niewidoczny sposób. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 2 speak show stimulate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niewidoczny sposób. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 2 speak show stimulate"

Transkrypt

1 Ambient Intelligence definicja EC Zdefiniowana w 2001r. przez The EC Information Society Technologies Advisory Group w wizji The Information Society, Ambient Intelligence Ambient Intelligence kładzie nacisk na większą przyjazność dla uŝytkownika, dostarczanie efektywniejszych usług, działanie w imieniu uŝytkownika i wspomaganie ludzkich interakcji. W tej wizji (do roku 2010) ludzie będą otoczeni inteligentnymi i intuicyjnymi interfejsami wbudowanymi w codzienne obiekty rozpoznające i reagujące na indywidualną obecność w niewidoczny sposób. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 1 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 2 Jari Ahola, Ambient Intelligence, VTT, 2001 I nowszy, firmowy opis Ambient Intelligence definicja EC Ambient Intelligence is a vision where environment becomes smart, friendly, context-aware and responsive to any type of human needs. In this world, computing and networking technology coexist with people in a ubiquitous and pervasive way. In this world, numerous miniature and interconnected smart devices create a new intelligence and interact with each other seamlessly. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 3 ST Journal of Research, Vol 4, No 1, 1977, Wireless Sensor Networks (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 4 Ambient Intelligence budowane będzie w oparciu o trzy kluczowe technologie: Ubiquitous Computing (wszechobecny komputing), Ubiquitous Communication (wszechobecną komunikację), Intelligent User Interfaces (inteligentne interfejsy uŝytkownika). śadna z tych technologii nie moŝe obejść się bez zaawansowanych technologii mikrosystemowych. Ambient Intelligence Global System Ambient Intelligence - USA WAN WPAN Ad-Hoc Network of Picocell Ambient Transducers Ambient T C R 100µW, 1Gops peak (k)bps WLAN Base stations <1W, 10Gops > 100 Mbps >100/person T: transducer C: baseband RF: radio link 1m 10m see hear feel WBAN Body Transducers 100µW -(k)bps 1/person SoC-SiP (Wearable) Assistant R biometric input F global connectivity multimedia, games QoS GPS augmented reality health, security Gops 0.1-2W speak show stimulate CITRIS focuses on using IT to provide solutions to grand-challenge social and commercial problems affecting the quality of life of Californians and people around the world. Hugo De Man, Nanoscale System Design Challenges: Business as (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, WPAN slajd 5- wireless personal area network Usual?, K.U.Leuven/ IMEC (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 6 1

2 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 7 Najnowszy manifest INTELA Obecny model uŝytkowania komputerów ma charakter interaktywny, co oznacza, Ŝe bezpośrednio oddziałujemy na nasze komputery osobiste, telefony komórkowe, PDA. W niedalekiej przyszłości większość komputerów wtopi się głęboko w otoczenie. Ukryją się w naszych ubraniach, domach, drogach, gospodarstwach rolnych, szpitalach i fabrykach. W sytuacji, kiedy kaŝdy z nas będzie miał do czynienia z setkami lub tysiącami komputerów, bezpośrednie oddziaływanie przestanie być moŝliwe. Nadchodzi czas przejścia od interaktywnego do proaktywnego uŝytkowania komputerów. Proaktywne komputery będą przewidywały nasze potrzeby, a czasami będą nawet działały w naszym imieniu. Dobra technologia to taka, której nie widać do takich nie zalicza się jeszcze obecna technologia komputerowa!! Choć bywa juŝ nieźle; vide - samochody! Instrumenting the World, Intel, Feb (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 8 The Internet of Things The Internet of Things, ITU Report, November 2005 Machine-to-machine communications and person-to-computer communications will be extended to things, from everyday household objects to sensors monitoring the movement of the Golden Gate Bridge or detecting earth tremors. Everything from tyres to toothbrushes will fall within communications range, heralding the dawn of a new era. technologies that will drive the future Internet of Things, including radiofrequency identification (RFID), sensor technologies, smart things and nanotechnology and miniaturization The Internet of Things The vast majority of the one billion of Internet connections worldwide are devices used directly by humans, such as computers and mobile handsets. But we are entering a new age in which the number of "things" connected to the internet will be much larger than the number of "people". The term Internet of Things describes the vision of pervasive and "hidden" computing in which IP-connected devices will be embedded in the environment all around us. The key technological drivers behind the Internet of Things are likely to be radio-frequency identification (RFID), sensors, nanotechnology and intelligent systems. ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things The Internet of Things is a technological revolution that represents the future of computing and communications, and its development depends on dynamic technical innovation in a number of important fields, from wireless sensors to nanotechnology. The Internet of Things requires us to view cyberspace in a different way. It is always-connected, responsive, adaptive and, above all, omnipresent in all aspects of our lives. The technology is here, but there is a challenge to build new business models and applications that will exploit the new capabilities. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 9 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 10 A new dimension Smart Dust (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 11 from anytime, any place connectivity for anyone, we will now have connectivity for anything (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 12 2

3 Wiele zaleŝności wykładniczych smart dust Enabling Technology Układy cyfrowe szybkość, pamięć wymiary, moc, cena Multi-hop smoke signals Sensors Układy komunikacji zasięg, szybkość transmisji danych wymiary, moc, cena Communication Computation Sensory MEMS mezurandy*, czułość wymiary, moc, cena Sensing * mezurand - uogólniona wielkość mierzona B.A. Warneke, K.S.J. Pister, Exploring the Limits of System Integration with Smart Dust, Berkeley Sensor and Actuator Center (BSAC), University of California, Berkeley (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 13 konwergencja Smart Dust Performance/Cost (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 14 Time Processors Networks Memory Batteries Moore's Law: fast development of sensors miniaturization: MEMS piezo-materials lowering cost Miniaturyzacja CMOS (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 15 Nowe technologie 1 M tranz./$ => maleńkie (~mm 2 ), tanie przetwarzanie i pamiętanie 1-10 mw aktywne, 1 µw pasywne (1% aktywności średnio 100 µw) Mikro-sensory (MEMS, materiały, układy) przyspieszenie, wibracje, Ŝyro, pochylenie, magnetyczne, ciepło, ruch, ciśnienie, temp, światło, wilgotność, barometryczne chemiczne (CO, CO 2, radon), biologiczne, mikroradar,... równieŝ aktuatory (zwierciadła, silniki, inteligentne powierzchnie, miroroboty) Komunikacja Moc mała odległość, mała szybkość transmisji, radio CMOS (1-10 mw) baterie pierwotne źródło (1W*s/mm 3 ), ogniwa paliwowe 10x słoneczne (10 mw/cm 2, 0,1 mw wewnątrz), wibracje (~ µw/gm), przepływ 1 cm 3 baterii => 1 rok przy 1 komunikat/sek. David Culler Experience With Low-Power Wireless Sensor Networks..., (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 16 Wizja bezprzewodowych sieci czujników Konwergencja inteligentnych sensorów, przetwarzania internetowego i komunikacji bezprzewodowej umoŝliwi nam głębszy i szerszy wgląd w nasze zasoby, procesy oraz środowisko tak, Ŝe będziemy mogli szybciej i efektywniej otrzymywać wyniki. Crossbow, Introduction to Smart Dust and Sensor Networks, 2005 Konwergencja technologii Sensory: Miniaturyzacja, mikroobróbka, oraz niskie koszty wytwarzania prowadzą do mniejszych rozmiarów, niŝszych mocy i mniejszych kosztów. UmoŜliwiają monitorowanie z większą ziarnistością. Powstaje coraz więcej typów i rodzajów sensorów. Przetwarzanie/Internet: Moc obliczeniowa staje się dostatecznie mała gabarytowo i tania dla dodawania jej do praktycznie kaŝdego obiektu. Sieci komputerów współpracują poprzez współuŝywanie informacji i zasobów. Wbudowane przetwarzanie Inteligentniejsze, mniejsze sensory Bezprzewodowość (RF): Sieci Bluetooth i WiFi, komunikacja komórkowa i satelitarna stają się podstawowymi technologiami. MoŜliwy jest bezprzewodowy i ruchomy Internet. Wszechobecna Smart dust kluczowy element AmI Bezprzewodowe sieci czujników zawierające duŝą liczbę urządzeń czujnikowych, znanych ogólnie jako moty, połączonych ze sobą środkami bezprzewodowymi. Moty mają małe wymiary (typowo pomiędzy paczką papierosów a kulką długopisu). Te mniejsze często zwane są smart dust. Moty typowo zawierają baterię, procesor RISC, niewielką pamięć i komponenty zapewniające bezprzewodową komunikację. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 17 bezprzewodowość (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 18 3

4 Smart dust kluczowy element AmI Moty zawierają takŝe dołączone do nich sensory słuŝące do monitorowania w jakiś sposób środowiska fizycznego. Sensory mogą być umieszczone bezpośrednio na mocie lub teŝ mogą być umieszczone na płytce córce dołączonej w jakiś sposób do płytki matki mota. Sensory mogą mierzyć szerokie spektrum parametrów środowiska, takich jak: zanieczyszczenia, hałas, temperatura, wilgotność, jak równieŝ prędkość pojazdu, kierunek ruchu pojazdu czy obecność pojazdu. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 19 Smart dust kluczowy element AmI Węzły smart dust umieszczone są w ich środowisku. Gdy włączone zostanie zasilanie formują one autonomicznie sieć. Informacja z sensorów moŝe być zbierana i gromadzona dla późniejszego odpytywania. Informacja z sensorów moŝe być przesyłana przez sieć w czasie rzeczywistym. Sieci mogą być zmostkowane do Internetu dla zdalnej transmisji danych. Węzły mogą być reprogramowane in the field. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 20 Smart dust While the last 50 years have been dominated by a march to ever more complex computers, the next few decades will see the rise of simple sensors -- by the billions. Kluczowy problem to zasilanie i oszczędzanie energii. Business Week, August 25, (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 21 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 22 Smart dust - multi-hop Smart dust - kanoniczna struktura węzła d (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 23 single-hop ~d/n ~d/n ~d/n ~d/n multi-hop Moc w.cz. odbierana w odległości d od nadajnika Względna oszczędność mocy dla N hopów 1 P rec ( α= 3...5) d α Dla N = 10 oraz α = 3 (optymalnie) otrzymuje się 100-krotny zysk mocy. To jest istota motów! I szerzej BSC. Prec(N) 1 P (1) N rec ( α 1) Bateria (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 24 DC-DC Pozyskiwanie energii Sensory ADC Pamięć MCU Radio Algorytmy i Protokoły System Operacyjny czasu rzeczywistego 4

5 Smart dust MEMS Front End Mota sensor budzący pozyskiwanie energii sensor A Jedyne rozwiązanie to krótki czas aktywności (duŝy pobór mocy), długi czas spania (b. mały pobór mocy). Procesor, pamięć, transceiver Problem budzenia budzenie w.cz. przetwarzanie analogowe/mems zasobnik energii sensor B CMOS Sensor budzący: funkcja progowa jednego lub kilku mezurandów Budzenie w.cz.: ultra-niskiej mocy, być moŝe na specjalnym kanale Przetwarzanie analogowe/mems: ultra-niskiej mocy, mógłby mieć właściwości uczenia się dla zmniejszenia liczby fałszywych decyzji (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 25 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 26 Roger T. Howe, New MEMS Devices and Processes for Low-Power Wireless, UCB, December 1, 2004 Smart dust póki co Architektura aplikacji motowej Sensor Node Patch Network Sensor Patch Gateway Transit Network Client Data Browsing and Processing Basestation Base-Remote Link Internet Rohatyniec - Scapanes australis (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 27 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 28 Data Service Nowy rodzaj...skopu Mot mikropogodowy dla monitorowania środowiska imoty INTELA Mote Battery University of California, Berkeley Incident light sensors TAOS total solar Hamamatsu PAR Mica2Dot mote Power board Power supply SAFT LiS0 2 battery, ~1 2.8V Packaging HDPE tube with coated sensor boards on both ends of the tube O-ring seal for two water flows Additional PVC skirt to provide extra shade and protection against the rain Radiant light sensors PAR and total solar Environmental sensors Sensirion humidity + temp Intersema pressure + temp PAR - Photosynthetically Active Radiation HDPE - high density polyethylene (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 29 TAOS - Texas Advanced Optoelectronic Solutions, Inc. (350 nm to 1100 nm) Sieci inteligentnych czujników reprezentują zmianę paradygmatu w dziedzinie uŝytkowania komputerów (interaktywny proaktywny). Trzy elementy sprzętowe - mikroprocesory, czujniki MEMS, oraz niskomocowe radio tworzą węzły sieci czujników, czyli moty. Jest to sieć nowego typu. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 30 node - mote węzeł - pyłek Moduł przetwarzania i komunikacji Moduł we/wy (sensory) Moduł zasilania Konstrukcja modułowa imot INTEL-a Instrumenting the World, Intel, Feb

6 Sensor network applications Environmental monitoring Habitat monitoring Precision agriculture HVAC systems Security, surveillance Structure and equipment monitoring Structural dynamics Condition-based maintenance Emergency response Supply chain monitoring Manufacturing flows, asset tracking Context aware computing Information beacons Ralph Kling, Intel Mote & Sensor Networks, Intel (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 31 Home automation Structure and earthquake monitoring Firefighting and rescue Agriculture Process monitoring and control Diagnostyka zachowawcza w fabryce półprzewodników (Intel) Uszkodzenia urządzeń produkcyjnych w fabryce są bardzo kosztowne Przewidzenie i wykonanie zaplanowanej naprawy Typowa fabryka ma ~5.000 czujników wibracji Pompy, płuczki, Elektrycy zbierają dane ręcznie kilka razy w roku Próbkowanie: 10-tki khz, duŝa dokładność, kilka sekund (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 32 Intranet Izolacja intranetu Root Node Mesh Sieć ad hoc motów Mot + czujniki wibracji Maszyna w fabryce Smart Dust TELOS Antena PCB Gniazdo SMA CC2420 Radio 2.4 GHz zgodne z IEEE SPI I/O 4 6 Silicon Serial ID 1-wire Płytka córka z dodatkowymi interfejsami, sensorami, zasilaniem Smart Dust TELOS Czujnik wilgotności i temperatury Czujnik PAR Czujnik TSR Power I/O ADC[4] ADC[5] SPI[0] P1[0,3,4] P4[1,5,6] Mikrokontroler TI MSP430 UART[0] I2C[0] ADC[0-3,6-7] GPIO Reset User pin + 6-pin IDC header JTAG 8-pin 2mm IDC header JTAG 7 SVSin UART[1] Reset P1.1/P2.2 TCK I2C[0] SPI[0] SVSout SVS 2-pin IDC header (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 33 PAR - Photosynthetically Active Radiation TSR - Total Solar Radiation (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 34 JTAG RX/TX RTS/DTR USB 2.0 UART/RS232 Functionality Power 4 Write Protection ST Flash 1024k (2.7V) Rzut oka na Telos-a Smart Dust - TELOS Transceiver radiowy Chipcon CC2420, 250kbps, 2,4GHz, IEEE kompatybilny z innymi urządzeniami IEEE Mikrokontroler Texas Instruments MSP430xxx: 8 MHz, 10 k RAM, 48 k Flash Zintegrowane ADC, DAC, Supply Voltage Supervisor i kontroler DMA Zintegrowana antena na płytce: 50m wewnątrz / 125m na zewnątrz Zintegrowane: sensor wilgotności i temperatury oraz sensory oświetlenia Sprzętowe szyfrowanie i autentykacja (AES) Programowanie i zbieranie danych przez USB 16-stykowe gniazdo rozszerzające i opcjonalne gniazdo SMA anteny System operacyjny TinyOS: implementacja komunikacji i sieci typu mesh (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 35 LED nadajnika USB gniazdo USB Przycisk User LED odbiornika USB (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 36 Przycisk Reset LED-y Czujnik Photosynthetically Active Radiation Gniazdo JTAG Mikrokontroler USB Czujnik Total Solar Radiation Czujnik wilgotności i temperatury Klucze cyfrowe izolujące USB od mikrokontrolera 6-stykowe gniazdo rozszerzające Radio CC2420 To jest konstrukcja development 10-stykowe gniazdo rozszerzające Gniazdo antenowe SMA (opcjonalna) Antena wewnętrzna 6

7 Smart Dust - TELOS Smart Dust - TELOS Mikrokontroler MSP430F1611 Texas Instruments 2 kontakty SVS SVS Supply Voltage Supervisor Pamięć Flash oscylator USB (2kB) 32kHz (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 37 65,5 mm 48-bitowy silicon serial ID Pamięć Flash programu (1MB) 32,2 mm Telos (TI MSP) ms wakeup 2 µw sleep 3 mw active 45 mw radio 250 kbps 1.8V min 8/8 of AA capacity (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 38 Supporting mesh networking with a pair of AA batteries reporting data once every 3 minutes using synchronization (<1% duty cycle) Integrated Sensors Sensirion SHT11 Humidity (3.5%) Temperature (0.5 C) Digital sensor Hamamatsu S1087 Photosynthetically Active Light Silicon diode Hamamatsu S Total Solar Light Silicon diode 945 dni > 2,5 roku FOTOCZUŁOŚĆ (A/W) DŁUGOŚĆ FALI (nm) Integrated onboard antenna with 50m range indoors / 125m range outdoors TELOS zasilanie z baterii słonecznej Typowy węzeł sieci zasilany słonecznie Panasonic bateria SUNCERAM II dla zastosowań zewnętrznych Układ ładowania Regulacja napięcia BP C 37,0 x 66,0 mm 3,4 V Energia Stres dla baterii max ~ 500 cykli Pełne słońce: 1kW/m 2 1mW/mm 2 Sprawność ~10% 0,1 mw/mm 2 0,1 mw/mm 2 (pełne słońce) x 100 = 10 mw/cm 2 dzień noc dzień noc dzień noc (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 39 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 40 Elementy magazynujące energię dla zastosowań impulsowych Więcej stopni Energia Stres dla baterii vs Superkondensator Średnia pojemność (10 mj/mm 3 ) DuŜa upływność Nieograniczona liczba ładowań Ładowalna bateria DuŜa pojemność (1 J/mm 3 ) Mała upływność cykli ładowania Energia dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc dzień noc (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 41 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 42 7

8 Architektura Prometheus: Perpetually Powered Telos System pozyskiwania energii słonecznej dla Telos-a Super-kondensatory buforują energię (pierwotne źródło) Wypełnienie 1% 10% Wymagane oświetlenie 5 godz. / miesiąc 5 godz. / 4 dni Czas Ŝycia 43 lata 4 lata Ładowalna bateria litowa jako wtórne źródło zasilania 100% 10 godz. / 1 dzień 1 rok Wykorzystanie MCU do zarządzania cyklami ładowania dla zwiększenia czasu Ŝycia systemu steruje ograniczeniem ładowania (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 43 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 44 Potencjalne zastosowania Smart Dust Cechy moŝliwych zastosowań - przykład Jasna strona Monitorowanie klęsk Ŝywiołowych poŝary lasów, trzęsienia ziemi Monitorowanie środowiska i ekosystemów powietrza, wody i gleby Monitorowanie obiektów tamy, zapory, budynki, linie produkcyjne Brak lub słaba infrastruktura IT Nieprzyjazne środowiska WraŜliwe środowiska ekologiczne Regiony rolne Diagnostyka medyczna wewnętrzna i zewnętrzna! Nanochirurgia roboty manipulujące tkankami, chemikaliami, etc. Ciemna strona Monitorowanie niebezpiecznych ugrupowań swoich i obcych Inwigilacja niewidoczni szpiedzy elektroniczni Elektroniczny kontrwywiad systemy manipulacji i niszczenia (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 45 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 46 Cechy moŝliwych zastosowań - przykład Cechy moŝliwych zastosowań - przykład Koszt kabli i czas $40 do $2000 za stopę 20% do 80% czasu instalacji Wymagana lub korzystna mobilność Operacje militarne Sytuacje krytyczne w miastach Sensor cost Traditional $2.000 Sensor Networks $350 Data Acquisition cost $65 $0 Wiring cost $75 $15 Cost per Sensor $2.140 $365 Num Channels Ilustracja zysków z Total cost $ $ MEMS + Wireless (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 47 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 48 8

9 The case for environmental monitoring Realizacja smart dust "The UK Government's chief scientist now says climate CR2032, 3 V, 220 mah, 20 mm x 3 mm change is a far worse danger than international terrorism" (BBC News, 10 Jan 04) Environmental phenomena are a major scientific and 220 mah/ h (5 lat) = 5 µa societal concern: CC2420 Chipcon (transceiver IEEE ) Pollution 1 µa (Power Down mode) 1 µa Water 20 ma (Receive mode) x 10-4 = 2 µa 18 ma (Transmit mode) x 10 Climate = 2 µa 10 ms co 100 sek 5 µa Information technology, communications and sensing are 10 ms co 400 sek 2 µa enabling technologies Due to current technological changes, there will be a Przesyłać mało przetwarzać lokalnie! watershed phenomenon in MSP430 Texas Instruments (mikrokomputer) Ability to monitor 1 µa (Power Down mode) 1 µa Price point 2 ma (Active) x 10-4 = 0,2 µa Infrastructure 10 ms co 400 sek 1,2 µa Data processing Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 49 Prof. Martin Vetterli (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 50 (C) HIH-3610 Honeywell (wilgotność) 500 µa (czas pomiaru 50 sek) co 4000 sek (>1 godz) 5 µa ADXL202 Analog Devices (akcelerometr) 0,4 ma 10 ms co 400 sek ~0 µa ADXRS150 Analog Devices (gyro) 15 ma (czas pomiaru = 40 ms) 40 ms co 4000 sek (>1 godz) 1,5 µa MPXY8020A Motorola (ciśnienie w oponach) 2 ma (czas pomiaru 3 sek) co 4000 sek (>1 godz) 2 µa S18U Banner (czujnik zbliŝeniowy) 40 ma, 25V 320 ma (300 ms)??????????????????????????? Czy na tym da się zrobić smart dust? zaleŝy jaki! Realizacja smart dust Czy Smart Dust to Science Fiction? Na pierwszy rzut oka największym problemem są sensory. W rzeczywistości moŝliwy jest tu bardzo duŝy postęp, przynajmniej w sensorach pasywnych. Drugi obszar to przesyłanie danych (transmisja). Dla transmisji radiowej istnieje ograniczenie fizyczne. Rozwiązaniem jest więc albo zmniejszanie odległości albo transmisja kierunkowa lub pasywna. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 51 Communication range versus transmission energy for RF (GSM, 1 GHz, isotropic, path loss n = 4), laser (532 nm green, 1 mw, 1 Mbps, 200 x 200 µm receiver aperture), and CCR (400 µm passive, 16 pj/bit independent of distance up to 1 km) (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 52 Tak, ale nie na długo! Prawo Moore a gwarantuje wirtualnie Smart Dust za naszego Ŝycia! Komputery eksplodowały bardzo gwałtownie: 1945: ENIAC ~ 100m : Altair ~ m : COTS Dust ~ cm 3 dzisiaj: Golem Dust ~ mm 3 ~5 rzędów wielkości w 50 lat!! Jesteśmy tylko o 5 rzędów wielkości od skali nanometrowej, a rozwojem rządzą prawa wykładnicze!. Golem Dust - Koncepcja Golem Dust - realizacja SKANUJĄCA WIĄZKA LASEROWA LASER SOCZEWKA LUSTRO LUSTRA PASYWNY NADAJNIK Z REFLEKTOREM TYPU NAROśNIK SZEŚCIANU AKTYWNY NADAJNIK ZE STEROWANIEM WIĄZKĄ PRZYCHODZĄCA WIĄZKA KOMUNIKACJI LASEROWEJ SENSORY FOTODETEKTOR I ODBIORNIK ANALOG I/O, DSP, STEROWANIE KONDENSATOR MOCY Mot 6,6 mm 3 OGNIWO SŁONECZNE Brett Alan Warneke, Ultra-Low Energy (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 53 1 do 2 mm BATERIA GRUBOWARSTWOWA Mot 16 mm 3 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 54 Zasilany z baterii słonecznej Architectures and Circuits for Cubic Millimeter Distributed Wireless Sensor Networks, dissertation, UCB,

10 skaner laserowy ~8mm 3 Moc i Energia Dwa 4-bitowe, mechaniczne przetworniki DAC sterują kątami nachylenia zwierciadła skanującego. ~6 stopni azymut, 3 wysokość Źródło: Bateria słoneczna Pełne słońce: ~0,1 mw/mm 2, ~1 J/dzień/mm 2 Wewnętrzne: 0,1-10 µw/mm 2, mj/dzień/mm 2 >14% sprawności Zmagazynowana Baterie ~1 J/mm 3 Kondensatory ~10 mj/mm 3 ZuŜycie energii Operacja Instrukcja cyfrowa Wcześniej ~nj Teraz <10 pj Oper./mm 3 baterii >100 miliardów 1 mm 3 1 mj/dzień/mm 2 Czas Ŝycia 100 oper./sek 32 lata Oper./dzień*mm 2 Światło wewnętrzne >100 milionów Teoretycznie, dla 25nJ/bit, moŝe komunikować się z satelitą LEO na odległość 500 km. B. Warneke, K. Pister, MEMS for Distributed Wireless Sensor Networks, BSAC, 2002 RX 1 bit TX 1 bit Próbka z sensora próbka, przetworzenie, odbiór, nadanie ~nj ~nj ~nj ~200 nj 12 pj 16 pj 31pJ 3 nj 83 miliardy 63 miliardy 32 miliardy 300 milionów 26 lat 20 lat 10 lat 9 lat (1 komplet/sek) 83 miliony 63 miliony 32 miliony (co 0,3 sek) (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 55 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 56 CoolRisc 81 core (0,25µm, 1,05V), 1,25 pj/instruction/bit Radio vs Flash Mot taki jak Telos, przy aktywności ~0,1%, pobiera moc rzędu 300 µw. Bateria słoneczna dla oświetlenia wewnętrznego daje moc rzędu 100 µw/cm 2. Zakładając oświetlenie przez 1/3 czasu dla Telos-a potrzebna jest bateria o powierzchni 9 cm 2. wysłanie 1 bajtu przez radio 250 kbps energia : 1,5 µj czas : 32 µs zapis 1 bajtu do pamięci flash Atmel energia : 3 µj czas : 78 µs (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 57 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 58 Wireless Sensor Networks - The Numbers Total Cumulative Nodes Deployed to date (JAN 2005) New Zigbee Nodes Deployed New Zigbee Nodes New Zigbee Nodes 2008 WOW! What is the ecosystem to support this hockey stick growth? Wireless Sensors Networks 1 wireless sensor is better than none! 2 wireless sensors is better!! 3 wireless sensors is even better!!! 4 wireless sensors is much more better!!!! wireless sensors is incredibly better!!!!! wireless sensor is much more incredibly better!!!!!!!! (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 59 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 60 C. Pham, How the Internet will look like in a near future?, LIUPPA, January,

11 Berkeley Wireless Research Center (BWRC) The Center Goals A partnership of UC researchers, industry, and government Participating Members:. Agilent Technologies. Infineon Technologies. Intel Corporation. STMicroelectronics. Hitachi Ltd. Hewlett Packard. Sun Microelectronics Associate Members: Atmel Corporation Cadence Ericsson Radio Systems Samsung NEC Qualcomm Incorporated Other Funding: DARPA, NSF, ONR, MARCO, MURI (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 61 Operational since Feb Downtown Berkeley, 1 block from campus 11,000 sq. feet 55 graduate students, 5 technical staff, 8 faculty Overall budget: > 5 M$/year Pre-competitive research beyond 5 years In close collaboration with industrial partners Focus on silicon (CMOS) implementation Explore novel and disruptive paradigms Determine relationship between theoretical and algorithmic advances and implementation Understand tradeoffs between various implementation architectures with respect to performance, power and cost Realize concept-proving prototypes using rapid design flow from algorithm to implementation (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 62 CodeBlue: Wireless Sensor Networks for Medical Care Wireless pulse oximeter sensor Division of Engineering and Applied Sciences, Harvard University In collaboration with: Boston Medical Center Spaulding Rehabilitation Hospital 10Blade, Inc. Boston University School of Management AID-N, Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 63 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 64 Wireless two-lead EKG Accelerometer, gyroscope, and electromyogram (EMG) sensor for stroke patient monitoring (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 65 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 66 11

12 The Harvard "Pluto" mote, designed to be small and wearable Pluto mote in case (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 67 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 68 Pluto mote with case and wriststrap. Directional Virtual Fencing (DVF) Current situation: Global challenge for many of the world s 4 x 10 9 domestic animals that forage on some of the world s 13 x 10 9 hectares. (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 69 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 70 Directional Virtual Fencing (DVF) Directional Virtual Fencing (DVF) Directional Virtual Fencing (DVF TM ) defines a novel, new methodology for the control of animals. It involves the control of animal location and direction of movement through the application of ramped audio and or electric shock cues applied to either the animal s right or left side to initiate directional movement. DVF TM combines physics, electronics, biology and ecology to first determine the animal s location on the landscape using Global Positioning System (GPS) technology, and second using Geographic Information System (GIS) data to direct the animal to the proper location, when necessary. DVF TM capitalizes on animal behavior to accomplish a change in the animal s location through instrumental animal conditioning using programmable cues that are applied autonomously in a manner consistent with low-stress animal handling procedures in static, as well as moving Virtual Paddocks (VPTM). (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 71 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 72 A schematic representation of how Directional Virtual Fencing (DVF TM ) operates with a programmable Virtual Boundary (VB TM ) that activates a series of cues ramped from least severe (audio sound only) at the VB TM perimeter that defines a Virtual Paddock (VP TM ) to most severe (audio sound + electric shock) on either side of the Virtual Center Line (VCL TM ). Cues are applied to either the animal s right or left side depending on the angle of the animal s head with respect to the VCL TM once the VB TM is penetrated. The animal s movement that results from these cues should put the greatest distance between the animal and the VCL TM in the shortest amount of travel, and with the least amount of stress. 12

13 Luźne slajdy. Interfaces to Smart-Its RF via enhanced serial line (625 kbit/s) Acceleration Sensor (3 axis, 2xADXL210 10g max, +/- 40 mg resolution), high responsive (<1ms) Force and Pressure Sensor, low prec. (from 20 g - several kilogram), IEE FSR152 Switchable daylight and IR Light Sensor Taos TSL2500 Temperature Sensor mid prec. Microchip TC74 Microphone (capacitive microphone, MAX8261 OP) high precision, high linear 2 LED (can be replaced by e.g. vibration motor) Processor Microchip PIC 18LF452 at 20 MHz, 32 kbyte program Flash, 1.5 kbyte RAM, allows to develop own, sensor based programs in a very simple way OS, libraries (device drivers etc.) available 32 kbyte fast external EEPROM Additional feature connector for more sensors etc, incl. A/D, Interrupt lines, digital I/O, serial, I2C, SPI, software selectable hardware supported I2C and serial line (TTL) interfaces Real Time Clock (RTC) in circuit programming and debugging with off-the-shelf programmers, over-the-air programming ia wireless radio from any Internet connected PC (Particle and XBridge needed) Size: 17x35 mm (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 73 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 74 Infrastruktura monitorowania fabryki Condition Based Monitoring Application at Intel Use vibration signatures to identify problems with equipment ~5000 Sensor points in each fab Done by sneaker net today Move to wireless sensor network Demonstrate a commercially feasible ROI for sensor and mesh network deployments (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 75 Ralph Kling, Intel Mote & Sensor Networks, Intel (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 76 Problem Statement Case study (RA FAB) Equipment failures in live production fabs is extremely costly ($Millions) Shutdown results in opportunity loss Cost of evacuation and requalifying all the tools Possible loss of wafer lots in the pipeline Need to predict equipment failures early enough and perform preemptive maintenance during pre-scheduled down-time Monitor equipment health using vibration signatures ~5000 sensing points already instrumented Vibration & RPM sensors Vibration & RPM sensors Manual data collection using handheld devices Time domain data is collected, spectrum and magnitude plots are generated Data is downloaded to Rockwell Enshare software Prevention estimates Once per month -> catch (80-85)% Once per week, and selective daily collections -> catch ~97% Manual collection method is currently used Target is once per month The cost of increasing the collection frequency is prohibitive (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 77 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 78 13

14 Application Requirements Goals Assess mote platform requirements for equipment health monitoring Proof of concept Deploy a sensor network in CUB3 > 100 sensing points Show valid data flowing from sensors to Rockwell backend Interface to Wilcoxon vibration sensors 0.5 Hz 5KHz range 3000 Samples, 16 bits each Collect once per week (optional selective collection) Battery life 6 1 collection per month 4 1 collection per week Interface to Rockwell EnShare backend Automatic network configuration and maintenance (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 79 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 80 Sensor Board Infrastruktura monitorowania fabryki 18V power supply 19.2 KHz sampling rate, 16 bit samples Programmable antialiasing filter PLD bridges SPI to UART interface Wilcoxon sensor Voltage output (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 81 Sensor voltage supply, A/D, filter UART 460 Kb/s Intel Mote SRAM 64kB FLASH 512kB (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 82 Ralph Kling, Intel Mote & Sensor Networks, Intel Condition Based Monitoring Application at Intel Problem Statement Use vibration signatures to identify problems with equipment ~5000 Sensor points in each fab Done by sneaker net today Move to wireless sensor network Demonstrate a commercially feasible ROI for sensor and mesh network deployments Equipment failures in live production fabs is extremely costly ($Millions) Shutdown results in opportunity loss Cost of evacuation and requalifying all the tools Possible loss of wafer lots in the pipeline Need to predict equipment failures early enough and perform preemptive maintenance during pre-scheduled down-time Monitor equipment health using vibration signatures (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 83 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 84 14

15 Case study (RA FAB) ~5000 sensing points already instrumented Vibration & RPM sensors Vibration & RPM sensors Manual data collection using handheld devices Time domain data is collected, spectrum and magnitude plots are generated Data is downloaded to Rockwell Enshare software Prevention estimates Once per month -> catch (80-85)% Once per week, and selective daily collections -> catch ~97% Manual collection method is currently used Target is once per month The cost of increasing the collection frequency is prohibitive Application Requirements Goals Assess mote platform requirements for equipment health monitoring Proof of concept Deploy a sensor network in CUB3 > 100 sensing points Show valid data flowing from sensors to Rockwell backend Interface to Wilcoxon vibration sensors 0.5 Hz 5KHz range 3000 Samples, 16 bits each Collect once per week (optional selective collection) Battery life 6 1 collection per month 4 1 collection per week Interface to Rockwell EnShare backend Automatic network configuration and maintenance (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 85 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 86 Sensor Board 18V power supply 19.2 KHz sampling rate, 16 bit samples Programmable antialiasing filter PLD bridges SPI to UART interface Wilcoxon sensor Voltage output Sensor voltage supply, A/D, filter UART 460 Kb/s Intel Mote SRAM 64kB FLASH 512kB (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 87 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 88 Time domain data Frequency domain data 80 Hz reference signal (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 89 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 90 15

16 (C) Z.Pióro, WMS_w8, zima 2008, slajd 91 16

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek tel. +48 12 617 29 83 e-mail: worek@agh.edu.pl http://www.wsn.agh.edu.pl/ Pawilon C2, pokój 08 (niski parter) Konsultacje środa 10.00-11.00 Informacje

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

17-18 listopada, Warszawa

17-18 listopada, Warszawa 17-18 listopada, Warszawa Michał Kurek, OWASP Polska IoT na celowniku cyberprzestępców Czy jest ratunek? Agenda Czym jest IoT? Przyszłość IoT Czy IoT jest bezpieczne? Dlaczego NIE? Gdzie szukać pomocy?

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Sieci sensorowe. Paweł Kułakowski

Sieci sensorowe. Paweł Kułakowski Sieci sensorowe Paweł Kułakowski 1 Inspiracje I Stanisław Lem, NIEZWYCIĘŻONY - wydany w Polsce, 1964 - przetłumaczony na angielski, 1973. 2 Inspiracje II STAR WARS II THE EMPIRE STRIKES BACK w reżyserii

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna Wykład II Jak wygląda komputer?

Technologia Informacyjna Wykład II Jak wygląda komputer? Technologia Informacyjna Wykład II Jak wygląda komputer? A. Matuszak 18 października 2010 A. Matuszak Technologia Informacyjna Wykład II Jak wygląda komputer? A. Matuszak (2) Technologia Informacyjna Wykład

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Hasła: BSS Bezprzewodowe sieci sensorowe WSN - Wireless Sensor Networks Wireless sensor and actuators networks Definicje: Sieć bezprzewodowa złożona z wielu

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Bezprzewodowa sieć 2,4 GHz, optymalizowana dla transferu danych z małą prędkością, z małymi opóźnieniami danych pomiędzy wieloma węzłami ANT Sieć PAN (ang. Personal

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Moduł mikrokontrolera PROTON (v1.1)

Moduł mikrokontrolera PROTON (v1.1) Moduł mikrokontrolera OPIS Moduł mikrokontrolera PROTON (Rys. 1) przeznaczony jest do stosowania w prototypowych systemach uruchomieniowych. Podstawowym elementem modułu jest układ scalony mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania;

projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; PRZYGOTOWAŁ: KIEROWNIK PRACY: MICHAŁ ŁABOWSKI dr inż. ZDZISŁAW ROCHALA projekt przetwornika inteligentnego do pomiaru wysokości i prędkości pionowej BSP podczas fazy lądowania; dokładny pomiar wysokości

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Inkubator AVR Podstawy obsługi i programowania mikrokontrolerów rodziny. CZĘŚĆ I. Wprowadzenie i hardware Co na temat AVR każdy wiedzieć powinien? Producent: ATMEL (www.atmel.com) Instrukcje wykonywane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

45-75 - 90 cm V-TABLE 55

45-75 - 90 cm V-TABLE 55 45-75 - 90 cm V-TABLE 55 V-TABLE to multimedialny stół dotykowy. O jego kształcie, rozmiarze czy kolorze decydujesz sam adekwatnie do miejsca, w którym chcesz go postawić i funkcji, jakie ma spełniać.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH SPECYFIKACJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Przetworniki (nadajniki) ultradźwiękowe, sztuk 1000 częstotliwość rezonansowa ok. 40 khz poziom ciśnienia akustycznego SPL generowanego przy zasilaniu 10 V na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Agenda Przegląd Struktura Przykładowe aplikacje Dlaczego Moxa? Agenda Przegląd Struktura

Bardziej szczegółowo

poland@mediamind.com December 2010

poland@mediamind.com December 2010 MediaMind poland@mediamind.com December 2010 Plan prezentacji Kampanie w Internecie, a kampanie w innych mediach. Trendy w reklamie display. Rich Media ale o co chodzi? Przykłady realizacji kampanii Rich

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ

Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ Automatyzacja teleskopu Celestron CGE Pro w OA UJ tomasz.szymanski@oa.uj.edu.pl Tomasz Szymański Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 3-04-2012 Plan 1 Schemat modelu 2 Sprzęt 3 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich

RFID Radio Frequency Identification. Tomasz Dziubich RFID Radio Frequency Identification Tomasz Dziubich Plan wykładu Co to jest RFID? Jak działa RFID Przykłady aplikacji Wady i zalety Kierunki rozwoju Co to jest RFID? Radio Frequency Identification Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics

Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics WL9L-P430 Fotoprzekaźniki W9 Laser, Fotoprzekaźnik refleksyjny, Standard optics Nazwa modelu > WL9L-P430

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM

Wykład 6. Mikrokontrolery z rdzeniem ARM Wykład 6 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM Plan wykładu Cortex-A9 c.d. Mikrokontrolery firmy ST Mikrokontrolery firmy NXP Mikrokontrolery firmy AnalogDevices Mikrokontrolery firmy Freescale Mikrokontrolery

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

MDK- Standard. Licencja Node-Lock 8260 EUR 4260 EUR 3340 EUR gratis. Licencja Node-Lock 1-roczna 3300 EUR 1700 EUR 1330 EUR 650 EUR

MDK- Standard. Licencja Node-Lock 8260 EUR 4260 EUR 3340 EUR gratis. Licencja Node-Lock 1-roczna 3300 EUR 1700 EUR 1330 EUR 650 EUR Ceny Pakietów ARM Professional Standard CortexM ATMEL FREESCALE SPANSION TOSHIBA Lite Licencja Node-Lock 8260 EUR 4260 EUR 3340 EUR gratis Licencja Node-Lock 1-roczna 3300 EUR 1700 EUR 1330 EUR 650 EUR

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Ekstremalne Systemy Rozproszone: Tematy prac magisterskich

Ekstremalne Systemy Rozproszone: Tematy prac magisterskich Ekstremalne Systemy Rozproszone: Tematy prac magisterskich Konrad Iwanicki Uniwersytet Warszawski 21 lutego 2013 Seminarium: Systemy Rozproszone, Uniwersytet Warszawski Ekstremalne Systemy Rozproszone:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

System czasu rzeczywistego

System czasu rzeczywistego System czasu rzeczywistego Definicje System czasu rzeczywistego (real-time system) jest to system komputerowy, w którym obliczenia prowadzone równolegle z przebiegiem zewnętrznego procesu mają na celu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Układy pamięci firmy Microchip w ofercie TME

Układy pamięci firmy Microchip w ofercie TME Układy pamięci firmy Microchip w ofercie TME JuŜ przy konstruowaniu pierwszych systemów mikroprocesorowych pojawił się problem długotrwałego przechowywania danych. Układy RAM świetnie sprawdzające się

Bardziej szczegółowo

Debugger/programator z interfejsem JTAG oraz SWD dla mikrokontrolerów ARM zgodny z KEIL ULINK 2. Gotronik

Debugger/programator z interfejsem JTAG oraz SWD dla mikrokontrolerów ARM zgodny z KEIL ULINK 2. Gotronik Informacje o produkcie Utworzono 28-06-2016 Debugger/programator z interfejsem JTAG oraz SWD dla mikrokontrolerów ARM zgodny z KEIL ULINK 2 Cena : 99,00 zł Nr katalogowy : LCT-131 Dostępność : Dostępny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM Wykład 2 Źródło problemu 2 Wstęp Architektura ARM (Advanced RISC Machine, pierwotnie Acorn RISC Machine) jest 32-bitową architekturą (modelem programowym) procesorów typu RISC. Różne wersje procesorów

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania mikrokontrolerów ARM z rodziny Cortex-M3

Kurs programowania mikrokontrolerów ARM z rodziny Cortex-M3 Kurs programowania mikrokontrolerów ARM z rodziny Cortex-M3 organizowany przez: Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS we współpracy z: Wydawnictwem BTC Polskim przedstawicielstwem STMicroelectronics Plan spotkania

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Energy Harvesting (EH) technika pozyskiwania energii z otoczenia (samozasilanie) EH jest wykorzystywana do tworzenia autonomicznych, elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników

Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina S7-200 Rodzina S7-300 Rodzina

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Serwisowe dla urządze. dzeń Motorola/ Enterprise Mobility

Kontrakty Serwisowe dla urządze. dzeń Motorola/ Enterprise Mobility Kontrakty Serwisowe dla urządze dzeń Motorola/ Enterprise Mobility Czy Twój j kontrakt serwisowy naprawi to? Czy Twój j kontrakt serwisowy naprawi to? Czy Twój j kontrakt serwisowy naprawi to? Czy Twój

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

www.investor.netia.pl Netia Network Infrastructure

www.investor.netia.pl Netia Network Infrastructure www.investor.netia.pl Netia Network Infrastructure Backbone Fiber Optics Infrastructure Backbone FO length 5000km 7 and 8 duct pipe standard in the backbone Minimum 6 duct pipe free resources in all most

Bardziej szczegółowo

Interfejsy szeregowe TEO 2009/2010

Interfejsy szeregowe TEO 2009/2010 Interfejsy szeregowe TEO 2009/2010 Plan wykładów Wykład 1: - Wstęp. Interfejsy szeregowe SCI, SPI Wykład 2: - Interfejs I 2 C, OneWire, I 2 S, CAN Wykład 3: - Interfejs USB Wykład 4: - Interfejs FireWire,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Sebastian Pawlak Chief Technologist & Presales Manager

INFORMACJA. Sebastian Pawlak Chief Technologist & Presales Manager INFORMACJA Sebastian Pawlak Chief Technologist & Presales Manager Czym jest informacja? = 2 Dane są wartością, Informacja jest złotem In Data There is Gold 3 Ludzie generują informacje 70% informacji jest

Bardziej szczegółowo

AUL33 Zbuduj i sprawdź działanie różnych topologii sieci Ethernet/IP. Poznaj nowe funkcje przemysłowego przełącznika Stratix 5700.

AUL33 Zbuduj i sprawdź działanie różnych topologii sieci Ethernet/IP. Poznaj nowe funkcje przemysłowego przełącznika Stratix 5700. AUL33 Zbuduj i sprawdź działanie różnych topologii sieci Ethernet/IP. Poznaj nowe funkcje przemysłowego przełącznika Stratix 5700. Andrzej Skowronek Rev 5058-CO900E Czym jest sieć Ethernet? Defacto" standardową

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMUNIKACYJNY W STANDARDZIE CAN Z WYKORZYSTANIEM LINII ZASILANIA JAKO MEDIUM TRANSMISYJNEGO

SYSTEM KOMUNIKACYJNY W STANDARDZIE CAN Z WYKORZYSTANIEM LINII ZASILANIA JAKO MEDIUM TRANSMISYJNEGO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, 2011 Szymon PANECKI Łukasz KONARSKI SYSTEM KOMUNIKACYJNY W STANDARDZIE CAN Z WYKORZYSTANIEM LINII ZASILANIA JAKO MEDIUM TRANSMISYJNEGO Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Struktura systemów sterowania

Struktura systemów sterowania Podstawy komputerowych systemów sterowania Struktura systemów sterowania dr inż. Krzysztof Kołek Materiały wyłącznie dla potrzeb wykładu Podstawy komputerowych systemów sterowania IV rok RA wydział EAIiEB

Bardziej szczegółowo