Przyszłośd Internetu. Andrzej Majczak. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii Festiwal Nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyszłośd Internetu. Andrzej Majczak. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii Festiwal Nauki 09.06."

Transkrypt

1 Przyszłośd Internetu Andrzej Majczak Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii Festiwal Nauki

2 Cel wykładu Celem wykładu jest zaprezentowanie trendów w standardach i technologiach Internetu w perspektywie najbliższych 30 lat. 2

3 Zawartośd prezentacji 1. Od ery PC do Web Sied dla wszystkich 3. Sied na wszystkim 4. Mobilnośd bez granic 5. Sied semantyczna i usługi sieciowe 6. Bezpieczeostwo, zaufanie i poufnośd 7. Internet w codziennym życiu 3

4 Sieci Komputerowe i Internet Gdy pomyśli się o przeglądarkach Internetowych zainstalowanych w telefonach komórkowych, kawiarenkach z bezprzewodowym publicznym dostępem do Internetu, sieciach domowych dysponujących szybkim szerokopasmowym dostępem, infrastrukturze informatycznej firmy, w przypadku której każdy komputer PC znajdujący się na biurku jest podłączony do sieci, samochodach z interfejsem sieciowym, czujnikach rozmieszczonych w środowisku naturalnym i łączących się z siecią, a także międzyplanetarnym Internecie, można po prostu odnieśd wrażenie, że właściwie sieci komputerowe są wszechobecne. Opracowywane są nowe ekscytujące zastosowania, które jeszcze bardziej rozszerzają zasięg obecnie istniejących sieci. James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion

5 Co to jest Internet? Internet jest ogólnoświatową, publicznie dostępną siecią połączonych komputerów, które przekazują dane za pomocą technologii przełączania pakietów przy użyciu standardowego protokołu internetowego IP. Jest to sied sieci, która składa się z milionów mniejszych domowych, akademickich, biznesowych i rządowych sieci, które wspólnie przesyłają różne informacje i udostępniają usługi takie jak: poczta elektroniczna, dostęp do stron WWW, transfer plików FTP, gry sieciowe, czat on-line, telefonia internetowa wraz z telefonią video, usługi strumieniowe takie jak radio lub telewizja internetowa. Według raportu Internet World Statistics z 30 kwietnia 2008 przybliżona ilośd użytkowników Internetu wynosi 1,4 miliarda użytkowników. 5

6 Mapa Internetu Grafika pokazuje pełną mapę Internetu jako zbiór węzłów połączonych liniami o różnych kolorach. Każda linia pomiędzy dwoma węzłami reprezentuje dwa adresy IP. Długośd linii określa opóźnienie pomiędzy tymi węzłami. Kolory reprezentują różne części świata: Czerwony Azja i Pacyfik Zielony Europa i Afryka Niebieski Ameryka Północna Żółty Ameryka Południowa Biały Inni Źródło: The Opte Project, 6

7 Internetowa Sied Szkieletowa Sied szkieletową Internetu tworzą dostawcy ISP pierwszej warstwy, którzy są połączeni bezpośrednio między sobą łączami o szybkości transmisji od 2,5 do 10 Gb/s. Do tej grupy dostawców ISP o światowym zasięgu należy zaliczyd takie firmy jak: AT&T Cable&Wireless MCI Qwest Sprint Źródło: James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion

8 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 Od ery PC do Web 4.0 8

9 Ewolucja Internetu Początki technologii przełączania pakietów ( ) Sieci zastrzeżone i początki Internetu ( ) Okres popularyzacji Sieci ( ) Eksplozja Internetu, początki World Wide Web ( ) Pierwsze pomysły Sieci Semantycznej (1999) Wizja przyszłej Sieci Web 4.0 ( ) Źródło: Radar Networks & Nova Spivak, 2007, 9

10 Od Web 1.0 do Web 4.0 Web 1.0 The Web ( ) Web 2.0 The Social Web ( ) Web 3.0 The Semanic Web ( ) Web 4.0 The Metaweb ( ) Źródło: Nova Spivak, Radar Networks & Mills Davis, Project10x 10

11 Technologie W3C One Web jest aplikacją budowaną na bazie Internetu. W3C proponuje zmianę architektury istniejącej sieci (HTML, URIs i HTTP) w architekturę sieci przyszłości, której fundamentem są: URIs, HTTP, XML i RDF. Podstawą technologii W3C są: dostępnośd do sieci, internacjonalizacja, niezależnośd od urządzeo, mobilny dostęp i gwarancja jakości. Źródło: 11

12 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 SIED DLA WSZYSTKICH 12

13 Cele inicjatywy Sied dla Wszystkich Celem inicjatywy Web for Everyone jest umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z zasobów sieci bez względu na ich sprzęt, oprogramowanie, infrastrukturę, język, kulturę, położenie geograficzne, możliwości umysłowe lub fizyczne. Web for Everyone to w pełni zintegrowane środowisko, które pozwoli na wyrażenie niuansów kulturowych i różnic językowych. Dla osiągnięcia tych celów prowadzone są prace w obszarach takich jak: WAI (Web Accessibility Initiative) Internationalization Device independence Mobile Web 13

14 Bogatsze przeżycia użytkownika W środowisku niezależnym od platformy dla takich znajomych aplikacji jak poczta elektroniczna, sprzedaż online, systemy rezerwacji, transakcje bankowe, strony aukcyjne, gry i aplikacje multimedialne. Różny rodzaj interakcji sieciowej poprzez wzrok, słuch, głos, dotyk. Poza znaną klawiaturą i myszką nowe sposoby rozpoznające głos. Implementacja istniejących wytycznych dla przeglądarek, narzędzi programistycznych, odtwarzaczy medialnych oraz personalizacja profilu użytkownika za pomocą metadat celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym na przeprowadzanie szybkiej interakcji z zawartością Sieci. 14

15 Dobra strona internetowa Czym powinna charakteryzowad się dobra strona internetowa? Jakob Nielsen autor książki Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych podaje następujące kryteria: wysoka jakośd informacji częste aktualizacje krótki czas pobierania łatwośd użycia reakcja na potrzeby użytkowników Jedną z częściej wymienianych cech jest tzw. poziom trudności dostępu do informacji. Jest to liczba kroków (kliknięd), jakie musi wykonad użytkownik w serwisie aby dotrzed do poszukiwanej informacji. 15

16 Przyszłośd HTML i XHTML W3C HTML 4 W3C i WHATWG HTML 5 Źródło: Lachlan Hunt, A Preview of HTML 5, 16

17 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 SIED NA WSZYSTKIM 17

18 Cele inicjatywy Sied na Wszystkim Głównym celem Web on Everything jest zaprojektowanie technologii, która będzie pracowad niezależnie od konkretnej platformy urządzeo, najczęściej nie będących tradycyjnym komputerem. Dostęp na tych urządzeniach powinien byd tak prosty i wygodny jak dostęp z komputerów domowych. Dla osiągnięcia tego celu mogą pomóc takie technologie jak: Cascading Style Sheets (CSS) Scalable Vector Graphics (SVG) Xforms Synchronized Multimedia (SMIL) Mobile Web Initiative 18

19 Przykłady urządzeo Nowoczesne telefony komórkowe, telefony typu Smart Phones Urządzenia typu Personal Digital Assistants Systemy Telewizji Interaktywnej Systemy reagujące na głos Punkty typu kiosk w miejscach publicznych Nowoczesne samochody Niektóre nowoczesne urządzenia AGD Inne urządzenia 19

20 HTML i CSS <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <html lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>company Name</title> <link rel="stylesheet" href="stylesheets/simple.css" type="text/css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="stylesheets/import.css" type="text/css" media="screen, projection"> <link rel="stylesheet" href="stylesheets/print.css" type="text/css" media="print"> 20

21 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 MOBILNOŚD BEZ GRANIC 21

22 Elementy sieci bezprzewodowych Sieci Wi-Fi Sieci komórkowe Źródło: James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion

23 Standardy sieci bezprzewodowych Źródło: James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion

24 Bezprzewodowa przyszłośd 4G Czego jako użytkownicy oczekujemy po idealnej metodzie bezprzewodowego dostępu do Internetu? Oto przykładowa lista życzeo: Chcielibyśmy mied wszechobecny dostęp do Internetu bez względu na to, czy jesteśmy w domu, w samochodzie, w kawiarni czy na plaży. W zależności od fizycznej lokalizacji oraz prędkości z jaką się poruszamy, chcielibyśmy uzyskad dostęp z największą możliwą szybkością oraz aby nasz komputer automatycznie wybrał system, który oferuje największą szybkośd transmisji w danym miejscu i czasie. Poruszając się w heterogenicznym środowisku, jesteśmy automatycznie i niezauważalnie przełączani między różnymi technologiami dostępu (np. Wi-Fi i 3G). System powinien obsługiwad transmisję głosu i obrazu przez IP aby każdy mógł korzystad z zasobów sieci bez względu na to gdzie się znajduje. Oczywiście chcemy mied to wszystko za darmo, a przynajmniej za rozsądną cenę. Chod może się to dzisiaj wydawad bezprzewodowym s-f to większośd kluczowych technologii jest już dostępna, wystarczy je tylko zintegrowad. 24

25 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 SIED SEMANTYCZNA I USŁUGI SIECIOWE 25

26 Od Hypertextu do Hyperdata Sied to nie tylko ogromną książką, gdzie ludzie mogą szukad i przeglądnąd informacje, jest też ogromną baza danych. Właściwie zaprojektowana pozwoli na zaawansowane wyszukiwanie i wymianę danych. Poprzez możliwośd przetwarzania informacji zrozumiałych dla maszyn umożliwi rozwiązywanie problemów, które inaczej byłyby zbyt trudne lub zbyt złożone aby je rozwiązad. Gdy Sied rośnie do rozmiarów potężnego magazynu ludzkiej wiedzy, potrzebujemy silniejszych narzędzi do wyszukiwania i interpretacji ogromnej ilości danych. Zaproponowano dwa modele: Sied Semantyczna skoncentrowana na danych Usługi Sieciowe skoncentrowane na wiadomościach. 26

27 Sied Semantyczna Semantic Web jest rozszerzeniem dzisiejszej sieci Web, w której informacja ma dobrze zdefiniowane znaczenie, przez co umożliwi lepszą współpracę komputerów i ludzi. Informacja będzie przedstawiona w postaci nie tylko do wyświetlania ale także w postaci zrozumiałej dla maszyn. Sied Semantyczna jest rodzajem siatki połączonych informacji w taki sposób aby informacja była wygodna do przetwarzania przez maszyny. Zrozumienie przez maszyny przekazu informacji w postaci ludzkiej mowy, zawartości dokumentów, polegad ma nie na jakiejś magicznej sztucznej inteligencji, a raczej na zdolności maszyn to tego aby rozwiązad dobrze zdefiniowane problemy przez wykonywanie dobrze zdefiniowanych operacji na dobrze zdefiniowanych danych. Jest to pomysł, który może byd skuteczną drogą do reprezentowania danych w świecie World Wide Web lub jako globalna baza danych. The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given welldefined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation. Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila, The Semantic Web, Scientific American, May

28 Model Sieci Semantycznej Model Sieci Semantycznej można podzielid na kilka warstw uporządkowanych w następujący sposób: Unicode, URI (standard RFC) XML, przestrzenie nazw XML, schematy XML (standard W3C) RDF, Schematy RDF (standard W3C) Ontologie (standard W3C) Logika (brak standardów) Dowód (brak standardów) Zaufanie (brak standardów) Podpis cyfrowy (standard X.509, PGP) Źródło 28

29 Reprezentacja danych w postaci grafu Źródło 29

30 Przykład RDF/XML Contact <?xml version="1.0"?> <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:contact="http://wmie.uz.zgora.pl/rdf/1.1/"> <rdf:description rdf:about="http://www.wmie.uz.zgora.pl/pracownicy/amajczak/"> <contact:name>andrzej Majczak</contact:name> <contact:mailbox <contact:phone> </contact:phone> <contact:cell> </contact:cell> </rdf:description> </rdf:rdf> 30

31 Protokół i język zapytao SPARQL Źródło 31

32 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 BEZPIECZEOSTWO, ZAUFANIE I POUFNOŚD 32

33 Bezpieczeostwo Sieci Poufnośd Tylko nadawca i odbiorca powinni móc zrozumied treśd przesyłanej informacji. Uwierzytelnianie Nadawca i odbiorca powinni dysponowad środkami potwierdzania tożsamości partnera. Integralnośd i niezaprzeczalnośd Jeżeli nadawca i odbiorca zdołają się uwierzytelnid nawzajem muszą mied gwarancję, że treśd ich komunikatów nie zostanie zmieniona. Dostępnośd i kontrola dostępu Kluczowym wymaganiem bezpiecznej komunikacji jest to, aby komunikacja w ogóle mogła się odbywad, aby źli faceci nie mogli zablokowad dostępu do sieci uprawnionym użytkownikom. Źródło: James F. Kurose, Keith W. Ross, Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle. Helion

34 Postępy w dziedzinie bezpieczeostwa? Z naukowego punktu widzenia wiemy już o co chodzi w kryptografii ale większośd problemów z bezpieczeostwem bierze się ze źle napisanego kodu. Jest to najstarszy nierozwiązany problem w całej informatyce. Wyzwania na przyszłośd to jak budowad bezpieczne systemy z niezabezpieczonych komponentów. Nauczyd się paranoicznego myślenia ponieważ źli faceci potrafią znaleźd i wykorzystad najmniej prawdopodobny zbieg okoliczności. 34

35 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 INTERNET W CODZIENNYM ŻYCIU 35

36 Internetowe Systemy Biurowe W najbliższych latach coraz większego znaczenia będzie nabierad obróbka i udostępnianie dokumentów w sieci. Obecnie dostępne w sieci są za darmo cztery biurowe systemy on-line: Google Docs Live Documents ThinkFree Zoho W tym roku ma do nich dołączyd zapowiadany Microsoft Live. Wszystkie systemy pozwalają na pracę z edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym i aplikacją do przygotowywania prezentacji. Źródło: 36

37 Zaawansowane wyszukiwanie informacji Hakia to nowa wyszukiwarka, która będzie udzielania konkretnej odpowiedzi na pytania zadawane językiem naturalnym, np. Dlaczego upadł Enron?. Hakia wykorzystuje ontologie budowane na bazie statystyk uzyskanych w wyniku analizy stron internetowych. Zwraca wyniki zawierające również strony ze sformułowaniami o bliskim znaczeniu. Hakia ma odpowiadad na wiele pytao korzystając z własnych zasobów, nie odsyłając internauty do konkretnych stron. Czasami jedynie zaznacza tekst, który mógłby pomóc w odnalezieniu rozwiązania. Może też nawiązywad dialog z użytkownikiem, zachęcając go do zadawania bardziej szczegółowych pytao. 37

38 Agenci Sieci Semantycznych Agent Łucji wyszukuje dla jej matki klinikę rehabilitacji, która spełnia zadane kryteria i ma wolne terminy nie kolidujące z rozkładem zajęd Łucji i jej brata Piotra. Program typu agent będzie potrafił wykonad stawiane jemu zadania dzięki umieszczonym na stronach WWW oznaczeniom semantycznym. Ontologie, w których zdefiniowane są niezbędne pojęcia i ich powiązania semantyczne, umożliwiają agentom rozpoznawanie znaczenia występujących w Sieci Semantycznej elementów oraz współpracę z agentami witryn i automatycznymi serwisami. Źródło: Sied Semantyczna, Scientific American, Maj

39 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 Podsumowanie 39

40 Przyszłośd według W3C Według organizacji W3C przyszłośd Sieci Web będzie rozwijad się w następujących kierunkach: Everyone (sied dla wszystkich bez względu na kulturę, zdolności, etc.) Everything (sied na wszystkim aplikacje i zasoby dostępne na dowolnych urządzeniach do stacjonarnych do mobilnych) Everywhere (sied wszędzie od wąsko do szerokopasmowej infrastruktury) Diverse mode of interaction (różne sposoby interakcji: dotyk, pióro, mysz, głos, komputer komputer) Enable computers to do more useful work (zaawansowane udostępnianie i wyszukiwanie danych) 40

41 Sztuczna inteligencja Zrozumienie przez maszyny przekazu informacji w postaci ludzkiej mowy, obrazów multimedialnych, zawartości dokumentów, polegad ma nie na jakiejś magicznej sztucznej inteligencji, a raczej na zdolności maszyn to tego aby rozwiązad dobrze zdefiniowane problemy przez wykonywanie dobrze zdefiniowanych operacji na dobrze zdefiniowanych danych. 41

42 10-tysięcy razy szybciej Europejska Organizacja Badao Nuklearnych CERN, której naukowcy opracowali podstawy WWW, stworzyła technologię pozwalającą przekazywad dane 10-tysięcy razy szybciej niż w typowych łączach Ethernet. Infrastruktura nazwana jako Data GRID pozwala w ciągu kilku sekund przesyład filmy pełnometrażowe między komputerami na dwóch kraocach świata. Na początku Data GRID zostanie wykorzystany tylko do celów naukowych (Large Hadron Collider). Źródło: 42

43 Przyszłośd Internetu Festiwal Nauki 2008 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 43

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Cyberprzestrzeń między technologią i użytkownikiem

Cyberprzestrzeń między technologią i użytkownikiem Cyberprzestrzeń między technologią i użytkownikiem Definicyjny chaos Internet to dziś jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku wynalazków, które zrewolucjonizowały niemal każdą sferę ludzkiego życia:

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy.

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Włodzimierz Gogołek Lato 2010 Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Adres mailowy Jednoznaczny, sformalizowany

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować Sklep internetowy sukces trzeba zaplanować Copyright by Paweł Meyer Projekt okładki Jakub Piesik ISBN 978-83-272-3809-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON SSI-01

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo