Warszawa, Dr Sylwia Zapolska-Szcześniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-03-04. Warszawa, 2013. Dr Sylwia Zapolska-Szcześniak"

Transkrypt

1 Dr Sylwia Zapolska-Szcześniak Warszawa, Promocja sprzedaży a. Definicja b. Pozytywne aspekty c. Problemy d. Czynniki podjęcia decyzji e. Etapy konstrukcji planu 2. POS a. Definicja b. Rodzaje 3. RAMS i RAPP Promocja sprzedaży to (krótkookresowe) działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży marki, produktu lub usługi. Inaczej nazywana promocją uzupełniającą, promocją dodatkową czy sales promotion. 1

2 Promocja sprzedaży jest często narzędziem krótkoterminowym, z kolei kształtowanie silnej marki jest procesem długoterminowym. Decydując się na narzędzia promocji sprzedaży należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników: należy upewnić się, czy promocja jest uzasadniona, powodem może być rocznica istnienia marki lub przedsiębiorstwa promocja sprzedaży powinna być spójna z wizerunkiem marki należy dobierać narzędzia promocji sprzedaży zarówno pod kątem szans na wzrost sprzedaży jak i spójności komunikacji na temat marki Pozytywne aspekty: powstanie szybkiego sprzężenia zwrotnego z grupą docelową, wzbudzenie zainteresowania nabywców dodatkowymi korzyściami, i związane z tym zwiększenie zainteresowania marką (oferującą dodatkowe korzyści), wpływ na zakupy impulsywne, możliwość realizowania lokalnych akcji promocyjnych, Pozytywne aspekty: możliwość umacniania więzi w kanale dystrybucji, rozwijania współpracy z pośrednikami handlowymi, wzrost sprzedaży w czasie trwania promocji sprzedaży, łatwość pomiaru efektów sprzedażowych poprzez analizę danych sprzedażowych, możliwość długotrwałego kreowania silnej marki pod warunkiem zastosowania promocji podnoszącej wartość marki (value promotion). 2

3 Potencjalne zagrożenia: zwiększenie wrażliwości cenowej konsumentów, negatywny wpływ na wizerunek marki, spadek lojalności wobec marki w długiej perspektywie, koszty dodatkowej produkcji, dodatkowej pracy personelu sprzedaży czy koszty manipulacyjne, Potencjalne zagrożenia: gwałtowny spadek sprzedaży po zakończeniu promocji sprzedaży, problemy z nadzorowaniem przebiegu promocji związane z brakiem możliwości kontroli działań sieci handlowych, odmowa udziału w promocji sprzedaży przez detalistów, dotarcie do niewłaściwych konsumentów, niezgodne z celem wykorzystanie środków otrzymanych na promocję od producenta. Produkty B2C dystrybutorzy detaliści personel sprzedaży konsumenci Produkty B2B dystrybutorzy personel sprzedaży klienci B2B detaliści konsumenci 3

4 Producent Dział handlowy Dział marketingu Dystrybutor Dział handlowy Dział marketingu Klienci B2B średnie i małe firmy duże firmy inni własne punkty sprzedaży sieci handlowe sklepy detaliczne Konsument ustalanie celów wstępne testowanie programu wdrażanie programu wybór narzędzi opracowanie programu kontrola programu ocena rezultatów W przypadku konsumentów celem może być: zachęcanie do nabywania większych opakowań, odebranie konkurentom klientów często zmieniających marki, budowanie lojalności wobec marki, zwiększenie stopnia wypróbowania produktu danej marki, wśród osób, które nie są użytkownikami marki. 4

5 W przypadku detalistów celem może być: nakłonienie ich do włączenia do oferty nowych marek, budowanie lojalności wobec marki, czy zdobywanie dostępu do nowych punktów sprzedaży detalicznej. W przypadku personelu sprzedaży celem może być: zachęcanie do wspierania nowej marki, czy zdobywanie nowych klientów dla istniejącej marki. Wybór narzędzi promocji zależy od rodzaju podmiotu prowadzącego promocję i podmiotu będącego adresatem promocji: promocja dla promocja handlowa, promocja personelu prowadzona przez konsumencka, sprzedaży, promocja detalisty, producenta a prowadzona przez prowadzona przez organizowana przez skierowana do producenta a producenta, sprzedawcę pośredników adresowana do motywująca detalicznego, który handlowych sprzedawców w danym konsumentów, kieruje ją przedsiębiorstwie do hurtowych lub finalnych odbiorców bezpośrednio do efektywniejszej detalicznych (np. produktu (np. próbki, własnych klientów (np. sprzedaży produktu upusty, rabaty, kupony, konkursy, obniżki cen) (np. premie, konkursy, darmowe produkty czy loterie, obniżki cen, spotkania wsparcie finansowe) premie czy podarunki) sprzedawców, wyjazdy czy prezenty) promocja biznesowa, w przypadku której stosuje się narzędzia takie jak targi i wystawy. Wybór narzędzi zależy od: cech charakterystycznych grupy docelowej, np. poziomu lojalności wobec marki, poziomu zaangażowania w zakup, stopnia podatności na promocje, motywacji do zakupu, itp.; cyklu życia produktu i jego specyfiki (np. w pierwszej fazie wprowadzenia produktu na rynek, kiedy należy zapoznać konsumenta z produktem, wskazane są próbki); działań konkurentów (ryzyko nadmiaru akcji promocyjnych i szumu informacyjnego); 5

6 Wybór narzędzi zależy od: pozostałych działań promocyjnych i marketingowych oraz ich celów (cele te mają bezpośredni wpływ na cele i działania w zakresie promocji sprzedaży); celów postawionych przed promocją sprzedaży, opłacalności każdego z narzędzi, doświadczenia pracowników działu sprzedaży i marketingu (ich znajomość rynku, odbiorców i zachowania konsumentów). Tabela. Główne narzędzia promocji sprzedaży Próbki Darmowe testowanie Kupony Opakowania promocyjne Premie Nagrody w konkursach, loteriach, grach Nagrody patronackie Promocje łączone Cross promocje Demonstracje Darmowe oferty niewielkich ilości produktu danej marki w nadziei, że potencjalni klienci dokonają zakupu. Zachęcanie potencjalnych klientów do darmowego wypróbowania produktu danej marki w nadziei, że dokonają zakupu. Certyfikaty stanowiące podstawę do skorzystania z określonej oszczędności przy zakupie produktu danej marki. Oferty produktów danej marki po niższej cenie, co jest podkreślone na opakowaniu lub na etykiecie, na przykład dwie paczki produktu w cenie jednej, czy w formie pakietu złożonego z produktów tej samej marki. Dodatkowo dołączane do marki towary oferowane po względnie niskiej cenie lub za darmo, zachęcające do nabycia produktu danej marki; mogą znajdować się w środku lub na zewnątrz opakowania. Nagrody stwarzają możliwość wygrania pieniędzy, wycieczki lub towarów w wyniku nabycia określonego produktu. Konkurs wymaga świadomego uczestnictwa przez nabywcę, co następnie jest oceniane przez jury, wybierające najlepsze zgłoszenia. Loteria polega na losowaniu zwycięzcy wśród nabywców danej marki. Natomiast uczestnicząc w grze konsumenci przy zakupie marki otrzymują los czy numer, dzięki któremu mogą wygrać nagrodę. Nagrody w postaci gotówki lub rzeczowej, które przyznawane są wiernym klientom określonego sprzedawcy lub grupy sprzedawców. Wspólna dla co najmniej dwóch marek promocja z kuponami, rabatami lub konkursem. Wykorzystywanie jednej marki do promocji innej niekonkurencyjnej marki. Pokazy przeprowadzane w miejscach sprzedaży. Źródło: por. P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., 2005, s. 623 Loteriea premiei konkursy Loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi i tym samym nieodpłatnie bierze się udział w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje pieniężne lub rzeczowe nagrody. Ponadto urządzenie loterii promocyjnej wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Finansów. Minister Finansów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1486), upoważnił dyrektorów izb skarbowych do wydawania zezwoleń na urządzanie m.in. loterii promocyjnej organizowanej na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie miejscelosowania nagród. Dyrektor izby skarbowej, który udzielił zezwolenia na urządzanie gier, zatwierdza regulaminy oraz zmiany w tych regulaminach, a także sprawuje nadzór i kontrolę w zakresieudzielonego zezwolenia. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej musi zostać rozpatrzony w terminie dwóch miesięcy cy(art. 34 ust. 2 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych). Opłata za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej, zgodnie z 13 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2003 r. nr 102, poz.948 zpóźn. zm.), wynosi10 10% wartości cipuli pulinagród, jednak nie mniej niż 1090zł. osoby sprawujące zarząd nad loterią oraz osoby bezpośrednio prowadzące loterię są obowiązane uzyskać świadectwo zawodowe. Świadectwo zawodowe wydaje Minister Finansów po złożeniu egzaminu polegającego na sprawdzeniu znajomości przepisówo grach i zakładach wzajemnych. W przypadku loterii promocyjnej max. wartość wygranej zwolnionej z podatku dochodowego zryczałtowanego 10% to2 280zł, zaś przy sprzedaży premiowej to max. 760zł. 6

7 Obniżki cen O ile % należy zwiększyć wolumen sprzedaży, aby przy 10% obniżce ceny osiągnąć ten sam poziom przychodu, co przed obniżką? Obniżki cen Aby utrzymać poziom przychodu przy 10% obniżce ceny należy zwiększyć wolumen sprzedaży o ponad 11%! Koszt (zł/szt szt) Cena (zł/szt szt) Ilość (szt szt) Obrót (zł) Marża (zł) 0, ,4 0,9 111, ,6-10,0% 11,1% 0,0% -7,4% Obniżki cen O ile % należy zwiększyć wolumen sprzedaży, aby przy 10% obniżce ceny osiągnąć ten sam poziom marży, co przed obniżką? 7

8 Obniżki cen W przypadku marży, to zależy: Koszt (zł zł/szt szt) Cena (zł/szt) Ilość (szt) Obrót (zł) Marża (zł zł) 0, ,4 0, % 20% 8% 0% Koszt (zł/szt) Cena (zł zł/szt szt) Ilość (szt szt) Obrót (zł) Marża (zł zł) 0, ,6 0,9 133, % 33% 20% 0% Koszt (zł/szt) Cena (zł/szt) Ilość (szt) Obrót (zł) Marża (zł zł) 0, ,8 0,9 200, % 100% 80% 0% Przykład Przykłady: 1) Loteria Łaciate 2) Delecta 3) Maszyna do pieczenia chleba + mieszanka do wypieku chleba + drożdże 8

9 Przykład 1. W okresie od 1 do 30 czerwca kup co najmniej 1 produkt X. 2. Przy kasie otrzymasz kupon z unikalnym kodem. 3. Wyślij kod SMS-em na numer 71XY (koszt SMS wynosi 1,23 zł brutto). 4. Codziennie do wygrania jest 5 nagród dodatkowych. 5. Pamiętaj! 30 czerwca spośród wszystkich zgłoszeń nastąpi losowanie nagrody głównej. Przykład 1. Kup co najmniej 1 produkt X. 2. Wyślij SMS z hasłem ZIMA zaraz po godzinie Codziennie wygrywają 3 najszybsze osoby. Przykłady Miliony doładowań i startery PLAY Promocją objęte są napoje Fanta pomarańczowa oraz cytrynowa i Sprite o pojemności 0.5L. Pod każdą nakrętką do wygrania jest doładowanie w sieci PLAY za 2 zł lub starter pack z doładowaniem 1zł + 10 dni darmowych rozmów i SMS w sieci PLAY. Proponujemy naszym konsumentom doładowań oraz nieograniczoną ilość starter packów. Wsparcie marketingowe obejmuje reklamę w TV oraz w Internecie, działania na Facebooku i materiały reklamowe POP. 9

10 Przykłady Tabela. Narzędzia promocji sprzedaży w podziale na value promotion i price promotion Narzędzia promocji podnoszącej Narzędzia promocji cenowej poziom atrakcyjności marki konkursy, loterie, gry kupony zniżkowe, prezenty w zamian za wysłany pocztą obniżki cen, dowód zakupu, dwa produkty w cenie jednego, nagrody patronackie. powiększone opakowanie, sprzedaż ratalna bez oprocentowania. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Cummins, R. Mullin, Promocja sprzedaży, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2004, s. 33 Dobór narzędzi w zależności od celów: przyspieszenie wypróbowania nowej marki wprowadzonej na rynek darmowe próbki produktu sprzedaż premiowa, wzrost sprzedaży produktów danej marki zwiększenie lojalności klienta upusty i rabaty, obniżki cen, konkursy i loterie, darmowa pomoc merytoryczna, doradztwo, szkolenia, programy lojalnościowe, pozyskanie nowych punktów sprzedaży wsparcie finansowe w zamian za wyłączność sprzedaży (wyłączność sprzedaży za współfinansowanie). 10

11 Program promocji sprzedaży zawiera: cel(e) programu, narzędzia, okres stosowania narzędzia, koszt, nośniki komunikacji o narzędziu, sposób pomiaru efektywności i/lub skuteczności. AKCJE DLA DYSTRYBUTOROW STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN SUMA TOTAL AKCJE DLA PERSONELU SPRZEDAZY STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN SUMA TOTAL AKCJE DLA KONSUMENTOW STYCZEN LUTY MARZEC KWIECIEN MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEN WRZESIEN PAZDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEN SUMA TOTAL 0 TOTAL

12 w praktyce programy tworzone na bazie doświadczenia często nie są testowane Testowanie obejmuje: metody jakościowe: metody ilościowe: wywiady grupowe wywiady telefoniczne, testy rynkowe przeprowadzane na ograniczonym obszarze. Przygotowując plan wdrażania i kontroli należy uwzględnić: czas przygotowania promocji czas sprzedaży Należy efektywnie wykorzystać zasoby: kapitałowe (budżet) ludzkie marketingowe koordynowanie, czyli zapewnienie harmonijnej współpracy między działami komunikacja, czyli przepływ informacji w układach poziomych i pionowych administrowanie kadrami, czyli właściwy dobór personelu, szkolenie i coaching motywowanie personelu do osiągnięcia celów promocji sprzedaży 12

13 Jak wdrażać i kontrolować: praca w grupie / wybór grupy projektowej, regularne spotkania, szczegółowy plan realizacji: podział na etapy (kto, co i na kiedy), bieżąca komunikacja z innymi działami firmy (zakupy, produkcja, sprzedaż, logistyka). metody oceny dane sprzedażowe ankiety wśród konsumentów metody eksperymentalne 13

14 Reklama w miejscu sprzedaży, jako narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu marką, to przekaz reklamowy umieszczany w miejscach sprzedaży, między innymi na wózkach, przed kasami, przy półkach sklepowych, czy na podłogach hipermarketów. POP (Point-of- Purchase). POS (points of sales) POSM (points of sales materials) stojaki na ulotki (counter cards) reklamy ruchome przytwierdzane do półki (wobblers) naklejki wiszące materiały z logo produktu (hanger) makiety powiększonego produktu bloczki z ulotkami broszury o produkcie reklamy stojące (stand) reklamy podświetlane (lightbox) paski z logo na krawędzi półki (shelfliners) reklamy nad stojakiem reklamowym lub ekspozytorem (toppers) infokioski, czyli interaktywne systemy z ekranem dotykowym 14

15 Przykłady punktów sprzedaży Sklepy Stanowiska dysponenckie banku Salony firmowe Targi branżowe Przykłady POS Przykłady POS 15

16 Przykłady POS Przykłady POS 1. RAPP i RAMS 2. Definicje 3. Marketing 360 stopni i touch points 4. Reklama telewizyjna zjawisko bumerangu i zappingu 5. Synergia mediów 6. Przekaz i lokalizacja 7. Badanie skutecznosci DS 16

17 Dynamic Digital Signage, narrowcasting in public places, data casting, Multimedia Broadcast Management, Digital Media Networks (for Retailers), dynamic Points of Purchase Advertising, Out-of-Home Television, Digital Out-of-Home Media, Captive Audience Networks, Placed-based Media, Digital Visual Messaging, Digital Screen Media, Shopping TV, Mall TV, Center TV, Street TV, AdScreen, InfoScreen, la Publicite dans les Lieux de Vente dynamique (w skrócie la PLV dynamique), DRIM (Digital Retail Intelligent Media, czy Dynamiczne Reklamowe Inteligentne Media), IVIS (Inteligentne Video Informacyjne Systemy), POS TV, DS (Digital Signage), monitory reklamowe, reklama audiowizualna, audioadvertising, digital merchandising, telereklama 17

18 Reklama audiowizualna w przestrzeni publicznej (RAPP) jest to bezosobowa forma przedstawiania i popierania produktów lub marek przez określonego nadawcę przy wykorzystaniu środków audio-wideo w przestrzeni publicznej. Reklama audiowizualna w miejscu sprzedaży (RAMS) jest to bezosobowa forma przedstawiania i popierania produktów lub marek przez określonego nadawcę przy wykorzystaniu środków audio-wideo w stacjonarnych punktach sprzedaży. Rolą Digital Signage jest dostarczanie wiadomości kierowanych do konkretnych miejsc, w określonych porach z treścią dopasowaną do określonej grupy docelowej. sklepy centra handlowe RAMS punkty usługowe restauracje puby banki i inne instytucje finansowe instytucje urzędy RAPP lotniska dworce szpitale przychodnie hotele muzea sale wystawowe plener wiele innych miejsc 18

19 DS DS Zależności między efektami i kosztami reklamy koszt P Punkt P i odpowiadający mu poziom wydatków oznacza próg zauważalności reklamy telewizyjnej, czyli minimalny niezbędny nakład reklamowy, by taki próg został przekroczony. Efekt bumerangu - w miarę nasilania się reklamy poza punkt P, efekty nie tylko nie rosną, ale zaczynają spadać. efekt Badania GfK w Niemczech wykazały, że wartością graniczną efektywności reklamy telewizyjnej jest liczba czterech emisji. (Źródło: 19

20 Diapositive 57 ZS-LI1 Badania GfK w Niemczech, gdzie wybudowano mini miasteczko z telewizją nadającą eksperymentalne reklamy, oraz zorganizowano minigospodarstwa domowe podłączone do aparatury telemetrycznej. Mieszkańcy, testowani konsumenci, mieli za zadanie rejestrować wszystkie zakupy za pomocą czytnika kodu kreskowego. Następnie badając moment zakupu, liczbę powtórzeń komunikatu reklamowego, sprawdzało się, jaki wpływ na kupno towarów miała reklama telewizyjna. Według wyników tego badania okazało się, że wartością graniczną jest liczba czterech emisji reklamy. ZAPOLSKA Sylwia - L. Int; 26/03/2012

21 Stosunek Polaków do reklamy w latach Zapping: 51 % mężczyzn, 36 % kobiet, 49 % pracujących zawodowo, 52 % uczniów i studentów, 50 % ludzi w wieku od 15 do 29 lat Wzrost WIR (wskaźnika irytacji reklamą) wg badania OMG Metrics w 2010 r. Źródło: Pentor Research International, 2009 Efekt bumerangu i zappingu w reklamie telewizyjnej: irytacja znudzenie zbyt dlugie bloki reklamowe zbyt częste przerwy reklamowe w programie zbyt często powtarzane te same reklamy telewizyjne Przeznaczając c część budżetu na Digital Signage można uzyskac efekt synergii mediów. Digital Signage Internet Kino Outdoor Prasa Radio TV 20

22 Diapositive 58 ZS-LI2 Badania GfK w Niemczech, gdzie wybudowano mini miasteczko z telewizją nadającą eksperymentalne reklamy, oraz zorganizowano minigospodarstwa domowe podłączone do aparatury telemetrycznej. Mieszkańcy, testowani konsumenci, mieli za zadanie rejestrować wszystkie zakupy za pomocą czytnika kodu kreskowego. Następnie badając moment zakupu, liczbę powtórzeń komunikatu reklamowego, sprawdzało się, jaki wpływ na kupno towarów miała reklama telewizyjna. Według wyników tego badania okazało się, że wartością graniczną jest liczba czterech emisji reklamy. ZAPOLSKA Sylwia - L. Int; 26/03/2012 Diapositive 59 ZS-LI3 Badania GfK w Niemczech, gdzie wybudowano mini miasteczko z telewizją nadającą eksperymentalne reklamy, oraz zorganizowano minigospodarstwa domowe podłączone do aparatury telemetrycznej. Mieszkańcy, testowani konsumenci, mieli za zadanie rejestrować wszystkie zakupy za pomocą czytnika kodu kreskowego. Następnie badając moment zakupu, liczbę powtórzeń komunikatu reklamowego, sprawdzało się, jaki wpływ na kupno towarów miała reklama telewizyjna. Według wyników tego badania okazało się, że wartością graniczną jest liczba czterech emisji reklamy. ZAPOLSKA Sylwia - L. Int; 26/03/2012

23 2 kluczowe czynniki w doborze DS: Przekaz Lokalizacja Przekaz jako główna zaleta Digital Signage: dynamiczny, przyciągający wzrok, atrakcyjny w formie, kreujący image «premium» związany z prestiżowym medium, elastyczny, możliwość prowadzenia krótkookresowych kampanii, wypełniający czas (np. w drodze, czy w kolejce) Rodzaje przekazu wizualny audiowizualny wizualnozapachowy audiowizualnozapachowy Marketing sensoryczny 21

24 Ekrany powinny być umieszczone na wysokości wzroku, w widocznym miejscu 22

25 Przychody z reklamy DS Źródło Globalne (światowe wiatowe) przychody z reklamy DS Przychody z reklamy DS w USA Kinetic (2011) 3,3 bln $ 1,1 bln $ PQ Media (2010) 5,06 bln $ 1,54 bln $ MagnaGlobal (2010) 2,1 bln $ Źródło: opracowanie Sylwia Zapolska-Szcześniak na podstawie danych Kinetic, PQ Media i MagnaGlobal Źródło: Kinetic, Global Digital Out-of-Home Handbook,

26 Badane parametry ocena postrzegania DS, stopień zapamiętania reklam w DS, wzrost spontanicznej znajomości reklamowanych w DS marek, wzrost wspomaganej znajomości reklamowanych w DS marek, oglądalność DS, GRP (wskaźnik intensywności reklamy), zasięg, częstotliwość, wzrost decyzji zakupowych reklamowanej marki, wzrost sprzedaży. Metody badawcze Badania CAPI Badania CATI Badania videobiometryczne (icapture) Badania Carrefour TV Nośniki DS w Carrefour: w 47 hipermarketach, w 34 miastach Polski, czas reklamowy sprzedawany przez Polsat Media, program stworzony przez PRN Polska oraz Polsat, 3 kanały: TV Wall (w dziale RTV), w alei głównej i w strefie monopolowo-tytoniowej; blok reklam, promocji, rozrywki, wiadomości i prognozy pogody. Badania skuteczności AC Nielsen i SMG/KRC: 14 % wzrost sprzedaży marek produktów istniejących na rynku, 34 % wzrost sprzedaży marek nowych. Źródło: AC Nielsen, Badanie Carrefour TV, III kwartał

27 Badania Shopper TV CHECK OUT TV to sieć 19" nośników multimedialnych zlokalizowanych w strefach przykasowych sieci hipermarketów TESCO, Delikatesów Alma oraz Supermarketów Piotr i Paweł. Pętla emisyjna jest na tyle krótka, aby każdy przechodzący przez linię kas miał kontakt z emitowanymi treściami. Ilość sklepów: 61 Ilość monitorów: 1368 Ilość kontaktów miesięcznie: Ilość sklepów: 77 Ilość monitorów: 562 Ilość kontaktów miesięcznie: Ilość sklepów: 33 Ilość monitorów: 255 Ilość kontaktów miesięcznie: Źródło: Call2action Badania Shopper TV POS TV to sieć nośników zlokalizowana w głównych ciągach komunikacyjnych hipermarketów TESCO. Reklama emitowana na tego typu nośnikach pozwala na dotarcie do odbiorców zarówno za pomocą obrazu, jak i dźwięku, który wzmacnia siłę przekazu. Ilość sklepów: 40 Ilość monitorów: 1133 Ilość kontaktów miesięcznie: Źródło: Call2action Badania Shopper TV Zasięg techniczny liczba (lub %) osób robiących zakupy w sieciach handlowych Piotr i Paweł, Alma i Tesco, które mogą zapoznać się z komunikatem prezentowanym na monitorach znajdujących się przy kasach i w halach sklepowych. Zasięg miesięczny - liczba (lub %) osób, które średnio w ciągu jednego miesiąca zapoznaje się z przekazem na monitorach multimedialnych Zasięg tygodniowy - liczba (lub %) osób, które średnio w ciągu jednego tygodnia zapoznają się z przekazem Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Call2action

28 Badania Shopper TV Zasięg techniczny = 25% = 7,1 mln osób pow. 18 lat Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Call2action Badania Shopper TV Wskaźnik konwersji, czyli odsetek kontaktów z ofertą, które wpływają na decyzję zakupową konsumenta (zakup reklamowanego towaru lub zainteresowanie nim). Wskaźnik konwersji = 0,26. Oznacza to, że w 26% wypadków kontakt z ofertą prezentowaną na monitorach multimedialnych przekłada się na podjęcie przez klienta działania zmierzającego do nabycia danego produktu lub usługi. Źródło: Millward Brown SMG/KRC, Call2action Badania Travel TV 151 monitorów LCD w 6 portach lotniczych, do konca 2012 roku w 8 portach, potencjalnych odbiorców Źródło: DS Channel Polska 78 26

29 Badania videobiometryczne Rodzaje pomiarów Ilość osób obecnych Ilość osób oglądających Rozpoznawanie wieku i płci Czas spoglądania Czas przebywania Faktyczna oglądalność Sumaryczne raporty oglądalności Źródło: TRUMEDIA I DS Channel Polska Badania videobiometryczne Licznik oglądalności Filtry Płeć Przedział wiekowy Średni czas kontaktu wzrokowego Średni czas przebywania w zasięgu Pomiary w czasie rzeczywistym Filtry Płeć Przedział wiekowy Zachowanie (dla urządzeń icap) Stopień zaangażowania Obecność Analizy dotyczące określonego okresu Filtry Płeć Przedział wiekowy Zachowanie (dla urządzeń icap) Stopień zaangażowania Obecność Średni czas kontaktu itally Zliczanie Klientów Średni czas wizyty Średni czas przebywania w sektorze Źródło: TRUMEDIA I DS Channel Polska Badania videobiometryczne Tabela danych - sumaryczny raport oglądalności Źródło: TRUMEDIA I DS Channel Polska 27

30 Dziękuję za uwagę. 28

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015

SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015 SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku 1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 2. Omówienie wymogów formalnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

BENEFIT MULTIMEDIA S.A.

BENEFIT MULTIMEDIA S.A. BENEFIT MULTIMEDIA S.A. Benefit Multimedia S.A. należy do grupy kapitałowej Benefit Systems twórcy autorskiego programu MultiSport. Benefit Multimedia to spółka wyspecjalizowana w obszarze digital signage

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Goldbach Multichannel

Goldbach Multichannel Goldbach Multichannel >> Założenia oferty Trendy w konsumpcji mediów Fragmentacja kanałów komunikacji Postępująca digitalizacja punktów styku z grupą docelową w świecie rzeczywistym Zmiana sposobu konsumpcji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL Roman Szymczak Ekspert Trade Marketingu Trener Biznesu Agenda # Trendy w branży retail # Nowoczesne rozwiązania # Omnichannel # Trendy w branży RETAIL Liczba sklepów

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_7. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_7 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

FFCreation Sp. Jawna Chorągwii Pancernej 43 02-951 Warszawa WINIARY. Kochanie przez gotowanie

FFCreation Sp. Jawna Chorągwii Pancernej 43 02-951 Warszawa WINIARY. Kochanie przez gotowanie WINIARY Kochanie przez gotowanie 1 WYKORZYSTANIE ZINTEGROWANEJ KAMPANII PRZY PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KLIENT: MARKA: TYP PROJEKTU Nestle Polska Winiary promocja konsumencka wykorzystująca zintegrowaną kampanię,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING DYSTRYBUCJA W literaturze marketingu

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo

Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają FREE ARTICLE. www.research-pmr.

Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają FREE ARTICLE. www.research-pmr. FREE ARTICLE Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają Autorzy: Zofia Bednarowska, Urszula Blak Lipiec 2012 Polacy mają problem ze

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27.01.2016

Warszawa, 27.01.2016 Warszawa, 27.01.2016 IMS Spółka zajmująca się marketingiem sensorycznym Od 2012 notowana na GPW Wdrożyła i skomercjalizowała kilka nowatorskich rozwiązań związanych z shopper marketingiem: - audiomarketing

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU

PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU PODSUMOWANIE Q3 2015 ROKU SUKCES REBRANDINGU Stacje należące do Grupy 4FUN MEDIA S.A. zostały na nowo sprofilowane. Stworzono spójny system zintegrowanej komunikacji wizualnej wszystkich kanałów należących

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

Promocja. mgr J. Tkaczyk

Promocja. mgr J. Tkaczyk Promocja mgr J. Tkaczyk Czym jest promocja? łacińskie PROMOVEO oznacza poruszać naprzód Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży PR Sponsorowanie A I D A Promocja Instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

Nośniki promocyjne w sieci Saloników Prasowych

Nośniki promocyjne w sieci Saloników Prasowych Nośniki promocyjne w sieci Saloników Prasowych Bilonownica Nośnik usytuowany na ladzie, dobrze widoczny przez klienta realizującego zakupy Wykonany z trwałych materiałów gwarantuje estetyczny wygląd materiałów

Bardziej szczegółowo

Junior Shopper Dzieci / nastolatki jako kupujący oraz decydenci. Oferta zakupu raportu

Junior Shopper Dzieci / nastolatki jako kupujący oraz decydenci. Oferta zakupu raportu GfK 2016 oferta zakupu raportu JUNIOR SHOPPER WPROWADZENIE Młody nabywca W październiku 2016 roku opublikowaliśmy najnowszą edycję raportu o młodym nabywcy. Znacząca grupa dzieci i nastolatków dysponuje

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Integrowanie komunikacji marketingowej na przykładzie case studies z rynku DIY

Integrowanie komunikacji marketingowej na przykładzie case studies z rynku DIY Integrowanie komunikacji marketingowej na przykładzie case studies z rynku DIY Paweł Bil TOPEX 24/11/2011 TOPEX - informacje o firmie Firma z branży narzędziowej, od 21 lat na rynku Lider na rynku narzędzi

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Marketing produktów ekologicznych - zysk dla producenta dzięki zadowoleniu klienta

Marketing produktów ekologicznych - zysk dla producenta dzięki zadowoleniu klienta Marketing produktów ekologicznych - zysk dla producenta dzięki zadowoleniu klienta dr Renata Nestorowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Agenda Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa Konsument w centrum

Bardziej szczegółowo

Agencja Badań Nowej Generacji

Agencja Badań Nowej Generacji Agencja Badań Nowej Generacji Kim jesteśmy SW Research Agencja badań nowej generacji Rok założenia 2011 Stały skład 11 Wizerunek Wartości Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce.

Bardziej szczegółowo

#PRN POLSKA IN-STORE TV OFERTA HANDLOWA 2016

#PRN POLSKA IN-STORE TV OFERTA HANDLOWA 2016 #PRN POLSKA IN-STORE TV OFERTA HANDLOWA 2016 #AGENDA #1 #2 #3 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT CARREFOUR TV PĘTLA PROGRAMOWA OFERTA HANDLOWA CARREFOUR TV #4 MOŻLIWOŚCI #PODSTAWOWE INFORMACJE #CARREFOUR TV

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Atuty reklamy kinowej

Atuty reklamy kinowej Atuty reklamy kinowej Biuro Reklamy Multikino WIDOWNIA KINOWA WZRASTA TOTAL 2005 2009 (w mln) 50 Estymacje 40 30 20 32 32,6 33,8 35 23,6 10 0 9,6 9,7 3,7 5,6 6,1 2005 2006 2007 2008 2009 Multikino total

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r.

styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. styczeń - marzec 2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. PIERWSZY KWARTAŁ 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Działania budujące wartość ACTION 3. Osiągnięcia spółek Grupy ACTION 4. Publikacja

Bardziej szczegółowo

CUBE MS Sp. z o.o. Ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP 9512371017, REGON 146858936 Kapitał Zakładowy 330 955,00 zł Sąd Rejonowy dla M.st.

CUBE MS Sp. z o.o. Ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP 9512371017, REGON 146858936 Kapitał Zakładowy 330 955,00 zł Sąd Rejonowy dla M.st. CUBE MS Sp. z o.o. Ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa NIP 9512371017, REGON 146858936 Kapitał Zakładowy 330 955,00 zł Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009

skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009 skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009 skuteczna komunikacja multimedialna Agenda DDS Poland - kim jesteśmy? Kilka słów o projektach DS. w polskim

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych

Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych Oferta reklamowa w wydawnictwie własnym i stronach internetowych Reklama w Naszym Kolporterze NASZ KOLPORTER Jest to bezpłatny miesięcznik dla Kontrahentów i Wydawców współpracujących z firmą Kolporter

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego.

Fotokody. czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Fotokody czyli jakie korzyści płyną z nowego narzędzia marketingowego. Warszawa, kwiecień 2009 1. Dostęp do szerszej informacji Dzięki fotokodom mamy dostęp do szerszych informacji związanych z interesującym

Bardziej szczegółowo

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE, REALIZACJA I KONTROLA TAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Badania efektywności kampanii i nośników Digital Signage

Badania efektywności kampanii i nośników Digital Signage Badania efektywności kampanii i nośników Digital Signage Po co w ogóle takie badania? By przekonać klienta, że: 1. Ktoś w ogóle zauważa i zapamiętuje reklamy na DS 2. Reklama na DS generuje wzrost sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

SHOPPING MONITOR 2016 Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2016

SHOPPING MONITOR 2016 Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2016 SHOPPING MONITOR 2016 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014

Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Promuj swój biznes... samodzielnie! StartAP Akademia Przedsiębiorczości, 19 marca 2014 Informatykiem Kim jestem? Kim jestem? Informatykiem Przedsiębiorcą Kim jestem? Historia Patrz.pl 3 studentów ocena

Bardziej szczegółowo

Program Rabatowy. Nowoczesny program dla Klientów AXA 2012

Program Rabatowy. Nowoczesny program dla Klientów AXA 2012 Program Rabatowy Nowoczesny program dla Klientów AXA 2012 1 Nowość dla Klientów AXA Każdy Ubezpieczony w AXA zarabia na swoją składkę Program Rabatowy AXA Benefit 2 Nowość dla Klientów AXA AXA Benefit

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Metody Obserwacyjne. więcej niŝ deklaracje.

Nowoczesne Metody Obserwacyjne. więcej niŝ deklaracje. Nowoczesne Metody Obserwacyjne więcej niŝ deklaracje. Obserwuj, by wiedzieć więcej Nie tylko deklaracje, ale i rzeczywiste zachowania oraz reakcje respondentów powinny być poddawane wnikliwym analizom

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo