Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014"

Transkrypt

1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej w roku szkolnym 2013/ 2014

2 Głównym zadaniem sprawdzianu jest zbadanie, w jakim stopniu absolwent szkoły podstawowej opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji. Jednocześnie wyniki jego pozwalają na obiektywne porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów w szkole, gminie, powiecie, województwie i kraju. Wyniki sprawdzianu określają mocne strony ucznia, bądź sygnalizują słabe. Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponad przedmiotowymi umiejętnościami, które powinny być kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce. ORGANIZACJA I PRZEBIEG SPRAWDZIANU 1.Opis arkusza standardowego Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych, wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazywał jedną odpowiedź spośród czterech zaproponowanych. Każde zadanie sprawdzało jedną umiejętność. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zamkniętych uczeń mógł otrzymać 20 punktów. Arkusz zawierał też 6 zadań otwartych (4 zadania krótkiej odpowiedzi i 2 rozszerzonej odpowiedzi). Za poprawne rozwiązanie zadań otwartych również można było uzyskać 20 punktów(8 punktów za zadania krótkiej odpowiedzi oraz 12 za zadania rozszerzonej odpowiedzi). Na napisanie sprawdzianu mieli 60 minut. Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 75 uczniów. 74 uczniów pisało sprawdzian w wersji standardowej S Rozwiązywali go uczniowie bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową. Jedna uczennica pisała sprawdzian S dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i miała wydłużony czas trwania egzaminu o dodatkowe 30 minut. Podstawę zadań sprawdzających umiejętność czytania stanowił tekst popularnonaukowy Zaklęty dźwięk oraz wiersz Muzyka. Zadania sprawdzające umiejętność pisania polegały na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek i zabawek na loterię oraz na napisaniu opowiadania, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Udział punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych obszarach przedstawia Tabela 1.

3 Tabela 1. Plan arkusza standardowego Numer obszaru Obszar standardów wymagań Liczba punktów Procentowy udział Numery zadań standardu egzaminacyjnych badanych umiejętności I Czytanie % 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 II Pisanie 10 25% 25, 26 III Rozumowanie 8 20 % 11, 12, 22, 24 IV Korzystanie z informacji 4 10 % 17, 18, 19, 20 V Wykorzystywanie wiedzy w 8 20% 13, 14, 15, 16, 21, 23 praktyce Ogółem %

4 2. Wyniki uczniów na skali staninowej Na podstawie wyników sprawdzianu wyznaczono przedziały dla dziewięciostopniowej skali staninowej. W kolejnych staninach (od 1 do 9) znajdują się coraz wyższe wyniki. Skalę tę wykorzystuje się m.in. do porównywania wyników w poszczególnych latach. Rozkład wyników uczniów na skali staninowej Stopień skali Poziom (nazwa wyniku) Przedział punktowy dla kraju Liczba uczniów w szkole Procent uczniów w szkole Procent wyników w kraju 1 Najniższy (0-10) 4 5,41% 4,3% 2 Bardzo niski (11-14) 2 2,70% 6,2% 3 Niski (15-19) 7 9,46% 12,0% 4 Niżej średni (20-24) 11 14,87% 17,3% 5 Średni (25-29) 17 22,97% 22,5% 6 Wyżej średni (30-32) 7 9,46% 14,6% 7 Wysoki (33-35) 18 24,32% 13,0% 8 Bardzo wysoki (36-37) 2 2,70% 6,0% 9 Najwyższy (38-40) 6 8,11% 4.1%

5 Tabela 3. Rozkład średnich wyników szkół na skali staninowej w latach Stanin ,8-19,7 5,3 17,1 4,8 17,8 7,0 19,6 2 19,8-21,4 17,2 18,8 17,9 19,5 19,7 21,4 3 21,5-22,8 18,9 20,1 19,6 21,1 21,5 23,0 4 22,9-24,2 20,02-21,4 21,2-22,6 23,1-24,5 5 24,3-25,6 21,5 22,8 22,7 24,3 24,6 26,0 6 25,7-26,9 22,9 24,2 24,4 25,9 26,1 27,5 7 27,0-28,4 24,3 25,9 26,0 27,7 27,6 29,2 8 28,5-30,2 26,0 28,0 27,8 30,1 29,3 31,3 9 30,3-37,0 28,1 36,2 30,2 37,2 31,4 37,7 Staniny oznaczone kolorem pokazują nam wynik średni dla szkoły w poszczególnych latach Skala staninowa umożliwia porównywanie średnich wyników szkół w poszczególnych latach. Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku nie oznacza tego samego poziomu osiągnięć.

6 Średnie wyniki w kraju i w szkole w latach średni wynik Rok Średni wynik w kraju Średni wynik w szkole 25,27 22,75 24,03 25,82 23,44 20,97 23,14 27,23 Średni wynik uzyskany przez uczniów w ubiegłym roku szkolnym to najlepszy wynik od kilku lat. Jest wyższy od średniego wyniku w kraju. Sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej okazał się łatwy. Statystyczny uczeń uzyskał 27,23 punktów na 40 możliwych co oznacza, że opanował 68,1% czynności mierzonych na sprawdzianie. Najwyższy wynik 40 punktów uzyskała 1 osoba, najniższy 1 punkt uzyskał 1 uczeń.

7 Średnie wyniki dla uczniów klas,szkoły, gminy, powiatu, województwa i kraju ,64 27,84 27,23 26,98 26,17 26,28 25, ,73 21 KLASY VI A KLASY VI B KLASY VI C SZKOŁY GMINY POWIATU WOJEWÓDZTWA KRAJU Uczniowie klas VI uzyskali wysokie wyniki ze sprawdzianu- powyżej średniej krajowej, województwa, powiatu i gminy.

8 Średnie poszczególnych klas Lp. Klasa Średnia klasy w ilości zdobytych punktów Średnia klasy procentowo 1. VI a 27,64 pkt. 69,1% 2. VI b 26,17 pkt. 65,43% 3. VI c 27,84 pkt. 69,6% Ogółem 27,23pkt. 68,1% Najlepsi uczniowie w klasach: 1. klasa VI a- Paulina Szyszka - 38 punktów- 95% 2. klasa VI a- Glinka Zuzanna - 38 punktów- 95% 3. klasa VI b- Świtaj Karolina - 40 punktów- 100% 4. klasa VI b Dziczek Natalia - 39 punktów 97,5% 5. klasa VI c Świtaj Jakub - 39 punktów 97,5% 6. klasa VI c Dąbkowska Aneta - 38 punktów 95%

9 Numery zadań Tabela interpretacji wskaźnika łatwości: Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja zestawu zadań 0,00 0, 19 bardzo trudny 0,20 0,49 trudny 0,50 0,69 trudny 0,70 0,89 łatwy 0,90 1,00 bardzo łatwy Stopień trudności zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego Stopień trudności zadania Bardzo Trudne Umiarkowanie Łatwe Bardzo łatwe Łatwość zadania 0,00-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 zamkniętych - 11,14,16 4,17,19,20, 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,18, - otwartych ,22,24,25,

10 Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów naszej szkoły Wskaźnik Wartość wskaźnika Komentarz Liczba piszących sprawdzian 74(+1) 100% uczniów klas VI, w tym jedna uczennica pisała sprawdzian S-8-142( upośledzenie w stopniu lekkimwynik nie został uwzględniony w danych statystycznych) Średnia ilość punktów z wszystkich zadań 27,23 Statystyczny uczeń uzyskał 27,23 na 40 punktów możliwych, czyli opanował 68,1% wiadomości i umiejętności sprawdzanych na teście Łatwość zadań w teście 0,68 Sprawdzian okazał się dla uczniów trudny Łatwość zadań zamkniętych 0,69 Ilość uzyskanych punktów wynosi 1020 na 1480, co stanowi 69% możliwych do uzyskania Łatwość zadań otwartych 0,67 Ilość uzyskanych punktów wynosi 995na 1480, co stanowi 67% możliwych do uzyskania Najwyższy wynik 40 pkt. Wynik uzyskany przez jedną uczennicę Najniższy wynik 1 pkt. Wynik uzyskany przez jednego ucznia Rozrzut 39 pkt. Uczniowie uzyskali wyniki od 1 do 40 pkt.. Różnica między najwyższym a najniższym wynikiem wyniosła 39 punktów

11 Zestawienie średnich wyników sprawdzianu w poszczególnych klasach z podziałem Klasa na standardy ŁATWOŚĆ ZADAŃ Standard Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Średnia VI a 0,76 0,73 0,66 0,62 0,65 0,69 VI b 0,77 0,60 0,59 0,63 0,69 O,65 VI c 0,81 0,76 0,55 0,66 0,61 0,70 Szkoła 0,78 0,70 0,60 0,64 0,65 0,68 Gmina 0,76 0,64 0,58 0,64 0,66 0,66 Powiat 0,71 0,55 0,51 0,57 0,62 0,59

12 ROZKŁAD LICZEBNOŚCI WYNIKÓW WSKAŹNIK WARTOŚĆ W PUNKTACH Wynik średni dla szkoły 27,23 Wynik najwyższy 40 Wynik najniższy 1 Rozkład wyników szóstoklasistów na sprawdzianie 2014 według uzyskanych punktów z poszczególnych obszarów Kategoria umiejętności Maksymalna ilość punktów Średnia klasy VI A Średnia klasy VI B Średnia klasy VI C Średnia szkoły Średni wynik w kraju Czytanie 10 7,56 7,67 8,08 7,77 7,79 Pisanie 10 7,32 6,00 7,64 7,00 5,81 Rozumowanie 8 5,24 4,71 4,40 4,78 4,55 Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce 4 2,60 2,75 2,44 2,59 2,73 8 4,92 5,04 5,28 5,08 4,98

13 Łatwość Interpretacja wskaźników łatwości dla szkoły z rozbiciem na poszczególne zadania 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, I 25 II 26 I 26 II 26 III Zadania 26 IV 26 V

14 INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW ŁATWOŚCI W SZKOLE Nr zad. Obszar standardów wymagań Liczba punktów Sprawdzana czynność Łatwość Klasa VI a Klasa VI b Klasa VI c szkoła 0,86 - łatwe łatwe 1. Czytanie 1 Odczytuje główną myśl tekstu 0,80-łatwe 0,83- łatwe 0,96- bardzo 2. Czytanie 1 Odczytuje informacje zawarte w tekście 0,72- łatwe 0,83- łatwe 0,76- łatwe 0,77 -łatwe 3. Czytanie 1 Odczytuje informacje zawarte w tekście 0,68-4. Czytanie 1 Wnioskuje na podstawie informacji zawartych w tekście 0,67-0,76- łatwe 0,54-5. Czytanie 1 Charakteryzuje bohatera tekstu 0,68-0,76- łatwe 0,70- łatwe 0,76- łatwe 0,69 0,75- łatwe 0,80- łatwe 0,74- łatwe 6. Czytanie 1 Określa uczucie podmiotu mówiącego 0,80- łatwe 0,92 bardzo 0,88- łatwe 0,87- łatwe łatwe 7. Czytanie 1 Odczytuje w wierszu przenośne znaczenie 0,72-łatwe 0,79- łatwe 0,92- bardzo łatwe 0,81- łatwe 8. Czytanie 1 Rozpoznaje bezpośredni zwrot do adresata 0,80- łatwe 0,71- łatwe 0,92- bardzo 0,81- łatwe łatwe 9. Czytanie 1 Określa cechy charakterystyczne tekstu 0,80- łatwe 0,79- łatwe 0,56-0,72- łatwe 10. Czytanie 1 Określa funkcję elementów charakterystycznych dla danego tekstu 0,80- łatwe 0,83 łatwe 0,76- łatwe 0,80- łatwe 11. Rozumowanie 1 Wyznacza wskazania wagi zgodnie z warunkami zadania 0,24-0,33-0,32-0, Rozumowanie 1 Wybiera rysunek przedstawiający figurę w podanej skali 0,84- łatwe 0,67-0,72 -łatwe 0,74- łatwe

15 13. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 14. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1 Oblicza łączną długość krawędzi prostopadłościanu 1 Oblicza największą wielokrotność ułamka dziesiętnego, spełniającą warunki zadania 0,80- łatwe 0,68-0,40-0,54-0,80- łatwe 0,74- łatwe 0,52-0, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 16. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1 Oblicza czas trwania zdarzenia 0,80-łatwe 0,67-0,80-łatwe 0,76-łatwe 1 Oblicza, ile razy jedna wielkość mieści się w 0,44-0,33-0,40-0,39- drugiej 17. Korzystanie z informacji 1 Wykorzystuje informacje z tekstu 0,72- łatwe 0,75- łatwe 0, Korzystanie z informacji 1 wykorzystuje informacje z tekstu 0,80- łatwe 0,83- łatwe 0, Korzystanie z informacji 1 wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (tekstu i cennika ) 20. Korzystanie z informacji 1 wykorzystuje informacje z dwóch różnych źródeł (tekstu i cennika ) 21. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 1 Dorysowuje brakujące ściany siatki prostopadłościanu 22. Rozumowanie 4 Oblicza liczbę miejsc, stosując porównywanie ilorazowe i różnicowe 23. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3 Wyznacza liczbę produktów, które można kupić za określoną kwotę 0,56-0,52-0,56-0,66-0,64-0,67-0,50-0,68-0,71- łatwe 0,56-0, Rozumowanie 2 Oblicza wielokrotność liczby 0,76- łatwe 0, Pisanie 1 I. Pisze ogłoszenie na zadany temat 0,60-0,69 0,77 łatwe 0,64-0,48-0,50-0,54-0,61-0,60-0,72 -łatwe 0,73- łatwe 0,70- łatwe 0,60-0,67-0,46-0,72- łatwe 0,59-

16 1 II. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym 0,72- łatwe 0,88- łatwe 0,72- łatwe 0,77- łatwe 26. Pisanie 3 I. Pisze opowiadanie na zadany temat 0,77-łatwe 0,60-1 II. Dostosowuje styl do treści i formy opowiadania 0,64-0,83- łatwe 0,73-łatwe 0,29-0,48-0,47-2 III. Pisze poprawnie pod względem językowym 1 IV. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym 1 V. Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym 0,84- łatwe 0,69-0,68-0,68-0,63-0,58-0,88- łatwe 0,80- łatwe 0,80- łatwe 0,70- łatwe 0,72- łatwe 0,66- Bardzo łatwe Łatwe Umiarkowanie Trudne

17 Czytanie sprawdzane było 10 zadaniami. Uczniowie rozwiązywali zadania do tekstu popularnonaukowego Juliusza j. Herlingera,,Zaklęty dźwięk oraz do wiersza,,muzyka Jerzego Kamila Weintrauba. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 10 punktów. Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w naszej szkole wyniósł 7,77pkt. Łatwych okazało się 9 zadań, co wskazuje na dobry poziom opanowania sprawdzanych umiejętności. Najłatwiejsze dla naszych uczniów było zadanie 6 (0,87) i zadanie 1 (0,86) Zadanie 6 sprawdzało umiejętność określania uczuć podmiotu mówiącego. Z kolei zadanie 1. sprawdzało umiejętność odczytania głównej myśli tekstu. Umiarkowanie okazało się zadanie 4., gdzie uczeń miał wskazać poprawną odpowiedź na podstawie informacji zawartych w tekście. Aby rozwiązać to zadanie, zdający powinien najpierw wyszukać odpowiedni fragment i na jego podstawie wskazać sformułowany wniosek. Pisanie sprawdzano dwoma zadaniami, za które uczeń mógł otrzymać 10 pkt. Średni wynik w naszej szkole 7 pkt. Zadanie 25. polegało na zredagowaniu ogłoszenia o organizowanej przez samorząd szkolny zbiórce książek i zabawek przeznaczonych na loterię. Napisanie ogłoszenia na zadany temat okazało się dla naszych uczniów. Poprawność ortograficzna nie sprawiła im większych trudności. Zadanie 26. polegało na napisaniu opowiadania. Sprawdzano i niezależnie punktowano następujące aspekty wypowiedzi: rozwinięcie tematu (treść), celowe stosowanie środków językowych, służących funkcjonalności stylu oraz formułowanie wypowiedzi poprawnej pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Trudność w tym zadaniu sprawiło uczniom dostosowanie stylu do treści i formy opowiadania oraz poprawność interpunkcyjna.

18 Rozumowanie sprawdzane było czterema zadaniami. Uczeń mógł uzyskać za ich rozwiązanie 8 pkt. Średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w naszej szkole wyniósł 4,78 pkt. Ten obszar w większości okazał się dla naszych uczniów trudny. Najtrudniejsze okazało się zadanie 11.(0,30), które polegało na wyznaczeniu wskazania wagi zgodnie z warunkami zadania opisanymi w tekście i przedstawionymi na rysunku. Łatwym zadaniem w tym obszarze okazało się zadanie 12.(0,74), gdzie uczniowie mieli wybrać rysunek przedstawiający figurę w podanej skali. Korzystanie z informacji sprawdzano czterema zadaniami zamkniętymi. Dotyczyły one posługiwania się źródłem informacji (tekstem o kolejce liniowej i cennikiem). Za zadania można było uzyskać 4 pkt. Średni wynik uzyskany przez naszych uczniów wynosi 2,59. Trzy zadania z tego obszaru okazały się dla szóstoklasistów (zad. 17, 19 i 20). Zadania 19. i 20. odwoływały się do dwóch różnych źródeł (tekstu i cennika), z których uczniowie mieli wykorzystać podane informacje. Lepiej poradzili sobie z zadaniem 18., gdzie mieli wykorzystać informacje tylko z jednego źródła. Wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawdzano umiejętności wykonywania obliczeń dotyczących czasu, pieniędzy i objętości (uczeń mógł otrzymać 5 pkt.) oraz wykorzystania w sytuacjach praktycznych własności liczb i figur i stosowania ich do rozwiązania problemu ( 3 pkt.). Średni wynik uzyskany przez naszych uczniów wynosi 5,08pkt. Trudność sprawiły zadania 16. i 14. Zadanie 14. polegało na obliczeniu największej wielokrotności ułamka dziesiętnego, spełniającą warunki zadania. W zadaniu 16. należało wyznaczyć liczbę naklejek mieszczących się wzdłuż każdego boku kartki papieru samoprzylepnego. Łatwymi okazały się zadania 13.,15. oraz 23. Zadanie 13. Dotyczyło obliczenia łącznej długości krawędzi prostopadłościanu, a w 15. uczeń miał obliczyć czas trwania zdarzenia. Z kolei w 23. Należało wyznaczyć liczbę produktów, które można kupić za określoną kwotę. Dorysowanie brakujących ścian siatki prostopadłościanu ( zad. 21. ) okazało się.

19 Wnioski z analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty: - prowadzić ćwiczenia w zakresie doskonalenia umiejętności pisania i rozumowania (wykorzystywanie informacji z dwóch różnych źródeł) - doskonalić umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych - ćwiczyć redagowanie krótkich, użytkowych form wypowiedzi - w dalszym ciągu utrwalać środki stylistyczne, ortografię i interpunkcję - pogłębiać umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce w obliczeniach matematycznych i na innych przedmiotach - ćwiczyć umiejętności uczniów wnioskowania na podstawie informacji w tekście

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 0. 01 r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Świecie- 01r. 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W dniu 9 stycznia 2014 r. 49 uczniów klas szóstych z naszej szkoły pisało próbny sprawdzian kompetencji przygotowany przez wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4.04.2013 r Do sprawdzianu przystąpiło 95 uczniów Test

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Rozwiązania zadań i schematy punktowania. (Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących)

SPRAWDZIAN Rozwiązania zadań i schematy punktowania. (Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących) SPRAWDZIAN 2014 Rozwiązania zadań i schematy punktowania (Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących) KWIEIEŃ 2014 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2014

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 6 854 0 60, fax: 6 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453/22/204 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 204 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Rozwiązania zadań i schematy punktowania

SPRAWDZIAN 2014 Rozwiązania zadań i schematy punktowania SPRAWDZIAN 2014 Rozwiązania zadań i schematy punktowania (Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) KWIECIEŃ 2014 Obszar standardów egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2010 roku 8 kwietnia 2010 roku po raz dziewiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014

ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 2013/1014 Strona1 ANALIZA WYNIKÓW ZE SPRAWDZIANU KOMPETENCJI PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE ZA ROK SZKOLNY 213/14 Dnia 1 kwietnia 214 roku ponad 346 576 uczniów w całym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 4a średnia klasy: 17.00 pkt średnia szkoły: 17.66 pkt średnia ogólnopolska: 18.25 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Opracowały: Wanda Gunia Katarzyna Poradyło Dorota Szczepanik Maria Twardzik Pierwszy powszechny

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI entrum Pomiarowo-ydaktyczne 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) 522 91 93, faks (58) 732 74 84, e-mail: biuro@meritum-cpd.pl www.meritum-cpd.pl Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2013r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2013 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Klasa Język polski Matematyka

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Klasa Język polski Matematyka Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon odbył się 10 kwietnia 2014 r. Wzięło w

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 Opracowała: Małgorzata Parzybut NARAMICE, 28.05.2011 Sprawdzian szóstoklasisty w dniu 05.04.2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim

WYNIKI SPRAWDZIANU 2011 w województwie dolnośląskim i opolskim ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 2011

Sprawdzian po klasie szóstej Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 2011 Sprawdzian po klasie szóstej 20 Analiza wyników sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie czerwiec 20 Informacje ogólne Sprawdzian po klasie szóstej odbył się 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE SPRAWDZIANU 2014 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HIERONIMA ŁASKIEGO W STASZOWIE

RAPORT ZE SPRAWDZIANU 2014 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HIERONIMA ŁASKIEGO W STASZOWIE RAPORT ZE SPRAWDZIANU 2014 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HIERONIMA ŁASKIEGO W STASZOWIE 1 SPIS TREŚCI 1. Dane statystyczne o uczniach.3 2. Opis zestawu zadań 3 3. Plan arkusza standardowego..3

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 2a średnia klasy: 9.40 pkt średnia szkoły: 10.26 pkt średnia ogólnopolska: 9.55 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 12 13 Numer

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS V PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS V PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS V PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14 15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Ewa Przekop Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 10.76 pkt średnia szkoły: 10.82 pkt średnia ogólnopolska: 11.68 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61 655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/11/2013 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu 2013 Zestawienie wyników w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu 2013 Zestawienie wyników w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu 2013 Zestawienie wyników w województwie lubuskim Do sprawdzianu 4 kwietnia 2013 r. na terenie województwa lubuskiego przystąpiło 9 218 uczniów. Zestaw zadań w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu po klasie VI. Kwiecień 2010

Analiza sprawdzianu po klasie VI. Kwiecień 2010 Analiza sprawdzianu po klasie VI Kwiecień 2010 po klasie VI Sprawdzian pisało 19 uczniów Wyniki sprawdzianu po klasie VI 25,21 pkt Średnie: gminy -23,40 powiatu 24,83 województwa -25,61 kraju 24,56 z lat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN RAPORT OKRĘGOWY. dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w województwach dolnośląskim i opolskim w roku 2013

SPRAWDZIAN RAPORT OKRĘGOWY. dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w województwach dolnośląskim i opolskim w roku 2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu SPRAWDZIAN dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w województwach dolnośląskim i opolskim w roku 2013 RAPORT OKRĘGOWY Opracowanie: Janina Różanowska Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku

Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach sprawdzianu w 2011 roku 5 kwietnia 2011 roku po raz dziesiąty uczniowie w całym kraju pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji)

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) SPRWDZIN 2013 Klucz punktowania zadań (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) KWIEIEŃ 2013 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu roku OKE Łódź, maj I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 36936 uczniów (co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1b średnia klasy: 11.00 pkt średnia szkoły: 13.55 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1a średnia klasy: 17.13 pkt średnia szkoły: 17.36 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego

INFROMACJA o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w szóstych klasach szkół podstawowych na terenie województwa podlaskiego Informacja o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 2 kwietnia 2009 roku w województwie podlaskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax. (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-132) w naszej szkole rozwiązywało 52 uczniów. 1. Plan standardowego zestawu

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2014 roku Województwo lubuskie

Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2014 roku Województwo lubuskie Poznań Wstępna informacja o wynikach sprawdzianu w 2014 roku Województwo lubuskie Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło w województwie lubuskim 9 087 uczniów. Zestaw zadań w wersji standardowej

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 6a średnia klasy: 20.67 pkt średnia szkoły: 19.37 pkt średnia ogólnopolska: 14.27 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7 8 Numer zadania -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ANALIZA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ANALIZA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM / Do sprawdzianu kwietnia r. przystąpiło w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego

Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Próbny sprawdzian informacja o wynikach w wylosowanych szkołach województwa śląskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie przygotowała, uwzględniając sygnały ze szkół, standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie Parametry rozkładu

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy.

Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Analiza egzaminu maturalnego z języka polskiego poziom podstawowy. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego dla poziomu podstawowego zawierał dwa : rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego oraz tworzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół EGZAMIN GIMNAZJALNY 2005 Liczba uczniów oraz szkół Rejon Liczba uczniów Zielona Góra L W Z Okręg Kraj łącznie 8 281 14 736 50 181 23 532 88 449 539 408 Arkusz A1(4,5,6) 8 108 14 393 49 022 22 962 86 377

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test humanistyczny język polski Test GH-P1-132 Zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego posłużył do sprawdzenia poziomu opanowania wiedzy i

Bardziej szczegółowo