OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU REALIZOWANEGO PRZEZ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ( TURECKIE LINIE LOTNICZE S.A. )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU REALIZOWANEGO PRZEZ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ( TURECKIE LINIE LOTNICZE S.A. )"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU REALIZOWANEGO PRZEZ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ( TURECKIE LINIE LOTNICZE S.A. ) DEFINICJE 1. Bagaż Jako BAGAŻ rozumiemy, związane z podróżą pasażera, należące do niego odzież, przedmioty powszechnego użytku przewożone przez pasażera dla jego wygody lub też inne niezbędne rzeczy, artykuły bądź inne, uznane za przedmioty osobistego użytku. Drugie określenie Bagażu definiuje go jako Bagaż Rejestrowany i Bagaż Nierejestrowany. 2. Kupon bagażowy KUPON BAGAŻOWY jest częścią Biletu i odnosi się do Bagażu Rejestrowanego Pasażera. 3. Wywieszka bagażowa WYWIESZKA BAGAŻOWA jest dokumentem wystawianym przez przewoźnika w celu rozpoznania wyłącznie Bagażu Rejestrowanego. 4. Bilet załączony BILET ZAŁĄCZONY wystawiany w załączeniu do innego biletu i tylko z tym biletem podlega wyłącznie jednej umowie o przewóz. 5. Bilet Opatrzony w tytuł Bilet Pasażerski i Kupon Bagażowy BILET to dokument przewozowy wystawiany przez Przewoźnika na Przewoźnika, zawierający Warunki Przewozu, zastrzeżenia oraz Kupony Przelotu i Kupon Pasażera. 6. Przerwa w podróży PRZERWA W PODRÓŻY to zaplanowana, po uprzedniej zgodzie Przewoźnika, przerwa w podróży w pewnym miejscu, położonym pomiędzy miejscem Startu a miejscem docelowym przylotu Pasażera. 7. Dni DNI to pojęcie odnoszące się do dni kalendarzowych wszystkich siedmiu dni tygodnia wraz z dniami ustawowo wolnymi od pracy z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia do Dni nie Strona 1 z 22

2 zalicza się dnia wypowiedzenia, a ponadto w przedmiocie ustalenia okresu ważności do Dni nie wlicza się dnia wystawienia Biletu i rozpoczęcia przelotu. 8. Zaplanowane międzylądowanie MIĘDZYLĄDOWANIE wykazane jako zaplanowane miejsca postoju w taryfach Przewoźnika lub wpisane jako takie w Bilecie, są miejscami postoju na trasie Pasażera z wyłączeniem miejsca startu i lądowania docelowego. 9. Bagaż rejestrowany BAGAŻ REJESTROWANY w formie wystawionego przez Przewoźnika Kuponu Bagażowego w celu przewozu przejętego przez niego bagażu. 10. Bagaż nierejestrowany BAGAŻ NIEREJESTROWANY to inny bagaż należący do Podróżnego poza Bagażem Rejestrowanym. 11. Konwencja KONWENCJA definicja ta ma zastosowanie do poniższych, jeśli tylko można je odnieść do umów przewozowych : - Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Prawideł dot. Międzynarodowego Przewozu Lotniczego podpisana w Warszawie dn. 12 października 1929 r. (w dalszej części tekstu zwana jako Konwencja Warszawska), - wprowadzenie zmian do Konwencji Warszawskiej w Hadze dn. 28 września 1955 r., - wprowadzenie zmian do Konwencji Warszawskiej załącznikiem Protokół nr 1 z Montrealu z 1975 r., wprowadzenie zmian do Konwencji Warszawskiej załącznikem Protokół nr 2 z Montrealu z 1975 r. i dokumentem z Hagi z 1955 r., wprowadzenie zmian do Konwencji Warszawskiej załącznikiem Protokół nr 3 z Montrealu z 1975 r. i dokumentem z Hagi z 1955 r. 12. Przewoźnik Definicja PRZEWOŹNIK obejmuje Przewoźnika lotniczego wystawiającego Bilet i przewożącego Pasażera i/lub jego bagaż lub też wszelkich Przewoźników lotniczych realizujących przewozy. 13. Warunki przewoźnika WARUNKI PRZEWOŹNIKA zawierają taryfy opłat wyznaczone w cenniku i ważne w dniu wystawienia biletu, są to warunki określające przewóz Pasażera i/lub jego Bagażu, autorstwa Przewoźnika bądź przez niego opublikowane, ale nie wchodzące w zakres omawianych tutaj Ogólnych Warunków Przewozu. Strona 2 z 22

3 14. Kupon przelotu KUPON PRZELOTU zawierający zapis Ważny na przewóz jest częścią Biletu wskazującą na określone punkty, jakie będą zrealizowane poprzez przewóz Pasażera. 15. Autoryzowany agent AUTORYZOWANY AGENT to upoważniona przez Przewoźnika agencja sprzedaży lotów pasażerskich reprezentująca Przewoźnika poprzez sprzedaż jego usług lotniczych i przewozów pasażerskich oraz, jeśli nadano jej takie uprawnienie, wykonująca sprzedaż usług innych przewoźników. 16. Pasażer PASAŻER osoba, jaka jest lub będzie przewożona przez Przewoźnika za jego zgodą środkiem transportu lotniczego, nie należąca do personelu dysponującego czy kierującego samolotem. KUPON PASAŻERSKI lub POKWITOWANIE PASAŻERSKIE to kupon będący częścią Biletu, na którym wydrukowany jest jeden z powyższych terminów, wystawiony przez Przewoźnika na jego nazwę. Kupon powinien być zachowany przez Pasażera. 17. Strata/Szkoda STRATA / SZKODA to wyrażenie definiujące śmierć, ranę/y, opóźnienie, utratę, zagubienie, szkodę częściową oraz inne straty/szkody będące skutkiem przewozu lotniczego bądź innych usług jemu podległych czy z nim związanych. ZAKRES STOSOWANIA 1. Przewozy do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Przewozy z i do Kanady. Przedstawione tu warunki mają zastosowanie dla realizacji przewozów pomiędzy różnymi miejscowościami na terenie Kanady lub do Kanady czy z Kanady w taki sposób i w takim stopniu, jak określają je obowiązujące odnośne warunki kanadyjskie. Przewozy z i do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przedstawione tu warunki nie mają zastosowania ze względu na obowiązujące definicje przewozów lotniczych zawarte w Prawie o Lotnictwie Federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1958 r. 2. Przewozy czarterowe W przypadku, gdy przewóz realizowany jest na podstawie umowy czarterowej, przedłożone tutaj warunki mają zastosowanie w taki sposób i w takim stopniu, jak określają je postanowienia Biletu i umowy czarterowej. Strona 3 z 22

4 3. Pierszeństwo przepisów prawa W przypadku, gdy strony zawarły umowę, a treść jakiegokolwiek warunku umieszczonego w niniejszych Warunkach Ogólnych lub odsyłaczach sprzeczna jest z przepisami prawa, jakie mogą mieć zastosowanie, lecz nie mogą być pominięte bądź sprzeczna z zarządzeniami, rozporządzeniami czy ustawami rządowymi, bądź też warunek jest sprzeczny w sposób i stopniu, w jakim istnieje możliwość zastosowania go wobec postanowień Konwencji, jest nieważny. Nieważność jednego dowolnego warunku nie wpływa automatycznie na ważność pozostałych. 4. Pierszeństwo warunków przewozu przed warunkami przewoźnika W przypadku niezgodności pomiędzy Warunkami Ogólnymi Przewozu a Warunkami Przewoźnika, jeśli nie zostanie ustalone/rozsądzone inaczej, obowiązują Warunki Ogólne Przewozu. Zasada ta nie odnosi się do casusu Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, których przepisy i regulaminy zachowują pierszeństwo. 5. Warunki przewozu dla tureckich linii krajowych Wyjatkiem dla treści przytoczonych w pkt. 6 jest reguła, że zasady i warunki przewozu na tureckich liniach krajowych umieszczone na Bilecie Pasażerskim lub w Warunkach Przewoźnika mają wyjatkowo pierszeństwo przed powołanymi tutaj Warunkami Ogólnymi Przewozu. W przypadku, gdy nie zaistnieje pomiędzy nimi sprzeczność pierszeństwo przyznane zostało zasadom i warunkom przewozu na tureckich liniach krajowych. 7. Loty o identycznym kodzie Przewoźnik, na niektórych trasach, może proponować przeloty pod nazwą loty o identycznym kodzie realizowane wspólnie z innymi przewoźnikami. Na podstawie tej opcji, nawet jeśli posiadacie Państwo rezerwację na lot u Przewoźnika oraz bilet, w którym w rubryce p.t. przewoźnik wpisana jest nazwa Przewoźnika wraz z kodem linii lotniczych, lot taki ma prawo być zrealizowany przez przewoźnika innych linii lotniczych. W sytuacji, gdy lot/loty realizowane są wg opcji loty o identycznym kodzie, warunki lotu/ów mogą być różne od warunków Przewoźnika. W takim przypadku, Przewoźnik lub jego agent w chwili dokonywania rezerwacji mają obowiązek poinformowania klienta, że jest to opcja lot o identycznym kodzie. W sytuacji, gdy jest to lot o identycznym kodzie realizowany przez inną linię lotniczą niż Przewoźnika, to choć Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu są obowiązujące, to pierszeństwo mają warunki innej linii lotniczej, standartowo stosowane przez nią na własnych lotach, które mogą być różne od warunków Przewoźnika. Zgodnie z niniejszymi Warunkami, Warunki te są ważne dla danego lotu i stanowią część Ogólnych Warunków Przewozu Pasażerów i Bagażu. Z tej przyczyny w lotach o identycznym kodzie należy skontrolować warunki danej linii lotniczej obowiązujące dla danego lotu : czas trwania odprawy, lot dziecka bez opieki/pod opieką, przewóz chorego czy zwierzęcia domowego, odmowę przewozu, prawo do nieodpłatnego przewozu bagażu czy przepisy dotyczące nadbagażu. W celu uzyskania informacji na temat warunków innych przewoźników należy kliknąć. Powyższe informacje nie odnoszą się do przylotów/odlotów z jakiegokolwiek portu lotniczego na terytorium Stanów Zjednoczonych. Strona 4 z 22

5 BİLET 1. Bilet dowodem zawarcia umowy przewozowej Bilet Pasażerski, na którym widnieje nazwisko Pasażera, do czasu, gdy nie udowodni się inaczej, jest dowodem na zawarcie umowy o przewóz między Przewoźnikiem a Pasażerem, na którego został wystawiony. Wydrukowane na Bilecie warunki umowy stanowią skrót niektórych zasad ujętych w Warunkach Ogólnych Przewozu. OKAZANIE BILETU. Osoba, która nie okaże wystawionego zgodnie z Warunkami Przewoźnika ważnego Biletu Pasażerskiego składającego się z kuponu przeznaczonego na dany przelot, niewykorzystanych wszystkich pozostałych Kuponów Przelotu oraz Kuponu Pasażerskiego, nie ma prawa do realizacji danego przelotu. Jesli okazany Bilet został wyrwany, naderwany lub zmiany na nim nie zostały dokonane przez Przewoźnika czy jego autoryzowanego agenta, lecz przez osoby trzecie, Pasażerowi nie przysługuje prawo do przewozu. ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE BILETU. W przypadku zagubienia bądź całkowitego lub częściowego zniszczenia Biletu, bądź też nieokazania Biletu zawierającego wszystkie Kupony Przelotu wraz z Kuponem Pasażerskim, Przewoźnik, który wystawił taki Bilet, może, stosując się do Warunków Przewoźnika, na żądanie Pasażera wystawić odpowiedni, zawierający identyczne, co utracony Bilet loty, nowy Bilet w całości lub części zawierający identyczne przeloty, jak w utraconym Bilecie, w pod warunkiem, że Pasażer udowodni Przewoźnikowi w zadawalający sposób, iż posiadał identyczny ważny Bilet. PRZEKAZANIE BILETU OSOBIE TRZECIEJ. Bilet Pasażerski nie może być przekazywany osobom trzecim. W przypadku, gdy o zwrot opłaty za Bilet lub lot zgłosi się osoba nie posiadająca prawa do podróży na podstawie tego Biletu, Przewoźnik, po ustaleniu, iż osoba taka kieruje się dobrymi intencjami, może dokonać na jej rzecz zwrotu, przy czym z faktem tym ustaje odpowiedzialność Przewoźnika wobec osoby mającej prawo do podróży na podstawie przedmiotowego biletu. 2 Okres ważności biletu Bilet, o ile nie zostanie ustalone inaczej, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Przewozu, Warunkami Przewoźnika oraz warunkami wydrukowanymi na Bilecie, ważny jest na okres jednego roku od dnia jego wystawienia i dnia rozpoczęcia podróży, jak również ważny jest na okres jednego roku od dnia jego wystawienia w przypadku, gdy jakakolwiek z części składowych Biletu nie została wykorzystana. Przedłużenie okresu ważności biletu Przewoźnik zobowiązany jest do zachowania okresu ważności Biletu podróży Pasażera w przypadkach, gdy : (a) odwołano lot, na który Pasażer miał rezerwację, (b) odwołano, zaplanowane w rozkładzie lotu, odlot będący początkiem podróży Pasażera, międzylądowanie i lądowanie docelowe, (c) nie odbył się lot przewidziany rozkładem lotów, Strona 5 z 22

6 (d) z winy Przewoźnika uniemożliwiono Pasażerowi przesiadkę, (e) spowodowano lub zarządzono, aby Pasażer odebrał usługę w innej klasie, (f) w przypadku, gdy Przewoźnik nie zapewnił miejsca objętego rezerwacją Pasażera, zobowiązany jest do przedłużenia mu okresu ważności Biletu w taki sposób, że na podstawie zapłaconego Biletu zapewnia Pasażerowi wolne miejsce na najbliższy przelot o tym samym lądowaniu docelowym w tej samej klasie usługi, W przypadku, gdy Bilet został zapłacony, a Przewoźnik nie może znaleźć wolnego miejsca na termin rezerwacji wymagany przez Pasażera a mieszczący się w okresie ważności Biletu, Przewoźnik zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności Biletu Pasażera zgodnie z Warunkami Przewoźnika, W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania okresu ważności Biletu i po rozpoczęciu podróży przez Pasażera, Pasażer nie będzie w stanie kontynuować podróży z powodu choroby i zaświadczeniem lekarskim udokumentuje, że do danego terminu będzie zdolny do kontynuacji podróży lub jeśli Pasażerowi zostało zapewnione wolne miejsce zgodnie z opłaconą klasą, Przewoźnik przedłuży ważność Biletu na okres do daty najbliższego przelotu biorąc pod uwagę trasę podróży, jaka pozostała do przebycia.( Prolongata taka może być zrealizowana wyłącznie w taryfie cenowej zapłaconej przez Pasażera. W przypadku, gdy Warunki Przewoźnika nie zostaną z góry zaakceptowane, prolongata nie jest możliwa ). Jesli Kupony Lotu przypisane do Biletu zawierają jeden lub kilka międzylądowań, to zgodnie z Warunkami Przewoźnika nie prolonguje on okresu ważności Biletu na dłużej niż trzy miesiące od daty wskazanej w zaświadczeniu lekarskim. W takiej sytuacji Przewoźnik w analogiczny sposób przedłuża okres ważności Biletów podróżującym z potrzebującym pomocy Pasażerem członkom jego bliskiej rodziny. W przypadku śmierci Pasażera w trakcie podróży, pomijając warunek jak najkrótszej przerwy w przelocie/tach, można przedłużyć okres ważności Biletów lub wymienić Bilety osób, które towarzyszyły zmarłemu Pasażerowi. W przypadku śmierci członka bliskiej rodziny Pasażera, który rozpoczął podróż, Bilety Pasażera i członków jego bliskiej rodziny można zamienić w analogiczny sposób. Zmian takich dokonuje się bezzwłocznie po dostarczeniu aktu zgonu, ale okres prolongaty nie może przekroczyć (45) dni od daty śmierci. 3. Kolejność kuponów przelotu Przewoźnik akceptuje kolejność kuponów lotów według miejsca startu wskazanego w Bilecie. W przypadku, gdy Pasażer w swojej podróży międzynarodowej nie wykorzysta pierwszego Kuponu Przelotu i rozpocznie podróż od Zaplanowanego Miejsca Postoju lub Międzylądowania, Przewoźnik ma prawo nie przyjąć Biletu Pasażera i unieważnić go. Każdy Kupon Przelotu jest akceptowany na przewóz z wpisaną datą rezerwacji i klasą usługi. Jeśli Kupony Przelotu wystawione są bez rezerwacji, rezerwacja na życzenie Pasażera jest możliwa pod warunkiem uiszczenia przez niego stosownej opłaty i istnienia wolnego miejsca na wybrany lot. 3.4 Nazwa i adres przewoźnika Nazwa Przewoźnika może być umieczona na Bilecie w formie nazwy skróconej. Na Bilecie jako pierwsza z rzędu widnieje nazwa Przewoźnika, a obok niej w rubryce Przewoźnik wpisana jest nazwa portu lotniczego dla przedmiotowego odlotu, który uznaje się za adres Przewoźnika. Strona 6 z 22

7 Miedzylądownia (Stopovers / Stopover Points) Zezwolenia na przerwy w podróży Pasażerów w Zaplanowanych Miejscach Postojów (zgody na Międzyladowania) mogą być uzyskane zgodnie z treścią postanowień Warunków Przewoźnika i rozporządzeń rządowych. CENY I OPŁATY 1. Postanowienia ogólne Cena za bilet zawiera przewóz pomiędzy miejscem startu i lądowania samolotu. Jeśli Przewoźnik nie pobierze od Pasażera dodatkowej opłaty, cena za Bilet nie będzie zawierać przewozu drogą lądową pomiędzy portami lotniczymi czy portem lotniczym a terminalami miejskimi. 2 Możliwość pobierania innych opłat Opłaty, jakie mogą być zastosowane, bez względu na fakt czy zostały ogłoszone czy nie przez Przewoźnika bądź też w jego imieniu, określane są zgodnie z Warunkami Przewoźnika. Możliwe do zastosowania opłaty podlegają Warunkom Przewoźnika i rozporządzeniom Rządu, i zapewniają przewóz poczynając od wykorzystania pierwszego Kuponu Przelotu Biletu odnosząc się do daty lotu rozpoczynającej przewóz. W przypadku, gdy pobrana opłata nie jest opłatą możliwą do zastosowania, i jeśli zgodnie z Warunkami Przewoźnika zaistnieje tutaj różnica w cenie, jest ona dopłacana przez Pasażera bądź też jemu zwracana. 3. Trasy lotów W przypadku, gdy w Warunkach Przewoźnika nie zostanie postanowione inaczej, opłaty mogą stosowane wyłącznie do tras lotów ujętych w rozkładzie lotów. Jeśli identyczna cena została ustalona na więcej niż jedną trasę, Pasażer dysponuje możliwością wyboru trasy przed wystawieniem biletu. W przypadku, gdy Pasażer osobiście nie wybierze trasy, Przewoźnik sam dokona jej wyboru. 4 Podatki, opłaty i koszty W przypadku, gdy w Warunkach Przewoźnika nie zostanie przewidziane inaczej, związane z Pasażerem bądź ze skorzystaniem przez niego z jakiejkolwiek usługi lub możliwości, jakiekolwiek, pobierane przez Rząd, inne uprawnione władze czy instytucje lub przez zarządcę portu lotniczego podatki, opłaty i koszty dodawane są do ogłoszonych opłat i kosztów i opłacane przez Pasażera. 5. Kursy walut Opłaty i koszty mogą być uiszczane w każdej walucie, jaką zaakceptuje Przewoźnik. W przypadku, gdy opłata zostanie uiszczona w walucie innej niż ogłoszona, opłata taka zostanie zrealizowana wg kursu walut ustalonego przez Warunki Przewoźnika. REZERWACJE 1. Realizacja rezerwacji Strona 7 z 22

8 Rezerwacje, które przez Przewoźnika lub jego autoryzowanego agenta nie zostały odnotowane jako potwierdzone, nie funkcjonują jako zrealizowane. Niektóre taryfy cenowe, co zaznaczone jest w Warunkach Przewoźnika, zawierają zasady ograniczające lub znoszące prawo Pasażera do zmiany lub anulacji rezerwacji. 2. Ograniczenie okresu wystawiania biletów W przypadku, gdy Pasażer nie uiści opłaty za Bilet w okresie wyznaczonym dla Wystawiania Biletów (bądź jeśli Przewoźnik nie dokona tej procedury jako zakup biletu kredytowego), Przewoźnik ma prawo do anulacji rezerwacji. 3. Dane osobiste Pasażer zgadza się na przekazanie Przewoźnikowi danych osobistych dotyczących jego osoby w celu realizacji rezerwacji w związku z przewozem oraz możliwości skorzystania z usług pomocniczych, ułatwienia procedur migracyjnych i wjazdowych, jak też w celu udostępnienia ich instytucjom rządowym. W związku z realizacją powyższych celów Pasażer upoważnia Przewoźnika do przechowywania tych danych w każdym kraju i przekazywania ich biurom swoim oraz innych Przewoźników, jak również jednostkom wykonującym tego typu usługi. 4. Miejsce w samolocie Przewoźnik nie zapewnia Pasażerowi konkretnego miejsca do siedzenia w samolocie, a Pasażer zgadza się na przydzielenie mu przypadkowego miejsca zgodnego z klasą usługi określoną w Bilecie. 5. Niewykorzystanie przydzielonego miejsca W przypadku niewykorzystania zarezerwowanego miejsca Przewoźnik może zażądać od Pasażera uiszczenia stosownej, ujętej w Warunkach Przewoźnika opłaty od usługi. 6. Potwierdzenie rezerwacji Przewoźnik ma prawo zażądać od Pasażera potwierdzenia rezerwacji na odlot i powrót w sposób zgodny z zasadami oraz w okresach opisanych w Warunkach Przewoźnika. Niespełnienie takiego żądania może zaskutkować anulacją rezerwacji na odloty lub powroty. 7. Anulacja rezerwacji na odlot przez Przewoźnika W przypadku, gdy Pasażer nie powiadomi Przewoźnika o zamiarze niewykorzystania rezerwacji, Przewoźnik może zażądać anulacji bądź anulować rezerwacje na niektóre odloty lub powrót związane z daną trasą. ODPRAWA ( CHECK-IN ) Pasażer, w celu dokonania formalności związanych z przekraczaniem granicy państwa i procedur przypisanych odprawie biletowej i odlotowi samolotu, ma obowiązek stawić się o takiej porze, która umożliwi mu nie spóźnienie się na wezwanie Przewoźnika ogłaszającego odprawę biletową w danym miejscu lub przejście przez bramkę odprawy biletowej. W przypadku, gdy Pasażer nie stawi się na czas na miejsce danej odprawy biletowej lub ww bramki czy też nie będzie dysponował dokumentami tożsamości niezbędnymi do odbycia podróży bądź też nie będzie do niej przygotowany, Przewoźnik anuluje przeznaczone dla niego miejsce i nie dopuści Strona 8 z 22

9 do opóźnienia odlotu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za koszty lub straty, jakie mogą być następstwem nie wywiązania się Pasażera z warunków postawionych niniejszym punktem. OGRANICZENIE I ODMOWA PRZEWOZU Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażera lub Bagażu Pasażera ze względów bezpieczeństwa lub korzystając z prawa do oceny sytuacji zachowuje prawo do odmowy w sytuacjach, jak poniżej lub do nich podobnych : kiedy odmowa jest niezbędna w aspekcie przestrzegania jakichkolwiek przepisów prawa, zasad czy rozporządzeń, jakie mogą zastosować państwa czy kraje, w których ma miejsce start, przylot czy tranzyt Pasażera czy Bagażu, kiedy zachowanie, wiek bądź stan psychiczny lub fizyczny Pasażera budzą wątpliwości, (i) jeśli wymaga szczególnej pomocy Przewoźnika lub (ii) jego obecność budzi sprzeciw lub jest powodem dyskomfortu pozostałych Pasażerów lub (iii) stwarza ryzyko lub naraża na niebezpieczeństwo pozostałe osoby lub należące do nich rzeczy lub jeśli taka odmowa jest niezbędna z powodu nieprzestrzegania przez Pasażera zarządzeń Przewoźnika odmówi poddania się kontroli bezpieczeństwa, (i) nie zapłaci możliwej do zastosowania taryfy cenowej lub kosztów czy też koniecznych do zapłaty podatków bądź nie zostaną zrealizowane postanowienia kredytowe uzgodnione pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem lub płatnikiem jego Biletu, (ii) nie posiada niezbędnych dokumentów tożsamości lub (iii) może usiłować wjechać do państwa, przez które będzie przejeżdżał tranzytem lub (iiii) może zniszczyć dowód tożsamości w trakcie lotu lub (iiiii) w sytuacji, gdy Przewoźnik zażąda od niego koniecznych do okazania załodze lotu dokumentów podróży, a on ich nie okaże lub W przypadku, gdy okazany przez Pasażera Bilet : (i) został uzyskany w sposób bezprawny lub zakupiony u innej osoby nie będącej wystawiającym go Przewoźnikiem bądź autoryzowanym agentem, lub (ii) istnieje raport stwierdzający, że Bilet został skradziony lub zagubiony, lub (iii) jest to Bilet fałszywy lub (iiii) jakakolwiek inna osoba poza Przewoźnikiem lub autoryzowanym agentem dokonała w nim zmian bądź wyrwała go. ( W tej sytuacji Przewoźnik zastrzega sobie prawo do konkwiskaty takiego Biletu), lub osoba okazująca Bilet nie będzie w stanie udowodnić, że jest tą samą osobą, Strona 9 z 22

10 która została w Bilecie wpisana do rubryki Nazwisko Pasażera. ( W tej sytuacji Przewoźnik zastrzega sobie prawo do konkwiskaty takiego Biletu ). OGRANICZENIA W PRZEWOZIE PASAŻERÓW Zgodnie z Warunkami Przewoźnika zgodę na przewóz dzieci bez opieki, Pasażerów wymagających pomocy, kobiet w ciąży i osób chorych uzyskuje się przed lotem u Przewoźnika i zgoda ta może podlegać przepisom i regulaminom Przewoźnika. W przypadku, gdy stan zdrowia takiego Pasażera ulegnie podczas lotu pogorszeniu, Przewoźnik nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. PRZEDMIOTY/SUBSTANCJE NIE PRZYJMOWANE NA BAGAŻ 1. Do Bagażu Pasażera nie zalicza się przedmiotów/substancji, jak poniżej : (i) przedmiotów niezgodnych z definicją Bagażu zamieszczoną w pkt.1, (ii) przedmiotów/substancji noszących cechy mogące spowodować niebezpieczeństwo dla samolotu lub osób nim lecących bądź Bagażu/towarów, które to zostały zdefiniowane jako przedmioty/substancje niebezpieczne na użytek Bezpiecznych Przewozów Drogą Lotniczą w Dyrektywach Technicznych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i w Warunkach Przewozu Przedmiotów/Substancji Niebezpiecznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) oraz w Warunkach Przewoźnika.( Na życzenie więcej informacji można uzyskać od Przewoźnika), (iii) przedmioty/substancje, których przewożenia zabraniają przepisy prawne, warunki bądź rozporządzenia państw skąd przedmioty/substancje takie miałyby odlatywać lub przylatywać czy też nad nimi przelatywać, (iiii) przedmioty, które wg opinii Przewoźnika nie nadają się do przewozu ze względu na ich wagę czy rozmiar lub takie, które charakteryzują się cechami predystynującymi je do rozbicia/połamania się bądź zepsucia. (iiiii) żywe zwierzęta nie wymienione w zasadach umieszczonych w pkt.10, Oprócz broni palnej i jej wyposażenia/części zamiennych/amunicji używanej w łowiectwie i sporcie zabrania się przewożenia innej broni w postaci bagażu. Broń palna i jej wyposażenie/części zamienne/amunicja używana w łowiectwie i sporcie może być przyjęta na Bagaż Zarejestrowany w sposób i w stopniu określonym przez Warunki Przewoźnika. Broń palna musi być zapakowana we właściwy sposób, ponadto zabezpieczona i bez amunicji. Przewóz wyposażenia/części zamiennych broni i amunicji, jak już nadmieniono w pkt. 2, podlega Warunkom Przewozu Przedmiotów/Substancji Niebezpiecznych autorstwa IATA oraz Dyrektywach Technicznych autorstwa ICAO. Pasażer w Bagażu Zarejestrowanym nie ma prawa umieścić przedmiotów mogących się zbić/połamać lub przedmiotów/substancji psujących się, arykułów elektronicznych,pieniędzy, biżuterii, wartościowych metali/minerałów, wyrobów ze srebra, weksli lub innych wartościowych dokumentów handlowych, paszportów oraz pozostałych dokumentów tożsamości czy tym podobnych przedmiotów/dokumentów. Broń taka, jak antyczna broń palna, miecze, sztylety, noże itp.przedmioty, których wymiary, ilość i sposób przewożenia zgodny jest ze wskazanym w Warunkach Przewoźnika, mogą być przyjęte na Bagaż Rejestrowany, natomiast nie zostaną przyjete do kabiny Pasażerskiej. Strona 10 z 22

11 Bez względu na fakt, który z wymienionych w pkt. 1. i 2. przedmiotów jest przewożony oraz na to, czy jego przewóz w formie Bagażu jest zabroniony czy nie, przewóz ten podlega opłatom przewozowym, ograniczeniu odpowiedzialności oraz postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu. 2. Prawo do odmowy przewozu Przewoźnik zachowuje prawo do odmowy przewozu jako Bagażu przedmiotów zabronionych określonych w pkt.1., jak też przedmiotów tego typu, a ponadto, jeśli istnienia tych przedmiotów nie zauważył przy pierwszej lub kolejnej podróży, a zauważył dopiero przy następnej, również w tej sytuacji ma prawo odmówić ich przewozu. Przewoźnik może odmówić przewozu jako Bagaż jakiegokolwiek przedmiotu ze względu na jego rozmiar, kształt, wagę oraz właściwe dla niego cechy. W przypadku, gdy Przewoźnik nie zawarł wstepnej umowy lub wstępnych uzgodnień z Pasażerem w temacie przewozu nadbagażu, prawo do nieodpłatnego przewozu przekraczającego wagowo Bagażu może być wykorzystane w ten sposób, że Przewoźnik może go przewieźć kolejnymi przelotami. W przypadku, gdy zawartość bagażu nie została umieszczona w opakowaniach podróżnych zapewniających standardowo bezpieczny ich przelot,t.j. W torbach, walizkach lub innych opakowaniach, Przewoźnik ma prawo do odmowy nadania takiego Bagażu jako Bagaż Rejestrowany. 3. Prawo do przeszukania bagażu Jeśli Pasażer nie powiadomił Przewoźnika, pkt.2, że on sam lub w swoim Bagażu posiada jakikolwiek typ broni, jej wyposażenia/części zamiennych lub amunicji opisanych w pkt.1, Przewoźnik z własnej inicjatywy może dokonać takich ustaleń prosząc Pasażera o zgodę na na przeszukanie samego Pasażera i jego Bagażu. W sytuacji, gdy Pasażer będzie nieobecny może sam dokonać bądź zlecić przeszukanie. Jeśli Pasażer nie zastosuje się do tego żądania, Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażera i jego Bagażu. 4. Bagaż rejestrowany Z chwilą dostarczenia Bagażu Rejestrowanego do Przewoźnika, Przewoźnik opatruje każdą składową część Bagażu w Wywieszkę Bagażu i przejmuje Bagaż pod swoją opiekę. Jesli na Bagażu nie zostały umieszczone nazwisko, skróty lub identyfikatory osobowe, Pasażer przed dostarczeniem Bagażu opatruje Bagaż w etykietę lub notatkę zawierającą jego dane osobiste (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). O ile Przewoźnik nie zadecyduje, że jest to niepraktyczne, (jeśli tak zadecyduje, to Przewoźnik przewiedzie Bagaż następnym dogodnym lotem), Bagaż Rejestrowany zostanie przewieziony razem z Pasażerem. 5. Prawo do nieodpłatnego przewozu bagażu Pasażerowie mają Prawo do Nieodpłatnego Przewozu Bagażu na zasadach i zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w Warunkach Przewoźnika. Strona 11 z 22

12 6. Nadbagaż Pasażer ma obowiązek, w sposób wskazany w Warunkach Przewoźnika, zapłacić za nadbagaż, to jest za tę wagę Bagażu, która przekracza jego Prawo do Bezpłatnego Bagażu. Przewoźnik zaś ma prawo odmówić przewozu bagażu przekraczającego Prawo do Bezpłatnego Bagażu i/lub odmówić przewozu niezapłaconego nadbagażu. 7. Zgłoszenie wartościowego bagażu i związana z tym opłata Przewoźnik w Warunkach Przewoźnika przyznaje Pasażerowi prawo do dokonania Zgłoszenia Wartościowego Bagażu, jaka przekracza standartową odpowiedzialność Przewoźnika wobec Pasażera z tytułu przewozu Bagażu Rejestrowanego. Na skutek takiego zgłoszenia Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty wg taryfy Warunków Przewoźnika. Jeśli następny Przewoźnik mający przewieźć ten sam Bagaż Rejestrowany będzie pozbawiony możliwości przyjęcia Zgłoszenia Wartościowego Bagażu, może on odmówić tej procedury. 8. Bagaż nierejestrowany 1. Bagaż Nierejestrowany, jaki Pasażer zabiera ze sobą na pokład samolotu, musi być umieszczony pod poprzedzającym siedzeniem lub w miejscu zamkniętym. Przedmioty, które Przewoźnik uzna, że posiadają zbyt duże gabaryty bądź są za ciężkie, mogą nie uzyskać zezwolenia na zabranie na pokład. 2. Przedmioty nie nadające się do przewozu w części kargo ( np. instrumenty muzyczne itp. delikatne wyroby) muszą być uprzednio zgłoszone Przewoźnikowi, który zadecyduje o zgodzie zabrania ich za pokład. Za przewóz przedmiotów tego typu może być pobrana odrębna opłata. 9. Odbiór bagażu Bez względu na to, czy Bagaż zostanie dostarczony do miejsca docelowego przylotu lub miejsc będących przerwą w podrózy czy nie, Pasażer jest zobowiązany go odebrać. Do odbioru Bagażu uprawniony jest jedynie posiadacz Kuponu Bagażu i Bagażu, które doręczane są Pasażerowi wyłącznie w chwili jego rejestracji. W przypadku, gdy Kupon Bagażu został sporządzony, a Bagaż opisany jest w inny sposób niż za pomocą Wywieszki Bagażu, brak takiej Wywieszki nie ma wpływu na odbiór Bagażu. W przypadku, gdy osoba żądająca wydania Bagażu nie jest w stanie przedstawić Kuponu Bagażu ani zdefiniować Bagażu poprzez Wywieszkę, a może w sposób zadawalający Przewoźnika udowodnić swoje do niego prawo, Przewoźnik doręczy mu ten bagaż, jednakże pod warunkiem, że Pasażer,na żądanie Przewoźnika, obdarzy go wystarczającą rękojmią z tytułu odszkodowania na wypadek, gdy na wskutek doręczenia niniejszego Bagażu Przewoźnik odniesie szkody czy poniesie starty lub koszty. Jeśli w momencie odbioru Bagażu Pasażer nie wnosi w związku z Bagażem skargi, brak takiej skargi uznawany jest za dowód, że Bagaż został dostarczony i odebrany w dobrym stanie, niewybrakowany i zgodnie z umową przewozową. 10. PRZEWÓZ ZWIERZĄT Przewóz takich zwierząt, jak pies (poza rasami psów, których przewóz jest wykluczony, takimi, jak : amerykański pit bulterier, amerykański staffordshire terrier, bulterrier, staffordshire bul terrier, Strona 12 z 22

13 japoński tosa, dog argentyński, doberman, rottweiller, kot, możliwy jest po uzyskaniu zgody Przewoźnika oraz na podstawie zgody na wjazd bądź przyjazd docelowy zwierzęcia do danego kraju oraz innych dokumentów wymaganych przy jego tranzycie, jak również po udokumentowaniu obowiązujących szczepień i okazaniu zaświadczenia o stanie zdrowia zwierzęcia. Przewóz taki może być zrealizowany wg i po uprzedniej zgodzie Przewoźnika, i odnośnych Warunków Przewoźnika. W przypadku, gdy zwierzę umieszczone w klatce wyposażonej w pożywienie nie zostanie zaakceptowane jako Bagaż bądź nie zostanie przyznane mu prawo do nieodpłatnego przewozu, Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za nadbagaż. Pies przewodnik towarzyszący osobie niewidomej/głuchoniemej oraz jego klatka i pożywienie, podlegając Warunkom Przewoźnika, zakwalifikowane zostały do przewozu jako Bagaż Bezpłatny i nie podlegają opłacie. Odpowiedzialność za zgodę na przewóz zwierzęcia i sposób, w jaki jest on realizowany spada wyłącznie na właściciela. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za jego przewóz w sytuacji, gdy zwierzę nie uzyskało pozwolenia na wjazd lub tranzyt przez dany kraj, państwo lub miejsce, jak też za jego śmierć, chorobę, odniesione rany, zgubienie bądź opóźnienie, jakie spowodowało i nie ponosi odpowiedzialności materialnej czy jakiejkolwiek innej powstałej na wskutek ww okoliczności. TARYFY I ANULACJE LOTÓW Taryfy lotów Przewoźnik realizuje przewóz zgodnie z taryfami opublikowanymi na dany termin lotu i zobowiązuje się dołożenia wszelkich starań do dostarczenia Pasażera wraz z jego Bagażem w rozsądnym okresie czasu. Zmiany w rozkładzie lotów, anulacje, itp. Przewoźnik może zmienić typ samolotu lub trasę lotu z powodów od niego niezależnych, natomiast w przypadku, gdy dojdzie do odwołania lub opóźnienia lotu, lub nie zapewni Pasażerowi dotarcia do miejsca uprzednio potwierdzonego bądź nie zagwarantuje mu połączenia lotniczego typu międzylądowanie czy lot docelowy lub rezerwację na połączenie gwarantujące realizację przylotu docelowego : zapewni Pasażerowi miejsce na inny lot znajdujący się w rozkładzie do dogodnego dla Pasażera miejsca, Zagwarantuje Pasażerowi przelot docelowy wymieniony w jego Bilecie zasadniczym lub innych częściach Biletu samolotem przewidzianym własnym rozkładem lub innych linii lotniczych, bądź zagwarantuje mu przejazd pociągiem. W przypadku, gdy łączna suma opłat, opłata za nadbagaż lub koszty innych usług za zorganizowaną w ten sposób podróż przewyższą podróż pierwotną, Przewoźnik nie obciąży nimi Pasażera, a w sytuacji, gdy okażą się one niższe w stosunku do pierwotnej, Przewoźnik zwróci Pasażerowi wynikającą różnicę lub zwróci Pasażerowi przewidzianą rozdziałem Zwroty stosowną opłatę i w ten sposób ustanie jakakolwiek odpowiedzialność Przewoźnika wobec Pasażera, Przewoźnik nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Pasażera odmawiającego przelotów jw. Strona 13 z 22

14 Poza sytuacjami, gdzie Przewoźnik celowo spowodował Szkodę/Stratę lub Szkoda/Strata powstała na wskutek jego świadomego lekkomyślnego, nieostrożnego działania bądź była skutkiem zaniedbania, nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację lotu lub datę i godzinę startu i lądowania bądź sytuacje, kiedy on sam lub związne z nim osoby trzecie, agenci, przedstawiciele popełnili błędy lub zaniedbania, czy też wynikły one z ich błędnych lub niekompletnych taryf lotów lub innych publikacji o lotach. ZWROTY 1. Postanowienia ogólne W przypadku, gdy Przewoźnik nie zrealizuje przewozu w sposób określony Umową Przewozu lub na życzenie Pasażera nie dokona zmian, Przewoźnik na podstawie Warunków Przewozu oraz niniejszego paragrafu, zwróci mu opłatę z tytułu niewykorzystanego biletu bądź jego części. 2. Osoba uprawniona do odbioru zwrotu Poza przewidzianymi poniżej postanowieniami niniejszego paragrafu, w obliczu braku wystarczającego dowodu, Przewoźnik uprawniony jest do dokonania zwrotu za Bilet osobie, której nazwisko na nim widnieje, lub osobie, która za niego zapłaciła. W przypadku, gdy opłata za bilet została dokonana przez osobę nie będącą Pasażerem, a Przewoźnik w przedmiocie opłaty za bilet obłożył go ograniczeniami, Przewoźnik zwróci opłatę za Bilet wyłącznie osobie,która ją uiściła bądź osobie przez nią wskazanej. W przypadku zwrotu za Bilet zgubiony/utracony, zwrot zostanie dokonany właścicielowi Biletu lub osobie, która w jego imieniu okaże wystarczające dowody, pod warunkiem, że właściciel Biletu przedstawi Kupon Podróżnego lub Pokwitowanie Podróżnego wraz ze wszystkimi niewykorzystanymi Kuponami Przelotu. W przypadku dokonania zwrotu osobie, która przedstawi Kupon Podróżnego lub Pokwitowanie Podróżnego wraz ze wszystkimi niewykorzystanymi Kuponami Przelotu, a ponadto, na podstawie postanowień niniejszego rozdziału, uznanej przez Przewoźnika za uprawnioną do odebrania zwrotu osobie. Taki zwrot za Bilet uznaje się za ważny i zwalniający Przewoźnika od odpowiedzialności oraz wszelkich innych zobowiązań z tytułu innych potencjalnych zwrotów. 3. Zwrot przymusowy W przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, nie będzie w stanie wykonać lotu zgodnie z rozkładem lotów, nie wykona Przerwy w Podrózy w miejscu wskazanym w Bilecie lub zaplanowanym, nie zapewni dowozu Pasażera do miejsca uprzednio zagwarantowanego lub nie umożliwi Pasażerowi zarezerwowanego przelotu łączącego, kwota zwrotu będzie obejmowała : - kwotę będącą równowartością za niewykorzystaną dowolną część Biletu, W przypadku, gdy część Biletu została wykorzystana, Przewoźnik dokona zwrotu w przypadkach, jak poniżej : (i) po zastosowaniu możliwych zniżek i potrąceniu opłat za opłaty biletów w jedną stronę od miejsca przewania podróży do miejsca docelowego lub do miejsca kolejnej Przerwy w Podróży lub (i) różnicę wynikającą z ceny Biletu i opłaty dokonanej za wykorzystany przewóz. Strona 14 z 22

15 4. Zwrot na życzenie W przypadku, gdy Podróżny zażąda zwrotu opłaty za Bilet z przyczyn innych niż wskazane w niniejszym paragrafie, tj. : Przewoźnik zwróci opłatę będącą równowartością dowolnej niewykorzystanej części biletu po odliczeniu zniżek i kosztów manipulacyjnych, Przewoźnik zwróci różnicę powstałą pomiędzy zapłaconą ceną Biletu a wykorzystanymi na podstawie tego Biletu przelotami. Opłata ta będzie stanowić równowartość dowolnej niewykorzystanej części biletu po odliczeniu zniżek i kosztów manipulacyjnych. 5. Zwrot za utracony bilet W przypadku, gdy zgubiony zostanie Bilet lub jakaś jego część, Przewoźnik może dokonać zwrotu opłaty za ten Bilet na zasadach określonych w poniższych punktach, pod warunkiem, że zostaną mu dostarczone wiarygodne argumenty przemawiające za jego zgubieniem oraz zostaną pokryte, jakie mogą być w tym przypadku zastosowane, związane z usługą, koszty manipulacyjne. W przypadku, gdy Bilet lub jakaś jego część nie zostanie wykorzystana, nie zostanie ponownie wystawiony lub zwrot za niego nie zostanie zrealizowany, W przypadku, gdy osoba, na rzecz której dokonuje się zwrotu, podpisze, przedłożone jej przez Przewoźnika oświadczenie, w którym zobowiąże się do zwrotu wniesionej za Bilet opłaty, w przypadku, jeśli zagubiony Bilet zostanie przez kogoś wykorzystany lub dokonany zostanie zwrot na rzecz osoby trzeciej. 6. Prawo do odmowy zwrotu opłaty za bilet Przewoźnik zachowuje prawo do odmowy zwrotu opłaty za Bilet w przypadku, jeśli wysunięto żądanie zwrotu za Bilet, którego okres ważności przewidziany Warunkami Przewoźnika dobiegł końca. Ma prawo do odmowy zwrotu opłaty za Bilet, w przypadku, gdy Podróżny nie przedłoży Przewoźnikowi wiarygodnych dowodów, iż miał zezwolenie na pobyt w kraju, w którym przebywał lub opuści kraj innego Przewoźnika lub obszar kraju należący podlegający innemu przewozowi, bądź też, gdy nie okaże Przewoźnikowi lub przedstawicielom/władzom rządowym danego kraju Biletu będącego dowodem na usiłowanie opuszczenia terytorium przedmiotowego kraju. 7. Kurs waluty Wszelkie zwroty za Bilety dokonywane są na podstawie przepisów prawnych kraju zakupu i zwrotu Biletu oraz dotyczących tej materii rozporządzeń, warunków i regulaminów. Podlegający obowiązującym przepisom zwrot dokonywany jest w walucie zakupu Biletu. Jednakże zgodnie z Warunkami Przewoźnika może być zrealizowany w walucie innej niż waluta zakupu. Strona 15 z 22

16 8. Podmiot dokonujący zwrotu Zwrotu na życzenie ma prawo dokonać jedynie Przewoźnik wystawiający Bilet lub uprawniony przez niego w tym przedmiocie Agent. ZACHOWANIE PASAŻERA NA POKŁADZIE SAMOLOTU W przypadku, gdy przebywający na pokładzie Pasażer zachowuje się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla innych osób bądź mienia, uniemożliwia personelowi pokładowemu wykonywanie swoich obowiązków lub nie wykonuje jego poleceń, bądź też jego zachowanie budzi poważne obawy i pozostali Podróżni wysuwają pod jego adresem poważne ostrzeżenia, Przewoźnik, w celu zapobiegnięcia rozwojowi wypadków, ma prawo do przedsięwzięcia środków zapobiegawczych, z unieszkodliwieniem Pasażera włącznie. Pasażer nie może używać na pokładzie przenośnego radia, zdalnie sterowanych zabawek, walkie-talkie, gier elektronicznych ani instrumentów emitujących fale. Podróżny, bez wyraźnej zgody Przewoźnika, nie może uzywać wszelkiego rodzaju emitujących urządzeń elektronicznych poza przenośnymi urządzeniami rejestrującymi, aparatami słuchowymi i akcesoriami medycznymi regulującymi pracę serca. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRZEWOŹNIKA Jeśli Przewoźnik w trakcie realizacji umowy przewozu drogą lotniczą dokona ustaleń na dostarczenie usług przez podmioty trzecie, poza przypadkiem zaniedbania ze swojej strony, nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. PRZEPISY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 1. Postanowienia ogólne Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych, rozporządzeń, zarządzeń, regulaminów, rozkazów, wymogów, w tym wymogów podróży stawianych przez kraje, w których startuje, ląduje, czy nad którymi przelatuje, jak też Warunkom Przewoźnika i wynikająch z nich zarządzeń. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niestosownie się lub zakres/sposób stosowania się Podróżnych do ww wymagań, z ustnym lub pisemnym wymogiem posiadania wizy czy innych niezbędnych dokumentów, bądź też z tytułu pomocy lub informacji udzielonych przez dowolny personel lub agenta Przewoźnika, jak również za nieposiadanie przez Podróżnych wiz itp.dokumentów czy nieprzestrzegania przez Podróżnych przepisów prawa, rozporządzeń, zarządzeń, regulaminów, rozkazów, wymogów, w tym różnych potrzeb, warunków i zasad. 2. Dokumenty podróży Podróżny zobowiązany jest do okazania wszelkiego rodzaju dokumentów wyjazdowych, wjazdowych, zdrowotnych oraz innych przedmiotowo związanych wymaganych przepisami prawa, zarządzeniami, regulaminiami czy innymi wymogami. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera bądź żądania zwrotu kosztów z tytułu poniesionych jakichkolwiek strat wyrządzonych przez Pasażera, który nie zastosował się do obowiązujących przepisów prawnych, zarządzeń, rozporządzeń, regulaminów, rozkazów, wymogów i wymagań, lub też Pasażera, który nie posiada wymaganych przepisami dokumentów, czy wreszcie Pasażera, który nie wyraża zgody na skopiowanie na użytek własny Przewoźnika takich dokumentów. Strona 16 z 22

17 3. Odmowa wjazdu na terytorium kraju Bez względu na fakt, że Pasażer nie został wpuszczony na terytorium kraju docelowego czy tranzytowego, a przepisy rządowe bądź inne podstawy prawne wymagały będą od Przewoźnika przetransportowania takiego Pasażera do miejsca rozpoczęcia podróży lub cofnięcia go do innego miejsca, Pasażer taki zobowiązany jest do uiszczenia stosowanej taryfy. W związku z powyższym Przewoźnik ma prawo do zaliczenia na poczet takiej opłaty części zapłaconego Biletu odnoszącego się do niewykorzystanej podróży czy też zarekwirowania jakichkolwiek środków finansowych czy należności Podróżnego znajdujących się u Przewoźnika. W sytuacji, gdy Pasażerowi odmówiono wjazdu bądź wydalono go do dowolnego kraju, Przewoźnik nie ma obowiązku zwrotu opłaty za przewóz, która została już pobrana. 4. Kary pieniężne, koszty zajęcia i pozostała odpowiedzialność finansowa pasażera W przypadku, gdy Pasażer nie zastosuje się do przepisów prawa, rozporządzeń, zarządzeń, regulaminów, rozkazów, warunków czy wymogów podróży lub nie dostarczy wymaganych dokumentów, a Przewoźnik będzie z tego tytułu zmuszony do zapłacenia za niego jakiejkolwiek kary pieniężnej, realizacji płatności czy uiszczenia opłaty, Pasażer ma obowiązek natychmiastowego zwrotu takiej należności. Przewoźnik ma prawo do zaliczenia na poczet spłaty takiego długu opłaty za zapłacony niewykorzystany przelot lub jego część, zatrzymania znajdujących się u niego jakichkolwiek środków finansowych należących do Pasażera i wykorzystania ich na poczet opłaty za przewóz i zachowania na swoją rzecz. 5 Kontrola celna W przypadku, gdy jest to wymagane, Pasażer ma obowiązek być obecny przy kontroli celnej lub innej kontroli, jaka może być wykonana przez uprawnione go tego władze, dotyczącej jego Bagażu Rejestrowanego i Nierejestrowanego. W przypadku niezastosowania się Pasażera do tego wymogu Przewoźnik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody i straty Pasażera. 6 Środki bezpieczeństwa Pasażer ma obowiązek poddania się jakiejkolwiek kontroli bezpieczeństwa bez względu na fakt, czy będzie ona wykonana przez władze straży granicznej, portu lotniczego czy personel Przewoźnika. POŁĄCZONE LOTY RÓŻNYCH PRZEWOŹNIKÓW Wykonywane jeden po drugim przeloty różnych Przewoźników mogą być realizowane na podstawie jednego tego samego Biletu lub jednego Biletu głównego wraz z Biletem Załączonym na pozostałe przeloty i w efekcie są one traktowane jako jeden przewóz. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWSTAŁE STRATY W przypadku, gdy dany przelot realizowany jest w ramach ww Konwencji międzynarodowej, podlega on zasadom, warunkom i ograniczeniom zawartym w postanowieniach przedmiotowych dla kwestii odpowiedzialności w Konwencji w taki sposób, że są one dla tego przelotu nadrzędne. W związku z przewozami nie mającymi charakteru międzynarodowego : Tam, gdzie przepisy prawa tureckiego mogą być zastosowane, odpowiedzialność Przewoźnika podlega postanowieniom art.2920 Ustawy o Tureckim Lotnictwie Cywilnym. Strona 17 z 22

18 Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody/straty, jakie poniósł Pasażer i jego Bagaż wyłącznie w przypadku, gdy powstały one z winy i błędu Przewoźnika. W przypadku, gdy wina/błąd jest wspólna, ponoszona na podstawie obowiązujących przepisów odpowiedzialność Przewoźnika może być ograniczona lub zniesiona. Poza przypadkami, kiedy Przewoźnik celowo wyrządza szkodę lub kiedy jest świadom, iż jego nieostrożne i lekkomyślne zachowanie może spowodować straty bądź, gdy miejsce miało wyraźne zaniedbanie : Zakres odpowiedzialności Przewoźnika z tytułu śmierci, odniesionych ran czy uszkodzeń ciała Pasażera została zmniejszona Konwencję Warszawską wprowadzającą zmiany do Protokołu Haskiego. Jeśli natomiast występuje odrębne ograniczenie odpowiedzialności na podstawie stosownych przepisów, należy je zastosować. W przypadku, gdy Ogólne Warunki Przewozu nie stanowią inaczej, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia. Bez względu na fakt czy postanowienia Konwencji mają zastosowanie, w celu, aby warunki ustalone powyżej nie stwarzały kontrowersji : Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody/straty powstałe tylko podczas własnego lotu. Przewoźnik wystawiający Bilet na przeloty innego przewoźnika, jak też rejestrujący na te loty Bagaż, działa jedynie jako przedstawiciel tego przewoźnika. Ponadto, Pasażer ma prawo do założenia sprawy sądowej w związku z Bagażem Rejestrowanym jedynie przeciw pierwszemu lub ostatniemu przewoźniowi. W przypadku, gdy zaniedbanie Przewoźnika nie miało miejsca nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł Bagaż Nierejestrowany. Jeśli szkoda powstała na wskutek współwiny Pasażera, odpowiedzialność może być wspólna i podlegać właściwym w tym przedmiocie przepisom. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę/stratę powstałą na wskutek postępowania w myśl przepisów prawa, rozporządzeń rządu, wymogów czy potrzeb w takim samym stopniu, jak nie ponosi za powstanie ww z tytułu niezastosowania się do ich przez Pasażera. Poza sytuacjami, kiedy Przewoźnik nie wyrządził szkody celowo, świadomie nie postepował w sposób lekkomyślny i nieostrożny wiedząc, iż takie czyny mogą spowodować straty bądź też nie wystapiło zaniedbanie, jego odpowiedzialność za 1 kg Bagażu Rejestrowanego wynosi 250 Franków Poincare, a za Bagaż Nierejestrowany 5000 Franków Poincare jednorazowo dla jednego Pasazera. W wielu krajach, na podstawie obowiązujących tam przepisów, stosowana jest równowartość 250 Franków Poincare wynosząca 20 USD i 400 USD za 5000 Franków Poincare, jak również równowartości tych kwot wypłacanych w walutach lokalnych, z tym zastrzeżniem, że jeśli w krajach tych obowiązują inne ograniczenia, to mają one odpowiednio zastosowanie. Jeśli waga Bagażu nie zostanie odnotowana na Kuponie Bagażowym, to odszkodowanie przewiduje równowartość łącznej wagi Bagażu Rejestrowanego dla danej klasy usługi, co ujęte jest w Warunkach Przewoźnika, jednakże, nie przekraczającej wagowo Prawa do Bezpłatnego Bagażu. W przypadku, gdy Pasażer, na podstawie pkt.9.7 w związku z Bagażem Rejestrowanym złożył Zgłoszenie Dodatkowej Wartości, Przewoźnik ma obowiązek wypłacić kwotę odszkodowania do kwoty zgłoszonej ww Zaświadczeniem. W celu nieprzekraczania limitu odpowiedzialności finansowej Przewoźnika odpowiedzialność ta została ograniczona do możliwego do udowodnienia rzeczywistego rozmiaru szkody. Poza tym Przewoźnik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody/straty poniesione z premedytacją. Strona 18 z 22

19 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy Pasażer zostanie zraniony przez przedmiot, który umieścił on w swoim Bagażu Pasażerskim, ani też kiedy Bagaż ten zostanie uszkodzony. W sytuacji, gdy dowolny Bagaż Pasażera wyrządzi szkodę innemu Pasażerowi bądź przedmiotom do niego należącym czy też przedmiotom będących własnością Przewoźnika, odszkodowanie za wszelkie poniesione na wskutek tych działań straty i szkody leży po stronie Pasażera i zostanie przez niego wypłacone na rzecz Przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione z tytułu przewozu w Bagażu Rejestrowanym takich przedmiotów, jak wyroby, które mogą ulec potłuczeniu, połamaniu i zepsuciu, pieniądze, biżuterię, wartościowe metale i minerały, wyroby ze srebra, weksle oraz inne handlowe papiery/dokumenty wartościowe, paszporty czy inne dokumenty tożsamości itp. Ograniczenia powyższego akapitu nie odnoszą się do jakiegokolwiek przylotu/odlotu na terytorium Stanów Zjednoczonych w sytuacji, w której bagaż z taką zawartością został zaakceptowany podczas kontroli bagażowej. Jest to wyjątek i ww., ujęte w regulaminie i zgodne z przepisami prawa ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika pozostają dla niego obowiązujące. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewóz Pasażera, który poprzez tę podróż będąc w swoim wieku, stanie umysłowym lub fizycznym stwarza sam dla siebie ryzyko lub niebezpieczeństwo i w związku z zaistnieniem ww sytuacji bądź na wskutek pogorszenia się ich stanu, w przypadku, gdy dojdzie do zachorowania, zranienia, odniesienia ran, kalectwa, a nawet śmierci Pasażera, Przewoźnik także nie ponosi z ww przyczyn jakiejkolwiek odpowiedzialności. Warunki, które ograniczają lub znoszą odpowiedzialność Przewoźnika, odnoszą się w niezmieniony sposób do przedstawicieli, agentów, personelu, współpracowników Przewoźnika, jak również do pilota samolotu Przewoźnika i jego przedstawicieli, personelu i współpracowników. Łączna kwota odszkodowania, jaka może być dochodzona od Przewoźnika i jego przedstawicieli, personelu i współpracowników nie może przekroczyć górnego limitu odpowiedzialności Przewoźnika. Wszystkie bez wyjątku wymienione tutaj postanowienia podlegają warunkom odpowiedzialności oraz warunkom ją ograniczającym mającym źródło w przepisach lub zasadach Konwencji bądź w innych obowiązujących przepisach. UMOWA SPECJALNA 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Konwencji o Ujednostajnieniu Niektórych Prawideł Dotyczącch Międzynarodowego Przewozu Lotniczego podpisanej 12 października 1929 r. oraz poprawek do niej wprowadzonych przez Protokół Haski podpisany w Hadze 28 września 1955 r., Przewoźnik korzysta z pewnych limitów ograniczających jego odpowiedzialność finansową. W związku z powyższym Türk Hava Yolları A.O. ( Tureckie Linie Lotnicze S.A. ) na podstawie art.22 pkt. (1) ww Konwencji będące Stroną Umowy IATA Intercarrier Agreement (IIA) i/lub Umowy Measures to Implement IATA Intercarrier Agreement (MIA) oraz/lub jako Przewoźnik stosujący zasady i warunki Dyrektywy Rady EWG (ang.eec) nr 2027/97 w realizowanych przez siebie i na podstawie Konwencji Warszawskiej stosowanych dla wszystkich międzynarodowych przewozów, wyłącznie w kwestii uszkodzeń ciała, zranienia i śmierci Pasażera opierając się na ograniczeniach wskazanych w art.22/1 niniejszej Konwencji odstępuje od stosowania ich i na podstawie art.20/1 tej samej Konwencji odstępuje również od skorzystania z prawa do nieponoszenia odpowiedzialności i wypłaci odszkodowanie w wys.do 113,000-SDR. Türk Hava Yolları A.O. ( Tureckie Linie Lotnicze S.A. ) odnoszą ww obowiązek wyłącznie do lotów realizowanych przez siebie i we własnym imieniu i nieobarczają nim żadnego innego Strona 19 z 22

20 przewoźnika wykonującego swoją część wspólnego przewozu oraz nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za część lotu przez niego realizowaną. W obliczu treści niniejszej Umowy Specjalnej warunki odpowiedzialności finansowej ponoszonej przez Türk Hava Yolları A.O. ( Tureckie Linie Lotnicze S.A. ) wobec swoich Pasażerów określone zostały przez IIA i MIA oraz regulacje prawne EWG nr 2027/97. W przypadku stosowania, interpretacji czy niekompatybilności zasad/warunków wymienionych powyżej z zasadami/warunkami opisanymi powyżej, podstawą rozstrzygającą są zasady/warunki powyższe. 2 Odpowiedzialność Przewoźnika A. Odpowiedzialność Przewoźnika wobec uszkodzeń ciała, odniesionych ran czy śmierci na skutek wypadku nie podlega żadnym ograniczeniom postanowień Konwencji bądź Kontraktu. B. W przypadku uszkodzeń ciała, zranienia lub śmierci Pasażera Przewoźnik lub jego współpracownicy, w przypadkach do wys.113,000- SDR, nie będą podnosić kwestii, iż zastosowali wszelkie środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wypadku oraz nie starając się udowodnić, iż wypłata odszkodowania jest niemożliwa nie będą uchylać się od jej wykonania. C. Bez względu na brzmienie pkt.(b), w przypadku, gdy Przewoźnik udowodni, że szkoda/strata powstała z winy działań osoby zranionej bądź zmarłej lub na wskutek winy wspólnej, Przewoźnik, na podstawie ważnych przepisów, może częściowo lub całkowicie odstąpić od odpowiedzialności. D. Za wyjątkiem przypadków tutaj opisanych w pkt.(a) i (B), tj. możliwości rezygnacji z limitu odpowiedzialności Przewoźnika i rezygnacji z nieponoszenia odpowiedzialności finansowej do 113,000- SDR opisanych w ww pkt. (A) i (B), Przewoźnik zachowuje wszelkie prawa do obrony własnej postawy, jakie przyznały mu warunki Konwencji odnoszące się do tego typu roszczeń. Podobnie, Przewoźnik w związku z prawami rodzącymi się z uczestnictwa w odszkodowaniu lub samego prawa do odszkodowania osób trzecich, zastrzega sobie wszelkie prawa do wycofania się w stosunku do pozostałych osób. E. Przewoźnik, włączając do niniejszego aspektu sprawy i przypadki możliwości rezygnacji z limitu odpowiedzialności i rezygnacji z nieponoszenia odpowiedzialności finansowej oraz roszczenia o bezzwrotne odszkodowanie od ZUS lub tp. instytucji i jednostek publicznych, bez względu na rozwój spraw w przyszłości, nie skorzysta z żadnych ww roszczeń. Przedmiotowe roszczenia zostały poddane ograniczeniom przewidzianym w art.22 pkt.1 oraz możliwości skorzystania z rezygnacji i obrony własnej opcji zawartych w art.20 pkt.1. Przewoźnik wypłaci odszkodowanie za szkody/straty, za które może takowe odszkodowanie wypłacić, w wysokości przewyższającej wypłaty odszkodowań zrealizowane przez ZUS lub tp.instytucje czy jednostki publiczne na rzecz osób pozbawionych obecności Pasażera bądź zubożałych na wskutek braku wsparcia z jego strony. (Postanowienie to nie odnosi się do zakładów ubezpieczeń społecznych i tp.instytucji i jednostek publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki ). F. Roszczenia o odszkodowania opierające się na ninieszej Umowie Specjalnej są wyłączone spod jurysdykcji prawa lokalnego danego dla miejsca zamieszkania lub zameldowania Pasażera. W kwestii tej obowiązują postanowienia Konwencji z wyłączeniem art.5 Prawo do Jurysdykcji. Strona 20 z 22

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Program Plusgrade - Regulamin

Program Plusgrade - Regulamin Program Plusgrade - Regulamin Regulamin Poniższy regulamin ( Regulamin ) stosuje się do nowej funkcjonalności o nazwie Plusgrade LP ( Plusgrade ) umożliwiającej wszystkim pasażerom posiadającym potwierdzony

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS wersja 1.0/2014 z 24/04 1. Bagaż rejestrowany. 2 2. Bagaż podręczny.. 3 3. Przewóz zwierząt.. 4 4. Leki.... 4 5. Zaginięcie bagażu oraz uszkodzenia... 5

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

Umowne Warunki Przewozu

Umowne Warunki Przewozu Umowne Warunki Przewozu BILETY: 1. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Umownych Warunków Przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przewozu na oznaczonej trasie i

Bardziej szczegółowo

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa zawarta w w dniu r. pomiędzy.., z siedzibą... zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy...,.Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS, o nr

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2)

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2) 2002R0889 PL 30.05.2002 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 889/2002 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerowie i Bagaż)

Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerowie i Bagaż) Page 1 of 24 Ogólne Warunki Przewozu (Pasażerowie i Bagaż) Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu w przypadku lotów rezerwowanych przez stronę internetową aerlingus.com zależą od przewoźnika. Aer Lingus

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU)

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU) OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU) ARTYKUŁ 1 DEFINICJE O ile nie jest to sprzeczne z kontekstem lub postanowienia niniejszego dokumentu nie stanowią wyraźnie inaczej, poniższe wyrażenia stosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zakres stosowania 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób i bagażu na linii komercyjnej,, LOTNISKO. PKM Katowice Sp. z o.o.

Regulamin przewozu osób i bagażu na linii komercyjnej,, LOTNISKO. PKM Katowice Sp. z o.o. Regulamin przewozu osób i bagażu na linii komercyjnej,, LOTNISKO PKM Katowice Sp. z o.o. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin przewozu osób i bagażu autobusami PKM Katowice Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ)

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna. Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 47/2011 z dnia 13.09.2011 Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna Taryfa i cennik biletów liniowych (TCL-KŚ) Obowiązuje od 1 października 2011

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem?

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem? Podróże w Europie Kiedy pasażerom przysługują bezpłatnie posiłki i napoje? Jak uzyskać odszkodowanie za zagubienie bagażu przez linie lotnicze? Jakie masz prawa w przypadku opóźnienia lotu lub pociągu?

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i we Włocławku (obowiązuje od 11.1.016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ustala się na podstawie artykułu 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz Pasażerów przez PKS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp I. Definicje 1. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2017 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Opóźnienie lub odwołanie. Strona 1 z 7

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym. Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Opóźnienie lub odwołanie. Strona 1 z 7 Prawa pasażerów w transporcie kolejowym Lp. Prawo pasażera Obowiązuje 1. Pasażerom kolei przysługują pewne prawa z reguły wtedy, gdy problem dotyczy połączenia międzynarodowego w obrębie Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o.

Zasady korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. Zasady korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1. Wewnętrzny Układ Komunikacyjny (WUK) jest przeznaczony do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRENING ANTYTERRORYSTYCZNY. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

REGULAMIN TRENING ANTYTERRORYSTYCZNY. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów: 1 Postanowienia Ogólne SŁOWNIK DEFINICJI: REGULAMIN TRENING ANTYTERRORYSTYCZNY Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów: 1.SZKOLENIE wydarzenie o charakterze szkoleniowym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu 1 i we Włocławku 2 (obowiązujące do dnia 10 grudnia 2016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec I Postanowienia wstępne, zakres stosowania zasad i podstawa ich wydania 1 Zasady niniejsze określają warunki przewozu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do Umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2016 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 566/Z/2016 Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 r. Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w Zielonej Górze w dniu 2013 r. PROJEKT pomiędzy., z siedzibą przy.., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla..pod nr KRS.., o

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PODSTAWA PRAWNA

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH PODSTAWA PRAWNA ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA/POBYTU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 1 PODSTAWA PRAWNA Art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo