Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru"

Transkrypt

1 4. Raport z badania Edukacja regionalna w mojej szkole przeprowadzonego wśród dyrektorów ze szkół miasta Egeru w ramach projektu współpracy polsko węgierskiej Our modern city is what we can rely on the role of regional education in the promotion and development of the city dofinansowanego z programu UE Lifelong Learning Programme Comenius REGIO Strona 1 Termin badania: grudzień 2011 styczeń 2012 Metoda badawcza: ankietowanie Narzędzie badawcze: ankieta dla dyrektora Edukacja regionalna w mojej szkole Grupa docelowa: dyrektorzy różnych typów szkół miasta Egeru. Próba badawcza: w badaniu wzięło udział: 2 dyrektorów W badaniu wzięli udział dyrektorzy następujących szkół z terenu miasta Egeru: 1. Lenkey János Primary School 3300 Eger Markhot F. Street 6 Hungary Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 3300 Eger, Csiky Sándor u Analiza jakościowa wyników Dyrektorzy wskazali, że treści edukacji regionalnej są głównie realizowane na następujących przedmiotach: Szkoła podstawowa I gimnazjum: Hungarian - 100,0 % Foreign languages - 100,0 % Music - 100,0 % Art - 100,0 % History and Society - 100,0 % Environment - 100,0 % Mathematics - 100,0 % Computer Studies - 100,0 % Technical classes - 100,0 % P.E - 100,0 % Education for Family Life - 100,0 % Biology - 100,0 %

2 Chemistry - 100,0 % Physics - 100,0 % Chess - 100,0 % Szkoła ponadgimnazjalna: Hungarian - 100,0 % History - 100,0 % Religion Education - 100,0 % Strona % badanych dyrektorów stwierdziło, że w ich szkołach realizowane są zajęcia pozalekcyjne związane z edukacją regionalną. Przykładowe zajęcia pozalekcyjne wskazane przez dyrektorów: Music Complex Art Education (drama, theatre, dance, folk dance ) I. T. and English We organise commemoration ceremonies on various occasions for our students. Dyrektorzy wskazali także na przykłady najważniejszych działań zrealizowanych w szkole w obszarze edukacji regionalnej w ostatnich dwóch latach: Visiting concerts, theatres Taking part in competitions Computer Studies Using the interactive whiteboards and materials in education Every year we organise a commemoration day for our students commemorating Geza Gárdonyi a famous Hungarian writer. We organise the Former Cistercian Student's reunion every year. Dyrektorzy wskazali następujące formy i sposoby realizacji edukacji regionalnej jako stosowane najczęściej: Occasional appeals/parades - 100,0 % Competitions/festivals-songs, dance, drama, art etc ,0 % Students participation in activities organized by City Council (which ones?) - 100,0 % Scientific sessions - 100,0 % Meeting interesting people - 100,0 % Art exhibitions - 100,0 % Webquest - 100,0 % 100 % dyrektorów stwierdziło, że w jego szkole zwiedzanie miasta i zwiedzanie regionu jest obowiązkową formą wycieczki dydaktycznej, wynikającą z przyjętego w szkole planu wycieczek.

3 Najczęściej wycieczki te planowane są następujących klasach: szkoła podstawowa i gimnazjum: klasa III, IV, V, VI, VII, VIII szkoła ponadgimnazjalna: klasa X, XIII 100 % dyrektorów stwierdza, że szkoła utrzymuje kontakty i współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze edukacji regionalnej Strona 3 Do najczęściej wymienianych należą: Local Government Farkas Ferenc Music School Gárdonyi Géza Theatre Cinemas Local Library and Museums Sport Institutions Leisure Centre for kids Town Hall of Eger Castle Museum Heves County Pedagogical Institute Dyrektorzy (50,00 %) wysoko i średnio oceniają ogólną wiedzę nauczycieli w zakresie znajomości historii, kultury, tradycji oraz walorów turystyczno - przyrodniczych swojego miasta i regionu. Dyrektorzy oczekują dla nauczycieli prowadzących działania w obszarze edukacji regionalnej przede wszystkim następujących form wsparcia: Trainings (e.g. conferences, workshops, trainings of school board) - 100,0 % Brochures about regional events prepared for schools - 100,0 % Thematic website - 100,0 % Didactic materials - 100,0 %

4 4.2. Wnioski i rekomendacje dyrektorów Badani dyrektorzy sformułowali następujące WNIOSKI I REKOMENDACJE dotyczące podejmowanych w przyszłości przez Urząd Miasta działań w obszarze edukacji regionalnej: Strona 4 In 2013 there will be the 150th anniversary of the birth of Geza Gardonyi. I would like the municipality to take control of organising the events of commemoration. Nowadays the regional educational level in our town as well in our shcool is outstanding. We always try to be up-to-date and we try to suit the most modern educational requirements.

5 4.3. Zbiorcze zestawienie wyników ilościowych 1. Please supply the data about your school-name and address: W tym pytaniu udzielano odpowiedzi otwartych. Powinny być one dostępne w innym pliku. Strona 5 2. If you are a headmaster of a elementary school, please supply the information: Which subjects realize regional education themes? Early school education 0 0,0 % Hungarian 1 100,0 % Foreign languages 1 100,0 % Music 1 100,0 % Art 1 100,0 % History and Society 1 100,0 % Environment 1 100,0 % Mathematics 1 100,0 % Computer Studies 1 100,0 % Technical classes 1 100,0 % P.E 1 100,0 % Education for Family Life 1 100,0 % Ethics 0 0,0 % Language of national or ethnic minority 0 0,0 % Educational hours 0 0,0 % Others? 1 100,0 % Liczba respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1 3. If you are a headmaster of a secondary school, please supply the information: Which subjects, in your opinion, realize regional education themes? Hungarian 1 100,0 % Foreign languages 0 0,0 % Music 0 0,0 % Art 0 0,0 % History 1 100,0 % Civics 0 0,0 % Geography 0 0,0 % Biology 0 0,0 % Chemistry 0 0,0 % Physics 0 0,0 % Mathematics 0 0,0 %

6 IT 0 0,0 % P.E. 0 0,0 % Education for safety 0 0,0 % Artistic activities 0 0,0 % Technical activities 0 0,0 % Educational hours 0 0,0 % Religion Education 1 100,0 % Ethics 0 0,0 % Others? 0 0,0 % Liczba respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 1 Strona 6 4. Do you have extra activities connected with regional education in your school? Yes 2 100,0 % No 0 0,0 % 5. If yes, of what kind? W tym pytaniu udzielano odpowiedzi otwartych. Powinny być one dostępne w innym pliku. 6. Please supply a few examples of activities dealing with regional education which have been realized in your school during last two years: W tym pytaniu udzielano odpowiedzi otwartych. Powinny być one dostępne w innym pliku. 7. Which of the mentioned forms and ways of realization of educational education are performed in your school most often? Occasional appeals/parades 2 100,0 % Competitions concerning knowledge about your town and region 1 50,0 % Competitions/festivals-songs, dance, drama, art etc ,0 % Trips around town and region 1 50,0 % Guided tours around town and region 0 0,0 % Students participation in activities 2 100,0 % organized by City Council ( which ones?) Happenings 0 0,0 % Film festivals 0 0,0 % Scientific sessions 2 100,0 % Thematic circles 1 50,0 % Students portfolio 1 50,0 % Meeting interesting people 2 100,0 % Art exhibitions 2 100,0 %

7 Photo exhibitions 0 0,0 % Educational projects 1 50,0 % Artistic presentations 0 0,0 % Useful work done for school local society 1 50,0 % Notice boards 1 50,0 % Webquest 2 100,0 % Others? 0 0,0 % Strona 7 8. Is sightseeing the town or region compulsory form of didactic trips in your school, based on school s plans of trips? Yes 2 100,0 % No 0 0,0 % 9. If the answer is yes, please say in which grade: Elementary school 0 0,0 % Form 1 0 0,0 % Form 2 0 0,0 % Form ,0 % Form ,0 % Form ,0 % Form ,0 % Form ,0 % Form ,0 % Secondary school 0 0,0 % Form 9 0 0,0 % Form ,0 % Form ,0 % Form ,0 % Form ,0 % 10. Do you co-operate with local organizations and institutions in terms of regional education? Yes 2 100,0 % No 0 0,0 % 11. If the answer is yes, please enumerate them: W tym pytaniu udzielano odpowiedzi otwartych. Powinny być one dostępne w innym pliku.

8 12. How do you evaluate teachers general knowledge in terms of history, culture, tradition and touristic values of your town and region? Highly 1 50,0 % Average 1 50,0 % Poor 0 0,0 % I dont have an opinion about it. 0 0,0 % Strona What forms of support would you like to obtain for teachers taking actions concerning regional education? Trainings (e.g. conferences, workshops, trainings of school board) 2 100,0 % Field trips 1 50,0 % Brochures about regional events prepared for schools 2 100,0 % Brochures with educational offers from 1 50,0 % institutions and organizations dealing with regional education Thematic website 2 100,0 % Didactic materials 2 100,0 % Information materials 0 0,0 % Competitions for students 1 50,0 % Competitions for teachers 0 0,0 % Others? 0 0,0 % 14. What are your conclusions and suggestions about future actions taken by Municipality concerning regional education? W tym pytaniu udzielano odpowiedzi otwartych. Powinny być one dostępne w innym pliku.

9 4.4. Ankieta Regional education in my school - a questionnaire for headmasters Dear Sirs or Madams, Strona 9 The evaluation study is carried out for City Councils of Przemyśl and Eger, within the Polish- Hungarian project Our modern city is what we can rely on the role of regional education in the promotion and development of the city, co-financed by LLP Comenius Regio Program. The questionnaire is to define present actions being taken by schools as far as regional education is concerned, both during compulsory classes realized according to the curriculum, as well as during extra activities. Data collected will allow schools evaluation concerning regional education and the preparation of suggestions supporting actions taken by teachers so far. The deadline is 15 January The evaluation is carried out by PCEN in Przemyśl. We count on your cooperation and thank you for filling in the questionnaire. Head of Educational Board in City Council of Przemyśl Piotr Idzikowski - project s coordinator. Project s subject: REGIONAL EDUCATION The aim of regional education in an educational process is shaping in students regional identity concerning the attitude of getting involved in the matters of own community and real opening towards other people and cultures. Aims of the regional education: 1. Getting acquainted with local community and special values of the region, including those of historical, natural, tourist, cultural and social source. 2. Studying our own region and its cultural values as a part of national and European cultural heritage. 3. Deepening ties with local community, region and country. 4. Developing patriotic attitudes connected with regional culture. 5. Shaping regional identity in the context of national and European values. 6. Preparing for an adult life in regional, national and European structures. 7. Developing respect towards other regional, ethnic and national communities.

10 REGIONAL EDUCATION IN MY SCHOOL - QUESTIONNAIRE FOR HEADMASTERS 1. Please supply the data about your school-name and address. 2. If you are a headmaster of a primary school (students age 7-13), please supply the information: Which subjects realize regional education themes? Early school education Hungarian Foreign languages Music Art History and Society Environment Mathematics Computer Studies Technical classes P.E Education for Family Life Ethics Language of national or ethnic minority Educational hours Others?... Strona If you are a head master of a middle school (students age 13-16), please supply the information Which subjects, in your opinion, realize regional education themes? Hungarian Foreign languages Music Art History Civics Geography Biology Chemistry Physics Mathematics IT P.E. Education for safety Artistic activities Technical activities Educational hours Religion Education

11 Ethics Others? If you are a headmaster of a secondary school (students age 17-19), please supply the information: Which subjects, in your opinion, realize regional education themes? Hungarian Foreign languages Cultural knowledge History of Music History of Art Latin and antic culture Philosophy History Civics Enterprising-basics Geography Biology Chemistry Physics Mathematics IT P.E. Education for safety Education for Family Life Ethics Language of national or ethnic minority Educational hours Others?... Strona Do you have extra activities connected with regional education in your school? Yes No 6. If yes, of what kind? 7. Please supply a few examples of activities dealing with regional education which have been realized in your school during last two years. 8. Which of the mentioned forms and ways of realization of educational education are performed in your school most often? Occasional appeals/parades Competitions concerning knowledge about your town and region

12 Competitions/festivals-songs, dance, drama, art etc. Trips around town and region Guided tours around town and region Students participation in activities organized by City Council ( which ones?) Happenings Film festivals Scientific sessions Thematic circles Students portfolio Meeting interesting people Art exhibitions Photo exhibitions Educational projects Artistic presentations Useful work done for school local society Notice boards Webquest Others?... Strona Is sightseeing the town or region compulsory form of didactic trips in your school, based on school s plans of trips? Yes No 10. If the answer is yes, please say in which grade? Primary school Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 Middle school Form 1 Form 2 Form 3 Secondary school Form 1 Form 2 Form Do you co-operate with local organizations and institutions in terms of regional education? Yes No

13 12. If the answer is yes, please enumerate them How do you evaluate teachers general knowledge in terms of history, culture, tradition and touristic values of your town and region? Highly Average Poor I don t have an opinion about it. Strona What forms of support would you like to obtain for teachers taking actions concerning regional education? Trainings ( e.g. conferences, workshops, trainings of school board) Field trips Brochures about regional events prepared for schools Brochures with educational offers from institutions and organizations dealing with regional education Thematic website Didactic materials Information materials Competitions for students Competitions for teachers Others? What are your conclusions and suggestions about future actions taken by Municipality concerning regional education? Thank you for your cooperation!

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej

PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej PRZYSZŁOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Srebro, Elżbiety Typek, Lidii Zielińskiej Kraków 2015 Redakcja: Monika Srebro Elżbieta Typek Lidia Zielińska

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

REGIONAL, PATRIOTIC AND MULTICULTURAL EDUCATION IN POLAND

REGIONAL, PATRIOTIC AND MULTICULTURAL EDUCATION IN POLAND Piotr Mazur, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, (Kielce, Poland) Andrzej Stępnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (Lublin, Poland) REGIONAL, PATRIOTIC AND

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS

THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS THE BIALYSTOK SCHOOL OF ECONOMICS ECTS INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM BIALYSTOK 2003 Copyright c 2003 The Bialystok School of Economics. This Information Package has been prepared

Bardziej szczegółowo

British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców

British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców British International School Gdańsk Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016 Handbook for Parents Informator dla Rodziców 1 Welcome to the British International School Gdansk parent guide. I trust

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ i WYDARZEŃ W POLSCE 2014 Poland Meetings & Events Industry Report 2014 137 198 5,19 mln SPOTKAŃ STOWARZYSZEŃ W POLSCE POTWIERDZONYCH DO 2021 ROKU /ASSOCIATION MEETINGS CONFIRMED

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 125 122 129 148 145 127 193 150 170 103 82 68 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Boleslaw Chrobry High School Pszczyna Poland

Boleslaw Chrobry High School Pszczyna Poland Comenius Project SELF-EVA - Self-evaluation in schools will create better education 63 Boleslaw Chrobry High School Pszczyna Poland The Bolesław Chrobry Comprehensive School is one of the oldest schools

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2013 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION 119 Pol. J. Sport Tourism 14, 1, 119-134 THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION KATARZYNA PIOŒ, KAROLINA SKOCZYLAS, TERESA BRZEZIÑSKA-WÓJCIK Maria

Bardziej szczegółowo

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI dr inż. Wiesław Wańkowicz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI Materiał przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ MNiSW

Bardziej szczegółowo