Wielobranżowa misja gospodarcza przedsiębiorców podlaskich do Belgii Trade mission of entrepreneurships from Podlaskie region to the Belgium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielobranżowa misja gospodarcza przedsiębiorców podlaskich do Belgii Trade mission of entrepreneurships from Podlaskie region to the Belgium"

Transkrypt

1 Wielobranżowa misja gospodarcza przedsiębiorców podlaskich do Belgii Trade mission of entrepreneurships from Podlaskie region to the Belgium 7-10 czerwca 2006 / 7-10 June 2006 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE OFERTA INWESTYCYJNA PODLASKIE PROVINCE INVESTMENT OFFER

2 PODLASKIE PROVINCE / WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

3 PODLASKIE PROVINCE / WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

4 PODLASKIE PROVINCE / WOJEWÓDZTWO PODLASKIE STATYSTIC / STATYSTYKA Białystok ,9 % 1,3 % Main city / główne miasto Area / powierzchnia Number of inhabitants / liczba ludności (including in cities / w tym w miastach 58,6%) Unemployment rate / poziom bezrobocia Podlaskie export of the national exports / poziom eksportu w woj. podlaskim w stosunku do eksportu krajowego

5 PODLASKIE PROVINCE / WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Strong points / Mocne strony Good conditions for tourism and agro-tourism / Dobre warunki dla rozwoju turystyki i agroturystyki Lowest proces of properties with all types of sources in country / Najniższe ceny w kraju uzbrojonych nieruchomości Width possibilities of co-operation with companies who already works / Duże możliwości kooperowania z firmami już działającymi Excellent situation by the border with Russia, Lithuania and Belarus / Doskonałe położenie przy granicy z Rosją, Litwą i Białorusią Good qualified, young staff, looking for possibilities of using their own potential / Dobrze wykwalifikowana, młoda kadra, poszukująca możliwości wykorzystania tkwiącego w niej potencjału Friendly social climate, professional and kind investor service / Przyjazny klimat społeczny, profesjonalna i życzliwa obsługa inwestora

6 INVESTMENT OFFERS - examples / OFERTY INWESTYCYJNE - przykłady BIAŁYSTOK DISTRICTS / POWIAT BIAŁOSTOCKI

7 Białystok: the largest city in the north-easter Poland / największe miasto północno wschodniej Polski the capital of Podlaskie Province / stolica województwa podlaskiego an administrative, economic, scientific and cultural centre / administracyjne, gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum regionu Warsaw (the capital of Poland) located only 188 km from Bialystok / Warszawa (stolica Polski) znajduje się tylko 188 km od Białegostoku location within the Via Baltica transport corridor / położenie w obrębie korytarza transportowego Via Baltica

8 Investor Assistance Centre / Centrum Obsługi Inwestora The Investor Assistance Centre is the first contact point for anyone interested in investing in the region. Thanks to Investor Assistance Centre you can obtain specific information concerning Polish law regulations, sector indicators, investment proposals, business and local authority initiatives. Centrum Obsługi Inwestora jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie. Centrum Obsługi Inwestora dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorstw.

9 The main activities of the Investor Assistance Centre Główne usługi oferowane przez Centrum Obsługi Inwestora: creating the data base with the choice of many investment sites (brown and green field) together with contact information / prowadzenie bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych providing information for potential investors - assistance in the investment process / przygotowanie kompleksowej informacji dla inwestorów pomoc w wyborze właściwego miejsca na inwestycję trade mission preparation - economic promotion of the region / organizacja misji gospodarczych aktywna promocja gospodarcza regionu organising participation in domestic and foreign fairs - helping in the establishment of new contacts / organizacja udziału w targach krajowych i międzynarodowych pomoc w nawiązywaniu kontaktów preparing presentations - promotion of the communities and businesses from the Podlaskie Region / przygotowywanie indywidualnych prezentacji promocja wspólnot lokalnych i firm z Podlasia monitoring the current situation concerning investment issues - providing complete and factual information on inward investment in Podlaskie / monitorowanie stanu inwestycji w regionie dostarczanie pełnej i aktualnej informacji o inwestycjach zewnętrznych na Podlasiu

10 legal advice and counselling for investors - developing the businesses and supporting existing ones / obsługa prawna i doradztwo dla inwestorów uczestnictwo w organizowaniu nowych firm i wspieranie rozwoju istniejących support in activities such as the preparation and implementation of investment strategies / doradztwo dla odbiorców inwestycji przy tworzeniu, wdrażaniu i realizacji projektów inwestycyjnych distribution of promotional materials / dystrybucja materiałów promocyjnych Contact information / Kontakt: Marshal s Office of Podlaskie Voivodeship / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Contact persons / Osoby do kontaktu: Borys Dąbrowski - Małgorzata Gąsior - Michał Szczepura - Tel: +48 (0-85) Fax: +48 (0-85)

11 Wysokie Mazowieckie districts / Powiat Wysokie Mazowieckie Site name / Nazwa lokalizacji: industrial area / teren przemysłowy Town / Położenie: Wysokie Mazowieckie Area / Powierzchnia: 28,35 ha Owner / Właściciel: Wysokie Mazowieckie Commune / gmina miejska Wysokie Mazowieckie Land price / Orientacyjna cena: 5 10 PLN/m 2 1,25 2,50 EUR/m 2 Location directly by the vivoship road Zambrów Wysokie Mazowieckie Białystok number 678 Bezpośrednie położenie przy drodze wojewódzkiej: Zambrów Wysokie Mazowieckie Białystok nr 678 Contact person / Osoba do kontaktu Jarosław Siekierko City Major / Burmistrz Miasta tel ; fax

12 Hajnówka districts / Powiat Hajnówka Site name / Nazwa lokalizacji: ul. 11 listopada Town / Położenie: Hajnówka Area / Powierzchnia: 3,4087 ha Owner / Właściciel: Hajnówka Commune / gmina Hajnówka Land price [PLN/m2] / Orientacyjna cena: 40 PLN/m 2 Contact person / Osoba do kontaktu Agnieszka Jolanta Masalska tel./fax EUR/m 2 Zoning / Przeznaczenie terenu: service and industrial building development / zabudowa usługowo - przemysłowa

13 Podlaski Industrail Park / Podlaski Park Przemysłowy The material basis of the Podlaski Industrial Park includes an allocated set of the real property of 8 ha, owned by the community Czarna Bialostocka as a perpetual usufruct. Bazą materialną Podlaskiego Parku Przemysłowego jest wydzielony zespół nieruchomości o powierzchni 8 ha, którego właścicielem w formie użytkowania wieczystego jest gmina Czarna Białostocka. The area of Podlaski Industrial Park may be changed. Powierzchnia Podlaskiego Parku Przemysłowego może zostać zmieniona zgodnie z wolą Stron Porozumienia.

14 Podlaski Industrail Park / Podlaski Park Przemysłowy The property is situated at 9 Fabryczna Street in Czarna Białostocka. Nieruchomość położona jest przy ul. Fabrycznej 9 w Czarnej Białostockiej.

15 Advantage for the region itself / Korzyści dla regionu activating the local community on the territory of Czarna Białostockia and its neighbourhood / aktywizacja lokalnej społeczności na terenie Czarnej Białostockiej i okolic foreign investors inflow / napływ zagranicznych inwestorów the development of the small and medium enterprises as a result of the introduction of the new technologies / rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie taking control of the areas of the then industrial plants, which are being closed or restructured / zagospodarowanie terenów po likwidowanych i restrukturyzowanych zakładach przemysłowych the increase of the social and economic potential in the Czarna Bialostocka Community and the Białystok district / wzrost potencjału społeczno gospodarczego miasta i gminy Czarna Białostocka i powiatu białostockiego competitiveness growth of the Podlaski region / wzrost konkurencyjności regionu podlaskiego

16 Advantage for the entrepreneurs being present in the Podlaski Industrial Park / Korzyści dla przedsiębiorców funkcjonujących w Podlaskim Parku Przemysłowym competitiveness improvement owing to the cutting of the business costs (transport costs, infrastructure use costs, operating costs) / poprawa konkurencyjności, dzięki obniżeniu kosztów działalności (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku) advisory services business consultancy, know-how availability, lawyers services / możliwości korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna) the support for the entrepreneurs at the initial stage of business / możliwości wsparcia przedsiębiorców w okresie startu the improvement in the marketing image of the enterprises / poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorstw the co-operation and the exchange of the professional experiences between the companies / współpraca i wymiana doświadczeń między firmami Contact information / Kontakt: Podlaska Regional Development Foundation / Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Mr Adam Kamiński Tel

17 The Suwałki Special Economic Zone / Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Established in 1996 / ustanowiona w 1996 roku Total area 331,19 hectares / łączna powierzchnia 331,19 hektarów Exemption of income from income tax is a form of making use of public aid. Formą korzystania z pomocy publicznej jest zwolnienie dochodu od podatku dochodowego. The exemption is vested in those who are implementing a new investment or creating new jobs connected with the given investment. Zwolnienie przysługuje z tytułu realizacji nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją.

18 Attractive location / atrakcyjna lokalizacja Advantage / Korzyści: Industrial areas prepared for starting business activities / tereny przemysłowe przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej Qualified workforce / wykwalifikowani pracownicy Enormous possibilities for cooperation / duże możliwości kooperacji Developed business-related infrastructure / rozwinięta infrastruktura okołobiznesowa Friendly local government / przyjazny samorząd Contact information / Kontakt: The Suwałki Special Economic Zone / Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Ul. Noniewicza 49; Suwałki Tel./fax Web:

19 Usefull links / Przydatne strony internetowe - Polish Information and Foreign Investment Agency / Polska Agencja Inforamcji i Inwestycji Zagranicznych - Polish Export Promotion Portal / Portal promocji eksportu - Ministry of Foregin Affairs / Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministry of Economy / Ministerstwo Gospodarki i Pracy polishexport.info - Poland Manufacturers Directory / POLEX - Polski Eksport - Polish Agency for Enterprise Development / Polska Agencja Rozwoju Regionalnego - The Centre of Podlaskie Promotion / Centrum Promocji Podlasia - The Podlasie Business Club / Podlaski Klub Biznesu - Podlaska Regional Development Foundation / Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego - Marshal s Office of Podlaskie Voivodeship / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Podlasie Voivodship Office / Podlaski Urząd Wojewódzki - Białostocki Poviat / Starostwo Powiatowe w Białymstoku

20 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mr Sebastian Rynkiewicz The President of the Board / Prezes Zarządu mail: The Centre of Podlaskie Promotion / Centrum Promocji Podlasia ul. Branickiego 17E; Białystok POLAND tel./fax. (085)

21 We would like to invite you to the Podlaski Evening Today, at The Representation of the Republic of Poland to the EU Serdecznie zapraszamy Państwa na Wieczór Podlaski Dzisiaj, godz Przedstawicielstwo RP przy UE

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA O NAS... 1 OFERTA STOWARZYSZENIA... 1 OFERTA KLIENCI... 2 OFERTA USŁUGI... 3 NASZ ZESPÓŁ... 7 OSIĄGNIĘCIA... 8 DOŚWIADCZENIE... 10 WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo