Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika

2 Copyright Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika emachines Pierwsze wydanie: 01 / 2009 Changes may be made periodically to the information in this publication without obligation to notify any person of such revisions or changes. Such changes will be incorporated in new editions of this manual or supplementary documents and publications. This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Record the model number, serial number, purchase date, and place of purchase information in the space provided below. The serial number and model number are recorded on the label affixed to your computer. All correspondence concerning your unit should include the serial number, model number, and purchase information. Żadnej części tej publikacji nie można powielać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub przesyłać, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektornicznie, mechanicznie, jako fotokopię, nagranie lub w inny sposób, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Acer Incorporated. Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: emachines i logo emachines to zastrzeżone znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy produktów lub znaków handlowych innych firm są używane w tym dokumencie jedynie w celach identyfikacyjnych i są własnością odpowiednich firm.

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody użytkownika Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki. Ostrzeżenia Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie. Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja. Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie. Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni. Korzystanie z zasilania elektrycznego Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego. Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekaczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy i

4 : stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy. Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji. Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała. ii Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zakłóceniami generowanymi przed inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia. Do zasilania tego urządzenia, należy używać jedynie przewodów zasilających prawidłowego typu (dostarczanych z akcesoriami). Powinny to być przewody z możliwością odłączenia: Certyfikowane przez CSA, wymienione na liście UL, typ SPT-2, minimalne parametry 7A 125V, posiadające aprobatę VDE lub ich odpowiedniki. Maksymalna długość przewodu wynosi 15 stóp (4,6 metra). Obsługa techniczna urządzenia Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach: gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu, jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn, jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody, jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub dojdzie do uszkodzenia jego obudowy, jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę naprawy, jeżeli urządzenie nie działa normalnie mimo stosowania się do zasad przedstawionych instrukcji obsługi - należy regulować tylko te parametry. Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia. OSTRONIE: Nieprawidowa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterie naley wymienia wycznie na baterie tego samego typu lub ich zamienniki zalecane przez producenta. Zuyte baterie naley utylizowa zgodnie z instrukcjami producenta.

5 Bezpieczeństwo linii telefonicznej Przed przystąpieniem do naprawy lub rozmontowania urządzenia należy odłączyć wszystkie linie telefoniczne od gniazda ściennego. Należy unikać używania telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy z wyładowaniami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego. Zalecenia dotyczące utylizacji Likwidując to urządzenie elektroniczne nie należy wyrzucać go do śmietnika. Recykling należy wykonać, aby zminimalizować zanieczyszczenia w celu zapewnienia możliwie najlepszego stopnia ochrony środowiska naturalnego. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment [Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny]) należy odwiedzić stronę sieci web Poradnictwo dotyczące rtęci W przypadku projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitor lub wyświetlacz LCD/CRT: Lampa (lampy) wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i m uszą być zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Electronic Industries Alliance w witrynie W serwisie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi utylizacji lamp. iii

6 : ENERGY STAR to program rządowy (partnerstwo publiczne/prywatne), który zapewnia uprawnienia dotyczące ochrony środowiska w efektywny kosztowo sposób, bez poświęcania jakości lub funkcji produktu. Produkty posiadające oznakowanie ENERGY STAR zapobiegają emisji gazów cieplarnianych spełniając ścisłe wymagania dotyczące energooszczędności ustanowione przez Amerykański Urząd Ochrony Środowiska (EPA) oraz Amerykańskie Ministerstwo Gospodarki Energetycznej (DOE). W przeciętnym gospodarstwie domowym 75% całej energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania domowego sprzętu powszechnego użytku zużywa się w czasie, gdy urządzenia te są wyłączone. Domowy sprzęt elektroniczny powszechnego użytku posiadający oznaczenie ENERGY STAR zużywa w stanie wyłączonym do 50% mniej energii elektrycznej niż urządzenia tradycyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronachhttp://www.energystar.gov oraz Uwaga: Powyższe oświadczenie dotyczy wyłącznie systemu emachines z naklejką ENERGY STAR. Jako partner ENERGY STAR, emachines Inc. określiła, że ten produkt spełnia zalecenia ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej. Ten produkt został wysłany z włączoną funkcją zarządzania energią: uaktywnia tryb wstrzymania monitora po okresie 15 minut braku aktywności użytkownika, uaktywnia tryb wstrzymania komputera po okresie 30 minut braku aktywności użytkownika, Wzbudź komputer z trybu uśpienia przez naciśnięcie przycisku zasilania. Dalsze ustawienia dotyczące zarządzania zasilaniem można wykonać poprzez zarządzanie zasilaniem Windows. Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała. Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy: wrażenie drętwienia, palenia lub kłucia bolesność, podrażnienia lub wrażliwość ból, opuchlizna lub pulsowanie sztywność lub napięcie chłód lub osłabienie W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów. iv

7 Określanie swej strefy komfortu Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad: powstrzymuj się od pozostawania zbyt długo w jednej stałej pozycji unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg rób krótkie przewry, aby dać odpocząć karkowi i barkom unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku Jak dbać o swój wzrok Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odblaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu. Oczy Często dawaj odpocząć oczom. Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie. Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu. Wyświetlacz Utrzymuj wyświetlacz w czystości. Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół. Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki. Wyeliminuj odblaski i odbicia światła poprzez: ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła, zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji stosowanie oświetlenia specjalnego, zmianę kąta widzenia wyświetlacza stosowanie filtru redukującego odblaski stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza. Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia. Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na jasne źródła światła, na przykład w otwarte okno. v

8 : Rozwijanie dobrych nawyków pracy Rozwijaj następujące nawyki pracy, aby zapewnić bardziej relaksujące i produktywne użytkowanie swego komputera: Regularnie i często rób krótkie przerwy. Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe. Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję. Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. vi

9 Spis treści Rozdział1: Sprawdzenie elementów komputera O tym podręczniku Przód Tył Rozdział2: Ustawienia i Rozpoczęcie używania Bezpieczna i wygodna praca Należy unikać dyskomfortu i obrażeń w wyniku powtarzającego się napięcia Przygotowanie połączeń zasilania Zabezpieczenie przed problemami dotyczącymi zasialania Sprawdzenie wybranego napięcia Podłączenie do modemu szerokopasmowego lub do sieci Podłączenie modemu dial-up Korzystanie z sieci World Wide Web Połączenie z siecią web Pobieranie plików Połączenia sieciowe Ethernet Przewodowe połączenia sieciowe Ethernet Ustanowienie połączenia z siecią Ethernet Sprawdzanie sieci Dodawanie drukarki do sieci Udostępnianie zasobów Korzystanie z sieci Rozdział3: Rozwiązywanie problemów Pierwsze czynności Rozwiązywanie problemów Dodatkowe karty Audio vii

10 Spis treści Napędy CD lub DVD Napędy DVD Ethernet Karty rozszerzenia Zarządzanie plikami Dysk twardy Internet Klawiatura Pamięć Czytnik kart pamięci Modem (kablowy lub DSL) Modem (dial-up) Monitor Mysz Sieci Napędy optyczne Hasła Zasilanie Drukarka Dźwięk Przywracanie systemu Tworzenie dysków przywracania Przywracanie preinstalowanego oprogramowania i sterowników Przywracanie systemu do stanu fabrycznego Utworzenie etykiet dysku Labelflash Czym jest Labelflash? Tworzenie etykiet dysku poprzez LabelPrint Pomoc telefoniczna Przed rozmową telefoniczną z obsługą klienta Samopomoc DodatekD: Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa viii

11 Rozdział 1 Sprawdzenie elementów komputera 1

12 Rozdział 1: Sprawdzenie elementów komputera O tym podręczniku Przód Część składowa Ikona Opis Ten podręcznik zawiera informacje i instrukcje obsługi dla posiadanego modelu komputera. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu komputera, jest to spowodowane różnicami pomiędzy opcjami sprzętu i rozlokowaniem portów. Napęd DVD/CD Czytnik kart pamięci Przycisk zasilania/wskaźn ik zasilania Porty USB Gniazdo mikrofonu Gniazdo słuchawek Tego napędu można używać słuchania dysków audio CD, instalacji gier i programów, oglądania dysków DVD i zapisywania dużych plików na dyski z możliwością zapisu (w zależności od typu napędu). Ten napęd może być napędem CD, napędem CD z możliwością zapisu, napędem DVD, napędem DVD z możliwością zapisu, napędem Blu-ray lub napędem HD DVD. Do czytnika kart pamięci można włożyć kartę pamięci z aparatu cyfrowego, odtwarzacza MP3, PDA, telefonu komórkowego lub innego urządzenia. Naciśnij ten przycisk w celu włączenia lub wyłączenia zasilania. Można także skonfigurować przycisk zasilania do obsługi trybu Wstrzymanie/Wznowienie lub trybu Hibernacja. Po włączeniu komputera świeci wskaźnik zasilania. Do tych portów można podłączać urządzenia USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) (takie jak zewnętrzny napęd USB, drukarka, skaner, aparat, klawiatura lub mysz). Do tego gniazda można podłączyć mikrofon. To gniazdo jest oznaczone kolorem różowym. Do tego gniazda można podłączyć analogowe głośniki przednie z zasilaniem, zewnętrzny wzmacniacz lub słuchawki. To gniazdo jest oznaczone kolorem zielonym. 2

13 Tył Ważne Opcje sprzętowe komputera i lokalizacje portów mogą być w rzeczywistości inne od pokazanych na ilustracji. Część składowa Ikona Opis Gniazdo blokady Kensington (opcjonalny) Przełącznik napięcia Złącze zasilania Port klawiatury PS/2 Port monitora (VGA) Porty USB Gniazdo mikrofonu (różowa wtyczka) Gniazdo słuchawek/głośnikó w analogowych (zielona wtyczka) -LUB- Gniazdo głośników przednich Podłączenie do zgodnej z Kensington blokady zabezpieczenia komputera. Przełącznik jest wstępnie ustawiany fabrycznie. Należy sprawdzić, czy jest ustawiony na prawidłowe napięcie dla danego regionu. Do tego złącza można podłączać przewód zasilający. Do tego portu można podłączyć klawiaturę PS/2. Do tego portu można podłączyć kabel monitora VGA (niebieskie złącze). Do tych portów można podłączać urządzenia USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) (takie jak napęd USB Iomega Zip, drukarka, skaner, aparat, klawiatura lub mysz). Do tego gniazda można podłączyć mikrofon. To gniazdo można skonfigurować, jednym z następujących sposobów: Słuchawki: Do tego gniazda można podłączyć słuchawki lub głośniki ze wzmacniaczem (Domyślne). Wyjście stereo: Do tego gniazda można podłączyć lewy i prawy przedni głośnik. Port myszy PS/2 Do tego portu można podłączyć mysz PS/2. 3

14 Rozdział 1: Sprawdzenie elementów komputera Część składowa Ikona Opis Gniazdo Ethernet (sieć) Gniazdo głośnika centralnego/subwo ofera (pomarańczowa wtyczka) (opcjonalne) Gniazdo głośników surround L/R (czarna wtyczka) Gniazdo wejścia audio/głośnik boczny (niebieska wtyczka) -LUB- Gniazdo głośnika bocznego Port ESATA (opcjonalny) Port szeregowy (opcjonalny) Port HDMI (opcjonalny) ESATA HDMI Do tego gniazda można podłączyć kabel sieciowy Ethernet lub urządzenie (takie jak DSL lub modem kablowy dla szerokopasmowego połączenia z Internetem). Do tego gniazda można podłączyć głośnik centralny i subwoofer. Do tego gniazda można podłączyć lewy i prawy tylny głośnik. To gniazdo można skonfigurować, jednym z następujących sposobów: Wejście stereo: Do tego gniazda można podłączyć zewnętrzne źródło wejścia audio (takie jak stereo), aby nagrywać dźwięki na komputerze (Domyślne). Wyjście stereo: Do tego gniazda można podłączyć lewy i prawy boczny głośnik. Dostęp do szybkiego zewnętrznego dysku. Do podłączenia takich urządzeń jak terminale i różne urządzenia peryferyjne. Obsługa połączeń wysokiej jakości cyfrowego video. 4

15 Rozdział 2 Ustawienia i Rozpoczęcie używania 5

16 Rozdział 2: Ustawienia i Rozpoczęcie używania Bezpieczna i wygodna praca Przed użyciem komputera należy zastosować się do podanych ogólnych zaleceń dotyczących zorganizowania bezpiecznego i wygodnego miejsca pracy oraz unikania dyskomfortu i napięcia: Ręce i ramiona należy trzymać równolegle do podłogi. Należy wyregulować pozycję ekranu, aby ekran był prostopadły do linii wzroku, a górna cześć ekranu nie znajdowała się powyżej poziomu oczu. Stopy należy ustawić płasko na podłodze lub na podnóżkach. szczeliny wentylacyjne powinny być wolne od zanieczyszczeń. Należy unikać dyskomfortu i obrażeń w wyniku powtarzającego się napięcia Należy wykonywać różne działąnia, aby uniknąć zbyt dużej powtarzalności. Należy wykonywać przerwy w celu zmiany pozycji, rozciągnięcia mięśni i odpoczynku dla oczu. Należy znaleźć sposoby wykonywania przerw w dniu pracy i zaplanować wiele różnorodnych zadań. 6

17 Przygotowanie połączeń zasilania Zabezpieczenie przed problemami dotyczącymi zasialania Ostrzeżenie Wysokie napięcia mogą przedostać się do komputera poprzez przewód zasilający i połączenie modemowe. Należy zabezpieczyć komputer poprzez użyciem zabezpieczenia przed przepięciami. Jeśli używany jest modem telefoniczny należy użyć zabezpieczenia przed przepięciami z gniazdem modemu. Jeśli używany jest modem kablowy należy użyć zabezpieczenia przed przepięciami z gniazdem anteny/telewizji kablowej. Podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi należy odłączyć zabezpieczenie przed przepięciami i modem. W czasie przepięcia, może wzrosnąć znacznie ponad normalny poziom napięcie prądu zasilającego komputer i spowodować utratę danych lub uszkodzenie systemu. Zabezpiecz komputer i urządzenia peryferyjne poprzez podłączenie ich do zabezpieczenia przed przepięciami, które absorbuje skoki napięcia i zabezpiecza przed przedostaniem się zbyt wysokiego napięcia do komputera. UPS (uninterruptible power supply [źródło zasilania ciągłego]) zapewnia zasilanie komputera w czasie awarii zasialnia. Chociaż UPS nie umożliwa zbyt długiej pracy, pozwala jednak na bezpieczne zapisanie pracy i normalne wyłączenie komputera. 7

18 Rozdział 2: Ustawienia i Rozpoczęcie używania Sprawdzenie wybranego napięcia Ostrzeżenie Po ustawieniu nieprawidłowego napięcia, nastąpi uszkodzenie systemu. Przed włączeniem komputera należy upewnić się, że przełącznik napięcia jest ustawiony prawidłowo dla danej lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych, nominalne parametry zasilania to 115 wolt przy 60 Hz. Zasilanie powinno być zawsze ustawione na taką wartość, gdy komputer będzie używany w Stanach Zjednoczonych. W innych regionach świata, takich jak Europa, parametry zasilania to 230 woltów przy 50 Hz. Jeśli komputer działa w takich środowiskach jak to, przełącznik zasilania powinien być przesunięty na wartość 230. Zasilacz, komponent wbudowany w komputer, dostarcza zasilanie do płyty systemowej, dodatkowych kart i urządzeń peryferyjnych. Wybór napięcia zasilania dla danej lokalizacji jest zwykle ustawiony fabrycznie, ale można to zmienić w celu dopasowania do parametrów prądu w danym regionie (na przykład w innym kraju). Przełącznik wyboru zasilania z tyłu komputera umożliwia ustawienie napięcia na 115V lub 230V. Aby ustawić przełącznik wyboru napięcia: 1 Odłącz kabel zasilający komputera. 2 Użyj takiego narzędzia jak rozprostowany spinacz do papieru, do przesunięcia przełacznika wyboru napięcia na prawidłowe napięcie. Przełącznik znajdujący się z tyłu komputera, w pobliżu złącza kabla zasilania. W celu sprawdzenia lokalizacji, patrz Tył na stronie 3. 8

19 Podłączenie do modemu szerokopasmowego lub do sieci Ważne Komputer może być wyposażony we wbudowane gniazdo Ethernet (sieć). W celu uzyskania informacji o ustawieniach przewodowej lub bezprzewodowej sieci Ethernet. Komputer można podłączyć do modemu kablowego lub DSL (szerokopasmowy) albo do przewodowej sieci Ethernet. W celu podłączenia do modemu szerokopasmowego lub połączenia z siecią Ethernet: 1 Podłącz złącze z jednego końca kabla sieciowego do gniazda sieciowego z tyłu komputera. W celu sprawdzenia lokalizacji, patrz Tył na stronie 3. 2 Podłącz złącze drugiego końca kabla sieciowego do modemu kablowego, modemu DSL lub do gniazda sieciowego. Podłączenie modemu dial-up Ostrzeżenie Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru należy użyć przewodu telekomunikacyjnego Nr 26 AWG lub większego. Komputer może mieć modem 56K, który można używać ze standardową linią telefoniczną do połączenia z internetem lub do faksowania dokumentów. W celu podłączenia modemu: 1 Podłącz złącze z jednego końca kabla modemu do gniazda sieciowego z tyłu komputera. W celu sprawdzenia lokalizacji, patrz Tył na stronie 3. 9

20 Rozdział 2: Ustawienia i Rozpoczęcie używania 2 Podłącz drugi koniec kabla modemu do ściennego gniazda telefonicznego. (Modem nie działa z liniami telefonicznymi cyfrowymi lub PBX) 3 Jeśli jest to wymagane, można podłączyć telefon do gniazda PHONE (TELEFON) modemu z tyłu komputera. Korzystanie z sieci World Wide Web World Wide Web to multimedialne okno Internetu, które daje dostęp do milionów źródeł informacji w sieci. Informacje w sieci web pochodzą ze stron sieci web, które są elektronicznymi dokumentami, które można przeglądać poprzez program do wyświetlania stron sieci web nazywany przeglądarką. Można korzystać ze wszystkich dostępnych w handlu przeglądarek sieci web, takich jak Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator. Strony sieci web zawierające tekst, animacje, muzykę i inne funkcje multmedialne. Grupę stron sieci web określa się jako witryna sieci web. Dostęp do sieci web umożliwia robienie zakupów, śledzenie inwestycji, czytanie wiadomości, pobieranie programów i dużo więcej. Witryny lub strony sieci web można odwiedzać, poprzez kliknięcie miejsc na stronie sieci web nazywanych łączami lub hiperłączami. Łącze może być wyróżnionym kolorem lub podkreślonym tekstem, obrazem lub animowanym obrazem. Łącze można zidentyfikować poprzez przesunięcie na nie wskaźnika myszy. Jeśli wskaźnik zmieni się na symbol ręki, wskazany element jest łączem. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu funkcji przeglądarki sieci web, kliknij Pomoc na pasku menu. 10

21 Połączenie z siecią web Po ustawieniu konta według danych uzyskanych od ISP (Internet service provider [Dostawca usługi połączenia z internetem]), można uzyskać dostęp do wielu źródeł informacji w sieci World Wide Web. Aby połączyć się ze stroną sieci web: 1 Połączenie z kontem Internetowym. 2 W zależności od metody używanej do połączenia z kontem Internetowym, może być potrzebne uruchomienie przeglądarki sieci web. Kliknij (Start), a następnie kliknij Internet. Otwarta zostanie domyślna przeglądarka sieci web, pokazując stronę otwarcia lub ekran powitalny. 3 Aby przejść do innej strony sieci web, wpisz adres (określany jako URL co oznacza Universal Resource Locator (Uniwersalny lokalizator zasobów ) w pasku adresu przeglądarki sieci web (na przykład a następnie kliknij GO (ID) w pasku adresu przeglądarki. -LUB- Na stronie sieci web, kliknij łącze do strony sieci web. Pomoc W celu uzyskania dalszych informacji o połączeniu ze stroną sieci web, kliknij Start, a następnie kliknij Pomoc i obsługa techniczna. Wpiszpołączenie ze stroną sieci web w oknie Pomoc szukanie, a następnie naciśnij ENTER. Przeglądarka sieci web lokalizuje serwer w Internecie i pobiera (transfer) dane do komputera oraz wyświetla stronę wymaganej witryny. Czasami stroiny sieci web wyświetlają się wolno. Szybkość wyświetlania strony sieci web na ekranie zależy od złożoności strony sieci web i innych warunków połączenia z Internetem. Dodatkowo, szybkość połączenia określa jak szybko mogą być wyświetlane strony sieci web. 11

22 Rozdział 2: Ustawienia i Rozpoczęcie używania Pobieranie plików Ostrzeżenie Aby zabezpieczyć komputer przed wirusami należy upewnić się, że pobrane pliki zostały przeskanowane. Pobieranie to proces transferu plików z komputera w Internecie do komputera użytkownika. Aby pobrać pliki lub programy ze strony sieci web: 1 Połączenie z kontem Internetowym. 2 Na pasku adresu, wpisz adres strony sieci web, z plikiem lub programem, który ma zostać pobrany, a następnie naciśnij ENTER. -LUB- Kliknij łącze do strony sieci web w celu przejścia do strony sieci web zawierającej plik do pobrania. 3 Utwórz lub zlokalizuj folder, gdzie mają być zapisywane pliki w komputerze. 4 Kliknij łącze na stronie sieci web na plik do pobrania. 5 Wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania pliku w wymaganym folderze. Do komputera zostanie pobrana kopia pliku. Czas transferu pliku do komputera zależy od rozmiaru pliku i warunków połączenia z Internetem. 6 Otwórz utworzony folder. 7 Zainstaluj lub uzyskaj widok pobranego pliku poprzez jego dwukrotne kliknięcie. W razie potrzeby, wykonaj instrukcje dostarczone na stronie sieci web w celu uruchomienia lub instalacji programu. Pomoc W celu uzyskania dalszych informacji o pobieraniu plików, kliknij Start, a następnie kliknij Pomoc i obsługa techniczna. Wpisz pobieranie plików w oknie pomocy Wyszukaj pomoc, a następnie kliknij ENTER. 12

23 Połączenia sieciowe Ethernet Przewodowe połączenia sieciowe Ethernet Przewodowa sieć Ethernet składa się z dwóch lub więcej komputerów połączonych razem kablem Ethernet. To połączenie jest zwykle stosowane w biurach na całym świecie i może posłużyć do utworzenia siecia komputerowej w domu. Ethernet, Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet Ważne Przed instalacją kabla Ethernet w domu lub w biurze należy sprawdzić lokalne przepisy. Lokalne władze mogą wymagać zezwolenia i wynajęcia licencjonowanego instalatora. Ethernet jest dostępny w trzech różnych szybkościach. Standardowy Ethernet działa z szybkością 10 Mbps, Fast Ethernet działa z szybkością 100 Mbps, a Gigabit Ethernet działa z szybkością 1000 Mbps. Większość sieci domowych skałda sie z komponentów Standard lub Fast Ethernet. Sieci firmowe zwykle wykorzystują komponenty Fast lub Gigabit Ethernet. Aby utworzyć przewodową sieć Ethernet, użytkownik lub elektryk musi zainstalować w domu lub w biurze specjalne kable Ethernet. Używanie routera Najbardziej popularnym sposobem wykonywania ustawień przewodowej sieci Ethernet jest wykorzystanie DHCP (Dynamic Host Control Protocol [Dynamiczny protokół kontroli hosta]) poprzez użycie routera. Konfiguracja sieci DHCP wykorzystuje router do automatycznego przydzielenia adresów IP każdemu komputerowi lub urządzeniu sieciowemu. Informacje o ustawieniach routera, znajdują się w dokumentacji routera. Przykładowa wykorzystująca router sieć Ethernet Poniżej przedstawiono przykład przewodowej sieci Ethernet. Sieć jest zbudowana z wykorzystaniem routera, modemu kablowego lubdsl, komputerów i kabli łączących każdy z tych komponentów. Router jest centralnym punktem sieci. 13

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi Monitor LCD firmy Acer Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi monitora LCD firmy Acer Wydanie oryginalne: 06/2008 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Acer. Podręcznik użytkownika

Monitor LCD Acer. Podręcznik użytkownika Monitor LCD Acer Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo