WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN"

Transkrypt

1 WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR EVENTS Sp. z o.o z siedzibą pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 384, Warszawa, na zlecenie i we współpracy z Red Bull Sp. z o.o. ( Organizator ) ze wsparciem ze strony Grupy Red Bull i partnerów Organizatora, agencji i usługodawców. Impreza podlega Warunkom Uczestnictwa, Regulaminowi oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom międzynarodowym, federalnym, stanowym, lokalnym i regionalnym. W razie jakiejkolwiek rozbieżności między Warunkami Uczestnictwa a Regulaminem, moc obowiązującą mają niniejsze Warunki. Uczestnictwa W razie ogólnych pytań dotyczących niniejszych Warunków Uczestnictwa i/lub Wings for Life World Run, proszę wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem Rejestrując się w wybranym Wings for Life World Run i/lub dokonując zakupu odpowiedniego vouchera (patrz niżej, konkretnie ust. 3.9), Uczestnik wyraża zgodę na podleganie Warunkom Uczestnictwa i oświadcza, że on sam i/lub uczestnik spełnia wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału w Imprezie. 1. PRAWO DO UDZIAŁU W IMPREZIE 1.1 Aby uczestniczyć w wybranym Wings for Life World Run i mieć prawo do nagrody, Uczestnik ( Uczestnik ) oświadcza i zapewnia, że spełnia następujące kryteria kwalifikujące i przed przystąpieniem do Biegu zrealizuje następujące kroki: 1.2 Uczestnik potwierdza, że w momencie udziału w Biegu ma skończone 18 lat i nie zalicza się do kategorii osób niepełnoletnich w systemie prawnym kraju, w którym chce wziąć udział w Wings for Life World Run. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią w świetle prawa swojego miejsca zamieszkania i w kraju Lokalizacji, w której chce zarejestrować swój udział, nie może uczestniczyć w tej Imprezie ani przekazywać Organizatorowi swoich danych osobowych. Powyższe ograniczenia wiekowe dotyczą także uczestników na dozwolonych wózkach inwalidzkich. W chwili obecnej mieszkańcy miasta Quebec w Kanadzie nie mają prawa do udziału w Imprezie. Proszę sprawdzić ogłoszenia na stronie dotyczące wszelkich zmian zasad w tym zakresie. 1.3 Należy pamiętać, że Red Bull nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Imprezie z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów. 1.4 Uczestnik Oświadcza, że nie znajduje się w sytuacji, która uniemożliwiałaby mu bezpieczny udział w Imprezie lub stwarzałaby faktyczne ryzyko dla innych. Potwierdza też, że jego udział w Imprezie nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów. Przed wzięciem udziału w Imprezie zaleca się wizytę u lekarza.

2 1.5 Aby mieć prawo do udziału w Imprezie, należy wypełnić w całości i dokładnie formularz Oświadczenia Uczestnika, podpisać go, a następnie przekazać Obsłudze Biegu w Lokalnym Punkcie Rejestracyjnym przez rozpoczęciem Biegu. 1.6 Możliwa jest tylko jedna rejestracja dla danej osoby. 1.7 Uczestnik ma obowiązek przeczytać i wyrazić zgodę na Regulamin, który oprócz różnych innych informacji i wymagań zawiera wyjaśnienie, jakie dodatkowe pomoce i narzędzia są zabronione podczas biegu i którą kategorię należy wybrać, jeżeli jest to wymagane i możliwe. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub niniejszych Warunków Uczestnictwa mogą (według wyłącznego uznania Organizatora) prowadzić do dyskwalifikacji i wykluczenia z Imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z Wpisowym i innymi wydatkami. 1.8 Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania informacji podanych Organizatorowi przez Uczestnika, a w szczególności do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. Zgłoszenia zawierające nieistniejący adres lub nieprawidłowe dane dotyczące wieku lub miejsca zamieszkania Uczestnika będą uznawane za nieważne. 1.9 Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ogólnej liczby Uczestników w każdej z lokalnych Imprez. W razie osiągnięcia takiego limitu, dalsi Uczestnicy nie będą przyjmowani w danej Lokalizacji Imprezy i zostaną w należyty sposób poinformowani o tym fakcie na witrynie W takich wypadkach, jeżeli dostępne będą określone kategorie wyścigów (np. mężczyzn, kobiet, mężczyzn lub kobiet oraz, w niektórych lokalizacjach, dzieci i nastolatków), Organizator zastrzega też sobie prawo do określenia minimalnej i maksymalnej liczby Uczestników, co zostanie ogłoszone w odpowiednim czasie na stronie internetowej ww.wingsforlifeworldrun.com. Jeżeli na tydzień przed końcem Okresu Rejestracji określonego w ust. 2.1 nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lokalnej Imprezy lub anulowania określonych kategorii biegów i opublikowania informacji o anulowaniu na witrynie W takiej sytuacji przyznany zostanie zwrot Wpisowego zapłaconego za anulowane biegi Wings for Life World Run zostanie przeprowadzony według wyłącznego uznania Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich spraw związanych z Wings for Life World Run jest ostateczna i nie podlega dalszej korespondencji. 2. OKRES REJESTRACJI I HARMONOGRAM WINGS FOR LIFE WORLD RUN Zgłoszenia do Wings for Life World Run rozpoczynają się 1 października 2014 r. o godz skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC) i kończą się 28 kwietnia 2015 r. o godz czasu UTC. Dla niektórych lokalizacji oraz dla kategorii dzieci/nastolatków przewidzianych w pewnych lokalizacjach okres nadsyłania zgłoszeń może rozpocząć się później, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora poza Okresem Rejestracji nie będą rozpatrywane i nie będą uprawniać do niczego zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa. 2.2 Organizator może wyeksponować imię Uczestnika z numerem startowym, tylko jeśli rejestracja nastąpi do 15 marca 2015 r. godz czasu UTC. Niemniej jednak

3 Uczestnikowi w żadnym momencie nie przysługuje prawo do umieszczenia imienia przy numerze startowym. 2.3 Międzynarodowy start Wings for Life World Run nastąpi 3 maja 2015 r. o godz czasu UTC. Należy sprawdzić lokalny czas dla wybranego Wings for Life World Run na witrynie Jeżeli w danej Lokalizacji przewidziano kategorię dzieci i nastolatków, oficjalny start we wszystkich takich Lokalizacjach Imprezy nastąpi 3 maja 2015 r. mniej więcej o godz. 11:40 czasu UTC. Organizator ma prawo do zmiany czasu startu. Aktualne informacje odnośnie dokładnych godzin startu pojawią się na stronie 3. ZGŁOSZENIA DO WINGS FOR LIFE WORLD RUN I UDZIAŁ W BIEGU 3.1 Aby zgłosić się do Wings for Life World Run, należy wykonać następujące czynności: Przejdź na stronę i kliknij Zarejestruj/Zaloguj i wybierz swoją Lokalizację biegu. Dla niektórych lokalizacji dostępny jest plan biegu w formie graficznej. Niemniej jednak szczegóły dotyczące trasy mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Uczestnika, zgodnie z uznaniem Organizatora (patrz ust. 9.8 i 9.9 poniżej). Od tego momentu w procesie rejestracji niektóre kroki opisane niżej mogą nie dotyczyć wszystkich kategorii biegów. Należy postępować zgodnie z odnośnymi wskazówkami publikowanymi na stronie internetowej. Następnie wybierz, jakiego rodzaju zawodnikiem jesteś: Biegacz, Uczestnik na wózku inwalidzkim lub, jeśli w wybranej przez ciebie Lokalizacji istnieje taka możliwość, Dziecko/Nastolatek. Wypełnij formularz rejestracyjny, podając nam swoje dane osobowe, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących Wings for Life World Run. Wymagane dane osobowe to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość oraz dane kontaktowe (ulica, numer domu, kraj, kod pocztowy, miasto, adres e- mail, telefon) oraz poziom doświadczenia / umiejętności w zakresie biegania. Możesz też wskazać przynależność do klubu / firmy. Jeżeli z powodu niepełnosprawności starasz się o dodatkowe pomoce, usługi lub modyfikacje zasad, praktyki i/lub procedury Biegu, złóż wniosek poprzez formularz kontaktowy i podaj konkretne uzasadnienie, wyjaśniając, o co się ubiegasz i dlaczego. Następnie trzeba wypełnić formularz płatności, aby w wiążący sposób przelać Wpisowe plus wszystkie obowiązujące podatki i opłaty (więcej informacji na temat metod i procesu płatności znajduje się w ust. 4). Można też kliknąć odpowiednie pole wyboru na stronie rejestracji (o ile jest dostępne) i zamówić subskrypcję newslettera Wings for Life World Run, aby otrzymywać aktualne wiadomości i ogólne informacje na temat Imprezy i całego projektu. Następnie wyświetlona zostanie strona podsumowania pozwalająca sprawdzić podane dane. Po kliknięciu przycisku Zarejestruj zgłoszenie stanie się wiążące (po zaksięgowaniu opłaty startowej). Należy zauważyć, że Uczestnik nie będzie miał bezpośredniego dostępu do danych rejestracyjnych ani możliwości ich edytowania po zakończeniu rejestracji. 3.2 Na listach startowych i listach wyników na witrynie oraz w innych mediach podawane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, narodowość, grupa wiekowa, przynależność do klubu/firmy (o ile została podana). Informacje na temat czasu i miejsca publikacji list startowych i wyników Imprezy zostaną podane na witrynie

4 3.3 Aby mieć prawo do udziału w Imprezie, należy wykonać następujące czynności: (i) dokonać zgłoszenia, (ii) odebrać z potwierdzeniem wpłaty Wpisowego wraz z obowiązującymi podatkami i opłatami, (iii) zaznaczyć odpowiednie pola wyboru podczas rejestracji, potwierdzając swoje prawo do udziału w Biegu zgodnie z ust. 1 niniejszych Warunków Uczestnictwa i Regulaminem (iv) wypełnić zgłoszenie w Punkcie Rejestracyjnym w Lokalizacji Imprezy. 3.4 Szczegółowe zasady i wymogi dotyczące samej Imprezy oraz zgłoszenia na miejscu w danej Lokalizacji Imprezy znajdują się w aktualnym Regulaminie oraz w aktualizacjach zamieszczanych na stronie Dane kontaktowe podane podczas rejestracji będą wykorzystywane do powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących wybranego przez nich Biegu. Należy zadbać o to, by te dane były przez cały czas aktualne. 3.6 Prawo do udziału w Imprezie przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone. Numerów startowych nie można przekazywać. 3.7 Jeżeli Uczestnik nie stawi się na czas w punkcie rejestracyjnym w danej Lokalizacji wybranego Biegu zgodnie z instrukcjami podanymi w Regulaminie i ich aktualizacjami przekazywanymi przez Organizatora em lub publikowanymi na stronie utraci prawo do udziału w biegu i nie będzie mieć prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy. Nie będą w tej sytuacji uwzględniane żadne wyjątki. 3.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać się z udziału w Imprezie. Należy zauważyć, że jeżeli Uczestnik zdecyduje się wycofać z udziału w Imprezie, nie ma możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów ani przekazania swojego miejsca w Imprezie innej osobie. 3.9 W niektórych przypadkach Organizator oferuje na stronie internetowej vouchery na rejestrację w Wings for Life World Run ( Vouchery Wings for Life World Run ). Odnośnie Voucherów Wings for Life World Run obowiązują następujące postanowienia: Zakupu Voucherów Wings for Life World Run można dokonać wyłącznie na stronie odpowiedniej dla danej Lokalizacji. Każdy Voucher Wings for Life World Run zawiera kod vouchera. Każdy Uczestnik może jednokrotnie wykorzystać kod vouchera zamiast uiszczenia opłaty startowej gwarantującej uczestnictwo w odpowiednim biegu Wings for Life World Run (patrz ust. 4.1). Każdy kupujący może przekazać swój Voucher Wings for Life World Run osobie trzeciej, umożliwiając jej rejestrację do udziału w odpowiednim Wings for Life World Run. Każdy Voucher Wings for Life World Run jest ważny tylko na konkretny bieg Wings for Life World Run i nie może zostać zmieniony lub wymieniony na gotówkę. W przypadku utraty, kradzieży lub anulowania vouchera, nie przysługuje zwrot kosztów. Odsprzedawanie Voucherów Wings for Life World Run osobom trzecim jest zabronione. Każda osoba dokonująca zakupu Vouchera Wings for Life World Run potwierdza swoją pełnoletność i zdolność do czynności prawnych. Aby dokonać zakupu, należy podjąć następujące kroki; zakupu można dokonać w następujących językach: polskim i angielskim. Wejdź na stronę kliknij Kup voucher i wybierz Lokalizację biegu. Następnie wybierz typ zawodnika, który otrzyma voucher (patrz ust. 3.1); Wprowadź do formularza dane osobowe lub dane firmy, abyśmy mogli wysłać ci twój Voucher Wings for Life World Run wraz z kodem vouchera. Wymagane dane osobowe: imię, nazwisko i dane kontaktowe (prywatne: ulica, numer domu, kraj, kod pocztowy, miasto, adres . Wymagane dane firmy: imię i nazwisko osoby kontaktowej, nazwa firmy, ulica, numer, kraj, kod pocztowy, miasto, adres e- mail, rejestr handlowy, NIP);

5 W dalszej kolejności wypełnij formularz płatności za Voucher Wings for Life World Run (więcej informacji odnośnie metod płatności i samego procesu w ust. 4); Opcjonalnie możesz otrzymać propozycję zapisania się na newsletter Wings for Life World Run w celu otrzymywania bieżących informacji i wiadomości na temat Imprezy i całego projektu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie rejestracji (jeżeli istnieje taka możliwość). Ponadto możesz także opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie dalszych informacji; zwróć uwagę na wspomniane opcje na stronie internetowej, wymagające zaznaczenia odpowiedniego pola; Dalej nastąpi przekierowanie na stronę z podsumowaniem, gdzie należy potwierdzić lub zmienić wprowadzone dane. Klikając Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty, składasz wiążące zamówienie na Voucher Wings for Life World Run. Należy zauważyć, że Uczestnik nie będzie miał bezpośredniego dostępu do danych rejestracyjnych ani możliwości ich edytowania po złożeniu zamówienia. Poniższe ustępy Warunków Uczestnictwa odnoszą się konkretnie do zakupu Voucherów Wings for Life World Run i/lub samych Voucherów Wings for Life World Run; ust. 2.1 (okres zamawiania), ust. 4 (opłata i metody płatności), ust. 7.1 (zgoda na marketing bezpośredni), ust. 8 (ochrona danych), ust. 9.2, 9.4, 9.7, 9.9, 9.15, 9.16, 9.18 oraz 9.19 (odpowiedzialność). Zgodnie z ust. 3.8 nie przysługuje prawo do wycofania się z zamówienia Vouchera Wings for Life World Run. 4. WPISOWE I METODY PŁATNOŚCI 4.1 Po wybraniu odpowiedniej lokalnej Imprezy wyświetlane jest Wpisowe które może być różne dla poszczególnych biegów. Zależnie od wybranego Wings for Life World Run, płatność można zrealizować kartą kredytową (w większości lokalizacji Visa, MasterCard, a tylko w niektórych lokalizacjach JCB lub American Express), a także tylko w niektórych lokalizacjach za pomocą płatności dokonanej z góry (przelewem i/lub tylko w niektórych lokalizacjach za pomocą systemu Paypal i/lub tylko w niektórych lokalizacjach za pomocą płatności w formie kodów promocyjnych). Całkowita wysokość Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami zostanie wyświetlona przed zakończeniem procesu rejestracji i powinna zostać opłacona natychmiast w przypadku płatności kartą kredytową. W razie przedpłat (przelewu), całkowita kwota Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami musi zostać przelana zgodnie z instrukcją na konto podane w pierwszym potwierdzeniu przysłanym em (które nie potwierdza zakończonej rejestracji). Zależnie od kraju, w którym organizowany jest Bieg oraz banku wydającego kartę kredytową mogą obowiązywać lokalne opłaty dodatkowe i podatki od Wpisowego potwierdzone przez Organizatora (np. opłaty związane z kursem wymiany oraz określonymi opłatami bankowymi). Więcej informacji na ten temat można uzyskać w banku wystawiającym kartę. 4.2 Należy zaznaczyć, że podczas rejestracji w trybie online dane karty kredytowej nie będą przesyłane ani do Organizatora, ani do Red Bull GmbH, a jedynie (i) bezpośrednio do firmy obsługującej karty kredytowe (ii) w razie płatności kartą Visa, JCB i MasterCard do upoważnionego centrum autoryzacji kart kredytowych (European Merchant Services B.V. lub innej lokalnej firmy) odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności danej firmy wystawiającej karty kredytowe. 4.3 Wpisowe nie stanowi darowizny podlegającej odliczeniu od podatku. Wszelkiego rodzaju wpłaty na rzecz Organizatora w związku z Imprezą również nie podlegają odliczeniu od podatku. 4.4 Po zgłoszeniu i wypełnieniu internetowego formularza rejestracyjnego przez kliknięcie przycisku Zarejestruj/ Zaloguj w przypadku płatności kartą kredytową lub po wpłaceniu przelewem Wpisowego razem z obowiązującymi podatkami i opłatami, opłata

6 staje się wiążąca, nie podlega odroczeniu, wymianie, nie może być przenoszona ani zwrócona. Z zastrzeżeniem przepisów prawa danego kraju, nie ma absolutnie żadnych wyjątków od tej zasady w absolutnie żadnych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków zaniedbania po stronie Organizatora zgodnie z ust O ILE NIE STWIERDZONO INACZEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WPISOWE NIE PODLEGA ZWROTOWI Z ŻADNEGO POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI W WYPADKU ANULOWANIA PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ PODANIA POWODU, W WYPADKU ZMIANY DATY LUB LOKALIZACJI JAKIEJKOLWIEK IMPREZY LOKALNEJ PRZEZ ORGANIZATORA LUB W WYPADKU NIEMOŻNOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W BIEGU PRZEZ UCZESTNIKA Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU. 4.5 Po otrzymaniu em potwierdzenia od Organizatora, po skutecznym dokonaniu zapłaty, między Uczestnikiem a Organizatorem powstaje bezpośredni stosunek umowny na podstawie niniejszych Warunków. Red Bull GmbH pełni jedynie funkcję pośrednika i rozprowadza numery startowe w imieniu Organizatora, za wyjątkiem przypadku, w którym firma ta jest wyraźnie określona Organizatorem (Wings for Life World Run w Austrii). 4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do lokalnej korekty Wpisowego według własnego uznania w Okresie Rejestracji z dowolnego powodu, ale zmiana w postaci podwyżki lub obniżki Wpisowego nie ma wpływu na już wpłacone Wpisowe. 4.7 Wpisowe będzie pobierane przez organizatora biegu i przekazywane Fundacji Wings for Life przez grupę Red Bull. 4.8 Należy zaznaczyć, że z tytułu udziału w Imprezie nie przysługuje żaden zwrot kosztów podróży ani innych wydatków. 5. NAGRODY 5.1 W zamian za Wpisowe Uczestnik otrzymuje jedynie prawo do udziału w Wings for Life World Run oraz do numeru startowego i Pakietu Startowego (patrz Regulamin). 5.2 Zwycięzcy Imprezy zostaną ustaleni w następujący sposób: Światowi Zwycięzcy Biegu (każde z nich zwane Światowym Zwycięzcą Biegu ) to jeden mężczyzna i jedna kobieta uczestniczący w Światowym Biegu, którzy pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie). Światowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. Krajowi Zwycięzcy Biegu (każde z nich zwane Krajowym Zwycięzcą Biegu ) to jeden mężczyzna i jedna kobieta w każdym kraju (innym niż Stany Zjednoczone i Niemcy), którzy pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie). W przypadku Niemiec i Stanów Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy pokonają najdłuższy dystans ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego kraju Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta (a w przypadku Niemiec i USA jeden/jedna ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA razem). W celu uniknięcia wątpliwości, w Niemczech Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna, tak jak w Stanach Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. W Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Lokalnymi Zwycięzcami Biegu w Niemczech i USA (każde z nich zwane Lokalnym Zwycięzcą Biegu w

7 Niemczech/USA ) będą jedna kobieta i jeden mężczyzna w każdej Lokalizacji w Niemczech i w USA, którzy pokonają najdłuższy dystans w każdej Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego Lokalnego Biegu w Niemczech jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu w Niemczech, tak jak dla każdego Lokalnego Biegu w USA jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu w USA; JEDNAKŻE NIE BĘDZIE Lokalnego Zwycięzcy Biegu w Niemczech/USA (ani Lokalnej Nagrody za Bieg w Niemczech/USA) w tej Lokalizacji w Niemczech/USA, w której wystartuje i wygra Krajowy Zwycięzca Biegu. Krajowi Zwycięzcy Biegu na Wózku Inwalidzkim (każdy z nich zwany Krajowym Zwycięzcą Biegu na Wózku Inwalidzkim ) to jeden mężczyzna i jedna kobieta na wózku inwalidzkim w każdym kraju (innym niż Stany Zjednoczone i Niemcy), którzy pokonają najdłuższy dystans zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg (określony w Regulaminie). W przypadku Niemiec i Stanów Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą jeden mężczyzna i jedna kobieta, którzy pokonają najdłuższy dystans ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego kraju Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta (a w przypadku Niemiec i USA jeden/jedna ze wszystkich Lokalizacji w Niemczech i USA razem). W celu uniknięcia wątpliwości, w Niemczech Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna, tak jak w Stanach Zjednoczonych Krajowymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim będą tylko jedna kobieta i jeden mężczyzna. W Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Lokalnymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech i USA (każde z nich zwane Lokalnym Zwycięzcą Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA ) będą jedna kobieta i jeden mężczyzna na wózku inwalidzkim w każdej Lokalizacji w Niemczech i w USA, którzy pokonają najdłuższy dystans w danej Lokalizacji w Niemczech i USA zanim dogoni ich Samochód Zamykający Bieg. Dla każdego Lokalnego Biegu w Niemczech jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech, tak jak dla każdego Lokalnego Biegu w USA jedna kobieta i jeden mężczyzna zostaną Lokalnymi Zwycięzcami Biegu na Wózku Inwalidzkim w USA; JEDNAKŻE NIE BĘDZIE Lokalnego Zwycięzcy Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA (ani Lokalnej Nagrody za Bieg na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA) w tej Lokalizacji w Niemczech/USA, w której wystartuje i wygra Krajowy Zwycięzca Biegu na Wózku Inwalidzkim. 5.3 Kategoria dzieci i nastolatków dla lokalizacji, w których przewidziano te kategorie. Pojawi się osobna lista wyników dla każdej lokalizacji oraz jedna światowa lista, które dostępne będą po zakończeniu biegu na stronie Wspomniane listy wyników służą wyłącznie do celów informacyjnych, na ich podstawie nie zostają przyznane nagrody. 5.4 Odnośni zwycięzcy otrzymają następujące nagrody: Światowa Nagroda w Biegu ( Światowa Nagroda w Biegu ) jest podróżą dookoła świata dla każdego ze Światowych Zwycięzców Biegu i wybranej osoby towarzyszącej. Podróż dookoła świata będzie obejmować przeloty, dalsze środki transportu i zakwaterowanie, które zostanie ustalone przez Organizatora. Należy zaznaczyć, że daty rozpoczęcia i zakończenia oraz harmonogram podróży dookoła świata zostanie ustalony przez Organizatora razem ze Światowym Zwycięzcą Biegu, ale nie przekroczy 30 dni. Zakwaterowanie będzie na poziomie co najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie zależeć od miejsc, które Organizator ustali razem z każdym ze Światowych Zwycięzców Biegu, od punktu początkowego i końcowego podróży oraz kosztów w momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Światowemu Zwycięzcy Biegu będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca,

8 włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej ze Światowych Nagród w Biegu nie może przekroczyć EUR (przed opodatkowaniem) na osobę. Krajowa Nagroda w Biegu ( Krajowa Nagroda w Biegu ) będzie obejmować dwa vouchery (dla Krajowego Zwycięzcy Biegu i osoby towarzyszącej) na bezpłatny udział w kolejnym Biegu Wings for Life World Run (w dowolnej lokalizacji), w tym bezpłatny dojazd (środek transportu zależny od odległości) i zakwaterowanie co najmniej na noc poprzedzającą Imprezę i noc po Imprezie, do ustalenia przez Organizatora. Należy przy tym zaznaczyć, że termin następnego Biegu Wings for Life World Run nie został jeszcze ustalony. Zakwaterowanie będzie na poziomie co najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie zależeć od lokalizacji Wings for Life World Run wybranej przez Krajowego Zwycięzcę Biegu, punktu startowego i końcowego oraz kosztów w momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Krajowemu Zwycięzcy Biegu będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca, włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej z Krajowych Nagród w Biegu nie może przekroczyć EUR (przed opodatkowaniem) na osobę/voucher. Należy zaznaczyć, że w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Krajowy Zwycięzca Biegu może otrzymać tylko Krajową Nagrodę w Biegu i nie przysługuje mu Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech i USA w Lokalizacji, w której uczestniczył w tym biegu i go wygrał. Każda Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech i USA ( Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech/USA ) będzie obejmować dwa vouchery (dla Lokalnego Zwycięzcy Biegu w Niemczech/USA i osoby towarzyszącej) na bezpłatny udział w Wings for Life World Run w dowolnej lokalizacji, w tym bezpłatny dojazd (środek transportu zależny od odległości) i zakwaterowanie co najmniej na noc poprzedzającą Imprezę i noc po Imprezie, do ustalenia przez Organizatora. Należy przy tym zaznaczyć, że termin następnego Wings for Life World Run nie został jeszcze ustalony. Zakwaterowanie w hotelu będzie na poziomie co najmniej równorzędnym z hotelem 4-gwiazdkowym. Całkowita wartość tej nagrody będzie zależeć od Lokalizacji Wings for Life World Run wybranej przez Krajowego Zwycięzcę Biegu, punktu startowego i końcowego oraz kosztów w momencie dokonywania rezerwacji. Osoba towarzysząca Krajowemu Zwycięzcy będzie musiała stosować się do tego samego planu podróży, co Zwycięzca, włącznie z punktem rozpoczęcia i zakończenia podróży, i będzie mieć wspólny pokój hotelowy ze Zwycięzcą. Całkowita wartość każdej z Krajowych Nagród w Biegu nie może przekroczyć EUR (przed opodatkowaniem) na osobę/voucher. W Lokalizacji w Niemczech/USA, w której przyznana zostanie Krajowa Nagroda w Biegu nie będzie przyznana Lokalna Nagroda w Biegu w Niemczech/USA. Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim ( Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim ) będzie obejmować pakiet nagród wybranych według uznania Organizatora. Przybliżona wartość detaliczna takiego pakietu wyniesie EUR (przed opodatkowaniem). Należy zaznaczyć, że w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Krajowy Zwycięzca Biegu na Wózku Inwalidzkim może otrzymać tylko Krajową Nagrodę w Biegu i nie przysługuje mu Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech i USA w Lokalizacji, w której uczestniczył w tym biegu i go wygrał. Każda Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech i USA ( Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA ) będzie obejmować pakiet nagród wybranych według uznania Organizatora. Przybliżona wartość detaliczna takiego pakietu wyniesie EUR (przed opodatkowaniem). W Lokalizacji w Niemczech/USA, w której przyznana zostanie Krajowa Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim nie będzie przyznana Lokalna Nagroda w Biegu na Wózku Inwalidzkim w Niemczech/USA.

9 5.5 Wszystkie ustalenia dotyczące przejazdów z tytułu nagród określonych w ust. 5.3 i 5.4 muszą być dokonywane za pośrednictwem agenta Organizatora razem z grupą Red Bull. Wszelkie inne koszty i wydatki związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody, które nie zostały jednoznacznie wymienione w tym dokumencie (takie jak kaucje, dodatki, opłaty za bagaż, posiłki, dodatkowe przejazdy i opłaty) ponoszą osoby otrzymujące nagrody. Zwycięzcy muszą też mieć ważny paszport (i ponoszą koszt jego uzyskania) ważny przez co najmniej 6 miesięcy oraz konieczne wizy. Koszt ubezpieczenia podróżnego i wydatków ponosi zdobywca nagrody. Zwycięzcy muszą przed wyjazdem posiadać i okazać ważne dokumenty podróży (np. ważne prawo jazdy lub inny akceptowany dowód tożsamości wydany przez władze państwowe). Każdy ze zwycięzców i osoba towarzysząca musi podpisać Zwolnienie z Odpowiedzialności / Zgodę na Upublicznienie oraz inne dokumenty przekazane uczestnikowi przed zakupem biletów lub wyjazdem. Po zarezerwowaniu biletów lotniczych osoba otrzymująca nagrodę nie będzie mogła wprowadzić żadnych zmian. Organizator określi linie lotnicze, lotniska, program przelotów i hotele według własnego uznania. Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące przejazdów i zakwaterowania, warunków i inne. Organizator nie odpowiada za wymianę utraconych, zniszczonych lub skradzionych biletów i voucherów podróżnych. 5.6 Dalsze szczegółowe informacje będą publikowane na witrynie Red Bull zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i/lub zastąpienia wszystkich nagród innymi nagrodami o podobnej wartości. 5.8 W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem krajowym, wszystkie nagrody zostają przyznane w stanie, w jakim są, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu). ZA PODATKI KRAJOWE, REGIONALNE I LOKALNE, W TYM VAT / PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM I WYKORZYSTANIEM NAGRODY ODPOWIEDZIALNY JEST WYŁĄCZNIE ZWYCIĘZCA. Nagrody podlegają warunkom, terminom ważności i ograniczeniom nałożonym przez producenta nagrody lub wystawcę karty podarunkowej, biletów itp. instrumentów. Zwycięzca odpowiada za wszelkie ewentualne podatki krajowe, federalne (lub równoważne w danej jurysdykcji), stanowe, regionalne i lokalne od nagród (w tym VAT) oraz wszelkie inne koszty, opłaty i wydatki, które nie zostały wymienione powyżej jako jednoznaczny element nagrody. Organizator może wystawić ewentualne formularze i dokumenty podatkowe wymagane prawem. 5.9 Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną Jeżeli zwycięzca nie odbierze swojej nagrody zgodnie z instrukcjami Organizatora w czasie wskazanym przez Organizatora w powiadomieniu, utraci nagrodę i Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania innego zwycięzcy lub przekazania równowartości pieniężnej w formie darowizny Decyzja Organizatora dotycząca wszystkich nagród związanych z Wings for Life World Run jest ostateczna. 6. PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI 6.1 Z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i/lub udzielenia zgody przez odpowiednie organy regulacyjne, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany od czasu do czasu niniejszych Warunków oraz Regulaminu, przy czym zmiany te będą dostępne na witrynie

10 6.2 W przypadku gdy zdaniem Organizatora dobra reputacja Wings for Life World Run zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i/lub udzielenia na to zgody przez odpowiednie organy regulacyjne, do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Wings for Life World Run bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie może ponieść Uczestnik lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). 6.3 W dowolnym momencie podczas Wings for Life World Run, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika, który nie przestrzega Warunków Uczestnictwa lub Regulaminu albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania, w tym m. in.: zakłóca przebieg Imprezy lub jakichkolwiek działań związanych z Imprezą, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzach wpisowych; postępuje niesportowo; bierze udział w wyścigu z nieoficjalnym numerem startowym lub czipem; bierze udział w wyścigu z oficjalnym numerem startowym lub czipem przydzielonym innej osobie lub pochodzącym z innej Imprezy; przekazuje swój oficjalny numer startowy lub czip innej osobie lub otrzymuje go od innej osoby; korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Imprezie, która nadaje mu/jej tempo, a także z powodów medycznych lub względów bezpieczeństwa. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, któremu przysługuje nagroda, nagroda przepada i/lub może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana alternatywnemu zwycięzcy. Uczestnik, który został zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu, nie otrzymuje żadnego zwrotu kosztów. Osoby zdyskwalifikowane nie zostaną uwzględnione w oficjalnych wynikach. 6.4 Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa oraz z wyjątkiem przypadku odwołania Biegu z powodu zaniedbania lub celowego działania Organizatora, Wpisowe nie podlega zwrotowi po dokonaniu wpłaty. Impreza może zostać odwołania lub zmieniona z dowolnego powodu, w tym między innymi złej pogody lub innych czynników zagrażających bezpieczeństwu uczestników, Obsługi Biegu lub ochotników. Odwołanie lub zmiana daty, charakteru bądź formatu Imprezy mogą zostać narzucone przez odpowiednie władze lub też wynikać z autonomicznej decyzji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów Imprezy, na przykład daty, godziny startu, trasy, odległości i/lub udogodnień oferowanych w związku z Imprezą. 7. NADANIE PRAW 7.1 Organizator lub osoby trzecie przez niego upoważnione mogą od czasu do czasu utrwalać wydarzenia i wykorzystywać nagrania dźwiękowe, nagrania wideo i zdjęcia z Imprezy a także wykorzystać nazwisko, zdjęcie, głos, wygląd, wyniki i materiały biograficzne uczestnika w dowolnym celu (komercyjnym, handlowym, promocyjnym, dziennikarskim lub innym) we wszystkich mediach, z zachowaniem ograniczeń wynikających z lokalnych przepisów prawa. Akceptując niniejsze Warunki, uczestnik udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania takich materiałów. 7.2 Red Bull ma prawo wykorzystywać, nadawać, wyświetlać, eksponować, odtwarzać i/lub udostępniać publicznie materiały we wszystkich mediach, w tym między innymi w radiu, telewizji, w kinach, na imprezach, na nośnikach danych i światowych witrynach internetowych. Red Bull ma prawo dokonywać zmian, przerw, cięć lub innych modyfikacji materiałów oraz wykorzystywać tak zmienione materiały bez ograniczeń. Ponadto Red Bull ma prawo przenieść nadane mu prawa na dowolną osobę trzecią. Uczestnik zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie miał prawa do zatwierdzania

11 jakichkolwiek materiałów. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że może nie zostać wymieniony z nazwiska jako uczestnik Imprezy i nie oczekuje uzyskania korzyści finansowych z pojawienia się w materiałach związanych z Imprezą. 7.3 Akceptując niniejsze Warunki Uczestnictwa, Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania takich materiałów na warunkach określonych powyżej. 7.4 Jedynym wynagrodzeniem za niniejsze pełne przeniesienie i udzielenie praw będzie możliwość udziału w Wings for Life World Run i wygrania go. 7.5 Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Red Bull GmbH (w tym jego jednostki powiązane i partnerów) jego danych rejestracyjnych dla celów promocyjnych, komercyjnych i/lub marketingowych związanych z Wings for Life oraz Wings for Life World Run, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z lokalnych przepisów prawa. Możliwe jest wykreślenie swojej osoby z tego rodzaju komunikatów poprzez kontakt z Organizatorem na witrynie 8. GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH 8.1 Termin Dane Osobowe w poniższym rozdziale odnosi się do wszystkich danych przechowywanych w związku z nazwiskiem uczestnika. 8.2 Uczestnik niniejszym potwierdza, że Dane Osobowe podane przez niego w związku z Wings for Life World Run są poprawne i aktualne. 8.3 Akceptując Warunki, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może przetwarzać jego Dane Osobowe, bądź to w ramach Grupy Red Bull, bądź poprzez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, które będą przetwarzały dane w jej imieniu zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. 8.4 Zgodnie z przyjętą ogólną zasadą, Red Bull i jego spółki powiązane nie będą przekazywały Danych Osobowych żadnym osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika. W szczególności Dane Osobowe nie zostaną sprzedane, wypożyczone ani nie będą przedmiotem obrotu. Tym niemniej, w przypadkach gdy Red Bull musi przekazać Dane Osobowe zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane w związku z Wings for Life World Run, Red Bull przekaże jedynie te Dane Osobowe, które są konieczne do wypełnienia zadań określonych w niniejszych Warunkach. W szczególności Dane Osobowe mogą być przekazane Organizatorowi, jego partnerom pomagającym w organizacji i przeprowadzeniu biegu, oraz Red Bull GmbH, Austria. Dane Osobowe będą zasadniczo przechowywane na serwerach zlokalizowanych w UE. W takich przypadkach Red Bull postawi naszym partnerom odpowiednie wymagania i zapewni, że będą oni traktowali wszystkie Dane Osobowe w sposób poufny oraz zgodnie z wszelkimi przepisami z zakresu ochrony danych oraz usuną je natychmiast po wykonaniu przydzielonych im zadań w związku z Wings for Life World Run. Należy zauważyć, że Red Bull nie posiada pełnej kontroli nad wypełnieniem tego obowiązku oraz że Red Bull nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień przez jego partnerów w stopniu dopuszczalnym przepisami prawa. 8.5 W związku z tym, że Red Bull prowadzi działalność na globalną skalę, może to oznaczać, że Red Bull może przesłać osobiste dane uczestnika do innych krajów niż kraj zamieszkania uczestnika, z zachowaniem wszelkich odpowiednich przepisów ochrony danych. Przekazując informacje za pośrednictwem witryny internetowej Imprezy, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i/lub przesyłanie jego/jej danych, w tym poza obszar EOG.

12 8.6 Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Wings for Life oraz Wings for Life World Run i będą przechowywane przez Red Bull, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane jedynie przez okres konieczny do wypełnienia pierwotnego celu, w jakim zostały zebrane w związku z Wings for Life World Run lub celu bezpośrednio z nim związanego. Może to obejmować okres po zakończeniu Wings for Life World Run w celu rozdania nagród lub rozwiązania kwestii podatkowych czy jakichkolwiek innych kwestii prawnych. 8.7 Red Bull, jego spółki powiązane i zatwierdzone podmioty przetwarzające dane będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika w sposób bezpieczny i podejmą odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. 8.8 Uczestnicy mogą być poproszeni o udział w uzasadnionych działaniach promocyjnych związanych z Wings for Life i/lub Wings for Life World Run. Zwycięzcy mogą być poproszeni o udział w dalszych uzasadnionych działaniach promocyjnych związanych z Wings for Life i/lub Wings for Life World Run. 8.9 Wpisane Dane Osobowe zawsze powinny być poprawne. Należy dbać o aktualizację swoich danych, tak aby Organizator mógł informować Uczestnika o wszelkich nowościach dotyczących wybranego przez niego Biegu. Red Bull zadba o to, aby Dane Osobowe nie były wykorzystywane po pozyskaniu wiedzy o tym, że nie są poprawne Red Bull i jego wykonawcy mogą w związku z Wings for Life World Run kontaktować się z Uczestnikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób Uczestnik ma w każdym momencie możliwość zażądania zmiany i/lub całkowitego lub częściowego usunięcia takich Danych Osobowych. W takim przypadku Red Bull zapewni usunięcie tych danych w najszybszym możliwym terminie Uczestnik ma także prawo poprosić w dowolnym terminie o informacje na temat jego Danych Osobowych przez nas przechowywanych W sprawach dotyczących prywatności, w tym zmiany i/lub usunięcia Danych Osobowych, można kontaktować się z Red Bullem przez stronę internetową, pod adresem: 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA 9.1 BIORĄC UDZIAŁ W WINGS FOR LIFE WORLD RUN, KIERUJ SIĘ ZASADAMI OSTROŻNOŚCI I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. SZANUJ I DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH. NIE NARUSZAJ I NIE NISZCZ NICZYJEGO MIENIA. 9.2 Red Bull zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych starań w celu utrzymania odpowiedniej obsługi sprzętowej i oprogramowania dla Witryny Wings for Life World Run i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Imprezie, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.

13 9.3 Organizator zobowiązuje się dodatkowo do zapewnienia przejrzystości w zakresie uczciwej rywalizacji i postara się zapewnić bezpieczeństwo i niezakłóconą realizację Imprezy przez jego usługodawców. 9.4 Spóźnione zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za zagubione zgłoszenia. 9.5 Red Bull nie ma obowiązku publikować informacji o dyskwalifikacji uczestnika. 9.6 Uczestnik musi na własną wyłączną odpowiedzialność ocenić swoją sprawność fizyczną w związku ze swoim udziałem w Wings for Life World Run, a Organizator nie może być obciążany odpowiedzialnością za jakiekolwiek problemy zdrowotne Uczestnika. 9.7 Wyłącznym obowiązkiem Uczestnika jest także wybór konkretnej kategorii biegu, w której będzie uczestniczył, o ile takie kategorie są dostępne. Po dokonaniu wyboru kategorii przez Uczestnika Organizator nie będzie mógł wprowadzić Uczestnika do innej kategorii po dokonaniu rejestracji. W takich przypadkach niemożliwy jest zwrot kosztów. 9.8 Wybór Lokalizacji biegu należy wyłącznie do Uczestnika. Red Bull dołoży jednak wszelkich starań, aby zapewnić porównywalne warunki na wszystkich trasach biegu. Tym niemniej, pomiędzy poszczególnymi torami pozostaną niezaprzeczalne różnice (np. w dzień/w nocy, powierzchnia, temperatura i nachylenie terenu). 9.9 W Okresie Rejestracji Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych tras biegu, wprowadzenia zmian do istniejących tras oraz publikacji nowych informacji na temat tras. Wszelkie informacje przekazywane przez Organizatora na temat tras są przykazywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają żadnych wiążących skutków dla Organizatora. Wyklucza się zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie i Uczestnik nie może zmienić trasy wyścigu na inną po zakończeniu procesu rejestracji przez Internet Red Bull nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną lub psychiczną niezdolność Uczestnika do pomyślnego wykonania któregokolwiek z opisanych zadań; nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w jakimkolwiek Biegu Wings for Life World Run. Red Bull nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zranienia się Uczestnika w trakcie wykonywania czynności związanych z wybranym Wings for Life World Run. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na zastosowanie się do każdej decyzji pracownika obsługi Imprezy dotyczącej jego/jej zdolności bezpiecznego wykonania zadań związanych z Imprezą Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie lub zorganizowanie wszelkiej pomocy medycznej przez obsługę medyczną Imprez i osoby przez nią wyznaczone, jaką uznają za konieczną lub właściwą w związku z udziałem Uczestnika w Imprezach, w tym między innymi na zorganizowanie transportu do szpitala lub innej placówki medycznej. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na ich dostęp do jego/jej historii chorób i lekarzy oraz innych informacji w związku z pomocą medyczną, która może zostać mu/jej udzielona w dowolnej takiej placówce medycznej w rezultacie jego/jej udziału w Imprezach Sprawy organizacyjne będą ogłaszane Uczestnikom przez Organizatora przed Imprezą i w jej trakcie. Przestrzeganie instrukcji Organizatora i odpowiednio wyznaczonych członków Obsługi Biegu jest obowiązkowe. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji,

14 które powoduje zakłócenie przebiegu Imprezy lub zagraża bezpieczeństwu Uczestników, Organizator ma prawo zakazać danej osobie udziału w Imprezie i/lub ją zdyskwalifikować w dowolnym momencie. Ważne z punktu widzenia prawa zarzuty przeciwko Uczestnikom mogą być zgłaszane wyłącznie przez grupę osób upoważnioną do tego celu przez Organizatora. Ta grupa osób obejmuje także członków obsługi medycznej odpowiedzialnej za zawody, którzy mają prawo zabronić uczestnikowi udziału lub dalszego udziału w Imprezie w celu ochrony uczestnika na wypadek wystąpienia określonych objawów medycznych Uczestnik jest świadomy faktu, że udział w Imprezie wiąże się z pewnym ryzykiem i dobrowolnie bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z udziałem, w tym między innymi ryzyko upadku; kontaktu z innymi uczestnikami, widzami lub innymi osobami, ruchem pojazdów lub innym ruchem; niesprzyjającej pogody, w tym między innymi upału i/lub wilgoci, wiatru, niebezpieczeństw związanych z biegiem lub ćwiczeniami w ciemności, niskiej temperatury oraz mokrych lub oblodzonych nawierzchni; spadających gałęzi lub innych przedmiotów; ruchu ulicznego; a także zatłoczenia i innych warunków trasy. Uczestnik jest świadomy wszystkich tych rodzajów ryzyka i rozumie je. Uczestnik niniejszym potwierdza, że ani Organizator, ani żadna jego spółka powiązana, Obsługa Biegu, ani partnerzy Imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego/jej obrażenia (z zastrzeżeniem ustępu 9.15 poniżej). Uczestnik posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie wypadkowe/medyczne pokrywające jego/jej udział w Imprezie. W przypadku spowodowania szkód w związku z udziałem w Imprezie lub jako skutek tego udziału, Uczestnik poniesie za nie pełną odpowiedzialność i zapewni, że Organizator ani żadna z jego spółek powiązanych nie poniosą w tym zakresie żadnych szkód Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przestrzeganie określonych przez Organizatora zasad współzawodnictwa i bezpieczeństwa dla dobra własnego i innych. Uczestnik sprawdził swój sprzęt/ubiór, który jest w dobrym stanie, jest właściwie utrzymany i odpowiedni do imprezy i jest świadomy faktu, że otrzyma pozwolenie na udział w Imprezie po pozytywnym wyniku inspekcji na miejscu i/lub kontroli bezpieczeństwa. Organizator lub Obsługa Biegu mogą w dowolnym terminie zabronić uczestnikowi udziału w Imprezie Organizator ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w przypadku (a) szkód powstałych w wyniku zagrożenia życia i/lub zdrowia spowodowanego zaniedbaniem po stronie Organizatora; (b) celowego działania; (c) rażącego zaniedbania, jeżeli Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu odnośnych przepisów prawa o ochronie konsumenta; i/lub (d) gdy Organizator naruszy wymogi obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności z tytułu wad produktu (o ile dotyczy) Bez ograniczeń dla powyższego, Organizator ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie jedynie w przypadkach naruszenia istotnych obowiązków umownych wynikających z niniejszych Warunków Uczestnictwa. W takich przypadkach odpowiedzialność będzie ograniczona do typowego i przewidywalnego odszkodowania. W innych przypadkach Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbanie Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Uczestnika z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w Wings for Life World Run Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił

15 znajdujących się poza jego rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania) Organizator może zapewnić parking, przechowalnie, przebieralnie i/lub pomieszczenia sanitarne na terenie Imprezy według własnego uznania. Tym niemniej Uczestnik korzysta z tych udogodnień wyłącznie na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe w związku ze skorzystaniem z tych obiektów W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Wings for Life World Run nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia Wszelkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Warunków Uczestnictwa bądź praw i obowiązków uczestników lub Organizatora w związku z Imprezą będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami kraju, w którym odbywa się lokalna Impreza wybrana przez Uczestnika. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju. Aktualizacja: grudzień 2014 r. ***

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN POLAND-POZNAŃ

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN POLAND-POZNAŃ WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN POLAND-POZNAŃ Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run Poland- Poznań ( Impreza lub Bieg ) jest obsługiwana

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin obowiązujący uczestników 10. Kongresu PSI/ICOi/DGOI/1. Kongresu ICOI EUROPE, który odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN

BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN I. ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest: Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport NIP 954 275 29 36; REGON 243707300; KRS 529348, oraz zespół Nonstop Adventure. II. TERMIN, MIEJSCE,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 Postanowienia ogólne 2 Termin i miejsce 1963 m 12.00

Regulamin 1 Postanowienia ogólne 2 Termin i miejsce 1963 m 12.00 Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Akcja ma na celu uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE

REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE REGULAMIN VII BIEGU PRZEMYSŁAWA W PLESZEWIE I. ORGANIZATOR Organizatorem biegu jest Spółka Sport Pleszew sp. z o. o., 63-300 Pleszew ul. Sportowa 4. II. CELE 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

Biuro zawodów: Ośrodek Szkolenia Sportowego Forrest Brzednia; Biuro czynne w sobotę 25.07.2015 w godzinach od 10:30 do 12:30

Biuro zawodów: Ośrodek Szkolenia Sportowego Forrest Brzednia; Biuro czynne w sobotę 25.07.2015 w godzinach od 10:30 do 12:30 REGULAMIN 3 LEŚNO BŁOTNY CROSS LESNYCH DIABŁÓW - BRZEDNIA 2015 Termin : 25.07.2015 Start godz. 13:00 limit czasu 2 godziny Dystans: 7-8 km Zapisy: Zgłoszenia przyjmowane są pod: biuro.brzednia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 4 BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych. Rozpowszechnianie biegania jako aktywnej formy spędzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI REGULAMIN REZERWACJI ONLINE obiektu MARYNARSKIE DOMKI 1 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji pobytu w obiekcie Marynarskie Domki zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 16 w Pobierowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II Bieg "Dziczkiem" na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY

REGULAMIN. II Bieg Dziczkiem na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY REGULAMIN II Bieg "Dziczkiem" na 10 km Góra 20.09.2015 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Maratończyk Góra (organizator główny), Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze - Hala Arkadia. Sklep EuforiaBiegacza.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa WakacyjniPiraci. Poszukiwanie skarbu

Warunki uczestnictwa WakacyjniPiraci. Poszukiwanie skarbu Warunki uczestnictwa WakacyjniPiraci Poszukiwanie skarbu 1. Konkurs i organizator Organizatorem konkursu internetowego Poszukiwanie skarbu (zwanego dalej konkursem ) jest spółka HolidayPirates GmbH, Wallstraße

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN S EHF EURO 2016 POLAND

Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN S EHF EURO 2016 POLAND Polish Handball Federation Pulawska Street 300 02-819 Warsaw, Poland T: +48 22 892 90 11 E: zprp@zprp.pl F: +48 22 892 90 11 I: www.zprp.pl Regulamin Konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej "Konkursem") jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie. 2. Organizatorem Konkursu jest: Oberösterreich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II BIEGU STUDENTA

REGULAMIN II BIEGU STUDENTA REGULAMIN II BIEGU STUDENTA I. ORGANIZATOR Organizatorem imprezy II Bieg Studenta, zwany dalej Biegiem jest Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni we współpracy z Parlament

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2. UCZESTNICY

REGULAMIN KONKURSU 2. UCZESTNICY REGULAMIN KONKURSU Zarekomenduj znajomym Saxo Bank i wygraj nagrody (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zarekomenduj znajomym

Bardziej szczegółowo

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Weekend dla dwojga w Salzburgu - mieście Mozarta 1 Organizatorem konkursu jest DOMINATA sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Mariana Sengera 1, 02-790 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu pn. Upoluj Mikołaja w akcji. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pn. Upoluj Mikołaja w akcji,

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek

REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek REGULAMIN imprezy pn.,,bieg Łomianek I. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Łomianek. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pt. Wygraj zaproszenie na Luxtorpedę, zwanego dalej Konkursem jest CBJB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szalone selfie w RiDE Warsaw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w

REGULAMIN KONKURSU Szalone selfie w RiDE Warsaw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w REGULAMIN KONKURSU Szalone selfie w RiDE Warsaw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Szalone selfie w RiDE Warsaw. 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW, czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem

REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW, czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem REGULAMIN UCZESTNICTWA WARSZTATY DLA RODZICÓW, czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem Postanowienia Ogólne 1 SŁOWNIK DEFINICJI Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wigilijnego Charytatywnego Biegu Ulicznego dla Oleńki Łuczak. 18 grudnia 2016 r. Nowa Sól 1. CEL IMPREZY

REGULAMIN. Wigilijnego Charytatywnego Biegu Ulicznego dla Oleńki Łuczak. 18 grudnia 2016 r. Nowa Sól 1. CEL IMPREZY REGULAMIN Wigilijnego Charytatywnego Biegu Ulicznego dla Oleńki Łuczak. 18 grudnia 2016 r. Nowa Sól 1. CEL IMPREZY 1. Zbiórka funduszy na pomoc dla czteroletniej Oleńki Łuczak z Kożuchowa, dziewczynki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap. ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap. ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi REGULAMIN XXIII CROSSU GOŁDAPSKIEGO Gołdap 19.09.2015 r. (sobota) CEL: popularyzacja biegów masowych stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej wyłonienie najlepszych zawodników realizacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Konkurs wiedzy specjalistycznej o produktach BASF zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAGAZYNU BAKUGAN I CARTOON NETWORK

KONKURS MAGAZYNU BAKUGAN I CARTOON NETWORK SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ( Regulamin") KONKURS MAGAZYNU BAKUGAN I CARTOON NETWORK CARTOON NETWORK 28.08.2010-12.09.2010 USTĘP 1 Turner Entertainment Networks International Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach.

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych przy lotniskach. Warunki rezerwacji 1 Informacje podstawowe 1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest ECOM MEDIA sp. z o. o. sp. k. Adres: 01-445, Warszawa, ul. Ciołka 17 lok. 318,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O.

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy Spółką: Team Exit Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 02-001

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ LEGENDA PIĘCIU SMAKÓW na Festiwalu Dobrego Smaku 2011

REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ LEGENDA PIĘCIU SMAKÓW na Festiwalu Dobrego Smaku 2011 REGULAMIN KULINARNEJ GRY MIEJSKIEJ LEGENDA PIĘCIU SMAKÓW na Festiwalu Dobrego Smaku 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Kulinarnej Gry Miejskiej (dalej: Gra ) jest Departament Gier S.C. Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL

Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Regulamin korzystania z Voucherów Turystycznych Grupy Why Not TRAVEL Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1 Definicje 1. Voucher imienny dokument upoważniający Beneficjenta do nabycia dowolnych

Bardziej szczegółowo

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN

III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN III BIEG O ZDUNOWSKIEGO KAFLA - REGULAMIN 1. CEL IMPREZY Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako prostej formy aktywności ruchowej. Upowszechnianie rekreacji wśród dzieci,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

"Bieg Walentynkowy" Poznań 14 lutego 2014

Bieg Walentynkowy Poznań 14 lutego 2014 I. ORGANIZATOR "Bieg Walentynkowy" Poznań 14 lutego 2014 Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Klub Biegacza Maratończyk Poznań II. CELE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu

LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu Buduj cyfrowo! Warunki i postanowienia LEGO Technic Buduj cyfrowo! Ogólne warunki i postanowienia dotyczące konkursu Należy pamiętać, że wszyscy uczestnicy dowolnego konkursu internetowego muszą przestrzegać

Bardziej szczegółowo

III. TERMIN I MIEJSCE

III. TERMIN I MIEJSCE I. ORGANIZATORZY Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie ul. Sikorskiego 25 66-200 Świebodzin osir.swiebodzin.pl oraz Stowarzyszenie KS HEROSI ul. Gen. Świerczewskiego 38/6 66-200 Świebodzin galasportu.swiebodzin.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BLACK FRIDAY

REGULAMIN KONKURSU BLACK FRIDAY REGULAMIN KONKURSU BLACK FRIDAY organizowanego przez RedComm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-174), przy ulicy Sabały 17, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej "Regulamin").

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej Regulamin). Regulamin konkursu "Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą " Wymyśl nazwę dla miejsca wypoczynku w Bibliotece!" (dalej Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI pt. Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja Łódź 28-29 listopada 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 'SELFIE'

REGULAMIN KONKURSU 'SELFIE' 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie 'SELFIE' (dalej zwanym: 'Konkursem'). 2. Organizatorem Konkursu (dalej zwanym: 'Organizatorem') jest Red Bull GmbH

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r.

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Regulamin II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Dystans 10 km - atest PZLA Cele i założenia biegu popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta Gostynia propagowanie

Bardziej szczegółowo

ALKALA BIEG KOBIET JASNE BŁONIA SZCZECIN GODZINA 12.00

ALKALA BIEG KOBIET JASNE BŁONIA SZCZECIN GODZINA 12.00 ,,Alkala Bieg Kobiet - z okazji Dnia Kobiet Cel: promocja sportu propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu upowszechnienie biegania/ Nordic-Walking wśród kobiet uczczenie Dnia Kobiet na sportowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.

Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1. Regulamin III Biegu po Zdrowie 1. Cel: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formyrekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. 1.3 Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO 1 Organizacja Konkursu Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizatorem Konkursu WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo