WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN"

Transkrypt

1 WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR EVENTS Sp. z o.o z siedzibą pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 384, Warszawa, na zlecenie i we współpracy z Red Bull Sp. z o.o. ( Organizator ) ze wsparciem ze strony Grupy Red Bull i partnerów Organizatora, agencji i usługodawców. Impreza podlega Warunkom Uczestnictwa, Regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom międzynarodowym, federalnym, stanowym, lokalnym i regionalnym. W razie jakiejkolwiek rozbieżności między Warunkami Uczestnictwa a Regulaminem, moc obowiązującą mają niniejsze Warunki. Uczestnictwa W razie ogólnych pytań dotyczących niniejszych Warunków Uczestnictwa i/lub Wings for Life World Run, proszę wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem Rejestrując się w wybranym Wings for Life World Run i/lub dokonując zakupu odpowiedniego vouchera (patrz niżej, konkretnie ust. 3.9), Uczestnik wyraża zgodę na podleganie Warunkom Uczestnictwa i oświadcza, że on sam i/lub uczestnik spełnia wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału w Imprezie. 1. PRAWO DO UDZIAŁU W IMPREZIE 1.1 Aby uczestniczyć w wybranym Wings for Life World Run i mieć prawo do nagrody, Uczestnik ( Uczestnik ) oświadcza i zapewnia, że spełnia następujące kryteria kwalifikujące i przed przystąpieniem do Biegu zrealizuje następujące kroki: 1.2 Uczestnik potwierdza, że w momencie udziału w Biegu ma skończone 18 lat i nie zalicza się do kategorii osób niepełnoletnich w systemie prawnym kraju, w którym chce wziąć udział w Wings for Life World Run. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią w świetle prawa swojego miejsca zamieszkania i w kraju Lokalizacji, w której chce zarejestrować swój udział, nie może uczestniczyć w tej Imprezie ani przekazywać Organizatorowi swoich danych osobowych. Powyższe ograniczenia wiekowe dotyczą także uczestników na dozwolonych wózkach inwalidzkich. W chwili obecnej mieszkańcy miasta Quebec w Kanadzie nie mają prawa do udziału w Imprezie. Proszę sprawdzić ogłoszenia na stronie dotyczące wszelkich zmian zasad w tym zakresie. 1.3 Należy pamiętać, że Red Bull nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Imprezie z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów. 1.4 Uczestnik Oświadcza, że nie znajduje się w sytuacji, która uniemożliwiałaby mu bezpieczny udział w Imprezie lub stwarzałaby faktyczne ryzyko dla innych. Potwierdza też, że jego udział w Imprezie nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów. Przed wzięciem udziału w Imprezie zaleca się wizytę u lekarza.

2 1.5 Aby mieć prawo do udziału w Imprezie, należy wypełnić w całości i dokładnie formularz Oświadczenia Uczestnika, podpisać go, a następnie przekazać Obsłudze Biegu w Lokalnym Punkcie Rejestracyjnym przez rozpoczęciem Biegu. 1.6 Możliwa jest tylko jedna rejestracja dla danej osoby. 1.7 Uczestnik ma obowiązek przeczytać i wyrazić zgodę na Regulamin, który oprócz różnych innych informacji i wymagań zawiera wyjaśnienie, jakie dodatkowe pomoce i narzędzia są zabronione podczas biegu i którą kategorię należy wybrać, jeżeli jest to wymagane i możliwe. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub niniejszych Warunków Uczestnictwa mogą (według wyłącznego uznania Organizatora) prowadzić do dyskwalifikacji i wykluczenia z Imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z Wpisowym i innymi wydatkami. 1.8 Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania informacji podanych Organizatorowi przez Uczestnika, a w szczególności do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. Zgłoszenia zawierające nieistniejący adres lub nieprawidłowe dane dotyczące wieku lub miejsca zamieszkania Uczestnika będą uznawane za nieważne. 1.9 Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ogólnej liczby Uczestników w każdej z lokalnych Imprez. W razie osiągnięcia takiego limitu, dalsi Uczestnicy nie będą przyjmowani w danej Lokalizacji Imprezy i zostaną w należyty sposób poinformowani o tym fakcie na witrynie W takich wypadkach, jeżeli dostępne będą określone kategorie wyścigów (np. mężczyzn, kobiet, mężczyzn lub kobiet oraz, w niektórych lokalizacjach, dzieci i nastolatków), Organizator zastrzega też sobie prawo do określenia minimalnej i maksymalnej liczby Uczestników, co zostanie ogłoszone w odpowiednim czasie na stronie internetowej ww.wingsforlifeworldrun.com. Jeżeli na tydzień przed końcem Okresu Rejestracji określonego w ust. 2.1 nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lokalnej Imprezy lub anulowania określonych kategorii biegów i opublikowania informacji o anulowaniu na witrynie W takiej sytuacji przyznany zostanie zwrot Wpisowego zapłaconego za anulowane biegi Wings for Life World Run zostanie przeprowadzony według wyłącznego uznania Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich spraw związanych z Wings for Life World Run jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji. 2. OKRES REJESTRACJI I HARMONOGRAM WINGS FOR LIFE WORLD RUN Zgłoszenia do Wings for Life World Run rozpoczynają się 1 października 2014 r. o godz skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC) i kończą się 28 kwietnia 2015 r. o godz czasu UTC. Dla niektórych lokalizacji oraz dla kategorii dzieci/nastolatków przewidzianych w pewnych lokalizacjach okres nadsyłania zgłoszeń może rozpocząć się później, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora poza Okresem Rejestracji nie będą rozpatrywane i nie będą uprawniać do niczego zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. 2.2 Organizator może wyeksponować imię Uczestnika z numerem startowym, tylko jeśli rejestracja nastąpi do 15 marca 2015 r. godz czasu UTC. Niemniej jednak

3 Uczestnikowi w żadnym momencie nie przysługuje prawo do umieszczenia imienia przy numerze startowym. 2.3 Międzynarodowy start Wings for Life World Run nastąpi 3 maja 2015 r. o godz czasu UTC. Należy sprawdzić lokalny czas dla wybranego Wings for Life World Run na witrynie Jeżeli w danej Lokalizacji przewidziano kategorię dzieci i nastolatków, oficjalny start we wszystkich takich Lokalizacjach Imprezy nastąpi 3 maja 2015 r. mniej więcej o godz. 11:40 czasu UTC. Organizator ma prawo do zmiany czasu startu. Aktualne informacje odnośnie dokładnych godzin startu pojawią się na stronie 3. ZGŁOSZENIA DO WINGS FOR LIFE WORLD RUN I UDZIAŁ W BIEGU 3.1 Aby zgłosić się do Wings for Life World Run, należy wykonać następujące czynności: Przejdź na stronę i kliknij Zarejestruj/Zaloguj i wybierz swoją Lokalizację biegu. Dla niektórych lokalizacji dostępny jest plan biegu w formie graficznej. Niemniej jednak szczegóły dotyczące trasy mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Uczestnika, zgodnie z uznaniem Organizatora (patrz ust. 9.8 i 9.9 poniżej). Od tego momentu w procesie rejestracji niektóre kroki opisane niżej mogą nie dotyczyć wszystkich kategorii biegów. Należy postępować zgodnie z odnośnymi wskazówkami publikowanymi na stronie internetowej. Następnie wybierz, jakiego rodzaju zawodnikiem jesteś: Biegacz, Uczestnik na wózku inwalidzkim lub, jeśli w wybranej przez ciebie Lokalizacji istnieje taka możliwość, Dziecko/Nastolatek. Wypełnij formularz rejestracyjny, podając nam swoje dane osobowe, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących Wings for Life World Run. Wymagane dane osobowe to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość oraz dane kontaktowe (ulica, numer domu, kraj, kod pocztowy, miasto, adres e- mail, telefon) oraz poziom doświadczenia / umiejętności w zakresie biegania. Możesz też wskazać przynależność do klubu / firmy. Jeżeli z powodu niepełnosprawności starasz się o dodatkowe pomoce, usługi lub modyfikacje zasad, praktyki i/lub procedury Biegu, złóż wniosek poprzez formularz kontaktowy i podaj konkretne uzasadnienie, wyjaśniając, o co się ubiegasz i dlaczego. Następnie trzeba wypełnić formularz płatności, aby w wiążący sposób przelać Wpisowe plus wszystkie obowiązujące podatki i opłaty (więcej informacji na temat metod i procesu płatności znajduje się w ust. 4). Można też kliknąć odpowiednie pole wyboru na stronie rejestracji (o ile jest dostępne) i zamówić subskrypcję newslettera Wings for Life World Run, aby otrzymywać aktualne wiadomości i ogólne informacje na temat Imprezy i całego projektu. Następnie wyświetlona zostanie strona podsumowania pozwalająca sprawdzić podane dane. Po kliknięciu przycisku Zarejestruj zgłoszenie stanie się wiążące (po zaksięgowaniu opłaty startowej). Należy zauważyć, że Uczestnik nie będzie miał bezpośredniego dostępu do danych rejestracyjnych ani możliwości ich edytowania po zakończeniu rejestracji. 3.2 Na listach startowych i listach wyników na witrynie oraz w innych mediach podawane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, narodowość, grupa wiekowa, przynależność do klubu/firmy (o ile została podana). Informacje na temat czasu i miejsca publikacji list startowych i wyników Imprezy zostaną podane na witrynie

4 3.3 Aby mieć prawo do udziału w Imprezie, należy wykonać następujące czynności: (i) dokonać zgłoszenia, (ii) odebrać z potwierdzeniem wpłaty Wpisowego wraz z obowiązującymi podatkami i opłatami, (iii) zaznaczyć odpowiednie pola wyboru podczas rejestracji, potwierdzając swoje prawo do udziału w Biegu zgodnie z ust. 1 niniejszych Warunków Uczestnictwa i Regulaminem (iv) wypełnić zgłoszenie w Punkcie Rejestracyjnym w Lokalizacji Imprezy. 3.4 Szczegółowe zasady i wymogi dotyczące samej Imprezy oraz zgłoszenia na miejscu w danej Lokalizacji Imprezy znajdują się w aktualnym Regulaminie oraz w aktualizacjach zamieszczanych na stronie 3.5 Dane kontaktowe podane podczas rejestracji będą wykorzystywane do powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących wybranego przez nich Biegu. Należy zadbać o to, by te dane były przez cały czas aktualne. 3.6 Prawo do udziału w Imprezie przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone. Numerów startowych nie można przekazywać. 3.7 Jeżeli Uczestnik nie stawi się na czas w punkcie rejestracyjnym w danej Lokalizacji wybranego Biegu zgodnie z instrukcjami podanymi w Regulaminie i ich aktualizacjami przekazywanymi przez Organizatora em lub publikowanymi na stronie utraci prawo do udziału w biegu i nie będzie mieć prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy. Nie będą w tej sytuacji uwzględniane żadne wyjątki. 3.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z udziału w Imprezie. Należy zauważyć, że jeżeli Uczestnik zdecyduje się wycofać z udziału w Imprezie, nie ma możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów ani przekazania swojego miejsca w Imprezie innej osobie. 3.9 W niektórych przypadkach Organizator oferuje na stronie internetowej vouchery na rejestrację w Wings for Life World Run ( Vouchery Wings for Life World Run ). Odnośnie Voucherów Wings for Life World Run obowiązują następujące postanowienia: Zakupu Voucherów Wings for Life World Run można dokonać wyłącznie na stronie odpowiedniej dla danej Lokalizacji. Każdy Voucher Wings for Life World Run zawiera kod vouchera. Każdy Uczestnik może jednokrotnie wykorzystać kod vouchera zamiast uiszczenia opłaty startowej gwarantującej uczestnictwo w odpowiednim biegu Wings for Life World Run (patrz ust. 4.1). Każdy kupujący może przekazać swój Voucher Wings for Life World Run osobie trzeciej, umożliwiając jej rejestrację do udziału w odpowiednim Wings for Life World Run. Każdy Voucher Wings for Life World Run jest ważny tylko na konkretny bieg Wings for Life World Run i nie może zostać zmieniony lub wymieniony na gotówkę. W przypadku utraty, kradzieży lub anulowania vouchera, nie przysługuje zwrot kosztów. Odsprzedawanie Voucherów Wings for Life World Run osobom trzecim jest zabronione. Każda osoba dokonująca zakupu Vouchera Wings for Life World Run potwierdza swoją pełnoletność i zdolność do czynności prawnych. Aby dokonać zakupu, należy podjąć następujące kroki; zakupu można dokonać w następujących językach: polskim i angielskim. Wejdź na stronę kliknij Kup voucher i wybierz Lokalizację biegu. Następnie wybierz typ zawodnika, który otrzyma voucher (patrz ust. 3.1); Wprowadź do formularza dane osobowe lub dane firmy, abyśmy mogli wysłać ci twój Voucher Wings for Life World Run wraz z kodem vouchera. Wymagane dane osobowe: imię, nazwisko i dane kontaktowe (prywatne: ulica, numer domu, kraj, kod pocztowy, miasto, adres . Wymagane dane firmy: imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwa firmy, ulica, numer, kraj, kod pocztowy, miasto, adres e- mail, rejestr handlowy, NIP);

5 W dalszej kolejności wypełnij formularz płatności za Voucher Wings for Life World Run (więcej informacji odnośnie metod płatności i samego procesu w ust. 4); Opcjonalnie możesz otrzymać propozycję zapisania się na newsletter Wings for Life World Run w celu otrzymywania bieżących informacji i wiadomości na temat Imprezy i całego projektu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie rejestracji (jeżeli istnieje taka możliwość). Ponadto możesz także opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie dalszych informacji; zwróć uwagę na wspomniane opcje na stronie internetowej, wymagające zaznaczenia odpowiedniego pola; Dalej nastąpi przekierowanie na stronę z podsumowaniem, gdzie należy potwierdzić lub zmienić wprowadzone dane. Klikając Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty, składasz wiążące zamówienie na Voucher Wings for Life World Run. Należy zauważyć, że Uczestnik nie będzie miał bezpośredniego dostępu do danych rejestracyjnych ani możliwości ich edytowania po złożeniu zamówienia. Poniższe ustępy Warunków Uczestnictwa odnoszą się konkretnie do zakupu Voucherów Wings for Life World Run i/lub samych Voucherów Wings for Life World Run; ust. 2.1 (okres zamawiania), ust. 4 (opłata i metody płatności), ust. 7.1 (zgoda na marketing bezpośredni), ust. 8 (ochrona danych), ust. 9.2, 9.4, 9.7, 9.9, 9.15, 9.16, 9.18 oraz 9.19 (odpowiedzialność). Zgodnie z ust. 3.8 nie przysługuje prawo do wycofania się z zamówienia Vouchera Wings for Life World Run. 4. WPISOWE I METODY PŁATNOŚCI 4.1 Po wybraniu odpowiedniej lokalnej Imprezy wyświetlane jest Wpisowe które może być różne dla poszczególnych biegów. Zależnie od wybranego Wings for Life World Run, płatność można zrealizować kartą kredytową (w większości lokalizacji Visa, MasterCard, a tylko w niektórych lokalizacjach JCB lub American Express), a także tylko w niektórych lokalizacjach za pomocą płatności dokonanej z góry (przelewem i/lub tylko w niektórych lokalizacjach za pomocą systemu Paypal i/lub tylko w niektórych lokalizacjach za pomocą płatności w formie kodów promocyjnych). Całkowita wysokość Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami zostanie wyświetlona przed zakończeniem procesu rejestracji i powinna zostać opłacona natychmiast w przypadku płatności kartą kredytową. W razie przedpłat (przelewu), całkowita kwota Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami musi zostać przelana zgodnie z instrukcją na konto podane w pierwszym potwierdzeniu przysłanym em (które nie potwierdza zakończonej rejestracji). Zależnie od kraju, w którym organizowany jest Bieg oraz banku wydającego kartę kredytową mogą obowiązywać lokalne opłaty dodatkowe i podatki od Wpisowego potwierdzone przez Organizatora (np. opłaty związane z kursem wymiany oraz określonymi opłatami bankowymi). Więcej informacji na ten temat można uzyskać w banku wystawiającym kartę. 4.2 Należy zaznaczyć, że podczas rejestracji w trybie online dane karty kredytowej nie będą przesyłane ani do Organizatora, ani do Red Bull GmbH, a jedynie (i) bezpośrednio do firmy obsługującej karty kredytowe (ii) w razie płatności kartą Visa, JCB i MasterCard do upoważnionego centrum autoryzacji kart kredytowych (European Merchant Services B.V. lub innej lokalnej firmy) odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności danej firmy wystawiającej karty kredytowe. 4.3 Wpisowe nie stanowi darowizny podlegającej odliczeniu od podatku. Wszelkiego rodzaju wpłaty na rzecz Organizatora w związku z Imprezą również nie podlegają odliczeniu od podatku. 4.4 Po zgłoszeniu i wypełnieniu internetowego formularza rejestracyjnego przez kliknięcie przycisku Zarejestruj/ Zaloguj w przypadku płatności kartą kredytową lub po wpłaceniu przelewem Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami, opłata

6 staje się wiążąca, nie podlega odroczeniu, wymianie, nie może być przenoszona ani zwrócona. Z zastrzeżeniem przepisów prawa danego kraju, nie ma absolutnie żadnych wyjątków od tej zasady w absolutnie żadnych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków zaniedbania po stronie Organizatora zgodnie z ust O ILE NIE STWIERDZONO INACZEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WPISOWE NIE PODLEGA ZWROTOWI Z ŻADNEGO POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI W WYPADKU ANULOWANIA PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ PODANIA POWODU, W WYPADKU ZMIANY DATY LUB LOKALIZACJI JAKIEJKOLWIEK IMPREZY LOKALNEJ PRZEZ ORGANIZATORA LUB W WYPADKU NIEMOŻNOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W BIEGU PRZEZ UCZESTNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU. 4.5 Po otrzymaniu em potwierdzenia od Organizatora, po skutecznym dokonaniu zapłaty, między Uczestnikiem a Organizatorem powstaje bezpośredni stosunek umowny na podstawie niniejszych Warunków. Red Bull GmbH pełni jedynie funkcję pośrednika i rozprowadza numery startowe w imieniu Organizatora, za wyjątkiem przypadku, w którym firma ta jest wyraźnie określona Organizatorem (Wings for Life World Run w Austrii). 4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do lokalnej korekty Wpisowego według własnego uznania w Okresie Rejestracji z dowolnego powodu, ale zmiana w postaci podwyżki lub obniżki Wpisowego nie ma wpływu na już wpłacone Wpisowe. 4.7 Wpisowe będzie pobierane przez organizatora biegu i przekazywane Fundacji Wings for Life przez grupę Red Bull. 4.8 Należy zaznaczyć, że z tytułu udziału w Imprezie nie przysługuje żaden zwrot kosztów podróży ani innych wydatków. 5. NAGRODY 5.1 W zamian za Wpisowe Uczestnik otrzymuje jedynie prawo do udziału w Wings for Life World Run oraz do numeru startowego i Pakietu Startowego (patrz Regulamin). 5.2 Zwycięzcy Imprezy zostaną ustaleni w następujący sposób: Światowi Zwycięzcy Biegu (każde z nich zwane Światowym Zwycięzcą Biegu ) to jeden mężczyzna i jedna kobieta uczestniczący w Światowym Biegu, którzy pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie). Światowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. Krajowi Zwycięzcy Biegu (każde z nich zwane Krajowym Zwycięzcą Biegu ) to jeden mężczyzna i jedna kobieta w każdym kraju (innym niż Stany Zjednoczone i Niemcy), którzy pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie). W przypadku Niemiec i Stanów Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy pokonają najdłuższy dystans ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego kraju Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta (a w przypadku Niemiec i USA jeden/jedna ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA razem). W celu uniknięcia wątpliwości, w Niemczech Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna, tak jak w Stanach Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. W Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Lokalnymi Zwycięzcami Biegu w Niemczech i USA (każde z nich zwane Lokalnym Zwycięzcą Biegu w

7 Niemczech/USA ) będą jedna kobieta i jeden mężczyzna w każdej Lokalizacji w Niemczech i w USA, którzy pokonają najdłuższy dystans w każdej Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego Lokalnego Biegu w Niemczech jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu w Niemczech, tak jak dla każdego Lokalnego Biegu w USA jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu w USA; JEDNAKŻE NIE BĘDZIE Lokalnego Zwycięzcy Biegu w Niemczech/USA (ani Lokalnej Nagrody za Bieg w Niemczech/USA) w tej Lokalizacji w Niemczech/USA, w której wystartuje i wygra Krajowy Zwycięzca Biegu. Krajowi Zwycięzcy Biegu na Wózku Inwalidzkim (każdy z nich zwany Krajowym Zwycięzcą Biegu na Wózku Inwalidzkim ) to jeden mężczyzna i jedna kobieta na wózku inwalidzkim w każdym kraju (innym niż Stany Zjednoczone i Niemcy), którzy pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie). W przypadku Niemiec i Stanów Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy pokonają najdłuższy dystans ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego kraju Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta (a w przypadku Niemiec i USA jeden/jedna ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA razem). W celu uniknięcia wątpliwości, w Niemczech Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna, tak jak w Stanach Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. W Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Lokalnymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech i USA (każde z nich zwane Lokalnym Zwycięzcą Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA ) będą jedna kobieta i jeden mężczyzna na wózku inwalidzkim w każdej Lokalizacji w Niemczech i w USA, którzy pokonają najdłuższy dystans w danej Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego Lokalnego Biegu w Niemczech jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech, tak jak dla każdego Lokalnego Biegu w USA jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim w USA; JEDNAKŻE NIE BĘDZIE Lokalnego Zwycięzcy Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA (ani Lokalnej Nagrody za Bieg na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA) w tej Lokalizacji w Niemczech/USA, w której wystartuje i wygra Krajowy Zwycięzca Biegu na Wózku Inwalidzkim. 5.3 Kategoria dzieci i nastolatków dla lokalizacji, w których przewidziano te kategorie. Pojawi się osobna lista wyników dla każdej lokalizacji oraz jedna światowa lista, które dostępne będą po zakończeniu biegu na stronie Wspomniane listy wyników służą wyłącznie do celów informacyjnych, na ich podstawie nie zostają przyznane nagrody. 5.4 Odnośni zwycięzcy otrzymają następujące nagrody: Światowa Nagroda w Biegu ( Światowa Nagroda w Biegu ) jest podróżą dookoła świata dla każdego ze Światowych Zwycięzców Biegu i wybranej osoby towarzyszącej. Podróż dookoła świata będzie obejmować przeloty, dalsze środki transportu i zakwaterowanie, które zostanie ustalone przez Organizatora. Należy zaznaczyć, że daty rozpoczęcia i zakończenia oraz harmonogram podróży dookoła świata zostanie ustalony przez Organizatora razem ze Światowym Zwycięzcą Biegu, ale nie przekroczy 30 dni. Zakwaterowanie będzie na poziomie co najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie zależeć od miejsc, które Organizator ustali razem z każdym ze Światowych Zwycięzców Biegu, od punktu początkowego i końcowego podróży oraz kosztów w momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Światowemu Zwycięzcy Biegu będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca,

8 włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej ze Światowych Nagród w Biegu nie może przekroczyć EUR (przed opodatkowaniem) na osobę. Krajowa Nagroda w Biegu ( Krajowa Nagroda w Biegu ) będzie obejmować dwa vouchery (dla Krajowego Zwycięzcy Biegu i osoby towarzyszącej) na bezpłatny udział w kolejnym Biegu Wings for Life World Run (w dowolnej lokalizacji), w tym bezpłatny dojazd (środek transportu zależny od odległości) i zakwaterowanie co najmniej na noc poprzedzającą Imprezę i noc po Imprezie, do ustalenia przez Organizatora. Należy przy tym zaznaczyć, że termin następnego Biegu Wings for Life World Run nie został jeszcze ustalony. Zakwaterowanie będzie na poziomie co najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie zależeć od lokalizacji Wings for Life World Run wybranej przez Krajowego Zwycięzcę Biegu, punktu startowego i końcowego oraz kosztów w momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Krajowemu Zwycięzcy Biegu będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca, włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej z Krajowych Nagród w Biegu nie może przekroczyć EUR (przed opodatkowaniem) na osobę/voucher. Należy zaznaczyć, że w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Krajowy Zwycięzca Biegu może otrzymać tylko Krajową Nagrodę w Biegu i nie przysługuje mu Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech i USA w Lokalizacji, w której uczestniczył w tym biegu i go wygrał. Każda Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech i USA ( Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech/USA ) będzie obejmować dwa vouchery (dla Lokalnego Zwycięzcy Biegu w Niemczech/USA i osoby towarzyszącej) na bezpłatny udział w Wings for Life World Run w dowolnej lokalizacji, w tym bezpłatny dojazd (środek transportu zależny od odległości) i zakwaterowanie co najmniej na noc poprzedzającą Imprezę i noc po Imprezie, do ustalenia przez Organizatora. Należy przy tym zaznaczyć, że termin następnego Wings for Life World Run nie został jeszcze ustalony. Zakwaterowanie w hotelu będzie na poziomie co najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie zależeć od Lokalizacji Wings for Life World Run wybranej przez Krajowego Zwycięzcę Biegu, punktu startowego i końcowego oraz kosztów w momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Krajowemu Zwycięzcy będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca, włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej z Krajowych Nagród w Biegu nie może przekroczyć EUR (przed opodatkowaniem) na osobę/voucher. W Lokalizacji w Niemczech/USA, w której przyznana zostanie Krajowa Nagroda w Biegu nie będzie przyznana Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech/USA. Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim ( Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim ) będzie obejmować pakiet nagród wybranych według uznania Organizatora. Przybliżona wartość detaliczna takiego pakietu wyniesie EUR (przed opodatkowaniem). Należy zaznaczyć, że w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Krajowy Zwycięzca Biegu na Wózku Inwalidzkim może otrzymać tylko Krajową Nagrodę w Biegu i nie przysługuje mu Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech i USA w Lokalizacji, w której uczestniczył w tym biegu i go wygrał. Każda Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech i USA ( Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA ) będzie obejmować pakiet nagród wybranych według uznania Organizatora. Przybliżona wartość detaliczna takiego pakietu wyniesie EUR (przed opodatkowaniem). W Lokalizacji w Niemczech/USA, w której przyznana zostanie Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim nie będzie przyznana Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA.

9 5.5 Wszystkie ustalenia dotyczące przejazdów z tytułu nagród określonych w ust. 5.3 i 5.4 muszą być dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora razem z grupą Red Bull. Wszelkie inne koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, które nie zostały jednoznacznie wymienione w tym dokumencie (takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, posiłki, dodatkowe przejazdy i opłaty) ponoszą osoby otrzymujące nagrody. Zwycięzcy muszą też mieć ważny paszport (i ponoszą koszt jego uzyskania) ważny przez co najmniej 6 miesięcy oraz konieczne wizy. Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody. Zwycięzcy muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważne prawo jazdy lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Każdy ze zwycięzców i osoba towarzysząca musi podpisać Zwolnienie z Odpowiedzialności / Zgodę na Upublicznienie oraz inne dokumenty przekazane uczestnikowi przed zakupem biletów lub wyjazdem. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych osoba otrzymująca nagrodę nie będzie mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych. 5.6 Dalsze szczegółowe informacje będą publikowane na witrynie 5.7 Red Bull zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i/lub zastąpienia wszystkich nagród innymi nagrodami o podobnej wartości. 5.8 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają przyznane w stanie, w jakim są, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). ZA PODATKI KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE, W TYM VAT / PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM I WYKORZYSTANIEM NAGRODY ODPOWIEDZIALNY JEST WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCA. Nagrody podlegają warunkom, terminom ważności i ograniczeniom nałożonym przez producenta nagrody lub wystawcę karty podarunkowej, biletów itp. instrumentów. Zwycięzca odpowiada za wszelkie ewentualne podatki krajowe, federalne (lub równoważne w danej jurysdykcji), stanowe, regionalne i lokalne od nagród (w tym VAT) oraz wszelkie inne koszty, opłaty i wydatki, które nie zostały wymienione powyżej jako jednoznaczny element nagrody. Organizator może wystawić ewentualne formularze i dokumenty podatkowe wymagane prawem. 5.9 Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną Jeżeli zwycięzca nie odbierze swojej nagrody zgodnie z instrukcjami Organizatora w czasie wskazanym przez Organizatora w powiadomieniu, utraci nagrodę i Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania innego zwycięzcy lub przekazania równowartości pieniężnej w formie darowizny Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich nagród związanych z Wings for Life World Run jest ostateczna. 6. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI 6.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i/lub udzielenia zgody przez odpowiednie organy regulacyjne, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany od czasu do czasu niniejszych Warunków oraz Regulaminu, przy czym zmiany te będą dostępne na witrynie

10 6.2 W przypadku gdy zdaniem Organizatora dobra reputacja Wings for Life World Run zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i/lub udzielenia na to zgody przez odpowiednie organy regulacyjne, do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Wings for Life World Run bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie może ponieść Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). 6.3 W dowolnym momencie podczas Wings for Life World Run, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Warunków Uczestnictwa lub Regulaminu albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania, w tym m. in.: zakłóca przebieg Imprezy lub jakichkolwiek działań związanych z Imprezą, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzach wpisowych; postępuje niesportowo; bierze udział w wyścigu z nieoficjalnym numerem startowym lub czipem; bierze udział w wyścigu z oficjalnym numerem startowym lub czipem przydzielonym innej osobie lub pochodzącym z innej Imprezy; przekazuje swój oficjalny numer startowy lub czip innej osobie lub otrzymuje go od innej osoby; korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Imprezie, która nadaje mu/jej tempo, a także z powodów medycznych lub względów bezpieczeństwa. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i/lub może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana alternatywnemu zwycięzcy. Uczestnik, który został zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu, nie otrzymuje żadnego zwrotu kosztów. Osoby zdyskwalifikowane nie zostaną uwzględnione w oficjalnych wynikach. 6.4 Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa oraz z wyjątkiem przypadku odwołania Biegu z powodu zaniedbania lub celowego działania Organizatora, Wpisowe nie podlega zwrotowi po dokonaniu wpłaty. Impreza może zostać odwołania lub zmieniona z dowolnego powodu, w tym między innymi złej pogody lub innych czynników zagrażających bezpieczeństwu uczestników, Obsługi Biegu lub ochotników. Odwołanie lub zmiana daty, charakteru bądź formatu Imprezy mogą zostać narzucone przez odpowiednie władze lub też wynikać z autonomicznej decyzji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów Imprezy, na przykład daty, godziny startu, trasy, odległości i/lub udogodnień oferowanych w związku z Imprezą. 7. NADANIE PRAW 7.1 Organizator lub osoby trzecie przez niego upoważnione mogą od czasu do czasu utrwalać wydarzenia i wykorzystywać nagrania dźwiękowe, nagrania wideo i zdjęcia z Imprezy a także wykorzystać nazwisko, zdjęcie, głos, wygląd, wyniki i materiały biograficzne uczestnika w dowolnym celu (komercyjnym, handlowym, promocyjnym, dziennikarskim lub innym) we wszystkich mediach, z zachowaniem ograniczeń wynikających z lokalnych przepisów prawa. Akceptując niniejsze Warunki, uczestnik udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania takich materiałów. 7.2 Red Bull ma prawo wykorzystywać, nadawać, wyświetlać, eksponować, odtwarzać i/lub udostępniać publicznie materiały we wszystkich mediach, w tym między innymi w radiu, telewizji, w kinach, na imprezach, na nośnikach danych i światowych witrynach internetowych. Red Bull ma prawo dokonywać zmian, przerw, cięć lub innych modyfikacji materiałów oraz wykorzystywać tak zmienione materiały bez ograniczeń. Ponadto Red Bull ma prawo przenieść nadane mu prawa na dowolną osobę trzecią. Uczestnik zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie miał prawa do zatwierdzania

11 jakichkolwiek materiałów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że może nie zostać wymieniony z nazwiska jako uczestnik Imprezy i nie oczekuje uzyskania korzyści finansowych z pojawienia się w materiałach związanych z Imprezą. 7.3 Akceptując niniejsze Warunki Uczestnictwa, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania takich materiałów na warunkach określonych powyżej. 7.4 Jedynym wynagrodzeniem za niniejsze pełne przeniesienie i udzielenie praw będzie możliwość udziału w Wings for Life World Run i wygrania go. 7.5 Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Red Bull GmbH (w tym jego jednostki powiązane i partnerów) jego danych rejestracyjnych dla celów promocyjnych, komercyjnych i/lub marketingowych związanych z Wings for Life oraz Wings for Life World Run, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z lokalnych przepisów prawa. Możliwe jest wykreślenie swojej osoby z tego rodzaju komunikatów poprzez kontakt z Organizatorem na witrynie 8. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH 8.1 Termin Dane Osobowe w poniższym rozdziale odnosi się do wszystkich danych przechowywanych w związku z nazwiskiem uczestnika. 8.2 Uczestnik niniejszym potwierdza, że Dane Osobowe podane przez niego w związku z Wings for Life World Run są poprawne i aktualne. 8.3 Akceptując Warunki, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może przetwarzać jego Dane Osobowe, bądź to w ramach Grupy Red Bull, bądź poprzez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, które będą przetwarzały dane w jej imieniu zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 8.4 Zgodnie z przyjętą ogólną zasadą, Red Bull i jego spółki powiązane nie będą przekazywały Danych Osobowych żadnym osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. W szczególności Dane Osobowe nie zostaną sprzedane, wypożyczone ani nie będą przedmiotem obrotu. Tym niemniej, w przypadkach gdy Red Bull musi przekazać Dane Osobowe zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane w związku z Wings for Life World Run, Red Bull przekaże jedynie te Dane Osobowe, które są konieczne do wypełnienia zadań określonych w niniejszych Warunkach. W szczególności Dane Osobowe mogą być przekazane Organizatorowi, jego partnerom pomagającym w organizacji i przeprowadzeniu biegu, oraz Red Bull GmbH, Austria. Dane Osobowe będą zasadniczo przechowywane na serwerach zlokalizowanych w UE. W takich przypadkach Red Bull postawi naszym partnerom odpowiednie wymagania i zapewni, że będą oni traktowali wszystkie Dane Osobowe w sposób poufny oraz zgodnie z wszelkimi przepisami z zakresu ochrony danych oraz usuną je natychmiast po wykonaniu przydzielonych im zadań w związku z Wings for Life World Run. Należy zauważyć, że Red Bull nie posiada pełnej kontroli nad wypełnieniem tego obowiązku oraz że Red Bull nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień przez jego partnerów w stopniu dopuszczalnym przepisami prawa. 8.5 W związku z tym, że Red Bull prowadzi działalność na globalną skalę, może to oznaczać, że Red Bull może przesłać osobiste dane uczestnika do innych krajów niż kraj zamieszkania uczestnika, z zachowaniem wszelkich odpowiednich przepisów ochrony danych. Przekazując informacje za pośrednictwem witryny internetowej Imprezy, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i/lub przesyłanie jego/jej danych, w tym poza obszar EOG.

12 8.6 Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Wings for Life oraz Wings for Life World Run i będą przechowywane przez Red Bull, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane jedynie przez okres konieczny do wypełnienia pierwotnego celu, w jakim zostały zebrane w związku z Wings for Life World Run lub celu bezpośrednio z nim związanego. Może to obejmować okres po zakończeniu Wings for Life World Run w celu rozdania nagród lub rozwiązania kwestii podatkowych czy jakichkolwiek innych kwestii prawnych. 8.7 Red Bull, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika w sposób bezpieczny i podejmą odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. 8.8 Uczestnicy mogą być poproszeni o udział w uzasadnionych działaniach promocyjnych związanych z Wings for Life i/lub Wings for Life World Run. Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w dalszych uzasadnionych działaniach promocyjnych związanych z Wings for Life i/lub Wings for Life World Run. 8.9 Wpisane Dane Osobowe zawsze powinny być poprawne. Należy dbać o aktualizację swoich danych, tak aby Organizator mógł informować Uczestnika o wszelkich nowościach dotyczących wybranego przez niego Biegu. Red Bull zadba o to, aby Dane Osobowe nie były wykorzystywane po pozyskaniu wiedzy o tym, że nie są poprawne Red Bull i jego wykonawcy mogą w związku z Wings for Life World Run kontaktować się z Uczestnikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób Uczestnik ma w każdym momencie możliwość zażądania zmiany i/lub całkowitego lub częściowego usunięcia takich Danych Osobowych. W takim przypadku Red Bull zapewni usunięcie tych danych w najszybszym możliwym terminie Uczestnik ma także prawo poprosić w dowolnym terminie o informacje na temat jego Danych Osobowych przez nas przechowywanych W sprawach dotyczących prywatności, w tym zmiany i/lub usunięcia Danych Osobowych, można kontaktować się z Red Bullem przez stronę internetową, pod adresem: 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA 9.1 BIORĄC UDZIAŁ W WINGS FOR LIFE WORLD RUN, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA. 9.2 Red Bull zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu utrzymania odpowiedniej obsługi sprzętowej i oprogramowania dla Witryny Wings for Life World Run i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Imprezie, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

13 9.3 Organizator zobowiązuje się dodatkowo do zapewnienia przejrzystości w zakresie uczciwej rywalizacji i postara się zapewnić bezpieczeństwo i niezakłóconą realizację Imprezy przez jego usługodawców. 9.4 Spóźnione zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia. 9.5 Red Bull nie ma obowiązku publikować informacji o dyskwalifikacji uczestnika. 9.6 Uczestnik musi na własną wyłączną odpowiedzialność ocenić swoją sprawność fizyczną w związku ze swoim udziałem w Wings for Life World Run, a Organizator nie może być obciążany odpowiedzialnością za jakiekolwiek problemy zdrowotne Uczestnika. 9.7 Wyłącznym obowiązkiem Uczestnika jest także wybór konkretnej kategorii biegu, w której będzie uczestniczył, o ile takie kategorie są dostępne. Po dokonaniu wyboru kategorii przez Uczestnika Organizator nie będzie mógł wprowadzić Uczestnika do innej kategorii po dokonaniu rejestracji. W takich przypadkach niemożliwy jest zwrot kosztów. 9.8 Wybór Lokalizacji biegu należy wyłącznie do Uczestnika. Red Bull dołoży jednak wszelkich starań, aby zapewnić porównywalne warunki na wszystkich trasach biegu. Tym niemniej, pomiędzy poszczególnymi torami pozostaną niezaprzeczalne różnice (np. w dzień/w nocy, powierzchnia, temperatura i nachylenie terenu). 9.9 W Okresie Rejestracji Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych tras biegu, wprowadzenia zmian do istniejących tras oraz publikacji nowych informacji na temat tras. Wszelkie informacje przekazywane przez Organizatora na temat tras są przykazywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają żadnych wiążących skutków dla Organizatora. Wyklucza się zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie i Uczestnik nie może zmienić trasy wyścigu na inną po zakończeniu procesu rejestracji przez Internet Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną lub psychiczną niezdolność Uczestnika do pomyślnego wykonania któregokolwiek z opisanych zadań; nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w jakimkolwiek Biegu Wings for Life World Run. Red Bull nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zranienia się Uczestnika w trakcie wykonywania czynności związanych z wybranym Wings for Life World Run. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na zastosowanie się do każdej decyzji pracownika obsługi Imprezy dotyczącej jego/jej zdolności bezpiecznego wykonania zadań związanych z Imprezą Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie lub zorganizowanie wszelkiej pomocy medycznej przez obsługę medyczną Imprez i osoby przez nią wyznaczone, jaką uznają za konieczną lub właściwą w związku z udziałem Uczestnika w Imprezach, w tym między innymi na zorganizowanie transportu do szpitala lub innej placówki medycznej. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na ich dostęp do jego/jej historii chorób i lekarzy oraz innych informacji w związku z pomocą medyczną, która może zostać mu/jej udzielona w dowolnej takiej placówce medycznej w rezultacie jego/jej udziału w Imprezach Sprawy organizacyjne będą ogłaszane Uczestnikom przez Organizatora przed Imprezą i w jej trakcie. Przestrzeganie instrukcji Organizatora i odpowiednio wyznaczonych członków Obsługi Biegu jest obowiązkowe. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji,

14 które powoduje zakłócenie przebiegu Imprezy lub zagraża bezpieczeństwu Uczestników, Organizator ma prawo zakazać danej osobie udziału w Imprezie i/lub ją zdyskwalifikować w dowolnym momencie. Ważne z punktu widzenia prawa zarzuty przeciwko Uczestnikom mogą być zgłaszane wyłącznie przez grupę osób upoważnioną do tego celu przez Organizatora. Ta grupa osób obejmuje także członków obsługi medycznej odpowiedzialnej za zawody, którzy mają prawo zabronić uczestnikowi udziału lub dalszego udziału w Imprezie w celu ochrony uczestnika na wypadek wystąpienia określonych objawów medycznych Uczestnik jest świadomy faktu, że udział w Imprezie wiąże się z pewnym ryzykiem i dobrowolnie bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z udziałem, w tym między innymi ryzyko upadku; kontaktu z innymi uczestnikami, widzami lub innymi osobami, ruchem pojazdów lub innym ruchem; niesprzyjającej pogody, w tym między innymi upału i/lub wilgoci, wiatru, niebezpieczeństw związanych z biegiem lub ćwiczeniami w ciemności, niskiej temperatury oraz mokrych lub oblodzonych nawierzchni; spadających gałęzi lub innych przedmiotów; ruchu ulicznego; a także zatłoczenia i innych warunków trasy. Uczestnik jest świadomy wszystkich tych rodzajów ryzyka i rozumie je. Uczestnik niniejszym potwierdza, że ani Organizator, ani żadna jego spółka powiązana, Obsługa Biegu, ani partnerzy Imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego/jej obrażenia (z zastrzeżeniem ustępu 9.15 poniżej). Uczestnik posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie wypadkowe/medyczne pokrywające jego/jej udział w Imprezie. W przypadku spowodowania szkód w związku z udziałem w Imprezie lub jako skutek tego udziału, Uczestnik poniesie za nie pełną odpowiedzialność i zapewni, że Organizator ani żadna z jego spółek powiązanych nie poniosą w tym zakresie żadnych szkód Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie określonych przez Organizatora zasad współzawodnictwa i bezpieczeństwa dla dobra własnego i innych. Uczestnik sprawdził swój sprzęt/ubiór, który jest w dobrym stanie, jest właściwie utrzymany i odpowiedni do imprezy i jest świadomy faktu, że otrzyma pozwolenie na udział w Imprezie po pozytywnym wyniku inspekcji na miejscu i/lub kontroli bezpieczeństwa. Organizator lub Obsługa Biegu mogą w dowolnym terminie zabronić uczestnikowi udziału w Imprezie Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w przypadku (a) szkód powstałych w wyniku zagrożenia życia i/lub zdrowia spowodowanego zaniedbaniem po stronie Organizatora; (b) celowego działania; (c) rażącego zaniedbania, jeżeli Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu odnośnych przepisów prawa o ochronie konsumenta; i/lub (d) gdy Organizator naruszy wymogi obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności z tytułu wad produktu (o ile dotyczy) Bez ograniczeń dla powyższego, Organizator ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jedynie w przypadkach naruszenia istotnych obowiązków umownych wynikających z niniejszych Warunków Uczestnictwa. W takich przypadkach odpowiedzialność będzie ograniczona do typowego i przewidywalnego odszkodowania. W innych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbanie Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Uczestnika z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Wings for Life World Run Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił

15 znajdujących się poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania) Organizator może zapewnić parking, przechowalnie, przebieralnie i/lub pomieszczenia sanitarne na terenie Imprezy według własnego uznania. Tym niemniej Uczestnik korzysta z tych udogodnień wyłącznie na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe w związku ze skorzystaniem z tych obiektów W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Wings for Life World Run nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia Wszelkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Warunków Uczestnictwa bądź praw i obowiązków uczestników lub Organizatora w związku z Imprezą będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami kraju, w którym odbywa się lokalna Impreza wybrana przez Uczestnika. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju. Aktualizacja: grudzień 2014 r. ***

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki Ogólne zasady i warunki Niniejsza gra obsługiwana jest przez firmę Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straβe. 22, 80807 Monachium, Niemcy zwaną dalej TRAVIAN GA- MES. Usługi związane z umową dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT)

W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) W sześciu krokach zarejestruj swój Złoty Bilet Messiego (Messi Golden Ticket MGTKT) 1. Wejdź na naszą stronę internetową www.messichoosetobelieve.com. 2. Wyszukaj podstronę na temat Złotego Biletu Messiego.

Bardziej szczegółowo

Warunki rejestracji nazw domen.eu

Warunki rejestracji nazw domen.eu Warunki rejestracji nazw domen.eu 1/18 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 6 Część 1. Wymagania kwalifikacyjne... 6 Część 2. Zasada kto pierwszy, ten lepszy, wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo