(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38 ( ) ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2008/24 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Multimedialny system i sposób zdalnego monitorowania i sędziowania w automatach rozrywkowych (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2006/13 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 11/2008 (73) Uprawniony z patentu: Gaelco, S.A., Barcelona, ES PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: VALERO MORENO Javier, Lleida, ES (74) Pełnomocnik: WTS Rzecznicy Patentowi rzecz. pat. Witek Rafał Wrocław ul. R. Weigla 12 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis TŁO WYNALAZKU 1. Dziedzina techniki wynalazku [0001] Wynalazek dotyczy dziedziny automatów rozrywkowych na monety. W szczególności, wynalazek odnosi się do systemu i sposobu, w który jest wyposażonych wiele automatów rozrywkowych (np. gry wideo, flipery, automaty do pinballa, automaty o niskich wygranych, automaty do gier, elektroniczne rzutki, automaty bujające-bujaczki dla dzieci, stoły do poola, gry w golfa, gry w koszykówkę, bilard, gry typu redemption, piłkarzyki, alejki schuffleboard i tory do gry w kręgle, gry z ekranem dotykowym i inne podobne) zawierających elementy do grania i towarzyszące im mechanizmy służące do zapisywania informacji multimedialnych na podstawie gry i osiągnięć graczy na automacie, mechanizmy do przesyłania multimedialnych informacji przejętych z automatu do sieci, oparte na procesorze urządzenie (np. Centralny procesor Central Processing Unit CPU)) do zarządzania i przechowywania multimedialnych informacji. Przedmiotowy wynalazek odnosi się w szczególności do automatów do rzutek. 2. Opis stanu techniki [0002] Obecnie znanych jest wiele rodzajów automatów na monety z mechanizmami do zapisywania danych o grach i graczach i z połączeniem z siecią, taką jak LAN lub WAN (np. z Internetem). [0003] Na przykład, w patencie europejskim EP 697, 579, Bozkaya, przedstawiono tarczę do rzutek z mechanizmem do wyświetlania rezultatu gry. Tarcza wyposażona jest w stałą kamerę, która pozwala na natychmiastowe określenie zwycięzcy gry, jako że zdjęcie jest robione w momencie, w którym rzutka uderza w tarczę lub osiągany jest oznaczony wynik i wyświetla ona zdjęcie zwycięskiego gracza. [0004] W niemieckim patencie DE-A przedstawiono system do gry na kilku automatach do rzutek. W szczególności, system zawiera automaty na monety zainstalowane w pewnej odległości od siebie, i są to przynajmniej dwa automaty do gry, zainstalowane w różnych miejscach, z dwukierunkową linią łączącą między automatami do gry, z różnymi tarczami podzielonymi na sektory, w które uderzają rzutki, urządzenie do zapisywania i wskazywania pozycji nacisku na tarczę, wynikającego z rzutu rzutką, i komputer do przetwarzania, oceniania i przesyłania danych. [0005] W patencie europejskim EP 752,089, NSM AG, przedstawiono podobny system, w którym znajduje się rząd wysyłających i odbierających elementów, przymocowanych na stałe 1

3 poza tarczą, których linie łączące tworzą siatkę i są przeplatane rzutką, która uderza w tarczę, współrzędne przypisane są do siatki. Wartości współrzędnych, w które uderza rzutka, przesyłane są do innych automatów za pomocą modemu i linii telekomunikacyjnej. System jest wyposażony w komputer połączony za pomocą przewodu (kabla) w celu przetwarzania, oceniania i przesyłania danych oraz ekran do wyświetlania wyników. [0006] W patencie U.S. nr 5,593,349, Miguel et al., przedstawiono ligowy i turniejowy system, który zawiera centralny automat ligowy, przesyłający dane do jednego lub kilku spośród wielu automatów do rzutek, za pomocą modemu lub bezprzewodowego przenośnego urządzenia do przechowywania danych. Informacje z elektronicznych automatów do rzutek mogą być przesłane za pomocą modemu przez faks lub przy użyciu przenośnego urządzenia do przechowywania danych. Automaty do rzutek są skonfigurowane do otrzymywania i korzystania z informacji z bazy danych podczas spotkań ligii i turnieju dla różnych celów, jak automatyczne włączenie handicapów graczy, automatyczną kontrolę gry, i zapisywanie drużyn i graczy, którzy używają automatów do rzutek. Automat posiada monitor, który wyświetla istotne zestawienia (menu gier) na podstawie informacji z bazy danych. [0007] W opisie, ponadto, istnieje możliwość dla graczy rozgrywania gry lub uczestniczenia w ligach w różnych miejscach, połączonych ze sobą nawzajem oraz z komputerem za pomocą linii telekomunikacyjnych. W szczególności, Internet lub inna sieć komputerowa mogą być użyte do komunikowania, a dane i wyniki gier mogą być zapisywane w komputerze i przesyłane do automatów. [0008] Ponadto, w podtypie automatów do gier, znanych jako gry wideo, zazwyczaj występuje system, który narzuca i wymusza przestrzeganie reguł. Na przykład, systemy gier wideo są zazwyczaj zamknięte, i pozostaje tam niewiele możliwości do oszukiwania, ze względu na to, że oprogramowanie systemu zapobiega temu, ponieważ cała gra jest rozgrywana na automacie w kontrolowanym, zamkniętym obwodzie. [0009] W przeciwieństwie, w automatach do gry, na które składają się automaty do gry lub rozgrywek sportowych, takich jak rzutki, snooker, golf, koszykówka itd., część działań jest wykonywanych niezależnie od automatu. W tych sytuacjach system jest niezdolny do wykrycia wszystkich możliwych naruszeń zasad i regulaminów gry lub możliwych dokonywanych przez graczy oszustw, które pozostają poza możliwościami systemu kontroli. Dla tych i innych typów automatów rozrywkowych, aktualne systemy i sposoby nie zapewniają optymalnych systemów i sposobów kontrolowania i rozpoznawania prawidłowości gry, lub tego czy gra i gracze przestrzegają reguł. Stanowi to praktyczną niedogodność, w przypadku, gdy ktoś chce przeprowadzić globalny konkurs w różnych częściach świata. Istnieją również i inne niedogodności. 2

4 [0010] Patenty US-A-2003/ , US-A oraz GB-A muszą być również przytoczone, jako że należą do stanu techniki. OPIS WYNALAZKU [0011] Zastrzeżenia 1,7 określają (definiują) przedmiotowy wynalazek. Preferowane realizacje wynalazku zdefiniowane zostały w zastrzeżeniach 2-6, [0012] Przedmiotem wynalazku jest zapewnienie systemu i sposobu zarządzania do automatów do rzutek umiejscowionych faktycznie w tym samym miejscu, albo w odległych w stosunku do siebie miejscach. System i sposób według wynalazku może być zastosowany do każdego typu automatów, automatów sportowych (np. rzutek itp.) lub innych. [0013] Innym przedmiotem wynalazku jest zapewnienie sposobu do zarządzania sędziowaniem gier rozgrywanych na automatach do rzutek, w którym człowiek-sędzia lub automatyczny sędzia może podejmować decyzje na odległość. Monitoring lub sędziowanie może odbywać się w czasie rzeczywistym, lub z opóźnieniem, i może być oparte, przynajmniej w części, na informacjach multimedialnych odebranych z automatów do rzutek, które mogą się komunikować przez sieć taką jak Internet. Stosownie do tego system i sposób umożliwiają monitorowanie i sędziowanie gry, ograniczają możliwości oszukiwania i przyczyniają się do zwiększenia uczciwej rywalizacji w grach i pomiędzy graczami. [0014] Te i inne cele mogą być osiągnięte przez dostarczenie systemu i sposobu, który zawiera automaty do rzutek, które dodatkowo zawierają mechanizmy do zbierania multimedialnych informacji i danych. Na przykład, mechanizmy do zbierania multimedialnych informacji mogą zawierać urządzenia do zapisywania obrazu (np. cyfrowe lub analogowe aparaty lub kamery wideo), urządzenia do zapisywania dźwięku (np. cyfrowe lub analogowe urządzenia do nagrywania dźwięku) i inne urządzenia, które zapisują obrazy i dźwięki pochodzące od graczy podczas przebiegu gry. Inne urządzenia do zapisywania danych, takie jak tablice z punktacją, czujniki nacisku lub uderzenia (np. do rzutek, przy strzelaniu lub przy grze w golfa), urządzenia do mierzenia dystansu, lub inne odpowiednie czujniki, zgodnie ze szczególnymi wymogami reguł sportu lub gry, która ma być rozgrywana. [0015] System i sposób ponadto zapewnia jedno lub więcej centrów monitorujących lub sędziowania. Centra monitorujące lub sędziowania mogą otrzymywać multimedialne informacje i inne dane z automatów do rzutek. Informacje multimedialne i inne dane mogą być przesyłane przez sieć (np.: LAN, WAN, Internet, sieć bezprzewodową, sieć komórkową, itd.) do odpowiedniego urządzenia odbiorczego (np. monitorów, komputerów, głośników, itp.) w centrum sędziowania. Centrum sędziowania może być położone w dowolnym miejscu, dostępnym przez sieć, włączając oddalone lokalizacje. Monitorowanie lub sędziowanie może 3

5 przebiegać zarówno w danym momencie (np. w czasie rzeczywistym) lub w czasie późniejszym (np. z czasowym opóźnieniem). [0016] System i sposób według wynalazku są również wyposażone w mechanizmy komputerowego sędziowania. Na przykład, świecące źródło widzialnego światła (np. laser lub inny widzialny promień światła) może być użyty do wyświetlania linii, granic lub innych ograniczeń przestrzeni gry (np. miejsce, gdzie zawodnik powinien stanąć lub podobne). Inne czujniki komputerowe (np. urządzenia monitorujące prędkość), czujniki poza obszarem gry (np. czujniki ciśnienia lub podobne) i narzędzia do zapisywania multimedialnych informacji mogą być częścią komputera lub innego opartego na procesorze urządzenia (np. laptopa, cyfrowego asystenta (personal digital assistant PDA), stacji monitorujących do specjalnych celów, itp) w celu wspierania oceny tego, czy rozgrywka lub zachowanie gracza odpowiadają regułom konkretnej gry. [0017] Centra monitorowania i sędziowania mogą być jednocześnie call centers dla organizatorów gry i korzystnie zawierać monitory do monitorowania stanu przebiegu gry na automatach do rzutek na podstawie danych zlokalizowanych w sieci. Dodatkowo informacje z automatów do rzutek mogą być przechowywane lub archiwizowane w centrach monitorowania lub sędziowania. [0018] Centrum sędziowania i automaty do rzutek mogą również zawierać multimedialny system telekomunikacyjny. Na przykład, mikrofony, głośniki, monitory i kamery mogą być częścią automatów do rzutek oraz centrów sędziowania. Dzięki systemowi telekomunikacyjnemu, sędzia może obserwować całe otoczenie gry i wszystkie wypadki, które mogą wystąpić podczas każdej rozgrywki. Decyzje sędziego mogą być przedstawione, (udostępnione) w każdym momencie gry i zaskarżone interaktywnie między graczami i centrum sędziowania. [0019] W niektórych przykładach realizacji wynalazku, centrum sędziowania może zawierać optyczny system nadzoru, wbudowany do każdego automatu, i system telekomunikacyjny sieci lokalnej (LAN) lub dużej sieci (WAN). Dodatkowo system nadzoru w każdym automacie zawiera kamerę lub kamery wideo, z filtrami, elementami odbijającymi światło i wyposażeniem elektronicznym, które jednocześnie zapisują obrazy z różnych źródeł w różnym, zmiennym oświetleniu. [0020] W niektórych przypadkach realizacji wynalazku, centrum sędziowania lub automat do rzutek mogą mieć wbudowane pomocnicze urządzenia elektroniczne, które automatycznie wykrywają sytuacje podczas rozgrywki, które łamią reguły lub regulamin gry stosowany w każdym przypadku. Na przykład, pomocnicze urządzenia elektroniczne mogą różnić się w zależności od tego, czy automaty do rzutek to rzutki, snooker, automaty do gry w golfa, itd., a zatem ułatwiają pracę sędziego. Na przykład, elementy te mogą pełnić funkcję podobną do tej co 4

6 detektory piłek używane na nowoczesnych kortach tenisowych, które wskazują czy piłka serwowa weszła w regulaminowe pole, czy nie. [0021] System i sposób zdalnego sędziowania może być wspierany przez system komputerowy, który pozwala na selektywne przechowywanie sekwencji obrazów, które utrwalają-nagrywają cały przebieg gry, co pozwala, że sędzia może w każdej chwili ustalić, czy gracze respektują zasady gry lub, przeciwnie, czy je naruszają. [0022] Informacje mogą być przesyłane przez lokalną sieć komputerową lub przez Internet za pomocą kabla, przewodu, satelity lub mechanizmu bezprzewodowego. W każdym przypadku, właściwy program komputerowy pozwala analizować i zarządzać multimedialnymi danymi z automatów, jak też transmitować multimedialne dane do nich. Decyzje sędziego są zawarte w tych multimedialnych danych. [0023] System telekomunikacyjny pozwala nawiązać interaktywną multimedialną konferencję pomiędzy graczami i sędzią. Na przykład, może być przeprowadzana konferencja, jeśli gracz chce podważyć, zakwestionować decyzję sędziego. [0024] Co będzie docenione przez znawców dziedziny techniki, system według wynalazku pozwala na grę indywidualną lub zawody drużynowe na globalną skalę, w których gry prowadzone są z efektywną kontrolą wszystkich wypadków rozgrywki, ponieważ system obejmuje całe otoczenie gry. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0025] Wynalazek jest szczegółowo wyjaśniony dalej na oraz przy pomocy nieograniczonego przykładu odnoszącego się do towarzyszących mu figur, z których: Na Fig. 1 zilustrowano widok z boku automatu do rzutek i przestrzeń gry według przedmiotowego wynalazku. Na Fig. 2 przedstawiono widok z góry automatu i przestrzeni gry uwidocznionej na Fig. 1. Na Fig. 3 zilustrowano widok z przodu automatu uwidocznionej na Fig. 1. Na Fig 4 zilustrowano przykład schematu blokowego zdalnego systemu sędziowania w sieci lokalnej. Na Fig. 5 zilustrowano przykład schematu blokowego zdalnego systemu sędziowania przez sieć taką jak Internet. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU [0026] Na figurach, te same numery odsyłające wskazują podobne lub odpowiadające elementy lub części składowe. 5

7 [0027] Poniżej, zostanie opisany konkretny przykład realizacji wynalazku, mający zastosowanie do elektronicznych automatów do rzutek i gry w rzutki, z zastrzeżeniem, że wszystko stwierdzone w tym opisie znajduje zastosowanie, mutatis mutandis, również do innych typów automatów do gier. [0028] W niniejszym przykładzie realizacji wynalazku, zdalny system monitorowania i sędziowania dla automatów do rzutek według przedmiotowego wynalazku jest oparty na wielości automatów do rzutek 1, wyposażonych w części składowe do gry z mechanizmami do zapisywania danych całego przebiegu gry i wyników graczy na automacie (np. przez wykrywanie nacisku i miejsca jego wywierania na tarczy do rzutek) i mechanizmy do przesyłania do sieci danych zapisanych przez automaty. [0029] Automat do rzutek 1 zawiera obudowę lub osłonę 3, tarczę do rzutek 4, panel interfejsu 5 do wprowadzania danych za pomocą klawiatury 30 i mikrofonu 31, i panel 6 na wlot monet lub inny analogiczny element do uiszczania płatności. Automat do rzutek 1 zawiera również cyfrową kamerę 7, monitor 8 i emiter (źródło) widzialnego światła 9. [0030] Monitor 8 może być każdego znanego rodzaju, w szczególności TFT, a jego ekran zgodnie z zaleceniami jest ustawiony w górnej części jednostki, i wystaje w stosunku do frontowej głównej płaszczyzny automatu 1 z pewnym nachyleniem w stosunku do pionowej płaszczyzny, co sprawia, że gracz 13 może lepiej widzieć wyświetlane obrazy. [0031] Kamera cyfrowa 7 jest wyposażona w filtry, elementy odbijające światło i elektroniczne wyposażenie, i może na bieżąco zapisywać obrazy z różnych źródeł w różnym, zmiennym oświetleniu. Kamera 7 może objąć każdy odpowiedni zasięg widzenia właściwy do warunków gry. Na przykład, linia przerywana 33 wskazuje jedno możliwe pole widzenia. [0032] Widzialne światło emitowane przez emiter 9, zgodnie z zaleceniami światło laserowe, opisuje świecący promień 10, który wyznacza linię rzutu 12 na podłodze 11, która wskazuje minimalny regulowany dystans pozycji gracza 13, który rzuca rzutką 14. [0033] Każdy automat 1 systemu składa się z urządzenia opartego na procesorze (np. CPU 15), w którym dane multimedialne z gry są przechowywane, i z linii wyjściowej 16 do sieci komunikacyjnej 17, 17`. Sieć może składać się z WAN, np. Internet 17 (Fig. 5) lub LAN 17` (Fig. 4) lub innej sieci (np. bezprzewodowej, komórkowej, satelitarnej itd. (nie pokazano)) [0034] Kamera cyfrowa 7 rejestruje obraz ruchu linii wyznaczającej 12 oraz obraz systemu rozpoznawania w CPU 15 dostrzega, czy gracz 13 przekracza linię 12. [0035] Jeśli jest to LAN 17`, automat będzie połączony z tą siecią przez serwer użytkowy do celów ogólnych 18. Jeśli jest to WAN 17, połączenie może być uzyskane przez Internet Service Provider (ISP) 28, automaty połączone przez koncentrator sieci lokalnej 20 oraz Proxy PC 21, lub przez router ADSL 22 lub modem 23. 6

8 [0036] Na Fig. 5 widzimy, że siecią 17 jest Internet, różne oddalone lokalizacje lub pomieszczenia do gry 24, 25, 26, 27 mogą być podłączone do sieci poprzez różne urządzenia. [0037] System zawiera przynajmniej jedno centrum monitorujące lub sędziowania 2 dla danych zlokalizowanych w sieci szeregów automatów 1, również będących według możliwości podłączonych do sieci przez ISP 28, na przykład, albo opóźnione sędziowanie. System pracuje z przynajmniej jednym serwerem użytkowym, również podłączonym do sieci 17. [0038] Każdy automat do rzutek 1 i centrum monitorujące lub sędziowania 2 są wyposażone w elementy do komunikacji lub w interfejs wideo 7, monitor 8, klawiaturę 30 i mikrofon 31. Centra monitorowania lub sędziowania 2 są wyposażone również w analogiczne elementy do komunikacji. [0039] Centra monitorujące lub sędziowania 2 mogą w związku z tym monitorować stan przebiegu rozgrywek na automatach 1 za pomocą multimedialnych danych zlokalizowanych w sieci 17, 17`. [0040] Sposób sędziowania w nawiązaniu do niektórych przykładów realizacji wynalazku jest następujący. Dla każdego automatu 1 z rzędu automatów w sieci 17, 17`, jeśli gracz 13 spełnia ustalone warunki gry, podczas rozgrywki, mechanizmy zapisujące automatu 1 zapisują przebieg gry, i kamera 7 nagrywa obraz pola gry i gracza 13 przez cały czas przebiegu gry. [0041] Wyniki i dane z uchwyconych obrazów są niezwłocznie przesyłane lub przechowywane w komputerowym systemie automatu 15 i gdy są wywoływane przez centra monitorujące lub sędziowania 2, wyniki i dane z obrazów są odzyskiwane z sieci 17, 17`, przechowywane i przeglądane przez sędziego 32 zlokalizowanego w centrum 2. [0042] Sędzia 32 decyduje, czy wybrane gry były rozegrane bez naruszeń zasad gry, i wyniki części rozgrywki i dane zwycięskiego gracza są przesyłane za pomocą kanału komunikacyjnego do sieci 17, 17` i do odpowiednich automatów 1 zgodnie z sędziowanymi zawodami. W przedstawianym przykładzie, zawodów gry w rzutki, zwycięski(cy) gracz(e) i dane zwycięskiego gracza wyświetlane są na automatach 1. [0043] By zdecydować o rezultacie zwycięskiej rozgrywki, sędzia 32 dokona zatwierdzenia wyników gry na podstawie danych obrazowych przesłanych do centrum monitorującego lub sędziowania 2. [0044] Opcjonalnie, gracz może przesłać multimedialny sygnał do sędziego z automatu 1 do centrum monitorującego lub sędziowania 2, wskazując sprzeciw wobec decyzji sędziego, używając klawiatury 30 i mikrofonu 31 do kontaktowania się z sędzią 32 w czasie rzeczywistym lub może pozostawić wiadomość w sprawie sprzeciwu. W oparciu o ten multimedialny sygnał sędzia 32 podejmuje decyzję, natychmiast lub z opóźnieniem, o ostatecznej odpowiedzi na skargę, którą komunikuje do sieci. 7

9 [0045] Zgodnie z przedmiotem wynalazku, osądzenie wyników gry i zwycięskiej części rozgrywki następuje natychmiastowo lub z czasowym opóźnieniem. W ten sposób, gracze w różnych miejscach mogą brać udział w grze, kiedy chcą a sędzia może zatwierdzić wyniki. Na przykład, gracz w Europie może uczestniczyć w grze o godzinie 10:00 a gracz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 8 godzin później, a sędzia podaje rezultat gry o 10:00 rano według czasu USA. System również pozwala dwóm graczom na grę jeden przeciwko drugiemu w tym samym czasie, i na obserwowanie gry drugiego gracza. [0046] Chociaż przewiduje się, że grze w rzutki sędziuje człowiek 32, wynalazek obejmuje również możliwość sędziowania odbywającego się przy pomocy automatycznego albo komputerowego systemu kontroli gry. [0047] Wspomniane powyżej cechy ilustrują jedynie zasady wynalazku, zatem cenne będą zaprojektowane inne konstrukcje przez znawców dziedziny techniki, które chociaż nie zostały tu wyraźnie pokazane lub opisane, również zawierają zasady wynalazku i mieszczą się w zakresie jego ochrony. W tym znaczeniu, w zależności od charakteru gry, urządzenia zapisujące dane z przebiegu gry będą przybierały różne formy. Na przykład, w przypadku bilarda lub snookera, kamera 7 może skupiać się na całym stole do gry a czujniki ustalają otwór, do którego wpada bila i liczbę uderzeń. 8

10 Zastrzeżenia patentowe 1. Zdalny system monitorowania lub sędziowania dla automatów do rzutek (1) zawierający automat do rzutek (1) posiadający elementy do gry, takie jak rzutki (14) i tarcze do rzutek (4); mechanizmy do zapisywania multimedialnych informacji związanych z przebiegiem rozgrywki i danych o osiągnięciach graczy używających automatu do rzutek; oraz mechanizmy do przesyłania multimedialnych informacji i danych zapisanych na automatach do sieci (17, 17`), znamienny tym, że system również zawiera przynajmniej jedno centrum sędziowania (2) do kompilowania multimedialnych informacji i danych, gdzie centrum sędziowania jest ulokowane w sieci i umożliwia sędziowanie, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i z opóźnieniem, przeprowadzanej rozgrywki lub osiągnięć graczy używających automatu do rzutek, oraz, że automat do rzutek (1) również zawiera mechanizmy do tworzenia linii ograniczających, które zaznaczają minimalny dystans pozycji gracza (13); oraz przynajmniej jedno urządzenie (2), które zapisuje obraz konkretnego gracza i linii ograniczających i system do rozpoznawania obrazu, który wykrywa czy spełnione są warunki odnośnie konkretnego gracza i linii ograniczających. 2. System, według zastrz. 1, znamienny tym, że przynajmniej jedno centrum sędziowania (2) zawiera: monitory (8) do monitorowania stanu przebiegu rozgrywek przeprowadzanych na automacie do rzutek (1). 3. System, według zastrz. 1, znamienny tym, że automat do rzutek (1) zawiera ponadto monitor (8) do wyświetlania multimedialnych informacji i danych oraz dodatkowych informacji z automatu (1) i/lub sieci (17, 17`), przy czym dodatkowe informacje mogą zawierać bezpośrednie lub nagrane wcześniej obrazy, napisy, lub wygenerowane przez komputer media (obrazy). 4. System, według zastrz. 3, znamienny tym, że ekran monitora (8) jest umieszczony w górnej części automatu do rzutek (1), i odstaje w stosunku do frontowej głównej powierzchni automatu do rzutek z pewnym nachyleniem w stosunku do pionowej 9

11 powierzchni. 5. System, według zastrz. 1, znamienny tym, że system zawiera przynajmniej dwa automaty do rzutek (1), gdzie przynajmniej jeden z nich zlokalizowany jest w większej odległości od drugiego oraz/lub w stosunku do centrum sędziowania (2). 6. System, według zastrz. 1, znamienny tym, że wspomniane elementy gry zawierają mechanizmy wykrywające uderzenia w tarczę (4) powodowane przez rzucane w nią rzutki. 7. Sposób zdalnego monitorowania lub sędziowania dla automatów do rzutek (1) zawierający automat do rzutek posiadający elementy gry takie jak rzutki (14), tarcze do rzutek (4); sposób ten zawiera: - zapisywanie na automacie do rzutek multimedialnych informacji związanych z przebiegiem gry i danych o osiągnięciach graczy używających automatu; oraz - przesyłanie multimedialnych informacji i danych przejętych z automatu do sieci (17, 17`), - znamienny tym, że sposób ten zawiera również - kompilowanie, w przynajmniej jednym centrum sędziowania (2), multimedialnych informacji i danych, które to centrum sędziowania jest ulokowane w sieci i umożliwia sędziowanie zarówno niemalże w danym momencie lub z opóźnieniem, podczas przebiegu gry lub osiągnięć graczy używających automatu, oraz tworzenie na automacie do rzutek linii ograniczających, które zaznaczają minimalny dystans pozycji gracza, oraz zapisywanie obrazu poszczególnych graczy i linii ograniczających przez przynajmniej jedno urządzenie do rejestracji obrazu na automacie do rzutek, oraz wykrywanie przez system do rozpoznawania obrazu w automacie do rzutek czy warunki związane z konkretnym graczem i liniami ograniczającymi są spełnione. 8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że w dalszym toku: umożliwia, w jednym lub więcej centrów sędziowania, decydowanie czy część rozgrywki była rozegrana bez naruszeń zasad gry, przesyłanie decyzji przez sieć do odpowiedniego automatu do rzutek w związku z sędziowanym pojedynkiem, i 10

12 wyświetlanie decyzji na odpowiednim automacie do rzutek w związku z sędziowanym pojedynkiem, sposób, w którym decyzja jest oparta na wyniku oraz obrazie przesłanym do jednego lub więcej centrów sędziowania. 9. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że gracz może przesyłać sygnał wskazujący na jego sprzeciw wobec pewnej części rozgrywki, zarówno rozgrywanej przez gracza zgłaszającego jak również innego gracza, do jednego lub więcej centrów sędziowania (2), i gracze mają możliwość komunikowania się używając wizualnych i werbalnych środków, i gdzie ostateczna decyzja co do sprzeciwu wobec określonej części gry podejmowana jest w jednym lub więcej centrów sędziowania (2). 10. Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że ostateczna zaktualizowana decyzja jest przesyłana i wyświetlana na odpowiednim automacie do rzutek (1). 11. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że stosuje się go w przypadku, gdy są przynajmniej dwie maszyny do rzutek. 11

13 12

14 13

15 14

16 Objaśnienia do Fig. 5: Application server serwer użytkowy Internet connection połączenie internetowe Referee - sędzia Location lokalizacja Player zawodnik Modem modem CPU CPU ISP Internet Service Provider ADSL router router ADSL PROXY PC Proxy PC Local network hub koncentrator sieci lokalnej 15

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna Obiekt: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna 07-400 Ostrołęka Ul. Goworowska dz. Nr 51318/50 Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej Opublikowane w dniu 3 kwietnia 2014 r. Noty wyjaśniające dotyczące zmian

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA

1. DEFINICJE I OKREŚLENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z dnia 29.03.2013 r. Wymagania organizacyjno techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009

L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009 L 161/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2009 DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo