Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osiągnięć ucznia XXI wieku. Abstrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osiągnięć ucznia XXI wieku. Abstrakt"

Transkrypt

1 Dr hab. Judy A. Alston Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osiągnięć ucznia XXI wieku. Abstrakt Szkoły, aby być efektywne potrzebują grup transformacyjnych liderów edukacyjnych, którzy stanowczo i bezpardonowo podchodzą do kwestii kształcenia dzieci. Teoria przywództwa transformacyjnego Burnsa (1979) opiera się na założeniu, że czynniki niesprawiedliwości są zapłonem dla potrzeby zmiany społecznej oraz na twierdzeniu, że przywódcy transformacyjni wewnętrznie motywują uczących się do funkcjonowania jako kolektyw w celu osiągnięcia wspólnych celów. Ponadto, bardzo istotnym jest fakt, że wspólny cel jest z natury etycznej dążeniem do społecznej zmiany i sprawiedliwości, będąc zakotwiczony w moralnym zobowiązaniu do wprowadzenia reformy społecznej. W tym też kontekście Avolio, Waldmen oraz Yammarino (2002) wypracowali teorię czterech Ja składającą się z: transformacyjnego wyidealizowanego wpływu, transformacyjnej motywacji inspirowanej, transformacyjnej stymulacji intelektualnej oraz transformacyjnego rozważania zindywidualizowanego. Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osiągnięć ucznia XXI wieku. Jak kształcenie różni się dzisiaj? Czym różni się dzisiejsze przywództwo w szkole od tego z 1999r.?, z 1989r.? z 1979r.? z1969r.? z 1959r.? z 1949r.? itd. Dlaczego nadal opieramy nasze funkcjonowanie o kalendarz agrarny? Kiedy byłam doktorantką na Uniwersytecie Stanowym Pensylwania współpracowałam z Wyższą Szkołą Rolniczą. Opracowywaliśmy programy letnie dla młodzieży z miast (głównie dla dzieci afroamerykańskich z Filadelfii i Pittsburga), aby pokazać im różne dziedziny rolnictwa. Większość z nich nie miało pojęcia, że hamburgery tak naprawdę pochodzą od krów; ich teorie poznania oparte były o własne życie w wielkich miastach oraz robienie zakupów w supermarketach lub pobliskich sklepikach. Agrarne życie (i kalendarz) nie miały znaczenia dla tych dzieci i innych osób

2 w tej kwestii. Pozwólcie więc, iż przysiądę nad tą kwestią, tak jak to mamy skłonność do zasiadania na wielu spotkaniach komisji, w zespołach zadaniowych, konferencjach, itp. w celu dyskutowania o naszych problemach. Dla celów dzisiejszego przemówienia, skupię się na naszym przywództwie edukacyjnym i na tym, co powinniśmy robić i jak musimy przygotować nowych przywódców edukacyjnych. Kontekst edukacyjny XXI wieku Czy kiedy wchodzisz dzisiaj do szkoły różni się ona o tej, kiedy ty do niej uczęszczałeś/ -aś? Kształcenie? Administracja? Pracownicy? Uczniowie? Chciałabym Wam zreasumować, że jedyną stałą w tym równaniu powinna być kwestia komu to ma służyć dzieciom. Nic na świecie nie jest nowe i bez względu na to, jak chcielibyśmy pokolorować określony obraz, zwany systemem edukacji, to dzieci pozostają takie same jak zawsze po prostu dziećmi. Problemy jakie obecnie mają są tylko bardziej widoczne, gdyż w naszej kulturze współdzielenia, upubliczniania, mediów, itp. wiemy teraz więcej. Jednak w środku są to te same dzieci, jakimi my byliśmy, z którymi chodziliśmy do szkoły, z którymi mieszkaliśmy i na które patrzyliśmy w lustrze i widzieliśmy oraz nadal widzimy. Pedagodzy w szkołach w Stanach Zjednoczonych są coraz bardziej świadomi tego jak zawiódł system szkolnictwa publicznego w kwestii najbardziej zagrożonych grup uczniów, włączając kobiety, mniejszości rasowe i etyczne, uczniów o niższym poziomie społecznoekonomicznym, osób dla których język angielski nie jest językiem macierzystym oraz grup młodych LGBTQ (lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, osób nieheteroseksualnych, osób niepewnych swojej orientacji seksualnej oraz poszukujących), a także dzieci niepełnosprawnych, itp. Obecnie, pomijając zwiększoną świadomość, rozwiązania tych problemów sprawiają wrażenie, iż są mniej liczne i są bardziej bezkompromisowe. W dużej mierze założenia, pomijane w piśmiennictwie i przy burzy mózgów, że pedagodzy tworzą w dużym stopniu charakter kształcenia oraz szkoły. Pedagodzy w swoim dążeniu do poprawy jakości kształcenia, zamiast starać się określić na nowo instytucję kształcenia w celu dostosowania różnych perspektyw, mają tendencję do wzmacniania istniejącej struktury pozytywistycznej. Jednak aby pobudzić znacząco zmiany w szkolnictwie publicznym (oraz ogólnie w oświacie) pedagodzy muszą najpierw przejrzeć ramy wspierające podstawę kształcenia opartą na wiedzy, a następnie znaleźć alternatywne i globalne paradygmaty, aby nakreślić ścieżkę swojej działalności.

3 Przywództwo edukacyjne a różnorodność W świetle nauki dot. przywództwa edukacyjnego niewielu spiera się z podglądem, że dziedzina ta pozostaje nadal w powijakach, jeśli chodzi o podejście filozoficzne. W tym kontekście liderzy edukacyjni wysunęli miliony teoretycznych aspektów, aby ułatwić ukształtowanie kierunku polityki i praktyki administracyjnej. Pomimo tego, iż jest to fascynujący czas dla tej dziedziny, gdyż powstają nowe interpretacje praktyk, jak i jest to czas przepływu wywołanego odmiennymi podejściami koncepcyjnymi. Ponadto, ideologiczne rozwidlenie doprowadziło do braku możliwości stworzenia bazy wiedzy praktyk lub uniemożliwiło skuteczne wytyczenie kursu rozwoju dyscypliny w przyszłości. Badania wykazały, że efektywne szkoły charakteryzują się zdecentralizowanym zarządzaniem, wspólnym podejmowaniem decyzji, dużym zaangażowaniem rodziców, przywództwem instruktażowym, wysokimi oczekiwaniami co do poziomu nauczania oraz atmosferą ładu, zarówno na poziomie klasy, jak i całej instytucji (Fitch, 1992). Mimo rysowania się portretu szkoły sukcesu wraz z osiągnięciami naukowymi uczniów, to powstaje pytanie: dla kogo będą te szkoły efektywne oraz którzy uczniowie zmaksymalizują swój potencjał naukowy (Alston, 2004). Obecna i przyszła dyrekcja szkoły musi być dostrojona do złożoności zmian demograficznych, a także do potrzeb tych osób, które dotychczas były wyłączane na margines z istoty kształcenia (Capper, 1993) a domagają się teraz równego traktowania. Jednorodność nie jest już akceptowalną normą młodzieży w wieku szkolnym. Nie jest też normą dla tych, którzy są tam w celu nauczania i przewodzenia tej młodzieży. Od roku 1990 do teraz, do początku tego tysiąclecia, większość z wkraczających zasobów pracy, to ludzie o innym kolorze skóry, białe kobiety oraz imigranci. Zmiana warty powinna mieć efektywny charakter dla tego zjawiska programów i stanowisk przywództwa edukacyjnego. Organizacje muszą teraz być bardziej skuteczne, aby lepiej przygotować się do różnorodności. Z marketingowego punktu widzenia zmiana demograficzna tworzy nowe grupy konsumenckie. Szanse nadal rozwijają się dla marketingu niszowego skierowanego na grupy etniczne, społeczne i inne (National Multicultural Institute [NMI], 1997). Organizacje oświatowe powinny teraz przygotowywać swoje strategie rynkowe, aby lepiej służyć potrzebom tych nadchodzących różnorodnych populacji młodzieży. Różnorodność ta nie sprowadza się wyłącznie do nadchodzącej populacji dzieci w wieku szkolnym, ale także do

4 tych, którzy będą ją uczyć i pracować z nią na co dzień. Dlatego też, liderzy edukacyjni będą mieli za zadanie zapewnić wykwalifikowane jednostki w celu zapewnienia bardziej innowacyjnych metod rozwiązujących zarówno problemy organizacyjne o podłożu kulturowym, jak i zaspokoić potrzeby szkoleniowe kadry w zakresie mniejszości jednostek i grup (Martin i Ross-Gordon, 1990). Z niniejszego punktu widzenia będą konieczne bieżące szkolenia administracyjne dostosowujące do zmian uwzględniających element różnorodności, nie tylko jako dodatek, ale także jako element sedna treningu na to nowe stulecie. Rosnące zapotrzebowanie na kadrę liderów do pracy na rzecz społeczności z grup o ciemny kolorze skóry oraz innych zmarginalizowanych grup, staje się naglące w edukacji (Jennings, 1994). Programy przygotowujące do pełnienia funkcji przywódczych prowadzone przez uczelnie wyższe i uniwersytety w całej Ameryce nie zapewniają przygotowania do pracy jako liderzy ze względu na zróżnicowanie pod względem kulturowym, etycznym, itp. Ameryki (Maxcy, 1998). Liderzy edukacyjni w tym nowym czasie muszą uwzględniać wołania także tych zazwyczaj wykluczanych i zepchniętych na margines głosów. Tak więc, wraz z wieloparadygmatyczną podstawą teoretyczną, programy przygotowujące w zakresie przywództwa muszą uwzględniać te głosy i odpowiednio szkolić nowych liderów edukacyjnych, aby byli wrażliwi i podchodzili z szacunkiem do nowej młodzieży i docelowo posiadali efektywne szkoły oraz zwiększone osiągnięcia uczniów. Powstaje zatem pytanie, jakie zmiany mogą być przeprowadzone, aby osiągnąć sukces w kształceniu w przyszłości. Pogląd ten obejmuje wyjście naprzeciw wyzwaniom i czerpanie korzyści z naszej różnorodności; uzyskując to wszystko w oparciu o wielkoparadygmatyczne podstawy teoretyczne zaszczepione dzięki programom przygotowującym w zakresie przywództwa. Przywództwo powinno ulegać transformacji aby wdrażać ten pogląd wielokulturowości, ponieważ tacy liderzy są związani wspólnymi wartościami i celami ze swoimi zwolennikami (Burns, 1978). Zapotrzebowanie na wykreowanie osoby zarządzającej o cechach nowej generacji, która będzie posiadała wiedzę i umiejętności do sprostania nowym wyzwaniom w społeczeństwie wielokulturowym (Capper, 1993). Przywództwo transformacyjne Szkoły i system kształcenia potrzebują grup liderów edukacyjnych, którzy odważnie i bezkompromisowo podchodzą do kwestii kształcenia dzieci. Nadszedł czas, aby zakończyć

5 pogrywanie z życiem tych osób, które podlegają naszej opiece. Block (1993) stwierdził wyraźnie, że w przywództwie chodzi o zarządzanie i aby zasadniczo zmienić organizację musimy zapewnić rzeczywiste organy. Stanowi to podstawową przesłankę przywództwa służebnego (Greenleaf, 1977): aby przewodzić najpierw należy służyć, przedłożyć potrzeby tych najmniejszych nad swoje potrzeby. W przypadku kształcenia najmniejsi z nich to dzieci. Aby stać się liderem służebnym wymaga to transformacyjności na wielu platformach. Często mówi się o istnieniu liderów transformacyjnych, jednak koncepcja ta powinna być wprowadzona w życie w naszych programach przygotowujących w zakresie przywództwa od początku do końca, w taki sposób, że gdy ukończą nasze programy uczniowie będą mieli solidne podłoże i wiedzę o tym, co to naprawdę znaczy. Teoria Burnsa (1978) nt. przywództwa tranformacyjnego opiera się na założeniu, że podłoże niesprawiedliwości jest zapłonem potrzeby zmiany społecznej, oraz opiera się na twierdzeniu, że liderzy transformacyjni wewnętrznie motywują zwolenników do funkcjonowania jako kolektyw, w celu osiągnięcia wspólnych celów. Ponadto, bardzo istotnym jest, aby wspólny cel był spójny z dążeniem etycznym do zmiany społecznej i sprawiedliwości, zakotwiczonym w moralnym zobowiązaniu do wprowadzenia reformy społecznej. Początek nie usprawiedliwia zakończenia; liderzy transformacji obciążeni są z etycznego punktu widzenia postępowaniem moralnym (s. 202). Alston i McClellan (2011) zauważyli, że rola lidera transformacyjnego jest niezbędna do utrzymania silnych norm etycznych, jak również pełni funkcję pokornego sługi. Moralne przywództwo wyłania się i zawsze wraca do zasadniczych pragnień i potrzeb, aspiracji i wartości zwolenników ten rodzaj przywództwa, który może wytworzyć zmianę społeczną, która zaspokoi prawdziwe potrzeby zwolenników (s. 4). Tak też, nawiązując do tego, Avalio, Waldman i Yammarino (1991) stwierdzili oni, że przywództwo transformacyjne składa się z czterech wymiarów: a) wyidealizowanego wpływu (Charyzmy), b) inspirującej motywacji (Inspiracji), c) stymulacji intelektualnej oraz d) zindywidualizowanej uwagi. Przywódcy, którzy wykazują wyidealizowany wpływ mają zdolność zachęcania zwolenników do zaakceptowania radykalnej zmiany. Przywódców tych określa się jako charyzmatycznych, posiadających charyzmatyczne wizje i działających z wigorem, który zachęca innych do naśladownictwa. Tacy indywidualiści zazwyczaj mają silne morale i podejście etyczne oraz wykazują dobre wzory. Jak Northouse (2007) zauważył, Nelson

6 Mandela jest przywódcą tego typu, gdyż jego cechy charyzmatyczne oraz odpowiedź tłumu na jego działania przekształciły cały naród: (s. 183). Po drugie, liderzy mogą działać z motywacją inspirowaną do zachęcania zwolenników, aby zdobywali nowe szczyty. Posiadają oni zdolności motywowania innych do poświęcania się wizji. Antonakis i House (2002) opisywali liderów inspirujących jako osoby które inspirują i motywują zwolenników do osiągania ambitnych celów, które wcześniej wydawało by się, że są nieosiągalne, poprzez podnoszenie oczekiwań zwolenników oraz pewność komunikowania się, że zwolennicy mogą osiągnąć ambitne cele tworząc proroctwo samospełniające się (ss. 9-10). Gdy występuje stymulacja intelektualna, porusza ona i motywuje zwolenników ku innowacji i kreatywności opartych na autorefleksji. Northouse (2007) stwierdził, że przywództwo intelektualne wspierają zwolennicy, którzy podejmują nowe rozwiązania i rozwijają innowacyjne sposoby radzenia sobie z problemami natury organizacyjnej. Wreszcie, zwolennicy przeprowadzają indywidualne rozeznanie występujące przy analizie lidera. Przywódcy ci działają jako trenerzy dla konkretnych potrzeb zwolenników. Obejmuje to możliwość diagnozowania potrzeb, wartości i umiejętności zwolenników. Dla przykładu, Antonakis i House stwierdzili: Przywódcy dostarczają oczekiwane społeczno-gospodarcze wsparcie zwolenników poprzez jednoczesny ich rozwój i wzmocnienie. Wynik ten uzyskiwany jest przy użyciu coachingu oraz doradztwa dla zwolenników, utrzymując częsty kontakt z nimi oraz pomagając im w samo-urzeczywistnianiu (ss. 9-10). Tak więc, biorąc pod uwagę przywództwo transformacyjne oraz 4 ja zastanów się: jakiego rodzaju zmiana i postęp mogą być osiągnięte w otoczeniu szkoły miejskiej? A jakie w otoczeniu wiejskim? A jakie w otoczeniu podmiejskim? W życiu dzieci, okresie dziecięcym? Czy liderzy edukacyjni i wychowawcy, począwszy od przedszkoli kończąc na szkołach policealnych, są gotowi do ponownego określenia instytucji szkoły, oraz do tego jak dokonują kształcenia, to czy będą w stanie działać nad łagodzeniem długotrwałych problemów napotykanych przez uczniów zmarginalizowanych. Do czasu, kiedy są w stanie to zrobić, problemy te będą nadal traktowane jako deficytowe w obrębie populacji, aniżeli jako niedociągnięcia instytucjonalne. Gdy zachodzą te zmiany, szkoły mogą wtedy zacząć funkcjonować jako środowiska kształcenia, wspólnie łagodząc problemy stojące przed ich zróżnicowanymi odbiorcami. Przywództwo w szkole nie jest łatwe, zwłaszcza w szkołach

7 XXI wieku, bez względu na miejsce na świecie w którym się znajdują, które nazywa się Ziemia. Przywódcy szkół muszą radzić sobie ze zmianami polityki oraz oczekiwań politycznych, takich jak narodowe programy nauczania oraz umowy partnerskie, jak i z wyzwaniami ciągłych zmian technologicznych, a także możliwości pedagogicznych oraz wpływu narodowych i międzynarodowych systemów sprawdzających. W tym środowisku nauczyciele polegają na przywództwie, które może dostarczyć dobrze przemyślane, wspólne poczucie kierunków działania dla nauczycieli, uczniów i rodziców; optymizm, wsparcie które promuje poczucie kierunku, osiągnięć i realizacji zawodowej nauczycieli. Efektywne kształcenie W istocie skuteczne kształcenie to takie, które zapewnia przestrzeń, taką by wszystkie dzieci miały możliwość uczenia się i zdobywania osiągnięć. Przełomowe badania przeprowadzone w końcu lat 70-tych (Edmonds, 1979; Brookover i Lezotte, 1979) i na początku 80-tych (Eubanks i Levine, 1983, 1984; Goodlad 1984) potwierdziły, że większość szkół nie było skutecznych. Do pierwotnych siedmiu korelatów zaliczyć należy: przywództwo instruktażowe, jasno określona i skoncentrowana misja, bezpieczne i pozytywne środowisko, wysokie oczekiwania co do wszystkich uczniów, regularny monitoring postępów uczniów, maksymalizowanie możliwości kształcenia, pozytywna komunikacja szkoła, dom, społeczność. Wilson (2011) wskazuje, że aby przywództwo w szkole na miarę XXI wieku było efektywne powinno: 1. Być rozpowszechniane wśród grona pedagogicznego, a także w szkołach osiągających dobre wyniki, formalni przywódcy w szkole (np. dyrektor) wkładają wiele wysiłków w dopasowywanie strategicznych potrzeb szkół do możliwości personelu na każdym szczeblu, tak by mogli sprawować znaczące przywództwo nieformalne. Wynikiem tego jest pojawienie się wspólnot uczniowskich, które przynoszą, zarówno nauczycielom, jak i uczniom silne poczucie posiadania. 2. Krytycznie sprawować efektywne przywództwo pedagogiczne, mające za podstawę dobrą znajomość programu nauczania i pedagogiki oraz wiedzy o tym co dobrze funkcjonuje przy angażowaniu i stawianiu wyzwań uczniom, a także możliwość zapewnienia konstruktywnego pedagogicznego opisu lub historii dla nauczycieli w szkole. Dyrektorzy XXI wieku nie mogą już być wyłącznie bardzo skutecznymi menedżerami, którzy są odłączeni od klasy. Będą mieli zobowiązania wobec uczniów

8 zaangażowanych i osiągających wyniki w nauce, które idealnie umiejscowią uczniów w centrum kształcenia. Będą zaangażowani w innowację programów nauczania oraz działania badawcze, które podkreślają wartość organizacyjnego kształcenia, wymiany oraz świętowanie sukcesu. 3. Uwzględniać wysokie oczekiwania uczniów, nauczycieli, rodziców oraz możliwości komunikacji i wykazywania tych oczekiwań oraz dzięki nim wpływania na efekty kształcenia. 4. Posiadać zdolność do budowania i podtrzymywania autonomicznych i odpowiedzialnych zespołów, które napędzają innowację oraz uczniów i kształcenie organizacyjne w szkole. 5. Posiadać zobowiązanie do kierowanego na podstawie danych strategicznego planowania i strategicznego planu poprawy, oraz ogłaszać wszystkim wynik lepszego zaangażowania, kształcenia uczniów i efektów kształcenia, co jest podstawową miarą sukcesu. W szkołach XXI w. nie jest już wystarczającym odczucie, że coś dobrze funkcjonuje potrzebujemy dostępu do wszelkiego rodzaju danych, oraz zachować biegłość przy tworzeniu dowodów z tych danych o swoich osiągnięciach. 6. Być celebrowane celebracja jest bardzo istotna. Świętowanie przywództwa oraz osiągnięć wszystkich pracowników jest ważne. Jako aktywistka i kobieta biznesu Anita Roddick kiedyś powiedziała, powinniśmy uczynić bohaterami tych pracowników, którzy uosabiają to, jak [my] chcemy widzieć organizację. Podsumowanie Nastała nowa era kształcenia na całym świecie. Conley (1996) stwierdził, że pomimo tego, że sam dyrektor ponosi odpowiedzialność za osiągnięcie celów szkoły oraz poprawę wyników osiąganych przez uczniów, to najlepszym sposobem poprawy jakości pracy szkoły jest zaangażowanie osób, które wykonują pracę określając co zrobić, aby poprawić jakość szkoły. Ogranicznikiem jest kwestia czasu, którego jest niewiele, aby móc wykonywać przez cały czas rzeczy tak, jak zawsze to robiliśmy. Funkcjonujemy już prawie 12-lat w tym XXI wieku. Kto będzie gotowy do radzenia sobie z przyszłością, jeśli my, jako liderzy edukacyjni, nie kształcimy i nie szkolimy nowej kadry przywódców. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć jest zapewnienie bezpiecznego, solidnego i efektywnego kształcenia dzieci współcześnie.

9 Bobliografia 1. Alston, J. A. (2004). The many of faces of schooling: Effective schools research and border-crossing in the 21 st century. American Secondary Education, 32(2), ss Alston, J. A., & McClellan, P. A. (2011). Herstories: Leading the lessons of the lives of Black women activists. Nowy Jork: Wyd. Peter Lang. 3. Antonakis, J., & House, R. J. (2002). An analysis of the full-range leadership theory: The way forward. In B. J. Avolio & F. Yammarino (Eds.). Transformational and charismatic leadership: The road ahead. (pp. 3-33). Nowy Jork: Wyd. Elsevier Science. 4. Avolio, B. J., Waldman, D. A., & Yammarino, F. J. (1991). The four I s of transformational leadership. Journal of European Industrial Training, 15(4), ss Block, P. (1993). Stewardship: Choosing service over self-interest. San Francisco: Wyd. Berrett-Koehler. 6. Brookover, W., & Lezotte, L. (1979). Changes in school characteristics coincident with changes in student achievement. East Lansing, Uniwersytet Stanowy Michigen, College Rozwoju Miast. 7. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row. 8. Edmonds, R.(1979). Effective schools for the urban poor. Educational Leadership, 6, ss Eubanks, E. E., & Levine, D. U. (1983). A first look at effective school projects in New York City and Milwaukee. Phi Delta Kappan, 64, ss Eubanks, E. E., & Levine, D. U. (1984). Effective inner city elementary schools. Social Policy 15, ss Capper, C. (Ed.). (1993). Educational administration in a pluralistic society. Nowy Jork: Wyd. SUNY Press.

10 12. Fitch, C. E. (1992). School site-based management in Chicago and the Unites States. In J. S. Kaiser (red.). Educational administration. (pp. Greenleaf, R. (1977). Servant leadership. Mahwah, New Jersey: Wyd. Paulist Press. 13. Goodlad, J.I. (1984). A place called school. New York: Wyd. McGraw-Hill. 14. Martin, L.G. & Ross-Gordon, J.M. (Wyd.). (1990). Serving culturally diverse populations. San Francisco, CA: Jossey Bass. 15. National Multicultural Institute (1997). Facts about diversity. [Publikacja elektroniczna]. dostępna na stronie: 16. Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and practice (wyd. 4.). Thousand Oaks, CA: Sage. 17. Wilson, S. (2011). The centrality of leadership in 21 st century schools. Dostępne na stronie: 21st-century-schools/

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR

wybór i oprac. Alicja Kapcia, Małgorzata Wojnarowska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, sygn. WypRz CzytR Dla dyrektorów : Dyrektor szkoły - koncepcje i wyzwania : między teorią a praktyką / Antoni J. Jeżowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. syg. WypRz 244351 CzytR

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN I PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

RAMOWY PLAN I PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ 10.11.2015 r. na podstawie 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.). RAMOWY

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwsze są korzenie, a drugą skrzydła. Hadding Carter

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie efektów uczniowskiej pracy do ewaluacji uczenia się. Czy to, co się dzieje na zajęciach artystycznych może się zdarzyć w całej szkole?

Wykorzystywanie efektów uczniowskiej pracy do ewaluacji uczenia się. Czy to, co się dzieje na zajęciach artystycznych może się zdarzyć w całej szkole? Wykorzystywanie efektów uczniowskiej pracy do ewaluacji uczenia się. Czy to, co się dzieje na zajęciach artystycznych może się zdarzyć w całej szkole? Chris Willis Świetne zajęcia artystyczne Uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I KLASA 2.10.2015, WARSZAWA

EDUKACJA I KLASA 2.10.2015, WARSZAWA EDUKACJA I KLASA 2.10.2015, WARSZAWA PROGRAM KONFERENCJI 10.00-10.15 Uroczyste otwarcie (Alicja Pacewicz, CEO; Małgorzata Meissner, WCIES) 10.15-10.30 Rok Otwartej Szkoły (Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WIZJA I MISJA SZKOŁY

WSTĘP WIZJA I MISJA SZKOŁY WSTĘP W świetle założeń reformy edukacji szkoła powinna być środowiskiem, w którym dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia stanowi płaszczyznę całej działalności edukacyjnej. Pierwszym miejscem, gdzie

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tomasz Ekert Wizytator ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku Sprawozdanie z wizyty studyjnej wizytatorów ds. ewaluacji w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

DYLEMAT SZEFA - ZARZĄDZAĆ, PRZEWODZIĆ CZY COACHOWAĆ?

DYLEMAT SZEFA - ZARZĄDZAĆ, PRZEWODZIĆ CZY COACHOWAĆ? DYLEMAT SZEFA - ZARZĄDZAĆ, PRZEWODZIĆ CZY COACHOWAĆ? 1. Zarządzanie, przywództwo, coaching, wyjaśnienie pojęć 2. Zarządzanie, przywództwo, coaching, wzajemnie zależności 3. Autorytet organizacji, autorytet

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w ochronie zdrowia. Plan wystąpienia. Znani przywódcy polskiego sektora ochrony zdrowia

Przywództwo w ochronie zdrowia. Plan wystąpienia. Znani przywódcy polskiego sektora ochrony zdrowia Przywództwo w ochronie zdrowia Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Plan wystąpienia Wprowadzenie Istota Cechy przywódcy w ochronie zdrowia Poziom w polskim podmiotach

Bardziej szczegółowo

POZA RADAREM. O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji

POZA RADAREM. O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji POZA RADAREM O sieciach szkół i ich efektach w procesie uczenia się nauczycieli i instytucji Sytuacja edukacji w Holandii w 1995r. Dlaczego sieci stały się modne?? Zmieniona (lub zmieniająca się) wizja

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej *

Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej * P l a n z S e u l u : C e l e r o z w o j u e d u k a c j i a r t y s t y c z n e j 343 Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej * dokument przyjęty na II Światowej Konferencji UNESCO na temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

W kierunku dobrej szkoły. Warszawa, 24.08.2015r.

W kierunku dobrej szkoły. Warszawa, 24.08.2015r. W kierunku dobrej szkoły. Warszawa, 24.08.2015r. Źródła Widocznie uczenie się (Visible Learning), Profesor John Hattie Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Michael Fullan Raport

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach

komunikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skierowanym w przyszłość rozwijaniu organizacji opartej na wartościach SIWA FALA -ZARZĄDZANIE WIEKIEM ZDZISŁAWA PRZETACKA VALUE 4 BUSINESS Doradztwo Personalne Model Biznesowy Podstawą modelu biznesowego opartego na zarządzaniu różnorodnością jest zaakceptowanie istniejących

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY

NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY REKOMENDACJE opracowane na podstawie dokumentu Porozumienie dla Edukacji www.obywateledlaedukacji.org CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA. Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań. Dla Kogo?

AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA. Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań. Dla Kogo? AKADEMIA WIEDZY MENEDŻERA Szkolenie: Stawianie i egzekwowanie zadań Dla Kogo? Projekt skierowany do każdego szefa, dyrektora czy kierownika zarządzającego najmniejszym zespołem, który chce korzystać na

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia. Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik

Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia. Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik Stanowisko z Odense Nasze ABC dla równości, edukacji i zdrowia Tłumaczenie i opracowanie: Tomasz Wojtasik Warszawa 2014 W dniach 7 9 października 2013 r. w Odense w Danii odbyła się Czwarta Europejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół.

Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Zacznijmy od diagnozy zadania pracowników bibliotek odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Efektywne doskonalenie nauczycieli

Efektywne doskonalenie nauczycieli Efektywne doskonalenie nauczycieli Jacek Strzemieczny Szkoła Ucząca się - Program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Efektywne doskonalenia nauczycieli W świecie badaczy

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY

Otwarta Szkoła. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta Szkoła Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 ROKIEM OTWATREJ SZKOŁY Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 2016-2021 1 1.Podstawa prawna opracowania Koncepcji Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Nowy system wspomagania szkół Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Założenia nowego modelu wspomagania Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Podstawą działań jest diagnoza potrzeb

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie

Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Misja Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Szkoła nasza stanowiąca społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców jest szkołą: nowoczesną, dającą solidne podstawy dalszego kształcenia dzięki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rodzic i nauczyciel -partnerzy procesu edukacji Anna Resler Maj Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 23 kwietnia 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo