Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]"

Transkrypt

1 Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć Niniejsza publikacja w wersji anglo- i polskojęzycznej zawiera definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych oraz indeksy tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte patronatem Komisji Kompozytów Odlewanych Światowej Organizacji Odlewniczej oraz Sekcji Kompozytów Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. ul. Zakopiańska Kraków, Polska tel. +48 (12) (12) fax +48 (12) Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami W publikacji przedstawiono definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych, uzupełnione ilustracjami (głównie autorskimi) oraz indeks tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte patronatem Komisji Kompozytów Odlewanych Światowej Organizacji Odlewniczej. Rok wydania: 2012 Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji Piękno zaklęte w metalu Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy metal stanowi jedno z tworzyw najbardziej przydatnych ludzkości. O możliwościach jego zastosowania decydują takie cechy, jak wytrzymałość, odporność na pękanie czy odporność na zużycie ścierne. Właściwości te zależą od budowy wewnętrznej metalu, czyli mikrostruktury, badanej przy użyciu mikroskopów. Autorka proponuje Czytelnikowi spotkanie z niewidocznym gołym okiem pięknem, zaklętym wewnątrz otaczających nas wyrobów metalowych. Zaprezentowane w tym albumie kolorowe fotografie mikrostruktury mogłyby być z pewnością inspiracją dla malarzy, czego kilka przykładów przytoczono w danej publikacji. Casting in the development of civilization ( ) Jest to znakomite opracowanie skrótowe historii rozwoju odlewnictwa aż do zadziwiającej współczesności. Bardzo cenne jest sięganie do odlewnictwa chińskiego i w części do hinduskiego (indyjskiego), dotychczas prawie nieznanego w opisach i opracowaniach europejskich. Również na podkreślenie zasługuje przytoczenie niektórych rozwiązań Instytutowych dla podkreślenia roli i znaczenia tej instytucji w umiejętnym adaptowaniu rozwoju światowego i własnych cennych osiągnięć cząstkowych, ale i również nowatorskich w skali światowej. Bogato ilustrowano to, co składa się na rozwój techniki wytwarzania, jaką jest odlewnictwo... (Fragment recenzji p. prof. Zbigniewa Górnego). Wersja polska i angielska

2 Odlewnictwo w filatelistyce Zamierzeniem autorów jest wskazanie, że odlewnictwo oprócz wszelkiego rodzaju wydawnictw albumowych, plakatów, środków multimedialnych, prezentowane jest również w szerokim zakresie tematycznym na walorach filatelistycznych. Znaczki ilustrują dzieje danego kraju, najistotniejsze wydarzenia historyczne, gospodarcze, społeczno-kulturalne, sportowe i polityczne. Rok wydania: 2006 Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji od zarania ludzkości po dzień dzisiejszy Przedstawiając Czytelnikowi niniejszą publikację chcieliśmy wskazać, w jaki sposób rozwój odlewnictwa pozytywnie wpływał na życie ludzkie oraz uformowanie większości naszych rzekomo odwiecznych przekonań i zachowań, postaw a nawet praw. Rok wydania: 2003 Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Przedstawiona monografia jest syntetyczną prezentacją wyników badań i działań związanych z realizacją wybranych, ważniejszych projektów z zakresu badań i ich wspomagania, realizowanych w 2011 roku w obszarze działalności statutowej. Tematyka działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa jest opracowywana zgodnie z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju w zakresie współczesnej problematyki dotyczącej badań podstawowych i stosowanych, związanych z procesem wytwarzania odlewów. Rok wydania: 2012 Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w roku Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej, technicznej i logistycznej. Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Proponowana publikacja jest trzecią z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego, europejskiego rynku odlewów w 2010 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (43%), Indie (10%) oraz USA (9%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. Wśród europejskich producentów odlewów liderem są Niemcy (23,8%), Polska plasuje się na ósmym miejscu (4,5%). W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2011 r. i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w 2012 r. Wersja polska i angielska. Rok wydania: 2012 Publikowanie - w formie wydawnictwa zwartego - najnowszych informacji nt. stanu aktualnego oraz prognoz rozwoju światowego i krajowego przemysłu odlewniczego zapoczątkowane zostało przez Instytut Odlewnictwa w 2010 roku. Proponowana publikacja jest drugą z kolei z danej tematyki. Przeanalizowano w niej światowy rynek odlewów w 2009 r. (w porównaniu do 2008 r.), wykorzystując dane z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa (AFS American Foundry Society), dane otrzymywane z instytucji europejskich oraz wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wersja polska i angielska.

3 Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV. Na wstępie wydawnictwa przedstawiono w skrócie historię odlewania pod ciśnieniem, przechodząc następnie do tematów dotyczących współczesnego odlewnictwa ciśnieniowego, takich jak: odlewanie ciśnieniowe w próżni: oddziaływanie bilansu cieplnego, resztkowej wilgoci i pozostałości smaru we wnęce formy w procesie odlewania ciśnieniowego w próżni; główne problemy związane ze stalami na formy ciśnieniowe i ich rozwiązywanie; wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu; innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu; odlewanie ciśnieniowe siluminów niskokrzemowych z dodatkami niklu i miedzi. Zaprezentowano również nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym. Rok wydania: 2012 Publikacja jest zbiorem artykułów poruszających zagadnienia z zakresu odlewnictwa ciśnieniowego. W niniejszym wydawnictwie przedstawiono: badania wstępne nad recyklingiem złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji; analizę termowizyjną procesów odlewniczych; wysokojakościowe odlewy ciśnieniowe i system ich kontroli; ujawnianie ziarna w stopach magnezu; eksperymenty technologiczne i analizę numeryczną procesu odlewania pod- i nadeutektycznych stopów aluminium w stanie stało-ciekłym; proces prasowania w stanie ciekłym jako technologię umożliwiającą wytwarzanie odpowiedzialnych odlewów ze stopów lekkich. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. III. Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. W wydawnictwie przedstawiono: zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy, opis matematyczny wytwarzania zawiesiny metalowej, odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym, określenie próżni w formie za pomocą ilości powietrza, modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91, OL-S nową technologię otrzymywania wysokojakościowych odlewów ciśnieniowych. Rok wydania: 2010 W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii odlewnictwa ciśnieniowego, wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, maszyny i rozwiązania procesowe dla odlewnictwa ciśnieniowego, umocnienie ciśnieniowych odlewów kompozytowych na osnowie stopu AlSi13Cu2 ciętymi włóknami węglowymi, pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, technologia Control Volume jako najnowszy postęp dla usprawnienia symulacji odlewania, wysokojakościowe odlewy ciśnieniowe z siluminów. Rok wydania: 2009 Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. I. W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i przyszłość odlewnictwa ciśnieniowego stopów magnezu, nowe tworzywa magnezowe oraz nowe siluminy do odlewania ciśnieniowego, metody odlewania ciśnieniowego (odlewanie tiksotropowe, odlewanie pod niskim ciśnieniem), stale na formy ciśnieniowe, maszyny ciśnieniowe oraz zastosowanie symulacji komputerowej i technik szybkiego prototypowania w procesie wytwarzania odlewów.

4 Innowacje w odlewnictwie. Cz. III Innowacje w odlewnictwie. Cz. II W danej książce zamieszczono wyniki ostatniego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ. Badano materiały na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty odlewane na bazie Al, Fe i Mg zawierające różnorodne fazy zbrojące, dichalkogenidki metali przejściowych jako potencjalne materiały smarne, a także szereg materiałów ceramicznych w kontakcie z ciekłymi metalami i stopami. W odróżnieniu od pozostałych tomów danej serii, w niniejszej publikacji zawarto głównie studia badawcze, opisujące praktyczne aspekty otrzymywania konkretnych wyrobów technikami ciekło-fazowymi z zawansowanych materiałów innowacyjnych. Rok wydania: 2009 Publikacja jest monograficznym ujęciem wyników drugiego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ. Obiektem badań były głównie stopy na bazie Al, Co, Cu, Fe, Mg, Ni i Ti, kompozyty aluminiowe z fazami zbrojącymi w postaci węgla oraz ceramiki na bazie szeregu tlenków, węglików i azotków, w tym tworzyw mulitowych (również o strukturze gradientowej) oraz popiołu lotnego, a także cyrkonianu wapnia jako potencjalnego materiału na tygle. Miedź i jej stopy Proponowana monografia jest unikatowym kompendium wiedzy nt. miedzi i jej stopów, opracowanym na podstawie liczącej 260 pozycji literatury. Początkowe rozdziały poświęcono miedzi, przewodowym stopom miedzi i tworzywom z dużym udziałem miedzi, w dalszych rozdziałach przedstawiono przygotowanie ciekłego metalu, topienie (ogółu stopów), obróbkę ciekłego metalu oraz stosowane technologie odlewania. Publikacja zawiera bogaty zestaw rysunków i tabel. Odlewnictwo metali nieżelaznych. Badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez autora w Instytucie Odlewnictwa w latach Jest to retrospektywny przegląd artykułów z badań, analiz oraz opracowań wąskotematycznych z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych wykonanych w Instytucie Odlewnictwa w latach Omówiono w sposób skrótowy: stopy, metody odlewania, analizy stanu odlewnictwa czy prognozy jego rozwoju. Są to opracowania autorskie i współautorskie, w zakresie badawczym, poświęcone głównie miedzi i jej stopom. Opracowanie wykonano z okazji 65-lecia Instytutu Odlewnictwa. Odlewnicze stopy kobaltu Wydawnictwo jest opracowaniem monograficznym, które w pełni obejmuje problemy związane z otrzymywaniem kobaltu (w recyklingu), właściwości kobaltu, stopy kobaltu i ich struktury, obróbkę cieplną (w tym izostatyczne prasowanie IHP), topienie i odlewanie, kształtowanie warstwy wierzchniej (w tym metodą GTAW) oraz stosowane powłoki. Bardziej szczegółowo omówiono stopy o zdeterminowanych kierunkach zastosowania, jak: stopy żaroodporne i żarowytrzymałe, odporne na korozję, odporne na zużycie, stosowane w medycynie oraz na magnesy trwałe (w tym stopy Alnico). Publikacja ta oparta na światowej literaturze fachowej przybliża sam kobalt i jego stopy stosowane na odlewy, może w niewielkim, ale bardzo istotnym zastosowaniu, jak: łopatki i inne elementy turbin gazowych i implanty stawów kolanowych, elementy urządzeń chemicznych, stellity i inne. Ta unikatowa pozycja wydawnicza, o objętości 168 stron, zawiera 71 tablic oraz 97 rysunków. Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Celem niniejszej publikacji było przedstawienie koncepcji sterowania efektem grawitacji w cieczach elektroprzewodzących dzięki zastosowaniu siły Lorentza. Przedyskutowano wyniki uzyskane wstępnie w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, dotyczące praktycznego wykorzystania tej koncepcji. Główny nacisk położono na zastosowanie siły generowanej przez jednoczesne oddziaływanie zewnętrznego stałego pola elektrycznego i magnetycznego. Aplikacyjny aspekt tej koncepcji omówiono w oparciu o proces wytwarzania gradientowych (w tym niejednorodnych) kompozytów o osnowie metalowej. Wersja angielska. Rok wydania: 2010

5 ATLAS of microstructures of solder/metal interfaces. Part 1: Optical Microscopy O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich Wersja angielska. Rok wydania: 2010 Atlas zawiera wyniki charakterystyki strukturalnej szerokiej grupy propozycji lutowi bezołowiowych i złącz lutowanych, wykonanej na podstawie obserwacji metodami kolorowej mikroskopii optycznej. Uwagę skoncentrowano na stopach Sn, jako głównej rodzinie lutowi bezołowiowych dla mikroelektroniki. W książce przedstawiono wnikliwą i szczegółową analizę uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich. Jest ona oparta na najnowszych osiągnięciach z tego obszaru, w tym na badaniach Autora i jego zespołu. Pierwsza część pracy jest poświęcona charakterystyce fizykochemicznej uwodnionego krzemianu sodu, budowie jego cząsteczki oraz strukturze, wraz z podaniem wskaźników opisujących tę strukturę. Rok wydania: 2009 Rozwój żeliwa ADI w Polsce GASARS. A specific class of porous materials W publikacji, która ma na celu spopularyzowanie tego tworzywa w Polsce, przedstawiono właściwości żeliwa ADI i jego odmiany stosowane jako nowoczesne stopy konstrukcyjne, możliwość produkcji supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego i żeliwa ADI, przykłady zastosowania ADI w różnych gałęziach przemysłu, prognozy rozwoju, a także badania i doświadczenia w zakresie obróbki cieplnej tego tworzywa oraz jego rozwój w Polsce. Rok wydania: 2009 Elementy mikrostruktury materiału takie jak porowatość, wywołana obecnością gazu w wytworzonych odlewach, od wieków uznawana za wadę materiałową z powodu obniżania wytrzymałości okazuje się być cechą pożądaną w zastosowaniach niszowych: filtry wysokiego ciśnienia, separatory płynów, tłumiki itp. Podczas gdy wcześniej cała inżynierska pomysłowość była zaprzęgnięta do tego, aby opracować metody usuwania gazów ze stopionych metali, obecnie nowatorskie technologie doskonalone są w taki sposób, by właśnie umożliwić nasycanie metali gazem dla uzyskania odpowiednio porowatych części, w których owe pory będą miały pożądany kształt, rozmiar i będą zorientowanie przestrzennie w ściśle określony sposób stanowi to podstawę nowej klasy materiałów wspólnie nazywanych GAZARAMI, które są tematem tej książki. Wersja angielska. Rok wydania: 2009 Physical and chemical processes in metalcasting Przedstawiono wyniki badań, będące istotną częścią szerokiego spektrum zagadnień związanych z wytwarzaniem odlewów. Dotyczą one mas ceramicznych stosowanych w produkcji odlewów precyzyjnych (szczególnie o wysokiej biokompatybilności), odlewów ze stopów magnezu oraz mas ceramicznych o korzystniejszych właściwościach technologicznych i ekologicznych. Istotna grupa zagadnień jest związana z optymalizacją procesów sferoidyzacji, modyfikacji, filtracji, globularyzacji austenitu, czy też hartowności żeliw. Dużo uwagi poświęcono także ochronnym powłokom tlenkowym, nanoszonym na powierzchnie odlewów ze stopów aluminium, pracujących w ciężkich warunkach otoczenia. Wersja angielska. Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe Przedstawiono przegląd literaturowy z zakresu najczęściej stosowanego sposobu wytwarzania kompozytów - infiltracji ciśnieniowej. Stan teorii i praktyki omówiono na przykładzie kompozytów na bazie aluminium, miedzi, żelaza, niklu oraz innych metali a także materiałów wysokoporowatych. Skompletowano opisy konkretnych wyrobów kompozytowych otrzymywanych drogą infiltracji ciśnieniowej przez wybranych producentów wraz z podaniem szczegółów stosowanych procesów wytwórczych i poziomu osiąganych właściwości. W części ilustracyjnej zaprezentowano otrzymane według omawianej metody w kraju i zagranicą produkty kompozytowe, już stosowane w przemyśle lub gotowe do aplikacji praktycznej.

6 Synthesis of alloys. compendium of engineering knowledge Publikacja obejmuje podstawy zagadnień związanych z teorią projektowania stopów metali według Borysa Gulaeva. Skrótowo omawia całokształt zagadnień związanych z optymalnym doborem składników stopów, wykorzystując dostępne dane fizykochemiczne celem ich późniejszej analizy pod kątem działań synergicznych. Zaproponowane kryteria odsiewu komponentów stopu, uwzględniając żądane parametry końcowe materiału, w tym jego zastosowanie, już na poziomie projektowania pozwalają w sposób wiarygodny wyselekcjonować stosowne pierwiastki, z których możliwe będzie otrzymanie materiału spełniającego określone wymagania. Przedstawione dane pozwalają Czytelnikowi zapoznać się z charakterystykami zmian wybranych właściwości fizyko-chemicznych, które są podstawowym parametrem branym pod uwagę w przypadku projektowania nowych materiałów. Poznawczym i źródłowym dodatkiem do publikacji jest autorski program komputerowy zawierający zbiór danych o właściwościach wszystkich pierwiastków układu okresowego oraz punktach charakterystycznych wykresów równowagi fazowej większości stopów podwójnych, wraz z nowymi wykresami klasyfikacyjnymi (pozwalających m.in. na identyfikację głównych i pomocniczych dodatków stopowych oraz domieszek szkodliwych). Wersja angielska. Functionally Graded Materials. Processing and Modeling Celem niniejszej książki jest w miarę wszechstronny przegląd podstawowych technik wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych. Specjalną uwagę poświęcono metodom ilościowego oszacowania głównych parametrów struktury i właściwości tych materiałów. Zamieszczono zwięzły opis doświadczalnych metod i analizy rodzaju wytwarzanych struktur. Aby ułatwić Czytelnikowi percepcję zawartości poświęconej modelowaniu matematycznemu struktur gradientowych, typowych dla metalowych materiałów kompozytowych, stosowne opisy umieszczono w załącznikach w postaci oddzielnych bloków tematycznych. Opis ruchu cząsteczek w cieczy w polu grawitacyjnym i odśrodkowym poddano analizie odpowiednio w aneksie A i B. Podstawowe równania, opisujące zachowanie się cząsteczek w przypadku poddania ich wpływowi siły Lorentza w przypadku jej wykorzystania do kreacji funkcjonalnej struktury gradientowej umieszczono w aneksie C. Kompleksowy model zjawisk fizycznych, występujących w praktyce wytwarzania gazarów Czytelnik może znaleźć z aneksie D. Wersja angielska.

7 Pełny wykaz publikacji Autor K. Regulski, S. Kluska- Nawarecka Tytuł Knowledge integration computer tools and algorithms in the improvement of the production processes of cast-steel castings Forecast and development trends in global and national foundry industry Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 114 s ,00 zł 101 s ,00 zł 103 s ,00 zł 89 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V. 95 s ,00 zł J.J. Sobczak, R. Asthana, B. Coleman, R.M. Purgert Vademecum of cast metal matrix composite materials a set of basic concepts (ang.-pol.) 94 s ,00 zł J.J. Sobczak J.J. Sobczak Casting in the development of civilization (oprawa twarda) Casting in the development of civilization (oprawa miękka) 244 s ,00 zł 244 s ,00 zł J.J. Sobczak Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji (oprawa twarda) 244 s ,00 zł J.J. Sobczak Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji (oprawa miękka) 244 s ,00 zł E. Czekaj Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej 220 s ,00 zł J.J. Sobczak Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych - zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami 92 s ,00 zł J.M. Radzikowska Piękno zaklęte w metalu 105 s ,00 zł Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia 122 s ,00 zł Z. Górny Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności. Struktura i właściwości. Topienie i odlewanie 294 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IV. 130 s ,00 zł L. Drenchev, J.J. Sobczak Forecasts and development trends in global and national industry Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field 92 s ,00 zł 100 s ,00 zł 63 s ,00 zł

8 Autor Tytuł Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2008 i 2009 Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 213 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym Cz. III. 74 s ,00 zł Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym 113 s ,00 zł Statistical research in the Polish foundry industry 52 s ,00 zł ATLAS of microstructures of solder alloys and solder/ metal interfaces. Part I: Optical Microscopy 252 s euro Innowacje w odlewnictwie. Cz. III. 330 s ,00 zł A. Baliński O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich 184 s ,00 zł Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego 312 s ,00 zł Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce 85 s ,00 zł L. Drenchev, J.J. Sobczak Gasars a specific class of porous materials (advenced porous materials by konwledge-based design) 98 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II. 78 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie. Cz. II. 403 s ,00 zł Współczesne odlewnictwo. Studium literaturowe Instytut Odlewnictwa. Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2007 roku. Wybrane zagadnienia 185 s ,00 zł 81 s ,00 zł Z. Górny Odlewnicze stopy kobaltu 168 s ,00 zł Physical and chemical processes in metalcasting 76 s ,00 zł J. Sobczak, A. Wojciechowski, D. Rudnik J. Sobczak, P. Darłak J. Sobczak, L. Drenchev Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Studium analityczno-literaturowe Synthesis of alloys. Compendium of engineering knowledge Functionally graded materials. Processing and modeling 134 s ,00 zł 53 s ,00 zł 79 s ,00 zł Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. I. 147 s ,00 zł

9 Autor Tytuł Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) J. Sobczak, N. Sobczak, R. Asthana, K. Pietrzak, A. Wojciechowski D. Rudnik J. Krokosz, J. Tybulczuk, J. Wierzbicki Atlas of cast metal-matrix composites structures 144 s ,00 zł Odlewnictwo w filatelistyce 63 s ,00 zł Z. Górny Odlewnicze brązy aluminiowe. Cz. I i II. 305 s ,00 zł Materiały wysokoporowate 155 s ,00 zł Z. Górny, J. Sobczak J. German, M. Biel-Gołaska Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych Podstawy i zastosowanie mechaniki pękania w zagadnieniach inżynierskich 479 s ,00 zł 216 s ,00 zł Atlas wad odlewów 312 s ,00 zł + 8% VAT D. Myszka, M. Kaczorowski, J. Tybulczuk J. Tybulczuk, A. Kowalski Modele matematyczne i symulacyjne w badaniach stopów miedzi i aluminium Zastosowanie techniki LOM do wykonywania odlewów. Możliwości, szanse, problemy Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne bezpośrednio hartowane izotermicznie Odlewnictwo XXI w.: Stan aktualny i kierunki rozwoju metalurgii i odlewnictwa stopów żelaza Odlewnictwo XXI w.: Stan aktualny i kierunki rozwoju technologii odlewania Żeliwo ADI własności i zastosowanie w przemyśle atlas odlewów Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego Odlewnictwo XXI w.: Przykłady wykorzystania techniki komputerowej do opracowania technologii wytwarzania odlewów 142 s ,00 zł 74 s ,00 zł 87 s ,00 zł 147 s ,00 zł 147 s ,00 zł 78 s ,00 zł 133 s ,00 zł 34 s ,00 zł R. Korzec, A. Fajkiel, E. Czekaj Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy miedzi 81 s ,00 zł P. Dudek, A. Fajkiel, G. Sęk-Sas Odlewnictwo XXI w.: Kierunki rozwoju metalurgii i odlewnictwa stopów metali lekkich. Stopy aluminium stopy magnezu 60 s ,00 zł M. Warmuzek Atlas mikrofraktografii. Odlewnicze stopy Al-Si 131 s ,00 zł A. Baliński Wybrane zagadnienia technologii mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi. Struktura uwodnionego krzemianu sodu i jej wpływ na wiązanie mas formierskich 212 s ,00 zł

10 Autor Z. Adamczyk, A. Karwinski, G. Para Tytuł Charakterystyka fizyko-chemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie Objętość wydawnictwa Rok wydania Cena (z 5% VAT) 162 s ,00 zł J. Sobczak, N. Sobczak, G. Przystaś Zastosowanie materiałów odpadowych w odlewnictwie na przykładzie popiołów lotnych 110 s ,00 zł Z. Lech, P. Dudek, G. Sęk-Sas Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy cynku. 42 s ,00 zł Z. Wójcicki, S. Truś S. Kluska- Nawarecka Przegląd nowoczesnych rozwiązań w konstrukcji odlewów. Materiały - technologia - zastosowanie Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów 140 s ,00 zł 146 s ,00 zł Chemoutwardzalne masy formierskie i rdzeniowe 130 s ,00 zł Z. Lech, P. Dudek, G. Sęk-Sas Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy aluminium 80 s ,00 zł Z. Górny Odlewnictwo metali i stopów. T.IV. Oczyszczanie i wykańczanie odlewów. Jakość. Koszty i organizacja produkcji. Wspomaganie komputerowe. Wskaźniki 130 s ,00 zł Z. Górny Z. Górny, M. Szweycer Z. Górny Odlewnictwo metali i stopów. T.III. Odlewanie. Specjalne metody odlewania Odlewnictwo metali i stopów. T.II. Przygotowanie ciekłego metalu Odlewnictwo metali i stopów. T.I. Wykonanie formy odlewniczej 126 s ,00 zł 120 s ,00 zł 156 s ,00 zł J. Sobczak Podstawy syntezy stopów 283 s ,00 zł M. Szweycer Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych 136 s ,00 zł H.J. Bauck Progresywny marketing w odlewnictwie 76 s ,00 zł Odlewnictwo dla motoryzacji 69 s M. Gawlikowska Bentonitowe masy formierskie 52 s ,00 zł + 8% VAT 10,00 zł + 8% VAT K. Sękowski, J. Piaskowski Atlas struktur znormalizowanych stopów odlewniczych 371 s ,00 zł + 8% VAT K. Sękowski Odlewnictwo krakowskie w pierwszej połowie XVI w. 60 s K. Sękowski Początki odlewnictwa żeliwa w Polsce 88 s ,00 zł + 8% VAT 9,00 zł + 8% VAT Simulation designing and control of foundry processes Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej: Żeliwo sferoidalne XXI wieku 198 s ,00 zł 194 s ,00 zł

11 Wydawnictwa przesyłamy za zaliczeniem pocztowym. Do ceny wydawnictw doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wielkości zamówienia. Wydawnictwa można zamówić: -- listownie - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków -- faxem (12) em - lub Szczegółowe informacje na temat wydawnictw można uzyskać na stronie

12 Prace Instytutu Odlewnictwa (kwartalnik) ISSN ISSN (on-line) X Prace Instytutu Odlewnictwa ukazują się od 2008 r. i zawierają artykuły naukowo-badawcze pracowników Instytutu Odlewnictwa i osób z nimi współpracujących, jak również sprawozdania z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie. Wszystkie artykuły są recenzowane i mają dwujęzyczne (w jęz. pol. i ang.) streszczenia oraz podpisy tabel i rysunków. W celu popularyzacji badań i prac naukowych realizowanych w Instytucie Odlewnictwa zeszyty kwartalnika są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Instytutu.

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008

Spis treści. Wstęp 9 ROK 2008 Spis treści Wstęp 9 I. METALE I ICH STOPY 1. Wprowadzenie nowoczesnych metod do badań odlewów i materiałów odlewniczych z wykorzystaniem nowej aparatury, będącej na wyposażeniu Zespołu Laboratoriów Badawczych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Odlewnictwo stopów metali nieżelaznych Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce instytut odlewnictwa Kraków 2009 Opracowanie redakcyjne Marta Konieczna, Adam Kowalski, Józef Turzyński Skład komputerowy Agnieszka Fiutowska Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta

Lp. Nazwisko i Imię dyplomanta Metalurgia - Tematy Prac inżynierskich - Katedra, y, Odlewnictwa Metali Nieżelaznych 05-06 Tematy Prac Inżynierskich y 05-06 3 5 Zespół dwuosobowy 6 Badania procesu wysychania nowych powłok ochronnych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH

ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH ODLEWNICTWO CIŚNIENIOWE METALI I FORMOWANIE WTRYSKOWE TWORZYW SZTUCZNYCH Zbigniew Bonderek, Stefan Chromik Kraków 2006 r. WYDAWNICTWO NAUKOWE AKAPIT Recenzenci: Prof. Dr hab. Inż. Józef Dańko Prof. Dr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kompozyty odlewane Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych

ATLAS STRUKTUR. Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych Rys. 1. Mikrostruktura podeutektycznego stopu aluminium-krzem AK7. Pomiędzy dendrytami roztworu stałego krzemu w aluminium

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si 53/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. MASZYNY ODLEWNICZE Casting machines and mechanisms Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu

Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Nauka o materiałach II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach II Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-31_15W_pNadGen0INE8 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Nauka o materiałach I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje

Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego stan aktualny - tendencje Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Konferencja techniczno szkoleniowa Oszczędność energii i materiałów w produkcji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 4/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych dr inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie

STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie AGH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Witold K. Krajewski STOPY CYNKU Z ALUMINIUM Rodzaje, właściwości, zastosowanie Kraków 2013 Wydawnictwo Naukowe AKAPIT Opiniodawcy:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 MATERIAŁOZNAWSTWO Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204 PODRĘCZNIKI Leszek A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo K. Prowans: Materiałoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Metale i niemetale. Krystyna Sitko

Metale i niemetale. Krystyna Sitko Metale i niemetale Krystyna Sitko Substancje proste czyli pierwiastki dzielimy na : metale np. złoto niemetale np. fosfor półmetale np. krzem Spośród 115 znanych obecnie pierwiastków aż 91 stanowią metale

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Inżynierskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych 205-206 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni 2 3 Program komputerowej symulacji pracy pieca oporowego.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WPROWADZENIE 1. GENEZA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 2. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 3. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Materiały do budowy aparatury procesowej Do budowy aparatury procesowej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA R. 61-2011 SPIS TREŚCI nr 1/2 10 Światowy kryzys lat 2008 i 2009 wyraźnie odbił się na wielkości produkcji odlewów 16 Sytuacja odlewnictwa światowego. Stan aktualny i prognozy / J.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Tytuł projektu: Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Umowa nr: TANGO1/268920/NCBR/15 Akronim: NITROCOR Planowany okres realizacji

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

http://www.chem.uw.edu.pl/people/ AMyslinski/Kaim/cze14.pdf BOEING 747 VERSUS 787: COMPOSITES BUDOWNICTWO Materiały kompozytowe nadają się do użycia w budownictwie w szerokiej gamie zastosowań:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I dr inż. Hanna Smoleńska Prowadzący : dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydz. Mechaniczny Kontakt: hsmolens@pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014

III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 III Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 23 czerwiec 2014 Praca została realizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, finansowanego przez Europejski fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne

Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Część I. Zagadnienia ogólne Instytut Odlewnictwa Foundry Research Institute Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne Cz. I. Zagadnienia ogólne Pod

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, walcowanie itp.) Autorzy i liderzy merytoryczni

Bardziej szczegółowo

Innowacje w odlewnictwie Część II

Innowacje w odlewnictwie Część II Innowacje w odlewnictwie Część II Pod redakcją Jerzego Sobczaka Opiniodawcy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Baliński Prof. dr hab. inż. Józef Dańko Prof. dr hab. inż. Zbigniew Górny, mdhc Prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x. MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 Łódź, 07.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 1 Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE dr hab. inŝ. Katarzyna Pietrzak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Pracownia Komozytów - Ceramiczno Metalowych

Bardziej szczegółowo

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 2014-06-02 Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Sylabus modułu: Chemia materiałów i zarządzanie chemikaliami 027 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym

Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Technik Wytwarzania Zastosowanie metod eksploracji danych (data mining) do sterowania i diagnostyki procesów w przemyśle spożywczym Marcin Perzyk Dlaczego eksploracja danych?

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny wybranych stopów niklu do obróbki plastycznej

Skład chemiczny wybranych stopów niklu do obróbki plastycznej Stopy innych metali Stopy niklu Konstrukcyjne (monele) Oporowe (chromel, alumel, nichromy, kanthal) O szczególnych własnościach fizycznych (inwar, kowar, elinwar, permalloy) Odporne na korozję(hastelloy)

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Chwytaki magnetyczne z materiałów OXIT, OERSTIT oraz SECOLIT - optymalne rozwiązanie do wielu zastosowań

Chwytaki magnetyczne z materiałów OXIT, OERSTIT oraz SECOLIT - optymalne rozwiązanie do wielu zastosowań Tridelta Magnetsysteme Przedsiębiorstwo Grupy Tridelta Chwytaki magnetyczne z materiałów OXIT, OERSTIT oraz SECOLIT - optymalne rozwiązanie do wielu zastosowań Chwytaki magnetyczne firmy Tridelta ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MTERIŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach I i II, Materiały Konstrukcyjne, Współczesne Materiały

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel. 12 617 3572 www.kcimo.pl, bucko@agh.edu.pl Plan wykładów Monokryształy, Materiały amorficzne i szkła, Polikryształy budowa,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.1

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.1 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.1 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Literatura pomocnicza Literatura

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI) Metalurgia proszków jest dziedziną techniki, obejmującą metody wytwarzania proszków metali lub ich mieszanin z proszkami niemetali oraz otrzymywania wyrobów z tych proszków

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień:

Liczba godzin/tydzień: Nazwa przedmiotu: Zaawansowane procesy pirometalurgiczne Advanced pyrometallurgical processes Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and manufacture engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

IKiFP im. J. Habera PAN

IKiFP im. J. Habera PAN IKiFP im. J. Habera PAN Określenie parametrów technologicznych procesu wykonywania odlewów ze stopów Ti z udziałem materiałów cyrkonowych i itrowych oraz wykonanie modelowych odlewów 15.04.2014 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) ( 1 3 ) B1 B22D 27/11 B22D 18/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187462 (21) Numer zgłoszenia: 330694 (22) Data zgłoszenia: 04.01.1999 ( 1 3 ) B1 (51 ) Int.Cl.7 B22D 27/11

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: STAL O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Zakres tematyczny 1 Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy: - odporne na korozję, - do pracy w obniżonej temperaturze, - do pracy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field This project is funded by the Ministry of Education, Youth and

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo