Warszawa, Dr Sylwia Zapolska-Szcześniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-03-04. Warszawa, 2013. Dr Sylwia Zapolska-Szcześniak"

Transkrypt

1 Dr Sylwia Zapolska-Szcześniak Warszawa, Promocja sprzedaży a. Definicja b. Pozytywne aspekty c. Problemy d. Czynniki podjęcia decyzji e. Etapy konstrukcji planu 2. POS a. Definicja b. Rodzaje 3. RAMS i RAPP Promocja sprzedaży to (krótkookresowe) działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży marki, produktu lub usługi. Inaczej nazywana promocją uzupełniającą, promocją dodatkową czy sales promotion. 1

2 Promocja sprzedaży jest często narzędziem krótkoterminowym, z kolei kształtowanie silnej marki jest procesem długoterminowym. Decydując się na narzędzia promocji sprzedaży należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników: należy upewnić się, czy promocja jest uzasadniona, powodem może być rocznica istnienia marki lub przedsiębiorstwa promocja sprzedaży powinna być spójna z wizerunkiem marki należy dobierać narzędzia promocji sprzedaży zarówno pod kątem szans na wzrost sprzedaży jak i spójności komunikacji na temat marki Pozytywne aspekty: powstanie szybkiego sprzężenia zwrotnego z grupą docelową, wzbudzenie zainteresowania nabywców dodatkowymi korzyściami, i związane z tym zwiększenie zainteresowania marką (oferującą dodatkowe korzyści), wpływ na zakupy impulsywne, możliwość realizowania lokalnych akcji promocyjnych, Pozytywne aspekty: możliwość umacniania więzi w kanale dystrybucji, rozwijania współpracy z pośrednikami handlowymi, wzrost sprzedaży w czasie trwania promocji sprzedaży, łatwość pomiaru efektów sprzedażowych poprzez analizę danych sprzedażowych, możliwość długotrwałego kreowania silnej marki pod warunkiem zastosowania promocji podnoszącej wartość marki (value promotion). 2

3 Potencjalne zagrożenia: zwiększenie wrażliwości cenowej konsumentów, negatywny wpływ na wizerunek marki, spadek lojalności wobec marki w długiej perspektywie, koszty dodatkowej produkcji, dodatkowej pracy personelu sprzedaży czy koszty manipulacyjne, Potencjalne zagrożenia: gwałtowny spadek sprzedaży po zakończeniu promocji sprzedaży, problemy z nadzorowaniem przebiegu promocji związane z brakiem możliwości kontroli działań sieci handlowych, odmowa udziału w promocji sprzedaży przez detalistów, dotarcie do niewłaściwych konsumentów, niezgodne z celem wykorzystanie środków otrzymanych na promocję od producenta. Produkty B2C dystrybutorzy detaliści personel sprzedaży konsumenci Produkty B2B dystrybutorzy personel sprzedaży klienci B2B detaliści konsumenci 3

4 Producent Dział handlowy Dział marketingu Dystrybutor Dział handlowy Dział marketingu Klienci B2B średnie i małe firmy duże firmy inni własne punkty sprzedaży sieci handlowe sklepy detaliczne Konsument ustalanie celów wstępne testowanie programu wdrażanie programu wybór narzędzi opracowanie programu kontrola programu ocena rezultatów W przypadku konsumentów celem może być: zachęcanie do nabywania większych opakowań, odebranie konkurentom klientów często zmieniających marki, budowanie lojalności wobec marki, zwiększenie stopnia wypróbowania produktu danej marki, wśród osób, które nie są użytkownikami marki. 4

5 W przypadku detalistów celem może być: nakłonienie ich do włączenia do oferty nowych marek, budowanie lojalności wobec marki, czy zdobywanie dostępu do nowych punktów sprzedaży detalicznej. W przypadku personelu sprzedaży celem może być: zachęcanie do wspierania nowej marki, czy zdobywanie nowych klientów dla istniejącej marki. Wybór narzędzi promocji zależy od rodzaju podmiotu prowadzącego promocję i podmiotu będącego adresatem promocji: promocja dla promocja handlowa, promocja personelu prowadzona przez konsumencka, sprzedaży, promocja detalisty, producenta a prowadzona przez prowadzona przez organizowana przez skierowana do producenta a producenta, sprzedawcę pośredników adresowana do motywująca detalicznego, który handlowych sprzedawców w danym konsumentów, kieruje ją przedsiębiorstwie do hurtowych lub finalnych odbiorców bezpośrednio do efektywniejszej detalicznych (np. produktu (np. próbki, własnych klientów (np. sprzedaży produktu upusty, rabaty, kupony, konkursy, obniżki cen) (np. premie, konkursy, darmowe produkty czy loterie, obniżki cen, spotkania wsparcie finansowe) premie czy podarunki) sprzedawców, wyjazdy czy prezenty) promocja biznesowa, w przypadku której stosuje się narzędzia takie jak targi i wystawy. Wybór narzędzi zależy od: cech charakterystycznych grupy docelowej, np. poziomu lojalności wobec marki, poziomu zaangażowania w zakup, stopnia podatności na promocje, motywacji do zakupu, itp.; cyklu życia produktu i jego specyfiki (np. w pierwszej fazie wprowadzenia produktu na rynek, kiedy należy zapoznać konsumenta z produktem, wskazane są próbki); działań konkurentów (ryzyko nadmiaru akcji promocyjnych i szumu informacyjnego); 5

6 Wybór narzędzi zależy od: pozostałych działań promocyjnych i marketingowych oraz ich celów (cele te mają bezpośredni wpływ na cele i działania w zakresie promocji sprzedaży); celów postawionych przed promocją sprzedaży, opłacalności każdego z narzędzi, doświadczenia pracowników działu sprzedaży i marketingu (ich znajomość rynku, odbiorców i zachowania konsumentów). Tabela. Główne narzędzia promocji sprzedaży Próbki Darmowe testowanie Kupony Opakowania promocyjne Premie Nagrody w konkursach, loteriach, grach Nagrody patronackie Promocje łączone Cross promocje Demonstracje Darmowe oferty niewielkich ilości produktu danej marki w nadziei, że potencjalni klienci dokonają zakupu. Zachęcanie potencjalnych klientów do darmowego wypróbowania produktu danej marki w nadziei, że dokonają zakupu. Certyfikaty stanowiące podstawę do skorzystania z określonej oszczędności przy zakupie produktu danej marki. Oferty produktów danej marki po niższej cenie, co jest podkreślone na opakowaniu lub na etykiecie, na przykład dwie paczki produktu w cenie jednej, czy w formie pakietu złożonego z produktów tej samej marki. Dodatkowo dołączane do marki towary oferowane po względnie niskiej cenie lub za darmo, zachęcające do nabycia produktu danej marki; mogą znajdować się w środku lub na zewnątrz opakowania. Nagrody stwarzają możliwość wygrania pieniędzy, wycieczki lub towarów w wyniku nabycia określonego produktu. Konkurs wymaga świadomego uczestnictwa przez nabywcę, co następnie jest oceniane przez jury, wybierające najlepsze zgłoszenia. Loteria polega na losowaniu zwycięzcy wśród nabywców danej marki. Natomiast uczestnicząc w grze konsumenci przy zakupie marki otrzymują los czy numer, dzięki któremu mogą wygrać nagrodę. Nagrody w postaci gotówki lub rzeczowej, które przyznawane są wiernym klientom określonego sprzedawcy lub grupy sprzedawców. Wspólna dla co najmniej dwóch marek promocja z kuponami, rabatami lub konkursem. Wykorzystywanie jednej marki do promocji innej niekonkurencyjnej marki. Pokazy przeprowadzane w miejscach sprzedaży. Źródło: por. P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., 2005, s. 623 Loteriea premiei konkursy Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi i tym samym nieodpłatnie bierze się udział w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje pieniężne lub rzeczowe nagrody. Ponadto urządzenie loterii promocyjnej wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Finansów. Minister Finansów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1486), upoważnił dyrektorów izb skarbowych do wydawania zezwoleń na urządzanie m.in. loterii promocyjnej organizowanej na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie miejscelosowania nagród. Dyrektor izby skarbowej, który udzielił zezwolenia na urządzanie gier, zatwierdza regulaminy oraz zmiany w tych regulaminach, a także sprawuje nadzór i kontrolę w zakresieudzielonego zezwolenia. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej musi zostać rozpatrzony w terminie dwóch miesięcy cy(art. 34 ust. 2 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych). Opłata za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej, zgodnie z 13 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2003 r. nr 102, poz.948 zpóźn. zm.), wynosi10 10% wartości cipuli pulinagród, jednak nie mniej niż 1090zł. osoby sprawujące zarząd nad loterią oraz osoby bezpośrednio prowadzące loterię są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe. Świadectwo zawodowe wydaje Minister Finansów po złożeniu egzaminu polegającego na sprawdzeniu znajomości przepisówo grach i zakładach wzajemnych. W przypadku loterii promocyjnej max. wartość wygranej zwolnionej z podatku dochodowego zryczałtowanego 10% to2 280zł, zaś przy sprzedaży premiowej to max. 760zł. 6

7 Obniżki cen O ile % należy zwiększyć wolumen sprzedaży, aby przy 10% obniżce ceny osiągnąć ten sam poziom przychodu, co przed obniżką? Obniżki cen Aby utrzymać poziom przychodu przy 10% obniżce ceny należy zwiększyć wolumen sprzedaży o ponad 11%! Koszt (zł/szt szt) Cena (zł/szt szt) Ilość (szt szt) Obrót (zł) Marża (zł) 0, ,4 0,9 111, ,6-10,0% 11,1% 0,0% -7,4% Obniżki cen O ile % należy zwiększyć wolumen sprzedaży, aby przy 10% obniżce ceny osiągnąć ten sam poziom marży, co przed obniżką? 7

8 Obniżki cen W przypadku marży, to zależy: Koszt (zł zł/szt szt) Cena (zł/szt) Ilość (szt) Obrót (zł) Marża (zł zł) 0, ,4 0, % 20% 8% 0% Koszt (zł/szt) Cena (zł zł/szt szt) Ilość (szt szt) Obrót (zł) Marża (zł zł) 0, ,6 0,9 133, % 33% 20% 0% Koszt (zł/szt) Cena (zł/szt) Ilość (szt) Obrót (zł) Marża (zł zł) 0, ,8 0,9 200, % 100% 80% 0% Przykład Przykłady: 1) Loteria Łaciate 2) Delecta 3) Maszyna do pieczenia chleba + mieszanka do wypieku chleba + drożdże 8

9 Przykład 1. W okresie od 1 do 30 czerwca kup co najmniej 1 produkt X. 2. Przy kasie otrzymasz kupon z unikalnym kodem. 3. Wyślij kod SMS-em na numer 71XY (koszt SMS wynosi 1,23 zł brutto). 4. Codziennie do wygrania jest 5 nagród dodatkowych. 5. Pamiętaj! 30 czerwca spośród wszystkich zgłoszeń nastąpi losowanie nagrody głównej. Przykład 1. Kup co najmniej 1 produkt X. 2. Wyślij SMS z hasłem ZIMA zaraz po godzinie Codziennie wygrywają 3 najszybsze osoby. Przykłady Miliony doładowań i startery PLAY Promocją objęte są napoje Fanta pomarańczowa oraz cytrynowa i Sprite o pojemności 0.5L. Pod każdą nakrętką do wygrania jest doładowanie w sieci PLAY za 2 zł lub starter pack z doładowaniem 1zł + 10 dni darmowych rozmów i SMS w sieci PLAY. Proponujemy naszym konsumentom doładowań oraz nieograniczoną ilość starter packów. Wsparcie marketingowe obejmuje reklamę w TV oraz w Internecie, działania na Facebooku i materiały reklamowe POP. 9

10 Przykłady Tabela. Narzędzia promocji sprzedaży w podziale na value promotion i price promotion Narzędzia promocji podnoszącej Narzędzia promocji cenowej poziom atrakcyjności marki konkursy, loterie, gry kupony zniżkowe, prezenty w zamian za wysłany pocztą obniżki cen, dowód zakupu, dwa produkty w cenie jednego, nagrody patronackie. powiększone opakowanie, sprzedaż ratalna bez oprocentowania. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Cummins, R. Mullin, Promocja sprzedaży, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2004, s. 33 Dobór narzędzi w zależności od celów: przyspieszenie wypróbowania nowej marki wprowadzonej na rynek darmowe próbki produktu sprzedaż premiowa, wzrost sprzedaży produktów danej marki zwiększenie lojalności klienta upusty i rabaty, obniżki cen, konkursy i loterie, darmowa pomoc merytoryczna, doradztwo, szkolenia, programy lojalnościowe, pozyskanie nowych punktów sprzedaży wsparcie finansowe w zamian za wyłączność sprzedaży (wyłączność sprzedaży za współfinansowanie). 10

11 Program promocji sprzedaży zawiera: cel(e) programu, narzędzia, okres stosowania narzędzia, koszt, nośniki komunikacji o narzędziu, sposób pomiaru efektywności i/lub skuteczności. AKCJE DLA DYSTRYBUTOROW STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN SUMA TOTAL AKCJE DLA PERSONELU SPRZEDAZY STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN SUMA TOTAL AKCJE DLA KONSUMENTOW STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN SUMA TOTAL 0 TOTAL

12 w praktyce programy tworzone na bazie doświadczenia często nie są testowane Testowanie obejmuje: metody jakościowe: metody ilościowe: wywiady grupowe wywiady telefoniczne, testy rynkowe przeprowadzane na ograniczonym obszarze. Przygotowując plan wdrażania i kontroli należy uwzględnić: czas przygotowania promocji czas sprzedaży Należy efektywnie wykorzystać zasoby: kapitałowe (budżet) ludzkie marketingowe koordynowanie, czyli zapewnienie harmonijnej współpracy między działami komunikacja, czyli przepływ informacji w układach poziomych i pionowych administrowanie kadrami, czyli właściwy dobór personelu, szkolenie i coaching motywowanie personelu do osiągnięcia celów promocji sprzedaży 12

13 Jak wdrażać i kontrolować: praca w grupie / wybór grupy projektowej, regularne spotkania, szczegółowy plan realizacji: podział na etapy (kto, co i na kiedy), bieżąca komunikacja z innymi działami firmy (zakupy, produkcja, sprzedaż, logistyka). metody oceny dane sprzedażowe ankiety wśród konsumentów metody eksperymentalne 13

14 Reklama w miejscu sprzedaży, jako narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu marką, to przekaz reklamowy umieszczany w miejscach sprzedaży, między innymi na wózkach, przed kasami, przy półkach sklepowych, czy na podłogach hipermarketów. POP (Point-of- Purchase). POS (points of sales) POSM (points of sales materials) stojaki na ulotki (counter cards) reklamy ruchome przytwierdzane do półki (wobblers) naklejki wiszące materiały z logo produktu (hanger) makiety powiększonego produktu bloczki z ulotkami broszury o produkcie reklamy stojące (stand) reklamy podświetlane (lightbox) paski z logo na krawędzi półki (shelfliners) reklamy nad stojakiem reklamowym lub ekspozytorem (toppers) infokioski, czyli interaktywne systemy z ekranem dotykowym 14

15 Przykłady punktów sprzedaży Sklepy Stanowiska dysponenckie banku Salony firmowe Targi branżowe Przykłady POS Przykłady POS 15

16 Przykłady POS Przykłady POS 1. RAPP i RAMS 2. Definicje 3. Marketing 360 stopni i touch points 4. Reklama telewizyjna zjawisko bumerangu i zappingu 5. Synergia mediów 6. Przekaz i lokalizacja 7. Badanie skutecznosci DS 16

17 Dynamic Digital Signage, narrowcasting in public places, data casting, Multimedia Broadcast Management, Digital Media Networks (for Retailers), dynamic Points of Purchase Advertising, Out-of-Home Television, Digital Out-of-Home Media, Captive Audience Networks, Placed-based Media, Digital Visual Messaging, Digital Screen Media, Shopping TV, Mall TV, Center TV, Street TV, AdScreen, InfoScreen, la Publicite dans les Lieux de Vente dynamique (w skrócie la PLV dynamique), DRIM (Digital Retail Intelligent Media, czy Dynamiczne Reklamowe Inteligentne Media), IVIS (Inteligentne Video Informacyjne Systemy), POS TV, DS (Digital Signage), monitory reklamowe, reklama audiowizualna, audioadvertising, digital merchandising, telereklama 17

18 Reklama audiowizualna w przestrzeni publicznej (RAPP) jest to bezosobowa forma przedstawiania i popierania produktów lub marek przez określonego nadawcę przy wykorzystaniu środków audio-wideo w przestrzeni publicznej. Reklama audiowizualna w miejscu sprzedaży (RAMS) jest to bezosobowa forma przedstawiania i popierania produktów lub marek przez określonego nadawcę przy wykorzystaniu środków audio-wideo w stacjonarnych punktach sprzedaży. Rolą Digital Signage jest dostarczanie wiadomości kierowanych do konkretnych miejsc, w określonych porach z treścią dopasowaną do określonej grupy docelowej. sklepy centra handlowe RAMS punkty usługowe restauracje puby banki i inne instytucje finansowe instytucje urzędy RAPP lotniska dworce szpitale przychodnie hotele muzea sale wystawowe plener wiele innych miejsc 18

19 DS DS Zależności między efektami i kosztami reklamy koszt P Punkt P i odpowiadający mu poziom wydatków oznacza próg zauważalności reklamy telewizyjnej, czyli minimalny niezbędny nakład reklamowy, by taki próg został przekroczony. Efekt bumerangu - w miarę nasilania się reklamy poza punkt P, efekty nie tylko nie rosną, ale zaczynają spadać. efekt Badania GfK w Niemczech wykazały, że wartością graniczną efektywności reklamy telewizyjnej jest liczba czterech emisji. (Źródło: 19

20 Diapositive 57 ZS-LI1 Badania GfK w Niemczech, gdzie wybudowano mini miasteczko z telewizją nadającą eksperymentalne reklamy, oraz zorganizowano minigospodarstwa domowe podłączone do aparatury telemetrycznej. Mieszkańcy, testowani konsumenci, mieli za zadanie rejestrować wszystkie zakupy za pomocą czytnika kodu kreskowego. Następnie badając moment zakupu, liczbę powtórzeń komunikatu reklamowego, sprawdzało się, jaki wpływ na kupno towarów miała reklama telewizyjna. Według wyników tego badania okazało się, że wartością graniczną jest liczba czterech emisji reklamy. ZAPOLSKA Sylwia - L. Int; 26/03/2012

21 Stosunek Polaków do reklamy w latach Zapping: 51 % mężczyzn, 36 % kobiet, 49 % pracujących zawodowo, 52 % uczniów i studentów, 50 % ludzi w wieku od 15 do 29 lat Wzrost WIR (wskaźnika irytacji reklamą) wg badania OMG Metrics w 2010 r. Źródło: Pentor Research International, 2009 Efekt bumerangu i zappingu w reklamie telewizyjnej: irytacja znudzenie zbyt dlugie bloki reklamowe zbyt częste przerwy reklamowe w programie zbyt często powtarzane te same reklamy telewizyjne Przeznaczając c część budżetu na Digital Signage można uzyskac efekt synergii mediów. Digital Signage Internet Kino Outdoor Prasa Radio TV 20

22 Diapositive 58 ZS-LI2 Badania GfK w Niemczech, gdzie wybudowano mini miasteczko z telewizją nadającą eksperymentalne reklamy, oraz zorganizowano minigospodarstwa domowe podłączone do aparatury telemetrycznej. Mieszkańcy, testowani konsumenci, mieli za zadanie rejestrować wszystkie zakupy za pomocą czytnika kodu kreskowego. Następnie badając moment zakupu, liczbę powtórzeń komunikatu reklamowego, sprawdzało się, jaki wpływ na kupno towarów miała reklama telewizyjna. Według wyników tego badania okazało się, że wartością graniczną jest liczba czterech emisji reklamy. ZAPOLSKA Sylwia - L. Int; 26/03/2012 Diapositive 59 ZS-LI3 Badania GfK w Niemczech, gdzie wybudowano mini miasteczko z telewizją nadającą eksperymentalne reklamy, oraz zorganizowano minigospodarstwa domowe podłączone do aparatury telemetrycznej. Mieszkańcy, testowani konsumenci, mieli za zadanie rejestrować wszystkie zakupy za pomocą czytnika kodu kreskowego. Następnie badając moment zakupu, liczbę powtórzeń komunikatu reklamowego, sprawdzało się, jaki wpływ na kupno towarów miała reklama telewizyjna. Według wyników tego badania okazało się, że wartością graniczną jest liczba czterech emisji reklamy. ZAPOLSKA Sylwia - L. Int; 26/03/2012

23 2 kluczowe czynniki w doborze DS: Przekaz Lokalizacja Przekaz jako główna zaleta Digital Signage: dynamiczny, przyciągający wzrok, atrakcyjny w formie, kreujący image «premium» związany z prestiżowym medium, elastyczny, możliwość prowadzenia krótkookresowych kampanii, wypełniający czas (np. w drodze, czy w kolejce) Rodzaje przekazu wizualny audiowizualny wizualnozapachowy audiowizualnozapachowy Marketing sensoryczny 21

24 Ekrany powinny być umieszczone na wysokości wzroku, w widocznym miejscu 22

25 Przychody z reklamy DS Źródło Globalne (światowe wiatowe) przychody z reklamy DS Przychody z reklamy DS w USA Kinetic (2011) 3,3 bln $ 1,1 bln $ PQ Media (2010) 5,06 bln $ 1,54 bln $ MagnaGlobal (2010) 2,1 bln $ Źródło: opracowanie Sylwia Zapolska-Szcześniak na podstawie danych Kinetic, PQ Media i MagnaGlobal Źródło: Kinetic, Global Digital Out-of-Home Handbook,

26 Badane parametry ocena postrzegania DS, stopień zapamiętania reklam w DS, wzrost spontanicznej znajomości reklamowanych w DS marek, wzrost wspomaganej znajomości reklamowanych w DS marek, oglądalność DS, GRP (wskaźnik intensywności reklamy), zasięg, częstotliwość, wzrost decyzji zakupowych reklamowanej marki, wzrost sprzedaży. Metody badawcze Badania CAPI Badania CATI Badania videobiometryczne (icapture) Badania Carrefour TV Nośniki DS w Carrefour: w 47 hipermarketach, w 34 miastach Polski, czas reklamowy sprzedawany przez Polsat Media, program stworzony przez PRN Polska oraz Polsat, 3 kanały: TV Wall (w dziale RTV), w alei głównej i w strefie monopolowo-tytoniowej; blok reklam, promocji, rozrywki, wiadomości i prognozy pogody. Badania skuteczności AC Nielsen i SMG/KRC: 14 % wzrost sprzedaży marek produktów istniejących na rynku, 34 % wzrost sprzedaży marek nowych. Źródło: AC Nielsen, Badanie Carrefour TV, III kwartał

27 Badania Shopper TV CHECK OUT TV to sieć 19" nośników multimedialnych zlokalizowanych w strefach przykasowych sieci hipermarketów TESCO, Delikatesów Alma oraz Supermarketów Piotr i Paweł. Pętla emisyjna jest na tyle krótka, aby każdy przechodzący przez linię kas miał kontakt z emitowanymi treściami. Ilość sklepów: 61 Ilość monitorów: 1368 Ilość kontaktów miesięcznie: Ilość sklepów: 77 Ilość monitorów: 562 Ilość kontaktów miesięcznie: Ilość sklepów: 33 Ilość monitorów: 255 Ilość kontaktów miesięcznie: Źródło: Call2action Badania Shopper TV POS TV to sieć nośników zlokalizowana w głównych ciągach komunikacyjnych hipermarketów TESCO. Reklama emitowana na tego typu nośnikach pozwala na dotarcie do odbiorców zarówno za pomocą obrazu, jak i dźwięku, który wzmacnia siłę przekazu. Ilość sklepów: 40 Ilość monitorów: 1133 Ilość kontaktów miesięcznie: Źródło: Call2action Badania Shopper TV Zasięg techniczny liczba (lub %) osób robiących zakupy w sieciach handlowych Piotr i Paweł, Alma i Tesco, które mogą zapoznać się z komunikatem prezentowanym na monitorach znajdujących się przy kasach i w halach sklepowych. Zasięg miesięczny - liczba (lub %) osób, które średnio w ciągu jednego miesiąca zapoznaje się z przekazem na monitorach multimedialnych Zasięg tygodniowy - liczba (lub %) osób, które średnio w ciągu jednego tygodnia zapoznają się z przekazem Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Call2action

28 Badania Shopper TV Zasięg techniczny = 25% = 7,1 mln osób pow. 18 lat Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Call2action Badania Shopper TV Wskaźnik konwersji, czyli odsetek kontaktów z ofertą, które wpływają na decyzję zakupową konsumenta (zakup reklamowanego towaru lub zainteresowanie nim). Wskaźnik konwersji = 0,26. Oznacza to, że w 26% wypadków kontakt z ofertą prezentowaną na monitorach multimedialnych przekłada się na podjęcie przez klienta działania zmierzającego do nabycia danego produktu lub usługi. Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Call2action Badania Travel TV 151 monitorów LCD w 6 portach lotniczych, do konca 2012 roku w 8 portach, potencjalnych odbiorców Źródło: DS Channel Polska 78 26

29 Badania videobiometryczne Rodzaje pomiarów Ilość osób obecnych Ilość osób oglądających Rozpoznawanie wieku i płci Czas spoglądania Czas przebywania Faktyczna oglądalność Sumaryczne raporty oglądalności Źródło: TRUMEDIA I DS Channel Polska Badania videobiometryczne Licznik oglądalności Filtry Płeć Przedział wiekowy Średni czas kontaktu wzrokowego Średni czas przebywania w zasięgu Pomiary w czasie rzeczywistym Filtry Płeć Przedział wiekowy Zachowanie (dla urządzeń icap) Stopień zaangażowania Obecność Analizy dotyczące określonego okresu Filtry Płeć Przedział wiekowy Zachowanie (dla urządzeń icap) Stopień zaangażowania Obecność Średni czas kontaktu itally Zliczanie Klientów Średni czas wizyty Średni czas przebywania w sektorze Źródło: TRUMEDIA I DS Channel Polska Badania videobiometryczne Tabela danych - sumaryczny raport oglądalności Źródło: TRUMEDIA I DS Channel Polska 27

30 Dziękuję za uwagę. 28

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

6kroków. programy. lojalności

6kroków. programy. lojalności NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Wydatki rosną Firmy inwestują w marketing bezpośredni Karty kredytowe Dostępne nie tylko w bankach Różne branże Każda może budować lojalność

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Plan Promocji Innowacji

Plan Promocji Innowacji Plan Promocji Innowacji Dokument opracowany w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach projektu Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (4 wersja)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

Dariusz Majchrzycki Benedykt Pepliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Zarządzania i Prawa

Dariusz Majchrzycki Benedykt Pepliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Zarządzania i Prawa 9 (58) 2013 Dariusz Majchrzycki Benedykt Pepliński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Zarządzania i Prawa Analiza zarządzania marketingowego przedsiębiorstw nasiennych w zakresie promocji Analysis

Bardziej szczegółowo

FIELD MARKETING. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego. Przełożyła Kaja Wacowska

FIELD MARKETING. Skuteczne zastosowania marketingu terenowego. Przełożyła Kaja Wacowska Alison WILLIAMS Roddy MULLIN FIELD MARKETING Skuteczne zastosowania marketingu terenowego Przełożyła Kaja Wacowska Warszawa 2011 Spis treści O autorach 11 Przedmowa 13 Wstęp 15 Wprowadzenie 33 Definicja,

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA

OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA Anna Janczak, Sławomir Klimecki, Beata Leśniewska, Ewa Sieńkowska OPRACOWANIE NT. FUNKCJONUJĄCYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH, ICH CELÓW, ZAŁOŻEŃ I ZASAD DZIAŁANIA Spis treści Spis treści WSTĘP I. CO TO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO

ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO dr inż. Paulina Gajewska dr inż. Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO Streszczenie: Satysfakcja klienta jest

Bardziej szczegółowo