. Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak"

Transkrypt

1 CYBERKRYMINALNI Z mł. insp. Radosławem CHINALSKIM, Zastępcą Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawia Piotr Maciejczak Panie Dyrektorze, Biuro Kryminalne KGP skupia w swoich strukturach specjalistów zajmujących się zwalczaniem tzw. cyberprzestępczości. Proszę przybliżyć Czytelnikom, na czym te działania polegają? Zgodnie z zaakceptowaną przez Komendanta Głównego Policji Koncepcją technicznego wsparcia zwalczania cyberprzestępczości od czerwca 2007 r. w strukturze Biura Kryminalnego KGP, w Wydziale Zaawansowanych Technologii, funkcjonuje Sekcja Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości (WZC). Do zadań tej sekcji należy przede wszystkim monitorowanie zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, a także identyfikowanie, testowanie oraz wdrażanie zaawansowanych narzędzi technicznego wsparcia zwalczania cyberprzestępczości oraz pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw i realizacja ustaleń internetowych we współpracy z ISP i ICP, czyli dostawcami usług internetowych. Pracownicy Sekcji Zaawansowanych Technologii uczestniczą także w europejskich i międzynarodowych inicjatywach związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości. Równolegle w Wydziałach Techniki Operacyjnej KWP utworzone zostały komórki zaawansowanych technologii, których podstawowym zadaniem jest wsparcie wydziałów kryminalnych w zastosowaniu specjalistycznej wiedzy i narzędzi informatycznych. Na jakich obszarach skupia się obecnie monitoring działań przestępczych? Zakres jest bardzo szeroki. Analiza realizowanych w kraju spraw wskazuje, że zagrożenia związane z wykorzystaniem Internetu występują oraz będą się rozwijać w kierunkach związanych głównie z rozpowszechnianiem treści dotyczących działalności terrorystycznej (w tym instruktaży oraz poradników technicznych), propagowaniem treści niezgodnych z prawem (m.in. faszystowskich, rasistowskich, obrażających uczucia religijne), nawiązywaniem kontaktów przez osoby o skłonnościach pedofilskich z małoletnimi za pośrednictwem różnego rodzaju usług dostępnych w Sieci, rozpowszechnianiem pornografii (w tym dziecięcej i ze zwierzętami), handlem żywym towarem, tworzeniem fałszywych stron internetowych w celu nieuprawnionego uzyskania informacji oraz bezpośrednim przechwytywaniem transmisji (tzw. phishing), sprzedażą przedmiotów pochodzących z przestępstwa, wymianą informacji przez grupy przestępcze, włamaniami do systemów komputerowych w celu kradzieży informacji, oszustwami przy sprzedaży towarów na aukcjach internetowych, włamaniami do systemów telefonii VoIP (Voice over Internet Protocol) oraz kradzieżą sygnału telewizyjnego. Trzeba również pamiętać o kolejnej kategorii zagrożeń, których nośnikiem jest Internet. Należy do nich zaliczyć eksplozyjny wzrost złośliwego oprogramowania (malware); w chwili obecnej jest zdefiniowanych ponad jego rodzajów, a więc tyle, ile w sumie w poprzednich 20 latach. Rzeczywiście, zakres działań jest niezwykle szeroki. Czy mógłby Pan w takim razie podać jakieś konkretne przykłady związane z pracą komórek WZC? Z posiadanych przez nas informacji wynika, że niezwykle aktywne w Internecie są środowiska pseudokibiców, którzy w tym celu tworzą dedykowane fora internetowe, dostępne jedynie dla ograniczonego kręgu użytkowników. Podejmowane przez nas działania polegają m.in. na analizie treści pojawiających się na forach internetowych (szczególnie nieoficjalnych) drużyn piłkarskich pod kątem uzyskania informacji dotyczących terminów i miejsc ustawek, a następnie sporządzeniu mapy miejsc wykorzystywanych najczęściej przez pseudokibiców do ich organizowania. Innym, niezwykle częstym rodzajem przestępczości spotykanej w Sieci jest naruszenie praw własności intelektualnej. Obecnie zagrożenia te są rozpoznawane mł. insp. Radosław CHINALSKI

2 i zwalczane przez komórki zwalczania przestępczości komputerowej usytuowane w strukturze wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich. Ich geneza sięga roku 1998 i od tej pory przestępczość ta zwalczana jest w sposób ciągły. Aktywność Wydziału Zaawansowanych Technologii Biura Kryminalnego KGP ukierunkowana jest tutaj głównie na poszukiwanie efektywnych rozwiązań informatycznych, umożliwiających automatyzację przeszukiwania zasobów sieciowych. No właśnie, jakich narzędzi informatycznych używają funkcjonariusze WZC do walki z cybeprzestępczością? Używamy wielu wyspecjalizowanych programów. Jednym z nich jest Sniffer IP, umożliwiający realizację uprawnień wynikających z ustawy o Policji w postaci prowadzenia kontroli operacyjnej ruchu sieciowego. Wyposażone w niego zostały wytypowane komendy wojewódzkie, przy czym urządzenie wykorzystywane jest rotacyjnie, w zależności od aktualnych potrzeb. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość prowadzenia kontroli u mniejszych dostawców usług internetowych oraz zdolność rozbudowy katalogu agregowanych usług i danych, stosownie do rozwoju sieci teleinformatycznych. Ponadto w wytypowanych komendach wojewódzkich Policji uruchomiono program pilotażowy, służący do wyszukiwania użytkowników Internetu rozpowszechniających za pośrednictwem sieci p2p zabronione treści w postaci plików multimedialnych z pornografią dziecięcą oraz naruszających prawa własności intelektualnej. Jednym z efektów tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie w marcu i kwietniu 2008 r. przez Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach monitoringu sieci peer-to-peer (p2p) pod kątem rozpowszechniania plików zawierających pornografię dziecięcą. Operacji tej nadano kryptonim SIMONE. W wyniku działania pilotażu ujawniono dane 7395 użytkowników z całego świata (w tym 157 z obszaru Polski) rozpowszechniających w sieciach p2p filmy pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Ponadto w WTO KWP w Lublinie w wyniku działania oprogramowania Monitor ustalono kolejnych 121 osób dystrybuujących w Internecie pornografię dziecięcą. Dane te zostały przekazane do właściwych merytorycznie komórek służby kryminalnej. Kolejny projekt pod nazwą Search: Credit Card Number został wdrożony w celu skutecznego zwalczania zjawiska kradzieży tożsamości. W ramach pilotażu realizowanego przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP oraz Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Rzeszowie szczególną uwagę poświęcono eksploracji takich zasobów sieciowych, jak: serwery WWW, kanały IRC, komunikaty i czaty, serwery grup dyskusyjnych, sieci peer-to-peer, w których zlokalizowano dane związane ze skradzionymi tożsamościami, przede wszystkim dotyczące elektronicznych instrumentów płatniczych. W wyniku prowadzonych działań ujawniono i zabezpieczono znaczną ilość zasobów sieciowych, za pośrednictwem których odbywał się obrót skradzionymi tożsamościami (głównie numerami kart płatniczych i danymi osobowymi ich posiadaczy). Niejako przy okazji ujawniono również inne kategorie cyberprzestępczości, w tym m.in. pornografię dziecięcą, phishing, haking. W ramach tych działań objęto zainteresowaniem operacyjnym także grupy przestępcze zajmujące się rozpowszechnianiem i nielegalnym wykorzystaniem złośliwego oprogramowania typu malware. Na koniec warto wspomnieć jeszcze o projekcie Hotline. Celem tego przedsięwzięcia jest ujawnianie osób, które w Internecie dystrybuują treści zabronione (pornografia dziecięca, treści o charakterze faszystowskim, ekstremistycznym, handel nielegalnymi towarami itd.), a w szczególności centralizacja przekazu informacji o cyberprzestępstwach, ich weryfikacja oraz ustalenie użytkowników końcowych naruszających przepisy karne, na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez internautów. Ponadto WZT bierze czynny udział w pracach Komitetu Konsultacyjnego, działającego przy Hotline Dyżurnet.pl w ramach działalności CERT/NASK. Komitet składa się również z przedstawicieli MSWiA, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiej Izby Informatyki i innych. Jego zadaniem jest podejmowanie działań mających na celu ochronę dzieci przed negatywnymi następstwami korzystania z Internetu.

3 A jak wygląda współpraca z dostawcami usług internetowych? Nawiązaliśmy współpracę z dostawcami usług internetowych (m.in. Vectra, o2, Gadu-Gadu, Onet.pl, Interia.pl, Aster, UPC, GTS, WP, Dialog, Toya, Multimedia itd.), a także operatorami serwisu nasza-klasa.pl, w celu usprawnienia ustaleń i wymiany informacji. Przeprowadzono również szkolenie dla pionu techniki operacyjnej oraz wydziałów kryminalnych KWP z całego kraju. Funkcjonariusze Wydziału Zaawansowanych Technologii BK KGP cyklicznie biorą udział w roboczych spotkaniach w ramach Forum Abuse dostawców usług internetowych i operatorów telekomunikacyjnych. Opracowano bank dobrych praktyk stosowanych w trakcie wymiany informacji z operatorami/dostawcami usług internetowych ISP i ICP oraz Policją. Opracowano definicję oraz schemat przebiegu informacji w zakresie sprawnej realizacji zgłoszeń zmierzających do dokonania ustaleń niecierpiących zwłoki, dotyczących danych abonenta użytkownika sieci Internet na podstawie numeru IP komputera bądź innego urządzenia sieciowego, dla obszaru całego kraju. Na koniec chciałbym jeszcze spytać o współpracę międzynarodową w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Jak wiadomo, Internet nie zna przecież granic... Oczywiście, bez ścisłej współpracy międzynarodowej zwalczanie przestępczości w Sieci nie byłoby w ogóle możliwe. Bardzo często sprawca fizycznie znajduje się np. w Holandii, a przestępstw dokonuje na terenie Polski. Na podstawie materiałów otrzymanych dzięki współpracy międzynarodowej, za pośrednictwem Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, dokonano ustaleń użytkowników końcowych, które posłużyły do dalszego postępowania w ramach realizacji siedmiu operacji międzynarodowych na terenie kraju w zakresie zwalczania rozpowszechniania pornografii dziecięcej w Internecie. W ramach tych przedsięwzięć funkcjonariusze Sekcji Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Zespołu Ustaleń Sieciowych dokonali m.in. analizy otrzymanych logów w liczbie od jednego do kilkuset, w zależności od rodzaju ustalenia w sprawie, co pozwoliło na dokonanie około 920 ustaleń (jedna realizowana na bieżąco sprawa, nieujęta w wymienionych liczbach, zawiera około 3300 logów!). Dotychczas zrealizowano około 150 różnorodnych zleceń obejmujących zarówno typowe wystąpienia do dostawców usług internetowych, jak i wielopoziomowe ustalenia poprzedzone gruntowną analizą przesłanych materiałów. Jakie są zamierzenia Policji w dobie tak dynamicznych zmian dotyczących zarówno rozwoju sieci teleinformatycznych, jak i kształtowania się społeczeństwa informacyjnego? Podstawowym celem jest podjęcie daleko idącej współpracy w różnorodnych inicjatywach przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Przykładowo Policja aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której jednym z istotnych zadań jest stworzenie zintegrowanych narzędzi informatycznych wspomagających szeroko rozumiane wysiłki podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym przykładem jest udział funkcjonariuszy Biura Kryminalnego w spotkaniach roboczych przedstawicieli podmiotów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i przestrzegania prawa w Internecie, pod przewodnictwem pani minister Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Podejmowane są ponadto działania zmierzające do implementowania konkluzji UE w sprawie tworzenia krajowych platform ostrzeżeń i europejskiej platformy zgłaszania ostrzeżeń o przestępstwach zauważonych w Internecie, a także blokowania nielegalnych treści. Nie bez znaczenia jest również potrzeba rozbudowy struktury odpowiedzialnej za techniczne wsparcie zwalczania cyberprzestępczości i dlatego też w Biurze Kryminalnym zostały opracowane założenia koncepcyjne zmierzające do etatowego oraz technologicznego wzmocnienia Wydziału Zaawansowanych Technologii. Dziękuję za rozmowę.

4

5

6

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785

RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 RAPORT 2014 ISSN 2084-7785 SPIS TREŚCI EDUKACJA I BEZPIECZEŃSTWO ZESPÓŁ DYŻURNET.PL 3 Dyżurnet.pl funkcjonuje już 10 lat. To jedyny działający w Polsce zespół zajmujący się przyjmowa- Z tego 425 zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r.

STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r. STRATEGIA działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce 2005 r. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Wstęp Kraje wysoko rozwinięte przykładają szczególną

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Dr Roland Łukasiewicz WSM Warszawa Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo, edukacja, netykieta Abstrakt Prawo stanowione w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Centralne Biuro Śledcze Policji. Rozmowa z Janem Michną

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Centralne Biuro Śledcze Policji. Rozmowa z Janem Michną W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012

Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik. Jak. złożyć zawiadomienie. przestępstwie. Warszawa 2012 Jak Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie poradnik złożyć zawiadomienie o przestępstwie Warszawa 2012 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH KOMENDA GŁÓWNA POLICJI JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo